WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: hondsbrutaliteit

3 okt.2010

Zoals al gesteld bij het item zelf  , is hondsbrutaliteit een specialiteit van Israëlische politici  en aanverwante. Een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2010, ingezonden brief van Harry Kney-Tal,  Ambassadeur van Israël (Den Haag)

Discriminatoir

Gelieve mij toe te staan om een kritische noot te plaatsen bij de manier waarop uw krant (Buitenland, 28 september, column Rolf Bos) rapporteerde over de absentie van de Israëlische delegatie tijdens de VN-speech van president Obama. Hoewel het rechtmatig is de afwezigheid van de delegatie in verband met Joodse feestdagen te bekritiseren, heb ik een probleem met de wijze waarop Bos Israëls VN-status karakteriseert. Het heeft niets te maken met leren, maar alles met de discriminatoire manier waarop de organisatie Israël heeft behandeld sinds de start van haar VN-lidmaatschap in 1949.


Red.:   Eerst over de feitelijke klacht:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2010, ingezonden brief van Wim Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee (Delft)

Vergeten

De Israëlische ambassadeur schrijft (Geachte Redactie, 29 september) in reactie op de column van correspondent Rolf Bos (Buitenland, 28 september) over de VN en ‘de discriminatoire manier waarop de organisatie Israël heeft behandeld sinds de start van haar VN-lidmaatschap in 1949’.
    De ambassadeur vergeet dat Israël als enige land op deze aardbol tot stand kwam op basis van een VN-daad in 1947, de bij Palestijnen beruchte verdelingsresolutie van 29 november 1947 (Algemene Vergadering). Berucht, omdat deze resolutie ging over opsplitsing van Palestina op basis van etniciteit/religie. Deze discriminatie was nu net het recept voor eeuwigdurende ‘ellende’, primair voor de Palestijnen.
    De ambassadeur vergeet ook dat Israël in 1949 voorwaardelijk tot de VN werd toegelaten, op onder andere de voorwaarde dat Israël de Palestijnse vluchtelingen zou laten terugkeren conform een VN-resolutie die nauw verband houdt met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948.
    De vervolgaandacht (bibliotheken vol met VN-resoluties en -rapporten) vanuit de VN kan dan toch niemand verbazen, behalve dan kennelijk de ambassadeur.


Red.:   De  feitelijke klacht is de eerste hondsbrutaliteit. De tweede is dat de ambassadeur van een land de moeite  neemt om journalistiek werk te bekritiseren, daar waar er geen flagrante schending van standaarden is opgetreden. Het lijkt al bijzonder sterk op inmenging in buitenlandse politiek.
    De reden voor deze tweede hondsbrutaliteit is niet moeilijk te raden: journalist Rolf Bos is net benoemd op de post van Midden-Oosten en speciaal Israël-correspondent, en viel meteen op door een wat neutralere toon. Daar is de de Israëlische ambassadeur, gewend sterk Israël gerichte  berichtgeving te zien, niet aan gewend. Dus uit hij een klacht over neutrale berichtgeving. Een derde hondsbrutaliteit.
    Zoals gezegd, hondsbrutaliteit is een veelgebruikte Israëlische tactiek:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2011, van verslaggever Stieven Ramdharie

Iraanse onderzeeërs bereiken Rode Zee

Iran heeft voor het eerst onderzeeboten gestationeerd in de Rode Zee. De opmerkelijke operatie van de onderzeeërs zo dichtbij Israël zal in Jeruzalem als opnieuw een provocatie worden beschouwd. De Iraanse actie komt precies een jaar nadat de Israëlische marine drie nucleaire onderzeeboten naar de Perzische Golf stuurde om Iran te bespioneren. ...
    De marines van Israël en Iran zijn sindsdien verwikkeld in een kat-en-muisspel. Begin dit jaar passeerden twee Iraanse oorlogsschepen het Suez-kanaal, voor het eerst sinds 1979. Israël sprak toen van een 'provocatie' omdat de schepen zo ver van huis waren. ...


Red.    Een veelvoorkomende multiculturalistische versie:
 

De Volkskrant, 23-10-2010, ingezonden brief van Lex vanWieringen (Delft)

Merkel

Zeggen dat de multiculturele samenleving is mislukt (Voorpagina, 18 oktober), is net zoiets als zeggen dat het weer mislukt is.


Red.:   Dit is dus identiek aan de stelling dat een maatschappij niet zonder allochtone- of moslim-immigranten kan bestaan, want dat is de context van de uitspraak van Merkel. Dit is volkomen onjuist. De uitspraak is dus een flagrante onjuistheid gebracht als een triviale waarheid. Hondsbrutaliteit.
    Leon de Winter is successchrijver van joodse afkomst. Hij verdedigt voormalig Israëlisch premier Ariel Sharon, een erkend oorlogsmisdadiger:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2010, door Leon de Winter

Het onvoorstelbare zwijgen van George Sluizer

Cineast Sluizer zegt dat hij met eigen ogen zag hoe Sharon in 1982 twee kinderen vermoordde. Waarom zolang gezwegen?

Leon de Winter | Leon de Winter is schrijver. ‘In 1983 produceerde George Sluizer Bastille, een speelfilm naar mijn roman, en nooit heeft hij te kennen gegeven dat hij getraumatiseerd was door de aanblik van Sharons moordpartij.’

In aanwezigheid van coryfeeën als Gretta Duisenberg en Dries van Agt ging afgelopen zaterdag op het IDFA de anti-Israëlische documentaire Homeland van George Sluizer in première. Naar aanleiding van zijn film heeft Sluizer de afgelopen weken opmerkelijke uitspraken gedaan in interviews met onder meer de Volkskrant (bijlage IDFA).
    Daarin vertelde hij dat hij met eigen ogen heeft gezien hoe in 1982 Ariel Sharon bij Sabra en Shatila twee kinderen doodschoot. In de Volkskrant zei Sluizer: ‘Ik had een vergunning nodig om naar Israël te kunnen gaan. Israëlische officieren durfden die niet te geven, dus brachten ze me naar Sharon. Die stond bij een van de ingangen van Sabra en Shatila. Er was niemand, er speelden alleen een paar Palestijnse kindertjes, van twee, drie jaar oud. Plotseling pakte hij zijn pistool en schoot hij ze dood. Alsof het om konijnen ging.’
    Het is inmiddels 28 jaar geleden dat Sluizer getuige was van deze verschrikkelijke moorden. Waarom hij heeft er zo lang over gezwegen? En waarom heeft Sharon, in die tijd de omstreden minister van Defensie van Israël, Sluizer na de moorden ongehinderd laten vertrekken?
    Sluizer heeft gewoon zijn inreisvergunning gekregen – kennelijk vond Sharon het best dat Sluizer (en zijn cameraman Fred van Kuijk) de wereld ging vertellen dat hij twee Palestijnse kindjes had gedood, zomaar, voor de lol, omdat het kon.
    Het gekke is: Sluizer hield zijn mond. Hij had alle journalistieke en filmprijzen in de wereld gekregen als hij er verslag van had gedaan. Niks.   ...


Red.:   Twee hondsbrutale leugens. In de jaren waar dit over gaat, de jaren tachtig, stond het hele westen als één man achter Israël. Vermoedelijk zal George Sluizer op het moment dat hij getuige was de daad al voor zichzelf gerelativeerd hebben, met gedachten als dat alle Palestijnen terroristen waren, destijds een universele opvatting, en dat twee dode Palestijnse kinderen twee Palestijnse terroristen minder was. Indien hij twijfelde zou hij er van z'n lang zal z'n leven ook nooit over gedacht hebben om dit openbaar te maken, omdat hij ten eerste niet geloofd zou zijn, en ten tweede met pek en veren door het politiek-correcte dorp zijn gereden.
    Iets dat Ariel Sharon ook perfect wist, anders had hij geen toestemming gegeven voor de massamoord op de inwoners van de Palestijnse kampen Sabra en Shatila, een oorlogsmisdaad van het zuiverste water.
    Ook anderen zijn de trucs niet ontgaan:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2010, ingezonden brief van Chris Belloni, student Midden-Oosten, UvA (Amsterdam)

Oude techniek overtuigt niet

Het IDFA zorgt ieder jaar weer voor vertoningen van documentaires die schokkend, opzienbarend en belangwekkend zijn. ...
    De vertoning van Homeland is schrijver Leon de Winter niet ontgaan. Hij verbaast zich hogelijk over 'het onvoorstelbare zwijgen van George Sluizer' (Opinie en Debat, 24 november). De Winter kan Sluizers voornaamste punt, de moordpartij van Sharon, echter niet ontkrachten.
    Daarom bedient hij zich van een eeuwenoude techniek om zijn gelijk te halen: het in diskrediet brengen van de tegenstander door in zijn stuk zes keer gewag te maken van het feit dat het onbegrijpelijk is dat Sluizer nu pas met de feiten naar buiten komt. Hij vindt de beschuldiging van Sluizer zo ernstig dat hij zelfs erelid van het Palestina Comité zou zijn geworden als hij er eerder door Sluizer van op de hoogte was gesteld.
    Ik raad De Winter aan dat dan alsnog te doen, want het is niet bij de dood van deze twee kinderen in Sabra en Shatila gebleven.


Red.:   Alle vormen van het aanhangen van ideologie vormen een risico voor alle vormen van retorische trucs. Dus ook het multiculturalisme en hondsbrutaliteit:


Van:  Volkskrant.nl, Opinie, 15-10-2010, column door Malou van Hintum

André, je hebt gelijk!

Laat de politiek zich in godsnaam niet met geloofsaangelegenheden bemoeien

In Nederland zijn kerk en staat gescheiden. Politici die dat willen veranderen, ondermijnen de neutrale positie van de staat en daarmee zijn legitimiteit. ...


Red.:   De eerste zin is een glasharde leugen - een hondsbrutaliteit (in de Grondwet en diverse uitvoeringwetten worden aan godsdienst allerlei recht boven alle andere meningen toegekend). Ze is noodzakelijkheid om de tweede zin te kunnen formuleren: oproepen aanpassing van de Grondwet zijn FOUT. In feite zijn die oproepen juist erop gericht om de bevoordeelde positie van de godsdienst uit de wet te halen. Omdat hiermee de rechten van moslims worden aangetast, is de rabiaat multiculturalistische auteur ertegen  .
   Weer eentje aangaande Amerika en China:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2011, ANP.

VS versterken vloot

De VS versterken hun Zevende Vloot in de Stille Oceaan die vanuit Japan opereert. Dat heeft de Amerikaanse viceadmiraal Scott Van Buskirk maandag gezegd. De versterking is bedoeld om tegenwicht te bieden aan de maritieme expansie van China. De Zevende Vloot bestaat uit zeventig schepen en driehonderd vliegtuigen. De vloot wordt uitgebreid met enkele schepen. Bestaande vaartuigen en vliegtuigen worden met nieuwe raketten uitgerust. Van Buskirk waarschuwde Peking om militaire provocatie te vermijden. ...


Red.:   Een glaszuivere hondsbrutaliteit: als China zijn vloot voor zijn eigen wateren zou versterken zou dat een provocatie zijn ten opzichte van de Amerikaanse die voor de kust van China rondvaart ...
    Weer een hondsbrutaliteit uit kringen van de steuners van Israël - onderwerp is het opheffen van de racistische en discriminerende uitzonderingspositie die joden en moslims hebben aangaande diverse zaken, waaronder rituele slacht - iedereen moet dieren  verdoven, met uitzondering van deze twee groepen:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2011, van verslaggever Ron Meerhof

Reportage | Ledenraad PvdA verwerpt verbod ritueel slachten

Meer pijn bij onverdoofd slachten? Dat is niet bewezen

Niet meer ritueel slachten? Dat initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren is disproportioneel en discriminatoir, zeggen PvdA'ers.

Al aan het begin van de vergadering van de PvdA-ledenraad, zondag in de Utrechtse Jaarbeurs ...
    Ronny Naftaniël, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI), zegt zich niet te kunnen voorstellen dat de PvdA-fractie het verbod na de ledenraad nog zal steunen. 'Alleen al de tekst is discriminerend, met die expliciete uitzondering voor joden en moslims.'    ...


Red.:   En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2011, van verslaggever Ron Meerhof

Actie voor behoud rituele slacht

Met handtekeningen en ingezonden brieven proberen tegenstanders van een verbod op de onverdoofde rituele slacht tot het laatste moment de uitslag te beïnvloeden van de stemming van vanmiddag in de Tweede Kamer. Vooral de druk op de PvdA wordt vanuit Joodse én Islamitische hoek hoog opgevoerd.
    Bijna vijftig PvdA'ers ondertekenden een initiatief van de voormalige Rotterdamse deelgemeentebestuurder Robert Baruch. Ze uiten felle kritiek op het besluit van de PvdA-Kamerfractie om vast te houden aan steun voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.   ...
    'Het amendement waar de fractie zich achter heeft gesteld lijkt een mooi en werkbaar compromis', schrijven Baruch c.s., 'maar in de praktijk neemt het het discriminatoire karakter van het wetsvoorstel niet weg, en is onuitvoerbaar.' ...


Red.:   Het afschaffen van discriminatie beschrijven als discriminatie ... Je moet maar durven.
   Terug naar de kampioenen:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2011, van correspondent Rolf Bos

Palestijnen gaan VN vragen om erkenning

Het is officieel: de Palestijnen gaan in september aan de Verenigde Naties vragen Palestina te erkennen als onafhankelijke staat. Dat heeft de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt.
    Israël is fel gekant tegen zo'n eenzijdige stap. Een onafhankelijke Palestijnse staat kan alleen ontstaan na 'eerlijke en directe' onderhandelingen, aldus een verklaring van de Israelische regering.   ...


Red.:   "Open en eerlijke onderhandelingen", stelt de gangster voor die een machinegeweer op je gericht houdt:
  Jeruzalem verwacht rond de gang van de Palestijnen naar de VN flinke demonstraties van Palestijnen, en vreest dat die protesten kunnen leiden tot geweld. Het Israëlische leger legt nieuwe landmijnen langs de grens met Syrië om Syrisch-Palestijnse betogers tegen te houden bij de Golan-hoogvlakte. Veel oude mijnen werkten niet toen demonstranten in juni de grens bestormden. Israëlische militairen openden toen het vuur op de betogers, van wie een twintigtal de dood vond.

... en twee vrienden, Amerika en Europa, op de belendende percelen heeft zitten met granaatwerpers in de aanslag:
  In de Veiligheidsraad zal het Palestijnse verzoek tot erkenning weliswaar een meerderheid van de stemmen krijgen, maar zal een veto van de Verenigde Staten ongetwijfeld roet in het eten gooien. Washington heeft al eerder gezegd een eenzijdige Palestijnse stap naar onafhankelijkheid niet te zullen honoreren.

Hondsbrutale leugenaars.
    Er zitten ook vertegenwoordigers in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 12-07-2012, column door Arnon Grunberg

Kievitseieren

In Tunesië, Libië en Egypte zijn verkiezingen gehouden. In Egypte en Tunesië wonnen islamitische partijen. Toen het hoogste gerechtshof in Egypte in samenwerking met het leger het parlement ontbond, was de reactie in het Westen schouderophalen.
    Dezelfde mensen die vrezen dat Europese integratie een einde zal maken aan de democratie in Europa menen dat de democratie in de Arabische wereld een tandje lager mag. ...


Red.:   Met als ingesloten redenatie: "Mensen die minder democratie in de Arabische wereld deugen niet - mensen die minder democratie in de Arabische wereld willen zijn dezelfde als mensen die minder Europa willen - ergo: mensen die minder Europa willen deugen niet".
    Een mooie redenatie. Gebaseerd hierop: 'Dezelfde mensen die vrezen dat Europese integratie een einde zal maken aan de democratie in Europa menen dat de democratie in de Arabische wereld een tandje lager mag.' Hetgeen een hondsbrutale leugen is. Een leugen van de soort dat alle Palestijnen terroristen zijn, en alle Israëliërs onschuldige burgers.
    Eentje uit een lange reeks voorgaande exemplaren:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2012, van correspondent Jan Hunin

Zeker 9 doden bij aanslag op bus

Een bomaanslag op de luchthaven van de Oost-Bulgaarse stad Burgas heeft het leven gekost aan minstens negen Israëlische toeristen. ...
    De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelde onmiddellijk Iran verantwoordelijk voor de aanslag. ...


Red.:   Als hij zo goed zou hebben geweten dat hier Iraniër achter zaten, had hij het kunnen voorkomen. Netanyahu is gewoon een vuile en hondsbrutale leugenaar - zo staat hij al jaren bekend.
    Hier weer zijn enige concurrent voor de eerste plaats in de competitie van hondsbrutaliteit:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2013, van verslaggever Fokke Obbema

Militaire opbouw China 'bedreigend' voor VS

Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet in de militaire opbouw van China een grote bedreiging. ...
    Tot dusver onthield Washington zich van dit soort nadrukkelijke aantijgingen, in een poging de relatie met China goed te houden. ...
    ...Zo hoopt China 'elektronische en traditionele wapensystemen te gebruiken om de militaire aanwezigheid van de VS geleidelijk terug te dringen tot op bijna 2.000 mijl (ruim 3.200 kilometer, red.) van de Chinese kust, in het midden van de Stille Oceaan.'
    ... bestaande Amerikaanse aanwezigheid in de Aziatische regio. De VS beschikken over grote militaire bases in zowel Korea als Japan en die landen liggen royaal binnen de genoemde zone van 2.000 mijl.    ...


Red.:   Over bedreiging gesproken ...
    Overigens is het dus ook tijd, in verlenging van de campagnes om Tibet terug te geven aan de oorspronkelijke bewoners, om het Amerikaanse continent terug te geven aan haar oorspronkelijke bewoners. Net als Palestina.
    Dus hier heb je weer zo'n samenloop der dingen: nomadisme, agressiviteit, en hondsbrutaliteit. Je zou die nomaden en migranten regelrecht uit hun woonwagens schieten ... De wereld heeft toch een paar miljard mensen te veel, en die nomaden en migranten is het meest parasitaire deel ervan.
   En daar zijn de Joden weer - de situatie met het fascisto-nationalisme in Israël wordt namelijk zo nijpend dat Amerika te hulp is geschoten door "vredes"-onderhandelingen te organiseren::


Uit: De Volkskrant, 01-08-2013, door Ratna Pelle, medewerkster van de website israel-palestina.info

Vrede kan niet alleen via Israël tot stand komen

Palestijnen gaan hoe dan ook vrijuit als de vredesbesprekingen onverhoopt mislukken.


Tussenstiel: De sleutel voor vrede ligt bij de internationale gemeenschap

De vredesbesprekingen, of eigenlijk de voorbereidende gesprekken, zijn eindelijk begonnen. ...
    Zolang de internationale gemeenschap deze Palestijnse houding blijft ondersteunen en eenzijdig Israël onder druk zet, zal er geen vrede komen. ...
    ... Ze zet de partijen tegen elkaar op door de een te vertroetelen en de ander continu te kapittelen. Ze kweekt aan beide kanten een slachtoffergevoel en -cultus. ... bij de Palestijnen omdat ze zo totaal onkritisch worden bejegend en nooit ergens voor verantwoordelijk worden gehouden; alles ligt immers altijd aan de bezetting waaronder ze te lijden hebben. Zolang dat niet verandert, hebben vredesbesprekingen geen enkele kans van slagen.


Red.:   Het voorstel van de Joodse Ratna Pelle om tot vrede te komen: de international gemeenschap moet de Palestijnen verantwoordelijk te houden voor de bezetting van hun grondgebied door de Joden.
    Maar deze zoveelste hondsbrutaliteit mag geen aanleiding zijn, ook niet tezamen met al die andere gevallen van hondsbrutaliteit, om een hekel te krijgen aan Joden. Dat is namelijk antisemitisme  . Om een hekel te krijgen aan Joden. Ook als bijna collectief Joden dingen doen en zeggen om heel erg een hekel aan te krijgen.
    De Amerikanen proberen naarstig de schijn te wekken te onderhandelen tussen Israël en de Palestijnen, waarin Israël niet meewerkt door alles in feite af te wijzen en gewoon door te gaan met bouwen in  bezet gebied. De Palestijnen reageren door naar de Verneigde Naties te stappen voor erkenning. Hier de reactie van Israël:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2014, Reuters

Israël pikt stappen Abbas niet

De Israëlische premier Benjamin Natanyahu heeft met strafmaatregelen gedreigd, nadat de Palestijnse president Mahmoud Abbas eenzijdig stappen had ondernomen om erkenning te krijgen voor een Palestijnse staat. . ...


Red.:   Hondsbrutaliteit.
    Naast van Joden in Israël is hondsbrutaliteit ook een kenmerk van de geldfascisten die de westerse wereld regeren, zodra hun belangen enigszins geschaad worden. Hier een stukje uit één van hun media - het onderwerp is de burgeroorlog in Oekraïne ontstaan na de machtsgreep van  extreem-nationalisten en neo-nazi's genaamd Svoboda en Rechtse Sektor in Oekraïne. Eerst de hoofdbewering van het stuk:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2014.

Andere opinies | Rusland

Genoeg is genoeg - of toch weer praten met Poetin?


Moet Poetin een uitweg geboden worden via onderhandelingen? Of is het hoog tijd voor harde sancties? .

The Economist

...    Het neerschieten van MH17 is bovenal een tragedie van te vroeg beëindigde levens. Maar het is ook een teken van het kwaad dat Poetin heeft gedaan. Onder zijn leiding is Rusland weer een land geworden waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen waarheid en onwaarheid. ...
    ...In de samenleving die hij heeft gevormd, is liegen een eerste reactie. En Poetin is verstrikt geraakt in zijn eigen leugens. ... Zo voeden zijn leugens thuis zijn wandaden in het buitenland.
    Deze doublespeak herinnert aan de Sovjettijd. Aan deze leugenachtigheid komt ooit een einde ...
    Het Westen accepteerde Poetins leugen ...


Red.:   Met enige ironie in de stem zou men hier kunnen beweren dat men stelt dat Poetin liegt ...
    Oké, maar dan moeten er ook uitspraken komen van Poetin. Hier zijn ze:

  Toen zijn handlangers propaganda verzonnen over fascisten die Kiev besturen en 3-jarige jongetjes aan kruizen timmeren, steeg zijn populariteitscijfer van bijna 50 naar 80 procent.

Dat is het enige citaat in het hele stuk uitleg of detail dat refereert aan meningen van de vijand (dat is hier duidelijk de mening: men spreekt tegen de vijand). Er is geen andere uitspraak van de Russische kant te vinden, in het stuk.
    Goed, toch een analyse. Ten eerste: het is geen uitspraak van Poetin. De uitspraak refereert aan 'handlangers van Poetin'. Dus wat er ook aangaande die uitspraken bewezen gaat worden, het gaat niet over Poetin.
    Ten tweede: wat er staat is dat de bewering van de handlangers van Poetin over degenen die Kiev besturen een leugen is. Oftewel: dat degenen die Kiev besturen geen fascisten zijn. Dat is een bewijsbare leugen. De groepen die Kiev de macht hebben gegrepen, Svoboda en Rechtse Sektor, staan zelfs in Wikipedia uitleg of detail uitleg of detail omschreven als extreemnationalistische groepen. De afkorting "fascisten" is alleszins gerechtvaardigd.
    Ten derde: de uitspraak over het kruisnagelen van 3-jarige jongetjes is niet elders bekend in de media, en dient, gezien de ernst ervan, door verifieerbare citaten en bronnen bewezen te worden. Bij het ontbreken daarvan is, de uitspraak een leugen. En ze ontbreken.
    Dus wat is hier aan de hand: The Economist liegt, en beschuldigt vervolgens de andere partij van de omgekeerde leugens.
    Hondsbrutaler dan dit kan het nauwelijks komen.
    Maar The Economist is dan ook een vaandeldrager van de geldfascisten.
    Oh ja: en dat dan nog afgezien van de leugen dat men aantoont dat Poetin liegt, terwijl men het helmaal niet heeft over een uitspraak van zijn kant.
    Maar dat is natuurlijk een kleinigheid, als je leugens verkondigt van het type "Vanaf 03 uur 30 wordt teruggeschoten" om vervolgens Polen binnen te trekken.
    een standaard verkondigde leugen is dat "Israël" niet staat voor "alle Joden". Gegeven het feit dat geen enkle socilologische volkomen schrp afgebakende grenzen heeft, en alles dat op 80 procent of meer slaat al redelijk uiteindelijk is in welke sociologische situatie dan ook => , zoals bijvoorbeeld neergelegd in de uitdrukking "Noord-Koreaanse meerderheid" als het meer dan 95 procent betreft, is "Israël" de facto sociologisch gezien volkomen gelijk aan "Joden", omdat in de praktijk blijkt dat ruim meer dan 80 procent van alle Joden Israël steunt in al haar wandaden. En in het kader van die steun op de meest hardnekkige manier leugens, retorische trucs, en andere vormen van propaganda verspreidt. Waarvan hier nu een voorbeeld in het kader van hondsbrutaliteit":


Uit: De Volkskrant, 02-08-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Conflict Israël en Hamas

Reportage | Tegenoffensief Joodse jongeren

'Wij ontmaskeren leugens'

In de beeldvorming is Israël de meedogenloze onderdrukker, die zich schuldig maakt aan volkerenmoord. Kan de pro-Israël-lobby dit beeld nog bijstellen? 'Dat is een hell of a job.'


Tussentitel: Wat proportioneel is, moet iedereen voor zichzelf uitmaken - Joep de Geus - voorzitter van CIJO


Red.:   In de weergegeven koppen staan al diverse leugens, te beginnen met het eerste woord: daar waar 'conlfict' staat had moeten staan "oorlog" - de manier waarop het er toe gaat in Gaza is precies hetzelfde al tijdens de Tweede Wereldconflict - eh ... oorlog.
    In de onderkop staat 'In de beeldvorming is Israël de meedogenloze onderdrukker', stellende dat buiten de beeldvorming, dat wil zeggen: in de werkelijkheid, Israël dat niet is. Dat is een keiharde leugen.
    En is de tussentitel staat dat iedereen voor zichzelf kan uitmaken wat al dan niet deugt, qua aantallen slachtoffers. Prima. Dan maakt deze redactie voor zichzelf uit dat de nazi-reactie op de weerzinwekkende Joodse religie en cultuur, met haar Absolute Superioriteit gegeven aan het Joodse ras door Alomvattende Almacht, een zeer proportionele reactie is, ook al waren er enkele miljoenen doden bij betrokken. En is de reactie van de Joden om naar Palestina te gaan om daar Palestijns land en bezit in te pikken volkomen disproportioneel ten opzichte van die proportionele nazi-daden.
    Wie het niet eens is met die laatste conclusies, stelt dus impliciet dat Joep de Geus liegt.
    Waarna we toegekomen zijn aan de echte kop: 'Wij ontmaskeren leugens'. het is dus precies andersom: zij maken de leugens, en liegen ons hondsbrutaal voor dat hun tegenstanders liegen.
    Een bijzonder exemplaar uit dezelfde hoek


Uit: De Volkskrant, 29-09-2014, van verslaggever Theo Koelé

Israël en VS ontstemd over VN-speech Abbas

Tussentitel: Palestijnse president beticht Israël van genocide tijdens de Gaza-oorlog

Israël en de VS hebben dit weekeinde ontstemd gereageerd op de toespraak van de Palestijnse president Abbas voor de Verenigde Naties. Een zichtbaar ziedende Abbas betichtte Israël van volkenmoord, doelend op de Gaza-oorlog van deze zomer. ...
    Het woord genocide (volkenmoord) riep in Israël verontwaardigde reacties op, omdat het herinneringen oproept aan de Holocaust. In de populaire Israëlische krant Yediot Ahronot schreef een commentator dat het gebruik van die term vrijwel gelijk staat aan een oorlogsverklaring. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman sprak over 'diplomatiek terrorisme'. Premier Netanyahu zei, voordat hij zondag afreisde naar de VN in New York, dat hij daar de 'leugens' van Abbas zal weerleggen.    ...


Red.:   Een bijzonder exemplaar omdat het een dubbele hondsbrutaliteit is: men beschuldigt hondsbrutaal de andere partij van de eigen hondsbrutaliteiten. Om in de termen van die Joodse krant te praten: Het staat vrijwel gelijk aan een oproep tot het gooien van atoombommen op Israël.
    Hé ... Van elders op de webiste een bijdrage uit een heel ander terrein - maar oom deze bijdrager is een rabiaat ideoloog, natuurlijk, namelijk Volkskrant-columnist, voormlaig chef-economieredactie en econoom Frank Kalshoven:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2008, column door Frank Kalshoven

Wederopstanding van de marktwerking

Tussentitel: De heersende mode tegen marktwerking begint stomvervelend te worden

'Uit international onderzoek blijkt dat marktwerking de afgelopen jaren aanzienlijk heeft bijgedragen aan de productiviteitsstijging in Nederland.' Dit zei Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) ...
    Teulings kiest genuanceerd stelling tegen de heersende mode om alles wat ruikt naar marktwerking, liberalisering of deregulering op één hoop te gooien als 'neoliberale ideologie' en daar vervolgens de fik in te steken.


Red.:   Het is natuurlijk precies andersom:  zelfs of ook in de Volkskrant is het neoliberalisme de huis-ideologie en een volkomen heilig huisje. Omdat bijvoorbeeld iemand in de politiek als Emile Roemer van de SP, er iets tegen beweert, wordt hij universeel irreëel bevonden, en een maoïst en communist. Of in de woorden van Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque (de Volkskrant, 14-04-2012, door Philippe Remarque uitleg of detail ):

 

Is de Volkskrant te links?

Geachte heer Bolkestein,

...    Ten eerste doet u het voorkomen alsof Nederlandse journalisten tegenstanders van het kapitalisme zijn. Ik kan u verzekeren dat op de hele redactie van de Volkskrant niet een journalist te vinden is die het kapitalisme verwerpt of ontkent dat de markteconomie ons grote voorspoed heeft gebracht.

Een rabiate neoliberale leugen Wetenschap en techniek hebben voorspoed gebracht, kapitale, de "term met een minder onmenselijk gezicht" voor "neoliberalisme", heeft daar alleen maar aan afgedaan.
    Terug naar de "gewone" zaken:


Uit: Volkskrant.nl, 09-09-2014, bewerkt door: redactie.

Canada: actie Russische straalvliegtuigen 'onnodig provocatief'
 
Drie Russische straalvliegtuigen zijn zondag laag over een Canadees marinefregat gevlogen dat bezig was met een oefening op de Zwarte Zee. Dat heeft de Canadese minister van defensie Rob Nicholson vandaag gezegd. Hij noemt de actie 'onnodig provocatief'.


Red.:
   Natuurlijk komt het voor geen seconde in de hoofd van de minster op dat het varen met een oorlogsschip voor de Russische kust iets provocatiefs zou kunnen inhouden ...
    Een exemplaar met een inleiding:


Uit: Volkskrant.nl, 31-12-2014, ANP, redactie

Palestina treedt toe tot het Internationaal Strafhof

Palestina heeft zich aangesloten bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De Palestijnse president Mahmoud Abbas tekende daartoe het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het ICC. Daarnaast tekende hij negentien andere internationale verdragen, aldus de Palestijnse televisie.


In Israël was menigeen bevreesd voor die stap. Israëlische militairen of politici zouden als verdachten van oorlogsmisdaden tegen Palestijnen voor het ICC in Den Haag kunnen worden gedaagd, zo vreest men.    ...


Red.:   En hier is hun reactie:


Uit: Volkskrant.nl, 03-01-2015, redactie

'Israël wil Palestijnen aanklagen voor misdaden tegen menselijkheid'

Israël onderzoekt of het mogelijk is Palestijnse leiders in onder meer de Verenigde Staten aan te klagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Dat heeft een Israëlische functionaris vandaag gezegd. De stap is een reactie op de Palestijnse toetreding tot het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC).


Volgens de regeringsmedewerker kunnen de Palestijnen rekenen op 'grootschalige' aanklachten in de VS en daarbuiten. ...


Red.:   Tijd voor de nazi's om een proces aan te spannen tegen de Joden vanwege de provocaties zoals parasitisme en nomadisme die geleid hebben tot hun besluit ze te gaan vervolgen ...
    Helaas niet weer te geven in geschreven tekst, maar te mooi om te laten liggen. De dader is ene Anne Applebaum uitleg of detail , bekend anticommunistisch oorlogshitser. Ze wordt geinterviewd na een Russische journalist, in Nieuwsuur  (11-02-2015). Die Rus maakt zulke sterke punten, dat Applebaum er bezwaar tegen maakt dat ze moet spreken nadat deze man aan het woord is geweest. "Waarom zetten jullie me hier neer nadat die meneer die het woord journalist niet waard is aan het woord is geweest? Jullie hadden hem nooit op televisie moeten toelaten".
    Geheel in lijn met voorgaande optredens in deze rubriek, is ook mevrouw Applebaum Joods.
    En daar is de draaideur-woordcrimineel weer:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2015, Reuters, ANP

Russische drones boven slagveld Syrië


Rusland verkent het slagveld in Syrië met drones. Dat stellen Amerikaanse bronnen tegenover persbureau Reuters. ... De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beklemtoonde maandag op bezoek in Rusland dat hij vreest dat de Russische bemoeienis de veiligheid van Israël bedreigt. ...


Red.:   Zelf naar believen dit en andere buurlanden bombarderen, en dan protesteren als een ander land één van die buurlanden op verzoek van dat buurland te hulp schiet ...
    En meteen maar weer over naar dat buurland:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2015, van verslaggever Theo Koelé

Israël woedend om 'Jodenster' op producten uit bezet gebied

Antisemitisme. Discriminatie. Een beloning voor Palestijns terrorisme. In scherpe bewoordingen hebben Israëlische politici woensdag afstand genomen van richtlijnen van de Europese Commissie (EC), bedoeld om producten uit Joodse nederzettingen in bezet gebied voortaan te voorzien van een apart etiket. Bedrijven in de EU-lidstaten zouden die goederen niet langer mogen verkopen als 'Made in Israel'.    ...


Red.:   Het feit dat die producten elders verkocht worden, is al een overtreding van de internationale wetten - de westelijke Jordaanoever is officieel bezet gebied. Illegaal bezet. Dus die producten zijn illegaal. En de verkoop erboven in expliciet verbieden. Bij wet.

  'Schaamteloos', noemde premier Benjamin Netanyahu het besluit ...

...
    Gotspe ...
  Enkele leden van de Knesset, het Israëlische parlement, schrokken er niet voor terug een vergelijking te trekken met de nazi-tijd. Etiketten zouden volgens Michel Oren, lid van een gematigde partij, een equivalent zijn van de Jodenster.

De bezetting van Palestina is een equivalent van de bezetting van Sudetenland, Oostenrijk, Polen en nog wat Europese landen assorti ...
    In Nederland is hondsbrutaliteit relatief zeldzaam. Een voorbeeld werd vertoont in het praatrogramma van de politieke-correctheid: Pauw uitleg of detail (29-04-2016, na 0:30 min.). Minister-president Rutte heeft iets hoogst opmerkelijks gezegd tijdens zijn wekelijkse vrijdagmiddag-interview met de NPO: "Wij gaan ons niet aanpassen aan de nieuwkomers". Pauw legt het voor aan zijn gasten, als eerste Ahmed Aboutaleb, moslim-burgmeester van Rotterdam. Zijn antwoord: "Er is nooit iemand geweest die heeft gezgd dat wij (de Nedelanders, dus) ons moet aanpassen". Een hondsbrutale leugen. Pauw valt hem bij: "Daarom vroeg ik het ook". Ook dus een hondsbrutale leugen. Twee keer "Midden-Oosten": moslim en Jood. Ook daar wordt regulier gelogen alsof het gedrukt staat. Sinds al circa 8000 jaar en circa 1400 jaar.
    De aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen is aan de gang, en The New York Times heeft de rabiate campagne geleid om Donald Trump als persoon zwart te maken, met allerlei beschuldingen als "vrouwenaanrander" en Poetin-vriend" - een belediging voor de democratie. Hier hun laatste bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2016.

'Trumps minachting voor democratie'

In een commentaar naar aanleiding van het laatste debat tussen Trump en Clinton stelt The New York Times dat Trump nu heel Amerika heeft beledigd.

'Donald Trump is overgegaan van het beledigen van de intelligentie van de Amerikaanse stemmers naar het beledigen van de Amerikaanse democratie zelf in het derde en laatste presidentiële debat. ... hij zei dat hij niet van tevoren wilde toezeggen dat hij de uitkomst zou accepteren.    ...


Red.:    Maar natuurlijk niet. Het is glashelder dat de elite alles zal doen om zijn verkiezing te voorkomen. Waarvan de NYT nog enkele specimen geeft:
  Het debat was opnieuw een oefening in narcisme, bombastische taal en leugenachtigheid voor Trump. We mogen hopen dat dit zijn laatste grote vertoon is van zijn enrome ongeschiktheid om president te zijn.
    Het debat werd streng geleid door moderator Chris Wallace, maar Trump toonde geen enkele neiging om te stoppen met zijn gepest en doortraptheid om alle aandacht op zichzelf te richten in plaats van op de problemen van de natie.

Het is dus volkomen duidelijk dat de NYT en elite tot alles bereid is. Ook tot het frauderen van de verkiezingen. Waarop de hondsbrutaliteit volgt:
  Opnieuw moest hij onder ogen zien wat zijn reputatie in recente opiniepeilingen in een noodtempo had geschaad, zijn trotste pochen in 2005, terwijl een microfoon openstond, dat hij vrouwen seksueel lastig viel. Er hebben zich vrouwen bekendgemaakt die voorbeelden gaven van dat misbruik, en Trump zei, hij loog, dat de beschuldigingen vals waren.

Alsof hij dat blufgesprekje zef in de openbaarheid had gebracht, zelf die vrouwen opgezocht om zich te melden met beschuldigingen. In plaats van de werkelijke dader: The New York Times. Die ook nog met deze gotpse komt:
  'Ze willen of beroemd worden of haar campagne zorgde ervoor', zei hij. 'Ze heeft deze mensen ertoe bewogen zich te melden', zei hij over Clinton, en hij gaf zoals gewoonlijk geen bewijs voor zijn uitspraken.

Het zijn die vrouwen die geen enkel bewijs hebben geleverd voor hun uitspraken. En het is de NYT die geen bewijs heeft geleverd voor hun oveige rabiate claims.
    Kortom: The New York Times doetr haar bijnaam volkomen eer aan The Jew York Times (Brooks, Cohen, Friedman, Haass, Klugman enzovoort).
    En uit hetzelfde "debat":


Uit: De Volkskrant, 29-10-2016, column door Paul Brill

Trumps geest zal nog lang rondwaren in VS

...    De afschuw blijft niet beperkt tot Clinton en haar entourage. Ook prominente Republikeinen die zich ten dele of helemaal hebben gedistantieerd van Trump, moeten het ontgelden. En niet te vergeten de Mainstream Media (MSM), die allemaal onder een hoedje met Clinton heten te spelen. Complottheorieën tieren welig.   ...


Red.:   Een zeldzaam hondsbruatle leugen. En alweer van uit de Joodse hoek. Wat deed herinneren aan een soortgelijke uitspraak van Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, column door Arnon Grunberg

Folklore

...    Nu heeft Grimbert Rost van Tonningen een roman gepubliceerd ...
    Opvallend genoeg doet Rost van Tonningen in dat interview merkwaardige uitspraken over Joden: 'Kijk, als een Jood de zaak belazert in Griekenland, dan spreek ik hem erop aan. Maar daaruit mag je nooit concluderen dat alle Joden niet deugen.'
    Ook suggereert Rost van Tonningen dat de kredietcrisis is veroorzaakt door Joden, volgens Rost van Tonningen 'razendslimme mensen'.
    Klassiek antisemitisme,


Red.:   Klassieke hondsbrutale leugens: het bedonderen door Griekenland is uitgevoerd door Goldman Sachs, hét symbool van de Joodse financiële wereld, en, daar gezien als belagnrijkste bank in die wereld, ook een symbool van de Joodse dominantie van die wereld. En de fiannciële wereld is de onomstreden veroorzaker van de kredietcriis, met vooraan in dat proces ook een andere Joodse bank: Lehman Brothers.
    In de aanloop naar de Amerikaanse presidnnetsverkiezingen hebben (bijna) alle Amerikaanse media gelogen op een nooit eerder vertoonde manier, met vooraan en met een ruime voorsprong de Joden van The New York Times. Hoogtepuntje: "Clinton heeft 98,4 procent kans om te winnen". Niemand buiten de (A merikaanse) politieke-correctheid gelooft nog een woord vanuit de die hoek. Hier is de karakteristieke Joodse reactie:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2017, door  Laurence Schoukens

New York Times komt op voor feiten

The New York Times hamert in tv-spotjes op het nut van feiten en onafhankelijke journalistiek. ...
     Op de Amerikaanse zender ABC werden de Oscars gisteren onderbroken voor een tv-spotje van The New York Times met als titel: The truth is hard (De waarheid is moeilijk). ...
    In het filmpje lezen voice-overs zwarte blokletterzinnen voor over 'hun' waarheid, die op een witte achtergrond verschijnen. Het begint rustig, met één mening, en wordt allengs chaotischer. ...


Red.:   Kortom: precies wat er gebeurde tijdens de verkiezingsnacht. Met uiteindelijk:

  'De waarheid is moeilijk', eindigt het filmpje. 'Moeilijk om te vinden, moeilijk om te kennen, maar bovenal belangrijker dan ooit.'

Die waarheid dus zijnde dat Joden kunnen liegen wat ze willen, de waarheid toch uiteindelijk wint en dat dan iemand als Donald Trump gekozen  blijkt te worden.
Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .