WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Kustaw Bessems

Deze verzameling is ooit begonnen als één van de deelnemers aan de lijst onder de noemer PC-club  . Maar omdat Bessems chef is van het zaterdagse opniekatern Vonk van de Volkskrant, passeren er vele soorten zaken onder zijn verantwoordelijkheid, wat dus tezamen verder gaat dan het persoonlijke dat het idee is van PC-club. En al bekend met het algemene idee achter al die artikelen, is deze verzameling verplaatst en herbenoemd op 25 oktober 2016 (en met een specifieke aanleiding), daarmee vallende onder de noemer Cultuur, Joods, Kwaadaardigheid , en hangende onder de algemene verzameling hierover uitleg of detail . Die kwaadaardigheid dus bestaande uit vrij veel elementen, meestal samengevat in het rijtje nomadisme, kosmopolitisme, neoliberalisme, islamisering, Nederlandhaat of Europese-waardenhaat, individualisme, anti-socialisme, enzovoort.

Waar Bessems zijn carrière begonnen is, is niet bekend bij deze redactie, maar hij viel voor het eerst op als medewerker van het niet nmeer bestaande Dagblad De Pers. Een gratis-krant die duidelijk wat minder behept was met de politieke-correctheid dan de rest van de media, waarvan Bessems een exponent was. Zodanig dat hij af toe op televisie op mocht draven om het "alternatieve" geluid te laten horen.

Dat veranderende met het verdwijnen van De Pers, en zijn transfer naar de Volkskrant.

Zinnige mensen slaan hier de hand tegen het voorhoofd, maar je moet toch wat in het leven en waar in Nederland kom je aan de bak met een niet-politiek-correct geluid? Alleen heel erg in de marge ... Vraag maar aan Annabel Nanninga, Joost Niemöller of Carel Brendel ... En het aanbod was ook heel mooi: hij werd chef van het nieuwe zaterdagse opinie-katern van de Volkskrant.

Dan kan je nog de hoop koesteren dat er iets aan integriteit bewaard blijft, maar al snel ontwikkelde Bessems zich zodanig dat hij één van de favoriete mikpunten van GeenStijl werd. En dan ben je meerdere malen behoorlijk diep gegaan ... Dat speelde zich vermoedelijk voor een flink deel af buiten het zicht van deze redactie, op twitter en dergelijke. 

We beginnen deze verzameling dan ook met zo'n stukje aandacht vanuit die hoek, ter illustratie van de huidige stand (GeenStijl.nl, 20-06-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Volkskrant censureert islam uit opiniestuk OrlandoIn de nasleep van de homohatende massamoord met moslimmotief in Orlando, schreef freelance journo Botte Jellema een opiniestuk met een titel die in de afgelopen anderhalf jaar al vaker van toepassing was: Waar is iedereen die toen Charlie was? Het is een lang en terecht stuk over de relatieve stilte over het motief van de grootste mass shooting in de geschiedenis van een land dat getekend wordt door mass shootings: homohaat. ... Maar één ding valt ook enorm op in het stuk van Jellema: ook daarin staat geen woord over de islam als factor van homohaat. Puberjongens. Christenen. De voetbalwereld. Carnavalsvierders. Iedereen die grappen maakt over, of openlijke afkeer van homifilie etaleert en predikt, krijgt er - terecht - van langs. Maar die ene roze olifant in de kamer, die met de bekrompen geest en de geweldreflex, wordt ontzien. Martin Koolhoven sprak Jellema daar dit weekend op Twitter op aan. In het gesprek wat er op volgt, wordt er omheen gedraaid. Maar op Facebook komt Jellema met een verklaring: Vonk, de Volkskrant-bijlage waar Kustaw Bessems (zelf ook...) de scepter zwaait, heeft de alinea over de islam uit het stuk geschrapt. ... indien het waar is, doet Guus Bezems zijn achternaam behoorlijk eer aan. "Guus Bezems" is de "erenaam" gegeven aan Kustaw door GeenStijl.
    Omdat dit  o zo schadelijk is voor zijn reputatie, volgde er een ontkenning van Bessems:
 

Vooral dat 'In de verste verte niet' had niet helderder geformuleerd kunnen worden als bevestiging.
    Maar hoewel aanleiding, was dit gebeuren op zich niets verassends. Al vele malen was er bij deze redactie een voornemen om de zaak van Kustaw op te pakken, vanwegen het algemene motto dat sprak uit alle uitingen van Bessems dienaangaande: "De PVV is een veel groter gevaar dan de islam". Iets waar hij niet alleen in staat uitleg of detail , maar het is nu eenmaal zo dat op dit moment de grenzen van het gesticht een relatief klein groepje buitensluit van mensen die niet gestoord zijn uitleg of detail uitleg of detail.

Hier wat voorbeelden van die houding van Kustaw. Als eerste een voorbeeld van het voorgaande op wat abstracter niveau. Hier wat Kustaw vindt van groeps- of stamdenken (de Volkskrant (Vonk), 02-02-2013, door Kustaw Bessems, chef van Vonk):
  Groepsdenken | Buitenbeentjes niet gewenst

Stamp het stamdenken er niet in

Scholen moeten zo veel mogelijk individualisme bevorderen, schrijft Kustaw Bessems. Dan stijgt het publieke debat misschien ooit uit boven de huidige stammenstrijd.


'Leerlingen uit een klas vormen samen een groep. Maar ze horen ook bij andere groepen.' Het is bladzijde één van Team, de methode maatschappijleer voor het vmbo. Op het tekstje volgt een opdracht: 'Noem vijf groepen waar jij bij hoort.'
    In de speech die ik gisteren in de plenaire zaal van de Tweede Kamer mocht houden op de Docentendag Maatschappijleer wilde ik het al over groepsdenken hebben. Toen ik ter voorbereiding lesboeken maatschappijleer doornam, besefte ik hoe indringend groepsdenken wordt gestimuleerd in de maatschappij waarover deze docenten lesgeven.
    Op bladzijde 11 van Team, onder het kopje 'cultuur', lezen we: 'Mensen leven in groepen. Cultuur is de manier waarop mensen in een groep samenleven.'  ...
    ... nergens wordt dat indelen in groepen op zichzelf uitdrukkelijk ter discussie gesteld. ...

Heel fout dus, dat groepsdenken. En waar vindt je dat groepsdenken:

  Ook internet en sociale media ... werken het stamdenken in de hand.

En:
  De meeste scholen zullen keurig onderwijzen dat je groepen niet mag discrimineren: zwarten, gelovigen, homo's of wie dan ook.

Dat 'homo's' staat er natuurlijk voor de vorm bij. Wie gediscrimineerd worden, zijn de zwarten en moslims (pardon: gelovigen), en dat komt door groepsdenken. En dat is dan natuurlijk het groepsdenken van de witten.
   Zwarten en moslims zelf ...? Nee, die doen niet aan groepsdenken. Althans, niet zodanig dat Kustaw het het vermelden waard vindt.
    En alsof om moedwillig de draak te steken met het stuk van Bessems, stond er vier dagen later het volgende bericht in de Volkskrant. Aanleiding is de Cito-toets van 2013 (de Volkskrant, 06-02-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  'Wat ik later worden wil: trendwatcher!'

... Schooldirecteur Said Boukayouh heeft hoge verwachtingen van de scores van zijn leerlingen. ...
    Boukayouh is verheugd dat een islamitische school eens niet in het nieuws komt door ondermaatse onderwijsprestaties, fraude of leerkrachten die vrouwen geen hand willen geven. ...
    Aanvankelijk stond de Goudse politiek huiverig tegenover het islamitische karakter van de school. De islamitische grondslag van Al Qalam sluit juist goed aan bij de thuiscultuur van de kinderen, betoogt Boukayouh. 'Ze horen hier dezelfde dingen als thuis.' 
    Boukayouh, van huis uit jurist, richtte in 2004 deze basisschool op, toen hij op zoek was naar een geschikte school voor zijn dochter van 4 jaar. Er bleek behoefte te zijn aan een islamitische school in Gouda. Al Qalam, Arabisch voor 'de pen', begon met vijftien leerlingen, nu zijn het er ruim vierhonderd, merendeels van Marokkaanse afkomst. Op de wachtlijst staan honderd kinderen.    ...

Stamdenken, stamdenken stamdenken, stamdenken. Nog even de namen verzameld:
  Nassira (12) ... Soussane (12) ... Fatima (12) ... Tarik (13) ... Hanane (12) ... Youssef ... Juf Nassira ...

Zeven keer stamdenken. En dan nog even het uiterlijk:

Hoe veel erger had Bessems het groeps- en stamdenken gehad willen hebben...?

Dit wat betreft de moslims. En hier wat betreft de negers (dat zijn: die zwarten die een hekel hebben aan Nederlanders) (BNR.nl, 10-10-2013, column door Kustaw Bessems uitleg of detail ):
  De symbool-Piet

Ik was vier, en zat thuis boven aan de trap. Mijn moeder deed de was. En ik vroeg aan haar hoe het kon dat Sinterklaas in één nacht bij zo veel huizen cadeautjes kon brengen. In plaats van iets te verzinnen over hulpsinterklazen, antwoordde mijn moeder, gebogen voor de wasmachine en zonder op te kijken: ‘Oh, Sinterklaas bestaat niet. Die cadeautjes doen wij in je schoen.’
    Ik was eerst geschokt, snel daarna leek dit mij nieuws dat al mijn klasgenootjes ook moesten weten. Toen mijn moeder mij de volgende dag kwam ophalen van de kleuterschool, moest zij mij ontzetten uit een menigte woedende ouders.

Tja, Sinterklaas ("iets weggeven") is Nederlandse cultuur en Kustaw komt uit de Joodse. Heel veel egoïsme ( de individuele versie van neoliberalisme), individualisme, intellectualisme en neuroticisme, daar.
    En natuurlijk de keuze voor:
  ... zou het niet moeilijk zijn om ze tegemoet te komen door Zwarte Piet wat aan te passen.

Met 'ze' zijnde de klagende zwarten, oftewel negers, of ook wel "zeurpieten".

En Nederlanders die genoeg hebben van lieden die van elders komen om vervolgens ons voor te schrijven hoe we moeten leven ... (BNR.nl, 24-10-2013, column door Kustaw Bessems uitleg of detail ):
  Voor alle 12 miljoen blanke Nederlanders

‘Een of andere Jamaicaanse truthola, Shepherd, kan zich voorstellen dat die paar buitenlanders die hier een uitkering opstrijken en de wetten en regels willen bepalen zich verzetten tegen die Zwarte Pieten.’ Aldus motiveert Jaqueline dat zij evenals zeer veel andere Nederlanders een Facebookpagina heeft geliked met de koddige titel ‘Pietitie’.    ...
    Nou, het is te hopen dat mevrouw Sheperd voor haar onderzoek inderdaad eens een kijkje neemt op de Facebook-pagina Pietitie. Dan zal ze wel lelijk op haar dikke negerneus kijken, dat ze het ooit heeft gewaagd het knusse onschuldige kinderfeest van Sinterklaas in verband te brengen met racisme. Wat heeft die ernaast gezeten zeg. Echt iets voor zo’n dom zwartjoekeltje.

Dat zijn dus allemaal racisten.
    Volgens Kustaw Bessems, de normen van zijn eigen Joodse ras: "Migranten en alle gekleurden eerst!" als zijnde de waarheid en het fatsoen aan ons opleggende. Samen met rasgenoten Grunberg, Wagendorp, Tempelman enzovoort ...

Naast gezamenlijke vrienden, heeft de stam der Joden en de met hen bevriende Joodsisten ook een gezamenlijke vijand. Hier is 'ie (Joop.nl, 18-09-2014. uitleg of detail ):

Koddig hè, dat "Wilders kan nu al tien jaar lang genieten van de domheid van de vijand". En dit terwijl de vijand dus heel intellectueel Nederland, inclusief alle zich zeer op hun intellectuele kwalitieten voorstaande Joden.
    Is die Wilders dan een soort "Jezus": een afvallige Jood met extra talenten om met veel betoverende woorden de menigte te bespelen?
    Nee, natuurlijk, al was het maar omdat hij het zelden doet. De Tweede Kamer en twitter zijn zijn werkterrein.
    Dan is er maar één conclusie mogelijk: Wilders spreekt gewoon de waarheid.
    Bijvoorbeeld dus hier met dat kalifaat en sharia. Moslims kunnen daar net zo min tegen zijn als tegen koran, Mohammed of Allah. Het behoort tot de kern van hun geloof. Als er moslims zijn die beweren dat ze er niet voor zijn, zijn dat de noslims die begrepen heben dat als je dat in het westen zegt, je het bestaan van de islam in het westen onmogelijk maakt.

En natuurlijk doet Kustaw ook mee met die allesverzengende  vorm van hypocrisie van "Alle Culturen zijn Gelijk". Dus is dit onmogelijk:

"Er kan absoluut geen Marokkanenprobleem zijn, want de cultuur van de Marokkanen is volkomen gelijkwaardig aan de Nederlandse".
    Dit wordt aangehaald door GeenStijl in haar bericht over het door die schandalige PVV aangevraagde debat over het niet-bestaande Marokkanenprobleem (GeenStijl.nl, 04-04-2013, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Toch nog LIVE: het Kutmarokkanen Fopdebat

... als iemand Marokkanen ... als groep generaliseert, staan onmiddellijk PvdA-welzijnswerkers en verschillige VARA-graaiers op om namens alle Marokkanen 'RACISME!' te roepen. Waarop de discussie over deze sociale scheefgroei zich altijd razendsnel richting semantische marge verplaatst. ...

Die link naar 'semantische marge' zijnde dus naar bovenstaande exegese van Kustaw. Met zijn "Er is absoluut geen Marokkanenprobleem, want Marokkanen doen het net zo goed als wij". Of ... Hier is Kustaw nog een keer - aanleiding: Gerard Cox had ergens ooit eens een grapje gemaakt over allochtonen (de Volkskrant, 20-06-2015, door Kustaw Bessems, chef van de bijlage Vonk van de Volkskrant en columnist van BNR):
  Voor een grap is beetje vertrouwen nodig

...    Het is het soort grappen waarvan ik de toon wel uit mijn jeugd in Rotterdam ken, het soort dat zegt: we zien wel een verschil maar dat boeit ons zo weinig, we zijn er zo mee op ons gemak, we kunnen er zelfs flauw over doen. ...

Voorafgegaan en gevolgd door nog veel meer van het blablabla waar Kustaw en de rest van het Oudtestamentische Uitverkoren Volk zo goed in is, zie bovenstaade getwitter. Met veel gezeik over "vertrouwen", waarvan hij weet dat het patentonzin is:
  De flutonderzoekjes van minister Asscher zijn niet nodig om te weten dat in verschillende bevolkingsgroepen slecht over andere groepen wordt gedacht

Inderdaad. Want wat die flutonderzoekjes uitwijzen is iets dat iedereen met zijn oren open allang weet: zij vinden ons kolonialen en racisten en ongelovige honden en kankerklote kazen en ze neuken ons allemaal de moeder uitleg of detail  of dit:

Van een ongekende gorigheid die heel gewoon is op allochtonensites.
    En zelfs Kustaw weet dat dus, hoewel hij doet voorkomen van niet, en dus zet hij aan het einde van het artikel zijn laatste en hoogste troef in:
  En dat sommige groepen kwetsbaarder zijn dan andere.

Mooie uitvinding, hè, dat "kwetsbaar".  Het maakt zoiets aardigs van die mensen. Alsof ze allemaal een horrelvoet hebben, of een bochel in de rug ...
    In haar artikel had GeenStijl de moeite genomen dat "kwetsbaar" ook even te toe te lichten. Hier is de start ervan, voordat men Kustaw aan het woord liet:
  Marokkanen kosten de Nederlandse verzorgingsstaat meer dan ze opleveren. Daarnaast brengen ze een democratie hatende religie, een racistische sociale structuur en rare luchtjes in het portiek met zich mee. Hun zoons groeien in meerderheid op voor galg en rad omdat ze juweliers overvallen, pinautomaten opblazen, bejaarden mishandelen, Hollandse meisjes voor hoerrr uitschelden en elkaar met AK47's te lijf gaan als hun drugdeals mislukken. Hun dochters zijn een stuk slimmer & socialer en willen best meedoen in Nederland, maar dat mag meestal weer niet van hun aartsconservatieve familie. En als iemand Marokkanen op basis van voornoemde stereotypen (die allemaal statistisch danwel proefondervindelijk te onderbouwen zijn) als groep generaliseert ...

En dat stukje over "de meiden" is hogelijk positief overgewaardeerd, want zodra ze voldoende Nederlands beheersen om de media te halen, blijken ze ons stuk voor stuk nog harder te haten dan de kerels, zie het lijstje hier  . Op Ebru Umar en Fidan Ekiz na.

Stop de persen! Het artikel moest nog gepubliceerd worden, toen er nog een zeer relevante bijdrage opdook in het archief. Van de ombudsvrouw van de Volkskrant. Ze legt zelf uit waarover het gaat (de Volkskrant, 22-03-2014, rubriek De ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Paus in onderbroek is geen functioneel naakt

Tussentitel: Natuurlijk moet de krant soms provoceren

In het sprookje De nieuwe kleren van de keizer ...
    Aan dit sprookje moest de chef van Vonk denken toen er werd gebrainstormd over de illustratie bij een kritisch artikel over paus Franciscus. ...
    De Vonk-redactie gaf een illustrator opdracht een fotomontage te maken van het hoofd van de paus boven het lijf van een seniorenmodel. Niet poedelnaakt, maar in simpel wit ondergoed. Dat was grappiger, aldus Vonk.
    Een flinke groep lezers vond de halfnaakte paus op de cover van Vonk allesbehalve humoristisch. Tientallen lezers uitten afgelopen week hun ongenoegen. Sommigen schreven zich beledigd te voelen omdat ze gelovig zijn. De meesten stelden juist niet religieus te zijn - 'ik ben zo a-kerks als de pest' - maar de illustratie niettemin 'respectloos', 'smakeloos' en 'de Volkskrant onwaardig' te vinden. Lezers betwijfelden of de redactie op eenzelfde 'ontluisterende' wijze koning Willem-Alexander of de profeet Mohammed zou durven afbeelden.
    Zoveel beroering had de chef van Vonk niet verwacht. Hij heeft evenwel geen spijt van zijn keuze. Net als de artikelen in Vonk mogen ook de beelden prikkelen en ergeren. 'Mensen kunnen op zaterdag van alles met hun leven gaan doen, maar wij willen dat ze onze stukken lezen. Dan is veel geoorloofd om de aandacht te trekken.' Niet dat hij wil provoceren om het provoceren, zegt hij. Maar als het verhaal erom vraagt, zal ook met het beeld een 'statement' worden gemaakt.    ...

Goh, mag de Volkskrant een statement maken met het beledigen van de Paus als vertegenwoordiger van de katholieken ...? Dan mogen wij ook vast nog een keer dit onder de aandacht brengen (de Volkskrant, 20-06-2015, door Kustaw Bessems, chef van de bijlage Vonk van de Volkskrant en columnist van BNR):
  Voor een grap is beetje vertrouwen nodig

...    Het is het soort grappen waarvan ik de toon wel uit mijn jeugd in Rotterdam ken, het soort dat zegt: we zien wel een verschil maar dat boeit ons zo weinig, we zijn er zo mee op ons gemak, we kunnen er zelfs flauw over doen. ...

Over een grapje over allochtonen die niet zo goed Nederland spraken ...
    En na het constateren van deze gore hypocrisie ten gunste van Midden-Oostige etniegenoten (Arabische moslims en Joden zijn beide semieten) mogen wij dan zeker ook wel een statement maken met het beledigen van Kustaw Bessems als vertegenwoordiger van de Joden. De types die onze cultuur proberen te verruïneren door het binnenhalen van ons hatende negers en moslims. En dat vuige plannetje van een mooi ethisch sausje voorzien. Uit wraak voor het feit dat hun oud-testamentische cultuur zo grondig het onderspit delft tegen de witte westerse.

Oké, het is een ruime week na de Brexit, dus tijd voor een nabeschouwing in het katern voor de diepere nabeschouwing in de Volkskrant: Vonk. En in het kader van deze verzameling vooralrelevant: wat laat de onderpwerpkeuze en -stellingname zien van de levenskeuzes van zijn chef: de weledele heer Kustaw Bessems. Het eerste artikel (de Volkskrant, 02-07-2016):

Gaat dit over de Brexit? Schijnbaar niet. Waar gaat het dan wel over? Het is een soort "ervaringsverhaal" van Volkskrant-redacteur Sander van Walsum over de multiculturele smamneleving. Met dit als schijnbare thema (zijnde de onderkop):
  Sander van Walsum (man, wit, 58) vraagt zich af waarom hij zoveel moeite heeft zich te verplaatsen in mensen die zich in Nederland slachtoffer voelen van racisme.

Zeer verbazingwekkend. Hier lijkt te staan "In het interculturele debat sta ik aan de kant van de Nederlanders".
    Verbazingwekkend omdat de Volkskrant altijd zo ver aan de kant van de gekleurde immigrant staat, dat je je afvraagt of ze wel in Nederland wonen en niet in rieten rokje of boerka ergens in Afrika of het Midden-Oosten rondhuppelen.
    Maar wie zijn blik snel over de bladspiegel laat dwalen vindt onmiddellijk de tussentitel en die luidt:

  Tussentitel: Wie meent in een land zonder daders te leven, gaat ervan uit dat er geen slachtoffers zijn

En we zijn weer in het vertrouwde stramien. Hier gebruik makende van de aloude retorische truc van het petitio principii  , de cirkelredenering: Het bestaan van slachtoffers is datgene dat ter discussie staat.
    Oftewel: Sander van Walsum gaat er volautomatisch van uit dat er slachtoffers zijn, gekleurd natuurlijk, en even volautomatisch dat de Nederlanders, de witten, daders zijn.
    Het universeel en alom geadverteerde standpunt van alle gekleurde immigranten die hun mond open doen. Moslims en negers (neger is: klagende creool - moslim is: reli-nazi, maar de term zelf is inmiddels al negatief genoeg).
    Sander van Walsum haat Nederlanders.
    Net zoals dus de hele Volkskrant uitleg of detail maar dat weet iedereen al vandaar dat de Volkskrant bij het enige objectieve nieuwskanaal: GeenStijl, ook de Azaanbode heet, een verbastering van Azijnbode.
    En de inhoud van het artikel is inderdaad van die soort. De introductie is natuurlijk die van het anekdotische bewijs  , dat laat zien hier racistisch Nederlanders zijn aan de hand van het soort "persoonlijke" verhalen waarvan je steeds meer afvraagt of er ook maar iets waar is. Die lui die schrijven in boeken of kranten hebben ongelofelijk dikke duimen waaruit ze verhalen kunnen zuigen die klinken alsof het gisteren gebeurd is en die tot het rijk van de totale fantasie behoren. In dit soort gevallen met vele gestrijk over kroeshaar wat een racistisch misdaad blijkt te zijn. Overigens is het constateren van dat kleurverschil dat ook al  , behalve natuurlijk als je zwart bent.
    Anyway. Na deze één en driekwart column aan anekdote, onder de eerste zichtbare alineabreuk met het kopje "Intercultureel conflict" staat dit:
   Een gedaanteverandering van Zwarte Piet is dan ook een maatschappelijke vereiste.

De bevestiging van: 'Ik ben helemaal geen vriend van de Nederlanders - ik haat jullie met je Zwarte Piet".
    Tja, dat vermoedden we dus al ...
    Ook grappig is de argumentatie:
  In een land dat zo ingrijpend van samenstelling is veranderd als het onze, houdt die mythologie uiteraard geen stand - nog afgezien van de omstandigheid dat de schoorsteen er in onbruik is geraakt. Een gedaanteverandering van Zwarte Piet is dan ook een maatschappelijke vereiste.

Oftewel: Zij zijn vrijwillig hierheen gekomen dus mogen zij eisen dat wij zich aan hen aanpassen.
    Volgt nog een aantal expliciete verklaringen van zijn haat voor Nederlanders:
  ...het beeld van nationale voortreffelijkheid waarvan ik mij als Nederlander nooit helemaal heb kunnen losmaken. ...

Het eigen rottige politiek-correcte karakter van "deugmens" toegeschreven aan de Nederlanders.
  ... Ondanks de schrille toon waarmee we elkaar sinds een jaar of twintig de maat nemen. Eerst dacht ik nog dat we daarmee in een therapeutische behoefte voorzagen. Lekker schelden omdat dat vroeger niet mocht. Maar inmiddels moet ik vaststellen dat we niet meer zonder hyperbolen kunnen. ...

Waarin de schrille toon van de moslims en hun scheld-en-vervloek-koran en van de negers met hun "Racisme!" wordt toegeschreven aan de Nederlanders.
  Het beeld van het onbevlekte Nederland raak je nooit helemaal kwijt. Misschien bescherm je jezelf daarmee tegen de beklemmende gedachte dat het land waarmee je je ooit vereenzelvigde er niet meer is. Dat onbevlekte Nederland was een land zonder daders.

Is: Van Walsum, Van Walsum, Van Walsum. Zijn eigen nare deugmenserij-ziel.
    En dus ...:
  Wie zich desondanks beklaagt over vooroordelen, etnische profilering, discriminatie op de arbeidsmarkt of slavernij wekt de verdenking zich aan te stellen of het slachtofferschap te koesteren.

.. omdat Sander van Walsum zichzelf een uitstekend persoon acht en dol is op zwartjes, hebben de zwartjes vanzelfsprekend gelijk met al hun klachten.
    Grappig, dat ze zich zo massaal naar Nederland hebben begeven en er nog steeds zo veel bij willen en geen enkele van de klagers de neiging heeft weg te gaan.
    Oh ja: omdat ze zo heerlijk gekieteld worden door Sander en zijn witte maatjes ... Wat Sander doet vanwege ...:
  Voor mij is de Tweede Wereldoorlog nog actueel omdat mijn ouders erover vertelden, en omdat ik in straten heb gewoond waaruit Joden zijn weggevoerd.

... De Holocaust!
    Oh, en verzet je niet tegen de negers, moslims, Joden en deugmensen en hun leugens, want als je je verzet tegen de negers, moslims, Joden en deugmensen en hun leugens ...
  Voor Gloria Wekker, emeritus hoogleraar gender en etniciteit, getuigt deze houding van blanke onverbeterlijkheid. Voor haar is er geen genade van de late geboorte ...
    Uit het feit dat Wekker ... bij mij een zekere ergernis oproept, is op te maken dat ze misschien wel gelijk heeft.

... dan hebben ze allemaal zeker nog veel meer gelijk.
    Zum kotzen.
    Goed, we slaan de bladzijde om en komen bij het volgende artikel, dat ook al niet over de Brexit lijkt te gaan:

Een artikel van ene Hassan Bahara, een moslim die tot nu toe De Groene Amsterdammer vulde met islamitische haat jegens Nederlanders. Die nu dus schrijft over de "Racisme!"-haat van de negers.
    Dit lijkt misschien nog steeds vreemd, moslims die aansluiting zoeken bij negers. Ze hebben totaal niets gemeen, behalve een geshciedenis van slavenhandelen door de Arabieren maar waar de negers dus totaal niet mee zitten want ze hebben het er nooit over. Dit geheel in tegenstelling tot het slavenhandelen van westerlingen, waar de negers mee opstaan en mee naar bed gaan.
     Maar voor veel mensen is dit op dit eigenste moment toch wat minder vreemd dat een maand terug. Dat was namelijk het moment dat neger Sylvana Simons zich aansloot bij de moslim-Turk-nazi's van DENK.
    Toen ging, behalve de gewone Nederlannder en die met gezond verstand ook bij een deel van de elite toch wel een lichtje branden: wat hebben neger Sylvana Simonms en de moslim-Turk-nazi's gemeen? Denk, denk denk... Inderdaad! Een afkeer van Nederland!
    Boven nog een voorbeeld van die combine.
    Dus.
    Het artikel van de moslim Hassan Bahara gaat met name over de "intellectuele" aanvoerders van de "Nederlanders zijn racisten!"-beweging: de dames Gloria Wekker en Philomena Essed. Die hun zwaar-gediscrimineerd-zijn door de witten hebben bewezen met het bezetten van baantjes aan de witte universiteit. Ze zijn tenslotte zo veel meer meer meer waard dan die racistische witten dus hadden ze beter moeten krijgen dan academische baantjes. Dus was het niet meer dan logisch dat ze hun academische baantjes gingen gebruiken om te bewijzen dat witten racisten zijn, die de zwarten stelselmatig afhouden van academsiche baantjes.
    ...
    Heeft u hier last van cognitieve dissonantie? Nog niet te veel wanhopen, het wordt erger als je het artikel gaat lezen - eerst even de koppen (de Volkskrant, 02-07-2016, door Hassan Bahara):
  Alledaags racisme en witte onschuld

Antiracismewetenschappers Gloria Wekker en Philomena Essed, die Nederland waren ontvlucht, zijn herontdekt.

Nog niet overtuigd van de absolute gezag en gelijk van de dames? Dan nog even dit:
  Tussentitel: Jonge antiracisten geven Gloria Wekker en Philomena Essed, die in de jaren tachtig en negentig lof oogstten met hun racismekritiek, een tweede leven

Nou, is dat niet overtuigend van het racisme dat de dames hebben ondervonden bij het verwerven van hun academische baantjes ...? Hun jonge navolgers gaan het even uitleggen:

  Via Twitter, Facebook en blogs vragen jongeren als Esajas aandacht voor racisme in Nederland. Esajas en consorten worden social-mediapersoonlijkheden met een redelijk groot bereik. Onder hen is ook Quinsy Gario, eveneens een pupil van Wekker en Essed.

Pardon ...? Quinsy Gario ...? Die kunstenmaker die nog nooit een dag gewerkt heeft met zijn anti-Zwarte Piet-haatcampagne...? En Mitchell Esajas, subsidieslurper die nog nooit een dag gewerkt heeft, met zijn haatartikelen bij Joop.nl uitleg of detail en zijn steun aan de rassenrellen in de Schilderswijk? (foto) .
    Zijn dat de bewijzen van het reëel in Nederland bestaande racisme. ...? Dit?
  'Overal zie je ongelijkheid', zegt Esajas. 'In het onderwijs... Biculturele Nederlanders staan altijd onderaan. ...

'Wat een samenvatting is van dit (  Joop.nl, 28-03-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective uitleg of detail ):
  De universiteit is veel te wit

Nu is er één soort plaats in Nederland waar er duidelijk GEEN sprake is van racisme, en dat is de Nederlandse universiteiten. Die hebben allemaal wat ze noemen een "diversiteitsbeleid". Dat is in feite doodgewoon zwartenbevoordelingbeleid. Zwartenbevoordelingsracisme. Zwarten bevoordelings racisme.
    Dat "achterstelling in het onderwijs" is een gore racistische leugen van die Esajas.
    En dat geldt ook voor de altijd ermee gepaard gaande beschuldigingen:
  'Overal zie je ongelijkheid', zegt Esajas. 'In het onderwijs, op de arbeidsmarkt. ...

Het moeten halen van ruim 300 duizend Polen naar Nederland om hier het werk te doen terwijl die zwarten er allang waren bewijst dat die zwarten gewoon te beroerd zijn om te werken uitleg of detail uitleg of detail .
    Ze kunnen niet leren en zijn te beroerd om te werken. En toch willen ze bling-bling. Vandaar die criminaliteit uitleg of detail . Vandaar het aanhouden van jonge negers in patserauto's.
    Netjes gezegd: ze lijden aan ernstig sociaal onderpresteren uitleg of detail .
    Maar omdat ze zelf natuurlijk vinden dat ze minstens gelijk maar eigenlijk meer zijn (kijk naar die arrogante blik in de ogen van die activisten), zijn Nederlanders racisten.
    En de voornamelijk uit deugmensen bestaande elite gaat met ze mee. Met dit als resultaat:
  ... Essed ... Haar eerste boek, Alledaags racisme, verscheen in 1984 bij de feministische uitgeverij Sara. 'Nederland is een racistische samenleving', staat al op pagina 17. Dat oordeel baseert ze op interviews met veertien Surinaamse vrouwen die in het boek vertellen over de grote en kleine schofferingen die ze dagelijks te verduren hebben van blanke Nederlanders.

Veertien (!) Tante Betje verhalen van het niveau "Een aai over het kroeshaar is een teken van racisme". En dat dan gepresenteerd als wetenschap ...
    Gloria Wekker mocht haar versie ervan uitleggen bij Buitenhof, met de ondersteuning van presentator Paul Witteman en slechts één enkele opponente. Het werd een bloedbad uitleg of detail . Van het verhaal van Wekker bleef niets anders over dan dit: "Nederlanders zijn racistisch omdat dat niet anders kan na het kolonialisme en de slavernij". Het weerwoord "Maar dat was meer dan 150 jaar terug" wordt weerlegd met "Maar toch is het zo".
    Dat soort niveau.
    Hoe is het met uw cognitieve dissonantie?

Goed, Nederlanders zijn racisten en moet zich aanpassen aan moslims en negers. Volgende bladzijde:

Hé, hé, daar is een artikel dat duidelijk over de Brexit gaat. Maar die auteur ... Peter Giesen ... Die op dit moment correspondent in Frankrijk. Wat heeft die met de Brexit te maken. Het zal toch zijn omdat Peter Giesen zo goed de rol crypto-neoliberaal kan spelen, zoals hij al eerder heeft bewezen ...? Maar dat zijn zwarte gedachten dus eerst maar eens lezen (de Volkskrant, 02-07-2016, door Peter Giesen):
  Hoog en laag moeten elkaar weer vinden

Het Britse 'nee' tegen Europa symboliseert het einde van de culturele hegemonie van het neoliberalisme. De elites moeten een nieuw compromis zoeken met lager opgeleiden, betoogt Peter Giesen.

Ha, Peter Giesen meent het goed met de lagere klassen.
    Maar zo'n soort "Ik ben jouw vriend, maar ..."-artikel heeft hij dus al eens eerder geschreven. Dus eerst maar eens doorgelezen. En wat zien we naar een inleiding dat er mogelijk misschien iets niet helmaal kosjer is met het neoliberalisme:
  ...Het neoliberalisme was een antwoord op de stagnatie van de klassieke verzorgingsstaat in de jaren zeventig.

Een vuile leugen: de economische groei voor en in de jaren zeventig was minstens net zo groot als er na. Wat er gebeurde was dat door die groei ervoor de maatschappij als geheel zo rijk werd, dat het voor de top te aantrekkelijk werd om te gaan parasiteren. Net als gebeurde na de Gouden Eeuw. Met het ontstaan van de Pruikentijd. De jaren vanaf 1980 naar nu zijn de Pruikentijd van de Gouden Eeuw van 1945-1985. Net als toen eindigende in tekenen van absurde rijkdom, zoals nu met superjachten en ruimtevluchten voor de rijken.
    Gevolgd door:
  De afgelopen decennia is een cultuur ontstaan waarin het individu steeds meer persoonlijk verantwoordelijk werd gesteld voor zijn succes. Rijkdom is eigen verdienste, armoede eigen schuld. Het is een cultuur die aan de onderkant van de samenleving als vernederend wordt ervaren.

Nog een vuile leugen. Dit is het sprookje van eigen verdienste dat de elite over zichzelf vertelt. In werkelijkheid zijn ze zo rijk geworden door de machinaties op en van de financiële makrten, en verplaatsing van arbeid naar goedkope arbeidslanden. Naar mensenfoklanden. Een economisch automatisme dat niets met verdienste te maken heeft, maar met de reeds verworven positie in de top van de maatschappij. Enkele uitzondeirngen daargelaten.
    Dat proces heeft nu dusdanig absurde niveaus bereikt dat zelfs de blanke onderklassen, die normaal de allerbraafste volgers van de elite zijn, zich gaan verzetten. Voorlopig nog via verkiezingen, waarvan nu dus eenn echt doorslaggevend voorbeeld is gegeven.
     Met als reactie ook wat taal als in de kop van het artikel: "We moeten er wat aan doen". Net zoals over Europa: "We moeten het beter uitleggen".
    Maar zelfs in dit soort verhalen zijn de caveats groot genoeg om er mammoettankers in te verzinken. Gedreven door dit soort onderbuikgevoel:
  De weerzin tegen immigratie kan niet louter worden verklaard door slechte persoonlijke ervaringen. Ik maakte ooit een reportage in het Zuid-Franse Fréjus, waar de helft van de kiezers op het Front National had gestemd. Toch is Fréjus een rustig stadje zonder grote sociale problemen. 'We leven hier goed, maar dat willen we vooral zo houden. Het mag hier geen Marseille worden', zeiden FN-kiezers.

Alsof die burgers ook niet verder mogen kijken dan hun eigen achtertuin. Natuurlijk weten ze alles over de puinhopen van het Zuid-Franse Marseille. Of de rest van de Franse banlieue ... Natuurlijk willen ze dat niet. Natuurlijk hebben ze daartoe alle, ALLE, recht. Een recht dat Peter Giesen hen hier denkt te ontzeggen.
    Gevolgd door nog meer "xenofobie"-beschuldigingen:
 
  De anti-Europeanen zijn niet alleen ergens tegen, maar ook ergens vóór, de geborgenheid van de natiestaat. De Europese crisis is 'antropologisch' van aard, schreef commentator Arnaud Leparmentier in Le Monde. De Union Jack en de Lederhose zijn symbolen van een behoefte om ergens bij te horen. 'De nationale staat is voor velen een laatste strohalm van identificatie, een baken van vertrouwen in een wereld van flux', schreef Volkskrant-columnist René Cuperus in De wereldburger bestaat niet. Een Europa dat beschermt, zal daarom voorzichtig met die nationale identiteit moeten omspringen, juist om te voorkomen dat de deur naar Geert Wilders of Marine Le Pen nog verder wordt opengezet.

Onzin. de anti-Europeanen zijn tegen de EU mede vanwege de immigratie, omdat die immigratie is gebleken puinhopen te veroorzaken, oftewel: de immigranten zijn puinzooi-mensen. En daar willen ze er niet meer van. Puinzooi en puinzooi-mensen.
    Het is niet zozeer een hangen aan eigen cultuur, als wel het afwijzen van de puinzooi-cultuur van immigranten. Een volkomen terechte afwijzing. Een afwijzing al tien jaar geleden nog eens volkomen afdoende gerechtvaardigd is door de landelijke rassenburgeroorlog in Frankrijk, van 2005.
    Na die rassenburgeroorlog was er slechts één redelijke reactie: het onmiddellijk sluiten van de grenzen voor alle gekleurde immigratie en het starten van een remigratieprogramma. Remigreren.
    Die noodzakelijke keuze werd niet aangeboden door de bestuurlijke elite. De keuze van de bevolking voor Geert Wilders of Marine Le Pen is simpelweg die van "Er is niets anders".
    Goed, na het onthullen van zijn drijfveer: migratiefundamentalisme, gaat het dus definitief fout bij Giesen:
  Voor een compromis zijn twee partijen nodig. ...

Grapje: dit is het voorstel voor een compromis-zwangerschap: wij een half-neoliberalisme en jullie een half. Het kan niet. Er is maar één neoliberalisme: het volledige neoliberalisme. Neoliberalisme is de volledige vrijheid in de economie en de volledige vrijheid van de financiële marketen. Een half-gereguleerd bedrijfsleven is volstrekte onzin, en een half-gereguleerde financiële markt nog veel meer. De EU heeft alle staatssteun verboden, omdat dat leidt tot "oneeerlijke concurrentie".
   Oftwel: de allereerste stap in welke vorm van tegemoetkomen aan de lagere sociale klassen kan bestaan uit slechts één ding: het afschaffen van het neoliberalisme.
    En dat wil geen enkel lid van de parasiterende elite en Peter Giesen al helemaal niet. Die komt aan met "een compromis".
    Een lege dop.
    Het PvdA model: "Volledig neoliberalisme over vijf jaar in plaats van nu zoals de VVD wil".
    Maar voor die lege dop wil hij wel wat terug:
  Voor een compromis zijn twee partijen nodig. De afgelopen week is 'het volk' met de grootst mogelijke eerbied beschreven, alsof het over een steen der wijzen beschikt die lange tijd over het hoofd is gezien.

Een vuile, gore, leugen. Er heeft op twee of drie plaatsen iets gestaan over dat degenen die voor een Brexit hebben gestemd misschien een punt hadden. De overgrote meerderheid van 80 procent en meer was elitaire drek over tokkies en liegende Brexiteers.  Stront. Gier.
    Van de soort ...
  Toch is Fréjus een rustig stadje zonder grote sociale problemen.

... en die Frejuenaren die geen immigranten willen, zijn dus xenofobe racisten.
    En na deze vuile, gore, leugen, heeft de vuile, gore, elitarist het volgende te eisen:
   Maar ook van lager opgeleiden mag iets worden gevraagd. Bescheidenheid, omdat het democratische argument ook kan worden omgedraaid. Met de Brexit wordt de wens van 48 procent van de Britten genegeerd, een beduidend hoger percentage dan 'het volk' dat doorgaans op Wilders of Le Pen stemt. Ook de pro-Europeanen zijn burgers naar wie 'geluisterd' moet worden. Ook zij hebben ideeën die zwaar moeten meewegen: idealen van internationale samenwerking en humanitaire behandeling van vluchtelingen. Een Europa dat beschermt, kan zich geen open grenzen permitteren, maar zal toch zo veel mogelijk de helpende hand moeten bieden aan oorlogsvluchtelingen.

Haal hier zelf de gorigheid uit.
    Of toch maar:
   Met de Brexit wordt de wens van 48 procent van de Britten genegeerd, een beduidend hoger percentage dan 'het volk' dat doorgaans op Wilders of Le Pen stemt. Ook de pro-Europeanen zijn burgers naar wie 'geluisterd' moet worden.

Was het 52-48 de andere kant op geweest, hadden de lagere klassen absoluut helemaal nul komma niets gekregen.
   Ook zij hebben ideeën die zwaar moeten meewegen: idealen van internationale samenwerking ...

Vuile gore taal voor "het neoliberale EU Imperium".
   ... idealen van ... humanitaire behandeling van vluchtelingen. ...

Vuile gore taal voor deugmenserij voor lieden met een parasitaire levenswijze.
  Europa ... zal toch zo veel mogelijk de helpende hand moeten bieden aan oorlogsvluchtelingen

Dat wil zeggen: de bejaarden uit de verzorgstehuizne en de vluchtelingen erin. Vuile grorigheid. Het gaat niet om helpen, maar wie je wilt helpen: blanke bejaarden die gewerkt hebben of zwarte jonge mannen uit mensenfoklanden die komen parasiteren.
     Welke gorigheid in een literair jasje wordt gestoken:
  'Je kunt niet iedereen redden, maar als je niet helpt, ben je een monster', zoals de Algerijnse schrijver Kamel Daoud in de Volkskrant zei.

En de Algerijnen kunnen rustig doorgaan met het volfokken van hun halfwoestijnland met beperkte mogelijkheden zodat er veel te veel jonge mannen zijn en die maar in een bootje gaan zitten om te gaan parasiteren in het westen waar ze wel gestopt zijn met de mensenfokkerij.
    En de mooiste van allemaal:
  En de aanhangers van de PVV, het FN of de UKIP zullen moeten accepteren dat de multi-etnische samenleving een feit is.

Van z'n lang zal z'n leven niet, antwoordt deze westeling die geen cent van zijn cultuur zal inleveren, waar dit dieventaal voor is, en zal ijveren voor het zo snel mogelijke vertrek van alles dat daar iets aan wil veranderen richting de culturele puinzooi van moslims en negers. Met acties als het toelaten van hoofddoeken in scholen en rechtszalen en het afschaffen van Zwarte Piet. Moslims willen maar één ding: kalifaat en sharia, want dat is de kern van hun geloof, en negers willen ook maar één ding: alle blanken dood, want het bestaan van blanken herinnert ze aan hun onoverkomelijke maatschappelijke onderpresteren.

Oké, dat was het derde artikel: Nederlanders zijn racisten en moet zich aanpassen aan moslims en negers, en moeten hun bek houden. Degenen die goed in hun culturele kennis zitten, weten dat daar nog iets bij hoort.
 

Oh nee, dat is nog niet degene die we bedoelen. Deze hoort er ook bij, maar geeft niet de clou die we wensen. Dat de EU moet blijven hoort als vanzelfsprekend bij het "meer immigranten" en "minder Noordwest-Europese cultuur" van de eerste drie artikelen. Een Europeese Imperium is het verklaarde einddoel uitleg of detail , en het meningsverschil zit in de gehanteerde taktieken. Sophie in 't Veld wil de Europese staten meteen opheffen, wat haar tijdens het refenredum in 2005 op bedreigingen op straat kwam te staan, en sinds die tijd houdt ze zich wat meer koest. Dat ze hier geraadpleegd is, sprekt boekdelen.
    De twee erna zijn voorzichtiger in  hun taal, maar hun geloofsbrieven zeggen genoeg: Adriaan Schout, Clingendael-expert (dat is zoiets als nazi, SS-regiment), en Luuk van Middelaar, voormalig adviseur van Herman van Rompuy (dat is zoiets als: voormalig adviseur van Martin Bormann). Voorbeeldje - Van Middelaar: 'In de deal die David Cameron in februari sloot, stonden punten die voor iedereen interessant zijn. Daaronder een noodremprocedure voor als de migratie vanuit andere Europese lidstaten opeens te groot wordt'.
    Het leidt geen enkele twijfel dat het niet alleen die deal is die Cameron sloot, maar juist dit aspect aan die deal dat tot de Brexit stem heeft geleid: de Engelse bevolking wil greep op de immigratie, en dit was volstrekt onvoldoende. Men wil controle vooraf en niet achteraf - als het al te laat is.
    Laat de Noordwest-Europese bevolking stemmen, en ze willen allemaal een beperking aan de immigratie. Vooraf.
    Laat het over aan de huidige elite, en die beperking zal er nooit komen.
    Omdat de instroom lagere lonen betekent, en de elite parasiteert op die lage lonen voor arbeid.
    Goed, dat is drie van de vier geraadpleegden over de EU. Dan was er nog die vierde, of beter: de eerste: René Cuperus, werkend bij de Wiarda-Beckman-stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In die partij de uiterst "linkse" kant. Die net als de PvdA nooit iets zal bereiken, omdat ze nooit bereid zijn gebleken hun poot stijf te houden. De VVD: neoliberalisme morgen, de PvdA: hetzelfde neoliberalisme maar dan over vijf jaar.
    Het is nu vijf jaar verder.
    René Cuperus staat hier als "nuttige idioot". In het rijtje staat geen enkele principiële tegenstander van de EU. Of beter: het EU Imperium want dat is wat het nu is . Het EU Imperium van de Gemeenschap van Multinationals en de Financiële Markten. Geleid in New York onder Goldman Sachs, met een filiaal in Londen.

Oké, Nederlanders zijn racisten en moeten zich aanpassen aan moslims en negers, moeten hun bek houden, én hun land moet onmiddellijk opgeheven worden en vervangen door een Neoliberaal Imperium. Dus nog weer een bladzijde omslaan:


Een blad, twee bladzijden, gevuld met Poetin, geschreven door Bert Lanting.

Bert Lanting uitleg of detail is een Koude Oorlogsfetisjist in het bezit van slechts één enkele hersencel: alles is de fout van Poetin. Types die vroeger korporaal bij de oostfrontgangers van de Waffen SS waren geweest. Deze aflevering van Lanting's Kremlinologie moet in opdracht van Bessems zijn geschreven, want er is geen enkele zichtbare actuele aanleiding. Of misschien toch wel: Poetin heeft alweer een overwinning geboekt: Turkije heeft zijn excuses aangeboden voor het neerschieten van een Russisch vliegtuig boven Syrië.
    Natuurlijk staat er niets van dien aard in dit artikel, maar echt: iets anders valt er niet te melden. Qua actualiteit. Kijk maar naar de koppen (de Volkskrant, 02-07-2016, door Bert Lanting):
  Geen vrienden meer

Het machtsvertoon van Rusland in Oekraïne en Syrië gaf Poetin het aureool van een meesterstrateeg. Maar de glans is eraf.

Oftewel: om nu aan Rusland te denken, moet het een obsessie zijn. Een haat-obsessie, natuurlijk.
    We gaan verder niet in op de inhoud, want die is volledig van de soort: "Het feit dat de politieke grens in 1945 lag bij de Oder-Neisse in Duitsland en in 2015 bij de Dnjepr in Oekraïne, bewijst dat Rusland een agressieve natie is " uitleg of detail .
    De interessante vraag is hier: "Wat is nu het gemeeschappelijke tussen de toestanden met de Russen en de Brexit?  Of: "Wat is de overeenkomst tussen Russen en West-Europeanen/-Nederlanders?"
    Dan vallen twee dingen onmiddellijk op: het zijn alle twee witten. Opvallend omdat er globaal betrekkelijk weinig witten zijn in de wereld. Alleen in West-Europa en Rusland. Logisch, want ze schijnen ook allemaal af te stammen van een enkeling ergens aan de Zwarte Zee zo'n 8000 jaar terug. De rest is zwart. In ieder geval zwartharig en bruinogig. Genetisch bepaald.
    Tweede overeekomst: ze hebben alle twee een geschiedenis van een meer sociale maatschappij. Rusland ten tijde van de Sovjet-Unie, en Nederland in de naoorlogse periode van de jaren 1945-1985.
    Twee zaken die niet toevallig tezamen komen.
    Om heel precies te zijn: buiten de witte etnie bestaat er geen enkele sociale maatschappij.
    Oh ja: Aziaten. Maar die slaan we even over. Te ver weg.
    Dus in dit katern Vonk hebben we achter elkaar voorgetoverd gekregen: afkeer van de Nederladse witte cultuur, afkeer van de Nederlanders door zwarten, het opheffen van de beschaafde blanke staat, en een bloedhekel aan de witte Russische socialere cultuur.
    De vraag, samengevat, is dus: heeft Kustaw nu een bloedhekel aan witten, een bloedhekel aan een sociale maatschappij, of een bloedhekel aan witten én een sociale maatschappij?
    We weten het niet, en het doet er dus ook weinig toe: beide zijn de antithema voor de basis van Kustaw's denken, wnat die basis is nu wel duidelijk: dit is het Joodse denken. Neem aan dat Kustaw deel uitmaakt van het Joodse culturele denken, en alle verschijnselen zijn verklaard. Zie de keuze in zijn katern ten opzichte van de drie imperia: Amerika, China en Rusland: Goed, fout, fout. In Amerika zijn de Joden, pardon: de financiële markten, de baas, in Rusland en China niet.
    En die rabiate keuze voor immigranten ... Zie hier de omslag van het katern (de Volkskrant, 02-07-2016):

Nederland gevuld met immigranten ...

En dat de inhoud van Vonk een volkomen weerspiegeling is van de geestesgesteldheid van Kustaw, werd ook nog een bevestigd in hetzelfde katern:

Het zoveelste homo-propadanda-artikel in korte tijd ... Vorige week:

De redactie had zich er al over verbaasd, want er zijn wel belangrijker zaken in de wereld dan de positie van homo's in Nederland en in de rest van de wereld kan je er toch helemaal niets aan doen met propaganda in Nederland. Maar een week geleden vernam de redactie het via roddels bij GeenStijl: Kustaw is zelf van de geaardheid.
    Prima, hoor, maar val er Nederland niet mee lastig.
    Conclusies: het katern Vonk van de Volkskrant, het katern dat bedoeld is voor diepre analayse enmeningsvorming, wordt dus volledig gedomineerd door het Joodse en Joodsistische denken: vrije immigratie en de do,menatie van Goldman sachs.
    En, onmiskenbaar: een rindige afkeer van de witte mens, zoalsuitvoerig is gedocuemnteerd.
    En waar dit zeg maar het "einde" is van de Volkskrant, dat wil zeggen, hat laate katern, is er in het begin sprake ook van de Joodse dominantie: dagelijks columnist Arnon Grunberg uitleg of detail met zijn Goldmans Sachs praatjes op de voorpagina, en topcolumnist Bert Wagendorp uitleg of detail met zijn Nederlandhaat op pagina twee. En tussenin nog de nodige lieden zoals Olaf Tempelman uitleg of detail  die de witte bevolking graag wil vervangen door zwarten.
    Wat heeft dit Joodse denken nu gemeen met dat van de zwarten en moslims waar ze zo solidair mee zijn? Simpel,  net als bij Sylvana en de Turk-nazi's van DENK: afkeer van de Nederlanders, en Europees gezien: afkeer van de witten. En waar komt die gedeelde afkeer nu vandaan? Datgene dat ze gemeen hebben ten opzichte van de witten en heel simpele pasuchologie is: Jaloezie op het witte succes.
    Zoals gezegd: de enige geslaagde sociale maatschapijen zijn wit - of Aziatisch  (str soc).
    Waar zwarten op af komen als vliegen op de stront, want gratis vreten willen ze allemaal wel.
    Maar waar de eerste generatie dus enigszins dankbaar is en zich koest houdt, ontwikkelen de tweede en volgende generaties volautomatische een gigantische fakeer van de witte mens en zijn maatschappij uitleg of detail . Uit jaloezie.
    En hoe kunnen ze die witte, meer succesvolle mens, het best aanpakken? Niet met zichzelf goed organiseren want dat kunnen ze niet want anders hadden ze het in de thuiscultuur wel gedaan.
    Nee, de enige manier waarop ze de witte mens succesvol kunnen bestrijden, is door fokken.
    Dat ze daarmee ze eigen voedingsbodem ondergraven, telt niet mee. Want in dit proeces wordt niet geteld.
    Het is allemaal onbewust en volautomatisch.
    Het volgt instincten.
    De zwarten zullen, onder intellecuele leiding van de Joden, West-Europa afbreken.
    Intellectuele leiding gevoerd onder andere in de Volkskrant, maar ook in Trouw, NRC Handelsblad, de weekbladen, en de publieke omroep. Bij GeenStijl is NRC Handelsblad al omgedoopt tot "NSB Handelsblad", dat "NSB" hier staande voor verraad aan het Joodsisme, meest pregnant in de vorm van promotie van de islam en immigratie.
    En in de Volkskrant gebruikt Kustaw Bessems het katern Vonk voor dit uitermate goede doel: de vervanging van de blanke cultuur door de barbarij van de zwarten en gekleurden uitleg of detail .

Het voorgaande is alles dat verzameld is onder de oude titel van deze verzameling: PC Bessems. Hier het artikel dat aanleiding was voor de verhuizing naar Cultuur, Joods, Kwaadaardigheid: - de meest natuurlijk niet door hemzelf geschreven, maar hij redigeert wel zelf, en alles bij lekaar ligt de vernatwoordelijkheid wat betreft het in de openbaarheid komen, de selectie, dus bij hem. En dat is hetgeen dat telt. Het artikel (de Volkskrant, 22-10-2016, door Maurits de Bruijn):
  De homo als rechtse stok om mee te slaan

Rechts en homo's hebben elkaar gevonden. Dat is verklaarbaar, maar hoe waarachtig is de omarming? Maurits de Bruijn ziet bedenkelijke kantjes. 

En aan deze bij de koppen al herkenbaar als opzichtige rotzooi zijn wle liefst drie hele pagina's besteedt. Waaran dus geen enkel detail van belang is. Het heeft allemaal precies dezelfde boodschap en waarde als "Vrouwenrechten als rechtse stok om mee te slaan" van Asha ten Broeke. uitleg of detail . Het gaat allemaal om één en slechts één ding: het goedpraten van de islam. Het maar niet hoeven zeggen: "De islam is een achterlijke cultuur". En  nog erger: "Moslims hebben een achterlijke cultuur".
    En daar kunnen we, hetgeen al gezien het motief is van Bessems, nog best onmiddellijk een paar miljoen importeren.
    En nu alleen nog wachten op de artikelen onder de koppen: "Meningsvrijheid als rechtse stok om mee te slaan", "Democratie als rechtse stok om mee te slaan", "De rechtsstaat als rechtse stok om mee te slaan" enzovoort. Bessems wil het allemaal wel overboord gooien ... Als hij zijn donkerharige en donkerogige mede-semitische moslims maar krijgt ...

In het archief staan half november 2016 al een aantal stukken die het Joodse en Joodsitische programma van Vonk en dus Bessems verder toelichten. Vanwege andere maatschappelijke ontwikklelingen was er geen tijd voor. Eén van die ontwikkelingen heeft zojuist haar culminatie bereikt: de uitverkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. De kandidaat die opiel omdat hij niet openlijk voor het Joodse en Joodsisitische kapitaalfascisme strijdt - die laatste rol was voor de andere kandidaat, Hillary Clinton, gesteund door de door Joden gedomineerde Amerikaanse media. Kustaw Bessems komt ervoor uit zijn redacteurshok en publiceert zichzelf (de Volkskrant, 12-11-2016, door Kustaw Bessems):
  Welk gevaar? Machtsmisbruik gedijt op sussende woorden

Donald, net zo gewoon als wij neushoorns

Gaat Donald Trump inbinden nu de winst binnen is? Niets wijst daarop, stelt Kustaw Bessems. Sterker nog: onze hang om te doen alsof alles wel losloopt, is gevaarlijk.


Dus er is een verkiez ng geweest, en de uitslag bevalt je niet. En wel in zoverre niet, dat je die uitslag wilt bestrijden (dat 'neushoorns' wordt aan het eind uitgelegd).
    Nou is de democratie net geweest, dus democratisch kan je strijd niet worden. Dus wordt het een ondemocratische strijd.
    Nou bereik je gewoonlijk weinig met een ondemocratische strijd. Er komen wat demonstraties, en dat is het.
    Dus als je werkelijk de democratie wilt bestrijden, moet dat op een andere manier. Bijvoorbeeld: de Oekraïense: je huurt fascisten en neonazi's in, je je gaat het parlement langdurig belegeren.
    Geweld, dus.
    Bessems gaat ervoor, want het alternatief is erger:
  Trump geniet presidentiële bevoegdheden die onder zijn voorgangers flink zijn uitgebreid en hij krijgt de kans om in elk geval één en mogelijk twee beslissende plaatsen in het Hooggerechtshof te vullen. ...
    De persvrijheid wil hij inperken door de lasterwetgeving uit te breiden. ...
    ... de gedachte verkent dat het hem om macht op zichzelf is te doen? ...
    ...de kans is aanwezig dat in Trump geen opofferingsgezinde idealist schuilt....
    ... De tijd en energie die hij zo bespaart kan hij weer steken in het behouden en vergroten van die macht. Kijkend naar Trumps staat van dienst zou het voor de hand liggen dat hij dat doet door zondebokken te zoeken die verantwoordelijk worden gehouden voor het mislukken van zijn zogenaamde plannen. ...

Oh ja:
  Het is slechts een theorie.
    Maar om de bal terug te kaatsen: dat met Trump alles uiteindelijk zal gaan zoals met iedere andere politicus, zoals je nu hoort en leest, is óók slechts een theorie. ...

Oftewel: "Dit is allemaal geen theorie. Dit gaat daadwerkelijk gebeuren". En wie het daar niet mee eens is:
  Er treedt ook een gek fenomeen op: hoe groter het gevaar, des te meer moet je ertegen doen. Des te hoger is dus de drempel om tot handelen over te gaan. Oftewel: hoe groter het gevaar, des te passiever de reactie.

... draagt bij aan het gevaar.
    Wlek gevar:
  ... Ik kende altijd mijn familiegeschiedenis. Ik wist wat een geluk de overlevenden hadden gehad. ...

"Mijn Joodse familiegeschiedenis". Durft hij niet te schrijven.
  Van jongs af aan heb ik altijd willen weten: hoe konden mensen het ooit zover laten komen? ...
    Mijn moeder haalde vaak het absurdistische toneelstuk Rhinocéros aan, van Eugène Ionesco. In dat stuk veranderen dorpsgenoten van de hoofdpersoon Bérenger een voor een in neushoorns. Hij is de enige die hiervan de waanzin en rampzalige gevolgen inziet. ...

Daar is dat 'neushoorn' uit de kop. Het gaat over Joden. Het gaat eigenlijk allemaal over Joden:
  Mensen in minderheden hebben vaak een scherper afgestelde antenne voor signalen van uitsluiting, marginalisering en vervolging

Dat 'Mensen in minderheden' is voor Bessems, van Joodse origine, doodgewoon hetzelfde als "Joden".
  Alleen: afwachten en hoopvol zijn moet je je kunnen permitteren. Kan een moslim in Amerika dat? Een zwarte Amerikaan?

Moslims of zwarten? Nergens ter wereld maakt dir soort "men" zich er druk over. Onzin. Het gaat over Joden.
  Minderheden zijn niet heilig. Ze kunnen elkaar het leven zuur maken. ... in Saoedi-Arabië horen ze vaker bij de onderdrukkende meerderheid. En in de eigen groep kan het er ook gemeen aan toegaan.

LET OP: hier ontbreekt een geval:
  Minderheden zijn niet heilig. Ze kunnen de witte meerderheid  het leven zuur maken.

En dat doen ze in hoge mate. Bessems:
  In Nederland zijn moslims over het algemeen een minderheid in de verdrukking,

Een vuile gore weerzinwekkende Joodse tyfusleugen.
    Gunst, wat ga je dit soort lui als collectief haten ...

En weer een reden om die haat te versterken. Kustaw is nog steeds helemaal kapot van de overwinning van Donald Trump, en is op zoek gegaan om terug te trappen richting de blanke vijand. Daarvoor moet je natuurlijk naar Amerika waar de politieke-correctheid, die de blankenhaat geïnternaliseerd heeft, het sterkst is. Dus Kustaw heeft zijn moslim-hoofdman afgestuuurd op iemand die deze redactie niet kende, maar in Amerika kennelijk een hoofdfiguur is in het blanke antiblanke racisme, ene Peggy McIntosh. Bij het zien van het hoofd:

... gingen de gedachten van de redactie onmiddellijk uit naar andere fanatenhoofden, zoals bijvoorbeeld deze:

Jane Elliot uitleg of detail , van de bij deze redactie eerst-bekende "Alle witten zijn racisten"-actie - van een soort die later bekend werd als "social jusitcie qarriors" of "SJW"-s. Het is trouwens ook het hoofd van de fanaat Alex Brenninkmeijer, die mevrouw van het CGB, Ernst Hirsch Ballin, enzovoort.
    Dat de McIntosh-mevrouw een fanateling is blijkt ook uit de eerste zinnen van het artikel (de Volkskrant, 26-11-2016, door Hassan Bahara ):
  Witte, kijk naar je privileges

Op een avond schreeuwde Peggy McIntosh (82) het uit. 'Ik brulde: 'Als ik iets heb, louter en alleen vanwege mijn witheid, laat het mij dan alsjeblieft zien!'' ...

Tja ... Zoek, en gij zult vinden ...
    Die kop zegt trouwens ook al meer dan genoeg, met zijn gebiedende wijs. Maar de webversie was leuker, net als de tussentitels aldaar. Die gaan gebruikt worden voor de recensie:
  'Wit privilege vormt het fundament van Amerika'

Klopt. De blanken zijn in hun eigen zeeschepen naar Amerika gevaren, en de zwarten hebben een lift gekregen op de witte schepen. Zelfstandig zouden ze nog steeds in de oerbossen van donker Afrika zitten.
  McIntosh verzamelde vijftig voorbeelden van wit privilege in een essay

Klopt. Naast die zeeschepen zijn er nog oneindig veel meer voorbeelden van witte voorsprong op zwarten.
  Ik ben echt niet de eerste die wit privilege heeft geconstateerd

Klopt. Er zijn talloze mens en die dit verschil opgemekrt en genoteerd hebben (meestal niet expliciet wijznede op de etnische tactor, trouwens, maar dat is onbelangrijk).
  Wit privilege vormt het fundament van Amerika

Klopt. Zwarten kwamen pas veel later, toen alles al was opgebouwd.
  Mensen die het ontkennen hebben een gebrek aan historisch besef

Klopt. (Alleen bedoeld de McIntosh-mevrouw het natuurlijk andersom).
  Als gekleurd persoon mag je niet zeggen dat wit privilege bestaat

Onzin. Je mag het best zeggen, maar je wordt of uitgelachem of je krijgt boze reacties.
  Witte mensen trekken zich de term persoonlijk aan

Andersom: zwarte mensen trekken zich de achterlijkheid persoonlijk aan. Moet je niet doen, joh ...
  Bewustwording begint met woede en eindigt in aanvaarding

Klopt. Bewustwordng van je culturele chterlijkheid eindigt in aanvaarding van de achtergebleven positie.
  Hoe meer mensen ik overtuig, hoe minder schadelijk de effecten zullen zijn

Klopt. Geen haatzaaiend Black-Lives-Matter meer.

Grappig hè ... Hoe met een simpele omkering in het begin van ideologische leugen naar de politieke-incorrecte werkelijkheid precies dezelfde taal gebruikt kan worden. Een bewijs van het spiegelkarakter van het proces.

Ter illustratie nog dit pareltje, over een andere ideologische dwaasheid uit het complex:
  McIntosh, destijds docent vrouwenstudies aan de Wellesley-universiteit, kwam op de vraag omdat ze het tijdens haar lessen vaak te stellen had met mannelijke studenten. Die sloegen vrouwenstudies minder hoog aan dan de academische kennis die mannen produceren. Dat deden ze, aldus McIntosh, omdat onze cultuur erop is ingericht om mannen serieuzer te nemen dan vrouwen. Dat is het male privilege.

Brullen van de lach!!! Die studenten deden dat, omdat ze de producten van gender studies vergeleken met die van rocket engineering.

Al met al demonstreert dit de essentiële en voor de komende decennia bepalende les uit de uitverkiezing van Trump: het in de openbaarheid komen van de volengde waarheid:
  Onder leiding van de Joden haten moslims en negers op blanken, om hun gezamenlijke culturele nederlaag

Brullen van de lach!!!

Een vergelijking. Altijd, of in ieder geval bijna altijd, de beste manier om iets of iemand te beoordelen. Dus eerst Bessems's reactie op de kwestie "Hanina". De AD-columniste Hanina Ajarai die zich afvroeg waarom de MH17 rmap haar niets deed, en het hersentrauma van Ajax-voetballer Abdelhak Nouri wel. Waarop alle Nederlanders verontwaardigd reageerden.. Hier is de reactie van Kustaw (screenshot, 08-08-2017):

Dat was de reactie van Kustaw Bessems op gebeuren nummer 1.
    Nu kwestie nummer 2. Een Syrische jongen verdronk in het diepe bad nadat hij er door vrijwillige badmeesters, vermoedelijk dus badjuffen, al een paar keer uit was gestuurd omdat hij niet kon zwemmen. Op de website van omroep PowNed werd een Hanina-artikeltje geplaatst, met al thema "Dikke bult, eigen schuld". Hier is de reactie van Kustaw Bessems op gebeuren nummer 2:

Waarop de meute politike-correcte wolven natuurlijk weer in het collectieve gehuil uitbarstte. Want het waren geen blnaken die belasterd werde maar haatbaardjes. Met in de Volkskrant natuurlijk een bijdrage van de andere haatbaardjes (de Volkskrant, 09-08-2017, column door Hassan Bahara):
  Deugreflexen

... de massale verontwaardiging dinsdag over omroep PowNed die op de eigen site de grootste lol had over een 16-jarige Syrische vluchteling die verdronk in een Venlo's zwembad. Ik ga niet uit het PowNed-artikel citeren, als u bekend bent met de reputatie van PowNed dan kunt u zelf wel bedenken met wat voor rioolproza bericht werd over deze tragedie. ...

Een soort rioolproza dat geen kinderspel maar kleuterspel, nee, peuterspel, nee babyspel, nee foetusspel, nee "knipoog in de blik het meisje"-spel is ten opzichte van het rioolproza dat Hanina in dit geval en moslims in het algemeen produceren. Ze hebben er een heel Heilig Boek uitleg of detail mee volgepend en gekleurd.
    Wat de redactie herinnerde aan een eerder (geestelijk) genoteerde overeenkomst tussen Kustaw B. en Hassan B.:

Oftewel: het stinkt boven gigantisch naar dadels en kamelenstront en zand in de teensandalen.
     Mensen die een gigantische hekel aan water, moeras, rivieren, weide en beschaving hebben.
     Net als zuster Hanina.
     En die dus een Syrisch woestijnlefgozertje dat zichzelf verdronken heeft gigantisch veel zieliger vinden dan een kleine 200 van die blanke moeras- en weidemensen die naar beneden geschoten werden onderweg naar verre bestemmingen.
    Een woestijnclubje dat het nu in de media voor het zeggen heeft, althans in wat ook wel heet de mainstream-media en de publieke omroep, maar die al een flink eind op weg zijn richting schavot na de omwenteling waar ze keihard op afsturen.
    Hier nog wat van hun broeders:

Links broeder en lokale Haagse IS-activist en jihadist Abu Moussa, en rechts de verse instroom van jihadisten uit Syrië die ze er allebei dolgraag bij willen hebben. Het lijken allemaal wel klonen van elkaar.
    En tenslotte:

Hoe deze lieden eruit zien in volle actie.

Hadden we het al over Charlottesville gehad? Nee, kennelijk. Aldaar hielden rechtsen een demonstratie tegen de verwijdenring van een zuidelijke generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog, en daarop kwamen, zoals bijna overal ter wereld, gewapende en gewelddadige links-extremisten en -fascisten af ten einde het rechtse geluid onmogelijk te maken. Met natuurlijk rellen tot gevolg want zo doen de linksen: rellen maken zodat de rechtse demonstratie verboden wordt. En omdat er nu slachtiffer viel, was er enorme ophef, want de rechtsen, neonazi's natuurlijk allemaal, hadden het gedaan. En toen Donald Trump als president beide kanten veroordeelde, stonden alle media en de rest van de Amerikaanse politieke-correctheid op-en-neer te dansen van woede: "Hoe kan iemand rechts links geweld en fascisme veroordelen? Dat is moraal en fatsoen..." En voorop weer de Joden, want een groep demonstanaten had gescandeerd "The Jews won't replace us", heel juist constaterende dat de Joden dat inderdaad van plan zijn, zij het natuurlijk meer van toepassing op Europa. Heowel ... Op de Amerikaanse televiei is inmiddles één op de drie personen zwart en dan heb je nog al die andere gekleurden ... Behalve de boeven, natuurlijk ...
    Anyway, het oproer was universeel en ook in Nederland, maar Kustaw heeft het kennelijk allemaal nog niet geneog, dus heeft hij als chef zichzelf de opdracht gegeven ook aan de haatcampagne bij te dragen, en vervolgens de bijdrage van zijn o zo bekende bijdragere als chef goed te keuren en te publiceren op zijn website. En het moet gezegd, worden, er zit enige originaliteit in (volkskrant.nl, 23-08-2017, door Kustaw Bessems uitleg of detail ):
  'Ze hebben Jezus vermoord, maar daar kan Kustaw niks aan doen'

Op de lagere school zei een meisje eens tegen me dat wij Jezus hadden vermoord. 'Nee hoor', antwoordde ik. Maar ik voelde me toch een beetje betrapt.
"   'Jawel', zei haar moeder kalm, terwijl zij haar blonde dochtertje uit een babyblauwe winterjas hielp, 'ze hebben Jezus wel vermoord, maar daar kan Kustaw niks aan doen, lieverd.'    ...

Kijk, dat is teminste weer eens wat anders dan de holocaust waar ze je anders meteen mee om de oren slaan.
    En het geeft meteen het eerste laagje aan de boodschap die Kustaw ook heeft: Joden doen nooit ooit maar voor een centje kwaad en iedere suggerstie in de richting is antisemitisme. En dat idee over dat Joden blanke bevolking wil replacen is natuurlijk je reinste fantasie. Kijk maar eens hoe sterk ze zich tegen de gekleurde immigratie in Europa keren. Nee, geen grotere tegestanders van (im)migratie en omvolking dan Joden.
  Ik moest eraan denken toen ik een filmpje zag van Billy Joel die bij een optreden in - what's in a place - Neurenberg werd gevraagd naar een herinnering aan zijn joodse wortels. Joel kreeg in de New Yorkse voorstad Levittown geen joodse opvoeding, vertelde hij, maar hij werd zich van zijn afkomst bewust toen een meisje hem voorspelde dat hij hoorntjes zou krijgen. Én toen een Italiaans jongetje hem met klappen dreigde, vanwege die moord op Jezus.

En natuurlijk weet iedereen dat Joden geen horentjes krijgen omdat ze Jezus niet vermoord hebben en bovendien was Jezus zelf ook een idiote Jood dus waar bemoeit iedereen zich mee ...?
  Maandag droeg Joel tijdens de toegift bij een concert een gele ster.

Wat we al zeiden: Ze staan je meteen met de holocaust om de oren te slaan terwijl ze nog de baas zijn op Wall Street, in de media, bijna de hele rest van Groot-Israël ook wel bekend als Amerika, en iedereen die al te zeer afwijkt van het Joodse neoliberalisme meteen naar de godverdomme dreigen te bombarderen wat ze trouwens ook regelmatig doen.
  Een 'trotse jood', noemde Joels dochter hem. Aangenomen wordt dat hij protesteerde tegen de mars van extreemrechts in Charlottesville en de reactie van de Amerikaanse president daarop, die uitgerekend geconfronteerd met een horde schuimbekkende nazi's ineens de genuanceerde kant in zichzelf ontdekte.

Ha, daar heb je het: hordes, schuimbekkkend , nazi's ... Subtiel al altijd, die Joden ...
  Misschien had hij gezien hoe demonstranten in Charlottesville scandeerden: 'Joden zullen ons niet vervangen.'

Rabiate onzn dat, antuurlijk.Zoals al gezged: de Joden zijn de sterkste tegenstanders van vrij (im(migratie. Vooral die van lieden uit het Midden-Oosten en Afrika.
    Na nog wat holocaust van anderen tijd voor Kustaw's eigen bijdrage:
  Ik heb vroeger wel gezocht naar iets van een joodse identiteit. Er moest toch meer zijn dan die oorlog? Feestdagen, een gezelligheidsvereniging, een stuk Midden-Oosten of een paar fijne spijswetten? Maar ik houd niet van religie en niet van groepen en nou, dan krijg je lastig een joodse identiteit bij elkaar, hoor.

Kijk, dat heeft die nu toch niet helemaal door: het 'niet houden van groepen' wat in werkelijkheid natuurlijk rabiaat individualisme is, zie A. Grunberg, levend, en hogepriesteres A Rand (zoek maar op), dood, en eigenlijk de hele rest van de stam, is de psychologische kern van die stam. Vandaar ook die nog rabiater Almachtige Wiens Naam je Niet Mag Noemen .. Die heb je nodig om de rabiate individualisten nog een beetje bij elkaar te krijgen en houden ...
    Maar Kustaw had nog een wijsheid voor ons:
  Maar altijd is er wel weer iemand die mij verzekert dat de joden het World Trade Center hebben opgeblazen, het internationale bankwezen controleren of IS hebben opgericht.

"Joden houden absoluut niet van geld, en al helemaal niet van bankieren, dus, en op Wall Street zal je geen enkele Jood vinden. Die Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehmann Brothers, Solomon Brothers enzovoort, enzovoort, enzovoort zijn allemaal Arabieren". Dixit Kustaw.
  Daardoor vergeet je nooit waar je vandaan komt en je wordt er obstinaat van. Een ster zou ik persoonlijk niet op doen, maar hoorntjes lijken me eigenlijk wel wat.

Klopt. Maar hij heeft de horentjes eerst in heel dunne draadjes gesplitst en die vervolgens op zijn kin geplakt.
    Gevolgd door een homerisch gelach!!!

En onze vriend gaat maar door met zijn goede werken. Hier eerst het bericht (volkskrant.nl, 22-08-2017, door Leen Vervaeke uitleg of detail ):
  ...     Een rapport over een Vlaamse school waar islamitische kleuters radicale uitspraken deden, zorgt voor veel ophef in België. De kleuters citeerden koranverzen tijdens de pauze, noemden klasgenootjes 'varkens', en een meisje weigerde een jongen een hand te geven. Een kind uitte zelfs doodsbedreigingen. Het is de eerste keer dat deskundigen dergelijke uitspraken op zo'n jonge leeftijd horen.

Verschrikkelijke feiten. Bewijzende: die mensen moeten er onnmidellijk uit. Dit was de kop die onze Oudtestamantische vriend erboven wist te zetten:
  Doodsbedreigingen en scheldpartijen door 'napratende' islamitische kleuters in Vlaanderen

Tja ...

November 2016 werd Kustaw getransfereerd van chef Vonk naar chef-webredactie. Zijn eerste stap aldaar in de uitvoering van de Joodse censuur op de media was het sluiten van de reactie-mogelijkheid - dat "gewone volk" had ontzettend foute meningen zoals kritiek op de Koude Oorlogs-hetze gevoerd onder leding van de Joden van The Jew York Times, iets dat al door cultuurgenoot Kranenberg uitleg of detail was gebestempeld als "de invloed van pro-Kremlintrollen". Met de opmerking dat na onderzoek van de nieuwe mogelijkheden dit weer hersteld zou worden. Hier cultuurgenoot Grunberg over de waarde van de opmerkingen van cultuurgenoot Kranenberg en cultuurgenoot Bessems (de Volkskrant, 10-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Liegen

... We moeten leren met meer overtuiging te liegen, alsof ons leven ervan afhangt zeg maar.

Met op de "..." nog een aantal woorden en uitspraken die natuurlijk (want toegegeven) allemaal leugens zijn.
    De conclusies (want natuurlijk gaat het hier over de eigen persoon en de eigen cultuur): in de Joodse cultuur behoort ook liegen tot de kern van het bestaan. Logisch en allang geconstateerd: een parasiet moet per definitie liegen over de aard van zijn activiteiten.
    Hier belichaamd door cultuurgenoot Bessems.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

21 jun.2016