WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: taalpolitie

De term "taalpolitie" heeft vele synoniemen. Zoals daar zijn "George Orwell", "1984", "Big Brother", "onderdrukking", "dictatuur", "concentratiekampen", enzovoort.

Nu klinken vooral de termen "onderdrukking", dictatuur", "concentratiekampen", enzovoort in onze westerse oren nogal negatief, om niet te zeggen sterk negatief.

Buiten de westerse cultuur, daarentegen, zijn ze dat niet. Om heel precies te zijn: in de islamitische wereld zijn ze hartstikke populair. Want "islam" betekent doodgewoon "onderwerping", en "onderwerping" is een haarscherp syboniem van "onderdrukking".

En die andere, "dictatuur", "concentratiekampen", enzovoort, passen er bijna even naadloos bij. Islam is zeker een dictatuur, want ze willen iedereen islamiseren, "concetratiekampen" is een redelijk goede omschrijving van die plaatsen in de islamitische wereld waar concentraties anders-gelovigen wonen, en voor ongelovigen kent men de behamdeling van mishandeling, marteling en moord.

Het spreekt dan ook volkomen voor zich dat moslims een strenge vorm van taalpolitie kennen.

Ze hebben zelfs een strenge vorm van beeldpolitie: je mag Mohammed niet afbeelden.

Maar wat heeft dat met Nederland te maken?

Heel simpel: de politieke-correctheid staat als één man achter de islam en de moslims.

Dus hanteert de politieke-correctheid als eerste stap richting concentratiekampen voor andersdenkenden een taalpolitie. Hier eerst toegelicht aan de hand van toewijsbare voorbeelden:

Voorbeeld nummer 1 (de Volkskrant, 11-07-2015, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
Vaarwel 'Marokkaan', 'Turk' en 'allochtoon'

Al jaren wordt selectief, inconsequent en misleidend met etnische kwalificaties in de krant omgegaan.


In een reportage over rellen in de Haagse Schilderswijk stond de volgende passage: 'Op het plein staan een man of driehonderd. Driekwart daarvan is Marokkaans, de rest Turks, Surinaams of Antilliaans.  ...

De conclusie van het artikel staat al in de kop. En is een raszuiver geval van taalpolitie. Het ging na langer zeuren in de media over de zaak eerst over "allochtoon", een synoniem van "niet-westerse immigrant".

Reden: de allochtonen willen het.

Voorbeeld nummer 2 (de Volkskrant, 29-10-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
De 'witte' verdringt de 'blanke' in de krant

Het bevoeglijke naamwoord 'blanke'gaat de Volkskrant verbieden. Reden:
'Blank' is net als 'neger' besmet met het koloniale verleden, vindt een groep die 'wit' prefereert.

De zwarten willen het.
Zwarte Piet zal vroeg of laat zijn traditionele bijvoeglijke naamwoord verliezen,  ...

De term 'Zwarte Piet gaat de Volkskrant verbieden.

Reden: de zwarten willen het.

En volgens de Volkskrant volgen er nog veel meer:
... de Nederlandse samenleving verschiet van kleur, waardoor er verschillend tegen ingeburgerde tradities en woorden wordt aangekeken. Dit sijpelt ook door in de krant, getuige de opkomst van 'wit'.

Reden: de gekleurden willen het.

Voorbeeld 4 ( Joop.nl, 29-10-2016, door Eric van Kaathoven - Communicatieadviseur uitleg of detail ):
Gebruik het woord ‘islamisering’ alleen als u Wilders wilt steunen

Dat waren de toewijsbare voorbeelden. Een selectie voornamelijk bepaald door het leesbereik van deze redactie.

Van een groter aantal woorden is wel de status bepaalbaar als "verboden", maar geen specifieke toewijzing voor handen. Hier is die lijst, ook bevattende een aantal neologismen die zouden moeten bestaan om diverse redenen, maar dat niet zijn door een verbod:
Achterlijkheid, allochtoon, assimilatie, barbarij, barbaar, black privilige, booslim, boosneger, criminaliteit (zwart), culturele nederlaag, cultuurrelativisme, cultuurverrader, deugmens, dobberneger, dode-bomentrol, elitarisme, eurofiel, GeenStijl, Gutmensch, illegaal, immigratiekosten, inteelt, islamisering, klaagneger, linkshufter, Lügenpresse, massa-immigratie, Nederlandhaat, neger, occidentofobie, overbevolking (Nederlandse), politieke-correctheid, remigratie, shariawijk, snotwin, superieur, taalpolitie (!), vijfde colonne, vreemdeling, xenofilie, xenorealisme, zandneger, en zwartjes. 

En als het uit het voorgaande nog niet duidelijk was: vrijwel al die verboden zijn er vanwege het hopeloze sociale, culturele en intellectuele onderpresteren van gekleurden van de diverse soorten.

En daarom is dit een volkomen juiste observatie van de Volkskrant:
Misschien volgt er nog een woeste woordenstrijd, het is tegelijkertijd een onomkeerbaar en organisch proces,

Waarbij aangetekend kan worden dat onomkeerbare en organische proces ook wel bekend is als "revolutie", of wat specifieker: burgeroorlog. Etnische burgeroorlog .

En u gelooft het beslsist niet, maar toreval toeval toeval: de volgende dag, bijna letterlijk slaat de taalpolitie keihard toe (de Volkskrant, 01-11-2016, door Remco Meijer, Martin Sommer):
'Allochtoon' geschrapt uit vocabulaire overheid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien met onmiddellijke ingang af van het woordgebruik allochtoon en autochtoon. Daarmee zetten zij een nieuwe norm voor de overheid. 

De overheid, dus, de taalpolitie. En de media en bijna hele politike, dus zeg maar weer: de hele elite. Of weer die bekende: de politike-ocrrecteheid. Die hier doet aan ver-pravda-isering.Wat geoaard gaat met veel meer leuegsn en contraducties dan er ooit in de Pravda hebben gestaan, wnat dan moet die zo dikmgeweest zijn als de bijbel -al smanegvat in de  bovenkop:
Begrip is niet precies genoeg en stigmatiserend

Brullen van d elach, ook dit: als jet begrip niet helder is, kan hte niet stignmatiseren, enomhekeerd. Wat niet helkder is dat is dat hier weer de bekende leugen-definitie van "alleochtoon" wordt gebruikt (één ouder geboren in het buitenland), terwijl iedereen op straat de term gebruikt voor "afkomstig uit Afrika of Arabirië". Plat uigedrukt: moslim of neger. Licht- of doker getintiër. Licht of donker in de beveiligingscamera-opnames van Opspring Verzocht.
    En definitief bevestigd door dit, tevens tussentitel op de website:
Wij zijn niet van de taalpolitie - WRR-lid Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde in Utrecht

Nogmaals brullen van de lach!!!
    En deze :
Verder speelt de negatieve klank van het woord allochtoon een rol. Het was ooit bedacht door de socioloog Hilda Verwey-Jonker als een neutraal begrip, om de woorden buitenlander of etnische minderheid te vermijden. Maar die beoogd objectieve werking is verloren gegaan - allochtoon werd zelf een beladen kwalificatie.

Oftewel: ze hebben de stront zelf in hun eigen ogen gesmeerd. Want hier stata dus ook wat er weer gaat gebeuren.
    En ze wten ook preceis wara de schoen wringt:
De WRR wil ook af van de begrippen westers en niet-westers.

Probeer ook eens: beschaafd en niet-beschaafd, achterlijk en niet-achterlijk, enzovoort.

Meteen maar even noteren wie er zich zoals op laat voorstaan tot de taalpolitie te behoren (Volkskrant.nl, 01-11-2016, door Pieter Hotse Smit, Berend Sommer):

Rondvraag over schrappen 'allochtoon' uit vocabulaire

Allochtoon in de ban: 'Politiek correcte oplossing voor niet-bestaand probleem'

Opiniërend hoofdredacteur De Morgen Bart Eeckhout

De Belgische krant De Morgen besloot in 2012 onder aanvoering van Bart Eeckhout het woord allochtoon zo min mogelijk te gebruiken. ...


De Belgische collega van Phlippe Remarque van de Volkskrant (de Azaanbode), Peter Venrdermeersch van het NRC Handelsblad (NSB Halalblad), de zak pata tdie dit doet voor Trouw, enzovoort

Taalkundige Wim Daniëls

'Och, dit is zo'n oude discussie. Die wordt al zeker tien jaar gevoerd. Ik had het destijds al een logische stap gevonden als het woord zou worden geschrapt. Mensen worden allochtoon genoemd terwijl ze dat volgens de definitie helemaal niet zijn.'    ...

Staande voor de lange rij "denskundigen" en "humoisten" die opdraven in Pauw, DWDD, enzvoort
Ombudsvrouw de Volkskrant Annieke Kranenberg

'Dit is een goed en onvermijdelijk initiatief van de overheid. In mei besloot de Volkskrant het woord allochtoon te vermijden in de eigen berichtgeving. Een jaar eerder had ik dit geadviseerd. De reden daarvoor is tweeledig: het is een vaag containerbegrip dat journalistieke nauwkeurigheid in de weg staat, want wie wordt ermee bedoeld? ...

Staande voor alles en iedereen die een oordeel mag uitspreken bij conflicten tussen moslims of negers en westerse mensen of belangen (zie ook CGB uitleg of detail , juristen uitleg of detail ), en dat per definitie doet voor moslims en negers, wnat sneu, zielig, enzovoort.

En het geldt ook voor de Volkskrnat-redactie als geheel (de Volkskrant, 02-11-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré):

Beladen woorden

Het is prima om 'allochtoon' als overheidswoord te schrappen ...

En zo gaat 2016 de boeken in als het jaar waarin de allochtoon verdween uit het overheidsjargon. ...s met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond.
    ... dat neemt niet weg dat de overheid er goed aan doet om zich vanuit haar voorbeeldfunctie te voegen naar de nieuwe situatie. ...

Onderwijl ergens wel wetende dat het niets oplost:
... verwacht er verder niet te veel van.

Tussentitel: Verdwijnt met het woord allochtoon ook wat lading uit het integratie-debat?

...   Verdwijnt daarmee ook wat lading uit het integratie-debat? Als de teloorgang van 'allochtoon' één ding duidelijk maakt, is het wel dat we geen overspannen verwachtingen moeten hebben van opgelegde taalaanpassingen. Maatschappelijke structuren en spanningen laten zich niet onderdrukken door woordkeuze. ...
    In die zin lost dit niets op. ...

Maar kennelijk is de redenatie: "Baat het niet, dan schaadt het niet".

Een ewnstige misvatting, In de ogen van iedereen met gezond verstand, en bijna de hele onderste tweederde van Nederland, is dit het zoveelste kenen dat de elite de allochtonen koste wat het kost de hand boven het hoofd wenst te houden bij hun sociale onderpresteren. Ze schaffen wel de juiste beschrijvnede taal af, maar willen tegelijketijd het geld van de Nederlandse burgers blijven uitdelen aan die lieden
... als het toch nodig is, zoals bij subsidieverdeling of bevolkingsstatistieken, spreken we over inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond.

Daartegen zal de weerstand steeds sterker worden, en zal de elite steeds drastischer maatregelen nemen. En daarom, door wat er in het verschiet ligt, zijn de synoniemen van "taalpolitie" die van "George Orwell", "1984", "Big Brother", "onderdrukking", "dictatuur", "concentratiekampen", enzovoort.
    Een van de sterkere bronnen van taalpolitie-neigingen is de partij die vroeger voluit Democraten66 heette, maar nu Dictators66 is:


Uit: Joop.nl, 09-03-2017 uitleg of detail

Google, doe niet zo racistisch


Google geeft automatisch zoeksuggesties die hevig discriminerend zijn. Europarlementariër Marietje Schaake van D66 wil de zoekmachine dwingen om dit soort aanvul suggesties te voorkomen. ...


Red.:   Taalpolitie. Zoals bekend uit 1984 uitleg of detail van George Orwell. Dat volgens de politiek-correcten slaat op de oude Sovjet-Unie maar dat boek was dan ook altijd, zoals iedereen met enig gezond allang besefte, veel meer van toepassing op Engeland en Amerika, zoals Orwell zelf al beschreef in Politics and the English Language  .
     En ze zijn erg succesvol:
...  In de Engeland volgen er al geen zoeksuggesties meer als er ‘all jews’ of ‘all muslims’ in wordt getikt.

En er is meer dan genoeg aanleiding om de pelotons te versterken:
Schaake vindt het absurd dat de correctie wel in Engeland is toegepast, maar niet voor Nederlandse zoekresultaten wordt doorgevoerd bij bijvoorbeeld joden, of Marokkanen.

Gepaard gaande met de van Big Brother bekende argumenten:
We onderwerpen voor Europese burgers van alles aan normen en controleren en testen vervolgens op deugdelijkheid; van speelgoed tot en auto’s en alle voedsel. Maar voor de internetdiensten die minstens zozeer ons leven bepalen, laten we de giganten hun gang gaan. ...

Oftewel: Marietje Schaake van Dictators66 gaat samen met Dictators66 bepalen wat er op het internet al dan niet deugt; volgens de "deug"-normen van Dictators66. Misschien is het raadzaam om uw subversieve boeken, zeg van Pim Fortuyn, Paul Cliteur of Afsnin Ellian en dergelijke,  alvast te verbergen achter een dubbele muur in uw woonkamer ...


Naar Termen, islamofobie  ,  Algemeen, overzicht  , of site home  .