WERELD & DENKEN
 
 

Nul-A over macht

Uit De wereld van Nul-A, door A.E. van Vogt  : Gosseyn, Nul-A aanhanger, is de held van het verhaal dat in een verre toekomst van een Galactisch Rijk speelt, en zit tegenover een tegenstrever van Nul-A, de corrupte president van de Aarde:

  Van zo dichtbij gezien had de president de harde ogen van de tuchtmeester en de glimlach van een man die tegen veel mensen tactvol en vriendelijk moest zijn. Zijn lippen waren dun. Hij zag er uit, alsof hij een onderhoud plotseling kon afbreken, of wel degelijk kon zeggen waar het op stond. De man zag eruit als een regent: op zijn hoede, gewend aan het uitoefenen van macht.
Hij zei nu: “Gosseyn, wij zijn mannen die gedoemd zouden zijn eenvoudige posities te bekleden als we de heerschappij van de Machine en de Nul-A filosofie hadden geaccepteerd. Wij zijn hoogst intelligent en bekwaam in elk opzicht, maar er zijn bepaalde meedogenloze eigenschappen in ons karakter, die ons normaal gesproken de weg naar groot succes zouden versperren. Negenennegentig procent van de wereldgeschiedenis werd gemaakt door ons soort, en je kunt er zeker van zijn dat het weer zo zal gaan.”

Voor een voorbeeld van zo'n groepje machtigen, zie hier  . Meer over de rol van top hier  . Meer over de Nul-A filosofie van de Algemene semantiek hier  . Voor de psychologische basis die aan de houding ten grondslag ligt, zie hier  .


Naar Site introductie  , Houding top I  , Psychologie overzicht  , of site home   .