WERELD & DENKEN
 
 

De Volkskrant, absurditeiten, vanaf augustus 2015

 4 aug.2015

Politieke-correctheid is een complex van ideologieën en irrationaliteiten, gedreven door een combinatie van egoïsme, zichzelf goed willen voelen, en een bijna volstrekte weerzin om de werkelijkheid van de wereld onder ogen te zien. Het is dan ook een sterk alfa-denken gericht en gestuurd proces.
    Vanwege die ideologische gestuurdheid zijn haar ideeën vastgelegd, en vanwege de dynamiek van de werkelijkheid, komt er dus een steeds grotere discrepantie tussen die ideeën en de werkelijkheid. Die bentwoord wordt, of moet worden, door steeds krachtiger middelen omdat verschil te verdoezelen of te bestrijden. Iets dat neigt naar een exponentieel proces, met een steeds snellere stijging
    In het kader van die snellere stijging lijkt zich medio 2015 in de politiek-correcte media een snelle radicalisering te voltrekken. Al eerder is dit geconstateerd voor de website Joop.nl uitleg of detail , en in deze verzameling gaat het over de Volkskrant (meer media volgen vergt te veel tijd en tot nu toe is er geen substantieel verschil gebleken met Trouw, NRC, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, en de elektronische media).
    De Volkskrant en de rest van de PC-media volgen hetzelfde pad der radicalisering als Joop.nl, zij het op enige afstand: wat eerst in Joop.nl staat als specifieke of algemene opinie en een nieuwe escalatie is, staat een tijdje later in de Volkskrant. Wat men name geldt voor alle zaken verband houdende met (im)migratie: "Zwarte Piet is racisme" verscheen eerst bij Joop.nl, een aantal maanden later bij de Volkskrant - "De Nederlandse politie is racistisch" verscheen eerst bij Joop.nl, een aantal maanden later bij de Volkskrant - "Alle Nederlanders zijn racistisch" verscheen eerst bij Joop.nl, een aantal maanden later bij de Volkskrant. "We moeten iedereen toelaten",  verscheen eerst bij Joop.nl, een aantal maanden later bij de Volkskrant. "Moslims en negers plegen terecht geweld" is al verschenen bij Joop.nl, en zal over een poosje verschijnen in de rest van de PC-media.
    Maar in tegenstelling tot Joop.nl , opgericht als bestrijder van immigratiekritiek, pretendeert de Volkskrant alle nieuws te brengen (in werkelijkheid natuurlijk een strenge selectie uitleg of detail ), dus de absurditeiten van de Volkskrant strekken zich over een wijder terrein uit.
    De eerste voorbeelden komen uit de Koude Oorlog (wie deze soort wel geloofd, kan klikken hier uitleg of detail om naar de volgende soort te gaan). Die wordt sinds de opstand van fascisten in Oekaïne en de steun daaraan vanuit de Europese Unie en de NAVO, in hoge mate opgerakeld in de westerse media, met voortdurende berichten over "de agressie van Poetin" uitleg of detail terwijl het westen is opgerukt in twee jaar van de grens van Polen naar de Dnjepr in Oost-Oekraïne en nu verder wil oprukken Russische grens (en voorheen al was opgerukt van Oder-Neisse in 1945 tot aan Polen in 2013).
    Ook hier is er dus een sterke discrepantie tussen berichten en beeldvorming en werkelijkheid, die aanleiding geeft tot steeds absurdere uitingen. Het eerste voorbeeld, de aanloop van deze nieuwe fase, dateert van twee weken terug, de dag van de verjaardag van het neerstorten/-schieten van MH17:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2015, hoofdredctioneel commentar, door Raoul du Pré

Een jaar na MH17: handschoenen uit

Een jaar na de MH17-tragedie nadert de dag dat de jacht op de daders begint. Van het kabinet en van premier Rutte in het bijzonder zal veel worden gevraagd.Red.:   Meteen al een absurditeit: vanaf de allereerste dag (of twee of drie) zijn de allerzwaarste beschuldingingen geuit richting Oost-Oekraïners: het plunderen van de rampplek en het onteren van de lichamen van de slachtoffers. Beide, moest men zelf na een half jaar toegeven, zonder enige ophef of nadruk natuurlijk, waren aperte en rabiate leugens. Het tegendeel was het geval.
    En halverwege in het stuk:
  Veelzeggend zijn de aanhoudende inspanningen van de Poetin-gezinde Russische media om aan te tonen dat het vliegtuig door van alles kan zijn neergehaald behalve door een BUK-raket van Russische komaf. De donderdag plotseling opgedoken 'nieuwe' beelden en gesprekken vanaf de crashsite getuigden daar opnieuw van.

Juist ja ... Plotseling opgedoken beelden getuigen van de inspanningen van de Russische media om het niet een BUK-raket te laten zijn. Maar die plotseling opgedoken beelden kwamen uit Australië. Bondgenaoot van West-Oekraïne en deel van het westen. Australië! AUSTRALIË!!! En de door de Nederlandse media bijgeleverde boodschap van die beelden was: "Het is de schuld van de Oost-Oekraïners!" En: "HET IS DE SCHULD VAN DE RUSSEN!!!"
    Wat die auteur van dit stuk hier schrijft is: "Jantje probeert te bewijzen dat hij het niet gedaan heeft omdat Pietje zegt dat hij het wel deed". Die auteur is chef-politiek van de Volkskrant. De man is ronduit gestoord.
    Maar dat nog maar een aanloopje. Het ging pas goed raak met de Tribunaal-hetze:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2015, door Arie Elshout   

Analyse | Veto Rusland tegen VN-tribunaal

MH17-families dupe van machtsspel

De daders die vlucht MH17 neerhaalden komen niet voor een VN-tribunaal. Dat heeft Moskou met een veto verhinderd. Het verzwaart Nederlands taak: gerechtigheid te doen geschieden.Red.:   Hier staan al meerder absurditeiten: het starten van een procedure over een zaak waarvan niet bekend is of het een ongeluk is of mensenwerk. En als het mensenwerk is, of dit mensenwerk per ongeluk of  met opzet is geweest. Slechts in het laatste geval komt een juridische procedure in aanmerking. Het presenteren van deze procedure tegen "de erfvijand" als zijnde iets andes dan gewoon "Koude Oorlog" is dus "Koude Oorlog".
    En dan ten tweede:

  Rusland ging vorig jaar akkoord met Veiligheidsraadresolutie 2166, waarin wordt opgeroepen tot berechting van de daders. Met dit als vertrekpunt gingen Nederland, Maleisië, ­Oekraïne, België en Australië - de vijf meest betrokken landen - aan de slag.

Met welk uitgangspunt de "berechting van daders" al onmiddellijk overging in het voeren van Koude Oolrog, want het staat absoluut vast dat één van de "daders" Oekraïne is, namelijk als die partij die weigerde zijn luhctruim te sluiten toen glashelder was dat dit gevaarlijk was door het neerschieten van meerdere militaire vliegtuigen. Met welke schuldige partij Nederland een geheime overeenkomst heeft geloten om elkaars belangen veilig te stellen. Kortom: ook Nederland kan absoluut niets te maken hebben met het organiseren van een rechtsgang wnt zijnde volkomen partijdig.
    Berechtiging door of namens een "dader" en geassocieerden is een travestie van het jurische systeem en een absurditeit.
    War ook geldt als dit gebeurt via door het westen gedomineerde orgnisaties, zoals uitvoerig bewezen is door het Lockerbie-tribunaal, dat ook een volkomen travestie is gebleken waarin iemand zonder een scherf van bewijs is veroordeeld.
    Iets dat alleen onopgemekrt kon en kan blijven in de hysterie en de blindheid van het soort proces als deze Koude Oorlog.
    Een Koude Oorlog die steeds heftiger wordt gevoerd in de westerse media en dus ook de Volkskrant, en die dus ook steeds hysterischer en blinder wordt.
    Zoalos het volgende geval laat zien. Waarop deze redactie al een tijd had zitten wachten: "Waar blijft 'ie toch? De spion ..." Hier is 'ie:

De spion. Maar het was voor de Koude Oorlogsfetisjisten kennelijk zoeken naar een speld in een hoiberg, en dit is ook een duidelijk "van de bodem van het vat geschraapt" gevalletje. Lees goed, en je leest dat het zaakje vermoedelijk van de eerste tot de laatste letter bij elkaar is gelogen:


Uit: De Volkskrant, 29-07-2015, door Huib Modderkolk

Een Russische spion in Eindhoven

Een getalenteerd onderzoeker 'een risico voor de veiligheid van Nederland' vormt is door de TU ontslagen. Hij zou geheime informatie hebben doorgepeeld.


...    de Duitse inlichtingendienst ... In het jaar dat Agafonov begint in Eindhoven zijn de Duitsers bij toeval op de Rus gestuit. Agafonov werkt tussen 2009 en 2011 als gastonderzoeker bij het Max Planck Instituut in Erlangen, 200 kilometer boven München. Hij geldt als een hooggetalenteerde wetenschapper.
    Bij het schaduwen van een Russische diplomaat uit Bonn ontdekken de Duitsers dat deze man de jonge onderzoeker maandelijks treft in een koffiezaak in de Duitse stad Aken, net over de grens bij Maastricht. Bij deze ontmoetingen krijgt Agafonov, die vanuit Nederland met de auto naar de afspraken komt, geld overhandigd. De Duitse inlichtingendienst vermoedt dat hij in ruil geheime informatie levert.    ...


Red.:   Het is vermoedelijk slechts een bekende diee hem nog wat geld schuldig is. Of het is de maandelijkse betaling van een onderzoeksbeurs. Eindeloos veel onschuldige verklaringen  mogelijk. Spionnen gaan gewoonlijk niet in opnebare gelegheden elkar geld zitte toeschuiven.
    Maar men was op zoek naar een spion, dus hier is de spion:
  Ze tippen de Nederlandse inlichtingendienst AIVD. In juli 2014 worden Ivan Agafonov en zijn vrouw op het vliegveld van Düsseldorf aangehouden door de Duitse politie. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldt dat zijn telefoon, laptop en e-reader in beslag worden genomen. De politie maakt foto's van de twee en neemt vingerafdrukken af. Daarna mogen ze gaan.

En er werd dus niets gevonden want dit is al een jaar terug. Maar wat doe je dan: je maakt de man zwrt bij zijn werkgever en je belt die werkgever met de boodschap: "Doe wat we zeggen, want dat is goed voor Nederland". Of iets dergelijks:
  In diezelfde maand ontvangt de universiteit een ambtsbericht van de Nederlandse geheime dienst. Ivan Agafonov, zo luidt de boodschap, vormt een 'risico voor de veiligheid van Nederland'. Het is onduidelijk wat Agafonov precies verweten wordt, maar waarschijnlijk gaat het om het delen van vertrouwelijke informatie over wetenschappelijke technologieën.
    De universiteit handelt vervolgens 'adequaat', vertelt een woordvoerder van de AIVD. De arbeidsovereenkomst met Agafonov wordt ontbonden en het ministerie trekt zijn visum voor het Schengen-gebied in.

Daarna wordt opeen opportuun tijdstip de media ingelicht. Opportuun dus zijnde rond die Veiligheidsraad -kwestie.
    Stom genoeg gaat de Volkskrant hem dan nog bellen:
  Vanuit Moskou laat Agafonov zelf korzelig weten dat hij onschuldig is. 'Ik ben geen spion. Dat is alles wat ik erover te zeggen heb.'
    Na enig aandringen voegt hij toe: 'Ik heb altijd gewerkt bij publieke organisaties en aan voor iedereen toegankelijk onderzoek. Het enige doel van mijn afspraken met de Russische diplomaat was om de huur van mijn appartement in Moskou in ontvangst te nemen.'
    Volgens Agafonov verhuurde hij zijn appartement voor 800 euro per maand aan vrienden van de diplomaat.

Ach ja, één van de 101 onschuldige verklaringen die ook altijd nog mogelijk is als twee mensen elkaar maandelijks ontmoeten en de ene geld geeft aan de andere.
    En het publiek leest toch alleen maar de koppen.
    Dus er nog maar eentje tegenaan gegooid:

Met een nog absurder inhoud:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2015, door Huib Modderkolk

Hoe een spion van Rusland knullig tegen de lamp liep

Ivan Agafonov maakte tal van beginnersfouten. Waarom werd hij na zijn ontmaskering niet gearresteerd, maar gewoon uitgewezen?Red.:   Waarna nog slechts de vraag: hoe absurd durft men dit te gaan maken? Nou ...
  Fout nummer één: elke maand in hetzelfde koffietentje afspreken met een Russische inlichtingenofficier. Kees-Jan Dellebeke gaat achterover zitten en schudt het hoofd. Dellebeke heeft tientallen jaren voor de Nederlandse geheime dienst gewerkt.

Aanwijzing nummer 1.
  Agafonov (27) sprak maandelijks in een café in het Duitse Aken af met een Russische diplomaat, werkzaam voor de buitenlandse veiligheidsdienst SVR. Dellebeke: 'Het is zo ongeveer het eerste wat je leert als geheim agent: spreek nooit tweemaal af op dezelfde plek.'

Aanwijzing nummer 2.
  De onvoorzichtigheid van de Russen verbaast hem. Russen staan volgens hem bekend als uitermate professioneel. 'Ze zijn bijvoorbeeld bijzonder goed in het opmerken van volgploegen. In de jaren tachtig en negentig draaiden we standaard volgdiensten op de Russen. We hebben nooit contacten met agenten gezien.'

Aanwijzing nummer 3.
  De diplomaat die vanuit Bonn naar Aken kwam, werd gevolgd door Duitse agenten. Agafonov kwam telkens met de auto. Dellebeke: 'Nog zo'n fout: als je elke keer dezelfde reismethode kiest, ontstaat een duidelijk patroon. Dat valt op.'

Aanwijzing nummer 4.
  Spionnen zijn overal, maar een ontmaskering als deze is zeldzaam. De reactie van de Duitse en Nederlandse autoriteiten trekt de aandacht. De Russische inlichtingenofficier werd Duitsland uitgezet, spion Agafonov ging terug naar Moskou. Een publieke vergeldingsactie van de Russen bleef uit.

Aanwijzing nummer 5.
  Maar er zijn ook vragen: waarom werd Agafonov bijvoorbeeld niet gearresteerd?

Aanwijzing nummer 6.
  De AIVD wil niet toelichten waarom het Agafonov een 'risico voor de veiligheid van Nederland' achtte.

Aanwijzing nummer 7.
  Agafonov zei deze week tegen de Volkskrant dat hij geen kwade bedoelingen had. 'Ik heb altijd gewerkt bij publieke organisaties en aan voor iedereen toegankelijk onderzoek.' .

Aanwijzing nummer 8.
  Volgens de Duitse aanklacht kreeg Agafonov maandelijks 800 euro voor de informatie die hij overdroeg. De onderzoeker beweert dat dit de huur was voor zijn appartement in Moskou dat hij aan vrienden van de diplomaat verhuurde. Een lachwekkend coververhaal, vindt Dellebeke. ...


 Aanwijzing nummer 9.
  Het heeft zowel Dellebeke als De Jong verrast dat Agafonov niet is gearresteerd. Spionage is strafbaar, maar de Rus werd na het doorzoeken van zijn spullen op het vliegveld van Düsseldorf heengezonden. Toen hij later in Eindhoven landde, werd zijn Europese visum ingetrokken en ging hij terug naar Moskou. De Jong: 'Hij had geen diplomatieke onschendbaarheid.'

Aanwijzing nummer 10.
    Juist. Tien aanwijzingen in totaal. En allemaal wijzen ze erop dat de man geen spion is.
    En dan voer je twee keer in je roddelkrantje een artikel met de kop over de vangst van een Russische spion. En dan ben je er ook nog zeker van det er vrijwel niemand is die dat gaat tegen spreken. En die paar mensen die dat zouden willen doen, kunnen dat ook wel laten want wij de media bepalen wie zijn verhaaltje in de media krijgt.
    Zo absurd ver is de Koude Oorlogspropaganda in Nederland dus al doorgedrongen. Mede met hulp van de Volkskrant.
    En dan zijn we nog niet bij een hoofdaanleiding voor het starten van deze absurditeitenverzameling. Hier is die:

Een persoon beschuldigt een andere persoon van moord zonder daarvoor ook maar een spatje aan bewijs of aanwijzing te hebben, en de Volkskrant gooit het zomaar in zijn krantje ...
    Hoe absurd het voorgaande ook is, bij deze laatste staat iedere vorm van verstand volledig bij stil.  Het is het niveau van roddeljournalistiek en propaganda zo ver voorbij, dat er een eigen categorie voor miet worden opogerecht. In Amerika hebben ze een blad dat in dot soort zaken gespecialiseerd is, de National Enquier of iets dergelijks: "Weduwe van 80 baart dolfijn". En dat soort berichten. En dat dan ingemengd met een gelijke dosis kwaadaardigheid.
    De kwestie zelf waruit het verhaal stamt behoort eigenlijk ook tot de absurditeitenverzameling: "Kremlin wil stiekem opponent vermoorden", en gaat hem vergiftigen, en kiest daarvoor een stof die het makklijks van alles is op te sporen namelijk een radioactieve stif, en dan nog een radioactieve stof die directe wijst naar het Kremlin, namelijk polonium want alleen verkrijgbaar in atoomwapenfabrieken.
    Hoe veel gekker wil je het hebben?
    Dat Poetin zelf op de man zijn stoep gaat zitten schijten zodat hij dood gaat aan de uitlaatgassen? Want naturlijk heeft Poetin dodelijke uitlaatgassen, de onovertrefbare schurk die hij is. Blofeld. Hitler. Erger.
    Dat je als krantje dit allemaal durft te publiceren ...
    En dat was nog maar de Koude Oorlog.
    Over naar die andere Koude Oorlog: die tegen de Nederlandse burgers:

Bent u al gewend? Aan de absurditeiten? Daar staat dat asielzoekers gunstig zijn voor de economie. Want migratie. Migratie is goed. GOED!!!
    En het was geen vergissing of nieuws van elders:
  De toestroom van asielzoekers is goed voor de werkgelegenheid. Het aantal banen bij de opvang en de afhandeling van asielprocedures is sinds het voorjaar van 2014 met 60 procent toegenomen. Er kwamen ruim duizend fulltime arbeidsplaatsen bij. Dit blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij GeenStijl zijn ze literair begaafder dan deze redactie in het reageren op absurditeiten:


Uit: GeenStijl.nl, 26-07-2015, door Spartacus

Dobbertsunami doet 'wonderen voor economie'

Het gebeurt ons niet vaak, maar soms leren we iets uit de Volkskrant. Zo weet de gegoede Bode ons ditmaal bijvoorbeeld te vertellen dat de vluchtelingentoestroom ronduit FANTASTISCH is voor 's lands economie. Natuurlijk niet omdat er zich zoveel kapitaalkrachtigen bevinden onder onze grenshoppers, nee. Asielzoekers maken ons land weer beter omdat ze werkgelegenheid creëren. Staat er allemaal echt: mensen kunnen bij het COA massaal aan de slag als beoordelaar van asielverzoeken, tolk, woonbegeleiders, verpleegkundigen, huismeesters, sporttrainers, keukenhulpen, administratief medewerkers en managers. Daarbij "levert de toestroom van asielzoekers ook indirecte werkgelegenheid op, zoals voor schoonmakers, toeleveranciers (voedingsmiddelen, beddengoed, televisies), advocaten, onderwijzers en voor supermarkten en snackbars in de omgeving van de 59 opvanglocaties." Oké, legitiem. Even legitiem als zeggen dat de import van 37 maffiafamilies goed zou zijn voor de werkgelegenheid bij de politie, de import van 's werelds pyromanen goed zou zijn voor werkgelegenheid bij de brandweer, ...


Red.:  Ja ja, schop ze er allemaal maar in ...
    Hoe is het mogelijk dat een zichzelf serieus nemende publicatie zulke waanzin opschrijft? Omdat het ideologisch doorgedraaide alfa's zijn, die geen enkele relatie van hun ideeën met de werkelijkheid tolereren.
    Alfa's bij de Volkskrant die geleid worden door iemand die er zelf in hoogst ernstige mate aan lijdt - de tweede hoofdaanleiding voor het starten van deze verzameling:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2015, door Philippe Remarque, hoofdredacteur

Niet te negeren

De Volkskrant buigt zich de komende weken over de vluchtelingencrisis die Fort Europa doet kraken. ...
    ... Is het moment aangebroken waarop we onze welvaart en rust moeten delen om hem te behouden ...?


Red.:   Dus beste brave Nederlandse burger die met werken een spaar- of pensioenpotje heeft gekregen: lever uw spaar- of pensioenpotje maar in bij Arabiriërs en dobbernegers. Philippe Remarque en zijn Volkskrant-medewerkers willen zich graag GOEDE mensen voelen op uw kosten.
    Maar dat was nog slechts een waarschuwing. Philippe Remarque gaat ook iets doen. Eerst legt hij nog even uit waarom:
  Het is een crisis die schreeuwt om een betere, fundamentelere aanpak. Tegelijkertijd is dat heel moeilijk.

Ook dat is al eerder behandeld bij Joop.nl uitleg of detail : je zegt eerst dat hekken en bootjs-terugslepen en dergelijke niet mag, oftewel: je mag het probleem niet oplossen, en vervolgens stel je dat het probleem onoplosbaar is. Of dat het heel moeilijk is. Dus wat is het alternatief dat Philippe Remarque voorstelt (letterlijk de eropvolgende zinnen):
  De Volkskrant onderzoekt de komende weken hoe de Europeanen omspringen met de vluchtelingenstroom, om te beginnen met een reportage uit Calais. Daarnaast laten we zien wie de vluchtelingen zijn.

Oftewel: die vluchtelingen zijn mensen en we behandelen ze onmenselijk. Dus we moeten ze zonder enige beperking toelaten. Dat laatste staat er nooit bij, maar zit onlosmakelijk vast aan het "menselijk behandelen" van die lieden bij Calais, want het enige naast ze opsluiten of geen mogelijkheden bieden is de hun gang laten gaan dat wil zeggen vrij laten dat wil zeggen geen beperking op te leggen dat wil zeggen aan geen enkele vluchteling beperkingen op te leggen.
    Philippe Remarque draagt hier onverkort een volledig vrij immigratiebeleid voor.
    Philippe Remarque maakt het verspreiden van dit beleid tot een doel van de krant die hij leidt, en schendt dus de principes van neutrale nieuwsvoorziening en berichtgeving, en in ieder geval in bedoeling het redactiestatuut van de Volkskrant.
    Philippe Remarque maakt de krant waar hij voor werkt tot instrument van zijn eigen politieke en maatschappelijke ideeën.
    Philippe Remarque maakt van de krant die hij leidt een propaganda-orgaan voor een bijzonder kwade zaak.
    En in het licht van de komende burgeroorlog (of andere vormen van ernstige maatschappelijke onrust) uitleg of detail  uitleg of detail :
    Philippe Remarque is óf gestoord, óf zou voor een tribunaal gesleept moeten worden wegens misdaden tegen de menselijkheid.
    Natuurlijk gebeurt dit niet in isolement en een aanzienlijk tot groot deel van de huidige medewerkers van de Volkskrant staat achter dit beleid. Hier een voorbeeld (de volgende dag):


Uit: De Volkskrant, 04-08-2015, column door Rob Vreeken

Fort Europa


Red.:   Medewerker Rob Vreeken is correspondent en analist voor de islam en het Midden-Oosten, en auteur van het boek "Baas in eigen boerka" uitleg of detail , met als algemene boodschap: "De boerka is een teken van (de weg naar) verlichting". Heel veel absurder kan het niet - een boodschap van het niveau "De maan is van groene kaas". En als liefhebber van absurditeiten, is hij dus ook heel blij met de politiek-extremistische absurditeiten van hoofdredacteur Philippe Remarque (extremisme: het volledig eenzijdig bezien of belichten van een zaak met meerdere kanten):
  Tot mijn verrassing en tot mijn grote genoegen zag ik gisteren op de voorpagina van deze krant de aankondiging van de artikelenreeks 'Fort Europa'. Het continent worstelt met de grootste vluchtelingencrisis in decennia, schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque in zijn introductie.

Ook illustreert hij dat deze opvattingen stammen op strikt persoonlijke motieven:
  Stiekem was ik al een beetje verliefd op de Volkskrant en haar hoofdredacteur, maar dat is met dit initiatief alleen maar heviger geworden.

En tenslotte laat hij in zijn enthousiasme iets onvoorzichtigs los:
  Dit is nog eens campagnejournalistiek naar mijn hart ...

Waarmee een nieuwe oxymoron uitleg of detail is geboren - nieuw in ieder geval in het bewustzijn. Want je kan journalistiek bedrijven, en je kan campagne voeren, maar deze beide gaan absoluut niet samen.
    En daarmee is het beleid van hoofdredacteur Philippe Remarque volledig onthuld als politiek-maatschappelijk extremisme.
    Grappig genoeg is de kennis omtrent wat "campagnejournalistiek" is, wel in het hoofd aanwezig:
  Geen misverstand over die term campagnejournalistiek. Het genre in de gebruikelijke betekenis van het woord wordt in Nederland belichaamd door De Telegraaf ...

Wat zoiets is als "... door Geert Wilders". Gevolgd door even verderop:
  Van campagne voeren voor of tegen iets is geen sprake. Geen 'Europa is vol!' en evenmin 'Er is nog genoeg plaats in de herberg'. Journalistieke waarheidsvinding staat voorop.

Oftewel: de ideologie en de wens tot het zijn van GOED!!! heeft hier geleid tot het zelfs op papier staan van volstrekt tegenstrijdige zaken.
    Allemaal veroorzaakt door de wens, of in de geest: de noodzaak, de eigen ideeën te verenigen met een afwijkende werkelijkheid.
    Deze geestesgesteldheid wordt dus gedeeld door nog veel meer mensen waronder een aantal Volkskrant-medewerkers. In gedachten komen: Jannie Groen, Annieke Kranenberg, Anneke Stoffelen, Toine Heijmans, Bert Wagendorp, Wilma de Rek, Olaf Tempelman, Bert Lanting, Peter Giesen, Arnout Brouwers, Jean-Pierre Geelen, en er zijn nog diverse anderen.
    Nog wat gevallen - eerst weer uit het multiculturalisme:


Uit: Volkskrant.nl, 06-08-2015, ANP, redactie.

Advocaat familie Henriquez wil vervolging agenten

De nabestaanden van de na politiegeweld overleden Mitch Henriquez ...

Tussenstuk:
Wat gebeurde er op Parkpop?
Dat Mitch Henriquez tegen de politie zei dat hij een wapen had, lijdt geen twijfel. Maar hij bedoelde iets anders. ...


Red.:   Ja, u leest het goed: de verdachte riep dat hij een wapen had (daarvan zijn meerdere getuigen). Maar dat kan natuurlijk niet echt zo zijn. Want de verdachte is een Arubaan dus een gekleurde niet-Nederlander, zeg maar een soort allochtone immigrant, en die kan nooit iets fout doen. Dus weet de Volkskrant dat hij iets anders bedoelde. En dat weet de Volkskrant zo zeker dat ze het opschrijven.
    De psychologie weet heel goed dat dit een redelijk ernstige kwaal is.
    En net als religie en uiterst besmettelijke.
    Kijk maar:
    Een van de VIVA("Negermannen zijn de beste partners" uitleg of detail )-meisjes van de Volkskrant mag de column op pagina 2 vullen bij afwezigheid van Rabiaat Wagendorp uitleg of detail . Het is een vrouw, dus het "Het (SS'ers, serieverkrachters, het doet er niet toe) zijn allemaal mensen" zit er ingebakken als meel in het brood. En iedereen die een kanttekening plaatst, is dus FOUT!!!:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2015, column door Ana van Es

Open grens

...  het nieuwe hek op de grens van Hongarije en Servië vordert flink. Liefst anderhalve meter ondergronds gaat het, en drie meter bovengronds. Gedecoreerd met 70 centimeter gerold scheermesdraad van eersteklas Navo-kwaliteit. De 'technische barrière', heet het ter plaatse.
    Alles om vluchtelingen buiten te houden.
    Wat moeten we met ze beginnen?    ...


Red.:   Oftewel: iedereen die ook maar een enkele "vluchteling" buiten wil houden, is een onmens.
    En wat we wel moeten doen:
  Dit is natuurlijk ook nog een optie: de grens opengooien, asielprocedures afschaffen, allemaal laten komen. Dat is het antwoord van de Amerikaanse 'open border movement'. Nee, dat zijn geen langharige hulpverleners die vluchtelingen onder een gebatikte deken naast zich op de bank knuffelen, zoals je zou denken. Het wordt gepromoot door een stel berekenende wetenschappers: twee economen, een wiskundige.

Oftewel: dit moeten we uiterst serieus nemen.
  Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van. Zeker, onze lonen zullen tijdelijk dalen door al die goedkope arbeidskracht, maar alleen voor de laagst geschoolde baantjes en de meeste Europeanen zijn hoogopgeleid.

Goh, dát is een nette manier om te zeggen: "Lageropgeleide tweederde van Nederland: loop naar de hel. Wij van de media met onze hogeropgeleide baantjes worden er beter van".
    Hier nog een alternatieve nette manier:
  ... ons sociale zekerheidsstelsel is nog wel even een knelpunt.

Maar daar is wel overheen te komen, want "Het zijn toch allemaal mensen", of zoals geciteerd in de tussentitel:
  Hoeveel mensenlevens mag Fort Europa kosten?

En iedere poging hen tegen te houden is gebaseerd op onderbuikgevoelens:
  ... een knelpunt. Want tot diep in de Sahara pochen ze over dat rijke Nederland: een asielzoeker krijgt hier zomaar leefgeld.

Zo schrijven ze namelijk bij GeenStijl.nl.
    Nee, meisje Van Es denkt dat het allemaal samaritanen zijn die vluchtelingen. Bij vrouwen een volkomen onoverkomelijke kwaal, die iets van doen heeft met oxytocine.
    Al met al wordt nogmaals duidelijk hoe gestoord het wereldbeeld is dat op de burelen van de Volkskrant heerst. En nogmaals: dit geldt voor de hele politiek-correcte media, dus inclusief alle elektronische.
    En uit dezelfde krant, een beeld:

Een beeld dat de potentie heeft een icoon te worden. Een icoon voor de strijd tegen het absurdisme en de islamitische terreur. Met als ondertekst:
Islamfundamentalist net gereed met
het genocideren van yazidi's,
triomfantelijk met haar westerse trofee
staande op de kust van Europa,
haar opvolger als terrorist in Europa naast zich.

De absurditeit van de Volkskrant blijkt uit het niet inzien van de waarde van deze foto als wapen in de strijd tegen haar eigen ideologieën.
    De redactie van deze website was er maar net op tijd bij om nog voor het hoogtepunt van de absolute krijsende waanzin de ontwikkeling te kunnen schetsen. Hier is namelijk al die krijsende waanzin (via nog zo'n VIVA-meisje):


Uit: De Volkskrant, 08-08-2015, door Maartje Bakker

Interview | Henk van Houtum, politiek geograaf

'Migrantenquotum? Het is geen melk'

De Europese buitengrenzen zijn de dodelijkste op aarde, met alle migranten die er sterven. 'Dit is niet het beschavingsideaal waar Europa voor staat.'


'Aan de grenzen herkennen we een beschaving.' Dat gelooft Henk van Houtum, hoofd en medeoprichter van het Nijmegen Centre for Border Research van de Radboud Universiteit. 'Je laat zien wie je bent door je gedrag tegenover de buitenwereld. Dat bepaalt je identiteit. Als je een beschavingsideaal hebt, moet je dat ook naar buiten toe laten zien.'
    Met de Europese beschaving is het treurig gesteld, als je Van Houtums manier van denken volgt. Hij noemt de Europese buitengrenzen de 'dodelijkste op aarde'. Vandaar dat Van Houtum, ook universitair hoofddocent politieke geografie in Nijmegen, het liefst zou willen dat de sterk aangezette buitengrenzen van de Europese Unie zouden vervagen.


Red.:   Weg met de grenzen. Open grenzen. Laat ze allemaal maar binnenkomen.
    Conclusie waanzin? Dan de argumenten ook, natuurlijk:
  Zouden we zonder grenzen niet worden overlopen door de migranten?
'Dat is maar zeer de vraag. Door de grenzen te sluiten, wordt het komen en gaan van arbeidsmigranten onderbroken. Ze blijven binnen.

Argument: als de grenzen open gaan, gaan er meer weg.
  Er waren nog nooit zo veel mensen op de vlucht als nu. Is dat geen reden om niet iedereen toe te laten?
'Het gaat vaak over horden mensen, over massa-immigratie. Maar mondiaal draait het om een kleine groep: 3 procent is migrant, al decennialang.

Argument: Als er van de 100 er 10 vertrekken naar een ruimte waar er al 10 zitten, is het geen verdubbeling van het aantal dat er al zit maar slechts 10 procent erbij omdat ze eerst met 100 waren ...
  Wat zijn de voordelen van vrije migratie?
'Open grenzen zijn goed voor de economie ...

Aperte leugen. de Nederlandse economie is door de allochtone immigratie boven de 10 miljard per jaar slechter uit uitleg of detail .
  ... en het is rechtvaardiger. Nu we migranten tegenhouden, leidt dat steeds vaker tot hun dood.

Argument: als iemand dreigt in de Maas te springen, moet je hem de rest van je leven onderhouden.
  Een nadeel is dat mensen hun baan kwijtraken door de concurrentie met migranten - vooral de lager opgeleiden.
'Op korte termijn kunnen er nadelige effecten zijn voor werknemers in bepaalde sectoren. Tegelijkertijd doen migranten vaak werk dat de nationale bevolking niet of met tegenzin doet.

Een aperte leugen: ondanks 1,5 miljoen allochtonen moetsen er 400 duizend Polen komen om het laaggeschoolde werk te doen.
  Een behoorlijk deel van de autochtone bevolking wil helemaal niet meer migranten. Ze zijn bang een vreemde te worden in eigen land en voelen zich aangesproken door Geert Wilders.
'Het is geen wet van Meden en Perzen dat een deel van het volk die mening heeft. ...

De Volkskrant: iedereen die tegen volledig open grenzen is, is een aanhanger van Geert Wilders. Of: een reaguurder bij GeenStijl uitleg of detail .
    Het antwoord:
  'Het is geen wet van Meden en Perzen dat een deel van het volk die mening heeft. ...

Een aperte leugen - dit stond onder het artikel:

Dat is 62 procent tegen (en liep later nog op naar 68) - onder de lezers van de Volskrant. Dat wil zeggen: boven de 80 procent landelijk.
    Merk op: de berichtgeving van de Volkskrant is boven de 90 procent vóór open grenzen. De auteur van bovenstaande opninies is geselecteeerd door de Volkskrant, op het feit dat hij dit soort waanzin al eerder verkondigd heeft. Waar? Natuurlijk: bij (onder andere) de Volkskrant (27-05-2013, 01-07-2015) en Trouw (16-12-2102), ondertussen genietende van zijn vergulde baantje-voor-niets-produceren-en-leven-op-andermans-arbeid bij de universteit. Voor de zeer instructieve reacties van Volkskrant-lezers, zie hier uitleg of detail .
    Wat is de conclusie van de Volkskrant:

En dat vraagteken is natuurlijk een puur retorisch vraagteken.
    De Volkskrant kiest voor open grenzen.
    Krijsende waanzin.
    Het moment dat hun hoofdkwartier in vlammen opgaat, is weer aanzienlijk dichterbij gekomen.
    We waren alweer te snel. Na een tussenliggend weekend (10/12-08-2015):

Misschien niet helemal zo goed leesbaar door het gebrekkige contrast, maar dit staat er in die kop:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2015, door Jeroen Trommelen

Leveren deze vluchtelingen de schatkist juist wat op?

Arbeidsmigranten hoeven de verzorgingsstaat niet altijd te ondergraven. Sociologe Monique Kremer: 'Je moet wel selectief zijn.'Red.:   Dat "je moet wel selctief zijn" is al 100 duizend keer gezegd, en er is nooit iets van gekomen. Simpel: er zijn geen goede criteria. Stel opleidng voor, en je krijgt meteen onoverkomelijke bezwaren onder de noemer "Discriminatie!". Wat nog veel eerder en erger geldt voor deze variant:
  'Het idee is dat migranten de solidariteit in de samenleving ondergraven, omdat ze meer uit het systeem nemen dan ze teruggeven. Dat kan, maar het hoeft niet. Het ligt eraan wie zij zijn en welke rechten je ze geeft. Dat laatste kun je veranderen en daarvoor pleit ik ook. ... '

Hier brult men eerst "Discriminatie!!!" gevolgd door "Hiermee kweek je eerste en tweederngs burgers".
    Maar je poept wat onzin, en dan luidt je conclusie:
  ... Is er wel plek voor deze golf nieuwe migranten in, bijvoorbeeld, de Nederlandse verzorgingsstaat?
    Natuurlijk wel, zegt sociologe Monique Kremer, werkzaam voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en auteur van het boek Vreemden in de verzorgingsstaat (2013). In dat boek stelt ze dat arbeidsmigratie prima te combineren is met sociale zekerheden en bestrijdt ze een aantal andere hardnekkige vooroordelen over de kosten en baten van migranten.

Waarop de Volkskrant haar uitnodigt om haar waanzin te komen verspreiden, met deze boodschap:
   In sommige, kleine sectoren kan sprake zijn van verdringing, zoals in de land- en tuinbouw of in krimpende sectoren als de bouw. Dat treft dan zelden autochtone Nederlanders ...

En als dat laatste het geval is, is dat door eerdere migratiestromen. Oftewel, stelt mevrouw Kremer, socioloog en bij de WRR: "Mijn baantje zit gebeiteld en wie daaronder zit, heeft pech".
    Naast het hoofdkwartier van de Volkskrant moeten ook gebouwen van instellingen als de WRR en iedereen die ook maar iets te maken heeft met "sociologie" vrezen voor een hoofdrol in evenementen als "Gebouwen in vlammen" en "Elite aan lantarenpalen".
    We zijn nu anderhalve week in de campagne. En de Volkskrant gaat iets aan ""Hij zei, zij zei" doen. Spannend. Zo ziet het er uit:

Links komen aan het woord de "goede burgers". Rechts de nuchtere mensen.
    Grapje, natuurlijk, dat laatste:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2015, door Loes Singeling

De kraan moet dicht

...  de hoofdbeheerder van Nederland mijn Vaderland. ...
    Hij werkt ... Daarnaast stemt hij PVV en vindt hij dat de grenzen dicht moeten. 'Genoeg is genoeg.'

Tussenstukken:

Marco licht toe:

'Dat scheelt de staatskas weer. Wanneer is de volgende'.
Zo reageerde de 25-jarige Bosschenaar ... Hij werkt ... en stemt PVV. ...

Peter licht toe:

'Mooi zo voor de kust van Libië dus terugbrengen die handel opzouten.'
Dit schreef Peter ... stemt PVV. ...

Red.:   Drie tegenstanders van vrije immigratie, en drie aanhangers van de PVV. Tegenstanders van vrije immigratie zijn PVV'ers.
    Eens even kijken hoeveel PVV'ers er in Nederland zijn:


Ach jee ... Iedereen in de stormjekkers ... Wel liefst 68 procent van Nederland stemt op de PVV!!! (Ja ja, de score was nog verder opgelopen - waarschijnlijk was onder niet-Volkskrant-lezers het gerucht van het bestaan van de peiling verspreid ...).
    Maar het is nog erger. Want voorafgaande aan de geciteerde stukken had de Volkskrant alvast een kenschets gegeven van het soort mensen dat zou volgen. Met behulp van:
  De samenleving wordt steeds toleranter voor deze reacties, zei de Duitse ARD-journaliste Anja Reschke vorige week woensdag, in een emotioneel commentaar na de nieuwsuitzending.

En wat had die mevrouw Reschke gezegd in haar emotioneel commentaar:

Juist ja ...
    Dus 68 procent van Nederland is niet alleen PVV-stemmer ... Die 68 procent van Nederland zijn ook nog eens allemaal racisten.
    Want andere smaken zijn er niet.
    Volgens de Volkskrant.
    Of je bent iemand die hulpeloze zieligerds helpt, óf je bent een racist.
    Pauze - om bij te komen.    Einde pauze.
    Die peiling was natuurlijk een schok. Het is onduidelijk of dit al besteld was, maar een par dagen later kwam er een "echte" peiling gehouden door een bureau. Met diverse vragen over vluchtelingen. Uitkomst: net iets minder negatief. Maar dat was dan wel met vragen waarbij alleen de positieve kant vermeld stond: "Wilt u vluchelingen helpen", en dergelijke. Maar dus niet met evenwichtige vragen, zoals"Wilt u vluchtelingen helpen maar dat betekent wel dat uw dochter drie jaar langer op een huis moet wachten". De uitkomsten "voor" zouden minstens gehalveerd zijn. Dus reken maar nog steeds op 80 en meer procent tegen.
    Een schok. Dus tijd voor een nieuwe offensief:

Ja ja, u leest het goed: er heerst een taboe op positief nieuws over vluchtelingen. De Absolute Omkering der Waarden heeft het hoofdkwartier van de Volkskrant bereikt.
    Maar ze hebben toch echt gelijk want ze hebben het gevragd aan de best mogelijke deskundigen: Han "ook D66" Entzinger, Leo Lucassen, "Migratie is het mooiste wat er is"-deskundige uit Leiden, Philippe Legrain, schrijver van het boek "Gooi alle grenzen maar open" dat een prijs won van Goldman Sachs, en Adriana van Dooijeweerd van zo'n "Laat ze allemaal maar binnen"-commissie.
    En deze mensen gaan natuurlijk de goede kanten eens extra belichten. En ze hebben de ruimte, zoals u ziet. Hier zijn die goede kanten:
  ... immigranten pakken geen banen af, maar dragen juist bij aan de staatskas. ...
    ...bij een verouderende bevolking zijn er mensen nodig om te werken, belasting te betalen, voor de ouderen te zorgen - en als de grenzen niet zo hermetisch zijn afgesloten, gaan ze vanzelf weer weg als er geen banen meer te vinden zijn.    ...
     ... straks hebben we laaggeschoolde arbeidskrachten nodig door de vergrijzing.    ...

Juist ja ... En inderdaad: dit is alles. Dit zijn de genoemde goede kanten. En dat zijn dan natuurlijk nog slechts verwachtingen, want die vluchtelingen zijn er nog niet.
    En laten we die concrete verwachtingen eens afmeten aan de realiteit van de vorige immigratiegolf: die heeft de staatskas al honderden miljarden gekost en elk jaar minstens 10 erbij, heeft mede gezorgd voor een werkloosheid van 700 duizend man, en is binnengekomen en toen ze overbodig werden nooit weggegaan maar gaan teren op onze zak. En laaggeschold arbeid is een ruime overschot van.
    Totale onzin, dus die goede kanten.
    Wat stond er dan wél in dat artikel? Nou, de bekende meuk: het is angst, het ligt aan de toon, de politici moeten het  beter uitleggen, enzovoort. En dat eindeloos uitgesponnen.
    Maar als je door had gelezen was je in die rubriekjes aan de onderkant toch iets meetbaar positiefs tegenkomen:
  Op een kier

Het is niet zo dat migratie per definitie slecht is. Het brengt innovatie met zich mee en vergroot de keuzevrijheid (denk aan buitenlandse restaurants). ...

Ja hoor ... Het staat er echt. Bestel desnoods een exemplaar bij de Volkskrant. Het stond er: immigratie brengt meer exotische eettentjes ... En dat is dan een substantieel voordeel van immigratie. Het door deze redactie vele malen (cynisch) gebruikte "Couscous en buikdansen".
    Laat een dronkelap de eindanalyse schrijven bij een serie over alcohol. Laat een maffiabaas  de eindanbalyse schrijven over georganisrde misdad. Laat Djneghis Kahn en eindanalyse schrijven over de waarde van oorlog. Laat een Jood een eindanalyse schrijven over de waarde van migratie.
    De Volkskrant doet het.
    Het laatste
    Echt waar.
    Echt:

Hoewel het natuurlijk jammer is dat in deze uitvergroting het "Volks"- deel van "de Volkskrant" is weggevallen - het is zo'n fantastische illustratie van de waarde van de inhoud: pure leugens tot je wat er in staat nauwkeurig omkeert - zoals je "de Volkskrant" moet omkeren tot "de Elitekrant".
    Is het dan nog de moeite waard het verhaal van de Joodse analyticus over immigratie te lezen? Nee hoor. Je hoeft alleen maar een paar namen te scannen: Hein de Haas, op de televisie een combinatie van migratierabiaat en sociopaat gebleken (Nieuwsuur, 15-08-2015 uitleg of detail , na 16:40 min.), een Joodse migratierabiaat genaamd Glucksmann, Jürgen Habermas (bekend lijder aan intellectuele psychoses van de Joodse soort) en socioloog-islamfanaticus Willem Schinkel van de Erasmus Islam Universiteit Rotterdam, en als algehele toonzetting: "Migratie is Alles".
    Wat verwacht je anders van een afstammeling van een volk dat migratie als levensbloed heeft ...
    En dan het "afsluitende"hoofdredactioneel commentaar - bepaal zelf of dit nog absurder is:


Ziet u dat goed? Vermoedelijk wel:


We zijn net drie weken lang doodgegooid met "Het zijn zielige mensen" "Het zijn kinderen", "Het zijn babytjes", liefst dood op hun buik dood drijvend in de Middellandse Zee, en dan durft hier zo'n Goebbels-propaganda-bedrijver het woord "nuchter" in zijn mond te nemen. En, ongetwijfeld anderen dus, daartoe op te roepend.
    Dit alleen al is genoeg voor een veroordeling van ergens tussen de 10 en 20 jaar werkkamp op het platteland.
    En het staat er ook echt in woorden:


Uit: De Volkskrant, 22-08-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Gezocht: Europese, nuchtere aanpak

...    zijn er concrete zorgen ... : immigranten die banen innemen, de verzorgingsstaat die onbetaalbaar wordt. Maar die problemen worden uitvergroot. Het zijn volgens WRR-onderzoek vooral andere migranten die concurrentie ondervinden op de arbeidsmarkt. De weerbaarheid van het sociale stelsel valt te vergroten door nieuwkomers gefaseerd rechten te geven. Als migranten eenmaal werken, dragen ze positief bij aan de verzorgingsstaat.    ...


Red.:   Conclusie: er is niets aan het handje.
    Gevolgd door:
  Een pleidooi voor open grenzen is dit zeker niet.

Dat is dus 20 jaar kamp in plaats van de 10, wegens verregaande hypocrisie. Je vraagt je zelfs af of zo iemand ooit nog wel in een maatschappij kan terugkeren. Behalve dan in één of andere volstrekt machteloze productie-capaciteit. Want de volksvijandigheid wordt openlijk toegegeven:
  Ook zijn er concrete zorgen, vooral bij de minder bedeelden

En dat is voor deze ploertige sociopaat dus totaal geen argument. Het enige dat voor hem telt, is dit:
  ... er is ruimte voor een ruimhartiger beleid - ... moreel bevredigender ...

Zijn eigen elite-moraliteitsgevoel. Hun Gutmensch-zijn uitleg of detail .
    En wat bij het tribunaal een belangrijke afwegingen zal zijn, is deze:


De Volkskrant, 22-08-2015, ingezonden brief van Wout Schuit, Overdinkel

Cultuur van geweld

Een weinig belicht aspect van de stroom vluchtelingen is dat ze een cultuur ontvluchten, maar die tegelijkertijd ook meebrengen. Ze ontvluchten geweld, de cultuur van 'als ik mijn zin niet krijg, pak ik mijn geweer', maar dat betekent niet dat ze zelf wars zijn van geweld. Ze zijn de verliezers in de storm van geweld. Als zij de sterkeren waren geweest, zouden weer anderen op de vlucht slaan.
    Ze komen uit landen waar onverdraagzaamheid troef is, maar die onverdraagzaamheid nemen ze ook mee.
    Dat bleek onlangs weer eens toen in een asielzoekerscentrum geweld uitbrak tussen christenen en moslims. ...


Red.:   En waarvan het geweld gepleegd door moslim-immigranten een aan ieder bekend voorbeeld is.
    Zo langzamerhand komt de doodstraf in het spel ...
    En nadat de executies op het Malieveld achter de rug zijn, tijd voor wat lol. En een in het kader van dit soort zaken nauwelijks te overtreffen bron is die van het klassieke "in de eigen voet schieten". Hier heeft de Volkskrant het meer gebruikelijk pistool vervangen door de mitrailleur:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist

Maakt herkeuring wel gelukkig?

Vindt de overheid het nog wel belangrijk dat we gelukkig zijn? Die vraag speelt al dagen door mijn hoofd. Dat is de schuld van Wim van Pelt, voorzitter van de vakvereniging van UWV-verzekeringsartsen. Hij stelde vorige week dat 150.000 arbeidsongeschikten ten onrechte een uitkering krijgen. Deze mensen zijn vaak jaren geleden met reden afgekeurd, inmiddels stiekem beter geworden, maar nooit herkeurd en dus niet aan het werk.    ...


Red.:   Wat heeft dat er nu weer mee te maken ... Dit:
  En toen begon mijn gedachtetrein te rijden. Want als het UWV deze langdurig arbeidsongeschikten fit verklaart, waar moeten ze dan aan de slag? Ons land telt meer dan 600.000 werklozen, waarvan bijna de helft langdurig; hoe gaat iemand die ernstig ziek is geweest en jaren thuis heeft gezeten op die arbeidsmarkt aan een baan komen?

Oftewel:
  En toen begon mijn gedachtetrein te rijden. Want als het AZC de langdurig arbeidsongeschikte asielanten arbeidsfit verklaart, waar moeten ze dan aan de slag? Ons land telt meer dan 600.000 werklozen, waarvan bijna de helft langdurig; hoe gaat iemand die sociaal-cultureel ernstig ziek is en een heel leven achter de ezeltjes heeft gelopen op die arbeidsmarkt aan een baan komen?

Om uit te barsten in een brullach.
    Nog een kleine pauze om af te koelen.    Einde kleine pauze.
    Dan een kwestie die in ernst al gedurende een jaar of tien langzaam aan het groeien is, en in augustus 2015 een hoogtepunt heeft bereikt waarbij sprake is van aburdisme. Er volgen vier afbeeldingen uit de Volkskrant, namelijk de omslagen van het Zomer Magazine dat een "wegens vakantie" samenvoegsel van de normale diverse katernen op zaterdag:
11-07-2015
 
18-07-2015
 
25-07-2015
 
01-08-2015

We zullen de lezers niet vermoeien met spelletjes als "Wat is de overeenkomst?" Het is volkomen helder: het thema is "Zwarten" of "Negers" ("creolen" spreek je van als ze als iedere andere etnie gezien worden en dat is hier duidelijk niet het geval).
    Nu kan er sprake zijn van twee soorten processen: bewuste of onbewuste selectie. Bij bewust selectie gaat en groepje aan tafel zitten (het samenstellen van zo'n magazine is een groepsproces en de cover is een belangrijk item), bespreekt de zaak en neemt een besluit: "We willen meer negers". Het alternatief is dat de hersens van de betrokkenen dusdanig voorgeprogrammeerd zijn dat ze zonder het bewust te beseffen voor de negers kiezen.
    Dat laatste is natuurlijk veruit het meest ernstige, aangezien het eerste beperkt kan zijn tot een klein clubje, en het tweede wijst op diepliggende, maatschappelijk verspreide, vooroordelen. Hier is het antwoord op de vraag welk van de twee het geval is (de koppen zijn van de webversie, de printversie had geen koppen):


Uit: De Volkskrant, 08-08-2015, editorial door Chris Buur

Lees vast drie artikelen uit het V Zomer Magazine

Chef Chris Buur geeft u in zijn editorial ...


Op de afgelopen vier covers van het V Zomer Magazine stonden respectievelijk een Angolees met een Nederlandse verblijfsvergunning, een Nederlandse zangeres geboren op Sint Eustatius, een Curaçaose honkballer en een Ethiopisch-Nederlandse hardloopster.
    Allemaal donker ja, en het enige juiste antwoord op deze kokette constatering is natuurlijk een in metershoge neonletters gespeld en door het voltallig Urker mannenkoor gezongen 'Nou en!'. ...


Red.:   Tja, dat is wat ze buiten de kringen van de "linksige" kodsmopolitische grachtengordel collectief zien als onverbeterlijke arrogantie. Als iemand een voorkeur tentoonspreidt die niet overeenkomt met dat grachtengordel-idealisme, bijvoorbeeld allemaal succesvolle blanken voortovert in een verder redelijk mislukkend Afrika, heeft hij een Ku Klux Klan-puntmuts op voordat je "Holladiee!" kunt roepen.
    Maar dat grachtengordel-idealisme is geen grachtengordel-idealisme in de ogen van de grachtengordel-idealisten. Dat is hoe de wereld is of zou moeten zijn. En iedere confrontatie met een andere werkelijkheid ...:
  Ik vind zelfs dat ik veel verpest door er überhaupt over te beginnen, maar goed, het was hier en daar tóch opgevallen ...

... doe je af als fouten van die ander ...
  Ik vind zelfs dat ik veel verpest door er überhaupt over te beginnen, maar goed, het was hier en daar tóch opgevallen en dat is dus de tragiek ...

... of je ontkent die werkelijkheid:
  ... dat het dan altijd lijkt of je met die coverkeus wat bedóélt, met je politiek correcte harses.

"Nee, ik ben helemaal niet politiek-correct door vier negers op de cover te zetten", want:
  Dus ik wil hier graag met de hoogst mogelijke lichtvoetig- en achteloosheid bezweren dat dat echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt niet het geval was.

"Ik heb het allemaal volledig onbewust gedaan".
    Overigens hadden de klachten wel enig kortstondig effect:
  We hebben nog even overwogen om deze keer Benjamin Clementine op de cover te zetten, want wát een goeie foto's heeft Els Zweerink van de zanger gemaakt, en wát een goeie stijl heeft die, en wát een geweldige Onze Gids is hij (met de beste opinie over Jacques Brel sinds de omhelzing van Stromae, maar dat is geheel persoonlijk). Maar Onze Gids is een rubriek, en een rubriek doe je alleen bij uitzondering op de cover, wil het bladendogma.

En hier hebben we dus tevens de boodschap geformuleerd in woorden die al uit de beelden sprak: "Wat zijn die negers toch een geweldige mensen". En de mannen zulke uitstekende partners uitleg of detail .
    "Het vertonen van van vier covers met negers heeft niets met een maatschappelijk of politieke stellingname te maken", is dus de stelling van Magazine-chef. Een weekje later:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2015, editorial door Chris Buur

Lees vast drie artikelen uit het (laatste) V Zomer Magazine

The honourable Bert Wagendorp schreef onlangs dat een stuk over Britse verkiezingen ... Theorie: we zijn een naar binnen gekeerd land geworden.
    Dat lijkt me zeer waar ...


Red.:    En dit is een politieke of politiek-maatschappelijke stelling zoals het maar politiek-maatschappelijk kan zijn:voor internationalisme, kosmopolitisme, nomadisme, en vrije immigratie als het maar kan zijn. Wat natuurlijk echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt niets maar dan ook helemaal niets te maken heeft met het verchijnen van vier import-negers op vier achtereenvolgende covers van het Zomer Magazine ... 
    In het archief vn deze redactie bevindt zich een eindeloze voorraad soortgelijke afbeeldingen van negers. Er is slchts plaats en tijd voor één enkle voorbeeld - hier is een close up vn de cover van het nieuwskatern van de Volkskrant van de dag van het schrijven van de Magazine-chef:

Zelfs, zelfs, zelfs als het over Denemarken gaat, moet er een neger bij ...
    Hier, een dag na het schrijven van de chef, een aanvulling daarop vanuit het enige orgaan dat de moeite neemt om bullshit in de medis te signaleren:


GeenStijl.nl, 09-08-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

ZoMi Opdracht. Zoek de VerschillenUw huiswerk-opdracht voor vandaag. Leg in begrijpelijk Nederlands danwel in uw eigen woorden uit wat er hier aan de hand is met de verschillige berichtgeving van de Volkskrant. Succes.


Red.:   Leg in uw eigen woorden uit dat de Volkskrant een racistisch orgaan is ...
    Hoeveel absurdistischer kan het worden ...
    Een nationale krant die openlijk racisme bedrijft ...
    Hier wat reacties die in begrijpelijk Nederlands uitleggen wat er hier aan de hand is met de verschillige berichtgeving van de Volkskrant ("verschillig": internet-taal voor "volstrekt corrupt"):
  Dat de apartheid nog niet geheel verdwenen is.
McMarx | 09-08-15 | 16:04

Laat overduidelijk zien dat de redacteuren bij de Volkskrant racisten zijn.
i-Wonder | 09-08-15 | 16:06

Ongewapende 19 jarige college football speler. Kijk ze die gast nou eens framen als zielig en onschuldig. Ze zouden ook kunnen zeggen dat dit een crimineel was die schuldig was aan een ramkraak en de levens van agenten in gevaar bracht. Maar nee.
Adversary | 09-08-15

De voornaamste doodsoorzaak onder jonge zwarte Amerikaanse mannen is moord door andere jonge zwarte Amerikaanse mannen. Maar dat mag gewoon want als zwarten iets doen is het geen discriminatie.
Vogelbeest | 09-08-15

Simpel.
In eerste artikel gaat het over blanke agent die ongewapende zwarte verdachte doodschiet.
In tweede artikel wordt huidskleur weggelaten. Het verhaal van 2 zwarte gewapende overvallers schieten fietsende agend dood past niet zo in het dader/slachtoffer blank/zwart 'white men's guilt denken van de Krant van het Volk.
leo de pejo | 09-08-15 | 16:10

Dit soort selectieve berichtgeving was altijd al, maar nu viel het per ongeluk iets teveel op.
Maar dat heeft helemaal niets met huidskleur te maken hoor... Morgen staat er vast een jankverhaal over hoe die Gemene GeenStijl weer probeert hun uiterst integere journalistiek onderuit te halen.
Ridocar | 09-08-15

Het is een totaal absurde wereld daar waar de reageerders bij een "shock"-blog meer feitelijkheid en meer neutraliteit weten te bereiken dan de redactie van een "kwaliteitskrant".
    Daarbij moet aangetekend worden dat dit de voorlopige tussenstand is in een proces van een geleidelijk ernstiger worden, qua berichtgeving geschetst in Racisme uitleg of detail . De dynamiek van het proces, de factor die het drijft, is bijvoorbeeld beschreven hier : de grote culturele achterstand van gekleurde en met name zwarte culturen, en de steeds sterker wordende pogingen van de politieke-correctheid dit te verhullen en goed te praten: "De moslim/creool heeft een achterstand? Dat is vanwege het blanke racisme" . Meest gebruikt "De moslim/creool is vaker werkloos? Dat is vanwege blanke discriminatie" uitleg of detail . Het is een aperte leugen: het is vanwege gekleurd gebrek aan capaciteiten, zoals blijkt uit die gebieden waar ze de meerderheid en de baas zijn .
    En omdat de achterstand reëel is en blijft voor de voorzienbare toekomst, zullen de hier beschreven processen doorgaan. Tot een onvoorspelbare maar steeds zeker wordende uitbarsting.
    En dit is nog niet opgeschreven, of het oog valt op een klein meningsvormend artikeltje onder het hoofdredactionele commentaar dat het allemaal in beknoptheid bevestigt:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2015, rubriek Stekel, door Arnout Brouwers

Geef ons onze Trump

... Trump met zijn uitspraak dat hij 'geen tijd heeft voor political correctness, en dit land ook niet' ... precies uitdrukt wat ook in Nederland als hoogste wijsheid geldt. Zeker sinds de ontdekking van het 'multiculturele drama' 15 jaar geleden. Sindsdien zijn de handschoenen uit. Geen blad voor de mond. Ruften aan tafel, een harde boer in een vreemd gezicht - bij wijze van spreken dan - het zijn ultieme uitdrukkingen van onze vrijheid. Het mag, en is nog best leuk ook! Alleen als niet-autochtonen het doen, wordt moord en brand geschreeuwd. ...


Red.:   De hoeveelheid gorigheid die hier uit opstijgt, is werkelijk onvoorstelbaar: de politieke-correctheid die ruft aan de tafel der beschaving door het propageren van "De islam is verlichting en vrede" en "Winti en bling-bling zijn toppunten van cultuur" verwijt de aanhangers van beschaving wat zij zelf doet. Probeer te vragen waar de 'harde boeren in een vreemd gezicht' in de media te vinden zijn, en je krijgt óf geen antwoord, óf wat de media de grootste bedreiging voor politieke-correctheid en beschaving vinden: "Het internet" uitleg of detail .
    Merk op: we zijn nog steeds slechts een derde gevorderd in de maand augustus 2015.
    En dat zijn we nog steeds:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2015, column door Arnon Grunberg

Open grenzen

...    Open grenzen betekent niet dat mensen komen en niet meer weggaan, het betekent dat mensen kunnen komen én weer weggaan. ...


Red.:   De absurditeit: de suggestie dat er ook maar iemand een strobreed in de weg wordt gelegd om Nederland te verlaten. Het is andersom: er zijn anderhalf miljoen mensen in Nederland die dagelijks ernstig racistisch bejegend worden oftewel 'harde boeren in het gezicht krijgen' die op ieder willekeurig moment weg kunnen want hebbende dubbele paspoorten of een "Hartelijk welkom" van Suriname op zak, en het maar niet doen.
    Grunberg geeft onbedoeld een hint waarom:
  Een van de grootste dilemma's van migratie is ... de verzorgingsstaat ... omdat sociale zekerheid niet overal goed is geregeld. 

Juist ja. Het jezelf blootstellen aan constante ernstige racistische bejegeningen kan natuurlijk maar door één ding gecompenseerd worden: sterke materialistische voordelen. Oftewel: sterke materialistische nadelen voor de rest, de autochtone bevolking .
    Maar voor Grunberg, van Joodse origine, gaat het belang van migratie dat wil zeggen nomadisme natuurlijk boven alles:
  Het getuigt van willekeur dat een inwoner van Nederland in Italië mag wonen maar dat een inwoner van bijvoorbeeld Azerbeidzjan Europa niet of slechts illegaal binnenkomt.

En voor Nederland bestaat er niets dan minachting en haat:
  Zo fantastisch is Nederland namelijk ook weer niet.

Hetgeen de attitude is van bijna al zijn cultuurgenoten uitleg of detail . Welke houding dus ook is die van de Volkskrant uitleg of detail .
    Waarmee er ook een nieuw dieptepunt bereikt is in een andere trend in de Volkskrant: de mate waarin de door haar uitgedragen houdingen en opinies overeenstemmen met die van het Joodse denken en cultuur uitleg of detail : neoliberalisme en nomadisme .
    Ook behorend tot het Joodse profiel: Nederland- of "nationale staten"-haat - een uitgebreide verzameling van de Joodse versie is te vinden hier uitleg of detail , en die van de Volkskrant hier uitleg of detail . Nederland is vies, en Nederlander-zijn is nog viezer. Iedereen is een wereldburger. Toch ...? Maar zodra het een beetje uitkomt, namelijk om Nederland ergens mee te besmeren:

Er zit een wereldburger vast in Amerika. Een Amerikaanse wereldburger:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2015, van verslaggeefster Wil Thijssen

Nederlander mogelijk al 31 jaar ten onrecht vast, ministerie wil hem niet helpen

Grote missers in strafzaak VS

...    Ondanks steun van het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco, dat een aanbevelingsbrief schreef voor overplaatsing van Singh, wil het ministerie van Justitie geen medewerking verlenen aan Singhs resocialisatie bij vrijlating of overplaatsing.
    'Daarvoor is volgens het geldende beleid sprake van onvoldoende binding met Nederland', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'Op het moment dat de heer Singh het delict zou hebben gepleegd, was hij reeds 13 jaar weg uit Nederland.' ...


Red.:   En die Amerikaanse wereldburger wordt door de Volkskrant met grote nadruk aangeduid als Nederlander onmdat de wereldburger in een ver verleden iets met Nederland te maken heeft gehad, zoals iedereen weet een oppervlakkig en snel verwaaiend verschijnsel want iedereen is een wereldburger en nationale staten zijn maar een tijdelijk en best wel behoorlijk ongewenst iets.
   En hier staat de Volkskrant op haar voorpagina uitgebreid te geuren met dat Nederlanderschap. En niet alleen daar:

Ook op het vlak van de hypocrisie weet de Volkskrant het niveau tot absurde hoogtes op te drijven.
    En van de Nederlandhaat, natuurlijk. Hoewel ze daar het Joodse niveau nog net niet halen, hoezeer de Joodse columnist Grunberg op de voorpagina ook zijn best doet. Want inmiddels weet bijna heel Nederland wel: die kerel is volstrekt gestoord.
    Absurd gestoord.
    Is het na dit soort voorbeelden nog zinvol om nog andere op te noemen? Zelfs bij de regelrecht erkenning dat de Volkskrant racistisch is, ga je twijfelen. Want bovenstaande beelden zeggen al genoeg, en er is een over jaren lopende en boordevolle verzameling van bewijzen daarvan uitleg of detail . Maar omdat er een erkenning uit eigen kring bij staat, dus toch nog maar.


Uit: De Volkskrant, 29-08-2015, rubriek De week van hoofdredacteur, door Philippe Remarque

Het Peter Giesen-stuk, podium voor Quinsy Gario en de verslaggeverscolumn
...
Podium voor een racist?
Op vrijdag brachten wij een interview met Quinsy Gario. Zodra ik donderdagavond de voorpagina met de aankondiging op Twitter had gezet, vroeg iemand boos waarom we deze racist een podium bieden. ...


Red.:   Dus ten eerste: niet ontkend wordt dat het hier gaat om een racist. Dat kan ook moeilijk anders, gezien dit:

Maar Remarque voegde er wat aan toe:
  Mijn antwoord was dat Gario erin is geslaagd een racismedebat in Nederland te entameren. ... ik vind dat wel een prestatie.

Een gore leugen. Als iemand met een bordje op het Binnenhof gaat staan met "Nederland is fascistisch", zal er geen fascismedebat in Nederland ontstaan, om één enkele simpele reden: de media zullen er geen aandacht aan besteden. Het onttstaan van een racismedebat heeft één en slechts één reden: de steun van de media. Met vooraan de Volkskrant. Of dat een prestatie is, is de vraag, wnt het manipuleren van de maatschappij ten voordele van zichzelf en de elite blijkt de hoofdtaak te zijn van de media . Een actie van GeenStijl voor een referendum over uitbreiding van de EU onder de noemer "GeenPeil" wordt angstvallig doodgezwegen, door de Volkskrant:

Te zien: één vermelding van een artikel alleen geplaatst op de website.
    De "Nederland is Racistisch" anti-Zwarte Piet artikelen hebben een half bos gekost.
    Het is de Volkskrant die erin geslaagd is een racismedebat in Nederland te entameren. Door dingen als dit:

Waar men dusdanig blij met en trots op is dat met het op de voorpagina aankondigt:

Met deze conclusie, de volgende dag:

Dus meteen al "Nederland is racistisch", en op zicht is al meteen duidelijk dat de conclusie luidt: "Ernstig". Of: "Zwaar". Want "Zwarte Piet", "Discriminatie op de arbeidsmarkt", "Sylvana Simons" en "Etnisch profileren". Waarin "Sylvana Simons" staat voor een zwarte raciste die een Tsjech aansprak op het gebruik van de Nederlandse term "zwartjes" en daarop te horen kreeg, die Simons, dat ze een raciste was, wat natuurlijk het bewijs is dat Nederland racistisch is want je mag zwarten niet wijzen op hun racisme.
    Wat dat met de zaak van "Politiek en media" te maken heeft waar dus ook sprake zou zijn van racisme is volstrekt ondudielijk. De terechtwijzigingen gericht aan Sylvana Simons kwamen absoluut niet van de politiek noch de media, waar men "Sylvana Simons" hartgrondig steunt, maar op het internet, en als er één ding is waar "de media" én "de politiek" een hekel aan hebben, is het "het internet" uitleg of detail .
    Maar nadat het gegaan is over Nederlanders die goed-Nederlands sprekende allochtonen een complimentje doen, wat dus ook racistisch is, maar helemaal en absoluut niets te amken heeft met "Politiek en media", komt er één geval van racisme in de media, namelijk de NRC die een neger citeerde die de term "nigger" had gebruikt wat de neger wel mag maar de NRC dus niet mag citeren want '... zo werd het wel ervaren', oftewel "De media zijn racistisch. En ook komt er een bewijs dat "De politiek is racistisch". En dat bewijs luidt: "De PVV ...". Omdat de PVV voor minder criminaliteit in de vorm van Marokkanen is, kan je stellen dat "De Nederlandse politiek is racistisch". Volgens de Volkskrant. Even vergetende dat "Marokko" geen ras is, noch dus haar vervoegingen.
    En dat "Etnisch profileren": dat is het feit dat in de Schilderswijk, met 90 procent allochtonen waaronder een exorbitant hoog percentage criminelen, de politie voornamelijk allochtonen waaronder 99 procent criminelen aanhoudt. Dat mag niet, want in de Schilderswijk met 90 procent allochtonen moet de politie evenveeel autochtonen aanhouden als allochtonen. Vindt een actiegroep waar ooit Yasmina "IS is Joods" Haifi de leiding van had. En omdat de politie meer allochtonen aanhoudt in de Schilderswijk waar 90 procent van de bevolking allochtoon is, doet de polite aan "etnisch profileren". Vindt ook de Volkskrant.
    Overigens is de betreffende journalist van de Volkskrant ene Nadia Ezzeroili, die zichzelf op Twitter aanduidt als "berberella", een samentrekking van Barbarella (een sciencefictionheldin) en berber. Een glaszuivere vorm van "etnisch profileren". Die daarnaast ook een grondige afkeer heeft uitgesproken van de gewone blanke Nederlander en zijn Zwarte Piet uitleg of detail , dus ook een glaszuivere racist is. Net als natuurlijk de al genoemde Yasmina Haifi, die geheel toevallig, van hetzelfde "ras" is als Nadia Ezzeroili.
    Aan zo'n belangrijke kwestie moet natuurlijk ook een  hoofdredactioneel commentaar gewijd worden. Pas na enig herlezen bemerkte deze redactie dat het hierin nog erger fout ging:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Piet past zich aan

Nederland raakte de afgelopen twee jaar in de ban van de Zwarte Pietendiscussie. ...
    Toch is de voorlopige uitkomst wel bemoedigend voor het vertrouwen in de elasticiteit van de samenleving. Er is geen volksfeest om zeep geholpen, sinterklaas vieren blijft een mensenrecht in Nederland ... Maar het feest wordt gaandeweg ontdaan van elementen die door een deel van de samenleving als kwetsend worden ervaren. ...


Red.:   Dat 'een deel van de samenleving' is meel-in-de-mond taal voor "zwarten". Die dus gelijk hebben. Volgens de Volkskrant. Wie zich dus moeten bedenken zijn deze mensen:
  Ook de brievenrubriek van deze krant bezweek bijna onder veelal verontwaardigde commentaren over hoe 'een kleine groep activisten' bezig was een oud volksfeest om zeep te helpen.

En hoe wordt deze groep aangesproken door de Volkskrant:
  Tussentitel:  Nederlander moet vaker kritisch in de spiegel kijken

Om te brullen van de lach: daar staat geïmpliceerd dat de zwarten geen Nederlanders zijn. Want, vindt de Volkskrant zoals gezien, zwarten hebben gelijk met hun klachten en dus hoeven zwarten niet kritisch in de spiegel te kijken. Zodat die tussentitel in zijn volledigheid had moeten luiden:
  Tussentitel:  Blanke Nederlander moet vaker kritisch in de spiegel kijken

Nog meer lachen ... Want dat is natuurlijk nog absurder. Uit de mond van een politek-correcteling die anderen een les wil lezen over racisme ...
   De denkafwijking die leidt tot dit soort absurditeiten moet bijzonder groot zijn. Dat betekent dat de krachten die leiden tot de denkafwijking ook bijzonder groot moeten zijn. En in dezelfde krant, geloof het of niet, stond een artikel dat de aard van die enorme krachten onthulde:

Hier wordt een Fransman van Joodse huize van stal gehaald om Nederland te haten. Want een andere vertaling van "Nederlanders moeten hun nationale museum leeghalen van Nederlandse kunst" is er niet.
    De doelstelling van die man van Joodse huize is glashelder, want hij zegt het zelf:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2015, Dominique Moïsi, hoogleraar aan Institut d'études politiques de Paris

Rijksmuseum zwelgt in Hollands chauvinisme

De presentatie van het Nederlands verleden door het Rijksmuseum is slecht voor Europese integratie.


Red.:   Oftewel: het hoogste goed, in ieder geval veel hoger dan een nationaal museum oftewel een nationale staat, is Europese integratie. Want het  bestaan van een nationaal museum betekent dat het niet is ... :
  Om een trotse Europeaan te kunnen zijn, moet je ook een trotse Duitser, Spanjaard of Pool zijn.

... een museum voor Duitsers, Spanjaarden en Polen, en dat is dus wat ontbreekt in het huidige museum:
  ... de terugkeer van het nationalisme ...vertegenwoordigt een minder spectaculaire maar potentieel schadelijker dreiging voor de Europese eenheid.
    Deze trend openbaarde zich vorige week op schrille wijze tijdens mijn bezoek aan Nederland ... Op die reis bezocht ik het Rijksmuseum, dat in 2013 werd heropend na een renovatie van tien jaar. ...
    Na een opmerkelijke en succesvolle renovatie brengt het nieuwe Rijksmuseum een heel andere boodschap over - eerder een viering van de Nederlandse kunst en geschiedenis.

Des te opmerkelijker omdat Moïsi in zijn rondreis eerst Spanje had aangedaan, en daar, het nationale museum bezoekende, was getroffen door de grote hoeveelheid Duitse, Poolse en Franse kunst die hij aantrof ... En daarna in Frankrijk grote hoeveelheden Duitse, Poolse en Engelse ... Enzovoort.
    Welke gedachten van de redactie gevolgd werden door een homerisch en sarcastisch gelach, want natuurlijk is er in die andere musea in die oneindig veel nationalistischer landen dan Nederland absoluut geen enkele sprake van dat soort zaken.
    En daar komt die meneer Moïsi dat aan Nederland verwijten ...
    Extreem absurd.
    Duidelijk ook een geval waar zeer sterke krachten achter schuilen.
    En meneer Moïsi is degene die onbedoeld de aard van die krachten onthult. In twee stappen, waarvan hier de eerste:
  ... de meeste Europeanen ... zijn ze het vertrouwen kwijt in de gedachte dat Europa het antwoord is. Want ... is de EU tot nu toe niet in staat gebleken een gemeenschappelijke oplossing te vinden voor de escalerende vluchtelingencrisis

Oftewel: Dat Europa oftewel het opheffen van nationale staten is nodig om de "vluchtelingen"crisis  op te lossen.
    En vervolgens stap 2 van de onthulling, zijnde de reden dat het nodig is de "vluchtelingen"crisis op te lossen:
  De zeventig jaar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vormen slechts een klein deel van de geschiedenis van Europa - zeker niet lang genoeg om de manier te veranderen waarop mensen naar zichzelf of hun land kijken. Het gevaar is dat een periode van zeventig jaar wél lang genoeg is om de Europeanen het zicht te laten verliezen op de voornaamste reden waarom zij naar integratie streefden.

Samengevat in één woord: de holocaust. De Joden konden niet vluchten uit Duitsland, en om te voorkomen dat dat zich herhaalt, moeten de moslims en negers onbeperkt toegelaten worden tot Europa.
    Waarin het volkomen duister is wat hier de gelijkenis is behalve het begrip "vluchteling" of beter "migrant", en dat ook slaat op de nazi's die uit Europa naar Latijns-Amerika vluchtten en migreerden. Maar halve en hele suggesties van anderen bevestigen het hard genoeg: het Europees Imperium is noodzakelijk vanwege de holocaust, en vluchtelingen moeten geholpen worden want de Joden waren vluchtelingen. En migranten moeten onbeperkt toegelaten worden want Joden waren en zijn migranten
    Dit is de kracht achter het streven naar het Europese Imperium en het toelaten van alle migranten.
    En bij Joden is dit de facto een oneindig grote kracht, omdat ze alle andere overwegingen overstijgt. Letterlijk alle.
    En deze kracht pompen ze in grote hoeveelheden in de West-Europese maatschappij, en met name middels de media uitleg of detail .
   Dus waarom schrijven de media zulke absurde zaken als boven gesignaleerd: omdat de krachten die ze van de rationaliteit afdrijven zo sterk zijn als "Nooit geen holocaust meer". 
    Het is ook van belang om te weten waaruit de Joodse absurditeiten bestaan om ze in afgeleide vorm te kunnen herkennen. Dat begon zo'n achtduizend jaar geleden met het verkondigen van het bestaan van de Absolute Godheid met een Absolute Waarheid, en een door die Absolute Godheid Uitverkoten Volk, beheersen de West-Europese media.
    En wat er dan uitkomt, wordt beheerst door in in de ICT welbekend principe afgekort tot GIGO, oftewel: "garbage in, garbage out". In dit geval des zijnde "WIWO": "Weerzinwekkendheden in, weerzinwekkendheden uit".
    En idem voor absurditeiten.
    Krachten die al eerder West-Europa vergiftigd hebben, met de komst van het christendom. Wat ook destijds de gewone burgers aanvankelijk wel in de gaten hadden, en toen de barbaar genaamd Bonifatius hun Heilige Bomen ging omhakken, hakten ze die barbaar zijn hoofd eraf. Welke strijd de burgers uiteindelijk verloren door het verraad van de elite die in het idee van zo'n Absolute Godheid wel een mooi model zagen on hun eigen roofridder-activiteiten te verantwoorden . En de menselijke geest is ontvankelijke gebleken voor het Joodse gif van de Absolute Waarheden.
   Met dat omhakken van Heilige Bomen van de westerse beschaving zijn ook de huidige Joden bijzonder druk doende. Met vooroplopende de barbaar die door het verraad van de elite het toegestaan wordt elke dag de voorpagina van de Volkskrant te vergiftigen met teksten zoals deze:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, column door Arnon Grunberg

Hervormen

...    Wat is beschaving? Alles boven een miljoen euro netto per jaar. Alles daaronder, ja wat is het?


Red.:   De Joodse cultuur samengevat: er is niets behalve geld. De Geldwisselaars in de Tempel. Al achtduizend jaar schunnigheid en kwaadaardigheid uitleg of detail .
    Die holocaust in naam waarvan we onbeperkt moslims en negers moeten toelaten, is ongetwijfeld het gevolg van die achtduizend jaar ideologische weerzinwekkendheden. En nu wordt die holocaust gebruikt voor een nieuwe ronde weerzinwekkendheden, waarin de West-Europese cultuur overspoeld dreigt te voor met barbarij uit het Midden-Oosten en Afrika. Voor een belangrijk deel welbewust uitleg of detail uitleg of detail .
    Het beste is dat dit op een rationele wijze gestopt wordt. Maar de kans daarop is, bij de huidige stand van zaken, nihil.
    Maar gestopt gaat het worden. Door de daadwerkelijke ondergang van de West-Europese cultuur, of door een tweede grote geweldadige reinigingsactie.
    De keuze is aan de West-Europese elites.
    Hiermee is wel het meest absurde denken aan de orde geweest. En de absurde gevolgen in de Volkskrant, gedurende de maand augusttus 2015. Die slechts gradueel verschilt van de voorgande periodes. Of dit werk voortgezet gaat worden, is nog onduidelijk.

Een eerste addendum (het moet wel). Hier de eerdere oproep van de Volkskrant (22-08-2015):

En hier wat de Volkskrant daar mee bedoelt (03-09-2015):


'Legt deze foto de populisten het zwijgen op?'

Tezamen met dit soort taal (de Volkskrant, 03-09-2015, column door Bert Wagendorp):
  Jongetje

Tussentitel: Misschien voelde zelfs Wilders iets van empathie .

De werkelijkheid is deze: die man die zijn kind in dat bootje stopte, heeft de hoeveelheid empathie zoals er blijkt te bestaan in Syrië en Irak en omstreken: de empathie van elkaar voor het minste en geringste zoals een geschil over één of andere profeet de hals willen afsnijden. Ze zullen voor het zeel veel grotere verschil met de rationelen en ongelovigen in Nederland nog veel meer bereid zijn die rationelen en ongelovigen de hals af te snijden.
    En het journalisme bij de Volkskrant heeft evenveel empathie als Martin Bormann had, namelijk die voor zijn vrouw en kinderen. Het is te hopen dat het VK-journalisme het lot van Martin Bormann ondergaat.
   De gelegenheid geschapen door "Het Jongetje" heeft ze compleet matteklap geslagen. Een hele krant vol met absurditeiten. De hele voorpagina erdoor in beslag genomen met een speciale vormgeving:

(voor de gore leugens die de Volkskrant via deze kerel verkondigt, zie hier uitleg of detail ) ... en het commentaar van de Judeo-psychopaat-zonder-medicatie:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2015, column door Arnon Grunberg

Merkel

De geschiedenis houdt van evenwicht. Ruim zeventig jaar geleden probeerden velen Duitsland te ontvluchten, nu is het de favoriete bestemming van vluchtelingen en wie de mooie reportage van Carlijne Vos las, woensdag in de Volkskrant, begrijpt waarom. Er is sprake van een 'vriendelijke en gastvrije' ontvangst in München.    ...


Red.:   Oftewel: "Vanwege de holocaust moet Europa nu alle islamfascisten toelaten". Hier zijn die islamfascisten te zien:

En vergelijk maar met deze baardmannen die Den Haag in de brand aan het steken zijn:

En ten gunste van de islamfascisten vertoont de Volkskrant ook nog deze propaganda:

Een botte leugen: de elite en voornamelijke de media zijn veranderd:  die durven nog openlijker partij te kiezen voor de islamfascisten en tegen de Nederlandse bevolking die er huizen, banen en pensioengeld voor moet inleveren (van dat geld moeten de uitkeringen van die lui betaald worden).
    En nog even een herhaling:

En dit:

Het bekende "Het ene medium praat over het andere"-effect, want dit gaat over een steunartikel in De Telegraaf, met het overbekende lijstje van "Bekende Nederlander" Gutmenschen, van de soort die ook de hele week bij Pauw en DWDD zichzelf keihard geestelijk aftrekkend op de televisie te zien was.
    En, we zouden ze bijna missen, de Gutmenschen in de politiek doen ook wat in hun macht ligt. Over het onderwerp zelf durft men geen debat te houden want dan komt er naar buiten dat er slechst één partij is die tegen het opnemen van nog mer islamfascisten en creoolse paradijsvogels is: de PVV. De rest is van de "zieliege negertjes" en het misdadige internationalisme en kosmopolitisme. Met als aanvoerder natuurlijk degene die de stroming van het meest misdadige kosmopolitisme, de Joodse cultuur, vertegenwoordigt: D. Samsom - van een artikel hier nog tussendoor:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2015, van verslaggever Ariejan Korteweg

Reportage | Het Dikke Ik-debat

Dikke Ik krijgt in debat wel heel veel gedaanten

In het licht van de vluchtelingencrisis krijgen de opmerkingen van Mark Rutte over het ego in de politiek ineens een andere lading.Red.:   Inderdaad: in plaats van het lokale Dikke Ik die Mark Rutte ntuurlijk zelf is, grijpt het kosmopolitische Dikke Ik zijn kans:
  Diederik Samsom had zich warmgelopen voor een lekker debat. Plaagstoten uitdelen, de premier de nieren proeven over diens fatsoensbesef. Maar daar was ineens de grote vluchtelingenstroom. En daar was de foto van dat dode Syrische jongetje, aangespoeld in Turkije. Hij heeft er van wakker gelegen. Zijn eerder geschreven tekst gooide hij weg: hier moest het over gaan vandaag: Dikke Ik, dat zijn wij allemaal.
    Geëmotioneerd vertelt hij hoe dat beeld hem bij de keel greep. 'Onmacht dreigt bij mij de overhand te krijgen. De waarden waar we zo hoog van opgeven, moeten we nu waarmaken. De echte Dikke Ik-test, dat zijn de vluchtelingen.'

En de uitslag is deze: D. Samsom is met vlag en wimpel geslaagd voor de test van het Dikke Joodse Ik zijn, namelijk: het ten koste van alles, zoals de import van islanmfascisme, verdedigen van vrije (im)migratie.
   Tezamen met de geschreven introductie bij deze dag, de "Holocaust dus islamfascisten-import"-tekst van A. Grunberg die daarmee naast D. Samsom kan gaan staan als Dikke Joodse Ik, is deze hele dag in de Volkskrant te karakteriseren als een Dikke Joodse Ik dag.
    En waar komen de ponden vlees die de heren nodig hebben om de islamfascisten en neger-paradijsvogels in goede doen te houden vandaan:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2015, door Margriet Poppema, ALS patiënt

Geen ijs over je hoofd, maar goede zorg graag

...
Ik ben zo iemand die sinds twee jaar een ziekte uit het spectrum van ALS heeft, een boze droom die steeds meer de vorm krijgt van een nachtmerrie. Asscher, Dijsselbloem, Eberhard van der Laan allemaal zijn ze zo flink geweest om ijswater over hun hoofd te gooien. Maar de koude douche die ik - als patiënt - dagelijks van de politiek krijg is verpletterend. Het is en wordt heel moeilijk om me staande te houden. Oh nee dat kan niet meer, want ik kan niet meer staan noch lopen.
    Mijn angstdromen hebben niet alleen met deze rotziekte te maken, maar ook met het huidige beleid. Als je deze ziekte krijgt, kun je er zeker van zijn dat je door de stapeling van kosten financieel failliet raakt. ...
    Prinsjesdag en koopkrachtplaatjes 'iedereen gaat erop vooruit'? Laat me niet lachen! Wij zijn er sinds mijn ziekte met tientallen procenten op achteruitgegaan.


Red.:   En als killer:
  Als burger heb ik van mijn inkomen jaarlijks 4.200 euro meebetaald aan de AWBZ. Maar nu ik ziek ben krijg ik weinig vergoed. ...

Beste mevrouw, dat geld hebben D. Samsom en soortgenoten uitgedeeld aan de "kwestbare groepen" en aan de "zielige vluchelingen". Het is tenslotte hun taak om er voor te zorgen dat deze groepen kunnen floreren, en in staat zullen zijn om in een niet al te verre toekomst naast de grote steden, ook de rest van Nederland over te nemen er hetzelfde soort paradijs op Aarde van te maken als wat ze thuis in Afrika en Arabirië ook al hebben laten zien.
    En hier nog een keertje de "nuchtere aanpak":

De rode haan in de panden van de kosmo-neoliberofascisten en de koppen van de bewoners in het mandje van dokter Guillotin.
    Het plaatsen van berichten op deze pagina moet gebeuren ondr de strengst mogelijk selectiecriteria, omdat ze anders binnen zeer korte tijd zowel servers als browsers overbelast in verband met haar omvang. Maar het volgende was niet te passeren:

Twee volle pagina's met berichten dat die vluchtelingen betere mensen zijn dan wij. Wat dan ook volkomen vanzelfsprekend is, gezien de verlichte toestand waarin de genoemde landen, Syrië en Afghanisten, zich bevinden ...
    Next.
    En hier het volgende. Het gbruik van andermans woorden om de eigen absurditeiten te "dekken":


De Volkskrant, 19-09-2015, ingezonden brief van H. Buist, Amersfoort

Dat is onwaar, Wilders

Vaandelvlucht


Geert Wilders heeft altijd zijn mond vol over kiezersbedrog door andere partijen. Tegelijkertijd lijkt hij niet te beseffen dat hij door zijn gedrag en uitspraken elk serieus debat over belangrijke onderwerpen, zoals de asielproblematiek, EU en onderliggende issues, zoals solidariteit, cultuurverschillen, nationale belangen, eigenheid enzovoorts, eigenhandig om zeep helpt. Ook leidt zijn aanpak tot een toenemende isolatie van de PVV in het politieke bestel. Hiermee laat hij juist zijn kiezers in de steek. En vele andere Nederlanders, die zich vaak oprecht en soms terecht zorgen maken over deze onderwerpen.


De Volkskrant, 19-09-2015, ingezonden brief van Clem van der Made, Malden

Dat is onwaar, Wilders

Wilders scheldt anderen uit voor leugenaar. Maar wat is hij zelf? Er zou nog nooit zo'n grote toevloed geweest aan vluchtelingen als nu? Dat is onwaar. In 1914 kwamen er meer dan een miljoen vluchtelingen ons land binnen. Daaronder mijn grootouders van vaders kant met hun kinderen. Met hen heb ik nooit over die vlucht en de daarop volgende opvang gesproken.
    Een zus van mijn opa, die ook gevlucht was, maar teruggekeerd naar België, was vol lof over de opvang, onder andere in Amersfoort. Daar heeft zij het vaak over gehad. Laat Wilders nou niet zeggen dat de komst van moslims vreemder is dan de komst van de katholieke Belgen destijds in bijvoorbeeld. Amersfoort. Hij moet eens ophouden met zijn schandalige stemmingmakerij.


Red.:   Die hadden we nog niet gehad : Het is allemaal de schuld van Gert Wilders. Dat wil zeggen: die hadden we nog niet gehad in dit verband - voor wat betreft de rest van de problemen in de wereld, zoals Indonesische moslims die christenen door de straten jagen en kerken in brand steken, was natuurlijk al de schuld van Wilders.
    Overigens werd in dezelfde rubriek nog een absurditeit uitgelicht:


De Volkskrant, 19-09-2015, ingezonden brief van Ruud van Ling, Heerhugowaard

Hoogopgeleide vluchtelingen

Allerwegen wordt gesteld dat de Syrische vluchtelingen zo hoog opgeleid zijn. Ook de Volkskrant schaart zich in dit koor, getuige de berichtgeving. Artsen, advocaten, ingenieurs, ict-specialisten: de complete intelligentia van Syrië schijnt naar West-Europa te komen, zo wordt gesuggereerd. Al deze vluchtelingen nemen dus hun diploma's en certificaten mee, naast hun identiteitspapieren, al dan niet vervalst? Hoe een gebrekkig Engels sprekende Syrische ingenieur weg- en waterbouw iets moet uitleggen aan zijn slechts Nederlands sprekende medewerkers ontgaat mij.
    Wat een Nederlandse patiënt aanmoet met een Syrisch sprekende arts aan zijn bed is onduidelijk. En in hoeverre de overvolle Nederlandse advocatuur verlegen zit om vakbroeders uit het Syrisch recht wordt nergens toegelicht.
    Echter, in sommige landen geld je al als een volleerd verpleegkundige als je een rolletje verband kunt uitpakken. Twee Syrische vluchtelingen zijn nu in Ootmarsum aan de slag als timmerman. Fijn voor de bouwvak-sector in Nederland: voortaan wordt je als timmerman, stukadoor, metselaar of betonvlechter gezien als 'hoog opgeleid'.
    Een geslaagde en terechte opwaardering van een beroepsgroep. Het eerste positieve resultaat van de vluchtelingencrisis.


Red.:   Ach ja ... Als je drie decennia lang geroepen hebt dat een kleine miljoen moslims een verrijking zijn bij slechts bewijzen van het tegendeel, komt dezelfde leugen over nog een een honderdduizend één of twee als  de meest dagelijkse routine ...
    En wat zien we nu ...?


Uit: De Volkskrant, 18-09-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Zonder taboes


Red.:   Nee toch ...? Dat zullen ze toch niet bedoelen? Snel naar de ondertitel:
  Groteske politieke emoties staan een pragmatische oplossing van de migratiecrisis slechts in de weg.

Webtitel:
  Zonder taboes zoeken naar oplossing voor migratiecrisis

Ja hoor ... Ze bedoelen het: "We" moeten op zoek naar een oplossing zonder taboes, behalve dat niemand mag praten over een maximumaantal, andere vormen van beperking, en alleen op straffe van excommunicatie de termen "grenzen" mag gebruiken, bij "grenzen dicht" opgesloten wordt, en bij "Hekken" op de brandtapel beland.
    Verder mogen we over alles praten zonder taboes, ...
    Die lui bij de Volkskrant zijn gore hyporcriete aartsleugenaars van het soort dat je het liefst instantaan van de aardboden zag verdwijnen. Voor dit soort Dictatioriële Big Brother-Mentaliteit is tot nu toe maar één recept gevonden. En dat recept komt uit de loop van een geweer of andere vormen van geweld. Een mogelijkheid waarover in de reactierubrieken van Elsevier en GeenStijl steeds frequenter gesproken wordt. Maar:
  Tussentitel: Nederland reageert rustig en beschaafd

Ha ... Als "Nederland" eens een keer wordt toegelaten tot de geestelijke gated communities van de media, worden ze op zijn best behandeld als zielige figuren volkomen behept met onderbuikgevoelens, maar normaliter alsof ze gekleed gaan in nazi-uniformen volbehangen met runentekens en swastika's. "Dus jullie willen dat azc te koste van alles niet", vraagt Pauw aan de azc-buren die na de sissende, spuwende en stelende Marokkanen en Turken te hebben moeten opvangen, nu hetzelfde mogen gaan doen met elkaar de hersens inslaande sjiieten en soennieten uit Syrië. "Ja, maar bij de vorige grote vluchtelingencrisis van de Belgen in 1914 is toch ook alles goed gegaan ...?".
    Waarna de neiging om dit soort lieden als Pauw en Matthijs van Nieuwkerk (DWDD, 28-09-2015) de hersens in te slaan schier onbedwingbaar wordt.
    En ook in dit stuk wordt deze houding nog eens ondubbelzinnig duidelijk gemaakt:
  PVV-leider Wilders zette de toon met zijn dramatische oproep tot verzet tegen de 'islamitische asieltsunami' en 'de vervanging van het Nederlandse volk'. Hij zei er drie keer bij dat het verzet 'geweldloos en democratisch' moet zijn maar dat was toch nadat hij de lijst met opvangplaatsen had voorgelezen alsof die gemeenten zojuist door een tornado van de kaart waren geveegd.

En hoe diep de rot gaat, werd, volkomen overbodig, ook weer eens gedemonsteerd:
  De tijd is voorbij dat de PVV-leider op zulke momenten onweersproken bleef. Vrijwel alle fractievoorzitters spraken hun afkeuring uit,

Met nog zo'n ongelofelijk iets dus ...: 'De tijd is voorbij dat de PVV-leider op zulke momenten onweersproken bleef'... De psychiatrische hulpverlening had en heeft een dagelijkse taak aan om de hyperventilerende politici weer bij hun zinnen te brengen elke keer als Wilders zijn mond open deed en doet ...
    Twee brieven. Als eerste iemand die onder de invloed verkeert van de Volkskrant en de televisie:


De Volkskrant
, 21-09-2015, ingezonden brief van Willy van der Putten, Amersfoort

Stamboom

Wordt het niet eens tijd dat we ons in de discussie over de komst van asielzoekers wat meer realiseren dat we allemaal, ja allemaal, van buitenlandse komaf zijn?
    Ikzelf heb hugenoten onder mijn voorouders, Franse protestanten die onder Lodewijk XIV heel erg vervolgd werden. Dat waren berooide asielzoekers die in groten getale deze kant op trokken. Ik ben blij dat ze er destijds in mochten.
    Ook heb ik Duitse landarbeiders onder mijn voorouders. Bij hun komst naar ons land heeft gelukzoeken vast een rol gespeeld. Wie durft in de stamboom van Geert Wilders te duiken?


Red.:   Goed gelezen en geluisterd: alle mensen zijn gelijk, alle godsdiensten zijn gelijk, alle ideeën zijn gelijk, en er is dus geen enkele reden om nazi's niet op te vangen, noch haatdragende en haatzaaiende moslims noch elkaar uitmoordende Syriërs.
    Plus iemand die noch steeds niet wil luisteren:


De Volkskrant, 21-09-2015, ingezonden brief van H. S. Joosten, Soest

Vluchteling en werk

De idee, dat hoger opgeleide vluchtelingen snel aan het werk zullen gaan, is een illusie. Jaren geleden heb ik via de organisatie Emplooi vluchtelingen met een (para)medische achtergrond begeleid naar werk. Mij is toen gebleken, dat het jaren duurde, voordat de meesten aan het werk waren.
    Het grootste probleem was de taal en daarnaast voldeden hun diploma's geen van alle aan de Nederlandse eisen. Daardoor konden zij alleen beginnen op een veel lager niveau.
    Een heel ander punt was de houding van de mannen jegens vrouwen. Ook is het in deze groep voor een man zeer moeilijk om onder een vrouwelijke leidinggevende te werken.


Red.:   Onzin, natuurlijk allemaal: we huren gewoon die 700 duizend werklozen van Nederland in om die Syriërs in Nederland wegwijs te maken en op te leiden ...
    En een bericht over de politieke tak van de Volkskrantse nomadistische en kosmopolistische beweging:


Uit: De Volkskrant, 21-09-2015, van verslaggever Frank Hendrickx

Samsom is trots op inzet kabinet voor vluchtelingen

Opeens vertrekt PvdA-leider Samsom van de ledenraad van zijn partij. Hij gaat even praten met asielzoekers in een gebouw in de buurt.


Waar de echte prioriteit van PvdA-leider Diederik Samsom ligt, wordt duidelijk als hij opeens verdwenen is uit de Utrechtse Jaarbeurs, de locatie van de PvdA ledenraad zaterdag. Zonder de pers in te lichten, brengt hij een bezoek aan vluchtelingen die worden opgevangen in het nabij gelegen Beatrixgebouw. Op de zevende verdieping verblijven daar zo'n vijfhonderd asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea.    ...


Red.:  En naar de hel met de Nederlandse blanke bejaarden die uit hun verzorigngshuis gezet zijn en gaan worden. Samsom's culturele band met die mensen, net als die van de Volkskrant, is verwaarloosbar klein. En die ruimte in verzorgingshuizen komt nu goed uit ...
    De absurditeiten worden in eigen krant aan de kaak gsteld - natuurlijk niet door eigen redacteuren of opinievormers:


De Volkskrant, 30-09-2015, ingezonden brief van Guus Stolk, Hoornaar

Kindhuwelijken

Uit politiek correcte hoek worden we voortdurend gerustgesteld over de komst van vele duizenden Syrische asielzoekers. ...


Red.:   Schrijf hier niet: "door de Volkskrant, Pauw, DWDD, of iets dergelijks, want dan wordt je stuk niet gepublicerd. Kernrakende kritiek op de media is absoluut verboden - zo ontstaat en regeert de politieke-correctheid.

  De Syriërs zijn immers hoogopgeleid, zodat ze zonder veel problemen in allerlei belangrijke technische functies kunnen worden ingezet. Daar zit het Nederlandse bedrijfsleven om te springen, nietwaar?
    Bovendien zijn de Syriërs gematigde moslims, dus daaronder zul je vast geen enge jihadi's aantreffen. Algemeen geldt Syrië als een lichtend baken van beschaving in het Midden-Oosten, dus zullen de vluchtelingen daarvandaan betrekkelijk moeiteloos onze westerse samenleving kunnen binnenschuiven.
    Daarom las ik dan ook met verbijstering dat er groepen kindbruidjes (waarvan sommige meisjes 12, 13, 14 jaar oud zijn) onderweg zijn naar Nederland. Deze stakkers waren in Syrië al uitgehuwelijkt, hun mannen zijn eerst zelf hiernaartoe gekomen (iedereen is tenslotte welkom) en vervolgens vragen hun kindvrouwtjes asiel aan om zich hier bij hun echtgenoten te voegen. Mijn vraag aan het COA is alleen maar deze: hoe gaat u het kindermisbruik faciliteren? Worden deze kinderen door u afgeleverd bij hun echtgenoten, of gaat u misschien speciale kamers inrichten in een of ander AZC?

Aangevuld met:


De Volkskrant, 30-09-2015, ingezonden brief van M. van Zuil, Zwolle

Pedofiel

Vereniging Martijn mag dus weer? Als pedofiele mannen uit het buitenland in Nederland welkom zijn, vind ik dat ook Vereniging Martijn weer mag. Gelijke rechten, toch? Er wordt pas in november gestemd over het wetsvoorstel dat hereniging moet voorkomen om kindbruidjes te beschermen tegen de pedofiel waar zij mee moesten trouwen. Tot die tijd gelden er voor deze kinderen geen gelijke rechten, geen bescherming tegen gestoorde mannen en pedofielen. Tot die tijd moet dan ook het verbod op Vereniging Martijn te worden opgeheven. Nederland blijft mij verrassen.


Red.:   Volkomen gestoord, die politiek-correcten met hun Volkskrant, en Pauw en DWDD.
    Hierna lijkt het volgende een anticlimax:


Uit: De Volkskrant, 05-10-2015, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Met de PVV de straat op

Wilders-parade in grimmige sfeer


Een luid applaus golft over het plein voor het station van Almere als Geert Wilders arriveert, omgeven door zijn bodyguards. De PVV-leider komt er deze zaterdagmiddag flyeren. Tegen een uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Almere, maar vooral 'tegen de asieltsunami uit islamitische landen, die Nederland bedreigt'.
    'Hij spreekt uit wat menigeen hier denkt', zegt een glunderende veertiger. De man is op een verhoging op het plein gaan staan om niets van het schouwspel te missen. ...


Red.:   Tja, natuurlijk zijn ze enthousiast over zo'n optochtje want ze krijgen niets anders van de media. Die hebben alle aandacht voor de moslim-binnenhalers - bekend en onbekend.
    Maar sommige grimmige fanatiekelingen is zelfs dat kleine feestje al te veel:
  Hoezeer de toestroom van asielzoekers Nederland heeft verdeeld in twee kampen die lijnrecht tegen over elkaar staan, blijkt uit de ongemeen felle toon van de discussies op straat. 'Vuile NSB'er', bijt een PVV-aanhanger een keurig ogende heer van in de 60 toe, die zwijgend met een bord loopt met de tekst: 'Vluchtelingen welkom, zaai geen haat en angst'. 'U heeft de geschiedenis van uw eigen land niet goed begrepen', antwoordt de man, die uit Zeewolde komt.
    Nog heftiger reageert de groep rond Wilders op een Almeerse vrouw van tegen de 60. 'Vluchtelingen welkom', staat er op het bord dat ze vasthoudt. Met een onverstoorbare uitdrukking op haar gezicht heeft ze zich bij de stoet aangesloten. Ze heet Ina en ze wil, vertelt ze, 'wat tegenwicht bieden aan deze haatzaaierij'.

De volkomen logische reactie op dit soort grimmige haatzaaierij is bijvoorbeeld de wens dat ze verkracht gaat worden door asielzoekers:
   
  'Ik hoop dat u verkracht wordt door een islamiet', zegt een van de Wilders-sympathisanten tegen haar.

Stel dat iemand bij een "vluchtelingen welkom"-demonstratie iemand gaat met een bord "Daar gaat de toekomstige verkrachter van uw dochter". Die persoon is zijn leven niet zeker. Niemand durft het dan ook. Ze weten van het geval van Hans Janmaat: diens hotel werd in de brand gestoken en justitie liet de daders lopen. Of het huis van Aad Kosto dat dit soort fanatiekelingen in de brand hebben gestoken.
    De Volkskrant steekt het hotel der redelijkheid op verbale manier in brand:
  'Degene die het hardst schreeuwt, doet of hij gelijk heeft', zegt Rayan (23), die het gebekvecht vanaf een afstandje bekijkt. De jonge Almeerse van Soedanese afkomst vertelt in vlekkeloos Nederlands dat ze zelf een voormalige vluchteling is. Nu studeert ze econometrie in Amsterdam.

Oftwel: "Alle vluchtelingen, moslim of neger, zijn hoogopgeleid en een verrijking van Nederland".
    Want dit terwijl het tegendeel inmiddels ruimschoots bewezen is.
    Oh ja, bijna vergeten: dit kwam ook nog even langs:
  De beveiligers houden een groepje allochtone pubers op het plein goed in de gaten. 'Ik vind het slecht hoe Wilders over allochtonen praat', zegt een 13-jarige jongen van Syrische afkomst. 'Iedereen mag wat mij betreft naar Nederland komen.' Zijn ongeveer even oude vriend van Marokkaanse afkomst zegt: 'Wij zijn allemaal Nederlanders. Van mij mogen ze Wilders doodsteken.'

Een kleinigheid, natuurlijk, vergeleken met de beledigingen van de PVV'ers, en de Volkskrant besteedt er dan ook verder geen aandacht aan.
    Over absurditeiten gesproken.
    En natuurlijk worden de grimmige fanatiekelingen uitgebreid gefêteerd bij Pauw (05-10-2015). Met natuurlijk de nodige Wildershaat.
    Met de berichten over vrouwenonderdrukking, verkrachting, chistenhaat, en sektrisch gewld in de asieleiserskampen die steeds moeilijker te onderdrukken zijn, en het duidelijker worden van de weerstand van de ruime meerderheid der burgers, wordt de campagne middels de redactiepagina's steeds moeilijker. Dus wendt men zich tot scheldpartijen op de burgers, met name komende uit de hoek van de immigranten - als eerste de hindoestaanse variant uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 07-10-2015, column door Sheila Sitalsing

Inspraak

Van alle bijzondere Nederlandse tradities is inspraak misschien wel de bijzonderste. ...


Red.:   Natuurlijk is "inspraak" de kern van de democratie - zaken als verkiezingen en de bijbehorende regeltjes zijn slechts uitvoeringsvormen bepaald door zaken als de betrokken aantallen enzovoort. Het begrip is onbekend tot vijandig voor alle vormen van elite, en alle vormen van niet-westerse cultuur:

  Om mij onduidelijke redenen zijn de mensen er dol op

Zoals dus bij hindoestanen als Sitalsing bij de kastencultuur in de (culturele) genen zit. Kijk maar:
  Inspraak wekt de suggestie van invloed, invloed die de inspreker natuurlijk niet heeft. Inspraak is er om het hart te luchten, om de kritiek te kanaliseren, de onvrede te sussen en rustig te slapen te leggen onder een deken van begrip. Waarop de plannenmakers de uitvoering van hun voornemens ter hand kunnen nemen; iedereen is gehoord.

En daar is de brahmaan het hartstikke mee eens ... Stel je voor dat de paria's zich met het beleid gingen benoeien:
  De inspreker heeft geen status, geen democratische legitimatie en geen divisies.

Dat laatste is natuurlijk een misverstand, waar de elite pas achter komt als ze op het schavot staat.
  Dat er weliswaar naar hem wordt geluisterd maar niet conform zijn zorgen wordt gehandeld, is niet onterecht ... ten tweede zouden de grootste bekken hun zin krijgen als we insprekers hun zin zouden geven, zonder dat duidelijk is of de inspreker voor een meerderheid staat.

Grappig is dat: de werkelijkheid is natuurlijk dat de grootste bekken inderdaad hun zin krijgen zonder dat er een meerderheid voor bestaat - de grootste bekken genaamd "media" en "elite" - zoals deze "grote bek":
  In Drenthe was men de inspraak allang voorbij en werd geweld uitgeoefend tegen een politicus.

Het was dus precies andersom: de politicus misbruikte eerst zijn "legale" macht om eerder door de overheid gemaakte afspraken ("Niet meer dan 700 asielzoekers in het lokale azc") te verscheuren, en gebruikte daarna fysiek geweld tegen een demonstrante door middel van een "beveiliger" die de demonstrante molesteerde - zij brak haar arm.
    Het vervolg van Sitalsing:
  Sommigen vinden dat je 'dat moet begrijpen'. Maar als we geweld tegen politici gaan goedpraten, maken we dit land helemaal zelf kapot.

Wat dus in feite is "Maar als we geweld door politici gaan goedpraten, maken we dit land helemaal zelf kapot." Waar men dus heel erg hard mee bezig is, dat geweld, met steun en goedpraten van de media.
    De volgende immigrant, van de Joodse variant:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Efficiency-drift van COA speelt de PVV in de kaart

René Cuperus wierp de vraag op waardoor het komt dat in Nederland de xenofobie momenteel groter is dan in veel andere Europese landen ...


Red.:   Bezwaren tegen moeten gaan betalen voor de opvang van nieuwe imigranten die voordelig zijn voor de elite als goedkope arbeid is "xenofobie". Riposte: dit soort houding is de culturele onderbuik van de Joodse voormalige immigranten zoals Von der Dunk, Samsom, Asscher enzovoort.
   Die gore leugens gebruiken als argumenten:
  Nederland heeft immers in het verleden weleens aanmerkelijk grotere aantallen vluchtelingen te verwerken gekregen, zoals een miljoen Belgen in 1914 en honderdduizenden Indiërs na 1949, zonder dat dat een PVV tot grootste partij dreigde te maken.

Wat een gorigheden ... Alsof deze groepen ook maar enigszins vergelijkbaar zijn met elkaar-de-keel-afsijdende moslims uit cultureel en economisch achterlijke landen.
  Maar misschien maakt juist welvaart egoïstischer, omdat men daardoor in een berooide vluchteling minder makkelijk zichzelf als potentiële lotgenoot herkent.

De gore egoïst Von der Dunk is zo begaan met de huidige immigranten omdat hij daarin zijn eigen immigratie-achtergrond herkent, en verwijt dat vervolgens aan de Nederlanders.
    Een typisch Joodse gotspe.
    Met tegen het einde nog een scheldpartij:
  in Den Haag denkt men alleen maar aan de centen, en dat straalt op het eigen GeenStijl-electoraat af.

Commentaar uit de hoek van het kwaadaardige Nederlandhatende uitleg of detail Goldman Sachs oligarchaat uitleg of detail .
    En natuurlijk doet de cultuurgenoot op de voorpagina ook mee met dit spelletje:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2015, column door Arnon Grunberg

Provicialisme

'Waarom uit Nederland zich zoveel islamkritischer, islamofober zo men wil, dan elders?' vroeg René Cuperus zich maandag af in de Volkskrant.    ....


Red.:    En hij spreekt en dit geval weer eens een andere mond. Met natuurlijk geheel met zijn instemming:
  Cuperus vergeleek de situatie in Nederland met die in Oostenrijk, waar aan de ene kant de extreemrechtse FPÖ bij de regionale verkiezingen een overwinning boekte ...
    Eerder heb ik Nederland een Oostenrijk aan de Noordzee genoemd ...In Nederland heerst zelfgenoegzaam provincialisme.
    Cuperus legde de wond bloot met de opmerking dat islamofobie slecht is voor het imago van Nederland. Zolang xenofobie wordt bestreden omdat het ons een imagoprobleem zou opleveren, blijft het gif voortwoekeren.

Afgekort: islamkritiek = provincialisme = islamofobie = xenofobie = Oostenrijk = rechts-exremisme = neonazisme = holocaust = Nederland.
    En Grunberg = kameel = huifkar = nomadisme = parasitisme = neoliberalisme = psychopathie = judeoïsme.
    Maar ook het goyse deel van de redactie doet, onder druk van "De Holocaust!" uitleg of detail , braaf mee:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2015, column door Toine Heijmans

Speech

De toespraak die nooit werd uitgesproken.


In een prullenbak op het vliegveld van Atlanta vond ik een toespraak, handgeschreven, op briefpapier van Hotel Intercontinental. Het papier was tot een prop gemaakt en weggegooid, maar gladgestreken nog goed leesbaar. Dit is de tekst.    ...


Red.:   Je moet het ze nageven: de moeilijker de tijden, des te inventiever wordt de retoriek. Fatsoenlijke mensen voelen al snel de innerlijke pijn ten gevolge van gelieg te zeer opkomen - het journalisme en met name het columnisme heeft daar geen enkele last van. Mede bedacht naar anleiding van dit geval, als verlenging van de bekende volkswijsheid over politici: "Wanneer liegt een journalist? Zodra hij begint met schrijven!". Hier liegt Heijmans ten gunste van de o zo goede zaak: onbeperkte toeging voor de islamitische asieleisers, door de rol van de premier aan te nemen (dat is de persoon die in Atlanta was):
  We hebben dit eerder meegemaakt. In de jaren negentig ...Het was oorlog in Joegoslavië. Ook toen kwamen mensen massaal naar Nederland ...
    We maken nu dezelfde fouten. We hebben er te weinig van geleerd. De afgelopen jaren hebben we 51 miljoen euro bezuinigd op de opvang van asielzoekers: veertien centra zijn gesloten, 40 procent van de staf van het COA is ontslagen, drie etages van het hoofdkantoor in Rijswijk leeggemanaged. ...
    Maar de les die ik ook trek is: wij kunnen dit aan, als land.
    Er wordt gesproken over verkrachting. Over diefstal. Over terroristen. Ik wil daar eerlijk over zijn: trap er niet in. Waar nieuwe mensen komen, is altijd frictie. Ik ga dat niet verdoezelen. Dat pakken we aan. Maar een groep mensen wegzetten als verkrachters, als dieven, als terroristen - dat is onbestaanbaar. Dáár verzet ik me tegen. We laten ons niet vangen in die fuik van angst.
    De mensen die naar Nederland komen, zijn in de eerste plaats mensen. Net als ik. Met namen, met plannen, met dromen. ...
    Beste mensen wij zijn een klein land. Wij sluiten onze grenzen niet. Wij zijn groot geworden door open te staan voor anderen. Door kansen te pakken. ... Wij zijn de wereld - laten we daar trots op zijn.

Afgekort: "Alle asielzoekers zijn allemaal verrijkers van cultuur en economie, en we moeten ze onbeperkt toelaten. En wie het tegendeel beweert ...:
  Daarom zeg ik tegen Geert Wilders: stop met de bangmakerij. Het helpt niet. Echt.

... is de veroorzaker van problemen. Net als Geert Wilders het mislukken van de integratie van de eerste lichting moslims heeft veroorzaakt. Door zijn niet aflatenede stroom waarschuwingen beginnende bij hun binnenkomst, in de jaren 1970, tot aan nu. Die Geert Wilders heeft heel wat op zijn geweten. Die is de kwaadheid zelve. Die is sinds zijn kindertijd, zijnde geboren in 1963, aan het stoken is in Nederland" ...
    De vologende columnist - eentje met het epitaat " wetenschapsjournalist". En daar waar de vluchtlingencrsisis, een zaak is aangaande de maatschappij als geheel, is het dus wetenschappelijk gezien het vak der sociologie. We verwachten zaken als demografie, cultuurverschillen, enzovoort. En we krijgen:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2015, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist

Empathie voor vluchtelingen is niet genoeg

Het is nog maar vijf weken geleden dat Alan Kurdi, drie jaar oud, met zijn ronde peuterwangetje in het Turkse zand lag. ...


Red.:    Onderbuik.
  Een nat rood shirt plakte aan zijn buikje, zijn schoentjes waren nog zo klein ...

Onderbuik.
  ...en de golven van de Middellandse Zee spoelden zachtjes tegen zijn gezicht. ...

Onderbuik.
   ... Een dag eerder was de Syrische Aylan met zijn broer en zijn ouders in een rubberboot gestapt, in de hoop Europa te bereiken. De boot sloeg om.

Onderbuik.
  ... Drie uur lang wist papa Kurdi zijn zoons te helpen met drijven, maar de een stierf van uitputting ...

Onderbuik.
  ... terwijl hij de andere naar zijn vrouw duwde: 'Hou z'n hoofd boven water!' ...

Onderbuik.
   ... De vader was de enige die het overleefde. ...   

Onderbuik.
   ... Ik zal niet de enige zijn geweest die huilde, vijf weken geleden. ...

Onderbuik.
   ... Of die warm werd vanbinnen, toen deze tragedie een golf van empathie losmaakte. ...

Onderbuik.
    Er volgde nog wat gelieg over een publieke opinie die er collectief net zo over dacht maar later van mening veranderde. De werlijkheid: de elite dacht zo en denkt nog zo en de gewone burgers dachten aan de sociologie en doen dat nog steeds. Maar dat is natuurlijk:
   ... de volkswoede du jour.  ...

Juist ja ...
    Waarna het overgaat op wat het zelf "analyse" noemt:
   Volgens René Cuperus reageren veel burgers op (onder andere) een gebrek aan toekomstzekerheid. Zelf denk ik: misschien is er geen redelijke verklaring.

Nee, want het allemal onderbuikgevoel ... Dat van de burger-sociologie.
   In de New Scientist las ik over een experiment waarbij een psycholoog mensen vroeg aan te geven hoe juist of verkeerd bepaalde zaken zijn, zoals seks hebben met een voorverpakte supermarktkip. Mensen vinden zoiets moreel verwerpelijk; een oordeel waaraan ze zelfs vasthouden als blijkt dat ze er eigenlijk geen argumenten voor hebben.

Net zo weinig argumenten als voor de hete tranen over het lot van iemand die uit winstbejag zijn gezin in een bootje jaagt en de kosten van de risico's van de werkelijkheid betaalt.
    Gevolgd door:
   Landen zouden hun grenzen opengooien, burgers hun hart. Half september schreven filosofiehoogleraren Lynne Huffer en Falguni Sheth al op salon.com dat zij er niet in geloofden. 'De situatie van de statenlozen (...) zal niet worden opgelost door een moment van compassie', zeiden ze.

De onderbuikgevoelens van filosofen.
    Gevolgd door (ja, het kan erger):
   Zonder de bescherming van een overheid verliezen vluchtelingen te gemakkelijk dat wat Hannah Arendt in 1951 'het recht om rechten te hebben' noemde.

En daar zijn, nog veel erger dan filosofen: de Joden uitleg of detail uitleg of detail . "De Holocaust!".
    Dat wat betreft de elite-sociologie. En de burger-sociologie:
   En als ze op dreef zijn, verzinnen ze daarna nog een rationeel klinkende reden bij hun gevoel. Dat er in een gemeente niet meer asielzoekers bij kunnen, omdat de sociale woningmarkt dat niet toestaat, of zoiets.

Juist ja ... Gezwatel van filsofen en Joden over rechten versus de werkelijkheid dat Nederlandse burgers hun gebied, woningen, veiligheid, baanzekerheid en en cultuur ontnomen gaat worden: meer dan 10 procent moslims betekent de invoering van het kalifaat, de trend over de hele werld ziende. Of burgeroorlog.
    Zelfs het enige lid van de economie-redactie dat regelmatig tekenen van gezond verstand vertoont, is tot de orde geroepen en gedwongn onzin op te schrijven:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Hoeveel x kost een migrant nu echt?

...    Of het nu over het verlaten van de eurozone gaat, de gevolgen van bezuinigingen of de vluchtelingencrisis: economen kunnen bij elk standpunt sommetjes op maat maken. Het is net zo gemakkelijk populisten die uit xenofobe overwegingen het ijzeren gordijn willen optrekken op hun wenken te bedienen, als partijen die uit humane overwegingen de migranten juist geen strobreed in de weg willen leggen.    ...


Red.:   Kennelijk met stalorders, of anders aangestoken door de verdwazing - de werkelijkheid: "Het is net zo makkelijk de eigenbelang-onderbuik gevoelens van de elitaristen op hun wenken te bedienen, als degenen die op grond van humanitaire overwegingen die mensen in eigen land en cultuur willen houden en voorkomen dat ze zich net zo ongelukkig en gediscrimineerd gaan voelen als de al aanwezige moslims en negers uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
  Over en weer klinkt het verwijt dat appels met peren worden vergeleken, waarna een grote ondoorzichtige moes resteert.

Niks hoor: appels met peren vergelijken doen slechts de elitaristen die moslims uit Syrië vergelijken met christenen uit België - de realisten vergelijken moslims uit Syrië met moslims uit Turkije en Marokko. Een volledig geldige vergelijking, als je naar hun culturen en economieën kijkt: allemaal islam-achterlijkheden en bazar-economieën.
  Woensdag deden IMF en Wereldbank een duit in het zakje. Ze noemden de huidige migrantenstroom van arme naar rijke landen slechts het voorproefje van een volksverhuizing die de komende decennia zal voortduren. Maar als het goed wordt aangepakt, biedt dit een unieke kans.

Elitaristen met leugens van de soort "de financiële markten zijn de basis van de vooruitgang":
  Hardwerkende en vruchtbare migranten kunnen de vergrijzende westerse verzorgingsstaat veiligstellen. ...

Een aperte leugen, leert de vergelijking met Marokkanen en Turken - gevolgd door een hele stroom van dit soort leugens:
  Ze betalen meer aan belastingen dan zij aan uitkeringen krijgen, zo is tot nu toe bewezen. Een nieuw utopia is mogelijk. De bank Credit Suisse heeft het zelfs in concrete cijfers vertaald. Dankzij de asielzoekersstroom zal de economie in de EU tot 2025 niet met 1,1 maar met 1,3 procent groeien. Op korte termijn komt daar nog eens 0,2 tot 0,3 procent groei bij. De uitgaven aan onderdak, voeding en zorg voor immigranten stromen direct terug in de lokale economie (de kapper in Oranje, de snackbar in Ter Apel) en worden niet via spaartegoeden aan de economie onttrokken of lekken via de ontwikkelingshulppot weg naar Afrika. Dankzij het zogenoemde multipliereffect (de kapper en snackbarhouder kunnen met het ontvangen geld een villa neerzetten die bouwvakkers weer inkomen geeft, etc.) is het een economische boost van jewelste.

Brullen van de lach .... Er moesten 400 duizend Oost-Europenen hierheen komen om het werk te toen dat de moslims niet kunnen en/of willen. Het enige waar ze echt goed in zijn, is eisen-stellen, klagen over discrimintie, beledigen met termen als "kk kazen", haatimams binnenhalen, en naar Syrië reizen voor jihad.
  Het staat in schril contrast met de sommetjes van het CPB, dat berekende dat een niet-westerse asielzoeker Nederland voor zijn hele leven 43 duizend euro kost.

Nog steeds een gore leugen: het is veel meer uitleg of detail uitleg of detail . Alleen al dat huis dat ze bezet houden kost gemiddeld iets als 150 duizend euro. En dan hebben we het niet over belasting op het onderwijs, de zorg enzovoort. Denk maar in de vele miljoenen per leven. De rekensom voor een kind als kosten voor de ouder ligt in de buurt van een half miljoen. Die lui zijn vele malen duurder, want je moet ze veel langer onderhouden.
  Ook zou de massale stroom tot culturele spanningen, maatschappelijk ongenoegen en politieke instabiliteit leiden. Migranten met een hoge opleiding stoten Nederlandse academici het brood uit de mond. En kanslozen ondermijnen de markt voor ongeschoolden. Kortom: het land wordt een hel.

Kijk, en dat is dan weer wel waar. Zoals dagelijks te beleven valt met die kamelenkoppen op de televisie die onmiddellijk doen denken an besnijdenis, uithuwelijken, eerwraak, haatimams, jihadisme en kalifaat. De 500 moskeeën die de eerste vereiste zijn en nodig om de haatimams te ontvangen, staan er al. Voor die nieuwkomers moeten er nog minstens 100 bij.
   De auteur besluit met:
  Misschien kan het asieldebat worden verschoond van economisme en mag een wiskundige de onbekende x uitrekenen.

Prima. Als het debatten rond de zorg, de sociale lasten, de pensioenen, enzovoort dan evenzeer verschoond blijven van economisme!
   Kortom: zelfs dat ene onschuldig lijkende zinnetje is pure absurdistische elitaire gorigheid, want de elite weet dat ze de kosten van die asieleisersopvang, net als de financiële crisis van 2008, toch wel kunnen afwentetelen op de lagere klassen. Verzorgingshuizen: bejaarden eruit want te duur, en asieleisers erin. Want goedkope arbeid voor de elite!
    En als er gescholden moet worden op Nederlandse burgers, staat Grunberg uitleg of detail , Nederlandhater bij uitstek uitleg of detail , natuurlijk vooraan:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2015, column door Arnon Grunberg

Fobie

Natuurlijk heeft de heer Zijlstra spijt van zijn opmerking dat vluchtelingen naar Nederland komen ...
    Sommige mensen zijn doodsbang voor pleinen of spinnen. De angst voor de vreemdeling lijkt me net zo ongegrond als de angst voor het plein, maar xenofobie maakt deel uit van het politieke spel.
    De angstige ziet zijn fobie voor realiteit aan. Neem hem vooral die fobie niet af, want dan komt zijn grootste angst bovendrijven: angst voor het leven zelf.


Red.:   De riposte ter illustratie van de absurditeit van deze toespraak aan den volke: "Sommige mensen zijn doodsbang voor een gezond gesettled leven. De angst voor de resident lijkt net zo ongegrond als de angst voor het plein, maar residentofobie of oikofobie maakt deel uit van de judeo-kosmopolitische geest. De judeo-neuroot ziet zijn geestesafwijking voor realiteit aan. Neem hem zijn judeo-neurose niet af, want dan komt zijn grootste angst bovendrijven: angst voor het gesettlede leven zelf."
    En de neuroot wordt een psychoot of psychopaat zodra de rechten van de migrant op enigerlei wijze beperkt worden, zoals boven blijkt.
    En dat "psychopaat" is absoluut geen overdrijving:


Uit: Telegraaf, 11-10-2015.

Asscher wil vluchteling sneller aan baan

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller aan het werk helpen. Dat staat maandagavond centraal tijdens een overleg van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met werkgevers, werknemers, gemeenten en vluchtelingenorganisaties.
    Een woordvoerder van Asscher bevestigde een RTL Nieuws-bericht hierover zondag. ...
Asscher gaat nu met de VNO-NCW, FNV, CNV, SER, VNG en vluchtelingenorganisaties kijken welke maatregelen genomen moeten worden om de vluchteling makkelijker aan een baan te helpen.


Red.:   De kwalificatie hiervan stond al elders:


GeenStijl.nl, 11-10-2015, door Pritt Stift

Asscher: "600K werklozen kunnen de tiefus krijgen"Hallo 50-jarige hoogopgeleide IT-medewerker, tandartsassistente, lerares, verpleegkundige, systeembeheerder uit Nederland in de UWV-kaartenbak. Beroerde mededeling. Uw terugkeer in de maatschappij laat nog even op zich wachten. Die Syrische kaakchirurg uit Irak met z'n in Istanbul gekochte ingenieursdiploma gaat ff voor, want die is goedkoperder. Gaarne gewoon accepteren aub. Anders bent u een xenofobe populist met het rechterhandje omhoog. Groetjes, @LodewijkA.


Red.:   Met excuses aan GeenStijl: hier viel niet in te snijden. Hier staat afgekort: Asscher is een judeo-kosmopolitische psychopaat (iemand die op misdadige wijze de belangen van anderen uit het oog verliest) - zodra de belangen van migranten in het spel komen.
    Ook in de brievenrubriek blijkt de invloed van de intense campagne van de immigranten en de cultuurverraders:   


Uit: De Volkskrant, 08-10-2015, ingezonden brief van Gosling Wiersma, Amsterdam

Wilders moet afstand nemen van haatcampagne

.. . Aan de andere kant dreigen mensen als Fokke van der Wal in Almere ('Waarom ik bang ben voor Wilders', O&D, 7 oktober), die trachten te protesteren tegen de komst van Geert Wilders en zijn stemmingmakerij tegen de vluchtelingen veroordelen, het slachtoffer te worden van demagogie en scheldpartijen.    ...
    Geert Wilders noemt zichzelf een democraat. Als hij zichzelf als zodanig serieus neemt, dan moet hij afstand nemen van de haatcampagne door zijn aanhangers tegen andersdenkenden. We worden geacht te leren van in het verleden gemaakte fouten, en die fouten niet te herhalen.


Red.:   Deze briefschelder noemt zichzelf een democraat. Hij moet dus afstand doen van zijn haatcampagne jegens het verzet tegen het aanstormende reli-nazisme: Geert Wilders en zijn aanhangers. De "Holocaust!" smeerlapperij. Deze briefschrijver en zijn medestanders worden geacht te leren van in het verleden gemaakte fouten, en die fouten niet te herhalen.
    Even terug in de tijd. Op 10 oktober, op  een zaterdag, wijdde de Volkskrant twee volle pagina's aan een tweede poging om een "neutraal" overzicht te geven van de situtie op het moment, dit moment zijnde dat van de groeiende weerstand:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2015, door Marjon Bolwijn en Suzanne Geuze

Ze pikken onze huizen in!

En andere 'waarheden' over vluchtelingen ontleed

Hoe meer vluchtelingen Nederland binnenkomen, hoe meer er over ze wordt gepraat. Wat te denken van al die feiten en meningen? De belangrijkste kwesties in het asieldebat onder de loep.


Red.:   Waarin de aanhalingstekens rond 'waarheden' meteen onthullen dat dat "praten" niet plaatsvindt in de Volkskrant. Althans niet anders dan in termen van "Zielige, hoogopgeleide vluchtelingen die ons land komen verrijken". Maar hoe men het hier doet in een "neutrale" opzet is bijna nog onthullender. Het artikel bestaat uit 15 items staande voor 15 stellingen aangande het asieleisersdebat. Eerste item:
  Ze mogen hier allemaal blijven

Dat lijkt misschien zo door de enorme aantallen die voortdurend rondgaan, maar het antwoord is nee. Asielzoekers uit veilige landen als Albanië en Kosovo zijn kansloos. ...

Meteen een aperte leugen. Men roept onophoudelijk dat op een enkeling na het allemal gat om Syriërs, echte vluchtelingen uit gevaar en niet om gelukszoekers uit Albanië en Kosovo, en die mogen allemaal blijven.
    De Volkskrant is al "af" - maar we gaan door:
  Waarom spreekt Rutte zich niet zo duidelijk uit als Merkel?

Dat past om te beginnen niet in Ruttes leiderschapsstijl. ... De VVD daarentegen - in de nek gehijgd door Wilders' PVV -

Onzin. De PVV is slchts het symbool: Rutte wordt in de nek geheijgd door minimal tweederde van de bevolking die tegen onbeperkte opvang is.
  Het lijkt wel of iedereen tegen asielzoekers is

Van Purmerend tot Oranje en van Zaandam tot Overberg: op veel plekken in Nederland zijn mensen boos of bezorgd vanwege de komst van asielzoekers. Moeten we ons zorgen maken? ...

Niet 'idereen' maar een ruime meerderheid. Dat zijn namelijk degenen die de lasten zullen moeten gaan dragen. Mensen die de Volkskrant niet kent, net als de rest van de media en de rest van de elite. Anders dan de dreiging van een stijgende PVV in de peilingen. Ineens blijken ze te bestaan voor de elite.
  Nederland wordt overspoeld door asielzoekers

Of overspoeld het juiste woord is, ligt aan het perspectief dat je kiest.

Stop je hoofd in je het zand, en het is niet zo. Dat is het andere perpectief.
  De grote steden vangen veel te weinig vluchtelingen op

'Als er in Amsterdam 8 miljoen asielzoekers zouden worden opgevangen, zou die stad ook op z'n kop staan', klonk het in Oranje.

Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is dat ze bijna exclusief in of bij de armere buurten worden opgevangen. Door de armere Nederlanders. Die er tegen zijn. En niet door de rijkeren die er voor zijn. Klassieke klassenstrijd. Klassiek klassenverraad.
  Die vluchtelingenstroom houdt maar niet op

Dat is geen gewaagde uitspraak. ...

Tja ...
  We kunnen veel beter selecteren bij de grens

Dat klinkt makkelijker dan het is. ...

Er is niemand die dat beweert. Wat men beweert is dat je ze bij registratie moet weigeren bij het geringste teken dat ze uit een veilig land komen, zoals Turkije.
  En wij maar wachten op een huurwoning

Het is een veelgehoord geluid: asielzoekers zouden woningen 'inpikken' van Nederlanders die al jaren wachten op een sociale huurwoning. Ze vissen inderdaad in dezelfde vijver. Bepaalde groepen in de samenleving krijgen een urgente status en komen daardoor sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning dan anderen die op de wachtlijst staan. De urgente status van asielzoekers heeft te maken met de taakstelling die gemeenten ...
 
Gevolgd door nog meer bla bla dat er alleen maar staat om niet te hoeven schrijven: "Ja, dat klopt". Net als trouwens geldt voor banen (600 duizend werklozen), uitkeringen (net streng op bezuinigd), zorg (net streng op bezuinigd), enzovoort. Allemaal zaken die de Volkskrant vermijdt.
  Opvang in ons dorp, zonder dat we er wat over mogen zeggen

Was Oranje daar niet het bewijs van? Staatssecretaris Dijkhoff besloot dinsdag zonder instemming van de gemeente zevenhonderd extra asielzoekers te plaatsen in een bungalowpark. Dat leidde tot onrust.

Weer een bla bla geval, om niet te hoeven zeggen: "Ja, dat klopt".
  Gevaarlijk hoe Wilders mensen ophitst

PVV-leider Geert Wilders laat zich graag zien op plekken waar weerstand is tegen vluchtelingen, zoals vorige week in Almere en Purmerend. ...

De riposte laat meteen de absurditeit zien: "Gevaarlijk hoe Rutte/Samsom/Asscher/enzovoort  de mensen ophitsen. Ze laten zich in azc's zien".
  Om de hoek staat een kantoor leeg: kunnen ze daar niet in?

Leegstaande panden van het Rijksvastgoedbedrijf zijn om financiële redenen interessanter dan commerciele kantoorpanden. ...

Is een voorstel van de asielofielen. Dit staat hier alleen maar ter verwarring.
  Europa doet veel te weinig aan de opvang in de regio

Vrijdag is de Europese Unie begonnen om vluchtelingen ...


Europa had deze crisis toch kunnen zien aankomen

Achteraf is het altijd makkelijk praten. ...

Weer alleen maar verwarring. Niet Europa moet het regelen, zie moeten gewoon niet toegelaten worden.
  Het zijn allemaal moslims

Er is nog geen zicht op de precieze achtergrond van de asielmigranten die het afgelopen jaar naar Nederland zijn gekomen. Aangenomen mag worden dat het merendeel van de Syriërs, Irakezen en Afghanen, moslim is.

Weer een bla bla geval: het zijn op een enkeling na Syriërs (en een paar Irakezen en Afghanen). Het zijn bijna allemaal moslims. De Volkskrant weigert weer de waarheid te erkennen.
  Ze krijgen allemaal meteen een uitkering

Niet alle asielzoekers krijgen een uitkering. Maar zodra een asielmigrant in Nederland mag blijven, ...

En alweer ontkenning.
    Dat was het. Dat was de openbaring van de waarheid omtrent de 'waarheden' in het asieldebat. Het is dezelfde klassevijandige schofterigheid als die van de scheldpartijen, maar dan zonder de scheldpartijen. Nog erger.
    En wat betreft psychopaten: kijk naar deze uitzending van Nieuwsuur uitleg of detail (12-10-2015), naar iemand die in aansluiting op een reportage over het beleid in Denemarken zegt "Iedere migrant heeft recht op onze uitkeringen"., en ook "We moeten alle migranten een baan geven". Die persoon is Diederik Samsom. Ook judeo-kosmopoliet.
    Overigens: gemist in de Volkskrant-"analyse": "Het zijn allemal verkrachters". Gevolgd door de bekende stroom ontkenningen. In aansluiting waarop hier de link naar de bijpassende item van Pauw van 12-10-2015 uitleg of detail , waarin Alexander Pechtold zich uitspreekt tegen opvang in de regio, met name Turkije, omdat hij die kampen bezocht heeft, en daar "Geen mensenrechten" heeft aangetroffen, en het feit dat er vrouwen worden verkracht.
    Grappig, hè ...
    Overigens: Jeroen Pauw geeft Pechtold vrij baan en onderbreekt Halbe Zijlstra (VVD) die voor strengere aanpak is. En doet dergelijke dingen voortdurend. En zijn programma zit vol met hoogopgeleide vluchtelingen, meestal vrouw, en meestal knap. Jeroen Pauw is ook van de judeo-kosmopolitische richting.
    Wie ontkent dat de judeo-kosmopolitische stroming een absurd evenredige invloed heeft op stemming en beleid in Nederland, is een absurde leugenaar.
    En nog eentje die dol is op speterren alstnde in de gierput, de schuimbekkende sportjournalist:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2015, column door Bert Wagendorp

Sober

...    Het vluchtelingenprobleem schijnt Nederland te splijten. ...
    Daarvan is op dit moment ook geen sprake. ...
    Natuurlijk is er Geert Wilders, die het land liefst eigenhandig zou splijten en die met elke extra zetel in de polls meer schuim om de bek en waanzin in de ogen krijgt. Hij doet zijn uiterste best en twittert zijn vingers blauw om een echte clash te bewerkstelligen. Lukt dat, dan zal hij de eerste zijn om het geweld af te keuren - Wilders maakt honden vals en tuigt ze af als ze gaan bijten. ...


Red.:   Wat een puike beschrijving van het beleid van de elite, onder aanvoering en aanvuring van de immigrantengemeenschap en de judeo-kosmopolieten: Samsom, Klaver, Asscher, Grunberg, Sitalsing, Pauw, Van Ingen en hier dus Wagendorp. Die maken burgers vals met dit soort kreten (de koppen van de webversie):
  Bangmakerij over vluchtelingen deugt niet

Wat niet deugt is de bangmakerij, het buiten proportie opblazen van de problemen en de voortdurend herhaalde suggestie dat de boel hier op instorten staat en de vluchtelingen een bedreiging vormen voor onze welvaart.

Waarop de riposte natuurlijk luidt:
  Juicherij over vluchtelingen deugt niet

Juichberichten over hoogopgeleide asielzoekers die onze economie en onze toekomst komen redden deugen veel minder.

Waarna, met een vinger wijzende naar de achterlijke en gewelddadige stand van de landen waar ze vandaan komen, een feit dat voor iedereen zichtbaar is, de voorbereidingen voor het tribunaal gestart kunnen worden, en de vonissen eigenlijk al vast staan: dat wordt een onvrijwillige vermindering van de lichaamslengte met zo'n kleine dertig centimeter.
    En waarom dat geschuimbek over Wilders? Hier is het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2015, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Hoezo haat?

De promovendus John van Kesteren stelt 'Racisme jegens immigranten komt niet voort uit angst voor bedreigingen van de economie ( ze pikken onze banen in), maar gewoon uit vreemdelingenhaat.' Vreemdelingenhaat heeft een zeer negatieve connotatie, daar zou je niet graag van beticht willen worden. Maar... blijkt uit het artikel, de promovendus verstaat onder vreemdelingenhaat 'de angst voor verlies van eigen identiteit en cultuur' . Dus de angst dat onder druk van de migranten allerlei, voor ons dierbare, culturele elementen moeten verdwijnen. De angst dat het prominent aanwezig uitdragen van de islam nog groteskere vormen aan gaat nemen. Bewoners in de oude wijken, waar Nederland de immigratieproblematiek op afgewenteld heeft, zijn bang nog geïsoleerder in de totaal veranderde wijk te moeten overleven. Die angst en bezorgdheid bij grote delen van de bevolking wordt nu door de voorstanders van meer multiculturalisme en volledig open grenzen met groot dedain afgedaan als vreemdelingenhaat, xenofobie, primitief, en racistisch. De reactie hierop zal een ondergrondse veenbrand worden van frustratie, boosheid en moedeloosheid.
    De enige politicus die deze angst en zorgen onder woorden durft te brengen is Geert Wilders ...


Red.:   Juist ja ...
    Nog wat beelden. Eerst Jesse Klaver, die een warm pleidooi houdt voor het vervangen van zo veel mogelijk Nederlandse huizenbewoners door Syrische, en Nederlandse werkenden door Syrische "werkenden". Over dat laatste laatste moeten we niet moeilijk doen, vindt Klaver. Wie dat wel doet, is ongetwijfeld bang, xenofoob, een PVV-aanhanger, of Geert Wilders zelf. In opvolgende grootte van ernst. Geheel onweersproken door Jeroen Pauw cum suis uitleg of detail (08-10-2015, na 8:28  min.). "Opvangen, opvangen, opvangen".
    De tweede reeks beelden is van GeenStijl verslaggever Jan Roos, die aan het verzamelde politiekersdom de hamvraag stelt: "Hoeveel?" De antwoorden? Geen ("Daar kunnen we geen cijfer aan hangen"). Oh ja, toch één, maar die laten ze niet horen, want te voor de hand liggend ("Nul"). Link: uitleg of detail .
    Je zou bijna zeggen: die Volkskrant is zo absurd nog niet. Tot je bedenkt dat het is alsof je een gek vergelijkt met zijn lotgenoten op de gang van het instituut. Kijk maar, ze zeggen het zelf, nog even Wagendorp citerend:
  Natuurlijk is er Geert Wilders, die het land liefst eigenhandig zou splijten en die met elke extra zetel in de polls meer schuim om de bek en waanzin in de ogen krijgt. Hij doet zijn uiterste best en twittert zijn vingers blauw om een echte clash te bewerkstelligen. Lukt dat, dan zal hij de eerste zijn om het geweld af te keuren - Wilders maakt honden vals en tuigt ze af als ze gaan bijten.

En iedere psycholoog en ieder mens met enig gezond verstand weet: dit gaat helemaal en volledig over zichzelf en soortgenoten.
    De volgende van de Volkskrant die zich geroepen voelt zichzelf belachelijk te mken. Het zijn ook moeilijke tijden. Gisteren bleken de fractievoorzitter in de Tweede Kamer afgesproken te hebben om hun eerder afspraak om geen aandacht te schenken aan Geert Wilders te vervangen door een ander, namelijk die van de gezamenlijke aanval (de journalisten "Men ontkende dat hier sprake was van afspraken" oftewel het is hartstikke waar want anders vroegen die journalisten dat niet). Maar men weet ook donders goed dat de gewone burgers niet op dat soort dingen letten, dus moet de aanval elders worden voortgezet:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2015, door Ariejan Korteweg

Taalstrijd

'In de acht jaar dat ik nu in de Kamer zit, is het werk gekanteld van oplossingsgerichtheid naar beeldvorming. Er wordt maar wat geroepen.' Dat hoorde ik een Kamerlid de afgelopen week zeggen.    ...
    Framing wordt zoiets genoemd, een frame is in goed Nederlands een denkraam. Typisch een term voor Binnenhofbewoners en omstanders. Politiek wordt steeds meer de kunst van het framen. Toch valt het woord in deze krant hooguit twintig keer per jaar, en dan vaak nog in een beschouwing over beeldende kunst. Het blijft liever onder de radar.    ...


Red.:    Maar natuurlijk: de Volkskrant leeft bij de gratie van framing. De politieke-correctheid is niets anders dan framing.
  Framing doe je nooit zelf, het is iets wat je een ander verwijt. Zeg je hardop dat iemand zich eraan schuldig maakt, dan zit je altijd goed. Framing moet onzichtbaar blijven: zodra het in de gaten loopt, werkt het niet meer.

Klopt. Daarom werkt de framing van de Volkskrant ook: er is niemand die het aankaart, in de media, want ze zitten ook allemaal in het frame. Van de politieke-corrctheid. Behalve GeenStijl ("het internet") waar ze dan ook een bloedhekel aan hebben uitleg of detail .
  Het vluchtelingenvraagstuk is inmiddels helemaal gekaapt door framing. De vluchtelingen zijn beurtelings slachtoffer of gelukszoeker en afhankelijk van welke term je hanteert ben je beschaafd dan wel een racist.

Kijk, dat is zo'n frame: dat de asieleisers beschreven worden als "gelukszoeker". Dat is een leugenframe. Want dat wordt nergens in de media zo geschreven of gezegd. Behalve in de ontkennende zin als ze gedwongen worden Wilders in beeld te brengen. Kijk maar:
  De 'Miele in een huurhuis', die Wilders graag inzet als ultieme vluchtelingenwens ...

Wat dus iets heel anders is als het beschrijven van asieleisers als "hoogopgeleiden die onze cultuur komen verrijken en onze economie versterken". Dat is geen frame, maar de ultieme waarheid.
    En dus:
  De heftigste framers zitten bij de PVV.

Maar dat is dus een frame dat intussen al overgegaan is op "versleten metafoor".
    Bij GeenStijl had men kennelijk ean slappe dag, want men nam de moeite om op deze onzin te reageren - we slaan de eerste paar uiterst voor de handliggende sneren over:


Uit: GeenStijl.nl, 15-10-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

Volkskrant: "Het is de schuld van de PVV"

LOL. Klompen kunnen niet kapotter breken, facies niet harder palmen. Een artikel over framen in godbetert De Volkskrant. FYI. ... De Volkskrant is de krant waar zwarte piet en roze speelgoed in Bart Smit-folders het harder te verduren krijgen dan 50-jarige moslimimmigranten met hun kindbruidjes. De Volkskrant is de krant waarin GroenLinks-lid Bert Wagendorp Lance Armstrong mocht framen als onschuldige toerfietser. De Volkskrant is de krant van de martelhoax, waarbij vlak voor de verkiezingen Onze Jongens op defensiemissie in een middeleeuws kudtland werden geframed als Guantanamo-beulen. De Volkskrant is de krant waar week in week uit allochten mogen janken dat er geen allochtonen in de media te zien zijn. De Volkskrant is de krant die de ingezonden brievenschrijfster Fatima Dakmar bedacht om grappenbakker Gerard Cox een racismekaart in z'n muil te framen. De Volkskrant is de krant van Margriet Oostveen, die nare framefeeks die GeenStijl de schuld probeerde te geven van een bijna-lynchpartij in Leiden. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. ...


Red.:   Het intellectuele niveau bij de Volkskrant komt niet hoger dan mbo, en gepaard gaande met de totale afwezigheid van het bij gewone burgers van dat werkniveau wel aanwezige gezonde verstand, ontstaan er dit soort "self inflicted" rampen. De link naar het artikel van GeenStijl:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/de_framekrant.html

Wat een ontzettend sneue mensen. En toch levensgevaarlijk. Ze hebben hun vingers namelijk aan de communicatieknop.
   Oh, vergeten ... Let ook nog even op deze, gekozen als tussentitel op de website:
  Tussentitel
Wilders valt bijna samen met zijn frames: testosteronbommen, asieltsunami, grenzen dicht - over oplossingen geen woord

Voor de meer bevattelijken voor misleiding en propaganda:
  Wilders valt bijna samen met zijn frames: ... grenzen dicht - over oplossingen geen woord

De Framekrant beschuldigt anderen van framen.
    Dan maar via de brievenrubriek, zullen ze gedacht hebben na de reactie van GeenStijl gelezen te hebben:


De Volkskrant, 16-10-2015, ingezonden brief van Ben Stork, Gieterveen

Echt nep

De nieuwste PVV-truc is iedereen met een andere mening wegzetten met de kwalificatie nep. Zo hebben we nu volgens de PVV een nepparlement, nepparlementariërs, neprechters (als ze uitspraken doen die niet stroken met de opvattingen van de PVV). Krasse uitspraken van een neppartij met één lid.


Red.:   Dit zouden ze graag iedere dag op iedere pagina zetten - liefst in deze vorm:
  Wilders heeft een neppartijhijijij,
Hihahoo,
Wilders heeft een neppartijhij,
HihaHO!

Brullen van de lach.
    Overigens: dat nepparlement" waarmee het begonnen is, slaat natuurlijk op het feit dat "parlement" de franstaligen aanduiding is voor "volksvertegenwoordiging", en het is glashelder dat met name in de zaak van immigrtie, de huidige leden van die volksvertegwoordiger minstens tweede van dat volk absoluut niet vertegenwooridgen: "U wilt niet nog meer elkaar de hals afsnijdende en onze cultuur vijandige moslims en gewone parasieten? Jammer, u krijgt ze toch, en jullie moeten er voor zorgen want wij gaan dat absoluut niet doen!" Zei bijvoorbeeld namens hen ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, en plempte de asieleisers naast de gewone burgers in de Beverwaard, in plaats van in zijn eigen Kralingse buurt.
    En als u daardoor boos wordt, stuurt de elite de ME op u af, ziet "paralellen met de Tweede Wereldoorlog" en noemt u "maatschappelijk teleurgestelde burgers" en "Walgelijk!" op de televisie bij de publieke omroep, onder aanvoering van de VARA en onder andere de Jeroen Pauw, die op twee achtereenvolgende avonden zijn verachting voor u uitsprak (Pauw, 14-10-2015 uitleg of detail , na 16:06 min. (de "paralellen" na 30:31 min.), 15-10-2015 uitleg of detail , na 00:28 min.), en daar zeer tevreden bij keek. Waarop natuurlijk slechts één redelijk en zinvol antwoord is: Bastille en guillotine.
   Overigens: in de uitzending van 14-10-2015 (na 11:03 min.) legt politiek-volger Ferry Mingelen vrij nauwkurig uit dat het Wilders is tegen de rest die onbeperkt wil opvangen, en dat ze weer eens afspraken hadden gemaaakt om Wilders collectief aan te vallen, na een eerdere collectieve afspraak om hem geen aandacht te geven - in navolging van soortgelijke afspraken ten tijde van Hans Janmaat en de CD uitleg of detail . Het waren toen al de oligarchische partijen (VVD, PvdA, CDA, D66, en GroenLinks uitleg of detail ) tegen de gewone burgers en dat is nu alleen nog maar erger.
    Het columnisme verkeert nog steeds in een toestand van razernij:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2015, column door Sheila Sitalsing

Aanpassen

Dat de paniek over vluchtelingen zich niet beperkt tot ranzige rijmelarij ...


Red.:   Brullen van de lach... De paniek om vluchtelingen binnen te halen heeft niets anders uitgekraamd dan ranzige rijmelarij. Oh nee, er was ook iets anders: ranzige beelden. Van door de weerzinwekkendheid van hun vader verdronken jongetjes, bijvoorbeeld.
    Naast dit soort waanzinnige rijmelarij:

  Denken dat er gedeelde basisprincipes zijn ...

Razende waanzin: die zijn er niet. Er is nauwelijks meer strijd geleverd, in woorden en fysiek, dan over principes.
    En dus is de rest die hier direct op volgt even grote waanzin:
  ... zoals het principe dat wie moet vrezen voor vervolging om geloof of ras of overtuiging het onvervreemdbare recht heeft elders zijn toevlucht te zoeken ...

Wat faalt op dat iedereen volkomen ongestoord kan beweren te vrezen voor vervolging.
   Waarna er verderop nog een scheldpartij volgt op degenen die de waanzinnige principe-hebbers op een luxe manier in leven houden:
  Of er voor het onaangepaste deel van de oorspronkelijke bewoners - de dreigbrievenschrijvers, de rijmelaars ...

Erg, hè, dat onaangepast zijn aan de parasitaire nomadisten die de media en het bestuur beheersen ...
    Met aan het slot nog een gotspe:
  Dat aangespoelde jongetje op het strand is een vage herinnering.

...
    Wat is die elite toch Bastille- en guillotine-waardig ...
    En ze hebben een deel van de bevolking aangestoken:


De Volkskrant, 19-10-2015, ingezonden brief van Marc ter Horst (47 jaar), Lent

Even wat minder rijk en veilig

Ja maar wij zijn toch heel rijk en we wonen hier toch veilig? Ons hele leven al. Terwijl heel veel andere mensen arm zijn of in oorlog leven. Dan mag het bij ons toch wel een tijdje wat minder rijk en desnoods wat minder veilig?


Red.:   Lijkt zo redelijk, hè ... Maar natuurlijk geen centimeter voorbij het punt waar deze meneer en de andere vluchtlingenhelpers het over zichzelf hebben. Ze hebben absoluut helemaal niets te vertellen over andermans geld en nog oneindig veel minder over andermans veiligheid. Wie dat wel doet, bedreigt in feite anderen, en maakt zich kwetsbaar voor passende tegenmaatregelen van degenen die zij bedreigen ...
    Deze redactie dacht voor de zoveelste keer dat het niet erger kon ... En het bleek alweer een vergissing:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Huizen kopen voor vluchtelingen?

Tussentitel: Erkende vluchelingen inkoopwoningen heeft veel voordelen


Red.:   En ten behoeve van degenen die dit te ongeloofwaardig achten:

Waarin economie-redacteur Peter de Waard allerlei goede redenen noemt voor dit plan:
  Een van de grootste knelpunten - en meteen ook grootste irritatiepunten - van de asielzoekersstroom is de huisvesting. De staat dwingt de gemeenten binnen een half jaar tienduizend woningen bij elkaar te schrapen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. ...
    Eigenlijk moeten gemeenten snel complete wijken met sociale huurwoningen uit de grond stampen. Maar dat lukt in de praktijk zelden. Dat zal dit keer niet anders zijn.
    Alleen de planologische procedures nemen vaak al meer dan een half jaar in beslag. ...
    Ten eerste zou een dergelijke aankoop van tienduizend woningen goed zijn voor de woningmarkt. Standaard geldt dat de aankoop van één woning in een lage prijsklasse nog eens zeven nieuwe aankopen tot gevolg heeft vanwege doorstromingen. Verhuizingen zijn goed voor de economie, ook omdat de mobiliteit van de mensen hierdoor toeneemt. Daarnaast leveren zeven verhuizingen de staat forse bedragen aan BTW en overdrachtsbelasting op. Werkende mensen met een verblijfsvergunning zouden de woningen later zelfs kunnen kopen, waarvoor een opslag op de huur geldt.
    Het lijkt een goede stimulering van de economie die ervoor kan zorgen dat de mensen met een verblijfsvergunning niet nodeloos in asielzoekerscentra blijven rondhangen. En het leidt tot spreiding.
    Vluchtelingen zullen sneller integreren.

Allemaal even zo vele gelegenheden om te bedenken dat er een klein bezwaar ligt achter al deze plannen en overwegingen. Een dilemma. Welk dilemma luidt: "Geef je de vluchtelingen een status als Nederlander, dan hebben ze evenveel rechten als alle andere Nederlanders. Geef je de vluchtelingen geen status als Nederlander, dan kweek je eerste- en tweederangs burgers".
    Bij dit dilemma gaat de politieke-correctheid, de elite, en de media, universeel voor keuze één. Als het al een keuze is want men gaat bij de suggestie van keuze twee onmiddellijk schermen met verdragen en mensenrechten.
    Het is toch een dilemma omdat bij keuze één men vluchtelingen rechten geeft die Nederlanders door hard werken hebben verworven, oftewel: men gooit de waarde van het harde werken van de Nederlandse burgers in de vuilnisbak.
    Het direct bovenstaande laat zien dat men voor geen fractie van een seconde denkt aan de positie van de Nederlandse burgers, door de suggestie van het weggeven van koophuizen van twee ton aan vluchtelingen.
    Deze mentaliteit is dusdanig extreem dat ze slechts één oorzaak kan hebben: men acht het belang van vluchtelingen, migranten, verheven boven ander alle andere mogelijke belangen.
    Waar deze belangenafweging vandaan komt, wordt in dezelfde krant geïllustreerd op de voorpagina:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2015, column door Arnon Grunberg

Angst

Maandag stond er een veelzeggend artikel van Sheila Kamerman en Ingmar Vriesema in NRC Handelsblad over boze burgers die de Facebookgroep 'Liever Iets Minder Vluchtelingen in Hilversum' hebben opgericht. ...
    De angst voor de vluchteling in 2015 is niet rationeler dan de angst voor de Jood, waaraan veel Europeanen in de jaren dertig leden. ...


Red.:    Oftewel: we moeten vluchtelingen een huis van twee ton geven, omdat je anders het belang van vluchtelingen dus migranten dus van de Joden schaadt, want Joden zijn migranten dus ook per definitie vluchtelingen. Of andersom.
    En als je een andere afweging maakt dan die van de absolute voorrang van de belangen van vluchtelingen of migranten, dan ben je als dit:
  Angst voor de vreemdeling gaat vaak gepaard met seksuele fantasieën. ... de seksuele aberraties die aan de Jood werden toegeschreven in de krant Der Stürmer van Julius Streicher.

Oftewel: Als je bent tegen het toelaten van alle vluchtelingen als gelijkwaardig burger dus inclusief een huis van twee ton, dan ben je een nazi van het niveau Julius Streicher. En dergelijke.
    Dat is dus de reden dat een economie-redacteur van de Volkskrant een stuk kan schrijven ovr het geven van een huis van twee ton aan vluchtelingen, zonder ook maar voor een seconde te bekenden dat dit onrechtvaardig is ten opzichte van de thuisblijvers die voor twee ton gewerkt hebben voor hun huis van twee ton. De migranten, de vluchtelingen, de Joden, hebben het zo hard erin geramd dat vluchtelingen, migranten, Joden voor alles gaan ten opzichte van thuisblijvenden, werkenden, angstigen, dat het voor geen seconde in het hoofd van de economieredacteur en de rest van de Volkskrant en de rest van de media en de rest van de elite (allemaal met doodenkele uitzonderingen) opkomt dat er hier iets fout gaat.
   Nog eentje van dezelfde dag die het beeld onderstreept - dit stamt exclusief van de website:


Uit: Volkskrant.nl, 21-10-2015, door Fleur Willemsen

'We moeten vluchtelingen helpen. Er is geen keus'

Burgemeester van Hilversum en oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes

Vandaag in de nieuwsbreak: Pieter Broertjes (63), burgemeester van Hilversum en oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Als burgemeester maakt hij zich hard voor vluchtelingenopvang. 'We moeten vluchtelingen helpen. Er is geen keus.'


Red.:   Hondsdol extremisme. Van de man die lange tijd de Volkskrant heeft geleid.
   En in de krant wordt het hondsdolle extremisme 'genuanceerd' genoemd:


 Uit: De Volkskrant, 23-10-2015, van verslaggeefster Susanne Geuze

Bedreigd om genuanceerd geluid

... inwoonster durfde het in Steenbergen openlijk op te nemen voor de vluchtelingen. ...

...      Ik vind dat je altijd de helpende hand moet uitsteken naar mensen die in nood verkeren. ...


Red.:   Ook deze mevrouw staat dus voor "onbeperkt toelaten". Ook deze mevrouw vindt dat "we" een paar miljard mensen moeten helpen, want zo veel verkeren er wel in allerlei vormen van nood. Ook deze mevrouw bedreigt defctoidreen in Nderland, mar inde prlatijkmdeondrste tweedre van desmaneleving, met totale afschaffing van alles dat op sociale zekerheid lijkt. Gepaard gaande met meer concrete bedreigingen:
  'Ik denk dat ook in de jaren dertig van de vorige eeuw sommige mensen het niet eens waren met het oprukkend nationalisme. Mensen die toen hun mond hielden, omdat ze zich niet durfden te uiten. Ik hoop maar dat we hebben geleerd hoe belangrijk het is om dat tóch te doen.'

Terugspiegelende naar de werkelijkheid: "Net als in de jaren dertig is er nu een grote groep in de elite die toegeeft aan een oprukkend extremisme, namelijk dat van de islam, dat minstens net zo gewelddadig is als het nazisme. En net als in de jaren dertig stuurt de elite de politie af op tegen het binnenstromende reli-nazime protesterende burgers".
    En weinig verwonderlijk behoort ook deze mevrouw tot deze elite-groep:
  Abresch, voorheen raadslid

Juist ja ... De bestuurlijke elite ... Eén grote NSB-beweging ten dienste van de reli-nazi-horden van de islam. Met hun smerige haatzaaitaal richting de gewone burgers:
  'Er zijn wel vaker spanningen in de maatschappij, maar het liep nog nooit zo uit de klauwen als nu', zegt de Tilburgse hoogleraar sociologie Peter Achterberg. ...
    Volgens hoogleraar Achterberg valt de polarisatie vooral politici te verwijten die zich schikken naar onderbuikgevoelens van potentiële kiezers. ...

Riposte: "Het wordt hoog tijd dat de burgers zich niet langer schikken naar de onderbuikgevoelens van de elite, en ze gewoon uit hun bestuurlijke baantjes gooien".
    Waarmee ze dus nu langzamerhand aan het beginnen zijn:
  In Steenbergen lag nog helemaal geen concreet plan voor vluchtelingenopvang of een azc; het ging om een verkennende bijeenkomst. Toch riep burgemeester Joseph Vos een noodverordening in het leven, nadat vorige week in het dorp al fysiek geweld ontstond tussen voor- en tegenstanders van asielzoekers. Abresch was daar ook; een dag later vloog bij haar thuis een steen door de ruit.

Het is te verwachten en het is voorspeld: bedreig jij andere mensen, dan hebben ze het recht zich tegen jou te verdedigen. Of je die bedreiging nu lichamelijk zelf bent, of  bestaat uit het loslaten van een groep geweldddigen van verre op die anderen: bedreigen is en blijft het.
     Er was nog hoogst belangrijk aspect aan dit artikel. Een hoog percentage van de hetze tegen de burger bestaat uit de continu geuite beschuldiging dat het allemaal gaat om angst bij die burger, dat dit helemaal ontrecht is, en dat met wat zelfbeheersing en zelfvertrouwen waarvan de elite het goede voorbeeld geeft die angst met gemak te overwinnen.
    Hetgeen zaken bevat die elkaar lijnrecht tegespreken: het is namelijk een keihard waarheid, én een keiharde leugen. De keiharde waarheid is dat de burger bang is, en de keiharde leugen zit in de suggestie dat die angst onterecht is. De angst van de burger is gebaseerd op beelden en woorden. De beelden van de daden van de lieden in het Midden-Oosten en Afrika waar ze elkaar de keel afsnijden en dergelijke, en de beelden van hun broeders in Nederland in Opsporing Verzocht waarin ze onze bejaarden de keel afsnijden en dergelijke. En dan heb je ook nog die groep die het beperken tot woorden, waarin ze ons beschuldigen vn uitbuiting, kolonialisme en racisme en eisen dat wij onze cultuur veranderen naar hun believen.
    Zoveel goede redenen dus om bang te zijn voor nog meer van die lieden dat het hoogst verbazingwekkend is dat er niet meer angst is.
    Vooral dat systematisch beroven en mishandelen van blanke bejaarden is doodgewoon een sociaal-culturele halsmisdaad.
     Alleen al dit feit zou moeten leiden tot een beleid van niet nog meer van dit soort lieden toelaten, maar van ze eruitzetten.
    Volgens de elite bestaan die burgeroorlogen niet, is Opspoing Verzocht een propaganda-programma geregisseerd door Geert Wilders, en zijn Nederlanders racisten die onmiddellijk hun cultuur moeten opgeven.
     En die angst van de burger is dus al helemaal onzin.
     Goed, we doen een test naar de waarachtigheid achter deze laatste stellingname. Wat we doen, is niet een koppensnelaktie organiseren zoals die van de Syrieërs, of een brandtichting en plundering zoals die van de negers in Londen uitleg of detail , maar gewoon wat mensen die boos zijn richting elite-figuren, en keihard "Boeoeoe!!!" roepen en "We motte je niet!!!". Hier is hoe de totaal van angst vrije elitefiguur reageert:
  Na haar inbreng werd Abresch, voorheen raadslid, door vier politiemannen naar huis geëscorteerd. Zijn we nog wel in Nederland, vroeg ze een van de agenten. 'Ik had gerekend op protest, maar dit was wel heel heftig.'    ...
    Ze is wel eens bang, geeft Abresch toe, ...
    Ze werd bedreigd, kreeg een baksteen door de ruit en moest haar kinderen elders onderbrengen.

Niks geen koppen gesneld, niks geen brand gesticht of geplunderd, niks niet beroofd of iets dergelijks. En meteen gaat ze haar kinderen evacueren.
    Maar nee, burgers die hún kinderen uit voorzorg evacueren bij de komst van koppensnellers uit Syrië, die zijn volkomen van het rechte pad af. Aanhangers van Geert Wilders.
    Nazi's. Volgens mevrouw Abresch:
  Ze is wel eens bang, geeft Abresch toe, dat de geschiedenis zich zal herhalen. 'Ik denk dat ook in de jaren dertig van de vorige eeuw ...

    Die zich dermate radicaal betoont, dat je je in goede gemoede kan afvragen wie nu uiteindelijk die steen door de ruiten heeft gegooid ...
    De ware ideoloog heeeft tenslotte alles over voor de goede zaak, en het binnenlaten van nog meer islamitische ellende is tenslotte het gooien van een hele bergwand aan stenen door de ruiten van de beschaving, dus daar kunnen nog wel een paar stenen bij ...
    En bij dat gooien van stenen door ruiten staat de Volkskrant natuurlijk vooraan:
  Slechts één inwoonster durfde het in Steenbergen openlijk op te nemen voor de vluchtelingen. Ze kreeg een steen door de ruit.

Ze werd bedreigd, kreeg een baksteen door de ruit ...
    ...Abresch was daar ook; een dag later vloog bij haar thuis een steen door de ruit.
    ... Abresch, die wegens de steen door haar ruit ...

En er zullen ongetwijfeld nog veel meer bakstenen volgen.
    En hier is die baksteen. En wát voor eentje ... De actuele leider van het "Alle moslims en negers naar Nederland"-front heeft Gesproken. En deze leider is natuurlijk ook De Verlosser van de Volkskrant. Eerst De Afdaling:

Deze foto is duidelijk gephotoshopt. De wijziging zijnde het wegpoetsen van De Essentie van De Verlosser. Hier is de originele illustratie:


Maar zoals het bij De Verlosser betaamt, komt deze Boodschap als Drie-Eenheid. Hier deel twee: De Annunciatie:


En als slot van De Drie-Eenheid, De Boodschap:

 
Jezus Is Terug Op Aarde.
    Deze redactie neemt niet de moeite om de verhalen van Samsom (Joodse kosmopolit), Klaver (Marokkaanse kosmopoliet) , Pechtold (blanke kosmopoliet) enzovoort te lezen, want weet dat ze inhoudelijk leeg zijn op de basisstelling na, maar een Volkskrantlezer heeft de moeite wel genomen:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2015, ingezonden brief van Henk Oonk, Heerhugowaard

Het linkse verhaal

Het voortreffelijke interview van Maartje Bakker met Diederik Samsom (Ten eerste, 24 oktober) over de vluchtelingencrisis zal veel lezers nog meer in verwarring brengen en de onvrede verder stimuleren. Want onder het 'linkse verhaal' verstaat de fractievoorzitter van de PvdA het uitdragen van de feiten en die niet te ontkennen.
    Vervolgens wordt gezegd dat de grote stille meerderheid in dit land vindt dat je vluchtelingen moet opvangen ...


Red.:    Een gore leugen: alle peilingen tezamen laat zien dat minstens tweederde tegen de algemene stelling is, en de meerderheid tegen onbeperkte immigratie ligt boven de 80 procent.
  ... en tegelijkertijd dat die meerderheid zich enorme zorgen maakt over de hoeveelheid. De lezer hoopt dan te horen wat Samsom wil gaan doen aan die aantallen, maar helaas blijft het bij de mededeling dat de rust moet worden bewaard; einde linkse verhaal.
    Nog bezorgder wordt de lezer als Samsom meedeelt dat vluchtelingen niet kunnen worden tegengehouden ...

Oftewel de basisstelling: onbeperkt toelaten.
  ...  niet kunnen worden tegengehouden: maar dat is nu juist het probleem van de stille meerderheid. En dan wordt er laconiek een getal van 60 duizend genoemd dat Nederland zonder problemen aankan.
    Als we de euvele moed hebben om te vragen naar de grens in getallen, dan vragen we erom bedrogen te worden, zegt Samsom. ...

Bevestiging: onbeperkt toelaten.
  ...   zegt Samsom. Is hij nu zelf niet bezig vragen te ontlopen?

Neen. Hij verkoopt op verbaal zeer handige wijze zijn cultureel-ideologische boodschap: onbeperkt toelaten
  Het probleem van de integratie van vluchtelingen krijgt van Samsom de volgende reactie: in de asielzoekerscentra moet een veel beter aanbod komen van cursussen Nederlandse taal en Nederlandse normen en waarden. Niets over de huidige werkloosheid van 600 duizend, de problematiek van de zwakke wijken die door een nieuwe toestroom nog zwakker zullen worden.
    Opnieuw laat de PvdA de zwakkeren in de samenleving in de steek, een groep waarvoor ze voortdurend zegt op te komen.

Bij kosmopolieten in het algemeen en Joden in het bijzonder uitleg of detail gaat de waarde van vrije (im)migratie boven alles, en bij het overgrote deel van hen is die immigratie juist bedoeld om de zwakkeren hun sociale zekerheid te ontnemen. Des te meer valt er voor hen te graaien. Kosmopolitisme en migratifundamentalisme is parasitisme.
    Maar ook in Het Boek Van De Verlosser, is De Duivel nog steeds niet verdreven. Daarvoor heeft De Verlosser in zijn Verlossersbode een arsenaal aan Engelen der Wrake, op deze Dag Der Verlossing vergezeld in het portaal genaamd Vonk, geleid door een zeer betrouwbare medewerker want ook van Bijbelse Afkomst, ene Kustaw Bessems, die twee soorten vaste Wraakengelen heeft: de Subtiele Stekers en de Hatende Houwdegen. Eerst de Subtiele Stekers:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, rubriek De Betrouwbare Mannetjes, door Melle Runderkamp en Simon Hendriksen

Zorgen

... Ze zitten daar in Steenbergen gewoon heel hoog in hun emotie. Zijn gewone mensen, hè? Mensen die bang zijn dat hun dochters straks niet meer over straat kunnen. Dus dan gaat het er soms wat ongepolijst aan toe. Uiteindelijk zijn het vooral bezorgde burgers. Dat is belangrijk om te erkennen. En juist daarom moet je naar ze luisteren. Op inspraakavonden, bij talkshows. Laat ze vooral hun zorgen uiten.
    De Betrouwbare Mannetjes ... waren na het volgen van de inspraakavond in Steenbergen compleet uitgeput. Volwassen kerels die woest hun armen de lucht in steken omdat ze niet op dezelfde bijval kunnen rekenen als bij hun facebookvrienden. Zelfs nadat de kinderen in bed lagen, werden we nog vermoeid met de dictatuur van gejengel. Niks luisterend oor. Net zo lang krijsen tot je door een gebrek aan autoriteit een tweede ijsje hebt afgedwongen. Nee, wij kunnen ons voorstellen dat ook u uw portie Bezorgde Burger zo langzaamaan wel heeft gehad.
    Gelukkig hebben we inmiddels een prachtig alternatief in de aanbieding: de Bezorgdere Burger. Een wat stillere groep die zich momenteel nog wat laat overschreeuwen, maar in potentie vele malen groter is. De Bezorgdere Burger vreest de testosteronbommen die op steeds meer plekken in het land onze sporthallen vullen. De vreemde lieden die onze normen en waarden niet delen, die ervoor zorgen dat dochters van gemeenteraadsleden niet meer de straat op durven omdat ze bedreigd worden ... of het democratisch proces verstoren door voorstanders van opvang te verhinderen op inspraakavonden hun mening te uiten, stenen door de ruiten te gooien, en hakenkruizen te kalken. De Bezorgdere Burger heeft dan misschien ook geen flauw idee waar de vluchtelingenstroom eindigt en wie dat dan allemaal moet gaan opvangen, hij moet zich daarnaast ook nog eens zorgen maken over de normalisering van extremistische drek.    ...


Red.:   Echte Duivels, dus, die burgers die angst hebben en bezorgd zijn.
    En hier de Hatende Houwdegen:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, column door Peter Middendorp

Verkrachters

In het eerste grote debat van het jaar sprak Wilders langdurig over de tsunami van islamitische testosteronbommen, verkrachters dus eigenlijk ...


Red.:   De Hatende Houwdegen neemt het nog minder nauw met de werkelijkheid dan de rest van het columnisme.
    En dat zegt wat.
    Niet zo lang geleden zat hij er zo ver naast, dat hij gedwongn werd in het openbaar een excuusbrief te schrijven. De Hatende Houwdegen wist namelijk zeker dat alle Joden uit Westerbork waren weggevoerd in veewagons, hetgeen een goede reden was om eens flink te keer gaan. Voor een of andere Goede Zaak.
    Net zoals hier, dus. Want "testoronbommen" is bijna letterlijk uitgevonden voor die jihadi's die naar Syrië zijn getrokken om te gaan koppensnellen. Dat had, volgens de politiek-correcten, niets met de islam te maken, maar vooral met achterstelling - en met testosteron.
    Dus waar Wilders de term "testosteronbommen" gebruikte, doelde hij veel eerder op "jihadstrijders". En daar zit Syrië boordevol mee. En dus ook de stroom asieleisers zit er  boordevol mee, want wie denkt dat degenen die hierheen komen minder geloofshaat koesteren, die koestert het idee dat de maan van groene kaas is. Al was het maar omdat de hele islam vol zit met geloofshaat.
    Maar net als met die veewagons, is de leugen nodig en gewenst om tekeer te kunnen gaan. Op deze manier:
  ... verkrachters ... die ons land met een half miljoen exemplaren per jaar komen overspoelen, en tegen wie we dus onmiddellijk in verzet moeten komen, willen we de zon nog eens op zien komen.
    Maar, pas op, alleen geweldloos, hè - Wilders wil niet dat u de vreemdeling met geweld doodslaat. Dat heeft hij er nog speciaal bij gezegd.

Maar dat meent hij natuurlijk niet, hè, volgens Houwdegen.
  Er was tijdens deze speech geen enkele fractieleider die de leugens van Wilders van een beetje tegenspraak voorzag, een beetje werkelijkheidszin.

Inderdaad. Dat was namelijk de afspraak: geen of in ieder geval zo min mogelijk aandacht voor Wilders, in politiek en media. Dat zou hem de zuurstof der publiciteit ontnemen.
  Eén Kamerlid durfde wel iets te zeggen - zij het op Twitter. Jan Vos (PvdA) schreef dat de spreektekst van Wilders fascistoïde kenmerken vertoonde. Daarin had hij gelijk - de teksten van de PVV verschillen alleen nog in schrijfwijze van die van de NSB.

Ach jee ... De teksten van de politiek-correcten verschillen zelfs in schrijfstijl niet meer van Joseph Goebbels en in beelden Leni Riefenstal. Kijk maar:
  Je zou verwachten dat Haagse journalisten na het debat naar Wilders waren gegaan om te vragen waarom hij zo liegt de hele tijd - mensen geloven wat hij zegt, ze denken dat ze ernaar moeten handelen. Maar dat deden ze niet.

Klopt. Die waren het kernteam in de afspraak om Wilders zo min mogelijk publiciteit te gunnen.
  Ze gingen met zijn allen naar Vos en verzochten hem indringend zijn woorden voor de camera terug te nemen ...

Maar natuurlijk. Dat hoorde bij het moratorium.
    Maar Middendorp zit helemaal vooraan op zijn Goebbels-stoeltje:
  ... zijn woorden voor de camera terug te nemen, zichzelf publiekelijk te vernederen; journalistiek om je sovjetvingers bij af te likken.

Hyperbool op hyperbool. De medicatie (is toegegeven) is duidelijk uitgewerkt.
  Vorige week was er een nieuw debat. De verkrachtersleugen was intussen al mooi ingedaald, de PVV omhooggeschoten in de peilingen.

Brullen van de lach. Los van de leugen ... Alsof een toespraak van Wilders in de Tweede Kamer, om een tweet die alleen terecht komt bij mensen die hem toch al steunen, invloed kan hebben op de stemming in het land. Op de peilingen.
  Nu kwamen de fractieleiders wel naar voren als Wilders sprak.

Tja ... Ze moesten wel, na die dramatische stijging in de peilingen. Van Wilders. Zwijgen zou duidelijk niet helpen. Dus was er afgsproken om allemaal in de aanval te gaan.
    Van allemaal zwijgen naar allemaal aanvallen.
    En dan gewoon keihard liegen dat er geen afspraken waren.
    Als de burgers op dit soort vertoningen zouden afgaan, zou Wilders acuut weer twee of drie zetels gewonnen hebben.
  Eindelijk tegenspraak - sommigen waren opgelucht. Ik eerst ook. Tot ik me realiseerde dat de fractieleiders alleen maar hadden geprobeerd om Wilders medeverantwoordelijk te maken voor de instroom, en de leugens gewoon intact hadden gelaten. Zo ontkracht je geen leugens maar was je ze wit.

Grappig, hè... De aartsleugenaar blijft maar hameren op veronderstelde leugens bij anderen ...
  Intussen voel je bijna medelijden met de bezorgde burger. Nooit krijgt hij te horen wat er zich werkelijk afspeelt rond asielzoekerscentra - hoegenaamd namelijk niets.

Klopt. Want daar broeit het van de christenhaat, racisme, vrouwenhaat tot en met verkrachtingen, volgens Alexander Pechtold uitleg of detail .
    Maar de Hatende Houwdegen is inmiddels volledig in het spiegeluniversum beland:
  Zelfs oorlogsverslaggever Arnold Karskens, van wie je toch wel kunt zeggen dat hij posttraumatische inspanningen levert, komt in zijn keihard bedoelde serie Oorlog achter de Dijken op TPO.nl niet verder dan snoeppapiertjes op straat en fietsen zonder licht.
    In Geesbrug schreven dorpsbewoners Eigen Volk Eerst op straat om een nieuwe buurman te verwelkomen, een asielzoeker met een status. Een buurvrouw ging er al van uit dat zij binnenkort wordt verkracht. Journalisten schrijven dit nog op ook, elke dag opnieuw.

En alweer een leugen: journalisten houden dit zorgvuldig uit de media - hier een onthulling van wat al veel langer bekend is:


Uit: Elsevier.nl, 24-10-2015, door Servaas van der Laan

Syrische vluchtelingen: geef ons voorrang!

Syrische asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen, hadden er niet op gerekend dat ze maanden moesten wachten totdat hun asielaanvraag in behandeling zou worden genomen. Ze willen dat échte vluchtelingen voorrang krijgen.
    Ammar, een 42-jarige muziekleraar uit Homs, zegt verbaasd te zijn over de vele verschillende nationaliteiten in de asielopvang. 'Ik zie hier Irakezen, Afghanen, Palestijnen, Afrikanen en zelfs Albanezen. Wat doen al die mensen hier? Ik had verwacht dat ik hier in de opvang alleen met Syriërs zou zitten, maar in werkelijkheid zijn wij hier maar met 15 procent'.    ...


Red.:    En de NOS bij iedere reportage met vluchtelingen braaf melden "hoofdzakelijk bestaand uit Syriërs". De "journalisten" van de politiek-correcte media zijn verspreiders van de meest gore leugens."Lügenpresse". Bij GeenStijl hebben ze er een dagtaak aan om alle leugens bij te houden.
    De Hatende Houwdegen kunnen de "journlisten" natuurlijk niet politiek-correct genoeg zijn:
  Terwijl een echte journalist natuurlijk had gezegd: mevrouw, belt u maar eens weer als u daadwerkelijk bent verkracht.

Weer brullen van de lach. En een bewijs van hoe ver hij heen is. Namelijk niet ziende de o zo voor de hand liggende riposte:
  Een echte journalist had natuurlijk gezegd: asieleiser, belt u maar eens weer als u daadwerkelijk een bom op uw hoofd hebt gehad.

Tja ...
    Maar ondertussen is één ding glashelder> de diepe haat van de Volkskrant voor de gwone burger. De diepe liefde voor de moslim, en de minstens even diepe haat voor de Nederlander. Met vooraan degenen origineel eveneens afkomstig zijn uit het Midden-Oosten.
    Die op dezelfde dag nog een stem laten horen:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, column door Arnon Grunberg

Democratie

Een vriendin die voor een actualiteitenrubriek op televisie werkt, vroeg of ik dacht dat het aan de media lag dat de PVV zo groot was in de peilingen.    ...


Red.:   Deze lieden leven in een totaal "Alice in Wonderland"-spiegeluniversum: het enige dat de media doen aangaande de PVV oftewel Geert Wilders is compleet afbreken. "Is racisme".  "Is fascisme". "Is nazisme".
  Het is veilig de media de schuld van alles te geven; de kiezer zou slechts het willoze slachtoffer zijn van propaganda en massapsychologie.

Hij is echt niet goed wijs.
  De politieke fakkeloptocht als middel om kiezers te winnen is uit de mode geraakt, maar het verbale equivalent van de fakkeloptocht is nog altijd courant.

De vraag is: wie is gestoorder: de hyperbolende Houwdegen of deze hyperbool-sociopaat uitleg of detail .
  Maar net als bij de eerste dient dit een doel:
  Slachtoffer is misschien wat overdreven, maar feit blijft dat het maatschappelijk debat voor het grootste gedeelte bestaat uit slordig geësthetiseerde propaganda.
     'Democratie' of 'meer democratie' wordt daarbij als een panacee beschouwd. De expert kan zich natuurlijk vergissen, maar is de wijsheid van de massa altijd te vertrouwen?

Het uitgangspunt van de nazi's. En die gingen verder - net als A. Grunberg:
   Democratie is verworden tot een georganiseerde religie.

Zouden ze zomaar gezegd kunnen hebben.
   Twijfel aan de god die democratie heet, is ten strengste verboden. Geen gunstige ontwikkeling.

 Is vrijwel zeker iets dat ze gezegd hebben.
    Ietsje minder democratie s.v.p.

Is iets dat ze gedaan hebben.
    De ultieme consquentie van het migratiefundamentalisme en migratie-extremisme: " Is er iets belangrijker dan de vrijheid van migratie?" Antwoord: "Nee". Zelfs de democratie is ondergeschikt aan de vrijheid van migratie.
    Natuurlijk wordt een dergelijke ideologie alleen gekoesterd door migrerende culturen. Welke de onderhavige migrerende cultuur is, is al duidelijk. Maar als om alle twijfel hierover weg te nemen, kwamen er nog meer bevestigingen in hetzelfde tijdsbestek:


Uit: Telegraaf.nl, 25-10-2015.

'Wilders ondermijnt parlementaire democratie'
 
Dat PVV-leider Geert Wilders het parlement nep noemt, is een ondermijning van de parlementaire democratie. Dat stelde de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas, in het programma WNL op Zondag.


Red.:   Als je dit letterlijk neemt, is er geen twijfel over hoeveel erger de bijdragen aan het maatschappelkijke debat de schijverij van A. Grunberg is. Maar Weisglas is ook van het Oudtestamentische migratievolk, en doelt op het feit dat Wilders als de enige politicus met een "Grenzen dicht"-standpunt zoveel steun krijgt.
    En op dezelfde dag een uur na de publicatie van dit stuk, start de uitzending van Buitenhof uitleg of detail (25-10-2015, na 22:00 min.). Met daarin de volgende gast:
 

Ernst Hirsch-Ballin, voormalig minister van Justitie, geïntroduceerd als de zoon van Joodse vluchtelingen, en daarom extra gezag hebbende in kwestie gaande over vluchtelingen.
    Dat hij pleit voor onbeperkt toelaten spreekt voor zich.
    Hiermee is voorbij alle twijfel aangetoond dat het vluchtlingedebat in hoge mate bepaald wordt de dragers van de Joodse cultuur, die daarin dus op zeer indringende wijze het idee inpompen dt vrijheid van migratie, open grenzen, gaat voor alle andere overwegingen, inclusief democratie, dus inclusief beschaving.
    Dat deze Joden oorspronkelijk afkomstig zijn uit het cultureel-agressieve nomadische Midden-Oosten, is bepalend voor deze houding, waarin zij strijden voor de vrijheid van rondtrekken versus de beperking die gesettlede, residente, landbouwende, technische en producerende beschaving oplegt aan vrij rondtrekken. Hoe groot de praktisch strijdpunten ook zijn, uiteindelijk zijn ze als cultuur volkomen solidair aan de Arabische medestam uit het Midden-Oosten - van dezelfde dag van de aarts-cynicus Wagendorp uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, column door Bert Wagendorp

Tofik

Tofik Dibi is uit de kast gekomen. ... Dat was goed getimed, want vrijdag verscheen ook Tofiks autobiografische boek Djinn ...
    Ik heb Tofik Dibi altijd een aardige jongen gevonden. In 2008 werd hij verkozen tot 'Politiek Talent van het Jaar', wat terecht was ...
    Ik wil niet denigrerend doen over Dibi's moed. ...
    Ik ga Djinn aanschaffen, want Tofik Dibi schijnt een talentvol schrijver te zijn. Ik wens hem het allerbeste en heel veel geluk. Ik hoop dat hij snel zijn grote liefde zal vinden.


Red
.:
    Echte liefde ... En denk aan de manier waarop Job "We moeten de islam een kontje geven" Cohen erin geslaagd is de moslims vaste voet in Amsterdam te geven uitleg of detail . De islam die nu in nog veel grotere mate dreigt de beschaving te gaan vertrappelen. Met hun woestijngod en bijbehorende barbarijen, en hun diepe, diepe afkeer van rationaliteit en democratie. Van ons  uitleg of detail uitleg of detail .
   Alle hierboven langsgekomen absurditeiten worden glasheldere vanzelfsprekendheden, als men eenmaal deze draai heeft gemaakt: het gaat hier om de strijd tegen de residente beschaving uitleg of detail . De Europese nationale beschavingn moeten kapot, en vervangen door een neoliberaal "Ieder voor zich" Inperium waarin de financiële wereld de baas is. En de binnenkomst van een paar miljoen Arabische ondermijners van de sociale maatschappij is daarbij een enorme hulp. Het is de oligarchie van Goldman Sachs die bezig is de Europese beschaving te ondermijnen. Geholpen door de kosmopolitische elite.
    De overblijvende vraag is of er hier sprake is van organistie, of parallel lopende belangen. Met als vervolgvraag: "Doet dat er toe?" Een vorm van organisatie is erg - een samenlopen van belangen mogelijk nog erger. Nog een stuk uit nog steeds dezelfde krant - van het artikel, uit het katern Vonk, reproduceren we koppen en tussentitels uit de webversie, omdat daarmee verder niets meer nodig is uit de twee pagina's tekst:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, door Margreet Vermeulen

We worden kapot gepeild

Al dat enquêteren leidt vooral tot chagrijn


Voortdurend wordt met enquêtes en peilingen de bloeddruk van de natie gemeten. Maar in plaats van de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, lijken peilingen vooral onvrede aan te wakkeren.

Tussentitels:
Peilingen worden in het politieke debat tot waarheid verheven. Tenminste, als de uitslag in het straatje past
De veelheid aan peilingen ondermijnt onze opvattingen over democratie - politiekfilosoof Will Tiemeijer
Enquêtes die voortdurend suggereren dat de politiek iets anders doet dan de meerderheid wil, ondermijnen de geloofwaardigheid van het parlement
Slechte peilingen zijn de regel. Niet de uitzondering
Als je een enquête een paar weken later herhaalt met dezelfde deelnemers. Dan blijkt dat ondervraagden enorm wisselvallig zijn
Veel mensen hebben genuanceerde meningen over thema's als vluchtelingen, die niet passen in het zwart-wit schema van snelle enquêtes - Will Tiemeijer Politiekfilosoof
Het is hoog tijd dat opiniepeilers erkennen dat ze nooit écht in kaart kunnen brengen wat de bevolking precies vindt
Zodra er namen of partijen worden genoemd meet je geen opinie, maar affiniteit met een minister of politieke stroming
Enquêtes die meningen peilen leveren een totaal ander plaatje dan enquêtes naar eigen ervaringen
90 procent van het opinie-onderzoek is technisch gezien 'flut' - Statisticus Jelke BethlehemRed.:   Om te brullen van de lach, al die pedante meninkjes. Er zijn namelijk meer van dit soort artikelen geweest - ze vielen allemaal samen met een sterke positie van de PVV in de peilingen.Oftewel: dit is een kleinere versie van het artikel van A. Grunberg: peilingen, democratie ... Het is alleen maar mooi ls het ons uitkomt. En de definitie van "Als het ons uitkomt" is "Zolang de vrije migratie maar gegarandeerd is". Staat de PvdA op 35 zetels, dan lusten ze wel pap van die peilingen ...
    En ze komen er nog een keertje serieus op terug - hier is het enige stukje dat een hee lklein beetje in de richting gaat van waar het om draait:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2015, door Laura de Jong

Interview | Deugen peilingen?

Peilingen laten zien wat er leeft onder de bevolking. Wat is daar verkeerd aan?

'We worden kapot gepeild', stond afgelopen zaterdag in een artikel in opiniekatern Vonk. Terechte kritiek? Nee, vindt opiniepeiler van I&O Research Peter Kanne.
...
In het Vonk-artikel werd inderdaad betoogd dat opiniepeilingen de kloof tussen burgers en politiek niet kleiner maar juist groter maken.
'Dat suggereert dat de kloof aan het groeien is. Maar volgens SCP-onderzoek is dat niet zo. De tevredenheid over de democratie is niet structureel aan het dalen of stijgen. De tevredenheid over politieke partijen is wel laag maar is ook niet aan het dalen. In het stuk worden peilingen dus als verklaring gebruikt voor een fenomeen dat niet bestaat. Laat staan dat er een causaal verband is. De kloof zit in heel andere dingen. Responsiviteit is belangrijk. Als burgers het gevoel hebben dat er niet goed naar ze wordt geluisterd door overheden worden ze ontevreden.'    ...


Red.:   En in het onderhavige geval door te kennen te geven van een voorkeur voor het standpunt van de PVV. Tot onpeilbare ergernis van de kosmopolitische media.
    Is dit (eerste) artikel nu afsproken met A. Grunberg? Dat is onwaarschijnlijk. Is het afgsproken binnen de Volkskrant-redactie? Daar is best wel een goede kans op. Doet het er toe? Weinig. Wat je ziet, is een weerzinwekkende combinatie van zaken die staat voor een oorlog tegen onze cultuur. Dat op welke manier dan ook tot gigantische ellende zal leiden. En één van die manieren, u gelooft het niet, kwam op precies diezelfde dag ook nog eens langs:


Uit: De Volkskrant, Vonk, 24-10-2105, door Angela Wals

Terug naar de jaren dertig | Alarmbellen moeten nu afgaan.

Een nieuwe Holocaust is denkbaar

Jazeker, de wereldgebeurtenissen van vandaag vertonen sterke gelijkenis met die van de jaren dertig, toen Hitlers schaduw over Europa trok, zo vindt historicus Timothy Snyder. Het gebrek aan historisch besef verontrust hem.


Red.:   Natuurlijk heel anders bedoeld (Snyder is een communistenvreter met standpunten die zo Joods zijn dat de vraag of hij het etnische is totaal irrelevant is), maar kennelijk heeft hij wel door hoe essentieel de strijd is die gevoerd wordt. Niet de strijd tegen "Poetin" zoals hij (natuurlijk) suggerert,  maar de strijd tegen de westerse beschaving komende vanuit het Midden-Oosten vroeger en nu, en van binnenuit.
     Zijn holocaust kan worden een holocaust onder de Joden, een holocaust onder de moslims, een holocaust onder de blanke Europeanen ... Kiest u maar. De kosmopolitische elite, aangevoerd door het Joodse smaldeel, is druk bezig er recht op aan te sturen.
    Wilt u het nog absurder hebben?
    Of wilt u het in gesproken woord? Kijk naar deze uitzending van Pauw uitleg of detail , de huidige versie van het meningenprogramma voor de kosmopolitische "Nederlander", waarin de Joodse woordvoerder vraagt "Zijn gesloten grenzen niet een utopie?", en na het volkomen onbelangrijke weerwoord van een gast bevestigt: "Een utopie, dus". En keek daar zeer tevreden bij. Joodser kan het nauwelijks worden. Een volkomen spiegelbeeld van de werkelijkheid, zijnde: "Open grenzen zijn een utopie", die met grote stelligheid verkondigd wordt als de werkelijkheid, en waar niemand tegenin gaat en durft te gaan, omdat het maatschpplijke klimaat volkomen vergiftigd is met de Joodse ideologie: wie tegenspreekt veroorzaakt de "Holocaust!!!". Standaardtruc van deze Pauw: eerst beelden van verdronken kindertjes, en dan tegen de gast: "Zo, u bent tegen vluchtelingen...?"
    Er zal geen vrede zijn, voordat deze Geldwisselaars uit de Tempel verdreven zijn.
    Dit is slechts een tussenconclusie, natuurlijk. De campagne gaat gewoon door. Na de gebruikelijke rustige maandag, is het dinsdag weer raak: vluchtelingen zijn allemaal toekomstige Tour de France winnaars:
 

En het zijn allemaal tandtechnici die al bijna vloeiend Nederlands spreken
 

Ja ja, die nieuwe allochtonen gaan het minstens net zo goed doen als die oude, die Nederland al op weg naar de maan hebben geholpen ...
     De vraag was "Wilt u het nog absurder?" U hoeft niet meer te antwoorden, want het werd bijna instantaan nog absurder. Aanleiding: de rabiate linkshufters vanuit de GroenLinkse hoek, waar het soort lieden nu huizen die vroeger het hotel van Hans Janmaat in de brand staken, Makro's en het huis van staatssecretaris Aad Kosto hebben afgebrand, en Pim Fortuyn hebben vermoord. Hun taal is nog geen letter veranderd, en te lezen bij de haatzaaisite Joop.nl uitleg of detail . Van zo'n soort kerel vloog aan de vooravond van de azc-voorlchtingbijeenkomst bij hem in de buurt de auto in brand. Waarvan mensen zullen kunnen gaan zeggen dat het toeval kan zijn. En als je wilt dat het effect heeft, moet je dat voor zijn. Dus vloog er niet ééntje, maar twee auto's van de extremist in de brand.
    Die prompt een sprint trok richting de medi om tegenstanders van het azc te beschuldigen. Wat volgens de volskwijshid "Wie het erst wijst is dader" al een sterke aanwijzing is det hiereen extremistische aanstichter aan de gang is van het type "Hotel van Janmaat", nog los van het feit dat het om twee auto's gaat wat sterk wijst op opzet tot beschuldiging.
   Maar natuurlijk durft niemand in de reguleire mdia ook mar iets in doie richting te suggereren, en de door de linkse extremisten gewenste ophef kwam er natuurlijk prompt. Het "slachtoffer" verscheen met de hele familie bij DWDD uitleg of detail , later op de avond nog zelf bij Pauw uitleg of detail , en de Marokkaans-kosmopolitische politieke baas van de extremist, Jesse Klaver, wist de Nederlandse vrede verder te ondermijnen door een actie onder fractievoorxzitters te houden, die met open ogen in de val trapten:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2015, van verslaggever Raoul du Pré

Fractievoorzitters Tweede Kamer in open brief aan kiezers

'Stop verharding van het asieldebat'

In een gezamenlijke verklaring van vrijwel alle fractievoorzitters roept de Tweede Kamer op tot het stoppen met bedreigingen en intimidatie in het asieldebat. In een open brief roepen zij hun kiezers op tot meer begrip voor elkaar en meer verdraagzaamheid. 'Verwar dreigementen en beledigingen niet met argumenten. Laat elkaar aan het woord, ook al ben je het verschrikkelijk met de ander oneens.'    ...


Red.:   De meest smerige hypocrisie denkbaar. Het "asieldebat" is vanaf de eerste seconde nooit anders gevoerd dan propganda van één kant gevoerd op de meest harde wijze: met optochten van zieleige mensen, tot en met het smeren van verdronken kinderen over de hele media.
    Keihard.
    Bommen en granaten zo hard.
    Aangevuld met beschuldigingen van xenofobie, fascisme, racisme, en het organiseren van een holocaust richting iedereen die minder of geen asieleisers wil.
    Smerige en gore hardheid van de ergste soort.
    En toen een vrouw van middelbare leeftijd voor de auto van de onbeschofte minister ging staan, werd ze gemolesteerd namens deze gore institutionele geweldplegers.
   Die nu, naar aanleiding van het opzetje van een GroenLinkse extremist, de beschuldigende vinger de andere kant op wijzen.
    We kunnen daar nog verder uitgebreid de staf over breken, maar GeenStijl heeft dat al gedaan, en doet het qua formulering veel beter. Het is een voor de Nederlandse politiek en maatschappij hoogst belangrijk stuk geworden, dat om die reden in zijn geheel wordt gereproduceerd:


GeenStijl.nl, 28-10-2015, door Van Rossem

Fractieleiders: 'Nederland, doe eens normaal man!'

Snotneus Klaver heeft een zooi fractievoorzitters - inclusief Wilders - een briefje laten ondertekenen aan alle Nederlanders, waarin zij de burgers oproepen 'tot meer begrip voor elkaar en meer verdraagzaamheid in het asieldebat'. De ondertekenaars zijn Jesse Klaver (GroenLinks), Halbe Zijlstra (VVD), Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP), Sybrand Buma (CDA), Geert Wilders (PVV), Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (CU), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD) en Henk Krol (50Plus). Die hebben goedverdoemme wel lef met z'n allen zeg. Géén idee hebben, maar wel vingerwijzen. Tfoe. Het nationale "leiderschap" heeft de migratiecrisis nooit aan zien komen, heeft geen begin van een antwoord op de asielinstroom, weigert om grenscontroles toe te passen op wie, wat en waarom er allemaal binnen komt en niemand durft een maximum opvangcijfer te noemen. Tweederde van Nederland wil helemaal geen ongebreidelde instroom van migranten, maar toch roepen Didi en Jesse "Wir schaffen das". De kindbruidjes van Klaas blijven maar binnenkomen, in achterlijkheid geketend aan volwassen pedomoslims. Niemand controleert of er islamisten, terroristen en jihadisten ongezien het land in trekken. Het COA is een Oost-Duits ambtenarenapparaat dat iedere vorm van openheid over de gang van zaken rond en op azc's pertinent weigert, maar mede dankzij berichten uit Duitsland weten we dat asielzoekers elkaar naar het leven staan, christenen en homo's niet veilig zijn en vrouwen in en rond azc's worden lastiggevallen - en ook in Nederland sijpelen zulke verhalen naar buiten. De vorige vijf decennia integratie zijn volkomen mislukt, met een islamitische schaduwcultuur tot gevolg, en toch blijven de grenzen wijd open staan voor nóg eens tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen uit minder ontwikkelde culturen, die besmet zijn met een religie die geen enkel respect heeft voor onze normen, waarden en vrije samenleving en ook nooit een overtuigende intentie heeft laten zien dat dit ooit zou kunnen veranderen.

Ondertussen schieten de azc's als schimmel uit de grond. Bereidwillige gehuchten zoals Oranje worden met het mes op tafel gedwongen om nóg meer vluchtelingen te accepteren in een vakantiepark van een VVD'er die grof betaald wordt voor de opvang van ontheemdiërs. Alle beelden van de asielstroom (behalve op de NPO) tonen voornamelijk jonge, viriele mannen - géén radeloze gezinnen. "Vluchtelingen" roepen openlijk dat ze voor het gratis geld komen, plannen hun gevaarlijke overtochten na jarenlang veilig in Turkije te hebben gezeten en slaan zes, zeven, acht andere veilige landen arrogant over om in het Noord-Europese walhalla van gratis Mieles & Huizen terecht te komen. Plasterk vertaalt de Grondwet naar het Arabisch om aan asielzoekers uit te delen, alsof die Arabieren aan een paar letters diep verankerde westerse kernwaarden voldoende hebben om de geest ervan te begrijpen. PvdA en VVD maken plannen voor woningen en werk voor migranten - niet om ze snel te laten integreren, maar omdat er dan nieuwe plekken vrijkomen op azc's. Terwijl 92% van Nederland de vluchtelingen liefst zo snel mogelijk weer ziet vertrekken. Werklozen (ruim een miljoen) en woningwachtlijsters moeten met lede ogen aanzien hoe er voor ontheemdiërs wél miljarden worden uitgetrokken terwijl zijzelf slechts tweede- of derderangs aandacht krijgen van Den Haag. Het Haagse nepparlement FAALT aan alle kanten in deze crisis. Het is volkomen begrijpelijk dat Nederland onrustig, geïrriteerd en bezorgd is, en het is ook niet vreemd dat veel mensen bang en woedend zijn.

Maar als er dan een paar Volvo's van een lokaal-GroenLinkser in de fik gaan en Halbe een kogelbrief op de mat krijgt, is dat Haagse hok aan het Binnenhof te klein voor alle verontwaardiging over het verhitte gemoed van het volk en schrijven ze een betuttelend briefje om tegen de burgers te zeggen dat zíj normaal moeten doen. Wat een verwaande hufters. Ieder mens met gezond verstand ziet de toename in verharding, geweld en het asielhooliganisme met lede ogen aan. Tegelijkertijd hebben de vele verwijten van racisme en islamofobie nog nooit zo hol geklonken. Alle ontwikkelingen in het asieldebat tezamen zijn ronduit treurig en beloven weinig goeds voor de (nabije) toekomst. Maar deze brief is gratuit, arrogant en bewijst voor de zoveelste keer dat politiek Den Haag géén idee heeft. Kom eens met een antwoord, prutsers. Grenscontroles. Een maximum aantal. Jihadfilters. Iedereen die zich misdraagt onmiddellijk per kerende post terug naar hun heimat. Actief ontmoedigingsbeleid. Smokkelboten terug slepen. Buitengrensbewaking. Niks hoor. Een briefje. Een fucking briefje. Doe eens normaal en rustig man? Doe zélf normaal!


Red.:    Dit artikel verdient het, als de leerstelingen van Luther, op perkament gedrukt te worden, en op de deuren van alle officéle gebouwen van Nederland getimmerd te worden. Aangekondigd door herauten in livrei.
    Dtr zal natuurlijk niet gebeuren. Met als resultaat dat de waarheden die eraan ten grondslag liggen, keihard zullen vreten aan de vrede is de samenleving. Die zonder tegenmaatregelen op een manier tot uiting zullen komen die niet anders dan veel ellende kan inhouden.
    En een van de redenen is dt je de waarheden niet tegen kan houden, of in het Engels volgens de regel "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time". Zelfs de schuldige partij zelf kan dat niet:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2015, door Bart Dirks

Informeren zonder escaleren: zo kan het

Wat gemeenten kunnen doen om informatieavonden over azc's en noodopvang minder verhit te laten verlopen.
...
Advies 2
Wees duidelijk

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakte Beverwaard meteen het uitgangspunt van de bijeenkomst duidelijk: de vestiging van het asielzoekerscentrum is een besluit dat het college van burgemeester en wethouders heeft genomen.
    Aboutaleb ging de omwonenden dus niet vragen of ze het goed vinden, maar wilde het besluit wel toelichten en alle zorgen horen. 'Als je het besluit zelf ter discussie stelt, dan komt er nergens meer een opvanglocatie', zegt zijn woordvoerder.    ...


Red.:   Mogen we nog een keer citeren:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, door Maartje Bakker

'Het is tijd voor minder hete hoofden'

Nee, de VVD was en is niet de gedroomde partner om het probleem van de vluchtelingenstroom mee op te lossen, zegt PvdA-leider Diederik Samsom. ...

... Laten we niet vergeten dat de grote, stille meerderheid in dit land vindt dat je vluchtelingen moet opvangen ...


Red.:   Is dus een grote vuile leugen, volgens de voorlichter van de gemeente Rotterdam. Die natuurlijk de keiharde waarheid spreekt. Niet wetende dat die waarheid uiteindelijk terecht komt bij één van kosmopolitische liegende elite, en die die kosmopolitische elite tot leugenaaar bestempelt.
     Maar, betogen de liegende hypocriete fractievoorzitters bij Nieuwuur uitleg of detail (28-10-2015, na 22:52 min.), onder aanvoering van de retorische smeeerlap Twan Huys: "Het is allemaal de schuld van Geert Wilders".
    De Volkskrant vindt het nodig deze boodschap en di van de eigen gorigheden nog eens te bnadrukken:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2015, van verslaggever Joost de Vries

Politici reageren op eigen oproep tot respectvol asieldebat

Eensgezindheid in de Kamer alweer voorbij?

Een unieke gebeurtenis in het doorgaans emotionele vluchtelingendebat: dinsdag zijn alle fractieleiders van de gekozen partijen in de Tweede Kamer het even met elkaar eens. ...
    De eensgezindheid is van korte duur. Dezelfde ochtend roept PVV-leider Geert Wilders zijn Twittervolgers op tot 'verzet tegen bange, laffe neppolitici van VVD tot GroenLinks en SP'.    ...


Red.:     Een gore leugen: de oproep van Wilders is een gematigde weerspiegeling van de smerige links-extremistische oproepen om iedereen tot Nederland toe te laten.
  Wat is de eensgezinde boodschap van Kamerleden waard als de luidruchtigste politicus in het asieldebat ...

Een gore leugen: Wilders gebruikt  vrijwel alleen twitter, dat wil zeggen: richting aanhangers, en toespraken in de Tweede Kamer waar niemand naar kijkt en die zwaar gecensureerd worden door NOS Journaals en Nieuwsuur.
  ... in het asieldebat er meteen met gestrekt been tegenin gaat, zij het verbaal?

Gisteravond ging het asielgajes er weer met twee gestrekte benen in met beelden met de bijbehorende jankverhalen over lieden die komende uit het veilige Turkije geheel vrijwillig in wrakke "Verzuip me"-bootjes gaan zitten en dan daadwerkelijk verzuipen.
  Schept zo'n boodschap aan de burger ook verplichtingen voor de afzenders van de tekst? De fractievoorzitters waarschuwen: 'Verwar dreigementen en beledigingen niet met argumenten.' Dreigementen zijn zeldzaam in de Kamer, maar beledigingen klinken geregeld in het vluchtelingendebat: nepparlement, grote nul, nepdemocraat, bang, laf, nepfractie. Het zijn voornamelijk termen afkomstig van of gericht aan Wilders.

Allemaal vanwege een accurate en treffende omschrijving van waar het hier om draait: het overgrote deel van de Tweede Kamer gaat in tegen de wensen van ruime tweederde van de bevolking, in een zaak die cruciaal is voor de hele bevolking. De juiste term voor dit gedrag is "Landverraad!"
  En dit dan gelardeerd met de aanzet tot een klassiek "Russell"tje:
  D66-leider Alexander Pechtold, die met enige regelmaat de verbale grenzen aftast met Wilders.

Maak deze zelf af naar het "Russell"-voorbeeld: "I am firm - You are obstinate - He's a pigheaded fool"
  En Geert Wilders? Die laat zich de hele dag niet zien. Op Twitter is hij des te meer aanwezig met een reeks aankondigingen voor zijn volgende flyeractie tegen azc's.

"Schande, schande, schande!!!"
     En de gore propaganda werkt - na een fitelijke constatring:


Uit: De Volkskrant,, 29-10-2015, ingezonden brief van Thom Osewoudt, Den Haag

Brief van de dag

Waar zijn de oplossingen?

MMet verbazing heb ik de open brief gelezen van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer (Voorpagina, 28 oktober). Je moet maar lef hebben om op te roepen tot een inhoudelijk en beargumenteerd debat als je dat zelf nauwelijks doet. Tweede Kamerleden zijn er goed in elkaar op woorden te vangen, op elkaar te vitten, maar gaan volstrekt onvoldoende daadwerkelijk op de inhoud in.    ...


Red.:   Klopt. Omdat niemand iets wil zggen in d richtoing van oplossingen: ekeing vn de instroom.
    Maar hierna volgt het ravijn:
  Ik heb nog geen enkel debat gehoord waarbij echt wordt gesproken over mogelijke oplossingen van het vluchtelingenvraagstuk.

En door de andere politici en media gepropageerde leugen: het sluiten van de grens is een volkomen valide oplossing, en die is in het debat aangedragen alleen door: Geert Wilders.

  Ik heb bovendien Geert Wilders termen horen gebruiken als nepparlement en meer van dat soort onbehoorlijke woorden.

De volgende ingeprente leugen: "nepparlement" is een eufemisme voor de waarheid: "Landverraad!". Het soort landverrad dat begon met het "naturaliseren" van de gastarbeiders. Daarna hebben ze een kleine miljoen aan familie geïnfiltreerd in ons land.
  Ik zal zeker niet betogen dat Wilders verantwoordelijk is ... voor de grimmige en nare sfeer in Nederland staat voor mij buiten kijf.

Een gore leugen. Hiervoor verantwoordelijk zijn de moslims en de laatste jaren ook de negers ("Zwarte Piet is racisme"), en de politiek-correcten die hen steunen. Geert Wilders is slechts de bliksemafleider van de afkeer van de Nederlandse gewone burgers tegen deze aanvallen van een grofgebekte vijfde colonne uitleg of detail .
    Maar de scheldprtij gaat nu natuurlijk goed door:
  In die zin vind ik zijn handtekening onder de open brief op zijn minst verbazingwekkend. Hij zou eens voor de spiegel moeten gaan staan. Tenslotte is hij eveneens de bedenker van afschuwelijke termen als kopvoddentaks, minder-minder Marokkanen, vele nare uitspraken over de islam, enzovoort.

Het "kopvoddentaks" is een zwakke reactie op het "Jullie zijn vieze ongelovigen" van het Halal-gajes, minder Marokkaanse criminelen is iets dat "iedereen" wil, en de islam is een gore godsdient en nare uitspraken daarover zijn de weg naar verlichting.
  De overige fractievoorzitters zouden moeten proberen op een inhoudelijke wijze te gaan debatteren over het vluchtelingenvraagstuk en om mee te denken over een zinvolle aanpak daarvan.

Zouden ze allang gedaan hebben als dat mogelijk was. Maar dat is niet mogelijk zolang ze niet over beperking van de instroom willen praten.
  Inhoudelijk debatteren met Geert Wilders is zinloos dus bespaar u de moeite.

Het is dus andersom: het heeft voor Geert Wilders geen zin om inhoudelijk te debatteren met mensen die het probleem niet willen oplossen.
    Over die inhoud. Het komt natuurlijk niet veel inhoudelijker dan de inhoud van de asieleisersstroom. "Bijna allemaal Syriërs" volgens de liefhebbers van het inhoudelijke debat en het rustig argumenteren. Hier is de waarheid, die natuurlijk alleen op het internet te vinden viel, en dan ook nog eens alleen in reactieruimtes tenzij bij GeenStijl. Maar dit kwam via Joop.nl - in het artikel zelf wordt er dus rabiaat op losgelogen:


Uit: Joop.nl, 29-10-2015, door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop.nl en columnist Opzij

Horror-coalitie komt weer in beeld

CDA-prominent Jaap de Hoop Scheffer prijst in een interview met de Vlaamse Knack het beleid van de Hongaarse premier Viktor Orbán. 'Orbán doet wat Europa zou moeten doen', zegt hij over het hermetisch afsluiten van de grenzen van Hongarije met Servië en Kroatië.    ...
    De Hoop Scheffer erkent in het interview weliswaar dat de Hongaarse premier op z’n best een halve democraat is, maar neemt ook de ruimte om zijn beleid te verdedigen. Echte vluchtelingen moeten we verwelkomen, zegt hij, maar op basis van gesprekken die de diplomaat met een 'arabiste' heeft gevoerd is De Hoop Scheffer van mening dat een groot deel van de vluchtelingen dat zich in Europa meldt, hier niets heeft te zoeken. En dan zijn dichte grenzen dus geoorloofd.
    "Zij spreekt verschillende Arabische dialecten, en volgens haar komt 40 à 50 procent van de mensen die zeggen uit Syrië te komen eigenlijk van elders", zegt De Hoop Scheffer in het interview, schermend met niet onderbouwde vage cijfers. Wie is deze arabiste? Hoe heeft zij dit getoetst? Waar komen deze mensen dan wel vandaan? We komen het niet te weten.    ...


Red.:   Alweer dus weer niet die missing link van een moslim die de waarheid spreekt of schrijft. Hier is die waarheid:
  Nomen Nescio, do 29 oktober 2015 15:16
Op de website van Die Welt is vandaag een presentatie van het Bundesamts fuer Migration (BAMF) te vinden. Deze betreft de influx van asielzoekers in het eerste halfjaar. In deze presentatie een tabel met een merkwaardige kop. Die meisten Fluechtlinge kommen aus Syrien. Dat is zoiets als: de meeste Nederlanders zijn PVV-aanhangers, terwijl we weten dat momenteel slechts 20% van de Nederlanders zegt op de PVV te zullen stemmen.

Dit is de tabel
Syrie 20,3%
Kosovo 17,9
Albanie 13,6
Servie 6,3
Irak 5,2
Afghanistan 5,0
Macedonie 2,6
Eritrea 2,2,
Nigeria 1,8
Pakistan 1,7
Dit telt op tot 76.6% zodat we moeten aannemen dat 23.4 % van de binnenkomers van elders komen.

Mij lijkt dan dat de tabel leidt tot de conclusie: de meeste asielzoekers komen NIET uit Syrie.    ...

Ach jee ...
    Het kan zijn dat deze redactie extra gesensitiveerd is door de rabiate smerigheid die al eerder in het "asieldebat" verspreid is, maar het onderstaande komt in ieder geval over als een nieuw en ongekend dieptepunt - het is een uitgebreidere versie van een op zich niet nieuw maar wat zeldzamere retorische truc: "Zelfs je vrienden vallen je af", eerder gebruikt door onder andere Alexander Pechtold ten tijde van de "Henk en Ingrid"-hype, die er een heel boek aan wijdde om te betogen dat "Henk en Ingrid" eigenlijk geen fans van de PVV zijn. Hier de versie van deze gifmengster :


Uit: De Volkskrant, 30-10-2015, column door Margriet Oostveen

Verhuizer in politiek

Nody Holkamp zoekt op zijn manier naar een middenweg

Tussentitel: Als Wilders zijn toon zou matigen, zegt Nody, dan zou hij écht dertig zetels halen


Red.:   In het kort de strekking: "Gewone man dus potentieel PVV-aanhanger keert zich af van PVV wegens radicalisme". En zijnde volkomen representatief natuurlijk.
    In detail:

  En dan heb je Nody Holkamp, ergens tussen de schreeuwende woede op inspraakavonden en duizenden vrijwilligers, ook nog Nody Holkamp (32). Nody ging op zijn 16de van school, werkt sindsdien als verhuizer en in zijn vrije tijd leest hij graag boeken over politiek. Het verwoede internetlezen waaraan je boze burgers wel herkent is niets voor hem, maar een boek, dat vindt hij fijn. Eerst las Nody Pim Fortuyn (De verweesde Samenleving, De Puinhopen van acht jaar Paars), toen Ayaan Hirsi Ali (Ketters), daarna Joost Niemöller (Het immigratietaboe). Nu leest hij Thierry Baudet. Lastige boeken. Fijn.

Oftewel: een potentiële PVV-aanhanger. Inmiddels is de combinatie van eigenschappen al dusdanig zeldzaam, zijnde laagopgeleid plus leergierig plus leergierig aangaande intellectuele boeken, dat er duidelijk sprake is van en dermate zeldzaamheid dat je je in goede gemoede kan gaan afvragen of hier niet sprake is van een "Perdiepje" uitleg of detail of zeer recent ook in de Volkskrant een "Gerlofje" uitleg of detail : een grotendeels verzonnen "interview". Een "ingezonden brief van Fatima Dakmar" uitleg of detail  (ja ja, de Volkskrant is minstens net zo betrouwbaar als de schoolkrant van het dorp).
    En ter bevestiging:
  Nody richtte al eind 2014 AZC Alert Enschede op, hij zat bij de eerste drie lokale protestgroepen met die naam ...

Hardcore PVV, dus.
  Een sleutel naar een nieuw soort midden zou bij Nody kunnen liggen ...

De start van de wending.
  Zaterdag organiseert AZC Alert Enschede een eerste echte demonstratie, als alles goed gaat. Zo dicht tegen de Duitse grens is iedereen bezorgd: de burgemeester, Nody, overal glippen neonazi's van de Nederlandse Volks-Unie de protesten binnen, 'en ze dragen geen kleding meer waaraan je het ziet'. Bloednerveus wordt hij ervan. Op Indymedia hebben antifascisten hun komst ook al aangekondigd 'en die lopen in Duitsland ook met klauwhamers rond'. Zelf probeert Nody 'het genuanceerde midden' te blijven, maar de extremisten komen aan alle kanten op hem af.

Vuile leugens, heeft inmiddels zelfs in de Volkskrant gestaan: er loopt hoogstens een enkeling rond, en in percenetage ten opzichte van de azc-bezwaarden ligt dat onder de 5. Maar hier geldt natuurlijk de politiek-correcte selectieregel: bij moslims en linksen zijn de extremisten totaal niet representatief, bij islambezwaarden en rechtsen zijn de extremisten volkomen representatief.
    Goed, er volgt een gedetailleerde levensbeschrijving van Nody en familie met een hoge mate van zieligheid en sneuheid (scheiding, kanker, dat soort dingen). Om sympathie te kweken, natuurlijk.
    En dan volgt:
  Nody is vóór het helpen van vluchtelingen, maar kleinschaliger, en aan de PVV heeft hij een hekel: 'Om dat bótte, en ik zie de islam als een vanzelfsprekend deel van Nederland.'

Om te brullen van de lach: iemand die de boeken van Pim Fortuyn (De verweesde Samenleving, De Puinhopen van acht jaar Paars), Ayaan Hirsi Ali (Ketters), Joost Niemöller (Het immigratietaboe),  en Thierry Baudet gelezen heeft, verkondigt dat de islam een vanzelfsprekend deel van Nederland is.
    Van een ongekende absurditeit.
    Al de genoemde staan op zijn minst niet bekend als vrienden van de islam, geen van hen zal beweren dat de islam vanzelfsprekend deel van Nederland is, en indien samengenomen schaar je ze in de hoek van de islamcritici. En een laagopgeleide verhuizer met de mening dat de islam een vanzelfsprekend deel van Nederland is, gaat boeken lezen van mensen die zo'n beetje het tegenovergestelde betogen ...
    Met aan het einde ook nog dit pareltje:
  Nody Holkamp is nu een beetje zijn eigen politieke stroming aan het uitvinden en begint te denken aan een eigen partij: vóór een multiculturele samenleving, maar óók bewonderaar van Marine Le Pen in Frankrijk, want tegen de radicale islam kan volgens hem niet genoeg worden gewaarschuwd.

Dit is allemaal zo ver voorbij geloofwaardig, dat slechts een gedetailleerde verantwoording van de inhoud van dit artikel het vermoeden van leugens en falsificatie kan weerleggen.
    "Wilders, Wilders, Wilders ... Het is allemaal de schuld van Wilders":


Uit: De Volkskrant, 30-10-2015, hoofdredactioneel commntaar, door Raoul du Pré

Een vluchtige brief

Natuurlijk zijn alle partijen tegen fysiek geweld. Maar de verbale intimidatie richt zeker zoveel schade aan.

Tussentitel: Wilders ondermijnt gezag volksvertegenwoordiging


Red.:   Die kop was een afzwkking van de boodschap. Hier is de webversie:
  Verbaal geweld is ook niet onbelangrijk

En dat is inderdaad waar. Die stroom verbaal geweld in de media die iedereen die een woord tegen vrije immigratie uit, meteen karakteriseert als xenofoob, vreemdelingenhater, racist, fascist, kampbewaarder, en machinist van de trein naar de gaskamers. Die stroom geweld is niet alleen niet onbelangrijk, maar juist cruciaal. Voor de komende massale onrust die ontstaat door de keiharde strijd van de elite tegen de onderste tweederde van de bevolking. Die natuurlijk de schuld is van Geert Wilders:

  ... zouden de belangrijkste sprekers in het asieldebat, Wilders voorop, ...

Met dus alweer die vuile leugen: de media zitten boordevol met de "xenofoob, vreemdelingenhater, racist, fascist, kampbewaarder, en machinist van de trein naar de gaskamers"-schelders.

  ... Wilders voorop, niet sterk hebben bijgedragen aan de sfeer die nu over het debat hangt - een klimaat waarin op lokaal niveau een open democratisch debat inmiddels niet meer altijd mogelijk blijkt?
    Een open debat, daar gaat het namelijk om. ...

En een andere aperte leugen: het open debat bestaat uit dat de burgers verteld wordt dat ze een azc cadeau krijgen van de elite, waarna ze een avondje hun hart  mogen komen luchten. En als er uiteindelijk iemand op de televisie mag komen opdraven de vieze bekken van de "fijne lieden", en bezwaren van Jood Asscher tegen "de neonazi's op de buis" uitleg of detail omdat Jood Pauw het onderspit dolf tegen iemand die zich niet liet intimideren of imponenren of koeieneren. Iemand die door Jood Asscher Jood Pauw bschuldigd wordt vn extremisme, terwijl zij zelf van nature en culture extrmisten zijn als aanhangers van het vrij-migratiefundamentalisme. Extremisme van de Joodse en linkse kant.
   Natuurlijk is iedereen, ook de PVV, tegen kogelbrieven, autobranden en andere vormen van fysieke intimidatie. Maar het verbale geweld is ook niet onbelangrijk. Zoals het frame van het 'nepparlement', de 'nepgemeenteraden' en de 'neppolitici' waarmee Wilders dag in dag uit het gezag van de volksvertegenwoordiging op landelijk en lokaal niveau doelbewust ondermijnt.

Tja, daar zweert het, hè ... Dat iedereen dit meteen snapt. Weet wat er mee bedoeld wordt. Het feit dat dit parlement vrijwel unaniem voor onbeperkt toelaten is, en minstens tweederde van de bevolking daar tegen. Dat er sprake is van een klassenstrijd. Burgemeesters die wonen in Rotterdm Kralingen tegen burgers die wonen in Beverwaard aan wie de burgemeester een azc cadeau doet. Zit mooi een rivier tussen.
     Men stuurt, onder de banier van het Joodse vrije-migratieextremisme, vermoedelijk zonder het te willen maar volledig in de greep van de retorische krcht van de extremisten en hun dominante positie in de media, richting burgeroorlog.
    Op de website van de Volkskrant is de beer echt helemaal los:


Uit: Volkskrant.nl, 01-11-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Voor Wilders' keurtroepen staat democratie gelijk aan je zin krijgen


Red.:   Het rode waas voor de ogen  is hier duidelijk een rode muur geworden. De riposte:
  Voor de elite-keurtroepen staat democratie gelijk aan je zin krijgen

De onderkop:
  Er is voorlopig meer reden om de testosteronbommen onder Wilders' eigen aanhang te vrezen, dan de korte lontjes die zich mogelijk onder de vluchtelingen zouden kunnen bevinden, schrijft Thomas von der Dunk.

Kijk maar naar de terreuraanslagen die de aanhang van Wilders gepleegd heeft op moslims, en de brandstichtingen in Parijs (2005), Stockholm (2013) en de Schilderswijk (2015).
  De vage angsten die door extreemrechts worden uitgebuit - wellustige moslims als massaverkrachters en importeurs van enge ziektes - lijken direct aan de antisemitische clichés uit de jaren dertig ontleend.

"Holocaust!
  Sinds 'Steenbergen' weten we definitief hoe de Wildersjeugd ...

"Holocaust!!"
  ... de komst van oorlogsvluchtelingen ...

"Holocaust!!!"
  ... de grootste schreeuwers onder Wilders' keurtroepen ...

"Holocaust!!!!"
  ... is het tuig van de straat ...

Vuilbekkerij!
  Internet is daarbij tot een open riool verworden...

Vuilbekkerij!!
  ...  waarin elke halfabeet schaamteloos ...

Vuilbekkerij!!!
  ...  zijn xenofobe behoefte doet.

Vuilbekkerij!!!!
  De vage angsten ... lijken direct aan de antisemitische clichés uit de jaren dertig ontleend.

"Holocaust!!!!!"
  Ook toen werd dringend aangeraden je dochter binnen te houden, als er in de verte een jood in aantocht was.

"Holocaust!!!!!!"
  ...  al die Wilders-Versteher en andere bange oude mannen binnen het Nederlandse commentatorendom eens onder ogen moeten durven zien die zich nu opnieuw weer uitputten in begrip. En inderdaad, Martin Sommer,

Vuilbekkerij!!!!!
  ...  Als psychiatrisch geval is Wilders ...

Vuilbekkerij!!!!!!
  ...   Wilders ... Alleen hoort zo iemand dan thuis in een inrichting, en niet in het parlement.

Vuilbekkerij!!!!!!!
  Naast de vulgaire xenofobie die nu welig tiert ...

Vuilbekkerij!!!!!!!!
    De ondergrond van de hele boodschap, uit de mond van de zoon van een Joodse immigrant: "Holocaust!!!" en om de boodschap te versterken: onbegrensde vuilbekkerij.
    Weer even naar de elektronische media die drie keer de Volkskrant zijn. Volkomen representatief: drie uitzendingen van Pauw achter elkaar. De eerste op woensdag 28-10-2015 uitleg of detail . Het gaat om het laatste onderdeel, waarin vier oude en nieuwe immiugranten zich uitlaten over Nederland. Daar zijn, Jürgen Raymann, die zijn handtekening zet onder ieder negerstuk waarin Nederland van racisme wordt beticht. Soundos El Ahmadi uitleg of detail , die zich cabaratière noemt en de mond roert als een Meid-van-Halal-zonder-hoofddoek uitleg of detail : virulente Nederlandhaat verkondigt met breed lachen en hondsbrutaliteit, en Zihni Özdil uitleg of detail , de nieuwste koploper in de strijd om de eretitel van "Meest gehate allochtoon", sinds zijn lanceren van "Het institutionele Nederlandse racisme". Een neger, een Marokkaan, en een Turk. En natuurlijk de presentator zelf, die het Midden-Oosten-spectrum voltooit met de Joodse stam. Kijk zelf, en verlustig u aan het schouwspel van een gezellig "Met zijn vieren rond het kampvuur en gezellig Nederlanders haten"-bijeenkomst.
    De volgende dag uitleg of detail , het eerste onderwerp: Geert Wilders. Die heeft namelijk in De Telegraaf gemeld dat, net als in zijn eerste proces, de rechters het hem onmogelijk proberen te maken een goede verdediging te voeren door getuigen en getuige-deskundigen te weigeren. Nu nog erger dan de vorige keer, omdat die drie stuks die toen wel mochten al zorgden voor een volledige ondergang van de vervolging. Explosieve zaken, dus Pauw gaat zorgen voor tegenvuur. Dus uitnodigd om de zaak zogenaamd "neutraal" te bespreken komt er een advocaat langs. De bekende Gerard Spong. Aartsleugenaar en aarts-politiek-correct. En nog Joodser dan Pauw. Dus een grote vijand van Geert Wilders. Mede-indiener van de aanklacht tegen Wilders in het vorige proces. De neutraliteit en evenredigheid van de NPO ten voeten uit.
    De daarop volgende dag uitleg of detail (30-10-2015, na 9:10 min.). Thema van het onderdeel: VARA-corifeeën. Zijnde Sonja Barend, Joods, Hanneke Groenteman, Joods, Astrid Joosten, niet-Joods. Corifeeën die beeldbepalend zijn geweest. Maar die natuurlijk ook meningsbepalend zijn geweest. Binnen de media en de elite. "Je mag niet tegen vluchtelingen zijn want Joden waren ook vluchtelingen en wie het wel is, is dus een antisemiet en kampbeul".
    Dat was een vrijdag. In het weekend is er geen Pauw. En dan komt weer de maandag uitleg of detail (02-11-2015). Hoofdonderwerp (drie keer raden): vluchtelingen. Met een burger uit Dolphia, Enschede (naast azc), die niet begrijpt dat hij er alleen maar mag zitten om zwart-gemaakt te worden, twee "hulpverleners" op herhaling om weer te vertellen dat zijn ook angstig waren maar bij contact met de vluchtelingen alleen maar lieve mensen hebben getroffen en diepe liefde zijn gaan voelen. En ook (nog meer keren raden): Diederik Samsom. De politiek-voorman van het "onbeperkt toelaten"-beleid en nog Joodser dan Gerard Spong. Die een vluchtlingenkamp heeft bezocht.
    De publieke omroep is hartstikke neutraal en volkomen evenredig.
    En op dinsdag uitleg of detail , voor een ander onderwerp maar hier opgevoerd voor de al genoemde reden: "Waarom is de elite zo hopeloos voor "onbeperkt toelaten"?: Hans Spekman, PvdA-voorzitter, en ook Joods.
    Dus "Waarom is de elite zo hopeloos voor "onbeperkt toelaten"? Antwoord: Omdat de media zo hopeloos gedomineerd worden door het Joodse geluid, en dus is de alles overheersende mening in de elite, de topderde van de maatschappij die niets met allochtone immigranten van doen heeft behalve als bron van goedkope arbeid: "Je mag niet tegen vluchtelingen zijn want Joden waren ook vluchtelingen en wie het wel is, is dus een antisemiet en kampbeul".
    En dus vervalt men bij confrontatie met de werkelijkheid van het grote allochtone en multiculturele mislukken op den duur in het fenomeen van de totale absurditeit.
    Dat was even de publieke omroep. Hier het gejuich daarover vanaf de burelen van de Volkskrant: :


Uit: De Volkskrant, 31-10-2015, rubriek Medialogica, door Jean-Pierre Geelen

Nuance

'Stop de verharding van het asieldebat', schreven de fractievoorzitters van de Tweede Kamer ...
    Oude tijden lijken te herleven. Bedreigingen, kogelbrieven, auto's in brand: we kennen het nog uit de jaren van de moord op Fortuyn en 9/11. ...


Red.:   Toen de kloof tussen burgers en elite al eerder naar buiten kwam.
  Uiteraard spelen ook in het 'debat' over de vluchtelingenkwestie tal van factoren een rol - de houding van politici jegens het volk, bijvoorbeeld - maar ook de media. Kip en ei, daar zijn ze weer: waren de schreeuwkoren in gemeentezaaltjes van Steenbergen en andere oorden er door de media, of was het omgekeerd? Een effect van de media-aanwezigheid is er zeker. Niet voor niets luidde afgelopen woensdag in de Volkskrant een advies uit het lijstje 'Informeren zonder escaleren': 'Houd camera's buiten de deur'. Begrijpelijk: 'Radicalen grijpen een podium, zeker als de audiovisuele media erop duiken', stelde een hoogleraar.

Natuurlijk weer de grote leugen: in de media heerst het "linkse" "open grenzen"-extremisme vergeleken waarbij de reactie kinderspel is.
  'Nuance is een dorp in Frankrijk', vertolkte een collega van RTL Nieuws eens een tegeltekstje aan de wand van zijn redactie. Voor alle zekerheid: dit is ironie. Toch strookt die met wat D66-leider Alexander Pechtold afgelopen dinsdag zei in Pauw: 'Je ziet bij de debatten in Nederland tegenwoordig steeds meer dat je een mening móét hebben, aan de ene of de andere kant.' De zwijgende meerderheid, die tobbend en puzzelend laveert tussen zorgen om de ander en zichzelf, voelt zich eerder geïntimideerd dan aangespoord de gelaagde, weloverwogen mening te uiten in het openbaar. Laat staan voor camera's of een meute verhitte petjesschreeuwers.
    Enkele uren voordat Alexander Pechtold zijn genuanceerde pleidooi hield in Pauw,

Voortzetting van de extremistische propaganda: Alexander Pechtold vertolkt voor iedereen zichtbaar het extremistische "open grenzen"-standpunt, wat door de politiek-correctheid wordt voorgesteld als "genuanceerd".
  De vraag of media 'schuld' hebben, is onoplosbaar.

Uit de mond van de media, bijna een volledige bekentenis.
  Maar opmerkelijk is wel de verschuiving die zich afgelopen weken in Pauw voordeed. Daar -zaten enkele malen sprekers aan tafel van wie één op Facebook had opgeroepen Joodse toeristen 'total loss te slaan'. ...

Iets dat alleen GeenStijl schamteloos vond. Geheel volgens de koers van de politiek-correcte media: alles van de islam is "Goed!", alles dat islamkritisch is, is "Fout!"
  ...De ander was 'Ed aus Holland', oftewel 'Ed Utrecht' (zijn ware naam is met één klik op Google te vinden), de woordvoerder van Pegida Nederland. Weer enkele dagen later mocht Constant Kusters aanschuiven, voorman van de VNU. Voorwaar een koerswijziging bij de VARA.

Kijk, nog een bekentenis: voorheen waren er bij op de televisie alleen de de migratie-extremisten zichtbaar.
    Overigens had dit geen goede bedoeling:
  De vraag is wel waarom een spraakmakend praatprogramma woordvoerders uitnodigt van organisaties die maatschappelijk geen enkele rol van betekenis spelen. Pegida bestaat nauwelijks in Nederland, de NVU is een splintergroep die enkel ANP-berichtjes haalt met demonstraties van 20 man.

Daarop is het antwoord simpel: ten einde de tegenbeweging in een zwart, of beter: bruin, daglicht te kunnen stellen.
    Maar, het probleem voor de politiek-correcten: zodra ze het tegengeluid toelaten, gebeurt er dit:
  ... Hun pr is niettemin prima op orde. Met name de goedlachse 'Ed' slaagde erin ondanks wat speldenprikken van Pauw de indruk te vestigen van een sympathiek, redelijk en zelfs genuanceerd mens. ...

Geheel in tegenstelling tot Pauw zelf, die zich de rol van inquisiteur aanmat.
  Met Kusters viel enkele dagen later niet te discussiëren, maar er viel geen onvertogen woord.

Ook een bekentenis: Kusters hakte de onbeschofte Pauw in de pan.
     Het probleem van de politiek-correcten is dat zodra ze een verbaal bekwaam iemand het tegengeluid laten verwoorden, ze in de pan gehakt worden. Het tegengeluid heeft namelijk de warheid aan haar kant, en dan hoef je niet ingewikkeld te redeneren, zoals de politiek-correcte extremisten voortdurend moeten doen. Zie de uitzending van Buitenhof van 01-11-2015 uitleg of detail (na 26:06 min.), waarin een enkele niet-politiek-correcte intellectueel twee politiek-correcte alle kanten van de studio laat zien.
    De meest neutrale samenvatting van "de toon van het debat" tot op dit moment:


GeenStijl.nl, 03-11-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

De Toon van Het Debat - hier zijn we nuGefeliciteerd Thomas von der Dunk, Pechtold, Francisco van Jole, Leo Lucassen, Gerard Driehuis, Dolf Jansen, NPO, Appa, Tofik, Fouad, Zihni, Ibrahim, Youness, Arzu, Het Parool, Volkskrant, Vara, AFA, Internationale Socialisten, Studiemeesters, Sargasso, schoolkrantmannetje & zijn ontelbare nepaccounts, Milena Holdert et al @ Nieuwsuur, Margriet Oostveen en Tom Jan Meeus, Sheila Sinaspril en De Wagendorpjes, Paul de Leeuw, Joshua Livestro, Jeroen de Kreek, Gerard Spong, Peter R. de Vries, Freek de Jonge en de rest van het ANC, Twan Huys, MinPres en overige Open Brief-schrijvers, Hans Laroes, en verder iedereen die we nog vergeten zijn bij de PvdA en Vrij Nederland.


Red.:   Ook hierin, net als de vorige bijdrage van GeenStijl, viel niets te snijden. Ook dit is een uiterst belangrijk document over het functioneren van de elite en met name de media in het maatschappelijke debat. Het signaleert in een redelijk vroegtijdig stadium datgene waar bij het  vorige geval vele jaren over werd gedaan: dat het "U bent een uiterst minderwaardig mens!" komt uit de linkse hoek uitleg of detail . Dat het ideologische extremisme komt uit de linkse hoek. Dat de geweldddige dreiging voornamelijk komt uit de linkse hoek.
    Met als zijpad: allemaal zaken waardoor de linkse hoek zich aangetrokken voelt tot de zaak vn de moslims, die dezelfde karaktertrekken vertonen.
        De modderpoel van het maatschappelijke debat rond de asieleisers is inmiddels zo diep dat zelfs Asha ten Broeke, met haar gewichtige persoonlijkheid, er in past. Ze doet vrolijk mee aan het spetteren:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2015, column door Asha ten Broeke. wetenschapsjournalist

Waar komt die hetze vandaan?


Red.:   Stomme vraag: die hetze tegen de lagere klassen nu gevoerd in het asieleisersdebat komt voort uit onderbuikig eigenbelang: hoe meer goedkope arbeid, hoe beter de elite af is.
   Maar dat is natuurlijk niet wat Asha bedoelt - die heeft het over de bezwaren van de lagere klassn tegen de import van goedkope arbeid en parasieten op hun sociale zorg. Tegen die voer je een hetze. Door een voor de hetze gschikt geval eruit te halen ...:
  'Een asielzoeker met een volle zak, pakt je dochter met groot gemak.' Het stond er echt, op een spandoek in Steenbergen - u weet wel, het Brabantse dorp waar mensen hevig en half-Hitler-groetend van hun theewater waren geraakt op een informatiebijeenkomst over een eventueel asielzoekerscentrum.
    Shalana Bosmans, één van de boze aanwezigen, vond het rijm over het randje. Maar ze begreep het wel, vertelde ze aan Trouw. 'Het azc moet naast een basisschool komen. Ik heb ook een dochter van 10. Alles begint te groeien. Bij hen is het heel normaal dat je een 12-jarige mee naar huis neemt.'

... daar een hele column lang à la Joseph Goebbels op te tamboereren als zijnde representatief, om af te sluiten met een echt Goebbelsje - vol trots op deze vondst door de Volkskrant gebracht als de tussentitel:
  Tussentitel: Achter het archetype van de verkrachtende vreemdeling zit uiterst riskant gedachtengoed

Waar in de tekst nog iets voor staat:
  Als de geschiedenis ons iets leert, is het dat achter het archetype van de verkrachtende vreemdeling een uiterst riskant gedachtengoed zit.

Een grove verdraaiing van de werkelijkheid:
  Als de geschiedenis ons iets leert, is het dat achter het archetype van de geluksbrengende vreemdeling een uiterst riskant gedachtengoed zit.

Vraag maar aan de inheemse volken van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, en dat zijn slechts wat opvallende gevllen: de vreemdeling brengt ongeluk, oorlog, massamoord en genocide.
    Bij Joop.nl doen ze het simpeler: daar spreken ze over de (tweederde van de) Nederlandse burgers als "horde" en "kutvolk" uitleg of detail .
   Met het asieleisersdebat gaat het steeds slechter, natuurlijk omdat dat iedereen kan zien wat de multiuculturele samenleving gebracht heeft: stront. Dus het maar over een andere boog gegooid: een hernieuwde campagne om over die stront parfum te sprenkelen. Als eerste met dit (07-11-2015):

Het nieuwe "krachtwijken","prachtwijken" enzovoort. Absurde claims die om de zoveel tijd herhaald worden, afgewisseld met noodkreten om talloze miljarden hulp voor die "krachtwijken" waar alle bewoners elkaar helpen.
   Met in hetzelfde katern, in aansluiting op de zoveelste ophef over voedsel:

Een tweepaginagroot artikel over de bereiding van peulvruchten, met als voorbeeld van een "gewoon Hollands gezinnetje": Abdelkader Benali en zijn vrouw. Een Marokkaan. Geboren in Marokko. Lieveling van de elite want succesvol schijver. En een poosje terug presentator van boekenprogramma's.
    En prominent Nederlandhater uitleg of detail .
    Een levend bewijs van het feit, vele jaren terug door deze redactie geformuleerd, dat het leren van de taal niets zegt over de mate van integratie. Dat met het leren van de taal het proces van integratie, dat wil zeggen: het afleren van achterlijkheden, slechts is begonnen. Dat eerwreken, uithuwelijken, vrouwen-onderdrukken, homo's haten, Joden haten, meningen onderdrukken, bommen leggen, filmers vermoorden, enzovoort net zo goed in het Nederlands kan als in het Arabisch. Of berbers. Of Turks.
    Voorbeeld: Hans Teeuwen veegt de vloer aan met de Meiden van Halal over de kern van de beschaing? uitleg of detail Abdelkader Benali kiest voor de achterlijkheid:


Uit: Joop.nl, 29-07-2013, door Abdelkader Benali - Schrijver en journalist

Het Eurovisie Songfestival voor intellectuelen

Schrijver Abdelkader Benali recenseert de eerste Zomergasten ...

   
... Teeuwens kritiek betrof niet alleen moslims, er was ook ruimte voor zelfkritiek. Fijn. Zo had hij gewild dat hij wat meer lef had gehad na de moord op Theo van Gogh om zich uit te spreken want dat deed hij niet. Nu wel. Als hij Marokkaantjes op straat tegenkwam bleken die uiteindelijk toch ook te willen luisteren. Ook hier voerden wantrouwen, agressie en verbittering de boventoon. Toen brak mijn klomp. De laatste keer dat ik een discussie zag met moslims slachtte hij de schaapjes van Halal af. Het was allemaal niet netjes ...


Red.:  Drie arrogante moslima's met de superieure lachen op hun mond waarmee ze zoveel succes hadden bij de elite dat ze er diverse progrmma's mee mochten maken, wrrden inderdaad door één man afgelscht bij de eerste de beste keer dat er een vrije duscussie mogelijk was. Een overwinning van beschaving op religieuze barbarij. Schrijver en peulvruchtenbereider Abdelkader Benali kiest onomwonden voor de barbarij.
    En let op het jaartal: dat was voor de moord op Charlie Hebdo. Toen belek dat niet alleen (bijn) alle grote moslims, maar ook (bijna) ll moslimkindertjs loyal waren aan de ismlatische moordenars - en niet aan de vermoorde verteg3nwoordigers van de bschaving. Wnt die hadden d islm beledigd ...
    Lees de interviewsri (door Robert Vuijsje in de Volkskrnt) met kleurrijke min of meer bekende in in-Nederland-verblijvers: bijna allmaal kiezen ze voor de moordende barbaren, en niet voor de beschaving van Charlie Hebdo.
    Beschaving... De gekleurde mens wat niet wat het is.
    En de Volkskrant kiest onomwonden voor de barbaren, en zet deze haatzaaier prominent in haar katerns als voorbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving.
    Absurdistan is allang hier.
    Dit is slchts en enkle voorbld uit een dikke stroom soortgelijk voorvallen - leterlijk honderden exemplaren liggen in ht srchier (geen tijd voor). Bewijsje? Van een paar dagen terug:

Rechtsboven heeft de Volkskrant de mening gevraagd van één van de weinige allochtonen met een serieuze academische opleiding (sociologen van Nederlandse origine zijn a lideologische prutsers uitleg of detail , dus de allochtone variant ...). Zihni Özdil is historicus en werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rottrdam. Waar Abdelkader Benali zijn literaire vaardigheden gebruikt om zijn haatzaaierij te verpakken, gebruikt Zihni Özdil de intellectuele methode. Zijn belangrijkste bijdrge tot nu toe is de introductie in Nederland van de term "institutioneel racisme". Bij nadere beschouwing blijkt dat gewoon "Nederlanders zijn racisten" uitleg of detail . En zijn (in 2015) laatste uitvinding: "Jansen is een Turkse naam" - of hoe hij het bracht: "Ozdil is een Nederlandse naam". Dat laatste om Nederlanders te kunnen beschuldigen van discriminatie en racisme dat ze het anders zien.
    Het voorgaande stond gewoon in de media, wnt die staan achter de strevingen van Benali en Özdil: de islamisering van Nederland. Maar als ze per ongeluk te duidelijk worden, zult u het van de reguliere media niet vernemen. Het haatstuk van Benali stond bij Joop.nl, de nationale haatzaai-site uitleg of detail . En het volgende komt van GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 07-10-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

Hier verder met de oorlogsverslaggeving #Oranje

Goedemorgen! Dik 1000 comments, dus hier gaan we fris verder met de crisis- annex oorlogsverslaggeving rond #Oranje, waar VVD-stas Dijkhoff, met COA-baasjes Bakker (VVD) dictatoriaal bekokstoofde dat er wel eventjes 700 pax extra Syrische asieleisers in het vakantiepark van Hennie van der Most (VVD) konden komen. Ondertussen zijn de bussen in Oranje gearriveerd en roeren de ranzige racisten zich op sociale media. Met een eervolle vermelding voor de Turkse onderzoeker Zietniks Oetlul, die geschiedenis schijnt te doceren op de Erasmus Universiteit.
Red
.:
   Oftewel: Zihni Özdil beschuldigt hier de Nederlandse bewoners van het dorpje Oranje van inteelt. Natuurlijk is het volgens de politiek-correctheid ten strengste verboden te wijzen op inteelt bij gekleurden, want dat is racisme. GeenStijl, dat de tegenwoordigheid van geest had om deze ontboezeming van Zihni Özdil vast te leggen (waarvoor dank), had een een speciale bestandsnaam voor dit plaatje:

  turkseonderzoekerookmaargewoonracist.png

    Dit ging zelfs de werkgever van Zihni Özdil, de uiterst politiek-correcte Erasmus Universteit Rotterdam, te ver. De "straf": hij moest de vermelding van zijn verbondenheid aan de EUR van zijn Facebook-pagina halen.
    Stel nu eens dat iemand van de EUR had geschreven dat Turken een inteelt-volk waren. Die persoon was meteen geschorst en vermoedelijk ontslagen.
    Zihni Özdil, voor een soortgelijk "vergrijp", niet. Reden: Zihni Özdil is van een gekleurd ras.
    Zihni Özdil die niet alleen een racist, hij is ook profiteur van racisme. Pro-gekleurd racisme.
    Oftewel: Zihni Özdil, Turk, is een niet een ordinaire anti-Nederlandse haatzaaier, maar een racistische anti-Nederlandse haatzaaier. Net als als Abdelkader Benali, Marokkaan of beter: berber. Net als Zwarte Pietbestrijder Quinsy Gario, Antilliaan of beter: neger. Allemaal haten ze Nederland, net als het overgrote deel van hun soortgenoten, want allemaal lijdend aan hetzelfde: de culturele nederlaag : het intensief geconfronteerd worden met een cultuur die vele beter functioneert dan de eigen cultuur door het leven in die cultuur. De reden dat ze überhaupt in Nederland zijn gekomen, daar verblijven en niet weggaan ondanks de stroom ernstige en haatzaaiende klachten.
    Dat soort mensen zijn de meest hartelijke vrienden van de elite van de media.
    "Benali" was op een zaterdag. Op de maandag erop wordt de multiculturalisme-campagne voortgezet. Eerst dit:

Gejuich over het feit dat in Canada de zoon van een aarts-kosmopoliet, Trudeau uitleg of detail , verkiezingen heeft gewonnen en een "rariteiten"-kabinet heeft samengesteld. Onder het motto "Anders is goed en en niet hoe men het doet".
    En horend bij het jaargetij:

De afbraak van de Nederlandse cultuur namens de zwarte Nederlandhaters zodat we allen gezellig tezamen kunnen genieten van de multicultuur: samen aan de winti uitleg of detail , schietpartijen uitleg of detail en vaderloze huwelijken uitleg of detail .
    Oh ja, iemand kwam nog terug op de peulvruchtbereider:
 

De Volkskrant, 09-11-2015, ingezonden brief van Annelies Jacobsen, Dordrecht

Peulvruchten

Bartje wilde al in 1935 niet bidden voor bruine bonen, en al eeuwenlang eten Nederlanders 's winters snert en zeelui raasdonders (capucijners) met spek. We hebben zelfs het spreekwoord 'je moet je eigen boontjes maar doppen'. Hoezo zijn peulvruchten 'nieuw' op het menu? En hoezo weten we niet hoe we ze klaar moeten maken?


Red.:   Maar lieve mevrouw ... Dit gaat helemaal niet over peul- of andere vruchten. Dit is ordinair gekleurd racisme "Gekleurd is goed, niet hoe men het doet". De Volkskrant staat er boordevol mee uitleg of detail . En de rest van de media is niet anders of erger.
    De eerste de best gelegenheid die zich voordoet gaat het schelden en schreeuwen richting gewone burgers onmiddellijk verder:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2015, van verslaggever Peter de Graaf

Reportage |  Asielvergadering Steenbergen

Wie schreeuwt, gaat deze keer dirct de zaal uit


Red.:   Oftewel: iedereen die zich tegen onbeperkt-toelaten keert is niet alleen angstig, xenofoob, vreemdelingenhater, racist, fascist, kampbewaarder, en machinist van de trein naar de gaskamers, maar ook nog een "schreeuwer".
  ... maandagavond trekt opnieuw een stoet van luidruchtige tegenstanders van de Markt naar het gemeentehuis van Steenbergen.


Op Telegraafse wijze in het gezicht gescheeuwd:

Maar, wees gerust:
  Ook al worden de meesten niet toegelaten tot de gemeenteraadsvergadering ...

Want de voorgaande vergadering was:
  Want de gemeente heeft strikte maatregelen genomen om een herhaling van de wanvertoning tijdens de 'beeldvormende vergadering ' van drie weken geleden te voorkomen.
    Toen scandeerden de tegenstanders van vluchtelingenopvang kwetsende en onsmakelijke leuzen om voorstanders te intimideren.

Schande!!! Intimideren ... Dat is voorbehouden aan de elite, met kreten als harteloze, angstige, xenofoob, vreemdelingenhater, racist, fascist, kampbewaarder, en machinist van de trein naar de gaskamers. Het eliteire equivlent van:
  Tegen de enige voorstander die het woord durfde te voeren, oud-gemeenteraadslid Dasja Abresch, riepen ze: 'Daar moet een piemel in.'

Maar de elite heeft de haar ter beschikking staande geweldsmiddelen, na het molesteren van een demonstrante in het eveneens opstndige Oranje, gegrepen... :
  In en om het gemeentehuis is veel politie paraat.

... zodat de elite rustig door kan gaan met haar scheldpartijen:
  Abresch kan rustig uitleggen waarom ze voor de vluchtelingenopvang is, zonder kwetsende spreekkoren. ... ze heeft ook veel steunbetuigingen gekregen, zegt ze, en is zelfs door minister Asscher gebeld.    ...
    Ze is niet bang om het woord te voeren, zegt ze eerder op de dag, net zoals ze dat drie weken geleden ook niet was. ... Abresch, ongewild uitgegroeid tot een heldin in progressief Nederland,

Maar natuurlijk. De verbaal agressieve linkshufters hebben allerlei mooie namen voor zichzlf. En:
  Opvallend is dat maandagavond meer voorstanders zich durven uit te spreken, onder wie de dominee van de protestantse kerk.

... de kerk staat natuurlijk ook weer aan de verkeerde kant.
   En tot het verbale geweld van de elitaire meute behoort natuurlijk ook dit:
  Abresch ...
    Ze hoopt dat 'de zwijgende meerderheid zich aangetrokken voelt door wat ik heb gezegd'.
    ...tegenstander Van Steenpaal ... hekelt de enquête die de gemeente heeft gehouden onder de bewoners, waaruit zou blijken dat de verhouding tussen voor- en tegenstanders fifty-fifty is.
 
De gore leugens. Alle landelijke peilingen laten zien dat meer dan tweederde van de bevolking is tegen het onbeperkt toelaten en voor het sluiten van de grenzen voor de stroom asieleisers.
    En de Volkskrant heeft ook nog een sneer:
  Sneer

De tegenstanders schuwen opnieuw de grote woorden niet.

Het is volkomen bgrijpelijk als de symbolen van de elite in vlammen opgaan. Ze hebben het er volkomen naar gemaakt.
    Oké, we hebben hier de hypocrisie van de elite bewezen. Gelukkig leveren ze het bewijs ook zelf. Nog op precies dezelfde dag. Hier is de betreffende pagina, zie rechts:

En hier wat citaten uit het artikel:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2015, door Laura de Jong

Witte mannen moeten luisteren

Mariam El Maslouhi, Anousha Nzume, Seada Nourhussen en Arzu Aslan werden afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad geinterviewd over 'het vanzelfsprekende uitgangspunt dat in de Nederlandse samenleving wit de standaard is.' De vrouwen zijn bekend op Twitter vanwege hun strijd tegen dit zogenoemde 'witte privilege'.

Een aantal opmerkelijke uitspraken uit het interview met NRC:


Red.:   Als dat niet onder "schreeuwen" valt, valt het onder "brullen". En het artikel moet nog beginnen ... Dit is erger dan "AZC, weg ermee" want de mensen die dit roepen hebben nog het excuus dat ze nergens anders hun lang opgekropte mening kwijt kunnen, en de uitsprekers van de kreet uit de kop:
  Mariam El Maslouhi, Anousha Nzume, Seada Nourhussen en Arzu Aslan werden afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad geinterviewd

... kunnen overal terecht met hun geschreeuw: NRC, de Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland, De Groene Amstrerdammer, Joop.nl, Pauw, DWDD ... Ze hoeven maar te kikken en ze mogen komen opdraven. Net als Quinsy Gario, Sylvana Simons, Zihni Özdil, enzovoort.
    Maar die "schreeuwers" in Steenbergen riepen nog iets:
  Tegen de enige voorstander die het woord durfde te voeren, oud-gemeenteraadslid Dasja Abresch, riepen ze: 'Daar moet een piemel in.'

Nog schandelijker!!! Laten we de koppen nog groter maken!!!
    Hier één van de gekleurde cultuuraanwinsten: 
  Basisschoolleerkracht Arzu Aslan 'Ik ruik ze. ... Witte mannen, je moet ze bréken. ...'

"Ach, dat moet je niet letterlijk nemen - dat is figuurlijk bedoeld...". En de Volkskrant is het er dan ook van harte mee eens:
  Op Twitter kregen de vrouwen de afgelopen dagen bijval. ...

Dit is heel ver voorbij de beschrijving met behulp van de term "hypocriet". Dit is doodgewoon kwaadaardig.

    En de campagne gaat door. Arnon G. voegt zich bij de haat van de gekleurde 'zeikwijven':


Uit: De Volkskrant, 10-11-2015, column door Arnon Grunberg

Spookje

Bas Blokker, voor zover ik weet een witte man van ongeveer middelbare leeftijd, schreef zaterdag een boeiend stuk in NRC Handelsblad over 'Black Twitter'.
    Ruwweg komt dat neer op vrouwen die met enige ironie via onder andere Twitter iets aan de maatschappelijke rangorde proberen te veranderen. Een van hen, Arzu Aslan, zei: 'Witte mannen, je moet ze bréken.'
    Nu ben ik ervoor dat witte mannen ook eens worden gebroken, in de figuurlijke zin van het woord. ...


Red.:   Maar natuurlijk. Geen probleem voor Arnon G. (die natuurlijk zelf absoluut niet gebroken wil worden), want geen witte man. Wat dan wel? Antwoord:
  Voor alle duidelijkheid, ik spreek als geslachtloos buitenaards wezen. Een soort spookje.

Een liegende Joodse man.

    Van dezelfde pagina als de gekleurde "zeikwijven" (term GeenStijl):


Uit: De Volkskrant, 10-11-2015, door Jerry Straub, ondernemer, consultant en oud-raadslid in Amsterdam

Wees niet bang voor een 'rare' achternaam


Red.:   Niemand is 'bang' voor die 'rare achternaam'.  Vele mensen hebben een weerzin tegen de 'rare achternaam', om bijzonder veel bijzonder goede redenen - de koran, het kalifaat, 9/11, Theo van Gogh, Charlie Hebdo plus nog oneindig veel meer.
    En een aantal daarvan speelt een rol bij het aannemen van mensen in een bedrijf: zo willem moslims allerlei voorrechten en zijn ze een maand van het jaar nauwleijsk productief.
    Dit artikel is weer allemaal pure kwaadaardigheid. Kijk maar naar de onderkop:
  Stel een Chief Diversity Officer aan bij elke organisatie om discriminatie van sollicitanten tegen te gaan.

Belachelijk. Alle bedrijven die een  'Chief ... Officer' hebben, hebben al een 'Chief Diversity Officer' of een overeekomstig beleid, want dat zijn allemaal grotere bedrijven. En die zijn (bijna) allemaal hartstikke kosmopolitisch en neoliberaal en er ten zeerste op gespitst om uit iedereen die ze kunnen vinden de maximale opbrengst te persen. En aangezien ...:
  Nederlandse allochtonen zitten op hogescholen en universiteiten, studeren af of zijn al lang afgestudeerd en spreken perfect Nederlands.

... zouden die grotere bedrijven onmiddellijk deze nieuwe pareltjes aannemen.
    De waarheid is natuurlijk dat deze zinsnede, bedoeld als representatief, een grofstoffelijke leugen is. Er zijn nu meer allochtonen die op een hogere opleiding zitten dan 20 jaar terug, maar ze lopen nog aanzienlijk tot sterk achter. En wel meer op die opleidingen die productief zijn voor bedrijven. Techniek, ICT, enzovoort uitleg of detail .
    Er zijn ongetwijfeld kleinere werkgevers die mensen afwijzen op "naam". Maar doorvoor hebben ze bijzonder goede redenen - vraag maar aan de tuinbouwers: die willen geen allochtonen hebben: die vinden ze lui en hebbende een grote mond. Daarom werken er 300 tot 400 duizend Polen en andere Oost-Europeanen in Nederland.
   Oh jee, de nare werkelijkheid dringt met zijn gruwelijk kluwen de burelen van de Volkskrant binnen:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2015, van verslaggeefster Janny Groen

'Hitsige' Syriër vluchteling daagt PowNed

Ahmed, een Syrische vluchteling, eist in een kort geding dat PowNed interviewfragmenten die van hem zijn uitgezonden verwijdert en de berichtgeving over hem rectificeert. ...
   ... zijn advocate Channa Samkalden ...
   Ahmed verbleef in de noodopvang in Apeldoorn, waar hij werd benaderd door een undercover journaliste van PowNed. Zij deed zich voor als studente die universitair onderzoek doet naar de waarden en normen van Syrische vluchtelingen en hoe deze zich verhouden tot die van de ontvangende maatschappij. ...
    Het interview ... duurde ruim een uur. Gevraagd werd onder andere naar veronderstelde religieuze verschillen, polygamie, seksualiteit en homoseksualiteit. De vragen werden allengs explicieter. Wat zou hij doen als hij een meisje seks zag hebben met een groep mannen? Of op straat homo's zag zoenen of elkaar betasten? Ahmed liet zijn persoonlijke aversie zien door zijn vinger in zijn keel te steken. Hij voegde eraan toe dat hij het zelf niet kan accepteren, maar dat hij zich realiseerde dat in Nederland mensen veel vrijer zijn.
    Uiteindelijk werd gevraagd naar zijn persoonlijke seksbeleving. Zijn hoofd stond er niet naar, reageerde Ahmed, verwijzend naar de oorlog in Syrië. Na doorvragen vertelde hij dat hij in Griekenland in het ziekenhuis had gelegen. Hij had buikklachten die waren gerelateerd aan zijn testikels. Vanwege de omstandigheden had hij lange tijd geen zaadlozingen gehad. De dokter had hem geadviseerd te masturberen en seks te bedrijven.
    Volgens Samkalden ...Dieptepunt noemt zij de beelden van haar cliënt, waarin hij het heeft over zijn grote ballen en seks.
    PowNed plaatste het filmpje op zijn YouTube-kanaal, dat werd in enkele weken 80 duizend keer bekeken. Op Facebook stonden de seksfragmenten met de kop 'Vluchteling: mijn ballen zijn heel groot.' ...


Red.:    Oh gruwelen aller gruwelen ... Hadden ze net indringend het beeld uitgedragn van al die gezinntjes waarvan de mannnen ingenieur en tandarts zijn ... En nu lijkt het wel alsof die kerel met dat bord in Steenbergen gewoon gelijk had ...
  Er is heftig en veelal in schunnige taal gereageerd op de seksfragmenten. Een asieldemonstrant in Steenbergen droeg, kennelijk geïnspireerd door PowNed, een spandoek mee met de tekst: 'Een asielzoeker met een volle zak, pakt uw dochter met gemak.'

Wááááááááááááááát ... Dat wisten ze  bij de Volkskrant al ...??? 
    Dan zijn het nog grotere smeerlappen dan hier al uit de doeken is gedaan.
    Natuurlijk zijn er de ideologen en doorgewone hersenlozen die het navolgen:


De Volkskrant, 12-11-2015, ingezonden brief van Joost van de Wal, Loon op Zand

Spandoek

Volgens zekere luidkeelse opvattingen zorgen vluchtelingen voor steeds meer verloedering. Naar verluidt zijn zij een gevaar voor de samenleving in het algemeen en voor onze kinderen, voor onze uitkering, voor onze waarden en normen in het bijzonder.
    Maar één blik op pagina 5 van de Volkskrant van 10 november en ik word echt bang voor de makers van het spandoek met 'Uw dochter 12 jaar? Dan is ze voor een vluchteling gebruiksklaar.'
    Of voor de stenengooiers die het nodig vonden om het raam van een huis van een Afrikaans gezin in te gooien. Zo te zien is de verloedering bij hen pas echt in de juiste handen en ze hebben er kennelijk de sokken goed in gezet!


Red.:   Kijk, zo werkt het nu: de ideologen gooien alle ramen van de maatschppij in, en zijn dan verontwaardigd als een paar van hun eigen ramen eraan gaan. En net als tijdens de dertiger jaren, loopt het stomme deel van het volk er achteraan.
    Volkomen onbedoeld mengt ook voormalig PvdA-leider Wouter Bos in het debat. Zijn bedoelde onderwerp is een steunpilaar van de politieke-correctheid en multicuturalisme in het "chique" deel van maatschppij en media: NRC-columnist en "maatschappijfilosoof" Bas Heijne uitleg of detail . Heijne heeft geklaagd over visieloosheid van de politici - vermoedelijk wil hij dat die zich veel duidelijker achter het "open grenzen' scharen. Bos is nog steeds genoeg politicus om te weten dat dat politieke zelfmoord zou zijn - het aantal zetels voor Wilders in de peilingen staat nu op rond de 38, en zou meteen verder stijgen. Dus schrijft Bos dit:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2015, column door Wouter Bos, econoom en politicoloog

Salonpopulist

Tussentitel: Een politicus heeft mazzel als hij een kwart van zijn grote verhaal overhoudt

Voor veel politici is het bedenken van het grote verhaal niet het moeilijkste onderdeel van het vak maar er op herkenbaar blijven tijdens al het praktische handwerk wel.   ...
    Ik denk dat zo'n politicus doet wat hij moet doen. Maar Bas Heijne verwijt die politici liever dat ze geen groot verhaal hebben. ...


Red.:   Maar zowel Heijne als Bos hebben het natuurlijk mis. Of misschien beter: ze bedonderen de boel. Want politici hebben wel degelijk een groot verhaal: voor Europeanisme, kosmopolitisme, globalisme, neoliberalisme, individulisme en nomadisme. En tegen de nationale staat, sociale zorg, solidariteit en maatschappelijk vertrouwen. Tegen de residente cultuur. En tegen:
  Ik denk dat het gros van de politici wél een groot verhaal heeft bij de grote vragen van deze tijd. De man die Heijne en ik waarschijnlijk allebei het meest verafschuwen, Wilders, heeft misschien nog wel het meest coherente grote verhaal. We zijn het er alleen niet mee eens.

Den spijker op zijne kop. En dat maatschappelijke 'er niet mee eens' kan gevoeglijk vervangen worden door een equivalent van dat persoonlijke 'verafschuwen': ze zijn er rabiaat tegen.
    De visie van de politici is die van het semitische nomadisme.
    Oké, denkt u dat het niet nog absurder kan ...? Hier komt het:

Wat kreten roepen richting een in je zakken pissend Gutmensch is eigenlijk fascisme. PVV en nog erger NVU is fascisme en levensgevaarlijk. Geert Wilders hoort in de gevangenis. Maar koppensnellende jihadi's zijn romantisch.
    Bij de Volkskrant zijn ze "stark raving mad" uitleg of detail . Volkomen gestoord.
    Maar niet op een leuke manier, maar op een levensgevaarlijke manier.
    De manier met rivieren van bloed als gevolg.
    De visie van de elite is die van het semitische jihadisme en nomadisme.
    Maar zowel de jihadist als de nomadist is niet te stoppen. Dus de volgende dag:


Grandioos nieuws!!!
    Met waterdicht bewijs:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2015, van verslaggever Maarten Keulemans

Gemengde wijk leidt niet tot onderling wantrouwen

De veel geciteerde stelling Amerikaanse socioloog Robert Putnam over etnisch diverse wijken klopt niet, blijkt uit heranalyse van zijn eigen cijfers.

Tussentitel: Putnm heeft een onderzoekstechnische fout gemaakt

Een van de invloedrijkste wetenschappelijke inzichten over de multiculturele samenleving - dat een etnisch diverse wijk de bewoners wantrouwig maakt - blijkt niet te kloppen. Mensen in gemengde buurten trekken zich helemaal niet terug in hun schulp, zoals de eminente Amerikaanse socioloog Robert Putnam acht jaar geleden stelde. Vervolgonderzoek had daarover al twijfels opgeworpen; nu blijkt het ook uit heranalyse van Putnams cijfers zelf.    ...


Red.:   Voor iedereen zichtbaar: zo boterzacht dat zelfs Diederik Stapel er zijn handen niet aan had gebrand - die had zelfs gezorgd voor aanvullend bewijs.
    Wat is hier aan de hand? Een causaal verband tussen iets laag-bij-de-gronds als etnische vermeninging met iets hoog-abstracts als "vertrouwen" is natuurlijk sowieso lastig te leggen. Dat loopt door meerdere stappen. En eigenlijk is zowel de positieve als de negatieve uitspraak hieromtrent op puur de wetenschappelijke afleiding al slecht te vertrouwen. Het is als met het verband tussen het opgaan van de zon en het openen van de bloemetjes: iederen weet dat het een causaal verband is, maar ga het maar eens bewijzen vanuit "hoeveelheid straling" tot "blaadjes bewegen van stand 1 naar stand 2".  Het eerste onderzoek naar deze relatie geeft wel een causaal verband, het tweede niet. Of andersom. Dat is leuk voor de wetenschap, maar onbelangrijk voor de werkelijkheid. De werkelijkheid zijnde dat de bloemetjes opengaan als de zon opkomt.
     Dus het is op dit moment volkomen onzeker of de onderzoeker, Putnam in dit geval, inderdaad de eerste keer een fout gemaakt heeft en niet de tweede. Maar ook hier is dat volkomen onbelangrijk: kijk naar Amdsterdam Bijlmer, Utrecht Kanaleneiland, Den Haag Schilderswijk of Rotterdam Feijenoord, en je ziet gigantisch sociale achterstanden, en een enorm wantrouwen tegen welke vorm van blank Nederlandsheid dan ook: van politie tot politiek - ga er maar eens rondlopen met een camera. De enigen die ze vertrouwen is de eigen kleur. Hoezo "Geen onderling wantrouwen"? In Den Haag Schilderswijk probeerden ze in 2015 het politiebureau plat te branden ...
    En waar het hier om gaat: was de uitslag van het onderzoek andersom geweest, dan was het artikel niet verder gekomen dan een klein berichtje en/of iets in het wetenschapskatern, vergezeld van allerlei methodologische bezwaren. Onder het uitgesproken motto: "We geven altijd tegenspraak".
    Een aperte leugen: de Volkskrant spreekt ieder onderzoek tegen dat haar ideologie tegenspreekt, en ondersteunt ieder onderzoek dat haar ideologie bevestigt:
  Hoogleraar sociale geografie Sako Musterd, ook van de Universiteit van Amsterdam maar niet bij de studies betrokken, verbaast het niet. In een studie onder inwoners van Amsterdam die hij binnenkort met collega's van het AMC hoopt te publiceren, komt ook hij tot conclusies die haaks staan op die van Putnam. 'We vinden vooral verschillen tussen afzonderlijke bevolkingsgroepen. Maar etnische diversiteit op zich doet niet zoveel', zegt Musterd.    ...
    Dat Putnams analyse al die tijd onjuist was, duidt overigens niet op fraude of wetenschappelijk wangedrag, benadrukken alle betrokkenen. Eerder is er sprake van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, vindt Musterd. 'Dat is ook niet erg. Op een gegeven moment mag je best vaststellen dat iets wat je acht jaar geleden nog dacht, achterhaald is', zegt hij.
   
Zoals gezegd: was de bal de andere kant op gerold, had hier alleen maar kritiek gestaan.
    Sorry, niet zorgvuldig gelezen: het feit dat de correctie onjuist is, staat zelfs al in het artikel:
  Putnam heeft een onderzoeks-technische fout gemaakt, schrijven sociologen Maria Abascal van Princeton University en Delia Baldassarri van de Universiteit van New York deze maand in het vakblad American Journal of Sociology: hij houdt geen rekening met het feit dat mensen uit sommige andere culturen sowieso meer op zichzelf zijn, in zijn geval vooral Afro-Amerikanen en latino's. Houd daarmee rekening, becijferen de twee, en weg is het vermeende 'uit elkaar vallen' van de sociale samenhang.

Brullen van de lach!!!! De correctie: wat Putnam vond was niet dat gekleurden wantrouwender werden ... Ze waren altijd al wantrouwender ...
    Precies wat op deze website al heel lang betoogd wordt. En in feite bewezen is.
    In de rechterkolom van het artikel in de Volkskrant staat een pedante lijst van mensn die het dus fout gehad zouden hebben in het aanhalen van Putnam. Allemaal zeer gematigde tegenstanders van de vrije immigratie en/of het zonnige multiculturalisme.
    Die Volkskrant is echt ontzettend veel fouter dan de Völkische Beobachter, de propagandakrnat van het nazisme - die waren er open en eerlijk over. De Volkskrant is de propagandakrant van het semitische jihadisme en nomadisme - in het geniep. Een krant van een levensgevaarlijke vijfde colonne afkomstig uit het Midden-Oosten uitleg of detail uitleg of detail .
    Aan het eind van een drukke week is het zaterdag geworden. Zaterdag 14 november, een dag na de vorige items. En zaterdag dus met veel meer ruimte in de krant. En de Volkskrant neemt de gelegenheid te baat om een overzicht te geven van haar ambities aangaande de Nederlandse cultuur en de beschaving in het algemeen. Hier eerst weergegeven in beelden - besprekingen volgen erna:
 
Pag. 5-6: Een pleidooi voor het opheffen van Zwarte Piet
De stem van de elite
 
 
Pag. 10-11: Een pleidooi voor oorlogvoeren
De Joodse stem
 
 
 
Pag. 14-15: Een pleidooi voor open grenzen
Het nomadisme
 
 
Pag. 14-15: Een pleidooi voor de moslims
Het multiculturalisme
 
 
Pag. 14-15: Een pleidooi voor anti-blank racisme
    De zwarte stem

Moslims, zwarten en Joden ... Allemal pleiten ze tegen de Nderlandse en Europese nationale culturen. Allemaal willen ze de Europese beschavingen vernietigen. En al deze stromingen hebben vrijwel universele en deels fanatieke aanhang onder de blanke elite, met name de media met daarin sterk de Joodse stem => . Geïnspireerd door gezamenlijke belangen in kosmopolitisme, globalisering en neoliberalisme. Een gezamenlijke en keiharde strijd tegen de onderste tweederde van de burgers uitleg of detail die thuisblijven en het werk doen waarop de eerstgenoemden parasiteren.
     En de strijd voor tegen alles dat Nederland is wordt natuurlijk voortgezet in de diverse columns. Topcolumnist is Bert Wagendorp uitleg of detail (de Joodse stem), die trapt in de trapt in de eerder beschreven valkuil onbedoeld gespannen door de sociale wetenschap en daardoor zijn filosofie blootgeeft:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, column door Bert Wagendorp

Foutje

In gemengde buurten vertrouwen mensen elkaar wel, ontstaan vriendschappen en bloeit vrijwilligerswerk .... Etnische diversiteit speelt geen rol van betekenis.    ...
    ... vaststelling dat immigratie en diversiteit op langere termijn voor een samenleving zeer gunstig zijn op onder meer economisch en cultureel terrein. ... Daarom is het iets om mee te nemen in ons denken over immigratie, zeker nu.


Red.:   De levende bewijzen: Amsterdam Bijlmer, Utrecht Kanaleneiland, Den Haag Schilderswijk of Rotterdam Feijenoord. En de Franse rassenrellen van 2005, de Engelse rassenrellen van 2011 en de Zweedse rassenrellen van 2013. En de schier ontelbare hoeveelheid moslims-aanslagen.
    Volgende is de voormalige chef-wetenschap en cultureel-antropoloog Maarten Keulemans uitleg of detail (de elite-stem):


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, door Maarten Keulemans

De naakte Piet


Het heerlijk avondje is gekomen, en dus kwam de zwartepietendiscussie uit Spanje weer aan. ...
    Uiteindelijk is er maar één groep die rotsvast in Zwarte Piet gelooft: de witte ouders die menen dat al dat geblackface een essentieel onderdeel uitmaakt van de Nederlandse culturele identiteit.
    Een geestesdwaling, waarvoor trouwens ook een term bestaat: 'best sneu'.


Red.:   Als steun aan de de strijd van de negers tegen Nederland. En verderop in hetzelfde katern topcolumniste Sheila Sitalsing (de immigranten-stem):


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, rubriek Het is eigenlijk heel simpel, door Sheila Sitalsing

Tofik

Djinn, het boek waarin de oud-GroenLinks-politicus Tofik Dibi invoelbaar maakt hoe het is om een leven lang te worstelen met het idee dat je er niet mag zijn, las ik ademloos en ontroerd. ...
     Toen hij halverwege de jaren nul de politiek in ging, was Dibi fris en eigenwijs en nooit te beroerd voor een prikkelende quote: drie elementen die een positie als medialieveling garanderen.


Red.:   Dibi was fris en eigenwijs en nooit te beroerd voor een prikkelende quote als het ging om het verdedigen van de islam in al haar aspecten met quotes  "Islam is vrede" of "Alle moslims zijn lieve mensen" vooral wanneer de islam vanwege al die "goede" aspecten weer eens in het nieuws was, hetgeen hem maakte tot een strijder om de koppositie van "meest gehate allochtoon" samen met Mohamed Rabbae de boekverbrander.
    Dit was een overzicht van een dag van totale weerzinwekkendheid. Nu wat details van de ingewanden van het rottende lijk. Eerst de neger (voor de term, zie verder). Ze schrijft in aansluiting op het 'Witte mannen moeten luisteren'-artikel. Dat artikel is de redactie is nog niet onder ogen gekomen, maar het kan niet erg niet veel weerzinwekkender zijn dan dit:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, door Harriët Duurvoort

Van Black Twitter tot white privilege

Laten we niet in een hysterische kramp schieten, maar open en respectvol het debat aangaan over racisme en wit privilege.


Red.:   Oftewel: "Jullie zijn racisten met white privilege", en 'daar moeten we op een open en respectvolle manier over kunnen praten'. Dat is volkomen absurd. Ze mag blij zijn als het in de reacties bij beledigingen blijft - in "minder beschaafde" kringen zou een klap in het gezicht beschouwd worden al een redelijk antwoord op een klap in het gezicht.
    En dan moet het artikel nog beginnen:
    De pure kwaadaardigheid blijkt onmiddellijk. Want nog voor het recnte aanleiding-gevende artikel in NRC verscheen, had Elma Drayer al een antwoord geschreven dat al bij de redactie van Vrij Nederland lag, maar toen nog moest verschijnen. Waarin ze een open en respectvol antwoord gaf op eerdere versies van het door de negers en moslims gestelde. Hier is het antwoord van Duurvoort op Drayer:
  'Het gehamer op white privilege houdt de verschillen alleen maar in stand', bitste Elma Drayer in chocoladebelettering op de cover van Vrij Nederland.

Niks geen openheid en respect. Pure rancune en haat van de neger. Reden om de neger te adresseren als neger, want dit had de redactie natuurlijk al gelezen.
   Waarna het voor meer dan de helft van het artikel, zoals gewoonlijk, gaat over Amerika, uiteindelijk gevolgd door "Ook mijn huidige heden is grotendeels bepaald door kolonialisme en slavernij", om te komen tot dit:
  Wij zijn in zestig jaar een diep gemengde multiculturele samenleving geworden met zowel migrantengemeenschappen die een verleden met Nederland delen als die dat niet doen. Alles is onder het containerbegrip 'allochtoon' geschaard, wat geen recht doet aan de verschillen. Soms wringt het dat de problemen van Marokkaanse jongeren op eenzelfde hoop gegooid worden als die van Antilliaanse jongeren. Het stoort mij dat Nederland niet inziet dat er tegenover de Antillianen een heel andere historische verantwoordelijkheid speelt omdat problemen in de zwarte onderklasse mede het gevolg zijn van een eeuwenlang gedeeld verleden. Een geschiedenis van uitbuiting.

De roep om een speciale positie op grond van ras. Want het beroerp op de gschiedenis is allang weerlegt door reageerders op ht internet: dan moeten wij Nederlanders nog heel veel geld krijgen van de Spnajaarden, en de Europeanen instantaan Amerika ontruimen. Dus inclusief de negers die daar nu zitten.
    Rot dus op met je slavernijverhalen. Dat is gore gschied- en discussievervalsing. De gechiedvervalsing zittende in het feit dat de hooddaders negers waren. Negers in Afrika die slaven maakten en ze verkochten aan Arabieren en Europeanen.
   Maar er volgt nog zo'n exemplaar:
  De angst voor de islam is hier een zorgelijke factor van belang geworden, met ontwrichtende gevolgen voor de moslimgemeenschappen, die leidt tot uitzichtloosheid, overlast, criminaliteit en radicalisering.

Het is Goes-Vaals-Dordrecht natuurlijk precies andersom: overlast, criminaliteit en radicalisering hebben geleid tot een afkeer van moslims, die gore woordvervalsers vertalen als "angst", om daarvan weer "xenofobie" te kunnen maken. Nou, die moslims zijn allang geen vreemden meer. We kennen ze maar al te goed van de talloze aanslagen en Opsporing Verzocht.
    Het Zwarte Pietverhaal. Daarvan is alleen dit nodig:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, van verslaggever Olaf Tempelman

Interview | Frits Booy, sinterklaasfeestkenner

'Zwarte Piet is flexibel genoeg om succesvol te blijven'

Als er iemand de laatste 150 jaar gedaanteveranderingen onderging, dan is het Zwarte Piet, weet sinterklaasexpert Frits Booy. Zijn 'polder-Pieten' zijn zaterdag bij Sints intocht in Meppel.


Red.:   Hier praat de Joods stem met de stem van de elite. De 'Sinterklaasexpert'... Er is talloze malen geschreven (op het internet): er is maar één prtij die over dit soort tradities gaat en er expert in is: degenen die eraan meedoen. Die Booy is een elitarist die er maar één substantieel ding mee kan doen: hem verraden. En die voor dat doel ingeroepen is door de auteur van het Volkskrant artikel, dus ook iemand uit de elite, die dit schrijft:
  Hartstochtelijker pleitbezorgers van de sinterklaastraditie heeft Nederland maar weinig.

Een gore leugen. De sinterklaastraditie heeft geen pleitbezorgers in de elite, maar vele miljoenen bij de Nederlandse burgers.
    Maar Nederlandse burgers tellen niet mee voor deze auteur, want ook deze auteur is dus van Joodse afkomst.
    En dan het artikel waarin de Joodse stem niet de brenger maar het onderwerp is:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, door Michael Persson

'Militairen sturen is een vorm van beschaving'

Leon Wieseltier is een van de gezaghebbendste denkers van Amerika, met een boodschap die geen nuance duldt: de VS moeten militair ingrijpen in Syrië. 'We zijn zo fucking passief.'

...    Hier, in de karig gemeubileerde kamers van het Brookings Instituut, een van de denktanks aan Massachusetts Avenue in Washington die in slagorde hun argumenten afvuren op het Witte Huis en het Congres, zit een van de felste denkers van Amerika. De enorme witte haardos geeft de gedachten extra gewicht. 'We zijn zo fucking passief. Wat er nu in Syrië gebeurt... dit is de grote test van onze tijd.'    ...


Red.:     Net als Vietnam. Laos, Cambodje. Cuba, Panama, Granada. Kosovo. Afghanistan, Irak (2x), Libië. Alleen Cuba valt niet in het spectrum van "mislukking" tot "genocide". Maar dat is omdat de Amerikanen daar verloren en geen invloed kregen.
    Dit soort geluiden van de Joodse stem is een aparte verzameling aan gewijd, zie hier uitleg of detail . Het valt allemaal te scharen direct onder en als de gevolgen van het nomadisme .
    Waarmee je deze verzameling van absurditeiten verspreid door de Volkskrant (en de rest van de media) zou kunnen en misschien wel moeten afsluiten, want ook moderne webbrowers hebben hun beperkingen aangaande de lengte van webpgina's en er is geen zicht is op een afname laat staan een verdwijnen van het absurdisme.
    Maar dat kan niet. Want terwijl "verhaaltechnisch" de apotheose bereikt lijkt te zijn, wordt in de maatschppelijk prktijk de gevolgen ervan uitgeleefd. Want in de avond van 13 november plegen de moslims hun zoveelste aanslag, dit keer weer in Parijs, en ook dit keer op willekeurige burgers. Omdat 13 november een vrijdag is en de kranten voor zaterdag al grotendeels voorgedrukt zijn, was er nog slechts beperkte aandacht op die 14de novmber. En de eerste reactie na het weekeinde gaan over de schok van de ruim honderd doden.
    En daarna herhaalt het absurdistische theater van na de vorige aanslagen zich. Het absurdistische theater dat een hoofdoorzaak is van de erop volgende aanslagen. Een absurdistisch theater dat hier niet veel detail hoeft te worden weergegeven, aangezoien GeenStijl dat al op zeer treffende wijze heeft gedaan:


Uit: GeenStijl.nl, 16-11-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

Aux armes! Heerlijk avondje 'Parijs' op de NPO

Nederland! Gaat u er eens goed voor zitten. We hebben de hele avond Parijs-duiding op de NPO Wegkijkbuis. We beginnen zo met DWDD & Matthijs van Nieuwkerk met een enorme morele Eiffeltoren in zijn broek. Samen met Beatrice van der Bomgordel, Fidan Ekiz, Bassie Heijne en BeroepsBelg Peter Vandermolenbeek (NRC), in een extraspeciale indrukwekkende uitzending over 'Frankrijk'. ...


Red.:   Bij DWDD is de moslima Fidan Ekiz, eentje die er wat minder "kameel"-achtig uitziet => , een reguliere gastvrouw aan tafel in het kader van de campagne "Moslims zijn gewone mensen precies als u en ik". 'Beatrice' is de veelvuldig ingeroepen "terrorisme-expert" Beatrice de Graaf met de ene boodschap "Het is allemaal onze eigen schuld en tegen de aanslagen is niets te doen". Bas Heijne is een elite-commentator bij en Peter Vandereers hoofdredactur van elite-krant NRC, minstens net zo politiek-correct als de Volkskrant en Trouw mar met de rchterpink omhoog. En in dit geval allemaal met precies dezelfde boodschap: "Moslims zijn gewone mensen precies als u en ik, het is allemaal onze eigen schuld en tegen de aanslagen is niets te doen".
    Dit ter toelichting bij de namen. Verder met GeenStijl:
  Daarna meteen door met het NOS Journaal, met een kwartier durende indrukwekkende reportage over een indrukwekkende minuut stilte. Daarna mag u even iets voor uzelf doen (toastje met boursin smeren), en om 22:00 uur gaan we verder met Nieuwsuur. Met een indrukwekkend verslag van TomKleijn vanuit Parijs en een deskundige die komt vertellen dat het toch echt onze schuld is.

Dus nog meer mensen met dezelfde boodschap.
  En dan is het alweer tijd voor Pauw, met Abu Al-Marcouch, Dennis 'Abdelkarim' Honing en Philip 'Alpinopet' Freriks, die over Éléphant dans la pièce komt vertellen (oui, as if)

Ahmed Marcouch, PvdA-politicus,  zit er om te benadrukken dt "Moslims zijn gewone mensen precies als u en ik" (met dien verstande dat deze gewone moslim graag politie-agenten van gekleurde kunne ziet met een hoofddoek want naar blanke agenten luistert het gekleurde volk niet), Dennis Honing is een blanke islam-bekeerling die er zit om te laten zien dat moslim-zijn iets heel gewoons is en net als alle andere godsdiensten, en voormalig Journaal-lezer Philip Freriks zit er omdat hij een bekend Francofiel is en nu in Parijs woont. Die trouwens een beetje in eigen bron spuugde, want onthullende dat bij de "Je suis Charlie"-demonstraties na de vorige aanslag nauwelijks tot niet allochtonen aanwezig waren, in tegenstelling tot de leugens daarover verspreid door NOS Journaals en alle andere media. Natuurlijk ging "de eigen bron" niet in op deze onthulling, omdat die natuurlijk alles zegt over de ware loyaliteiten van de moslims. Loyaliteiten die natuurlijk een klein jaar later nauwelijks veranderd zullen zijn. Daarover zometeen meer. Dus deze voorspelling van GeenStijl kwam een miniem klein deel niet uit. De rest natuurlijk volledig.
    Maar waar het in het GeenStijl-artikel om ging was deze samenvatting:

  Hieronder de BingoKaart voor hedenavond. Wie het eerst alle vakjes aankruist, maakt kans op een jaar lang worst en ham en 72 kratten bier naar keuze. Succes!(BingoKaart via @Endannogwat)

Waarop een reageerder ook nog een even treffende aanvulling had:
  Ik heb "5de colonne" op mijn kaart staan. Ik ga nooit winnen.

ZoekEenVrijeNick | 16-11-15 | 19:16

Brullen van de lach!!!
    Maar het woord dat iedere bingo-kaart niet alleen waardeloos maakt maar onmiddellijk vlam doet vatten, is natuurlijk dit: remigratie.
    Een enkel voorbeeld van de hoogst "neutrale" NOS Journaal:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2015, tv-recensie, door Haro Kraak

Het eigen gelijk

... De Telegraaf ... Dinsdag op de voorpagina: 'Asielcontrole faalt'. De krant noteerde dat parlementariërs vrezen dat 'IS-strijders zich zo wel heel makkelijk kunnen voordoen als vluchtelingen'.
    In het NOS Journaal was maandag nog het tegenovergestelde geluid te horen: 'Het ligt niet voor de hand dat zich potentiële aanslagplegers onder de vluchtelingen bevinden.' Je moet bij de procedure immers 'veel over jezelf vertellen', zei IND-directeur Rob van Lint ...


Red.:   Een gore leugen natuurlijk, gretig doorverteld door de NOS, en eentje die in deze uithoek van de krant zelfs de Volkskrant onthult:
  ... een tikje naïef, alsof liegen onmogelijk is.   ...

En let op: deze observatie is ervoor en erna nooit en te nimmer te horen geweest in de politiek-correcte media. In druk en electronisch.
    Overigens, na een aanvankelijke hausse aan "IS", is men na een paar dagen wel zo ver om te constateren dat de daders allemaal in Frankrijk of België geboren zijn. Maar dat is natuurlijk allemaal "Onze eigen schuld en tegen de aanslagen is niets te doen". Vanwege de onontkoombare conclusie als je het ook maar enigszins anders zit. Want dan is die enige mogelijke conclusie dat de moslims een vijfde colonne vormen.
    Hier de campagne van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Het kalifaat en de banlieue

IS moet niet alleen in het kalifaat, maar ook in de getto's van Europa worden bestreden.

De vaststelling dat een open samenleving zich nooit afdoende zal kunnen verweren tegen het nihilisme van IS ...
    IS zal niet verdwijnen met de getto's in Europa. ...
    Alle westerlingen zijn door IS tot doelwit verklaard. ... Het Westen moet hard optreden tegen IS ...


Red.:    Het zijn niet de Europese moslims, maar IS. De echte Europese moslims  ...:
  'De gematigde moslims zijn de enige macht die de fanatici kunnen stoppen', zei de Israëlische schrijver Amos Oz zondag in Buitenhof. En de Jordaanse koning Abdullah zei naar aanleiding van de aanslagen in Parijs: 'Moslims moeten de strijd tegen de terreur aanvoeren' - nadat hij eerder voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties had betoogd dat het moslim-fundamentalisme 'iets van ons' is. Het is hoopgevend dat deze geluiden in de islamitische gemeenschap steeds meer lijken te resoneren, getuige ook de antiterrorisme manifestatie van gisteravond bij de Rotterdamse Esselam moskee.

...zijn natuurlijk allemaal gematigde moslims. Vergeten wordt dat dit soort woorden en gebaren inmiddels usance zijn na iedere aanslag, waarna er niets gebeurt, tot aan de volgende aanslag. Bovendie: dit is n nekeling die bewert st tsrlken nmens demoslims. Hier de echte moslims:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2015, van verslaggevers Ana van Es, Sakir Khader

Nu komt de staat wel de wijk in

Ook na de aanslagen in Frankrijk leidt het spoor naar de wijk Molenbeek in Brussel. Maar, zeggen bewoners, waar was de overheid de afgelopen jaren?

...    'De overheid is hier nooit geweest,' zegt Aisha Toumi (63) uit Tunesië, sinds veertig jaar in België. ...


Red.:   En waar voerden bijvoorbeeld de moslims van de Schilderswijk actie tegen: de aanwezigheid van de overheid in de vorm van de politie. En de politie is het laatste bolwerk van de overheid - als de politie niet welkom is en niet kan komen, is de brandweer enzovoort dat ook niet. De grote rellen in Frankrijk in 2005 begonnen met de dood in een elektriciteitshuisje van twee jonge criminelen op de vlucht voor de politie. "De politie heeft ze vermoord", was de kreet. En men stak half Frankijk in brand. Moslims, geholpen door negers.
    De moslims (en ook de negers) haten de Europese overheden. Omdat het symbolen zijn van de Europese maatschappijen. Die zo veel succsvoller zijn dan hun islamitische maatschappijen.
    Dat zijn dus de echte moslims en niet die enkeling die staat te smoezen voor de camera's, en al helemaal niet de moslim-elite die gematigd staat te zijn in de studio's. Die staan voor een luttele paar procent.
    De echte moslim gaat helemaal niets oplossen, want dat wil hij niet. Kijk ook even naar dit filmpje op internet uitleg of detail van moslims in Molenbeek die blij toeteren na de aanslagen (natuurlijk nergens te zien op de Europese media - het kwam dan ook via Polen, vermoedelijk van een Poolse immigrant).
    En dus is een oproep tot de moslism hetzelfde als niets-doen:

  Tussentitel: Fanatici zijn alleen door gematigde moslims te stoppen

De "gematigde moslims" hebben dat dus alle vorige keren niet gedaan, en, daar waar het verleden de beste voorspeller is van de toekomst, zullen de "gematigde moslims" dat ook nu niet gaan doen. Oftewel: dit is een oproep tot niets-doen. Maar er is meer:
  Alle westerlingen zijn door IS tot doelwit verklaard. Hun regeringen dienen hen daartegen te beschermen, voor zover dit in overeenstemming is met de waarden die het Westen zegt uit te dragen. ... het betekent ook dat het Westen wenkende perspectieven biedt aan islamitische burgers van goede wil.

Het Westen biedt alle mogelijke wenkende perspectieven die er maar zijn. Een oproep tot meer is meer dan een oproep tot niets-doen. Al het andere wat ze kunnen bedoelen is bevoordeling van molsims op grond van het plegen van aanslagen. Dat is het belonen van gewelddadigheid. Zoals na de vorige aanslagen ook is opgeroepen tot het bevoordelen van moslims. Het bevoordelen van geweldadigheid. De Volkskrant roept hierbij regelrecht op tot nieuwe gewelddaden. Geweld werkt, voor de moslims. En de reden dat het werkt, is de houding van de elite en met name de media.
    De oproep tot niets-doen kan ook in allerlei vormen komen. De meest rabiate: "Ze zijn niet te stoppen" komt uit de te verwachten hoek:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2015, van verslaggever Rob Vreeken

'Niets kan ze stoppen, het zijn smart bombs'

Wat is de psychologie van de zelfmoordterrorist? De Israëlische expert Karmon onderzocht alle motieven, van religieus tot materieel.


Red.:   Natuurlijk zijn ze doodsimpel te stoppen: door ze het land uit de gooien. Samen met de sociale omgeving waaronder ze zich veborgen houden en die ze ondersteunt. Maar dat is remigratie van immigranten, en dat moet ten koste van alles voorkomen worden. Volgens deze Jood. En volgens interviewer Rob Vreeken, die één van de meest actieve propagandisten van de islam is, met bijvoorbeeld een boek waarin wordt uitgelegd dat een boerka een teken van verlichting is uitleg of detail .
    De bijdrage, uit dezelfde kring, van Bert Wagendorp. Hij heeft twee boodschppen:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2015, column door Bert Wagendorp

Woorden

Tussentitel: Woorden als regendruppels in een hoosbui

Ik had vandaag graag een woordloze column opgetikt. ...
    Hoe schaamteloos het woord na drama's wordt gebruikt om anderen het eigen gelijk, het fundamentalistische, onwrikbare eigen gelijk, nog eens onder de neus te wrijven.    ...


Red.:   Oftewel: jullie die een andere mening hebben dan ik zijn schaamteloze schurken die hun mond moeten houden. En dat wordt een column lang herhaald:

  Woorden die de loze suggestie wekken van diep inzicht en begrip. Genoegzame woorden, die domheid moeten verbergen. Woorden die de geschiedenis herschrijven of vervalsen.

Enzovoort, in een perfect zelfportret de waarde van het geschrijf van Wagendorp zelf. Natuurlijk.
    En de tweede boodschp:
  ... Het probleem ligt in woorden, de oplossing uiteindelijk ook.
    Drie woorden: wees niet bang.

Juist ja ... Wees bang voor de fascist Wilders, wees bang voor de communist Poetin, wees bang voor nationale staten en grenzen, de verzorgingstaat, nationele solidariteit, enzovoort, maar wees niet bang voor bommenleggende en in het rond schietende moordenaars.
    Want de moordenaars zijn moslims. En moslims zijn mede-semieten.
    Want de moordenaars zijn moslism. En moslims zijn van dezelfde godsdienststam.
    Want de moordenaars zijn moslims. En moslims zijn mede-(im)migranten.
    Want de moordenaars behoren tot de groep die behulpzaam is bij het ondermijnen van de Europese residente en sociale beschavingen, ten gunste van de "Ieder voor zich en God voor ons allen", individualistische, neoliberale, nomadistische barbarij uit het Midden-Oosten.
    Waar ook Bert Wagendorp met zijn oma in Israël deel van uitmaakt, want de ideologische besmetting is absoluut dominant langs alle lijnen van menselijke doorgave.
    In aansluiting op Wagendorp (met vermelding!) is "Wees niet bang" ook het centrale thema in de erop volgende uitzending van De Wereld Draai Door uitleg of detail (17-11-2015). Met natuurlijk bijvoorbeeld ook weer uitspraken als "Moslims zijn ook slachtoffers". In Pauw uitleg of detail op dezelfde avond stak moslim-vertegenwoordiger en fameus booslim Farid Azarkan het veelherhaalde sprookje over discriminatie en achterststelling (bijvoorbeeld na 31:55 min.)
    Volgende. Na de moord op Theo van Gogh ging de koningin op bezoek bij de daders - in de moskee. De Volkskrant volgt ook nu weer het goede voorbeeld van de kosmopolitische top-elite (houd uw bingo-kaart bij de hand):


Uit: De Volkskrant, 17-11-2015, column door Toine Heijmans

Minuut stilte

Een kale ochtend in het koffiehuis

De moordpartijen in Parijs maken niet zozeer bang als wel eenzaam; op een vreemde manier is het ieder voor zich. ...
    Eenzaamheid ga je het best te lijf in gezelschap. Een fijne plek is het koffiehuis in de schaduw van Hollands Spoor, iets teruggetrokken aan de Hoefkade. ...
    ... Dit koffiehuis moet je weten te vinden, er staat geen naam op de ramen of op de korenblauwe luifel. De naam is Elafraah. ...
    ... Faouzi kijkt niet meer naar het nieuws, het is te veel, er zijn te veel vragen, het zijn geen moslims, het zijn barbaren. Hij zegt: 'Zag je die mensen weggaan toen je binnenkwam? Ze zijn bang erover te praten. Ze zijn bang voor een schuldgevoel.'    ...


Red.:    "Bingo!" 
  En de volgende dag meteen de volgende ruk aan het rad des martelen:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2015, door Tineke Bennema, lid van het Grote Midden-Oosten Platform


Red.:   Tineke Bennema is één van de ergste haatzaaiers tegen Nederland die er rondloopt - de laatste tijd zijn haar propaganda-activiteiten grotendeels beperkt tot het nationale haatzaaiplatform: Joop.nl uitleg of detail . De Volkskrant moet wel bijzonder desperaat zijn om deze hulp in te roepen. Voor de niet-bekenden meteen maar haar geloofwaardigheid vastgesteld:

  Smeed coalitie tussen moslims en het Westen

Het wij-zij-denken in de westerse ... media

Een gore leugen. De westerse media zijn in deze kwestie, die van de moslims, voor de volle 100 procent voor het binnenhalen van zo veel mogelijk islam en steunen de zaak van de islam tegen die van de beschaving voor de volle 100 procent uitleg of detail . Voor zover het betreft datgene dat men normaliter verstaat onder "de media": de "kwaliteitskranten, de weekbladen, de eletronische media. Rechtse dagbladen als De Telegraaf en het internet tellen nooit mee als "de media", dus ook nu niet.
    Tineke Bennema is een grofstoffelijke leugenaar. Vrijwel alles wat ze beweert, en in ieder geval alles dat voor haar zelf en eigen belang spreekt, moet omgekeerd worden.

  De islamofascisten die dood en verderf hebben gezaaid in de hoofdstad van Frankrijk ...
    Dat monster noemt zichzelf Islamitische Staat.

Een gore leugen: de islamofascisten die dood en verderf hebben gezaaid in de hoofdstad van Frankrijk zijn gewone moslims geboren in Europa - zeggen ook nu weer alle familieleden en bekenden. Die genoten van de westerse vrijheid en democratie, en zich daar gewelddadig tegen keerden.
  ... het Westen is wel machtig en bij machte, om gesteund door zijn politieke idealen over liberale democratie succesvolle coalities te smeden tegen IS. Een coalitie die bestaat uit de eigen diverse populatie met zijn moslims hier, én uit de volkeren in het Midden Oosten dáár.

Een gore leugen. Het is de eigen populatie van de moslims hier die de aanslagen heeft gepleegd. Waarmee dus al geen coalitie gesmeed kan worden. Laat staan met de moslims in het Midden-Oosten zelf.
  Want ook zij verlangen naar een democratische rechtsstaat.

Een gore leugen. Waar zij naar verlangen is het kalifaat - en wereld bepaald en geregerd door de islam. Zelfs zoiets simpels maar essentieels voor de democratische rechtstaat als cartoons kunnen ze niet verdragen. En dus al helemeal niet echte godsdienstkritiek.
    En ook Bennema houdt het in haar wanhoop om argumenten bij elkaar te schrapen niet vol om consistent te blijven:
  Van eminent belang is te begrijpen waarom een groot deel van de wereld 'ons' haat.

Een coalitie smeden met mensen die 'ons' haten is volstrekt onmogelijk.
  Deze haat is niet irrationeel, maar politiek en historisch bepaald. ...  het akkoord van Sykes en Picot uit 1916 ...

Een leugen. Dit deel van de geschiedenis is ontkoppeld door twee wereldoorlogen. Als dit soort verbanden gelegd mogen worden, dan kan de verdrijving van de moslims uit Europa gerechtvaardigd worden door te wijzen op de aanvallen op Europa van de Ottomanen.
    De werkelijkheid is hier al vele malen beschreven: ze haten ons omdat onze westerse maatschppij zo veel succesvoller dan hun islamitische. Dus het idee van het smden van een coalitie is schreeuwende onzin. n dit:
   ... het Westen investeert in de economieën en de civil society van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. ...
    Als Groot Midden-Oosten Platform stellen wij een Malta-conferentie voor, maar dan in het groot, met een Marhallplan voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ...

... is nog meer schreeuwende onzin want dat zal de succeskloof alleen nog maar bevestigen. Het is doodgewoon koloniaal denken.
   Investeer in en intensiveer ook de krachten van vluchtelingen in Europa. Zij zijn het bewijs dat mensen uit het Midden-Oosten onze wereld prefereren boven die van IS en Assad.

Nog meer schreeuwende onzin: degenen die nu de aanslagen plegen zijn ook hierheen gekomen. Maar niet omdat ze onze ideeën ondersteunen, dus, maar om een zeer simpele andere reden: de welvaart. Waarna ze wel beter af zijn, maar minder dan de autochtonen. En dan begint de haat.
  Morgenland en Avondland zijn verbonden, te lang heeft het Westen daarvoor de ogen gesloten.

Er is minimaal 2000 jaar bewijs van het tegendeel. Het Midden-Oosten heeft in Europa alleen maar ellende gbracht. Om te beginnen die van het christendom, en daarna nog veel meer Joodse ideeën.
    Dit soort geschrijf is pure anti-beschavings haatzaaierij. Gepaard gaande met actieve pogingen onze beschaving te ondermijnen - met dit soort oproepen:
   Laten westerse overheden programma's opzetten om kennis te verspreiden over het Midden-Oosten en islam, op school, onder beleidsmakers, docenten

Oproepen om de reli-nazi-ideologie te verspreiden. Oproepen om de barbarij te verspreiden.
    We zijn benieuwd wat de Volkskrant kan doen om dit weer te overtreffen. Er is veel vertrouwen dat het ze zal lukken.
     Ondertussen bij Pauw (18-11-2015), ene Maarten van Rossem: "Er is niets te doen tegen de aanslagen en het is allemaal onze eigen schuld" => .
    De volegende dag. Op de voorpagina:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2015, column door Arnon Grunberg

IS

Olivier Roy ... dinsdag publiceerde The International New York Times een artikel van Roy over IS. ... De ideologie van Saoedi-Arabië en die van IS ... Israël is verheugd dat IS Hezbollah bezighoudt. ... Zelfs Iran heeft geen belang bij de volledige vernietiging van IS, omdat IS een ...
   Roy eindigt met de opmerking dat IS de grootste vijand van zichzelf is. ...


Red.:   Wie hebben de aanslagen gepleegd? Antwoord van Arnon Grunberg: "Niet de Europese moslims maar IS!" En wie wijst naar de Europese moslims ...:
  Terreur is geen existentiële bedreiging voor het Westen. Het zijn hysterische politici en burgers die een bedreiging zijn voor het Westen ...

... is een hystericus. De waarheid gevonden door spiegeling: de bedreiging  wordt gvormd door hysterische moslims en Joden.
    Pagina 2:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2015, column door Bert Wagendorp

Oorlog

Tussentitel: Woorden als regendruppels in een hoosbui

Mark Rutte was dinsdag even in Zuid-Afrika ...
   Voor hij vertrok, gaf Rutte in Zuid-Afrika nog een interview ...
    ... Als de beelden van het interview doordringen tot IS-territory ...
    De premier herhaalde nog eens dat we niet in oorlog zijn met de islam en ook niet met een land, maar met de 'verschrikkelijke organisatie ISIS'. Weliswaar hoort daar het bombarderen van een land bij, maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk als een organisatie zich in een land vestigt - of in twee zelfs, zoals IS.    ...
    Wanneer we eruit zijn hoe we onze moeizame relatie met IS ...


Red.:   Wie hebben de aanslagen gepleegd? Antwoord van Bert Wagendorp: "Niet de Europese moslims maar IS!"
    En op pagina 24:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2015, door Dominique Moïsi, hoogleraar in Parijs. Vertaling Melle Trap

We zijn in oorlog

Tussentitel: IS verwacht combinatie van lafheid en overreactie

...    We kennen onze vijand nauwelijks ...
    De afgelopen weken heeft de terreurstrategie van Islamitische Staat ...
    ... Hoe meer Islamitische Staat in het veld verslagen wordt ... De aanslagen in Parijs vielen samen met het verlies door IS van de Iraakse stad Sinjar.
    De terroristische cel die Parijs trof ...Deze cel bestond al, wachtend om geactiveerd te worden. Dit demonstreert de tactische flexibiliteit van IS.
    Dat IS er ditmaal in Parijs voor koos ...
    Deze strategie is mogelijk doordat het territorium dat door IS ... het vernietigen van de 'provincies' van IS in Libië, de Sinaï en elders moet de eerste prioriteit van de internationale gemeenschap worden.    ...
    ... omdat IS landen als Iran en Rusland (om van Turkije nog maar niet te spreken) net zo bedreigt - als het niet meer is - als IS het Westen doet.
    ... zowel in het bedwingen van de dreiging van IS ...
    IS verwacht een combinatie van lafheid en overreactie van ons. Zijn ultieme ambitie is een botsing van beschavingen te provoceren tussen het Westen en de islamitische wereld. We moeten hier niet in trappen.    ...
    Het antwoord van Europa moet hard zijn, maar niet van de rechtsstaat afwijken. We zijn tenslotte in een politieke strijd met IS verwikkeld, een strijd waarin onze liefde voor het leven het moet winnen van hun liefde voor de dood.


Red.:   Wie hebben de aanslagen gepleegd? Antwoord van Dominique Moïsi, volbloed Joods: "Niet de Europese moslims maar IS!"
    En deze Moïsi specificeert het wat nader:

  Het antwoord van Europa moet hard zijn, maar niet van de rechtsstaat afwijken.

Oftewel: doe niets tegen de islamitische vijfde colonne.
  IS verwacht een combinatie van lafheid en overreactie van ons. Zijn ultieme ambitie is een botsing van beschavingen te provoceren tussen het Westen en de islamitische wereld. We moeten hier niet in trappen.

Oftewel: doe niets tegen de islamitische vijfde colonne.
    En ten bewijze van het oude adagium dat de publieke omroep "Drie keer de Volkskrant" is, in Nieuwsuur op dezelfde avond, beroemd politicoloog en commentator Benajmin Barber ("Waar zou die nu zijn ideeën vandaan halen?"), aangekondigd met de kreet: "We moeten niet overreageren", maar in feite met een filipica tegen grenzen en beperkingen en immigratie en "monoculturele samenlevingen". Nou, klinkt dat niet bekend ...?
    Natuurlijk is dat ook het basisidee achter al die andere Joodse commentaren. Al dat commentaar heeft nul komma niks met ons te maken ... Dit gaat uitsluitend en alleen maar over één ding: hun eigen culturele ideeën en belangen.
    De volgende dag - pagina 4:

 

Links een autochtone "hulpverleenster" (lerares) die beweert dat de moslims nu niet de terreur-moslims steunen zoals ze na de aanslag op Charlie Hebdo wel deden. Net zoals de hulpverleners  na Charlie Hebdo ook beweerden dat de moslims de terroristen niet steunden, maar niet veel later als leugenaars zijn onthuld. Net als nu, natuurlijk - moslims zijn solidair met moslims (jegens de niet-moslims) tot in de dood, want de islam is voor hen belangrijker dan de dood. Voor allemaal.
    Rechts op de pagina de correspondent in Frankrijk die hetzelfde beweert: "Er was op school nu geen verstoring van de minuut stilte ter herdenking". Zal je de donder halen: iedereen is daar keihard overheen gevallen, en die fout herhalen ze niet meer. Maar de ideeën zijn in een klein jaar natuurlijk voor geen haar veranderd. Ze neuken nog steeds ons allemaal de moeder uitleg of detail .
    Zelfde dag, pagina 6:

Van de Koude Oorlogsleugenaar Bert Lanting uitleg of detail verslag van de meedogenloosheid van de Belgische reactie op het feit dat een aantal van de terroristen, zoals eerder, uit Brussel Molenbeek kwamen: 'België gaat teruggekeerde Syriëstrijders gevangen zetten. Bovendien moeten mensen die volgens de inlichtingendiensten een gevaar voor de gemeenschap vormen een enkelband krijgen. Verder moeten haatpredikers huisarrest krijgen of het land worden uitgezet.' Oftewel: misdadigers en hun aansticchtrs worden aangepakt, zoals de staat dat hoort te doen om de burgers te beschermen.
    Maar de aangepakten zijn moslims. Moslims zijn verwanten van de Joden en ook immigranten. Dus moslims mogen per definitie niet aangepakt worden, en wie het wel doet, is meedogenloos. Minimaal.
    Pagina 8 en 9:

Links een artikel in de leugenscampagne "De asieleisers zijn allmaal Syriërs" - slechts tussen 20 en 25 procnt is dat, de rest is per definitie economische gelukszoekers. Dit omdat economische gelukszoekers misschien minder welkom zijn in West-Europa (Oost-Europa is ook veilg mar willen ze niet want niet op te parasiteren), en volgens de nomdistische Joodse ideologie mag er aan migratie geen enkele beperking worden opgelegd, dus ook niet aan economisch gelukszoekers.
    Rechtsboven een artikel in de subcampagne: "Alle grenzen open" - het feit dat sommige Balkanlanden immigranten tegenhouden wordt voorgesteld foutief en illegaal. Een ander element van dezelfde campgne.
    En rechtsonder een illustratie van wat hier al eerder gesteld is: voor moslims en migranten in het algemen mag je niet bang zijn, want dat zijn migranten, maar voor Russen mag en moet je bang zijn want dat zijn residenten. En communisten, natuurlijk. En zowel residentie als iedere vorm van sociale maatschappij is in strijd met het Joodse nomadisme en neoliberalisme.
    Een paar pagina's overslaand (er is ook ander nieuws), komend op pgina 19, de verslaggeverscolumn:

Het zoveelste "Zwarte Piet is racisme"-artikel, dit keer van politiek-correcte onderkruiper Toine Heijmans uitleg of detail . "Zwarte Piet is racisme" is een stelling van zwarte racisten - zwarten zijn immigranten, en immigranten hebben altijd gelijk, en dubbel indien in conflict met residenten. Volgens nomadistische Joodse ideologie. Dus alle media steunen de "Zwarte Piet is racisme" campagne.
    Pagina 20:

De voortzetting van de strijd van het nomadisme tegen de residentie. Hieruit ook wat tekst, mede omdat dit elders ook al was gebruikt:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2015, door Nina Chroetsjova, docente internationale betrekkingen aan The New School in New York. Vertaling Melle Trap © Project Syndicate

Verenigd met Poetin tegen terreur

Poetin ziet na 'Parijs' ruimte voor een opening naar het Westen. Dat moet hem niet buiten sluiten.


De Russische president Poetin heeft pas gezworen om degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van een Russisch verkeersvliegtuig met een zelfgemaakte bom boven Egypte in oktober ...
    De oorlogszucht van Poetin ...

Red.:     Oh, overigens, dit artikel is dus besproken in het kader van Denkfouten, absurditeiten uitleg of detail , horende bij deze stelling:

  Het meest oorlogszuchtige land ter wereld is Rusland, want Rusland heeft gebombardeerd of is ingevallen in Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Panama, Granada, Irak (2x), Servië, Libië (2x) en Syrië (bijvoorbeeld) -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Het Project Syndicate uitleg of detail dat dit artikel verspreidt, en dat door de Volkskrant veelvuldig gebruikt wordt,  is een door Joden gestichte en gefinanceerde media-organisitie met als hoofddoelen het verspreiden van het neoliberalisme, het bestrijden van alles dat lijkt op "een sociale maatschappij", het aanwakkeren van de Koude Oorlog, en het aansturen op een hete, echte, oorlog met de "communisten" in Rusland. Van Wikipedia (opgeslagen 21-11-2015):

  Shlomo Ben-Ami, Michael Boskin, Ian Buruma, Jorge Castaneda, Howard Davies, J. Bradford DeLong, Kemal Dervis, Esther Dyson, Barry Eichengreen, Mohamed A. El-Erian, Gareth Evans, Martin Feldstein, Joschka Fischer, Jeffrey Frankel, Daniel Gros, Richard Haass, Christopher R. Hill, Harold James, Simon Johnson, Yuriko Koike, Bjørn Lomborg, Dominique Moisi, Joseph Nye, Ana Palacio, Jean Pisani-Ferry, Raghuram Rajan, Stephen S. Roach, Michel Rocard, Dani Rodrik, Kenneth Rogoff, Nouriel Roubini, Jeffrey Sachs, Andrew Sheng, Robert Shiller, Peter Singer, Jaswant Singh, Hans-Werner Sinn, Robert Skidelsky, Anne-Marie Slaughter, Javier Solana, Michael Spence, Joseph E. Stiglitz, Shashi Tharoor, Lord Adair Turner, Laura Tyson, Yanis Varoufakis, Andres Velasco, and Naomi Wolf.

Van deze namen is op zicht en bij eerste telling al 20 stuks van Joodse afkomst.
    Dit is het huidige gezicht van de oorlogszucht op Aarde.
    Het gezicht van kwaadaardigheid uitleg of detail .
    Als u er de trek nog in heeft: hier is de ernaast liggende pagina 21:

Waar dus de oorlogzuchtig communisten uit Rusland een groot gevaar voor ons vormen, is daar dus weer een deel van de campagne: "De islam is volkomen onschuldig en vredelievend". Zoals een vreedzame Rus geen Rus is, is een oorlogszuchtige of terroristische moslim geen moslim. Want alle moslims zijn als deze mevrouw (Samira Bouchibti): gematigde moslims. Hetgeen niet beperkt is tot het geslacht van "vrouw", want het mannelijke deel had de Volkskrant gisteren al behandeld:

Hier dus in de persoon van ene Mahmoud Tighadouini, die vroeger zelfs zelf ook radicaal was maar volkomen genezen is door de innemende persoonlijkheden van de Nederlanders aan wie hij een zeer warm hart toedraagt. Hetgeen dus ongetwijfeld ook gaat gebeuren met al die andere mensen met islamitische namen die nu nog geen moslims zijn want radicaal, extremist of terrorist, maar door een paar jaar leven in Nederland eerst echt moslims zullen worden en dan meteen zeer veel van Nederlanders houden. En die beslist niet meer ons allemaal de moeder neuken uitleg of detail zoals al die niet-moslims die onze mbo-instellingen bevolken en al die andere niet-moslims die ons verder ook nog bijzonder haten uitleg of detail .
    Welker boodschap hier door "toevallige" gebeurtenissen nu wat extra gconcentreerd gebracht moet worden, maar op alle andere tijden ook met grote gestaagheid wordt verspreid, zoals iedere tweede op straat geïnterviewde door de NOS tegenwoordig moslim of neger is, evenals iedere tweede reportage uit de gewone maatschappij in de Volkskrant, zoals verderop in ditzelfde katern van 20 november, de eerste de best kraamhouder op de Haagse markt ... (pagina 25):

...ook een moslim is. Van welke campagne de redactie in het archief in de honderden exemplaren heeft staan.
    Tussengevoegd: een illustratie van hoe betrouwbaar dit soort verklaringen gezien moeten worden. Gedaan door de Volkskrant zelf. Natuurlijk niet voor het geval van moslims -  die moet je altijd geloven op alles wat ze zeggen. Maar voor een groep waar de Volkskrant een cultuurdispuut mee heeft en niet in haar hart heeft gesloten ligt dat ntuurlijk heel andrs. Eerst even de gelijkenis:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2015. door Sterre Lindhout

Op procesdag 249 doorbreekt neonazi Beate het stilzwijgen


Red.:   Dit dus niet zijnde een verklaring van een lid van de semitische reli-nazi's, maar van blanke neonazi's.
  Ze wist overal van, maar ze is bijna nergens schuldig aan - zo liet Beate Zschäpe een van haar vijf advocaten woensdag voorlezen.

Riposte: "De reli-nazi's weten alles van het reli-nazisme, maar ze zijn nergens schuldig aan - zo liet de Volkskrant de reli-nazi's voorschrijven in haar krant.
  Duitsland moest tweeënhalf jaar wachten op de verklaring van de vrouw die lid zou zijn geweest van het uit racistische motieven moordende trio van de Nazional Sozialistische Untergrund (NSU).

Riposte: "Frankrijk (Nederland, Engeland, enzovoort) moet nog steeds wachten op de verklaring van de mensen die lid zijn van het uit racistische motieven moordende gezelschap van de "De Onderwrping" (islam)".
     Goed, de situatie is redelijk vergelijkbaar: Beate Zschäpe heeft opgetrokken met lieden die terreurmoorden hebben begaan - de zogenaamde "dönermoorden". Ze staat terecht en er werd van haar een verklaring geëist. Dat heeft ze lange tijd niet gedaan, en nu ze het doet en zegt dat ze geen schuld heeft, wordt ze niet geloofd.
    De analogie: de moslims trekken op met lieden die terreurmoorden begaan. Sinds circa 2001 werd van hen een verklaring vereist, en nu ze het doen en zeggen dat ze geen schuld hebben, wordt het onmiddellijk gelooft.
    "Ja, maar ze hebben toch niet zelf die terreurmoorden begaan ..."
    "Beate Zschäpe heeft ook niet zelf die terreurmoorden begaan"
    "Ja, maar het zij toch individuele moslims ..." 
     "Er bestaat niet zoiets als een individuele moslim - als moslim ben je per definitie een groepslid. Er bestaat ook niet zoiets als een individule nazi".
    Wat de Volkskrant doet met het publiceren van deze moslim-apologiën, is hetzlfde als het publiceren van de apolgiën van Herman Göring en Joseph Goebbels.
    Vastgesteld dus, de chronologie weer opppikkende, dat volgens de Volkskrant moslims geen foute mensen kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat in Nederland, naast die zo ontzettend goede moslims en ook negers, geen foute mensen zitten. Ten eerste zijn alle Nederlanders in principe al verdacht want hebbende "white privilege" dus in feite al racisten. Maar er zijn ook nog extra slechte exemplaren, bijvoorbeeld dus degenen die de vingers zovolkomen onterecht in de richting van de moslims wijzen. Dus is het van extra belang dat die extra foute mensen benoemd en sociaal geïsoleerd worden. Bij uitstek een tak voor het politiek-correcte columnisme van de kwaliteitskrant van Nederland - we moeten even terugbladeren, naar pagina 22 ...:

... naar het zelfvoldane tronie van Asha ten Broeke uitleg of detail , die, net als de zelfvoldane moslims, die natuurlijk meteen weet wie de ware dader is:
  ...  ik dacht aan Wilders, die nog voordat de bodybags waren dichtgeritst de massamoord in de schoenen van mannen als hij had proberen te schuiven: 'Sluit de Nederlandse grenzen. Nu! Bescherm de Nederlandse bevolking!'

Een reactie die natuurlijk ook in de ziel brandt van alle andere politiek-correcten, maar nog niet de overhand heeft gekregen.
    Overigens hebben die aanslagen de Nederlands burgers natuurlijk wel degelijk angstig gemaakt. Zoals blijkt uit deze reacties op de moslim-reclames:


De Volkskrant, 20-11-2015, ingezonden brief van Janka Smeitink, Dordrecht

Radicale moslim

Beste Mahmoud Tighadouini, wat heb je een mooi en persoonlijk opiniestuk geschreven (O&D, 19 november). Ik ben erdoor geraakt.
    Je geeft op een heel begrijpelijke manier een inkijkje in je gedachtengang: je startpunt, het traject dat je in je hoofd en je leven hebt afgelegd, waar je nu staat en vooral ook hoe voor jou persoonlijk de ommekeer is gekomen.
    Ik neem je verhaal en de strekking ervan mee in mijn gesprekken met mijn erg angstige dochter.
    Mensen zoals jij zitten óók bij haar in de bus, zitten óók in de bioscoop en lopen óók naast haar op het station. Misschien dat die gedachte helpt om haar onrust (en die van vele anderen, inclusief die van mijzelf) weer wat tot bedaren te brengen. We kunnen energie putten uit hoop en positivisme.
    Hoe klein ieders persoonlijke actieradius soms ook moge zijn, iedereen kan invloed hebben; hoop groeit door positieve mensen en daar ben jij er één van.
    Sterkte met je medische traject.


De Volkskrant, 20-11-2015, ingezonden brief van C. van de Linde (69 jaar), Dronten

Jonge moslim

Mag de bijdrage van Mahmoud Tighadouini nog eens geplaatst worden en dan op de voorpagina? Wat laat hij prachtig zien hoe een geradicaliseerde jonge moslim toch anders, positief, gaat denken.
    Het zou bijzonder zijn!


Red.:   Dit zijn er twee geselecteerd voor de krant uit een tiental op de website. Met bijna allemaal deze zelfde toon. Die hysterisch is en niet eens licht. De behoefte aan geruststelling is kennelijk zeer groot, want al die mensen beseffen natuurlijk donders goed dat de genoemde artikelschrijvers uitzonderlijke moslims zijn, en geen representatieve. De moslism die naast hen zitten in de bus zijn gewone moslims die niet zulke brieven kunnen schrijven, voornmelijk mbo of minder hebben, en wier gemiddelde houding al is geciteerd: "Wij neuken jullie allemaal de moeder".
    Deze briefschrijvers hebben geen gewone angsten, maar doodsangsten. Vooral voor de maatschappelijke vrede in de toekomst.
   Het heeft meer dan een week geduurd voordat Het Orakel van de Volkskrant zijn uitspraak doet. Maar, zoals een echt orakel betaamt, moet hij het dn ook in beperkte ruimte dus woorden doen, en tot nu toe waren er hele krantenpagina's nodig om de moslim uit het islamterrorisme te halen. Het Orakel grijpt daarom terug op een oude bekende, vroeger in kinderschrift ook wel aangetroffen op stoffige auto's of bewasemde ramen:


De Volkskrant, 23-11-2015, column door Arnon Grunberg

Stoornis

Op 24 maart 2015 crashte Germanwings vlucht 9525 in de Franse Alpen. Oorzaak van de crash, waarbij 150 mensen om het leven kwamen, was co-piloot Andreas Lubitz. Lubitz leed aan psychiatrische stoornissen en suïcidale neigingen.    ...
    In Amerika komen jaarlijks tientallen mensen om bij zogeheten 'mass shootings'. De oorzaak van deze schietpartijen zijn veelal stoornissen die terug te vinden zijn in het handboek van de psychiatrie: DSM-5.
    De daders van 13 november zullen vermoedelijk ook in bovenstaande categorie passen, maar hun daden zijn overgoten met een ideologisch sausje, de reden waarom de psychiatrische stoornis gepolitiseerd kon worden.    ...


Red.:   "Het zijn geen Moslims maar Gekken".
    Joodse Columnisten ook, trouwens.
    Zelfde 23 november: Belgische moslim bij DWDD, en Belgische moslim bij Pauw.
    24 november is weer een zaterdag. De week erna is het wat rustiger qus berichtgeving. Het columnisme waarschijnlijk nooit:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2015, column door Arnon Grunberg

Nuchter

'Arnon, ik beloof je, ik ga nuchter worden', schreef Remco Campert zaterdag in de Volkskrant. Daarvoor had hij beschreven hoe moeilijk hij het vond uit de wurggreep van de angst te komen.    ...
    Het is zinloos bang te zijn voor datgene wat je niet kunt beïnvloeden. Neem de gok als in het casino.    ...


Red.:   Het stekende insect spuit zijn verbale gif om te voorkomen dat het lichaam een afweerreactie ontwikkelt tegen de ontstekingen veroorzakende invasie van parasieten. De invasie van parasieten zijnde de Arabische semieten, de stekende verbale insecten zijnde de Joodse semieten. De ontstekingen veroorzakende infectie zijnde het absolutistische denken van Jahweh en Allah uit het Midden-Oosten.
   Nog een aangestoken persoon die zonder "medisch" keuring toegang heeft tot de media:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2015, column door Toine Heijmans

Publieke opinie

Hoe vluchtelingen de gure tegenwind voelen


... . Ze komen van het front in Syrië, verloren alles van waarde ...
    Ze begonnen een Facebookpagina om contact te krijgen met de Nederlanders, want hier in het bos ben je van alle contact verstoken.
    Met Adnan rij ik van Amsterdam naar Nijmegen ... Hij is apotheker. ...
    Younes ontmoet ik op de Nijmeegse hogeschool ... De Syriërs absorberen de taal gretig:..., een advocaat uit Homs, een architect uit Suwayda, Younes uit Tartus: bedrijfseconoom ...
     ... 'We moeten onze verantwoordelijkheid nemen', zegt Younes steeds. 'We moeten vertellen dat we aan dezelfde kant staan. ...


Red.:   Ten eerste zijn alle vluchtelingen Syriërs. Verder zijn het allemaal hoogopgeleiden die volkomen achter de westerse waarden staan en dus helemaal niets hebben met de islam en volkomen loyaal zijn aan de Nederlandse burgers.
    Nu de Nederlandse burgers volgens Toine:

  Twee maanden hier en ze kennen de hypergevoeligheid van de Hollandse publieke opinie, die woekert op extremen. ...
    Adnan zegt: 'Het is normaal dat mensen wat wantrouwig zijn.' ...
    Over Nederland..., 'maar ik voel ook de weerstand'. ...
    ... Ze kennen de angst ...
    ... in een land dat niet meer van nuance houdt, en waar het woord 'asieleisers' is bedacht. Een senator van de PVV is inmiddels een rechtszaak begonnen tegen het kamp, omdat de vreemdelingen er het drinkwater vervuilen.

Juist ja ... Volgens Toine Heijmans is de Nederlander een angstige, xenofobe, extremistische, grofgebekte vreemdelingehater. En allemaal aanhanger van de PVV, wat fouter is dan nazisme, natuurlijk.
    Wat een goorlap.
    De werkelijkheid.
    Dat alle vluchelingen Syriërs zijn, is een leugen - het is slechts tussen de 20 en 25 procent. Ten tweede: dat alle Syriërs hoogopgeleid zijn, is vanzelfsprekend een leugen - dat kan hooguit 10 procent zijn. Dat ze sympathiseren met westerse waarden boven islamitische, is een bijna 100 procent leugen, zoals de al aanwezige moslimbevolking bewijst. En dat ze loyaal zijn aan Nederland is voor de volle 100 procent het tegendeel, volgens idem - zelfs de hogeropgeleiden keren zich fanatiek tegen ons uitleg of detail .
    Nog wat losse dingen:
  Natuurlijk zijn er mensen met valse paspoorten en kwade plannen tussen de migranten, zegt Adnan, 'maar wij zijn niet zoals zij'.

Oftewel: de terroristen zijn de andere Syriërs. En op hetzelfde moment staat in Trouw een andere groep Syriërs precies hetzelfde te beweren over deze.
  Voor de aanslagen in Parijs ging het in de vreemdelingenkampen al over Theo van Gogh, zegt Younes

Als het al waar is, is dat omdat Toine Heijmans ze het verteld heeft.
    Overigens beging Heijmans ook nog een kapitale blunder, in zijn ijver om wat zwart is wit te schilderen:
  Younes uit Tartus: bedrijfseconoom met een open gezicht ...

Juist ja ... Younes onderscheidt zich van zijn soortgenoten door een open gezicht. Een gezicht met een westerse uitstraling. In tegenstelling tot de gesloten, argwanende, boze en haatdragende gezichten die we zo goed kennen van de eerdere instroom uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en die voeding hebben gegeven aan de term "booslim"  .
    Heijmans deelt deze plaats in de krant, de verslaggeverscolumn, onder andere met Margriet Oostveen uitleg of detail - het is onduidelijk wie van deze twee de meest weerzinwekkende figuur is: de onderkruiper of de gifmengster.
    De volgende dag, de volgende steek met het Joodse "Stop de afweer"-vergif;


Uit: De Volkskrant, 26-11-2015, column door Arnon Grunberg

Dom

Ongeveer rond deze tijd in 2002 was Saddam de vijand du jour. Saddam was een gewetenloze, bloeddorstige dictator, wat niet wegneemt dat hij lange tijd door het Westen werd gesteund ...


Red.:   Een leugen, dat was Amerika.
  Een gedeelte van wat nu IS heet, bestaat uit voormalige officieren van Saddams leger. IS is niet zozeer een islamitisch fenomeen als wel een resultaat van politieke ontwikkelingen en machiavellistische strategieën in het Midden-Oosten, ontwikkelingen die het Westen ten dele zeer bevielen.

Een leugen: dat was Amerika.
  Veel burgers in het Westen lijken dit niet te begrijpen.

Een leugen: de burgers in Europa hebben niets te maken met Amerika en hoeven zich dus niets te begrijpen over wat Amerika heeft gedaan.
  Vroeger hield de kerk de mensen dom, nu doen ze het zelf. Men heeft de kerk geïnternaliseerd.

Een leugen: nu houden de media gedomineerd door de Joden en hun leugens de mensen dom.
  Men heeft de kerk geïnternaliseerd.

Een leugen: de elite heeft de Joodse cultuur geïnternaliseerd.
    Herinneert u zich de column van Bert Wagendorp over de loosheid van woorden om voorkomen dat de misdden vn de moslim-immigranten beschreven gingen worden?


Uit: De Volkskrant, 17-11-2015, column door Bert Wagendorp

Woorden

Tussentitel: Woorden als regendruppels in een hoosbui

Ik had vandaag graag een woordloze column opgetikt. ...
    Hoe schaamteloos het woord na drama's wordt gebruikt om anderen het eigen gelijk, het fundamentalistische, onwrikbare eigen gelijk, nog eens onder de neus te wrijven.    ...

Red.:   Hier de gelegenheid om ze nogmaals op waarde te schatten:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2015, column door Bert Wagendorp

Werkbezoek

... Fractieleider Alexander Pechtold zei dat Islamitische Staat (een andere naam voor Daesh) ...


Red.:   Hier propageert Bert W. de poging van de moslims, IS-aanhangers, cultuur- en landverraders en Joden om het weerzinwekkende Islamitische Staat los te maken van de islam door vervalsing met woorden. Dus Bert W.'s bezwaar tegen spel met woorden is een Joods spel met woorden om die domme Nederlanders te misleiden ten gunste van de Joodse doeleinden van zo veel mogelijk immigratie van Midden-Oostiërs.
    Door de actualiteit concentreren de absurditeiten van de Volkskrant zich op zaken aangaande immigranten, oud en nieuw. Maar dat is slechts één aspect van het complex. Hier één van de andere:


De SP gaat en nieuwe voorzitter kiezen. De keuze is uit Kamerlid Shron Gesthuizen, tevens kunstenares, die zich in de media sterk geprofileerd heeft als steuner van immigranten van allerlei soorten. De ander is Ron Meijer, actief in de vakbeweging en steuner van de werkenden.
    Wat heeft de Volkskrant hier mee te maken op zodanige wijze dat er een hele pagina aan gewijd moet worden, na twee of drie eerdere, waar dit soort verkiezingen normaliter hoogstens berichtjes in de kantlijn krijgen? Het antwoord is dit: dit is een geval van kosmopolitisme en internationalisme versus residentie en socialisme.
    De keuze van de Volkskrant zal duidelijk zijn, en de inhoud van het artikel bevestigt dat: de Volkskrant besteedt een hele pagina aan beweringen dat de verkiezing niet eerlijk zou zijn, omdat het SP-partijbestuur hun voorkeur hebben uitgesproken voor Meijer - gepaard gaande met diverse verdachtmakingen.
    Natuurlijk ligt het volkomen in het recht van wie dan ook binnen de SP een voorkeur uit te spreken voor één van de twee kandidaten. Het artikel is dus welbewuste poging tot beïnvloeding van die verkiezing. Het maakt deel uit van de hetze tegen de SP, door de Volkskrant uitleg of detail .
    De reden voor die grove overtreding van de journalistieke ethiek is eigenlijk al duidelijk: de de Volkskrant kiest, als ze moet kiezen (en het niet over het weer gaat), altijd voor individulisme, voor het neoliberalisme, voor het internationalisme, voor het kosmpolitisme, voor het nomdisme. Voor de Joodse cultuur.
     Absurditeiten van de Volkskrant zijn allemaal te verklaren doordat men de belangen en strevingen van de Joodse cultuur stelt boven alle andere en inclusief boven alle werkelijkheid.
    Nog steeds uit dezelfde krant, een erkenning, per ongeluk natuurlijk, van hoe representatief de extreme moslims zijn voor moslims in het algemeen:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2015, van verslaggever Peter de Graaf

In Steenbergen schelden ook de bestuurders als hooligans

De Steenbergense ex-wethouder Vincent van den Bosch ...
    Er wordt wel vaker met modder gegooid in de gemeentelijke politiek ... In het kielzog van het ongekend heftige, soms hooligan-achtige bewonersprotest tegen asielzoekersopvang ...
    Zelfs de regionale krant BN/De Stem ... De gemeente kwam onlangs al negatief in het nieuws toen een bijeenkomst over de mogelijke opvang van asielzoekers ontaardde in een ordinaire scheldpartij. ...


Red.:   In de tussentijd geen berichtgeving over gewone tegenstanders van de komst van azc's. Oftewel: de "scheldpartij" in Steenbergen is volkomen representatief voor de tegenstand tegen de komst van asieleisers in het algemeen, want gewone tegenstanders komen niet aan het woord of wordt over bericht in de Volskrkant en de rest van de media, en de de rumoerege proteterenden in Steenbergen worden voortdurende aangehaald bij ter sprake komen van verzt tegen azc's.
    Conclusie: de asieleisers kunnen volgende dezelfde methode volkomen terecht neergezet worden als terroristen en verkrachters.
    Oh ja, in zijn woede liet de D66-wethouder zich ook nog wat ontvallen:
  Van den Bosch: 'Het film-incident is een mooie bliksemafleider van de discussie rond het AZC ja of nee. De PvdA is warm voorstander van het huisvesten van veel asielzoekers. Maar haar kiezers gaven in niet mis te verstane woorden aan het hiermee niet eens te zijn.'

Brullen van de lach: die PvdA die warm voorstander is van de komst van veel asielzoekers tegen de zin van haar kiezers is de PvdA van Samsom, Asscher en Spekman. De partij van de Joden en andere immigranten. Deze week op televisie zij Samsom letterlijk dat hij geen getal wilde noemen als limiet van een aantal asielzoekers. Die Samsom is voor onbeperkt toelaten: "Na de immigratiegolf de zondvloed". Typisch Joods. En zeg er iets van, en je bent een antisemiet en veroorzaker van de holocaust.
    En nog steeds uit dezelfde krant:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2015, column door Ariejan Korteweg

Stampede

Wat er moet gebeuren met ons vredesdividend

... Nu kwam ik opnieuw terug uit Parijs. Ik had ervaren hoe acht of negen fanatici een grote hap uit de Parijse jeugd konden nemen, en weet dat die hap bij het Stade de France veel groter had kunnen zijn. ...
    In de Thalys terug naar huis las ik dat de Haagse politiek het niet eens kon worden over de besteding van 5 miljard euro aan lastenverlichting en dat er nog ergens zo'n 2 miljard euro aan meevallers op de plank moet liggen. Sinds Parijs weet ik wat je met dat geld moet doen. Buurtopbouw, jongerenwerk, taallessen, gezinsondersteuning, tegengaan van discriminatie - allemaal heel belangrijk, ook om de IS-rekruten van de toekomst te voorkomen. ...


Red.:  Juist ja: beloon de terroristen en hun achetrbn met het geld dat in de jaren daarvoor onder het mom van "de crisis" gestolen is van de Nederlandse burgers.
    En dat alles om de rationele oplossing te vermijden: uitzetting.
    En nog steeds in dezelfde krant:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2015, door Henri Beunders, historicus en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie (EUR)

Het lijkt wel de zomer 1914

Als reactie op de aanslagen viert het nationalisme hoogtij. Dat doet denken aan de zomer van 1914, aan het begin van WO I.


Red.:    Hier staat de conclusie al - bijna. Hoe onderbouwt de historicus deze conclusie, die de modrne tijd verbindt aan het verleden? Dat wil zeggen: waar ziet de historicus de overeenkomsten? Hieronder de aanhef van alle alinea's:
  Altijd moet je elkaar vertellen dat je verplicht bent 'de geschiedenis' aan te halen om deze 'niet te vergeten'. ...
   In de perioden voor en na deze eenmalig geachte breukervaring ...
    De geschiedenis herhaalt zich niet ...
    Is een Napoleon weer mogelijk? ...
    Dat vinden we blijkbaar erg prettig, namen: Hitler, ...
    De afloop is het bekendst: de Amerikaanse president Woodrow Wilson, die in 1917 ...
    Toen een afgezant uit Oezbekistan belet vroeg bij Wilson...
     Voorbij West-Europa had hij helemaal niet gedacht ...
    Naast dat 'zelfbeschikkingsrecht der volken' was het grootste naoorlogse drama het idee van Wilson ...
    Toen mislukte de Volkenbond ...
    Oké, waarom is de herfst/winter van 2015 dan toch te vergelijken met de zomer van 1914? Vanwege 'Charlie Hebdo', en ook vanwege 'Parijs'.
    Wie aan de Eerste Wereldoorlog denkt ...
    We hebben het allemaal geleerd op school. Wat we niet hebben gelezen op school is het ultimatum dat Wenen aan Servië stuurde ...
    De aanslag van de nationalistische student ...

Oké, dat ging dus allemaal uitsluitend over het verleden. Wat is nu de overeenkomst met het heden?
  Lees het ultimatum nog eens, dan begrijpt u de verklaring van president Hollande van Frankrijk aan die figuren die zich IS noemen. Dan begrijpt u de reacties van de buurlanden van Frankrijk. Ieder kiest zijn eigen koers.

De overeenkomst tussen de aanvang van de Eerste Wereldoorlog en nu is dat er een aanslag was en dat de staatshoofden gereageerd hebben met een verklaring:
  God, wat zijn wij in onszelf het met onszelf eens! En het is die nationale koers, helaas, die mij een beetje, een beetje te veel, een gevoel van 1914 geeft.

En wat zijn de conclusies van de historicus:
  Mijn leus zou dus zijn: Europa, sta op, en kies met Amerika, en Rusland, voor een échte koers, tegen het terrorisme, en voor een Echt Erasmiaans Europa!

Juist ja: omdat de moslimterroristen een aanslag plegen, moeten we de nationale staten opheffen en opgaan in een Europees Imperium.
    Conclusie van deze redactie: Diederik Stapel werkt nog steeds, onder pseudoniem, en heeft het drukker dan ooit. Onder vele namen publiceert hij nog grotere onzin als datgene waarvoor hij ontslagen werd.
    En nu werkt hij ook voor de Erasmus Universiteit Rotterdam, die bijvoorbeeld ook de racist Zihni Özdil uitleg of detail in dienst heeft.
    Het absurdisme strekt zich ook al heel lang uit tot de universitaire wereld.
    Eindelijk ... De volgende dag. Weer beginnende met de belangrijkste boodschap vanuit de Joodse cultuur:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2015, column door Arnon Grunberg

Voorzitterschap

Marc Peeperkorn citeert de heer Rutte over het aankomende Nederlandse voorzitterschap van de EU ...
    Ook wordt de uit de hand gelopen studentengrap, oftewel het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne, genoemd. Rutte vind het een goede overeenkomst, maar gaat geen campagne voeren. Lijkt me verstandig.
    Laten we een voorbeeld nemen aan Tsipras. Hij organiseerde een referendum, negeerde de uitkomst van dat referendum, organiseerde nieuwe verkiezingen en regeerde vrolijk verder.
    Tsipras is de held van de directe democratie.


Red.:    Democratie is in strijd met de allereerste basis van de Joodse cultuur: het heerschap van het Absolute. Voor de religieuzen Jahweh, voor de rest diverse vormen van ideologie. En voor een flink deel de waanzin in diverse soorten zoals cynisme en solipsisme. Maar dus in iedere geval niet dat gif dat komt van de residente volken van Noordwest-Europa uitleg of detail : dat iedereen een stem moet hebben.
    De Joodse cultuur is een Kwaadaardige cultuur, zoals uitgebreid bewezen is hier uitleg of detail .
    Pagina 2 - de hindoestaans immigrant - met twee pareltjes:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2015, column door Sheila Sitalsing

Praktisch

In de tijd dat Mark Rutte nog mede namens de gedoogpartner overtuigend de eurohaat uitdroeg in Brussel  ...


Red.:   Ieder bezwaar tegen de dwaasheden uit Brussel is 'eurohaat', en 'de gedoogpartner' is de PVV. Een zaak zo fout dat je hem niet kan benoemen.
    De tweede:
  ... nu is het zaak 'waanzinnig praktisch' de lekke buitengrenzen te dichten. Ook dat mag wat soevereiniteit kosten, want de weerzin in het land tegen de Syriër en de Eritreeër zit een spaatje dieper dan de weerzin tegen de Griek.

Hé ... Ineens is het niet meer "Wij Nederlanders", maar 'het land'. Duidelijk zonder de auteur erbij inbesloten.
    Wat hebben deze twee pareltjes gemeen? De PVV staat voor de gewone Nederlanders en hun belangen. Degenen die tegen een onbeperkte instroom zijn, zijn ook de gewone Nederlanders. Die je absoluut niet ziet in de media, want daar zie je alleen de o zo fijne elite (met een doodenkele uitzondering).
    De eurohaat, onbenoembaarheid van de PVV, en de afkeer van de gewone Nederlanders degenen die tegen een onbeperkte instroom zijn, hebben één zaak gemeen: een diepe, diepe Nederlandhaat. Een zaak die weer alle (niet-westerse) immigranten gemeen hebben - voor het Armeense geval, zie hier uitleg of detail .
    Zoals al genoemd en gezien bij de hetze tegen de SP, behoort het bestrijden van alles dat riekt naar het sociale bestreden worden, volgens de Joodse cultuur. Dus, mede om de gemoedren te berusten in de zin van "Kijk eens hoe slecht het is onder het communisme dus jullie gewone mensen moeten geen te grote mond hebben", dit beeld - over twee volle pagina's:

"Cuba's jeugd kan niet wachten ..." ... om het neoliberale ideaal te krijgen dat zo fraai uitgeleefd wordt in Haïti uitleg of detail . Daar waar ze op een houtje bijten, en elkaar verkrachten en vermoorden. De Joodse communistenhaters zullen er zeer tevreden over zijn. Goldman Sachs is er de baas. In tegenstelling tot het duivelse Cuba.
    Het is 30 november en weekend geweest en je zou kunnen denken dat de campagne gaat luwen. Niet bij Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2015, column door Arnon Grunberg

Ontkenning

Kamel Daoud won ...
    Recentelijk publiceerde The New York Times een essay van Daoud waarin hij schrijft: 'Daesh [IS] heeft een moeder: de invasie van Irak. Maar Daesh heeft ook een vader, Saoedi-Arabië en zijn religieus-industriële complex.' ...


Red.:   De campagne om IS te ontdoen van haar islamitische component door Joden en moslims gaat dus rustig door.
    Net als de Nederlandhaatcampagne van gekleurde immigranten:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2015, column door Sheila Sitalsing

Aanslag

... Omar Mahamud Ali, een Somalische herder die tijdens het hoeden van zijn geiten 'djoek djoek' hoorde, buiten bewustzijn raakte en in een zwarte wereld ontwaakte. Zijn oudste dochters van 8 en 9, meisjes op wie hij dol was: dood. ...
    Het 'djoek djoek' bleek afkomstig van Hellfire-raketten uit een Amerikaanse drone. ...
    Twee Nederlandse advocaten willen met een rechtszaak van de herder tegen de Nederlandse staat ... In reactie op dit nieuws viel hier en daar boosheid op te tekenen, en verderop in de straat vroeg iemand of Liesbeth Zegveld - een van de advocaten - soms een hekel aan Nederland heeft, gezien de bonte stoet oorlogsslachtoffers uit verre landen die ze inmiddels tegen de staat in stelling heeft gebracht. ... ik denk dat tot het gaatje gaan teneinde te pogen de Nederlandse staat zo zuiver mogelijk te houden van veel liefde voor Nederland getuigt.    ...


Red.:   Maar natuurlijk: de moslimterroristen vermoorden jongeren in Parijs omdat ze zo veel van Frankrijk houden, de nazi's richtten gaskamers in omdat ze zo veel van Joden houden. Advocaat Liesbeth Zegveld vervolgt Nederland omdat ze zo veel van Nederland houdt. Em haatzaaier Sitalsing zaait haat over Nederland omdat ze zo veel van Nederland houdt.
    En ook de Joods-culturele campagne tegen residentie en het sociale gaat door:

Waarop deze redactie spijtig bedacht vergeten te zijn en voorspelling te doen: is de uitslag 70-30 voor Meyer of hoger, dan was het bericht gegaan over "kadaverdiscipline" en "Noord-Koreanse toestanden". Was de uitslag onder de 70-30 voor Meijer, dan was er sprake van "verdeeldheid". Het is dus nog erger geworden: het is "vertwijfeling".
    Wat zijn ze toch goed met woorden, hè, die Joden en cultuurJoden ...?
    Nog wat hulp van buiten. De redectie van het VARA-programma DWDD uitleg of detail (02-12-2015, vanaf 6:18 min.) heeft een bijna-standaarditem: een voorbeschouwing op de verkiezing van "De persoon van het Jaar" door het Amerikaanse weekblad Time. Uitgenodigd om een eigen voordracht toe te lichten zijn de hoge heren van de media: gast nummer één: de hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque. Zijn voordracht: vluchtelingen-lieveling "Kom allemaal maar binnen en naar de hel met de consquenties" Angela Merkel. Gast nummer twee is hoofdredacteur van de intellectuelen-webkrant De Correspondent, het evenbeeld vn Philippe Remarque op het internet: Rob Wijnberg. Gast nummer drie: het evenbeeld van Philippe Remarque bij de weekbladen: Frits van Exter, hoofdredacteur van Vrij Nederland, die ook een asieleisershelper voordraagt, en een vrouw van een glamourblad, die bewijst er ook hartstikke bij te horen door een transseksueel voor te stellen als Persoon van het Jaar.
    Nu wisten we al dat de publieke omroep "Drie keer de Volkskrant" uitleg of detail is, maar dat blijkt dus nu zo te zijn voor de hele media. Hartelijk dank voor deze informatie.
    Overigens maar dat spreekt dus voor zich: ook hier minstens twee cultuurjoden en een echte.
    Ter afsluiting van dit aspect van het verhaal over het absurdisme van de Volkskrant en ter illustratie van de mate waarin men het Joods-culturele programma propageert. Er is gekozen voor een specifieke dag waarop door doodgewoon het toeval een samenbundeling te vinden was van wat anders verspreid staat over meerdere dagen. De betreffende dag is 8 december 2015, dus direct aansluitend op de tijdperken van "de vluchtelingen" en "de aanslagen".
    De volgorde is niet die in de krant, maar inhoudelijk gekozen. Als eerste een analyse van de uitslag van regionale verkiezingen in Frankrijk, waarin een partij verloren heeft en een partij verloren. Niets bijzonders, dus. Maar de partij die won, is het Front National. De partij tegen kosmopolitisme enzovoort. De taal in de Volkskrant is die van de apocalypse:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2015, door Peter Giesen

Analyse | Valt Marine Le Pen nog te stoppen?

Het ondenkbare wordt steeds reëler

Het Front National was tot dusver vooral een graadmeter voor het Franse onbehagen. Maar na zondag lijkt de echte macht binnen bereik.


Red.:   "De beschaving gaat verloren". Vinden als eerste de media:

  'De schok', kopte Le Figaro in grote voorletters op de voorpagina. 'Het Front National voor de poorten van de macht', meende Le Parisien. Tot voor kort gold als algemeen aanvaarde wijsheid dat Le Pen nooit president zou kunnen worden, omdat zo'n tweederde van de Fransen haar zou wantrouwen. Maar na de overwinning van het FN bij de regionale verkiezingen zijn de kranten daar niet zo zeker meer van. 'Wie is in staat om Le Pen te stoppen?', vroeg Le Monde zich af.

Net als in Nederland en de rest van Europa worden de media in Frankrijk gedomineerd door Joden en cultuur-Joden, ook wel kosmpolieten en dergelijke genoemd. De nomadisten. Met de bijbehorende rabiate taal:
  Le Monde spreekt van een gevaarlijke, reactionaire en xenofobe partij.

En bij de rest van de politiek gaat het in Frankrijk, net als in Nederland en de rest van Europa, om het bestrijden van de nationaal-denkenden, intern-solidairen en residente-cultuurbeschermers:

  President Hollande voerde in 2012 een linkse campagne, maar bleek die absoluut niet te kunnen waarmaken. Nicolas Sarkozy schoof op naar rechts om het FN de wind uit de zeilen te nemen ...

Waarbij de socialisten zich in sommige regio's terugtrekken en hun kiezers aanraden op de partij van Sarkozy te stemmen.
    En natuurlijk doen ook dit soort lieden mee:
  Het programma van het FN is demagogisch en onrealistisch, zeggen economen.

Grappig genog staat er, per ongeluk ongetwijfeld, ook goed samengevat waar het FN voor staat:
  Die naoorlogse wereld is de afgelopen decennia ondermijnd, door immigratie, scherpere internationale concurrentie, bezuinigingen op de verzorgingsstaat, een toegenomen vrijheid die ten koste ging van orde.

Meer dan genoeg voor iedereen buiten de elite om op het FN te stemmen.
    Nog onzetttend veel meer redenen om het FN te zien als een partij die staat voor heel gewone en gewenste en zelfs zeer gewenste dingen. Dat laatste als je geen welgestelde of rijke wereldrondreiziger bent. Of geen doodgewone nomade.
   De tweede kwestie is er ook één van afkeer van de nationale staat. De passieve aangevers zijn rancuneuze immigranten:


Uit: De Volkskrant,, 08-12-2015, van verslaggeefster Ana van Es

Twee families eisen schadevergoeding wegens 'executie'

Nabestaanden treinkapers De Punt dagvaardan staat


Red.:   Een gotspe, natuurlijk, gaande over moordende terroristen die omgkomen zijn bij de bevrijding van hun gegijzelden. En de zaak zou ook nooit deze fase bereikt hebben zonder de van soortgelijk zaken bekende stookactiviteiten van deze haatzaaier:
  Twee Molukkers - kapingsleider Max Papilyama (25) en de enige vrouwelijke kaapster Hansina Uktolseja (21) - zijn bij de bestorming van de trein geëxecuteerd, stelt nu de advocaat van de families, Liesbeth Zegveld.

Naar aanleiding van het vorige anti-Nederlandse akkefietje van deze mevrouw onthulde GeenStijl voor welk advocatenkantoor deze mevrouw werkt. Hier is een screenshot van hun website:

Tweede naamgever: Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira. Portugees-Joodse familie. In ieder geval advocaten Channa Samkalden en Tamar Buruma horen ook tot de club.
    Derde aspect van de (cultuur-)Joodse Nederlandhaat op 8 december: de strijd tgen Zwart Piet. Men dreigt hierin een nederlaag te gaan leiden, en de tranen zijn bijzonder heet:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2015, door Menno van Dongen

Analyse | Zwartepietdiscussie

Weinig zicht op het einde van Zwarte Piet

Wie na vorig jaar had gehoopt dat Zwarte Piet uit het Sinterklaasjournaal zou verdwijnen, kwam bedrogen uit. De tv heeft een stap terug gezet.


Red.:   'Wie na vorig jaar had gehoopt' is de (cultuur-)Joodse media-elite:
  De verandering hing in de lucht bij het Sinterklaasjournaal. Zo voer de stoomboot door dichte, witte mist en kondigde presentatrice Dieuwertje Blok op 11 november aan dat de zwarte schoensmeer uitverkocht was. ...
    Na de ontknoping resteert bij hen de teleursteling. De NTR ging niet verder op de route die vorig jaar was ingezet gekleurde pieten, een glimp van een zwarte Sint maar zette een stap terug. Toen Blok daarop kritiek uitte in een interview, kwam haar positie ter discussie te staan.

Dieuwertje Blok: Joods.
  'Wanneer komen die fucking roetpieten nou eens van stal?', vroeg columniste Aaf Brandt Corstius zich vertwijfeld af in de Volkskrant.

Een ex van super-Jood Arnon Grunberg uitleg of detail - dus zwaar cultuur-Joods.
    Gepaard gaand met één van de vastgklonken bijverschijnselen:
  Volgens haar hebben kinderen daar 'überhaupt nooit een probleem mee gehad' en is 'iedereen' inmiddels te porren voor 'antislavernijpieten'.

De rabiate gore leugens. Kijk maar:
  Toch staat 80 procent van Nederland nog achter Zwarte Piet, blijkt uit een enquête van EénVandaag.

Bij het NTR-publiek, en 90 procent algemeen wijzen alle voorgaande gegevens uit.
  ...  de NTR ... ziet piet als een soort sprookjesfiguur.

Een leugen om een hoekje: Zwart Piet is een sprookjesfiguur.
    En een de van de hoofdleugens van de cultuur-Joodse visie is dat zij de moraliteit of de vooruitgang vertegenwoordigen:
  ... De tv heeft een stap terug gezet.

... De NTR ging niet verder op de route die vorig jaar was ingezet gekleurde pieten, een glimp van een zwarte Sint maar zette een stap terug. ...
    ... Opvallend genoeg speelde het kinderprogramma eind 2014 wél een hoofdrol in de publieke discussie. De jury van de Nipkowschijf prees het Sinterklaasjournaal eerder dit jaar omdat het 'moedig de richting wees in een verhit maatschappelijk debat dat dreigde te ontsporen'. ...
    De komende jaren zal het sinterklaasfeest zich blijven ontwikkelen. ...

De richting van de vooruitgang volgens de (cultuur-)Joden: de super-individualistische neoliberale maatschppij van "Ieder voor zich en (de Semitisch) God voor ons allen" waarin de immigranten met hun wagens op ronde wielen vrijelijk mogen binnentrekken en alles van de residente Noordwest-Europes culturen van de wagens met de vierkante wielen mogen inpikken en slopen: de residente huizen naar de moslimimmigranten, het residente spaargeld naar de moslimimmigranten, de meningsvrijheid opgeheven voor de moslimsimmugranten omdat ze anders radicaliseren, de seculiere maatschappij opgeheven voor de moslimsimmigranten omdat ze anders gaan terroriseren.
    Volgende bericht. Hét symbool van de residente cultuur met de vierkante wielen volgns de (cultuur-)Joden is Rusland of het communisme - de twee termen worden door de (cultuur-)Joden gebruikt als synoniemen. Op 8 december vertegenwoordigt door een cultuur-Joodse auteur schrijvende voor een Joodse media- dus propaganda-instelling: Project Syndicate van George Schwartz-Soros, Joods oligarch - dat laatste de "nette" term voor parasiet en plunderaar op globale schaal:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2015, door Joschka Fischer. Proj. Syndicate. Vertaling Melle Trap

Het Syrische doolhof

In Syrië woedt nu al vier jaar een bloedige oorlog. Wat begon als een democratische opstand tegen de dictatuur van Bashar al-Assad ...


Red.:   Een gore leugen: dit was vanaf de allereerste seconde een strijd van soennietische moslims tegen de alewieten van Assad uitleg of detail . Wat verderop in de colum steelsgewijs wordt erkend:
  ... elke militaire samenwerking met Assad zou een grote meerderheid van soennitische moslims in de armen van radicale islamisten drijven.

Maar het gaat hier om dit:
  Er bestaat vooral het gevaar van een de facto Europese alliantie met Rusland ...

Rusland is het Rijk van het Kwaad. De mensen met de datsja's. Het rijk van de vierkante wielen. Normaliter staan in dit soort artikelen directe agressieve aanvallen met de kernwoorden "Poetin", "agressie", en "expansie" uitleg of detail , maar dit is nog veel duidelijker: samenwerking met Rusland dient tot elke prijs vermeden te worden. Zelfs als het betekent dat je zelf volkomen waanzin uitkraamt:
  In plaats hiervan zou een poging gedaan moeten worden om een militair ingrijpen tegen IS te organiseren onder toezicht van de VN-Veiligheidsraad, met een overeenkomst over een politiek overgangsproces dat van een wapenstilstand beweegt naar een regering van nationale eenheid voor Syrië en een eind aan Assad's heerschappij.

Dat 'VN-Veiligheidsraad' is totale waanzin, en dat 'regering van nationale eenheid voor Syrië ís nog grotere waanzin: de gevallen "Irak" en "Libië" hebben laten zien dat er in die regio maar één ding bestaat: één van de partijen dat wil zeggen stammen of reli-stammen is aan de macht, gepaard gaande met gewelddadige onderdrukking van de andere (reli-)stammen.
    Dit zijn is een volkomen typisch stuk komende uit de stal van Projct Syndicate, de Joodse media- enn propagandamachine. Veelgebruikt door de Volkskrant. Net als The New York Times, ook wel omschrdven als The Jew York Times.
    Het volgende artikel van 8 november benoemt het wapen dat deze globale propagandamachine hanteert:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2015.

Syrië-debat | Labour

Een krachtig staaltje politieke retoriek
 
Financial Times

In een tijd die wordt gedomineerd door internet en sociale media verwerpen veel politici de kunst van de retorica als irrelevant. ...


Red.:    Een leugen: door de opkomst van internet en sociale media is het belang van het gebruik van sprekende woorden, dat wil zggen: de retorica, tot ongekende hoogtes gestegen en politici weten dat allemaal.
    En tezamen met het belang van de retorica, is het gebruik van de retorische truc tot nog ongekendere  hoogtes gestegen . Deze leugen is een van de meest populaire retorische trucs: de stroman : het poneren van een stelling die iemand zou hebben maar niet heeft, en die vervolgens aanvallen. Volkomen passend binnen het patroon, want die FT is een krant van de (Londense) financiële markten en rabiaat neoliberaal dat wil zeggen sterk cultuur-Joods of Joods.
  Maar vorige week herinnerde Labour-parlementariër en schaduwminister van Buitenlandse Zaken Hilary Benn eraan dat een geweldige toespraak nog altijd het politieke klimaat kan bepalen.

Nog een leugen: in de Engelse parlementaire traditie draait het nauwelijks om iets anders dan wie het meest vloeiend kan liegen. In de wedstrijd "Waar wordt het hardst gelogen?" staat Israël met afstand bovenaan uitleg of detail , direct opgevolgd door Engeland als tweede uitleg of detail en dan weer een tijd niets.
    Terug naar deze specifieke orateur:
  In 15 minuten beargumenteerde hij waarom Groot-Brittannië zijn campagne tegen IS moest uitbreiden van Irak naar Syrië ...
    Benn's aanval op IS als een beweging van fascisten gaf aarzelende Labour-parlementariërs het morele argument om voor militaire actie te  stemmen.

Al welke pleidooien één en slechts één doel hebben: vermijden om te zeggen dat de terreur in Europa, aanleiding voor alle debatten, veroorzaakt wordt door moslim-immigranten. En dus niet door IS. En iedereen weet dat bombarderen alleen totaal niet helpt en vermoedelijk, in zo'n door ideologisch gedreven conflict, contra-productief werkt. Er is retorica nodig om het tegendeel aannemelijk te kunnen maken.
    Eigenlijk allemaal redelijk omslachtig, want voor de waardebepaling van de retoriek indien toegepast in politiek en meningsvorming, kan er een zeer simpele gezond verstand waarneming toegepast worden: "Goede wijn behoeft geen krans".
    Wat heel veel kransen nodig heeft, is slecht gedrag. In al zijn vormen. Met als mogelijkerwijs meest algemene vorm die van het nomadisme. Een nomade of nomadist, een rondtrekker, kan niet produccren. Geen voedsel. Geen techniek. Om meer dan op een absoluut minimum te kunnen overleven, heeft de nomade en de nomadist maar één middel: parasiteren. Maar daartegen gaan de beparasiteerden zich op den duur teweer stellen. En tegen dat teweerstellen is weer een anti-middel nodig. Het anti-middel van de parasiterende nomade en nomadist is de retorica: Kijk eens wat een mooie woorden er op mijn perkamentje staan ... Die woorden gaan jou genezen. Gaan je goud verschaffen. Geef ons een paar dukaten, en jij krijgt goud door onze perkamentjes"
    Zo krijg je als niet-producerende nomade en nomadist hele schilderijencollecties in handen en de macht in de financiële wereld.
    Al rondtrekkende in wagens op ronde wielen.
    Alle getoonde berichten van 8 november 2015 in de Volkskrant zijn pleidooien voor deze culturele stroming: die van de lieden die rondtrekken in wagens op ronde wielen. Van haat jegens nationale solidarteit (leidt tot grenzen en grenzen houden rondtrekken tegen) tot het steunen van religieuze terroristen omdat ze ook nomaden zijn, en bijkomend, lid van het nomadische broedervolk.
    Al deze berichten zijn cultuur-Joodse en Joodse propaganda. Gericht op de ondergang van de Noordwst-Europse beschavingen - bakstenen huizen te vervangen door torens van glas en beton uitleg of detail .
    Tot slot van deze analyse en opgespaard vanwege het extrme karakter, hier nog een bevestiging vanuit de voorgaande periode. De auteur is directeur van Human Rights Watch. Dit wordt in de westerse media gepresenteerd als een organisatie die op onafhankelijke wijze strijdt voor "De Mensenrechten". De werkelijkheid is dat het een orgnisatie is die strijdt in de Koude Oorlog "tegen de communisten" en voor het totalitaire individualisme, het neoliberalisme, en de absolute migratievrijheid uitleg of detail . Kortom: voor de Joodse cultuur uitleg of detail . De organisatie wordt dan ook gedomineerd en gefinancierd door Joden, met name weer die oligarch George Schwartz-Soros, en de huidig directeur is daarvan een voorbeeld. De Volkskrant geeft hem de gelegenheid zijn programma in het Nederlands te verspreiden:


Uit: Volkskrant.nl, 28-11-2015, door Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch.

Negeer waardeloze adviezen van angstzaaiers

De verschrikkelijke aanslagen in Parijs hebben een aantal politici voorzien van een kennelijk onweerstaanbare kans te proberen de deur te sluiten voor vluchtelingen, terwijl ze tegelijkertijd trachten surveillance door veiligheidsdiensten nóg verder uit te breiden. ...


Red.:   Onbenoemde verdachtmakingen. Dat niet-benoemen is om te voorkomen dat ook specifieke uitspraken benoemd moeten worden, want Roth, of het migratiefundamentalisme, heeft geen argumenten daartegen behalve zwartmakerij. Liefst in de meest algemene taal gesteld:
  Het is belangrijk, uit principe en voor onze collectieve veiligheid, om weerstand te bieden aan angst en om vooroordelen te verwerpen ...

Het meest algemeen gesteld. Er zijn veel betere argumenten, om voor onze collectieve veiligheid de moslim uit Europa te remigreren. Dat gebaseerd op oordelen - aangaande hun gedrag. Dat 'vooroordelen' is pure zwartmakerij. Joden zijn ook nog "zwartmakers" (wat zij mogen, mogen wij ook!).
  Een nep-Syrisch paspoort, naar verluidt achtergelaten door een aanvaller van onbekende identiteit en nationaliteit, suggereert dat hij Europa binnenkwam met de recente vluchtelingenstroom. De aanwezigheid van het paspoort kan wijzen op een bewuste poging van 'Islamitische Staat' om mensen die hun 'kalifaat' durven te ontvluchten te stigmatiseren. Het heeft geleid tot een koor van stemmen die aansporen vluchtelingen en asielzoekers buiten de grenzen te houden

Een vuile leugen. Het 'koor' heeft massaal gezongen dat we er niets van moesten aantrekken, zie boven. Joden zijn ook vuile leugenaars (Als Joden mogen zwartmaken, mogen wij dat ook).
  De focus op vluchtelingen in de nasleep van de recente aanslagen is een gevaarlijke afleiding van Europa's gewelddadige 'home-grown' extremisme. De wortels van het probleem zijn notoir complex, maar hebben deels betrekking op de sociale uitsluiting van eerdere generaties immigranten - de aanhoudende discriminatie ...

Twee vuile leugens: het sociale succes van Aziaten en andere immigranten die niet moslim of neger zijn laat zien dat die achterstand niets met uitsluiting of discriminatie te maken heeft, maar met sociaal onderpresteren. Sociale achterlijkheid. Joden zijn ook vuile leugenaars.
  Het vinden van oplossingen voor deze ernstige sociale onrechtvaardigheden zou het belangrijkste moeten zijn in het huidige publieke debat, in plaats van de polariserende wij-versus-zij retoriek die we tot nu toe vooral hebben gehoord.

Een vuile leugen. Wat we tot nu toe voornameleijk gehoord hebben, is oproepen tot extra pamperen. En dat het onze eigen schuld is. Zie boven. De zoveelste gore Joodse leugen.
  Deze gemeenschappen - zoals de meeste voornamelijk gezagsgetrouw - moeten worden omarmd ...
   
Het Joodse programma: vluchtelingen moeten altijd worden omarmd. Wat ze zijn en wat ze doen is totaal onbelangrijk en irrelevant: Het zijn migranten, dus moeten ze geholpen worden.
  De Europese Unie kan een veiliger en meer humaan alternatief bieden door vluchtelingen hervestiging en humanitaire visa te bieden vanuit aangrenzende landen als Turkije, Libanon en Jordanië, en andere plaatsen waar vluchtelingen eerst samenkomen. Met adequate hulp kunnen de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties en ontvangende landen vluchtelingen screenen op veiligheidsrisico's, terwijl Europa duidelijk zou maken dat er geen noodzaak is om opgepropt op onveilige boten de Middellandse Zee over te steken, omdat de toegang niet abrupt wordt afgesloten.

Dat screenen op veiligheidrisico's is volstrekt onmogelijk (er is geen noemenswaardige andere bron van informatie dan wat zij over zichzelf zeggen) en dit is dus zonder meer een oproep om ze allemaal te gaan ophalen. Dit is een regelrechte sociaal-misdadige oproep. Sociopathie uitleg of detail . Joden zijn sociaal-terroristen.
  Als mensen zich bedreigd voelen, zijn sommige politici te zeer bereid om individuele rechten aan hun laars te lappen met de belofte van een snelle oplossing.

Nog een basaal Joods thema: het recht van het individu gaat boven alles.
  Het overboord gooien van fundamentele rechten of het tot zondebok maken van mensen met een bepaald religieus of sociaal profiel is niet alleen schadelijk voor de direct betrokkenen. Het draagt bij aan het verdeeldheid zaaiende en vijandschap creërende antwoord dat terroristische groepen willen, om meer rekruten aan te trekken.

De oplossingmethode bekend van de problemen met de EU: om de terreur vanuit cultuurvijandige gemeenschappen te bestrijden, moet je meer cultuurvijandige gemeenschap inpoorteren.
    Joden zijn sociale massamoordenrs. Een activiteit waar ze mee begonnen zijn zo'n 8000 jaar geleden, met het formuleren van de Absolutistische Religie. En de begripgen "Übermensch" ("Uitverkoren Volk") en "Untermench" (Niet-Uitverkoren Volk). Joden zijn de theoretische poot van de massa-terreurbeweging genaamd islam. Tezamen vormen ze "De Absolutistisch en Totaliteire Bedreiging uit het Midden-Oosten".
    Het overgrote deel van de blanke elite wenst hiermee te collaboreren, net zoals het overgrote deel van de Europese elite wenste te collaboreren met het Absolutistische christendom toen dat kwam overwaaien uit het Midden-Oosten. Omdat Absolutisme nu eenmaal past bij de "Elitire Absolute Macht boven het Volk".
    De Joodse en rabiaat Joods-culturele topcolumnisten van de Volkskrant, opererend op respectievelijk de voorpagina en pagina 2, wensten nog een coda aan deze analyse toe te voegen. Wagendorp:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2015, column door Bert Wagendorp

Angela

Tussentitel: Al bijna een politicus uit een andere tijd

Bondskanselier Angela Merkel is door het Amerikaanse weekblad Time uitgeroepen tot 'Persoon van het Jaar'. ...
    ... ze liet één miljoen vluchtelingen toe tot haar land.
    Bij Time maakte vooral dat laatste diepe indruk. ...
    'Leiders worden alleen getest wanneer het volk hen niet wil volgen', schrijft Gibbs. ... Politici die besluiten durven nemen die ingaan tegen de gezonde volkswil zijn schaars aan het worden. De leider van de 21ste eeuw volgt het volk, hij is een democratische pleaser geworden, een laffe glijer die verleidt door mensen naar de mond te praten - Geert Wilders is bij ons het duidelijkste voorbeeld, het verschijnsel is internationaal. Vraagt het volk haat, dan krijgt het haat. ...
    'Chancellor of the Free World', staat er op de cover van Time. Dat is een terechte eretitel.


Red.:   Oftewel: vrijheid is hetzelfde als de elite-ideologie van het absolute individualisme en de volkomen open grenzen en de enige morele waarde, en het volk dat meer grenzen wil, is een haatvolk.
    Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2015, column door Arnon Grunberg

Le Pen

'Le FN aux portes du pouvoir', kopte Le Parisien op maandag. Front National aan de poorten van de macht.    ...
    Het spook van het nationalisme waart door Europa. Dat spook heeft nooit iets goeds voortgebracht ...
    ... Het draagvlak voor een politiestaat groeit.
    In de jaren dertig waarschuwden enkele intellectuelen voor zo'n politiestaat. Het hielp niet. Sommige van die intellectuelen pleegden tijdig zelfmoord, andere pasten zich stilletjes aan.


Red.:    Oftewel: ieder afnemen van de macht van het absolute individualisme en de Joodse en cultuur-Joods oligarchen leidt naar de politiestaat en de holocaust.
  De Joodse cultuur is eeen nefaste haatcultuur, die bij blijvende invloed op het huidige niveau de mensheid naar de ondergang zal drijven.
    En de Volkskrant en de rest van de politiek-correct media is haar spreekbuis.
    De hevige wens is om het verhaal hiermee af te sluiten, maar de verleiding kan niet worden weerstaan voor nog wat nabranders. Want deze bijdrage ligt de absarditeit van het geheel wel heel duidlijk toe:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2015, column door Max Pam

Zet homoseksuele vluchteling niet apart

...    Asielzoekers zijn wat mij betreft in ruimhartige aantallen welkom, hetgeen betekent dat de Nederlandse staat onder alle omstandigheden moet zorgen voor hun bed, brood en veiligheid. Aanvallen op asielzoekerscentra zijn niet te tolereren en discriminatie jegens hen die gevlucht zijn voor een oorlog, moet zwaar worden bestraft. ...


Red.:   Het reeds volkomen absurde Joodsisme: iedereen die beweert vluchteling te zijn, en dat doen ze allemaal, moet toegelaten worden. Maar de werkelijkheid gaat dus verder:

  Maar daar staat tegenover dat er ook hard moet worden opgetreden tegen de asielzoekers die zich niet houden aan de regels van onze rechtsstaat. Wie zich in opvangcentra keert tegen homoseksuelen, wordt wat mij betreft onmiddellijk het land uitgezet. Of dat juridisch mogelijk is, weet ik niet, maar elk geval moet dat soort mensen het uitzicht op het Nederlanderschap worden ontnomen.
    Intussen gebeurt op verschillende plaatsen precies het tegenovergestelde. Homoseksuele asielzoekers worden apart gezet, zodat zij niet langer worden lastiggevallen door hun medevluchters. Dat lijkt mij een heel verkeerd signaal, want je hoeft geen profeet te zijn om te beseffen dat het probleem hiermee naar later wordt verplaatst.

En dat heeft Pam echt niet verzonnen. Hij geeft zelf een enkel voorbeeld:
  Onlangs zei de politicologe Ellen Hoogakker in Het Parool dat wij 'de homofobe vluchteling tijd moeten gunnen'. De politicologe denkt namelijk dat de homofobe vluchtelingen door 'rust, tijd en begrip' vanzelf homoseksualiteit zullen accepteren. Hoeveel rust, tijd en begrip daarvoor nodig is, heeft Hoogakker er niet bij gezegd. Krijgen ze tien dagen, tien jaar of een generatie de tijd? En moeten wij sanatoria inrichten om de asielzoeker tot rust te laten komen?
    Verder vond ik opmerkelijk dat mevrouw Hooghakker zich beperkte tot homoseksualiteit, want stel nu eens dat zich tussen de asielzoekers ook antisemieten bevinden. Nergens ter wereld heerst zo veel antisemitisme als in het Midden-Oosten, dus zo vreemd zal dat niet zijn. Zou dat betekenen dat wij de anti-semitische vluchteling ook tijd moeten gunnen om door rust en begrip van zijn fobie af te komen?

De conclusie van Pam, na nog eentje, is ook nog aardig:
  Maar het kan nog gekker. Zo verklaarde religiedeskundoloog Karen Armstrong tegen het Algemeen Dagblad: 'Mohammed zou geschokt zijn door het geweld van IS.' ...
    Je moet er trouwens niet aan denken wat er met Karen Armstrong en Ellen Hoogakker zou gebeuren als morgen Atilla de Hun op aarde terugkeert. Dat wil je echt niet weten.

Met deze correctie: Atilla de Hun is nog steeds op aarde - in de vorm van het Joodsisme en bijvoorbeeld zijn islamitische cultuurgenoten.
    En ontdaan van de overblijvende Joodse invloeden in het stuk van Pam, krijgen we dit:


De Volkskrant, 18-12-2015, ingezonden brief van Rob Swaak, Middelburg

Zet homohaters uit

Max Pam leeft in een utopie. Hij heeft volledig gelijk dat we gewelddadige jodenhaat en homohaat van asielzoekers niet moeten pikken en dat diegenen die zich daaraan schuldig maken moeten worden opgepakt, veroordeeld en onmiddelijk Nederland uitgezet (O&D, 15 december). Hoeveel zijn er al uitgezet? Geen!
    Daar gaat justitie zijn vingers niet aan branden, veel te bang voor de vluchtelingenlobby. Dat de homo's, lesbo's, transgenders geen veilige opvangplaats mogen krijgen is echt absurd.
    De politieke correctheid, die bestuurders en politici als een lauwe doek over dit land verspreiden - 'vluchtelingen zijn zielig' - verdoezelt dat die vluchtelingen in eigen land homo's, lesbo's en transgenders vervolgen, als ze tijd hebben tussen hun religieuze conflicten.
    Als homoseksueel vind ik dat alle moslims teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen onverdraagzame landen en daar hun godsdienstoorlogen maar moeten uitvechten. Wij zouden alleen de slachtoffers van die religieuze denkbeelden ruimhartig moeten opvangen. Niemand gelooft toch zeker dat deze nieuwe golf van moslims zich zal aanpassen aan de westerse cultuur.
    Kijk maar eens hoe aangepast de tweede en derde generatie Marokkanen bijvoorbeeld zijn. Wij hebben niets geleerd van het recente multiculturele drama in Europa.


Red.:   Aanvulling: "Wij weten dit allemaal wel, maar wij zijn Joden of Joodsisten en dat gaat absoluut en per definitie voor alles".
    En nogmaals: de Volkskrant is slechts een representatief voorbeeld voor (bijna) de hele media:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Kerstgedachten

... wie herinnert zich niet de paginagrote advertentie in De Telegraaf ... 'Voelt u zich geroepen?' kopte de advertentie. Een oproep door BN'er - denk aan een Linda en Johnny de Mol, een Spike van Direct, Job Cohen en Claudia de Breij - om met elkaar iets te doen voor de vluchtelingen. De Telegraaf had de advertentie gratis geplaatst.
    DWDD en Pauw boden een aanhoudend exposé van warme solidariteit en gastvrijheid. ...


Red.:    En uit betrouwbaarder want politiek-correcter bron uitleg of detail kunt u het nauwelijks krijgen ...
    Oké, kunnen we nu toch eindelijk afsluiten? Nee, natuurlijk. Er kwam nog een dubbelkwestie boven van de hoogste mate van absurditeit. We hebben inmiddels uitvoerige instructies gehad aangaande hoe te reageren op islamitisch geweld. Want als je onder "geweld" verstaat een gebeurtenis met meer dan tien moorden, type "afslachten", staat dat aantal inmiddels al in de dubbele cijfers dus genoeg gelegenheid tot voorlichting. En die instructies zijn:
- Islamitisch geweld wordt niet, NIET, gepleegd door moslims. ook al zeggen zelf dat ze hartstikke GOEDE moslims zijn en die aanslagen gepleegd hebben omdat ze zulke GOEDE moslims zijn.
- Andere moslims hebben NIETS maar dan ook helemaal niets te maken met aanslagen gepleegd door andere moslims die geen moslim zijn.
- GEEN enkele organisatie van moslims heeft iets te maken met de aanslagen gepleegd door moslims.
- Het geweld gepleegd door bepaalde zich moslim noemende maar niet zijnde moslims heeft WEL te maken met maatschappelijke onstandigheden van ALLE moslims die verder niets te maken hebben met de moslims van die aanslagen.
- Van moslims mag NIET gevraagd worden, op geen enkele manier, wat hun relatie is met de andere die aanslagplegende moslims, en helemaal NIET om zich voor die relatie te verantwoorden.
    Nou, zijn dat geen duidelijke instructies ...? Die natuurlijk voor als dit geval moet gelden, want het laatste dat je moet willen is onderscheid maken tussen mensen, want het is duidelijk wat dan gebeurt: dan zijn er uitermate zielige slachtoffers. Dus die regels moeten gehanteerd worden met de grootst mogelijke eerlijkheid en de grootste mogelijke consistentie.
    En dit nog eens driedubbel benadrukt voor die situaties die zich afspelen in ditzelfde debat, voor welke gelegenheid ze zo zorgvuldig zijn opgesteld en zo intensief zijn opgediend. Door de Volkskrant.
    Oké, dat was de voorbereiding. Nu over naar dat aanverwante onderwerp. Aanverwant omdat ook in dit geval de moslims de hoofdrol hebben. En ook in dit geval is er sprake van geweld. Dus eerst even een blik op dat geweld - uh, eerst even checken wat geweld ook al weer was, naar de gehanteerde maatstaven (van GeenStijl uitleg of detail , want de politiek-correcte media proberen alles wat te zeer tegen de islam spreekt te censureren uitleg of detail ):

 
Redactielokaal Charlie Hebdo
 
 
Theater Bataclan

Zo vastgesteld hebbend wat de norm is wat betreft de term geweld, hier wat illustraties ter vergelijking:
 
 

Is hier sprake van geweld? Absoluut niet, dus. Althans, wie dat geweld noemt, moet wel een rechtse rakker zijn want wat je ziet zijn de gewone protesten van de soort bekend vanuit "linkse" hoek als de "anti-fascisten", krakers enzovoort. Maar voor de zekerheid nog wat vergelijkingsmateriaal:

Het bijschrift is hier glashelder over: dit is geen geweld, dit zijn "rellen". Dus tussen "geweld" en "protest" hebben we in ieder geval nog "rellen", als het gepaard gaat met plundering en brandstichting, want daarvan is dit een foto, genomen in de Schilderswijk ten tijde van de "rellen" gepaard gaande met plundering en brandstiching.
    Maar geen "geweld" dus, die plundering en brandstichting oftewel "rellen".
    Nou, wat die eerder nog te determineren foto's ook zijn, "protest" of hoe je het ook wilt noemen, het is zeker geen geweld. Geen sleepsporen van bloed, geen doden, geen plundering, geen brandstichting. Geen geweld.
    Maar ja, je bent een krant. En je hebt een boodschap. En die boodschap is: "Wie tegen de islam, is geweldadig":
 
 

Die boodschap is glashelder: "Wie tegen de islam en haar komst is, is geweldadig". Afzender: Volkskrant, media, politiek.
    Maar laten we de analyse van hoe men deze boodschap hier heeft onderbouwd even laten rusten, en gewoon even aannemen dat de term "geweld" hier gebruikt mag worden. Als je met vier man en een spandoek op het dak van een moskee gaat staan, of een liedje zingt met zijn allen tegen een azc, dan mag je dat ook wel een vorm van geweld noemen. Hoe moet je omgaan met dat geweld? Daarvoor had de Volkskrant al instructies gegeven, aan de hand van het voorbeeld van "islamitisch" geweld. Hiervoor het gemak even een herhaling van die instructies:
- Islamitisch geweld wordt niet, NIET, gepleegd door moslims. ook al zeggen zelf dat ze hartstikke GOEDE moslims zijn en die aanslagen gepleegd hebben omdat ze zulke GOEDE moslims zijn.
- Andere moslims hebben NIETS maar dan ook helemaal niets te maken met aanslagen gepleegd door andere moslims die geen moslim zijn.
- GEEN enkele organisatie van moslims heeft iets te maken met de aanslagen gepleegd door moslims.
- Het geweld gepleegd door bepaalde zich moslim noemende maar niet zijnde moslims heeft WEL te maken met maatschappelijke omstandigheden van ALLE moslims die verder niets te maken hebben met de moslims van die aanslagen.
- Van moslims mag NIET gevraagd worden, op geen enkele manier, wat hun relatie is met de andere die aanslagplegende moslims, en helemaal NIET om zich voor die relatie te verantwoorden.
    Goed, de instructies voor islamitisch geweld. Laten we het door de Volkskrant gesignaleerde geweld jegens moslims nu voor het gemak even "rechts" geweld noemen. Dan luiden de door de Volkskrant geïntroducerde instructies voor het "rechtse" geweld als volgt:
- Rechts geweld wordt niet, NIET, gepleegd door rechtse mensen. Ook al zeggen zelf dat ze hartstikke GOEDE rechtse mensen zijn en die aanslagen gepleegd hebben omdat ze zulke GOEDE rechtse zijn.
- Andere rechtse mensen hebben NIETS maar dan ook helemaal niets te maken met aanslagen gepleegd door andere rechtse mensen die geen rechtse mensen zijn.
- GEEN enkele organisatie van rechtse mensen heeft iets te maken met de aanslagen gepleegd door rechtse mensen.
- Het geweld gepleegd door bepaalde zich rechts noemende maar niet zijnde rechtse mensen heeft ALLE te maken met maatschappelijke onstandigheden van ALLE rechtse mensen die verder niets te maken hebben met de moslims van die aanslagen.
- Van rechtse mensen mag NIET gevraagd worden, op geen enkele manier, wat hun relatie is met de andere die aanslagplegende rechtse mensen, en helemaal NIET om zich voor die relatie te verantwoorden.
    Te zeggen dat de Volkskrant zich niet aan haar eigen instructie houdt, is als understatement een understatement. Ze doen lijnrcht het tegenovergestelde: alles wat ze maar kuunen schenden, doen ze ook.
    Dat kunnen we doortrekken.Want wat de Volkskrant doet, "protesteren" tegen het rechtse geweld, kan je dus ook geweld noemen. Dat hebben ze namelijk zelf gedaan. Maar waar het geweld van rechts beperkt is tot twintig man die een rechts liedje zingen en vier man met een spandoek op een moskee, bestaat het geweld van de Volkskrant uit en continue stroom publicties die gewelddadig zijn. Geweldadig jegens "de rechtse mensen". En dat "de rechte mensen", hebben we gezien, is iedereen die tegen de komst van meer asielzoekende moslims is. Wat geldt voor minstens tweederde van Nederland. Vóór de komst van meer moslims is de elite uitleg of detail en dwaaschristelijke hulpverleners
    De Volkskrant pleegt dus continu en massaal geweld jegens de onderste tweederde van Nederland.
    En dan hebben we het nog niet over het feit dat, volgens dezelfde causale relatie, de Volkskrant dus staat achter het geweld van moslims, want dat krijgt niet de behandeling die het rechtse geweld wel krijgt.
    Even een tussenconclusie: De Volkskrant is dus bezig om samen met de moslims geweld te plegen tegen Nederland en de Noordwest-Europese beschaving.
    Dat de Volkskrant, en de rest van de elite, zelf met tegengeweld te maken zullen krijgen, is dus nauwelijks nog meer een voorspelling. Het is al bijna een vaststaand feit .Nog een aanvulling, ter illustratie van een eindeloze bron van absurditeiten die iedereen kent maar door actualiteiten onderbelicht is gebleven: de obsessie met Geert Wilders. Gert Wildrs is erger dan IS, want zijnde de oorzaak van IS. Door Wilders' woorden en daden zijn de anders universeel gematigde moslims gaan radicaliseren, zijn wereldwijd hoofddoeken en boerka's gaan dragen en hebben baarden gekweekt, en uiteindelijk, ergens tussn "kopvoddentaks" en "Mindr, mindr, minder" is er de beweging van IS ontstaan, en zijn er de aanslagn gepleegd in Europa en Amerika.
    Dus het is van het uirste belang, voor de vrede op Aard, dat Geert Wilders te vuur en te zward bestreden wordt. En voor de vrede op arde is alles geloorloofd, dus ook af en toe een kleine overdrijving.
    Dus toen demontranten tegen de komst van een azc in Steenbegere, door eerdre gebeurtenissen wetende dat als je gwoon met zijn llen zegt "Wij zijn het er niet mee eens" dat dat azc morgen naast je woning staat, gingen met zijn allen sprekkoren roepen, met onder andere richting een kwezelige  D66-bestuurder die zo'n azc en verrijking vond: "Daar moet een piemel in".  Gefundeness fressen voor lle links-anghauchte commentatoren, presentatoren en cabaretiers type Dolf Jansen die het allemaal eindeloos herhaald hebben, onder de algemen noemer "Steenbergen".  Dat in "stenbrgen"wsiets ergs gebeurd n  bijvoorbeeld de Volkskrnat wijdde r twee ker en volle pgina aan. Nast d geowne berichtgeving
    Dit leverd al wet gerommelm op wrin de term "Wilders" voorkwam, maar er spring geenvonk ovr.
    Dat werd anders na een tweede en derde gebeurtenis kort achter elkaar. Eerst herhaalde het azc-gebeuren zich in het 12 duizend man tellende Geldermalsen, waar een Pvd-burgemeester de komst van een azc van 1500 man aankondigde en daarna stenen tegen de ruiten van de raadszaal kreeg, en een demonstratie van vier man en en spandoek op het dak van een moskee in Dordrecht.
    Toen ging het los.
    Eerst bij haatzaaisite Joop.nl:


Uit: Joop.nl, 17-12-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

De bedreiging voor onze democratie

Han van der Horst: Wilders is verantwoordelijk voor het geweld in Geldermalsen


"Wij stellen onszelf nu de vraag wat er in Nederland aan de hand is dat een politieke discussie leidt tot deze agressie," zegt de gemeente Geldermalsen. ...
    Het antwoord op de vraag van de gemeente ligt voor de hand: Nederland kent vandaag de dag een politieke beweging, die met geweld en intimidatie haar zin doordrijft. In Steenbergen is die erin geslaagd om de lokale politiek haar wil op te leggen. Het ziet er naar uit dat dit in Geldermalsen ook wel zal lukken. ...
    De leider van deze politieke beweging, die met geweld en intimidatie zijn zin doordrijft, heet Geert Wilders. Hij heeft met zijn oproep tot verzet en zijn "minder, minder, minder"-uitspraak het tuig in Geldermalsen en Steenbergen geïnspireerd. Hij zal ongetwijfeld zijn afkeer van geweld belijden maar dat is allemaal taqiyya, een leugen om de ongelovigen in zijn dwaalleer van haat en afgrenzing een rad voor ogen te draaien.
    Wij weten dat Geert Wilders lak heeft aan democratie. ...
    Elke vuurwerkbom, in Geldermalsen geworpen, is geïnspireerd door Geert Wilders. Het is zijn voorhoede die het gemeentehuis bestormde. Hij mag die verantwoordelijkheid niet ontlopen. En dat geldt net zo goed voor zijn aanhang, die nu overal in het land aan stamtafels en op twitter bij hoog en laag beweert geweld af te keuren maar dat de politiek het er wel naar gemaakt heeft. ...


Red.:   Zoals al gezegd: dat wat de moslims doen en gedaan hebben in Parijs, New York, Madrid, Londen, Parijs en nu weer Parijs zijn kleinigheden vergeleken bij wat Geert Wilders en zijn raznde hordes allemaal aanrichten. Het is tijd voor de goede Nederlanders om Nederland te verlaten:


Uit: Joop.nl, 18-12-2015, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail

Waarom de 'relschoppers' van Geldermalsen terroristisch tuig zijn

Het wakker worden op 17 december 2015 is wakker worden in een vreemde wereld. Ik bevind me in een Nederland dat definitief niet meer voelt als een land waarin ik mij thuis voel. De beelden die op mijn netvlies stonden toen ik mijn bed indook, waren die van extreemrechts tuig dat met stenen en vuurwerk gooide. Écht lekker slapen deed ik dan ook niet.    ...
    ... het zwaar verziekte maatschappelijke klimaat in Nederland. ... De trieste waarheid is dat alle partijen in het Nederlands parlement een flinke ruk naar rechts hebben gemaakt om daarmee de onderbuik van een deel van het volk te kietelen.
    ... vanwege het met geweld ondermijnen van de rechtstaat zijn het eigenlijk ordinaire terroristen in Geldermalsen.
    Deze figuren vinden dat asielzoekers een bedreiging zijn voor hun normen en waarden en dat vluchtelingen onze Westerse beschaving aantasten. Na het zien van de beelden van de gewelddadige menigte is dat iets wat ik van harte mag hopen. ...
    De lieden in Geldermalsen worden in nieuwsberichten relschoppers genoemd, terwijl het hier toch echt gaat om extreemrechts, terroristisch tuig. ...
    We zouden de uiterst walgelijke gebeurtenissen van gisteren niet moeten toeschrijven aan een kleine minderheid, zodat we er verder niets mee hoeven te doen. De gebeurtenissen en het gebrek aan afwijzende reacties hierop zijn een teken aan de wand. Ze vormen het duidelijk signaal dat onze maatschappij steeds verder afglijdt.    ...
    De Westerse beschaving blijkt namelijk jammerlijk mislukt.


Red.:   Zoals gezegd: IS is er niets bij.
    Gelukkig kwamen de politici nu wel in actie - en de Volkskrant spring meteen op de trein - net als alle andere media, trouwens:


Uit: Volkskrant.nl, 19-12-2015, door Joost de Vries

Kan Wilders blijven zwijgen over vreemdelingenhaat?

PVV-leider Geert Wilders moet steviger afstand nemen van geweld tegen migranten, vinden andere partijen. Wilders roept keer op keer op tot verzet tegen de komst van asielzoekers. Soms plaatst hij de kanttekening dat hij vreedzaam protest bedoelt. In de praktijk wordt het verzet met regelmaat toch gewelddadig.


Tussentitel: De PVV'er heeft de kans laten liggen om het geweld in Gelderland te veroordelen - Lodewijk Asscher

De PVV'er twitterde een week geleden: 'Geen AZC in Geldermalsen! #kominverzet.' Men kwam in verzet, de inspraakavond op woensdag moest worden gestaakt vanwege het geweld buiten de raadszaal. Donderdag werd in Pannerden een huis van een Somalisch gezin met vuurwerk bekogeld. De daders lieten een pamflet achter met een foto van Wilders en de waarschuwing: 'Allochtonen moeten weg! Dit is pas het begin!' Zaterdag werd kort een moskee in Dordrecht bezet. De nationalistische activisten hingen een spandoek op met 'Minder, minder', een verwijzing naar een uitspraak van Wilders.     ...


Red.:   Kijk, dat de msolims in hun irritatie over Wilders af en toe wat incidenten uitlokken, dat is volkomen begrijpelijk. Hier, deze uiterst gewelddadige gebeurtenissen laten pas zien wat echte terreur is! Tijd voor het hele land om de rangen te sluiten:
  Donderdag vroeg de voltallige Tweede Kamer om een debat over Geldermalsen, alleen de PVV stemde tegen. Wilders heeft de kans laten liggen om het geweld in Gelderland te veroordelen, zei vice-premier Lodewijk Asscher vrijdag tegen de NOS. 'Ik heb niet gezien dat hij er afstand van heeft genomen. Het was goed geweest als hij dat had gedaan.'

Helemal juist, van die minister Asscher. Dat er zelfs ooit de suggestie gedaan wordt dat de moslims afstand nemen van die luttlele incidenten is nu een echt gotspe gebleken: het echte geweld komt van Wildrs,. En die neemt echt geen afstand!
    Zoals gezegd, dit was weer een actie van de hele media:


Uit: Elsevier.nl, 21-12-2015, door Elif Isitman

'Wilders moet openlijk afstand nemen van racisme en geweld'

PVV-leider Geert Wilders moet geweld tegen migranten scherper veroordelen, vinden andere politieke partijen. Vooral met betrekking tot de rellen in Geldermalsen, had Wilders zich expliciet moeten distantiëren van het gedrag van de onruststokers.


Dat vinden verschillende andere politieke partijen, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. ...


Red.:  Wilders zat ondertusen al in het buiteland, op vakantie, want hij hd bij het bgein van d ophf n een korte em groete ggeven vnuit ht vligtuig -vrborgen boodschp: Zokek julliehet zlf mr uit".  Mar ja, deophef hwrd snel erger, dus tijd omiets trug te zeggen. Hier is het:
 Asscher noemt Wilders een 'handelaar in angst'. 'In plaats van oplossingen te zoeken, exploiteert hij de angsten van mensen.'

Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hekelt Wilders' zwijgen na de rellen in Geldermalsen. 'Zijn woorden hebben betekenis', zei hij zaterdag in radioprogramma Tros Kamerbreed. 'Als je het parlement een nepparlement noemt, rechters partijdig noemt en oproept tot verzet, dan moet je nu ook verantwoordelijkheid tonen en duidelijk maken dat protest altijd vreedzaam moet zijn.'

Wilders heeft niet de intentie om 'een veldslag uit te lokken', denkt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen, maar hij zaait wel bewust tweespalt, meent ze. 'Hij speelt mensen constant tegen elkaar uit. Tien jaar lang PVV-propaganda tegen migranten, dat werpt op den duur zijn vruchten af.' Ze benadrukt dat hij niet persoonlijk verantwoordelijk is voor het geweld, maar zijn taal helpt ook niet bij aan het voorkomen ervan. 'Hij spint op onfrisse manier garen bij het zaaien van angst.'

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken sluit zich aan bij de woorden van partijgenoot Asscher. Kuiken: 'Wilders vroeg in het debat na Parijs aan moslims om afstand te nemen van de IS-terreur, dan verwacht ik ook van hem dat hij afstand neemt van geweld en racisme in Nederland. Nee, hij is niet verantwoordelijk voor de idioten die geweld gebruiken, maar hij moet zich er wel van distantiëren.'

Premier Rutte herhaalde zaterdag in De Telegraaf dat de VVD samenwerking met de PVV uitsluit zolang Wilders zijn uitspraken over minder Marokkanen niet terugneemt. De PVV-leider zelf was dit weekeinde niet bereikbaar voor commentaar. Wel twitterde hij zaterdag de vleugel van een KLM-toestel met daarbij de tekst: 'Bye bye see ya @KLM!' Zondag twitterde hij de laatste peiling van Maurice de Hond: 39 virtuele zetels voor de PVV. Zijn conclusie: 'PVV net zo groot als VVD en CDA bij elkaar. Nederland in verzet.'


Rambam

Zou Geert Wilders beseffen dat de Rambam de bijnaam is van de zeer verdraagzame, wijze en verlichte rabbijn/arts Mozes Maimonides (1138-1204), een van de grootste geesten van de westerse geschiedenis? Met andere woorden: hij wenst, onbedoeld, met zijn tweet politiek en pers veel wijsheid toe.

Leo Jacobs, Amsterdam


Er is bij deze redctie een sterke behoefte om deze verzameling af te sluiten, maar de Volkskrant staat erop om dit onmoglijk te maken. Er is, verbazingwekkend laat, een derde uiting geweest van verzet tegen de terreur door de elite. De Volkskrant gaat verder met het volledig omdraaien van de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2015,  Jeroen Visser

Geweld kan dus wel degelijk lonen


Red.:   Het is dat het echt te absurd zou zijn,mr als ze er ook maar op enige manier gat in zouden zien, zouden ze de aanslagen van de moslims afgedaan worden als "kleine incidenten waar alleen PVV'ers enig belang aan hechten" (en die trouwens opgestookt zijn door PVV'ers). Maar als tegenstanders van immigratie protestliederen zingen, vuurwerk afsteken, en een stoeptegel gooien tegen de pui van een gemeentehuis waar zojuist een aanslag tegen hen is beraamd, dan is dat geweld. Systematisch geweld:
  De vaak gewelddadige protesten tegen de komst van asielcentra ...

Een gore leugen: slechts in drie van de vele tientallen gevallen is er iets gebeurd, en protestliederen zingen en vuurwerk afsteken is al helemaal geen geweld. Die stoeptegel is iets dat in de Schilderswijk bij hele straten door de lucht vloog, en zou vergelijkenderwijseen rassenopstand of een rassenburgeroorlog genoemd moeten worden. Terminologie die natuurlijk angstvallig vermeden werd.

  ... In diverse gemeenten zijn plannen geschrapt of aangepast ...

Dat waren de koppen, en de toon is gezet. De maffia van elite en media is zo smerig bezig, dat het bijzonder verwonderlijk is dat er geen echt geweld is geweest.
    De tekst:
  De belangrijkste vraag in het tumult over de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen laat woensdag even op zich wachten. Die luidt: hebben de tegenstanders gewonnen? Anders gezegd: loont het om in het debat over de komst van een azc met stoeptegels te gooien en volksvertegenwoordigers te bedreigen?
    Tijdens een inderhaast belegde persconferentie zegt burgemeester Miranda de Vries halverwege: 'Dat hebben we onszelf ook afgevraagd. Wij hebben de situatie als heel bedreigend ervaren. Het is een situatie met alleen maar verliezers: de samenleving, de insprekers bij de raadsvergadering en de vluchtelingen.'

Een gore leugen: de tegenstanders en de samenleving hebben gewonnen: een barriëre tegen de open grenzen en de onbeperkte instroom van asieleisers.
  Het resultaat: Geldermalsen schrapt het plan voor een asielzoekerscentrum voor 1.500 vluchtelingen uit angst voor meer ongeregeldheden tijdens de feestdagen. ...
    Die beslissing past in een patroon van gemeentebesturen die de afgelopen weken na hevig verzet plannen voor vluchtelingenopvang afzwakten of doorstreepten. Zo werden de ambities in Steenbergen na de uit de hand gelopen inspraakavond in oktober over de komst van een azc flink teruggeschroefd. De gemeente besloot maximaal honderd extra vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten.
    In Purmerend ging het idee van noodopvang van 120 vluchtelingen en een azc van tafel na hevige protesten van inwoners. ...
    Ook in Wezep ging er een streep door het azc-plan nadat burgemeester Hoogendoorn was bedreigd en een kerk, school en dorpshuis waren beklad. ...

Pure winst.
  Opmerkelijk is dat veel burgemeesters na dergelijke incidenten niet wijzen op het ondemocratische en illegale verzet van tegenstanders, maar de schuld bij zichzelf zoeken.

Nog opmerkelijker is dat de Volkskrant dat anders ziet. En die gaat op bezoek bij:
  Volgens Leo Lucassen, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar migratiegeschiedenis in Leiden

De man die de nabstaanden van de slachtoffers van de aanslag in Parijs troostte met het feit dat ze door slechts 0,045 procnt van de molsims hun kinderen kwijt waren.
  Volgens Leo Lucassen... geeft de gemeente hiermee het verkeerde signaal. 'Een niet-democratische, kleine minderheid heeft met geweld uitgemaakt wat hier moet gebeuren. Dat is heel zorgelijk.'

Juist ja ... Dus in drie gemeenten krijgen enkele honderden protesteerders hun zin, en in alle overige gemeentes enkele tientallen bestuurders. Terwijl degenen die de lasten gaan dragen van het de zin krijgen van bestuurders niet de bestuurders zijn, maar de protesteerders.
    Die meneer Lucassen krijgt een prominente plaats in de rij richting schavot.
 Hier nog wat vuur voor zijn veroordeling:
  Volgens Lucassen heeft het gewelddadig verzet tegen de komst van vluchtelingen en de vele doodsbedreigingen tegen lokale politici effect. In de afgelopen maanden werden tientallen wethouders bedreigd vanwege de komst van vluchtelingen. Daar zaten meerdere doodsbedreigingen bij. Tot oktober hadden 29 wethouders aangifte gedaan. Lucassen: 'Zodra lokale bestuurders toegeven aan terreur heeft dat effect. Het is opvallend dat premier Rutte hierin niet wat meer stelling neemt. Het politieke proces wordt immers gewoon verstoord.'

En er is een getuige-deskundige à charge:
  Volgens hoogleraar lokaal bestuur Marcel Boogers neemt Geldermalsen een goede beslissing. 'De gemeente heeft over dit onderwerp geen fatsoenlijk gesprek met de samenleving gevoerd, terwijl veel inwoners zich wel zorgen maken over de komst van zo'n groot aantal vluchtelingen. Dat je nu op je schreden terugkeert, snap ik. Dat is niet hetzelfde als zwichten voor geweld, maar die boodschap is lastig over te brengen.'

Te lastig voor samenzweerders als meneer Lucassen en meneer Volkskrant. Die laatste zal zijn werkhol in rook zien opgaan.
    Drie weken na Keulen, en tijd om weer een tussenbalans op te maken. Wat heeft de Volkskrant geleerd, en is het beklijft? Met als geschikt testexemplaar de zaterdagkrant. Op de voorpagina eerst Arnon G.:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, column door Arnon Grunberg

Politiek correct

Volgens de filosoof Paul Cliteur, in een artikel van Sander van Walsum woensdag in de Volkskrant, is politieke correctheid 'de neiging om de dingen naast ons neer te leggen die ons niet welgevallig zijn, ook als die dingen wetenschappelijk zijn onderbouwd'.
    Wat zou er allemaal wetenschappelijk zijn onderbouwd dat wij naast ons neerleggen? Ik denk nu aan een leerling die beweert dat de wortel van 9 7 is.
    Politieke correctheid is niet meer dan prudentie, hoffelijkheid, empathie, diplomatie.
    De tegenstanders ervan zijn dikwijls calvinisten die eerlijkheid verwarren met primitief gedrag. En mensen die hun gebrek aan welsprekendheid tentoon wensen te spreiden, dat ook.    ...


Red.:   De werkelijkheid is dat politieke-correctheid een dodelijk gevaar is voor de meningsvrijheid, dus voor de democratie, dus voor de rchtsstaat, dus voor de beschaving. In termen van Grunberg, iemand wiens woorden je in dit soort context precies moet omkeren: de  politieke-correctheid is pure goorheid, ultieme bottigheid en nihilisme van het zuiverst water.
    Uitkomst Test 1: niets geleerd.
    Test 2, pagina twee: Bert Wagendorp:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, column door Bert Wagendorp

De optimist

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat de aantallen vluchtelingen die Europa binnenkomen ...
    Uit een uitgelekte ambtelijke prognose bleek deze week dat Nederland in 2016 rekening moet houden met 93.600 asielzoekers. Dat is zeg maar een kleine 63 keer de opvangcapaciteit (1.500) van het beoogde azc te Geldermalsen. Dat werd vorige maand tegengehouden door wat premier Rutte vrijdag 'overspannen tokkies' noemde.
    De politie zette gisteren foto's van tien Geldermalsense overspannen tokkies onherkenbaar online.  ...


Red.:  Iedereen die de tokkie-acties van de overspannen bestuurlijke elite effectief probeert tegen te houden, wordt door de overpspannen tokkies van de elite en de media zelf uitgemaakt voor overspannen tokkie. Een klassiek geval van zelfportret. Dat van Wagendorp is al lang geleden op het doek gekomen uitleg of detail .
    Uitkomst test 2: niets geleerd.
    Test 3: een twee pagina's beslaand artikel in het opinie-katern Vonk:


Uit: De Volkskrant, Vonk, 23-01-2016, door Carlijne Vos

Wat doet toestroom van jonge mannen met onze demografie en wat zijn de gevolgen?

Sinds de aanrandingen in Keulen en in andere Europese steden lijkt de steun voor de asielopvang tot nul te zijn gereduceerd. ...
    Tijd om fictie van feiten te onderscheiden. ...


Red.:    Onthoudt deze woorden.
    Er volgen in het begin wat leugens over demografie van de soort: "Er is nooit massa-immigratie geweest in Nederland" uitleg of detail , maar dat is hier niet zo belangrijk.
    Dan ongeveer op de helft:
  En die jongens in Keulen dan?

De gebeurtenissen tijdens oudejaarsnacht in onder meer Keulen zijn voor velen het bewijs dat mannelijke vluchtelingen een gevaar vormen. Maar feit is dat we nog steeds niet veel weten over de toedracht. ...

Een vuile leugen: er waren meer dan honderd aanrandingen en de groep van daders is uitvoerig gefilmd, en te onderscheiden als vrijwel uitsluitend moslims, een groot deel met baard. Dat is alles dat echt nodig is.

  Van de daders is weinig bekend. Een enkeling zou geregistreerd vluchteling zijn geweest, het vermoeden bestaat nu dat de daders vooral meereizende migranten uit Marokko, Tunesië en Algerije waren die niet in aanmerking komen voor een verblijfsstatus en dus illegaal in Duitsland verblijven.

Een vuile leugen: de groep van daders is uitvoerig gefilmd, en te onderscheiden als vrijwel uitsluitend moslims, een groot deel met baard.
  Veel mensen noemen de ongelijke positie van vrouwen in de islamitische wereld als verklaring voor de massa-aanrandingen. Met de verkrachtingen op het Tahrirplein in Caïro nog vers in het geheugen is de veronderstelling dat dergelijke zedenmisdrijven in de Arabische wereld acceptabel worden geacht. Geen wetenschapper zal dit beamen. ...

Een leugen: er zijn wel wetenschappers die dit stellen, alleen worden ze door de dominante politiek-correcte meerderheid doodgezwegen en zwart gemaakt. De dominante politiek-correcte meerderheid onderhoudt de ideologie van "De Gelijkheid der Culturen''.
  ... Er is eenvoudigweg geen onderzoek dat aantoont dat moslims substantieel meer zedendelicten plegen dan niet-moslims.

Dergelijk onderzoek is net zo verboden als schedelmeten, of het meten van het IQ van negers.
  De veronderstelling dat moslims een verwrongen vrouwbeeld hebben en vrouwenrechten niet erkennen, noemt de in migratie gespecialiseerde hoogleraar criminologie Richard Staring van de Erasmus Universiteit Rotterdam onzin. 'Dit zijn stereotypen die gewoon niet corresponderen met de feiten. Ook vluchtelingen en moslims veroordelen het seksueel geweld in Keulen.'

Het feit de vrouwen niet in de moskee mogen komen behalve in een enkel achterafzaaltje, dat ze in de schoolklas gescheiden worden, dat ze apart loketten hebben, en dat je ze niet de hand mag schudden, zijn allemaal even zovele leugens - volgens de in migratie gespecialiseerde hoogleraar criminologie Richard Staring van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die Erasmus Universiteit Rotterdam die bij neutrale waarnemers inmiddels al bekend is als de Islamitische Universiteit Rotterdam.
  Volgens Staring is het bovendien niet logisch dat vluchtelingen waren betrokken bij de rellen. 'Ze zijn in afwachting van een verblijfsstatus. Die zetten ze echt niet snel op het spel.'

De man is geschift: voor die mensen plegen ze in hun eigen ogen geen overtredingen of misdrijven.
  Migranten scoren wel hoger in criminaliteitsstatistieken, maar dan gaat het om mensen die al veel langer verblijven in Nederland.

Gestoorde logica: wacht een paar jaar, en ook die huidige vluchtelingen zijn 'mensen die al veel langer verblijven in Nederland'.

  Het maakt toch uit dat het moslims zijn?

Heeft de massale immigratie van veelal jonge moslims dan helemaal geen invloed? In de media beklagen vooral moslima's zich erover dat ze in hun thuisland amper over straat kunnen zonder nagefloten te worden. Ze noemen de seksuele moraal in de Arabische wereld wel degelijk een probleem. Het geluid wordt vaak gehoord, maar het probleem is dat die beleving niet wordt gestaafd door de cijfers. ...

Juist ja ... Een Belgische journaliste ging met een camera door een wijk met moslims, en werd bija gemolesteerd door de moslims, maar dat zijn natuurlijk ook geen cijfers ... En dat van die aangerande en verkrachte blanke westerse journalistes op het Tahrir-plein is ntuurlijk ook allemaal geen cijfers.

  ... En zeker is dat seksuele intimidatie in alle culturen voorkomt, in India, Brazilië, in de Bijlmer en op het Brabantse platteland.

Dit is wel de leukste: omdat de hindoestanen, latino's en negers nog ergere verkrchtrs zijn, mogen we niets zeggen over de moslims ... (ook elders tegengekomen - rationele mensen hebben echt geen toegang tot de media want die zouden het bij het eerste de beste voorkomen in de grond boren)
  Marcel Lubbers, hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wijst erop dat ook tijdens de vorige vluchtelingenpiek in de jaren negentig veel moslims naar Nederland kwamen. Een groot verschil met de jaren negentig is dat religie veel meer aandacht heeft gekregen. 'Sinds 9/11 ligt de focus in het migratiedebat op het moslim zijn.' Zorgen over de multiculturele samenleving zijn er altijd geweest. 'Eerst waren het de Surinamers en Antillianen, toen Marokkanen en onlangs nog Polen en Bulgaren. Daar hoor je nu niemand meer over.'

Het bekende rijtje en een in dit verbd meer gehoorde leugen: de Surinamers en Antillianen dragen in sterk overdadige mate bij aan de criminaliteit, schietpartijen, alleenstaand moederschap en parasitisme - de Marokkanen aan buurtoverlast, criminaliteit, steekpartijen, bejaardenmishandeling en parasitisme. De Polen en Bulgaren gelden als westers, en alleen van hen hoor je weinig.
  Volgens Leo Lucassen, directeur onderzoek van het IISG en hoogleraar migratierecht in Leiden, is de specifieke angst voor jonge alleenstaande mannen 'zo oud als de migratie zelf'. 'Toen eind 19de eeuw Italiaanse mannen naar Frankrijk kwamen om te werken in de industrie en de mijnen, leidde dat al tot ernstige rellen om de vrouwen. Het geweld ging pas liggen toen ze eenmaal hun gezin lieten overkomen.'

Leo Lucassen, directeur onderzoek van het IISG en hoogleraar migratierecht in Leiden: "Alle groepen migranten zijn allemaal hetzelfde: Vikingen, Founding Fathers, Hernhutters, Amish, Joden, Roma, hugenoten, moslims ...Ze zijn allemaal volkomen identiek aan elkaar.
  'Er wordt met twee maten gemeten', zegt Lucassen. 'Dagelijks worden meisjes lastig gevallen door Hollandse jongens, maar daar gaat het zelden over.'

Leo Lucassen, directeur onderzoek van het IISG en hoogleraar migratierecht in Leiden: "Hollandse jongens doen het ook"
  Het gaat ook om perceptie

Het publieke debat wordt meer bepaald door beelden en percepties dan door cijfers en feiten. ...

Een gelegenheidsargument. De werkelijkheid zit in het Amrikanse gezegde: 'You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.' Het was aardig gelukt de burgers te besodemieteren met beelden van verdronken kindertjes, maar op termijn komt de waarheid boven water: de grote meerderheid is booslimmige jongemannen met baarden:

  ... Het moment dat vluchtelingen deze nazomer in groten getale over de snelwegen in Europa liepen omdat ze de grens in Hongarije niet overkwamen, was volgens massapsycholoog Jaap van Ginneken een kantelpunt in de publieksopinie. 'We zagen duizenden mensen lopen, boze jonge mannen voorop. Dat beeld heeft zich verankerd in ons brein en voedde het onderbuikgevoel: straks zitten al die boze donkere kerels hier.'

Tja, toen zag men de waarheid. En het beeld begon te kantelen.
  Na Keulen zijn alleenstaande moslimmannen het icoon geworden voor massamigratie, denkt Van Ginneken. 'Met de massa-aanranding is een belangrijk symbool aangetast van onze westerse beschaving: seksegelijkheid. ...'

En dat was het kantelpunt.
  ... Van Ginneken. '...De perceptie dat moslims vrouwonvriendelijk zijn, gaat nu hand in hand met de perceptie dat alleenstaande mannen bedreigend en agressief zijn. ....'

En ook deze Van Ginneken liegt: dit is geen perceptie, mar de werkelijkheid gebleken, in Caïro en Keulen. En daarvoor waren er al geoeg andere signalen, maar die werden onderdrukt.

  Is het draagvlak voorgoed verloren?

Percepties laten zich lastig corrigeren door feiten, zo leert de ervaring. 'De angst voor het onbekende is diepgeworteld', zegt Van Ginneken. 'Als die archaïsche angst zich eenmaal heeft verankerd in disproportionele percepties, is er geen voorlichtingscampagne meer tegen opgewassen.'    ...

Nog meer "perceptie"-leugens.
     En tenslotte het ultieme doel van het geheel:
  ... Daar komt nog bij dat de wachttijden in de asielzoekerscentra toenemen. 'Door het lange wachten en nietsdoen tijdens de asielaanvraag raken mensen gefrustreerd', zegt demograaf De Beer. 'Het ontmoedigingsbeleid om mensen lang te laten wachten en zo min mogelijk aan te bieden, keert zich uiteindelijk tegen ons. Toegang tot taal, werk, onderwijs en een gezinsleven zijn de beste manieren om te integreren. Als je dat moment uitstelt, creëer je juist problemen.'

We moeten ze allemaal onbeperkt toelaten en allemaal meteen in onze maatschappij opnemen. Wat het ook zal kosten.
     De ideologie van de Volkskrant, de door het Joodsisme gedomineerde krant, en van de chef van Vonk, de door het Joodsisme bezeten Joodse chef van het katern Vonk.

   chf vhtktr Vok zet opnelijk iedree dibewert dt  volkskrnt geenwegkijkes n xcuserdrsholis voorlugenr. Twwehelepgi's,met het gifn heteie.mtmedrwrkigv d lnvrrdrsvdsociologie:


    Na het weekeinde verzorgt de Volkskrant nog een bevestiging in beelden - wie zijn de voorbeelden van presteren in het onderwijs dus van beschaving:


De moslims.
    En wie zijn de voorbeelden van het kwaad:


Geert Wilders, PVV, en aanhang.
     De werkelijkheid (De Volkskrant, 23-01-2016, door Margreet Vermeulen):
  Het brein van de terroristen

... Om met de meest voor de hand liggende drijfveer te beginnen: armoede en uitzichtloosheid. Een 'mythe' die allang is doorgeprikt, zegt Bakker van het Centrum voor Terrorisme. 'Als je ziet waar terreurgroepen actief zijn, is dat niet per se in de armste landen. En de gemiddelde terrorist is geen laagopgeleide loser.' De Amerikaanse forensisch psychiater Marc Sageman pluisde in 2004 het verleden na van vierhonderd extremisten van verschillende terreurgroepen en concludeerde dat ze overwegend (90 procent) uit stabiele middenklassegezinnen kwamen. Tweederde had gestudeerd.

Leidt moslims op, en je leidt terroristen op. En fanatieke Nederlandhaters uitleg of detail uitleg of detail .
    De Volkskrant
haat Nederland, met dit als haar vrienden (express.co.uk, 03-11-2015. By Jake Burman uitleg of detail ) ...:
  EUROPEAN Union supporter George Soros has claimed Europe should take "at least a million" refugees every year and let them choose where they want to live.

...    Mr Soros - a funder of pro-migration groups all over the world - released a statement ...

 ... dit als doel:
  "This invasion is driven ... by those activists who supper everything that weakens the nation-state."

De Volkskrant en haar vrienden willen Nederland vernietigen uitleg of detail , en de moslims zijn hun troepen.
     En ze hebben alle kenmerken van het dwangneurotische en hysterische Joodsisme, want de volgende dag:  wie zijn de voorbeelden van het goed:

De vluchtelingen. En wie zijn de voorbeelden van het kwaad:

Geert Wilders, PVV, en aanhang.
    Dwangneurotisch en hysterisch Joodsisme.
    Een briefschrijver wordt gebruikt om het allemaal nog eens bondig samen te vatten:


De Volkskrant, 27-01-2016, ingezonden brief van Judith van Kessel, Heerlen

Prachtige mensen

Gisteren op weg naar Limburg, mijn thuis, heb ik prachtige mensen meegemaakt in de trein. In Assen stapt een gezin uit Syrië in en komt naast me zitten. Op het moment dat ik iets uit mijn tas wil pakken, zit mijn tas vast. Het jongetje tegenover me helpt meteen, door met al zijn kracht aan de tas te trekken. Ik geef hem daarop een kauwgum. Ik heb nog nooit iemand zo zien stralen.
    Toen ze met een lach en handgebaren vroegen waar ze moesten overstappen naar Winterswijk, heb ik ze wat geld gegeven. Ze waren zo dankbaar. Ik kreeg tientallen thank you's, een snoepje en twee zoenen van de moeder terug.
    Wie nu nog, na dit gelezen te hebben, alle asielzoekers over een kam scheert en als slecht typeert, heeft zelf bar weinig inlevingsvermogen.


Red.:    Inderdaad ... Dat weegt ruimschoots op tegen terrorisme en aanrandingen met honderden slachtoffers. (Tussen twee haakjes: "Judith"... Het zal toch niet ...).
    De volgende dag twee duo's - de eerste in beeld:

De "vluchteling" (uit Afrika dit keer) is "een fantastisch mens!".
    En:
 

En de tegenstanders van "vluchtlingen" zijn "nazi's". 
    En nog een duo in woord:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2016, ingezonden brief van Fons van Wanroij, Bedum

Mag ik aub lesgeven?

Mag ik even mopperen naar aanleiding van het prachtige interview met Al Galidi. ...
   ... deze reactie op dat interview met de door mij al jaren bewonderde Iraakse Nederlander.


Red.:   De vluchteling is een prachtig mens. En:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2016, column door Arnon Grunberg

Wilders

De Duitse televisie, om precies te zijn de ZDF, wilde wat van me weten over Pegida, die naar Nederland en België zou komen. Waarom zou je Pegida nodig hebben als je Geert Wilders hebt?    ...
    De vraag, vermoedde ik, die de Duitse televisie bezighield, was niet zozeer of Pegida in Nederland zou aanslaan als wel of Wilders naar Duitsland zou komen. Ik begreep die vrees, er heeft een keer een politicus een overstap gemaakt van Oostenrijk naar Duitsland, wat een traumatische ervaring was voor Duitsland.   ...


Red.:    Degene die geen vluchtelingen wil, die is als Adolf Hitler. (Ja ja, deze gorigheden staan gewoon op voorpagina van de Volkskrant, de Völkischer Beobachter van na de oorlog. De Volkskrant is medeplichtig aan de terreurmoorden van de moslims).
    En op de erop volgende vrijdag is het de dag van het columnisme:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2016, column door Asha ten Broeke. wetenschapsjournalist

Moslims zijn mensen


Red.:    Dit gehel itegestllig tot immigratietegenstanders, azc-tegenstanders, PVV-aanhangers, Geert Wilders, moslim-haters, xenofoben, racisten, fascisten, en nazi's. Dat zijn geen mensen.
     Dus ...:

Uit: De Volkskrant, 29-01-2016, column door Sheila Sitalsing

Luchtbrug

...  Op Lampedusa, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee, is het crisis - als je een eindeloos voortslepende toestand van nood en mensonterende toestanden en dweilen met de kraan open nog een crisis kunt noemen. ...
    Oude plannen die briljante nieuwe plannen lijken: je kunt er een heel eind mee komen. En dat geeft niks, zolang die Europese asielloketten in gevaarlijke gebieden en de luchtbrug er maar komen.


Red.:    .., moet je zo veel mogelijk van die donkerogige zwartharige GOEDmensen binnenhalen om het inferieure blanke ras te vervangen. Want ...:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2016, column door Arnon Grunberg

Wilders

De Duitse televisie, om precies te zijn de ZDF, wilde wat van me weten over Pegida, die naar Nederland en België zou komen. Waarom zou je Pegida nodig hebben als je Geert Wilders hebt?   ...
    De vraag, vermoedde ik, die de Duitse televisie bezighield, was niet zozeer of Pegida in Nederland zou aanslaan als wel of Wilders naar Duitsland zou komen. Ik begreep die vrees, er heeft een keer een politicus een overstap gemaakt van Oostenrijk naar Duitsland, wat een traumatische ervaring was voor Duitsland.    ...


Red.:   ... dat zijn allemaal aanhangers van Hitler!
    Op vrijdag en zaterdag alleen enkeltjes. Maandag was het weer raak - voor het slecht nieuws geldt:


"Het is slechts een grote uitzondering".
     Voor de grote uitzondering (1 op de 500 moskeeën is soefi of ahmadiya dat wil zeggen gematigd) geldt:

"Het wordt de hoogst algemene regel".
    Bij de Volkskrant liggen ze vijf keer per dag met hun neus op het bidkleedje.
    Herinnert u zich Diederik Stapel nog? De sociaal-pycholoog die de cijfers zodanig-t masseerde dat  iets eruit kwam waarvan hij dacht dat de politiek-correcte media het zouden publiceren ...? Hij heeft een nieuwe incarnatie, en is instantaan succsvol bij de Volkskrant - omdat de kop de clou verraadt, slaan we die even over:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2016, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

...

De Tweede Kamer had in 2014 opheldering gevraagd over de grote verschillen tussen Europese landen in het aantal verstrekte verblijfsvergunningen aan asielzoekers. Al jaren is Nederland een van de koplopers in Europa. Ook het afgelopen jaar verstrekte Nederland verhoudingsgewijs veel verblijfsvergunningen. Van alle asielverzoeken in de eerste negen maanden van 2015 werd 70 procent ingewilligd, tegenover een Europees gemiddelde van 47 procent. In 2014 was dat 67 procent tegenover 45 procent in heel Europa.    ...


Red.:   Nederland is dus absurd toegeeflijk gezien het feit dat de miniumschattingen van het aantal gelukzoekers op 80 procent ligt uitleg of detail . Wat nota bene hier bevestigd wordt:

  ... was vorig jaar 32 procent van de asielaanvragen in Nederland afkomstig van Syriërs ...

Inmiddels is het uitgebreid in het nieuws geweest dat valse Syrische paspoorten in overvloed beschikbaar zijn, dus van die 32 procent is vermoedelijk hoogstens de helft Syriër, waarvan weer een deel zelfs strijder of terrorist is, dus het aandeel "echte" Syrische vluchtelingen is hoogstens iets rond 15 procent. Dus zelfs volgens deze cijfers is vermoedelijk rond 85 procent asielbedrieger.
    En hier is hoe de Volkskrant deze feiten brengt:
  Asielbeleid Nederlands wel streng

En nog wel op de voorpgina.
   De Volkskrant legt ook uit waarom ze zo liegt, met een beroep op de methode Stapel:
  Ondanks een hoog percentage verstrekte verblijfsvergunningen behoort Nederland toch tot de meest restrictieve landen in Europa. Nederland ontvangt namelijk niet veel vluchtelingen die kansloos zijn, zoals uit Oost-Europa en West-Afrika. In plaats daarvan komen er juist veel vluchtelingen die kansrijk zijn, zoals uit Syrië en Eritrea. Maar voor die laatste groep is Nederland strenger dan andere Europese landen.

Dat is dus die 32 procent in Nederland, terwijl in de rest van Europa:
  Zo was vorig jaar 32 procent van de asielaanvragen in Nederland afkomstig van Syriërs, tegenover 19 procent in de gehele Europese Unie.

Corrigeer je daarvoor, zakt het "aangepaste" percentage toelatingen naar (u moet zelf aflezen in de grafiek:

Naar 35 procent.
    Nou, is dat geen echte Diederik Stapelwetenschap...? Je schrapt iets dat je niet bevalt (het hoge aantal (beweerde) Syriërs), en hé presto: daar is je gewenste lage percentage toewijzingen.
    Oh ja: het gaat tussendoor ook nog over Eritreërs, die zogenaamd "vluchten voor het regime", maar als ze eenmaal in Nederland zijn, de braafste volgers van het regime blijken te zijn uitleg of detail .
    Vol trots presenteert de Volkskrant het volgende:


De Volkskrant, 10-09-2016, ingezonden brief van F.M. van het Hoofd, Arnhem

Mohammed-cartoons

Menig politicus kan wat opsteken van de wijsheid van een voormalig bokser, van Arnold Vanderlyde (V, 9 februari). Wat een mooie reactie geeft hij (+) op de vraag naar de Mohammed-cartoons: 'De kracht van een democratie is dat je alles mag zeggen, maar het hoeft niet. Dat is opvoeding.' Deze twee zinnetjes zouden verplicht ingelijst en opgehangen moeten worden in alle fractiekamers in Den Haag en Kamervoorzitter Arib zou ze steeds moeten uitspreken bij een overschrijding van een fatsoensnorm door een van onze volksvertegenwoordigers. Met nadruk op zinnetje twee.


Red.:    Oftewel: het afschaffen van vrijheid van meninguiting is een kwestie van opvoeding dus van beschaving. De gelovige moet zijn achterlijkheid, bestaande uit vrouwenonderdrukking, homohaat, Jodenhaat enzovoort, vrijelijk en ongestoor door commentaar erop kunnen beleven.
    Een heel kleintje:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2016, van verslaggever Mac van Dinther

Kampen viert feestje voor de kog

De hanzestad aan de IJssel schrijft historie met het lichten van een kogge die 600 jaar onder water lag. Vanaf de wal klinken saluutschoten. Zwart glanzend komt het schip boven water.Red.:   Mooie dag voor Kampen, en Nederland. Het artikel begint dan ook met een typische trotse Nederlander:
  Vandaag is een grote dag voor Kampen, zegt Reza Keshawarzi. ... Hij is ... geboren in Iran ...

Kan het absurder...? Ja, makkelijk: Iraniër Kader Abdolah, met snor, mocht op tour langs Amerikaanse universiteiten uitleggen wat de Nederlandse cultuur is. Marokkaan Khadija Arib mag als  Kamervoorzittar in gebrekkig Nederland aan buitenlanders uitleggen wat Nederlandse democratie is. Enzovoort.
     Weer een heel grote dubbele - nummer 1:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2016, hoofredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Vluchtelingen

Europa moet de realiteit onder ogen zien en vluchtelingen vanuit Turkije een veilig alternatief bieden.

Tussentitel:  Terugduwen naar Turkije is geen oplossing

... Het terugduwen van vluchtelingen naar Turkije is geen structurele oplossing, evenmin als het sluiten van de landsgrenzen of het inroepen van hulp van de NAVO op zee. Europa ontkomt er niet aan om substantiële aantallen vluchtelingen over te nemen vanuit de overbelaste regio. ...


Red.:   Er is maar één enkele oplossing: allemaal toelaten. En wie er tegen protesteert (van dezelfde dag)... :

... die is een tokkie.
    Waarom mevrouw Vos haar standpunt hier zo uitdraagt, is ook overduidelijk voor wie de Volkskrant leest: mevrouw Vos is de bron van een dikke stroom neoliberalisme, en hoopt gewoon door de nieuuwe instroom van goedkope arbeidskrachten de "tokkies" meer bloed te kunnen uitpersen.
    De rij achter Marie Antoinette wordt steeds langer: Janny Groen, Annieke Kranenberg, Sheila Sitalsing, Margriet Oostveen, Nanda Troost, Yvonne Hofs, Asha ten Broeke (wat zal die gillen...) , Harriet Duurvoort, en nu dus ook Carlijne Vos ...
    Even terug naar twee dagen hiervoor - een zaterdag, dus de gelegenheid voor "specials". Hier is zo'n special, passend voor deze rubriek:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2016, door Saskia Aukema

Achter de sluier de vrouw

Ook fotograaf Saskia Aukema vroeg het zich af: wie zijn toch die vrouwen die over straat gaan met een nikab?

Het was op de Nationale Bekeerlingendag in de Blauwe Moskee in Amsterdam ... Ik stond daar met een mobiele fotostudio voor mijn eindexamenproject van de Fotovakschool over mannen en vrouwen die zich hadden bekeerd tot de islam. Ik kende al veel moslims, maar nikabdraagsters had ik nog nooit ontmoet. ...
    Er zijn Nederlandse bekeerlingen bij en geboren moslima's. Gehuwden en ongehuwden. Kinderrijken en kinderlozen. Twijfelaars en vastberadenen. Dames die uitvoerig zoeken in de bronnen, en vrouwen die niet naar de letter van de Koran en de Hadith kijken, maar zeggen te vóélen dat de sluier hen dichter bij God brengt. Er zijn vrouwen die een baan ambiëren in het verlengde van hun universitaire opleiding en anderen die zeggen dat ze het liefst thuisblijven om voor de kinderen te zorgen.    ...


Red.:    De boodschap: "De niqaab is een teken van Verlichting". Dit in aansluiting op de eerdere edities in de campagne van islampromotie, genaamd "De hoofddoek is een teken van Verlichting" uitleg of detail en "De boerka is een teken van Verlichting" uitleg of detail . Volgens de Volkskrant is de islam één en al Verlichting.
    Al eerder gebruikt (25-01-2016): moslims als voorbeeld van beschaving gezien hun presteren in het onderwijs:
 

Maar er zijn natuurlijk ook problemen in het onderwijs, zoals spijbelen en schooluitval. Daarvoor geldt (15-02-2016):

Het zijn puur blanke problemen.
    En nog zo'n stelletje:

Demonstrerende Nederlanders (19-01-2016) hebben het onjuist en zijn fout. En ...:

...demonstrerende vluchtelingen, moslims, allochtonen enzovoort hebben het altijd bij het rechte einde  en zijn altijd goed. Zelfs als ze daarbij rondlopen met IS-banieren en de Schilderswijk plunderen en in de brand steken.
    Weer een duo'tje. Als eerste een allochtoon (Turk) die benadeeld is door een autochtoon:

Schade: een veroordeling. Aandacht: twee volle pagina's.
    Deel twee (van dezelfde 22-02-2016): een autochtoon die benadeeld is door een allochtoon (Irakees):

Schade: een moord. Aandacht: een halve pagina aan linkerkant.
    Is dit representatief? Nee! Meestal is de verhouding veel schever. Zelfs oneindig veel schever. Het allochtone geval wordt  in de regel verzwegen. Zie Keulen. Zie talloze vechtpartijen in azc's. Door de "kwaliteitsmedia".
    Maar de mooiste van deze dag is de coming out van een groep die al vele maanden lang heeft geflirt met deze rol: de "burgemeesters in oorlogstijd":


Uit: De Volkskrant, 22-02-2016, door Jan Hamming, burgemeester van Heusden en Mark Buijs, burgemeester van Boxtel

Laat vluchteling direct meedoen

Integreer vluchtelingen meteen na aankomst door hen de taal te leren en te laten werken.

Geen onderwerp hield de afgelopen tijd Nederlanders zo veel bezig als de opvang van vluchtelingen. Je bent voor opvang, tegen opvang of je durft er niks meer over te zeggen: het publieke debat is vaak erg hard.    ...


Red.:   Oké, letterlijk is er dus inderdaad sprake van burgemeesters in oorlogstijd.Nu og d vraag of r ook sprake is van "burgemeesters in oorlogstijd", dat wil zeggen: bestuurlijke verraders van volk en/of land.
    De aanwijzingen:
  Wat wij in al dit geweld missen, is de menselijke maat, een besef van humaniteit en barmhartigheid . We hebben het niet over percentages of aantallen: het gaat om mensen.

Bewijs 1: het totaal afgesleten "Het zijn mensen"-argument. De aanhangers van Assad zijn ook mensen. De nazi's zijn ook mensen. De burgemeesters gebruiken smerige verraderlijke taal.
  Mensen die ... mensen die ...

Bewijs 2: het drammen, op het "mensen ...".
  ...Vaders, moeders, kinderen ...

Bewijs 3: de keiharde leugen: alle overzichtsfotos's van colonnes laten zien: 80  procent (voornamelijk jongere) mannen.
  ... mensen zoals wijzelf -

Bewijs 4: nog meer drammen.
  Bovendien gaat het in veel gevallen om wereldburgers die kennis en kunde hebben waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan het leven in Nederland.

Bewijs 5: de "het zijn allemaal hogeropgeleiden"-leugen, op het internet vanwege het eindeloze herhalen ervan afgekort is tot "apothekers uit Aleppo".
  Bovendien gaat het in veel gevallen om wereldburgers die kennis en kunde hebben waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan het leven in Nederland.

Waarna het pleidooi begint om "vluchtelingen" (slechts een deel is dat) kleinschalig op te vangen en ze meteen te integreren. Oftewel: we moeten ze allmaal toelaten. Want als ze eenmaal een beetje de taal hebben geleerd, wordt er onmiddellijk gezegd: "Maar ze zijn al zo goed geïntegreerd...".
    Natuurlijk wordt voortdurend gelogen dat het niet zo ligt. Kijk maar naar deze:
  Door meteen vanaf het begin werk te maken van integratie in de gemeente waar vluchtelingen worden opgevangen, voorkomen we problemen op de langere termijn.
    Voor alle duidelijkheid: we gaan voor deze mensen niet meer doen dan we voor onze eigen inwoners doen. Ook inwoners begeleiden we naar werk, ondersteunen we met het vinden van woningen en van het volgen van goed en gepast onderwijs. Natuurlijk. Daar verandert niets aan. Dat spreekt vanzelf.

Een vuile leugen: de regering heeft diverse zorgtaken gedelegeerd naar gemeentes in combinatie met sterke bezuingingen erop, en de burgemeesters in zorg-oorlogstijd voeren die bezuingingen braaf uit. Op kosten van de (autochtone) burger. Al die dingen voor vluchtelingen kosten extra geld. Er komt geen cent extra uit Den Haag. Dus alle steun aan vluchtelingen gaat ten koste van de huidige burgers.
     Vuile leugenaars, zijn het.
     "Burgemeesters in oorlogstijd" die minstens hetzelfde verdienen als hun voorgangers: kaalscheren en op de mestkar door het dorp. En daarna tien jaar werkkamp om het geld terug te verdienen.
    's Avonds gaan ze door met liegen dat het allemaal fantastisch is en gaat in Jinek (22-02-2016).
    Het Oekraïne-referendum begint wat meer te naderen, en de Volkskrant is zich aan het warmlopen -het volgende is van één en dezelfe dag, zijnde 24-02-2016:

De gore leugen dat Pechtold staatsman zou zijn - dan kan je hetzelfde zeggen over Geert Wilders. Het bewijs: de bovenste foto is genomen "ter herdenking van de slachtoffers van de moordpartij op de Maidan", die, zoals iedereen die "wie heeft er voordeel bij" toepast weet, gepleegd is door de opstandelingen op dat plein. Dat wil zeggen: de huidige machthebbers. Waarvan er twee naast hem staan.
    Deel 2:

Een uitgebreide reportage over het laatste rapport van huiskamerclubje Bellingcat, waarover gelogen wordt dat ze aan serieus te nemen onderzoek doen over MH17, en die de schuld toewijzen aan de Russen. Allemaal Koude Oorlogpropaganda, zie hier uitleg of detail . Boodschap: "Stem 'Ja' bij het Oekraïne-referendum, want anders steun je de moordenaars van MH17".

Het zoveelste artikel van uit het Ja-kamp. "We laten beide kampen aan het woord", schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque. Klopt. Wat ook klopt: de ene partij 10 keer meer dan de andere. Maar Philippe Remarque loog niet letterlijk, want hij zei niet "We laten beide partijen op gelijke voet aan het woord". Iets minder letterlijk is Philippe Remarque natuurlijk een gewoon een gore leugenaar.
      En dan, nog steeds op dezelfde dag:

Het laatste artikel van de nieuwe correspondent in Moskou, het meest weerzinwekkend geval tot nu toe (deze redactie dacht heel naïef dat het na Olaf Koens niet erger kon ...). Dit artikel: "Schrijver is 'verdwenen' is dús opgesloten in een kliniek".
    Boodschap: "Stem 'Ja' bij het Oekraïne-referendum, want anders steun je De Meest Gruwelijke Schenders van De Mensenrechten".
    En, ook nog steeds op dezelfde dag, een totaal ongerelateerd en irrelevant lijkend onderwerp. Maar het is zo: bij ht complex van de politiek-correcte dwaasheden hoort een intense afkeer van veiligheid en orde uitleg of detail , staat, alle openbare instellingen uitleg of detail , enzovoort, waaronder dus openbaar vervoer uitleg of detail . Het geval: een particuliere ondernemer heeft zijn voertuig op een overweg gereden waardoor de trein erop is gebotst. Maar dat kan dus nooit de schuld van de particulier zijn, want het openbaar vervoer is openbaar en "openbaar" is nu eenmaal principieel fout:

Ja hoor, het staat er echt ... "Hoe de kraan op de overweg terecht is gekomen, is onduidelijk ..."
    Tja...  Vermoedelijk hebben de kaboutertjes het gevaarte opgetild, en naar de overweg gedragen ...
    Zo gestoord zijn politiek-correcten.
    Maar het zijn natuurlijk al diegenen die ten gevolg van instroom van agressieve en achterlijke moslims de ondergang van Europa voorspellen, die gstoord zijn, en als ze hun zin krijgen  natuurlijk ook de veroorzakers van de komende Derde Wereldoorlog:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2016, door Henri Beunders, hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit

Gaat het licht weer uit in heel Europa?

Doorsluizen tot de buren de deur dichtgooien: dat kon nooit goed gaan. Oude demonen duiken weer op.

....    Veel landen in Europa zijn in de greep van de paniek geraakt. Zweden, Oostenrijk, maar ook Frankrijk en Groot-Brittannië. Landen als Hongarije, Tsjechië en Polen zijn dat niet. Zij waren van meet af aan tegen het doorgeleiden van (niet-christelijke) vluchtelingen, laat staan het opnemen ervan. ...
    Nu het nationale sauve qui peut als een lawine over Europa rolt, zien we pas hoe heftig de emoties zijn geworden. ...
     Deze verrechtsing gebeurt nog binnen het kader van de democratie. ...
    De andere emotie is die van het gevoel van verlies, zoals na een verloren oorlog. En die emotie kent historisch vreemdere uitwerkingen. In Duitsland en Nederland moet je flink zoeken naar die vluchtelingen, zo weggestopt zitten ze in die azc's. ...
    Hoe reageert een volk op een dreigend verlies? Sluit de poorten! Dat gebeurt nu. ...
     Hoe reageert een volk op een écht verloren 'oorlog', als 'de vijand' bezit neemt van de pleinen in je hoofdstad, zoals nu Griekenland overkomt? ...
    Dan zoekt men de zondebok. ...
    De Britse minister van buitenlandse zaken Anthony Grey zei bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: 'De lichten gaan in heel Europa uit en we zullen het in ons leven niet meer meemaken dat ze weer worden aangestoken.' ...
    Maar voor al het prikkeldraad weer is opgerold, en vóórdat alle woede over elkaar weer is overgevloeid in lachende groepsselfies in Brussel, leven we in een ander, ontnuchterd Europa. Wat 'Europa' daarom het dringendste nodig heeft is een bijspijkercursus historische massapsychologie.


Red.:   Inderdaad: met name van de massa van de politiek-correcten die elkaar via de bijna volledig gelijkgeschakelde media wijsmaken dat de redding van de beschaving ligt in het opnemen van miljoenen vluchtelingen uit het vechtende, elkaar en homo's en Joden en christenen hatende en achterlijke Midden-Oosten ...
    We hebben zo'n twee weken overgeslagen. Niet dat er niet genoeg materiaal was, maar dat was meer van hetzelfde. Het volgende markeert weer een nieuwe fase in de "vluchtelingen"-campagne - na het "Het zijn allemaal apothekers, tandartsen en ingenieur" en "Het zijn allemaal  vrouwen" (bijvoorbeeld bij Pauw):

 
19-03-2016
 
 
21-03-2016
 
 
24-03-2016

"Het zijn allemaal kinderen". Ook weer op televisie natuurlijk ("Drie keer Volkskrant"), bijvoorbeeld NOS Journaal, 21-03-2016 20h00. Ook vandaag, naar aanleiding van de 17 miljoenste "Nederlander", cijfers over de bevolkingstoename. Meer immigranten dan geboortes. In 2050 of zoiets zijn Nederlanders wat Martin Bosma al schreef:"Minderheid in eigen land". Ondertussen is het hopen op een ernstige natuurramp, want de diverse soorten zwarten kunnen zich in dat soort situaties absoluut niet redden, zo leert de geschiedenis. Zo is ook moderne mens ontstaan .
    Weer zo'n leuk "vergelijk"-dingetje: als eerste de o zo autonome voormalig tv-recensent nu met eigen column Jean-Pierre Geelen uitleg of detail die voor de zoveelste keer, en idem van tallozere anderen (de professional: Beatrice  de Graaf uitleg of detail ), het verhaal afsteekt dat u vooral niet bang moet worden voor/van de honderden doden door moslimterreuraanslagen - aanleiding: de arrestatie één hunner, ene Salah Abdesalam:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2016, rubriek Jean-Pierre kijkt verder, door Jean-Pierre Geelen

Salah

Hij leek even een speelfilm waard, maar de 'topterrorist' blijkt een amateur.


...    Angsthazen hoeven zich geen zorgen te maken. De kans om vermoord te worden is ongeveer 1 op 100 duizend. Daar valt mee te leven. Wie in crimineel milieu verkeert, loopt groter risico. Ook worden meer mannen vermoord dan vrouwen.
    De kans dat u getroffen wordt door een scherf uit het bomvest van een terrorist is kleiner dan dat u de Staatsloterij wint - en die wint u óók al nooit.    ...


Red.:    En deel twee van de vergelijking: hoe u moet reageren als een gestoorde op klaarlichte dag een benzinebom gooit op het gazon van ergens een kerk in één of ander gehucht (de Volkskrant, 11-03-2016):

En moeten er landelijk maatregelen worden genomen:

Want:

Hekel aan moslims is echt veel erger en gevaarlijker dan terreuraanslagen gepleegd door moslims.
    En nog een vergelijking - één aangaande berichtgeving. Eerst de feiten uit een wat betreft dit onderwerp neutrale(re) bron:

Niet alleen dat, er waren rellen bij de arrestatie van de terrorist:

En nu de berichtgeving over dezelfde zaak in de Volkskrant:


De bewijslast in deze contradictie ligt, gezien de foto's in Elsevier van een grote groep vijandige jonge moslims en de schade die ze hebben aangericht, voor volle 100 procent bij de Volkskrant. Zonder dit bewijs kan zonder meer gesteld worden: de Volkskrant liegt.
     En, wilde de redactie hier typen, dat doen ze welbewust, want in de wbeversie van dit artikel werd wél gezegd dat de hele buurt het wist. En ging naar zijn browser om het betreffende artikel op te slaan middels een schermafdruk. En kreeg toen dit:

Een vloek ... (download het plaatje om het grote origineel te bekijken - zie de url in het linkvernster en de link in het Favorietemenu). Het zal toch niet ... Even proberen, en ja hoor:

Daar is het artikel zoals gepubliceerd (details zichtbaar in het origineel), in het Google cache-geheugen. De #@&**#** hebben het gecensureerd.
    Van ontsteltenis had de redactie de zaak even een paar dagen laten rusten, om bij te komen van de schok. Het achteraf censureren van gevoelige berichtgeving was reeds bekend van Joop.nl, maar dat de Volkskrant die haatzaai-site ook in dit opzicht zou volgen, was nieuw. Absurd nieuw. Waarop onmiddellijk de werkelijkheid het weer overnam, want de volgende dag was de aanslag in Brussel. Waar het dan ook weer druk mee is. Met als een eerste hoogtepunt dit hoofdredactionele commentaar dat eerst op de website verscheen:

Hetgeen opgevallen was vanwege die absurde kop: dat 'moslims' slaat op die moslims die zelf geen terreur plegen, en de moslims die zelf geen terreur plegen, roepen om het hardst dat ze er niets mee te maken hebben. En zijn ten diepste beledigd als je er ook maar op hint dat het desondanks misschien toch handig is om er "afstand van te nemen". En nu roept Volkskrant-redacteur Brouwers ze op om mee te helpen om de terreur te bestrijden.
    Compleet absurd.
    Ook al omdat alle ervaring leert dat ze het echt niet willen. In Nederland, in Rosendaal, hadden de terroristen van "Madrid" al kunnen schuilen, en in ook Molenbeek heeft er ook nog nooit een moslim eraan gedacht om die lui die die daar rondliepen aan te geven.
    Totaal absurdisme te denken dat ze dat nu wel zouden gaan doen.
    Maar dat was niet de enige ergernis geweest die dit bericht had opgeroepen. En ook dat was iets dat plotseling verdwenen was. En ook dat was wel te vinden in Goolge-cache:

Walgelijk! Was de reactie van deze redactie bij de eerste blik hierop. Vrolijke hoofddoeken als illustratie op terreur gepleegd in naam van die hoofddoeken (© Joost van den Broek).
    En o zo onthullend voor de geestesgesteldheid van de Volkskrant: de islamofilie kent er totaal geen grenzen. Alles wordt ze vergeven, zoals de Belgische schrijver en filosoof Wim van Rooyeen dag later zou opmerken uitleg of detail .
     Dat besef drong kennelijk ook door bij de Volkskrant-redactie en vermoedelijk de hoofdredactie, want voor zo'n censuur-actie moet je toestemming hebben van hogerhand. En ook vermoedelijk na een tip van buitenaf.
    De Volkskrant pleegt, voor zoveelste keer bewezen, totaal grenzeloze propaganda ten gunste van moslims. Alle moslims, inclusief de terroristen want de gewone moslims, voor zoveelste keer bewezen, dekken de terroristen.
     Het begrip "cultuurverraad" is hier zo ver overstegen, dat de grens naar het gebied "landverraad" dat vrijwel zeker ook is.
     De Volkskrant is hartstikke fout in de oorlog tussen de waarden van de islam, de "Onderwerping", en die van democratie, rechststaat, vrijheid en beschaving.
    Een daad waarvoor een prijs betaald zal moeten worden, en dat is een prijs die voortdurend oploopt.
    Iemand bij wie die prijs al tot het allerhoogste is gestegen, is Arnon Grunberg uitleg of detail . Iets dat hij ook wel weet, in zijn kwaadaardigheid uitleg of detail , want hij is alvast gevlucht naar het rijk der kwaadaardigheid: Amerika. Dezelfde dag als Arnout Brouwers spreekt hij zijn steun voor uit voor zijn semitische vrienden en strijdmakkers:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2016, column door Arnon Grunberg

Open samenleving

...    Kort na de aanslagen in Brussel liet de heer Wilders via Twitter weten dat de grenzen moesten worden gesloten en hij sprak over 'preventieve opsluiting'.     ...


Red.:    Logische stappen, die al veel eerder had moeten worden genomen: geen moslims meer binnenlaten, en die Syriëgangers opsluiten en zo snel mogelijk uitzetten. Grunberg wil dat uit alle macht voorkomen en keert daartoe de werkelijkheid om:
  ... de terroristen en extreem-rechts, van de PVV tot de FN, [zijn] elkaars geheime kameraden. Uiteindelijk streven zij hetzelfde na: het einde van vrije en open samenlevingen.

De werkelijkheid:
  De terroristen en Joodsisten, van islamitische via Joodse tot goyse, zijn elkaars geheime kameraden. Uiteindelijk streven zij hetzelfde na: het einde van veilige, sociale en vrije samenlevingen.


Dit alles verspreid door de Volkskrant ...
    Waarop er nog een bewijs opdook van hoe diep de rot gaat. Hier is een commentaar van cartoonist Collignon van vlak voor de aanslagen, d.d 19-03-2016:

Het Grote Kwaad is Geert Wilders


Het Grote Goed is De Moslim.
    Die Moslim die van de kansel predikt dat westerse waarden duivelse waarden zijn, die vrouwen in aparte ruimtes stopt, die homo's van vijf hoog naar beneden wil gooien, haatpredikers met nog abjecter denkbeelden uit het buitenland haalt, en wiens kinderen Joden, homo's en vrouwen met korte rokken door de straten jagen, en zo de gemengde wijken gezuiverd hebben van gewone Nederlanders.
    Die gewone Nedelanders die hier boven ook nog eens de schuld in de schoenen geschoven krijgen van "de cartoonist van de Volkskrant", Jos Collignon.
    Wat een grenzenloze smeerlapperij.
    Een kleinigheidje, maar dan wel weer grappig. Wat is het omkeeerde van politieke-corectheid? De Volkskrant gaat het antwoord geven in een speciale rubriek gewijd aan "omgekeerden":


Uit: De Volkskrant, 02-04-2016, door Wietse Pottjewijd

De andere kant

In De andere kant wordt wekelijks een actuele kwestie ondersteboven gehouden of binnenstebuiten gekeerd


Slaven zijn tot slaaf gemaakten


Red.:   Zoals gezegd: een speciale rubriek gewijd aan "de andere kant". Met in dit geval aan "de ene kant":
  De ene kant | Een Australische universiteit wil de koloniale geschiedenis herschrijven. 'Ontdekken' wordt 'binnenvallen'.

Oftewel: standaard Angelsaksische politieke-correcte waanzin. Wat is nu "de andere kant"? (voor goede voorspellingen geen beloning):
  De andere kant | Welke termen uit de Nederlandse geschiedenis kunnen echt niet meer?

De andere kant van Angelsaksische politieke-correctheid is Nederlandse politieke-correctheid.
    Serieus.
    Kijk maar (download desnoods de afbeelding):

Het is in woorden precies als het beroemde schilderij van Magritte:

De Volkskrant ... Voor uw dagelijkse portie absurditeiten. "Het omgekeerde van politieke-correctheid is politieke-correctheid", "Islam is Vrede, "Imperium is democratie", "Neoliberalisme is rechtvaardigheid"", "Arnon Grunberg is een mens". "De Volkskrant is een kwaliteitskrant". Kies zelf uw volgorde.
    Oh, de inhoud nog even:
  Politionele acties
Het is de Nederlandse benaming voor twee grootschalige militaire acties die het Nederlandse leger uitvoerde in het dekolonisatieconflict met Indonesië in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 'De term is bedacht om het maar geen oorlog te noemen', zegt bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis Remco Raben.

Geen hond heeft de oorlog in Indonesië een "politionele actie" genoemd, de laatste dertig jaar. Bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis Remco Raben gaat naar de in oprichting zijnde lijst "academische Nederlandhaters".
  Halfbloed
De Dikke Van Dale definieert een halfbloed als een 'afstammeling van een blanke en een niet-blanke', maar waar komt het benoemen van niet-blanken toch vandaan? Gert Oostindie vindt het een vreemde gewoonte. ...

Geen hond heeft de term "halfbloed" gebruikt, de laatste vijftig jaar. Hoogleraar geschiedenis Gert Oostindie gaat ook naar de in oprichting zijnde lijst "academische Nederlandhaters".
  Witte Westen
Oké, dat is niet echt een term. Maar dat zou het net zo goed kunnen zijn. Remco Raben vindt dat het beeld dat we hebben van de geschiedenis te veel gefocust is op het Westen, daarom moeten de geschiedenis en het onderwijs volgens hem worden herzien. 'Mijn kinderen leren traditionele geschiedenis vanuit westers perspectief alsof het Westen het beste is. ...'

Een leugen. Er wordt lesgegeven gezien vanuit het land waar men zit. Overal ter wereld de standaard.
  'Door migratie komen er steeds meer Nederlanders die hun oorsprong ergens anders hebben. We moeten onszelf dwingen heel goed te zien over wie de geschiedenis gaat en voor wie die is. ...

Back to the Future via 2007 naar de jaren 1980: in 2007 leerde prominent hoogleraar geschiedenis en WRR-lid Maria Grever ons dat we Surinaamse negers les moesten geven in de geschiedenis van Turkse en Arabische slavenhalers uitleg of detail .  Verder terug naar de jaren 1980 was daar de absurditeit van het OETC: onderwijs in eigen taal en cultuur. Hetgeen nu dus allemaal opnieuw opgegraven wordt.
   '...Ik denk dat veel migranten moeite hebben met het eenzijdige historische beeld van Nederland als vredelievend democratisch land.'

Als ze daar moeite mee hebben, is daar een prima oplossing voor: "ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!!!
  Slaaf
Barryl Biekman bezigt het woord 'slaaf' niet. De voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden gebruikt in plaats daarvan de woorden 'tot slaaf gemaakten'.

De Volkskrant-journalist gaat voor advies over dit soort zaken naar sneu-negerin uitleg of detail Barryl Biekman, prominent lid van de "Ik ben zwart dus ik haat Nederland"-brigade, in de publiciteit aangevoerd door Zwarte Pietbestrijder Quinsy Halve-Gario met op de achtergrond "Nederlanders zijn institutioneel racistisch" Philomena Essed en Gloria Wekker.
    Het extra absurde dus zijnde dat de Volkskrant ook als geheel lid is van deze brigade, en dient als een voornaam publiciteitsorgaan.
    (Noot: in een ingezonden bref van 05-04-2016 wijst emeritus-hoogleraar en deskundige Piet Emmer er fijntjes op dat er wel degelijk mensen bestaan die in slaverij geboren worden. Barryl Biekman is wle heel erg sneu ...)
    En uit hetzelfde katern ook nog een Koude Oorlog-exemplaar:

Een portret van kansloze werkloze Elliot Higgins die zijn zolderkamertje omdoopte tot "Bellingcat" en Koude Oorlogscomplotten ging verzinnen en verspreiden op een moment dat hij voelde dat daar behoefte aan was omdat er een behoefte was aan Koude Oorlog bij NATO- en CIA-achtige lieden die niets te doen hadden. Welke complotten, type "Poetin vermoordde Litivinenko" en "Poetin schoot MH17 neer", door de Volkskrant doorgegeven worden als feiten, en de kansloze werkloze complottheorieènfantaseerder ervan wordt geportretteerd als "berouwbare bron". Overigens heeft de kansloze werkloze als beloning een baantje gekregen bij de NATO of de CIA, of zoiets.
    Op het islam-front is de strijd verplaatst naar het verbale, en wordt vermoedelijk elders afgehandeld. Hier dus even ruimt en aandacht voor een onderwerp dat al lang op de angendat stond, maar voortdurende werd verdreven. Ook weer uit de Koude oorlog. aanleidng de snelle opeenvolging van deze twee:
 
31-03-2016
 
 
04-04-2016

Slechts twee stuks uit een continue stroom met één en slshcts één boodschap: "Er gaat niets goed in China". Waartegenover de volgende stroom staat:
 
05-05-2015
 
 
08-03-2016

Oftewel: "In Afrika gaat het allemaal prima".
     En deze berichtenstroom loopt al minstens de laatste veertig jaar zo, de laatse veertig jaar die heeft laten zien dat in Afrika, waar het neoliberalisme heerst, het een nauwelijks minder grote puinzooi is als in 1960, terwijl in China de economische en sociale toestand meer dan dramatisch is verbeterd, sinds 1960.
    Maar ja, in de Volkskrant leeft men in een absurdistisch spiegeluniversum.
    het volgende exemplaar was oorspronkleijk alleen in Koude Oorlog revisisted opgenomen, maar er kwam een hilarisch vervolg. Eerst dit:


Uit: De Volkskrant, 01-04-2016, door Ton Zwaan, emeritus-hoofddocent Genocidestudies UvA/NIOD

Genoegdoening MH17 is ijdele hoop

Bestraffing van de verantwoordelijken voor het neerschieten van de MH17 is niet te verwachten.

Tussentitel: Voor alle oprecht betrokken Russen uit het gebied past een woord van waardering


Red.:   Flauw hoor, van deze redactie, om meteen die tussentitel erbij te plakken. Het is namelijk een alom bekend feit dat degene die de slachtoffers geborgen hebben en eer aan het betoond, de burger van Oost-Oekraïne waren - met name ook beroepshulpverleners als brandweerlieden en dergelijke die onder andere een koeltrein hebben geregeld voor de stoffelijke resten. Oekraïeners. Geen Russen. Meneer Zwaan is al helemaal "af".
     Wat hij laat volgen door en lange reeks "Ad ponandem" => : volkomen ononderbouwde stellingen ("Russen dit" en "Russen dat", zie bij Koude Oorlog => ), om uiteindelijk te komen tot dit:
  Resteert het laatste bedrijf: de strafrechtelijke kant. Dankzij het intensieve speurwerk van het onafhankelijke onderzoeksnetwerk Bellingcat is al veel ... boven water ...

Brullen van de lach! Die hebben we zonet gezien. In Koude Oorlog revisited werd besloten met: Volgende optreden in de Volkskrant: een show van Peppi en Kokki. En die kwam er een paar dagen later:


Uit: De Volkskrant, 06-04-2016, door Ruurd Oosterwoud, Rusland-expert en studeerde af op desinformatie

Referendum is gegijzeld door desinformatie


Red.:    Het zal toch niet, hè ... Want op zich is dit waar, maar preoiceis tegeovergsteld aan wat men, de elite, hier normaliter mee bedoeld. En ja hoor:
  De Maidanprotesten, de val van Janoekovitsj, de annexatie van de Krim en het daaropvolgende gewapende conflict werden vergezeld door de heropleving van een oud fenomeen: Russische desinformatie. ...

"Brullen van de lach!" wordt op het internet afgekort tot LOL ("Laughing out loud!") - het bovenstaande zou aanleidng geven tot ROFLOL!!!: "Rolling On Floor, Laughing Out Loud".
    Om een effectieve propagandacampagne te kunnen voeren, moet je eerst toegang hebben tot de media - de Russen hebben absoluut geen enkele toegang tot de Nederlandse media. Peppi beweert er dit over:
  Waar in Rusland het monopolie daarop ligt bij de politieke top, wordt deze rol in Nederland vervuld door enkele politieke partijen, burgerfora en een invloedrijke weblog.

Nogmaals ROFLOL! 'Enkele politieke partijen': een botte leugen. 'Burgerfora': zal wel - ken ze niet. 'Een invloedrijke weblog': kan maar één ding zijn: GeenStijl. En wat dan verder ook: GeenStijl kenmerkt zich door één ding: absolute onafhankelijkheid. Maar met een zo politiek-correcte en Koude-oorlogszuchtige elite als in Nederland, is neutraliteit natuurlijk wel degelijk een standpunt.
  Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor de zogenoemde 'trollenlegers': personen die discussies op sociale media belemmeren en commentaren schrijven onder nieuwsartikelen. In Rusland worden ze betaald, hier zijn het boze vrijwilligers. Wat betreft productiviteit maakt beloning geen verschil.

Bijna net zo leuk: de reageerders in Nederland zijn allemaal Russen. Of pro-Russisch. De werkelijkheid: op bijna alle reactie-fora, ook van de grote kranten, prikte een meerderheid door de Koude-Oorlogstaal van de elite. "Niet Poetin is opgerukt, het westen is opgerukt - naar Oerkraïne!". De Volkskrant heeft een tijd terug de facto de reactiemogelijkheden gesloten (beperkt tot vrijwel nul) - Elsevier is recent ermee gestopt.
    Wat is dan wel desinformatievrije voorlichting, volgens Peppi:
  Laten we de scheuring tussen voor- en tegenstanders niet groter maken en een voorbeeld nemen aan Oekraïne. Toen Oekraïne werd bedolven onder Russische desinformatie hebben jonge journalisten daar StopFake.org opgericht. Een journalistiek initiatief om onderscheid te maken tussen feit en fictie in een explosieve situatie.

Nogmaals ROFLOL: alles wat er tot nu toe uit Oekraïne is gekomen, kan je met een gerust hart omkeren. "Alle drie de radars die het neerschieten van MH17 hebben kunnen waarnemen waren op dat moment in onderhoud, dus we kunnen geen radardata leveren" .... Dat niveau ...
    Het is weer rustiger op de andere fronten. Dus steekt de vluchtelingen-waanzin weer de kop op:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Scheepsramp Libië

Krap een maand na het afsluiten van de vluchtelingenroute vanuit Turkije over de Egeïsche zee, zijn circa 500 migranten verdronken op de nog veel riskantere oversteek vanuit Libië naar Italië. ...
    ... Op dit moment zijn de migranten in Italië vooral afkomstig uit het 'veilige' West-Afrika en Somalië. Geen asielzoekers dus maar 'economische migranten'


Red.:   Een goede zaak: de stroom nutteloze  negers moet ergens ophouden. Weet ieder weldenkend mens. Maar bij de Volkskrant heerst de gierende waanzin:
  Vluchtelingen - ook economische - blijven de risico's op zee verkiezen boven de aanvaarding van hun lot.
    Hiervan uitgaande loont het te investeren in de humanitaire alternatieven; legale wegen bieden voor asielzoekers en hun gezinnen, tijdelijke werkcontracten voor economische migranten en perspectief helpen bieden in de regio.

Allemaal gore leugens. Er is maar één reden waarom die lui naar hier willen komen: ze fokken hun eigen land vol. Dus dit ...:
  Hogere muren om Europa leiden dan alleen maar tot grotere drama's op zee.

... dat wil zeggen: die hogere muren, is ter voorkomng van dit:

Zelfs met het aantal negers dat er nu al is, fokken ze binnen afzienbare tijd ook Europa vol: ze krijgen twee keer zo veel kinderen op bijna twee keer zo vroege leeftijd - ze fokken eruit ruim binnen de 100 jaar.
    Maar dit is zo overduidelijk, dat het vermoedelijk de bedoeling is van de Volkskrant - en haar sterk Joodse invloed uitleg of detail uitleg of detail .
    Een makkelijk slachtoffer van het Joodsistisch parasitisme zijn de huurders. Die laat je met een kleine 2 miljard per jaar opdraaien voor de hypotheeksubsisidie van de rijken. En de Volkskrant juicht het toe:

In het artikel: de huurders worden dit jaar ietwat minder genaaid dan de voorgaande jaren:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2016, van verslaggever John Wanders

Woonlasten te hoog voor steeds meer huurders

Bewoners van een corporatiewoning zijn vanaf 1 juli gemiddeld 1 procent meer kwijt aan huur, boven de inflatie. ...
    De laatste twee jaar stegen de huurprijzen in de sociale sector met gemiddeld 2,2 procent (2015) en 3,9 procent (2014). ...


Red.:   Die kop is een vuile gore leugen, die het in rook doen opgaan van het Volkskrantgebouw in zijn eentje al bijna helemaal rechtvaardigt. Daar komt nog het volgende bij: in de printtekst van het artikel luidt de eerst zin:
  Bewoners van een corporatiewoning zijn vanaf 1 juli gemiddeld 1 procent meer kwijt aan huur, boven de inflatie.

In de webversie dus ook die van het archief:
  Bewoners van een corporatiewoning zijn vanaf 1 juli gemiddeld 1 procent meer kwijt aan huur.

Zoals GeenStijl al vele malen bewezen heeft: de Volkskrant misleidt en bedriegt.
    Een agent die zichzelf moet beboeten ... Een rechter die over een zaak tegen hemzelf moet oordelen... Een krant waarin eigen journalisten doen aan de meningsvorming ... De eerste twee bestaan niet, het derde vindt men doodnormaal ... Bij k..kranten uitleg of detail die zichzelf "kwaliteitskranten" noemen:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2016, door Olaf Tempelman, is journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent Oost-Europa

Harde grenzen: terug van weggeweest


Red.:   En de inhoud is dan, zoals vrijwel uitsluitend, dezelfde soort stront:
  ... In de eerste jaren na haar stichting betaalde Israël het Hongaarse communistische regime rond de 1.000 dollar voor elk uitreisvisum dat aan Hongaarse Joden werd verstrekt. Voor Bulgaarse Joden werd 50 à 350 dollar betaald. ...

Vanwegen wat de Joden is overkomen moeten we alle asieleisers toelaten. Waar ze ook vandaan komen. Want we moeten er voor zorgen dat zwarte kindjes zich erbij horen voelen. Daar wil zeggen: er moeten op zijn minst voor de helft zwarten zijn.
    Dat de Volkskrant een k..krant is, is een groot bezwaar, want het het leit tot een slepende ondermijning van het maatschappelijke samenhang. Regelrecht ondermijnend is dit haatzaaien:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2016, door Anneke Stoffelen, Janny Groen

Radicalisering: hoe het zover kon komen


Red.:   Iedereen weet dat: de import van moslims. De Volkskrant gaat in plaats daarvan haatzaaien:

  Extreme tegenpolen vinden elkaar

Wat hebben een ex-neonazi en een voormalig jihadist met elkaar gemeen? Tonny en Mahmoud vertellen hun verhaal, in de hoop dat extremisme beter wordt begrepen.

Oftewel: het ligt aan beide partijen. Haatzaaileugen nummer 1.
  Een voormalig neonazi en een voormalig jihadist staan op de veerpont. 'Geert Wilders speelt in op onderbuikgevoelens. Ik ben bang dat de PVV écht heel groot wordt bij de komende verkiezingen', zegt de ex-neonazi.

Oftewel: het is de schuld van de PVV en de PVV'ers. Jihadistische haatzaaileugen nummer 2.
    Dan drie pagina's tekst onder hetzelfde motto:
  Tonny: 'Op mijn 7de verhuisde ik van Zwolle naar een klein Fries dorp...Toen ik naar de middelbare school ging in Dokkum heerste daar al een Lonsdale-cultuur.    ...
    'In Dokkum hadden we een hangplek. Daar hitsten we elkaar op met spierballentaal: kutzwarten dit, kutzwarten dat, ze zijn lui, ze stinken. Elke vrijdagavond terroriseerden we de binnenstad. We gingen ook wel naar het asielzoekerscentrum om te knokken. Ik vocht ook, met vuisten of soms met riemen. ....'

Blanken zijn spontane racisten. En:
   Mahmoud: 'Ik was altijd de vrolijke jongen,... Ik voelde me heel Amsterdams. Dat veranderde rond mijn 16de. George Bush zei na 9/11: you are either with us, or against us. Opeens kreeg ik vragen: keur jij die aanslagen ook goed? Neem je er afstand van? Het voelde als wantrouwen. ...
    'Mijn vader keek thuis vaak naar Al Jazeera. ... op Al Jazeera zag je mensen zonder ledematen, huilende kinderen, alles. Daardoor ging ik denken: zie je wel, ze zijn hypocriet, de westerse media laten niet zien wat er echt aan de hand is. ...

... moslims zijn de onschuldige slachtoffers van het racisme van het westen
    Dezelfde rabiate haatzaaileugens.
    Van de haatzaaikrant nummer 1 van Nederland. Oh nee, deze redactie leest Trouw niet, dus kan dat niet beoordelen.
    Er zijn erger dingen dan absurditeiten.
    Overigens: dit is minstens al de derde geval van een gederadicaliseerde moslim in de Volkskrant. De andere twee hadden toevallig ook de naam Mahmoud Tighadouini. Net als deze ... En de gederadicaliseerde moslims op televisie...? Die heetten ook Mahmoud Tighadouini ... Dat is heel veel gederadicaliseerde Mahmoud Tighadouini's ...
    Even vooruitlopen (er komt nog tussenliggend materiaal). De Volkskrant in tweeën over de voor- en nadelen van de islamitische massa-immigratie - op achtereenvolgende pagina's (08-06-2016):
Fijne, lieve, gezellige islamitische vluchtelingen 
 
 
Over een islamitische terreurcel in een vluchtelingenkamp in Nijmegen 

Tja ...
    En meteen moet er weer gekozen worden, na de volgende islamitische massamoord. Op zich is het natuurlijk vanzelfsprekend dat de Volkskrant de kant van de moslims kiest - de sterke Joodse invloed, ook weer in deze kwestie uitleg of detail , maakt dat al meerdere decennia onvermijdelijk. Het gaat hier meer om de manier waarop:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Na Orlando

Afschuw en verslagenheid vechten om voorrang na de moordpartij in een homoclub in Florida. Uitgevoerd door een jonge Amerikaanse moslim van Afghaanse afkomst die, terwijl hij zijn semi-automatische wapen trok, met een telefoontje naar 911 nog even zeker stelde dat zijn terreurdaad op het conto van Islamitische Staat zou worden bijgeschreven.    ...


Red.:   Er zijn weer wat verbeteringen gemaakt aan de pagina over het Gevangenendilemma en tit-for-tat uitleg of detail . Waarin nu in een regel of twintig wordt samengevat dat je een non-coöperatieve zet moet beantwoorden met een non-coöperatieve zet. Als je een systeem levensvatbaar wilt houden. En zeker niet met een coöperatieve zet.
    En wat is een passende non-coöperatieve zet? In dit Amerikaanse geval is er eentje voorgesteld naar aanleiding van de vorige aanslag (die in San Bernadino): sluit de grens voor moslimimmigratie. Dus wat kiest de Volkskrant:
  Wordt Donald Trumps plan voor een moslim-immigratiestop nu salonfähig?
    Te hopen valt van niet. ...

De Volkskrant kiest wéér de coöperatieve zet. Terwijl alle vorige dozijnen keren dat de coöperatieve zet is gekozen het kennelijk niet tot resultaat heeft geleid - want telkens weer nieuwe aanslagen. Precies zoals voorspeld door de theorie.
    Dus wat is de argumentatie van de Volkskrant:
  ... is juist de hulp en steun van de moslimgemeenschap nodig om zulke aanslagen te voorkomen.

Oftewel: het argument is het feit dat de vorige paar dozijn keer niet is gebeurd: medewerking van de moslimgemeenschap. Waarom zouden ze ... Er volgt toch geen sanctie ...
    Het is zelfs de vraag of een immigratiestop een voldoende passende non-coöperatieve zet is. Volgens de aanpak van "volledige pariteit" zou je ongeveer evenveel moslims dood moeten schieten. Dat is weinig medemenselijk. Wel medemenselijk en toch symbolisch voldoende is het opblazen van moskeeën. Zeg ongeveer één per tien slachtoffers.
    Wedden dat de aanslagen dan bijna onmiddellijk stoppen ...
    Die coöperatieve reactie van de Volkskrant is zo absurd als een maan van groene kaas ...
    En bijna letterlijk tegelijkertijd pleegde een moslims een aanslag op een Franse politieofficier en zijn vrouw. Die aanslagpleger was in het vizier van de veiligheidsdiensten als gevaarlijk, maar mag natuurlijk niet opgepakt worden van de politiek-correcte bloedhonden vanwege "onvoldoende hard bewijs". Hier het verhaal in beelden:


De dader, en wel de relevante kwestie op de voorpagina.
    Het volledige bericht:


Met een herhaling van de kwestie, rechts.
    En dan de conclusie:

De conclusie van de Volkskrant: "Ook erkend gevaarlijke lieden moeten niet opgesloten worden". Oftewel "We moeten niets doen".
    Met als ontontkoombaar logische conclusie: het opsporen en volgen van terreurverdachten kan gestopt worden,
    Want volgens de Volkskrant mag je niets doen met de kennis die je verwerft. Ze dag-in-dag-uit in de gaten is volstrekt ondoenlijk, want de lijst in Franrkijk betreft al zo'n 1000 man. En opsluiten mag je ze dus niet. Dus blijft over: niets doen. De Volkskrant zelf stelt ook niets voor als alternatief.
    Kan niet.
    Oh ja, toch wel.
    Mits je niet een door ideologie volkomen gestoorde geest hebt.
    Want dan zet je ze gewoon het land uit naar waar ze wel een gelijkgestemd thuis hebben: het Midden-Oosten. Of indien van toepssing Noord-Afrika.
     Maar waar komt die zo door ideologie verstoorde geest vandaan? Aanwijzing: twee bronnen van de dag ervoor, naar aanleiding van de aanslag van de dag ervoor:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2016, column door Arnon Grunberg

Solidariteit

Lees even het commentaar van president Obama op het bloedbad in Orlando. Dit commentaar illustreert ook waarom wij Obama nog zullen missen. De president noemt de aanslag 'een daad van terreur en een daad van haat.' ...


Red.:   Arnon bedoelt: dat Obama er de islam niet in betrekt. Kijk maar:
  Het is deze expliciete solidariteit die politici in Europa slechts zelden kunnen opbrengen.

Want politici in Europa doen dat soms wel ... De islam er bij betrekken. En wie dat wel doet ...:
  ... nu gaat het om de vaststelling dat Obama terreur niet gebruikt om het vuur van de paranoia hoger te doen oplaaien.

... heeft last van paranoia.
    De boodschap van Arnon: we moeten ten alle tijde kiezen voor de moslim/islam.
    En de cultuurgenoot van de andere kant van de pagina:
 

Uit: De Volkskrant, 14-06-2016, column door Bert Wagendorp

Orlando

In Orlando vermoordde een psychopaat met een machinegeweer zaterdagnacht 49 mensen. ...


Red.:   Ontkenning. Het was een moslim. Inderdaad potentieel bijna hetzelfde.
  Zoals we onlangs konden lezen, riep IS individuen op aanslagen te plegen tijdens ramadan. NOS-correspondent Arjen van der Horst verwees er zondag naar, in de eerste pogingen het bloedbad te duiden. Begrijpelijk: hij zat ook nog met zo goed als lege handen en dit was tenminste iets concreets: de oproep van IS en de daad van een Amerikaans-Afghaanse moslim, twee dingen die mogelijk iets met elkaar hadden te maken.

Ontkenning.
  Het verleden leert dat je helemaal geen kalifaat of wat voor concrete entiteit dan ook nodig hebt om terreur te initiëren; daar zijn terroristen heel goed op eigen houtje toe in staat.

Ontkenning.
  Met zijn telefoontje naar een alarmnummer, waarin hij zijn sympathie uitsprak voor IS-leider Al-Baghdadi, trachtte de zieke ziel van Orlando zijn daad boven de platvloersheid van kille moord uit te tillen

Ontkenning.
    En het motief achter deze keuze blijkt uit een andere:
  Donald Trump tilde de slachting ook uit boven de misdadigheid, door hem in te zetten voor zijn campagne en zijn grote idee, Trump for President. ... Het is daarom voor iedereen het beste wanneer het bij een idee blijft.

Wat kenmerkt Trump: taal die ingaat tegen globalisering en vrije immigratie.
    Dit zijn de topcolunisten van de Volkskrant . Schrijven op pagian 1 en 2. De stemmingsmakers - samen met hun vele cultuurgenoten. De houdingsbepalers.
    De bepalers van de maatschappelijke keuzes van de Volkskrant.
    Die dicteren: moordende moslims mag je niet oplsuiten of uitzetten als je weet dat ze gaan moorden maar het nog net niet gedaan hebben.
    En waarvan je er nog meer moet binnenlaten:

Aflevering 100 duizend van het feuilleton "Je moet ze allemaal binnenlaten", ook van de plaatsen waar ze zelfs elkaar al uitmoorden, zoals Syrië.
    Anders Auschwitz.
    Anders Holocaust.
    Voor wat betreft deze lieden en hun vele cultuurgenoten bij de Volkskrant en de rest van de media is het volkomen duidelijk wat achter de vanuit andere ogen volkomen absurde conclusies en houding steekt: de Joodse cultuur. De cultuur van kosmopolitisme, globalisering, de wereldmacht van de financiële markten, en vrije migratie. Hun algemene antisociale kwaadaardigheid uitleg of detail , die probeert de Noordwest-Europese cultuur te ondermijnen onder andere door een instroom van moslims en creolen uit antisociale culturen in de rest van de wereld.
    Er is geen andere manier om het absurde te verklaren dat je weet wie de groep van de terroristen is, en er toch niets tegen mag doen. En er zelfs meer van moet toelaten.
    En je mag er niets van zeggen, want anders Auschwitz. Anders Holocaust.
    Zij mogen vrijelijk jouw land en cultuur verruïneren, maar jij mag daar niets van zeggen.
    Want anders Auschwitz.
    Anders Holocaust.
    De laatste aanslag ligt weer een week of wat terug. Het Jodendom van de Volkskrant hervat de propaganda voor de invoering van de islam in alle hevigheid - op de voorpagina:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2016, column door Arnon Grunberg

Terrorisme

...    Omar Mateen .... The New York Times sprak in een uitvoerig portret van Mateen over 'een gestoorde geest'.
    Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die het verschil niet kent tussen Bundeswehr en Wehrmacht en toch wil meepraten over het naoorlogse Duitsland.


Red.:   Riposte: "Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die de overeenkomst kent tussen 'het nazisme' en concentratiekampen".
    Op de opinie-pagina's:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2016, door David Kenning, is adviseur radicalisering voor organisaties en ministeries wereldwijd.

Bestrijd de symbiose tussen jihadist en IS

Het Westen is zich er niet van bewust dat het de frontlinie is van een nieuwe vorm van psychologische oorlogsvoering. ... Westerse democratieën worstelen echter met hun verdedigingsstrategie tegen ... populistische retoriek gericht op het vergroten van islamofobie en gevoelens van onveiligheid.
    ... waardoor de sociale cohesie en fundamentele democratische waarden inmiddels van binnenuit bedreigd worden. ... Irrationele angst beïnvloedt het publieke debat over het beleid en voedt de polarisatie die we juist moeten voorkomen.    ...
    Veel westerlingen geloven dat we in een ideologisch conflict met IS zitten .... het voeren van een ideologische strijd werkt contraproductief ... De suggestie dat het conflict ideologisch is, heeft ons op een dwaalspoor gezet en ervoor gezorgd dat we de gematigde islam hebben opgezadeld met de last om het tegengeluid te formuleren. ...
    Met iedere walgelijke terroristische aanslag wordt duidelijker dat aanslagplegers - inclusief zelfmoordterroristen - niet gemotiveerd zijn door religie, zelfs als zij het tegendeel beweren. ....


Red.:   Oftewel: er is geen conflict tussen de waarden van de islam en die van het westen. Als jonge moslims terrorist of jihadi worden, komt dat omdat ...
  Onderzoek wijst uit dat er een verband bestaat tussen jihadisme en vroege blootstelling aan geweld.    ...
    We moeten ons richten op een model dat weinig van doen heeft met religie als geloofssysteem, maar alles met identiteit en het omgaan met krachtige, maar instabiele emoties.

... ze onzekere pubers zijn en in Amsterdam-West in aanraking zijn gekomen met geweld. Zie ook de overige publicaties van David "The Guru" Kenning. Psycho-analyticus en radicaliseringsexpert, gevraagd door "Job Cohen"-s wereldwijd.
    En op de redactie-pagina's, als belangrijke blijde boodschap voor de wereld:

"De islam is de nieuwe vorm van Verlichting".
    Zo gestoord als een deur ...
    En zonder één enkele aanleiding behalve dat ze al een week geen aandacht hebben gekregen, hop op de DENK-promotie:

En als toetje mocrootje Arib:

De aapjes doen het toch zóóóó leuk als je ze eenmaal een pakje hebt aangetrokken ...
    De afgelopen tijd was het allemaal meer van hetzelfde. Dus dat hebben we maar even overgeslagen. Wel apart was de zoveelste oproep aan de redactie van beleidsmaker Arnon Grunberg om vooral geen aandacht te besteden aan het moslimterrorisme, en als je dan toch berichten in de krant moest zetten, zo hardnekkig als maar enigszins kon gezien het overduidelijke feit te ontkennen dat het iets met de islam te maken heeft. Motto: "Het zijn allemaal verwarde mannen" uitleg of detail  . De laatste keer zo:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2016, column door Arnon Grunberg

Aanslagen

'Hoe gaat Nederland zich voorbereiden op de aanstaande jihadistische aanslag in eigen land?', vroeg René Cuperus zich maandag af in de Volkskrant.    ...
    Huib Modderkolk schreef maandag in de Volkskrant onder de kop 'Was bloedbad Nice toch geen jihadisme?': 'Opmerkelijk is dat de tientallen Franse rechercheurs die zijn [Bouhlels] huis doorzochten niet één aanwijzing vonden voor banden met IS.'
    Niet elke aanslag meteen en allicht ten onrechte jihadisme noemen, dat zou al een enorme vooruitgang zijn.


Red.:   Daarop dacht deze redactie: dat is de derde van dit soort artikelen, misschien aardig voor deze verzameling. En wandelde even door het archief. Het bleken er meer - hier is het resultaat:
 
18-07-2016
 
 
25-07-2016
 
 
27-07-2016
 
 
30-07-2016
 
 
30-07-2016
 
 
03-08-2016
 
 
08-08-2016

Aantal keren genoemd "islam" of één van zijn verbuigingen: nul. Aantal keren genoemd "moslims" of één van zijn verbuigingen? Nul. Aantal keren genoemd "jihadi" of één van zijn verbuigingen: twee - waarvan één met ontkenning, dus eigenlijk ook nul.
    De redactie voldoet op fantastische wijze aan het beleid opgedragen vanuit de Joodse kringen.
    Het is vakantie en natuurlijk maag de hoofdredacteur ook. Ruimte dus voor zijn plaatsvervanger. Die ook die totaal absurde zelf-felicitatierubriek "De week van de hoofdredacteur" moet vullen. En in zijn onvoorzichtigheid op dit kwam:


Uit: De Volkskrant, 13-08-2016, door Pieter Klok, plv. hoofdredacteur

De week van de hoofdredacteur  

De zomernieuwsluwte, een aparte presidentskandidaat en een tegendraadse atleet
...
Trump begrijpen
Veel Amerikaanse media zien het als hun plicht er alles aan te doen om te voorkomen dat Trump president wordt. Onze correspondent Michael Persson probeert de opkomst van Trump vooral te begrijpen. Ja, je kunt je voortdurend opwinden over een nog bizardere uitspraak, maar het is vaak interessanter om te beschrijven wat hij nu precies heeft gezegd en waarom veel Amerikanen hem toch in het hart hebben gesloten.
    Interessant is dat de kritiek op Trump zich verlegt van de inhoud van zijn programma naar zijn karakterstructuur: zo'n agressieve en rancuneuze man moet niet degene zijn die de atoomknop mag bedienen. In de Verenigde Staten zijn zelfs al deskundigen die de vraag opwerpen of Trump niet gewoon beginnende alzheimer heeft. Hij vertoont trekken (geheugenverlies, snel wisselende stemmingen) die met deze ziekte gepaard gaan. In dit klimaat is het fijn een correspondent te hebben die altijd het hoofd koel houdt.    ...


Red.:   Nou, is dat niet fantastisch dat de Volkskrant, in tegenstelling tot The Jew York Times en collega-publicaties, wél een veelzijdig blik op de Amerikaanse presidnetsverikiezingen heeft ...
    Tjonge, dacht deze redactie, dat wordt weer een hoop werk om al die pagina's waarin de Volkskrant tegen Donald Trump heeft aangeschopt op net zo'n ongenadige wijze als The Jew York Times en haar Amerikaanse collega-publicaties bij elkaar te verzamelen ... Want daar zijn er op zijn minst een dozijn van. Maar, gelukkig, is daar ook het archief:

 
Deze is wat kleiner, dus even iuitgeschreven:

Trump wil lagere belastingen, maar of hij ze zelf afdraagt blijft ongewis

Trump begrijpen, komkommertijd en Yuri

Teruglezen USA16 - Trump zinspeelt op neerschieten Clinton

Justitie: politie Baltimore gebruikt buitensporig geweld tegen zwarte bevolking

 

Al iets positiefs gelezen? Of iets dat lijkt op begrip of uitleg? Ja! Het laatste artikel - kop:
'Deze acht speeches maakten de meeste indruk op de Democratische conventie'
    Hé, dat is vreemd: iets neutraals of positiefs bij de zoekactie "persson", en het gaat helemaal niet over Trump. Nog even verder kijken:Allemaal positief ... Over de Democratren. Eentje negatief ... Over Trump.
    Kunt u hier bij ...?
    Iemand, een hoofdredacteur van een krant, die vol trots het tegenovergestelde verkondigt van wat de werkelijkheid is ...
    En die dat, open en bloot, voor iedereen te controleren, in zijn krant zet ...
    Een hoofdredacteur van een krant, die zo geestelijuk gestoord lijkt te zijn ...
    Na twee weken achter elkaar zónder moslimaanslagen, heeft de Volkskrant haar reguliere hobby's weer opgepikt: nomadisme en de Koude Oorlog. Daarvan is alweer het nodige gepasseerd, maar het onderstaande was te gek om ook daarvoor in aanmerking te komen:

Het euivalent voor volwassenen van "Wie dit leest is gek" ... De uitspraak die voor alles en iedereen geldt . "Onzin". Voor volwassenen. Met een academische graad:


Uit: De Volkskrant, 16-08-2016, door Maurits Kok, studeert internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Gelukszoekers zijn we in wezen allemaal

Nederlandse emigranten waren net zulke gelukszoekers als de migranten die nu bij ons aankloppen.


Red.:   Met in de subkop een herhaling: "Alle mensen zijn gelijk".
    Tja ... Alle paddestoelen ook ...
    En wie ergens verschillen ziet, heeft last van ...:
  ... al jaren zorgt de stroom migranten tot ongenoegen onder een groeiend aantal Nederlanders.
    Gevoelens variëren van angst voor de ondermijning van westerse, christelijke waarden tot haat jegens gelukszoekers.

... 'haat jegens gelukszoekers'.
    En natuurlijk geen woord in het vervolg over die burgeroorlog en terreuraanslagen waarmee deze "gelukszoekers" elkaar naar het leven staan.
    Dat past niet in het plaatje van "geluhkszoekers"...
    Alleen maar prietpraat over Nederlandse emigranten op hun klompen, wat aantoont dat:
  Waar de historische vergelijking op neerkomt, is dat afkomst of religie geen rol spelen als het gaat om het verlangen naar een beter leven.

Gunst ... Vreemd dat ze daar in eigen land totaal niet toe in staat zijn ...
    Maar dat ligt natuurlijk aan de Nederlanders, die extreme eisen aan ze stellen:
  In ieder geval is het behoud van een deel van de eigen cultuur een begrijpelijke behoefte en dat moet ook geen probleem vormen. Maar als accommodatie of assimilatie het doel is, blijkt geduld het enige middel. Zolang de mogelijkheden daarvoor maar aanwezig zijn of gecreëerd worden. Polarisatie werkt in ieder geval averechts.

Dus omdat bij een eventuele migratie naar Nederland, Nederlanders eisen aan ze willen stellen, raken die mensen sterk gepolariseerd, en gaan ze elkaar afmaken. Terwijl ze nog in eigen land zitten ...
    Ken je nagaan hoe polariserend die Nederlanders zijn ...
    Enfin, dat was weer de nodige lol, om dit soort lieden tot de grond toe af te kunnen breken. Helaas krijgen ze straks diploma's van de academia die volkomen besmet zijn met deze waanzin. Waarop de haatdragende allochtonen roepen: "Jullie zijn de schuld, want de SCP zegt het zelf".
    Aan welk einde van dit proces er een burgeroorlog staat.
    Oh ja, aan het einde van het artikel stond nog een leuke:
  Wij hebben het voorrecht in een welvarend land te leven en wij moeten er naar streven zoveel mogelijk mensen hier hun geluk te laten vinden.

Deze mocht een reageerder afmaken:


De Volkskrant, 20-08-2016, ingezonden brief van Karin van Veen, Oosterbeek

Een paar suggesties

Maurits Kok (O&D, 16 augustus) besluit zijn stuk 'Gelukszoekers zijn we in wezen allemaal' met een uitgekauwd sociaal ideaal. Namelijk: ' ...wij [Nederlanders] moeten er naar streven zo veel mogelijk mensen hier hun geluk te laten vinden.' Goed, ik wil wel even meedenken.
    Ik schat dat zeker vijf miljard aardbewoners het slechter hebben dan wij. Wij mogen dan welvarend zijn; we leven wel op een postzegeltje grond. Dus hoe gaan we al die mensen huisvesten? Een paar suggesties. Etages stapelen tot aan de maan. Maïzena door de plasticsoep roeren en iedereen naar drijvende eilanden in de Stille Zuidzee varen. Onze koloniale vaardigheden nieuw leven in blazen. Er is toch grond genoeg in Indonesië en Suriname. Een deal sluiten met Poetin, want dat Siberië ligt er maar verlaten bij. Of beter, onze baggeraars de Atlantische Oceaan laten droogleggen. U zegt het maar.


Red.:   Wat je doet afvragen wat ze allemaal nog meer ontvangen hebben in respons op de student Internationale Betrekkingen en beoogd opvolger van Leo Lucassen uitleg of detail , dat ze zich gedwongen voelden dit te publiceren ...
    Het volgende geval is weer een topgevalletje - namelijk betreffende opperhoofd Remarque zelve Maar ter inleiding eerst een fraaie illustratie uit zijn kwaliteitskrant:   

Een king size moslima in een king size boerka. Waarvan er, verzekeren de politieke-correcten ons,  er slechts een paar honderd zijn in Nederland. Stel het op 300. Dat is 1 op 60 duizend inwoners. Stel het aantal klanten in de supermarkt op het moment dat de fotograaf met zijn toestel een half uurtje rondloopt op 300. Dan is de kans dat de fotograaf een boerka tegenkomt een half procent. Om dit op 50 procent te krijgen, moet de fotograaf een honderd uur in de supermarkt rondlopen.
    En dat is natuurlijk onzin. De fotograaf heeft er nooit 10 uur rondgelopen laat staan 100. Dus: of die foto is getruceeerd, of geënsceneerd. En die fotograaf is Volkskrant top-fototgraaf Marcel van den Bergh.
    En dat alles om maar te laten zien dat die moslims gewone Nederlanders zijn die gewoon naar de Albert Heijn gaan, netr zo als u en ik.
    Wat trouwens alle media doen - ongeveer de helft van de straatinterviews bij het NOS Journaal is met allochtonen.
    Waarvan dit dus slechts het zoveelste voorbeeld is:

Een illustratie van de files rond Schiphol veroorzaakt door extra veiligheidscontroles. Em om te latenh zien dat all moslims gewone nederlanders zijn, heeft Volkskrnat top-fotograaf Guus Dubbeldeman net zo alng geacht tot hij iemand had die dudielijk zichtbaar een moslim was. En dat kon nuet met zijn gewaad, dus moest het met baardje en bijpanssend ekop.
    Niets aan de hand.
    Routine.
    Maar toen kwam dit, om net voor negenen in de morgen::


Uit: GeenStijl, 16-08-2016, 08:58, door Van Rossem uitleg of detail

Volkskrant maakt keihard statement over islamKijk. Een statement. Over de dreiging van de islam. In de Volkskrant. Op de voorpagina. Ziet u het ook? De Koninklijke Marechaussee houdt op Schiphol een auto aan, met daarin een man met een islamitisch uiterlijk. Donkere baard. Een kledingstuk dat wel eens een djellaba zou kunnen zijn (mocht het gewoon een heel ruim, slechtzittend t-shirt zijn, dan bij dezen onze excuses - red.). Dat is een statement. Want er komen op Schiphol dagelijks tienduizenden auto's af en aan rijden. En daarin zitten echt niet alleen maar moslims. En toch zet de Volkskrant precies deze foto op de voorpagina bij een groot artikel over de (on)veiligheid van Schiphol. Dat is een statement..


Red.:   GeenStijl had ook een statement. Maar die was verborgen in de url:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/08/-nu_wachten_op_deugophef_over_deze_treffende_fotokeus.html

Brullen vam de lach!!!
    Natuurlijk maakte iemand de eigenaar van de baard attent op de foto op de voorpagina. En de eigenaar van die baard zijnde een moslim, was die eigenaar natuurlijk beledigd, kwaad, en riep dat hij de Volkskrant voor de rechter zou slepen. Het wachten op de deugophef heeft vermoedelijk niet veel langer dan een uurtje geduurd. En de deugophef was zo groot, dat deugredacteur Remarque met een verklaring meende te moeten komen:


Uit: Volkskrant.nl, 17-08-2016, 12:30, door Philippe Remarque  uitleg of detail

Doet de Volkskrant iets fout met deze voorpagina?

De Volkskrant krijgt boze reacties op de voorpaginafoto van dinsdag. Daarin laten we de verscherpte controles op Schiphol zien om een groot verhaal binnenin aan te kondigen. ...
    Ik heb meneer Rashid vanochtend uitgenodigd op de redactie om hem duidelijk te maken dat wij kunnen begrijpen dat hij onaangenaam verrast was, maar dat wij de stigmatisering die hij erin ziet geenszins hebben beoogd. ...
    Het ging ons om de verscherpte controle. Zoals uit de intro blijkt, zien wij de heer Rashid als reiziger die wordt gecontroleerd, niet als verdachte. ...


Red.:   Het waarachtige deel van de verklaring van chèr Philippe. Nu de sprookjes:

  Wij hebben de werkelijkheid willen weergeven zoals onze fotograaf, Guus Dubbelman, die aantrof op Schiphol. Dit is wat er nu gebeurt. Guus was maandagmiddag een uur op de alternatieve oostelijke route naar Schiphol. In die tijd werden op die plek zes auto's gecontroleerd. In de drie auto's waarvan hij de controle goed kon fotograferen, zaten bestuurders met een moslim-achtig uiterlijk. ...

Brullen van de lach!!! Net als Marcel van den Bergh drie vrouwen in niqaab in de supermarkt zag.
    Maar chèr Philippe snapt kennelijk één ding heel goed: als je goed wilt liegen, moet je dat met overtuiging en veel aplomb doen:
  ... Wij waren ons op de redactie bewust van de gevoeligheid daarvan en hebben er over gediscussieerd. ...

Als ze op de redactie ook maar voor een tiende seconde hadden bedacht dat die associatie gemaakt kon worden, hadden ze onmiddellijk een andere foto gekozen. De Volkskrant doet zaken ver voorbij alle redelijkheid om moslims maar in een zo gunstig mogelijk daglicht te houden.
    Maar, Philippe snapt het liegen echt goed:
  ...Had de fotograaf net zo lang moeten zoeken tot hij een controle vast kon leggen van zeg, een blonde vrouw, omdat ons die werkelijkheid niet aanstaat? Dat zou pas manipulatie zijn geweest.

Brullen van de lach!!! "Had de Marcel van den Bergh net zo lang moeten zoeken in de supermarkt tot hij een aankoop vast kon leggen van zeg, een blonde vrouw, omdat ons die werkelijkheid niet aanstaat? Dat zou pas manipulatie zijn geweest ..."
    Nogmaals brullen van de lach!!!
    Overigens herhaalde chèr Philippe zijn staalharde leugens voor de televisie en in zijn zaterdagse zelffelicitatierubriek.
    Terug naar de dagelijkse manipulatie. Er zijn al een dozijn of twee berichten achter de rug, direct komende van Amerikaanse collega-media als The Jew York Times (Brooks, Cohen, Friedman, Klugman enzovoort), dat die Trump niet deugt. Deels afkomstig van allelei clubjes die in dezlefde groep zitten als The Jew York Times. Wat overigens wordt verzwegen of klein gehouden, die afkomst. En dan, na twee weken intensief gepomp vanuit Joods-institutionele hoek:

Schande, hè, dat een clubje van de niet-Joodse kant (onderste bericht) een beetje tegenvuur geeft ...
    Asiekseisers en gelukszoekers ... Het blijft een achilleshiel, pardon: achillesbeen, pardon: achilles-onderlijf, van Dagblad VluchtelingenWerk Nederland, ook bekend als de Volkskrant. Ze gaan nu zelfs zo ver als het parodiëren van zichzelf. Eerst even de parodie van Cabaret der Realiteit:
 

"Apothekers uit Aleppo" zijnde dus een honende term voor "vluchtelingen", omdat "mainstream media" absurde claims deden over die "vluchtelingen" als zijn bestaande voornamelijk uit "hoger opgeleiden". Hier de versie van de Volkskrant van deze parodie:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2016, van verslaggevers Anneke Stoffelen, Sakir Khader

Reportage | Syrische apothekers

In Syrië is de patiënt niet zo mondig

De apotheker uit Aleppo: het werd haast een cliché, zoveel Syrische vluchtelingen leken dat beroep te hebben. Toch bestaan ze. En ze gaan aan de slag. 'Het werk is hier wel heel anders.'


Red.:   Echt waar! Een heel artikel lang:

Met bijna helemaal aan het einde:
  In Syrië zit bij wijze van spreken op elke straathoek een apotheek, waar iedereen met een kwaaltje meteen aanklopt.

Brullen van de lach!!! Die "apothekers" die echt "apotheker in Syrië" waren, waren doodgewoon "drogist" - verkochten kant-en-klaar-medicijnen.
    Logisch, want echte medische zorg en echte medicijnen zijn in vrijwel de gehele niet-westerse wereld vooral dit: totaal onbetaalbaar voor vrijwel iedereen.
    En vermoedelijk moet dat "drogist" nog verder verkleind worden naar: "bazaarwinkeltje in huismiddeltjes".
   "Apotheker uit Aleppo" heeft precies dezelfde status als "kwaliteitskrant" : de aanleiding voor een bulderende lach!
    Vandaar dat een kwaliteitskrant zonder tranen in de ogen een artikel kan plaatsen over apothekers uit Aleppo.
    Volgende. De zoveelste aflevering van de campagne "Moslims zijn mensen zoals u en ik":

Nieuw niveau: absurd absurd.
    Bij het College Gelijke Behandeling krijgen moslims altijd gelijk uitleg of detail - bij de D66-rechters krijgen moslims altijd gelijk uitleg of detail - dus hoe denkt u dat het bij de Volkskrant-ombudsman/-vrouw zou zijn:
10-09-2016
 
17-09-2016

Tjonge ...
    En wta is het toch moeilijk ... Consequent liegen. Hier de waarheid over de stroom hoge opgeleide vluchtelingen die via de Volkskrant ons land en uw huiskamer is binnengekomen (trouwens, het als via Pauw, DWDD, NOS Journaal, enzovoort):


Uit: De Volkskrant, 13-10-2016, door Iris Koppe, Lisa van der Velden

Vier redenen voor | Lage aantal geslaagden


Wat maakt inburgeringstest zo lastig te halen?

Slechts 49 procent van de nieuwkomers in Nederland slaagt binnen drie jaar voor het inburgeringsexamen, stelt minister Asscher. Hie is dat mogelijk?

...
3. De test is te moeilijk
Aangezien veel nieuwkomers slechts een lagere opleiding hebben afgerond, ...


Red.:  De apothekers uit Aleppo en de raketgeleerden uit Raqqah blijken een te lage opleiding te hebben om een beetje te kunnen inburgeren ...
    Over Aleppo gesproken ...: er is op het ogenblijk een heftige, nee: rabiate, propagandacampagne bezig tegen Rusland vanwege: "Oorlogsmisdaden in Aleppo". Alle bommen vallen op ziekenhuizen (waarvan er dus al vele honderden getroffen zijn), en alle slachtoffers zijn kinderen (oké,  daarvan kunnen ze voortdurend nieuwe maken...). En al die lieve mensen zitten als ratten in de val omdat die beesten van het Syrisch regime ze er niet uit willen laten. Drie keer in de week hele pagina's met berichten en vooral veel beelden. Hier is de werkelijkheid:

Pardon ...? Waar?
    Goed kijken. Het is dat kleine berichtje naast de roze advertentie. Leesbaar in de grote te downloaden versie. Maar ook zo:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2016.

Inwoners Aleppo ook in gevechtspauze niet weg

Ondanks het staakt-het-vuren in Aleppo hebben vrijdag geen evacuaties plaatsgevonden van slachtoffers van de gevechten in de Syrische stad. ... De 'humanitaire pauze' begon donderdag en duurt tot zaterdag. De Syrische regering opende een corridor voor degenen die willen vluchten. I


Red.:   Oftewel: ze zitten daar allemaal vrijwillig. Het zijn allemaal soennitische extremisten en terroristen, die geen hoger doel in het leven hebben dan het vestigen van hun eigen versie van kalifaat en sharia.
    Er was geen tijd om deze rubriek bij te houden, ondanks een sterk gestegen aanbod. Het volgende vond ook elders een plaats dus was al gemaakt. Het niveau is weer ongekend:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2016, door Sterre Lindhout

Migranten lijken op Duitsers


Red.:   Of in de versie op de website:
  Migranten lijken in hun denkbeelden op Duitsers

Waanzin. Af te doen in één enkele riposte:
  Migrantenland lijkt op Duitsland

Of:
  Migrantenlanden lijken in hun sociale denkbeelden op Duitsland

Waanzin.
     En de oorzaak en aard van de waanzin stond als subkop op de website:
  Resultaten enquête onder vluchtelingen in Duitsland

Gevolgd door een heel artikel waarin staat dat migranten zo op Duitsers lijken, met als laatste twee zinnen:
  In het algemeen lijken de ondervraagde vluchtelingen in hun antwoorden veel op West-Europeanen. Maar de onderzoekers wijzen op de mogelijkheid dat een aantal respondenten sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven.

Dan is er nog slechts één vraag mogelijk: uit welk gesticht zijn deze lieden weggelopen?
    En degenen die er deze pagina van maken:


Opvallend detail in de grafieken (middelste vak boven): 31 % vmbo en 37 % havo/vwo. Instantaan herkenbaar als leugen want het percentage voor de hogere opleiding ligt per definitie lager dan lagere.  Tezamen in bezit van vmbo of hoger: 68 %. De werkelijkheid staat er ook. In de tekst. Want niet volgende uit het onderzoek:
  Maar juist daar waar de Duitse arbeidsmarkt vluchtelingen goed kan gebruiken, in het handwerk en de technische beroepen, gaapt een gat. Slechts 8 procent van de vluchtelingen heeft een beroepsdiploma dat voldoet aan de Duitse standaarden. In veel landen waar migranten vandaan vluchten, leren mensen handwerk en technische beroepen al doende, zonder dat daar officiële documenten bij komen kijken

Dus die 68 % zijn doodgewone, ordinaire, voor iedereen met enig gezond verstand direct waarneembare leugens. Gezond verstand volgende uit doodgewoon kijken naar de landen waar ze vandaan komen. Sterk onderontwikkelde landen. Syrië, Afghanistan, enzovoort.
    Even tussendoor na een waanzinnige drukte met andere zaken (de Volkskrant is intussen nog absurder geworden), een minizaakje:

Uit het bericht over de meisjes:

In niet-liegende media: de loverboy had twee nationaliteiten: Nederlands én Marokkaans. Dat geheel en al volgens de vaste regel: geloof niets wat in de Volkskrant staat over allochtonen, en keer als het positief is om.
    Een onschuldig lijkend bereicht:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2016, door Peter Giesen

Reportage | Heropening Bataclan in Parijs

Eerst wordt er gehuild, dan meegezongen

'Vide le Bataclan', met die kreet sluit de Briste musicus Sting zaterdag het beladen heropeningsconcert in de Parijse muziekzaal waar drie terroristen een jaar geleden een bleodbad aanrichtten. De ban is gebroken, de Bataclan is terug als poptempel.


Red.:   Enzovoort. Anderhalve pagina. De helft waarvan een foto van ee muzikezaal. Naar aanleidng van een aanval gepleegd door drie terroiste. Russen vermoedelijk, want tegenwoordig komt alle kwaads van de Russen. Oh, nee, ver weg is er ook nog:

  De aanval van 13 november was een aanval op het plezier. Islamitische Staat omschreef de Bataclan als een plaats waar 'honderden afgodsvereerders zich hadden verzameld op een feest van perversiteit'. We moeten plezier maken, was de boodschap van Sting, als verzet tegen de vreugdeloze ideologie van het islamitisch terrorisme. ...
    ...Op een scherm achter hem verschijnt een dia van James Foley, de Amerikaanse journalist die in augustus 2014 werd onthoofd door Islamitische Staat....

"De aanslag was het werk van Islamitische Staat". Een gore leugen. De aanslag was het werk van Europese moslim-immigranten van de islamitische vijfde colonne in Europa. Net als alle andere aanslagen gepleegd zijn door Europese moslim-immigranten van de islamitische vijfde colonne in Europa.
    Oftewel: ondanks de verkiezingsnederlaag van haar troepen in Amerika, gaat de Volkskrant weer verder met haar pogingen tot het invoeren van kalifaat en sharia in Europa. De overwinning van de islam. Namens de Joden. Die de Volkskrant (ideologisch) in handen hebben. Die ons dodelijk haten vanwege de holocaust. En onze betere cultuur.
    Een voorbeeld niet vanwege de inhoud. Die inhoud staat dezer dagen namelijk iedere dag in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 12-01-2017, door Willem Aldershoff is Analist Internationale Politiek in Brussel
:
Tsjechisch voorbeeld verdient navolging

De Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft tot grote ongerustheid in Europa geleid. ...


Red.:   Oftewel: het gaat over de "Russische hackers of mass destruction". Ze hebeen al onze hele maatschappij omver geworpen, en dreigen nu onze dijken te doorsteken en de attombommen op Volkel te late afgaan.
    Maar dat is dus dagelijks werk. Het gaat hier om de auteur. Die heeft dit soort praatjes namelijk al een tijd aan het verspreiden, waar zelfs de politek-correcte Joop-volgers er gehakt van maken. Maar, is dus de regel: "Vandaag staat de absurditeiten-auteur op Joop.nl, morgen bij de Volkskrant". Waarop ze bij Joop.nl weer een stap extremer worden ...
    Omdat het ook elders gebruikt werd, hier weer eens een stukje aanbod uit de oneidige reeks onzin-verhalen - hier de "grote ophef"-kop:

De aanleiding: een "groot" verhaal gebracht door CNN dat aanstaand president Donald Trump door de Russen gechanteerd zou worden met een sekstape, en dat er meerder contacten waren tussen Trump-vetrouwelingen met de Russen, waaronder met zijn advocaat in Praag. Hier hoe de Volkskrant het bracht:
 

Op de tweede pagina wordt het verhaal van CNN niet ontkent terwijl iedereen met gezond verstand toen al wist dat het pure onzin was (er was maar één bron: een Britse spion). En op de derde pagina botweg ondersteunt: Nedeland deed ook mee bij het hacken en de chantage.
    Een dag later bleek het verhaal ook bewijsbaar volstrekte onzin: Trump's advocaat was ten tijde van zijn zogenaamde ontmoeting in Praag doorgewoon op vakantie in Californië.
    Weer een aardige van het islam-front, tijdelijk elders opgeslagen (de Volkskrant, 22-02-2017):


Brullen van de lach!!!
    Er gebeurt zo veel dat de positie vanb de politike-correcten ondermijnt, dat de stroom onzin op geen enkele manier is bij te houden. Hier een enkel geval dat eruit springt. De start: de Turken houden een referendum en willen ministers naar Nederland sturen om de Turken in Nederland (Turkse Nederlanders zeggen de media nog steeds valselijk) te adviseren. De regering bij monde van VVD-premier Mark Rutte heeft twee opties: de politiek-correcten hun zin geven en de hoon van Wilders over zich heen krijgen. Of ingrijpen en de hoon van de politieke-correctheid over zich heen krijgen (de Volkskrant in de aanloop "Ministers weigeren is een paardenmiddel" uitleg of detail  - in de krant was het de kop - alle NPO-programma waren weer drie keer de Volkskrant). Het ultieme moment van keuze viel vier dagen voor de verkiezingen van 15 maart 2017, dus Rutte kon niet anders: de Turkse ministers werden geweigerd. De Turken in Nederland sloegen meteen aan het rellen:


De eerste absurditeit van de Volkskrant: ze stellen de demonstraties voor als een feestje van de vriendelijkheid. Ze werden razendsnel ingehaald door de werkelijkheid:
 

Het was overduidelijk wat dit was: Turken vechten tegen Nederlanders. En, bleek later de gewone Nederlandersdeden voor het eerst iets terug te doen. Dat hield men aanvankelijk  verborgen, maar kwam uiteindelijk toch naar buiten, vermoedelijk in een poging Nederlanders zwart te maken na de wandaden van de Turken. De onthulling kwam in het NOS Journaal, in twee instanties. Hier een beeld bij het eerste, en eronder de tijdens dit fragment uitgesproken tekst (verbatim - NOS Journaal, 14-03-2017, 20h00 uitleg of detail , fragment vanaf 7:27 min.):
 

"De politie in Nederland is een onderzoek gestart om de relschoppers op te sporen van zaterdagnacht voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Er is een speciaal team samengesteld. Tijdens de rellen werd de politie bekogeld met stenen en werden onder andere winkels vernield. Er zijn toen achttien mensen aangehouden maar volgens de poltie zijn er meer daders. De politie is ook op zoek naar omwonenden die van alles vanuit hun huis naar de demonstranten hebben gegooid."

Krotom: niet alleen bbeseffen Nederlanders al ten volle dat ze te maken hebben met een vijfd colonne, ze beginnen zelfs al met terugvechtenAl die mensen zijn dus begonnen met de strijd tegen de vijfde colonne.
    En de aanzetter van dit alles, kalief Erdogan, besloot wat olie op het vuur te gooien:

Daar staat doodgewoon:
Turkse president verklaart Turken in Nederland tot levensgevaarlijke vijfde colonne

Eigenlijk zoiets als de belangrijkste mededeling gedaan richting Nederlandse volk sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog: een vreemde mogendheid kondigt vijandigheden aan richting Nederlanders, bij hande van een vijfde colonne die zich al in Nederland bevindt, en zich al bij meerdere gelegenheden gewelddadig en Nederlandhatend heeft betoont.
    En de Volkskrant constateert dat deze mededeling is gedaan op haar website, en kan dus niet ontkennen ervan op de hoogte te zijn. Hier is de aandacht die ze aan de kwestie besteedden in de papieren krant van de eropvolgende dag:

De Volkskrant publiceert een artikel betreffende de visie van de kalief Erdogan. En niets over de Tarkse oorlogsverklaring.
    Landverraad.

Al gedurende 2016 was het proces richting burgeroorlog, etnisch of van welke soort dan ook, zich aan het versnellen, en het lijkt in 2017 of dat alleen nog maar sneller gaat. Er is nauwelijks tijd om alle aparte voorvallen te registreren, laat staan de meer algemene trend zoals hier. Maar soms schiet er eantje in de aandacht vanwege het absurditeitsgehalte, en hier weer zo eentje:

Aan tafel een levende demonstratie van de uitspraak: "Ik haat Nederlandse waarden". De foto-met-onderschrift kan zo het museum in naast die andere van Magritte:

Wat een gorigheden ...
    Uitvoerder van dit Paulus de Ruiter-cabaret uitleg of detail : Marcel van den Bergh uitleg of detail .

Nog zo'n uitschietertje. Al duidelijk is dat de Volkskrant een overgrote deel van haar absurditeiten produceert vanwegende wens om de islam voor te doen als het toppunt van beschaving. In plaats van qua massaliteit de grootste vorm van achterlijkheid en qua niveau de op één na ergste vorm van kwaadaardigheid. Uitsluitend en alleen omdat er moslims wonen in Nederland, dat dat immigranten zijn en "Moslims zijn immigranten - Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims van nu zijn als de Joden van toen" uitleg of detail . En met slechst zeer weinig verandering geldt dat dan dus ook voor negers. Hoewel in zekere zin nog absurder - de islamitische beschaving heeft het tot 1200 redelijk normaal gedaan. In Afrika is men nooit verder gekomen dan de lemen hutjes. En op geestelijk vlak de tovenarij. Dus daar ga je dan maar reclame voor maken (de Volkskrant, 20-07-2017):

Kreten van vreugde en verrassing slaakte deze redactie bij het aanzien van dit wonderbaarlijke, totaal absurdistische, schouwspel ...  Een mainstream-medium, een "kwaliteitskrant", die zich bekeert tot de winti, uitsluitend en allen omdat er wintibeoefenaren in Nederland wonen ...
    "Negers zijn immigranten - Joden waren immigranten - dus, ergo, q.r.d.: de negers van nu zijn als de Joden van toen".

Oh ja, hier is de auteur:

Dit studeert ... Kejje nagaan hoe het met de sociale en intellectuele capaciteiten van de rest staat ...
    Oh, en let ook nog even op de tussentitel:
  Tussentitel: Kruidengenezing stigmatiseren is allesbehale wetenschappelijk

Tja ... "Winti negeren is 'stigmatiserend' " ... Toen móést de Volkskrant wel ...
    Morgen: "Besnijdenis is hartstikke hygiëniserend". Want "Besnijdenis stigmatiseren is allesbehalve wetenschappelijk". En "Koppensnellen is hartstikke bevrijdend".  Want "Koppensnellen stigmatiseren is allebehalve wetenschappelijk". Gevolgd door "Joden vergassen ..." ... Enfin, vul zelf maar in ...

Enhier is er nog eentje uit dezlefde hoek - hier een reportage over de tekorten in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (de Volkskrant: 01-08-2017)

Met als de geestelijke gezondheidszorg nodig hebben jongere een blanke racistisch afgebeeld naast de geestelijke gezondheidszorg gevende zwarte. Een volkomen omkering van de werkelijkheid van bijvoorbeeld de Bijlmer: boordevol half-zwakzinnige criminelen, met moeite in  bedwang gehouden door een groot team blanke hulpverleners. Of de politie  (tpo.nl, 28-07-2017, door Bert Brussen uitleg of detail ):
  Amsterdamse metro-slachtpartij getuigenverklaringen topic

Update: ook volgens de Amsterdamse politie is het slachtoffer inderdaad ‘uit het niets neergestoken‘.

En een getuige nam nog snel even een actiefoto:
 

Houding, haar: een zwarte ... En voor wie een bevestiging wil:
  Ik stond op 2 meter afstand toen het gebeurde gisteren in de metro. De dader riep niets toen het gebeurde. Hij was juist opvallend stil. Ze leken elkaar niet te kennen en de dader kwam rustig aanlopen. Liep langs mij en begon vanuit het niets te steken op het slachtoffer.

Om antwoord te geven op jullie overige vragen: De dader had geen baard en geen gewaad aan. Hij had een donkere huidskleur (geen Marokkaan, maar eerder Antilliaan of Afrikaans o.i.d.)

Maar dit stond natuurlijk niet in de Volkskrant. Noch dat zwarten nog massaal geloen in de onschuld van OJ Simpson. En dat winti-geneeskunde werkt en dat trommelen helpt te laten regenen. En omdat de Volkskrant weet dat je de zwarte wel uit Afrika, maar Afrika niet uit de zwarten kan halen, halen ze een zwart model bij een casting bureau om de rol van psycholoog te spelen in hun propagandacampagne "De gekleurde mens is precies als wij". En blijven absurditeiten produceren. Morgen: de zwarte als piloot, en bediener van de kerncentrale. Of gewoon als lid van GroenLinks:

En dan als studerende zwarte constateren dat de fout ligt bij GroenLinks ...


(Wordt vervolgd)


Naar Journalistieke regels , of site home .