WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuurdiscussie: christenbeledigingen

 29 jan.2005; 30 okt.2011

Een van de meest merkwaardige en meest consistente tegenstrijdigheden die stand heeft gehouden gedurende het hele bestaan van de discussie over welke cultuuruiting dan ook naar aanleiding van de allochtone immigratie, is de tegenstelling in de benadering van christenen en moslims. Het neerzetten en wegzetten van zo'n beetje iedere vorm van christelijkheid door de "progressieve" en "linksige" intellectuele elite was en is dusdanig normaal, dat het niemand opvalt. Onder starten we met wat voorbeelden van (inmiddels wijlen) Jan Blokker, omdat hij destijds de meest prominente columnist van Nederland was, en ook één van de meest expressieve schelders. Maar hij was volkomen representatief, zij het wat extremer in taalgebruik. Overigens gaan we er hier even aan voorbij of die oordelen over christenen al dan niet juist zijn.
    Waar het hier om gaat is dat men, dat wil zeggen: precies diezelfde groep mensen, niet alleen niet diezelfde kritiek heeft op de islam, sinds de komst van de eerste moslims, maar zelfs nog meer: men bestrijdt actief en soms zelfs furieus iedere vorm van kritiek die anderen op de islam hebben. Terwijl iedere vorm van objectieve vergelijking het resultaat geeft dat op ieder punt waarop de christenen slecht scoren in de ogen van de progressieven, moslims steevast nog slechter scoren: geen vrouwen in de kerkleiding? Moslims laten vrouwen in de moskee alleen toe in aparte ruimtes. Geen huwelijke tussen homos? Moslims jagen homo's uit hun huizen. Een minder goede verstandhouding met Joden? Moslims jagen ze actief na in de straten. Christenen maken bezwaren tegen moskeeën? In een groot deel van de islamitische wereld zijn kerken taboe of verboden, en in sommige landen worden ze afgebrand. En voor de simpelen: Nee, niet door alle  moslims - maar dat geldt ook voor de christenen. En okk hier weer: bij moslims zijn er altijd meer extremisten dan bij de christenen.
    Desondanks volhardt de progressieve en linksige intellectuele en media-elite in haar voor een redelijk mens volkomen onbegrijpelijke contradictie. En er zijn in de loop van de jaren toch ook wel de nodige mensen geweest die op de contradictie gewezen hebben. Het heeft geen merkbare invloed. Zoals geïllustreerd door onderstaande verzameling, die begonnen is in de begintijd van deze website, ergens begin 2005. Toen de meest prominente schelder, Jan Blokker nog leefde, en met wiens schrijfsels we beginnen, daarbij eerst teruggrijpende in het archief:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2000, column door Jan Blokker

Publiek

'Een publieke omroep', las ik in de krant, 'verschilt eigenlijk maar weinig van een commerciële zender.'   ...
    'Een publieke omroep', vervolgde de tekst, 'moet ook op z'n geld letten. ... En dat voelt de NCRV zich wel.'    ...
    Maar ik bleef natuurlijk wel even zitten met die 'principiële begrenzing' die me in de NCRV-offerte aansprak. Aad van den Heuvel heeft weliswaar hetzelfde type christenhondenhoofd als Aart Zeeman ...
   De aap uit de vrome mouw.   ...


Red.:
   De term "christenhond" is de volkomen tegenhanger of evenknie van dat hoogst verboden woord uit de 2000-2004 "geitenneuker", en zijn opvolger "kopvoddentaks".
    Nog wat Blokker:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2005, column van Jan Blokker

Bidden

Bij minder met rede begaafde Nederlanders schijnt de gedachte te leven dat we de Aziatische vloedgolf moeten duiden als een straf van God.
    Ja, waarom ook niet. De God die ze binnen de christelijke orthodoxie aanbidden is de verschrikkelijkste van allemaal, daarbij vergeleken moet je Allah zien als een kruising van Florence Nightingale en Moeder Theresa. Het zegt natuurlijk ook veel over mensen die met alle geweld toch bij zo Iemand in het gevlij willen komen. Andries Knevel had er inderdaad meteen een onderwerpje over gemaakt.
    Het blijft een eigenaardig probleem, God.
    In het kader van de ramp hoorde ik Ronald Plasterk, die geloof ik een afvallige misdienaar is, vorige week in Buitenhof preken over het ietsisme, wat volgens mij net zo'n hobby is als je in de late jaren zestig van de vorige eeuw tegenkwam bij studenten uit Nijmegen en Tilburg die 's ochtends als goede katholieken naar college gingen, en 's avonds als vrome marxisten thuis kwamen.
    In deze weken van reflectie trof mij het bericht dat 'TPG Post anonieme brieven die aan God zijn gericht voortaan zal doorspelen naar de Evangelische Omroep'.
    Daar staat me nogal wat in één simpel zinnetje! En zoals bijna altijd in kwesties van theologie: meer vragen dan antwoorden.
    Wie komt in godsnaam op het idee om een brief te schrijven aan Onze-Lieve-Heer? Is hij of zij bang dat God het aan de grote klok hangt en willen ze daarom anoniem blijven? Gaan ze uit van de goeiige veronderstelling dat God allerlei moderne fratsen niet meer heeft bijgebeend, en hebben ze hem daarom zoiets ouderwets als een brief gestuurd, in plaats van een mail of een sms? Had André Rouvoet (politicus van het jaar) van de posterijen gehoord dat ze daar zulke brieven in de prullenmand gooiden, of wist hij het van God zelf?
 

Uit: De Volkskrant, 19-01-2005, column van Jan Blokker

De canon

Maakte bisschop Everard de Jong van Roermond een grapje? Ik hoop het niet. Volgens de Volkskrant mengde hij zich gretig in het debat over Educatief Nederland, en noemde hij alvast twee boeken die wat hem betreft in de voorgenomen onderwijskundige canon thuishoren: de bijbel (ik neem aan het Nieuwe Testament: de roomse geschiedenis begint niet bij Mozes maar bij Jezus) en Imitatio Christi.
    De krant noteerde uit zijn beluste mond ...
 

Uit: De Volkskrant, 16-04-2005, column van Jan Blokker

De bekeerling

Boris Dittrich is om.
    In het debat over normen en waarden waarmee de minister-president 150 goedbeloonde Kamerleden een hele dag liet verdoen, bekende onze weerhaan - altijd met het vertrouwenwekkende snaveltje naar de wind - dat hij 'een late bekeerling' was.   ...
    Van André Rouvoet zou ik, terwijl ik bij hem zat ondergedoken, natuurlijk altijd wél een tweedehands fiets durven kopen. Christelijk en fatsoenlijk - een combinatie die je toch betrekkelijk weinig tegenkomt. ...


Red.:   Maar eigenlijk is het een oude linkse gewoonte. Hier nog zo'n oud-links-nu-multiculturalist die sterk tegen ieder kritisch woord over de islam is:


Van: Volkskrant weblog, 31-01-2007, door Lydia Rood

Lach, christenhond, lach!

Je hoort altijd dat zwartekousenmoslims te weinig zelfkritiek hebben, laat staan dat ze de edele kunst van de zelfspot onder de knie krijgen, en ik ben inderdaad maar weinig moslims tegengekomen die zichzelf en hun geloof niet dodelijk serieus nemen. Maar toen ik gisteren de volgende reactie kreeg van Jacob de Vries - op het stukje over het reli-regime op eigen bodem - schrok ik ook wel even. Die leek op die van Balkenende die zichzelf op een lollige poster tegenkomt. Zouden christenen niet kunnen lachen?   ...


Red.:   Overigens heeft Jan Blokker, ondanks zijn filippica's tegen islamcritici, zijn neigingen tot christenhaat nog steeds niet onder controle:


Uit: NRC Handelsblad, 14-12-2009, column door Jan Blokker.

...

... “Getverderrie. We zitten nu al bijna acht jaar met een minister-president die van Mabelgate tot Catsgate een gemiddelde van vijf blunders, mistaxties, halve leugens en ontkenningen per maand op z’n conduitestaat heeft gescoord – en iemand hoeft maar een half woord van twijfel, ongeloof, of kritiek tegenover hem te uiten, of hij barst uit zijn vel van Christelijke woede.”


Red.:   Het antwoord stond op het Volkskrant-weblog:
 

Van: Volkskrant weblog, 19-12-2009, door Peterus

De onchristelijke woede bij Blokker

... En wat doet die uitdrukking “Christelijke woede” daar? Dit riekt naar regelrechte stemmingmakerij tegen Christenen. Wil Jan haat en wantrouwen zaaien tegen Christenen? Zou Jan ook durven spreken van Islamitische woede? Ik denk dat Jan wel weet dat dit ongepaste stemmingmakerij is maar hij vindt het zo leuk, al jaren lang. Jan bijt van zich af alsof hij door Christenen onderdrukt wordt. Wat de Telegraaf gewoontegetrouw met links doet, doet Jan met Christenen en nu dus ook met Wouter Bos. Diens VU verleden heeft bij Jan blijkbaar ook een verdacht Christelijk luchtje.   ...


Red.:   Zoals al gesteld in de inleiding: het heeft nog nooit geholpen. Moslims mogen iedereen aap, hond en varken noemen, en voor onrein uitmaken, Geert Wilders mag niet de plaatsen waar dat het meest fanatiek gebeurt "haatpaleizen" noemen.
    Nog zo'n held van het multiculturalisme:


Uit: NRC Handelsblad, 10-02-2009, column door Elsbeth Etty

Katholieke dictatuur

Eluana Englaro is gisteravond op 38-jarige leeftijd overleden, nadat met toestemming van de Italiaanse Hoge Raad de kunstmatige voeding van de al zeventien jaar in coma verkerende vrouw was beëindigd. Dat mocht niet van de kerk. ...
    Geen einde is er nog gekomen aan de door de kerk ontketende hysterie die ingrijpende gevolgen dreigt te krijgen voor de democratie en de rechtsstaat. „Stop de moordenaarshanden”, was de leuze van het Vaticaan. Die ging niet over oorlogsmisdaden of over de huurmoordenaars van de maffia en de camorra. De moordenaars zitten volgens de Heilige Stoel in het hoogste Italiaanse rechtscollege.
    Tien jaar is over Eluana geprocedeerd totdat de rechterlijke macht in laatste instantie instemde met het verzoek haar te verlossen uit haar mensonwaardige toestand. Maar het Vaticaan hield vol dat Gods wet voorrang heeft boven de door mensen gemaakte wetten. De Rooms-Katholieke kerk erkent niet de scheiding van kerk en staat.
    Het is verbijsterend hoever de dwingelandij dit keer is gegaan. ...
    Om de Grondwet te redden, weigerde de onwankelbare president Napolitano het decreet te bekrachtigen. Waarop Berlusconi liet weten de Grondwet overboord te zullen zetten.
    En dat is de dreiging die nu boven Italië en Europa hangt. Op instigatie van de Rooms-Katholieke Kerk pleegde Berlusconi, te laat in het concrete geval, maar omineus voor de toekomst, niets minder dan een staatsgreep. Reflexmatig viel hij terug op Mussolini: regeren per decreet en met uitschakeling van de Grondwet.
    Alles vonden de Heilige Vader en zijn Onheilige Marionet geoorloofd, als maar de marteling van Eluana voort kon duren en als haar maar het door de rechters vergunde recht op een waardig sterven onthouden werd. Het lijden en het martelaarschap zijn het zaad van de kerk, nietwaar? Geen enkele burger, gelovig of niet, heeft recht op zelfbeschikking. Ziehier de rooms-katholieke sharia.   ...
    De katholieke tirannie in Italië kan niet ernstig genoeg worden genomen. ...
    Maar wat doet Europa nu in Italië de democratie en de rechtsstaat in gevaar verkeren? Het respect voor beginselen als de scheiding tussen kerk en staat en de scheiding der machten binnen de staat, behoort tot de grondslagen van de EU en is ook voorwaarde voor het lidmaatschap. Als in Italië Berlusconi zonder protesten van de overige EU-leden de Grondwet opzij kan zetten, dan voorspelt dat weinig goeds voor de burgerrechten in, bijvoorbeeld, Polen. Daar verzet een reactionaire clerus zich tegen de rechten van vrouwen en homo’s, om van het virulente antisemitisme in dat land maar te zwijgen.   ...
    Als de Katholieke Kerk de geloofsleer in Italië boven de wet en de grondwet stelt, is dat bedreigend voor de democratie in Europa als geheel. Over de verzoening tussen de paus en zijn antisemieten kun je nog zeggen dat de katholieken hiermee vooral zichzelf te schande maken. Maar wat nu in Italië is gebeurd, gaat aanzienlijk verder, het raakt de rechten van álle burgers. Daar kunnen moslimfundamentalisten nog wat van leren.


Red.:   Kijk, dan zijn nu precies de dingen waar Geert Wilders voor waarschuwt, waar het gaat om de islam. Maar als je dit doet richting islam, vergelijkt Elsbeth Etty je met de Führer. Want tegen het katholicisme mag je wel fulmineren, maar tegen de islam niet. Want de islam is van allochtone immigranten.
   Op dit punt in de geschiedenis en verzameling is Jan Blokker inmiddels overleden, maar het schelden op en ridiculiseren van christenen vanuit de linksige hoek gaat gewoon door:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2011, column door Max Pam

Het einde der tijden is aangebroken!

Tusentitel: De profete Sonja de Vries beschouwt de Friese taal als een straf van God

Na de tsunami van 2010 heeft bijna elke krant een foto gepubliceerd van een moskee die onbeschadigd overeind stond, midden in een landschap dat voor de rest met de grond gelijk was gemaakt....
    Dat God iets met een natuurramp wil zeggen, daar kom je als gelovige nauwelijks om heen. Wat zou anders de zin zijn van al die doden, van de materiële verwoesting en van het verdriet bij de overlevenden? De notie van straf komt automatisch op en is wijd verbreid in alle culturen. Toen de gouverneur van Tokio de tsunami een straf van God noemde, moet hij verrast zijn geweest dat daar protesten tegen kwamen.
    Toen op Koninginnedag een auto inreed op de menigte, verklaarde een Duitse sekte dat de onschuldige slachtoffers van Apeldoorn waren gevallen als een straf van God.
    Toen de orkaan Katrina over New Orleans raasde, opperde bisschop Graham Dow dat dit Gods straf was voor de gelijkberechtiging van de holebi's, waarmee geen inheemse indianenstam werd bedoeld, maar dat een samentrekking is van de beginletters van homo's, lesbiennes en biseksuelen.   ...
    Wist u trouwens dat de profete Sonja de Vries de Friese taal beschouwt als een straf van God, omdat Friezen lang geleden eigenlijk Joden waren en derhalve weigerden Jezus te erkennen als hun verlosser? Ook hoef je niet ver te zoeken om op Kerken.com een preek van ds. De Jong te vinden, met als titel: Over waarom God mannen wil straffen die tegen een muur plassen.
    Lach niet, want u zult de mensen de kost moeten geven, die geloven dat de Shoah een straf is van God. Daar zitten niet alleen christenen en moslims bij - in Nederland heb je de processen gehad tegen het echtpaar Goeree - maar ook grote groepen orthodoxe Joden. Jesaja, misschien wel de grootste onheilsprofeet van allen, had wel raad geweten met ingezakte tribunes, ondergelopen tunnels, vliegtuigcrashes, auto-ongelukken, aardbevingen en tsunami's. Het einde der tijden is aangebroken!    ...


Red.:   Niemand uit de linksige hoek die er bezwaar tegen maakte dat hier een bevolkingsgroep werd beledigd. Laat staan iemand die hiervoor de termen "christenfobie" en "xenofobie" of "angst" gebruikte, noch werd columnist Max Pam beschuldigd van fascisme en racisme. Dit geheel in tegenstelling tot een soortgelijke aanpak van moslims en hun nog ridiculere geloof.
    Nog eentje van Pam:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2011, column door Max Pam

Een altijd vrolijk mens zonder eigen gezicht

Uiteindelijk zijn wij dus weer aangeland bij 'de toon van het debat', wat in elk geval het voordeel heeft dat wij het niet over de inhoud hoeven te hebben.
    Voor de toon die tijdens de Algemene Beschouwingen is gebezigd, komen zelfs de fractievoorzitters bijeen op een speciale vergadering. ...
    Geert Wilders zal het toondebat niet bijwonen. 'Ik wens ze veel plezier met hun onzindiscussie', zei hij. Eerlijk gezegd kan ik hem geen ongelijk geven. Het debat is geïnitieerd door Kees van der Staaij van de SGP. Moet dat nou de man zijn, die opkomt voor ons fatsoen? Lees voor de grap het beginselprogramma van de SGP, de partij die in de oorlog heulde met de Duitsers. Dat staat vol met de term 'verbieden'. Alleen vóór de doodstraf zijn ze wel bij die partij. En dan heb ik het nog niet over vrouwen, die bij de SGP zijn gereduceerd tot broedmachines, die zelf ook vinden dat ze te dom zijn om hun democratische rechten uit te oefenen. In feite is die Van der Staaij een aap in een keurig pak. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, maar bij die Van der Staaij zie je het wel heel erg duidelijk.   ...


Red.:   In dat debat ging het onder andere of PVV-Kamerlid Raymond de Roon al dan niet de uitdrukking "islamitische aap" had gebezigd. Dat is natuurlijk een doodzonde. "Christelijke aap" is daarentegen redelijk bon ton. Onder ons soort "Max Pam"-mensen.
    Mogelijk mede onder deze druk zijn christenen in hun uitingen in de openbaarheid, de media, redelijk bescheiden in hun uitingen - een voornaam objectief bezwaar is de meetal impliciete aanname dat ze de enig mogelijke bron voor moraal in handen hebben. maar als anderen met alternatieven komen, zijn ze niet ernstig beledigd, maar blijven gewoon doopraten. Geheel in tegenstelling tot wat we inmiddels gewend zijn van moslims, die bij het minste of geringste woord van kritiek bood de studio uitlopen.
    Welke stand van zaken in uitnemendheid geïllustreerd werd toen een enkele christen ineens wel wat assertieve werd. De dader was merkwaardigerwijs een vrouw uit het katholieke milieu, die dan ook meteen enige notoiriteit kreeg, blijken uit een interview in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2011, door Loes Reijmer

Interview | Mariska Orbán

RK Weerbaar

Katholieken moeten zich verweren, net als moslims, vindt de baas van het Katholiek Nieuwsblad. 'Jezus liet zich ook als mak schaap naar de slachtbank leiden.'

Een opportunistische parelkettingteef, noemde een van haar toekomstige collega's Mariska Orbán (34) toen hij hoorde dat ze de nieuwe hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad zou worden. 'Een blondje', bij wie 'de carrièrelust na twee bevallingen nog niet geblust is'. ...


Red.:   En een optreden bij Pauw & Witteman (24-10-2011, na 14:48 min.). Waarbij onmiddellijk opviel dat naast de "progressieve" presentatoren, ook alle studiogasten met groot enthousiasme zich op het slachtoffer en haar zeer foute christelijke ideeën stortte. Net als de volgende briefschrijver:


De Volkskrant
, 26-10-2011, ingezonden brief van Maartje Oosterhof, Ouderkerk a/d Amstel

Katholiek ego

Fijn om te weten dat Mariska Orbán het hoogzwanger ook nog ontzettend leuk heeft in de slaapkamer, met haar fier gelovige psychiater, maar wat bedoelt ze met de bewering dat katholieken zijn doorgeschoten in het toe keren van de andere wang? Of moeten we haar abortusbrief aan Hennis-Plasschaert juist lezen als voorbeeld van hoe het wel zou moeten in katholieke kringen?
    Door Hennis-Plasschaert zo'n klap in het gezicht te geven met het leggen van een verband tussen haar miskramen en abortuswetgeving, liet Orbán zien uit welk - weinig christelijk - hout ze is gesneden.
    Het enige zinnige dat er in dit interview uit haar mond komt is dat ze moet oppassen dat haar ego niet te groot wordt, maar de rest van haar uitspraken doet vrezen dat daar geen bidden meer tegen opgewassen is. Zoveel dommigheid en zo weinig zelfreflectie. Laten we in godsnaam maar hopen dat ze niet al zwanger was toen ze in die jacuzzi prosecco zat te drinken.
    Als dit katholiek zijn is, lijkt het me inderdaad beter voor iedereen dat het zoveel mogelijk achter de voordeur blijft.


Red.:   Kortom: men ging weer heerlijk op los op de christen en zijn foute ideeën.
    Maar, bedacht de redactie pas de volgende dag: Wat als er nu een moslim had gezeten? Die een van de fijne ideeën van de islam zat te promoten, al was het alleen maar door te verschijnen in een walgelijk seksistisch uniform, of te eisen dat de drank van tafel moet. Daarover valt geen enkele kritische opmerking - en die eisen aangaande drank worden zonder mankeren of  protesteren ingewilligd. En niks geen kritische bijval van de andere gasten. Nee, christelijke eigenaardigheden krijgen pek en veren, maar nog ergere moslim-eigenaardigheden zijn allemaal interessante couleur locale en waardevolle toevoegingen aan de diversiteit.
    Overigens: bij het gesprek met Mariska Orban ging in no time natuurlijk over het misbruik in de kerk - bij de aanwezigheid van een moslim is het nog nooit over de talloze ellendigheden van de islam gegaan.
    Walgelijk.
    Na een lange aanloopperiode is eindelijk het rapport van de onderzoekscommissie-Deetman gepubliceerd, wat ook weer een brede stroom commentaar losmaakte. Ook hier vallen kanttekeningen te plaatsen:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2011, ingezonden brief van Meindert Muller, Born

Buiten proporties

Ik heb in de inmiddels beruchte periode zes jaar op het seminarie van de Salesianen gezeten, vier jaar in Ugchelen en twee jaar in 's-Heerenberg. En zes jaar heb ik me daar volkomen veilig gevoeld en ben ik geen moment seksueel benaderd, laat staan misbruikt. Het was voor mij al met al een fijne tijd. Een aantal klasgenoten met wie ik nog altijd contact heb, heeft eenzelfde ervaring. Ik vind het dan ook een gotspe wanneer Bert Wagendorp in zijn column 'Pijdragers' (Ten eerste, 17 december) het rapport-Deetman als volgt samenvat: 'Bij de Salesianen van Don Bosco kon je je als pupil maar op één manier tegen de gewelddadige trekjes van de broeders beschermen: door hen seksueel ter wille te zijn. Dat hoorde bij de 'interne kloostercultuur'.' De feiten die naar buiten zijn gekomen dankzij slachtoffers, journalisten en Deetman zijn wanstaltig genoeg en besmeuren mijn herinnering. Niemand, ook de slachtoffers niet, is erbij gebaat als deze feiten nog eens worden uitvergroot; dat hebben die feiten helaas niet nodig. En er waren en zijn heel wat Salesianen voor wie ik het hartstochtelijk zou willen opnemen en aan wie ik een goede tijd en een goede opleiding te danken heb.


Red.:    Hier wat stukjes uit de column van de rabiate reljournalist:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2011, column door Bert Wagendorp

Pijdragers

...   Bij de Broeders van Liefde, schrijft Deetman, was sprake van systematisch 'misbruik van de eigen kweek', de Broeders van Liefde in opleiding, zeg maar. Bij de Salesianen van Don Bosco kon je je als pupil maar op één manier tegen de gewelddadige trekjes van de broeders beschermen: door hen seksueel ter wille te zijn. Dat hoorde bij de 'interne kloostercultuur'.
    Het zijn de schijnheilige namen van de ordes die het allemaal nog wranger maken: bij de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten loerden ze ook op je.
    Het waren de laatste restjes wir haben es nicht gewusst die gisteren werden opgeruimd - en tevens werd de voormalige aartsbisschop van Utrecht Simonis definitief ontmaskerd als een ordinaire aartsleugenaar. Zijn pontificale ontkenning bij Pauw & Witteman, later voor de rechter onder ede herhaald, dat hij het niet had geweten, werd door Deetman in zijn gezicht tot ontploffing gebracht: 'Van onwetendheid (...) was geen sprake.'    ...


Red.:   Reden om eens naar de getallen te kijken. Wagendorp noemt ze zelf:
  Tussen de tien- en twintigduizend minderjarigen zijn in de jaren tussen 1945 en 2010 misbruikt door rooms-katholieke geestelijken. Dat blijkt uit het rapport van de commissie-Deetman, die anderhalf jaar lang onderzoek heeft verricht naar de geile en pedofiele kant van de r.k. kerk.
    Het is een ruwe schatting, gebaseerd op de aanname dat van alle katholieke 40-plussers tussen 0,3 en 0,9 procent als kind ervaringen heeft opgedaan met seksuele toenadering door dienaars van de kerk.

Tussen de 0,3 en 0,9 procent. de vraag is natuurlijk: "Is dit veel?".  Het antwoord, zoals op deze website vele malen toegepast, is: dat hangt af van de norm - absolute waarden bestaan niet. Wat is in dit geval de norm? Nou, dat is zo moeilijk te verzinnen: dat is het misbruik in de maatschappij als geheel. Daarvoor hebben we niet direct cijfers, maar gezien het feit over "gewoon" seksueel misbruik (bij het misbruik door priesters gaat het voornamelijk over jongens) enkele tientallen procenten van de vrouwen melden daar ooit aan ten prooi is gevallen, mag je aannemen dat het cijfer voor de "kerkelijke" vormen van misbruik in de rest van de maatschappij minstens in de procenten ligt. Waarna de 03, tot 0,9 procent voor kerkelijk misbruik er ineens heel schriel uitzien.
    En geen aanleiding lijken te vormen voor de hoeveelheid aandacht en de gebruikte terminologie waarvan nu sprake is.
    Hier is nog een tegenwerping mogelijk: de kerk en priesters worden op het vlak van morele waarden een voorhoede te vormen. In welk geval er wel sprake is van hypocrisie. In de woorden van Wagendorp:
  Nederig zwijgen als het graf lijkt me daarom het beste. Geen stichtelijk woord meer, geen moralistisch vertoog of leidraad voor de gelovigen, geen encyclieken: gewoon de hypocriete bekken een hele tijd potdicht - liefst voorgoed. 

Maar laten we nu dus consistentie van opvattingen als norm nemen. En kijken naar de consistentie van Bert Wagendorp, en de andere linksige intellectuele veroordelaars van de christelijke kerk. En kijken naar de uitspraken over en houdingen ten opzichten van een andere kerk, die veel en veel meer op zijn kerfstok heeft dan de katholiek, of de christelijk. Ja, natuurlijk: de islamitische  . Ten opzichte van de vele vormen van misbruik van die kerk hebben de linksige moralisten een totaal andere houding: die van vergoelijking, verzachting, "We moeten er begrip voor hebben", en vooral: "Je mag er niets over zeggen". En wie het wel doet, is een racist en een fascist, en medeverantwoordelijk voor de Jodenvervolging en de holocaust - en de dood van Anne Frank .

Voor deze linksige intellectuelen, waaronder dus Bert Wagendorp gelden dus deze woorden:
  Nederig zwijgen als het graf lijkt me daarom het beste. Geen stichtelijk woord meer, geen moralistisch vertoog of leidraad voor de Nederlandse burgers, geen multiculti-ideologieën: gewoon de hypocriete bekken een hele tijd potdicht - liefst voorgoed. 

Maar waar de katholieke kerk nu enige bescheidenheid ten toon spreidt, kunnen we dat van het linksige intellectuele geestelijk-misbruiktuig dat zo graag de christelijken de les leest en de islam bewondert , met name de dolle honden van het type Wagendorp, Van Jole, Ramdas, Grunberg, Van Rossem, Sitalsing, enzovoort, totaal niet verwachten. Als specimen een meer gematigd commentaar:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Moreel echec r.k. kerk

Priesters hebben de normen en waarden die de rooms-katholieke kerk publiekelijk uitdraagt ernstig geschonden.


De commissie-Deetman heeft een hard, maar evenwichtig eindrapport over het seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk geschreven. Het rapport bezegelt het morele echec van een kerk die voortdurend anderen de maat neemt, maar zelf het misbruik van kinderen jarenlang heeft toegedekt. ...


Red.:  Iets wat ook maar half zo kritisch is schrijven over de islam is ook volgens historicus Peter Giesen anathema.
    En om te laten zien hoe intens de hetze was:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Bisschoppelijke spijt

Het wringt dat het ernstige misbruikschandaal in de katholieke kerk geen personele consequenties krijgt.


Red.:   Ja hoor, er nog eentje achteraan. Gelukkig dat we een tegenwicht hebben in de Verlichting van de Islam.
    Marcel van Dam is ook zijn steun aan de komst van de islam vergeten:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2011, column door Marcel van Dam, socioloog.

Onze Moeder de Heilige Kerk

...    Ik ben opgegroeid in een groot, orthodox katholiek gezin. Op de lagere school begon iedere dag met de schoolmis. Als op het rapport verzuimdagen werden gemeld, zwaaide er wat. Vanzelfsprekend werd ik net als mijn broers misdienaar. Na de katholieke lagere school ging ik naar de katholieke mulo, vervolgens naar het katholieke lyceum en daarna werd ik lid van een katholieke studentenvereniging. Eigenlijk deden we alles katholiek. De kerk was heilig en dat straalde af op haar dienaren. ...
    Er zijn mensen die nooit worden tegengesproken. Soms omdat ze zich gedragen alsof ze gezegend zijn met uitzonderlijke gaven en het altijd bij het rechte eind hebben. Anderen omdat ze dictator zijn en niet tegengesproken mogen worden. En de derde categorie, de ergste, bestaat uit mensen die geloven dat ze over uitzonderlijke gaven beschikken, het altijd bij het rechte eind hebben en in een dictatoriale omgeving verkeren. Zoals geestelijken in de katholieke kerk. Zij lijden aan de persoonlijkheidsstoornis die ook wel wordt aangeduid als het Hubris Syndroom.
    Lijders aan dat syndroom denken dat zij in hun oordeel onfeilbaar zijn en in hun optreden onkwetsbaar. Omdat zij het per definitie altijd bij het juiste eind hebben, worden critici beschouwd en behandeld als onwetenden of als vijanden. ...


Red.:   Allemaal zaken die bij uitstek ook slaan op de islam, met name het hoofdpunt van Van Dam: de hubris .
    Na weken en maanden van gebeuk durft er eindelijk iemand iets terug te zeggen:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2012, door Sjaak van der Geest is oud-hoogleraar medische antropologie

Beklaagdenbank zit veel te vol

De reacties op het misbruik in de rooms-katholieke kerk zijn ongenuanceerd. De achthonderd daders en verdachten vormen slechts tussen de 1 en 2 procent van alle religieuzen die in die jaren actief waren. 

Tussentitel: Als bisschop, overste of broederonderwijzer had ik dit nooit durven schrijven
Voor veel opvoeders en leraren was het celibaat zeker geen bewust keuze

Het rapport-Deetman en de discussie over het daaraan ten grondslag liggende onderzoek roepen veel vragen op. Ik wil er drie uit lichten. Maar laat ik eerst zeggen wie ik ben, want kennelijk heeft niet iedereen evenveel recht van spreken. De slachtoffers krijgen de meeste ruimte; de daders en verdachten de minste. Bisschoppen en kerkelijke oversten kunnen beter ook niet te veel zeggen; ze moeten zich en hun mede-broeders/zusters zeker niet gaan verdedigen. Iedere nuance maakt ook hen 'verdacht'.
    Ik heb als kind op een rooms-katholieke lagere school gezeten die werd geleid door de Broeders van Maastricht, een onderwijscongregatie die tot eind jaren zestig een groot aandeel had in het katholieke lager en lager-middelbaar onderwijs. Daarna heb ik van mijn 12de tot mijn 18de op een kleinseminarie gezeten, een internaat dus, om priester-missionaris te worden, en vervolgens nog zes jaar op een grootseminarie van waaruit ik filosofie en theologie volgde, onder andere aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Priester-missionaris ben ik echter niet geworden, wel cultureel antropoloog.
    Kortom, ik heb in totaal zo'n achttien jaar in katholieke instellingen doorgebracht, waarvan twaalf jaar intern. Ik weet dus waar ik het over heb, als ik de sfeer in deze gemeenschappen beschrijf. Maar ik ben tegelijkertijd een buitenstaander. Ik heb geen banden met de instellingen. Wel heb ik enkele zeer goede vrienden overgehouden uit deze jaren en ook denk ik met respect en dankbaarheid terug aan degenen die toen hebben bijgedragen aan de vorming van wie ik nu ben. In mijn vak, de antropologie, wordt dit beschouwd als een ideale uitgangspositie voor het doen van onderzoek: betrokkenheid en distantie, tegelijkertijd een insiders- en outsidersperspectief.   ...
    Wat mij in de huidige discussie het meest verontrust, is de ongenuanceerdheid van de reacties van de media en het grote publiek.


Red.:   En ook de voor de hand liggende maar zelden tot nooit gemaakte vergelijking komt langs:

  We leven in een tijd ... dat de islam wordt verguisd omdat een uiterst kleine minderheid excessief religieus geweld pleegt. De verstandigen onder ons wijzen op het onrecht dat we daarmee de islamitische gelovigen aandoen. Maar wie waagt het vandaag om op te komen voor al die mannen en vrouwen die zich in hun hele -- ongetrouwde - leven hebben ingezet voor de opvoeding van andermans kinderen in seminaries en internaten? De achthonderd daders en verdachten vormen tussen de 1 en 2 procent van alle religieuzen die in die jaren actief waren. Het lijkt er sterk op dat al die anderen nu in een moeite met die kleine minderheid in de beklaagdenbank worden gezet. Misschien overdrijf ik; het wordt zelden zo zwart-wit gezegd, maar de insinuaties kom je overal tegen. De kerk heeft voor velen - althans voor degenen die zich uitspreken - afgedaan als sociaal instituut met moreel kapitaal. Waarom? Omdat er een paar Al Qaida's tussen zitten.

Ook hier dus nog de bekende fouten: de islam is niet fout vanwege een kleine minderheid die excessief geweld gebruikt, maar vanwege de grote groep die dit excessieve geweld met de mantel der religieuze liefde bedekt, en de de vrijwel hele islam beslaande groep die er voor westerse cultuur gevaarlijke houdingen en opvattingen op na houdt. Allemaal zaken die deels ook op christelijke gelovigen slaan, maar in mindere tot sterk verminderde mate.
    In welk licht de mate van hypocrisie bij de christenen-bekritiseerders en moslim-liefhebbers een bijbelse omvang blijkt te hebben ...
    In Nederland is op het moment van schrijven een originele islamitische haatprediker op bezoek, op uitnodiging van een islamitische studentenvereniging die twee jaar terug al erg van hem heeft genoten (ook allemaal haatzaaiers, dus). Maar Max Pam heeft een gevaarlijker religieus doelwit gevonden - hij moet er wel voor "reizen":


Uit: De Volkskrant, 17-02-2012, column door Max Pam

Het eigenaardige mormoonse geloof

Tussentitel: Men vertrouwt het zaakje in het hiernamaals kennelijk niet helemaal

Twintig jaar geleden reisde ik met mijn dochter, toen net tien, door de Amerikaanse staat Utah. Het landschap van rode aarde is van een ruwe, bijna ondraaglijke schoonheid die ons na elke bocht weer versteld deed staan. Via de Grand Canyon en het Dixie National Forest, waar nog wilde leeuwen leven, kwamen wij terecht in Salt Lake City. De stad van de mormonen, die ook voorkomt in Conserve, de debuutroman van Willem Frederik Hermans.
    In Salt Lake City bezochten wij de tempel van wat officieel de Kerk van Jezus van de Heiligen der Laatste Dagen heet. Aan het einde van de rondleiding kregen wij onderricht in de geschiedenis en leer van de mormonen en ik herinner mij dat ons het verhaal werd verteld van Brigham Young, de evangelist die met zijn karavaan van huifkarren naar het Westen trok. Bij het Zoutmeer kreeg hij het visioen dat de mormonen zich hier moesten vestigen. De kolonisten gingen tarwe zaaien, maar sprinkhanen vraten alles op. Tot God de zeemeeuwen stuurde, die alle sprinkhanen verslonden, zodat de kolonisten als door een wonder waren gered.
    Eventuele vragen konden wij schriftelijk indienen. De antwoorden zouden wij later thuis ontvangen. Mijn dochter, die in die tijd een grote sympathie koesterde voor de kleine dieren in het gras, stelde de vraag die Multatuli honderd jaar geleden ook al gesteld had: 'Wat vonden die sprinkhanen ervan om en masse te worden opgegeten?' Wij kregen geen antwoord op die vraag, maar wel werd ons nog een folder met mormoonse memorabilia nagestuurd.   ...


Red.:   En zo gaat het nog een tijdje door met de badinerende neerbuigendheid.
    Nu is badinerende neerbuigendheid jegens religieuzen op zich niet zo heel bezwaarlijk. Wat wel bezwaarlijk is als je je badinerende neerbuigende bejegening reserveert voor een speciaal soort religie. Want mormonen vallen onder het christelijke geloof. En niet onder het joodse of het islamitische. Waar je ook badinerende neerbuigend stukjes over zou kunnen schrijven. Of om precies te zijn: waar je nog veel meer en nog bandinerender en nog neerbuigender stukjes over zou kunnen schrijven.
    Wat Max Pam hardnekkig weigert.
    De lafhartige cultuurverrader.
    Nog zo'n lafaard-met-een-column:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2012, tv-recensie, door Jean-Pierre Geelen

Noorman

De Noorse - en dus de internationale - televisie zal het vier dagen durende verweer van Anders Breivik niet live uitzenden. Om geen podium te bieden aan het gedachtegoed van een gek, zo luidde het verweer. Goed idee....
    Zijn verschijning alleen al. ...
    De rest van de dag zat hij er onbewogen bij. De kijker restte alleen de blik op dat papperige gezicht, zijn ringbaartje en die vrijgemaakt gereformeerde gladde, vette haren. Zo godvrezend als hier de Veluwe, zo vreest de Noor Breivik Allah en zijn aanhang.    ...


Red.:   Stijl: "Die gladde multiculturalist van een Geelen zal het natuurlijk nooit in zijn bruingebrande kosmopolietenkop halen om iets dergelijks te debiteren over moslims" (tussen twee haakjes: als je dergelijke spiegelingen uithaalde met de bloggers op de voormalige Volkskrant-blog, werden ze helemaal gek. En Bert Wagendorp nam al na twee keer een spiegeltje voorgehouden te zijn gillend als een mager speenvarken de benen).
    Overigens was de Volkskrant nogal trots op deze vondst van haar recensent, want dit was de tussentitel:

  Dat papperige gezicht, het ringbaartje, dat vrijgemaakt hervormde vette haar

Lekker, hè ... Weet u nog, dat hij op de banken stond te juichen toen Nasrdin Dchar op het podium brulde "Ik ben een moslim!"
    Wie ook goed kan brullen:De Volkskrant, 10-05-2012, column door Bert Wagendorp

Lijsttrekkers

Tussentitel: Mona van Tok van Jannebaaien en Hilletje van Kassierottepunt

Mona Keijzer, van wie tot maandag nog nooit iemand had gehoord behalve haar man en vijf zonen, de inwoners van Volendam, Ilpendam en Purmerend én de leden van het Strategisch Beraad van het CDA, is een van de zes kandidaat-lijsttrekkers van die partij.
    Op YouTube staat een filmpje over Keijzer. Hierin zegt zij 'van wie ze er eentje is'. Ook na acht keer terugluisteren, wist ik het nog niet, omdat Keijzer Volendams sprak. Ik meende te verstaan dat haar vader 'Tok van Jannebaaien' heet en haar moeder 'Hilletje van Kassierottepunt en Hillekine'.    ...
    Dinsdag zat Mona in Noord-Hollands Diep van RTV Noord-Holland. Ze zei dat ze maandag tijdens het debat in Rotterdam de andere kandidaten had bekeken en dacht: 'Sjonge, wat hebben we binnen het CDA toch een vijftal goeie andere kandidaten om de klus te klaren' - ze is erg bescheiden.
    Gelukkig zat er een zwaar getatoeëerde man met lang haar en een jagershoedje naast haar aan tafel, die bromde: 'Ga er gewoon voor, mens! ...


Red.:   Weer lekker Bertiaans rabiaat. Nu nog zoiets over moslims, en we zouden hem ervan gaan verdenken echt een iemand met een gevulde schedel te zijn ...
    Tijdelijk verdwaald in het archief, iemand die de dubbele moraal ook constateert:


De Volkskrant
, 13-03-2012, ingezonden brief van Joanne van der Aalst, Alphen aan den Rijn

Dubbele standaard

Opnieuw blijkt dat de Volkskrant (Ten eerste, 12 maart) een dubbele standaard hanteert. Afkeuring als Wilders spreekt over 'kopvod', maar enthousiaste christelijke jongeren wegzetten als 'zwarte kousen' (iets wat D66-leider Alexander Pechtold ook graag doet) is geen probleem?


Red.:   Het zou toch eigenlijk heel erg moeten zijn om zo'n beschuldiging, een onweerlegbare, beschuldiging zoals we hier gezien hebben, over je heen te krijgen - als kwaliteitsmedium ...?
    Overigens was dat "zwarte kousen" omstreeks deze tijd een redelijk veelvoorkomende uitdrukking, omdat premier Rutte aan het onderhandelen was met de SGP. Terwijl de term toch redelijk equivalent is aan "kopvod".
    En daar is Max Pam weer om het gelijk van de briefschrijver, en deze redactie, te bewijzen: 


Uit: De Volkskrant, 18-05-2012, column door Max Pam

Nog steeds is Jezus niet teruggekomen

Tussentitel: Onheilsprofeten zijn moeilijk van hun stuk te brengen

Onlangs heeft de paus gezegd dat de wil van God achter de big bang zit en dat christenen de gedachte moeten verwerpen dat het universum door toeval is ontstaan. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor Gods verantwoordelijkheid ten aanzien van de oerknal, maar er valt ook niets tegen die stelling in te brengen.
    Als je beweert dat God de wereld heeft geschapen, kant en klaar met alle fossielen erin, kun je ook moeiteloos volhouden dat de aarde zesduizend jaar oud is. 'Dat is nu eenmaal mijn geloof', zal een gelovige zeggen.   ...


Red.:   Enzovoort - weer een hele column vol. Alleen maar naar aanleiding van iets wat de paus zei - en een paar onheilsprofeten. Maar toen er een echte aanleiding was: de uitnodiging van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam aan een imam die steniging en dat soort zaken voorstaat, toen hoorden we de heer Pam niet uitleg of detail . Terwijl dat toch het equivalent is van een oproep van de paus om de inquisitie her op te richten.
    Maar de heer Pam is enigszins geëxcuseerd: de rest van de politieke, intellectuele en culturele elite hoorden we toen ook niet. Die stonden nog te juichen voor Nasrdin Dchar, om zijn "Ik ben een moslim"-toespraak. Want dat gaat over de profeten van de islam. Dat zijn heel andere profeten van die van de christenen. Dat zijn echt goede profeten ...
    Ook bij de haatzaaiers van Joop.nl is het natuurlijk zo dat je niets slechts mag zeggen van moslims - dat is tenslotte een eerbiedwaardige godsdienst van nobele en goedwillende mensen. Kijk maar wat voor goede daden ze verrichten over de hele wereld, met hun baarden en "Alluha Akhbar!!!"-kreten terwijl ze hun wapen afschieten richting de ongelovigen. Maar christenen, dat zijn dus echt goed foute lieden - hier is een enkel bewijs daarvan uitleg of detail .
    Terug naar de christenjagers van de Volkskrant - de vaste columnisten zijn op vakantie, dus mogen anderen de positie op pagina 2 invullen. Het lijkt wel ebsmettelijk:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2012, column door Toine Heijmans

God zij met ons

Tussentitel: Gemeente opent apart loket voor atheïsten

In de christelijke, Gelderse gemeente Breekpunt, prachtig gelegen aan de uiterwaarden van de Waal, heeft de Dienst Burgerzaken een apart loket geopend waar burgers terechtkunnen die niet geloven in God. Dat stond van de week in een lokaal nieuwsblad, De Breekpunter, waarvan ik een exemplaar vond in de trein. Voor het loket is een atheïstische ambtenaar van buiten aangetrokken. 'Wij zijn een tolerante gemeente', zegt een woordvoerder in het nieuwsblad. 'Ook atheïsten hebben recht op een rijbewijs of paspoort.'
    Dit weekeinde was de Gay Pride in Amsterdam. Een rare traditie, met al die schuddende lichaamsdelen, maar wel een traditie om te koesteren. Het is één grote middelvinger naar de leerstelligen, die er problemen mee hebben dat alles tegenwoordig in een 'liberaal malletje' wordt gegoten, en moeite hebben met mensen die anders willen leven dan zijzelf.   ...
    De term 'liberale malletje' heb ik gestolen uit het Volkskrant-interview met Mona Keijzer, de verse CDA-topvrouw die de potentie heeft een Nederlandse Sarah Palin te worden, en er min of meer voor uitkomt dat ze best wel een beetje gelovig is. 'Ik vind het oké dat jij homo bent', zei ze. 'Vind jij het oké dat ik er moeite mee heb twee homo's in de echt te verbinden?'
    Dat is een slimme, slangachtige redenering die vaker wordt gebruikt, door weigerambtenaren zelf en ook door weigerminister Liesbeth Spies. Ach joh, zeggen ze, er zijn zat ambtenaren die wél homo's trouwen - dat is toch best oké? Nee, dat is best niet oké. Dat is een statement: homo's zijn anders. Het is niet oké als een islamitische ambtenaar weigert twee christenen te trouwen. ...


Red.:   En hier moeten we echt onderbreken, want daar staat een grove leugen: tot nu toe is er door de multiculturalisten van de Volkskrant, de rest van de media, en de rest van de bestuurlijke en intellectuele elite altijd geroepen dat het islamitische ... moet kunnen, en vul op die puntjes alles wat je kan bedenken maar in: geen alcohol bij praatshows, geen-vrouwenhanden-schudden, niet opstaan voor de rechter, gescheiden loketten, gescheiden eten (halal), gescheiden alles, boerka, besnijdenis, ritueel slachten, uithuwelijken, inteelt, eerwraak (hè nee, dat kregen we er niet door - dat is het doden van iemand en daarvan staat in de wet dat het niet mag - jammer), enzovoort.
    Dat mag allemaal wel - als je moslim bent. Maar christenen ...   

  ... hou dan op met mekkeren dat gelovige ambtenaren in een liberale mal worden geduwd. Dat worden ze niet. Ze mogen niet discrimineren, punt uit.

Ondanks het feit dat:
  De gemeente Breekpunt bestaat gelukkig niet, en nieuwsblad De Breekpunter evenmin. Ik heb ze verzonnen, omdat het volgens sommigen best oké zou zijn als ze bestaan.

Het is nog sterker: ook volgens auteur Toine Heijmans is het oké dat deze gemeentes bestaan. Die gemeentes heten gezamenlijk "Islamië", beslaande onder andere een flink stuk van twee continenten, en tegenwoordig ook flinke delen van Nederland.
    Een columnist die we nog niet hadden gehad:


Uit: De Volkskrant, 21-08-2012, column door Peter Middendorp

Schappelijkheid


Mona Keijzer, nummertje twee van het CDA, vindt het intolerant dat het handjevol weigerambtenaren van de liberale partijen niet mag blijven bestaan. Dit weekend verzuchtte zij: 'Soms heb ik het idee dat het CDA de enige liberale partij is.'
    Ik ben gevoelig voor de redenering - waarom nog vreemde kostgangers gelijk gemaakt als ieders grondrechten gewaarborgd zijn? - maar voel tegelijkertijd aan mijn water dat er iets niet helemaal aan klopt.    ...


Red.:   Deze redactie ook. Want als het zaken aangaande islam betreft, voelt ook Peter Middendorp nooit aan zijn water dat er iets helemaal niet klopt. En hier kunnen we weer heel die lijst die begint met geen alcohol, via boerka, tot aan eerwraak (staat helaas in de wet) opnoemen. Waarna Middemdopr nog een paar van dit soort onder-water leugens verkondigt:

  Of we het met haar eens kunnen zijn, hangt af van het antwoord op de vraag wie de onderdrukkende meerderheid is en wie de onderdrukte minderheid. En dat is, vrees ik, een kwestie van perspectief. Zodra je tegen een christenopvoeder zegt: 'Hou eens op kinderen te vertellen dat homo's branden in de hel', kan hij zich omdraaien en zeggen: 'Zeg, onderdruk mij niet zo.'

Precies wat Middendorp samen met de moslims en de multiculturalisten doet.
  Het rottige van uitspraken uit het christenpolitieke genre vind ik dat je pas na een tijdje in de gaten krijgt dat iemand onder de discussie aan de logica gezeten heeft.

En nog erger is dat bij het multiculturalistische en islamitische genre.
    En hier is het definitieve bewijs dat het inderdaad een anti-christelijke hetze is:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2012, door Anneke Stoffelen

In instelling misbruikte jeugd dubbel kwetsbaar

Van het onderzoek naar misbruik in de jeugdzorg stonden de media minder bol dan van het misbruik in de katholieke kerk. Maar het misbruik waarover de commissie-Samson vandaar rapporteert is geenszins verleden tijd.


'Mijn misbruiker behoorde niet tot de katholieke kerk, maar maakt dit het minder erg?' vroeg Carla zich af in haar brief aan de Volkskrant. Het is een vraag die meer slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg zich de afgelopen jaren stelden. Het werk van de commissie-Samson, die sinds de zomer van 2010 seksueel geweld bij uit huis geplaatste kinderen onderzoekt, heeft steeds in de schaduw gestaan van het onderzoek naar misbruik in de katholieke kerk door Wim Deetman.   ...


Red.:   Met als voornaamste reden: men zag, waarschijnlijk grotendeels onbewust, een puike gelegenheid om zich te keren tegen het geloof. Kijk maar:

  Gedeeltelijk is dat te verklaren doordat de commissie onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson de tweede was die onderzoek ging doen. De heftigste maatschappelijke verbazing over wijdverbreid seksueel misbruik in instituties was al door 'Deetman' opgevangen. Bovendien speelde bij de rooms-katholieke kerk mee dat de gruwelijke verhalen over misbruik aansloten bij de onder veel Nederlanders toch al groeiende afkeer van het Vaticaan, met zijn achterhaalde ideeën over homoseksualiteit en anticonceptie.

Gunst, ineens heeft de politiek-correcte meute het over "de Nederlanders". Weliswaar in de vorm van 'veel Nederlanders', maar zelfs die terminologie is in strijd met de zeer fundamentele en grondige afkeer die men heeft van het Nederlander-zijn.
    Maar dat is natuurlijk alleen maar een rookgordijn voor wat hier werkelijkheid had moeten staan: "de afkeer van de politiek-correcte meute van het christelijke geloof".
    In de PC-club is er het natuurlijke verloop van ieder andere menselijk groep. Niet omdat, zoals de natuurkundige Max Planck al realiseerde, omdat ze van ideeën veranderen, maar omdat ze doodgaan. Zoals Jan Blokker. En dus vallen er plaatsen open. En hier is zo'n nieuw lid. Ze begon als cabaretière van echt0niet-leukeprorgamma's - het sneed veel te weinig - vooral hout. Het was allemaal vele te braaf. Veel te PC. Maar die zwakte is nu, nu ze niet meer zo kunstzinnig actief is, een voordel. Ze was al een paar keer opgevallen bij deze redactie, met stukjes over de foutheid van Geert Wilders en dergelijke - en dus ook bij de PC-bestuurders bij de omroep. Die haar een mediaprogramma geven. Dan was tenminste ook in veilige handen. Dit soort handen:


Uit: VARAgids, nr. 40-2012, column door Claudia de Breij

Kees van der Staaij

'Zo openlijk tegen de grondwet had ik het nog niet eerder gelezen.'


Eindelijk. De verkiezingen zijn voorbij ... Toch had ik graag een politiek kopstuk nog even in beeld gezien.
    Kees van der Staaij. Die dekselse Kees van der Staaij, die deze zomer dat akkefietje had over de uitspraak dat er zelden een zwangerschap volgt uit een verkrachting - een argument dat hij gebruikte om, mind you, het anti-abortus standpunt van zijn SGP kracht bij te zetten. ...


Red.:   Het is bijna een soort initiatierite: afgeven op het christendom. Overigens is deze specifieke opmerking ook kenmerkend voor de inhoudelijke stupiditeit van dit soort mensen.: geen seconde komt het in hun hoofd op dat de opmerking van Van der Staaij feitelijk juist is: bij iedere geslachtsdaad is de kans op zwanger-worden namelijk klein - ergens rond de vijf procent. Maar omdat die andere meer intellectuele eikels dat niet in de gaten hadden, lukt dat bij De Breij natuurlijk al helemaal niet - die kleppert gewoon de rest na. En besteed er een hele, pagina-vullende, column aan:

  Die Kees van der Staaij heeft er bij de laatste verkiezingen een zetel bij gescoord. Juist nu zelfs het Europese Hof het vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerden ongrondwettelijk heeft verklaard ...

Ook al van dat gajus, dat moslims alle mogelijke misstanden toestaat, en christenen soortgelijke minder ernstige zaken wil ontzeggen. De Breij volgt in dat spoor. En nauwgezet:
  Wie kan er nou iets tegen hun verhaal inbrengen als je hun paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen leest? Naast een vrolijke foto van een betrouwbaar kijkende Van der Staaij staat: 'Je kan veel van de SGP zeggen. Zeggen dat de SGP nooit voorop loopt. Zeggen dat de SGP erg christelijk is. Zeggen dat de SGP weinig zetels heeft. Je kan ook verder kijken. Zien dat de SGP voor inhoud gaat. Zien dat de SGP helder en consequent blijft. Zien dat de SGP betrouwbaar is. Kwestie van doordenken. Denk door. Stem SGP!' Er staat precies niks. Je zou er bijna op stemmen.

Tjonge, dat was toch deze heel veel lezende redactie niet opgevallen. Dat moet toch al bijna, of helemaal, iets van een obsessie zijn. Zeker blijkt hoe goed ze gelezen heeft:
  Zelf zat ik tijdens de Tweede Kamerverkiezingen met mijn dikke billen op het strand van Curaçao. Daar hadden ze ook een paginagrote SGP-advertentie, in het Antilliaans Dagblad. Hij zag er precies hetzelfde uit. Op het eerste gezicht. Oranje achtergrond, fraai logo in de hoek, vrolijke foto van Kees van der Staaij. Alleen de tekst, die was ietsje anders. Ik citeer: 'Stemmen op 12 september. Wat denkt u van de SGP? De SGP is een christelijke partij. Daar komen we rond voor uit. Daarom komt de SGP op voor kwetsbaar leven. Dus geen abortus, maar wel hulp bij ongewenste zwangerschappen. Daarom is de SGP tegen euthanasie, maar voor goede zorg bij het levenseinde. Daarom is de SGP voor het klassieke huwelijk. En tegen het homohuwelijk. Veel mensen op de eilanden denken er net zo over. Mooi zo. Houden zo. Stem christelijk. Stem SGP!' 
    Ik viel bijkans van mijn strandstoel. Zo openlijk tegen de grondwet had ik het nog niet eerder gelezen. Abortus, euthanasie, het homohuwelijk. We zijn er tegen. En dat mag.

Zooo, zijn abortus euthanasie en het homohuwelijk tegen de grondwet?  Nou, dat kan niet, want dit soort meer gedetailleerde zaken staan niet in de grondwet. Maar in reguliere wetten.
    Wat Claudia bedoelt, is dat er in de grondwet principes staan, waaruit je het recht op homohuwelijk, abortus, en euthanasie zou kunnen afleiden. In die volgorde van waarschijnlijkheid.
    Maar Claudia is duidelijk helemaal over haar toeren heen:
  En dat mag. Sterker nog, dat moet Van der Staaij vooral hardop zeggen als hij dat meent. Maar dat hij het met zijn laffe gereformeerde glimlach niet in de Nederlandse kranten durft doen, daarvoor had ik hem graag tegenover Jeroen en Paul, of liever nog Andries en Tijs, verantwoording horen afleggen.

Misschien wel een aardig idee, want zo voor het christendom is deze redactie ook ook niet.
    Maar deze redactie zou nog veel liever deze Claudia de Breij verantwoording laten afleggen. Vanwege schreeuwende huichelarij en hypocrisie. Deze Claudia de Breij heeft namelijk nog nooit een enkel  letterteken gewijd aan die gelovigen die de rechten die je kan afleiden uit de grondwet oneindig veel grondiger schenden dan de christenen: ja inderdaad: de moslims. Als je de christenen op deze manier beschrijft, verbaal mishandelt, zijn de moslims, de woorden naar verhouding doortrekkend, doodgewoon barbaars tuig dat je onmiddellijk in de Noordzee zou dumpen.
   En De Breij is volstrekt representatief voor de houding van de rest van het PC-tuig. Dat haar uitgebreid de gelegenheid geeft om de rest van de wereld met haar ideeën te vergiftigen:
  De kunst van het maken - vrijdag, Nederland 2, 20:50 uur
Claudia d'r op - vrijdag, 3FM, 12:06 uur

Getverdemme.
    Er is een nieuwe paus. Dus ook weer nieuwe beledigingen:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2013, van correspondent Sarah Venema

Paus Franciscus ontpopt zich op Sint-Pietersplein als echte exorcist

Tussentitel: Sinds de komst van de nieuwe paus speelt de duivel weer een grote rol

Paus Franciscus heeft opnieuw voor een verrassing gezorgd met een merkwaardige scène op het Sint-Pietersplein. Na de Pinkstermis liet hij de gebruikelijke glimlach van zijn gezicht verdwijnen en voerde in opperste concentratie een heuse duivelsuitdrijving uit.
    Dat zeggen de commentatoren van de Vaticaanse televisiezender TV2000 tenminste, die met eigen camera's vastlegden hoe de paus na de Pinkstermis de zieken en gehandicapten begroet. Lachend geeft hij ze een hand en een aai over de bol. Maar als een priester hem voorstelt aan een van de gehandicapten, verandert ineens zijn gezichtsuitdrukking.
    Wat de priester precies zei konden de camera's niet goed opvangen. Wel is te zien hoe paus Franciscus twee handen op het hoofd van de jongen legt en met een ernstig gezicht begint te bidden. Al mompelend drukt de paus de jongen stevig naar beneden in zijn stoel. Terwijl de handen van de paus op het donkerharige hoofd drukken, valt de mond van de jongen open. In bijna brakende bewegingen stoot hij zijn adem uit, terwijl hij inzakt in zijn stoel. Paus Franciscus knikt hem nog even toe en benadert de volgende gehandicapte. Met een glimlach en een paar aaien over haar wangen.   
    Andere pausen zoals Johannes Paulus II voerden eerder al eens duivelsuitdrijvingen uit op het Sint-Pietersplein. Benedictus XVI ontmoette in 2009 twee bezetenen, maar heeft ze volgens het Vaticaan alleen gezegend. Sinds de komst van de nieuwe paus speelt de duivel weer een grote rol op het Vaticaanse toneel. De Argentijnse paus noemt hem veelvuldig tijdens zijn toespraken.


Red.:   Sinds de komst van de islam, spelen uithuwelijken, inteelt en eerwraak weer een grote rol op het Nederlandse toneel. Geen medium dat daarover durft te berichten.
    Wel over dit:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2013, van verslageefster Arachne Molema

Mazelenepidemie steekt kop op in gereformeerde kringen

Voor het eerst in dertien jaar is een mazelenepidemie uitgebroken in Nederland. Op reformatorische scholen van Kruiningen in Zeeland tot aan de Utrechtse Heuvelrug zijn meldingen binnengekomen. .
    Donderdag waren al 66 gevallen bekend, maar het echte aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedere geïnfecteerde zich meldt bij de huisarts.
    Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) acht de kans groot dat het virus zich in de zogenoemde 'Biblebelt' verspreidt, omdat de vaccinatiegraad onder gereformeerden erg laag is.    ...
    Op de gereformeerde basisschool Eben Haëzerschool in Tholen heeft het virus toegeslagen onder meerdere kinderen van één gezin. De overige ouders zijn volgens het GGD-protocol geïnformeerd met een brief. De directeur maakt zich geen grote zorgen. 'Ik hoop dat het met een sisser afloopt, maar dat mag je natuurlijk nooit zeggen.' Over het aantal kinderen op zijn school dat niet gevaccineerd is, bestaan geen duidelijke gegevens. 'Die verhalen komen het schoolplein niet op, maar ik heb het gevoel dat sowieso meer dan de helft ingeënt is,' zegt de directeur.


Red.:   Wat dus wel kan. Dit niet:

  Inteeltepidemie steekt kop op in islamitische kringen

Voor het eerst in dertig jaar is een inteeltepidemie uitgebroken in Nederland. In islamitische wijken van Amsterdan via Den Haag tot aan Rotterdam zijn meldingen binnengekomen. .
    Donderdag waren al 66 gevallen bekend, maar het echte aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedere geïnfecteerde zich meldt bij de geestelijke gezondheidszorg. ...

Met als verschijnselen dat onder Marokkanen het (relatieve) aantal gevallen van schizofrenie zeven keer zo hoog ligt als het autochtone aantal.

Terecht wordt er geklaagd over het gebeuk (de Volkskrant, 09-07-2013, van verslaggever Peter de Graaf):
  Interview | Patrick Chatelion Counet, secretaris van de koepelorganisatie van kloosterordes

'De kerk kan nu helemaal niks meer goed doen'

De schandalen over seksueel misbruik hebben de kerkreputatie onrechtvaardig zwaar aangetast, vindt de voorman van de kloosterorden. 'Religieuzen berusten nu in de vernedering.'


'Dat de hele samenleving zich nu stort op de katholieke kerk en al onze inzet uit het verleden in een kwaad daglicht stelt, ervaren de oversten als een groot onrecht.' Patrick Chatelion Counet, algemeen secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van zo'n tweehonderd kloosterorden en congregaties in Nederland, is het zat.
    Voor het eerst treedt de KNR, gevestigd in Den Bosch, naar buiten over de misbruikaffaire in de rooms-katholieke kerk, en vooral de afwikkeling daarvan. De kloostergemeenschappen willen niet meer door het slijk worden gehaald en weggezet als 'obscure clubjes'.
    Als je geschoren wordt, moet je stilzitten, was tot nu toe het adagium van de KNR. Tijdens de storm die losbarstte over het seksueel misbruik in de r.k. kerk deden de oversten van kloostergemeenschappen, van nature al niet belust op publiciteit en media, er het zwijgen toe. Ze boden excuses aan. Ze probeerden met slachtoffers in gesprek te gaan. Ze betaalden schadevergoeding. Maar voor de rest lieten ze de storm gelaten over zich heen komen.
    Intern was er schaamte over de misstappen van broeders en zusters in het verleden. Tegelijk groeide ook het gevoel van onrecht: iedereen keert zich opeens tegen de kerk, we kunnen niets goed meer doen.

De kerk heeft veel kritiek gehad over de manier waarop ze met de misbruikaffaire en de slachtoffers is omgegaan: te star, ongevoelig, niet empathisch. Is die kritiek niet terecht dan?
Chatelion Counet: 'Journalisten en politici oordelen dat de kerk de slachtoffers niet goed behandelt. Dat verbaast mij. Hoeveel schadevergoeding er ook wordt betaald, hoeveel honderden, intussen duizenden, gesprekken van oversten en bisschoppen met slachtoffers er ook plaatsvinden, welke genereuze klachtprocedures en vormen van herstelbemiddeling er ook worden aangeboden, de religieuzen kunnen het blijkbaar nooit goed doen. Ze worden telkens opnieuw persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de misdaden van sommigen van hun voorgangers.
    'De Nederlandse samenleving gaat het monster van het seksueel misbruik het liefst te lijf door het te isoleren. In de film Jagten van Thomas Vinterberg zie je hoe een verdachte van kindermisbruik door de gemeenschap als een beest wordt afgeschilderd, zodat hij zo weinig mogelijk meer lijkt op een gewoon mens. Iets soortgelijks gebeurt bij de katholieke kerk. De trekken van de geestelijkheid in de beeldvorming zijn nauwelijks nog menselijk: het seksueel misbruik heeft vroeger plaatsgevonden in een obscure godsdienstige groepering, in duistere instituten, door figuren die door hun vorming al tot sadisten waren gekneed. Dit alles in groot contrast met de instellingen waar wij onze kinderen, gehandicapten en zwakke medemensen nu aan toevertrouwen. Ofwel: het kwaad hoeft ons niet meer te verontrusten, want het is geïsoleerd.'

Vindt u dat de kerk te veel als zondebok wordt gebruikt voor misstanden die ook elders in de samenleving voorkomen?
'Misschien wel, ja. Het is nog steeds niet duidelijk waarom het zo stil blijft rond de verontrustende uitkomsten van de commissie-Samson die het seksueel misbruik in overheidsinstellingen onderzocht. Veel politici staan op hun achterste benen over de kerk. Het misbruik was iets van toen en daar, niet van nu en hier. Van religieuzen wordt niet geaccepteerd dat zij in misbruikzaken weerwoord voeren. Zij moeten de rol van zondebok blijven vervullen en zo de maatschappelijke rust handhaven. Dan hoeft er niet gekeken te worden naar seksueel misbruik dat in 2013 gepleegd wordt door gewone huisvaders, groepsleiders, leraren, hulpverleners.'    ...

En naar het misbruik, veel meer en in vele meer vormen, van de islamitische kerk. Daar wordt met eindeloos veel hart en liefde overheen gesuikerd. De christelijke kerk geven ze voortdurende trappen na. Zoals hier in het tussenstuk:
  Tussenstuk:
Bijna 2.800 meldingen

Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zijn de afgelopen drie jaar bijna 2.800 meldingen binnengekomen over seksueel misbruik door geestelijken van de katholieke kerk. 80 procent van de meldingen van seksueel misbruik heeft betrekking op leden van orden en congregaties; 20 procent gaat over priesters van bisdommen en leken. Iets minder dan de helft van de meldingen (1.300) is omgezet in een formele klacht van een slachtoffer jegens een geestelijke.    ...

En dus weer niets over percentages, en ook weer niets wat de percentages zijn in de rest van maatschappij. En bij MOSLIMS. En als er iets over moslims gezegd wordt, dan volgt steevast: "Maar Nederlanders doen het ook" uitleg of detail .

We hebben nu een maand of zo het gezeik over de streng-gelovige christenen en de mazelen achter de rug. Nog een voorbeeldje (de Volkskrant, 15-07-2013, van verslaggeefster Lidy Nicolasen):
  Predikanten boos om oproep tot inenten

De druk op gereformeerde ouders om hun kinderen te laten inenten tegen mazelen neemt toe. Predikanten reageren boos op uitspraken van politici die vinden dat zij hun gemeenteleden moeten aansporen hun kinderen te vaccineren.
    Waar halen ze die wijsheid vandaan, vragen predikanten in het Nederlands Dagblad. Hersteld-hervormd predikant Wouter Pieters: 'Zij kunnen niet beslissen wat de wil van God is. Dat kunnen ze voor zichzelf vinden, maar ze kunnen nooit een bepaalde Bijbeluitleg opleggen aan een ander.'
    Predikanten verwijten politici selectieve verontwaardiging, omdat ze niet praten over dwang of plicht als het gaat om andere voor mensen schadelijke zaken. Voor vele gereformeerden is wel of niet vaccineren een gewetenskwestie. ...

En de predikanten zijn zo kies om het hier niet te noemen, maar de essentiële voorbeelden zijn natuurlijk het ritueel slachten en de besnijdenis door Joden en moslims. Daar hielden de politici zich stil of zeiden het omgekeerde: we moesten begrip hebben voor de religie.
  Na een oproep van premier Mark Rutte en oud-minister Els Borst sprak VVD-senator Heleen Dupuis afgelopen weekend voor het eerst over een verplichting. In Nieuwsuur zei ze dat de overheid de plicht heeft kinderen ook tegen hun ouders te beschermen.

En dit was natuurlijk al helemaal uit den boze. want als je kinderen ergens tegen moet ebschermen, dan is het de Joodse of islamitische religie. Puur vergif voor de geest.
    Maar goed. Iedereen met enig gezond verstand weet wél hoe het zit. En dat kwam dus, na afloop van de storm en in het wetenschapskatern, ook naar buiten (de Volkskrant, 08-07-2013, door Tonie Mudde):
  Geen Bijbel, toch mazelen

Wat zegt de wetenschap over de actualiteit? Deze week: de meeste vaccinatieweigeraars wonen niet in de biblebelt.


De mazelen rukken op in Nederland. Het epicentrum van de besmetting is de bijbelgordel; de diagonaal van Zeeland naar Overijssel met hoge concentraties bevindelijk gereformeerden. De laatste grote mazelenepidemie in Nederland, dertien jaar geleden, resulteerde in meer dan drieduizend besmettingen en drie dode kinderen.
    Omdat die vorige uitbraak ook in de bijbelgordel plaatsvond, is het verleidelijk om te denken dat het weigeren van vaccinaties vooral leeft onder gereformeerden. Cijfers van het RIVM tonen echter een ander beeld.
    De vaccinatiegraad in Nederland is 95 procent: van elke 100 Nederlanders zijn er circa 95 gevaccineerd en 5 niet. Van die vijf weigert slechts één inentingen vanwege zijn godsdienst. De overige vier weigeraars zijn kritisch over prikken of antroposofisch ingesteld. Ze uiten bezwaren als 'de risico's van vaccinaties zijn te groot', 'ik wil geen chemicaliën in mijn baby spuiten' of 'kinderziekten zijn natuurlijk en maken mijn kind uiteindelijk sterker'.
    Deze weigeraars - verreweg de grootste groep dus - sturen hun kinderen niet naar een gereformeerde school, maar eerder naar een vrije school. De GGD Amsterdam peilde in 2003 het aantal inentingen op alle basisscholen in de hoofdstad. Overal - ook op islamitische en christelijke scholen - lag de vaccinatiegraad voor mazelen, bof en de rode hond op circa 95 procent. De enige uitzondering waren de vrije scholen, met een vaccinatiegraad van slechts 65 procent. Uit lopend onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland volgen soms nog lagere scores. Op één vrije school in die regio zijn slechts 4 op de 10 kinderen ingeënt tegen bof, mazelen en de rode hond.
   Ook de recente overzichtsstudie Who gets measles in Europe? (Oxford University Press) wijst antroposofische scholen regelmatig aan als brandhaard. ...

Maar het ging in deze zaak dus niet om de mazelen, het ging erom om het christelijke geloof zwart te maken. Om te kunnen zegen: "Zie je wel, ze zijn precies hetzelfde als de moslims". Je zou de hypocriete goorlappen graag ergere dingen toewensen dan de mazelen.

En natuurlijk is ook dit verschijnsel niet beperkt tot Nederland - de onthulling komt naar aanleiding van een andere overeenkomst (de Volkskrant, 19-09-2013, van correspondent Rolf Bos):
  Duitse Groenen geplaagd door 'pedofilie-affaire'

Lijsttrekker Trittin van de Groenen is in opspraak omdat hij 30 jaar geleden meeschreef aan een pleidooi voor tolerantie ten aanzien van pedofielen.


Het is het schrikbeeld van elke politicus. Vlak voor de verkiezingen tuimelt er een oud lijk uit de kast. Jürgen Trittin, de voorman van de Duitse Groenen, ligt onder vuur vanwege een oud document waarin wordt gepleit voor het uit het wetboek van strafrecht halen van 'geweldloze seks tussen volwassenen en minderjarigen'.
    Trittin was meer dan dertig jaar geleden een van de medeontwerpers van het activistische pamflet. ...
    Het is geen nieuws dat bepaalde afdelingen van de net opgerichte Groenen aan het begin van de jaren tachtig geweldloze seksuele betrekkingen tussen kinderen en volwassenen wilden legaliseren. Dat was destijds een onderdeel van een heel pakket aan eisen die een eind moesten maken aan de toen bestaande achterstelling van homoseksuelen in de Duitse maatschappij. De 'pedofilie-paragraaf' sloop in het kielzog mee. Dat was het gevolg van lobbyend werk van enkele pedofielennetwerken die actief waren binnen de jonge politieke groepering. Werkgroepen droegen namen als 'Schwule, Pederasten und Transsexuelle' (kortweg SchwuP).    ...

Precies zoals dat in Nederland ook gebeurd is. Door de dwaasheid van "linksige" ideologen. Waardoor dus ook het hier relevante aspect naar boven komt:
  Bij de rechtse pers is sprake van 'Schadenfreude': wie schreeuwden er moord en brand toen het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk werd geopenbaard? Juist: de Groenen.

Precies als in Nederland. En precies als in Nederland wordt er niets gezegd over de veel grotere misstanden binnen de islam.

De Volkskrant
is weer eens lekker te keer gegaan jegens gelovigen. Meteen maar de reacties (de Volkskrant, 30-10-2013, ingezonden brief van Henny Rol, Badhoevedorp):
  Mazelen

Ik mag toch hopen dat het OM de ouders van dat aan mazelen overleden meisje van 17 gaat vervolgen voor doodslag of dood door schuld. Hoewel het bewust onthouden van een inenting tegen mazelen op grond van religie in dit geval eigenlijk moord is.

En (de Volkskrant, 30-10-2013, ingezonden brief van Else Pistoor, Amsterdam):
  Mazelen 2

Zaterdag stierf een 17-jarig meisje dat zich niet had laten inenten tegen mazelen uit geloofsoverwegingen. Ik vraag mij af of gelovigen die menen dat zij met dit besluit Gods wil eerbiedigen, ook zonder veiligheidsriemen en babystoeltjes in auto's rijden. Dragen die strenggelovigen geen helm als zij een gevaarlijke bouwplaats betreden? Ik neem aan dat zij dit wel doen, omdat zij anders de wet overtreden. Dit lijkt mij een belangrijk argument voor verplichte inenting. Kabinet voer dit snel in, bij voorkeur voor de volgende epidemie.

En (de Volkskrant, 30-10-2013, ingezonden brief van Frank Hoek, Zeist):
  Mazelen 3

Wat een nare en stemmingmakende kop op de Voorpagina van 29 oktober: 'Slachtoffer mazelen koos voor God'. Wat deze kop, en het artikel eronder, mij vooral duidelijk maakt is de eendimensionale visie van de Volkskrant: ziekte en dood zijn slecht! Mij dunkt dat het betreffende meisje en haar familie een heel wat rijker zieleleven hebben. Of hoef je dat niet serieus te nemen, omdat deze mensen religieus zijn en het meisje gehandicapt was?

En (de Volkskrant, 30-10-2013, ingezonden brief van Martien Tempelman):
  Mazelen 4

Wat een rare kop op de Voorpagina van 29 oktober. Zoiets doe je toch niet! Al ben je het niet eens met de keuze voor het niet inenten, je mag die keuze niet op deze manier veroordelen. Verder heb ik niks tegen de inhoud van beide stukken in de krant. Zelf ben ik vóór inenten.

Maar natuurlijk zijn kinderen die zichzelf niet laten inenten zijn veel erger dan jihadisten die elders mensen gaan vermoorden ... De eerste zijn tenslotte christenen, en de tweede moslims. En voor moslims zijn altijd oneindige hoeveelheden begrip op te brengen:

Geen begrip opbrengen voor moslims, al dan niet moordende jihadi's, is namelijk racisme.

Laat staan dat dit soort overwegingen in het spel komen (de Volkskrant, 31-10-2013, hoofd redactioneel commentaar, door Martijn van Calmthout):
  Inenten tegen mazelen

Niet inenten tegen mazelen kan in het uiterste gevalworden gezien als een vorm van kindermishandeling.


Sinds mei van dit jaar heerst er een mazelen-epidemie in Nederland met inmiddels ruim 2.000 geregistreerde gevallen. De ziekte slaat het heftigst toe in de Biblebelt, die zich uitstrekt van Zeeland tot voorbij de Veluwe. Dat is het rechtstreekse gevolg van de lage inentingsgraad in die gereformeerde strook Nederland.
    De dood van een gereformeerd 17-jarig meisje met mazelen op Tholen ...
    Ingeënte kinderen en volwassenen zijn relatief veilig. Daarmee lijkt een epidemie als de huidige een zaak van de gelovigen zelf. ...
    Het is de vraag of scheiding van kerk en staat hier een goed uitgangspunt is. Iedere Nederlander heeft recht op zijn geloofsovertuiging. Maar wanneer die uitloopt op het in gevaar brengen van kinderlevens is er voor de staat wel degelijk reden om daaraan paal en perk te stellen. In het uiterste geval kan niet-inenten van kinderen zelfs worden gezien als een vorm van kindermishandeling die bij wet verboden is.    ...

Riposte: "Het is de vraag of scheiding van kerk en staat ook elders een goed uitgangspunt is. Iedere Nederlander heeft recht op zijn geloofsovertuiging. Maar wanneer die uitloopt op het in gevaar brengen van kinderlevens is er voor de staat wel degelijk reden om daaraan paal en perk te stellen. In het uiterste geval kan het opvoeden van kinderen in de islam zelfs worden gezien als een vorm van kindermishandeling die bij wet verboden is. Kijk maar naar die moordende jihadi's."
    Hier nog een stukje cabaret, vertoont als fragment in het rabiaat politiek-correcte ("Diederik Samsom is een held") en multiculturalistsche ("Elke dag een dichtende of zingende neger") VARA succesprogramma De Wereld Draait Door uitleg of detail (03-02-2014, vanaf 0:57 min.), uitgesproken door Youp van 'Hek, met kwaliteitsgrappen als "aarsbisschop". Natuurlijk is het zo dat dat in De Wereld Draait Door nooit anders dan met het meeste respect gesproken wordt over de islam of met moslims, want, moet u begrijpoen, "godsdiensten verdienen nu eenmaal respect".
    Het hoogst politiek-correcte NOS Journaal heeft maar één soort boodschap over moslims: allemaal lieve kaboutermensjes met baardjes of hoofddoekjes en op teensandaaltjes, die niemand een haar krenken, en precies zo zijn als Nederlanders. En de boodschap van het aansluitende Nieuwsuur is precies dezelfde. Kritische vragen? Niet als het om moslims gaat. En toen, ineens, vond men, met Twan Huys aan het roer, de kritische vragen aan de religieus terug. Een katholieke religieus natuurlijk. Die echt nog geen vlieg kwaad heeft gedaan - fysiek. Zoals de moslims dat wel doen - of dat ondersteunen. Uitzending hier uitleg of detail (06-06-2015, na 15:48 min.)

Natuurlijk zal men zijn rol in dit soort zaken nooit openlijk erkennen. Maar liegen is heel moeilijk om consequent vol te houden. Hier begaat iemand een fout zonder het te beseffen (de Volkskrant, 26-06-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard
  Leeft klassenstrijd op bij TMG?

Een kwart eeuw geleden was een vakbondslid op De Telegraaf-redactie even zeldzaam als een lid van de SGP op de redactieburelen van deze krant. ...

Juist ja ... Het waarom is duidelijk: de standpunten van iemand met een serieuze christelijke overtuiging staan zo ver af van standpunten gehuldigd door de Volkskrant, dat men totaal incompatibel is. Nu is het ook glashelder dat alle moslims minstens meerdere fasen erger zijn dan de meest serieuze christen. De Volkskrant vindt het geen enkel bezwaar om moslims in dienst te nemen en hebben. Meten met honderd maten.

Na het afscheid van de laatste vaste tv-recensent, Jean-Pierre "Nog meer zwarten op tv" Geelen uitleg of detail , heeft de Volkskrant een roulerend team smanegesteld om deze inderdaad wat droeve taak op zich te nemen. Allemaal hetzelfde laken een pak, natuurlijk. Extra lof van hoofdredacteur Philippe in zijn zelf-felicitatierubriek kreeg Gidi Heesakkers. Talentje. Hier zien we waarom (de Volkskrant, 11-07-2016, tv-recensie, door Gidi Heesakkers):
  Dwaas

Wie God zoekt op televisie, heeft die zappend op zondagmorgen zo gevonden.

Tussentitel: Met een zeurderige stem en een Haags accent probeerde Maasbach mij aan het verstand te brengen dat ik slecht bezig ben

Meer is niet nodig van de inhoud, want die was volstrekt monotoon hetzelfde: "Christenen zijn dwazen".
    Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot moslims, die hieraan voorafgaand een maand lang elke dag een heel "Ramadanjournaal" mochten vullen met dwaasheden van oneindig veel grotere proporties, maar die van de politiek-correcte meute op niets dan instemmende knikjes en welwillendheid kunnen rekenen. Hoe dwaas? Zo dwaas:

"Najima en Rachida geven nuttige tips voor het suikerfeest". De dwaasheid en dommigheid stralen er in onbeperkte hoeveelheden van af.
    De dwaasheid van mevrouw Heesakkers groot genoeg om onmiddellijk opgenomen te worden in het pantheon der dwazen genaamd "politieke-correctheid".

Ha! Eindelijk iemand gevonden om de rol van Jan Blokker over te nemen, qua taalgebruik (de Volkskrant, Sir Edmund, 15-10-2016, rubriek Doorlezen of afhaken?, door Maxim Hartman):
  Hartman leest: Gert-Jan Segers, Johan Goossens en Paulo Coelho

Gert-Jan Segers: Hoop voor een verdeeld land

Op de cover poseert Segers in het najaarszonnetje. Met opgestroopte mouwen, leunend op een houten hek midden in een Hollandse polder. Hij kijkt de wereld in met een blik die geloofsgekkies hebben. ...

Belediging nummer 1. Moet u ook meteen aan de Meiden van Halal denken? En al die andere moslims ... Al die kopvodden ... Misshcien ook een idee voor de Volkskrant om voor te stellen: een "geloofsgekkiestaks".
  Ook mensen die uit yogales komen kijken vaak zo. Een flinke knal op hun derde oog zou je ze willen geven.

Juist ja ... Die moslims zou je als rationeel mens natuurlijk ook allemaal dolgraag een flinke knal op hun derde oog geven ... Maar dat is, even natuurlijk, ten strengste verboden. Zelfs om uit te spreken. Een verbod dat overigens bij deze is opgeheven.
  Gert-Jan Segers is behalve zendeling ...

Bedoeld als belediging.
  Gert-Jan was alvorens lijsttrekker te worden, nog directeur van het Wetenschappelijk Instituut van deze christenhondenpartij.

En daar is de "Blokker".

Met toestemming van de Volkskrant is het nu dus mogelijk om bijvoorbeeld DENK een "geitenneukerspartij" te noemen. Hier is die formele toestemming (de Volkskrant, 22-10-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Friezen en christenen in een artikel beschimpt

... 'Hartman maakt hoogstpersoonlijke besprekingen, die je kunt beschouwen als columns', reageerde de plaatsvervangend hoofdredacteur op vragen van het Reformatorisch Dagblad ('Passen woorden als geloofsgekkies, christenhonden en knal op derde oog binnen jullie beleid?'). 'De vraag of die termen binnen ons beleid passen, is dus niet relevant. Columnisten hebben bij ons bijna absolute vrijheid.' ...

Gevolgd door een opzichtige drogreden:
  Hartman is volgens hem op de eerste plaats een humorist, 'wat betekent dat je zijn teksten niet al te letterlijk moet nemen'.

Iedereen kan iedereen een 'humorist' noemen op het moment dat het hem uitkomt. Voor de wet is ieder individu gelijk qua rechten, waarmee impliciet het ook zo is dat een "humorist" niet minder of meer rechten heeft.
    En ook van de rechter mag u dat "geitenneukerspartij" gebruiken:
  Zo werd Parool-columnist Theodor Holman vervolgd nadat hij in 1994 in een column christenen zou hebben beledigd met de - in deze context interessante - zinsnede: 'Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger'. Hij werd vrijgesproken, ook al noemde het gerechtshof deze woorden in 1996 wel grievend.

En aangezien ook de rechter geen onderscheid wegene 'ras, geslacht of religie' mag maken, is het ook toegetsaan om wat Holman doet met christenen ook te doen met moslims. En zwarten. Of negers, dus.

Wat de Völkischer Beobachter was voor de nazi's, is de Volkskrant voor de PC-fascisten. Wat Der Stürmer was voor de nazi's, is Joop.nl voor de PC-fascisten (dagelijksestandaard.nl, 31-01-2017, door Tim Engelbart uitleg of detail ):
  Uitzinnige VARA-medewerker Pascal Vanenburg gaat los: “SGP’ers volslagen idioten” en “DDS is neonazi”Het is weer eens raak met de meest linkse omroep van Nederland. Bij monde van “redacteur” Pascal Vanenburg werd vandaag nog maar eens de aanval ingezet. Eerst op de SGP. Die partij is in de persoon van Kees van der Staaij namelijk vanavond te gast bij een EO-programma. U snapt: de SGP bij de EO, dat matcht wel. SGP protestant, de EO protestant. Geen slechte combi, toch?
    Nou, als het aan VARA-zeloot Pascal Vanenburg ligt is dat het wél. Ondanks dat de EO lijkt mij toch echt zélf over diens gastenkeuze gaat, heeft de VARA-redacteur annex Joop-stukjesbakker daar een mening over. Wat hem betreft krijgt de SGP van niemand meer aandacht – nooit – omdat de partij bestaat uit (en ik citeer) “volslagen idioten“:

En op geheel fascistische wijze heeft de PC-fascist zijn PC-fascistische tweets gewist, er niet aan denkende dat er schermafdrukken van waren gemaakt.
    Overigens loopt het PC-fascistische Joop.nl helemaal voorop in het dagelijks verkondigen dat de islam de "Godsdienst van de Vrede" is.

En ook uit het PC-fascistische broeinest (Joop.nl, 25-07-2017 door Bruno Braakhuis - voormalig Kamerlid voor GroenLinks uitleg of detail ):
  De opvattingen van Van der Staaij zijn van God los

Als je de waarden uit antieke boeken opvat als moreel superieur en bereid bent anderen op te zwepen omwille van die overtuiging, ga je een tandje te ver

En ook GroenLinks verkondigt dagelijks dat "Islam is Vrede".

Hier één van de vaste gasten in de openbare moskee van Matthijs van Nieuwkerk. Aanleiding: CDA-leider Sybrand Buma heeft gezged dat bezorgde burgers geen rechts-extremisten zijn, maar gewone Nederlanders. Wijd en zijd gaan de politiek-correcten over hun nek (de Volkskrant, 13-09-2017, column door Nico Dijkshoorn):
  Bidden

Het komt allemaal door Sybrand Buma.


Ik zat dit weekend in een ontbijtzaal mijn handen te warmen boven een croissant, toen een echtpaar naast mij begon te bidden. ...
    Het bidden duurde lang, misschien omdat God even met iets anders bezig was, bijvoorbeeld een rollertje kopen bij Dokter Total Handy om een muurtje voor te strijken met grondverf. Ik merkte dat ik, door dat bidden, niet durfde te eten. Ik neuriede, goed hoorbaar voor het echtpaar, de eerste twee coupletten van het Wilhelmus en ondertussen hoopte ik stilletjes dat er nu 190 Groningse corpsballen de ontbijtzaal zouden binnenstormen om de buren te bekladden met namen van de strakste vrouwen.    ...
    Ze waren klaar. Ik keek hoe christenen aten. Met hun mond en hun handjes. Er zaten twee christenen, vlak naast mij, heel christelijk te eten en als ze klaar waren gingen ze christelijke dingen doen, zoals fietsen of midgetgolfen. 's Avonds zou hij naar een vogel wijzen en zeggen: 'Dat is een geruite christelijke karekiet.' Dat kwam allemaal door Sybrand Buma.
    Ik herkende in het provocerend christelijke gedrag van het stel naast mij een herwonnen zelfvertrouwen en dat kwam waarschijnlijk doordat Buma weleens een grapje maakt. ...

Enzovoort. De ene gorigheid na de andere.
    In de openbare moskee van Matthijs van Nieuwkerk heeft de gore hypocriet zijn neus op het bidmatje voor de islam.

U weet het inmiddels wel, hè ... "De islam is de religie van de Vrede". En: "De islam is de religie van de Liefde". Extreme moslims: Volkskrant-verslaggeefster Margriet Oostveen uitleg of detail heeft ze nog nooit ontmoet. Radicale moslims: wat is dat? Die bestaan gewoon niet - een hersenspinsel van Geert Wilders. Een cultuuroorlog tussen islam en de westerse beschaving? Rabiate onzin! Weet u wat een gevaarlijke, extreme, radicale religie in cultuuroorlog met de westerse beschaving is? Nou, drie keer raden (we gebruiken de koppen van de website want dan kunnen we de rest van de rotzooi grotendeels overslaan) (de Volkskrant, 07-11-2017, verslaggeverscolumn door Margriet Oostveen):
Hoe de 'culture war' van conservatieve christenen Nederland bereikt

Michiel Hemminga voert een cultuuroorlog aan.

En uit de tekst nog even dit:
Michiel Hemminga (31) ...
    We verlaten zijn kleine duistere huurwoning ...

Moslims wonen uisluitend in helverlichte geliberaliseerde doorzonwoningen.
Michiel Hemminga houdt de gordijnen overdag dicht:

Moslims hebben totaal geen gordijnen. Moslims zijn in alle opzichten, zowel fysiek als geestelijk, de transparantie en tolerantie uitleg of detail zelve ...
    Enzovoort.

Eén oordeel van de gestoordheid van de gestoorde linksfascisten en politiek-correcten is dat ze aan de voorkant niet weten wat ze aan de achterkant zeggen, schrijven of publiceren. De volgende is namelijk van een categorie ver voorbij "inkoppertje" (Joop.nl, 09-12-2017, door Lilit Zeltsburg):

En na het inkoppen krijg je dit:
Wat hebben de moslims, zwarten
en Joden te zoeken in mijn cultuur?

En wat is er eigenlijk waar van die holocaust ... Alweer iemand van Joodse afkomst in de media ... (sarcasme, hoor ...)

Naar Cultuurdiscussie , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht  , of site home .