WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij PvdA: kabinet


12 jul.2007

Onder een aantal maatregelen van het kabinet CDA-PvdA-CU die ingaan tegen de belangen van zwakkeren in de maatschappij, of op meer algemene gronden schadelijk zijn. We beginnen met een kwestie die al vele jaren voor dit kabinet speelde: de generaal-pardonregeling voor asielzoekers. Nu in het kabinet kan de PvdA dit uitvoeren, en meteen na het aannemen ervan blijkt dat de beloofde geringe kosten, 55 miljoen is officieel gereserveerd, ontzettend veel hoger uitpakken:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2007, door Kim van Keken, Ron Meerhof

Staatssecretaris Albayrak verwacht niet dat mensen die buiten de regeling vallen, eindeloos zullen procederen
 
Geen scherpslijperij voor asielzoekers

Zes vragen over de Pardonregeling | De totale kosten voor de pardonregeling kunnen oplopen tot een miljard euro in de komende vier jaar.
...
Wat kost de regeling?

Daarover zegt het kabinet niets te kunnen zeggen. De omvang ťn samenstelling van de groep zijn daarvoor nog te onduidelijk.
    Heel grove berekeningen zijn wel te maken. Het normbedrag voor een alleenstaande met een bijstandsuitkering is 13.000 euro per jaar.
    Als dertigduizend mensen gebruikmaken van de regeling en de helft daarvan een bijstandsuitkering krijgt, komt dat al snel uit op een half miljard euro in deze kabinetsperiode. Daar komen kosten bij voor huisvesting, inrichting van woningen, inburgeringscursussen, gezondheidszorg (er zijn relatief veel psychische problemen in deze groep), onderwijs, reÔntegratietrajecten en wat dies meer zij. Volgens sommige ramingen bedraagt dat nog eens een half miljard. In totaal zou de regeling dan oplopen tot ruim een miljard euro in deze kabinetsperiode.
    Tot dusver is 55 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste uitvoeringskosten en 60 miljoen voor inburgeringskosten. Kosten zoals bijstand worden niet apart gebudgetteerd. ...


Red.:   De totale kosten zijn dus een half miljard en hoger. Dat zijn kosten die vallen onder de sociale zekerheid. En iedereen weet dat men probeert de totale kosten van de sociale zekerheid constant te houden, of, nog liever, te verkleinen. Dat betekent dat die half miljard plus ten koste gaan van de bestaande zwakkeren in de samenleving, zie ook onder:


Uit: Volkskrant website 12-07-2007, ANP

Hulp bij integratie voor vreemdelingen uit pardonregeling

Een groep maatschappelijke organisaties gaat samenwerken om vreemdelingen die onder de pardonregeling vallen te ondersteunen bij hun integratie in Nederland.


De elf organisaties willen helpen bij het vinden van een woning, werk, opleiding en zorg. Zij presenteren een plan van aanpak daartoe donderdagmiddag aan minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie).
    De bedoeling is dat de organisaties binnen gemeenten gaan samenwerken om de vreemdelingen een compleet pakket diensten aan te bieden. ‘Deze mensen hebben vele jaren in onzekerheid geleefd. Nu is het tijd voor een nieuwe start’, schrijven de maatschappelijke organisaties.    .....


Red.:   De huisvestingskosten, de grootste post eenmalige kosten, komen terecht bij de woningcorporaties, dus de huurders in de sociale sector, de lagere inkomensgroepen, de zwakkeren. En niet bij de kopers, de ontvangers van hypotheekrente aftrek, de beter betaalden, de midden- en hogere klassen.
    Hoe de PvdA met die hogere klassen omspringt, blijkt ook uit het volgende:


Volkskrant.nl, 07-04-2007, ANP.

Kabinet wijst graaitax af

Het kabinet wil de inkomens in de top van de ondernemingen niet aanpakken met belastingmaatregelen, zoals is voorgesteld door FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Dit staat in een brief van minister Wouter Bos en staatssecretaris Jan Kees de Jager van FinanciŽn aan de Tweede Kamer.


GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik vroeg afgelopen dinsdag om een debat, omdat De Jager het idee van Jongerius direct van de hand zou hebben gewezen.
    ... De PvdA vindt het te vroeg voor zo'n debat. Werkgevers en werknemers zouden over de topinkomens afspraken kunnen maken. Als dat niet lukt zouden fiscale maatregelen alsnog kunnen dienen als een stok achter de deur, denkt de partij.
    Bos en De Jager schrijven aan de Kamer dat een toptarief algemene werking heeft en niet alleen de bestuurders van de ondernemingen treft die zichzelf buitensporig belonen. Bovendien zou het de concurrentiepositie van ons land schaden. Nederland behoort nu al tot de landen met de hoogste tarieven in de inkomstenbelasting. ...


Red.:   Een grote mond in de oppositie over het graaien, maar er niets aan doen. Het solidariteit en samenwerkingsgeneigdheid ondermijnende graaien van de top en top-midden gaat door. Mede ten koste van de lagere inkomens. Ondertussen blijft men natuurlijk wel schaamteloos met de mond het tegengestelde zeggen:


Uit: Volkskrant website 14-04-2007, ANP

PvdA-voorzitter ‘ongelukkig’ met salarisverhoging Kok

Voorzitter Michiel van Hulten van de PvdA vindt het te makkelijk om te zeggen dat oud-premier Kok vorig jaar zijn salarisverhogingen van 18 procent voor zijn commissariaten had moeten afslaan. Maar hij vindt het wel ‘ongelukkig’, zei hij zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed tijdens een nabeschouwing over het debat over topinkomens in de Tweede Kamer.
    Van Hulten zei zich de boosheid van mensen over topbestuurders voor te kunnen stellen en noemde het een schande dat topbestuurders zich niets aantrekken van het morele appel van zijn partijgenoot minister Wouter Bos van FinanciŽn.   .....


Red.:   Volgende onderwerp:
 

De Volkskrant, 03-07-2007, van verslaggever Ferry Haan

Werkgelegenheidsgarantie stelt bonden voorlopig gerust

Frans Transdev koopt Connexxion

Opbrengst voor de staat: 225 miljoen euro | Transdev: trams en metro.


Tussentitel: ‘Wij hebben Duitsland en ScandinaviŽ gekregen.’ Connexxion-topman
                   Kortenhorst


Het Franse staatsbedrijf Transdev neemt het Nederlandse vervoersbedrijf Connexxion over. Connexxion is daarmee Nederlands staatbedrijf af, want Transdev koopt tweederde van de Connexxion-aandelen van de Nederlandse overheid. Het ministerie van FinanciŽn ontvangt hiervoor circa 225 miljoen euro, aldus bronnen bekend met de transactie. ...


Red.:   Kortom: de PvdA gaat gewon door met het privatiseren, ondanks de vele mislukkingen. De uitverkoop van de nationale infrastructuur aan het internationale bedrijfsleven gaat door. Richting Amerikaanse toestanden.
    En de volgende stap in die richting is om mensen makkelijker te kunnen ontslaan. ook hiertoe is de PvdA best wel bereid:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2007, door Yvonne Doorduyn

Participatietop | Weg vrij voor overleg over banenplan tussen kabinet, werkgevers, werknemers en gemeenten

Doorbraak met dank aan Vogelaar

Ontslagrecht | Na maanden steggelen is het kabinet het plots eens over de hervorming van het ontslagrecht. Wat gaf de doorslag?

Tussentitel: Prominente PvdA’ers effenen weg voor modernisering

...   De PvdA maakte de ontslagbescherming tot speerpunt in de verkiezingscampagne. Balkenendes CDA zou werknemers via het ontslagrecht hun zekerheden afnemen, betoogde partijleider Wouter Bos in november. Iets wat de PvdA niet zou doen. Althans, niet zolang er geen overeenstemming is met de vakbonden. Kabinetsingrepen van bovenaf, zoals het vorige kabinet dat placht te doen, zijn voor de PvdA onacceptabel. De SP, die de partij in de nek hijgt, zou daar korte metten mee maken.
    Toch kwam er maandagavond een doorbraak. Het CDA ging akkoord met de voorwaarden van de PvdA: alle ontslagen werknemers krijgen recht op een ontslagvergoeding, oudere werknemers worden ontzien en er komen maatregelen tegen topinkomens. In ruil daarvoor stemt de PvdA in met een aanpassing – of de bonden volgende week woensdag nu bij het kruisje tekenen of niet. ...
    De belangrijkste reden voor de overeenstemming is echter simpeler: een aantal prominente PvdA’ers is diep van binnen voorstander van modernisering van het ontslagrecht. Bos liet dat in april 2006 al weten. Ook PvdA-staatssecretaris Aboutaleb staat op het standpunt dat het kabinet ‘een eigen verantwoordelijkheid heeft’. Maar vooral PvdA-minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) is met haar collega’s en met FNV-voorzitter Jongerius in de slag gegaan. Aan haar achtergrond bij zowel de FNV als VNO-NCW ontleent Vogelaar het gezag dat nodig was om een doorbraak te forceren.


Red.:   En niemand wordt ontzien - ook niet de ouderen:


De Volkskrant, 09-07-2007, van verslaggever Marc Peeperkorn

Bussemaker: half miljard korten op ouderenzorg

Staatssecretaris wil bezuinigen op begeleiding van uitjes naar bijvoorbeeld de bioscoop. Mogelijk strafkorting voor slecht functionerende verpleeg- en verzorgingshuizen.


PvdA en VVD hebben begrip voor de plannen van staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) om de komende jaren minstens een half miljard euro op de ouderenzorg te bezuinigen. Bussemaker wil korten op de hulp die ouderen krijgen bij het boodschappen doen en op begeleide uitjes naar de bioscoop, een concert of een bijeenkomst.
    De PvdA-bewindsvrouw kampt met een tegenvaller van 1,3 miljard euro in de zorg, waarvan de helft bij de ouderen- en gehandicaptenzorg. Vorig jaar steeg de vraag naar ondersteuning en begeleiding voor ouderen met 40 procent, een percentage dat zich niet door de vergrijzing laat verklaren. PvdA en VVD vermoeden dat thuiszorginstellingen te gemakkelijk deze extra zorg verstrekken om verliezen bij de eenvoudige hulp (schoonmaken) te compenseren. ...


Red.:   Die tegenvallers zijn in feite het resultaat van eerdere bezuinigingen. Die de PvdA nu dus sanctioneert, en uitbreidt.
    Even een tussenstand voordat we aan de volgende kwestie beginnen: de PvdA heeft een half miljard en misschien ruim meer over voor haar multiculturele ideaal ten koste van de zwakkeren, wil de graaiende hoger betaalden niet aanpakken, privatiseert publieke-sectorbedrijven met banenverlies en baanonzekerheid in de toekomst, wil de algemene baanzekerheid aanpakken ten gunste van "buitenstaanders" wat voor een groot deel allochtonen betreft, dus lager betaalde banen, ten koste dus van de "binnenstaande" autochtonen voornamelijk in lager betaalde banen, en bezuinigt een half miljard op de ouderenzorg. Financieel lijkt dit dus ongeveer neutraal, maar het gaat allemaal ten voordele van "buitenstaanders" en ten nadele van de zwakkere en lager betaalde autochtonen.
    De volgende kwestie is nog niet besloten, maar het betreft wel het grootste bedrag tot nu toe:


De Volkskrant, 11-07-2007, van verslaggevers Charlotte Huisman en John Wanders

Nog geen geld aanpak wijken

Rijk zou tot 400 miljoen euro bijdragen, maar onduidelijk is waar dat bedrag vandaan moet komen.


Twee maanden voordat gemeenten hun plannen moeten inleveren voor verbetering van veertig achterstandswijken, heerst grote onduidelijkheid over de financiering. Het Rijk zou volgens het regeerakkoord tot 400 miljoen euro per jaar bijdragen, maar weet nog niet waar dat bedrag vandaan moet komen.
    Rotterdam en Utrecht vrezen dat de wijkenaanpak, een van de pijlers van Balkenende IV, zal verzanden in bureaucratie als het kabinet verzuimt met de woningcorporaties een landelijk akkoord te sluiten over de bekostiging van de plannen. ‘Als het op lokaal niveau met de corporaties moet worden bevochten, wordt het een praatcircus’, waarschuwt PvdA-wethouder Schrijer van Rotterdam. ‘Dan zijn we zo weer drie of vier jaar verder.’ ...
    Vogelaar hoopt uiterlijk vrijdag duidelijkheid te geven wie wat gaat betalen. Haar onderhandelingen met de corporaties bevinden zich in een lastige fase. Extra complicatie is dat minister Bos van FinanciŽn een andere kijk heeft op de mate waarin het kabinet nu druk moet uitoefenen.
    Hij schermt, tot irritatie van de woningcorporaties, met een heffingsmaatregel (het afromen van de vermogens van de corporaties) als zij niet meewerken aan een landelijke deal.
   ‘De corporaties hebben geen zin om het gat te dichten in de begroting van Wouter Bos’, stelt een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisatie van corporaties. ‘Wij willen graag aan de slag in de wijken, maar dan willen we wel zelf het geld investeren. Het lijkt er nu op dat zij met ůns geld hķn wijkplannen willen financieren.’ ...
    Aanvankelijk wilde Vogelaar een beroep doen op het Gemeentefonds. Dit idee strandde op verzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onder meer vanwege de redenering dat niet meer dan achttien gemeenten profiteren van de extra bestedingsimpuls.


Red.:   Om hoeveel geld het gaat wordt hier even uit de doeken gedaan, met een bevestiging waar het vandaan moet komen:


Uit: De Volkskrant, 14-04-2007, column door Frank Kalshoven

Het Prachtwijk Investeringsfonds

Tussentitel: Fijne combinatie: Iets goeds doen ťn geld verdienen

Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie staat voor de taak veertig probleemwijken om te toveren tot prachtwijken. Van het kabinet krijgt ze hiervoor een paar honderd miljoen euro per jaar. Door de corporaties onder druk te zetten komt hier nog een paar miljard bovenop. ...


Red.:   Er zijn door miljarden nodig voor sociale verbeteringen in Nederland, en die moeten opgebracht worden door de corporaties. Nu hebben de corporaties maar ťťn enkele inkomstenbron, en dat is zijn huuropbrengsten van hun huizen. En wie bewonen, voornamelijk, de corporatiehuizen? Juist, de lager betaalden. Dus wie gaan de kosten voor de sociale verbetering van Nederland betalen: de lager betaalden! En wie tonen zich daar warm voorstander van: PvdA bestuurders en Volkskrant economen, allemaal in bezit van koophuizen, die dus niet hoeven mee te betalen aan de sociale verbeteringen van Nederland. En aan wie komen die sociale verbeteringen in voornamelijk ten goede: aan de allochtonen. Dus wie betalen de verbetering van de sociale toestand van de allochtonen? Juist: de lager betaalde autochtonen.


Uit: De Volkskrant, 08-11-2007, van verslaggevers Charlotte Huisman en Ron Meerhof

Prachtwijken door vaagheid in gevaar

Toegezegde miljoenen blijven vooralsnog uit | Woningbouwcorporaties houden hand op de knip


Tussentitel: ‘Een corporatie is geen pinautomaat van de wethouder’

De miljardenoperatie om de veertig ‘Vogelaarwijken’ uit het slop te trekken, dreigt te stranden op vage afspraken en op onwil bij de woningbouwcorporaties. Betrokken gemeenten vrezen dat vooral de sociale projecten in hun plannen sneuvelen omdat er geen geld voor blijkt te zijn.
    Veel wethouders klagen dat PvdA-minister Vogelaar (Wijken) hun toch al moeizame positie in de onderhandelingen met corporaties verder heeft verzwakt met een brief waarin zij de corporaties van allerlei verantwoordelijkheden ontslaat. In dit zogenoemde afsprakenkader stelt ze dat die zich bijvoorbeeld niet bezig hoeven te houden met zaken als begeleiding naar werk en integratie.
    ‘Kennelijk ligt dat nu opeens op het bordje van de gemeenten’, constateert de Haagse wethouder Norder. ‘Maar die hebben er geen geld voor gekregen.’
    Norder vindt dat zaken als preventie en veiligheid wel degelijk tot de verantwoordelijkheden van corporaties behoren. ‘Ik was goed op weg om dat te regelen. Voor mij had die brief niet geschreven hoeven worden.’ Zijn partijgenoot Herrema in Amsterdam: ‘Er is een flink probleem aan het ontstaan bij de financiering van sociale projecten – en dan zeg ik het voorzichtig.’ ...


Red.:   Dus de PvdA wethouders vinden dat zelfs preventie en veiligheid wel zaken zijn die alleen door de huurders betaald kunnen worden. Zodat zij, als koper, er van vrijgesteld blijven. De PvdA, voor al uw stiekeme rechtse plannen.


Uit: De Volkskrant, 08-11-2007, van verslaggeefster Kim van Keken

Brandbrief advocaten over rechtshulp

Kabinet bezuinigt 25 miljoen | Tweede Kamer ongerust


De Orde van Advocaten vreest dat door de bezuinigingsplannen van dit kabinet de rechtshulp voor mensen met een laag inkomen in gevaar komt. Dat heeft de branche geschreven in een brandbrief aan de Tweede Kamer.
    Staatssecretaris Albayrak (Justitie) wil volgend jaar 25 miljoen euro bezuinigen op de sociale advocatuur. Daarna moet jaarlijks 50 miljoen euro worden bespaard. Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de kwestie. ‘Die bezuinigingen liggen ons zwaar op de maag’, zegt CDA’er Van Vroonhoven. ‘Rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk blijven.’
    Ook de SP verzet zich tegen de voorgenomen bezuinigingen. ‘De gevolgen zijn zeer ingrijpend’, aldus SP’er De Wit. ‘Recht is geen luxeproduct.’ De partij heeft samen met de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland een steekproef gehouden. Daaruit blijkt dat steeds meer sociaal raadslieden overwegen te stoppen wanneer de bezuinigingen doorgaan.
    In het coalitieakkoord is de besparing op de sociale advocatuur aangekondigd, maar dan wel met de toevoeging dat gewerkt zal worden aan een nieuw verzekeringssysteem. ‘Daar is de staatssecretaris nog helemaal niet aan toegekomen’, volgens Van Vroonhoven. ...
    ‘Er mag niet langer worden beknibbeld op sociale rechtshulp’, aldus Louise van der Veen van de Orde van Advocaten. Ze wijst erop dat er nu al problemen zijn met het zogeheten puntensysteem. ... ‘Als nog meer wordt bezuinigd, gaat dat echt ten koste van de kwaliteit.’


Red.:   En vergeet ondertussen niet dat de PvdA aan het generaal pardon inmiddels al 300 miljoen plus heeft besteed. Genereus voor de "zielige zwartjes", ten koste van de eigen zwakken: typisch globalistisch, intellectueel, "links" - zichzelf goed voelen ten koste van de lagere klassen.
    Het volgende item is de vennootschapsbelasting voor corporaties. Een idee van minister van FinanciŽn en PvdA-leider Wouter Bos. Er was geen losstaand bericht over te vinden, maar het voordeel van het volgende commentaar van Marcel van Dam kan meteen ook gebruikt worden als analyse, omdat hij de meeste relevante aspecten al noemt:
 

Uit: De Volkskrant, 06-12-2007, column door Marcel van Dam

Linkser kan niet

...    Maar Bos heeft geld nodig, onder andere om de 10 miljard hypotheekrenteaftrek te kunnen betalen. Daarom leek het hem een goed idee om de woningcorporaties in het vervolg vennootschapsbelasting te laten betalen, ook al zijn het niet – winstbeogende instellingen met een sociaal doel: zorgen dat mensen die dat zelf niet volledig kunnen betalen toch goed kunnen wonen.
    Met dat doel investeren zij in nieuwe sociale huurwoningen en het opknappen van oude woningen in oude wijken. Veel van de investeringen die zij doen, ook tot verbetering van de leefomgeving in de ruimste zin, zijn onrendabel en worden nooit meer terugverdiend. Voor de ‘Vogelaarwijken’ zijn ze bereid 750 miljoen extra op tafel te leggen.
    Niettemin worden ze verplicht 500 miljoen per jaar aan vennootschapsbelasting te gaan betalen. Want, zo zei staatssecretaris de Jager in de Tweede Kamer, corporaties zijn gewone ondernemingen.
    Als dat zo is, waarom worden corporaties dan niet vrijgesteld van de verplichting onrendabele investeringen te doen? Of, waarom worden alle commerciŽle vastgoedondernemingen niet verplicht net zulke onrendabele investeringen te doen als corporaties?
    Het komt er op neer dat Bos 500 miljoen per jaar aan de sociale huursector onttrekt ten behoeve van de schatkist. Waaruit per jaar tien miljard moet worden betaald aan huiseigenaren.
    Corporaties zijn daardoor gedwongen hun ‘onrendabele’ investeringen te verminderen of huurwoningen te verkopen. Het meest linkse kabinet is begonnen aan de sloop van een gedurende 100 jaar zorgvuldig opgebouwde sociale huursector.


Red.:   Nou, dat is het wel zo'n beetje, hŤ. Wie nog ook maar enig geloof heeft in het sociale karakter van de PvdA moet wel ziende blind zijn.


Uit: Volkskrant website 19-03-2008, van verslaggever Douwe Douwes

Belasting op erfenissen gaat omlaag

De belasting op erfenissen gaat omlaag. In de toekomst zullen erfgenamen maximaal de helft van wat ze ontvangen moeten afdragen. Nu is het toptarief nog 68 procent. Dat tarief geldt voor erfgenamen uit de derde lijn – zoals neven en nichten –, en voor erfenissen boven de 900 duizend euro.   ...
    Successierechten brachten volgend jaar bijna 1,7 miljard euro in het laatje van de staat. Wat de verlaging van de tarieven de schatkist gaat kosten is nog niet bekend. De Jager denkt de ingreep te kunnen betalen door fiscale vluchtroutes aan te pakken, en denkt dat mensen minder zullen ontduiken als de tarieven lager zijn en de belasting door meer mensen wordt betaald.


Red.:   Bij andere uitgaven wordt onmiddellijk een dekking vereist, maar laat men dat over aan het vertrouwen in de toekomst. want dit komt tenslotte ten gunste van iedereen - met een een vermogen, dus het soort mensen dat ik het kabinet zit en hoger. En als die dekking er toevallig niet komt, nou, dan bezuinigen we toch weer gewoon wat op bejaardenzorg of onderwijs...


Uit: De Volkskrant, 01-04-2008, van verslaggevers Yvonne Doorduyn en Ron Meerhof

Bijstandsmoeder blijft pijnpunt PvdA

Een motie die bijstandsmoeders verplicht te solliciteren, zal het vandaag niet halen | PvdA stemt morrend tegen.


Zo maar een voorstel, vanmiddag om drie uur bij de stemmingen in de Tweede Kamer. De sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen tot 5 jaar moet blijven, vinden oppositiepartijen VVD, GroenLinks en D66. En – stiekem – ook de PvdA. Maar die stemt tegen. Zo werkt dat in coalitieverband.
    En dus gaat de motie van Henk Kamp (VVD) en Tofik Dibi (GroenLinks) het vanmiddag niet halen. Eigenlijk weten we dat al een jaar – sinds Balkenende, Bos en Rouvoet begin 2007 in Beetsterzwaag beslisten dat bijstandsmoeders weer met een uitkering thuis op de bank bij de kinderen mogen zitten. Een ordinaire ruil, geven PvdA’ers achter de schermen toe.  ...
    De breuklijn duikt in tal van debatten op. Illustratief is dat niet het Kamerdebat over de sollicitatieplicht de motie van Kamp en Dibi opleverde, maar het Kameroverleg over Antilliaanse probleemjongeren.
    VVD’er Henk Kamp zwaaide bij die gelegenheid met onrustbarende cijfers. Een op de drie Antilliaanse meisjes heeft voor haar achttiende een kind. In Rotterdam zijn vier op de vijf jonge Antilliaanse moeders alleenstaand. Landelijk groeit de helft van de Antilliaanse kinderen op in eenoudergezinnen. In Groningen heeft bijna 60 procent van de Antilliaanse eenoudergezinnen een bijstandsuitkering.   ...


Red.:   Er staat hier nog niets over het economische beleid. Nou, dat is niet veel beter:
 

Uit: De Volkskrant, 07-03-2008, door Douwe Douwes

‘Wilders en SP schaden de economie’

Globalisering is goed voor Nederland, maar de SP en Wilders scoren met protectionisme. Staatssecretaris Heemskerk roept daarom de hulp in van multinationals.


Frank Heemskerk is een verklaard voorstander van open grenzen voor het bedrijfsleven en de globalisering van de economie. Maar het politieke klimaat is steeds vijandiger tegenover de boodschap van de staatssecretaris van Economische Zaken. De oppositie ter linker- en rechterzijde – met name de SP en Wilders’ PVV – hebben weinig op met dat verhaal. Heemskerk ziet het met lede ogen aan.   ...

Op abstract niveau klinkt het allemaal heel logisch, maar in de praktijk schuurt het aan alle kanten. Wie zijn baan verliest heeft er niet zo veel aan dat Nederland als geheel beter wordt van globalisering.
‘Dan nog zeg ik: het protectionisme van de SP en Wilders schaadt de economie. Naar binnen gekeerd zijn, niet meer internationaal ondernemen is slecht voor de Nederlandse economie. Ik vind dat de bedrijven zelf zich daar veel meer over moeten uitspreken. Ze zouden moeten wijzen op de gevolgen van protectionisme.’   ...

Dit kabinet is voor globalisering, maar wil aandacht houden voor de ‘verliezers’ daarvan. Wie zijn dat?
‘Dat is die werknemer van de fabriek die onverhoeds wordt gesloten, voor wie de werkgever niets heeft gedaan om hem daarop voor te bereiden. Die werknemer die niet geholpen wordt om naar een andere baan over te gaan.’

Wat doet dit kabinet voor hem?
‘Heel veel: investeren in afspraken maken met werkgevers over scholing, zorgen dat het vestigingsklimaat op orde is. Zorgen dat buitenlandse bedrijven zich hier vestigen, dat fabrieken die zich verder ontwikkelen de mogelijkheid hebben om in Nederland te blijven. Maar een bedrijf dat zegt: we moeten hier sluiten omdat anders de hele tent kopje onder gaat, kan je als overheid niet corrigeren.’

Globalisering houdt ook in dat Polen, Bulgaren en Roemenen massaal de oude wijken in stromen. Wat is de boodschap aan de mensen in die wijken?
‘Dat je huisjesmelkers heel hard aan moet pakken, dat je illegale onderhuur tegen moet gaan, ervoor moet zorgen dat de brandveiligheid deugt. Dat je op allerlei terreinen streng moet handhaven. Maar dat we ons ook moeten afvragen waarom Polen de post moeten rondbrengen.’

Zegt u het maar.
‘Ik laat dat niet op me zitten, en ben met staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken) bezig om te kijken hoe we via het CWI iedereen die op zoek is naar een baan bij de post aan het werk kunnen helpen.’

Mensen voelen zich unheimisch in die buurten, en dat verklaart de verkiezingswinst van Wilders en de SP.
‘Daar zet ik tegenover: het antwoord van ‘gooi de grenzen maar dicht, Nederlandse bedrijven produceren voor en door Nederlanders’, is het verkeerde antwoord. Bedrijven moeten de grenzen over blijven gaan, en buitenlandse bedrijven moeten van harte welkom blijven om hier te investeren.   ...


Red.:   Het is al eerder gezegd: als het erop aankomt, voert de PvdA het neo-liberale beleid mede uit. Hier zien we dat dus van een PvdA-staatssecretaris: globalisering, grenzen open, vrije intocht van goedkope arbeid, geen bescherming van de eigen werknemers (vragen aan bedrijven om iets te doen heeft natuurlijk hetzelfde effect als vragen aan directeuren om hun eigen beloning te beperken: totaal niets), en Gods financiŽle water over Gods kapitalistische akker laten lopen. "De economie gaat erop vooruit", maar wat Frank Heemskerk niet erbij zegt is dat die vooruitgang alleen terechtkomt in de top van de maatschappij, terwijl tegelijkertijd het onderste deel er op achteruit gaat - kijk even hier  .
    En als dat allemaal niet gebeurt, is dat de schuld van de SP. Een duidelijk stemadvies.
    In aansluiting hierop alvast een aankondiging over het broertje van globalisering: Europeanisering. Ook daarover staat de PvdA aan de "goeie" kant: keihard voor. Fanatiek PvdA-aanvoerder van het Europese imperium is Frans Timmermans, op dit moment ook staatssecretaris - meer daarover meer later.

Na het verschijnen van een kritisch rapport over de effecten van de prachtwijkenaanpak voelde Ella Vogelaar zich geroep om hoogstpersoonlijk het strijdperk te betreden, en ons openheid te verschaffen:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2008, Ella Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijkaanpak is veel meer dan slopen en bouwen

Het onderzoek dat zou aantonen dat de wijkaanpak niet werkt, bewijst dat je met enkel herstructureren weinig bereikt. Daarom doet Ella Vogelaar ook mťťr


‘Vogelaar verplaatst wijkproblemen’, kopte de krant gisteren (Voorpagina, 9 juli). De wijken grenzend aan de huidige veertig Vogelaarwijken zouden de achterstandswijken van de nabije toekomst zijn. De krant baseert zich op een onderzoek naar de effecten van herstructurering in Leiden, Utrecht en Den Haag van het Nicis Institute.   ...
    In de wijkaanpak kiezen we juist voor een brede aanpak, waarin aandacht is voor hoe een wijk eruit ziet en voor hoe mensen er samenleven en werken; een aanpak waarin stevig wordt geÔnvesteerd in de mensen die er wonen.
    Want mensen maken de wijk.
    Dus zorgen we voor voor- en vroegschoolse educatie, zodat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en geen taalachterstand oplopen.
    Dus zorgen we voor brede scholen, zodat alle kinderen na schooltijd met sport en cultuur kennismaken.
    Dus werken we aan betrokkenheid van de ouders bij de school.
    We hechten aan inburgering, zodat mensen kunnen meedoen in de wijk en werklozen aan een baan kunnen worden geholpen.


Red.:   Stuk voor stuk zijn dit taken die niets met volkshuisvesting te maken hebben. Een voorbeeld dat dit ook daadwerkelijk gebeurt:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2008, door Hans Wansink

Interview | Samenwerkende maatschappelijke organisaties stappen vaker in de rol van het openbaar bestuur. Martien Kromwijk, directeur van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, juicht het toe.

'Den Haag kan niet alles bedenken'

Tussentitel: ‘Het gaat niet om altruÔsme maar om investeren in de wijken’

In de Rotterdamse Afrikaanderwijk zorgt voetbalclub Feijenoord voor jeugdleiders die sportactiviteiten organiseren om jongeren na schooltijd op het rechte pad te houden. Het havenbedrijf regelt stageplaatsen voor leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs.
‘Het mooie is’, vertelt Martien Kromwijk, topman van wooncorporatie Woonbron, ‘dat je zoiets nooit in Den Haag kunt bedenken. Er komt geen overheid aan te pas.’  ...
    Deze verschuiving van sociale initiatieven van de overheid naar samenwerkende maatschappelijke organisaties gaat gepaard met wrijvingen en competentietwisten. Ella Vogelaar, de gesneefde minister van Wonen, Wijken en Integratie, kan daarover meepraten. Evenals Martien Kromwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van de corporatie Woonbron, de club die het ss Rotterdam naar Katendrecht haalde. Sinds 2005 is Woonbron eigenaar van het historische cruiseschip, dat in Rotterdam-Zuid een nieuw leven moet beginnen als opleidingsinstituut, museum, hotel, theater en conferentieoord. De Tweede Kamer wijdde een spoeddebat aan het oplopen van de kosten om het schip te renoveren en opnieuw in te richten. De investering begon met 25 miljoen en liep op tot een kleine 200 miljoen.   ...
    Kromwijk vertelt dat het initiatief tot deze ‘nieuwe coalitie rond werkgelegenheid, integratie, opleiding en wijkverbetering’ van het Albeda College kwam, een roc voor het mbo.
    ‘Er was een schreeuwend tekort aan leerwerkplekken. En de onderwijsuitval was hoog. Duizenden leerlingen krijgen hier een zeer stimulerende leeromgeving, die hun slaagkansen sterk verhoogt. Die jongeren komen op een cruiseschip waar de scheepsdiscipline nog heerst. Met die scheepsdiscipline leren ze hun beroep. ...


Red.:    De genoemde zaken zijn stuk voor stuk taken die horen bij het ministerie van Sociale Zaken. Die dus betaald dienen te worden door iedere Nederlandse burger. En niet uitsluitend betaald dienen te worden door de Nederlanders huurder bij de corporaties. Waarvan Ella Vogelaar nu de miljarden wil weghalen ook haar sociale programma te bekostigen.
    De PvdA steelt van de huurders. De PvdA steelt van de lager betaalden en de zwakkeren in de maatschappij.
    Het voorbeeld van het cruiseschip laat ook zien voor wie de PvdA steelt. Want het Rotterdamse Albeda College, roc/vmbo, is grotendeels een allochtonenschool. En Vogelaars prachtwijken zijn voornamelijk allochtonenwijken.
    De PvdA steelt van de lagerbetaalden, om de allochtonen te helpen.

En wat betreft de belofte om de rijken aan te pakken ... daar komt natuurlijk niets van terecht:


Uit: Volkskrant website, Opinie, 26-06-2008, door Douwe Douwes

Topinkomens – drie keer beter?

īNoemt u mij eens drie maatregelen die u tegen de hoogste inkomens heeft genomen. OK, noemt u er dan twee. Eentje moet toch lukken?’


Tussentitel: Sinds de plannen bekend zijn, loopt PvdA trots in het rond te toeteren

In de campagne voor de verkiezingen van 2006 was dit veruit het beste TV-moment van PvdA-leider Wouter Bos. Hij wist de zittende premier Balkenende in een hoek te drukken waar die helemaal niet wilde zitten: aan de kant van de graaiers in de top van het bedrijfsleven.
    Dat Bos hier als minister van FinanciŽn op terug moest komen stond sinds het aantreden van het kabinet als een paal boven water. ... Sinds de plannen bekend zijn, loopt heel de PvdA trots in het rond te toeteren dat dit kabinet het eerste is dat ‘iets tegen de topinkomens’ onderneemt.
    Helaas wordt almaar duidelijker dat dat ‘iets’ niet al te veel om het lijf heeft. Het aantal gouden handdrukken dat de grens van een half miljoen overstijgt is te verwaarlozen, en de extra belasting op hoge pensioenen brengt nauwelijks geld in het Rijkslaatje. Bos en zijn staatssecretaris De Jager hebben de aanpak van investeringsmanagers hard nodig om de 60 miljoen euro die uit de maatregelen moeten komen vol te krijgen.
    Een paar weken geleden maakte de Raad van State, het adviesorgaan van het kabinet, al gehakt van het wetsvoorstel. Gisteren organiseerde de oppositie in de Tweede Kamer een hoorzitting om van kenners uit de praktijk te horen of er wat in de voorstellen zit. Het korte en eensluidende antwoord: nee dus. Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens vindt het plan zelfs zo slecht, dat hij bij de hoorzitting serieus overwoog om het maar bij dat commentaar te laten.
    De enige die Bos’ aanpak van de topinkomens nog steunen zijn het kabinet, en de drie coalitiepartijen. Het geheel is een prachtig voorbeeld van hoe een flinke dosis politieke profileringsdrang, gemengd met de juiste hoeveelheid coalitiedruk, tot hele slechte wetgeving kan leiden.


Red.:   Zestig miljoen - met alletwee je handen - en zelfs dat lukt niet.
    Al eerder aan de orde gekomen: de afschaffing van de rechtshulp. Na de voorbereidingen, waarin men zei, om de bezwaren te bezweren, dat er een nieuw verzekeringsstelsel zou komen. In de uitvoering blijkt de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2008, van verslaggever Menno van Dongen

Kabinet beperkt toegang gefinancierde rechtshulp

Alleen nog voor mensen met de laagste inkomens | Advocaten woedend

Het kabinet beperkt de toegang tot de gefinancierde rechtshulp. Gezinnen met een fiscaal jaarinkomen vanaf ruim 22 duizend euro moeten hun advocaat voortaan zelf betalen. Ook een deel van de alleenstaanden kan niet langer rekenen op overheidssteun.
    De Orde van Advocaten is woedend over deze bezuiniging, die gisteren is aangekondigd door staatssecretaris Albayrak van Justitie. Ze moet voldoen aan afspraken in het regeerakkoord.
    ‘Mensen met een krappe beurs moeten niet de dupe worden als ze rechtsbijstand nodig hebben’, zegt waarnemend deken Lotje van den Puttelaar in een eerste reactie. De Orde is het voorstel aan het bestuderen.
    Mensen met de laagste inkomens kunnen nog wel gebruikmaken van gefinancierde rechtsbijstand. De groep die wordt geweerd, krijgt het advies zich te melden bij een rechtsbijstandsverzekeraar.
    Wie per jaar 150 euro premie betaalt, kan een beroep doen op juristen van de verzekeraar. Echtscheidingen, strafzaken en vreemdelingenzaken zijn in principe onverzekerbaar. Conflicten met buren en huurzaken vallen wel onder de verzekering.
    Secretaris Herman Gelderloos van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland noemt het plan ‘het begin van het einde van de gefinancierde rechtshulp’.  ...


Red.:   Eerst even een toelichting over hoe erg dit is:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2008, van verslaggever Menno van Dongen

‘Rechtsstelsel wordt 25 jaar teruggezet’

Interview Lotje van den Puttelaar | Deken Orde van Advocaten ‘zeer verontwaardigd’ over voorstel beperking rechtshulp.

‘Ik vind dat het tijd is om actie te voeren’, zegt Lotje van den Puttelaar (56). Dat zijn woorden die de waarnemend deken van de Nederlandse Orde van Advocaten niet vaak in de mond neemt. Doorgaans is de orde een keurige gesprekspartner van de overheid. Maar nu even niet. Van den Puttelaar is ‘zeer verontwaardigd’ over plannen van staatssecretaris Albayrak van Justitie, die tientallen miljoenen wil bezuinigen op door de overheid betaalde rechtshulp.
    ‘Ons land wordt 25 jaar teruggezet in de tijd. We hebben sindsdien een rechtsstelsel opgebouwd met gelijke toegang voor iedereen. Dat systeem wordt op de kop gezet. Twee miljoen mensen staan straks in de kou. Albayrak zegt dat ze het niet koud zullen krijgen, dankzij de warme deken van de rechtsbijstandsverzekeraar. Nou, ammehoela.’

Wat is er mis met mensen de keuze laten zich te verzekeren?
‘Er is wel iets te zeggen voor zelfredzaamheid. Maar dit is de verkeerde manier. Een kwetsbare groep wordt hierdoor getroffen. In de zorgsector zie je al dat veel mensen zich niet verzekeren.
   ‘Wie toch een advocaat nodig heeft maar niet is verzekerd, zal dit niet kunnen betalen. Dat kost je zo 1.000 euro, dat is te veel als je net boven bijstandsniveau zit. Het lukt deze groep nu al niet de eigen bijdrage aan de advocatenkosten te betalen. Ik vrees dat veel mensen zonder advocaat naar de rechter zullen gaan. Dan is sprake van een ongelijke strijd en hebben ze geen eerlijk proces meer.’

Maakt het iets uit of je wordt geholpen door een advocaat of een jurist van een verzekeraar?
‘Zeker. Een advocaat staat pal voor de rechtsbescherming. Hij kan ervoor kiezen om tot de bodem te gaan voor een cliŽnt, of om jurisprudentie te creŽren. Een verzekeraar heeft een andere focus. Hij wil zaken afdoen op een zo efficiŽnt mogelijke manier. Zijn product moet winstgevend zijn.’  ...


Red.:  Het komt is erop neer dat alleen mensen in de ijstand hulp krijgen, en de rest naar de private rechtsverzekeraars moet. En die private rechtsverzekeraar heeft maar ťťn belang: de kosten zo laag mogelijk houden, dat wil zeggen: zo min mogelijk praktische dekking en zo min mogelijk gebruik van een advocaat.
    Op wat grotere afstand betekent dat nog meer. Want recht is alleen recht als je er toegang toe hebt. Als recht onbereikbaar is, bestaat het de facto niet. Dus het recht is de combinatie van haar bestaan plus de toegankelijk ervan. Beperk de toegankelijkheid, en je beperkt het recht. Dit voorstel is niets minder dan een poging  het recht te beperken. Ook de steun voor de allerarmsten is dat, want dat zijn de mensen die spontaan het minst de neiging hebben het recht te zoeken.
   De beperking van de toegang tot het recht voor de burger, door het opwerpen van een hoge financiŽle barriŤre, is je reinste rijken-, machtigen- en instellingenrecht. Het is je reinste klassenjustitie.
    Dat een lid van de PvdA hier mee durft te komen, is een definitieve diskwalificatie van die partij.
    Maar ronduit witheet wordt je, als je tegelijkertijd dit leest:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2008, van verslaggever Theo Koelť

PvdA nerveus over afbrokkelen draagvlak ontwikkelingshulp

Partij knokt blijkens intern rapport 'om het tij te keren' | Budget Koenders onder druk.

In de PvdA is onrust ontstaan over de groeiende kritiek op minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking. Een van de 'kroonjuwelen' van de PvdA, ontwikkelingshulp, wordt ondermijnd door de aanhoudende discussie over het nut ervan, zo staat in een nog vertrouwelijk rapport dat in de partij circuleert.
    De auteur van het rapport is Peter Heintze, directeur van de aan de PvdA verbonden Evert Vermeer Stichting. Hij is ook de initiatiefnemer van een recente bijeenkomst met PvdA'ers die topfuncties vervullen bij hulporganisaties als Cordaid, Hivos en Plan Nederland (voorheen Forster Parents Plan), en Koenders.
    Voor Heintze was de kernvraag 'hoe we hem het beste kunnen steunen'. De bijeenkomst heeft tot kritiek geleid, omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Koenders zat aan tafel met organisaties die hij jaarlijks miljoenensteun geeft.
    In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om het mes te zetten in Koenders' budget, en uit onderzoek blijkt dat onder de bevolking het draagvlak voor ontwikkelingshulp afbrokkelt. Zowel ontwikkelingssamenwerking als de PvdA zit 'in het publieke debat in het defensief, aldus Heintze. De partij moet alles op alles zetten om het tij te keren. 'Het belang van en de inzet voor internationale solidariteit mag anno 2008 geen folklore zijn voor een sociaal-democratische beweging', zo schrijft Heintze in het rapport, dat nog bekrachtigd moet worden door een groep deskundigen.   ...
    ... Volgens deelnemers aan de bijeenkomst met Koenders en PvdA'ers uit de ontwikkelingssector is dit onderwerp niet aan de orde geweest. 'Er wordt de suggestie gewekt alsof daar ik weet niet wat is 'afgesproken', en de minister daar met partijgenoten de poet verdeelt', aldus Cordaid-directeur Godelieve van Heteren, voormalig PvdA-Kamerlid.


Red.:    Het gaat hier over miljarden. En die bezuinigingen op het recht gaat over honderden miljoenen.
    Dus de PvdA vindt de steun aan "zielige negertjes" minstens  10 keer zo belangrijk als het behoud van het Nederlandse recht - en dus van de rechtstaat. Met een overduidelijke reden in de vorm van de uit het bovenstaande direct blijkende belangenverstrengeling: PvdA-kamerlid wordt hulpverlener, en hulpverlener (Lilianne Ploumen van Cordaid) wordt PvdA-voorzitter.
    Met de volgende zaak wordt het verraad van de Nederlandse zaak nog persoonlijker:


Uit: Dagblad De Pers website, 29-10-2008.

'Albayrak speelde Sinterklaas'

De PVV in de Tweede Kamer wil opheldering naar aanleiding van uitgelekte stukken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daaruit zou blijken dat staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) 'als een soort Sinterklaas' verblijfsvergunningen uitdeelt.
    PVV-Kamerlid Sietse Fritsma beschikt over uitgelekte stukken van de IND en over een brief waarin anonieme IND-medewerkers zich beklagen over de manier waarop Albayrak gebruikmaakt van haar bevoegdheid om in 'schrijnende gevallen' toch een verblijfsvergunning te geven aan afgewezen asielzoekers.
    Albayrak liet woensdag weten dat ruim 340 afgewezen asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning hebben gekregen sinds zij begin vorig jaar aantrad. Dat gebeurde in het kader van haar zogeheten 'discretionaire bevoegdheid'.
    Volgens de IND-medewerkers is dat echter in 3500 gevallen gebeurd. "Wat de rechter heeft afgewezen kan de staatssecretaris als een soort Sinterklaas (ook uit Turkije afkomstig!) toch goedmaken!", schrijven ze.  ...


Red.:   De allochtonen krijgen grote cadeaus van de Turkse staatssecretaris - Nederlandse burgers worden door dezelfde staatssecretaris berooft van hun toegang to het recht. De PvdA is er nog steeds helemaal voor "de gekleurde medemens" - Nederland kan in de zee zinken  .
    Nog een bron van het geld dat naar asielzoekers en Afrika gaat:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2008, van verslaggever Gijs HerderscheÍ

Bezuiniging op AWBZ minder snel ingevoerd

Onmiddellijk schrappen vergoedingen gaat Kamer te ver | Gemeenten vrezen gevolgen

De bezuinigingen op de AWBZ worden vertraagd ingevoerd. Het gaat om de begeleiding van mensen met een kleine handicap. Die wordt nu nog uit de AWBZ betaald, maar wordt volgend jaar geschrapt. Betrokkenen krijgen nu enkele maanden de tijd om aan dat vooruitzicht ‘te wennen’.
    Dat heeft PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid donderdag aan de Tweede Kamer toegezegd. De bezuiniging op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten moest in 2009 al 800 miljoen euro opleveren. Dat wordt dus minder.
    Ruim 200 duizend Nederlanders krijgen nu ‘begeleiding’ op kosten van de AWBZ. Naar verwachting verliezen er 60 duizend deze vergoeding. Het kan gaan om dementerende bejaarden, resocialiserende zwervers of kinderen met gedragsproblemen.  ...
    Vooral jongeren doen in toenemende mate een beroep op de AWBZ. Bussemaker wil met het schrappen van de ‘lichte’ categorie – bijvoorbeeld begeleiding van ADHD-kinderen naar sport of film – medicalisering van de jeugd voorkomen en zelfredzaamheid bevorderen.
    De herindicaties beginnen op 1 januari 2009 met degenen van wie de oude indicatie afloopt. Eerder wilde Bussemaker dit direct gevolgen laten hebben voor de vergoeding: wie de indicatie verliest, is de vergoeding kwijt.   ...
    Bussemaker heeft nu toegezegd dat degenen die in het eerste half jaar van 2009 hun AWBZ-vergoeding verliezen een ‘gewenningsperiode’ van drie tot zes maanden krijgen. Deze overgangsperiode wordt in het tweede half jaar twee tot drie maanden. Daarin kan men dan desgewenst zelf vervangende begeleiding regelen, via het eigen netwerk of met een beroep op de gemeente.
    De gemeenten zijn verbitterd over de gang van zaken. Zij vrezen dat duizenden bij hen zullen aankloppen om steun. ‘Bussemaker moet eerst naar de gevolgen kijken en dan pas een besluit nemen. Nu neemt ze eerst een besluit, en de gemeenten krijgen straks de mensen voor het loket’, aldus Hans Martin Don, wethouder in Eindhoven en namens alle gemeenten woordvoerder inzake de AWBZ. De gemeenten voorzien dat zij, en de welzijnsorganisaties, geld noch capaciteit hebben om vervangende begeleiding te regelen. Het gaat dan om zaken als dagopvang voor daklozen of een sociŽteit voor alleenstaande bejaarden.


Red.:   Let op de schijnheilige argumenten: voor asielzoekers en ontwikkelingshulp geldt precies hetzelfde: het schrappen van die hulp kan institutionalisering voorkomen en bevordert de zelfredzaamheid.
    Maar asielzoekers en Afrikanen zijn "zielige negertjes". Dus moeten de Nederlandse zwakkeren inleveren ten behoeve van de zielige negertjes. De PvdA ten voeten uit.
     Nog een vervolg:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2008, van verslaggever  Sjoukje Budde en Carlijne Vos

Dakloos door AWBZ-bezuiniging

Opvanginstellingen waarschuwen voor consequenties van plannen Bussemaker | VNG heeft tijd nodig om gevolgen in kaart te brengen

Tienduizenden ouderen en mensen met psychische problemen zoals verslaafden, zwerfjongeren of slachtoffers van huiselijk geweld kunnen volgend jaar niet langer zelfstandig wonen. Ze belanden op straat of moeten worden opgenomen in een instelling, zo vrezen enkele opvanginstellingen.
    Vanaf 1 januari 2009 wordt de begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychische handicap uit de AWBZ geschrapt. De bezuiniging, die 800 miljoen euro moet opleveren, treft naar schatting zestigduizend mensen.
    De Federatie Opvang vreest dat daklozen, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld op straat gaan zwerven, omdat zij zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen. ‘Bovendien raakt de crisisopvang verstopt als mensen niet meer kunnen doorstromen naar begeleid wonen en kan er dus minder acute hulp worden geboden’, aldus Rina Beers van de Federatie Opvang.
    Dat heeft vooral consequenties voor de opvang van zwerfjongeren en vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, omdat voor hen al wachtlijsten bestaan. De Federatie Opvang denkt een kwart minder vrouwen te kunnen opvangen, de Stichting Zwerfjongeren Nederland verwacht dat tweehonderd van de vijfhonderd plaatsen voor de zesduizend zwerfjongeren zullen verdwijnen.   ...


Red.:   Gelukkig zijn de belangen van de zielige negertjes veilig gesteld. Ook de allochtonen kunnen nog op alle steun rekenen.
    Eerst de , daarna de AOW. Er is daar natuurlijk ontzettend veel ophef over, en het volgende artikel bevat tevens het relevante commentaar:


Uit: Volkskrant.nl, 10-11-2009, ANP

FNV-leden: PvdA verliest bestaansrecht

Bestuurders van FNV Bondgenoten hebben Tweede Kamerleden van de PvdA opgeroepen het verzet tegen een hogere AOW-leeftijd ‘met eigen ogen te zien’ door naar de vakbondsacties op 21 november te komen. ‘De partij vervreemdt zich van haar oorspronkelijke achterban en verliest zo haar basis en bestaansrecht’, waarschuwen 28 FNV-bestuurders die tevens PvdA-lid zijn dinsdag in een open brief.

Nu de partij met coalitiegenoten CDA en ChristenUnie werkt aan verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, ‘staat de PvdA met de rug toe naar die mensen die juist op de PvdA zouden moeten kunnen rekenen’, aldus de vakbondsbestuurders. Volgens de FNV'ers zou het eerlijker zijn om eerst te regelen dat mensen die willen doorwerken dat ook tot hun 65e jaar kunnen.
    ‘De PvdA is op ťťn of andere manier totaal het zicht verloren op wat sterk en sociaal is voor mensen achter de draaibanken, achter de lopende banden, in de kranen, aan de slachtlijnen en op al die andere plaatsen waar arbeid met een grote A wordt verricht’, stellen de vakbondsbestuurders. Zij menen dat van veel werknemers het beroep te zwaar is om tot op hogere leeftijd vol te houden.
    De ‘grootste smet op de geloofwaardigheid van de PvdA’ noemen de FNV'ers partijleider Wouter Bos, die in 2004 nog met de vakbeweging heeft gedemonstreerd tegen beperking van vut- en prepensioenregelingen door het vorige kabinet Balkenende. De huidige minister van FinanciŽn stelt nu dat mensen langer moeten doorwerken om straks met de vergrijzing voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en uitkeringen, betaalbaar te houden.   ...


Red.:    Voor de volledigheid: heer Wouter Bos heeft meerdere malen een beroep gedaan op "solidariteit". Wat heel sociaal klinkt, onder voorwaarde dat die solidariteit ook gevraagd zou worden aan de de andere kant van de maatschappij: de bovenkant. Bijna overbodig te vermelden dat dat, tot het moment van schrijven (11-11-2009) niet gebeurd is. Dat maakt de oproep van heer Wouter Bos tot Orwelliaanse leugenachtige propaganda.
 

Naar PvdA  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .