WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: EU, juridisch

 7 aug.2016

Kan er in het geval van EU-organen of bestuurders sprake van landverraad? In principe niet, volgens deze redactie, want de EU is geen land maar een Imperium uitleg of detail . Het Imperium van Neoliberalisme en Vrije Immigratie, af te korten tot Het Joodsistische Imperium. Hoofdkantoor in New York in de panden van Goldman Sachs. In Brussel zit slechts een administratieve afdeling, die bemand wordt door Goldman Sachs-lieden als Barroso, Draghi enzovoort.
    Maar desondanks vertegenwoordigen ze, in die geval volgens henzelf, de gezamenlijke belangen van de aangesloten landen en dus ook de Noordwest-Europese staten. Waarvan ze dus de gezamenlijke belangen kunnen verraden.
    En het verraden van die gezamenlijke belangen doen ze, want alle criteria genoemd in Landverraad, inleiding zijn ook geldig op dit niveau.
    Hieronder een voorbeeld van dit landverraad dat slechts een enkel voorbeeld is uit een bijzonder lange reeks, aangaande de juristerij van de EU. De juristerij die geacht wordt besluiten te nemen, bij conflicten, over het afwegen van westerse culturele belangen versus anders-culturele belangen, in de praktijk vrijwel uitsluitend die van de islam.
    In alle gevallen gaan de westerse culturele belangen voor.
    Om twee redenen.
    Nummer 1: we zijn in het westen.
    Nummer 2: de islamitische cultuur heeft bewezen een economisch en sociaal volkomen mislukte cultuur te zijn, die zijn bevolking niet kan onderhouden waardoor honderden miljoenen naar het westen willen komen, en die eindeloos onderling oorlog voert.
    Hier het enkele, slechts meest recente, voorbeeld van het verraad van de westese cultuur door EU-juristerij:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2016, van correspondent Rolf Bos

Hoofddoekstrijd bij Europeese Hof

Een Franse moslima die in dienst was als softwareontwikkelaar, is ten onrechte door haar bedrijf ontslagen vanwege het dragen van een hoofddoek. Het ontslag van Asma Bougnaoui vormt een geval van 'onrechtmatige directe discriminatie', zo oordeelt de Britse Eleanor Sharpston, advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie. ...


Red.:   Welk landverraad ook meteen institutioneel blijkt te zijn:
  Ze komt tot die conclusie op basis van Europese wetgeving die discriminatie op basis van religieuze overtuiging verbiedt.   

Deze wetgeivng gaat in tegen de westerse waarden, en is een schending van een fundamnetele westers mensenrecht: Het recht op vrijwaring van andermans godsdient.
    Andermans godsdienst is een overlast voor degene die er niet lid van is, zodra die ander er mee geconfronteerd wordt. Alle praktisch bekende godsdiensten en in ieder geval de islam zijn op zijn minst veroordelend over niet-gelovigen, maar bijna altijd superieur-achtend over zichzelf en neerbuigend  en erger voor anderen.
    Iedereen het fundamentele recht daarvan gevrijwaard te blijven in de openbare ruimte
    De vonnissen van zowel als de wetgeving van het Europese Imperrium is institutioneel landverraderlijk


Naar Landverraad , of site home .