WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Ideologie: afwijkingen, moslims

28 jun.2015

Het is natuurlijk een bijzonder sneue onderneming, maar het is is toch noodzakelijk gemaakt om een verzameling te wijden aan de denkafwijkingen bij moslims.
    Het sneue aan de ondernening is dat moslims, in tegenstelling tot de Nederlandse hogeropgeleiden van de verzameling Ideologie, afwijkingen uitleg of detail , van geboorte af zijn geïndoctrineerd met hun ideologie. Een ideologie die volgens de denkpatronen van diezelfde Nederlandse hogeropgeleiden onder de ernstige afwijkingen valt, daar die Nederlandse hogeropgeleiden met verve de achterlijkheden van de christelijk opvoeren, beschrijven en afkeuren uitleg of detail , en het voor iedereen volkomen duidelijk is dat qua fundamentalisme en achterlijkheid van denken de moslims mijlenver voorlopen op de christenen.
     Maar het beschrijven van de uiterlijke gevolgen van deze ingebakken afwijkingen is noodzakelijk geworden door het naar voor schuiven door de Nederlandse hogeropgeleiden, in hun gedaante van de politiek-correcte elite, van moslims van de hogeropgeleide soort als mensen die iets te melden hebben waar Nederlanders in het algemeen ook kennis van moeten nemen. Afgekort: "Meer, meer, meer, moslims op televisie" -  en de rest van de media. En liefst over niet-moslim-specifieke zaken.
    Dit veelvuldiger optreden van moslims in media betekent ook dat de hoeveelheid onzin die ze produceren toeneemt, en inmiddels de kritische waarde heeft overschreden. Waarbij ook naar die aanloopperiode wordt teruggegrepen.
    Een overweging was om te beginnen met het voorbeeld van Mohamed Rabbae, omdat deze één van de eerste vocale hogeropgeleide moslims in Nederland was. Maar Rabbae's meest spraakmakende stellingname: dat Salman Rushdie terecht vervolgd werd door de moslims, is geen eigenlijk geen denkafwijking - het is gewoon de ultieme consequentie van het aanhangen van het geloof. Een mening in een conflict over culturele waarden. En al dit soort zaken slaan we over.
    Waar het hier om gaat, zijn uitspraken die vallen onder de categorie "De maan is van groene kaas" en dergelijke - zoals contradicties. Bijvoorbeeld deze: "Moslims worden gestigmatiseerd omdat ze over één kam geschoren worden door de Nederlanders". Voor de duidelijkheid: degenen die dit zeggen scheren Nederlanders over één kam. Met vele varianten: "Nederlanders hebben een afkeer van moslims, kijk maar naar Geert Wilders". Of: "Moslims in Europa hebben niets te maken met ISIS, en de opkomst van ISIS is de schuld van het westen". Of:  "Wij zijn allemaal individuele moslims"
    Van dit soort uitspraken volgen een paar specifieke voorbeelden, en degene daarvan die recent het meeste indruk heeft gemaakt zelfs bij de politiek-correcten is de volgende:


Uit: GeenStijl.nl, 13-08-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Ambtenaar Yasmina Halfie: ISIS is complot van Zion"Yasmina Haifi is van huis uit Cultureel Antropologe en heeft dit gecombineerd met een studie Sociologie. Yasmina is scherp in haar observaties en vertaald (sic) beleid graag in concrete acties. Zij werkt ruim 20 jaar bij het Rijk in diverse functies. Vanuit senior beleidsfuncties is Yasmina nu als senior HR adviseur (ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum) meer bezig met mens- en organisatievraagstukken." Bron: website Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. ...


Red.:    In de woorden van GeenStijl: niveau "aluhoedje" - in de woorden van deze website: niveau: "De maan is van groene kaas". Van opleiding: cultureel antropoloog en socioloog. Zelfs de Volkskrant moest er aandacht aan besteden:


Uit: De Volkskrant, 14-08-2014, van verslaggever Remco Meijer

Ambtenaar van Justitie: IS is complot van zionisten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft woensdag ambtenaar Yasmina Haifi geschorst. Zij kwam in opspraak nadat ze had getwitterd dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) 'niets met islam te maken' heeft, maar een 'vooropgezet plan van zionisten' is om de islam zwart te maken. Haifi, gespecialiseerd in 'diversiteitsbeleid', was als projectleider gedetacheerd bij het Nationaal Cyber Security Centrum.    ...


Red.:   En ze bewees nog even dat het geen opwelling was:

  Hoewel zij na heftige reacties de tweet weer verwijderde, vanwege 'de politieke gevoeligheid in relatie tot mijn werk', bleef zij op Radio 1 haar opvatting verdedigen. ...
    Haifi zei duidelijk te hebben willen maken dat IS onmogelijk islamitisch kan zijn, omdat de daden van de beweging 'lijnrecht staan ten opzichte van wat de islam predikt'. Maar, voegde zij toe, 'kennelijk mogen bepaalde zaken niet gezegd worden'.

Oftewel: een moslima die een positie van vertrouwen is gegeven binnen het Nederlandse bestuur blijkt een keiharde geloofsfanaticus. Want alleen iemand die fanatiek de islam aanhangt kan een club als ISIS associëren met Joden. Want dat kan alleen op grond van de overtuigingen van de islam, want het is een beschuldiging niet gebaseerd op feiten. Die lui van ISIS zijn voor iedereen zichtbaar fanatieke moslims. En geen Joden.
    Dan het geval dat de aanleiding was voor de start van de verzameling - de bewering: "Marokkanen hebben geen achterstand (meer)":


Uit: Joop.nl, 20-06-2015, door Ibtissam Abaâziz - sociologe

Weg met de 80s en 90s bril!

Marokkaanse Nederlanders leven niet meer in de jaren '80


...    Een korte samenvatting: Eerst was Renée de Zwart, werkzaam bij een Amsterdamse migrantenorganisatie, aan de beurt. Zij heeft voor Nederland een onheilspellende boodschap: het gaat niet goed met 'Marokkaanse meisjes' in Nederland. Zij leven in angst, tussen twee culturen en dreigen in isolement te raken. Het artikel is verder doordrenkt van achterhaalde ideeën en oriëntalisme die doen denken aan studies uit de jaren ’70 en ’80 over 'Marokkanen' in Nederland. ...
    ... Gert Jan Geling schreef een reactie ... op El Maroudi. Daarin verweet hij haar, en andere hoogopgeleide Marokkaans-Nederlandse vrouwen, weg te kijken en problemen onder Marokkaans-Nederlandse meisjes te bagatelliseren. ...
    De artikelen van De Zwart en Geling doen op verschillende manieren denken aan de jaren ’80 en ’90. ...
    De tijden zijn veranderd. De 'Marokkaanse gemeenschap' anno 2015 is ook veranderd. Marokkaanse Nederlanders leven niet meer in de jaren '80. ...


Red.:   Klopt: die Marokkaanse gemeenschap in die jaren was nog betrekkelijk rustig: de criminaliteit was nog niet zo hoog als nu, er was geen radicalisme zichtbaar, en geen steun aan terroristen en koppensnellers in Irak. En evenmin waren er Yasmina Haifi's op vrij hoge ambtelijke banen die hier allemaal ook steun aan gaven. Het is nu anders dan de jaren 80 en 90: de weerzinwekkendheid is erger of openlijker geworden.
    Wat niet treffender geïllustreerd had kunnen worden dan door dit:
  Hoofddoek

Een hoofddoek op een arrogante "Ik ben moslim en dus beter dan jullie"- kop gevuld met wantrouwende ogen.
    "Marokkanen hebben geen achterstand (meer)"  is van het niveau "De maan is van groene kaas". 
    Ibtissam Abaâziz is opgeleid als socioloog.
    De derde is een geval dat door zijn habituele gedrag minder was opgevallen. De auteur is de voornaamste proponent in moslimkringen van de term "institutioneel racisme" - op zich niet genoeg voor een kwalificatie onder "denkafwijking" want je kan in Nederland natuurlijk, net als in de rest van de wereld maar dan veel minder, racisme aanwijzen. Dit komt wel in aanmerking:


Uit: Joop.nl, 22-06-2015, door Zihni Özdil - Maatschappijhistoricus uitleg of detail

De Prinsenvlag van Dylann Roof

Terrorist tooide zich met vlag die ook de PVV gebruikt, maar de media verzwijgen dat


Dylann Storm Roof schoot negen Afro-Amerikanen dood. Waarom? Omdat hij zijn PVV-esque ideologie ...


Red.:   Dylann Storm Roof schoot acht Afro-Amerikanen of negers dood en is dus een moordende racist. PVV'ers zijn dus moordende racisten volgens Zihni Özdil. En dat gaat hij nog even onderbouwen:

  ... Roof is kortom niks anders dan een door haat gedreven witte terrorist.
    Toch lukt het de Nederlandse media om hem te humaniseren. Wat zou hem bezield hebben? De arme jongen zou bijvoorbeeld 'volgens bronnen' geaarzeld hebben omdat hij de mensen die hij ging vermoorden wel aardig vond. Ocharme.

Zihni Özdil: "De Nederlandse media zijn ook racisten". Overigens: als de Nederlandse media dit zo gedaan hebben, hebben ze dat gedaan omdat dat een volkomen ingeslepen gewoonte is vanwege de grote aantallen aanslagen door moslims waarbij ze het gedaan hebben.
    Maar het gaat om deze:
 
De NOS weigert zelfs de Prinsenvlag, de vlag van zowel de NSB als de PVV, die Roof droeg ...

Zoals iedereen kan zien en zoals het ook bedoeld is, is dit de vlag van Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime. Die ontleend is aan de oude vorm van de Nederlandse vlag. Maar die iedereen alleen kent als de Zuid-Afrikaanse vlag. Niemand is op het idee gekomen om dit met de oude Nederlandse vlag in verbinding te brengen. Behalve de zieke geest van Zihni Özdil.
  Waarom? Je moet wel erg veel ontlasting in je ogen hebben om de tenenkrommende selectieve berichtgeving in de media te missen.

Je moet wel erg veel ontlasting in je ogen hebben om de ziekte in de geest van Zihni Özdil te missen.
    En als toetje heeft Zihni Özdil nog een smakelijke omkering:
  Het enige wat ik wil is consistentie. Gaan we terroristen humaniseren? Prima, doe dat dan bij iedereen. Er zijn vast en zeker ook 'bronnen' die zullen bevestigen dat de islamitische koppensnellers van ISIS aarzelen voordat ze iemand vermoorden.

De werkelijkheid is natuurlijk weer precies het omgekeerde: we hebben al weer eindeloze pogingen om moslimterroristen en de islam als geheel te humaniseren achter de rug - "Het zijn idealisten", "Ze hebben een geesteziekte" enzovoort.
    Zelfs de reaguurders bij Joop.nl waren kritisch:
  Dirk vanderKlooster, di 23 juni 2015
Wat zorgelijk is, dat een historicus van de Erasmus Universiteit van Rotterdam zulke voorbarige conclusies trekt en de Prinsenvlag een NSB en PVV vlag noemt. Deze historicus moet meer bronnenonderzoek doen.

Piet Maneo, di 23 juni 2015 12:40
Nog even en een Nederlandse vlag dragen is ook al verdacht.

Mark Sinops, di 23 juni 2015 11:20
Misschien heeft hij zelfs een meeuw getekend toen hij nog op de lagere school zat.

Dirk Jan, di 23 juni 2015 08:46
Wat de media ook verzwijgen is dat beide vlaggen gemaakt zijn van zeildoek. Waarom verzwijgen zij deze overduidelijke overeenkomst? Daar moet wel iets achter zitten..

Maarten Groot, di 23 juni 2015 08:09
Ben toch benieuwd hoe de verhouding ligt, volgens mij is er meer geweld tegen PVV-ers dan van PVV-ers tegen wie dan ook. Kijk bij een demonstratie van PVV aanhangers. het geweld en aggresiviteit komt bij de tegendemonstratie vandaan. Raadsleden van PVV-fracties worden bedreigd, huizen worden beklad, auto's vernield. Maar nee, de PVV-er is slecht. Vrijheid van meningsuiting voor iedereen, behalve voor PVV-ers, want die hebben een mening waar ik het niet mee eens ben. Dus hoeveel beter zijn de PVV-haters?

Jan Vrijhof, di 23 juni 2015 12:18 in reactie op Maarten Groot
Ik ben zeer benieuwd of er nog helden zijn die daar wat tegen in te brengen hebben. Het zal wel heel stil blijven van de kant van de haters.

Jan Vrijhof, di 23 juni 2015 12:22 in reactie op Maarten Groot
Laatst de beste man op tv gezien (Buitenhof meen ik) met een uitstekend verhaal. Geen drogredenen, geen politiek gespeel met woorden en dan dit stuk... Wat een zwaktebod. Als de pvv maar genoemd kan worden. Mensenmensen. Is deze man even door het ijs gezakt!

Frank Straathoff, di 23 juni 2015 02:16
= Het enige wat ik wil is consistentie. =
    Volgens mij wil deze meneer helemaal geen consistentie. Hij zoekt een aanleiding om z'n frustraties te botvieren. Werkt averechts. Daarnaast maakt hij op mij de indruk niet zo trots te zijn op zijn land.
    Prinsenvlag.... really?

Anthony Druzhba, ma 22 juni 2015 23:36
U wilt consistentie? Het feit dat de NOS belabberd journalistiek werk levert is behoorlijk consistent lijkt mij.
    Verder mijn complimenten voor het selectief omgaan met de geschiedenis van de prinsenvlag. De PVV zou trots zijn op deze selectiviteit. En dat afkomstig van een "historicus".

Jos VanOs, ma 22 juni 2015 21:52
Hier hebben toch een Nederlands spreekwoord voor: "Spijkers op laag water zoeken".

ton evertsen, ma 22 juni 2015 19:59
wow wat een bron onderzoek heeft u gedaan
    dat is de oude zuidafrikaanse vlag niet de prinsenvlag
    het oranje van oranjevrijstaat....
    maar laten we uw gedachtegang even volgen
    ik zie genoeg terroristen met koranteksten, als de kleding van roof de pvv tot terroristenvriendjes maken, dan geld dat toch zeker ook voor hun?

Mark Gh, ma 22 juni 2015 19:53
Ga toch een eind fietsen ofzo, tegen een steile berg op. Het lijkt erop dat je wat frustraties kwijt wilt. Je moet wel heel erg verblind willen zijn door je haat tegen de PVV in alles wat slecht is de PVV te willen zien.
    Je oproep tot benoemen tot terrorisme wat terrorisme is - ook al is de dader blank - is terecht maar je misplaatste rant tegen de PVV en mislukte onderbouwing (die vlag? echt?) is gewoon zielig.
    En nee, het is niet de prinsenvlag. Het is een vlag die gebaseerd is op de prinsenvlag, dat wel. Maar het is gewoon een oude vlag van Zuid Afrika.

Herhaling:
  ton evertsen, ma 22 juni 2015 19:59
... maar laten we uw gedachtegang even volgen
    ik zie genoeg terroristen met koranteksten, als de kleding van roof de pvv tot terroristenvriendjes maken, dan geld dat toch zeker ook voor hun?

Maar dat is natuurlijk iets heel anders ...
    De stelling: "De oude Zuid-Afrikanse vlag staat voor precies hetzelfde als de vroegere Nederlandse vlag" is van de soort "De maan is van groene kaas".
    Zihni Özdil is opgeleid als maatschappijhistoricus.
    De volgende (en let op: dit is nog streeds binnen dezelfde week):


Uit: De Volkskrant, 24-06-2015, door Münire Manisa, bestuurscommissielid voor de PvdA in Amsterdam Nieuw-West

Jasmine moest zich 'invechten' in blanke school

Jasmine werd niet toegelaten op het Nova College omdat ze niet paste in de 'cultuur' van de school.


Tussentitel: De leerlingen komen uit Hilversum en Texel, Jasmine zou gepest worden

... Jasmine is geïnteresseerd in schoonheidszaken en wilt graag de hbo-opleiding huidtherapie volgen. ...
   Vol goede moed voert ze een intakegesprek van tien minuutjes met de opleidingsmanager schoonheidsspecialist niveau 4 van het Nova College in Haarlem.
    Twee dagen later ploft er een brief van het Nova College op de deurmat van Jasmine. ...
    ... Mijn Marokkaans-Nederlandse Jasmine past niet binnen de cultuur van deze blanke school in Haarlem.


Red.:   Blanke school, blanke school, blanke school. Dus kan er bij weigering van een niet-blanke niet anders sprake zijn dan van racisme.
    Als redenatie al volkomen ongeldig. Als werkelijkheid nog veel minder (van hier uitleg of detail ):
 

Fotobijschrift: "Mark Rutte bezoekt Nova College Haarlem"
    Hoe diep kan je vallen om zulke leugens te verkondigen als basis van een beschuldiging van racisme ...
    En het gaat gepaard met de meest smerige taal:
  Volgens het College past de opleiding onvoldoende bij haar 'aanleg en ambities'. Bovendien past Jasmine 'niet binnen de cultuur van het Nova College'. Het staat er letterlijk.
    De laatste zin is ijskoud. Verbazingwekkend brutaal en eng.

Het gedrag van deze mevrouw is ijskoud. Verbazingwekkend brutaal en eng.
  Na een semi-dreigend telefoontje aan de school waarin ik een enkele keer zeer subtiel het woord 'cliënt' laat vallen ...

 ...en de term "jurisch dienstverlener" of "advocaat". Want dat is nog een leugen die de mevrouw verkondigt: ze vermeldt dat ze schrijft uit hoofde van een connectie met de PvdA. Maar mevrouw heeft het beroep van juridisch dienstverlener uitleg of detail - de hogeschoolversie van advocaat. De term 'semi-dreigend telefoontje' laat zien dat ze in deze hoedanigeid heeft gefunctioneerd in deze zaak. Oftewel: het stuk is onder valse vlag geschreven.
    En na deze leugens, volgden nog meer gore beschuldigingen.
    Voor de volledigheid: hier is de werkelijkheid, via een andere bron:


Uit: Joop.nl, 24-06-2015. uitleg of detail

'NOVA College Haarlem weigert Marokkaans-Nederlandse studente vanwege cultuurverschillen'

Marokkaans-Amsterdamse 'past niet in cultuur van Hilversumse studenten' ... School: 'Ongelukkig geformuleerd'

...
De volledige reactie van de school staat hier.


Red.:   Hier het essentiële deel uit die reactie:


Uit: novacollege.nl, 24-06-2015. uitleg of detail

Ongelukkig geformuleerd 'cultuurverschil' leidt tot misverstand

... De term cultuur was hier door ons zeer ongelukkig gekozen en leidt gemakkelijk tot misverstanden.
    Het gaat hier echter niet om de persoonlijke achtergrond van Jasmine, maar om het verschil tussen de culturen van twee soorten onderwijs. Particulier en regulier. Jasmine heeft haar opleiding Schoonheidsspecialist gevolgd in het particulier onderwijs. Uit ervaring weten we dat de overstap van particulier onderwijs naar regulier schools mbo vaak niet succesvol verloopt. Dit hebben wij nader met haar besproken tijdens het tweede gesprek dat naar ons gevoel goed is verlopen. Tijdens dit gesprek hebben wij haar alsnog een plek op de opleiding aangeboden.    ...


Red.:   Helder.
    De uitspraak "Het NOVA-college discrimineert want het NOVA-college is een blanke school" is meer dan van de soort "De maan is van groene kaas". Het is van de soort "Marsepein is gemaakt van groene kaas". Of nog verder aangepast omdat het personen betreft: "Mahatma Ghandi is een terrorist".
    Münire Manisa is opgeleid en werkzaam als juridisch adviseur.
    Conclusie zo ver: dit zijn allemaal hogeropgeleiden die dingen beweren die in flagrante tegenstelling staan tot wat ze op die opleiding geleerd hebben. In alle gevallen veroorzaakt door het feit dat ze opgevoed zijn met een ideologie, en ze geconfronteerd worden met feiten die in strijd zijn met die ideologie. Terwijl ze hun uitspraken doen mede ondersteund door het vermelden van die opleiding en/of die uitspraken in de media krijgen door die opleiding. Een paar voorbeelden uit hetzelfde tijdsperiode - van de eerste eerst het onderwerp:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2015, column door Toine Heijmans

Turkse woede

...   
Nu is er weer onderzoek gedaan naar jonge Hollandse moslims, of eigenlijk twee onderzoeken ...


Red.:   Gedaan naar aanleiding van de massale steun van de kinderen van moslims voor de moordenaars Charlie Hebdo en de koppensnellers van ISIS uitleg of detail , en dus:
  ... zijn de jonge Turken boos. Ze hebben zich verenigd in het Turks-Nederlands Tegengeluid - TNT, een duidelijke naam. Volgens het ene onderzoek, van Motivaction, sympathiseert 90 procent van de Turkse Nederlanders met IS. Volgens het andere onderzoek, van het Verwey-Jonker Instituut, is 17 procent van de Turkse Nederlanders 'niet zo positief' over joden.

Wat een leugen is, die 17 procent, want zie maar de hoogopgeleide Yasmina Haifi boven en de vele eerdere bewijzen uitleg of detail  - het zit in ieder geval boven de 80.
  De Turkse Nederlanders voelen zich in de hoek gezet, zeggen ze, door ondeugdelijk onderzoek. 'Doe je zo je best omhoog te klimmen op de sociaal-maatschappelijke ladder', zegt organisator Münire Manisa, juriste en politica, 'word je er weer met tien treden tegelijk vanaf gegooid.'

En daar heb je ze: de leugenaar en "Racisme!!!"-roepster. De ruimte gekregen in de Volkskrant voor haar programma van leugens en contradictie. Nogmaals.
    En ter illustratie uit dezelfde tijdsperiode op de televisie:


Uit: GeenStijl.nl, 22-06-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Ramadan Talks: 'Grensrechter doodschoppen = pech'

Fragmentje uit NPO Ramadan Talks. Dat is een borrelprogramma (zonder nootjes. Of drank) waarin over het islamdebat gepraat wordt. ...


Red.:    Het thema van de uitzending (Ramadan Talks, 21-06-2015 uitleg of detail )  "waarin we met elkaar in gesprek gaan" in samenvatting "Het is allemaal de schuld van de Nederlanders". In het begin: "Alle Nederlanders zijn verantwoordelijk voor de veroordeling van de islam door enkelen", en "Geen enkele moslim is verantwoordelijk voor de daden van moslimextremisten". Gevolgd door beschuldigingen van discriminatie, racisme, enzovoort. De voorbeelden (uit de mond van booslim Farid Azarkan): "De PVV, Fitna, kopvoddentaks". En aansluitend, in de woorden van GeenStijl:
  Aan het woord is wereldwinkelwijf Mercita Coronel, bekend van het hilarische Joop-stukkie 'Rechtse mensen zijn humorloos'. Haar claim: Als gevolg van 'hoe het debat is gevoerd', mogen Marokkaanse jongens geen pech meer hebben. Voorbeeld: als ze een grensrechter doodschoppen, dan worden ze 'gelijk gestigmatiseerd en afgerekend'. "Voor hetzelfde geldt had die scheidsrechter, eh.., was er gewoon niets aan de hand geweest. Maar omdat het ook nog Marokkaanse jongens betreft... En ze hebben al een soort stigma. Er is geen ruimte meer voor pech hebben."

Het doodschoppen van de grensrechter is pech, en de schuld van de Nederlanders (zie hier het filmpje van Marokkaanse jongens die de pech hadden geinterviewd te worden door Pownews over de dood van twee Marokkaanse juwelierovervallers uitleg of detail ).
    Mercita Coronel, journalist enzovoort. Opleiding: op de University of Amsterdam (welke opleiding vermeldt het internet niet, maar het zal wel iets sociologisch zijn).
   Presentatie: Laïla Abid, journalist. Programmmakers: ook allemaal hogeropgeleide moslims (moslimomroep). Stelling: "Het is allemaal de schuld van de Nederlanders". Niveau: "De maan is van groene kaas".
    Ook in dit programma: één of andere bestudeerder van de Arabische werld of de islam. Die natuurlijk hetzelfde soort dingen zegt als de moslims. Wat natuurlijk staat voor een bijkomende waarheid: de hoogopgeleide moslims zouden niet zoveel kwaads kunnen uitrichten zonder hulp van een grote club verraders van de Nederlandse cultuur, gezien de potentie tot maatschappelijke onrust die ze veroorzken ook te zien als landverraders.


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .