WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, islam: onderwijsniveau

13 sep.2016

Elders hebben we gezien dat allochtonen minder presteren in het onderwijs, op alle niveaus  . Geheel in overeenstmming met de globale cijfers met betrekking tot de landen van origine  .
    In het onderwijs is de houding om allochtonen sneu en zielig te vinden sterk dominant, en wordt er van alles gedaan om de "zielige negertjes" toch mee te laten komen.
    Een van de manieren is het laten zakken van het niveau van beoordeling. Wat begint met toepssing hiervan op voornamelijk of alleen de allochtonen, onbewust en deels bewust. Dat gaat natuurlijk al snel over in een algehele verlagingn van de eisen.
     En een verlaging van de eisen betekent daarna even automatisch een verlaging van het niveau van het onderwijs zelf.
     Het eerste zichtbare voorbeeld daarvan was de niveauverlaging op de pabo's => , typsich een instroomniveau omhoog voor leerlingen vanuit een sociaal lager milieu. Het leverde onderwijzeressen op die "Die meisje" gebruikten.
    Dit kwam letterlijk als zodanig aan de orde, maar natuurlijk was het strikt verboden om daarover te praten als gevolg van de allochtone instroom.
    Hoe ernstig dit was, was tot nu toe onduidelijk. Maar hier dan eindelijk een getalsmatige bevestiging, komende van het andere einde van het onderwijskundige spectrum:


Uit: Volkskrant.nl, 13-09-2016, door Rik Kuiper

'Kwaliteit afstudeerscripties VU neemt sterk af'

Zijn afstudeerscripties van nu even goed als afstudeerscripties van vroeger? Bij de faculteit geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) in ieder geval niet, blijkt uit een slim opgezet onderzoek van universiteitskrant Advalvas. De resultaten doen vermoeden dat ook het onderwijs door de jaren heen achteruit is gegaan.Red.:   En iedereen weet waarin de VU zich ondescheidt van alle andere universiteiten: de VU, de voormalige gereformeerde universiteit, is de hoofddoekjes-universiteit, er ongeveer uitziende als dit (van hier - let op de reacties):

 "Kijk eens hoe goed de meiden het doen" slaat allemaal op de VU, als het om universitair onderwijs gaat.
    En het gevolg van die hoofddoekjes-instroom:
  Wat heeft Advalvas gedaan? Allereerst selecteerde de krant 27 doctoraal- en masterscripties uit de periode van 1998 tot 2014 - negen stuks voor elk van de vakgebieden kunstgeschiedenis, geschiedenis en Engels.
    Advalvas anonimiseerde de werkstukken en maakte alle verwijzingen naar het tijdperk waarin ze geschreven zijn onleesbaar. Vervolgens werden de scripties opgestuurd naar een emeritus hoogleraar uit het betreffende vakgebied. Die moest een cijfer toekennen en vervolgens een ranglijst samenstellen met de beste scriptie bovenaan.
    Wat de hoogleraren niet wisten, was dat alle scripties oorspronkelijk een 9 of hoger hadden gekregen. De studenten die ze geschreven hadden, behoorden dus tot de top van hun lichting. En precies dat maakt de resultaten zo interessant.
    Want wat blijkt? De oudste scripties (tot 2003) zijn volgens de emeritus hoogleraren het beste, met gemiddeld een 8,1. Daarna volgen de scripties tot 2007, die gemiddeld een 7,8 kregen. En achteraan bungelen de meest recente topscripties, die gemiddeld een 6,6 scoorden.
    In de bovenste helft van de ranglijsten van de hoogleraren komt bovendien geen enkele scriptie van na 2006 voor. De vier slechtste afstudeerwerken zijn allemaal van na 2011. Advalvas concludeert: 'De kwaliteit van de scripties is de afgelopen jaren straf afgenomen.' En verderop: 'Een 9 is geen 9 meer.'
    De beoordelaars zelf zijn verrast. 'Dit is duidelijke achteruitgang', laat de Utrechtse emeritus hoogleraar Engelse letterkunde Peter de Voogd noteren in het artikel dat Advalvas dinsdag publiceerde. 'Dit is heel verschrikkelijk', zegt Claudine Chavannes-Mazel (Universiteit van Amsterdam), die de scripties van kunstgeschiedenis beoordeelde. 'Je wil dat studenten steeds beter worden, daar zetten we ons voor in.'

Dat laatste is natuurlijk prietpraat voor de bühne: veel belangrijker dan ondewijsniveau is een andere factor, een factoor waaraan ze veel onderwijs- en onderzokeplaatsen aan opgeofferd worden: diversiteit. Dus dit ...
  Dit roept, kortom, om nader onderzoek. Al moeten we dat misschien niet overlaten aan een afstudeerder.

... gaat er natuurlijk niet komen. of in iedere geva, in een vorm die uitlsuite dat de oorzaak wordt onthult als daar waar hij ligt: bij de instromm van gelovigen in Allah. geloof in Allah is geloof in sprookejs en deus ex machina , en maakt maakt dus inherent dom. Daar kan geen onderwijs tegenop.


Naar Cultuur, integratie, islam  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .