WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Fokke Obbema

17 jul.2016

Het hoofdredactionele commentaar is een soort "visitekaartje" van een dagblad. Dus het heeft enig belang. een pllats pm te kijken wat de Volkskrant ergens van vindt.
    Waarvan we dat willen weten is de zoveelste moslimaanslag, die van Quatorze Juillet in Nice
    Zonder voorkennis zou je je namelijk kunnen afvragen wat de Volkskrant daarvan vindt
    Hier hebben we de voorkennis omtrent de Volkskrant in het algemeen, en in dit specifieke geval al de kennis van de voorgestelde aanpak van Arnon Grunberg, Bert Wagendorp, Janny Groen, Paul Onkenhout en Marcel van Lieshout
    Met deze voorkennis, weet je eigenlijk wel wat de Volkskrant gaat adviseren..   
    Want er zijn ook nog eens al ruim een dozijn grote aanslagen geweest waarbij men het hele repertoire aan nepvoorstellen al meerdere malen heeft afgewerkt.
    Dus alle nu weer herhaalde voorstellen zijn wat ze zijn: voorstellen tot niets doen. We gaan ze af - Fokke Obbema mag het dit keer opschrijven:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Gruwelijke terreur

Met een vrachtwagen zoveel mogelijk onschuldige mensen om het leven brengen, kort nadat zij op hun nationale feestdag naar vuurwerk hadden gekeken - de aanslag in Nice ...
    Bij alle machteloosheid blijft het niettemin de dure plicht van autoriteiten alles in het werk te stellen aanslagen te voorkomen. De grote vraag is wat dat concreet kan behelzen. Meer middelen voor inlichtingendiensten en zwaardere controles bij publieksevenementen liggen voor de hand. ...


Red.:   Ook alle vorige keren voorgesteld en deels uitgevoerd. Nepvoorstel.
  In Frankrijk woedde al het debat over 'preventieve opsluiting' voor eenieder die een bedreiging voor de staatsveiligheid vormt. 

Ook alle vorige keren voorgesteld en meteen weer afschoten door de politiek-correcte elite. Nepvoorstel.
  In Nederland suggereerde het CDA al dat dit een goed idee is voor teruggekeerde Syriëgangers.

Ook alle vorige keren voorgesteld en meteen weer afschoten door de politiek-correcte elite. Nepvoorstel.
  Naarmate aanslagen het veiligheidsgevoel van burgers ondermijnen, zal de roep om dit soort vrijheid beperkende maatregelen toenemen.

Ook alle voorgaande keren geropen en meteen weer afschoten door de politiek-correcte elite. Nepoproep.
  De grenzen die onze rechtsstaat stelt aan vrijheidsberoving van burgers kunnen door dit soort aanslagen opschuiven.

Ook alle vorige keren voorgesteld en ...
  Maar die grenzen, zoals het gepleegd hebben van een strafbaar feit, zijn niet voor niets getrokken.

... en hier ter plekke meteen weer afschoten door de politiek-correcte elite. Nepvoorstel.
    En tot slot:
  Ook na deze aanslag blijft het zaak een evenwicht te vinden tussen veiligheid en vrijheid.

Een expliciete oproep om toch vooral niets te ondernemen.
    Oplossing voor de bescherming van de gewone burgers tegen zowel elite als moslims: eerst lantarenpalen voor de elite, en dan remigratie voor de moslims.
    Een maandje later nog een herhaling:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Duitse 'daadkracht'

In de strijd tegen terrorisme presenteert Duitsland een weinig origineel, maar toch noodzakelijk plan.

Met een bont pakket maatregelen heeft de Duitse regering duidelijk willen maken dat 'wir schaffen das' niet alleen voor de opvang van vluchtelingen geldt, maar ook voor de strijd tegen terroristen. ...


Red.:   Allemaal fopmaatregelen, natuurlijk. Wat ...:
  Met een 'doordachte en vastbesloten' aanpak valt de angst voor aanslagen onder het volk in te dammen, zo hoopt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière.

... doodgewoon wordt toegegeven: niet het terrorisme wordt bestreden, maar de angst ervoor
  Inperking van het medisch beroepsgeheim, bedoeld om artsen de kans te geven bij de politie een boekje open te doen over verdachte activiteiten van hun patiënten, leek aanvankelijk een belangrijke maatregel.

Een fopmaatregel. Want moslims gaan niet naar de dokter met geestelijke klachten. dan zouden ze er allemaal zitten. En zlefs deze fopmaatregel ...:


   Maar bij de uiteindelijke presentatie van de plannen werd het teruggebracht tot het voornemen van de regering hierover een goed gesprek met artsen te willen voeren.

... wordt gefopt.
   Maatregelen als meer agenten op straat en verbetering van hun uitrusting zijn tamelijk onomstreden.

Fopmaatregel: wnat agenten mogen niet speciaal op moslims letten. Dat is "etnische profielren".
    En alles dat gaat rcihtoing "effectief' ...

   ... het ontnemen van de Duitse nationaliteit wanneer burgers met twee paspoorten voor een terreurorganisatie werken, of het plan van sneller uitzetten van criminele vreemdelingen. ...

... mogen natuurlijk niet ...:
   ... Je kunt het afkondigen, maar hoe effectief dat soort maatregelen is, staat zeer te bezien.

Natuurlijk is het niet effectief, volgens de Duitse en Nederlandse migratiefundi's, om potentiële terroristen uit te zetten. Omdat natuurlijk "uitzetten" het enige is dat wél werkt:
   Dat geldt ook voor het geopperde boerkaverbod, waar De Maizière om grondwettelijke redenen van afziet. Frankrijk heeft dat al vijf jaar en kijk eens hoe veilig dat land is, snierden critici.

Klopt: je moet ze oppakken en uitzetten. En, oh ja, hun moskeeën sluiten. Liefst gepaard gaande met een bom eronder. dat gaat zeker werken.
    Toch maakt men zich een beetje zorgen:
   ... critici. Die zijn geneigd het hele pakket af te doen als symboolpolitiek en te reduceren tot een poging de populistische Alternative für Deutschland de wind uit de zeilen te nemen.

En, gaat het in migratie-fundi hoofd, vanwege de dreiging van Alternative für Deutschland ...:
   Maar een bittere noodzaak zijn dit soort plannen helaas ook.

... is de vertoning met fopmaatreglen, hoe vervelend ook want het een niet-bestaand probleem bevestigend, een noodzaak.
    De revolutie gaat ook in Duitsland nog eens heel groot worden ...


Naar Landverraad , of site home