WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Informatievervorming, eenzijdigheid: multiculturalisme

13 nov.2010
 

Een voorbeeld van een neutraal-lijkend bericht, uit de Volkskrant:
 

Uit: De Volkskrant, 12-11-2010, van verslaggever JonathanWitteman

VluchtelingenWerk stapt naar Europese Commissie omdat de eisen ‘onredelijk’ zijn

Klacht over gezinshereniging

De Nederlandse regering stelt onredelijke eisen aan de gezinshereniging van immigranten. Zo wordt het honderden nieuwe Nederlanders onmogelijk gemaakt hun partner en kinderen te laten overkomen. Het kabinet schendt hiermee de Europese afspraken over het recht op gezinshereniging.
    Dat zegt VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie dient vandaag een klacht in bij de Europese Commissie over de Wet Inburgering Buitenland. Deze sinds 2006 geldende wet regelt dat buitenlanders pas naar Nederland mogen komen als ze in het land van herkomst eerst het basisexamen inburgering hebben gehaald.   ...


Red.:   De verdere inhoud bestaat uit de uitleg van VluchtelingenWerk van haar standpunt.
    Maar neem nu eens het geval dat de PVV voorstelt om de immigratie verder te beperken. Dat kan gemeld worden in een neutraal bericht. Maar, afhankelijk van de situatie, wordt zo'n bericht dan voorzien van argumenten van andere partijen waarom dat voorstel niet haalbaar en/of niet-gewenst is, of neutraal gehouden worden maar vergezeld van andere berichten met de boodschap dat het voorstel niet haalvaar en/of niet-gewenst is.
    Het eerste geval lijkt op zich neutrale berichtgeving. Het tweede geval lijkt ook neutraal. Maar de combinatie van de twee is sterk eenzijdig.
    Het is deze combinatie die standaard gehanteerd wordt. Het duidelijkst in tv-programmma's: de linkse, politiek-correcte of multiculturalistische politicus of intellectueel wordt welwillend benaderd met stuwende vraagjes, en de rechtse, niet-politiek-correcte of niet multiculturalistische politicus of intellectueel krijgt een stroom kritische vragen over zich heen. En dat geldt zowel voor iemand als Geert Wilders, als voor Emiel Roemer van de SP.
    Dezes verzameling is kennelijk veronachtzaamd door de redactie, gezien de tijd dien is  verstreken sinds de vorige bijdrage. De vermoedelijke reden is dat het multiculturalisme in de media zo constant en indringend is, dat nauwelijks meer opvalt. Er zijn gehele omroepen aan gewijd, zoals de NTR, de vroegere NPS, en meerdere kleinere omroepen als de IKON. De IKON heeft een zendmachtiging uit hoofde van hun christelijke karakter, maar gebruiken deze machtiging al jarenlang voor de meest indringende multiculturalistische propaganda, bijvoorbeeld via de programmareeks onder de naam LUX, waarin internationakle en nationale kosmopolieten ons komen vertellen dat alle wereldburgers ideale mensen zijn, beter dus dan de Nederlanders, en dat het internationale paradijs onmiddellijk tot stand kan worden gebracht door al onze welvaart te delen en onze grenzen te openen voor iedereen. Zonder iets terug te willen. En op dit soort propaganda zijn ze nog trots op ook:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2011, ingezonden brief van Els van Driel, redacteur IKON documentaires, Wilberry Jakobs, programmamaker LUX, IKON-tv, Ruben Altena, redacteur LUX, IKON-tv, Noel van Rens, editor freelance

Ruimdenkers

De PVV lijkt de macht in handen te hebben in ons publieke mediabestel en dat is verontrustend voor de diversiteit en de kwaliteit van de programma's. De IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) wordt in haar budget gehalveerd. In De Telegraaf van 21 juni wordt gesuggereerd dat Martin Bosma van de PVV erop uit is Paul Rosenmöller van de buis te halen. IKON-programmamaker Rosenmöller staat voor hem voor 'de foute linkse elite'. Dat een persoonlijke vete het mediabeleid bepaalt, zou een gotspe zijn. Maar misschien nog wel erger is het zwijgen van VVD en CDA.
    De IKON maakt er in haar programmering geen geheim van een kritisch geluid tegen de opmars van het PVV-populisme te willen laten horen. Zo maakten we een Profiel van 'De Europese familie van Wilders', laten we in LUX visionaire denkers aan het woord om het multiculturele debat meer diepgang te geven, en hadden we in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op de radio de rubriek 'Beste PVV-stemmer'. De PVV was hier woedend over en dit leidde tot Kamervragen: is dit wel de taak van de IKON? Moeten zij zich niet beperken tot het uitzenden van kerkdiensten?
    Wilders werpt zich op als ridder van het vrije woord. Hij ziet zijn vrijspraak als een overwinning voor politici, opiniemakers en journalisten. Maar als de IKON openlijk het debat aangaat, lijkt dat reden genoeg de minister onder druk te zetten om de mediaplannen aan te passen en de IKON de nek om te draaien.
    Wij blijven keihard werken voor blikverruimende televisie met een venster op de wereld en voor de dialoog. Wij zijn een oecumenische omroep, die staat voor pluriformiteit van levensovertuigingen en de IKON kan bogen op een wijd gerespecteerde journalistieke traditie. We nemen met onze programma's actief deel aan het debat, waarin de PVV nu eenmaal een bepalende actor is. We tekenen protest aan tegen de ongekend harde halvering van ons budget waardoor de kwaliteit van onze programma's ernstig in het gedrang komt. In het najaar gaat Paul Rosenmöller in een nieuwe serie op zoek naar de gevolgen van populisme in de rest van Europa. Kijktip voor ruimdenkers.


Red.:    Eerst even over die ruimdenkendheid, die in feite natuurlijk bestaat uit volkomen ideologische verstarde kosmopolitische oogkleppen:


De Volkskrant, 29-06-2011, ingezonden brief van Piet ter Laag, Huizen

IKON

Naar aanleiding van de brief van de IKON ('Ruimdenkers', 26 juni) het volgende. Na de moord in El Salvador op de IKON tv-ploeg in 1982, bracht president Duarte een bezoek aan Nederland om vergeving te vragen aan de nabestaanden. Tegen dit bezoek protesteerde de IKON. Ze vond ook dat koningin Beatrix Duarte niet moest ontvangen.
    De IKON plaatste een advertentie in de media dat de nabestaanden van de vier omgekomen mensen er geen prijs op stelden Duarte te ontmoeten. Mijn zoon Hans, die een van de slachtoffers was van de moord, werd hierbij zonder overleg met name genoemd. Als vader van Hans stelde ik het op prijs Duarte wél te ontmoeten.
    Dit werd mij door Barend de Ronde van de IKON onmogelijk gemaakt. Een brief van mij aan koningin Beatrix en aan de ambassade van El Salvador om Duarte toch te kunnen ontmoeten, werd door Barend de Ronde afgedaan met de opmerking 'dat dat niet kon', omdat ik één lijn moest trekken met de IKON.
    Mijn mening was dat de leider van het team, Koos Koster, veel te grote risico's had genomen, zoals het op straat uitschelden van politiemensen en zijn provocerende gedrag voorafgaand aan de moord op de vier. Ik werd op allerlei manieren door de christelijke IKON monddood gemaakt. Pure DDR-praktijken, waar Koos Koster zo'n bewonderaar van was.
    Ruimdenkers!


Red.:   En hier een bron die weergeeft vanuit welke geesteshouding Paul Rosenmöller werkt:
 

Uit: VARA TV Magazine, nr. 19-2006, door Peter Kee

Op pad met Paul & Ad

Met Ad Melkert naar Afrika. Niet iedereen is blij met de tv-wederopstanding van de PvdA'er.


De uitzending stond gepland op 6 mei: Paul Rosenmöller ontmoet Ad Melkert. De tv-interviewer was afgereisd naar Togo om te mogen ervaren hoe het eerste buitenlandse bezoek van Ad Melkert als bewindvoerder van de ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zou verlopen. In het spoor daarvan blikken de twee linkse leiders voor het eerst terug op de voor hen dramatisch verlopen verkiezingen van 2002 en de moord op Pim Fortuyn. ...
    Erkend Melkert-hater en oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager vreest voor een diep menselijk gesprek. 'Rosenmöller legt het oor op de ziel van Melkert. Maar ik houd die Melkert in de gaten. Als politicus vind ik het een vreselijke man. Je ziet de begeerte van hem af druipen om alsjeblieft terug te mogen komen. Hij grijpt iedere gelegenheid aan om zich wijsneuzerig met van alles te bemoeien. Die man is zo definitief afgegaan dat hij niet meer in het openbare leven moet willen verschijnen. Die hele maatschappelijke betrokkenheid van hem is niets dan ijdelheid. En dan gaan ze ook nog naar Afrika... De mensenredders op pad. En maar helpen... Wat een denkfout. Hulp helpt niet. Als je op een vliegveldje in Afrika om je heen kijkt zie je dat driekwart van de mensen van die puttenslaanders zijn die komen helpen. Zodra iemand met een camera Afrika betreedt, huiver ik. Als het dan ook nog Melkert en Rosenmöller zijn, dan weet je het wel. Wanneer is die uitzending eigenlijk? Ik hoop dat ik dan op vakantie ben.'


Red.:   De mentaliteit van de arme zielige negertjes die het slachtoffer zijn van de Dickensiaanse uitbuiting door de westerse kolonisatoren.


Naar Mediavervorming, eenzijdigheid , Vrijheid van meningsuiting , Informatievervorming , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .