WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods: oververtegenwoordiging

 1 apr.2013

De numerieke oververtegenwoordiging van personen van Joden afkomst op diverse plaatsen in de maatschappij is door gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog een gevoelig punt, waarbij de mate van gevoeligheid dicht ligt bij die van een volstrekt taboe. Met name waar het gaat over de media (in de literatuur ligt het wat minder gevoelig). De laatste keer dat het onderwerp aangeroerd werd, niet eens expliciet, door socioloog en columnist J.A.A. van Doorn in 1990 en op het moment van schrijven nog maar 15 jaar terug, leidde dat tot een uitstoting uit de rangen der politieke-correctheid en een de facto beroepsverbod (tussen twee haakjes: wie nu al klagen wil over antisemitisme, lees dan eerst hier   - wie wil argumenteren dat het maken van dit onderscheid niet van belang is voor de inhoud, lees eerst of ook deze verzamelingen: uitleg of detail uitleg of detail - of lees gewoon door want onderweg wordt het volledige gesanctioneerd door Joden zelf):


Uit: NRC.nl, 16-05-2008, door Dirk Vlasblom

J.A.A. van Doorn (1925 - 2008)

J.A.A. van Doorn, invloedrijk socioloog, is overleden. Een overtuigd conservatief, maar ook een non-conformist.


J.A.A. van Doorn, de invloedrijkste socioloog van naoorlogs Nederland is op 14 mei 2008 overleden in zijn woonplaats St. Geertruid. Hij werd 83 jaar oud. Zijn leven en loopbaan vallen samen met tachtig jaar Nederlandse geschiedenis. Hij heeft daarin een heel eigen rol gespeeld: als dienstplichtig soldaat met notitieboek in Nederlands-Indië, als onderzoeker aan verschillende wetenschappelijke instellingen, als rapporteur aan overheden, als opleider van hoge ambtenaren en officieren, en, in het laatste kwart eeuw van zijn leven, als waarnemer en commentator. Hij schreef columns voor NRC Handelsblad, HP/De Tijd en Trouw.
    De band tussen NRC Handelsblad en Van Doorn werd in 1990 verbroken, nadat de hoofdredactie van de krant afstand had genomen van een stuk van de columnist over zelfcensuur onder joodse journalisten. ...


Red.:   En elders kwam Van Doorn ook niet meer aan het woord. Welke reactie mede gezien kan worden als een bewijs voor die grote invloed van journalisten van Joodse afkomst en hun sympathisanten. De kracht waarvan ondersteund wordt door de positie van Van Doorn als omschreven in de eerste alinea.
    Wie direct een eerste bewijs wil van die invloed, klik van even hier uitleg of detail , waar het gaat over Sonja Barend.
    Op dit punt zou aangevoerd kunnen worden dat niet alleen Joodse, maar alle vormen van oververtegenwoordiging deel uitmaken van het taboe. Hier bewijzen van het tegendeel:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2009, tv-recensie door Gijs Zandergen (a.i.)

Tv is nog vooral een witte wereld

'Bij Raymann is laat voel ik een warmte die ik elders op de tv soms mis'


Toen Moustapha Diop (46) in september 1993 vanuit Senegal naar Nederland kwam, verliet hij een land waar slechts een televisiezender was. ...
    ...Als voornaamste kritiekpunt op het Nederlandse tv-aanbod noemt hij het gebrek aan afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De samenleving is gekleurd. Dat ziet iedereen, ook degenen die niet in een grote stad wonen. Maar de televisiewereld is nog vooral een witte wereld. ...


Uit: De Volkskrant, 03-05-2010, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Trekpop

Hoe homoseksueel is Hilversum? Je mag het misschien niet zeggen – voor je het weet ben je een verdacht sujet – maar als de tv-wereld een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving, zijn de juiste verhoudingen ver zoek.
    Afgelopen zaterdagavond werden de Nederlandse amusementsprogramma’s en wat daar tegenaan leunt aan infotainment, gedomineerd door homoseksuele presentatoren. De meesten (met uitzondering van Jeroen ‘Blauw bloed’ Snel, maar die werkt dan ook bij de EO) laten geen kans onbenut hun geaardheid te benadrukken en uit te venten.
    Is dat erg? Niet per se. Maar het tekent wel de zeden en gewoonten op het scherm, waar je maar net van moet houden. Het exuberante, de dijenkletser, de vette knipoog: het hoort al decennialang in de poppenkast van Albert Mol, Wim Sonneveld, Jos Brink en hun opvolgers.
    Misschien is dat typische homo-amusement een genetisch ingesleten erfenis van lange onderdrukking waarin het ‘zó zijn’ verzwegen moest blijven. Hoe dan ook: televisie is hét publieke platform voor de extraverte nicht. Typisch Nederlands is dat niet. ‘Zonder homoseksuelen blijft er niets van Hollywood over’, zei Elisabeth Taylor eens.  ...


Red.:   De conclusie luidt: numerieke evenredigheid is dus een maatschappelijk bespreekbaar punt als het gaat om blanken of homos'   . Dus is er geen algemeen taboe op het verschijnsel van oververtegenwoordiging. En onder- en oververtegenwoordiging zijn bijna precies dezelfde begrippen: heb het over de een, en je hebt, per definitie, over de ander.
    Het gaat dus in het geval Van Doorn, en waar dit voor staat, om het specifieke geval van "Joodse oververtegenwoordiging". Waarop tot nu toe dus een volstrekt taboe heerst. Dus is er toestemming nodig om dit taboe te doorbreken, als je dit wilt doen zonder risico op de vervolging die Van Doorn ten deel is gevallen, of vervolging van welke soort dan ook. Hier is deel 1 van die toestemming:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2012, column door Arnon Grunberg

Onbehagen

Wanneer wordt een ongemak een maatschappelijk probleem? Wie veroorzaakt het?
    Je kunt de media de schuld geven, maar zoals iemand tegen me zei: 'De media hebben veel gedaan maar niet alles.'
    Een maatschappij zonder problemen is een illusie. Het immer aanwezige menselijke onbehagen dient benoemd te worden, voilà een maatschappelijk probleem.
    Veel hangt af van de vraagstelling. Stel je houdt een enquête onder Nederlanders en je vraagt: 'Hebben joden te veel invloed in Nederland?'
    Ik schat dat 15 tot 20 procent met 'ja' antwoordt. Dan is er een joods probleem gecreëerd.    ...


Red.:   Hiermee is het onderwerp "Joodse oververtegenwoordiging" geïntroduceerd in het maatschappelijke debat, want deze column stond op de voorpagina van de Volkskrant. Dat is deel 1 van de toestemming.
    Deel 2 is het feit dat dit komt vanuit prominent Joodse kringen. Met als onder-aspecten: dat Arnon Grunberg omschreven kan worden als 'uit Joodse kringen' volgt uit, naast zijn afkomst, uit het feit dat deze afkomst overbekend is, en zijn zeer frequente aandacht voor al Joodse, zie hier uitleg of detail . Dat Arnon Grunberg daarin prominent is, volgt zijn positie als meest-succesvolle Nederlandse schrijver.
   Deel 3 van de toestemming bestaat erin dat op de introductie van dit onderwerp door Arnon Grunberg geen enkele reactie is gevolgd, dus zeker ook niet in de zin als dat gebeurde na de opmerkingen van J.A.A. van Doorn.
    Er is dus ook maatschappelijke toestemming om het onderwerp van "Joodse oververtegenwoordiging" aan te roeren.
    Waarna we over kunnen gaan op de inhoudelijke behandeling.
    Met als eerste de vraag: "Heeft het begrip 'Joodse oververtegenwoordiging' een bestaan in de werkelijkheid?". Dan moet er eerst vastgesteld worden wat "evenredige vertegenwoordiging" is. Hier volgt die vaststelling:


Uit: DePers.nl, 24-08-2009,

Als Nederland een dorp was

... als Nederland 100 inwoners telt, wonen er 51 meisjes en vrouwen en 49 jongens en mannen.
    24 dorpelingen zijn jonger dan 20 jaar. Er wonen 4 bejaarden van 80 jaar of ouder.
    Van die 100 inwoners zijn er 10 buiten het dorp geboren. In totaal wonen er 20 allochtonen, onder wie 11 niet-westerse allochtonen. In het dorp wonen 2 Marokkanen, 2 Turken en 2 Surinamers. Er zijn 5 moslims, van wie er 4 aan de ramadan doen.
    In Nederland wonen geen joden.   ...


Red.:   Er zijn dus minder dan een half op de honderd inwoners van joodse afkomst in Nederland.
    Dat wil zeggen: als je een groep van honderd mensen neemt, en daarin is er de aanwezigheid van slechts één persoon van Joodse afkomst, dan is er sprake van "Joodse oververtegenwoordiging". In verband met statistische fluctuaties en dergelijke zullen we bij de praktische toepassing beginnen mee te tellen bij het aantal van vijf Joodse vertegenwoordigers.
    Voordat we aan een aantal in het kader van deze verzameling aangevoerde aanwijzingen toekomen, eerst even de geheel hiervan losstaande inventarisatie die gemaakt is van politiek-correcten in de politik en journalistiek, en dat dan alleen de meest opvallende figuren. De inventarisatie is begonnen in 2005 en een aantal is er inmiddels overleden. Hier is die lijst: Marcel van Dam , Pieter Hilhorst , Anet Bleich , Ed van Thijn, Hans van Mierlo (†), Hedy d'Ancona, Jacques Wallage , Paul Rosenmöller, Jan Pronk, Thom de Graaf, Thijs Wöltgens, Femke Halsema , Jan Blokker (†) , Frits Barend, Sonja Barend, Ferry Mingelen, Hugo Brandt Corstius (Piet Grijs) , Clairy Polak, Peter van Ingen, Elsbeth Etty , Joop van Thijn (†), Martin van Amerongen (†), Felix Rottenberg, Ischa Meijer (†), Jan Mulder , Anil Ramdas (†) , Stephan Sanders, Carrie , Wim de Jong , Herman Franke (†) , Lydia Rood , Bert Wagendorp , Martin Bril (†) , Francisco van Jole  , Geert Mak , Max van Weezel , Alexander Pechtold , Job Cohen  , Maarten Keulemans , Peter Giesen , Peter Middendorp , Jan Jaap van der Wal , Bas Heijne , Maarten van Rossem , Sheila Sitalsing , Jean-Pierre Geelen , Evelien Tonkens , Johan Fretz en Harriet Duurvoort . Het totaal aantal is 49. Het aantal mensen met Joodse bindingen: 15 (minimaal). Het criterium voor oververtegenwoordiging bij 49 personen is 2,5. Het criterium is dus een factor van zes overschreden.
    Het eerste specifiek verzamelde voorbeeld is dat van de gedrukte media, te beginnen met een artikel van Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes, naar aanleiding van de overstap van die krant op kleiner formaat:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2010, door Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant

Hallo kleine krant (1)
...
Nieuwe columnisten
Drie columnisten maken hun debuut in de compacte Volkskrant. Arnon Grunberg schrijft elke dag zijn eigen ‘Voetnoot’ op de voorpagina. Op de achterpagina verschijnt elke werkdag de column van Aaf Brandt Corstius. Tv-recensent Jean-Pierre Geelen verhuist naar de Mediapagina. Ronald Giphart beschouwt het nieuws op maandag, woensdag en vrijdag. Hij en Bert Wagendorp, wiens column verschijnt op dinsdag, donderdag en zaterdag, staan vanaf morgen op deze plek.  ...


Red.:   Hierin genoemd zijn twee personen van Joodse afkomst: Arnon Grunberg, dagelijkse mini-columnist op de voorpagina, en in ieder geval deels van joods afkomst: Bert Wagendorp, de "leidende" columnist in het eerste katern. Maar daarnaast zijn er ook nog, ten tijde van het schrijven van dit artikel, de wekelijkse columnisten Paul Brill (buitenland), Nausicaa Marbe en Max Pam. Verder in ieder geval nog Olaf Tempelman (een column en recensies), Hans Schnitzler (columnist) en vermoedelijk Remco Meijer (verslaggever). Als redacteur heeft Anet Bleich een nog wat zwaardere functie - zij schrijft ook met enige regelmaat (non-fiction) boekrecensies die zich doen gelden als opiniestukken.
    De schrijvende staf van de Volkskrant ligt onder de honderd mensen, en de norm voor oververtegenwoordiging ligt dan op vijf. Een norm die ook hier ruim overschreden wordt.
    Aangaande de andere Nederlandse "kwaliteitskrant", die door de redactie niet gevolgd wordt en waarover dus maar een enkel feit bekend is:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2012, door Julien Althusius en Sara Berkeljon

'Misschien arrogant, maar ik denk: jammer voor NRC'

Rob Wijnberg (30) moest weg als hoofdredacteur van nrc.next. Hij was stomverbaasd. 'Als het Peter Vandermeersch aan iets heeft ontbroken, is het duidelijkheid.'

... zijn vader, psycholoog Jeffrey Wijnberg, met wie hij dagelijks belt. ...
    '... Ik heb aan beide kanten van mijn familie extremen. Mijn moeder is geboren in communistisch Slowakije en op haar 18de gevlucht. ...'


Red.:    De familie is van Joodse afkomst, zie hier uitleg of detail .
    Overigens is zijn afwezigheid in de media van korte duur:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2013, redactie

Rob Wijnberg lanceert experiment De Correspondent

Voormalig nrc.next-hoofdredacteur heeft vandaag zijn journalistieke project De Correspondent gelanceerd. Aan de site werken onder meer voormalig politica Femke Halsema en journalisten Jelle Brandt Corstius en Joris Luyendijk mee. ...
 De site moet een dagelijkse nieuwsbron worden met verhalen die de waan van de dag passeren. Wijnberg heeft ook Henk Hofland, Ewald Engelen, Alexander Klöpping en Arnon Grunberg weten te strikken. Het idee is, zei de hoofdredacteur bij DWDD, dat je als lezer 'op pad gaat met de auteurs'.   ...


Red.:   Dus de belangen van het kosmopolitisme en met name ook het joodse contigent hierin zijn weer geborgd (Wijnberg en Grunberg). Dus kreeg het ook het stempel van goedkeuring van de reguliere media:

  Wijnberg kreeg vandaag in tv-programma DWDD de ruimte zijn project te presenteren.

Bij DWDD is de stank van de politieke-correctheid zo heftig, dat de redactie het niet kan verdragen.
    De weekbladen:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2012, door Paul Onkenhout

HP/De Maand

HP/De Tijd heeft weer een storm overleefd, maar moest zichzelf wel opnieuw uitvinden: het verschijnt vanaf vandaag als maandblad. 'Wij zijn vrij van dogma's, rebels.'


...    De geschiedenis daarvan valt uiteen in drie perioden. De eerste jaren kenmerkten zich door de moeizame vermenging van de bloedgroepen Haagse Post en De Tijd, onder de hoofdredacteuren Ad 's-Gravesande en Gerard Driehuis. In de periode daarna, onder Bert Vuijsje (1996-2000), ...was het relatief rustig. Aan de hand van diens opvolger, Henk Steenhuis, joeg HP/De Tijd links Nederland de gordijnen in ...
 

Red.:   En tijdens de periode Vuijsje (een bekend joods geslacht met onder ook nog Herman uitleg of detail in de gelederen):


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, ingezonden brief van Henk Steenhuis, redacteur van HP/De Tijd van 1994 tot 2009

Ik voel me haast gestalkt

Op de dag dat Bert Vuijsje bij HP/De Tijd moest vertrekken als hoofdredacteur ...
    Dat is nu zo'n twaalf jaar geleden en sindsdien laat hij geen gelegenheid onbenut om zijn opvolger, dat was ik, te beschimpen en verdacht te maken (V, 26 april).    ...
    Wel wil ik graag laten weten dat ik er trots op ben dat gedurende de jaren dat ik samen met Gerard Mulder en Thieu Vaessen de hoofdredactie voerde, allerlei politiek-correcte onzin uit het blad is geweerd.
    PvdA-lid Vuijsje moet dit met lede ogen hebben aangezien; zijn wereld stortte in.
    Wij gaven echter de voorkeur aan ongebonden journalistiek en lieten ons bij voorkeur niet de les lezen door partijprogramma's en partijvrienden.


Red.:   En bij politieke-correctheid hoort alles voor Nederland-vijandige immigranten uitleg of detail , bedriegende en parasiterende asielzoekers uitleg of detail , het opgaan van Nederland in een Europes Imperium , enzovoort. Een stinkend kosmopolitisme .
    Bij de weekbladen heb je ook nog Vrij Nederland. Noem de namen van coryfeeën aldaar als Joop van Thijn en Max van Weezel, en ook dat is afgehandeld. Stinkende en alles verstikkende politieke-correctheid.
    De televisie:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2013, door Loes Reijmer

De kijker iets leren

Ze stond aan de basis van succesvolle quizzen als Twee voor Twaalf en was een veelgeprezen eindredacteur. Maar Ellen Blazer wilde per se niet op de voorgrond treden.
.

...    Een paar jaar later koppelde de VARA haar aan Sonja Barend voor een nieuw op te zetten talkshow. Ter kennismaking bracht Barend haar een mandje thee. ...
    Het was het begin van een decennialang bondgenootschap. De kiem van dat succesvolle televisiehuwelijk lag in het gemeenschappelijke oorlogsverleden, liet Blazer meerdere malen doorschemeren. Barends Joodse vader kwam om in Auschwitz; Blazer had als dochter van Joodse ouders bij vijf gezinnen ondergedoken gezeten.
    Die ervaringen leidden ertoe dat zowel Blazer als Barend het oog gericht hadden op minderheden, in welke vorm dan ook. Het ultieme programma was nog niet gemaakt, zeiden ze in 1996 samen in HUMO, maar die uitzending over de kinderen van immigranten benaderde het dat wel. Blazer: 'Ze hadden allemaal doorgeleerd en waren geslaagd in het leven. Hartverwarmend was dat.'


Red.:   '... het oog gericht op minderheden' ... een gigantisch eufemisme voor decennialang stinkende politieke-correctheid met alles voor Nederland-vijandige immigranten, bedriegende en parasiterende asielzoekers. Een stinkend kosmopolitisme. Zoals we inmiddels allemaal weten nu een flink deel van het taboe op allochtone misstanden is opgeheven. Die doorlerende kinderen zijn een kleine minderheid, en keren zich nog harder van Nederland af dan de rest uitleg of detail .
    In een later decennium was dat nog precies hetzelfde: in de seizoenen 2008 en 2009 had de VARA een discussieprogramma met alleen vrouwen als deelnemer, genaamd Vrouw & paard . Er zijn per uitzending vijf commentatoren, gehaald uit een groep van een vrouw of tien. Min of meer vaste moderator is Hanneke Groenteman. Bij ongeveer de helft van de uitzendingen is Barbara Barend aanwezig. Dat brengt de gemiddelde Joodse vertegenwoordiging op anderhalf persoon op de vijf, oftewel: 30 procent. Dertig op de honderd. Met een half op de honderd als evenredige vertegenwoordiging, en vijf op de honderd als norm om van oververtegenwoordiging te spreken.
    Dat was het even wat betreft de media. Nu iets over de Nederlandse landelijke politiek. Het totaal aantal Kamerleden als norm nemend, kom je op een basisgroep van circa 250 mensen. Waarvan je dan weer een subgroep van, zeg, twee dozijn, 25 voor numerieke doeleinden, als "prominent" kan bestempelen. Het volgende artikel benoemt er een paar:


Uit: Volkskrant.nl, 21-02-2012, redactie.

Rob Oudkerk niet beschikbaar: 'Hef de PvdA toch op'

Rob Oudkerk is niet beschikbaar als fractievoorzitter van de PvdA. Dat zei hij vanmiddag in het programma De Peiling, op RTV Noord-Holland. Hij adviseert de partij zichzelf op te heffen en opnieuw uit te vinden.

In de poll van het programma is PvdA-prominent Rob Oudkerk wel één van de favorieten om de gisteren opgestapte Job Cohen op te volgen. ...
    Overigens moeten kandidaten voor het tijdelijke fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer zitten. Net als de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher maakt hij daardoor sowieso geen kans op die functie.   ...


Red.:   Hier genoemd zijn Cohen, Asscher en Oudkerk als personen met een (deels) joodse afkomst. Niet genoemd maar ook in dit rijtje horen Diederik Samsom en Ronald Plasterk (en ook Hans Spekman, indien zijn opmerking in Pauw &Witteman klopt uitleg of detail , 15-01-2013). Dit is 5 (of meer) op de 25, dus circa 20 op de 100. Weer zeer ruim over de al zeer ruime norm van 5 op de 100.
    Waarmee de conclusie gerechtvaardigd is dat, zonder aanvullend bewijs van het tegendeel, het gerechtvaardigd is te spreken van een zeer ruime oververtegenwoordiging van Joodse personen in media en politiek.
    Is de volgende vraag of het gerechtvaardigd is dit aan te roeren in een maatschappelijke context. Het criterium daarvoor is of er aangaande de maatschappelijke context een relevant verschil tussen de groep "personen van joodse afkomst en de groep "de rest van Nederland". De gekozen context is vermoedelijk de meest relevante, namelijk die van het voortbestaan van Nederland als natie, identiteit en cultuur. De uitspraken van de groep "personen van Joodse afkomst", voor zover onder ogen gekomen van deze redactie, zijn verzameld op een aparte pagina, hier uitleg of detail . Dit betreft vrijwel uitsluitend personen bekend uit politieke of media, dat wil zegden: de intellectuele elite - degene die normaliter gezien worden als de "woordvoerders" van een dergelijke sociale groep. De uitspraken in die verzameling variëren van sterk afwijzend tot alle mogelijke nog sterkere varianten daarvan. Mede door het bloemrijke taalgebruik kunnen sommige ervan beschreven worden als "extremistisch", of in hetzelfde bloemrijke taalgebruik: "rabiaat".
    Voor de alle duidelijkheid kiezen we hier twee voorbeelden eruit, één wat ouder en één recent ten tijde van het schrijven van dit artikel. Het wat oudere geval, zijnde dat van PvdA-coryfee (hij was betrokken bij de coalitieonderhandelingen in 2012) Jacques Wallage (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):

  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Het openstellen van de grenzen van een staat met sociale voorzieningen, pejoratief door dit soort mensen aangeduid als een "verzorgingsstaat" , is hetzelfde als het opheffen ervan, als zodanig.
    En het jongere geval van een decennium later:
 

Uit: De Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg

Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'    ...
    Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.

Red.:   Waarbij Arnon Grunberg dus kiest voor het vervangen van de Europese natiestaat vervangen door de joodse nomadische cultuur: rondtrekken in karren met ronde wielen.
    Voor wie dit, en de rest van de achterliggende verzameling, nog niet duidelijk en expliciet genoeg is, staat op deze website nog een verzameling, namelijk die betreffende de regelrechte oorlogsverklaring afgegeven door de bestrijders van de Noordwest-Europese cultuur uitleg of detail . Die bestrijders bestaan uit een flink deel van de oligarchie, de rijken, bestuurders, intellectuelen, kunstzinnigen en de media, maar ook hier is een sterk oververtegenwoordiging van personen van Joodse afkomst te vinden. Ook hieruit voorbeelden:
 

Uit: De Volkskrant, 27-07-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

De Europeaan

...    Er zijn drie gradaties in de achteloosheid waarmee over de Europeaan wordt gepraat. lag de wijzer op 61 procent "tegen" bleef staan. ...
    Ten slotte de meest stuitende uitspraken in de categorie 'de pot op met de burger'. Die kwam van de VN-gezant voor Migratie, de Bilderbergganger Peter Sutherland. In de House of Lords vertelde hij dat de Europese Unie de nationale homogeniteit van Europese staten moet ondermijnen, omdat multiculturalisme de toekomst heeft.


Red.:   Deze Peter Sutherland is een vertegenwoordiger van een instituut met sterke invloed op de financiële sector en dat onder sterke Joodse invloed staat: zakenbank Goldman Sachs.
    En ook weer Arnon Grunberg, die kennelijk totaal geen besef heeft van de grotesqueheid van zijn culturele opvattingen en ook nog zo onbenullig is deze naar buiten brengen:
 

Uit: De Volkskrant, 16-06-2012, column door Arnon Grunberg

Inwisselbaar

Over het grootste stedenbouwkundig project in Europa, HafenCity in Hamburg, stond op vrijdag in de Volkskrant een boeiend artikel van Merlijn Schoonenboom. Uiteindelijk moeten er twaalfduizend mensen komen te wonen. Artiest Rocko Schamoni noemt het project een Arschlochmagnet.
    Je kunt zeggen, voortbordurend op de uitspraak van Schamoni, dat de stedenbouwkundige bij uitstek geschikt is om etnische spanningen weg te nemen. Stedenbouwkunde als etnische zuivering met vreedzame middelen.    ...


Red.:   En ter aanvulling nog wat er nu exact stond:
 

Uit: De Volkskrant, 15-06-2012, door Merlijn Schoonenboom

Dubai or not Dubai

... Als er één Duitse stad Hollandse trekjes heeft, is het Hamburg. Dat komt niet alleen door de rode bakstenen pakhuizen uit de Hanzetijd, ...

Tussenstuk:
'Voor immigranten is het makkelijker door Dubai, Singapore of de Hafencity te lopen dan door mooie middeleeuwse stadscentra. In een tijd van massale migratie moet het misschien ook tot een massale overeenkomstigheid van steden komen' - Rem Koolhaas in weekblad Der Spiegel

 
Red.:    Waar Arnon Grunberg dus voor pleit is de etnische zuivering, inclusief de oude bakstenen huizen, van de Noordwest-Europese steden, en het vervangen van haar Noordwest-Europese bevolking door allochtone immigranten, die wel kunnen aarden in steden bestaande uit glas- en beton-woestijnen. Omdat ze toch al gewend zijn aan hun woestijnen uit eigen land. Eigen fysieke woestijnen, maar natuurlijk vooral ook eigen sociale en culturele woestijnen. Want daarin gedijen de nomadische opvattingen van de Joodse cultuur van Arnon Grunberg cum suis het best. In de Noordwest-Europese "verzorgingsstaten" gaat veel te veel geld naar de zwakkeren, zodat er minder gelegenheid is omstinkend rijk te worden, en rond te trekken van Hafen City naar Dubai, New York, enzovoort.
    Reden voldoende voor iedereen die ook maar iets voelt voor de Rijnlandse cultuur met haar kleinschaligheid en bakstenen huizen, en mensen die goed voor de grond en de natuur zorgen, om deze woestijnbewoners en verwante immigranten afkomstig uit de sociale woestijngebieden van het Midden-Oosten, op alle mogelijke manieren te bestrijden. Waaronder dus te wijzen op de overdadige invloed die ze hebben. En te gaan praten over de manier waarop ze die numerieke oververtegenwoordiging verworven hebben. Waarvoor één verklaring kennelijk niet geldig is:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, column door Arnon Grunberg

Folklore

...    Nu heeft Grimbert Rost van Tonningen een roman gepubliceerd, Het juiste moment, waarover Maud Efting hem woensdag in de Volkskrant interviewde.    ...
    Ook suggereert Rost van Tonningen dat de kredietcrisis is veroorzaakt door Joden, volgens Rost van Tonningen 'razendslimme mensen'.
    Klassiek antisemitisme, ...


Red.:   Dus constateren dat Joden slimme mensen zijn, is antisemitisme, en dus is het ook niet waar. Dan moet de verklaring van hun oververtegenwoordiging wel op terreinen van vriendjespolitiek, corruptie en dergelijke liggen. Tijd om daar dan onmiddellijk een einde aan te maken, gezien de campagne tegen Nederland en de Rijnlandse cultuur in het algemeen die ze voeren.
    Maar er is nu nog één heel merkwaardige zaak over. En dat betreft deze uitspraak van Rost van Tonningen:

  Ik heb veel met Joodse bankiers te maken. In grote zakenbanken zoals Goldman Sachs en JPMorgan zitten trossen Joden. Soms is bijna 90 procent Joods.

Rost van Tonningen uit hier de beschuldiging dat Joden oververtegenwoordigd zijn in de financiële wereld. Een klassieke antisemitische uitspraak, erger dan degene die Grunberg noemt.
    Toch zegt hij er niets over. Maar wel over die uitspraak van Rost over de kredietcrisis. Tenzij Grunberg dit bedoelde, als uitspraak over de kredietcrisis. Want deze banken waren inderdaad een belangrijk deel van de oorzaak van de kredietcrisis. Daar is iedereen, hoewel er geen oorzakelijk verband is, het over eens. Het faillissement van Lehman wordt algemeen gezien als de start van het "officiële" gedeelte van de kredietcrisis.
    De grote vraag is dus: waarom richt Arnon Grunberg zijn pijlen niet direct op de meest antisemitische uitspraak van Rost van Tonningen? Grunberg is beslist niet dom, en moet dus een zeer goede reden hebben om niet de best mogelijke beschuldiging van antisemitisme te gebruiken.
    Die zeer goede reden van Arnon Grunberg om niet de meest voor de hand liggende en de meest ernstige beschuldiging van antisemitisme te gebruiken is de financiële crisis van 2008. Hier is de ten tijde van het begin van de financiële crisis door de redactie gemaakte verzameling van de topmensen betrokken bij die crisis, gecentreerd rond het meest spectaculaire geval: de fraude door Bernard Madoff

Bernard Madoff, ex-baas van technologiebeurs Nasdaq, en megafraudeur.

Richard Fuld, baas van Lehmann Brothers, zakenbank en mega-mega-uitgever van frauduleuze financiën.

Lloyd Blankfein, baas van Goldman Sachs, zakenbank en mega-mega-uitgever van frauduleuze financiën.

Alan Greenspan, voorzitter van de Amerikaanse financiële toezichthouder Fed van 1987 tot 2006 - gooide alle regulering overboord en liet alle frauduleuze financiën lopen.

Bernard Bernanke, voorzitter van de Amerikaanse financiële toezichthouder Fed van 2006 tot heden - "stiefzoon" van Alan Greenspan en doet nu hetzelfde als zijn geestelijk vader.

David Kotz, inspecteur-generaal van de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC. Liet Madoff ondanks aangiften talloze malen lopen.

Dit zijn de hoogste financiële figuren betrokken bij de financiële crisis van 2008. Ze zijn allemaal van joodse afkomst.
    Arnon Grunberg wil niet bestrijden dat Joden dominant zijn in de financiële wereld, omdat het al te makkelijk is om te bewijzen dat Joden dominant zijn in de financiële wereld. Gaat hij die ontkenning op de voorpagina van de Volkskrant zetten, dan komen er zeker reacties die het tegendeel bewijzen.
    En omdat er hier de ruimte voor is, en ten bewijze dit geen scheve selectie is van de redactie, hieronder een tweede bron, die veel meer gevallen beslaat, vele tientallen. Hij is van een aantal jaren later, dus sommigen uit 2008 zijn niet meer actief (Madoff zit in het gevang, Fuld is persona non grata, Greenspan is met pensioen). Om het risico te vermijden dat de site uit de lucht gaat, is de pagina gereproduceerd:

http://thezog.wordpress.com, opgeslagen 17-02-2012.

Who Controls America?

Who Controls the Economy?

Ben S. Bernanke  (Ashkenazi Jew) – Chairman, Board of Governors, Federal Reserve System
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/bernanke.htm

Janet L. Yellen  (Ashkenazi Jew) – Vice Chairman, Board of Governors, Federal Reserve System
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/yellen.htm

William C. Dudley  (Ashkenazi Jew) – President and Chief Executive Officer, Federal Reserve Bank of New York
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/banks/pres02.htm

Lee C. Bollinger  (Ashkenazi Jew) – Chairman, Board of Directors, Federal Reserve Bank of New York
http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/orgchart/board/Bollinger.html

Timothy F. Geithner  (Jewish spouse: Carole M. Sonnenfeld) – Secretary, United States Department of the Treasury
http://www.ustreas.gov/organization/bios/geithner-e.shtml

Neal S. Wolin  (Ashkenazi Jew) – Deputy Secretary, United States Department of the Treasury
http://www.ustreas.gov/organization/bios/wolin-e.html

Gary F. Locke  (Chinese) – Secretary, United States Department of Commerce
http://www.commerce.gov/about-commerce/commerce-leadership/secretary-gary-locke

Rebecca M. Blank  (Ashkenazi Jew) – Acting Deputy Secretary, United States Department of Commerce
http://www.commerce.gov/about-commerce/commerce-leadership/acting-deputy-secretary

Hilda L. Solis  (Mestizo) – Secretary, United States Department of Labor
http://www.dol.gov/_sec/welcome.htm

Seth D. Harris  (Ashkenazi Jew) – Deputy Secretary, United States Department of Labor
http://www.dol.gov/_sec/aboutosec/bio-harris.htm

Steven Chu  (Chinese) – Secretary, United States Department of Energy
http://www.energy.gov/organization/dr_steven_chu.htm

Daniel B. Poneman  (Ashkenazi Jew) – Deputy Secretary, United States Department of Energy
http://www.energy.gov/organization/daniel_poneman.htm

Gene B. Sperling  (Ashkenazi Jew) – Director, National Economic Council
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/director

Alan B. Krueger  (Ashkenazi Jew) – Chairman, Council of Economic Advisers
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_B._Krueger

Jacob J. Lew  (Ashkenazi Jew) – Director, Office of Management and Budget  (OMB)
http://www.whitehouse.gov/omb/organization_office

Paul A. Volcker  (Ashkenazi Jew) – Chairman, Economic Recovery Advisory Board
http://www.whitehouse.gov/ the_press_office/ObamaAnnouncesEconomicAdvisoryBoard

Ron Bloom  (Ashkenazi Jew) – Senior Counselor for Manufacturing Policy to the President
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Names-Ron-Bloom-Senior-Counselor-for-Manufacturing-Policy

Steven L. Rattner  (Ashkenazi Jew) – Director, Presidential Task Force on the Automotive Industry
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-Key-Administration-Posts

Jared Bernstein  (Ashkenazi Jew) – Chief Economist and Economic Policy Adviser to the Vice President
http://change.gov/newsroom/entry/ vice_president_elect_biden_announces_chief_economist

Fred P. Hochberg  (Ashkenazi Jew homosexual) – Chairman and President, Export-Import Bank of the United States
http://www.exim.gov/about/leadership/fred_hochberg_bio.cfm

Ronald Kirk  (Negro) – U.S. Trade Representative, Office of the United States Trade Representative
http://www.ustr.gov/about-us/biographies-key-officials/united-states-trade-representative-ron-kirk

Douglas H. Shulman  (Ashkenazi Jew) – Commissioner, Internal Revenue Service  (IRS)
http://www.irs.gov/irs/article/0,,id=98192,00.html

David A. Lebryk  (White European) – Commissioner, Financial Management Service  (FMS)
http://www.fms.treas.gov/aboutfms/lebryk_bio.html

Van Zeck  (White European) – Commissioner, Bureau of the Public Debt
http://www.publicdebt.treas.gov/whoweare/people.htm

Debbie Matz  (Ashkenazi Jew) – Chairman, National Credit Union Administration  (NCUA)
http://www.ncua.gov/GenInfo/Members/Matz/Matz.aspx#

Martin J. Gruenberg  (Ashkenazi Jew) – Acting Chairman, Federal Deposit Insurance Corporation  (FDIC)
http://www.fdic.gov/about/learn/board/board.html

John E. Bowman  (Ashkenazi Jew) – Director, Office of Thrift Supervision  (OTS)
http://www.ots.treas.gov/?p=ActingDirector

John Walsh  (White European) – Acting Comptroller, Office of the Comptroller of the Currency  (OCC)
http://www.occ.treas.gov/about/leadership/biographies/bio-john-walsh.html

Edward DeMarco (White European) – Acting Director, Federal Housing Finance Agency  (FHFA)
http://fhfa.gov/Default.aspx?Page=67

Donna J. Gambrell (Negro) – Director, Community Development Financial Institutions Fund  (CDFI)
http://www.cdfifund.gov/who_we_are/director/bio_dgambrell.asp

Karen G. Mills (Ashkenazi Jew) – Administrator, Small Business Administration  (SBA)
http://www.sba.gov/aboutsba/administrator/index.html

Michael J. Astrue (Ashkenazi Jew) – Commissioner, Social Security Administration  (SSA)
http://www.socialsecurity.gov/pressoffice/factsheets/astrue.htm

Jon D. Leibowitz (Ashkenazi Jew) – Chairman, Federal Trade Commission  (FTC)
http://www.ftc.gov/commissioners/leibowitz/index.shtml

Gary G. Gensler (Ashkenazi Jew) – Chairman, Commodity Futures Trading Commission  (CFTC)
http://www.cftc.gov/aboutthecftc/commissioners/ggensler.html

Mary L. Schapiro (Ashkenazi Jew) – Chairman, Securities and Exchange Commission  (SEC)
http://sec.gov/about/commissioner/schapiro.htm

Daniel L. Goelzer (Ashkenazi Jew) – Acting Chairman, Public Company Accounting Oversight Board  (PCAOB)
http://pcaobus.org/About/Board/Pages/DanielLGoelzer.aspx

Kenneth R. Feinberg (Ashkenazi Jew) – Special Master for Executive Compensation, U.S. Treasury Department
http://online.wsj.com/article/SB124416737421887739.html

Neil M. Barofsky (Ashkenazi Jew) – Special Inspector General, Troubled Asset Relief Program  (TARP)
http://www.sigtarp.gov/about_ig.shtml

Adam J. Szubin (Ashkenazi Jew) – Director, Office of Foreign Assets Control  (OFAC)
http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/Pages/szubin-e.aspx

Eric Hampl (Ashkenazi Jew) – Director, Treasury Executive Office of Asset Forfeiture  (TEOAF)
 (no picture available)
James H. Freis, Jr. (Ashkenazi Jew) – Director, Financial Crimes Enforcement Network  (FinCEN)
http://www.fincen.gov/about_fincen/pdf/bio_director.pdf

Edmund C. Moy (Chinese) – Director, United States Mint
http://www.usmint.gov/about_the_mint/?action=directors_office

Larry R. Felix (Mulatto) – Director, Bureau of Engraving and Printing
http://www.moneyfactory.gov/aboutthebep/officeofthedirector.html

Douglas W. Elmendorf (Ashkenazi Jew) – Director, Congressional Budget Office  (CBO)
http://www.cbo.gov/aboutcbo/organization/od.htm

Gene L. Dodaro (White European) – Comptroller General, United States Government Accountability Office  (GAO)
http://www.gao.gov/cghome/gdbiog.html

Daniel K. “Dan” Inouye (Japanese) – Chairman, United States Senate Committee on Appropriations
http://appropriations.senate.gov/about-chairman.cfm

Timothy P. “Tim” Johnson (White European) – Chairman, United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
http://banking.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=CommitteeInformation.Home

Max S. Baucus (White European) – Chairman, United States Senate Committee on Finance
http://finance.senate.gov/about

Mary L. Landrieu (White European) – Chairman, United States Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship
http://sbc.senate.gov/public/index.cfm?p=Chair

Harold D. “Hal” Rogers (White European) – Chairman, United States House Committee on Appropriations
http://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Rogers

Frederick S. “Fred” Upton (White European) – Chairman, United States House Committee on Energy and Commerce
http://energycommerce.house.gov/about/about_chair.shtml

Henry A. Waxman (Ashkenazi Jew) – Ranking Member, United States House Committee on Energy and Commerce
http://democrats.energycommerce.house.gov/index.php?q=page/ranking-member-henry-waxman

Spencer T. Bachus III (White European) – Chairman, United States House Committee on Financial Services
http://financialservices.house.gov/singlepages.aspx?NewsID=397

Barney Frank (Ashkenazi Jew homosexual) – Ranking Member, United States House Committee on Financial Services
http://financialservices.house.gov/singlepages.aspx?NewsID=397

Samuel B. “Sam” Graves, Jr. (White European) – Chairman, United States House Committee on Small Business
http://republicans.smallbusiness.house.gov/About/Chair.htm

David L. “Dave” Camp (White European) – Chairman, United States House Committee on Ways and Means
http://waysandmeans.house.gov/About/Chairman.htm

Sander M. “Sandy” Levin (Ashkenazi Jew) – Ranking Member, United States House Committee on Ways and Means
http://waysandmeans.house.gov/About/Members.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Sander_Levin

Robert B. Zoellick (Ashkenazi Jew) – President, The World Bank
http://go.worldbank.org/IHDUWCAI20

Dominique Strauss-Kahn (Ashkenazi Jew) – Managing Director, International Monetary Fund  (IMF)
http://www.imf.org/external/np/omd/bios/dsk.htm

John Lipsky (Ashkenazi Jew) – First Deputy Managing Director, International Monetary Fund  (IMF)
http://www.imf.org/external/np/omd/bios/jl.htm

Summary:
Of the sixty (60) senior officials of the U.S. Government economic, financial, and monetary institutions, thirty-nine (39) are Jews or have Jewish spouses. This is a numerical representation of 65%. Jews are approximately 2% of the U.S. population.* Therefore Jews are over-represented among the senior officials of the U.S. Government economic, financial, and monetary institutions by a factor of 32.5 times (3,250 percent).


Red.:  Dit is dus de zeer goede reden van Arnon Grunberg om niet de meest voor de hand liggende en de meest ernstige beschuldiging van antisemitisme te gebruiken: die van de dominantie van joden in de financiële wereld. En wel omdat de financiële crisis duidelijk heeft gemaakt dat het onweerlegbaar zo is dat personen van joodse afkomst dominant zijn in de financiële wereld.
    Grunberg maakt dus nog wel de zijdelings beschuldiging (het bloed kruipt waar het niet gaan kan) dat Rost van Tonningen gesuggereerd had dat Joden de schuld waren van de financiële crisis. Dat is namelijk een bewering die moeilijk te onderbouwen is. Ook is het een leugen, want Rost van Tonningen heeft het niet beweerd en niet gesuggereerd.
    Dit is dus tevens een nauwelijks te overtreffen demonstratie van hoe de oververtegenwoordiging van joden, op wat voor terrein dan ook, beschermd wordt: door leugens en valse beschuldigingen van antisemitisme.
    Dit kan maar op één passende manier bestreden worden: met eigen wapens. De bedoeling van Grunberg en zijn medestrijders is duidelijk: de tegenstanders de mond snoeren. Dat mag dan ook toegepast worden op degene die zich op die manier uitlaten. In concreto: degene die iemand ten onrechte beschuldigd van antisemitisme via welk medium dan ook, moet de toegang tot dit medium ontzegd worden.
    Bovendien kan hier het wapen van evenredige vertegenwoordiging ingezet worden. In het kader van de politiek-corretcheid is het een geldige stelling dat de media een afspiegeling van de maatschappij dienen te zijn. En de overgrote meerderheid van de joden die zich uitspreken over dit soort zaken, steunen de politieke-correctheid. Dit moet dan ook van toepassing verklaard worden op joden. Dat wil zeggen: niet meer joden in de media dan passend bij hun presentie in de gehele bevolking. iets van een halve procent.
   Oh, en voor wie nog steeds klagen wil over antisemitisme, lees nogmaals hier .
    Nieuwe gegevens, opgedoken naar aanleiding van andere zaken. Daarvoor moet de blik verlegd worden van het Amerikaanse continent naar het Europese, dat wil zeggen: de oostelijke helft daarvan. De meest significante gebeurtenis aldaar sinds de Russische Revolutie van 1917, de opkomst van het communisme, is de Russische Revolutie van 1991, de val van het communisme. Een overwinning voor "het westen". En met name een bepaald deel van het westen. Hetgeen qua feiten redelijk bekend is, maar zelden of nooit in zijn hele samenhang of volle omvang aan gerefereerd wordt. Die hele samenhang of volle omvang wordt beter beschreven op het internet, en één van die beschrijvingen wordt hier geciteerd:


Uit: realjewnews.com, door Br Nathanael Kapner uitleg of detail 

Harvard Jews Loot Russia


Red.:   De auteur verklaart zichzelf als een tot het christendom bekeerde Jood, en hij gebruikt sterk anti-Joodse retoriek. Die retoriek is er grotendeels uitgehaald, met behoud van de feiten die op Joodse connecties slaan. Dat is geen anti-Joodse retoriek, maar dat zijn feiten. Die ook elders gecontroleerd kunnen worden. Deze bron is gebruikt omdat ze feiten hier redelijk beknopt bij elkaar staan, wat elders niet mogelijk is, wegens (onterechte) beschuldigingen van antisemitisme. Dit is gepubliceerd in Amerika, waar de vrijheid van meningsuiting voor alles gaat.

  Russian communism fell in 1991. ...
    Jeffrey Sachs, who at that time was a Professor of Economics at Harvard University, was one of these Jews.
    Jeffrey Sachs saw an opportunity that he and his Jewish buddies just could not pass up. ... Jeffrey Sachs and his Jewish buddies, set themselves up as advisors and investors to “help” Russia from their perches of the financial and political world of the West.
    But their ... agenda was not to help Russia, but to rape Russia ...
    ... Jeffrey Sachs and his Jewish buddies were going to do it with their international capitalist system. Privatization was both theirs and Russia’s new watchword.
    Sachs teamed up with his Harvard colleague, the Jew David Lipton, and Yegor Gaidar, a Russian Jew, who became Yeltsin’s first prime minister.
    Sachs, Lipton, and Gaidar initiated a plan which they called economic shock therapy to eliminate subsidies and price controls that had kept the Russian economy stable for decades. What was the result of this shock therapy? Hyperinflation.
    Just as planned, the hyperinflation wiped out the capital reserves of Russian factories, banks, utilities, and all other institutions. This eliminated any chance for real Russian competition in the bidding for Russian assets which was about to begin.
    The Russian institutions and manufacturing facilities were now eager to turn their assets into cash, playing into the hands of Sachs, Lipton, and Gaidar Because the value of rubles was now at an all time low, they wanted Western currency.
    Under the cover of international banking loans, (Jewish bankers of course), Sachs and friends began to buy out Russian companies at next-to-nothing prices.

The Jewish oligarchs of Russia
, as they began to be called, did not completely get away with their looting.

Here is a list of some of these Jews who looted Russia and their resultant status:
1. Jeffrey Sachs: After being exposed for making a “killing” off of the privatization of Russia, he was allowed by Harvard to quietly leave and take a professorship at the Jewish-run Columbia University in NY.
2. Yegor Gaidar: In 1993 he came under attack by the Russian people for his alliance with Sachs. Fearing a Putin investigation, he fled Russia and presently lives in Ireland.
3. Boris Berzovsky: After grabbing many media institutions and a major television station during the looting in the early 1990’s, Putin finally caught up with him and initiated an investigation. He then fled to England.
4. Vladimir Gusinksy. He took control of many Russian banks during the looting. He was the leader of the Russian Jewish Congress. Now in exile in Greece, the Russian Courts are trying to have him extradited for his shady business dealings.
5. Mikhail Khodorkovsky: He bought majority stakes in Yukos oil company for practically nothing during the looting. Putin caught up with him and put him in jail in 2005.

Grappig genoeg is deze lijst niet compleet (wikipedia.nl, opgeslagen 28-03-2013):
  Roman Abramovitsj

Roman Arkadjevitsj Abramovitsj (Russisch: Роман Аркадьевич Абрамович) (Saratov (RSFSR, USSR), 24 oktober 1966) is een Russische olie-miljardair, die als een van de Russische oligarchen bekendstaat. Buiten Rusland is hij vooral bekend als eigenaar van de Engelse Premier League-voetbalclub Chelsea FC en binnen Rusland is hij bekend als mede-eigenaar van de Russische Premjer-Liga -voetbalclub CSKA Moskou. Hij is ook bekend door zijn exorbitante levensstijl. Hij verving na de Yukos-rechtszaak Michail Chodorkovski als de rijkste man van Rusland en stond in 2008 in Forbes genoteerd als 15e van de wereld met een geschat vermogen van 23,5 miljard dollar. ...

Jeugd
Abramovitsj verloor zijn moeder toen hij 18 maanden oud was. Zijn vader kwam later bij een bouwongeval om het leven, Abramovitsj was toen vier jaar oud. Geadopteerd door zijn oom van vaders zijde en opgevoed door zijn joodse familie ...

Met een totaal aantal oligarchen van ergens tussen de één en twee dozijn, zijn de Joden onder hen zwaar oververtegenwoordigd. Dat Rusland is geplunderd is onomstreden. Het enige punt in de kop van het artikel van Kapner is dat de daders allemaal afkomstig van of geassocieerd met de Harvard Universiteit zouden zijn. Dat geldt dus voornamelijk voor Jeffrey Sachs. De rest is juist, in samenvattende zin en hun leidende rol in aanmerking nemende: de Joden hebben Rusland geplunderd.
    Broeder Nathanael Kapner heeft ook nog een paar stichtende woorden over voor de leden van de Joodse cultuur:
  I grew up as a Jew and I wish to inform all of my readers that most Jews care only about themselves and nothing for the Gentile societies in which they reside or can make a profit from.
    What is the answer to this Jewish plague that is rotting our society?The only answer is for Jews to repent of their solidarity with Anti-Christian Judaism and become Christians.
    Then they can use their energies and influence for Jesus Christ rather than for Satan. I did it! Why can’t they?

Deze woorden blijven hun waarde behouden, zelfs als "Broeder Nathanael Kapner" een pseudoniem is en de persoon erachter helemaal niet Joods. Maar het fanatisme waarmee hij schrijft, is kenmerkend voor de bekeerling. En de feiten waarvan hij uitgaat precies dezelfde als waargenomen door deze redactie. Dat er dan, door het plaatsen in zijn samenhang, redelijk gelijkluidende conclusies volgen, is niet meer dan vanzelfsprekend.
    In 2014 kwamen er de toestanden in de Oekraïne, gestart met de pogingen tot inmengen van de Europese Unie. Die leidden tot een beleg van het parlement in Kiev, door de fascisten van Rechtse Sektor en de neo-nazi's van Svoboda. Op het plein zelf werden ze aangevoerd door de ex-bokser Klytsjko uitleg of detail (Wikipedia), maar dat is natuurlijk alleen een veld-leider. Op het internet was toen al bekend wie achter de langdurige en dus kostbare operatie zat: oligarch en miljardair Poroshenko. Bij een poging  om foto's te verkrijgen van Poroshenko staande op het plein in Kiev, kwam het volgende naar voren:

En inderdaad: de eigenlijke naam van Poroshenko, die van zijn vader, is Valtsman, en hij is Joods - want zijn moeder met de Russisch-klinkende naam die hij gebruikt is het ook. Dus naar voorbeeld van bovenstaande de lijst opgezocht van Oekraïense oligarchen:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 30-05-2014 uitleg of detail

Ukrainian oligarchs

The Ukrainian oligarchs are a group of business oligarchs that quickly appeared on the economic and political scene of Ukraine after its independence in 1991, just as happened in neighboring post-Soviet state Russia. As of 2008, the combined wealth of Ukraine's 50 richest oligarchs is equal to 85% of Ukraine's GDP.    ...

Notable Ukrainian oligarchs
...
Rinat Akhmetov is the wealthiest man in Ukraine.
Petro Poroshenko, a strong backer of Victor Yuschenko during the Orange Revolution, who went on to work for Victor Yanukovich, Yuschenko's opponent during those events.
Leonid Chernovetskyi, one of the first bankers in Ukraine, former mayor of the capital Kyiv.
Dmytro Firtash, the most important figure in the vital gas industry.
Andriy Klyuyev, a multi-millionaire with a long career in Ukrainian government with rapidly growing fortune and alleged close connection to the President's family.
Ihor Kolomoyskyi, the second/third richest person in Ukraine since at least 2006.
Viktor Pinchuk, the son-in-law of ex-president Leonid Kuchma who controls much of the nation's media.
Yulia Tymoshenko, former Prime Minister of Ukraine, speculated to be one of the wealthiest persons in Ukraine (although she claims to have a modest income).
Serhiy Tihipko, a multi-millionaire with a long career in Ukrainian politics.
Pavlo Lazarenko, former Prime Minister of Ukraine now jailed in U.S. prison.
Vadim Rabinovich
Oleksandr Yaroslavskiy
David Zhvaniya
...

Red.:   Van hen zijn Joods of hebben Joodse verwantschap:

  Petro Poroshenko
Ihor Kolomoyskyi
Viktor Pinchuk
Yulia Tymoshenko (één Joodse grootvader)
Vadim Rabinovich
David Zhvaniya

Een even sterke oververtegenwoordiging als in Rusland en Amerika.
   Overigens kwam door het genoemd worden bij associaties nog een gemiste Russisch-Joodse oligarch naar boven: Oleg Derispaka. Het beeld wordt steeds sterker. Het is dus geen wonder dat Joden deze definitie van antisemitisme hanteren:


Uit: De Volkskrant, 26-05-2014, door Janny Groen

Antisemitisme lastig te meten, maar het groeit

Uit diverse onderzoeken blijkt dat antisemitisme leeft in veel Europese landen. Ook in Nederland moet het gevaar niet worden onderschat.


...    Ook in Frankrijk vielen twee jaar geleden vier doden bij een aanslag in Toulouse op een Joodse school. ...
     ... de antisemitismelijst van de Amerikaanse Joodse organisatie Anti-Defamation League (ADL). ...
    De ADL mat antisemitische opvattingen aan de hand van elf negatieve stereotyperingen over Joden, zoals: ze zijn loyaler aan Israël dan aan hun land van vestiging, en: ze zijn rijk en hebben te veel macht in de zakenwereld. ...


Red.:   Kijk, als je erg veel macht hebt in de zakenwereld, als groep, dan wil je, als groep, natuurlijk niet dat dat besproken wordt. Voor je het weet hebben mensen er ook kritiek op. En dan zijn de poppen aan het dansen, want er is wel heel erg veel macht bij deze bepaalde groep. Een groep die heel bepaalde belangen heeft, zoals blijkt uit hun sterk gedeelde denkbeelden, zoals die van het Europese beschaving verwoestende Europeanisme uitleg of detail uitleg of detail en die van het alle beschaving verwoestende neoliberalisme .
    Terug naar het beginonderwerp: de media. Columnist Nausicaa Marbe van de Volkskrant is eruit gemanoeuvreerd, na te veel niet-politiek-correcte opinies over moslims. De plaats op vrijdag wordt nu één keer gedurende de twee weken ingenomen door "wetenschapsjournalist" Asha ten Broeke, die daar lijkt te staan om GeenStijl te gerieven, met een niet-aflatende stroom dommigheden over het feminisme en vele andere politieke-correctheden. De andere plaats heeft een tijdje gewisseld, waaronder de laatste drie keer Dominique Moisi, Frans en Joods, en Roger Cohen, Amerikaans en Joods, waarvan hier een specimen:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2014, door Roger Cohen (The New York Times). Vertaling: Herman te Loo

Frankrijk onthoofd

Tussentitel: De Fransen wantrouwen moderniteit


Red.:   Wat is dan moderniteit, volgens de Amerikaanse Jood:

  Manuel Valls ... premier ... probeert te snijden in de uitgaven in de publieke sector, arbeidswetgeving te versoepelen, loonbelasting te korten ... door de economie ...en de overheidsinvloed te beperken.

Moderniteit, volgens de Amerikaanse Jood, is afbreken van de publieke sector, geen arbeidsrechten, geen belasting, en het opheffen van de overheid (behalve defensie). Korotm: het prograam van de Amerikaanse Jood is dat van het meest kwaadaardige neoliberalisme. Het zoals ontworpen door Ayn Rand, Leo Strauss, en Milton Friedman en Alan Greenspan. Het joodse neoliberalisme mogen dus we wel zeggen.
    En hoe zit het dan met de Fransen:
  Dat de Fransen ongelukkig zijn, is inmiddels een gemeenplaats.

En wat is de oorzaak daarvan:
  De Fransen hebben een diep vertrouwen in de staat.

De Amerikaanse Jood vult zijn hele Volkskrant-column met dit soort rotzooi en de bekende prietpraat er omheen. Dit dus als alternatief geluid ten opzichte van een andere nieuwe columnist bij de Volkskrant: Thomas Friedman. Amerikaans en Joods.
    Waarvoor ze zelf de kwalificatie leveren:
  ... de rechtse leider Marine Le Pen, met haar slim gedoseerde venijn over Europa, immigranten, misdaad, globalisering en de andere zogenaamde oorzaken van de achteruitgang van Frankrijk.

Oftewel: wat Cohen en zijn Joodse cultuurgenoten produceren is slim gedoseerd venijn over staat, overheid, beschaving en een rustig en veilig resident leven. Meestal bestaande uit "namen noemen" van filosofen en/of sociologen:
  Michel Serres, een vooraanstaand Frans filosoof, verwoordde het zo in een vorig jaar op de Sorbonne gehouden lezing ...

... gegoten in taal en begrippen die zelden of nooit de realiteit raken:
  De mensheid heeft ook zijn verhouding tot de staat veranderd. ...
    Maar door technologie is de macht verplaatst van de staat naar stateloze individuen die leven in een cyberwereld zonder grenzen. ....

... en die net als hier meestal eindigen in de conclusie dat de nomadisch ;leefwijze, in Grunberg's woorden: "een leven met ronde wielen", de enige vorm van beschaving is:
  Een e-mailadres is nu belangrijker en relevanter voor ons bestaan dan een daadwerkelijk adres.

Met als conclusie voor de realiteit dat je Afrika rijk en ontwikkeld maakt door iedereen daar een e-mailadres te geven. Absurd, natuurlijk. Maar daar denken Joden niet aan met hun tot in het neurotische doorgetrokken theoretische gezever: de realiteit.
    Het denken van de Joden is nog steeds bepaald door de cultuur van de kameel-berijdende stammen uit de woestijnen van het Midden-Oosten - het achterland van de Arabische of de Semitische stam die de Joden zijn. Een nomadisch cultuur die ze aangevuld hebben met een absolutistische godsdienst, die ieder contact met de realiteit als goddeloosheid ziet.
    En de Volkskrant staat vol met dit soort slim gedoseerd venijn. Van Joden uit vele landen. Met allemaal dezelfde boodschap: afbraak van de beschaving en vervanging ervan door nomadisme, neoliberalisme, en de macht van de oligarchen van de financiële markten waar Joden (mede)regeren.
    Het is vakantietijd en er dienen wat plaatsen gevuld te worde - en dus af en toe weer een nieuwe naam als columnist. Hier is de eerste:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2014, column door Joseph Nye, hoogleraar aan Harvard University en schrijver van The Future of Power. Vertaling Melle Trap

Een nieuwe rol voor de oude wereld

Tussentitel: De opkomst van China betekent niet dat Europese rol is uitgespeeld

De opkomst van China roept veel vragen op ...


Red.:   De bekende "mr. G.B.J. Hilterman"-prietpraat uitleg of detail . Joseph Nye uitleg of detail is in Amerika een prominent buitenlandse-relaties specialist, en een "Harvard Jood" uitleg of detail . En mede-ontwikkelaar van de buitenlandse-politiek tak van het neoliberalisme uitleg of detail .
    Handig ... een overzichtsartikel:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2014, door Anna van den Breemer en Laura de Jong

Vliegtuigcrash in Oekraïne

De scherpste opinies van dit moment over Rusland, MH17 en de westerse reactie

Hoe moet het Westen reageren op de vliegtuigcrash van vlucht MH17 in Oekraïne? De scherpste opinies op rij.


'The Malaysia Airlines crash is the end of Russia's fairy tale'
Gepubliceerd op 18 juli, The Washington Post.
Door Anne Applebaum.

...
'Putin's Deadly Doctrine: 'Protecting' Russians in Ukraine Has Fatal Consequences'
Gepubliceerd op 19 juli, The New York Times.
Door Timothy Garton Ash.

...
The Panic in Red Square
Gepubliceerd op 20 juli, Blog The War Room, Tim Nichols on Politics & Foreign Policy.
Door Tom Nichols

...
David Cameron: This is an outrage made in Moscow
Gepubliceerd op 20 juli, The Sunday Times.
Door David Cameron.

...
It's Finally Time for the West to Stand Up to Putin
Gepubliceerd op 18 juli, The Daily Beast.
Door James Kirchick

...

Red.:  Schrap de politicus (Cameron), dan blijven er vier media-figuren over. Anna Applebaum en James Kirchik, in werkelijkheid van het Israëlische Haaretz uitleg of detail ,  zijn Joods. Timothy Garton-Ash is (voor zover bekend) niet genetisch van Joodse origine, maar één van die vele figuren zich het Joodse standpunt, nomadisme en neoliberalisme, volkomen eigen hebben gemaakt.
    Nog een tweede overzicht van de Volkskrant:


Uit: Volkskrant.nl, 22-07-2014, door Anna van den Breemer uitleg of detail

De scherpste opinies: het Westen reageert wel/niet te slap op de crash

The Suns of August: Flight 17: Ukraine's War and Europe's Passivity
Gepubliceerd op 21 juli, The New York Times
Door Roger Cohen

...
Let Putin save face
Gepubliceerd op 21 juli, The Guardian
Door Angus Roxburgh

...
Can the world get by without Russia?
Gepubliceerd op 21 juli, London Review of Books
Door James Meek

...
Putin Is Trying to Reconstruct the Russian Empire
Gepubliceerd op 21 juli, The New Republic
Door Adam Michnik

...

Red.:   Vier namen. Roger Cohen en Adam Michnik uitleg of detail (Wkipedia, 23-0702914) zijn Joods. Twee van de vier. Over de twee artikelen: vier van de negen. Ongeveer de helft. Op minder dan een procent van de populatie - waar dan ook. Behalve in Israël, waar ze massamoorden plegen (schrijvende tijdens één ervan, juli 2014).
    Op de televisie draait op het ogenblik, augustus 2014, een serie waarin journalisten worden geïnterviewd over hun vak, en het oordeel in de Volkskrant was dat het slap aftreksel is van eerdere series met medici en advocate - de journalisten lieten absoluut niet, zoals de andere groep wel, het achterste van hun tong zien. Logisch, want journalisten zijn de doorgevers en medeplegers van maatschappelijk bedrog op een dusdanige schaal dat het volstrekt ondenkbaar is om die augiasstal te kunnen opruimen - er zou heel weinig overblijven. En prominent in die serie is, natuurlijk, aanwezig die journalist die beschouwd wordt als het neusje van de zalm in het vak: Clairy Polak. Waarop bij de redactie de vraag opkwam hoeveel Joden er aanwezig waren in die serie, en zonder in de lijst van optredenden te hebben gekeken, de naam van Sven Kockelmann opkwam, die ook langskwam, als een mogelijke tweede kandidaat. Dus wendt de onderzoeker zich tegenwoordig naar internet en zoekmachine. En stuitte op een site genaamd lexiconjoodsnederland.wordpress.com uitleg of detail .Deze bevat een lijst van Joodse Nederlanders, die er zeer betrouwbaar uitziet - geen gegok - vrijwel allemaal de bekende namen. Met vermelding van beroep. Dus de media-namen er meteen uitgehaald, voor zover ze betrekking hebben op de nieuwsvoorziening en maatschappelijke opinie. Hier zijn ze - het betreft mensen uit het redelijk nabije verleden en het heden:

 Arninkhof, Gerard  NOS  Journaal
 Barend, Frits RTL
 Barend, Sonja  VARA
 Bleich, Anet Volkskrant
 Blok, Dieuwertje NPS
 Broekema, Pauline NOS Journaal
 De Boer, Sacha NOS Journaal
 Eickhof, Gerri NOS Journaal
 Groenteman, Hanneke  VARA
 Grunberg, Arnon  Volkskrant, Vrij Nederland
 Kockelmann, Sven KRO
 Livestro, Joshua Buitenhof
 Mingelen, Ferry NOS Journaal/Nova/Nieuwsuur
 Mus, Conny RTL Nieuws
 Nieman, Rick RTL Nieuws
 Pauw, Jeroen VARA, Pauw & Witteman
 Polak, Clairy NOVA, Nieuwsuur, Buitenhof
 Rechess, Ankie NOS Journaal, Nieuwsuur
 Rosenmöller, Paul VPRO
 Rosenthal, Eddo Volkskrant, NOS Journaal
 Rottenberg, Felix VARA, DWDD
 Schilham, Bram NOS Journaal
 Schrijver, Loretta RTL Nieuws
 Snel, Jeroen NCRV
 Stoel, Henny NOS Journaal
 Trip, Rob NOVA, Nieuwsuur, NOS Journaal
 Van Ingen, Peter VPRO, Buitenhof
 Van Praag, Marga  NOS Journaal
 Van Weezel, Max Vrij Nederland
 Vroomans, Margriet RTL Nieuws
 Westerman, Max RTL Nieuws
 Wiessing, Eva NOS Journaal

Het NOS Journaal blijkt vergeven met Joodse cultuur-vertegenwoordigers, zodat de rabiate pro-Israël-verslaggeving meteen verklaard is. En de rest van de politiek-correctheid en het multiculturalisme dat van het niveau "Job Cohen" is  - als het NOS Journaal de gewone Nederlander aan het woord laat in de veelgebruikte straat-interverviewtjes, dan is ongeveer de helft van allochtone afkomst (werkelijkheid: 1 op 10). Overigens: daarbij tref je geen Chinezen. Logisch ... Dat zijn geen cultuurachterstandigen en halve en hele barbaren die zonodig gepromoot moeten als echte gewone Nederlanders want stel je voor dat Nederlanders negatief gaan denken over immigranten .... Die Chinezen kunnen gewoon meedoen ...
    En alles bij elkaar is het erger dan de meest ernstige complotdenkers moeten hebben kunnen vermoeden. Dit is meer dan invloed - dit is bijna dominantie. En ook is meteen verklaard waarom Henk Vredeling hoogverraad pleegde door als minister van Defensie wapens te sturen naar een land in oorlog, wat bij wet of misschien zelfs de grondwet verboden is: ook hij stond in de lijst. En waarom hij er mee wegkwam.
    Dit is slechts een enkel voorval. Maar het blijkt volkomen representatief voor de situatie van de Joodse cultuurgenoten. Die Joodse cultuurgenoten blijken te strijden voor de Joodse cultuur, en gelijktijdig te strijden tegen de Nederlandse en West-Europese cultuur, zie de links hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail  . Wat ze effectief kunnen doen ondanks hun kleine aantal, door hun gigantische oververtegenwoordiging.
    Waarop er maar één enkele zinnige conclusie kan volgen: niet alleen is volkomen intolereerbaar dat moslims op gevoelige plaatsen in het bestuur zitten omdat hun solidariteit met geloofs- en cultuurgenoten die met Nederland en de Nederlanders eindeloos overstijgt ,  en wat met de gruwelijkheden door ISIS in 2014 en de steun daarvoor vanuit Europa begint door te dringen, hetzelfde geldt voor de leden van de Joodse cultuur. In beide gevallen door bewezen feiten Waarop meteen een regel geformuleerd kan worden: naast voor moslims, is het natuurlijk ook volkomen intolereerbaar om Joden te hebben op gevoelige plaatsen in het bestuur, en hun rol in de media terug te dringen naar de numerieke of minder: 1 stuks op de 200. Degenen die wille strijden voor behoud en voortgang van de Nederlandse cultuur worden ernstig gediscrimineerd door de Joden en hun dominantie.
    Naar aanleiding van de ingezonden brief in de Volkskrant over antisemitisme-beschuldiging van één van hen, nog twee ontbrekende dezelfde namen, waarop er nog eentje opkwam:
 Martin van Amerongen  Vrij Nederland
 Arthur van Amerongen De Volkskrant
 Kustaw Bessems De Volkskrant

Wordt vervolgd.
    En hier is dat vervolg. En zoals al bijna de gewoonte: de inleiding komt van Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 02-09-2014, column door Arnon Grunberg

Televisie

Vrijdagavond na een dagje ziekenhuis zette ik de televisie aan. Ik zag een magere vrouw die Jessica Durlacher bleek te zijn, en een gezette man: oorlogsverslaggever Arnold Karskens. Zij verkondigden platitudes over Gaza terwijl Jeroen Pauw zat te glimlachen. ...
    Ik schakelde naar het andere net en zag Matthijs van Nieuwkerk in een leren jasje. ...
    Humberto Tan vroeg Van Nieuwkerk wat hij dacht van het programma De Wereld Eet Door.
    Zou een zionistische samenzwering ons hebben opgezadeld met de heren Pauw, Knevel, Van den Brink, Van Nieuwkerk en Tan om Nederland van binnenuit langzaam te vernietigen? ...


Red.:   Daarmee kan Arnon twee dingen bedoelen: hij suggereert oprecht de mogelijkheid van een zionistische samenzwering - in deze context: van bepaalde mensen op televisie. Of hij suggereert, door het gebruik van ironie, het tegenovergestelde. In beide gevallen is dit een uitspraak die bediscussieert kan en mag worden. We kunnen dus extra rustig verder gaan met deze verzameling.
    Deze redactie heeft niet genoeg gelegenheid om ook de weekbladen uitvoerig te volgen. Wel genoeg om te weten wat daar rondgaat, en dat is nog meer politieke-correctheid, kosmopolitisme en en multiculturalisme dan in de dagelijkse media. Met namen als Stephan Sanders, de inmiddels overleden Anil Ramdas uitleg of detail , en, wat betreft de allochtone zaken: Margalith Kleijwegt. Stephan Sanders is een uit Afrika afkomstig adoptiekind, Anil Ramdas een uit Suriname afkomstige hindoestaan, en Margalith Kleijwegt was door deze redactie ingedeeld bij de blanke moslimvrouwtjes van de Volkskrant - langdurig zijnde Annieke Kranenberg (nu niet meer, vervangen door diverse anderen) en Janny Groen die er samen ook nog eens een boek over schreven - iets over hoe leuk hoofddoekjes zijn uitleg of detail . Een indeling waaraan een einde kwam toen dit langskwam:


Uit: De Groene Amsterdammer, 28-08-2014, door Margalith Kleijwegt

Antisemitisme | Breekpunt

Kkalil, doe me een lol

In een poging om bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen schreef Margalith Kleijwegt jarenlang over integratie en discriminatie. De tweet van een PvdA'er dat Isis een zionistisch complot is, valt haar dan ook rauw op het dak.Red.:   Wat hierboven dus al stond: Margalith Kleijwegt is één van de belangrijke stemmen in het allochtonendebat. En dat 'bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen' is een Coheniaans eufemisme, naast het even bekende "theedrinken" uitleg of detail , voor "in alle cultuurconflicten en -botsingen de kant van de moslims en andere allochtonen kiezen' - in de woorden van Cohen: "We moeten de islam een kontje geven".
    En wat lazen we verderop in dit stuk:

  Een goede moslimvriend vroeg me laatst of ik vanwege alle turbulentie in de wereld overwoog om te gaan remigreren. Hoezo? vroeg ik. Toen ik snapte dat hij Israël bedoelde, was ik verbijsterd. Ik legde geduldig uit dat ik nauwelijks een band met dat land had, bovendien was ik geboren en getogen Nederlandse en woonde de joodse familie van mijn moeder hier al meer dan vierhonderd jaar.

Vier jaar of vierhonderd jaar: er is geen merkbaar verschil in de opvattingen van de Cohen's, de Van Thijn's, de D'Ancona's, de Hirsch Ballin's en al die andere binnen en buiten de politiek: ze staan bijna allemaal vierkant achter de immigranten uitleg of detail . Wat de kosten van de allochtone immigratie voor Nederland ook zijn uitleg of detail uitleg of detail . En een groot deel, misschien wel allemaal, huldigt de opvatting van "volledige vrije immigratie". Het einde van Nederland.
    En dat laatste noopt ook tot de vraag: als het geldt voor Margalith Kleijwegt, hoe zit het dan met die dames Groen en Kranenberg - en de rest van de Volkskrant? Dat wordt in het licht van de zo expliciete strijd tegen de Nederlandse cultuur een steeds urgentere kwestie.
    Overigens: bij het eerste solo-programma van presentator Jeroen Pauw waren er vijf gasten. Daaronder Jozias van Aartsen en Ilja Leonard Pfeijffer. Dat maakt drie mensen van Joodse afkomt. Met minder dan een 0,5 procent Joden op de hele bevolking, een kans van 1 op de 8 miljoen.
    Overigens nummer 2: dat boek van Janny Groen en Annieke Kranenberg heet Opstand der gematigden, gesierd met twee hoofddoekvrouwen. We weten inmiddels van die hoofddoekvrouwen hebben gedaan: ISIS-strijders kweken.
    De Volkskrant is weer eens zo vriendelijk om voor deze redactie wat voorbereidend werk te doen. In de vorm van een interview met Max van Weezel, al enige decennia zeer prominent bij weekblad Vrij Nederland. En, denk eraan: bij iedere Joodse naam zijn voor evenredige vertegenwoordiging 200 niet-Joodse namen nodig - merk op: het alleen over mediafiguren, dus bijvoorbeeld de onderweg ook genoemde Diederik Samsom en Wim Kok tellen niet mee:


Uit: De Volkskrant, 09-09-2014, door Loes Reijmer

Uitgespit

Parlementair journalist Max van Weezel ...

Red.:
   Debet: 200.

  ... deed veertig jaar lang verslag van de vierkante centimeters op het Binnenhof. Nu dat tijdperk ten einde is, beschouwt hij opnieuw de journalistiek

Voor het radioprogramma Argos interviewde Max van Weezel onlangs Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent.

Debet: 400.
  Een paar minuten daarvoor is hij komen binnenstormen in het huis waar alleen rondslingerende kranten verraden dat de tijd niet heeft stilgestaan. Hij woont er al dertig jaar met zijn vrouw Anet Bleich, ook journalist ...

Debet: 600.
  ...  en dochter Natascha, óók journalist.

Debet: 800.
  De aanleiding voor dit interview is een telefoontje dat hij eind vorig jaar kreeg. Hij zat rustig aan de eettafel te schrijven toen Frits van Exter belde, zijn hoofdredacteur ...

Credit: 1.
  Het geeft toch een kick als Mark Rutte je op de schouders slaat en zegt dat hij je artikel heeft gelezen. Dat werkt verslavend - de drive van mensen als Frits Wester ...

Credit 2.
  ... en Ferry Mingelen zal zo te verklaren zijn.

Debet 1000.
  Wat zou Rob Wijnberg hiervan zeggen?
'Alles wat hij vertelde tijdens dat interview was kritiek op wat ik mijn hele leven heb gedaan. Hij vindt het hyperig, nepnieuws, te veel gericht op de poppetjes. Joris Luyendijk heeft de parlementaire pers in 2010 dezelfde spiegel voorgehouden.

Credit 3.
  'In de jaren negentig kwam de politieke tv-revolutie, met Barend ...

Debet 1200.
  '...met Barend en Van Dorp ...

Credit 4
  ... en later Pauw ...

Debet 1400.
  .. Pauw & Witteman. ...

Credit 5.
    Namen als Jessica Durlacher en Leon de Winter, ook niet weg te branden uit de media, slaan we als niet-journalisten toch maar over. Wel vermelding verdienen:
  Ik neem het mezelf kwalijk dat ik, in tegenstelling tot mensen als Ischa Meijer ...

Debet 1600.
  Tussenstuk:
Joop van Tijn

Van Weezels leermeester bij Vrij Nederland was Joop van Tijn, de flamboyante journalist en tv-persoonlijkheid die in 1997 overleed. Lange tijd vormden zij samen een duo.

Debet 1800.
    En dat was wat betreft dit interview en de media. Aan het einde ging het natuurlijk ook nog een tijd over de holocaust.
    De totaalscore uitgedrukt in mannetjes/vrouwtjes luidt: Joden: 1800, niet-Joden: 5. Een ruwe 350-voudige oververtegenwoordiging. Oftewel: zo'n 75 jaar na de laatste holocaust, wordt er al weer geruime tijd druk gewerkt aan de volgende.
    Eigenlijk is het allemaal niet bij te benen, maar het volgende moest toch ook opgeslagen worden voor de rubriek Nederlandhaat uitleg of detail , dus dat was mooi twee vliegen in één klap. Let op de data, want het volgende speelt zich af binnen een tijdsbestek van slechts enkele dagen. Het begint met Jozias van Aartsen, op dit moment burgemeester van Den Haag, die tot voor heel kort volledig onbekend bij deze redactie als bijdrager aan het oud-testamentische nomadisme. Het was deze redactie wel opgevallen dat hij, bij de troebelen van de laatste weken  en eigenlijk maanden in Den Haag rond extreme moslims en jihadisten, nog consequenter de kant van de moslims koos als Job Cohen  Maar pas bij het bij toeval terechtkomen op een lijst van Joodse Nederlanders, kwam zijn naam bovendrijven. En in onderstaande uiting, nog steeds naar aanleiding van de Haagse troepen in de kalifaatwijken Schilderswijk en Transvaal, doet hij een volledige geloofsbekentenis:


Uit: Elsevier.nl, 13-09-2014, door Servaas van der Laan uitleg of detail

Van Aartsen: allochtonen worden ruggengraat van onze economie

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) vindt het jammer dat de focus ligt op een kleine groep radicaliserende moslimjongeren in zijn stad. 'Het overgrote deel is ambitieus en wil geld verdienen. Die mensen vormen over tien tot vijftien jaar de ruggengraat van onze economie'.Red.:   Ook deze Jood kiest bij de keuze tussen Nederlanders en immigranten volkomen en tot aan het hoofd voor de immigranten. Want veertig jaar mislukking van allochtonen weegt als bewijs kennelijk niet op tegen de wens om allochtone immigranten omhoog te steken. Waarvan hij zelf nog een bewijs geeft:

  De burgemeester ziet de problemen dan ook vooral op een sociaaleconomische manier en zo wil hij ze ook aanpakken. 'We moeten banen creëren,' vindt de VVD'er. En hij wil kinderen vanaf acht jaar 'in een gedisciplineerde omgeving' zien te krijgen. 'De sleutel ligt bij onderwijs'

Ongelofelijk.: Hier gaat het over investeringen ter waarde van tientallen miljarden. Op te brengen door de Nederlanders
    In De Telegraaf staat het nog wat duidelijker:


Uit: Telegraaf.nl, 13-09-2014. uitleg of detail

Van Aartsen: banen creëren tegen extremisme

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen pleit voor een sociaaleconomische aanpak om radicalisering te gaan. Zo moet zijn stad meer banen creëren en moet het bedrijfsleven alerter zijn, zegt hij in Het Financieele Dagblad.


De burgervader ziet de niet-westerse bevolking als een zegen voor Den Haag. „Net als een eeuw geleden komt er een nieuwe klasse op, die ambitieus is en geld wil verdienen. Je ziet het terug in het aantal ondernemers dat een bedrijf begint, het aantal jongeren dat een opleiding volgt. Die mensen vormen over 10 tot 15 jaar de ruggengraat van onze economie. Het is geen zwakte, het is de kracht van de stad.”


Red.:   Oftewel: Nederlanders zijn niet de kracht van de stad.
    Wat moet hij ze eigenlijk haten.
    Hetgeen niet alle Nederlanders ontgaat. Hier een reactie bij hetzelfde bericht in Joop.nl uitleg of detail :

  Koos Roegholt, za 13 september 2014 20:58
Het is me sowieso een raadsel dat iemand zonder schaamtegevoel kan constateren dat allochtonen de ruggengraat van onze economie gaan vormen. Denkt Jozias dat we zelf niets meer kunnen en berust hij daar in?
    Wat een verachtelijk mannetje.

Die holocaust is echt helemaal uit de lucht komen vallen ...
    De sterk verzwakte positie van de moslims heeft kennelijk de stoppen doen doorslaan bij de Joden - een vloedgolf van versterkte aanvallen is ingezet door de oude getrouwen:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2014, column door Arnon Grunberg

Dreiging

Het verspreiden van filmpjes van onthoofdingen heeft net als terroristische aanslagen - hoe gruwelijk ook voor de betrokkenen - vooral een psychologische impact. Van een existentiële bedreiging voor het Westen is geen sprake. ...


Red.:   Niet direct, maar wel indirect: door het cultuurverraad van de elite en de zeer actieve steun van de Joden:
  Daarbij moeten we niet vergeten dat niet zo lang geleden in Europa in Hitlers concentratiekampen, en trouwens ook in Stalins kampen ...

Een gore leugen. Daarvan is niets in de orde van vergassingen bekend.
  ... gruweldaden plaatsvonden waarbij vergeleken gefilmde onthoofdingen kinderspel zijn. Denk ook aan de concentratiekampen uit de Joegoslavische oorlog: hartje Europa, en nog geen twintig jaar geleden.

Nog een gore leugen. Ook dara is niets van dien orde gebuerd.
   Conclusie zo ver: ze zijn helemaal niet zo erg, die moslim-barbaren. Het Semetische broedeovolk. Europeanen. Dat zijn  pas barbaren.
   En advies haal je dus bij de beschaafde Semieten:
  In de Israëlische krant Ha'aretz concludeert Anshel Pfeffer

Dat wil zeggen: bij de bezettende en massamoordende gruwelstaat gevuld met Joodse superioriteitsdenkers en racisten.
  In de Israëlische krant Ha'aretz concludeert Anshel Pfeffer dat de werkelijke bedreiging voor Europa niet uit IS bestaat maar uit opkomend nationalisme en xenofobie in Europa.

Maar natuurlijk: de residente culturen zijn een veel groter gevaar dan de nomadistische.
  Marine Le Pen en haar FN zijn gevaarlijker voor de toekomst van Europa dan IS. Of de rechtse regeringspartij in Hongarije, die persvrijheid zou willen afschaffen.

Stel je voor ... Dat er iets komt in de plaats van de politiek-correcte en multiculturalistische dominantie en censuur op de media, aangestuurd en gedomineerd door de Joodse vertegenwoordigers erin uitleg of detail . Zoals de heer Arnon Grunberg: "Als jij je nationale cultuur niet opgeeft, ben je een holocaust-uitvoerder". Kijk maar:
  Europa wordt bedreigd door de Europeanen zelf. De geschiedenis leert ons dat dat niets nieuws is.

'De geschiedenis leert ...' Uit de mond van Joden betekent altijd (ALTIJD): "De HOLOCAUST!!!".
    Maar er staat ook dus iets waars: Europa wordt bedreigd door Europeanen: de moslims die zich Europeaan noemen, Joden die zich Europeaan noemen, en de Europese elite.
    Met als concreet voorbeeld: De Joden zijn gevaarlijker voor Europa dan de moslims - de Joden hebben de meningsvrijheid afgeschaft met hun beschuldigingen van antisemitisme en islamofobie. In samenspannen met de Europese elite.
    En de volgende worden daar nog een paar dingen nader van uitgewerkt - eerst door Grunberg zelf:


Uit: De Volkskrant, 16-09-2014, column door Arnon Grunberg

Begrijpend lezen

Diederik Samsoms stuk zaterdag in NRC Handelsblad zou verplichte lesstof moeten zijn bij begrijpend lezen. ...|


Red.:    Diederik Samsom is Joods, dus verplichte lesstof.
  Als kernwaarden van de PvdA noemt Samsom 'een rotsvast vooruitgangsgeloof en onderlinge solidariteit'.

Een van de sterkste manier om de solidariteit te ondermijnen: Met grote verve verkondogen dat je er voor staat (voor de verkiezingen van 2012), en er de dag daarna de vloer mee aanvegen in een kabinet gevuld met ploertige neoliberalen.
  En van onderlinge solidariteit is alleen solidariteit met Zwarte Piet over, want dat kost geen geld.

Een gore Joodse gotspe. Nederlanders doen het meeste (onbetaald) vrijwilligerswerk uitleg of detail ,  zijn het meest gul met hulpacties van diverse soort, enzovoort. En Jood Grunberg heeft absoluut helemaal niets met de Nederlandse traditie van Zwarte Piet:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2013, column door Arnon Grunberg

Racistisch

Volgens de Nationale Ombudsman is het politieke klimaat in Den Haag racistisch. Daarin heeft hij gelijk. ...
    Vermoedelijk getuigt het van introspectie dat het Nederlandse volk zich tegenwoordig uitsluitend opwindt over het Nederlands elftal, het eigen pensioen en Zwarte Piet.


Red.:   En het gebruik hiervoor is dus allen de meest gore vorm van zwartmaken.
    Om vervolgens de kern van de residente cultuur aan te vallen:
  Samsom volgt Draghi: de overheid moet flink investeren, de overheid als banenmotor. Wat vindt de VVD daarvan?
    Tot slot merkt Samsom op dat mensen 'zichtbare inspanningen' willen zien. Hierin lijkt de PvdA op alle andere politieke partijen in Nederland: de overheid is God en de politici zijn hogepriesters die zichtbare inspanningen moeten leveren om het goddelijk monster gunstig te stemmen.

De Joodse nomadist Grunberg wil ons allemaal terug in de woonwagen. Getrokken door ezeltjes. Of nog liever: op de rug van kamelen.
    En op dezelfde dag geeft Bert Wagendorp ter ondersteuning van Grunberg een weergave van wat de Joodse cultuur nu eigenlijk van Zwarte Piet vindt. Aanleiding is de tegenzet die de PVV bedacht heeft tegen de salamitactiek van de politiek-correcten en multiculturalisten, waarbij het laatst plakje was het aanpassen van de traditionele sinterklaasliedjes aan "de moderne tijd", dat wil zeggen: er mogen geen als "knechten" en "zwart" en dergelijke in voorkomen. De tegenzet van de PVV is het indienen van een Zwarte Pietenwet, die de oude vormen verplicht stelt. Vermoedelijk ook wel beseffend dat dat misschien niet politiek haalbaar is, maar toch gedaan omdat het de politiek-correcten en multiculturalisten dwingt zich openlijk en definitief uit te spreken: "Zijn jullie voor of tegen het behoud van dit stukje Nederlandse cultuur", oftewel: "Zijn jullie voor of tegen het behoud van de Nederlandse cultuur". Bert Wagendorp beseft dit, en geeft als "beloning" voor de PVV een staaltje van zijn en de Joodse denkwereld:


Uit: De Volkskrant, 16-09-2014, column door Bert Wagendorp

Zwarte Pietenwet

Geert Wilders was gisterochtend in alle vroegte (7.10 uur) aangeschoven bij het programma Vandaag de Dag van WNL, 'omroep van Wij Nederland' met het mooie credo 'Als omroep van Wij Nederland vinden we het belangrijk om te werken aan een beter Nederland'.    ...
    Geert Wilders gaat een Zwarte Pietenwet indienen.    ...


Red.:    Wat natuurlijk van een heel andere orde is dan een stelletjes negers die denken dat Zwarte Piet een echte, levende, neger is. Dat laatste is heel gewoon. Het eerste is aanleiding voor verbijstering:

  Wilders keek parmantig in de camera en daarom meende ik eerst dat hij een grap debiteerde. Meestal zijn dat matige, door zijn tekstschrijver Martin Bosma bedachte oneliners die Geert nijver uit zijn hoofd heeft geleerd. Maar de Zwarte Pietenwet-grap vond ik toch wel aardig en het verbaasde me dat de interviewers er zo serieus bij bleven kijken.
    Pas toen Wilders verklaarde dat het denkende deel van PVV's glimmer twins, Martin Bosma, 'het hele weekend' aan een concept-wetsvoorstel over de Pieten had zitten schrijven, drong tot me door dat het hier geen grap betrof.
    Wat houdt de Zwarte Pietenwet in? Gemeentes, provincies en andere overheden worden verplicht bij het sinterklaasfeest te werken met Zwarte Pieten die echt zwart zijn. ...
    Het tweede dragende element van de wet betreft de sinterklaasliedjes.

Enzovoort.
    Wat heeft deze voor Wagendorp verbijsterende en dus zeer geslaagde actie van de PVV voor gevolg op Wagendorp's gemoedstoestand? Hij legt het zelf even uit:
  Ik dacht aan Martin Bosma, rammelend op zijn laptopje, met de schemer van triomfantelijke waanzin in zijn ogen.

Dat is dus wat boven te lezen valt: het product van iemand die in triomfantelijke waanzin, wetende dat zijn walgelijke rotzooi onverkort gepubliceerd wordt, rammelend achter zijn laptopje zat.
   In hoge mate representatief voor het Joodse, Nederlandse cultuur-hatende, denken.
    En nog iemand uit het Joodse denken wordt verleidt tot het openbaar maken van zijn keuze: Nederland of immigrant. In dit geval door het eerste voorstel dat inderdaad iets doet aan de dreiging van jihadisme in Nederland: het moeten afleggen van een anti-shariaverklaring door iedereen met een papoort uit een islamitisch land. Wie geen jihadistische of anderszins extremere islamitische opvatting heeft zal zich, uit vreugde nu eindelijk voor iedereen zichtbaar afstand te kunnen nemen van die o zo onterecht suggestie dat ze wél iets voelen voor die extremere islam, daar meteen en volop moeten storten. Met minstens even grote rijen voor het gemeentehuis als er destijds stonden voor het politiebureau om aangifte te doen tegen Geert Wilders. De hoofdpersoon in de beweging van de beschuldigingen van extremisme onder de moslims. Tienduizenden, waren het toen.
    Bijzonder storend dus, dit voorstel van Geert Wilders voor iedereen die ontkent dat  er substantiële aanhang is onder moslism van wat heet "extremere opvattingen" maar in feite gewoon de kern van de islam is: sharia en kalifaat.
    Onder die ontkenners van de niet-gematigdheid van de moslims bevinden zich, zoals al gezien, vrijwel allen uit de Joodse cultuur - die zijn uiterst solidair zijn met hun mede-semitische mede-immigranten. En één van de prominenten onder hen gaat dan ook volledig "over de rooie":


Uit: GeenStijl.nl, 16-09-2014, door A. Nanninga uitleg of detail

Hans Spekman liegt, framet en verraadt
Red.:    Waarna we het citaat onderbreken om meteen en nogmaals de gore politiek-correcte en multiculturalistische leugens te weerleggen voordat iemand die dit later leest misschien het idee krijgt dat er enige waarheid in kan steken:


Uit: Elsevier.nl, 28-05-2013, door Shari Deira uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland hebben sympathie voor hun geloofsgenoten die naar Syrië gaan om te strijden tegen regime van president Bashar al-Assad. Bijna driekwart typeert hen als helden.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivication in opdracht van het NCRV-programma Altijd Wat.
    Uit de studie blijkt ook dat moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich kwader maken over de situatie in Syrië dan autochtonen. Van de moslims is dat 88 procent tegenover 48 procent van de autochtonen.
    Van de respondenten zegt 72 procent dat het goed is dat Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om te vechten, terwijl 8 procent van de autochtonen dit goedkeurt. 73 procent van de moslims typeert de Syrië-gangers zelfs als helden.    ...
    Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse moslims (81 procent) vindt dat de Syrië-gangers doen wat de Verenigde Naties nalaten.


Red.:   En die percentages liggen in wekelijkheid nog ongunstiger, vanwege het verschijnsel van "sociaal-gewenst antwoorden", want de vragen worden gesteld door Nederlanders.
    En dit artikel heeft ook bij de Volkskrant op de website gestaan.
    Verder met Spekman:

 

Juist ja ... Degene die de problemen benoemt, is de veroorzaker ervan. Bekend in een variatie uit de Griekse oudheid met daarin iets als een boodschapper, enzovoort.
    Even vergetende dat deze opmerkingen even incidenteel zijn als de jihadisten incidenteel zijn onder de moslims.
    GeenStijl gebruikt een andere bron voor soortgelijke gegevens:
  Wat de daadwerkelijke fuk. Sociaaldemocratisch liegen, framen en verraden, PvdA-ers hebben er een abonnement op maar Hans Spekman is de kampioen. De man met de meest haram achternaam van de PvdA-fractie komt op voor de moslimische achterban met een kort statement op zijn Facebook waarin hij stelt dat de meerderheid van de moslims helemaal niet achter jihadisme staat. Dat is een leugen, ziehier de cijfertjes.

Die laatste link zijnde dus naar een rapport over de toestand in heel Europa. Wat het bijkomende argument levert dat ook in landen waar er absoluut geen PVV en ook niets dat daar op lijkt, moslims precies dezelfde houding hebben.
    GeenStijl geeft haar artikelen en de bijbehorende illustraties op de inhoud slaande beschrijvende namen. De naam van het plaatje met de tekstweergave luidde spekmanpsychose.jpg.
    Midden in de roos.
    De steun die de Joden geven aan die bijzonder weerzinwekkende cultuur van de moslims, die objectief bezien doodgewoon "barbaars" kan worden genoemd met zaken als besnijdenis, uithuwelijken, eerwraak, enzovoort, ziet er van de buitenkant inderdaad volkomen gestoord uit. Zeker als het in de islam en moslims inherente antisemitisme uitleg of detail in aanmerking neemt.
    Er is echter wel een redelijke verklaring, die al talloze malen genoemd is: de solidariteit tussen de nomadische culturen. Beide culturen stammen "uit de woestijnen van het Midden-Oosten". Zijn sterk nomadisch van karakter. En hebben in de uitvoering, vergeleken met westerse culturen, de eigenschap van totale afwezigheid van "sociaalheid" uitleg of detail uitleg of detail - sociale binding. Het enige dat ze bindt, zijn ras of etnie uitleg of detail uitleg of detail en die draconische godsdienstregeltjes - de regeltjes "om de orde in de woestijntent te handhaven".
    Dat is de tot nu toe enig mogelijke redelijke reden van die psychotische solidariteit: de overeenkomst in het culturele genenpatroon.
    Er is dus sprake van een echte alarmtoestand. Die dus ook waar te nemen valt op de televisie. Het belangrijkste propagandakanaal van de politieke-correctheid, het multiculturalisme en het nomadisme, Pauw & Witteman, is weliswaar gestopt, maar het belang van het bestaan van een dergelijk kanaal  is natuurlijk zo groot dat men niet zonder een instantie vervanger kon: Pauw gaat in zijn eentje verder. Een Pauw waarvan dus kort geleden duidelijk is geworden dat hij ook tot de culturele en etnisch Joodse genenpool behoort. Trouwens, net als vermoedelijk de eindredacteur van beide programma'; wiens naam luidt Herman Meijer, en "Meijer" betekent bijna altijd: Joods. Oftewel: we hebben hier een herhaling van de situatie uit de jaren 1980 en 1990, waarin het toonaangevende "mening plus actualiteit" praatprogramma op televisie gepresteerd werd door Sonja Barend, Joods, onder regie van Ellen Blazer, Joods.
    Ook bij Pauw moet er dus wat gedaan worden, zoals Spekman dat deed, aan de reputatie van de moslims. Hier is een artikel van een rabiate moslim erover, een moslim die bepalend voor het anti-Nederlandse haatklimaat bij de website Joop.nl, ook VARA net als Pauw & Witteman, Pauw, en Barend:


Uit: Joop.nl, 16-09-2014,door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop

Mag een Marokkaan ietsje meer zijn?

Daar zitten ze dan, twee welbespraakte, positieve en gedreven jongemannen, aan tafel bij Jeroen Pauw. De één, filmmaker Abdelkarim El-Fassi, omdat hij een prachtige en inspirerende documentaire heeft gemaakt over zijn Marokkaanse vader met daaromheen een avondvullend programma, met onder meer Spoken Word, muziek en theater. De ander, acteur en Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar, omdat hij in dat programma een stuk uit zijn monoloog "Oumi" (mijn moeder) speelt. Een voorstelling die door heel het land te zien is, en keer op keer tot op de laatste stoel uitverkocht is. Meer dan 600.000 mensen hebben afgestemd op NPO 1, nu kunnen de jongemannen het hebben over wat hen drijft en wat er zo belangrijk is aan 'identiteit', de kern van de voorstelling. Aan tafel bij freaking Jeroen Pauw! De twee glunderen van trots.    ...
    El-Fassi en Dchar hebben een prachtige voorstelling gemaakt, maar de opbouw van het gesprek maandagavond leidde uiteindelijk naar het hoofdonderwerp, dat niets te maken heeft met het theaterprogamma. Niet voor niets werd het item aangekondigd als "Marokkanen in identiteitscrisis". De filmmaker en acteur hebben een inspirerend verhaal dat nog geen seconde over een crisis gaat, maar juist op positieve wijze uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen en hoe zij – met hun prachtige culturele achtergrond – deel uitmaken van Nederland anno 2014.


Red.:   En om te laten zien dat deze twee individuen echt representatief zijn voor alle Marokkanen en dus echt geen extremisten, had Pauw (15-09-2014, uitleg of detail na 25:43 min.), zoals de relmoslima annex Zwarte Weduwe in spe al aanstipt, het ook nog even over dat idee dat alle moslims in de ogen van die gore Nederlanders net zo waren als die jihadisten, maar dat dat beslist niet het geval was.
    En als om zijn uit de kast komen als nomadisme-getuige volledig te onderstrepen, presenteert Pauw ook nog de meest indringende poging om de nieuwste scheuren in het gordijn van de multiculturalistische voorstelling te repareren:
 

Uit: GeenStijl.nl, 12-09-2014, door Pritt Stift uitleg of detail

KIJKTIP. Bier. Nootjes. Bier. Bier. MultikulTV!Zo. Beste man met muts, in dat nieuwe programma Typisch Nederlands Big Brother WegMetOns van Jeroen Pauw zometeen straks op NPO1.


Red.:    Met aan tafel vertegenwoordigers van diverse cultuurgroepen, die met elkaar in gesprek moeten gaan. Waarvan een reclamefilmpje is gemaakt waarin het gaat over de moeite die de moslim heeft met alcohol:

  Zo. Beste man met muts, in dat nieuwe programma Typisch Nederlands Big Brother WegMetOns van Jeroen Pauw zometeen straks op NPO1. Dus jij hebt er moeite mee dat er alcohol op tafel komt.

Typisch Nederlands, vindt de VARA (want dat is de maker van deze rotzooi) en de rest van de media. Die consequent de alcohol van tafel haalt als de moslim erom vraagt. Want anders kunnen ze de baardige en teen-sadelige moslim niet presenteren als goeiige lieverd die het is.
    De enige plaats in wat je kan noemen "de media" waar de waarde van dit soort gedoe in al zijn realiteit blootgelegd kan en mag worden, is GeenStijl:
  Tut-tut-tut. Weet jij waar ik moeite mee heb? Ik heb er moeite mee dat jij zo'n mal mutsje draagt. Ik heb er moeite mee dat jij zo'n middeleeuwse baard hebt. Ik heb er moeite mee dat jij in een jurk loopt. Ik heb er moeite mee dat jij je vijf keer per dag aanstelt voor je imaginaire vriendje. Ik heb er moeite mee dat jij schapen onverdoofd de keel doorsnijdt. Ik heb er moeite mee dat jij de genitaliën van wilsonbekwame kindertjes verminkt. Ik heb er moeite mee dat jij vrouwen opsluit in huis en hoofddoek. Ik heb er moeite mee dat jij dat malle boek met die soera's bovengeschikt acht aan onze grondwet. Ik heb er moeite mee dat jij die idiote ideologie niet gewoon achter je eigen voordeur kunt houden, maar aan iedereen drammerig opdringt.

Dit programma staat dus voor wat die hele door de Joden gedomineerde media ons door de strot willen duwen: dat onze normen en onze beschaving moeten wijken voor die van allochtone immigranten. Wat hier wordt gepresenteerd als "Typisch Nederlands", is de cultuur van besnijdenis, uithuwelijken en eerwraak. Van tromgeroffel, winti, en alleenstaande tienermoeders. Wat ons hier wordt opgedrongen, door de door de Joden gedomineerde media, is de cultuur van barbaren.
    Waar zij overigens niets van te vrezen hebben want zij hebben hun antisociale en parasitaire nomadistische cultuur weten te behouden gedurende op zijn minst een kleine tienduizend of meer jaar rondtrekken op Aarde.
    En dat was het nog steeds niet, wat betreft deze week in de actualiteit. De "high brow" versie van deze troep is het programma Buitenhof - eindredacteur: Peter van Ingen. Joods. In de rubriek voor de kosmopolitische nomadisten, Schuim en as, mag de kosmopoliet van de dag (14-09-2014, uitleg of detail ) zijn pleidooi houden voor een volkomen open wereld zonder grenzen en zonder één enkele vorm van sociale voorziening (nooit in deze woorden natuurlijk) aan de hand van de internationale media. Deze keer was de beurt aan de elite-kospmopolieten van de NRC, in de persoon van politiek commentator Tom-Jan Meeus, rabiaat Amerikanofiel. Of hij van Joodse afkomst is, is onduidelijk en vermoedelijk niet zo, maar dit is the next best thing: Amerika is de Joodse heilstaat - in wording op zijn minst; er moet misschien nog wat gesloopt worden. Het grootste gevaar ziet hij volgens de bio uitleg of detail in het populisme, dus dat klopt ook als een bus. Het relevante stuk begint na 26:08 min. waarin het gaat over een Amerikaanse website die naar Europa komt: Politico.com, die de politieke journalistiek dramatisch heeft veranderd. Politico behandelt politiek niet als ideeënstrijd, maar bij Politico gaat het alleen over beeldvorming". Vertaald: het gaat niet over de inhoud maar de poppetjes, en alles wat daar om heen draait. Inhoud wordt vervangen door schijn. Gebakken lucht. Joodse ideeën, dacht deze redactie. En zocht de website ervan op. Hier is het resultaat:

 

 

Hier is het lijstje van auteurs van de artikelen, voor zover deze een naam van een particulier hebben. Voor het gemak van degene die het willen nagaan aan de hand van de screenshots (download de originele grotere versies), zijn ze gesplitst in de linker en rechter kolom op de pagina, van boven naar benden in dezelfde volgorde:
  Dave Price   David Kihara
  Daniel Lippman   Alex Isenstadt
  Josh Gerstein   Josh Gerstein
  James Hohmann   Jonathan Topaz
  Josh Gerstein   Jake Sherman
  Mana Raju   Hadas Gold
  Jake Sherman  and John Breshahan   Tarini Perti
  Alex Isenstadt   Josh Gerstein
  Jeremy Herb   Tal Kopan
  Kendall Breitman   Lucy McCalmont
  Jonathan Topaz   Maggie Haberman
  Hadas Gold   Joanne Kenen
  Ben White, Ken Dixon and Brian Faler   Eric Bradmen
  Jonathan Topaz   Jonathan Topaz
  Burgess Everett    
  James Hohmann    
  Jennifer Haberkorn    
  Kendall Breitman    

Sprekend een bladzijde uit het telefoonboek van een Askenazische wijk van Tel Aviv. Het beslaat 32 artikelen, waarvan bij ongeveer 9 een redelijk vermoeden bestaat dat de auteur geen Joodse origine heeft. De redactie heeft slechts één keer de moeite genomen een afkomst na te gaan, van Hadas Gold (naïef, toegegeven - de afkorting van Hadassa tot Hadas werd even gemist), en het daarna vol verbijstering en walging opgegeven. Wat komt er toch een onuitputtelijk stroom weerzinwekkendheden uit die hoek. van het keiharde neoliberalisme tot dit soort cultuurvernietiging.
    En pas na het opslaan van dit, kwam het volgende bericht boven water:


Uit: De Volkskrant, 11-09-2014, door Hajo Kraak

Journalistiek nieuws

Nieuwssites VS gaan Europa in

Na The Huffington Post is Politico de tweede Amerikaanse digitale nieuwsorganisatie die Europese edities uitrolt. De site maakte naam met vernieuwende politieke verslaggeving.


Tussentitel: Politico maakt constant updates van vaak triviale nieuwsfeiten


Red.:   De Europese editie van The Huffington Post wordt geleid door Anne Sinclair. Joods. Anne Sinclair kreeg bekendheid als echtgenote (toenmalig) van Dominique Strauss-Kahn, zeer prominent Frans politicus. Joods. In Amerika wordt The Huffington Post gezien als "gedomineerd door Joden" uitleg of detail .
    Overigens is de stelling dat Joden een dominante invloed op de media hebben een voorbeeld, nog steeds, van het zuiverste antisemitisme. natuurlijk (sarcasme-modus uit).
    Brekend nieuws op de meeste websites: Rusland arresteert een oligarch wegens belastingontduiking:


Uit: Volkskrant.nl, 17-09-2014, redactie

Steenrijke Rus onder huisarrest: de nieuwe Chodorkovski?

Vladimir Jevtoesjenkov, een van de rijkste zakenlieden van Rusland, is onder huisarrest geplaatst en aangeklaagd voor witwassen. Russische zakenlieden hebben geschrokken gereageerd op de arrestatie en trekken een vergelijking met de arrestatie van de vroegere olietycoon Michail Chodorkovski.


Jevtoesjenkov, wiens vermogen op 7 miljard euro wordt geschat, is voorzitter en grootaandeelhouder van de investeringsmaatschappij Sistema. De Russische justitie beschuldigt hem ervan dat hij heeft gesjoemeld bij de overname van de oliemaatschappij Bashneft door Sistema, vijf jaar geleden. Volgens het Russische Federale Onderzoekscomité zouden de aandelen op illegale wijze in zijn handen zijn gekomen.    ...


Red.:   Het doet de Volkskrant denken aan een lieveling:

  Chodorkovski
... het hoofd van de Russische ondernemersbond RSPP, Aleksandr Sjochin, plaatste vraagtekens bij de beschuldigingen tegen Jevtoesjenkov en trekt een vergelijking met de campagne tegen de vroegere olietycoon Michail Chodorkovski.
    Chodorkovski werd in 2005 werd veroordeeld wegens belastingontduiking. ...

Waarop deze redactie zich herinnerde waarom Chodorkovski zo'n lieveling was, en op zoek ging naar overeenkomen met die Jevtoesjenkov


Uit: 587board.com, 16-09-2014. uitleg of detail

Putin arrests another billionaire JEW oligarch.. Vladimir Yevtushenkov

Russian billionaire placed under house arrest

Authorities say Vladimir Yevtushenkov, one of the richest men in Russia, is being held on charges of money-laundering.

http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/09/russian-billionaire-placed-under-house-arrest-2014916222828710897.html

http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-CIS-oligarchs.html

http://en.metapedia.org/wiki/Jewish_oligarchs


Red.:   Waarop door deze redactie op de laatste link werd geklikt - met dit resultaat:


Uit: en.metapedia.org, opgeslagen 17-09-2014.

Jewish oligarchs


Jewish oligarchs refers to a small group of individuals who acquired tremendous wealth, significant political influence and controll of the mass media after the collapse of the Soviet Union.


Red.:   Maar natuurlijk hebben Joden ook geen enkele substantiële invloed in de financiële- en bedrijfswereld, en is iedere suggestie in die richting niets anders dan het puurste antisemitisme.
    En de sympathie voor de Russische oligarchen van de Volkskrant heeft echt helemaal maar dan ook hemaal niets met het voorgaande te maken. Het feit dat er zo veel Joden en sympathisanten bij de Volkskrant werken is niets meer dan het meeste toevallige toeval, en iedere suggestie in de richting van welke andersoortige relatie dan ook, is niets meer dan het vuigste antisemitisme.
    En in Nederland hebben Joden ook totaal geen invloed:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2014, van verslaggever Raoul du Pré

Interview | Mark Rutte

'Diederik speelt geen spelletjes'

Het komt vast wel weer goed met de PvdA, denkt VVD-premier Rutte. 'Ik denk dat de mensen vanzelf gaan zeggen: laten we weer op Samsom stemmen'.

...
Intussen moet u samenwerken met een coalitiepartner die bijna bezwijkt onder het regeren.
... Er is totale transparantie in de relatie. We zijn bezig met een gigantisch pakket hervormingen. We gaan de kabinetten Lubbers I en Balkenende II voorbij. Die stelling durf ik aan. Dat lukt. Met de PvdA. De partij wordt zeer stabiel geleid. Samsom, Asscher, Spekman, Dijsselbloem: dat is een zeer sterk leidersteam. ...


Red.:   En dat is beslist niet achter elkaar een Jood, een Jood, een Jood, en een niet-jood. En dat die Rutte zo lovend is over deze mensen heeft er ook niets mee te maken dat ze hartelijk steun geven aan, via Rutte, de invoering van het Joodse neoliberalisme.
    Voor tijdelijke opslag: Buitenhof 21-09-2014, eindredacteur Peter van Ingen, Joods, heeft als hoofdgasten: Diederik Samsom, Joods, en Orlando Figes, Joods.
    Nog meer niet-invoed van Joden. de redactie stuitte op het volgende artikel:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2014, door Joschka Fischer

De Oekraïense ziel van Europa

Tussentitel: Het Westen lijkt eindelijk in te zien wat er op het spel staat

In november is het een jaar geleden dat in Kiev de Euro-Maidanopstand plaatsvond. ...
    In het licht van de aanhoudende crisis in Oekraïne moeten we dit beginpunt vooral niet vergeten. Het was de eerste pro-Europese revolutie in de 21ste eeuw, teweeggebracht door verzet tegen Russische invloeden ...
    Voor Europa is het lot van Oekraïne van vitaal strategisch belang, omdat de onafhankelijkheid van het land de hoeksteen van de na-Koude-Oorlogse Europese orde vormt. ...
    Oekraïne is nog steeds een potentieel rijk land en het ligt nu dichter bij Europa dan op enig moment in het recente verleden. Als Oekraïne erin slaagt zich van zijn post-Sovjetketenen te bevrijden, kunnen we niet meer om een EU-lidmaatschap heen. Bovendien lijkt het Westen nu eindelijk in te zien wat er in Oekraïne op het spel staat, namelijk de toekomst van de Europese orde ...


Red.:   Bijna de complete ideologie van de Koude Oorlog: "Wij strijden tegen de barbarij uit het oosten". Dat wil zeggen: de barbarij van een wereld waarin de rijken en de nomaden niet de baas zijn.
    En aan het einde van het artikel viel ineens een "ondertekening" op:

  @Project Syndicate
Vertaling Leo Reijnen

Om twee redenen: dat Project Syndicate dook ineens in de geest op als iets dat onder meer van dit soort artikelen was tegengekomen, en vertaler Leo Reijnen is ook de vaste vertaler van de neoliberale, anti-nationale, imperiale en residentie-vijandige artikelen van de Thomas Friedman, David Brooks en Roger Cohen, de Joden van de New York Times. Dus maar eens gegoogled op dat Project Syndicate:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 05-10-2014.

Project Syndicate

Project Syndicate publishes and syndicates commentary and analysis on topics including global affairs, economics, finance, and development. It has hundreds of member publications in more than 150 countries, amounting to a total circulation of nearly 70 million copies. RealClearWorld named Project Syndicate one of the top five world news sites for 2012.

Project Syndicate, which Ezra Klein described ...


Red.:   Jood. Die Project Synicate aanbeveelt ...

  ... as “the world’s smartest op-ed page,” provides commentaries on a wide range of topics ...

A non-profit organization, Project Syndicate relies primarily on contributions ... Project Syndicate has also received grants from the Open Society Foundation ...

Klik (indien nodig) op de link:
  Open Society Foundation

Founded 1993

Founder George Soros

De bekende Joodse miljardair-speculant. Die dus steunt de volgende mensen (terug naar de Project Syndicate pagina):
  Monthly contributors include:

Shlomo Ben-Ami, Michael Boskin, Ian Buruma, Jorge Castaneda, Howard Davies, J. Bradford DeLong, Kemal Dervis, Esther Dyson, Barry Eichengreen, Mohamed A. El-Erian, Gareth Evans, Martin Feldstein, Joschka Fischer, Jeffrey Frankel, Daniel Gros, Richard Haass, Christopher R. Hill, Harold James, Simon Johnson, Yuriko Koike, Bjørn Lomborg, Dominique Moisi, Joseph Nye, Ana Palacio, Jean Pisani-Ferry, Raghuram Rajan, Stephen S. Roach, Michel Rocard, Dani Rodrik, Kenneth Rogoff, Nouriel Roubini, Jeffrey Sachs, Andrew Sheng, Robert Shiller, Peter Singer, Jaswant Singh, Hans-Werner Sinn, Robert Skidelsky, Anne-Marie Slaughter, Javier Solana, Michael Spence, Joseph E. Stiglitz, Shashi Tharoor, Laura Tyson, Andres Velasco, Lord Adair Turner, and Naomi Wolf.

Waarbij bij het lezen ervan na de eerste naam al een brede grijns verscheen op het gezicht van de redactie, in het kader van bevesiting van vermoedens. Hiervan zijn bekend als van (deels) Joodse origine (op zicht geselecteerd - slechts een beperkt aantal gevallen is opgezocht):
  Shlomo Ben-Ami, Michael Boskin, Ian Buruma, Barry Eichengreen, Martin Feldstein, Jeffrey Frankel, Daniel Gros, Dominique Moisi, Joseph Nye, Kenneth Rogoff, Nouriel Roubini, Jeffrey Sachs, Robert Shiller, Peter Singer, Robert Skidelsky, Joseph E. Stiglitz, and Naomi Wolf.

De rest is vrijwel uitsluitend van het type nomadistische neoliberale ploert.
    Deze mensen hebben allemaal beslist geen enkele invloed op welk aspect van de maatschappij dan ook. Iedere suggestie anderszins is je reinste antisemitisme.
    En voor het bredere verband: ook in Engeland zijn Joden niet vertegenwoordigd in het bestuur en hebben ze geen enkele invloed op het beleid:


Uit: Volkskrant.nl, 10-10-2014, door Patrick van IJzendoorn

De reactie van de kiezers, zijn kiezers voorop, is nu luid en clintoniaans: 'It's immigration, stupid!'

De Britse, rechts-populistische UK Indepedence Party (UKIP) is niet alleen een bedreiging voor de Conservatieve Partij, maar ook voor Labour. Dat leert een pyrrusoverwinning in het kiesdistrict Heywood & Middleton. De achilleshiel van Labour is het i-woord: immigratie.


Tussentitel: Voorheen leefde het idee dat het de Conservatieven zijn die het meeste lijden onder de opkomst van het paarse volksleger, maar nu is het opeens ook een probleem voor de geplaagde Labour-leider Ed Miliband

...    Gisteren slaagde UKIP er bijna in om het traditioneel rode kiesdistrict op de sociaal-democraten te veroveren. Kandidaat John Bickley kwam 617 stemmen te kort. De 'kipper' behaalde 38.7 procent van de stemmen, een stijging van liefst 36.1 procent in vergelijking met de parlementsverkiezingen van vier jaar geleden. 'De winst was voor Labour, maar de avond voor UKIP,' schreef commentator Ben Riley-Smith treffend in The Daily Telegraph.    ...
    Onvrede over immigratie vormt een groot deel van de verklaring van UKIP's succes in Heywood & Middleton en andere noordelijke steden. Het is een onderwerp waar Labour niets mee kan of wil. ...


Red.:   Net als in Nederland de PvdA. Daar is men gewoon voor nog veel meer immigratie.
  Miliband wilde de NHS de inzet maken bij de strijd om Heywood, reden dat hij een kandidate had laten opdraven die uit de zorgsector komt. De kiezers bleken meer geïnteresseerd te zijn in immigratie, een blinde vlek bij de Labour-leider. Tijdens zijn congrestoespraak liet hij het onderwerp links liggen en bij gesprekjes die Milliband de afgelopen tijd, in het park, zei te hebben gevoerd met 'gewone mensen' kwamen toevallig alleen kwesties aan de orde waar hij geïnteresseerd in is.

En die Ed Milliband is dan ook helemaal niet van Joodse afkomst ...
    Nog meer bewijs van de stelling dat er in Amerika totaal geen Joodse invloed is, en al helemaal niet op weerzinwekkend schurkenbeleid:


Van: hugequestions.com, opgeslagen 11-10-2014  uitleg of detail

Who got us into the Iraq war?

A List of prominent Jewish Neocons and their role in getting the U.S. into Iraq and Homeland Security


***Everything shown below has been taken word for word from the respective website cited (primarily Wikipedia).

Richard Perle
American political advisor and lobbyist who worked for the Reagan administration as an assistant Secretary of Defense and worked on the Defense Policy Board Advisory Committee from 1987 to 2004. He was Chairman of the Board from 2001 to 2003 under the Bush Administration.

Paul Wolfowitz
“As U.S. Deputy Secretary of Defense during the Presidency of George W. Bush, he was “a major architect of President Bush’s Iraq policy and, within the Administration, its most passionate and compelling advocate” (Boyer 1)”

Douglas Feith
“Douglas Feith is a former Pentagon official closely associated with the neoconservative political faction who has been investigated for allegedly distorting prewar intelligence on Iraq. Feith served as the deputy undersecretary of defense for policy, the number three position at the Pentagon, from July 2001 to August 2005.”

Michael Ledeen
“Ledeen was a founding member of the Jewish Institute for National Security Affairs and he served on the JINSA Board of Advisors. In 2003, the Washington Post alleged that he was consulted by Karl Rove, George W. Bush’s closest advisor, as his main international affairs adviser.”
    “Writing in The Nation, a left-wing magazine, Jack Huberman, who describes Ledeen as “the most influential and unabashed warmonger of our time”, attributes these quotes to Ledeen:[19]
* “the level of casualties (in Iraq) is secondary”
* “we are a warlike people (Americans)...we love war”
* “Change - above all violent change - is the essence of human history”
* “the only way to achieve peace is through total war”
* “The purpose of total war is to permanently force your will onto another people”
* “Every ten years or so, the United States needs to pick up some small crappy little country and throw it against the wall, just to show the world we mean business”

Scooter Libby
“an American former corporate lawyer, policy advisor, and novelist who served as Assistant to the President of the United States, George W. Bush, Chief of Staff to the Vice President of the United States, Dick Cheney, and Assistant to the Vice President for National Security Affairs from 2001 to 2005.”
    “Libby was active in the Defense Policy Board Advisory Committee of the Pentagon when it was chaired by Richard Perle during the early years of the George W. Bush administration (2001-2003).[44]”
    “British Secretary of State for Justice Jack Straw said of Libby: “It’s a toss-up whether [he] is working for the Israelis or the Americans on any given day.”

Charles Krauthammer
“Neoconservative columnist and commentator. Krauthammer appears regularly as a guest commentator on Fox News. His print work appears in the Washington Post, Time magazine and The Weekly Standard.”
    “Krauthammer has been a defender of the Likud party in Israel”    ...

Stephen Bryen
“Bryen is also closely connected to various high-profile neoconservatives like Richard Perle, under whom Bryen served when Perle was President Ronald Reagan’s assistant secretary of defense, and has supported the work of a number of hardline pro-Israel groups like the Center for Security Policy (CSP) and the Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA).”
    “Bryen had a role in choosing not only what U.S. weaponry Israel would be allowed to purchase with those funds, but also what sensitive U.S. military technology would be made available to Israel for use in its own burgeoning arms industry.”
    “Some observers have accused Bryen of using his insider connections in Washington to the benefit of Israel.”

David Frum
“David J. Frum (born 1960) is a former speechwriter for President George W. Bush”
    “Frum is widely cited as having authored the phrase “axis of evil,” “

Robert Kagan
“American neoconservative scholar and political commentator.”
    “Kagan worked at the State Department Bureau of Inter-American Affairs (1985-1988) and was a speechwriter for Secretary of State George P. Shultz (1984-1985). Prior to that, he was foreign policy advisor to New York Representative and future Republican vice presidential candidate Jack Kemp”

David Wurmser
“David Wurmser is a Swiss-American dual citizen and the Middle East Adviser to US Vice President Dick Cheney. Wurmser, a neoconservative, previously served as special assistant to John R. Bolton at the State Department and was a former research fellow on the Middle East at the American Enterprise Institute (AEI).”
    “On September 4, 2004, the Washington Post reported that FBI counterintelligence investigators had questioned Wurmser, along with Feith, Harold Rhode, and Paul Wolfowitz about the passing of classified information to Ahmad Chalabi and/or the American Israel Public Affairs Committee. [4]”

Dov Zakheim
“During the 2000 U.S. Presidential election campaign, Zakheim served as a foreign policy advisor to George W. Bush “
    “appointed to be Undersecretary of Defense and Comptroller from 2001 to 2004 under the George W. Bush administration, and served in this capacity until April 2004. During his term as Comptroller, he was tasked to help track down the Pentagon’s 2.6 trillion dollars ($2,600,000,000,000) worth of unaccounted transactions”
    “He is currently a Vice President of Booz Allen Hamilton.”
    ”Booz Allen Hamilton, Inc., referred to as Booz Allen is one of the oldest strategy consulting firms in the world.[1]”
    “the firm generated annual total sales of over $4 billion in FY2007.[8]”

Henry Kissenger
“In 2002, President George W. Bush appointed Kissinger to chair a committee to investigate the events of the September 11 attacks. “    ...
    “In 2006, it was reported in the book State of Denial by Bob Woodward that Kissinger was meeting regularly with President George W. Bush and Vice President Dick Cheney to offer advice on the War in Iraq.[38] Kissinger confirmed in recorded interviews with Woodward”

Norman Podhoretz
“He asserts that the War on Terror is a war against Islamofascism, and constitutes World War IV (World War III having been the Cold War), and advocates the bombing of Iran to pre-empt their acquisition of nuclear weapons.”

John Podhoretz
“Podhoretz has been one of the most steadfast supporters of U.S. president George W. Bush, and even wrote a book extolling Bush as “the first great leader of the 21st century”.”
    “Podhoretz is emphatic in his defense of Israel”

Elliot Abrams
“American lawyer who has served in foreign policy positions for two Republican U.S. Presidents, Ronald Reagan and George W. Bush.”
    “During Bush’s first term in office, he was appointed the post of Special Assistant to the President and Senior Director on the National Security Council for Near East and North African Affairs. At the start of Bush’s second term, Abrams was promoted to be his Deputy National Security Advisor for Global Democracy Strategy, responsible for advancing Bush’s strategy of advancing democracy abroad. Although Abrams is considered a leading neoconservative”

Frederick Kagan
“Frederick Kagan and his father Donald Kagan, who is a professor at Yale and a fellow at the Hudson Institute, together authored While America Sleeps: Self-Delusion, Military Weakness, and the Threat to Peace Today (2000). ...
 “Kagan was said to have won-over the ear of President George W. Bush,[3] strongly influencing his subsequent “surge” plan for changing the course of the Iraq War”

Donald Kagan
“became one of the original signers to the 1997 Statement of Principles by the neoconservative “think tank,” Project for the New American Century”

Alan Dershowtiz
He is “”an American political figure and criminal law professor at Harvard Law School”
    “Dershowitz comments regularly on issues related to Judaism, Israel, civil liberties, the war on terror, and the First Amendment, and appears frequently in the mainstream media as a guest commentator.””
    “Dershowitz published an essay in the San Francisco Chronicle entitled “Want to Torture? Get a Warrant,” in which he advocates the issuance of warrants permitting the torture of terrorism suspects if there were an “absolute need to obtain immediate information in order to save lives”
   “James Bamford, in his column for The Washington Post of September 8, 2002, reviews Dershowitz’s “idea of torture” and describes “[o]ne form of torture recommended by Dershowitz—‘the sterilized needle being shoved under the fingernails’” as “chillingly Nazi-like.””
    “In his book Beyond Chutzpah, Norman Finkelstein” [who is Jewish] “comments: "It is hard to make out any difference between the policy Dershowitz advocates and the Nazi destruction of Lidice, for which he expresses abhorrence-except that Jews, not Germans, would be implementing it."[33]”

Daniel Pipes
“American historian and counter-terrorism analyst who specializes in the Middle East.”
    “regular columnist for the New York Sun and The Jerusalem Post. He contributes regularly to David Horowitz’s online publication FrontPage Magazine, and he has had his work published by many newspapers across North America, including the Washington Post, New York Times, and Wall Street Journal.[citation needed] He is frequently invited to discuss the Middle East on American network television, as well as by universities and think tanks, has appeared on the BBC and Al Jazeera”
    “Pipes is an outspoken Zionist.”

Eliot Cohen
“Cohen is the Director of the Strategic Studies department at SAIS and has specialized in strategic studies, the Middle East, Persian Gulf, Iraq, arms control, and NATO. He is a member of the Project for the New American Century and was called “the most influential neoconservative in academe” by energy economist Ahmad Faruqui.[1] He is currently serving as Counselor to the U.S. State Department.”
    “Cohen was one of the first neoconservatives to publicly advocate war against Iran and Iraq”
    “On 2 March 2007 it was reported by the Washington Post that Cohen was to be appointed as Condoleezza Rice’s “counselor” at the United States Department of State.”
    “Regarding the “academic paper titled The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. The paper criticizes the Israel lobby for influencing U.S. foreign policy in the Middle East away from U.S. interests and towards Israel’s interests. Eliot Cohen, who is Jewish, wrote in a prominent op-ed piece in The Washington Post that the academic working paper bears all the traditional hallmarks of anti-Semitism”

Bill Kristol
“He is the son of Irving Kristol, one of the founders of the neoconservative movement”
    “Kristol was a strong advocate of the Iraq war”
    “Most recently he has been a vocal supporter of the Israeli attack on Lebanon, stating that the war is “our war too,” referring to the United States. He continues to back the Iraq war, and favors a war with Iran”

Irving Kristol
“considered the founder of American neoconservatism”
    “Kristol is the founder of the politics and culture journal The Public Interest and the foreign affairs journal The National Interest.”

Max Boot
“He has been a prominent advocate for neoconservative foreign policy, once describing his own position as support for the use of “American might to promote American ideals” throughout the world.[1]”
    “He is a senior fellow at the Council on Foreign Relations, a contributing editor to The Weekly Standard, a weekly columnist for the Los Angeles Times and a regular contributor to other publications including the Financial Times and The New York Times. “

James Schlesinger
“James Rodney Schlesinger (born February 15, 1929) was United States Secretary of Defense from 1973 to 1975 under presidents Richard Nixon and Gerald Ford. He became America's first Secretary of Energy under Jimmy Carter.”    ...
    “On February 2, 1973 he became Director of Central Intelligence, after Richard Helms”
    “Thereafter he resumed his writing and speaking career and was employed as a senior adviser to Lehman Brothers, Kuhn Loeb Inc., of New York City. On June 11, 2002 he was appointed by U.S. President George W. Bush to the Homeland Security Advisory Council. He also serves as a consultant to the United States Department of Defense, and is a member of the Defense Policy Board. On January 5, 2006, he participated in a meeting at the White House of former Secretaries of Defense and State to discuss United States foreign policy with Bush administration officials. On January 31, 2006 he was appointed by the Secretary of State to be a member of the Arms Control and Nonproliferation Advisory Board. On May 2, 2006, he was named to be a co-chairman of a Defense Science Board study on DOD Energy Strategy.”

Marc Grossman
“Marc Grossman was the United States Under Secretary of State for Political Affairs from 2001 to 2005.”
    “Before assuming these duties, Grossman served as Principal Deputy Assistant Secretary of State for Political Military Affairs.”

Joshua Bolten
“Joshua Brewster Bolten (born August 16 1954) is the current White House Chief of Staff serving U.S. President George W. Bush. Bolten replaced Andrew Card on April 14, 2006.”    ...
    “Formerly the Director of Office of Management and Budget (OMB), Bolten was confirmed by the U.S. Senate to that position in 2003. Bolten was Deputy Chief of Staff for Policy at the White House from 2001 to 2003. He previously served as policy director for the 2000 George W. Bush Presidential campaign from 1999 to 2000 and as Executive Director for Legal and Government Affairs at Goldman Sachs in London from 1994 to 1999.”


Red.:   En na al deze niet-Joodse vredelievendheid, even terug naar Nederland:


Uit: Joop.nl, 14-10-2014.

Sonja Barend Award naar Jeroen Pauw

Volgens prominentste tv-recensenten had Jeroen Pauw het beste tv-interview van Nederland met PVV-Kamerlid Fleur Agema


De lijst met genomineerden voor de Sonja Barend Award ...


Red.:   En natuurlijk zijn deze Nederlandse niet-Joden ook allemaal politiek en maatschappelijk strikt neutraal tot Nederlandslievend:


Uit: Telegraaf.nl, 14-10-2014.

Agema: winnend interview vreselijk

Fleur Agema heeft geen goed woord over voor het gesprek dat Jeroen Pauw met haar voerde voor het NTR-programma 5 jaar later. Pauw kreeg er maandag de Sonja Barend Award 2014 voor, de prijs voor het beste tv-interview. Een onbegrijpelijke beslissing van de jury, vindt Agema.
    ,,Ik vond het interview onder de gordel, hier en daar onaardig en manipulatief zelfs", zegt het PVV-Kamerlid in een reactie aan de Volkskrant. Agema beklaagt zich erover dat haar werk als Kamerlid niet aan bod kwam, terwijl dit vooraf wel was beloofd.    ...


Red.:   Maar dit soort vooringenomenheid, leugenachtigheid en onbetrouwbaarheid is dan ook wel te verwachten van die Nederlanders ... Hebben ze ook niet massaal Joden getransporteerd ...?
    Een van de buitenlandse Joodse columnisten van de Volkskrant noemt wat bronnen aangaande een binnenlands Amerikaans onderwerp::


Uit: De Volkskrant, 17-10-2014, column door Joseph Nye.

De overschatte neergang van Amerika

Tussentitel: Vertrouwen in Washington is laag, maar lokale tevredenheid is hoog

Alom worden vragen gesteld over de gezondheid van de politieke instituties van Amerika en de toekomst van zijn mondiale positie. Maar is de situatie echt zo slecht? Volgens politicologe Sarah Binder is de ideologische kloof tussen de politieke partijen ...
    ...  Maar zoals de conservatieve auteur David Frum opmerkt, ...


Red.:   Twee bronnen om precies te zijn. Twee Joden. Frum is genoemd in het laatste lijstje met schurken.
    Omdat dit weer vergeten was en de persoon , Nye, voor de zoveelkste keer weer opdook, weer googel gebruikt en dit keer kwam deze boven water. Ena een bron die hierboven al gtebruikt bloijkt te zijn: TheZog:


Uit: opgeslagen 06-02-105

Who Controls the Defense Policy Board?

Defense Policy Board Advisory Committee:
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Policy_Board_Advisory_Committee

Current members:
http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=14841

John Hamre (Jewish spouse: Julia Pfanstiehl) – Chairman
Madeleine Albright (Ashkenazi Jew)
Harold Brown (Ashkenazi Jew)
James Cartwright (Northern European)
J.D. Crouch (Askenazi Jew)
Richard Danzig (Ashkenazi Jew)
Rudy deLeon (Sephardic Jew)
Jamie Gorelick (Ashkenazi Jew)
Chuck Hagel (Northern European)
Jane Harman (Ashkenazi Jew)
Jack Keane (Northern European)
Henry Kissinger (Ashkenazi Jew)
Frank Miller (Ashkenazi Jew)
John Nagl (Ashkenazi Jew)
Sam Nunn (Northern European)
Joseph Nye (Ashkenazi Jew)
William Perry (Northern European)
Gary Roughead (Northern European)
James Schlesinger (Ashkenazi Jew)
Brent Scowcroft (Northern European)
Sarah Sewall (Ashkenazi Jew)
Larry Welch (Northern European)

Summary:
Of the twenty-two (22) Defense Policy Board members, fourteen (14) are Jews or have Jewish spouses. This is a numerical representation of 64%. Jews are approximately 2% of the U.S. population.* Therefore Jews and spouses of Jews are over-represented among the Defense Policy Board members by a factor of 32 times (3,200 percent).


Red.:   "And the list grows on and on and on ..."
    Nog een nil obstat vanuit Joodse kring:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2015, column door Paul Brill

Is Obama de meest Joodse president?

Wat is de ware intentie van Barack Obama in het Midden-Oosten? Dat is de inzet van een lang, interessant gesprek tussen David Rothkopf en Jeffrey Goldberg, dat afgelopen week verscheen in het tijdschrift annex webmagazine Foreign Policy.
    Even voorstellen: Rothkopf is hoofdredacteur van Foreign Policy, was enige jaren staatssecretaris van Handel in de regering-Clinton, werkte daarna voor Kissinger Associates en publiceerde vorig jaar een boek over 'Amerikaans leiderschap in bange dagen' (National Insecurity); Jeffrey Goldberg schrijft voor The Atlantic, is een gezaghebbende stem inzake het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid en heeft de afgelopen jaren meermaals langdurig gesproken met president Obama. Rothkopf neigt naar links, Goldberg is gematigd rechts. En o ja, beiden zijn Joods.    ...


Red.:    Gewoonlijk moet de redactie van deze website dit opmerken, maar dit is dus ook meteen gesanctioneerd:

  Dat laatste doet eigenlijk alleen ter zake omdat Goldberg op een gegeven moment zeer verrassend uit de hoek komt

En voor niet-Joden komen Joden met grote regelmaat zeer verrassend uit de hoek.Bijna altijd, als het om sociologische zaken gaat.
  ... omdat Goldberg op een gegeven moment zeer verrassend uit de hoek komt: hij noemt Obama 'de meest Joodse president die we ooit hebben gehad'.

Nou, dat zegt wat. Want het aantal beleidslieden aan de top onder Clinton zat ook al rond de helft:


Uit: jewwatch.com, 09-01-1997, opgeslagen 07-06-2015, door Frank Weltner uitleg of detail

"Clinton's overwehelmingly jewish government"

Although jews are 2% of the nation, they are 42% of clinton's government
Clinton constructed a Jewish occupied America

Jews in Clinton cabinet


The following is a list (which doesn't include lower staff levels) of Jews in the Clinton adminstration. Jewish person, cabinet position held

Madeleine Albright, Secretary of State
Robert Rubin, Secretary of Treasury
William Cohen, Secretary of Defense
Dan Glickman, Secretary of Agriculture
George Tenet, CIA Chief
Louis Freeh, FBI Chief
Samuel Berger, Head National Security Council
Evelyn Lieberman, Deputy Chief of Staff
Stuart Eizenstat, Under Secy. of State
Charlene Barshefsky, U.S. Trade Representative
Susan Thomases, Aide to First Lady
Joel Klein, Asst. Attorney General
Gene Sperling, Nat'l Economic Council
Ira Magaziner, National Health Care
Peter Tarnoff, Deputy Secy. of State
Alice Rivlin, Ecomomic Advisory
Janet Yellen, Chairwoman--Nat'l Economic Council
Rahm Emanuel, Policy Advisor
Doug Sosnik, Counsel to President
Jim Steinberg, Deputy to National Security Chief
Jay Footlik, Special Liason to the Jewish Community(no other group has a special liason)
Robert Nash, Personal Chief
Jane Sherburne, President's Lawyer
Mark Penn, Asia Expert to NEC
Sandy Kristoff, Health Care Chief
Robert Boorstin, Communications Aide
Keith Boykin, Communications Aide
Jeff Eller, Special Asst. to Clinton
Tom Epstein, Health Care Adviser
Judith Feder, Nat'l Security Council
Richard Feinberg, Asst. Secy. Veterans
Hershel Gober, Food and Drug Admin.
Steve Kessler, White House Counsel
Ron Klein, Asst. Secy. Education
Madeleine Kunin, Communications Aide
David Kusnet, Dept. AIDS Program
Margaret Hamburg, Dir. Press Conferences
Many Grunwald, Liason to Jew Leaders
Karen Adler, Dir. State Dept. Policy
Samuel Lewis, Nat'l Security Council
Stanley Ross, Nat'l Security Council
Dan Schifter, Director Peace Corps.
Eli Segal, Deputy Chief of Staff
David W. Carey, CIA Executive Director
Dr. Ruth David, CIA Deputy Dir--Science & Technology

Here, we see 45 Jews have been appointed to the Cabinet of President Clinton.


Red.:   Qua representativiteit:
  Because Jews are only 2% of the American population, in order to for non-Jews to have equity of representation in the cabinet, which is only fair, there would need to be 2,250 non-Jews appointed to cabinet positions ...

Oftewel (bij gebrek aan het aantal kabinetsposten: geschat): de Joden waren ten tijde van Clinton met tientallen procenten vertegenwoordigd, en met tientallen malen oververtegenwoordigd.
    En onder Obama is het nog erger geworden, beweren deze Joodse lieden. En hun invloed is allesdoordringend:
  In Obama's achtergrond is ook niets Joods. Hij is de zoon van een Afrikaan en een blanke, seculier ingestelde moeder; zijn religieuze overtuiging kreeg vorm in een zwarte kerk, de Trinity United Church of Christ. Maar hij is intellectueel sterk beïnvloed door Joodse denkers, veel van zijn docenten op de universiteit waren Joods en hetzelfde geldt voor zijn politieke adviseurs.

De Harvard Jews zijn slechst een bekend geval - de infectie is diep doorgedrongen en wijd verspreid.


Naar Cultuur, gelijkheid , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .