WERELD & DENKEN
 
 

Europese Imperium

30 okt.2011

Misschien was een vorm van Europese samenwerking ooit een goed idee. Zoals solidariteit ooit een goed idee leek. Of ontwikkelingshulp. Toen deze ideeën met voorzichtigheid en matigheid betracht werden. Toen men de effecten ervan in de werkelijkheid nog mee wilde nemen bij het zetten van volgende stappen. Maar dit soort ideeën zijn kennelijk te moeilijk voor de huidige mensheid. Die maakt van die ideeën ideologieën, die van ideeën verschillen in dat ze absolute waarheden zijn, waarvan de effectiviteit in de werkelijkheid geen factor van betekenis meer is . Een beetje was goed, meer is dus beter, en oneindig veel meer is oneindig veel beter.

Iedereen met enig gezond verstand weet of begrijpt dat dit niet opgaat. Voor niets en voor nergens - dat deel uitmaakt van de werkelijkheid. In de werkelijkheid is een beetje van een qua gezondheid werkzame stof een medicijn. En veel ervan een vergif. Soms dodelijk, zoals het in deze beide opzichten veel gebruikte insuline.

Ook is voor mensen met ietwat meer dan gemiddeld gezond verstand duidelijk dat de Europese eenwording, in zijn huidige vorm, reeds geruime tijd het punt van medicijn naar vergif heeft overschreden. Als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was het een goed idee. Als Europese Economische Gemeenschap was het vermoedelijk nog steeds een redelijk goed idee, als je in aanmerking neemt dat het ook tot enige binding tussen de Europese landen leidde. Of het economisch verstandig was, was toen al een punt omdat Italië erbij kwam. Tezamen met de aanwezigheid van Frankrijk was dat vermoedelijk al wat te veel van het goede - het "goede leven", wel te verstaan

Echt duidelijk fout ging het al met de overgang van EEG naar Europese Unie. Dat was, zoals puur de naamgeving al laat zien, een politieke stap, en politiek is nog veel hogere mate afhankelijk van algemeen sociale indicatoren als onderling vertrouwen , de mate van samenwerking , de bereidheid tot belastingbetaling, enzovoort. Allemaal indicatoren die onoverkomelijke verschillen laten zien tussen de landen van Noord- en Zuid-Europa . Verschillen die op de korte termijn niet zo direct naar buiten komen, maar op de langere termijn door accumulatie tot problemen leiden met een zekerheid die bijna dezelfde is als dat de getijdenwerking uiteindelijk de maan op de aarde zal laten storten.

Er zijn een aantal argumenten die aan die zekerheid ten grondslag liggen. Je kan wijzen op de grootschaligheid, en de overbekende nadelige gevolgen die dit meestal heeft . Je kan wijzen op de lange bestuurslijnen, waarvan de toename, zoals bekend, leidt tot exponentieel grotere problemen. Op de van nature erbij horende sterke toename van de bureaucratie. Je kan wijzen op de ernstige tekortkomingen van politici bij het besturen van hun eigen veel kleinere staten, waarna je zeker bent dat ze het op dat hogere niveau nog veel slechter zullen doen .

Je kan een intensionele, theoretische, vorm van bewijs geven (uitleg: , onderste plaatje) door het idee zelf aan te vallen: door erop te wijzen dat een verenigd Europa de diepste wens was van mensen als Napoleon en Hitler.

imperiumEn je kan ook de extensionele methode van bewijs hanteren (uitleg: , bovenste plaatje) -  de praktische methode van "wijzen": kijk naar de vergelijkbare entiteiten als Amerika, China en Rusland, en wat voor weerzinwekkende entiteiten dat zijn .

Je kan wijzen op de fundamentele verschillen in algemene, sociale en economische cultuur, die alleen met dwang overkomen kunnen worden .

Je kan wijzen op het feit dat Europese leiders en bestuurders ieder probleem veroorzaakt door recente stappen in de Europese eenwording wensen op te lossen door nog meer Europese eenwording, een regelrechte denkafwijking .

Je kan wijzen op de talloze leugens die er in het kader van de EU verkondigd worden , onder begeleiding van het argument dat hoe meer er voor iets gelogen moet worden, hoe minder het deugt. Of op de nog weerzinwekkender vormen van de propaganda ervoor .

imperiumJe kan wijzen op het rabiate neoliberalisme dat ermee gepaard gaat , bedacht door figuren als Milton Friedman , gebruik van gemaakt door figuren als George Soros , en onder leiding van bestuurders afkomstig van Goldman Sachs .

Je kan wijzen op het feit dat Europa gebruikt wordt om een crisis veroorzaakt door banken en rijken op te lossen door de rekening door te schuiven naar de burgers .

Deze argumenten gelden al heel lang. Iedereen met enig gezond verstand kan ze begrijpen. Iedereen met enig gezond verstand kan ze bedenken, als hij er de moeite voor neemt.

Desalniettemin is het proces van de Europese eenwording gestaag doorgegaan. De Europese oligarchie wil er zelfs mee doorgaan nu bewezen is dat het niet deugt. Daarin van harte gesteund door vrijwel de gehele Europese media .

Voor degenen die aan al deze argumenten nog niet genoeg hebben is daar naar aanleiding van de Europese crisis eind 2011 een voor ieder zichtbaar en begrijpelijk argument bij gekomen. Het komt uit een gezien de functie ervan hoogst betrouwbare bron: Europese Commissie voorzitter José Manuel Barroso (de Volkskrant, 29-09-2011, voorpagina):

  Barroso: meer macht voor Brussel

Alleen als de EU-landen meer macht afstaan aan Brussel zullen ze de eurocrisis overwinnen. Hun vetorecht moet verdwijnen en de Europese Commissie moet de economische regering van de Unie worden. 'We mogen de EU niet in gevaar laten brengen door onze generatie politieke leiders', aldus voorzitter Barroso van de Europese Commissie.

Er is geen enkele twijfel wat de portee is van dit voorstel. Die portee is dat nationale politieke leiders, gekozen door de burgers van hun landen, niet meer mogen beslissen of ze al dan niet iets te zeggen hebben over besluiten genomen door de Europese Commissie. De Europese Commissie onder leiding van haar voorzitter. Onder leiding van haar voorzitter: José Manuel Barroso.

En om alles voor echt iedereen helemaal duidelijk te maken, nam hij er de passende pose bij aan:

Waar het streven naar Europese eenwording al door diverse waarnemers, zoals Amerikaans topeconoom Paul Krugman is omschreven als een ondemocratisch eliteplan, lijkt dit nog een stap verder gaan. Waarbij het duidelijk is dat een stap die verder gaat dan "ondemocratisch eliteplan" een stap is in de richting van het begrip "staatsgreep". Een staatsgreep door de anti-democratisch elite . De Europese oligarchie. Die als "Europese Parlement" er een ovatie voor over had . En waarvoor zelfs nu een enkele eurofiel waarschuwt (de Volkskrant, 14-11-2011, column door Sheila Sitalsing):
  Neuro

...    Waar ik me veel grotere zorgen over maak dan over 'de markten', is de Frankfurtgroep. Dat is het informele clubje van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, waar af en toe anderen mogen aanschuiven, zoals José Manuel Barroso (Europese Commissie), Mario Draghi (ECB), Christine Lagarde (IMF) en Jean-Claude Juncker (Eurogroep). Zij maken de dienst uit. Zij vormen het vanouds gevreesde directorium van de grote landen, dat buiten alle formele kaders om regime change in Europa zit te stimuleren.

En een paar dagen na deze alarmkreet doet Barroso zijn volgende stap (de Volkskrant, 17-11-2011, van verslaggever Marc Peeperkorn):
  Barroso vreest openlijk voor einde van de euro

De leiders van de eurolanden hebben nog drie weken om vergaande maatregelen te nemen die de eurocrisis bezweren. Blijven die uit, dan verdwijnt de euro, aldus voorzitter Barroso van de Europese Commissie.
    In een dramatisch getoonzet slot van een debat woensdag met het Europees Parlement verklaarde Barroso dat de eurolanden hun financieel-economisch beleid in hoge mate op elkaar moeten afstemmen. 'Zonder dat kunnen we de gemeenschappelijke munt niet overeind houden. Het uur van de waarheid is daar. Ofwel accepteren de landen een economische unie met volledige discipline, afstemming en integratie, of ze zetten de euro op het spel.'

Het mes op de keel - van degenen die dol zijn op dit soort bloed:
  De europarlementariërs verwelkomden de oproep van de commissievoorzitter. Christen- en sociaal-democraten, liberalen en groenen benadrukten dat de Europese Commissie de spil moet zijn van de economische regering die over de eurozone waakt.

En dit alles ter invoering van de invoering van het neoliberale model, waarin werknemers slaven zijn van het soort mensen als werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes en de oligarchen waar hij voor staat (de Volkskrant, 12-11-2011, van verslaggevers Wilco Dekker en Ben van Raaij):
  Invloedrijkste Nederlander van 2011: Bernard Wientjes

Bernard Wientjes is de invloedrijkste Nederlander. De VNO-NCW-voorman staat voor het tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. ...
    De werkgeversvoorman bepleit in het interview ook 'een federatief Europa, een United States of Europe' als antwoord op de financiële crisis. 'Ik wil een Europese president, een Europees leger en een Europees beleid voor economische en buitenlandse zaken. (...) We missen nu slagkracht.'

Dat Europese leger zal inderdaad zorgen voor slagkracht: soldaten uit landen als Polen en Roemenië die profiteren van het Europese Imperium kunnen dan ingezet worden tegen de burgers uit landen zoals Nederland als deze in opstand komen tegen de brandschattingen van het Imperium. En ondertussen open grenzen voor goedkope arbeidskrachten, zodat die dure Europeanen eruit gegooid kunnen worden .

Een enkel voorbeeld van de mogelijkheden die een klein beetje gezond verstand bieden om deze situatie toe te lichten (de Volkskrant, 22-10-2011, door Martin Sommer):
  Europa is een ambtenaar

...    Toen de euro begon, was het idee dat de eurolanden vanzelf naar elkaar toe zouden groeien. Convergentie heette dat. Nog zo'n modewoord: benchmarking. De goeden houden de slechten bij de les. Allemaal vergeten en niks van terechtgekomen. Nationale politiek bleef nationale politiek. Griekse politici hebben nooit de aanvechting gehad Nederlandse kiezers iets te beloven. Begrijpelijk, daar lagen hun belangen niet.

De fout gemaakt in het aanloopproces. Voor iedereen waarneembaar.
  Hierover schreef de Fransman Jean-Marie Guéhenno al in 1994 zijn even sombere als briljante boek Het einde van de democratie. Toen al voorspelde hij het spoedige eind van een Europese munt die er nog niet eens was. Alleen met een gezamenlijke budgetverantwoordelijkheid zou zo'n munt kunnen bestaan (precies de kwestie nu). Die gezamenlijkheid zou moeten wortelen in een gevoelde Europese lotsverbondenheid. Die is er nu eenmaal niet. Er is geen Europese geschiedenis, geen Europese identiteit, er is nog steeds gehannes over waar de grens van Europa nu eigenlijk ligt.

Een voorspelling van de soort dat als je een bak met brokken neerzet voor de hond om 's avonds op te eten en je gaat 's morgens de deur uit, dat die brokken de avond niet zullen halen.
  Er is geen Europese politiek maar de Europese Unie bestaat wel. Wat Guéhenno al in 1994 voorzag en wat zich nu voltrekt, is de komst van Europa als nieuwe vorm van een ouderwets keizerrijk. Zonder hart, zonder richting. Gestuurd door ambtenaren, regels en procedures, niet door een machtskern die de uitdrukking is van het sociaal contract tussen volk en bestuur.

De toestand zoals deze nu al voor bijna de volle honderd procent is. Wat inmiddels zo'n tweederde van de bevolking in de meeste landen ook beseft. Maar niet dit soort mensen:
  Belangrijker is wat Guéhenno over de zogeheten federalisten schrijft. Voorstanders van meer Europa, zoals Sophie in 't Veld, denken dat een democratische EU heel wel mogelijk is. Meestal wordt dan gedacht aan de Verenigde Staten.

'Voorstanders van meer Europa' is een eufemisme voor (meestal rabiate) EU-ideologen. En wie meent zich te kunnen beroepen op de Verenigde Staten, heeft een bord voor de kop ter dikte van de oceaan richting dat continent - het is de entiteit die meent overal naar lieve lust te kunnen bombarderen zodra het in het eigenbelang uitkomt.
  Voorstanders van meer Europa...denken dat een democratische EU heel wel mogelijk is. ... Guéhenno vindt dat een luchtspiegeling.

Dat heeft als voorspelling de waarde van het voorspellen van de zonsopgang van morgen: een structuur als die van Europa roept per definitie antidemocratische sentimenten en krachten op .
  De verknooptheid van markten, internationale organisaties en financiële instellingen maakt dat het idee van Europa als 'een soort democratisch eiland' inmiddels net zo ouderwets is als dat van de soevereine natie.

En hier gaan ook deze commentatoren, Guéhenno en Sommer, de fout in met hun neiging om binnen de redelijk begaande paden te blijven. Ze gaan uit van de onveranderbare werkelijkheid van de huidige organisatie van de financiële wereld. Een werkelijkheid die gebaseerd is op de vrijheid voor particuliere instellingen om te manipuleren en frauderen met geld en waardepapieren . Iets dat een groot deel van de geschiedenis ondenkbaar zou zijn geweest, en dat in de huidige tijd met instantane communicatie en de bijbehorende instabiliteit in financiële marktprocessen onmiddellijk afgeschaft moet worden: geld is vertrouwen en vertrouwen kan alleen geborgd worden door de gemeenschap als geheel, niet door een kleine elite daarbinnen. En zolang de verschillen tussen de gemeenschappen van de diverse natiestaten zo groot zijn als nu in Europa, moet iedere staat en gemeenschap voor zich die borg afgeven, anders eindig je per definitie met de situatie dat de burgers van de ene staat betalen voor die in de ander, een situatie die tot conflicten moet leiden.

De noodzaak die de huidige EU-oligarchie en ideologen nu veronderstellen aangaande een verdere eenwording is dus gebaseerd op meerdere kwaden: de ideologie van groot is beter, wens tot heersen van de elite, en de macht van de elite over het geld. Alle drie zijn kwaden van de ergste soort. De kwaden die leiden tot overbekende misstanden uit de geschiedenis, en de nauwelijks minder bekende kwaden uit de toekomst zoals voorspeld in vele sciencefiction verhalen die natuurlijk niets anders zijn dan de verbeeldingen van mensen hoe het met het doortrekken van huidige trends in de toekomst zou kunnen gaan. En dan is dat beeld duidelijk: de Galactische Republiek uit Star Wars staat op het punt het Galactische Imperium te worden (Wikipedia).

Vermoedelijk is het met de natiestaat, in zijn Noord- en West-Europese vorm, hetzelfde als voor het bekende adagium over democratie: het is misschien geen optimaal en in vele opzichten misschien zelfs geen goed stelsel, maar het is op dit moment het beste wat we hebben en er is geen goed zicht op iets beters. Wat de nek omgedraaid moet worden, is de vrijheid van particuliere instellingen

Een Europees alternatief van dit moment is dat in ieder geval net zo min. Het Europese alternatief is, om precies te zijn, het tegenovergestelde.

Het huidige Europese alternatief is het Europese Imperium: een Rijk van het Kwaad uitleg of detail .


Addendum mei 2016
In afwachting van een verzameling van additionel "imperiale" uitsprkaen van EU-leiders, hier een enkel voorbeeld - aan het woord is de nieuwe EU-chef, de opvolger van barroso: Juncker (GeenStijl.nl, 06-05-2016, door Pritt Stift uitleg of detail):
  Juncker overtreft zichzelf: 'Premiers luisteren teveel naar nationale bevolking'

... De EU is een overheid opzoek naar een land. Maar wellicht is het voor iedereen beter als het gewoon een overheid blijft, zonder land. Zeggen wij niet, dat zegt Juncker. "It's a quite common opinion in Brussels that the EU always has problems with its member states and our lives would be much more comfortable without member states." ... "Prime Ministers must stop listening so much to their voters and instead act as “full time Europeans.”" ... "Elected leaders are making life “difficult” because they spend too much time thinking about what they can get out of EU and kowtowing to public opinion, rather than working on “historic” projects such as the Euro." ... "We have full time Europeans when it comes to taking, and we have part-time Europeans when it comes to giving." ... "Too many politicians are listening exclusively to their national opinion. And if you are listening to your national opinion you are not developing what should be a common European sense and a feeling of the need to put together efforts. We have too many part-time Europeans."

Natuurlijk niet in de overige media, die zulke duidelijke taal schuwen als ware het het zuiverste gif. Wat het natuurlijk ook is: gif voor de democratie.


Addendum juli 2016
We hoeven niet meer ons best te doen om aan te tonen dat het Europese Neoliberale Imperium een stuk gereedschap van de Joodse financiële wereld is. Ze voelen zich zo zeker van de vrijstelling van kritiek ("Antisemitisme!", "Holocaust!") dat ze het gewoon toegeven (de Volkskrant, 11-07-2016):
  ... topfunctie Barroso bij bank

De toetreding van José Manuel Barroso, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, tot het bestuur van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ... De bank maakte vorige week bekend dat Barroso niet-uitvoerend voorzitter wordt van de internationale tak van het bedrijf.
    Daarmee krijgt Barroso een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris in het Nederlandse stelsel. Barroso was tien jaar lang voorzitter van de Europese Commissie, tot 2014, en daarvoor was hij premier van Portugal.    ...

Ook het vervolg schrijft de Volkskrant gewoon allemaal zelf op:
  Barroso is niet de eerste die van de Europese Commissie naar Goldman Sachs vertrekt en ook de personeelsuitwisseling van Goldman Sachs met de Europese Centrale Bank is opvallend. Mario Draghi, de huidige bestuursvoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) werkte tussen 2002 en 2005 als vicepresident Europa van Goldman Sachs. Kort daarna werd hij president van de centrale bank van Italië. Mario Monti, voormalig Europees Commissaris voor de mededinging en ex-premier van Italië, was jarenlang adviseur van Goldman Sachs, net als Otmar Issing, ex-bestuurder van de ECB, en Karel van Miert, eind vorige eeuw vooraanstaand Europees Commissaris, idem.

Niets aan toe te voegen.
  Goldman Sachs is een buitencategorie onder de banken. Het bedrijf staat symbool voor het financiële kapitalisme.

Wel wat aan toe te voegen: het Joodse financiële kapitalisme.
  Gedurende de kredietcrisis speelde de bank een paar omstreden rollen. Zo hielp de bank de Griekse regering met valutaswaps die het land enorm veel geld kostten en mede in de crisis stortten.De bank speelde ook een rol bij de zogenoemde 'herverpakte' hypotheken in de VS, een van de belangrijkste oorzaken van de crisis die in 2008 losbarstte.

Het verrotte Joodse financiële kapitalisme.
    En een maand later (Elsevier.nl, 06-08-2016. uitleg of detail ):
  Waarom EU vreest voor Brexit-invloed op Zwitserland

De Britse stem voor een Brexit kan consequenties hebben voor de Zwitserse onderhandelingen met de Europese Unie. ...
    Zwitserland stemde in februari 2014 met een nipte meerderheid van 50.3 procent voor het inperken van EU-migratie naar het Alpenland. Tegelijkertijd wil Zwitserland ook de toegang behouden tot de interne vrije markt van de EU.    ...

‘Toegang tot vrije markt kan niet zonder vrij verkeer personen’
‘Eigenlijk krijgt Zwitserland een ‘Cameron light’-deal’, zegt een EU-bron die dichtbij de onderhandelingen staat tegen Politico. ... De EU hoopte daarmee tevergeefs een Remain-stem af te dwingen bij de Britse kiezer.
    Zowel de Britten als de Zwitsers willen controle over het aantal EU-migranten dat hun land binnenkomt, maar willen tegelijkertijd toegang tot de Europese interne vrije markt. De EU blijft er echter op hameren dat vrije verkeer van personen, een van de kernwaarden van de Unie, een voorwaarde is voor de toegang tot de markt.    ...

Er is maar één cultuur waarvoor vrije (im)migratie een absolute voorwaarde voor alles  is - zelfs voor het materiële belang van handel: de Joodse cultuur:
    Het Europese Imperium is een Joodsistisch Imperium!
    En een paar maanden later nog een "tentakel"-berichtje (Telegraaf.nl, 27-09-2016. uitleg of detail ):
  Contact Barroso-Goldman al ouder

José Manuel Barroso onderhield al toen hij voorzitter van de Europese Commissie was warme, geheime contacten met zakenbank Goldman Sachs. Dat blijkt uit correspondentie tussen Barroso en Goldmanbaas Lloyd Blankfein die de Portugese krant Publico heeft bemachtigd.   ...

De Joden regeren Amerika én Europa.
    En ze hebben heel trouwe vazallen in Europa (rt.com, 29-11-2016 uitleg of detail - via GeenStijl uitleg of detail ):

  Rebuild EU into ‘empire of good’ in face of Trump presidency – MEP Verhofstadt

Guy Verhofstadt, a fierce critic of President-elect Donald Trump, says that with the prospect of the incoming US administration the EU should be rebuilt into “an empire of the good.” One of its tools would be a European defense union, Verhofstadt said.
    Verhofstadt – who heads the Alliance of Liberals and Democrats for Europe at the European Parliament...
    "The same with defense. Let's create a European defense union, let's take on our responsibilities... Let's become an empire, an empire of the good and not of the bad."    ...

Precies dezelfde doelstelling en misschien zelfs dezelfde woorden als van Napoleon en Hitler.
    Hier zijn nog een paar citaten uit dit Mein Kampf:
  "They reality of today is that the EU as union doesn't exist. What exits is a loose confederation of nation states," the former Belgian PM argued, saying that the centralization of power he proposes would not necessarily compromise national governments.

"That is majority ruling, a government, a treasury, a common defense – that doesn't mean member states will disappear, they will not disappear, but there has to be a balance between the efficiency in which we can take decisions at a federal level and the autonomy and identity of our member states," he promised.   ...

Not only do they like each other, they also have one thing in common. Bashing and destroying our way of thinking, our values, our European liberal democracy,” Verhofstadt said, adding that inside of Europe there was a “fifth column” of “cronies” of the three leaders.

Het is glashelder: we moeten op zoek naar een nieuwe Graaf von Stauffenberg, voor het te laat is, en we met een nieuw Berezina of Stalingrad zitten ...
    En nog een bewijs van de kwaadardighied van het Imperium dat te mooi is om elders te plaatsen (de Volkskrant, 09-01-2017, door Coen de Jong, is politicoloog en historicus)
  Ministerie van Waarheid: nee dank u

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker roept sociale media bedrijven als Facebook, Twitter en Google op nepnieuws actief te bestrijden. Nepberichten over Clinton en Obama zouden de Amerikaanse verkiezingen hebben beïnvloed. ...
    In Duitsland broeden de regeringspartijen CDU en SPD op een wetsvoorstel om platforms als Facebook fake news binnen 24 uur te laten verwijderen, op last van boetes oplopend tot 500.000 euro. Der Spiegel meldt dat minister van Binnenlandse Zaken De Maizière een heus Abwehrzentrum gegen Desinformation wil inrichten bij het Bundeskanzleramt van Angela Merkel. ...

Zoals de auteur al stelt: het voorstel betreft het oprichten van een Ministerie van Waarheid. Rgelrecht uit 1984 van George Orwell.
    Kom op Graaf ... Waar blijf je ...?
    En oh ja:
  Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker ... En nu wil Rusland via nepnieuws de verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland manipuleren ten gunste van anti-Europese partijen als Front National, AfD en PVV. Guy Verhofstadt noemt nepnieuws onderdeel van hybride oorlogsvoering door Rusland.

Ze willen echt Napoleon en Hitler gaan navolgen ...

En ze erkeennen dat ze bezig zijn geweest met het Coudenhove-Kalergi plan uitleg of detail : de verwijdering van de blanke bevolking en vervanging ervan door gekleurde immigranten (de Volkskrant, 25-01-2017, door Marc Peeperkorn):

  EU wil einde aan 'migratieveerdienst' uit Libië

Nog voor de zomer moet de stroom vluchtelingen die naar Italië komt worden ingedamd, zal de Europese Commissie woensdag verkondigen. ...

Oftewel: dat hadden ze allang eerder kunnen doen, maar dus niet willen doen. Kijk maar:
  Gezien de urgentie deinst Tusk niet terug voor maatregelen die tot voor kort onbespreekbaar waren ...

En wat veroorzaakt die urgentie:
  Zo niet, waarschuwt Muscat, dan blazen Marine Le Pen en Geert Wilders - op het pluche gezet door miljoenen boze burgers - het hele Europese project op.

Juist ja ...

Tijd voor die boze burgers om dat Europese Imperium op te blazen op welke manier dan ook.