WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Flip van Dyke

"Als je boodschap maar de juiste is, kan iedere gek aandacht krijgen". Dit is geen standaard zegswijze. Niettemin is ze minstens net zo waar. De media zitten zo vol met gekken met "de juiste boodschap", dat je je afvraagt of er wel een normaal denkend persoon, eentje die ook oog heeft voor de realiteit, bij zit. De voornaamste variatie lijkt te zitten in hoe en in welk mate ze hun idiotie weten te verhullen.
    Welke gedachten gevormd werden naar aanleiding van het volgende geval, een geval waarvan het masker flinterdun is. Met ten eerste een soort van een formele introductie, een "inzegening", nadat het geval reeds diverse proeven van bekwaamheid te hebben afgelegd:

Een twee-pagina-interview in de Volkskrant uitleg of detail met de nieuwe held: Flip van Dyke - naam omcirkeld (download de afbeeldingen om ze te kunnen lezen).
    Waar we zo meteen op terugkomen, maar eerst even de boodschap van Flip, te destilleren uit een aantal berichten over zijn activiteiten - de eerste twee zijn van zijn eigen weblog, dat gebruikt is als bron door de overige bronnen:
22-12-2012 uitleg of detail
03-11-2013 uitleg of detail
27-11-2013 uitleg of detail
27-11-2013 uitleg of detail
11-04-2014 uitleg of detail
06-02-2016 uitleg of detail
12-06-2016 uitleg of detail

De boodschap van Flip is duidelijk: "Er is en was niet, nooit, never, sprake van massa-immigratie".
    Merk op: als er ooit sprake was van massa-immigratie, is er op dit hedendaagse moment nog steeds sprake van massa-immmigratie, tenzij er ondertussen ook een geval van massa-emigratie is geweest.
    Dat er hele wijken bezet zijn door zwartige immigranten, en dat van de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de populatie voor bijna of helemaal de helft bestaat uit zwartige immigranten uitleg of detail , zijn zaken die totaal niet tegenspreken dat er niet, nooit, never, sprake is geweest van massa-immigratie.
    De vraag voor psychologisch geïnteresseerden onder normale mensen is: wat doet het langdurig volhouden van zulke sterke conrtadicties, of cognitieve dissonanties, met de geest als geheel? Of andersom, natuurliik: wat voort soort geest moet er ten grondslag liggen aan zulke sterke contradicties?
    Daarover kan deze redactie getuigen, want Flip van Dyke is zijn internet-activiteiten gestart bij  het Volkskrant-weblog, met precies diezelfde enkele boodschap: "Er is niet, nooit, never, sprake is geweest van massa-immigratie". Waarvoor hij uitgebreid jaarlijkse CBS-statistieken en bijbehorende fraaie grafieken gebruikte.
    Bij dat Volkskrant-weblog kon je schrijven wat je wilde en iedereen kon reageren bij iedereen. Met dien verstande dat je anderen wel kon blokkeren, maar dat was eigenlijk "not done". Na wat heen-er-weer gepraat plakte deze redactie een reactie met de volgende grafiek onder de zoveelste "Er is niet, nooit, never, sprake is geweest van massa-immigratie"-bijdrage (merk op: de grafiek is gewoon met het toetsenbord gemaakt, met behulp van een "monospace"-lettertype dat voor iedere letter dezelfde breedte gebruikt):
  800k |            x
     |          x
     |        x
     |      x
     |    x
     |  x
  0k |x____________

    1960         2005

Slaande op het specifieke geval van het aantal moslims in Nederland. Een "zwarte doos"-aanpak  : je kijkt niet naar de gedetailleerde tussenresulaten, maar alleen naar de begin- en eindstand.
    Het leverde deze redactie een onmiddellijke ban op.
    De typische reactie van de maniakale gelovige en ideoloog.
    En dan nu terug naar het liefdevolle introductie-interview in de Volkskrant. Het Grote Introductie Interview, mag je wel zeggen. Daar staan, ongemerkt en onbedoeld natturlijk, toch een paar dingen in die dit beeld bevestigen:
  De blogger fietste ooit naar Zuid-Afrika, dwars door Servië, Albanië en Syrië ... 'Natuurlijk, ik weet uit eigen ervaring hoe aardig veel Syriërs zijn. Dus sommige discussies over vluchtelingen begrijp ik niet.'

Multiculturalist en immigratie-ideoloog.
  'In de politiek ging het toen de hele tijd over 'massa-immigratie vanuit moslimlanden', een term van Geert Wilders. Dat ben ik gaan checken. ...'

PVV-hater.
  Dan tweet hij dat de IND 'een boevenclub' is, die trucs uithaalt.

Complot-denker.
  '... Dat ben ik gaan checken. Daarna ben ik eigenlijk nooit meer gestopt.'
    ... Soms is hij zo kwaad dat hij door de kamer loopt te ijsberen.

Maniak.
    Kortom, een ideale bron voor de politiek-correcte media, die precies dezelfde doelstellingen en karakter-eigenschappen hebben, maar dat veel beter achter allerlei professionale facades weten te verbergen.
    P.S. Voor wie zich verbaast over het feit dat Flip met zulke fraaie CBS-statistieken toch zulke hele foute globale uitkomsten kan krijgen: het CBS telt gezinshereniging en dergelijke oftewel de ketting-immigratie niet mee als immigratie ... Iets dat Flip natuulijk donders goed weet.
    Even nog een ongetwijfeld onbedoelde erkenning dat het hier geen journalistiek maar propaganda betreft, het commentaar van gekleurde immigrante Sheila Sitalsing, die het vrije-immigratie ideaal natuurlijk even hartstochtelijk is toegedaan uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 14-05-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Flip van Dyke


In het monumentje dat de Volkskrant deze week bouwde voor Flip van Dyke ...


Red.:   Geen gewone propagnda dus, maar inteeltige en beerputtige propaganda.

Kijk nou eens ... Er moet iets raars in het eten gezeten hebben in de kantine van de Volkskrant, want ze kwamen zomaar met een artikel met een stukje waarheid over de asielindustrie (de Volkskrant, 11-04-2017, door Remco Meijer):
  Meer nareizigers dan asielzoekers

Voor het eerst maakten de drie diensten die waken over de vreemdelingenketen maandag op een gezamenlijke persconferentie hun jaarcijfers bekend. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werken sinds de vluchtelingenpiek van 2015 nauwer samen. Later dit jaar worden hun hoofdkantoren onder een dak gehuisvest in Den Haag.

...
31.800 aanvragen van familieleden

In 2016 dienden 36.840 mensen een aanvraag in om zich bij familieleden te mogen voegen die in Nederland zijn toegelaten. ...
    Tijdens de persconferentie zei IND-directeur Rob van Lint dat op iedere asielzoeker die in Nederland een verblijfsstatus krijgt gemiddeld drie familieleden volgen. ...

Oftewel: je moet alle cijfers gegeven door dit soort instanties, inclusief die van het CBS, met vier vermenigvuldigen, Want nakomers tellen niet mee in de cijfers voor (asiel)immigratie.
    Zeg, Van Dyke, met je leugensite ... Zou je jezelf niet eens van kant maken ...?


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .