WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: illegalen

6 aug.2015

Natuurlijk is het volkomen helder dat iedereen die illegaal  in Nederland verblijft, er uit moet. Handhaaf je dat niet, dan is per definitie het begrip "illegaliteit" afgeschaft, "per definitie" heier staande voor de praktische vorm van "definitie"  : kijk hoe men er naar handelt.
    Daarmee is de houding tegeover de term "illegaal" een van de betere middelen om migratiefundamentalisten te detecteren - migratiefundamntalisten zijnde iedereen die tegen beperking van immigratie is. Oftewel: zijnde iedereen die voor volledig vrije immigratie is.
    Punt is dat slechts weinigen dat laatste openlijk zullen toegeven omdat het absurd is, maar ondertussen wel voor volledig vrije immigratie strijden. Een van de tekenen  waarvan dus is iedere vorm van verzet tegen of kritiek op de term illegaal. Inclusief alle terminologie, zeer populair bij politiek-correcten, lijkende op "Niemand is illegaal", of nog mooier want inhoudende de term "mens": "Geen mens is illegaal". Dat laatste dus zijnde een combinatie van "Niemand is illegaal" en "Het zijn (toch) allemaal mensen"  .
    De bezwaren tegen de uitdrukking zijn al veelvuldig geuit, en hier is degene die aanleiding is voor de invoer in de verzameling:


Uit: Joop.nl, 03-08-2015. uitleg of detail

Twitterbot corrigeert: Geen mens is illegaal

Termen 'illegale immigrant' of 'illegaal' voor niet-erkende vluchtelingen zijn zo ingeburgerd, dat ze hun weg naar de politiek vinden


Geen mens is illegaal, maar toch spreekt men nogal eens over ‘illegale immigranten’. ...
    Twee Amerikaanse journalisten creëerden een Twitterbot die gebruikers van de Engelse term ‘illegal immigrant’ corrigeert. Automatisch krijg je een reply met de tekst “people aren’t illegal. Try saying ‘undocumented immigrant’ or ‘unauthorized immigrant’ instead”.    ...
    Patrick Hogan, één van de bedenkers van de Twitterbot laat in een verklaring aan BBC weten wat hun beweegredenen waren om de bot te maken:
  "We zien dat de uitdrukkingen ‘illegale immigrant’ en ‘illegaal’ veel worden gebruikt in politieke debatten. Wij vinden het een zeer onmenselijke manier van verwijzen naar iemand."


Red.:   Wat allemal dus verkoopspraatjes zijn voor de poltike van volledig vrije immigratie. Meestal dus, zo ook hier, in de combintie met "Iedereen is een mens".
    En ntuurlijk stan de media vooran om hier in mee te doen door het idee te verspreiden
  BBC: The Twitter bot that 'corrects' people who say 'illegal immigrant'

Waarna Joop.nl nog eens expliciet duidelijk maakte dat het hier gaat om de strijd tegen beperking van immigratie oftewel voor volledig vrije immigratie:
  Update 14.40

Eén van die mensen die een mening heeft over de vluchtelingenproblematiek is Catherine Keyl. In het Radio 1-programma De Ochtend zegt zij dat de grenzen van Europa dicht moeten.
  "Deze vluchtelingenstroom gaat natuurlijk niet stoppen, dat is duidelijk. Zeker niet als we blijven reageren zoals we nu doen […] Zo hebben we andere problemen in het verleden ook behandeld en we weten hoe die zijn afgelopen, dus dat is niet handig. Ik denk dat we gewoon met z'n allen tot een beslissing moeten komen, namelijk dat Europa gewoon dicht moet voor die enorme hoeveelheid vluchtelingen, want onze hele sociale bestel staat op kraken […] Als ik lees dat een heel groot deel van de bijstandskeringen worden opgeëist door Somaliërs, denk ik: jongens, wij hebben hartstikke hard gewerkt om bijstandsuitkeringen te krijgen voor Nederlanders die geen werk meer kunnen krijgen, waarom moeten we gaan betalen voor Somaliërs, die wel tienduizend euro hebben om hier naartoe te komen? Het is net als met Griekenland: we stellen het uit totdat het een gezwel is, dat niet in de hand te houden is. (...) Wij kunnen het probleem niet oplossen voor die mensen. Dit moet in Afrika worden opgelost, niet hier."

Hier is Joop.nl dus heel erg tegen, oftewel: tegen de beperking van immigratie.
    En je weet het al: de absurditeiten staan eerst bij Joop.nl, en een tijdje later in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2015, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg

Syriër kan niet illegaal én vluchteling zijn

Een aanzet tot heldere definiëring in het migratiedebat, in het volle besef dat begrippen van kleur verschieten.

Tussentitel: Wees zuinig met watertaal, zoals 'stromen vluchtelingen overspoelen het land'


Red.:   Het is volkomen duidelijk: hier is de orwelliaanse taalpolitie aan het woord. Met onder andere dit edict:
  De term 'illegale migranten' is niet goed. Vluchtelingen die asiel zoeken worden ermee uitgesloten. Het woord illegaal is immers onverenigbaar met vluchtelingen en asielzoekers. Iedereen heeft het recht bescherming te vragen. Of die wordt verleend, is een tweede, maar illegale asielzoekers of vluchtelingen bestaan niet.

"Illegaal is Legaal". En "Oorlog is Vrede".

Naar Termen, afspiegeling  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .