WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods: intellectualisme

8 jun.2014

In het archief van deze website zijn al een groot aantal bronnen verzameld aangaande het verschijnsel van het Joodse intellectualisme: de neiging om abstracties te denken en te werken voorbij het punt dat het effectief is, alhier ook gedefinieerd als abstractisme  . Joden lijden daar en vrij sterke mate aan.
    Op het ogenblik is er te weinig tijd om dit helemaal uit te werken, maar in verband met referenties elders op de website naar dit verschijnsel, hier toch maar alvast een paar: voorbeelden.


Uit: De Volkskrant, 20-09-2012, column door Olaf Tempelman

Olaf Tempelman speurt naar boeken over eigentijdse fenomenen

Brein-ISME


Red.:   Het eerste voorbeeld: de auteur die over "ismen" schrijft, is van Joodse afkomst.

  Om de fans van Wij zijn ons brein van Dick Swaab (al 300 duizend verkochte exemplaren) niet voor het hoofd te stoten ...

Het boek van Dick Swaab betoogd, op basis van dunne aanwijzingen, dat er geen vrije wil bestaat, het menselijke bestaan overleverend aan een absoluut determinisme. een "isme". Dick Swaab is van Joodse afkomst.
    Olaf Tempelman, zich ongetwijfeld volkomen onbewust van de implicaties, legt het haarfijn uit:
  Swaab bekleedt in de Nederlandse hersenwetenschap enigszins de positie die Marx had in de 19de-eeuwse communistische beweging.

Karl Marx, de auteur van Joodse afkomst die gezien wordt als staande aan de wieg van een ander "isme": het communisme.
    En Tempelman legt het nog verder uit:
  ik wil niet betwisten dat de bevindingen uit dat boek wetenschappelijker zijn dan die uit een bestseller van vroeger die ook wetenschappelijke pretenties had, Het kapitaal. Maar wie de opkomst van de hersenwetenschap per ongeluk van een te grote afstand bekijkt, kan parallellen zien met die van het marxisme een ruime eeuw terug. Beide branches voorzien in een precieze uitleg van menselijk gedrag en hebben weinig met de vrije wil.

Afgekort: beider creaties zijn "ismen".
    En Tempelman beschrijft ook wat over de omgeving waarin dit allemaal gebeurt:
  In Christian Keysers, auteur van Het empathische brein (Bert Bakker; € 17,95), meende ik de Rosa Luxemburg van dit vakgebied te herkennnen.

Rosa Luxemburg, voorvrouw in de communistische beweging in de dertiger jaren in Duitsland, is van Joodse afkomst.
    Dat er ook niet-Joden in het verhaal voorkomen (althans, er is door de redactie niet nader gezocht), is op dit moment al totaal irrelevant: de numerieke vertegenwoordiging van Joden in de algemene bevolking ligt op of onder de 1 procent.
    Het tweede voorbeeld: als een van de gevolgen van de zogenaamde "jaren zestig"-revolutie kreeg in het onderwijs de zogenaamde AVO-ideologie de overhand, "AVO" staande voor "algemeen vormend onderwijs" waarbij "algemeen" in de praktijk neerkwam op "alleen theoretische vakken", met als achterliggende gedachte "Ieder kind is een toekomstige intellectueel die alleen maar met abstracte concepten gaat werken", en als doel dat minstens de helft van de bevolking naar de universiteit moest.
    Middels is dat na veertig jaar ondermijning van het onderwijs een faliekante mislukking gebleken, en zijn er weer bewegingen richting gezond verstand. Des te verbijsterender is dit:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2014, van verslaggeefster Sander van Walsum

'iPad-methode brengt als toverstok talent tot bloei'

Maurice de Hond kondigt twee nieuwe Steve Jobsscholen aan. Na de zomer zijn het er zeker twintig. Zijn aanpak trekt internationaal de aandacht.


De iPad- of Steve Jobsschool bestaat nog geen jaar, maar ze is de experimentele fase al ver voorbij. Momenteel zijn er in Nederland negen van deze scholen. Na de zomer zullen dat er zeker twintig zijn, verwacht initiator Maurice de Hond. Vandaag kondigt hij de vestiging van nieuwe scholen aan in Amsterdam en Almere.    ...
    Deze dag wordt een Noorse delegatie rondgeleid door De Hond. Voor de leerlingen vormen ze allang geen bezienswaardigheid meer. In de huiselijke hal zitten kinderen rondom tafeltjes met het attribuut waaraan de school zo ongeveer haar bestaansrecht ontleent: de in een stootvaste beschermhoes gevatte iPad. Er heerst een serene rust. Wie praat, doet dat op gedempt volume.
    Een van die praters is de 9-jarige Wail. Eerst ging het met hem niet zo goed op de Steve Jobsschool. Vooral niet met rekenen. Op de oude school - 'waar we nog met pennen moesten schrijven' - was dat juist zijn sterkste vak. Op aandringen van zijn coach heeft hij een paar extra workshops rekenen gevolgd. Nu kleurt het schermpje weer groen als hij zijn opgaven invult. Mogelijk wordt hij voor zijn inspanningen beloond met een televisieoptreden, vanavond bij DWDD. Daar mag hij over de iPadschool vertellen. Hij gaat er met een taxi naartoe. Daarop verheugt hij zich nog het meest.    ...


Red.:   Niks geen schrijven meer: allemaal direct naar de iPad. Het idee is al iets van twee jaar geleden gelanceerd door Maurice de Hond, en er zijn natuurlijk ook al reacties geweest van mensen die wel geleerd hebben van de voorgaande ervaring, zoals van deze soort:


De Volkskrant, 11-06-2013, ingezonden brief van Mathilde Bos, Utrecht, hbo-docent

IPad (2)

Ongelofelijk dat de hele politiek het idee rond iPad-scholen omarmt (Ten eerste, 8 juni). Het idee is een combinatie van elementen die tot ellende leiden:
1: omarmen van een onderwijsvorm zonder de inhoud centraal te stellen.
2: een ict-oplossing blind accepteren zonder dat het probleem is gedefinieerd.
    De politiek geeft managers straks de vrije hand; managers geven ict'ers de vrije hand en worden vervolgens in het pak genaaid. Uitvoerend docenten en leerlingen zijn de dupe. Ik kan alleen maar gissen naar de motieven. Zijn politici bang dat ze ouderwets zijn, of zijn ze collectief aan vakantie toe?


Red.:   Maar dat heeft de Volkskrant er niet van weerhouden om met paginagrote artikelen reclame te maken voor de ideeën van Maurice de Hond. Maurice de Hond is van Joodse afkomst. Bij de Volkskrant werkt een overdaad aan mensen van Joodse afkomst - op de voorpagina Arnon Grunberg, op pagina 2: Bert Wagendorp, woensdag: Max Pam, zaterdag; Olaf Tempelman en Paul Brill. Enzovoort uitleg of detail .
    Overigens: voor het bewijs van het intellectualistische neuroticisme dat erachter steekt, dat wil zeggen: het bewijs dat deze ideeën gevaarlijke en weerzinwekkende onzin zijn, zie hier uitleg of detail .


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .