WERELD & DENKEN
 
 

Website visie

Iedereen die op de hoogte is van de ontwikkeling van beschaving, van jagende nomadengroepen naar de moderne technologische maatschappij, en die tevens gelooft dat daar een zekere vooruitgang in steekt,  moet beseffen dat deze ontwikkeling niet precies in onze tijd zal stoppen, maar gewoon doorgaat. Dat betekent dat onze beschaafde maatschappij nog veel stappen naar verdere beschaving zal doormaken. Het betekent ook dat onze maatschappij deze vormen van beschaving ontbeert, en dat er het een en ander aan verbeterd kan worden. Of in het beroemde antwoord van Ghandi op de vraag wat hij vond van de westerse beschaving - na enig nadenken: 'Dat zou een goed idee zijn.'

De voornaamste oorzaak van dit zichtbare achterblijven bij wat men hoogdravend beschaving noemt, is iets heel simpels: het feit veel mensen niet willen deugen, met name onder de leidinggevenden .

Op termijn heeft een analyse alleen zin als er ook voorstellen tot verbetering uit komen. Omdat het moeilijk is de leiding instantaan te vervangen,  is wat overblijft te pogen om een dusdanig duidelijk stel voorstellen ter verbetering te komen dat de huidige politici gedwongen worden ze over te nemen, of anders weggestemd te worden. Daarom komt deze website met een programma van politieke voorstellen ter  vervanging ons huidige stelsel van opvattingen. Om het te onderscheiden is een duidelijk afwijkende naam nodig, en omdat hier geprobeerd wordt om de bestaande problemen met behulp van het verstand op te lossen, is gekozen voor Rationele Politiek (noot: de oude naam van de website). Maar de werkelijke doelstelling is niet het maken van een maatschappij waarin alleen rationeel gedacht wordt, maar een maatschappij waarin een evenwichtig en bevredigend leven voor de meerderheid voorop staat; meer hierover in Spiritualiteit en rationaliteit .

De doelstelling van meer ratio, meer verstand of nadenken, lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Het is bekend uit de psychologie dat mensen denken dat ze meestal hun verstand gebruiken, terwijl bewezen is dat ze in de meeste gevallen hun besluiten nemen op grond van emoties, dat wil zeggen: hun verstand niet gebruiken (zie Beslissingen ) - en als ze hun verstand proberen te gebruiken, dan, ook vaak weer onder invloed van die emoties, diverse soorten denkfouten  maken . Dit geldt in sterke mate voor de huidige politiek, waar besluiten genomen worden grond van oppervlakkige emoties, besluiten die voornamelijk ten dienste staan van de bevrediging van de primitieve verlangens van geld en macht, die meestal slechts ten goede komen van beperkte groepen binnen de maatschappij . Hiervan zijn zeer veel voorbeelden, een aantal Nederlandse is hier opgesomd. Men zou dit kunnen zien als een algehele trend van maatschappelijk moreel verval , en proberen daar te werken.

Op deze site wordt geprobeerd de ratio, het systematische gezonde verstand, toe te passen op deze maatschappelijke problemen, te beginnen met de manier waarop over die problemen wordt gepraat. Dat laatste is het onderwerp van de wetenschap genaamd Algemene semantiek, zoals kort omschreven hier (Eng.). Dze website ontwikkelt een eigen samenvatting van die theorie, grotendeels gebaseerd op de bronnen vermeld in de inleiding . Op die theorie is een maatschappelijke analyse gebouwd, die eindigt in alternatief model: het Rijnlandmodel.

Aan de rand van deze systematiek staan ook een aantal  artikelen die als een makkelijke ingang gebruikt kunnen worden, met name In het kort , Termen , en Parabels .
 

Naar Intro website Algemeen, overzicht , of site home .