WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij PvdA: niet langer links

25 jan.2007

De conclusies van deze website zijn niet uniek, meerdere mensen verschillende aspecten ervan al beschreven. Onderstaand een stukje van Marcel van Dam naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van november 2006, waarin de PvdA terugviel van 42 naar 32 zetels:
 

Uit: De Volkskrant, 23-11-2006, column door Marcel van Dam

De droom sterft niet en daarom heb ik SP gestemd

Tussentitel: Sociaal-democratisch gedachtengoed begon na Den Uyl te slijten

De teerling is geworpen: de PvdA is mijn partij niet meer. Dat besloot ik niet op het moment dat ik in 2004 de brief ondertekende aan de toenmalige voorzitter, Ruud Koole, waarin ik mijn lidmaatschap beëindigde. Voorlopig, want ik hoopte, zo schreef ik, ‘dat er over niet al te lange tijd een moment komt dat ik weer van harte kan zeggen: de PvdA, dat is mijn partij’. Dat gebeurde niet. In tegendeel. ...
    Al onder Paars is bij mij de twijfel over de neoliberale koers van de PvdA steeds groter geworden. De politiek is in de greep geraakt van technocratische economische modellenbouwers die zelf niet meer in de gaten lijken te hebben dat een model nooit iets anders oplevert dan wat je er in stopt. Als dat een vergrijzingsprobleem is, komt er een vergrijzingsprobleem uit. Vervolgens roept de hele polder ach en wee over een probleem dat financieel gezien niets voorstelt, maar waarmee wel veel mensen worden bang gemaakt.
    Stukje bij beetje stoppen de modellenbouwers het Amerikaanse sociaal-economische model in de computer. Omdat het economen zijn. Welzijn en solidariteit zijn meestal geen aanjagers van economische groei. Betrokkenheid en empathie zijn geen economische grootheden. Maar wel sociaal-democratische! ...
    Terugkijkend is de slijtage van het sociaal-democratische gedachtengoed begonnen bij het einde van het tijdperk Den Uyl en het aantreden van Wim Kok. DePvdA werd steeds meer ontdaan van zijn sociaal-democratische profiel en omgevormd tot een middenpartij. Het werd duidelijk dat de verschillen met D66, CDA en zelfs de VVD voor de kiezer nauwelijks nog herkenbaar konden zijn. Die verschillen betroffen vooral de manier waarop de gemeenschappelijke doelen moesten worden gerealiseerd. Ze werden vervolgens in de regeerakkoorden en de molens van de modellenmakers verder vermalen tot één pot nat. De begrippen links en rechts werden op de mestvaalt van de geschiedenis gedumpt. Nederland werd een soort éénpartijstaat.
    Niet voor het electoraat. In het laatste jaar van Den Uyl, in 1986, behaalde klein links, zoals het toen nog werd genoemd, 3 zetels. In 1989 waren dat er 6, in 1994 al 7, in 1998 plotseling 16. Klein rechts groeide ook, zij het minder snel. Het waren signalen van de onvrede die ondergronds broeide.
    Tot de uitslaande brand in 2002. De klap bij de PvdA kwam zo hard aan dat de generatie-Kok bijna in haar geheel bij het groot vuil werd gezet en Bos de onbetwiste leider kon worden. Hij nam zich voor de cultuur in de PvdA te ontzuren en te moderniseren, vooral door personele vernieuwing.
    De grote fout die Bos maakte, en waarachtig hij niet alleen, was de gedachte dat ook het gedachtengoed van de sociaal-democratie kon worden bijgezet in de geschiedenis. Zóveel mensen, niet alleen op rechts, spraken met zó veel dédain over de ‘linkse kerk’, dat Bos dacht dat het met het geloof in de sociaal-democratische beginselen was gedaan. En hij begon die kerk af te breken. ...
     ... De keuze van Bos om van de PvdA een middenpartij te maken is een kapitale fout gebleken. Die fout is waarschijnlijk ook niet meer te herstellen. Want links van de PvdA was, toen in 1986 de excentrische beweging onder het electoraat begon, de lange mars van de SP naar de sociaal-democratie begonnen. Van Mao naar het aanvaarden van de NAVO en de monarchie is inderdaad een lange weg. Daar wordt smalend en wantrouwig over gedaan, maar wie nooit van gedachte is veranderd, heeft nooit een gedachte gehad.
    Ik heb SP gestemd, omdat ik in die partij steeds meer terugvind van een sociaal-democratische partij waarin ik me thuis kan voelen. Als de SP verder zou evolueren naar wat meer vernieuwing, wat minder provincialisme en een wat groter geloof in de vooruitgang, kan zij de plaats van de PvdA in het politieke krachtenveld definitief overnemen. ...


Red.:   Of wat korter:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2007, door Hans Wansink

Linkse illusies

De liefdesverklaringen van PvdA-kopstukken aan de SP zijn niet meer dan een uiting van paniek in de eigen gelederen. Vandaar dat Marijnissen en de zijnen die liefde ook volstrekt onbeantwoord laten.


 ...   De actieve leden van de SP en van de PvdA hebben dus heel verschillende oriëntaties en referentiekaders. Ook ideologisch zijn de verschillen aanzienlijk. In het beginselprogramma van de PvdA staat niet langer de gelijkheid centraal, maar de vrijheid. ...


Red.:   En een houding die de vrijheid centraal zet heet "liberalisme". De huidige PvdA is ook voor marktwerking:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2006, van verslaggevers Raoul du Pré en Philippe Remarque

Ook Wouter Bos sluit linkse lente niet meer uit

    Maar dat was vroeger, zegt Bos. Hij heeft met de SP nu een 'uitstekende' verhouding. 'Om te beginnen is de SP is een stuk rechtser geworden. Zij halen hun aanhang nu ook bij de intellectuele elite en ze slaan zelfs bresjes in de middengroepen. Het is een veel bredere partij dan tien jaar geleden. Het streven om alle marktwerking terug te draaien en alles weer overhoop te gooien, is uit hun gedachtegoed verdwenen.   ...


Red.:   De huidige PvdA stelt de vrijheid centraal en is voor marktwerking - de huidige PvdA is neoliberaal.
    De meeste berichten in dit kader zijn in de tussentijd geplaatst in de verzameling over de PvdA in het kabinet => . De kredietcrisis van 2008-2009 heeft een redelijke prominente PvdA'er verleid tot wat moddersmijten, vermoedelijk in verband met de nabije Europese verkiezingen:
 

Uit: De Volkskrant, 20-03-2009, door Thijs Berman, lijsttrekker Europese verkiezingen voor de PvdA

CDA en D66 steunden grote geld

Jarenlang stemden CDA en D66 tegen toezicht en voor bonussen. Nu duidelijk is tot wat voor ellende dat geleid heeft, gaan ze om. Rijkelijk laat, vindt Thijs Berman.

...    Ook ik had niet gedacht dat de crisis ons zo hard zou raken. Maar wat ik en mijn fractie al jaren wel wisten en aan de kaak stelden, was het neoliberale karakter van Europa, waar de belangen van mensen minder belangrijk waren dan de belangen van munten. Een Europa waar mensen centraal staan in plaats van de markt: daar hebben wij jarenlang voor geijverd.   ...


Red.:   En schreef de redactie al elders: 'Natuurlijk is wat Thijs over de PvdA ook een grove leugen: ten tijde van de kabinetten Kok heeft de PvdA keihard meegedaan aan dit proces.' Dat bedachten de ontvangers van de modder ook:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2009, door Sophie in ’t Veld is lid van het Europees Parlement voor D66 en lid van de parlementaire commissie Economische en Monetaire Zaken.

PvdA-coryfeeën zeuren veel over bonussen, maar dóen heel weinig

Tussentitel: PvdA-verwijten aan adres van D66 klinken buitengewoon hol

PvdA-lijsttrekker Thijs Berman zegt dat D66 ‘het grote geld’ steunt (Forum, 20 maart), in reactie op onder meer mijn opiniestuk in het Financieele Dagblad van 18 maart. D66 zou voor hoge bonussen zijn, en tegen toezicht.
    Nu verheug ik me op een felle verkiezingscampagne, daar heeft Europa baat bij, maar ik stel voor dat we het wel feitelijk houden.   ...
    De aantijgingen van Berman tegen D66 zijn ongefundeerd. Maar wat doet de PvdA zelf?
    PvdA-minister Bos, die in een positie is om echt iets te doen, heeft de strijd voor een Europese toezichthouder al opgegeven, voordat hij hem is aangegaan.
     Wim Kok bond als premier eerst verbaal de strijd aan met de bonuscultuur door te wijzen op de ‘exhibitionistische zelfverrijking’ in het bedrijfsleven. Maar na zijn politieke carrière werd Kok lid van de raad van commissarissen van ING, waar hij de bonussen nog verder liet stijgen.
    PvdA-lijsttrekker Wouter Bos behaalde zijn grootste succes in de campagne voor de Kamerverkiezingen van 2006 door Jan Peter Balkenende te vragen om ‘drie voorbeelden van een maatregel die ten koste is gegaan van de hogere inkomens’.
    Maar als minister verklaart Bos zich onmachtig op te treden tegen bonussen in bedrijven die staatssteun ontvangen.
    Minister Bos benoemde bovendien partijgenoot Lodewijk de Waal tot staatscommissaris bij ING om toezicht te houden op de beloningen bij die bank.
    Die liet vervolgens weten dat hij niet tegen de welkomstbonus is van de nieuwe ING-topman, die kan oplopen tot meer dan een miljoen euro.   ...


Red.:   Tja, dat gebeurt er als je met modder gooit, en zelf meters diep in de stront staat ...
   Nog een spijtoptant:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2009, column door Peter Giesen

Vastroesten

... Ouder worden kan dan ook leiden tot verstarring, het vasthouden aan overleefde vormen, alleen omdat zij positieve associaties wekken. Het nieuwe wordt afgewezen omdat het onbekend is en angst inboezemt.
    Dat is onmiskenbaar een gevaar. Maar het is even gevaarlijk om ‘oude’ ideeën gedachteloos af te danken. Omdat de Nederlandse elite in de jaren zestig vooral niet ouderwets wilde lijken, boog zij te gemakkelijk voor de onbekookte eisen van een kleine, maar luidruchtige groep activisten, concludeerde de historicus James Kennedy. In de jaren negentig schudden de sociaal-democraten hun ideologische veren af. Ze gingen akkoord met een programma van privatisering en liberalisering waar nu iedereen spijt van heeft. Hadden ze maar gedurfd om ‘oud links’ te zijn!   ...


Red.:   Ook de kiezer ziet het wel:


De Volkskrant, 17-07-2010, ingezonden brief van Gerard Bosman (Loenen a/d Vecht)

Blunders

Jarenlang hebben de PvdA en de vakbonden de bonuscultuur ter discussie gesteld, zegt PvdA-woordvoerder in het Europees Parlement Thijs Berman. Heeft hij last van zijn kortetermijngeheugen? Is hij even vergeten dat er voor Paars I een bovengrens was voor bonussen van 20 procent. Maar dankzij Paars I (met Kok, Zalm en Weijers), moest de markt zo nodig zijn werk doen en werd de bovengrens vrijgelaten. Met alle gevolgen van dien. Misschien is het iets voor Paars-plus om de blunders van Paars I te herstellen?


Red.:   Ex-vakbondsman en vermoedelijke PvdA'er Lodewijk de Waal heeft als voorzitter van de Raad van Toezicht van hulpverlenersorganisaties SNV frauduleuze handelingen en ruim boven de Balkenende-norm salarissen geaccepteerd. Met de nodige cynische reacties tot gevolg. Hier is een aardige:


De Volkskrant
, 02-04-2011, ingezonden brief van W. Dikland (Maarssen)

Socialisten versus Idealisten

Wie vult dit rijtje idealisten aan? Wim Kok, Hans Alders, Wouter Bos, Lodewijk de Waal, ...


Red.:   Een onweerstaanbare uitdaging. We beginnen met: Eveline Herfkens, Dick Benschop, Rick van der Ploeg, Willem Vermeend, Jos van Kemenade, en Frans Leijnse. Niet allemaal in het bedrijfsleven, maar even antisociaal en neoliberaal.
    Een andere deelnemer:


De Volkskrant
, 02-04-2011, ingezonden brief van Jan Dieho (Hilversum)

Joop

Na het lezen van het stuk over de Uylenburgh, het verzorgingshuis voor de welgestelde oudere (V, 5 april), wil ik de suggestie doen de naam om te dopen tot 'Joop den Uylenburgh'.
    De talloze tot inkeer gekomen Pvda'ers, zoals Kok, Alders, Ritzen, Vermeend en het jongste lid Bos zullen daar vast van een goed verzorgde levensavond kunnen gaan genieten zonder al te veel scrupules, want zij blijven toch stemmen op de Pvda en houden toch nog steeds van hutspot met bal gehakt.


Red.:   Weer een afvaller:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2011, door Frénk van der Linden en Pieter Webeling

Interview | Rudy Rabbinge (65), voormalig PvdA-senator en schrijver partijprogramma's

'De PvdA maakt de PVV salonfähig'

Tussentitel: Bij de PvdA is de markt de norm geworden

Het schrijvend geweten van de PvdA en ex-Eerste Kamerlid Rudy Rabbinge, auteur van menig beginsel- en partijprogram, stapt op. 'Als de partij de eigen tradities op de mestvaalt gooit, kan ik niet anders.'
    De PvdA is 'beginselloos, opportunistisch en reactief'. De partij 'wordt steeds meer geregeerd door de middelmaat'. Redenen voor professor Rudy Rabbinge, meermalen co-auteur van beginsel- en partijprogramma's van de PvdA, om zijn lidmaatschap op te zeggen. 'Partijvoorzitter Ploumen geeft me met zoveel woorden nog gelijk ook.'
    Rabbinge, Eerste Kamerlid van 1990 tot 2007 en hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de Universiteit van Wageningen, doet zijn uitlatingen in het deze week te verschijnen nummer van het tijdschrift Wageningen World. Rabbinge geniet internationaal groot gezag. Hij maakt deel uit van het vijftien leden tellende High Level Panel of Experts van de Verenigde Naties, dat adviezen uitbrengt op gebieden als landbouw, ecologie en klimaatverandering.
    'Ik heb me bijna een halve eeuw intens verbonden gevoeld met de PvdA', zegt Rabbinge in een telefonische toelichting, 'maar nu de partij haar eigen tradities op de mestvaalt gooit, kan ik niet anders dan opstappen. De PvdA laat zich steeds meer leiden door marktoverwegingen, door de economie. In de sociaal-democratie hoort de markt een middel te zijn, een instrument om de eigenlijke doeleinden te verwezenlijken: een eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht. Die ijknorm raakt meer en meer op de achtergrond.'
    Rabbinge is net als Marcel van Dam, die eerder de PvdA verliet, een sociaaldemocraat die in de jaren zeventig naam maakte. Hij werd door toenmalig PvdA-leider Den Uyl gevraagd voor diens roemruchte kabinet, maar weigerde een post.   ...
    Dat de PvdA het slecht doet in de peilingen verbaast Rabbinge niet: 'Ik ben niet de enige die ziet dat de PvdA net zo vaag en halfbakken begint te worden als het CDA. Ik denk dat het zo gewoon niet langer kan. Hopelijk komt er iets in de PvdA in beweging tegen deze koers. ...'


Red.:    En weer een paar redenen om af te vallen - de eerste is een oude:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, door Remco Meijer Interview | PvdA-leider Job Cohen

'Kabinetje pesten is vallen in eigen zwaard'
...
Waarom zou u het kabinet dan helpen in de eurocrisis?
'Die euro is zo belangrijk, dat gaat verder dan de vraag of je daarmee wel of niet een kabinet steunt.'
...
Nederland teruggeven aan de Nederlanders is een heilloze voorstelling van zaken?
'Ja, een die ons enorm terugwerpt. Het is een valse profetie. Nederland is verknoopt met Europa, of je het nu leuk vindt of niet.'    ...


Red.:   Zoals al bekend, is Europa veel belangrijker dan Nederland, voor de PvdA. Waardoor een deel van de pensioenpot van de Nederlandse burgers verdwijnt richting zuidelijke landen, met name Griekenland. Maar de PvdA heeft de oplossing:


Uit: De Volkskrant, 16-09-2011, van verslaggever Gijs Herderscheê

PvdA steunt pensioenakkoord

De PvdA steunt het pensioenakkoord dat het kabinet met vakbeweging en werkgevers heeft gesloten. Het is, na de redding van de euro, de tweede politiek brisante kwestie waarin de PvdA het minderheidskabinet aan een meerderheid helpt.
    Dit bleek donderdagnacht tijdens het slotdebat over het pensioenakkoord in de Tweede Kamer. Rond middernacht deden premier Mark Rutte (VVD) en minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken een ultiem beroep op PvdA-woordvoerder Roos Vermeij en haar secondanten Jeroen Dijsselbloem en Mariëtte Hamer om in te stemmen met het pensioenakkoord.   ...


Red.:   Zelfs binnen eigen kring, René Cuperus is wetenschappelijk medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, ziet men het probleem:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, column door René Cuperus

Zwevende coalities tegen zwevende kiezers

Tussentitel: Het geschutter rondom de pensioenen laat zien hoe het niet moet

Het gerucht gaat in Den Haag dat de PvdA een zijvleugel van het Torentje van premier Rutte in gebruik heeft genomen. Drie PvdA-Tweede Kamerleden zouden op Algemene Zaken werkplekken met laptops en slaapbanken hebben ingericht om permanent met premier Rutte te kunnen overleggen over de euro en de pensioenen. De PvdA-werkvertrekken bevinden zich vlak onder de Gedoogkamer van Geert Wilders. Minister-president Rutte hobbelt over de gang van kamer naar kamer, al naar gelang het onderwerp. In het Torentje worden twee coalities bij elkaar gehouden.
    ... Het geschutter rondom de toekomst van ons pensioen laat zien hoe het absoluut niet moet. Dat heeft alleen maar verdeeldheid gezaaid. Een schandaal.


Red.:   Natuurlijk ziet Marcel van Dam het ook:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2011, column door Marcel van Dam

Cohen als hulpje van Rutte

Tussentitel: De zwakste sociaaldemocratische fractie ooit doet zijn best te voorkomen dat het kabinet valt

Er is heel veel om heel droevig van te worden, maar het droevigst word ik nog steeds van de teloorgang van de partij waarvoor ik me een flink deel van mijn leven heb ingespannen.
    Ons land wordt geregeerd door een minderheidskabinet dat tot stand kon komen door de steun van een partij die niet in het kabinet mee mocht doen ...
    Het minderheidskabinet voert een beleidsplan uit dat door praktisch iedereen als het meest rechtse van na de oorlog wordt gezien. Met dat programma in de hand wordt op de meest brute wijze afgebroken wat door de inspanningen van vooral de sociaal-democratie in vele jaren van politieke strijd is opgebouwd. Het zijn omstandigheden die voor de PvdA aanleiding zouden moeten zijn om gepassioneerder dan ooit het kabinet harder dan ooit te bestrijden.
    De treurige werkelijkheid is dat de zwakste sociaal-democratische Kamerfractie ooit, onder de zwakste politieke leiding ooit, zijn best doet te voorkomen dat het kabinet valt. Het is nauwelijks te geloven: Job Cohen roept Geert Wilders op het kabinet te laten vallen omdat het te veel in strijd handelt met diens programma. Tegelijk sluit Cohen uitgerekend op die onderdelen waar Wilders geen steun verleent aan het kabinet akkoorden met Rutte om het gebrek aan steun van Wilders te compenseren. Hoever kun je politiek van de weg raken?
    Neem de steun van de PvdA aan het pensioenakkoord. De FNV is hopeloos verdeeld omdat de twee grootste bonden, die de meerderheid van de leden vertegenwoordigen, er mordicus tegen zijn dat mensen die werk hebben gedaan waardoor ze op hun 60ste aan het eind van hun Latijn zijn, door moeten werken tot ten minste hun 65ste, als ze er tenminste zelf voor sparen en genoegen nemen met minder inkomen. Zo niet, dan moeten ze tot hun 67ste werken.
    Bovendien accepteren die bonden niet dat de werknemers alle risico's moeten dragen van het renderen van het pensioenvermogen. Hoewel werkgevers wel meebeslissen over de beleggingen hoeven ze niet op te draaien voor eventuele missers of economische tegenspoed. De toezeggingen die minister Kamp bij het debat in de Kamer deed aan de PvdA zijn in werkelijkheid bevochten door de dwarsliggende bonden nadat Agnes Jongerius het in de onderhandelingen had laten afweten.
    De PvdA had een unieke kans om de eenheid in de FNV te herstellen door de wensen van Abvakabo en Bondgenoten als uitgangspunt te nemen. Nu bezorgde de partij minister Kamp een overwinning en koos ze de zijde van een FNV-voorzitster van wie de dagen zijn geteld.
    Nog erger was de manier waarop de PvdA de steunverlening aan Griekenland mogelijk maakte. Die steun kan worden gezien als onderdeel van het sociaal-economisch beleid. Terecht stelt het kabinet dat onze eigen welvaart wordt bedreigd door een faillissement van Griekenland. ...


Red.:   Onzin. Dat geld is al uitgegeven, en kan dus nooit nu een bedreiging zijn. De enige bedreiging nu is het geld dat je vanaf nu gaat uitgeven.
  Het is ook evident dat de steun aan Griekenland ons vroeg of laat geld gaat kosten. Dat moet worden opgebracht door de burgers en wij weten bij welke burgers dit kabinet de rekening zal neerleggen: vooral bij die mensen die de PvdA tot zijn achterban zou willen rekenen.
    De PvdA had dus aan steun voor het kabinet bij de aanpak van de schuldencrisis de voorwaarde moeten koppelen dat er concessies zouden worden gedaan bij het bezuinigingsbeleid. Dan had er in deze belangrijke kwestie voor het kabinet niets anders opgezeten dan die concessies te doen of de kabinetskwestie te stellen.

Maar:
  Voor zo'n aanpak is politiek zelfvertrouwen nodig, overtuigingskracht en koersvastheid, drie eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor politiek leiderschap.
    Door het ontbreken daarvan bij de PvdA kon Rutte op Prinsjesdag met een gerust hart zeggen dat door de steun van de PvdA op cruciale dossiers de stabiliteit van het kabinet was verzekerd.

Het is inderdaad bijzonder droevig.
    Een klein vervolg:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Moreel leiderschap

Premier Rutte ondernam donderdag in eerste instantie een manmoedige poging om het een tijdje niet over Geert Wilders te hebben. Hij wilde niet over de PVV praten maar over de economie, de crisis, Europa en de bezuinigingen. ...
Partijen als GroenLinks en de PvdA staken de afgelopen maanden hun nek uit door Rutte te hulp te schieten waar de PVV hem in de steek liet. Alleen doordat Sap en Cohen hun eigen principes verkozen boven politieke strategie ...


Red.:   Bij de laatste zin kalkte de redactie dikke strepen in de kantlijn. Hier is waarom:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2011, column door Marcel van Dam

De achterkamertjes zijn onontbeerlijk

Tussentitel: Alleen SGP wist minderheidskarakter kabinet uit te buiten
 
...    Niemand twijfelt eraan dat de invloed op het beleid het grootst is als je het zelf kunt maken. Dat is ook de reden waarom een oppositiepartij er in principe naar moet streven het kabinet naar huis te sturen, zeker een kabinet dat een beleid voorstaat dat haaks op de eigen visie staat.
    Raoul du Pré zat er dan ook volkomen naast toen hij in het commentaar van deze krant op 23 september jongstleden Cohen prees omdat hij Rutte steunde waar de PVV hem in de steek liet. 'Cohen verkoos eigen principes boven politieke strategie', schreef hij. Het omgekeerde is waar. Cohen verloochende eigen principes ter wille van een politieke strategie.


Red.:   En één van de dingen die verloochent worden is de waarheid dat een Europees Imperium niet zelfs maar een beetje links is, maar keihard rechts, neoliberaal, en fascistisch - zoals de Amerikaanse, Russische en Chinese voorbeelden laten zien. En toch wordt dat Europese Imperium door den PvdA in het zadel geholpen:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2011, van verslaggever Robert Giebels

Ronald Plasterk | Financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de tweede kamer

'Wij hebben de sleutel van de eurotop in handen'

Het kabinet heeft in de eurocrisis de steun van de PvdA nodig. De partij wil daar wel iets voor terug. 'Dit is een cynische toestand.'

Het is klip en klaar voor Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de Twee Kamer: 'Wij hebben de sleutel in handen.' Zonder de instemming van de sociaal-democraten zijn minister van Financiën Jan Kees de Jager en premier Mark Rutte bij de komende eurotoppen koningen zonder land. Zonder de PvdA kunnen de coalitiepartijen VVD en CDA op het onderwerp Europa immers niet aan een meerderheid komen.   ...

Dat noodfonds, hoe groot moet dat worden?
'Het moet zo groot zijn dat de financiële markten niet langer zullen speculeren op het omvallen van eurolanden.'

U noemt Berlusconi, dus Italië. Dan spreekt u over een noodfonds van 2.000 miljard euro.
'Ik leg me niet vast op bedragen. ...


Red.:   Nee, dat durft 'ie niet. Maar dat zijn wel de bedragen die genoemd worden. Allemaal komende uit de pensioenspaarpotten natuurlijk, want de landen hebben allemaal schulden, en de rijken geven niets tenzij je ze aan de lantarenpalen opknoopt.
  Wanneer bent u die situatie zat?
'Dit is een onmogelijke en cynische toestand. Het is onverantwoord dat Rutte en vicepremier Verhagen ons door de crisis loodsen in deze constellatie, met een kabinet dat steunt op drie partijen die het over de hoofdzaken van het regeringsbeleid fundamenteel oneens zijn.

Daar is niets cynisch aan. Gewoon tegenstemmen en de zaak is over.
  Rutte maakt op laconieke wijze misbruik van ons verantwoordelijkheidsbesef

En dat is een keiharde leugen, want het storten van geld in een zwart gat is het toppunt van gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, en de ware reden is ideologie: men wil de Europese Unie bij elkaar houden, zodat het later omgevormd kan worden in een Europees Imperium  .
    De PvdA kiest een nieuwe voorzitter. Het schijnt geen neoliberaal te zijn geworden:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Martin Sommer

Met Spekman naar links

De PvdA krijgt een nieuwe voorzitter die ouderwets naar links wil. Maar is de slag met de SP nog te winnen?

Met Hans Spekman beschikt de Partij van de Arbeid in elk geval weer over een voorzitter die geen microfoon nodig heeft. ... Ook voor zijn standpunten heeft Spekman geen microfoon nodig. Zijn streven is een PvdA van honderdduizend leden, hij wil met het partijbureau weg van 'die rare Herengracht' en zeker in sociaal-economisch opzicht mag de partij 'wel wat rabiater' opereren, zei hij gisteren.
    Is dit een kansrijke richting? Gedurende het tijdperk Wouter Bos-Lilianne Ploumen was er juist afscheid genomen van de ouderwetse sociaal-democratie. Zij stonden voor een sociaal-economische middenkoers, gecombineerd met een strengere lijn in het immigratie-integratiedebat. ...


Red.:   Even vertalen: 'een sociaal economisch middenkoers' is privatiseringen en neoliberalisme, en 'een strengere lijn in het immigratie-integratiedebat' is het toelaten van iedere immigrant die een kleurtje heeft.
    Deze koers van de PvdA heeft zo zijn effecten gehad:
  De PvdA bevindt zich in een zeer lastig parket. Het oude electoraat is uitgestorven of geëmancipeerd vertrokken

Maar politiek commentator Martin Sommer gelooft nog heilig in de oude PvdA:
  Belangrijker is dat de PvdA de samenleving geen dienst bewijst als ze haar positie van verantwoordelijke bestuurspartij verruilt voor een linkerflank met mooie ideeën maar zonder perspectief.

Het PvdA-neoliberalisme. Met als alternatief het nog rechtsere ideeëngoed met een respectief: op een terugkeer naar de tijden van Dickens.
    Toegespitst op een specifiek vakgebied:


Uit: De Volkskrant, 20-20-2012, door Aafke Steenhuis, schrijfster

Economische expertise van links schiet tekort

Links is het antwoord op de crisis schuldig gebleven door het ontbreken van visionaire economen in de eigen gelederen.

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 zochten drie bekende PvdA-economen de publiciteit met hun boodschap dat de PvdA na het uitbreken van de bankencrisis in 2008 economisch op de verkeerde weg zat met haar verkiezingsprogramma. Willem Vermeend en Rick van der Ploeg beweerden dat de PvdA te weinig wilde bezuinigen, en dat de VVD - met haar vergaande bezuinigingen, belastingverlaging en loonkostenmatiging - het beste programma had om Nederland economisch te stimuleren. Flip de Kam vond ook dat de PvdA had geblunderd met haar program.
    Job Cohen - in een netelig parket gebracht - stelde vervolgens het PvdA-program bij; ook de PvdA was nu voorstander van 18 miljard bezuinigingen. ...


Red.:   Natuurlijk is het geen probleem van economische expertise, want de expertise nodig voor de economie past op een lucifersdoosje: zorg dat je evenveel of meer verdient als dat je uitgeeft. Het is een probleem van politieke keuze: als je een tekort aan inkomsten hebt, compenseer je dan dan door weghalen bij de teveel verdieners of de te weinig - de rijken of de lagerbetaalden. de PvdA-economen kiezen voor het halen bij de laatste groep.
    De Volkskrant vat het nog een keertje samen:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2012, van verslaggever Gijs Herderscheê

PvdA vaak op één lijn met kabinet

Nu Job Cohen weg is, hoopt de PvdA op een vervanger die het kabinet wel met overtuiging kan bestrijden. Maar wie het ook wordt, hij of zij zal worden gehinderd door hetzelfde probleem dat Cohen parten speelde: op veel punten is de PvdA het in grote lijnen gewoon met het kabinet eens.
    De mix van VVD, CDA en PVV heeft geleid tot een regeerakkoord dat op veel punten slechts nuanceverschillen vertoont met het PvdA-verkiezingsprogramma uit 2010. Wezenlijke nuances, dat wel. Maar op nuances is het toch lastig oppositie voeren.   ...

Een vergelijking tussen kabinet en de PvdA op zes hoofdpunten:

1 Uitkeringen
Het kabinet wil de bijstand, de sociale werkplaatsen en de uitkering voor jonggehandicapten Wajong samenvoegen tot één regeling. De PvdA ook. Het verschil zit in de uitvoering en de details. ...

2 Zorg
De PvdA wil zo veel mogelijk uit de volksverzekering AWBZ aan de gemeenten overdragen. Daar kiest het kabinet veel beperkter voor. ...

3 Studiefinanciering
De PvdA is net zoals het kabinet voor een 'sociaal leenstelsel' dat de studiebeurzen moet vervangen. ...

4 Immigratie
Minister Leers (CDA) van Immigratie vindt dat wie naar Nederland komt, zich dient zich te houden aan onze wetten. ... Ook Nebahat Albayrak (PvdA) was hier als staatssecretaris van Justie (2007-2010) voor, al was haar plan wat anders uitgewerkt.

5 Euro
De PvdA kiest net als VVD en CDA voor redding van de euro en het binnenboord houden van Griekenland. ...

6 Pensioenleeftijd
PVV en SP opperen dat het aan frauderende Grieken te wijten is dat de pensioenleeftijd bij ons omhooggaat. Dat vinden VVD, CDA en PvdA aperte onzin. De PvdA vindt net als VVD en CDA dat de verhoging onontkoombaar is, vooral door de stijgende levensverwachting, vergrijzing en ontgroening. Dus sloot de PvdA met premier Rutte een akoord over verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025.
 

Red.:   Moet dit nog duidelijker ...?
    Nog weer eens een naam om het een beetje in te vullen:


Uit: De Volkskrant, 24-03-2012, door Lidy Nicolasen, redacteur van de Volkskrant.

Twistgesprek | Lidy Nicolasen met oud-PvdA-politicus Willem Vermeend, directeur van een internetbedrijf

'Ik heb de PvdA'ers die bonussen verstrekken toch niet aan een touwtje, kom nou'

Het graaien aan de top stopt nooit. De postbazen krijgen een bonus, de postbode de zak.

Kampioen commissariaten ben u zelf ooit genoemd.

Ik heb niet zoveel commissariaten. Niet meer. Ze speelden zich allemaal af in het bedrijfsleven, vooral het midden- en kleinbedrijf. Geen bedrijven die iets met de staat hadden te maken. Geen superbeloningen. 30 duizend per jaar, hoogstens. Ja, bij Imtech verdiende ik iets meer. Maar daar ben ik weg. Ik heb het aantal commissariaten beperkt. Als ondernemer ben ik meer tijd kwijt met mijn eigen bedrijven. Een commissariaat vraagt veel tijd en veel aandacht.

In de raad van commissarissen van PostNL zitten twee voormalige PvdA-politici, partijgenoten...
Laat ik het breder trekken: wat er gebeurt, is slecht voor het imago van het bedrijf...

Liever eerst over de rol van uw partijgenoten Kok en Wallage. Nog niet eens zo lang geleden hebben veel mensen op hen gestemd. Ze werden vertrouwd. Nu staat de postbode op straat en viert de top feest met een bonus. Dat voelt als verraad, juist van PvdA-politici.
Ik begrijp de publieke opinie heel goed. Maar politici gaan na de politiek andere dingen doen. ...

 

Red.:   Maar natuurlijk trekt het publiek terecht de conclusie dat die belangen die ze na hun politieke carrière opzichtig nastreven, ook tijdens die politieke carrière al een belangrijke rol zal hebben gespeeld. Dit voornamelijk gaande om één enkel belang: het eigenbelang. wat sociologisch belangrijk is, omdat dat het een gezamenlijk belang is van een hele groep: de bestuurlijke middenklasse. Waaronder dus de PvdA-bestuurders.

   Als je als commissaris wordt gevraagd, is dat vanwege je deskundigheid. Je zit er voor de continuïteit van het bedrijf. Je bent toezichthouder en adviseur, ver weg van de politiek. De raad van commissarissen is een college, laten we ons dat ook realiseren. Er kunnen prominente PvdA'ers in zitten, CDA'ers, liberalen, dat maakt niet uit. Misschien hadden ze ooit andere opvattingen, maar nu zijn ze deel van de raad en die neemt de beslissing.'

Vertel dat aan de postbodes, destijds wellicht de natuurlijke achterban van de PvdA.
Vergis je niet, ik vind het een blunder van de gehele raad van commissarissen. Ongehoord. Het betekent dat ze totaal zijn losgezongen van de realiteit en de werkelijkheid. Met de ING gebeurde hetzelfde. Die kreeg staatssteun en toch kwamen ze met bonussen op de proppen. Het is irrelevant wie er in de raad van commissarissen zit, het is een blunder van zo'n raad als geheel.

Een blunder die de PvdA volop treft. Ze versterken het imago van politici als graaiers en zakkenvullers, maar toelichten, ho maar.
Ik begrijp die reactie. Aan de andere kant probeer ik wel uit te leggen hoe de werkelijkheid in elkaar zit.

Elk individueel lid van de rvc kan toch ook een aantekening laten maken? Of gewoon opstappen?
Iedereen moet zijn eigen afweging maken.

En wat het effect is van de optelsom van al die individuele afwegingen hebben we al gezien: opkomen voor eigenbelang  neerkomende op collaboratie met de elite.
    Oud-partijleider Wouter Bos heeft een nieuw nevenbaantje, en laat meteen even zien hoe weinig links hij is:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2012, column door Wouter Bos, econoom en politicoloog.

In de geest van De Wit

Toen ik een van mijn voorgangers als columnist bij de Volkskrant, Ronald Plasterk, vertelde dat ik een column ging schrijven ...
    Misschien nog één keer de vraag naar het waarom van deze tweewekelijkse column. De Volkskrant is mijn krant. De lezers van de Volkskrant zijn vaak mensen die net zo in het leven staan als ik. Progressief, open-minded, internationaal georiënteerd en met een gezonde interesse in tegenspraak. ...

 

Red.:   Stuk voor stuk leugens: neoliberaal kosmopolitisme is niet progressief maar regressief, multiculturalisme is close-minded, internationale oriëntatie is blind voor nationale belangen, en tegenspraak in dit soort zaken wordt tegemoet getreden met termen als "populisme", "rancune", "achter-de-dijken", "xenofobie", "racisme" enzovoort.
    Teken twee: 

  Als je dan elke week op donderdag Marcel van Dam moet lezen, wordt dat ook weleens wat veel. Dat ik die frequentie met 50 procent mag terugbrengen, gaf voor mij de doorslag.

Marcel van Dam was één van de weinigen die de linkse ideologische veren niet had afgeschud, en Wouter Bos dus wel.
    Teken drie:
 

Wouter Bos (48) is partner bij accountants- en adviesorganisatie KPMG. daar is hij onder andere verantwoordelijk voor de gezondheidszorgpraktijk.


Zo'n grote accountantsfirma is een steunpilaar van het neoliberalisme, en Wouter Bos is dus een mede-aanjager van de privatisering van de gezondheidszorg, een sterk anti-links beleid.
    In het archief ligt een dikke stapel artikelen die wachten op voldoende tijd, allemaal aantonende hoe niet-links de PvdA wel niet is. Hier snel tussendoor een bericht dat laat zien dat het geen individueel geval is, maar één van maatschappelijke noodzakelijkheden:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2013, van correspondent Rolf Bos

Reportage | Duitse verkiezingscampagne

Die Linke wil geen paria meer zijn

Het verleden van het Oost-Duitse communisme blijft Die Linke aankleven. Toch hoopt de partijvoorzitster de SPD en de Groenen tot een coalitie te verleiden na de verkiezingen.


Tussentitel: De SPD wil nog liever een groet coalitie met Angela merkel, verbazingwekkend eigenlijk - Katja Kipping voorzitter van Die Linke over de weerzin tegen haar partij.


Red.:   Oftewel: in Duitsland is het precies hetzelfde. Wat zich "links" noemt heeft zich allang geëncailleneerd met het neoliberalisme.
    Maar de vergelijking werkt ook omgekeerd. Wat hier is het tweede deel van het Duitse verhaal:

  Als Katja Kipping het voor het zeggen zou hebben, dan was het over achttien dagen gedaan met het bondskanselierschap van Angela Merkel. 'Het is heel goed mogelijk dat rood, rood en groen dan meer stemmen hebben dan CDU/CSU en de FDP. Wij, van Die Linke, zijn bereid om de samenwerking met SPD en Groenen aan te gaan.' Er is echter één probleempje. SPD en Groenen weigeren in zee te gaan met de partij die huns inziens nog steeds de ballast van een DDR-verleden met zich meedraagt.
    Kipping (35), partijvoorzitster van Die Linke

Natuurlijk zijn dit dus smoezen van de goorste soort, want in Nederland doen de "linksigen" precies hetzelfde met de SP, en in Nederland is nooit communisme geweest.
    In het archief staat een groot aantal artikelen klaar over specifieke vormen van beleid die laten zien dat de PvdA niet links is in de zin dat ze opkomt voor de onderste tweederde van de bevolking. Die worden eigenlijk in één klap overbodig met de volgende bekentenis van voormalig PvdA-leider en mede-kabinetsformateur (in 2012) Wouter Bos:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2014, door Wouter Bos, politicoloog.en econoom

Nu snap ik het, politici zijn dom!
 
... Bas Heijne (...) is een veelgelezen en erudiete columnist ...
    ... kwam het afgelopen zaterdag (15 februari) alsnog. Onder de titel 'Haagse modder' laat Heijne een analyse van de affaire-Plasterk/Samsom/Pechtold uitmonden in een diepe verzuchting: 'Hier en daar is opgemerkt dat in de affaire rond Plasterk de echte issues onbesproken bleven: hoe gaat de staat met onze privacy om? (...) Was ik lid van een politieke partij dan zou ik proberen juist die grote kwesties onderwerp van debat te maken (...). Het gaat niet om een democratisch tekort. Het gaat om een intellectueel tekort.'
    Hè hè, het hoge woord is eruit, er is sprake van een intellectueel tekort, politici zijn gewoon dom!    ...


Red.:   Wouter Bos is boos en beledigd, en laat zich daardoor iets ontvallen, ter verdediging van die politici die het zo moeilijk hebben:

  Ik begrijp niet wat mensen met een intellectueel overschot beweegt om dit soort onzin uit te kramen. Het doet mij denken aan het gemak waarmee ik in kringen in het bedrijfsleven maar al te vaak hoor verzuchten 'wanneer die politici nou eens leiderschap gaan tonen' om vervolgens te pleiten voor een zakenkabinet van allemaal apolitieke wijze mannen. Mannen die waarschijnlijk één voor één zouden staan te schutteren als ze opeens geen meerderheid blijken te hebben voor hun mening, compromissen moeten sluiten, mensen moeten overtuigen met een minder kosmopolitische blik op de samenleving, met media en beeldvorming moeten leren omgaan en meer van die 'Haagse modder'.

Waarbij het natuurlijk gaat om dit:
  ... mensen moeten overtuigen met een minder kosmopolitische blik op de samenleving ...

Dus dat is de taak van de politicus volgens Wouter Bos: mensen overtuigen die een minder kosmopolitische blik op de samenleving hebben. Van die kosmopolitische samenleving natuurlijk
    Nu zijn er wel wat punten waar rechts en zogenaamd links het over eens zijn. Eén daarvan is dat de tweedeling in de samenleving toeneemt ten gevolge van de kosmospolitisering van de samenleving, Of globalisering zoals het vaak ook wordt genoemd. Het verschil is alleen dat de zogenaamd linkse mensen beweren tegen die tweedeling te zijn. Maar dat is dus een leugen. Want ze zijn niet tegen de oorzaak van die tweedeling: de kosmospolitisering. Of globalisering. Of: meer goedkope arbeidsmigranten en meer uitbesteding van werk naar goedkope arbeidslanden. En open grenzen. En geld naar armoe-immigranten in Nederland en armoe-negers in Afrika. En meer asielzoekers. En meer Europa waaraan we moeten betalen. Enzovoort.
    In het archief staan nog een groot aantal artikelen vol met niet-links PvdA-beleid. Maar uit onverwachte hoek is hulp gekomen:


Uit: Elsevier, 01-03-2014, column door Syp Wynia

Het eerlijke verhaal wordt niet gepruimd

Tussentitel:  PvdA-kiezers zien onder Diederik Samsom de verzorgingsstaat verkruimelen

Beide regeringspartijen doen het slecht in de peilingen, maar de PvdA doet het nog een stuk slechter dan de VVD. ...
    Maar waarom doet de PvdA het slechter dan de VVD? Het omgekeerde zou eerder in de rede liggen, want het kersverse Regeerakkoord leverde heel wat meer heibel op bij de VVD dan bij de PvdA, waarvan het congres het akkoord bij acclamatie omarmde. De VVD-achterban pikte vooral de fors nivellerende ziektekostenverzekering niet. .
    Verder had de VVD stevige lastenvermindering beloofd, terwijl het Regeerakkoord met de PvdA de belastingen juist stevig omhoog joeg. ...


Red.:   Syp Wynia, echt Elsevier en uitgesproken rechts, noemt nog een aantal dingen waarmee VVD'ers niet blij zijn. En dat er daarom veel mensen zijn die beweren dat de VVD het meest inlevert in de compromissen. Wynia legt uit hoe het zit:

  Kiezers stemmen immers ook op de PvdA omdat ze veronderstellen dat de PvdA hoedster is van de verzorgingsstaat.
    Maar zie nu: de WW-uitkering wordt korter, de eigen betalingen voor de zorg gaan omhoog, de AOW-leeftijd wordt nog sneller verhoogd, de pensioenen worden niet alleen afgetopt - zoals de PvdA wilde maar ook versoberd, de woningcorporaties krijgen een miljardenheffing opgelegd en mogen dat aan hun huurders doorberekenen, bejaarden worden uit verzorgingshuizen gezet, thuiszorgers worden op straat gezet, sociale werkplaatsen gesloten, bijstandstrekkers aan het wieden gezet en Wajongers worden bijstandstrekkers die aan het werk moeten.

Juist ja. En waar vecht de PvdA dan wel hard voor:
  Terwijl het PvdA-kader zich druk maakt om overwegend symboolpolitieke zaken als het strafbaar stellen van illegaliteit en een kinderpardon...

Voor buitenlanders. Voor illegalen. Voor (im)migranten. Voor het nomadisme. Het nomadisme van de Joodse cultuur waar Samsom ("...en Delilah") uit stamt. Dus voor de immigrant, en naar de hel met:
  Maar terwijl het PvdA-kader zich wentelt in immaterieel idealisme, zijn potentiële PvdA-kiezers eerder brood-en-boter-socialisten dan idealisten. Zij zien onder leiding van de PvdA de vertrouwde verzorgingsstaat verkruimelen.

Tezamen met Asscher, Cohen en Spekman. Dikke krokodillentranen bij de verzorgingsstaat oftewel de Nederlandse zwakken, maar de (gekleurde) (im)migrant gaat echt vóór (dat 'gekleurde' staat er, omdat als je er iets van zegt, je onmiddellijk beschuldigd wordt van racisme).
    GeenStijl maakt het helemaal af - uit bewondering wordt het in zijn geheel gereproduceerd ("GeenStijl, vermoedelijk de beste kwalitietskrant van Nederland!"):


Uit: GeenStijl.nl, 17-03-2014, door Pritt Stift uitleg of detail

Help Diederik Samsom en WIN 1 miljoen!Mensen. Didi weet het even niet meer, in de quiz show die politiek heet. Al twee van de drie Hulplijnen gebruikt, en nog steeds geen goed antwoord. Met nog twee dagen te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 is de erudiete rode ingenieur der PvdA ten einde raad en gutst het angstzweet over zijn stoere vleespet. Hij wordt KEIHARD uitgelachen door de reaguurders op zijn eigen blog. Gelukkig is daar altijd nog de GeenStijl Hulplijn to the rescue. Come on, stijllozen. Doe eens sociaal & help die Samsom eens een handje. Het gaat om veel geld. Die 1 miljoen jackpot prijzengeld wordt namelijk subiet geïnvesteerd in een noodlijdend Nederlands verzorgingstehuis multicultureel genderneutraal windmolenpark in Oeganda. ABCD. Roept u maarrr...


Red.:   Dat Samsom dit heeft kunnen overleven, is verbijsterend.
    De volgende bijdrag is eruit gepikt omdat ze komt van één van de neoliberale stokers van de Volkskrant, Bert Wagendorp, die af en toe iets anders schrijft vermoedelijk in de hoop om executie tijdens de revolutie te ontlopen. Zijn bijdrage wordt uit de stroom gehaald, omdat hij de dingen zo mooi in woorden kan gieten - in het archief staan inmiddels (na even laten tellen door de computer)  precies 100 stuks artikelen die de niet-linksheid van de PvdA keihard aantonen - in al zijn aspecten:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2015, column door Bert Wagendorp

PvdA

...   Dit weekeinde is in congrescentrum DeFabrique in Utrecht het congres van de PvdA. Daar gaan de leden zich buigen over de vraag hoe ze linkse kiezers - als die er tenminste nog zijn - weer zover kunnen krijgen om bij de statenverkiezingen van 18 maart hun stem op de partij uit te brengen. ...
    Twee prominente PvdA'ers pleitten afgelopen week in NRC in een krachtig betoog voor herstel van de publieke sector. De twee, Adri Duivesteijn en Rick van der Ploeg, waren in de jaren negentig actief betrokken bij de sloop van de publieke sector onder het paarse kabinet van Wim Kok - toen ook de PvdA zich vol enthousiasme het neoliberale gedachtengoed had eigengemaakt en Nederland veranderde in een geprivatiseerd vrijemarktparadijs. Daar hebben ze nu kennelijk spijt van en dat is goed, maar het laat tevens zien dat de staat van verwarring waarin de PvdA verkeert nu al zeker twintig jaar aanhoudt.    ...


Red.:   Niks verwarring. Het is gewoon taktiek: af en toe een links geluid laten horen zodat het stomme kiezersvolk er de volgende keer toch weer intrapt (tezamen met het door de hele media zwartmaken van de SP). Want dat het kwaadaardigheid is, leidt geen enkele twijfel. Gisteren (16-01-2015) was hetzelfde congres aanleiding voor aandacht door Nieuwsuur, en Wouter Bos verdedigde "zijn" kabinetsformatie en het resultaat ervan met de stelling "De VVD klaagt even hard als de PvdA, want Hans Wiegel had dat laatst nog gedaan". Diezelfde Wouter Bos wordt omschreven als één van de slimste PvdA'ers dus dommigheid kunnen we afschrijven als reden voor het formuleren van hiervan, dat natuurlijk volkomen onzin is want die verhalen van Wiegel cum suis zijn natuurlijk je reinste sprookjes bedoeld om het maximale te halen uit onderhandelingen. En één van de oudste politieke trucs. En waar het geen dommigheid is van Wouter Bos, is het dus kwaadaardigheid.
    Er zijn inmiddels zo'n dozijn artikelen van Marcel van Dam gepasseerd die het niet-links-zijn van de PvdA bewezen, plus nog een paar van Thomas von der Dunk, en circa dozijn artiklen van Wouter Bos, architect van Rutte-2, die dit onderstreepten, maar die kennis was hier eigenlijk al ruimschoots voorhanden - er was geen tijd genoeg voor. Maar hier is er eentje van iemand anders die er als eerste dat aspect bij neemt dat de andere critici hardnekkig weigeren te noemen:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2015, door Luc Holleman, actief PvdA-lid en was beleidsadviseur Integratie gemeente Amsterdam

PvdA-elite staat lijnrecht tegenover gewone man

Dat de PvdA het VVD-asielplan volstrekt onaanvaardbaar vindt, is een signaal naar de gewone man: stem niet op ons!


Als ervaringsdeskundige op de Dappermarkt in Amsterdam-Oost weet ik dat je bij het rozen uitdelen tijdens campagnes - naast sympathie - regelmatig boze reacties krijgt. Kern van het boze betoog: 'Ik heb tientallen jaren op de PvdA gestemd en wat krijg ik als dank? Het was een keurige buurt met nette mensen maar nu zijn er bijna alleen maar buitenlanders, rotzooi en criminaliteit. En als er een huurwoning vrij komt, gaat die naar een asielzoeker of wordt die verkocht aan yuppen.'    ...


Red.:   Waarna je de boeken eigenlijk zou kunnen sluiten. Toch nog wat aanvulling:

  Het is niet moeilijk om deze man weg te zetten als een maatschappelijke verliezer met een veel te rooskleurig beeld van het verleden of, nog makkelijker, als racist.

Wat nadrukkelijk en uitvoerig gedaan is en nog steeds gebeurt.
  De achterban in de volksbuurten staat bij belangrijke kwesties - de Europese eenwording, de bezuinigingen op sociale zekerheden en het multiculturele debat - lijnrecht tegenover een progressieve elite die het kader van de PvdA vormt. Deze elite van goed opgeleide en breed georiënteerde mensen voelt zich moreel aan de goede kant staan als het om deze onderwerpen gaat. Daarom liet ze zich weinig gelegen liggen aan het verzet. Ze hadden het immers bij het 'juiste eind'.

En vermenigvuldig ook dit met zoiets als hondervoud en meer ... Want oh wat voelen ze zich ontzettend goed. Ze voelen zich de ideale Gutmenschen:

Met als hoogtepunt:
  Het pregnantste voorbeeld van het morele superioriteitsgevoel van de intelligentsia is aan de orde bij het integratie- en migratievraagstuk.

Een walgelijk hoogtepunt.
  Dat veel mensen met lage inkomens niet zitten te wachten op de instroom van nieuwkomers is niet verwonderlijk. De nieuwe immigranten uit Oost-Europa en vanuit de brandhaarden in de wereld concurreren met de middelbaar tot laaggeschoolde mensen om banen, betaalbare woningen en goede scholen voor de kinderen.

Een weerzinwekkend hoogtepunt:
  Hoger opgeleiden hebben daarentegen juist belang bij die concurrentie, want die zorgt voor lagere prijzen bij reparaties van bijvoorbeeld de auto en door de loodgieter. Daarbij wonen de hoger opgeleiden in koophuizen in relatief witte buurten met weinig hangjongeren en criminaliteit. Hun postcode verschaft ze toegang tot de beste scholen voor hun kroost. Kortom, ze zijn uitstekend in staat de nadelen van de multiculturele samenleving op veilige afstand te houden.
    Aan de andere kant van deze tweedeling staan mensen in Amsterdam jaren op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor een flatje in een impopulaire eentonige buitenwijk. Vluchtelingen daarentegen krijgen, als ze eenmaal statushouder zijn, direct een woning toegewezen, inclusief een budget voor de inrichting. Dit is verdedigbaar vanuit een internationaal perspectief, maar ronduit oneerlijk in de ogen van veel gewone Amsterdammers.

En de enig passende reactie hierop is deze:

Gevolgd door gejuich van het gewone volk.
    Weer een ruime voorraad artikelen gepasseerd hebbende, dit samenvattende exemplaar van het CBS via de echte PvdA-fans van GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 07-09-2015, door VanLeeuwen uitleg of detail

CBS: rijken rijker dankzij Samsom (PvdA)Even uitleggen. De vier gekleurde balkjes links zijn de afname in koopkracht in 2013, de balkjes rechts de toename in 2014. Blauw = sloebers, groen = rijke stinkerds. Komt uit dit bericht van het CBS. Wat staat er? Dat de onderste 50% van Nederland er in 2013 harder op achteruit is gegaan dan de bovenste 50% en dat de bovenste 50% er in 2014 meer bij kreeg dan de onderste helft. Snapt u? Rijken worden sneller rijker, armen worden harder armer. ...


Red.:   Het is dus in feite per balk 25 procent van de inkomens, met lichtblauw het laagst enzovoort. GeenStijl hakt, volkomen terecht, op de PvdA in:
  Tja. Sta je dan als PvdA-voorhoede. Met je lamlendige oproep tot meer confrontatie met de VVD. In 2013 was dit hét favoriete grafiekje van Didi om de dodelijke samenwerking met de VVD te rechtvaardigen. Wat blijkt twee jaar later? Totale luchtfietserij, nonsens, onzin, zo niet aperte leugens. De PvdA helpt de VVD met de rijken rijker maken en de armen armer. Dag Didi. Vergeet het licht niet uit te doen. Doei.

Doei.
    Een briefschrijver:


De Volkskrant, 05-12-2015, ingezonden brief van Henk Odijk, Groningen

Thuiszorg

In de loop van 2017 zal de PvdA weer een commissie instellen die onderzoek doet naar de oorzaken van het enorme verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen. Waarschijnlijk zijn de PvdA'ers dan het bestaan van TSN Thuiszorg alweer vergeten. De medewerkers van die organisatie streden tegen het voornemen om hun loon tientallen procenten te korten en werden door de rechter gehoord. Inmiddels hebben velen spijt. Als gevolg van het beleid van Martin van Rijn zien we iedere dag mensen in de media die bereid zijn om 25 tot 30 procent van hun magere salaris af te staan als ze maar mogen blijven werken.
    De VVD wil inkomensverschillen vergroten, de PvdA inmiddels blijkbaar ook. Ik heb altijd begrepen dat de VVD dat wil doen door de inkomens aan de bovenkant te verhogen. De PvdA leidt nu tot de andere weg, aan de onderkant kan er nog flink wat vanaf. Die verkiezingen komen met zekerheid, die commissie ook.


Red.:   Ondertussen maakt de leider zich hard voor het binnenhalen van zoveel mogelijk moslims - mede-semieten. Keihard.
    Je moet bij je schrijverij toch zo ontzettend oppassen. Als je behoort tot de leugenachtige parasiterende elite of daar lakei voor bent. Anders gaat het fout. Zoals hier blijkt, door een paar citaten uit het artikel van onbenul Elshout wat om te keren. En hij had beter moeten weten, want het onderwerp was "moraal":


Uit: De Volkskrant, 14-07-2016, verslaggeverscolumn, door Ariejan Korteweg

Moreel leiderschap

Hoe de politiek zich opmaakt voor de terugkeer van de moraal

...    Waarom morele vragen politiek urgent worden. Dat is de titel van de afscheidsrede die Gabriël van den Brink hield bij zijn vertrek als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg. Het is een dun boekje - amper zeventig pagina's - dat deze zomer bij iedere politicus naast de slaapzak in de tent zou moeten liggen. Omdat er glashelder in wordt uiteengezet waar het in de politiek om draait en welke rol de moraal daarin moet spelen. Op empirische grondslag gestoeld - Van den Brink is een gedreven veldwerker - en overzichtelijk gepresenteerd - Van den Brink houdt van puntsgewijs opgediende betogen, vervat in heldere schema's.
    In de Haagse boekhandel Douwes werd vanwege dat boekje een avond lang over politiek en moraal gedebatteerd. Job Cohen was er, Kees van der Staaij, Van den Brink zelf en Diederik Samsom. ... Samsom was een geval apart, hij toonde zijn talent én zijn zwakte.    ...


Red.:   En toen hadden de alarmbellen oorverdovend moeten rinkelen en de kleur vanb de vlag diep-paars moeten zijn. Maar rustig babbelde Elshout voort. Hier het verste citaat:

  Dat ziet Samsom ook; vier jaar geleden was het zijn morele verhaal dat de kiezers naar de stembus lokte. 'Het eerlijke verhaal', noemde hij dat. Dat eerlijke verhaal is daarna niet steeds verteld. Samsom gaf bij Douwes het voorbeeld van de decentralisatie van de zorg: 'Jazeker, daar ging het ook om geld. Dat hadden we vaker moeten zeggen.'

Juist ja ... Ook daarin zat natuurlijk "moraal". Van de negatieve soort. Diepe immoraliteit, om heel precies te zijn. Al die mensen die daar de dupe van werden, hadden aan Nederland hun bijdrage geleverd. D. Samsom ontneemt ze een rustig levenseinde.
    D. Samsom heeft op dat moment al de status van "totaal immoreel".
    Elshout noemt ook aspect nummer twee (en we stappen nu voortdurend terug in het artikel):
   ... Samsom ... vier jaar geleden was het zijn morele verhaal dat de kiezers naar de stembus lokte. 'Het eerlijke verhaal', noemde hij dat. Dat eerlijke verhaal is daarna niet steeds verteld.

Dus D. Samsom heeft immoraliteit verkocht als moraliteit. Gaat er al een bel rinkelen ...?
    Dus dit is niet de moraal volgens S. Wat is het dan wel:
   Moraliteit, dat is waar je mee begint en waar je wilt uitkomen, mijmerde de PvdA-leider hardop: nooit meer zo'n jongetje dat dood aanspoelt op een strand.teld.

Juist ja ... Dus moraliteit is, volgens D. Samsom, het afpakken van geld en levensvreugde van Nederlandse bejaarden, en dat geven aan gekleurde islamitische immigranten uit het Midden-Oosten ...
    En natuurlijk kan dit slechts opkomen bij mensen wier diepste loyaliteit gelegen is bij mensen uit het Midden-Oosten, dus zelf ook afkomstig (ooit) uit het Midden-Oosten. Daarbij op de bekende Midden-Oostige manier parasiterende om hun sociale omgeving. Dit soort mensen:
 

De PvdA heeft zich enkele decennia geleden overgeleverd aan dit soort mensen. De asocialen afkomtig uit het Midden-Oosten die Nederlandse welvaart besteden aan instroom uit het Midden-Oosten, en daar zelfs bejaarden en zieken voor uit hun bed trappen.
    Een PvdA die zo diep gezonken is, dat dit hun alternatief is voor de Shylock uit het Midden-Oosten:
   Ook in de onbeholpen oproep van dertien PvdA-burgemeesters aan Aboutaleb om lijsttrekker te worden ...

Van Midden-Oostige Jood naar Noord-Afrikaanse moslim ...
    Een hele fraaie:


De Volkskrant, 26-10-2016, ingezonden brief van Daan Brouwer, Amsterdam auteur van Waarom de mensen balen van de politiek

Linksige PvdA

We horen weer linksige geluiden van de PvdA; ook de Volkskrant bericht er uitgebreid over (Ten eerste, 25 oktober). Sommige waarnemers betichten de partij van een slingerend beleid: eerst soepele samenwerking op rechts met de VVD, nu een zwaai naar links. Dat vinden ze niet consequent.
    Maar die waarnemers hebben het mis. In het gedraai van de PvdA zit namelijk een duidelijk systeem. Neem de JSF-straaljager. Deze kwestie heeft in het recente verleden vele jaren gespeeld en de media hebben vastgesteld dat de PvdA in die tijd acht keer van standpunt is veranderd: eerst tegen de aanschaf van de JSF, dan weer voor, enzovoort. Dat lijkt inderdaad niet erg standvastig. Maar de partij was altijd tégen de aanschaf als ze in de oppositie zat, of als er verkiezingen aankwamen. Ze was vóór de aanschaf als ze in de regering zat. Hoe we dit gezwabber moeten noemen, laat ik maar even in het midden, maar er zit een idee achter. Als dit u geruststelt: de PvdA doet niet zo maar wat.


Red.:   Tjonge ... Dodelijk!
    Bij wijze van voorafje had de redactie nog even gecontroleerd hoeveel stukken met dit soort inhoud nog in het archief staan ... Honderd en elf.

Net zo fraai (de Volkskrant, 18-01-2018, ingezonden brief van Dr. Aart G. Broek, gewezen directeur MareGroep, organisatie voor sociale werkvoorziening, Katwijk/Voorhout):
  Huichelachtig gejammer

Wat een huichelachtig gejammer over de teloorgang van de sociale werkplaatsen. Luidruchtig wordt het optreden van William Moorlag als onvermijdelijk en zelfs zegenrijk bestempeld. Hij wilde de sw-mensen helpen die door zijn eigen partij in de steek werden gelaten. Onzin. Je helpt geen mens door met gesjoemel werk mogelijk te maken.
    Op die wijze faciliteer je juist het doorzetten van de bezuinigingen en giet je het fundament voor weer nieuwe bezuinigingen. Het is als heulen met de vijand en allesbehalve een heroïsche manier van handelen.
    Het was vijftien jaar geleden al klip-en-klaar dat de sociale werkvoorziening werd uitgekleed. In fraaie bewoording en met externe consultants als rijkelijk betaalde gidsen kwam gemeentelijk bestuur op afstand te staan. De privatiseringspest infecteerde de werkplaatsen. Niet alleen burgemeesters en wethouders, maar ook leden van ondernemingsraden, directeuren, managers en nieuw aangetrokken commissarissen speelden bedrijfje met belastingcenten. Gemotiveerd door landelijk politiek beleid, aangemoedigd door consultants en bezeten van de veronderstelde zegeningen van het echte bedrijfsleven zogen de direct verantwoordelijken de sociale werkvoorziening uit. Ook Moorlag is zo een verantwoordelijk bestuurder.
    Er hangt overigens wel een pijnlijk prijskaartje aan een andere opstelling als directeur van een sociale werkvoorziening. Tegenspraak in termen van 'hier doe ik niet aan mee' kost je de kop waarvan akte.

William Moorlag: PvdA. Verantwoordelijke politici: PvdA.

Naar PvdA  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .