Vijfde colonne van Charlie Hebdo

Al gerapporteerd Oorlogsverklaring II is de aanslag gepleegd door de moslims op de westerse beschaving, en het verraad door de westerse elite Oorlogsverklaring II, en de westerse media in het bijzonder.

In deze aflevering over het Verraad aan Charlie Hebdo gaat het voornamelijk om de rol van het allochtone smaldeel. Er is overwogen voor deze aflevering ook de term "Verraad" te gebruiken, uitgaande van de politiek-correcte stelling dat allochtonen "gewoon Nederlanders" zijn. Maar dat is dusdanige onzin dat dit nu zelfs door een allochtoon toegegeven gaat worden, verderop, en dan is het heel simpel: allochtonen vormen bij een eventuele keuze voor Hebdo-moordenaars-achtige standpunten een vijfde colonne voor hun achterlijke culturen - voor de barbarij die de islam is.

Maar laten we eerst even vaststellen dat het gerechtvaardigd is om de moord op Charlie Hebdo te betrekken op de hele islam. Voor ieder redelijk mens staat dat sowieso net zo vast als dat de overtuigingen van alle nazi's betrokken moeten worden op de daden van de nazi-oorlogsmisdadigers.

Maar de reacties van de moslims zelf bevestigen het ook. Zodra ze hun mond opendoen. De een wat duidelijker dan de ander. Hier een voorbeeld van de soort "glashelder" (de Volkskrant, 10-01-2015, ingezonden brief van Noureddine Zarroy, Helmond):

  Allah, schenk me kracht tegen de terroristen

O Allah, vervul mijn hart met het geloof in de goedheid van de mens. Vervul mijn verstand met wijsheid en kennis.
    Mag ik U op deze zwarte dag om drie dingen vragen?
    Mag ik U vragen mij de wijsheid en het geduld te schenken om op gepaste wijze te reageren op beledigende en kwetsende opmerkingen, prenten en misselijkmakende grappen.
    Geef me de kracht om te reageren zoals U van me verwacht, door geduldig te zijn en het aan me voorbij te laten gaan. Mensen hebben immers het recht hun mening te uiten en wie ben ik als hun gelijke om ze te beoordelen?    ...

Waarop de bekende verzekering volgt dat de islam liefde en vrede is.

Het gaat natuurlijk om het eerste gedeelte: de constatering dat wat er in westerse media staat "beledigend, kwetsend en misselijkmakend" is.

Daar zit de kern van het probleem, en dat is onoplosbaar.

Want wat die westerse media publiceren in bijvoorbeeld in de vorm van prenten is inderdaad beledigend, kwetsend, en misselijkmakend. Net als, ander voorbeeld, de volgende zaken (Joop.nl, 06-01-2015):
  40% Nederlandse moskeeën kampt met geweldsincidenten

Bekladding met discriminerende teksten ... Ingooien ramen ... Varkenskop ophangen

Allemaal beledigend, kwetsend, en misselijkmakend.

Maar neem nu eens corresponderende zaken, maar nu gepleegd door moslims: buurtterrorisme, tasjesroof, mishandeling van bejaarden, enzovoort. Die zaken worden afgedaan als "kwajongensstreken" en soortgelijke terminologie. Gepleegd door "jochies" waar je begrip voor moet hebben. En wie daar wel strenge woorden over wil spreken, is "xenofoob", "racistisch", "rechts-extreem" enzovoort.

En dan weer terug naar de zaken uit het Joop-artikel, één van de meerdere - die trouwens ook in de Volkskrant stonden. Dat zijn dus "kwajongensstreken". Op zijn hoogst. Begaan door "jochies". En het dumpen van een beledigend symbool op de stoep van een moskee is het dumpen van een beledigend symbool op de stoep van een beledigend symool, want dat is wat een moskee per definitie is voor iedere niet-moslim gezien de inhoud van de koran. Die varkenskop is doodgewoon "een koekje van eigen deeg".

Maar de kwajongensstreken richting moslims worden door de moslims gezien  als "beledigend, kwetsend, en misselijkmakend". En voorzien van de term "geweld". 

Waarom? Wat is de reden voor deze volkomen asymmetrische reactie op overeenkomstige gebeurtenissen?

Een moslim geeft het antwoord:
  Mostafa Mouktafi, wo 07 januari 2015 09:41
...    Miljoenen mensen beschouwen hun geloof als de kern van hun bestaan en dat geld ook voor 1,5 miljard moslims op aard.

De juiste interpretatie stond er direct onder:
  Anders Dalhoff, wo 07 januari 2015 11:42 in reactie op Mostafa Mouktafi
Dat laatste is nou juist het probleem. ...

En waar het hier verder om gaat is dit: dat waar het voor wereldwijd anderhalf miljard mensen zo is dat wat er in westerse media staat "beledigend, kwetsend en misselijkmakend" is omdat het raakt aan de kern van hun bestaan, het ook volkomen onvermijdelijk is, gezien de spreiding in karakters die de mens eigen is, dat er miljoenen en meer mensen zullen zijn die dusdanig boven hun niveau van beheersing geraakt worden, dat ze geweld gaan plegen.

Oftewel: het geweld dat sommige moslims plegen, relatief een kleine groep, is een direct en onlosmakelijk gevolg van de kern van de islam. Namelijk dat de islam de kern van hun bestaan is. Je kan het geweld op geen enkele manier losmaken van de islam, zonder de islam los te maken van wat ze is: de kern van het bestaan van de moslims. Datgene dat hen zekerheid in het leven verschaft. En dat de westerse maatschappij met al haar vormen van onzekerheid dat ten sterkste ondermijnt.

Wat leidt tot een uiterst vanzelfsprekende conclusie, eerst in de wat populairdere woorden van de reageerder:
  Anders Dalhoff, wo 07 januari 2015 11:42 in reactie op Mostafa Mouktafi
Dat laatste is nou juist het probleem. Er valt geen dialoog mee aan te gaan en de weinige feiten worden niet herkent.
    Zelfs in de ogen de doorsnee Nederlander zijn alle openlijke religieuzen extremen, niet gek aangezien religies altijd beweren dat hun god de ware is etc etc, hou je religie lekker voor jezelf en omarm de meer algemene normen en waarden en natuurlijk de wet dan kun je het zelfde verwachten.

Of in meer wetenschappelijke termen: het samenleven van een westerse cultuur en een islamitische minderheid is onmogelijk, zodra die minderheid het percentage van groepsvorming overschrijdt, en zich gaat bedienen van de symbolen van zijn geloof, en dat op die manier in stand houdt in een omgeving die daar functioneel mee incompatibel is.

En dat dan nog geheel los van het feit dat dit soort religie leidt tot slechter intellecteel functioneren, dit tot slechter maatschappelijke functioneren, dit rancunegevoelens, en dat dus tot vermindering van de barrière die geweld ten gevolge van belediging voorkomt.

Oftewel: Het geweld zoals gepleegd door de moslism in westerse landen is volkomen inherent aan de hele islam en al haar aanhangers. Omdat die aanslagplegers uiteindelijk hetzelfde willen als zijzelf: kalifaat en sharia. Wat dat is praktisch gezien de uitkomst van "de islam is de kern van het bestaan".

Met deze kennnis in handen zijn de reacties van moslims op de gebeurtenissen volkomen begrijpelijk: ze zijn boos, beledigd, en geven de schuld aan anderen. Iedere moslim op de hem eigen manier.

En deze houding is die van de zeer overweldigende meerderheid der moslims.

Welke inschatting van hoeveelheid voor sommige lezers misschien wat kras lijkt, maar dat is vanwege dit proces (De Volkskrant, 15-01-2015, door Mehmet Cerit, hoofdredacteur Zaman Vandaag en Zaman Hollanda):
  Alleen moslims kunnen dit stoppen

Moslims, alleen veroordelen is niet voldoende! Op 7 januari stond ik met een aantal vrienden op Plein 1940 in Rotterdam om mijn afschuw uit te spreken over de barbaarse aanslag in Parijs. Ik keek om mij heen. Helaas zag ik slechts enkele moslims, onder wie één moslima met een hoofddoek. Zij was het middelpunt van media-aandacht.    ...

U wordt stelselmatig belogen door de media. Er waren nauwelijks moslims bij de demonstraties ondanks de beelden van de media waarin een ruime percentage moslims te zien waren uitleg of detail (na 00:42 min.) uitleg of detail (na 08:20 min.), en met name hier uitleg of detail (NOS Journaal 20h00, 08-01-2015, na 09:40 min.), waarin de verslaggever letterlijk zegt dat er veel moslims zijn "die hij herkent aan hun bordjes". Overduidelijk een door de redactie geïnstrueerde leugen - de goede man gaat er zelfs een beetje van hakkelen. En ook zijn er nauwelijks moslims die duidelijk en echt afstand nemen van die aanslagplegers, ondanks de woorden in de media van de paar moslims die die afstand wel nemen.

Nu is het moeilijk een dusdanig grote leugen verborgen te houden, want dan moet je met zijn allen aan tafel gaan zitten en afspraken maken. Dat is een complot en daar is nu geen sprake van - dat was alleen zo ten tijde van Hans Janmaat uitleg of detail . Wat er gebeurt, is dat iedereen in de media het erover eens is dat immigratie goed is dus de moslims gesteund moeten worden, en dat steunen doen ze ieder op de eigen manier.

Maar omdat er geen afspraken zijn, gaat dat regelmatig fout, en zichtbaar fout voor wie de fouten wil zien.

Het eerste voorbeeld. De Volkskrant zette door met haar al lopende campagne van "Kijk eens hoe goed het toch nog allemaal gaat met die moslims" met een tochtje naar een keurige school met keurige kindertjes, in De Meern (de Volkskrant, 13-01-2015, van verslaggever Rik Kuiper):
  Groep 8 spel je niets op de mouw

Heftig wereldnieuws gaat niet aan basisscholieren voorbij. Als er zoiets gebeurt als de terreuraanslagen in Parijs, moet dat in de klas worden besproken. Met een goede bron.


Tussentitels: Het komt steeds dichterbij. Eerst wa shet Irak, nu Parijs - Devoney - leerling roep 8
Ik denk dat de aanslag gespeeld is, nep - leerling van groep 8

'Ik wil het graag nog met jullie hebben over wat we gezien hebben', zegt leraar Sanne Kuyt vanaf de tafel waarop hij heeft plaatsgenomen.
    Meteen gaan de vingers van groep 8 van openbare basisschool Pantarijn in De Meern de lucht in: vingers van blanke kinderen, vingers van donkere kinderen, vingers van moslimkinderen.    ...

Een toonbeeld van de geslaagdheid van de multiculturele samenleving.
  'Ja. Ik ben bang dat het ook hier gebeurt.'
    'Dat snap ik', zegt Kuyt. 'Wie van jullie deelt die angst?'
    Vrijwel alle kinderen steken een hand de lucht in, de een stellig, de ander weifelend.
    'Ja', zegt Jayden, 'omdat het zo dicht bij Nederland gebeurd is.'
    'Het komt steeds dichterbij', zegt Devoney. 'Eerst was het in Irak, nu ook in Parijs.'

"Jayden": blank. "Devoney": zwart.
    Maar dan ...:
  De eerste twee dagen na de aanslagen in Parijs sprak Kuyt met zijn klas vooral over de feiten. ...
   Later voelde Kuyt de drang de gebeurtenissen te duiden. ...
    Deze maandagochtend stelt Kuyt vooral veel vragen aan zijn klas, zeker wanneer een jongen met een capuchontrui met een boude stelling komt.
    'Ik denk dat de aanslag gespeeld is', zegt hij vanaf zijn stoel achterin de klas.
    'Je denkt dat de aanslag gespeeld is?' vraagt Kuyt verbaasd.
    'Ja. Want als je zo'n aanslag gaat plegen, dan neem je geen legitimatiebewijs mee.'
    'En wat bedoel je met: gespeeld?'
    'Dat het nep is.'
    'En dat die twaalf mensen ook niet dood zijn?'
    De jongen haalt zijn schouders op. Een meisje zegt dat ze het gerucht ook gehoord heeft.

"Jongen": geanonimiseerd. "Meisje": geanonimiseerd. Hé, waarom is dat ineens zo na "Jayden" en "Devoney"? Dat is zo omdat anoniempje 1 en anoniempje 2 roddel en leugens verkondigen. Roddels en leugens komende uit de hoek van de moslims. "Het zijn geen moslims, want ..."
    Wat een gorigheid. Aan alle kanten. Die gorigheid debiterende kinderen die niet beter weten maar nu al volkomen verpest en vergiftigt zijn door hun gore ouders, en die gore Volkskrant probeert die gorigheid te maskeren.

En daarna ging het echt mis, buiten toedoen van de media (Volkskrant.nl, 14-01-2015, redactie):
  Charlie Hebdo-afbeelding verwijderd op school Heemskerk

De directie van de Heemskerkse vmbo-school het Kennemer College heeft een door een docent opgehangen Charlie Hebdo-poster laten verwijderen na klachten van moslimleerlingen.


Nadat een leraar de inmiddels bekende Charlie Hebdo-cover ophing met daarop een zoenende profeet Mohammed begeleid door de tekst l'amour plus fort que la haine (liefde is sterker dan haat), klaagden een aantal moslimleerlingen over die actie bij de directie.

'Ze reageerden er erg emotioneel op en hebben de poster als kwetsend ervaren', zegt Marleen Lemstra, directrice van de school in De Telegraaf. 'We hebben het over kinderen van 12 tot en met 15 jaar van beroepsgerichte vmbo-opleidingen die de Franse tekst niet begrepen. Zij zien de nuances niet en ervaren de afbeelding, die in een krant stond, als kwetsend voor hun geloof.'    ...

Juist ja ... Dus de gewone vmbo-kinderen van islamitische komaf zijn helemaal zich voor geen cent bewust van zaken als vrijheid van meningsuiting en democratie.

En omdat dat af te dekken moeten wij onze cultuuruitingen maar afschaffen ...

Dit moest de Volkskrant natuurlijk wel op haar website zetten, omdat het als een vuurtje door de rest van de media ging. In de papieren krant ging het, zoals altijd gepaard met een poging tot uitleg - dat wil zeggen: excuus. Dat ging, met de hier al gegeven voorkennis, nog veel erger mis  - en bedenk vooraf nog een keer, zie de eerdere artikelen, dat de media alles minstens een factor tien richting de moslism opschuiven (de Volkskrant, 15-01-2015, van verslaggevers Willem van Ewijk en Jeroen Visser).
  Niet iedereen in de klas wil erover praten

Hoe bespreek je in de les de aanslagen in Parijs? Als een leerling complottheorieën aanhangt of gekrenkt is, lopen spanningen soms zo op dat kinderen niet meer bij elkaar thuis komen.


Veel scholen worstelen met de vraag hoe de aanslag in Parijs te bespreken met hun leerlingen. 'Docenten weten niet goed wat ze moeten doen als er dingen worden gezegd, waarmee ze het totaal niet eens zijn', zegt Heleen Bouwmans, directeur van de Stichting ABC, dat leerkrachten en docenten in Amsterdam adviseert. Ze doelt onder meer op in moslimkringen gebezigde complottheorieën - kinderen brengen die mee de klaslokalen in.
    De spanning werd deze week duidelijk in Heemskerk, waar de directie van het Kennemer College een cartoon van Charlie Hebdo uit een klaslokaal liet verwijderen. ...
    Meer Nederlandse scholen worstelen met de vraag hoe met 'Parijs' moet worden omgegaan. Docenten vinden dat lastige discussies, maar willen het onderwerp klassikaal aankaarten omdat anders gesprekken tussen leerlingen onderling de verkeerde kant op gaan. Menige islamitische leerling denkt dat de aanslagen een Israëlisch of Frans complot zijn.
    'Het gaat erom het gesprek aan te gaan', zegt Hans Teunissen van de vereniging van docenten maatschappijleer (NVLM). Na terroristische aanvallen doemen er altijd complottheorieën op. ...
    Stichting ABC organiseert maandag een bijeenkomst voor docenten over de vraag hoe de gebeurtenissen in Frankrijk bespreekbaar te maken in de klas. De organisatie kreeg veel meldingen van docenten over problemen in de klas. 'We merken dat er verlegenheid en angst is om het onderwerp te bespreken; docenten weten niet goed wat ze moeten doen als er dingen worden gezegd waar ze het totaal niet mee eens zijn', zegt ABC-directeur Heleen Bouwmans. Zo zijn er leerlingen die zich zo sterk met de islam vereenzelvigen, dat ze geen enkel woord van kritiek op hun geloof willen horen in de klas. Een docent mailde ABC dat de aanslagen hadden gezorgd voor dusdanige spanningen op school dat sommige kinderen niet meer bij elkaar over de vloer kwamen.    ...
    Sommige docenten kiezen ervoor problemen te voorkomen door de aanslagen helemaal niet te bespreken, ziet ABC-directeur Bouwmans. 'Maar we kunnen het niet negeren, ook al omdat iedereen er een mening over heeft. Sommigen vinden het een aanval op de vrijheid van meningsuiting, anderen vinden dat je moet oppassen met wat je zegt. Het gaat erom dat de druk er een beetje af gaat.'

Een specifiek voorbeeld (De Volkskrant, 17-01-2015, ingezonden brief van Rosa van der Wieken-De Leeuw, Amsterdam):
  Naar Israël

Mijn kleinzoon was donderdag voor het eerst naar huiswerkbegeleiding. Hij zit op school in Oud-Zuid en de huiswerkbegeleiding is in de Watergraafsmeer. Hij moest aanschuiven bij drie jongens: één uit Somalië, één uit Turkije en één is een Nederlandse Marokkaan. Binnen enkele minuten meldt de Turkse jongen dat de aanslag op Charlie Hebdo door de Fransen in scène is gezet, antwoordt de Nederlands-Marokkaanse jongen dat de Twin Towers door de Amerikanen zelf zijn opgeblazen en doet de Somaliër een duit in het zakje door te melden dat Israël bezig is Jordanië en Syrië te bezetten.
    De leraar zegt dat hij dat een rare mening vindt en mijn kleinzoon verhuist verbijsterd naar een andere tafel. Op mijn vraag waarom hij niet heeft gereageerd, antwoordt hij dat hij hun mening eng vond en bang was dat ze gewelddadig zouden worden als hij ze tegensprak. Ik kon me daar iets bij voorstellen.
    Op de radio vertelde een onderwijzeres dat ze dit soort meningen veelvuldig hoort in de klas en dat ze er zeker van is dat de kinderen daar niet zelf opkomen, maar dit thuis en in hun omgeving horen.   ...

En dit is natuurlijk niet iets Nederlands (de Volkskrant, 16-01-2015, van correspondent Peter Giesen):
  Hollande: moslim moet beschermd

...    De republikeinse orde staat echter onder grote druk. Op menige school met veel moslimleerlingen werd de minuut stilte voor de slachtoffers van de aanval op Charlie Hebdo vorige week verstoord, of gaven leerlingen anderszins blijk van hun begrip voor de terreurdaad. ... Volgens sommige leerlingen is de aanslag georganiseerd door de regering, al dan niet in samenwerking met de Israëlische geheime dienst.

En dit komt van iemand ook een rabiaat multiculturalist is

Oké, met of zonder die factor 10: het is volkomen duidelijk dat in moslimkringen in het algemeen er voor geen millimeter wordt geloofd dat het gewoon moslims waren die die aanslag pleegden. En het zijn niet de kinderen, maar de ouders die hiermee komen. Maar daarmee ook hun kinderen infecteren. De generatie die beter zou moeten integreren, wat dus niet alleen niet zo is, maar waarvan hier keihard het tegendeel blijkt.

Allemaal woorden, het voorgaande, maar al enige dagen terug waren die woorden al voorzien van beelden. Beelden die de huidige woorden eigenlijk volkomen overbodig maakten. Maar die beelden stamden dan ook niet van de media. Althans, niet de reguliere, mainstream, politiek-correcte, en zeer moslim-aanhankelijke media. Die beelden stammen namelijk uit "de afvalput van het internet". De "beerput". Van "de schunnigheid zelve". Van "de cultuurnazi's van GeenStijl". Althans, zo denken de reguliere media en de rest van de elite erover.

Hier zijn die beelden, en dit is slechts een selectie van wat betreft GeenStijl natuurlijk ook maar een selectie was (GeenStijl.nl, 12-01-2015, door Spartacus uitleg of detail ):

Mocro 1

Mocro 2

Mocro 3

Mocro 4


En hier zijn dus de oudere broertjes van de kinderen die op school aan komen zetten met complottheoriën.

Dit dus wat betreft de gewone moslims die naar de lagere school en het vmbo gaan. De onderste 70 tot 80 procent.

Nu wat voorbeelden van de bovenste 20 tot 30 procent. De hogeropgeleiden. De intellectuelen.

Dat zijn natuurlijk degenen die je voornamelijk in de media aan het woord ziet en hoort. Zij zijn in diverse mate succesvol in de Nederlandse maatschappij en degenen die je in de media ziet daarvan weer het meest. Dus zou je ook als vanzelfsprekend verwachten dat zij de meest gematigde en meest westerse meningen zouden verkondigen.

Wie op deze website al enigszins bekend is, en de verzameling Vijfde colonne, woordvoerders uitleg of detail gezien heeft, weet al dat eerder het tegenovergestelde waar is. En ook daarvan kwam naar aanleiding van de Hebdo-moorden een overbodige maar nog verder definitieve bevestiging. Onderstaand een greep die gedaan is voornamelijk op grond van bekendheid (en in chronologische volgorde).

Eerst aan de beurt is Laila Ezzeroili, die regelmatig schrijft voor de Volkskrant. Het artikel beslaat een pagina en stond in opiniekatern Vonk (de Volkskrant, 10-01-2015, door Laila Ezzeroili (37), studeerde Europese studies en schrijft over integratiekwesties):
  Ben ik ook Charlie?

Nederlandse autochtonen voelen zich meer 'ons' met de Fransen dan met moslims en Marokkanen, ervaart Laila Ezzeroili. Wie zijn 'wij'?


...    De bedreigers van onze vrijheid zijn geen vreemde indringers. Ze leven onder ons en we hebben ermee te dealen. Tot zover zijn we het allemaal eens, mag ik aannemen? Waar geen consensus over is, zoals blijkt uit alle commentaren, speeches en standpunten in discussieprogramma's, is wie 'wij' eigenlijk zijn. En vooral wie dat niet zijn. Zijn 'wij' de Europeanen of westerlingen? Of zijn 'wij' de voorstanders van de absolute vrijheid van meningsuiting? ...
    Daar begint de verwarring alweer. Zoals bij elke aanslag door radicaal-islamitische groeperingen of individuen roepen politieke leiders op tot eenheid en worden we gewaarschuwd tegen polarisatie.
    Tegelijkertijd voelen moslims zich geroepen of worden ze door anderen opgeroepen afstand te nemen van de terreurdaden en het gedachtengoed van hun radicale geloofsgenoten. ...

Enzovoort. Het lijkt allemaal redelijk neutraal.
  Ik ben een tweedegeneratie-Marokkaan en bovendien moslim. De identiteiten waaruit ik kan kiezen staan haaks op elkaar. De identiteit Marokkaanse Nederlander is een contradictio in terminis. Kleur, cultuur, religie en maatschappelijke status van beide groepen verschillen drastisch. Kies je voor de ene groep, dan kies je tegen de andere. En kies je voor beide - slim opgelost, denk je - dan krijg je gegarandeerd een loyaliteitsconflict in de maag gesplitst.

Nog steeds: het lijkt weergave van feiten.
  Alle dingen die te maken hebben met Wilders zijn makkelijk. Alle 'goeden' staan dan aan dezelfde kant: contra Wilders(stemmers). Iets moeilijker kiezen wordt het als het gaat om criminele of radicaliserende moslimjongeren. Neem ik afstand van hun gedragingen en gedachtengoed of neem ik het voor hen op? En moet ik er überhaupt iets mee, alleen omdat ik toevallig ook moslim ben? Ja dus. Al is het alleen maar omdat we erop aangesproken worden.

De eerste leugen: dat "aangesproken worden" zou moeten gebeuren in de openbaarheid, in de media, dus, en die zijn strikt moslimofiel.
  Gaat het ergens over Marokkanen en sta jij daar herkenbaar een Marokkaan te wezen, dan word je geacht kleur te bekennen: voor wie ben jij eigenlijk?

Nog een leugen: Ezzeroili verkeert niet in kringen van PVV'ers of Wilders-aanhangers of rechts-extremisten. En ze wordt absoluut niet in haar politiek-correcte- en moslim-kringen op haar Marokkaans-zijn op negatieve wijze aangesproken.
  Marokkanen en moslims zijn in deze loyaliteitskwestie onlosmakelijk met elkaar verbonden en op dit moment het meest verdacht van trouweloosheid. De redenen zijn al te bekend: Theo van Gogh, 11 september, Syrië, Geert Wilders, en zo verder.

Juist ja. Dat is de waarheid: Laila Ezzeroili voelt zich aangesproken. Door Theo van Gogh, 11 september, Syrië, Geert Wilders, en zo verder.
  Het wantrouwen uit zich vooral in steeds maar weer moslims oproepen afstand te nemen van praktijken van geloofsgenoten die als antiwesters aangemerkt kunnen worden.

Volgende leugen: dit gebeurt alleen op het moment dat moslims bezig zijn geweest met 'praktijken van geloofsgenoten die als antiwesters aangemerkt kunnen worden' hetgeen de taal van een loyale moslim is voor "islamitische terreurdaden". Dan nog gebeurt het alleen door "rechts-extremisten" en Ahmed Aboutaleb.
  Tegelijkertijd staan moslims ook in eigen kring onder druk om solidair te zijn en de 'vijandige groep' niet te voeden met kritiek op de islam of op de eigen cultuur. ...

Wat inmiddels allang en recent dus nog eens voor de volle 100 procent bewezen is door de reacties op Aboutaleb.
  Mensen denken in groepen, niet in individuen.

Klopt. Alle mensen.
  We willen graag geloven dat er een grotere overkoepelende identiteit is waar we allemaal loyaal aan zijn.

Dat is ene leugen die je wijs gemaakt is door de multiculturalisten. En waar je maar al te graag in geloofde. Wat je alleen maar deed omdat het je verhief boven je eigen cultuur. Zoals je onbewust best wist.
  Nederlands burgerschap van allochtonen is een illusie die doorgeprikt wordt zodra de dominante groep, de autochtonen, zich bedreigd voelt in lijf, goed en cultuur.

Net als de Franse, Duitse, Egyptische, Marokkaanse en Turkse dominante groep die zich bedreigd voelt.
  Zoals nu, met de aanslag op Charlie Hebdo. Nederlandse autochtonen voelen zich meer 'ons' met de Fransen dan met moslims en Marokkanen...

Zoals de Turkse autochtonen met de Irakezen, de Marokkanen met de Algerijen, enzovoort.

Oftewel: Laila Ezzeroili projecteert algemeen menselijke eigenschappen eenzijdig op Nederlanders. En na het nodige voorbereidende werk zijn we eindelijk gearriveerd daar waar de reis altijd al heen ging: moslims worden bij voortduring aangesproken. Door Nederlanders, natuurlijk. Nederlanders lijden aan systematisch wantrouwen. Nederlanders zijn xenofoob en racistisch.

Waarop de huidige situatie kan worden samengevat met conclusie 1:

Het is de schuld van de Nederlanders.

Want:
  Het Nederlanderschap is de top notch. Dat weten Marokkanen heel goed. ...

Maar natuurlijk! Daarvoor zijn ze naar Nederland gekomen!
  ... Waarom een Marokkaan blijven als je, met gespeelde overtuiging weliswaar, ook kan beweren dat je door en door Nederlands bent? Het bijzondere is dat het er dus niet om gaat dat je werkelijk beschouwd wordt als Nederlander, want dat is niet zo ...

Oftewel: Het is de schuld van de Nederlanders, want Nederlanders zijn xenofoben en racisten.
  Zoals toen een zootje PVV fans 'minder, minder, minder' scandeerde, omdat partijleider Wilders hen had gevraagd of het met die Marokkanen een onsje meer of minder moest zijn.

Punt bewezen (overigens: extreme mosims zijn op geen enkele manier representatief voor moslims - dit dus in tegenstelling tot extreme Nederlanders. Die zijn volkomen representatief voor Nederlanders).
  Prompt gaven Marokkanen van de jongere generaties massaal gehoor aan die oproep door de paspoortwisseltruc te doen. Met de socialmedia-actie 'hashtag BornHere' transformeerden Marokkanen, triomfantelijk poserend met hun Nederlandse paspoort, moeiteloos en massaal in Nederlanders. Alleen het tuig van de internetrichel stelde de terechte vraag wat er met het Marokkaanse paspoort gebeurd was.

En Nederlanders die leugens ontmaskeren, is ook nog tuig van de internetrichel. GeenStijl en dat soort gajes dat foto's van alle Marokkaanse criminelen publiceert.
  Documentairemaker Abdelkarim El-Fassi schrijft op 24 december een open brief aan burgemeester Aboutaleb. ...
    Hij is loyaal aan moslims, blijkt uit zijn betoog: moslims doen hun best, maar autochtonen accepteren de handreikingen van moslims niet. ...
    Ik denk dat we geen afstand moeten nemen van radicaliserende moslims. We moeten juist ondubbelzinnig zijn en erkennen dat zij deel van ons zijn. De vijand is uit ons voortgekomen. Uit onze schoot en huizen, uit onze religieuze apologetiek, uit onze boosheid over discriminatie en racisme ...                

Juist ja: de Nederlanders zijn de schuld door discriminatie en racisme ten opzichte van de moslims.

Dat was moslim-intellectueel nummer 1. Een verhaal van smartelijke culturele nederlaag uitleg of detail .

De tweede die hier behandeld wordt, is Hassnae Bouazza. Zij heeft al veelvuldig opgetreden in de media, bijvoorbeeld is een van de pogingen om een vrouwendiscussieprogramma te starten. Hier is de pijn van haar (de Volkskrant, 12-01-2015, van verslaggever Harmen Bockma - op televisie mocht ze het nog een keertje helemaal overdoen, Nieuwsuur, 13-01-2015 uitleg of detail , na 20:50 min.):

  Interview | Hassnae Bouazza

'Aan Aboutaleb is helemaal niets verbroederends'

De van origine Marokkaanse publiciste en schrijfster Hassnae Bouazza (41) twitterde na de aanslag en de reacties erop dat moslims nu dagelijks 'door de keuring' moeten. Het maakt haar kwaad.

Oftewel: de rest van de moslims hebben niets te maken met de moslims die het geweld plegen.
  ...  ik dacht ...: 'Daar gaan we weer'. Ik heb helemaal niets met die mensen, niets.

Oftewel: de rest van de moslims hebben niets te maken met de moslims die het geweld plegen.
  Ik krijg de verwantschap met hen door mijn strot geduwd ....

Oftewel: de rest van de moslims hebben niets te maken met de moslims die het geweld plegen.
  ... als ik niet meedemonstreer, sta ik blijkbaar aan hun zijde. ...

Oftewel: de rest van de moslims hebben niets te maken met de moslims die het geweld plegen.
  Omdat ik een moslim ben.

Oftewel: de rest van de moslims hebben niets te maken met de moslims die het geweld plegen.
  'Daar spreekt een diep wantrouwen uit.'

Oftewel: de rest van de moslims hebben niets te maken met de moslims die het geweld plegen. En wie andere moslims wel associeert met gewelddadige moslims, heeft ernstig last van wantrouwen.

Oké, dat was de islamitisch vormgegeven litanie over de band tussen moslims die er niet is. Met als slot een andere moslimthema: "Het is de schuld van anderen".

En even ter bevestiging dat dit de moslimnorm is, zoals ook al eerder gezien:
  ... ze is niet de enige in de Marokkaanse en moslimgemeenschap in Nederland. Ook een tweet van schrijver Abdelkader Benali werd veel gedeeld: 'Zodra ik moet, moslim, en gemeenschap in één zin lees, haak ik af', schreef hij.

En verder nog alle andere woordvoerders, behalve, tot nu toe Ahmed Aboutaleb.

Een tweede poging van de interviewer:
  Waarom zouden moslims zich niet een keer duidelijk uitspreken? Dit geweld tegen de vrijheid van meningsuiting komt toch van geloofsgenoten?
'De oproep aan moslims om mee te demonstreren maakt hen tot een aparte groep. ....
           
Zoals al geconstateerd in de vorm van een stelling gebaseerd op hoe het brein werkt, wordt hier gedemonsteerd: moslims zijn zeer zwak in intellectueel presteren: het feit dat er een term bestaat "moslims" die slaat op meerdere mensen, maakt hen tot een groep.
  ... maakt hen tot een aparte groep. Daaruit spreekt een diep wantrouwen.'

En dit is intellectueel zeer zwak presteren in combinatie met een kwaaddenkende geest.
  Terwijl ik gewoon een Nederlandse ben, die zich net als iedereen aan de wetten van dit land moet houden.

Intellectueel zeer zwak presteren.
  Het denken achter zo'n oproep is dat moslims als 'de ander' worden beschouwd.

Intellectueel zeer zwak presteren in combinatie met een kwaaddenkende geest.

Derde vraag:
  Als je de optelsom maakt van de afgelopen jaren de fatwa tegen Salman Rushdie, de bedreigingen tegen Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali, 9/11, de aanslagen in Madrid en Londen en nu in Parijs, de meedogenloosheid van IS zou je toch kunnen gaan denken dat er een probleem is met de islam...
'Het gaat niet om de islam, het gaat om macht. IS is groot geworden door een machtsvacuüm in Syrië en Irak. ... '

Nogmaals intellectueel zeer zwak presteren: de aanslagen vinden plaats in het westen tegen westerse culturele doelen, en niet tegen machtssymbolen.

Volgende vraag:
  Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die zichzelf een 'woedende moslim' noemt, zegt 'rot toch op' tegen moslims die de westerse samenleving afwijzen. Dat is toch mooie, duidelijke taal?
'Aboutaleb is een ongelooflijk platte populist, een showman, er is niets verbroederends aan hem. ...'

Haatdragende taal. Het derde thema van moslims.
   ... Het is heel kwalijk dat hij het frame van moslims als afzonderlijke categorie gebruikt om zichzelf te profileren. ...

Intellectueel zeer zwak presteren.
  Ook hij zegt in feite dat moslims medeschuldig zijn aan terrorisme als ze er niet publiekelijk afstand van nemen.

Intellectueel zeer zwak presteren in combinatie met leugens: Aboutaleb heeft expliciet gezegd dat hij dat niet bedoeld.
  Terwijl alleen de daders schuldig zijn, en niemand anders.

En weer: De geweldadige moslims hebben niets te maken met de andere moslims.

De interviewer probeert het met gezond verstand:
  Maar we denken nu eenmaal vaak in groepen. Dan is het toch belangrijk voor moslims om hun goede wil te tonen?
'Het is nooit genoeg. Iedere keer is er weer een nieuw hoepeltje waar moslims doorheen moeten springen. ...

Een herhaling van een opmerking van Ezzeroili: die voordurende herhaling wordt veroorzaakt door de voortdurende herhaling door moslims van hun aanslagen. Ook dit is dus weer zeer zwak intellectueel presteren.
    Om verder te gaan met één van de mooiste:
   ... Ik houd toch ook niet alle Noren verantwoordelijk voor de daden van Anders Breivik?

Alsof de moslimmoordernaars andere moslims hebben vermoord vanwege beledigen door andere moslims. Ja, dat doen ze wel massaal in Irak en Syrië, maar dat is alweer een bevestiging van het feit dat het wel degelijk alles met de islam te maken heeft. Weer uitsterst zwak intellectueel presteren.

En de slotvraag:
  Hanteert het Westen een dubbele standaard?
'... De doden als gevolg van de drones die de VS sturen niet. Terwijl daardoor heel veel onschuldige slachtoffers vallen. Dat is ook een verklaring voor de radicalisering. ...

Met de herhaling van "het is de schuld van anderen".

De grote gaten in dit verhaal ontgingen de lezers van de Volkskrant niet:
  De Volkskrant, 13-01-2015, ingezonden brief van Danielle Wijnen, Rotterdam

Waarden

De laatste dagen hebben we meermalen gezien, gehoord, gelezen dat bij demonstraties naar aanleiding van de aanslagen in Parijs relatief weinig moslims aanwezig waren en van moslims dat ze zich niet weer willen verantwoorden voor misdaden uit naam van de islam. Zo ook weer in het interview met Hassnae Bouazza (de Volkskrant, 12 januari).
    Wat mevrouw Bouazza vergeet, is dat we de straat op gaan om uit te komen vóór vrijheid van meningsuiting en vóór de democratie, voor iedereen in onze maatschappij. Het zou prettig zijn te ervaren dat die waarden die zo belangrijk zijn voor onze maatschappij, breed worden gedeeld door iedereen die deel uitmaakt van die maatschappij. De straat op gaan om te laten zien dat je voor democratie staat is overigens iets anders dan de straat op gaan om emotie te tonen bij een aanslag of ramp.


De Volkskrant, 13-01-2015, ingezonden brief van Arie van der Pas, Zoetermeer

Hassnae Bouazza

In zijn column 'Tien jaar verder' (Uitgelicht, 12 januari) schrijft Wouter Bos dat hij tien jaar geleden na de moord op Theo van Gogh veel te vaak het woordje 'maar' hoorde en dat hij nu prettig is getroffen door de bijna totale afwezigheid ervan.
    Helaas wordt hij in dezelfde krant in het ongelijk gesteld door Hassnae Bouazza die zegt: 'Het is geen rechtvaardiging voor terrorisme, maar...' Bovendien verwijt zij Aboutaleb - die zich als een van de weinige moslims altijd klip en klaar uitspreekt en lieden die het niet met onze rechtsstaat eens zijn verzoekt ons land te verlaten - dat er 'niets verbroederends' aan hem is. Ook is zij het zat dat haar iedere keer weer opnieuw wordt verzocht in het openbaar afstand te nemen van de aanslagen in Parijs.
    Wellicht heeft het te maken met een verschil in cultuur, maar er is een spreekwoord dat luidt: 'Wie zwijgt, stemt toe'. Wat zou het fijn zijn als onze landgenoten met een moslim-achtergrond zich van deze spreuk wat meer rekenschap geven.


De Volkskrant, 13-01-2015, ingezonden brief van Gé Tol, Deventer

Hassnae Bouazza (2)

Hassnae Bouazza (de Volkskrant, 12 januari) neemt andersdenkenden het wantrouwen jegens de islam kwalijk. Maar dat wantrouwen is meer dan terecht. De islam is een godsdienst die ons onmiskenbaar duidelijk maakt wereldheerschappij na te streven, eigen wetgeving (sharia) voor te staan en ongelovigen te willen uitroeien. De gruweldaden van IS, Al Qaida, Boko Haram en de Taliban en hoe al die sektes nog meer mogen heten, zijn allemaal gepleegd in naam van Allah, de god van de islam. Net zoals de middeleeuwse kruistochten in naam van de god van de roomsen werden ondernomen. Maar die liggen bijna duizend jaar achter ons.
    Bouazza's vergelijking met Anders Breivik is zo ongerijmd dat het bijna lachwekkend is. 'Ik houd toch ook niet alle Noren verantwoordelijk voor zijn daden?', laat ze pathetisch optekenen. Breivik pleegde zijn moorden als eenling, zonder zich te beroepen op een god of godsdienst. En Aboutaleb wegzetten als platte populist, getuigt van Bouazza's obsessie toch vooral maar de islam buiten schot te houden. Maar dat kan pas als die godsdienst depolitiseert en zich verre houdt van gewapende zieltjeswinnerij.

De kloof tussen moslims en Nederlanders is weer tientallen procenten gegroeid, alleen al door dit ene artikel van mevrouw Hassnae Bouazza, een exemplaar van een type wat bij GeenStijl zo kernachtig wordt omschreven als de "booslim".

De conclusie met betrekking tot het intellectueel functioneren van moslims komt na de volgende bijdrager.

Die volgende bijdrager is de hoogst gematigde successchrijver van islamitische afkomst en zeer veelvuldige mediaverschijning Abdelkader Benali. Hij heeft kennelijk voor de politiek-correcten van The New York Times (alle Amerikaanse media zijn rabiaat politiek-correct) hoe het zit (de Volkskrant, 15-01-2015, rubriek Twistgesprek, door Chris Rutenfrans):
  'Ik denk dat elk geloof inherent gewelddadig is'

In The New York Times verklaart Abdelkader Benali het jihadistisch geweld
...

U probeert de jonge moslims te begrijpen die vanuit westerse landen naar Syrië en Irak gaan om de jihad te voeren. U schrijft dat u uit eigen ervaring weet dat de lokroep van het extremisme zeer sterk kan zijn als je opgroeit in een wereld waar de media en iedereen om je heen je lijken te bespotten en je cultuur te beledigen. ...

Grappig, dat woordje 'lijken'. De originele tekst is niet beschikbaar, maar zonder dat "lijken" is dit sowieso een gore leugen: de media steunen de islam tot op het bot en "beledigingen" zijn beperkt tot Charlie Hebdo en Geert Wilders. Maar die beledigen slechts door het spreken van de waarheid.

Want het probleem zit hier: Het is het bestaan van de westerse cultuur die een dodelijke belediging, want dat laat zien dat de islam, die zich superieur wnat, een vorm van barbarij is. Dat bestaan ven een wereld om je heen die jouw cultuur door haar bestaan bespot en beledigt.
  Kunt u zich werkelijk voorstellen dat mensen om die reden zulke gruwelen gaan plegen?
'Nee, ik kan het niet echt invoelen. Maar ik weet wel dat beelden die bedoeld zijn om wat voor moslims heilig is, te bespotten, kunnen leiden tot gevoelens van uitsluiting, tot verbittering, tot afkeer van het Westen, en zelfs tot haat.'

Juist ja: Na dat 'Maar ...' staat glashelder het tegendeel van de ontkenning: Benali kan het prima invoelen, en doet dus het bekende: in het expliciete liegen over zijn gevoelens en motieven.

  In westerse landen komen immigranten binnen met verschillende religies. In die seculiere landen is niets heilig, zoals u schrijft. Toch reageren moslims veel vaker met geweld dan mensen met een ander geloof. Is dat gewelddadige niet eigen aan de islam?
'Ik denk dat elk geloof inherent gewelddadig is. ...

Het is echt hopeloos: de interviewer stelt terecht dat we in het westen geen geweld ondervinden van andere religies, en de molism antwoordt: 'Ik denk dat elk geloof inherent gewelddadig is.'' Hoe is het mogelijk? Er is echt maar één enkele conclusie die voortdurende bevestigd wordt: met moslims valt op geen enkele manier te praten. Ze kunen gewoon niet redeneren en denken en dan houdt de rest ook op.
    Maar wat moet je ook, als je dit soort dingen in je hoofd hebt zitten:
  Toch is van de 1,6 miljard moslims 99,9 procent vreedzaam

Hetzelfde als "Islam is vrede". Nou, ga dat dan maar stichten in Irak, Syrië en de rest van de omgeivng aldaar.
  ... moslims die naar Europa zijn geëmigreerd, merken wel dat ze maar weinig invloed hebben op het politieke machtsspel rond de conflicten in hun landen van herkomst. In 1990 viel Saddam Hoessein Koeweit binnen. Toen hebben de Verenigde Staten op uitnodiging van Saoedi-Arabië Saddam Hoessein verjaagd. Dat werd gezien als een strijd tussen de seculiere Arabische wereld en de fundamentalistische Saoedi's, waarbij de VS de fundamentalisten steunden. Hoe was dat mogelijk?'

Hebben we dat weer ... Prima, maar ga dan naar Amerika en schiet de Amerikaanse president dood. En niet een cartoonblad in Europa. Wat een volkomen randdebielen zijn die moslims als ze praten.
  Zoals zo vaak gebeurt, praat u nu het geweld vanuit de islam goed als een reactie op wat het Westen doet. Het is altijd de schuld van het Westen. U schrijft dat u woedend werd toen uw leraar zei dat het raar was om met een doodvonnis te reageren op de roman De Duivelsverzen van Salman Rushdie, zoals ayatollah Khomeiny toen had gedaan. Vanwaar die woede?
'Ik ben dat natuurlijk ook raar gaan vinden. Ik was toen 13. Ik was kwetsbaar. ...

Juist ja ... "En waarom was je kwetsbaar, beste Abdelkader? "Omdat ik opgevoed was met de islam, meneer Rutenfrans".
  ... Charlie Hebdo heeft jarenlang het christendom belachelijk gemaakt. Wat deden de christenen? Ze spanden processen aan, die ze verloren. Nu pakt Charlie Hebdo een keer de profeet Mohammed aan en er worden twaalf mensen vermoord. Hoe kan dat?
'Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom sommige moslims gewelddadiger reageren op kwetsing van wat hen heilig is dan boeddhisten of christenen. Je hebt natuurlijk wel christenen die abortusartsen omverschieten in naam van God en je hebt ook christenen die dienst gaan nemen in legers om op te komen voor hun God.'

Met als tweede een herhaling van: "Er zijn ook westerlingen die ...". En als eerste "ik weet niet waarom moslims zoi agreefied regaren op Charlie Hebdo, omdat het ik het antwoord dat de moslims agressier zijn niet wil weten"
  Westerse landen voeren geen oorlog uit naam van het christendom, maar om geopolitieke redenen of uit eigenbelang, vanwege de olie voor mijn part. Maar ze zeggen niet: uit naam van Jezus Christus vallen wij Irak of Afghanistan binnen.
'Ideologie speelt wel degelijk een rol bij de oorlogen van de VS in het Midden-Oosten.

"Ga dan Amerika terroriseren! Bemoei je niet met ons en onze cartoons!"

  Mensen als Ayaan Hirsi Ali en Samira Bouchibti vinden dat de islam hervormd moet worden. Dat het geweld eruit gehaald moet worden. Wat vindt u daarvan?
'... de moslims in het Westen laten in overgrote meerderheid dag in dag uit zien dat ze heel goed kunnen leven met de vrijheid van meningsuiting.'

Omdat ze anders in de gevangenis terechtkomen. Maar zodra ze de meerderheid hebben, voeren ze kalifaat en sharia in, en Abdelkader Benali staat daarbij te juichen. Is inmiddels volkomen helder.

Dit zijn dus drie bijzonder representatieve lieden van de intellectuele elite der moslims. Waarbij we inmiddels gezien hebben dat dat "intellectuelen" alleen relatief gezien kan worden. Kijk je naar de meest elementaire regels van logisch denken en redeneren, dan is valt te constateren dat het niveau duidelijk nog een stuk lager ligt dan dat bij de Nederlanders ideologen, en zelfs lager dan bij de Nederlandse multculturalisten. En die scoren op dit punt al ruim onder de 100. Oftewel: ten opzichte van een lokale Nederlandse standaard scoren de islamitische "intellectuelen" ergens op en onder het niveau 70 tot 80 - ergens rond "debiel". Maar meer is ook echt niet te verwachten van mensen met de ernstige denkstoornis genaamd "islam" uitleg of detail .

Overigens: Heeft u bij deze drie moslims ook maar een greintje begrip laat staan sympathie gevoeld voor de Nederlanders waarvan ze grondgebied ze beslag nemen en maatschappelijke welvaart aan ontlenen?

Een retorische vraag.

Ook dat is volkomen representatief. Moslims denken nooit en te nimmer aan anderen.

De moslims die samen met ons het "wij"-gevoel moeten vormen. Allemaal staan ze ons dus naar het leven. Nu nog niet praktisch, maar dat komt later wel

Oké, dat is wat gerailleerd uitgedrukt. Ze zijn niet allemaal zo. Maar dat is voor de conclusies die volgen uit de sociologische analyse volkomen irrelevant.

Die sociologische conclusies gaan namelijk niet over precieze aantallen, maar over drempelwaardes. Als er meer dan zus en zo zijn, gebeurt er dit en dat.

De meest sociologische situaties zijn namelijk min-of-meer evenwichtssituaties uitleg of detail , en of er iets substantieels gebeurt hangt dan af van drempelwaardes uitleg of detail .

Het gaat er niet om dat niet alle moslims criminelen zijn, noch dat ze allemaal terroristen zijn. Potentieel of daadwerkellijk. Waar het om gaat is of het er meer zijn dan de maatschappelijke omgeving kan dragen. Boven een bepaald minimum gaat de maatschappelijke omgeving, bijvoorbeeld, automatisch de hele groep met de daden van de kleinere ondergroep associëren. En naarmate de daden opvallender zijn, is die benodigde ondergroep kleiner.

Voor alle genoemde zaken: overlast (gepleegd door een groot deel), criminaliteit (een wat kleiner deel), en terrorisme (een nog kleiner deel) geldt: het is meer dan de drempelwaarde voor het oproepen van tegenreacties.

En zonder kennis van dit proces, en de erkenning ervan door de betrokken "dader"-groepen, zullen zijn zich onterecht benadeeld voelen, en de verschijnselen die tot de afwijking leiden gaan versterken.

Een zelfversterkend proces, dat onstuitbaar is behalve dan door twee zaken: een afname van het grensoverschrijdende gedrag, of door kennis van de gevolgen die het heeft.

Het eerst zal waarschijnlijk niet spontaan gebeuren, want dat is tot nu toe nooit gebeurd. Het komt neer op het verdwijnen van de sociale achterstand van de moslims, en dat lijkt onmogelijk zonder de islam af te zweren.

Het tweede moet gedaan worden door de maatschappelijke elite, met name de media. Die zouden daarvoor af moeten van hun multiculturalisme en nomadisme, en dat zal dus waarschijnlijk ook niet gebeuren. Sterker: alle huidige tekens wijzen op het tegendeel: we moeten nog meer van de moslims dulden.

Dus draait het proces vermoedelijk zichzelf versterkend door tot er een spontane uitbarsting komt van onderen.

En dat is heel vervelend.


Wordt vervolgd


P.S.
De Volkskrant en de rest van de media zetten naturlijk zo sterk mogelijk in op "gematigde moslims" zoals een afgevallen jihadi en eentje die al lang geleden de islam grotendeels de rug heeft toegekeerd, maar die zijn net zo representief als GeenStoijl representatief is voor de Nederlandse media.

P.P.S.S.
Voor nog een zeer beeldende illustratie van het bovenstaande verschijnsel, kijk dan even naar deze uitzending van Jinek uitleg of detail (23-01-2015, na 15:45 min.), waarin voormalig Lerares van het Jaar Trudy Coenen uitlegt wat er gebeurde in haar klas vol multiculturele leerlingen waar ze zeer van houdt "Ik had even de neiging om het helemaal op te geven", of woorden van gelijke strekking.

P.P.P.S.S.S.
Slechts een bericht (de Volkskrant, 09-02-2015, van correspondente Leen Vervaeke):
  Reportage | Toneel tegen jihad

Het begint als komedie, in Syrië gaat het schuren

Een toneelstuk over Syriëgangers krijgt een nieuwe lading na de arrestaties in België. Hele schoolklassen komen kijken en reageren.


...    Meer dan 700 leerlingen kijken ademloos toe. Ze zijn dertien en veertien ...
    Eigenlijk was Djihad niet bedoeld als schoolvoorstelling. Het was een persoonlijke hartenkreet van de Belgisch-Marokkaanse filmmaker Ismaël Saïdi (38) ...
    Maar het is de vraag of de boodschap ook doordringt tot de leerlingen. Ze geven de acteurs een staande ovatie, maar in het debat na de voorstelling klinkt weinig zelfkritiek. 'Akkoord, er staat nergens geschreven dat men het recht heeft te doden', zegt een meisje op de achterste rij. 'Maar er staat ook nergens dat Charlie Hebdo het recht had om onze profeet te beledigen.' Ze krijgt luid applaus.
    In de zaal schudden enkele leerkrachten zachtjes het hoofd. Ze hebben de afgelopen weken zo veel gediscussieerd en bemiddeld, maar nog steeds blijven leerlingen de aanslag op Charlie Hebdo vergoelijken, zelfs na een voorstelling die verondersteld wordt deradicaliserend te werken. 'Als ik zulke dingen hoor, moet ik opletten om niet in woede uit te barsten', zegt een lerares Nederlands.     ...

Er is maar één vreedzame oplossing: uitzetten. Desnoods gedwongen.


P4.S4.
Uit weer een land verder (de Volkskrant, 03-03-2015, van correspondent Peter Giesen):
  Jeugdige 'citoyens' behoeden voor radicale islam

Franse kinderen worden op school tot volwaardige burgers gesmeed. Sinds de aanslagen in Parijs klinkt bezorgdheid: werkt het nog wel? De waarden van de republiek op een basisschool in een banlieue.

...    In januari werd de minuut stilte voor de slachtoffers van Charlie Hebdo op zeker tweehonderd scholen verstoord. In Nice werd een 8-jarig jongetje op het politiebureau verhoord, omdat hij gezegd had 'aan de kant van de terroristen te staan'. Deze reacties veroorzaakten een schok die aan paniek grenst. Waartoe zullen deze kinderen ooit in staat zijn, als ze nu al vinden dat je best iemand mag doodschieten om een tekening van de profeet?
    'Wij hebben ook dat soort geluiden gehoord', zegt Patricia Oreste, de doortastende directeur van basisschool Romain Rolland. 'Jongetjes die zeiden: ze hebben de profeet beledigd, ze hebben het zelf uitgelokt. Ik heb ze daarop aangesproken. Toen krabbelden ze terug. Wij zijn neutraal, zeiden ze. Ik zei: als er iemand wordt vermoord, kun je niet neutraal zijn', aldus Oreste.
    Sinds 2004 zijn hoofddoekjes verboden op Franse scholen, maar na de aanslagen zochten sommige meisjes de grenzen op. Oreste: 'Ze bedekten hun haar gedeeltelijk, niet met een hoofddoekje, maar met een soort mutsje. Ook een paar medewerkers van de naschoolse opvang deden dat. ...'

Een levensgevaarlijk vijfde colonne.
    En van dezelfde dag uit Nederland (de Volkskrant, 03-03-2015, door Ton van Haperen, leraar, lerarenopleider en publicist):

  Kijk niet weg in de klas, ga er op af

Leraren kunnen niks betekenen voor jongeren die al geradicaliseerd zijn. Maar een betere plek dan de school om radicalisering te voorkomen is er niet.


... Een paar jaar terug. Mijn dochter hield haar spreekbeurt over het concentratiekamp Auschwitz. Na haar laatste woorden volgde het plichtmatig applausje. Ze ging zitten. En ineens riep het meisje achter haar; 'wel jammer dat die Duitsers jullie vergeten zijn'. De klas bulderde. ...

Levensgevaarlijk.


P5.S5.:
En de startleeftijd is nul (GeenStijl.nl, 24-03-2015, door Klaps):
  Kinderen schokken schoolklas met jihadgeleuter

Arme kinderen — zó jong en nu al verpest voor het leven. De jongste jihadisten van ons land zitten nog op de basisschool. Ze komen uit de noordelijke shariahoofdstad Hoogeveen ... Dat leidde tot een uiterst pijnlijke situatie in de klas. Kort na de bloedige aanslag op Charlie Hebdo afgelopen januari hebben zij medeleerlingen en leraren uit Hoogevenistan geschokt met ly-ri-sche reacties. Joepie, twaalf doden! ...

En iedereen weet waar dit vandaan komt. Zelfs de burgemeester:
  De slachtoffers kinderen (leeftijd onbekend) zijn geïndoctrineerd door hun extremistische moslimachtige ouders, zegt burgemeester Loohuis. ...
    ...  "Het gaat niet over een 'woordje' laten vallen. Het is serieuzer. Bovendien hebben kinderen dit niet van zichzelf. Ze krijgen dit van huis mee", zegt burgemeester Loohuis ,,,

En ook iedereen weet wat de enige remedie is: de familie in zijn geheel uitzetten. Natuurlijk tezamen met de hele wijk.
   Rijnlandmodel - 18 januari 2015


[an error occurred while processing this directive]