WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: kwetsbaar

16 jan.2015

Het begrip "kwetsbaar"  wordt niet zo vaak gebruikt, omdat men (de PC'ers) ook best wel beseft dat dat iets te maken heeft met "achterstand", en wel achterstand van de soort "culturele achterstand" wat bijzonder dicht ligt bij "ongelijkheid der culturen", wat iets is waarmee een politiek-correcte nog niet dood tezamen wil worden gezien.
    Je vindt dus ook vaak synoniemen of pseudoniemen van de term. En: er moet een dringende aanleidng zijn. De aanleiding voor het starten van deze verzameling was de massamoord van de moslims op Charlie Hebdo. Zelfs, zelfs, Arnon Grunberg voelde zich gedwongen tot deze "last line of defence":


Uit: De Volkskrant, 10-01-2015, column door Arnon Grunberg

Zelfcensuur

'Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid, maar nooit zelfcensuur', aldus premier Rutte donderdag in Amsterdam. Die bewering is onjuist. Er bestaat geen cultuur zonder geboden en verboden, geen cultuur zonder zelfcensuur. Beschaving is voor een groot gedeelte zelfcensuur.    ...
    Maakt het een verschil of je de symbolen van de meerderheid ridiculiseert of van een minderheid die het moeilijk heeft?...


Red.:   Een overduidelijk synoniem van "kwetsbaar".
    En uit dezelfde tijd:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2015, door Flemming Rose - vertaling Kor de Vries

Tegen de tirannie van het zwijgen

Na de massamoord in Parijs wordt Europa met hernieuwde kracht voor het dilemma van de multiculturele democratie gesteld. Het is de diepe overtuiging van Flemming Rose dat we moeten vasthouden aan het recht om te beledigen als we als beschaving willen overleven.


Philippe Val, de toenmalige hoofdredacteur van Charlie Hebdo, kon zijn irritatie niet verbergen, toen hem in verband met een rechtszaak tegen het tijdschrift in 2007 werd gevraagd of het nou wel nodig was geweest om die spotprenten te plaatsen, of er geen sprake was van een onnodige provocatie van een toch al onder druk staande minderheid. ...


Red.:   Ook een overduidelijk synoniem.
    Dus maar eens in de Grunberg-verzameling gezocht naar originelen:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2012, column door Arnon Grunberg

De behoefte aan een zondebok

Nicholas D. Kristof, een columnist voor The New York Times, nam het in een recente column op voor de bankiers - rechts is Kristof zeker niet te noemen. Het banksysteem, schreef hij, is noodzakelijk voor de economie; aan de bankier an sich is niets immoreels.
    Uiteraard. Hoewel bankiers, anders dan bijvoorbeeld moslims in Europa, niet echt een kwetsbare minderheid vormen ...


Red.:   En:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2013, column door Arnon Grunberg

Frummelen

Op 17 november 1977 zond de Vlaamse televisie een interview met W.F. Hermans uit - het is te vinden op Cobra.be. ...
    Later in het interview zegt hij dat de behoefte van de mens om in onzin te geloven onoverwinnelijk is. ...
    Het agressief bestrijden van andermans onzin, ook tegenwoordig een geliefde hobby, vooral als het om de onzin van kwetsbare minderheden gaat ...


Red.:   Volgens Arnon Grunberg zijn onze minderheden, en maak daar maar onverkort "moslims" van, kwetsbaar - creolen hebben geen "onzin" van de soort die je zou willen bestrijden (je gaat als redelijk mens echt niet beginnen een het bestrijden van winti, tovenarij, en dergelijke).
    En een enkel exemplaar aangaande die laatste groep:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Geen zin in 'Alleen maar nette mensen'

...    Robert Vuijsje neemt ook zijn eigen milieu genadeloos op de hak. Maar elitair Amsterdam-Zuid heeft niet de kwetsbaarheid van het zwarte onderklasse milieu dat hij met venijn fileert.    ...


Red.:   Tja, als "intellectueel" voorganger van de groep zal je dat wel het beste weten ...
    Terug naar de Hebdo-aanleiding. Hier een echte professional die het kan weten:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2015, ingezonden brief van Trees Pels, onderzoeker en bijzonder hoogleraar 'Opvoeden in de multi-etnische stad' aan de VU

Woord kan ook zwaard zijn

In Vonk lijken de pleiters voor het recht van beledigen het te winnen van de verdedigers van matiging: 'Satire is vreedzaam', zo stelt Flemming Rose, 'ook al kan ze bijten en steken.' De 'beledigingsfundamentalisten' spelen volgens hem de tirannie in de kaart door hun 'absurde isgelijkteken tussen kwaadaardige woorden en kwaadaardige daden'.    ...


Red.:    Er waren in dat Vonk-katern meer moslim-apologeten dan dit soort meer beschaafde mensen, maar net zoals bij moslims, vallen de multiculti-idelogen keihard over dat ene artikel waarin het tegenovergestelde staat. Omdat ze het lezen, en onmiddellijk hun rationele ongelijk herkennen. En dat dan vervolgens moeten gaan ontkennen.
    Maar het ging om dit (vvorafgegaan door veel multiculti-prietpraat):

  Als persoon heb ik zeker begrip voor het beschimpen van mensen zonder zelfspot en zeker van terroristen en de ideologie die zij hanteren, als pedagoog pleit ik echter voor matiging in het debat. Dat kan misschien progressieve leden van minderheden benadelen, zoals Kenan Malik in dezelfde Vonk stelt, maar zij zijn daar beter tegen bestand dan de kwetsbare opgroeiende jongeren die niet tot deze elite behoren.

Juist ja ... De kwetsbare 95 procent ...
    Nog eens Duurvoort:


Uit: De Volkskrant, 19-01-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Empowerment

Van de aanslagplegers op Charlie Hebdo doken oude rapfilmpjes op. ... Dat intrigeerde en schokte mij, omdat het dezelfde hiphop was die mij gevormd heeft.  ...
    ...Ik volgde etnische studies en kwam uit bij de overtuiging dat het positief stimuleren, het empoweren van jongeren, vooral ook jongeren met een etnische achtergrond of uit een kwetsbaar milieu, zeker in die combinatie, een verschil kan maken.


Red.:   'Kwetsbaar milieu' ... Allochtone achterstandigen.
    De redelijke moslim:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2015, door Saïd Bouharrou, bestuurslid Al Moslimin-moskee Nijmegen en winnaar Ien Dalesprijs 2015

Goed dat moslims zich distantiëren van geweld

In Nijmegen laten moslims zien dat zij in vrede samenleven met anderen en dat van hen niets te vrezen valt.


...    ik begrijp ook dat men fundamentalistisch en sektarisch geweld moeilijk compleet los van de islam kan zien als de maniakken 'Allahu Akbar' scanderend, gruwelijke moorden begaan als lone wolves of onder de vlag van IS of Al Qaida. Enkele kwetsbare jongeren in ons land laten zich misleiden ...


Red.:   Koppensnellende jihadisten zijn ook 'kwestbare jongeren' ... Ook diegenen met schooldiploma's waaronder minstens een evenredige portie.
    En de andere neger-intellectueel in de media naast Duurvoort sluit zich bij haar aan:


Uit: Joop.nl, 25-01-2015, door Quinsy Gario - Dichter/kunstenaar uitleg of detail

Satire die de zwakkeren in de samenleving op de korrel neemt is geen satire, maar gewoon pesten

...   
Het is een ontkenning van de precaire situatie van de groep moslims die in Europa woonachtig zijn ... Zij zijn vele maler kwetsbaarder dan men voordoet. ...


Red.:   Inderdaad, hebben we gezien: hun macht beperkt zich tot het in de brand steken van slechts een twee dozijn Franse steden (2005), en dat dan nog slechts in enkele wijken. En die aanslagen al dan niet gepleegd met bebloede hakmessen of dus doogewoon met kalasjnikofs stellen eigenlijk ook weinig voor.
    En namens velen:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2015, van verslaggeefster Janny Groen

Interview | Flemming Rose

'Ik heb echt alle begrip voor zelfcensuur'

De man achter de Mohammedcartoons laat weer van zich horen. 'Mensen zijn bang,wees daar eerlijk over.'


Eigenlijk had Flemming Rose het debat over de vrijheid van meningsuiting al voor gezien gehouden. Na de verschijning van zijn boek De tirannie van het zwijgen stapte de toenmalige chef kunst van het Deense krant Jyllands-Posten die in september 2005 de omstreden serie Mohammedcartoons initieerde, over naar de buitenlandredactie. Hij had zijn punt gemaakt.
    'Maar sinds de terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen heb ik me er weer in gestort. We zijn weinig opgeschoten', zegt hij. Vandaag neemt Rose, die al bijna tien jaar op de liquidatielijst van Al Qaida staat, in een beveiligd Nieuwspoort het eerste exemplaar in ontvangst van het Engelstalige boek Freedom of Speech under Attack.
    De mooie woorden van politieke leiders en hoofdredacteuren ten spijt, gelooft Rose niet dat er sinds de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo fundamenteel iets is veranderd in de houding van journalisten, kunstenaars, cabaretiers en cartoonisten. 'Een groot aantal geeft toe te doen aan zelfcensuur. Ze zijn bang.'

Niet vreemd toch? Vooral niet na Charlie Hebdo.
'Voor de zelfcensuur heb ik alle begrip. Moeite heb ik met degenen die hun angst wegredeneren met politiek correcte argumenten. Die stellen dat je kwetsbare minderheden niet voor het hoofd moet stoten. ...


Red.:   Allemaal handlangers van de terroristen dus, die lieden die spreken over "kwetsbare minderheden". En Nederlanders zouden dat nog beter moeten weten, want er zijn, zeker onder de elite van die uitspraken, weinigen die niet de beroemde dichtregel van Lucebert kennen: "Alles van waarde is weerloos". Het zich zo sterk werende gedrag van de moslims laat zien dat er in hun cultuur alleen een grote hoeveelheid negatieve waarde in zit.
    Hier de chef van het katern Vonk van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2015, door Kustaw Bessems, chef van de bijlage Vonk van de Volkskrant en columnist van BNR

Voor een grap is beetje vertrouwen nodig

Voordat grappen over allochtonen ontspannen vallen, moeten we eerst betere vrienden worden.


...    Het is het soort grappen waarvan ik de toon wel uit mijn jeugd in Rotterdam ken, het soort dat zegt: we zien wel een verschil maar dat boeit ons zo weinig, we zijn er zo mee op ons gemak, we kunnen er zelfs flauw over doen. We maken je belachelijk, juist omdat je vanzelfsprekend een van ons bent. Dat lucht op. Punt is dat dat alleen zo werkt als beide partijen, grappenmaker en onderwerp, helemaal zeker weten dat het stiekem niet echt discriminerend is bedoeld.
    Dat vertrouwen is er almaar minder. En geen wonder. De flutonderzoekjes van minister Asscher zijn niet nodig om te weten dat in verschillende bevolkingsgroepen slecht over andere groepen wordt gedacht. En dat sommige groepen kwetsbaarder zijn dan andere. ...


Red.:   Geen grappen over allochtonen, want die zijn kwetsbaar.
    En alle immigranten, natuurlijk. Eén enkel voorbeeldje van de elektronische media: Nieuwsuur 02-09-2015. En natuurlijk is dat ook hier een opzetje tot dat andere: hulpverlenen. Verder zijn ze natuurlijk volkomen gelijkwaardig, op geen enkele manier van Nederlanders te onderscheiden, en Nederlanders die wel een onderscheid maken zijn racisten!
    Van werk elders op de website:

Uit: De Volkskrant, 25-01-2010, column door Peter Giesen, redacteur van de Volkskrant

Fatsoen

Tussentitel: Wie bepaalt wat kritiek is en wat vernedering?

...   Bij het begin van het proces tegen Geert Wilders vielen weer grote woorden over de vrijheid van meningsuiting. Het strafrechtelijk verbieden van opvattingen is ook een slechte zaak, extreme gevallen daargelaten. Maar aan de ongeremde expressie van negatieve opinies over minderheden zit ook een andere kant, die verloren dreigt te gaan in alle heilige verontwaardiging.


Red.:   Een leugen: er ís geen ongeremde expressie van negatieve kritiek over minderheden. Alleen Geert Wilders (en een paar aanhangers)hebben kritiek, en het overgrote deel van politiek en bestuurlijk Nederland plus de media trappen keihard op de rem met zware kritiek op Wilders ("xenofoob", "haatzaaier", "racist", "fascist") en de andere critici uitleg of detail .

  Godsdienstkritiek is natuurlijk geoorloofd, schrijft filosoof Sjaak Koenis in zijn boek Het verlangen naar cultuur. Maar: ‘het is wat anders als er een maatschappelijk klimaat ontstaat waarin moslims systematisch zo worden bejegend dat zij zich gaan schamen voor hun islamitische identiteit en zich tweederangsburgers gaan voelen.’

Herhaling van de leugen: moslims wordt voortdurend voorgehouden dat ze er helemaal bij horen.
  Koenis verwijst naar het boek De fatsoenlijke samenleving van de Israëlische filosoof Avishai Margalit. Een fatsoenlijke samenleving vernedert zijn onderdanen niet, aldus Margalit. We mogen anderen wel bekritiseren, maar niet vernederen.

Het is niet de samenleving die kritiek heeft, alleen Geert Wilders en een paar andere critici. Herhaling van de leugen.
  Het probleem is natuurlijk: wie bepaalt wat kritiek is en wat vernedering? Margalit komt met een vuistregel: kritiek is alles wat je zelf ook van een ander zou accepteren.

Grapje. Natuurlijk is dit niet zo. Mensen verdagen voor zichzelf dramatisch veel minder dan van anderen. Wat ze met gemak uitdelen accepteren ze zelf absoluut niet. Dit kan nooit een criterium voor "kritiek" zijn.
  Wat dit voor de praktijk betekent, wordt ook in Margalits boek niet helemaal duidelijk. Maar hij waarschuwt terecht voor de voortdurende symbolische krenking van minderheden.

Minderheden worden niet symbolisch gekrenkt. Alleen Geert Wilders en een paar anderen hebben kritiek. Herhaling van de leugen.

  Natuurlijk moeten we ons zorgen maken over criminaliteit en radicalisering.

Ach jee .... Wat bedoelen ze hiermee? Willem Holleeder en die radicale Emile Ratelband?
  Maar laten we niet vergeten dat minderheden ook kwetsbaar zijn.

Wat is de kwetsbaarheid van minderheden? Hebben ze ergens chronische zere plek? Een bochel waardoor ze niet fatsoenlijk kunnen lopen?
    Welke conclusie je uit dit chronische liegen moet trekken blijkt uit een commentaar op de webversie, naar aanleiding van de kop daarvan:
  Stop voortdurende krenking minderheden

Laten we niet vergeten dat minderheden ook kwetsbaar zijn


Dit is de onthullende reactie:
  Patriot schreef op 25-01-2010 17:57
de kop is misleidend, en zou moeten zijn: stop voortdurende krenking moslims, want dat is wat Giesen wil zeggen.
    Ander minderheden mag je namelijk rustig krenken in dit land: gereformeerden, Jehova's, katholieken, extreem rechts, tokkies, klimaat sceptici, klimaat gelovigen, Wilders aanhangers, Limburgers, Tukkers, enzovoorts enzovoorts.
    Iedereen weet dat je alleen moslims niet mag krenken.

Conclusie: Dit is smerige propaganda. Smeerlapperij, zoals zo goed beschreven door George Orwell - 1984 en Animal Farm in één.
    En waarom? Het komt uiteindelijk neer op dit: de ene soort is blank en de andere soort heeft een kleurtje. Of: de ene soort is migrant, en de ander resident. Of soortgelijke dingen. Niet dat je dat snel expliciet zal lezen, natuurlijk.
    Na weer een andere archief-actie:


Uit: Volkskrant.nl, 18-01-2016, door Stan Putman

'Het is te makkelijk om tegenstanders af te schilderen als racistisch'

Universitair docent in de rechtsfilosofie Nanda Oudejans moest bij de berichtgeving over aanrandingen in Keulen vaak denken aan een quote van filosofe Hannah Arendt:'Stupidity has become as common as common sense was before.' Deze krant krijgt in de Nieuwsbreak dan ook een tik op de vingers: 'Media hadden echt voorzichtiger moeten berichten, ook jullie.'


Red.:   Want:

  '...De krant stond sinds het nieuws uit Keulen vol met verdachtmakingen van vluchtelingen - een kwetsbare groep ...

'Juist ja ... Omdat het verkrachters zijn (cultuur in eigen land), zijn ze hier "kwetsbaar ...


Naar Termen, kwetsbaar  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .