Terreuroplossing

Deze redactie heeft een paar aanslagen door moslims overgeslagen qua commentaar.

Het was toch al ruimschoots duidelijk dat er maar één oplossing is voor het terreurprobleem en alles wat daar omheen zit.

Deze aanslag in Nice op Quatorze Juillet 2016 door een gewone moslim met een gewone vrachtwagen maakt het van gewoon duidelijk tot volkomen duidelijk.

Desondanks, voor de hardnekkige gelovers, argumenten.

Net zoals bij willekeurig welke andere moord draait het om het motief.

Daarvan zijn er twee stuks: ëén religieus en één sociaal.

Het religieuze motief is dat voor moslims de islam de zin van hun leven is. De westerse maatschappij en haar waarden staan lijnrecht tegenover die waarden van de islam.

Dus het bestaan van de westerse maatschappij en van de westerse mens is een ontkenning van de zin van het leven.

Voor moslims.

ISLAM IS OCCIDENTOFOBIE


De tweede reden voor de terreur en aanverwante is de sociale.

Moslims blijken als groep een blijvende grote achterstand te hebben op blanke Europeanen waarvan de blijvendheid steeds duidelijker wordt. Maar uit hoofde van hun religie en verdere cultuur beschouwen ze zichzelf of gelijkwaardig of zelfs superieur aan de ongelovige blanke Europeanen. Dus is hun achterstand de schuld van discriminatie en onderdrukking door de blanke Europeanen. En koesteren ze een snel groeiende afkeer van de blanke westerse Europeanen uitleg of detail uitleg of detail .

Voor beide problemen zijn er geen oplossingen.

Voor de eerste: het is volkomen ondoenlijk en zelfs onwenselijk om mensen van hun geloof van proberen af te brengen.

Ook is het volkomen onmogelijk om voor moslims op afzienbare termijn iets te doen aan hun sociale achterstand, omdat die achterstand veroorzaakt wordt door matige tot slechte opleidbaarheid, en dat is weer het gevolg van hun godsdienst: waar religie huist, gaat het verstand verloren uitleg of detail .

Er is dus maar één oplossing voor de stille of openlijke woede van de moslims gegroeid door hun verblijf in Europa, gericht op blanke Europeanen: boedelscheiding

Remigratie.

En dat is al minstens tien jaar duidelijk en een jaar of vijf volkomen duidelijk.

Dit voorstellen bracht je tot voor zeer kort een ritje op de mestkar van de media en de elite.

Maar de reden om niet te reageren op de laatste aanslagen was dat deze redactie geen manier zag om die enige oplossing te implementeren, en zoals de zaken nu staan zal op den duur alles gewoon automatisch opgelost worden: er komt een soort van burgeroorlog of opstand tegen de elite en de moslims zullen dan grotendeels verdreven worden.

Maar recent is er toch een mogelijkheid voor vreedzame oplossing opgekomen.

Die oplossing bestaat principieel natuurlijk uit een dwingende maar vreedzame impuls aan de moslims om te verkassen.

En dat verkassen zelf is tegenwoordig doodgewoon en de norm, volgens de elite, dus dat kan het probleem niet zijn.

Die dwingende doch vreedzame impuls is deze:

Remigratie of sterilisatie.

Het probleem is dan vreedzaam en binnen een generatie opgelost.

Plus het zorgt voor het in de hand houden van een ander probleem dat anders uit die hand dreigt te lopen: het sterke fokken door alle gekleurde etnieën en immigranten.

Er dreigt overbevolking. Nu ook van Europa.

Oftewel: het schip moet zichzelf keren, anders zal de wal dat doen.


P.S.
Wie dit generaliseren vindt, kijk hier uitleg of detail .


   Rijnlandmodel - 17 juli 2016


[an error occurred while processing this directive]