WERELD & DENKEN
 
 

Allochtone haat

27 dec.2005

Het begrip vreemdelingenhaat wordt altijd exclusief met autochtonen geassocieerd. Dat is natuurlijk onzin - de processen die tot afkeer of zelfs haat voor vreemdelingenlieden worden door psychologen en sociologen alom als natuurlijk beschreven, onder de beroepsterm xenofobie uitleg of detail , en er is dus geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat allochtone immigranten hierop een uitzondering zouden vormen. Om heel precies te zijn: de allochtone immigranten komen vrijwel exclusief uit sociaal achtergebleven gebieden, waar je zou verwachten dat dit soort primitieve emoties juist meer voorkomt. Onder druk van de politieke correctheid en het multiculturalisme wil men het niet toegeven, maar boerka's, niqaab's en zelfs hoofddoeken, hebben natuurlijk aanzienlijke componenten van vreemdelingenangst en vreemdelingenhaat in zich: "Ik ben bang voor mijn nieuwe vreemde omgeving en ga mij kleden in mijn oude klederdrachten."
    Vanwege die politieke correctheid is het nog steeds nauwelijks mogelijk om op rationele basis over vreemdelingenhaat door vreemdelingen te praten, dus kunnen we hier onder alleen onze toevlucht nemen tot voorbeelden. Daarnaast moet je dan ook nog aantonen dat er een reden voor dit soort gevoelens is - dat gebeurt elders uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 01-05-2004, door Janny Groen en Lidy Nicolasen

Reportage | Moslimjongeren 'Hier geboren moslims realiseren zich nu dat ze altijd tweederangs burgers zullen blijven'

De radicale verleiding

Volgens de AIVD worden moslimjongeren gerecruteerd voor de jihad. Dat is onzin, zeggen zij zelf. Maar dat steeds meer jongeren zich afkeren van de Nederlandse samenleving en hun toevlucht zoeken tot de islam is zonneklaar. 'Negen van de tien jonge moslims haten Nederlanders.'


'Zeg het dan! Nou? Met wie wil je praten? Met hem daar, met hem? Nou vraag het dan: ben jij een radicale moslim?' De ogen van Mohammed Abu Leil schieten vuur. Opgewonden loopt hij heen en weer, schudt handen of grijpt naar armen en wijst links en rechts.
    Het is vrijdagmiddag half drie. De zon schijnt uitbundig als de Rotterdamse Annasr-moskee leegstroomt. Honderden mannen passeren Abu Leil die voor de hoofdingang zijn toneelstukje van ergernis opvoert. Veel djellaba's, veel jongeren. Aan de zijkant verlaten welhaast ongezien de vrouwen de moskee. ...
    Moslimvijandige opmerkingen worden door jongeren feilloos geregistreerd, uitvergroot en becommentarieerd op moslimwebsites als Maroc.nl, Maghreb.nl en Elqalem.nl. ...
    'In Nederland geboren of opgegroeide moslims realiseerden zich plotseling dat ze tweederangs burgers zijn en zullen blijven, hoe hard ze ook hun best doen', verwoordt Mohammed Cheppih (27) de algemene onvrede. Het is een gegeven, zegt hij, waarmee hij makkelijker kan leven dan met de illusie dat moslims gelijkwaardige burgers zijn.
    'Negen van de tien jonge moslims haten Nederlanders', durft Cheppih, vorig jaar even genoemd als de leider van de Nederlands tak van de AEL van Abou Jahjah, onomwonden te zeggen. Cheppih geniet een grote populariteit onder moslimjongeren.


Red.:   Dat is duidelijke taal. De rest van deze verzameling dient slechts ter onderbouwing van deze constatering.

Uit: De Volkskrant, 21-12-2005, van correspondent Fokke Obbema

Reportage | Bekende Franse allochtonen worden uitgejouwd tijdens campagne in Franse voorstad om bewoners tot stemmen te brengen

Kokend van woede beklimt de zwart

...  'Stemmen bij de verkiezingen? Maar op wie dan wel? Er is helemaal niemand die ons vertegenwoordigt.'
    De reusachtige, zwarte jongen kookt van woede. Hij is op het podium geklommen van het gemeenschapshuis van Clichy-sous-Bois, de voorstad van Parijs waar eind oktober de rellen uitbraken die Frankrijk enkele weken tot wereldnieuws maakte.
...   Maar wat een exercitie in verantwoord burgerschap had moeten zijn, ontaardt ten overstaan van tientallen tv-camera's en fotografen al snel in chaos.
    Want de zwarte reus die het debat inzet, geeft niet alleen af op de politiek, maar ook op de vijftien goedwillende artiesten op het podium die willen uitleggen hoe belangrijk stemmen is. 'Waarom zijn jullie hier vandaag wel en hoorde ik niemand van jullie vorige maand, toen het er hier heet aan toeging?', vraagt hij dreigend, terwijl hij. zich naar het midden van het podium beweegt.
    Rapper Starr durft tegen hem op te staan en zegt 'dat het erom gaat' dat wij er vandaag zijn'. De reus neemt daarmee geen genoegen, waarna organisatoren en vrienden hem met de grootste moeite van het podium weten af te duwen. ...
    Tegen die tijd is de chaos in de zaal zo groot dat de organisatoren het hopeloze inzien van hun voornemen een debat met de jongeren van Clichy-sous-Bois te organiseren, zo'n zeven weken na de rellen.


Red.:   Voor andere aspecten van dit verhaal, zie hier uitleg of detail en hier uitleg of detail .
    Nog wat duidelijke taal:


De Volkskrant, 22-12-2005, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

‘We haten jullie, dat is het wel zo’n beetje’

Hadden de verdachten een specifieke band? Zonder aarzelen antwoordt Samir A., die als getuige is opgeroepen in het Hofstadproces: ‘Misschien dat we allemaal werkloos waren.’ Maar was er nog meer gemeenschappelijks, wil de rechter weten. ‘We hebben dezelfde ideologie’, reageert Samir A. ‘We verwerpen jullie systeem en we haten jullie. Dat is het zo’n beetje.’
    Officier van Justitie Plooy vraagt door op de haat. ‘Wilt u uitleggen wat u in ons systeem haat?’ Samir: ‘Alles. Het feit dat mensen het recht denken te hebben wetten te maken, terwijl jullie niet beter zijn dan eh, dit bekertje water.’ ...


Red.:   Merk overigens op dat de allochtone gemeenschap na sterk aandringen wel zijn afkeuring over de extremistische daden van hun radicale groepsgenoten hebben uitgesproken, maar nog nooit hierover. Er bestaat de stellige indruk dat zwakkere versie van de haat van Samir A. daar heel gewoon zijn, en waarschijnlijk zelfs een overheersend gevoel zijn. Waar het om draait is 'Het feit dat mensen het recht denken te hebben wetten te maken, terwijl jullie niet beter zijn dan eh, dit bekertje water.' Want de wetten komen van Allah, natuurlijk. En het is deze houding die niet alleen Samir A. heeft, maar de de hele islamitische gemeenschap, want dat is de kern van het geloof. En het is datgene dat de islam tot een gevaar voor de staat maakt .
    Tussengevoegd, van dezelfde man een kleine twee jaar later:


Uit: Dagblad De Pers, 09-08-2007, door Myrthe Hilkens

Hiphop | ’Het is wachten op Mohammed C.’

Schijt aan de overheid

Zwaaiend met bijlen en messen vecht rapper Appa zich met ‘Schijt aan de Overheid’, voor de tweede keer, binnen 24 uur naar de hoogste regionen van YouTube Nederland. ‘Zijn aanhang is enorm.’


‘Terrorist’ staat er op zijn T-shirt en Appa’s ogen spuwen vuur als hij de belangrijkste zin uit het refrein van zijn nieuwe single scandeert. ‘Ik heb schijt, aan de overheid.’ Naast hem staat Sjaak, collega MC en ook van Marokkaanse afkomst. Hij verdient geld met de handel in soft- en harddrugs, verhaalt hij in het nummer. Op de achtergrond laten jongens, sommige met Palestijnse sjaal voor het gezicht geknoopt, bijlen, honkbalknuppels en messen zien. Ze gooien iemand in de achterbak van een auto, slaan en schoppen hem. Appa staat ter beschikking van de straat en rapt over politici. Hij poept op ze, zegt ie, zoals Bush op de Europese Unie.
    Een eerdere clip van de MC uit Amsterdam-Noord trok behoorlijk wat bekijks. Bijna een miljoen jongeren downloadden Schuif aan de Kant, en 24 uur nadat Appa woensdag Schijt aan de Overheid op YouTube zet, staat de clip op nummer vier in de online hitlijst.
    ‘Het is geen tv-materiaal, nee’, lacht hij. Appa is een populaire jongen met riante achterban in de Nederlandse achterstandswijken. Zijn teksten zijn regelmatig agressief en hij trekt daarmee door het hele land volle zalen. ‘Waarom ik me zo manifesteer? Wat dacht je van onderhuids racisme? Afgewezen voor banen omdat je naam islamitisch klinkt, geweigerd worden bij clubs, politieagenten die je anders behandelen en leven in een armoedige wijk, terwijl Bos praat over hoe goed het gaat met de economie.’
    Net nog, bij de kapper, ging het gesprek over de meest recente uitspraken van Geert Wilders. ‘De Koran verbranden, die man is een aandachtsgeil hoertje en de media geven hem keer op keer een podium. Wat moeten wij hiermee? Onze bek houden en vertrouwen op het rechtssysteem? Hoe lang is dit nu al gaande?’
    Als Appa, op straat betekent het dronken maar hij staat voor de kater, over ‘wij’ spreekt doelt hij op de moslimgemeenschap in Nederland. ‘Als ik Wilders ooit tegenkom, is ‘ie van mij. Ik zweer je, ik pak hem aan. En er zijn meer mensen bij wie die behoefte groeit. Men moet niet raar opkijken als Mohammed C. binnenkort opstaat. Als iemand een kogel door z’n fokking kop schiet, vind ik dat niet erg.’ ...
    Appa waarschuwt al een poosje voor ontsporing in probleemwijken. ‘Meer dan de helft van de jongeren in de steden groeit op zoals ik. We zijn het zat. De ketel kan ontploffen.’


Red.:   En nog wat vuilbekkerij van deze autochtonenhater


Uit: De Volkskrant, 15-08-2007, door Douwe Douwes

Justitie laat rapper niet meer toe in gevangenis


De rapper Appa wordt niet meer uitgenodigd om workshops in jeugdgevangenissen te geven. Het ministerie van Justitie heeft besloten niet langer met hem samen te werken.
    Vorige week kwam de Appa in het nieuws, toen Geert Wilders aangifte tegen hem deed wegens bedreiging. Appa had over de politicus gezegd: ‘Als ik Wilders ooit tegenkom, is ‘ie van mij. Ik zweer je, ik pak hem aan.’
    In een persbericht ontkende Appa dat hij Wilders fysiek heeft bedreigd. ‘Ik pak Wilders inderdaad aan als ik hem zie, maar ik heb nooit gezegd dat ik hem iets fysieks aan zou doen. Het is kenmerkend voor de toenemende polarisatie in onze maatschappij dat een dergelijke uitspraak van een moslim meteen wordt opgevat als doodsbedreiging.’
    Appa is populair onder moslimjongeren. Zijn nieuwe nummer Ik heb schijt (aan de overheid) verscheen vorige week op de internetsite youtube.com en is al duizenden keren bekeken. Het nummer Schuif aan de kant, dat een jaar geleden op het internet werd gezet, trok honderdduizenden kijkers.    ...


Red.:   Overigens: dat van armoede in de achterstandwijken in het vorige artikel is natuurlijk maar een excuus. Vroeger woonden er mensen met niet heel erg verschillende maatschappelijke positie in die wijken, want daar waren ze ook voor bedoeld, maar toen was er heel weinig sprake van dit soort verschijnselen. De ware oorzaak zit dieper, zoals de volgende bron laat zien:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2007, door Etienne van Heerden

Waarom zoeken Amsterdammers bescherming achter een boekenberg? Heerst in de stad die altijd verliefd was op het andere, nu de angst voor al wat vreemd is, vraagt de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van Heerden

Kaapse zwarte wind in Amsterdam

...   Nu wordt het ingewikkelder. Amsterdam is altijd verliefd geweest op het vreemde. Zo lang het vreemde niet al te weerloos maakte. Die angst die liefde heet kent Kaapstad ook. ...
    Hoe Kaapstad zijn paradoxale liefde voor het andere en zijn angst voor de ander verzoent, zal de toekomst uitwijzen. Kaapstad wordt overspoeld door makwerekwere. De term voor vreemdelingen, voor mensen die in Nederland allochtonen worden genoemd.
    Hoe gaat Amsterdam om met zijn liefde voor het vreemde? Ook in Amsterdam zie ik makwerekwere. In Hotel Krasnapolski, waar ik graag in de lounge zit te werken, zitten ze in hun designer jeans, erotische laarzen en met een hoofddoek om die de aan" dacht vestigt op chocoladeogen. De oosterse meisjes.
    Ik zie makwerekwere ook in de cafés van Amsterdam, waar die innemende heren met hun dienblad algauw doorhebben dat je geen Nederlander bent en je dingen vertellen die ze nooit een Nederlander zouden toevertrouwen. Ook in de restaurants vlak bij het Leidseplein blijken de Italianen van het Italiaanse restaurant eigenlijk oosterse kerels, woedend op alles wat Amsterdams en westers is. Het zijn dingen die Amsterdammers volgens mij zelden uit de eerste hand horen. Het is een wind die van ver komt aanzetten.


Red.:   Hier staat met zoveel woorden: wat allochtonen werkelijk voelen krijg je als Nederlander niet te horen. En wat ze (of op zijn minst een groot deel) voelen is (even de referentie naar de specifieke locatie "Amsterdam" vervangende) "woede op alles dat dat Nederlands en westers is".
    Maar wat hier ook uit blijkt is dat het niet om de achterstand gaat, want deze mensen hebben een redelijke baan in de binnenstad van Amsterdam. De hoogstvermoedelijk oorzaak van de haat is cultural defeat: ze hebben een eigen cultuur waar ze trots op zijn, en die cultuur legt het voor hun eigen ogen af tegen de westerse cultuur. En dat is een uitstekende reden voor haat.
    Nog wat meer voorbeelden ter bevestiging:
 

De Volkskrant, 08-12-2005, door Michèle Vianès, president van Regards de femmes (Parijs)

Banlieues in opstand? Boosdoener: etnicisme

...    Wee de onafhankelijke vrouwen die aanspraak maken op hun rechten als Franse vrouwen, wee hun die met een niet-moslim trouwen. Het uitdrukkelijke bevel aan meisjes vanaf hun kinderjaren: 'Als jij met een Fransman trouwt, dan lig je wat ons betreft in het graf!' is er een vol dreigementen. Hoe zou men zich nog moeten verbazen over het feit dat jongeren geen oriëntatiepunt kunnen vinden, als zij door hun ouders niet als Fransen worden gezien. De Fransen, dat zijn immers de anderen!


Red.:   Oftewel: vreemdelingenhaat, maar dan van de allochtonen.


De Volkskrant, 17-01-2006, van een verslaggever

Spoedberaad Cohen over Marokkanen

Burgemeester Cohen heeft alle veertien stadsdeelvoorzitters van Amsterdam vandaag bijeengeroepen voor spoedoverleg over escalerende problemen met Marokkaanse jongeren. Aanleiding is nieuwe onrust in de Diamantbuurt en in Slotervaart in Amsterdam-West.


In beide stadsdelen heersen onlustgevoelens onder jongeren over het optreden van de politie. Vooral de strengere controle van het identiteitsbewijs wordt ervaren als discriminerend. ...
    In november vorig jaar kwam een 18-jarige Marokkaan uit de Diamantbuurt om het leven toen hij in een gestolen auto op de vlucht was voor de politie. Hij verongelukte. Twee weken geleden kwam in Slotervaart een 17-jarige Marokkaan om het leven toen hij met zijn scooter vluchtte voor een agent in burger. Beide incidenten hebben veel kwaad bloed gezet in de Marokkaanse gemeenschap. ...
    De voorzitter van stadsdeel Oud-Zuid, Emile Jaensch (VVD), zei gisteren ‘vrij radeloos’ te zijn over de situatie. Hij doelde daarbij met name op de ‘groeiende intolerantie van de jongeren tegenover de Nederlandse samenleving’, zo zei hij.


Red.:   Die ze ook in de studio durven uitschreeuwen, verzekerd als ze zijn van de steun van de politiek-correcten:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2007, rubriek TV door Wim de Jong

Revolutie op zaterdag

Tussentitel: Suri’s en Moccro’s niet gauw samen op barricaden

... bij de RVU Boter, kaas en eieren uitgezonden. ... in geen enkel ander tv-programma wordt door Surinamers, Antillianen en Marokkanen zo openlijk en hartstochtelijk afgegeven op hun nieuwe vaderland als in Boter, kaas en eieren.
    Mag tegenwoordig in onze moskeeën niets over onze samenleving worden gezegd wat als opruiend kan worden uitgelegd, in Boter, kaas en eieren wordt voor een staatsgevaarlijke opvatting de hand nog niet omgedraaid. De Marokkaanse rapper Appa riep in de aflevering van dit weekeinde (30 duizend kijkers) op om ‘net zo lang te trappen en te slaan tot het systeem gebroken is’. Assimilatie tussen autochtonen en allochtonen werkt volgens de zanger nou eenmaal niet, aangezien het alleen maar een trucje is om morrende minderheden onder de duim te houden.
    Ook Parool-columniste Ellin Robles en Kwakoe-directeur Urvin Vyent verkondigden in die uitzending geen heil te zien in de rechtspraak, omdat in Nederland ook ‘rechters worden geleid door vooroordelen en vreemdelingenhaat’, zoals Robles het fijntjes verwoordde. Het advies derhalve ook van deze Amsterdamse Surinaamse: ‘De beuk erin!’ .... En geheel in stijl spreekt iemand als Robles ook van een ‘zoon’ en een ‘broeder’ wanneer ze Appa vanwege diens extremistische denkbeelden lof toezwaait.
    Behalve militant is Boter, kaas en eieren gelukkig vooral ook nog een beetje lachwekkend. Zo is het nog niet geheel vanzelfsprekend dat Suri’s en Moccro’s ook echt samen op de barricaden klimmen. Want de Suri’s blijken nog best wel jaloers op de Arabische broeders en de Turkse zonen omdat die Aboutaleb en Albayrak nu behaaglijk in het kabinet hebben zitten, terwijl hun eigen Philomena Bijlhout slechts acht uur aan het Haagse pluche heeft mogen ruiken. En al die Shouf Shouf-achtige successen van de Moccro’s op tv en in de bios steekt de Suri’s eveneens behoorlijk. Allemaal slimmigheidjes trouwens van de witteman (‘kankerwitten’, zei iemand in de uitzending) om de kleurlingenopstand in de knop te breken, zo weet de Surinaamse intelligentsia wel zeker. Kortom: het radicaliseert ook tussen de Suri’s en de Moccro’s voorlopig allemaal nog niet zo lekker.


Red.:    Voor het bewijs van de leugens van de Parool-(verbaal-)terroriste Robles, zie hier uitleg of detail .
    De massaliteit van het verschijnsel wordt natuurlijk pas echt duidelijk bij massale gebeurtenissen (
de eerste en de laatste twee citaten zijn onderstaand verwisseld om ze in de juiste tijdlijn te brengen):
 

Uit: De Volkskrant, 23-05-2007, van verslaggever Charles Bromet

Feestelijke EK-aanloop totaal verpest

Gehavende stewards en gesloopte reclameborden. Het eerste EK-oefenduel van Jong Oranje ontaardt in chaos.


    Officieel speelt Jong Oranje vanavond thuis, maar de Marokkaanse fans zijn in overgrote meerderheid aanwezig. ...
... Bondscoach Foppe de Haan opent zijn persconferentie met de opmerking dat hij ooit voetbaltrainer is geworden, omdat hij dat leuk vond. ...
    Het wegfluiten van het Wilhelmus, op eigen grond nota bene, was een unicum voor hem. ‘Dat is waardeloos. Respect voor elkaar begint met het volkslied. Misschien hebben we het onderschat.’ ...
    Reclameborden sneuvelen, hoekvlaggen worden omver geschopt. ‘Misschien moeten we hier lering uit trekken en denken: dit nooit meer’, zegt De Haan eerst. Dan: ‘Maar misschien is dit ook wel het uitgelezen moment om dit gedrag te bespreken met mensen die er ook tegen kunnen optreden. Want ik dacht nog: wat zit er veel haat bij die mensen.’ ...


RedEn voor degenen die dit tot een incident willen bestempelen:


Uit: Volkskrant.nl, 23-05-2007, ANP

KNVB: vijf jaar geen oefenduels tegen Marokko

De KNVB speelt de komende vijf jaar geen vriendschappelijke wedstrijden meer tegen Marokko. Henk Kesler, directeur betaald voetbal, heeft dit woensdag tegen de NOS-radio gezegd naar aanleiding van het wangedrag van de Marokkaanse fans in het duel tussen Jong Oranje en Jong Marokko dinsdag in het stadion van Willem II in Tilburg.
    ‘Het is nu al een paar keer uit de hand gelopen. De fans van Marokko willen zich blijkbaar niet gedragen. Het lijkt me daarom tijd voor een afkoelingsperiode voor oefenwedstrijden tegen Marokko. De komende vijf jaar lijkt me een goede periode’, aldus Kesler. ...


Red.:   Een reactie op het internet die alles zegt (al het fatsoenlijke, dan, op andere fora zullen natuurlijk ook zeer veel scheldpartijen te vinden zijn):


Volkskrant weblog,  23-05-2007, door gulden middenweg

Respectloos gedrag van Marokkaanse hooligans

Voor de wedstrijd Jong-Oranje tegen Marokko was er al een fluitconcert tijdens het Wilhelmus. Nederland is nog nooit tijdens het spelen van het Wilhelmus in eigen land uitgefloten. Dit doet pijn! Als je al niet het respect kunt opbrengen om rustig naar het volkslied van je eigen land te luisteren, wat doe je hier dan nog. Ga dan lekker in Marokko wonen als het daar zoveel beter is!
    Deze Marokkaanse jongens willen toch zo graag respect hebben van Nederland, nou respect krijgt niemand zomaar, respect moet je verdienen. Dat geldt voor iedereen, of je nu Marokkaan of Nederlander bent, zwart of wit. Als ik een zooitje van maak van mijn leven, krijg ook ik hier geen enkel respect en word ook ik door de Nederlandse gemeenschap uitgekotst.
    Ik ken gelukkig heel wat mensen om mij heen, zowel van Nederlandse als van allochtone (ook Marokkaanse) origine, die mijn respect en het respect van heel veel Nederlanders wel hebben verdiend en krijgen.
    Het is jammer dat de Marokkanen die er tijdens de voetbalwedstrijd een puinhoop van hebben gemaakt, het echt verpesten voor de hele groep die hier niets mee te maken heeft en wil hebben. Deze groep wordt echter wel aangesproken op het gedrag van een paar van die respectloze kleine hooligans.
    Ik vind het prima als de KNVB besluit om de komende vijf jaar geen vriendschappelijke wedstrijden meer te spelen tegen Marokko. Want ik vond dat er bij deze wedstrijd weinig vriendschappelijks meer aan was.
 

Red.:   En ook dit is natuurlijk geen Nederlandse kwestie:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2008

Frankrijk wil respect voor 'Marseillaise'

De Franse regering heeft met onmiddellijke ingang besloten voetbalinterlands af te gelasten als het Franse volkslied niet wordt gerespecteerd door de bezoekende fans. ...
    De maatregel is een direct gevolg van het kabaal dat de aanhangers van Tunesië dinsdagavond maakten tijdens de oefeninterland tegen Frankrijk in Parijs.
    Indien tijdens 'La Marseillaise' opnieuw massaal gefluit in het stadion te horen is, zal Frankrijk tot nadere orde geen wedstrijden meer spelen tegen de betreffende natie. ...


Red.:   Natuurlijk horen wij hier niet alles van:


Uit: De Standaard online (Be.), 16-10-2008, door Mia Doornaert

Supporters van Tunesië jouwen de Marseillaise uit voor de aanvang van een vriendschappelijke interland

Als het publiek nog eens het volkslied uitfluit, wordt de voetbalmatch gewoon niet gespeeld


Na nieuwe incidenten op een match met een Noord-Afrikaanse ploeg is de maat vol voor de Franse regering. Voor het begin van de vriendschappelijke match Frankrijk-Tunesië in het Stade de France bij Parijs werd dinsdagavond opnieuw de Marseillaise op een fluitconcert onthaald, en dat terwijl ze gezongen werd door Lââm, een zangeres van Tunesische origine. ...
    ... Ook de nationale secretaris van de socialistische partij, Razzi Hammadi, noemde het 'onaanvaardbaar'. Het koloniale verleden van Frankrijk in Tunesië en de 'discriminaties waaraan de Fransen van Maghrebijnse oorsprong te vaak blootstaan' betekenen nog niet 'dat de Republiek vernederd mag worden door haar hymne uit te fluiten', aldus zijn verklaring.
    De herhaalde incidenten vormen koren op de molen van de tegenstanders van immigratie uit Noord-Afrika. Ze zien er het bewijs in dat Fransen van Maghrebijnse origine hun land niet respecteren en zelfs haten.
    De hevigste incidenten vonden in 2001 plaats, een maand na 'nine eleven', tijdens de vriendschappelijke match Frankrijk-Algerije die een normalisatie moest helpen inluiden tussen de twee landen. Niet alleen werd de Marseillaise door hevig gejoel totaal overstemd. De Franse spelers werden uitgejouwd zodra ze aan de bal kwamen, en zeiden achteraf dat ze niet het gevoel hadden in eigen land te spelen. De eretribune van het Stade de France, waarin naast de toenmalige socialistische premier Lionel Jospin tal van ministers zaten, werd met projectielen bekogeld. In de 75ste minuut, bij een Franse voorsprong van 4-1, eindigde de match roemloos toen een deel van het publiek het terrein bestormde, aangevoerd door de Française Sofia Benlemmane die met een Algerijnse vlag zwaaide.
    De regering van socialisten, communisten en groenen wou het incident niet op de spits drijven. ...  Er is niet noodzakelijk een verband, maar acht maanden later eindigde de FN-leider Jean-Marie Le Pen voor de linkse premier in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.


Red.:   In het Franse geval wordt een verband gelegd met het koloniale verleden - het feit dat het in Nederland ook gebeurd met Marokkanen waarmee Nederland geen koloniaal verleden heeft, laat zien dat ook dit een smoes is. Het is gewoon zo: moslims haten westerlingen. want die westerlingen herinneren ze aan de mislukking van de eigen cultuur.
    Terug naar de intellectuelen onder de haters:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2007, door Daniëlle Serdijn

Jonge schrijvers tussen Verlichting en jihad

Dit jaar werd voor de vijftiende maal de jaarlijkse El Hizjra Literatuurprijs uitgereikt aan het grootste literaire talent van Marokkaanse en Arabische afkomst. Auteurs als Mustafa Stitou, Abelkader Benali en Mohammed Benzakour zijn winnaars uit het verleden. Zij bleven de schrijverij tot op de dag van vandaag trouw.
...  Opvallend in enkele andere bijdragen is de thematiek van de gespannen verhouding tussen allochtone en autochtone bevolking. ...
    Zo schrijft de Heerlense Fed (1978), in het dagelijks leven pensioenspecialist: 'Ik kan de zelfingebeelde (sic) tolerantie van mijn landgenoten waarderen noch verdragen.' En dicht El Hadaoui: 'Weten wil ik/wat ik andere volken heb misdaan.' Wanneer op de website van de El Hizjraprijs ook nog eens te lezen staat dat de prijs er onder meer is om een 'positief beeld te laten zien van een bevolkingsgroep die in de media vaak negatief overkomt', dan geeft dat veel om te overdenken. Kennelijk staan ook binnen de letteren de verhoudingen op scherp.


Red.:   Gevolgd door een voorbeeld van een hele sleep van soortgelijke gebeurtenissen:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 29-2007, door Simone Tangelder

Opgroeien met angst

Wat doe je als broer wanneer je ongetrouwde zusje zwanger is? Een onthutsend beeld van de 'moderne' Turkse jeugd in Nederland.


Tussentitel: 'Vriendinnetjes zijn van Nederlandse afkomst. Voor Turkse meisjes heb je respect, weet je.'

...   Straatinterviews met Turkse jongeren in zomaar een jaren 70-wijk in Haarlem geven hetzelfde beeld. ...
    Een van de jongeren tegen Bromet: 'Gelooft u mij, wij moslims doen allemaal aan eerwraak. Dat beschermt haar. Als je zusje van de een naar de ander gaat, dan flip je. Het is mijn eer, mijn bloed wat in haar zit.' Een jongetje van amper 8 jaar, roept stoer in de camera: 'afmaken'. Bromet vraagt de jongens of ze geen vriendinnetjes hebben. Die hebben ze wel maar die zijn van Nederlandse afkomst. 'Voor Turkse meisjes heb je respect, weet je.'


Red.:   Geen respect voor de Nederlandse meisjes, en het behoeft weinig fantasie dat dat voor de hele Nederlandse bevolking geldt.


Uit: Volkskrant.nl, 30-07-2007, ANP

Boete voor belediging van de koningin

De politierechter in Amsterdam heeft de 47-jarige Regilio A. maandag veroordeeld tot een boete van 400 euro omdat hij koningin Beatrix en een politieagent ernstig heeft beledigd. Het is voor het eerst in jaren dat iemand wegens majesteitsschennis voor de rechtbank moest verschijnen en daarvoor een straf kreeg.


...    A. kreeg het op 7 juni in Amsterdam aan de stok met fietsende agenten. Hij bracht de Hitler-groet, maakte een agent uit voor kankerlijer en riep ‘Ik haat jullie koningin. De koningin van Nederland is een hoer.’ Daarna beschreef hij de seksuele handeling die hij met de vorstin wilde verrichten. ‘Dat vindt ze lekker’, voegde hij er aan toe. Ook schreeuwde hij: ‘Ik haat blanken. Jullie kunnen me niks maken.’
    Zijn raadsman zei dat de uit Suriname afkomstige A., verward en onder invloed van drank en drugs, de koningin niet in persoon had beledigd, maar als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. ‘Door zijn wraak- en haatgevoelens tegenover blanken stond hij onder zodanige druk, dat hij geen weerstand kon bieden die woorden te uiten.’ ...


Uit: De Volkskrant, 15-12-2007

Rita Verdonk politicus van het jaar

Rita Verdonk is de beste politicus van het jaar 2007. Zij krijgt 18 procent van de stemmen van het EénVandaag Opiniepanel (24 duizend mensen). Dat is veel meer dan nummer twee, Geert Wilders (9,9 procent). Premier Jan Peter Balkenende eindigde als derde met 9,2 procent van de stemmen, zo blijkt uit de uitslag die het tv-programma EénVandaag donderdag presenteerde.   ...
    Het slechtst aangeschreven bij Kamerleden staat Wilders ('maakt boze mensen nog bozer', zegt een collega), ...
 

Red.:   Maar waarom waren die mensen sowieso al boos? Dat weten we al, maar toch nog weer eens direct, twee dagen later, een antwoord:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2007, door Nazmiye Oral

Radicaal broertje

Als we in de auto zitten, merk ik dat mijn telefoon leeg is en vraag achteloos die van mijn broertje te leen. Hij geeft zijn mobiel door aan zijn vrouw en merkt lachend op: 'Verwissel even snel de foto op het scherm. Anders wordt ze boos.' Ik snap het niet en wordt ongeduldig. En dan zie ik het. Op het scherm van zijn mobiel wappert een soort van rode Turkse vlag, maar dan met drie halve manen in plaats van de maan en de ster. Een Grijze Wolf kijkt me aan.
     ...Wat valt er dan nog te zeggen? Lief broertje wat is er in Godsnaam met je gebeurd? Sinds wanneer ben je een fascistische, radicale, nationalistische Turk geworden?
    Ik voel me verraden. Ik heb de neiging hem te vragen of hij wel weet dat dit soort mensen een hekel heeft aan mensen zoals ik? Dat ze me een landverraadster vinden en wat dies meer zei. Ik krijg een kinderlijke aandrang hem te vertellen over niet zulke aardige mails naar aanleiding van columns die hun goedkeuring niet konden wegdragen. Ja,lief broertje, over dat soort foute gasten hebben we het. En daar hoor je dus bij met je wapperende vlag. Alsof hij daarmee ophoudt te zijn wie hij is.
    Ik wil mijn ogen niet meer sluiten voor wat er is. Niet meer zijn opmerkingen met een lach wegwuiven als hij geagiteerd praat over foute Koerden en de schade die zij Turkije berokkenen. ...
    Hij, mijn broertje, is niet mild in zijn opvattingen jegens militante Koerden, is er trots op een Turk te zijn, voelt zich achtergesteld en onbegrepen in Nederland en door Nederlanders, en wil zijn toekomst slijten in het land waar hij zich thuisvoelt: Turkije. Om nog maar te zwijgen over zijn werkelijk achterlijke ideeën over vrouwen en hun seksuele vrijheid....
    Maar vreemd of uitzonderlijk is hij niet. Hij is eigenlijk, durf ik te zeggen, vrij normaal. Een jonge, ietwat boze Turk uit Hengelo....


Red.:   De jonge Turk is boos, want hij 'voelt zich achtergesteld en onbegrepen'. En het is ook meteen duidelijk waarom: hij krijgt geen erkenning voor het feit dat hij deel uitmaakt van de superieure Turkse natie , en van de superieure islamitische cultuur .


Uit: De Volkskrant, 27-11-2007, door Huug van Ooijen

Nu kent zelfs de criminologie een Marokkanendrama

Criminoloog Jan Dirk de Jong begaat volgens Huug van Ooijen de fout ernstig afwijkende culturele patronen bij Marokkaanse jongeren te bagatelliseren.


Jan Dirk de Jong heeft een mooi proefschrift geschreven: Kapot Moeilijk. Daar niet van (Voorkant, 6 november). Maar van de Marokkaanse cultuur in Nederland heeft hij geen verstand. Volgens deze onlangs gepromoveerde criminoloog wordt het criminele gedrag van groepen Marokkanen in Nederland veelal ten onrechte als een product van hun cultuur bestempeld. ...
    ... En toch weet hij zeker dat cultuur geen verklaring biedt voor het gedrag van Marokkaanse jongens. Merkwaardig genoeg ondergraaft zijn boek zijn eigen stelling. De Jong schetst daarin een levendig beeld van een groep slecht georganiseerde vechtlustige ‘macho’s’ met een grote bek en een kort lontje, hunkerend naar status en eer, vol van haat en wantrouwen naar de samenleving en haar instituties. ....


Red.:   Soms wordt er vanuit eigen kring een poging gedaan iets te verbeteren:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2007.

Aboutaleb: steun Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch moet openlijk gesteund worden, ook door mensen van naam uit de Marokkaanse gemeenschap. Dat zegt staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken over de stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. De Amsterdamse wijk was de afgelopen weken onrustig na twee incidenten met dodelijke afloop.   ...
    Het is een verkeerde groepssolidariteit als er wordt gezwegen over de relschoppers, zegt de staatssecretaris. Hij wijst erop dat dit van het grootste belang is voor de emancipatie van de Marokkaanse gemeenschap. Hij looft de Marokkaanse vrouwen die onlangs hun nek uitstaken bij een kleinschalige demonstratie in Slotervaart om te tonen dat er ook dingen goed gaan.
    Burgemeester Gerd Leers van Maastricht vindt dat ‘de zich nu drukkende elite van Marokkanen’ zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Leers doet in een interview met de Volkskrant een appèl op de Marokkaanse Nederlanders die een voorbeeldfunctie hebben.


Red.:   Dit is de reactie:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2007, ANP.

Marokkaanse vaders willen Marcouch niet ontmoeten

Enkele Marokkaanse vaders hebben maandagavond geweigerd stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart te ontmoeten. De mannen hadden op kosten van het stadsdeel een cursus in het omgaan met pubers gevolgd en zouden hun diploma uit handen van de politicus ontvangen. Vier van de zes vaders waren echter met hun certificaat vertrokken voordat die was gearriveerd.   .....
    De stadsdeelvoorzitter noemt de reactie van de mannen ‘jammer’ en ‘kwalijk’. ‘Ik weet dat het heel erg pijnlijk is als je wordt aangesproken, maar je moet juist het gesprek willen aangaan.’


Red.:   Ze zijn toch zo Nederlandvriendelijk, die Marokkaanse vaders ...


Uit: De Volkskrant, 31-12-2007, door Nazmiye Oral

De mythe van het maagdenvlies

Fatma lag met haar benen in de stijgbeugels en keek naar het plafond. De dokter was aardig, dat scheelde een beetje. Zo bloot tegenover wie dan ook was niet fijn. Alhoewel... Nee, gatver. Klootzak. Fatma drukte de gedachte aan Nihat weg en beet op haar kiezen.   ...
    De dokter keek op: 'Nog een steek en dan ben je zo goed als nieuw.' Opeens verschoot hij van kleur. 'O sorry, ik bedoel ...' Fatma deed haar best ondanks de pijn een vriendelijke stem op te zetten. 'Het is goed hoor. Ik kan heel goed tegen een grapje.'
     Ze had zich geen houding weten te geven tegenover deze man. In het begin vond ze hem irritant omdat hij zo begaan was met haar lot. Ze was geen zielig moslimmeisje dat gered moest worden. Maar daarna, toen ze alleen in het wachtkamertje zat af te wachten of ze in aanmerking kwam voor de corrigerende operatie voelde ze zich eenzaam.
    ... Ze kwam hier wel degelijk om gered te worden, al die domme verhalen over moslimmeisjes waren waar en het ergste was dat ze bij niemand terecht kon. ... Alleen haar beste vriendin Ayse kon ze vertrouwen, maar die was getrouwd en naar Duitsland vertrokken. Verder hielp niemand haar behalve deze kaaskoppen, waar haar ouders een beetje op neerkeken. ...


Red.:   Dat 'beetje' in 'waar haar ouders een beetje op neerkeken' staat daar natuurlijk alleen maar voor de beleefdheid. Net zoals de slimmere moslimjongens uitgenodigd in de studio inmiddels ook snappen dat als je ze gevraagd wordt of ze het Nederlandse of Marokkaanse voetbaleftal gaan toejuichen, dat deze zeggen: "De eerste helft Marokko, de tweede helft Nederland". Natuurlijk wordt er zowel aan de kant van de Nederlandse presentator en publiek als de Marokkanen gelachen, maar het blijft een gênante, want leugenachtige, vertoning


Uit: De Volkskrant, 17-10-2007, van verslaggever Weert Schenk

Straatagent is soft optreden beu

Politiemensen in Amsterdam-West worden bijna dagelijks uitgescholden.

Binnen de Amsterdamse politie bestaat een meningsverschil over de aanpak van overlastgevende jongeren van vooral Marokkaanse komaf. Veel straatagenten, die in de westelijke stadsdelen dagelijks worden uitgescholden, staan een hard optreden voor. ...


Red.:   Schelden tegen politieagenten - haat tegen autochtonen.


Uit: De Volkskrant, 10-01-2008, van verslaggever John Wanders

Snelrecht ingezet om geweld tegen agent aan te pakken

Rotterdamse rechtbank en OM pakken agressie tegen agenten, ambulancemedewerkers en tramconducteurs aan | Methode: 'supersnelrecht'


Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat krachtdadiger optreden tegen lieden die hun frustratie en agressie botvieren op politieagenten, ambulancemedewerkers, tramconducteurs, brandweerlieden en ambtenaren van de sociale dienst.    ...
    In de Oudjaarsnacht waren er onder meer vernielingen op het Oleanderplein in de deelgemeente Feijenoord. Daar sneuvelden veel ruiten van gemeentelijke instellingen en een woningcorporatie, terwijl de ramen van aan het plein gevestigde allochtone winkeliers gespaard bleven. Leefbaar Rotterdam vertaalde dit als ‘allochtoon geweld tegen autochtone instellingen’. Het is een gevoelig punt in een etnisch zeer divers samengestelde stad.


Red.:   Alsof iemand dat anders kan vertalen dan als 'allochtoon geweld tegen autochtone instellingen'.


Uit: Algemeen Dagblad, 16-01-2008

Marokko.nl wist beledigingen militairen

De website www.marokko.nl heeft beledigende opmerkingen over twee gesneuvelde Nederlandse militairen verwijderd zodra de site deze in de gaten kreeg.

Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Media woensdag aan de Tweede Kamer.   ...
    De beledigingen waren door bezoekers van de site geplaatst op het forumgedeelte van www.marokko.nl. Plasterk noemt de uitlatingen ,,afschuwelijk en verwerpelijk.’’ Volgens hem moet ,,de exploitant zijn uiterste best doen om dergelijke uitlatingen te blokkeren c.q. te verwijderen.’’    ...


Uit: De Volkskrant, 06-02-2008, van verslaggever John Wanders

Worsteling met verwoest imago

Royement dreigt voor moslima als zij haar zetel in de deelraad van het Rotterdamse Charlois niet afstaat aan de PvdA.


Tussentitel: ‘PvdA is bang voor de scheldnaam Partij voor de Allochtonen’

De crisis begon met haar per e-mail verstuurde scheldkanonnade aan een kennelijke provocateur: ‘Luister goed, jij vuile gek. Wij blijven hier. Val dood.’
    Ze vergrootte die fout met een steunbetuiging aan de radicale islamitische organisatie Hizb ut-Tahrir. Afgelopen maand zette de Rotterdamse PvdA haar uit de deelraadsfractie van probleemwijk Charlois. Zelf meent moslima Bouchra Ismaili (30) dat zij het slachtoffer is van karaktermoord.   ...
    ‘Ik zie elke dag hoe moslims in Nederland op hun tenen lopen. Ze zijn bang. De haat tegen moslims is in Nederland veel duidelijker voelbaar dan de haat van moslims tegen Nederland.
...

Red.:   Een kennelijk fanatieke moslima die zegt dat de haat van de moslims voelbaar is. Dat ze die van de Nederlanders groter vindt zegt natuurlijk absoluut niets, want als fanatieke moslima is ze natuurlijk oneindig veel gevoeliger voor alles in haar richting, dan alles wat haar eigen groep doet.
    Neutrale conclusie: Ismaili geeft toe dat er een grote haat is van moslims richting Nederland en Nederlanders.


Uit: De Volkskrant, 16-02-2008, door Marlies Dinjens

‘Deze oproep zegt jonge generatie niets’

Peiling | Marokko wil sterkere banden met migranten. Goed idee?
...
Mourad Tahboun (25), student.

‘Een prima idee. Ik voel me toch veel meer Marokkaan dan Nederlander. Ik heb 2 paspoorten, maar dat Nederlandse is voor mij niets waard, als je ziet hoe Marokkanen hier in Nederland behandeld worden. Ik denk dat veel Marokkaanse jongeren het zo voelen. Bovendien vind ik het handig om goed Arabisch te kunnen spreken. Dan kan ik me goed verstaanbaar maken op vakantie in Marokko.’   ...


Uit: VARA TV Magazine, nr. 12-2008, door Sjak Jansen

Beroepsschreeuwlelijk

Al vijf jaar Neerlands hoop in bange dagen voor onze multiculturele samenleving. Een dagje op stap met Prem Radhakishun.


Hillesluis, de Rotterdamse probleemwijk waar heetgebakerde Marokkaantjes hem en zijn camerateam vorig jaar zo ernstig intimideerden dat de politie hulp moest bieden, laat Prem Radhakishun (46) op deze zonnige lentedag links liggen ...
    De multiculturele samenleving, waar Radhakishun al vijf tv-seizoenen op licht provocatieve wijze de temperatuur opneemt, bevindt zich niet alleen in de grote steden, maar net zo goed op het godvruchtige Zuid-Hollandse eiland. En vertoont ook daar spanningen.   ...
    ... Als Prem zich begeeft in 'no-golië', zoals zijn redactie broeierige achterstandswijken soms aanduidt, is hij niet die luidruchtige man. Zelfs niet als snotneuzen van dertien hem 'rot op met die camera' toebijten en een blikje cola naar het hoofd werpen, wat hem vorig jaar in de Haagse wijk Transvaal is overkomen.  ...


Red.:   Prem Rdhakishun, Surinamer en moslim, is zelf zo allochtonen-vriendelijk als de pest, maar de haat van de allochtone jeugd in no-golië is zo groot, dat dat ook niet meer uitmaakt: camera = de rest van Nederland = de gehate vijand. Hoewel het ook zomaar kan dat de Marokkanen onder hen juist bozer worden op Prem, want tussen Marokkanen en Surinamers botert het vaak nog minder dan tussen Marokkanen en Nederlanders.
    De allochtone haat is ook in beelden gevangen. Let in het eerste filmpje op de "stille reactie" van de aanvankelijk niet-zichtbare allochtone jongens op het maken van het interview met de jongerenwerker: ze gooien een metalen staaf naar zijn hoofd uitleg of detail - in de tweede reportage gaat het om de uitspraken van de jongeren over de politie, en hun algemene opvatting over de maatschappij: pure haat uitleg of detail .


Van: vk.tv, 19-02-08

Marokkaanse rapper: Blijf van m'n wijk af!

Rapper Loki is een beroemdheid in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij scoorde er een hit met 'Blijf van m'n wijk af!' en heeft een radioprogramma bij Ucee Station. Zijn nieuwste nummer gaat over 'mevrouwtje' Wilders. Loki: een onruststoker met een boodschap.


Red.:  In dezelfde week als de plaatsing van deze video hebben de Albanezen in Servië zich onafhankelijk verklaard - zich afgescheiden van het land. Daaraan ging een lang proces van weerstand tegen het Servische bestuur vooraf, gepaard gaande met beschuldigingen van discriminatie.
    In de allochtone wijken is het verzet tegen het bestuur van het land zijn beginfases voorbij - rappers spreken er met grote minachting over, openbare diensten zijn al aangevallen, er zijn al anti-Nederlandse rellen geweest, en Nederlandse journalisten worden er met behulp van geweld verjaagd. En alom hoort men beschuldigingen van discriminatie.
    Rapper Loki is de volgende fase in gegaan: 'Blijf van mijn wijk af!' Het is zijn wijk - het is de wijken van zijn mensen.
     De volgende rapper roept de afscheiding van Marokkaans Kanaleneiland van Nederland af.
    Marokko kan een ambassadeur sturen naar zijn zeventiende provincie.
    Volgende "incident":


Uit: De Volkskrant, 05-09-2008, van verslaggeefster Sjoukje Budde

‘Ze riepen: als hij sterft maken we jou ook dood’

Interview Driekus van der Weert | De ambulanceverpleegkundige was gisteren betrokken bij het besluit niet meer uit te rijden.


Tussentitel:  'Ze hebben maar een ding nodig: Eerste Hulp Bij Opvoeding.’

... ‘Na het overleg met burgemeester Cohen hebben we besloten toch weer aan het werk te gaan’, zegt Driekes van der Weert, ambulanceverpleegkundige van VZA. Hij was woensdagavond betrokken bij de beslissing niet langer uit te rijden nadat twee collega’s met de dood waren bedreigd.   ...
    Het tweetal rukte uit voor een melding van een steekincident in Amsterdam-West. Toen zij daar arriveerden, was de politie nog niet ter plaatse. Politiecommissaris Cor Gorissen bevestigt dat de politie een paar minuten later aankwam dan normaal omdat het met de zes meldingen de handen vol had.   ...
    De politie komt aan. Door een technische fout met de noodknop gaat er een minuut voorbij voordat versterking wordt gevraagd. Omdat de assistentie uit een ander district moet komen, gaat meer tijd verloren. De chauffeur van een inmiddels gearriveerd mobiel medisch team helpt de mensen op afstand te houden. Van der Weert: ‘Mijn collega probeert nog een infuus bij het ventje aan te leggen. Omdat de situatie volledig uit de hand loopt, pakt de chauffeur mijn collega bij kop en kont en zet hem met het slachtoffer in zijn ambulance.’ Ze maken zich uit de voeten. ‘Terwijl dat knaapje er zo slecht aan toe is, neemt hij het nog op voor zijn vrienden ook. Hij zei: als ik daar had gestaan, had ik dat ook zo tegen jullie gezegd.’    ...
    ‘Dit was echt te gek. Terwijl je iemand zijn leven probeert te redden, word je met de dood bedreigd. Dat is echt het stomste dat je kunt doen. We komen daar toch voor jou? Agressief gedrag kunnen we wel aan, maar dit is gewoon onfatsoenlijk. Wij kunnen die wijk niet meer in om ons werk te doen. Een kleine groep in Amsterdam-West denkt alles te kunnen maken. Zij kennen geen respect meer voor hulpverleners. Een ambulance kan hen niet helpen. Zij hebben een ding nodig: Eerste Hulp Bij Opvoeding.’


Red.:   Slechts heel af en toe wordt in de media genoemd dat het niet gaat over een groep willekeurige Nederlanders - in twee artikelen over een kwart pagina niet één - in een interview met Cohen op TV doet hij het wel. Het gaat hier natuurlijk om Marokkanen.
    Natuurlijk ziet de rest van de bevolking die sterke negatieve gevoelens ook wel - alleen wordt het nooit hardop gezegd - althans: niet door (fatsoenlijke) media en politici. Tot er eentje zijn mond voorbij praat:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2007, door Piet Emmer

Ze werken hard en willen ons niet vermoorden

Alleen een streng immigratieregime trekt migranten aan die van hun migratie een succes weten te maken, voor zichzelf én het gastland, betoogt Piet Emmer
.

Het is nog even wennen, maar langzaam lijkt de publieke opinie in Nederland weer waardering te krijgen voor migranten. ... Meer dan honderdduizend Polen hebben voor ons het vuile, laaggeschoolde werk gedaan en daarmee de werkgelegenheid van duizenden Nederlanders en het voortbestaan van honderden bedrijven veilig gesteld.
    ... Geen wonder dat ook de buurlanden enthousiast zijn. ‘They work hard and they don’t want to kill us’, liet een Engelse minster zich ontvallen om deze uitspraak overigens meteen daarna te ontkennen.    ...


Red.:   Want wat hij zegt is dat die andere immigranten, de moslims, dat wel willen.
    Als zoiets al gezegd wordt, gebeurt het meestal netter:


Uit: Volkskrant.nl, 04-12-2008, ANP

Van der Laan: Integratie zit in fase van conflict

'De integratie zit in de fase van conflict.’ Dat heeft de nieuwe minister voor Integratie Eberhard van der Laan donderdag gezegd. Hij is desondanks optimistisch gestemd over de toekomst.
    Van der Laan ziet verschillende fases in de integratie van migranten in de Nederlandse maatschappij. Na een periode waarin deze groep verdriet heeft over het verlaten van hun land, bestaat nu boosheid, stelt de minister.
    ... Verder zijn er groepen allochtonen ‘die niet willen, die rottigheid trappen’.   ...


Red.:   Dit is dus de diplomatieke versie van de Engelse opmerking. Natuurlijk is het niet zo dat alle allochtonen hetzelfde gevoel in dezelfde mate hebben - maar wat de Engelse minister uitdrukte was de uiting de vlaggendrager van het algemenere verschijnsel is. Dat algemenere verschijnsel is de boosheid, die dus zo nu en dan als haat aan de oppervlakte komt. Wat de leiders uitdrukken in nettere termen als eisen dat de islam gerespecteerd moet worden of de islam op scholen onderwezen, en de jeugd van de straat als het stenengooien naar bussen.
    Allemaal gebaseerd op het feit dat ze in het Westen met de neus op het feit gedrukt worden dat hun cultuur/religie achterlijk is.
    Onder een stukje van Sabra Dahhan, een medicijnenstudente die een column heeft gekregen op de Volkskrant Opinie website, ongetwijfeld uitsluitend en alleen omdat ze allochtoonse is - Marokkanen zijn aldaar met drie stuks zwaar oververtegenwoordigd. De stukjes van Dahhan kenmerken zich door een onverdunde haat voor Nederland, die ze giet in verhaaltjes waarvan ze doet voorkomen dat ze ze echt heeft meegemaakt, maar die in hun aard en frequentie even waarschijnlijk zijn als de sprookjes van Moeder de Gans. Onder een kras voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2009, column door Sabra Dahhan

Integratiedrama

Integratiedrama tijdens het eten van andijviestamppot.

Een goede vriendin wilde met mij ergens andijviestamppot eten. Ik ben eigenlijk niet zo dol op de Nederlandse keuken. Ik vind de papachtige structuur van stampot meer iets voor een ontbijt. Bovendien vind ik Hollandse kost vaak flauw en te vel boter bevatten, en ik lust geen boter.
   Maar ik werd door mijn vriendin overtuigd met het argument dat ik nooit écht goede andijviestamppot had gegeten, en dat ze dit wel hadden in authentiek Hollandse eetcafés. Bij mij om de hoek zit zo’n café.
    Met roze TL verlichting, kanten gordijntjes voor de ramen en stoffige tapijtjes op de tafels. Bij binnenkomst werden we bijna omver werden geblazen door sigarettenrook. Achter de bar stond een oude dunne dame, met getoupeerd haar en acrylnagels aan haar sigaret te zuigen.
   We namen plaats aan een tafeltje bij het raam. De eigenaar zat een tafeltje verderop; een rokende, forse man die zat te patiencen op zijn laptop. Naast hem zat zijn even forse vrouw, uiteraard ook met sigaret, en gehuld in een luipaardprint bodystocking met bijpassende legging.
    We kregen de menukaart, en bestelden zonder te kijken allebei andijviestamppot. Wachtend op onze maaltijd keken we stilletjes en vol ongeloof om ons heen. De eigenaar staarde apathisch naar zijn scherm, zijn mondhoeken levenloos naar de grond gericht. Zijn vrouw tuurde depressief in de verte en stak een nieuwe sigaret op. ...
    De muziek (R&B liedjes afgewisseld met smartlappen) stond keihard. Wij waren de enige klanten. Na een kwartier werd de stampot geserveerd. Het eten was moeilijk te beoordelen in het roze licht, maar het rook in elk geval sterk naar boter.


Red.:   Deel één, de situatieschets. Ongetwijfeld zijn er nog dit soort cafés te vinden in Nederland, als je goed zoekt.
    Maar wat je veel makkelijker vindt zijn Turkse koffiehuizen en Marokkaanse moskeeën, waarover je precies dezelfde genrestukjes kan schrijven. Over de achterlijkheid van hun aarden, hun djellaba's, hun waterpijpen, de stompzinnig religieuze blik in hun ogen, hun achterlijke incestueuze huwelijksgewoontes, en ga zo maar door - en dan hebben we het nog niet over het weerzinwekkende gedrag van hun scootertjesjeugd.
    Verdere met het sprookje van Dahhan:

      ... Toen ik weer opkeek kwamen twee jongens met een Marokkaans uiterlijk het café binnen. Ze liepen recht op de sigarettenautomaat af.
    De cafébaas keek argwanend op vanachter zijn laptop, sloeg hem dicht en besloot zijn autoriteit even te laten gelden: ‘Sigaretten zijn voor de klanten, dus als jullie een drankie nemen kennen jullie hiero sigaretten halen.
   En je komt mijn kroeg niet in zonder goedenavond te zeggen, maar dat fatsoen kennen jullie lui niet, komt hier binnenlopen alsof het jullie buurthuis is, maar dit is mijn huis, MIJN HUIS, onthoud dat. Vergeet die sigaretten, het is aanpassen of wegwezen. En zeg dat ook tegen die schooierbroertjes van je’.
    De jongens hadden in stilte naar hem geluisterd, spelend met de age-coin in hun hand. Maar nu liepen ze kwaad weg. Ze riepen dat ze het buiten wel met wilden uitvechten. De café-eigenaar stond op, maar werd gekalmeerd door zijn vrouw. De jongens vertrokken, en ik keek ademloos toe. Het alom beschreven ‘integratiedrama’ werd hier even feilloos voor mijn neus nagespeeld door levensechte acteurs.
    Frustratie en confrontatie, recht uit het hart. De jongens verstoord in hun avondje chillen, de kroegbaas verstoord in zijn avondje patiencen. Ik wilde de eigenaar toespreken op zijn discriminerende houding en de jongens kalmeren in hun woede. Maar ik kon geen woord uitbrengen. Het enige wat ik kon doen is een hap van mijn eten nemen. Na een paar happen gaf ik het op. Ik vind andijviestamppot écht niet lekker.

De onwaarschijnlijkheden:
-  Er bestaat geen reputatie van Nederlandse eetcafés met stamppot.
-  In het beschreven soort cafés wordt vrijwel nooit eten geserveerd.
-  Er bestaat geen Nederlands recept van andijviestamppot met boter (die is met vleesjus; een reageerder: h.bosch schreef op 24-02-2009 22:41 @Sabra: Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in een pan met weinig water met zout in ± 20 minuten zachtjes gaar. ...Vervang eventueel het spek door iets van halal is. Normaal gesproken zit er in stamppot geen roomboter!! Eet smakelijk!!).
-  En tenslotte, en definitief bewijs: als de cafébaas deze levenshouding  heeft, zijn de beschreven soort voorvallen ongetwijfeld eerder gebeurd, en dus zouden de Marokkaanse jongens nooit van hun leven dit café binnen zijn gegaan voor een simpele boodschap - ieder zijn eigen territorium.
    Wat dit verhaal dus is, is een verbaal rijk geïllustreerde beschrijving van de afkeer van Sabra Dahhan voor Nederland. Een verhaaltje dat naadloos past bij de cartoon uit de beruchte Amsterdamse lesbrief over het verbeteren van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen, zie hiernaast. Het is werkelijk totaal onbegrijpelijk dat mevrouw Dahhan (nog) in Nederland woont. Het is hier afschuwelijk!
    Overigens: Sabra Dahhan is een dochter van Khadija Arib, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Een dergelijke haat voor Nederland zou in een parlementslid onaanvaardbaar zijn. Het is dus een relevante vraag waar Sabra Dahhan haar haat vandaan heeft.
    Wie ook maar een seconde twijfelt aan de juistheid van deze observaties, kan de reacties op de Volkskrant website nalopen - de reactie van Bastiaan op 25-02-2009 11:49 maakt dezelfde verbinding met de cartoon uitleg of detail .
    Dit soort geschrijf is kennelijk een soort van een mode aan te worden:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2009, door Wineke de Boer

Veldwerk verrichten in een Engelse pub

Wat is er met Foud Laroui? De docent economie aan de Vrije Universiteit, schrijver van de prachtige roman Judith en Jamal en van het persoonlijke Over het islamisme waarin hij op erudiete wijze die fundamentalistische stroming binnen de islam ontkracht, ...
    Ook in De rijkste vrouw van Yorkshire gaat het over een vrouw die vol is van zichzelf, meer karikatuur dan romanpersonage. ...
    ... Adam Serghini, een econometrist van Marokkaanse afkomst, doet onderzoek aan de universiteit in Yorkshire. Om het leven nog een beetje interessant te houden, gaat hij voor zichzelf veldonderzoek doen naar de autochtone Britse bevolking. Hij brengt twee à drie avonden per week door in een oer-Engelse pub waar hij ananassap drinkt en alles goed in zich opneemt alvorens het te noteren in zijn waterbestendige notitieboekje. Zo ontmoet hij ook Cruella, of Cordelia zoals ze echt heet. Er ontstaat een vreemde band tussen de twee: hij luistert naar haar verhalen, betaalt hun etentjes en laat zich door haar beledigen.
    Het boek is met vaart geschreven en er zitten mooie passages tussen, maar waar het de schrijver nu eigenlijk om gaat blijft vaag. Adam is een modelallochtoon, hij stelt zich welwillend op in zijn contact met de oorspronkelijke eilandbewoners: ‘Wanneer ik in een bed and breakfast bij het ochtendkrieken een portie in lauw water toebereide, naar niks smakende champignons en een paar in een onbeschrijflijk soort saus drijvende bruine bonen geserveerd kreeg, dan ging ik zowat over m’n nek, maar intussen waren jullie het... ik bedoel, het waren die champignons en die bonen die gelijk hadden en mijn zich omdraaiende maag die ongelijk had.’   ...
 

Red.:   De recensente kan Laroui's verhaal niet duiden, maar wij hebben voorkennis: het lijkt qua boodschap in hoge mate op de column van Sabra Dahhan: de nobele allochtoon/moslim die in naargeestig contact komt met de grove autochtonen.
    En dan die grove autochtonen maar door blijven gaan met hun liefdesrelatie met die "zielige allochtonen" ...
    Een langlopend sprookje is dat die haat komt van de contacten met de Westerse maatschappij. Hier gaat dat sprookje:


Uit:  De Volkskrant, 18-08-2009, column door Aleid Truijens

Vrijheid van onderwijs en krankzinnige almacht

Tussentitel: Dijksma zou scholen als As Siddieq onmiddellijk moeten sluiten

Zo’n tien jaar geleden vond ik het nog aandoenlijk. Een schoolvriendje van mijn zoon at wel eens bij ons – geen varkensvlees. Z. was een leuk, openhartig jochie. Tussen de happen door meldde hij ons ernstig dat wij later moesten branden in de hel. Wij, bijna al zijn klasgenootjes, hun ouders en zelfs de lieve juf. Ja, echt! Dat deed pijn hoor! Hij vond het sneu voor ons en begreep ook niet waaraan wij dat verdiend hadden, maar ja, zijn vader zei het en dus was het waar.
    Mijn kinderen gingen stuk van het lachen: de hel! Die is allang afgeschaft, hoor! Z. zweeg. Ik vroeg me af hoe dat kind al die botsende mores moest rijmen: die van zijn goedgebekte witte vriendjes en hun drinkende, rokende ouders, van de vrolijke openbare school die volhardde in saucijzenbroodjes én baklava, en thuis die doem en verderf predikende vader. Z., kleine integreerder, wilde niemand kwetsen of afvallen. Maar ooit moest hij kiezen.
    Mijn heldin van de week heet Hennie Metsemakers. Zij werkte een jaar lang op de Amsterdamse basisschool As Siddieq, die wordt bestuurd door orthodoxe islamieten. Zij ging daar werken, schrijft zij afgelopen zaterdag in Het Parool, omdat zij graag met andere culturen wilde kennismaken.
    En anders wás die cultuur. De lerares werd fijntjes buitengesloten. De niet-moslims moesten apart eten in de pauze. De groet ‘salem’, vrede, gold niet voor hen, want vrede wens je alleen moslims toe; moslims zijn bevriend met moslims. Aan de wand mochten geen afbeeldingen hangen van mensen en dieren, en instrumentele muziek was verboden. Het ergste vond ze dat zij de kinderen moest leren dat Isa (Jezus) ooit op aarde zou terugkeren om samen met vrome moslims het christendom af te schaffen. Van opvoeden tot ‘geïntegreerd burgerschap’ kwam niks terecht, laat staan van vrije meningsuiting.   ...


Red.:   Waar de haat dus vandaan komt: regelrecht uit de islam.
    En hoeveel er van die haat is blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2009, door Christjan Knijff

Nuttige kijk op de onderbuik

Marokko.nl wordt dagelijks overstelpt met berichten. 'Je kunt je wel blindstaren op de radicale uitingen, maar dat heeft geen zin.'

De populairste website onder allochtone jongeren heeft een omstreden reputatie. Niet per definitie verkeerd, vindt internetexpert Albert Benschop. ‘Dan krijg je te zien wat in de onderbuik zit.’
    Op Marokko.nl stonden in 2008 enthousiaste reacties op de aanslagen in Mumbai. Hoog tijd om de site te onderzoeken, vond minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) op aandringen van de PVV-Kamerlid Fritsma. De website zou namelijk subsidie ontvangen van zijn ministerie.
    Vorige week maakte Van der Laan de resultaten bekend. Zijn ministerie heeft in 2009 voor een ander project subsidie gegeven aan de exploitant van de site, Marokko Media. Voor 2010 is geen subsidie toegezegd. Maar ook met deze ‘subsidierelatie’ eist Van der Laan maatregelen. Want op Marokko.nl zijn haatzaaiende en discriminerende berichten aangetroffen. ...
    Volgens socioloog Albert Benschop van de Universiteit van Amsterdam, die de moderatoren van Marokko.nl traint, ...
    Desondanks vindt Benschop dat de website genoeg maatregelen heeft getroffen. ‘Op het forum moeten leden vrij kunnen discussiëren. Volledig modereren is niet te doen.’ Hij noemt dat de Wet van Behoud van Bagger. ‘Als een vuilnisman mijn straat in Amsterdam-Centrum opruimt en aan het einde is beland, dan ligt het begin weer vol met rotzooi. Zo is het ook met zo’n forum dat 24 uur per dag en zeven dagen in de week toegankelijk is.’
    Bovendien bereikt de site 70 tot 75 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 35 jaar. ...  Benschop: ‘Je kan je wel blindstaren op de radicale uitlatingen, maar dat heeft geen zin. Bij internet is de drempel gewoon lager. Af en toe is het juist goed om te lezen welke gevoelens onder deze jongeren leven. Zolang ze niet strafbaar zijn, natuurlijk.’
    Ruim 15 duizend berichten per week zitten tegen het toelaatbare aan of erover, meent Mahdaoui. ‘Enkele honderden’ worden verwijderd. ...


Red.:   Gelukkig is er weer een Nederlandse socioloog die deze uitingsvormen van radicalisme en extremisme goedpraat. Voor radicalisme en extremisme van Nederlandse kant gelden natuurlijk andere normen. Daarop worden de heksenjagers van de Anne Frank Stichting op losgelaten uitleg of detail . Onder gejuich van de rest van bestuurlijk en intellectueel Nederland.
    Hier een geval van projectie:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2010, column door Nazmiye Oral

In de moskee

De imam begon op stoom te komen. De islam werd bedreigd en dat allemaal door die politicus. De meerderheid van de Nederlanders was voor hem, ze haatten de islam, ze haatten de moslims.   ....


Red.:   Natuurlijk is het precies andersom. En dit is maar een gewone imam - nog niet eens een haatimam.
   Hier nog wat beelden van allochtone liefde uitleg of detail .
   Een tijdje zijn de meeste uitingen van allochtone liefde elders verzameld, bijvoorbeeld bij Cultuur, integratie, toekomst, cirkel uitleg of detail . Hier weer eens een staaltje van die onverhulde haat:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2011.

Turkije eist uitleg dood arrestant

Turkije heeft Nederland om opheldering gevraagd over de dood van een 22-jarigeman van Turkse komaf, die overleed na zijn arrestatie afgelopen zondag in een snackbar in Beverwijk. Volgens de familie van de overleden Ihsan Gürz is hij ‘doodgeslagen door de politie’. ...


Red.:    De politie, de Nederlandse politie, heeft het natuurlijk altijd gedaan.
    Altijd:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Joden 'aan het gas' wensen? 50 uur straf

De politierechter in Utrecht heeft maandag de 18-jarige Ayoub A. uit Zeist veroordeeld tot 50 uur werkstraf wegens het beledigen van Joden bij de dodenherdenking van 4 mei in Utrecht, en het beledigen van agenten.
    Ongeveer tachtig personen herdachten die avond aan de Utrechtse Lomanlaan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, toen een Renault met drie mannen langsreed. Net na de twee minuten stilte schreeuwde een man uit het autoraam 'Alle Joden aan het gas' en maakte een armgebaar dat sommige getuigen deed denken aan de Hitlergroet.
    De politie hield de auto even later aan. De verdachte bood verzet bij zijn aanhouding. Hij zei: 'Fuck the police', maakte de agenten uit voor racisten en wenste ze dodelijke ziekten toe. De agenten werkten hem tegen de grond.
    Ayoub A. ontkende dat hij iets heeft geroepen naar degenen die de bijeenkomst bijwoonden. Ook zei hij niets beledigends tegen de agenten te hebben gezegd. 'We waren gewoon aan het chillen in de auto. Ik werd boos omdat ik valselijk werd beschuldigd. De agenten hebben mijn arm gekneusd bij een wurggreep.' Hij heeft een klacht ingediend over het politieoptreden.    ...


Red.:   Haat, haat, haat.
    Een geval waarvan door de politie is vastgesteld dat het om zelfmoord gaat:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Vader van Anass: geen zelfmoord, getuige meldt zich bij de familie

De vader van Anass Aouragh, de 13-jarige jongen die vorige week dood in de bossen van Wassenaar werd gevonden, is ervan overtuigd dat zijn zoon geen zelfmoord heeft gepleegd. Bij de identificatie van het lichaam vrijdagavond trof hij vingerafdrukken aan in de nek en blauwe plekken op de pols.
    Bovendien heeft een getuige zich bij de familie gemeld. Die heeft Anass gezien de avond dat hij als vermist werd opgegeven, zo'n 500 meter van de plek waar hij de volgende ochtend door de politie dood werd aangetroffen. Volgens de getuige werd Anass belaagd door drie lange blonde jongens, die hem schopten en sloegen.    ...


Red.:   Haat, haat, haat.
    Nodig een groep allochtonen uit die geen werk hebben en banen zoeken, en ze zullen voor de vrijwel honderd procent beweren na de eerste mislukte sollicitatie dat ze gediscrimineerd worden. Zie een enkel voorbeeld hier uitleg of detail (Nieuwsuur, 30-05-2013, item na 21:28 min., uitspraak na 22:36 min.).
    Een nieuwe allochtonenwoordvoerder mengt zich in de discussie over de shariawijken in Den Haag:
 

Uit: De Volkskrant, 31-05-2013, door Shashi Roopram, student-assistent van de afdeling sociologie aan de Vrije Universiteit en Hasan Küçük, fractievoorzitter van de Islam Democraten in de gemeenteraad van Den Haag.

#HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl

Er is geen 'sharia-driehoek' in de Haagse Schilderswijk, stelt Hasan Küçük. Dat moslims er hun wil opleggen aan buurtbewoners, is een verzinsel van haatdragende hindoes. Shashi Roopram spreekt dit tegen.


Beste Hasan Küçük,


U claimt dat moslims niet welkom zijn in de Haagse 'sharia-driehoek'. ...


As-salam alaykum Shashi,

De 'Vergeten Driehoek' kent geen moslimprobleem, maar een anti-moslimprobleem. ...


Red.:    Hier spreekt een moslim. De specifiekere inhoud doet er verder niet zo toe, het gaat om het woordgebruik. Hier is dat woordgebruik:

  ... anti-moslimprobleem ... PVV-retoriek ... hindostaanse PVV-stemmers ...Haagse hindostaanse PVV-stemmers. ... een haatpartij als de PVV ... dat wij gehaat worden ... haten ...

Waar de geest van vol is, loopt de mond van over: haat ... haat ... haat ...
    En in een variant van het "solliciteren"-verhaal, zie hier de standaardreactie op correctie door Nederlanders - het geval betreft dat van een school die gewelddadige leerlingen wil corrigeren, en dan van de ouders te horen krijgt: "Jullie zijn racisten", zie Knevel & Van den Brink, uitleg of detail 04-06-2013 (item na 37:12 min., opmerkingen na 39:40 min.).
    Waarschijnlijk als gevolg van een link geplaatst op een andere website, kwam het reeds laneger bekende wijblijvenhier.nl onder ogen. "Wij blijven hier" is een afkorting van een wat uitgereidere uitpsraak,. die min of meer luidt "Wij zijn hier binnengekomen, wij wensen ons niet aan te passen, wij realiseren ons dat dat sociaal gezien hartstikke fout is en jullie tegen de haren strijkt en ergert, en wij willen jullie manier van leven het liefst kwijt en volgens de onze kunnen leven, maar we hebben echt geen zin om fysiek terug te gaan want hier zijn we materiaal beter af". Afgekort: "Wij blijven hier". Het propaganderen waarvan het doel is van de website wijblijvenhier.nl. Hetgeen ook tentoon werd gesteld in het aangelinkte artikel:


Uit: wijblijvenhier.nl, 04-06-2013, door Badr Youyou  uitleg of detail

‘De samenleving moet accepteren dat jihadisme een Nederlands product is’

De overheid is van plan om de Nederlandse nationaliteit af te pakken van jongeren die deelnemen aan de jihadistische strijd. Er gaan een hoop dingen mis in Nederland. Onder andere het feit dat de overheid de problemen van de samenleving negeert. ...
    ... Het is erg naïef van een overheid om dan met zo’n oppervlakkige maatregel te komen. Om het nog maar niet te hebben over het feit dat dit ruikt naar discriminatie. Hoe je het wendt of keert, deze jongeren zijn Nederlandse jongeren die hier geboren zijn, en de samenleving moet dat accepteren zonder steeds te kijken naar hun oorsprong. De samenleving moet gewoonweg accepteren dat jihadisme een Nederlands product is.    ...


Red.:   Enzovoort. Afgekort: jihadisme is de schuld van de Nederlandse overheid. En heeft niets met de islam te maken - de term komt in het artikel niet voor. Haat, haat, haat ...
    De moslims hebben zelfs ons examensysteem vergald:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggevers Bart Dirks en Sterre Lindhout

De school sluiten gaat niet zomaar

De Onderwijsinspectie gaat nu ook onderzoek doen naar het bestuur van Ibn Ghaldoun. Het onderwijs en de financiën stonden al onder toezicht. De school vreest voor haar examenlicentie.


De Onderwijsinspectie onderzoekt hoe het kan dat het bestuur van Ibn Ghaldoun niet in de gaten had dat leerlingen 15 examens hebben gefotografeerd. Daarmee staat de school op drie vlakken onder toezicht: de inspectie waakt ook over onderwijskwaliteit en de financiën van de school, omdat ze onder de maat zijn.    ...
    Net als op Ibn Ghaldoun, hing rond het ICA een sfeer van gerommel en gesjoemel en islamitisch extremisme. ...


Red.:   Allemaal moslims, op de directeur na, die is aangesteld na de vorige misstanden. En hier is hoe de moslims over hem denken:
  Tussenstuk
'Het is een spel van de directie, een complot'

...    Leerlingen van de school zelf ...
    Melda (16), vmbo-leerling verzorging die geen nieuwe examens heeft: 'Veel andere leerlingen moeten examens overdoen, terwijl drie leerlingen examens hebben gestolen. Dat is niet eerlijk.'
    'Ik moet vier vakken overdoen, dat is absurd', zegt Mehmet Ozer (18), 5 havo, met ingehouden woede: 'Het is gewoon een spel dat door de directie wordt gespeeld, een complot. Woensdag krijgen we het rooster van de examens, misschien heb ik wel twee of drie vakken op een dag, waarschuwen ze. Bullshit, denken ze dat ik Einstein ben? Mijn vakantie gaat niet door en wordt ook niet vergoed.'

Haat, haat, haat.
    De stroom van jihadisten naar Syrië en Irak heeft velen de ogen geopend, en de media toegankelijker gemaakt voor de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2014, door Foske Blaauw, Den Haag

Radicalisering

Is alles wel gedaan om jihadi's te stoppen?


Ongeveer twintig jaar geleden fietste ik in Den Haag op de Laan van Meerdervoort. Ik passeerde een groepje moslimmannen die betrokken waren bij de destijds aan de Laan gevestigde islamitische basisschool.
    Als ik 's ochtends langs die school naar mijn werk fietste, moest ik vaak afstappen en wachten op groepen kinderen en ouders die nogal traag het fietspad naar hun school overstaken. Irritant, maar, vond ik toen, in Nederland moeten alle religies en culturen een plaats hebben. Mijn twijfel daaraan begon toen een van de de drie mannen een extreem harde schreeuw tot mij richtte. De andere mannen moesten hard lachen om mijn geschrokken reactie. Ik begreep het niet en vond het een tamelijk onprettige ervaring. Wat ik mij vooral herinner is de diepe haat in hun ogen.
    Circa tien jaar geleden reed ik regelmatig over de Vaillantlaan (Schilderswijk) en zag daar voor telefoonwinkels altijd groepjes salafistische (weet ik nu) jongemannen staan met baarden, gewaden en te korte lange broeken met sandalen. Het zag er een beetje ongezellig uit, maar vooruit: we waren toch een mulitculturele samenleving en dit hoorde daar dus bij. Ik hoopte wel dat de AIVD dit soort jongemannen in het vizier had. In de tijd daarna begon het me op te vallen dat er steeds meer jongens en meisjes in salafistische outfits in het straatbeeld verschenen. Met deze mensen kreeg je geen oogcontact en ze straalden iets vijandigs uit: een mix van verongelijktheid, haat en minachting.    ...


Red.:   Haat, haat, haat ...
    Ook de meest politiek-correcten ondervinden het aan den lijve. En er komen er niet veel politiek-correcter dan onderstaande:


Uit: Volkskrant.nl, 05-07-2014 door Lidy Nicolasen, verslaggeefster van de Volkskrant. Ze schrijft wekelijks een column voor Volkskrant.nl.

'Je transformeert zo van een politiek correcte muts in een moslimhater'

Het liep tegen middernacht. We stonden aan de kant van een straatje in het centrum van Amsterdam te praten. Een scooter met twee passagiers maakte een rare zwieper bij het passeren. Getverderrie, zei de vriendin - groot en blond - naast me, ze spugen. Niet overdrijven, zei ik nog, totdat ik even later achteloos in een klodder verse spuug op mijn jasje greep en tot in mijn haarwortels stond te gruwen.
    Wij hoeven geen ombudsman meer te worden, wij mogen gerust kutmarokkanen zeggen, zei de vriendin met gevoel voor understatement. We keken elkaar ongelovig aan. Welke duivel was er in die jongens gevaren? Wat hebben wij ze gedaan, anders dan blank en blond zijn en 's nachts op straat rondhangen?     ...


Red.:   U heeft niets gedaan, beste mevrouwtje domoor ... U heeft slechts gedaan dat u zichtbaar Hollander bent ... "Kk kazen" ("Klere kanker kazen") ... De moslims haten Nederlanders.
    Maar mevrouwtje laat zich niet misleiden, hoor ...

  ... Als je even niet oplet, transformeer je van een politiek correcte muts je in een moslimhater. Strijders voor het ware geloof zijn griezelig onvoorspelbaar en ongelooflijk ongevoelig, dus hoe verleidelijk is het niet om mee te zingen in het koor van angsthazen? Een klodder spuug doet de rest, ongeacht de intentie van de spuwers.

Anti-kamp
Het is ze niet gelukt me in het anti-kamp te krijgen.

Ongelofelijk ...
    Gelukkig laten ze er steeds minder twijfel over bestaan over hoe diep de haat zit:


Telegraaf.nl, 11-11-2014.

Sinterklaascentrale mijdt Amsterdamse Bijlmer

De grootste 'leverancier' van Sinterklaas in de hoofdstad gaat dit jaar niet naar Amsterdam-Zuidoost. Sinterklaas Centrale Amsterdam vreest voor problemen naar aanleiding van de discussie over Zwarte Piet. ...
    In voorgaande jaren gingen de hulpsinterklazen en pieten nog wel naar Amsterdam-Zuidoost, maar ze kregen volgens de zegsman toen ook te maken met een grimmige sfeer. „Bij een bezoek aan winkelcentrum Amsterdamse Poort in de Bijlmer vroegen we de politie een oogje in het zeil te houden. En er was Marokkaanse jeugd die op Sinterklaas ging inbeuken.”


Red.:   Tijd dat Nederlanders op Marokkaanse suikerfeestvierders gaan inbeuken ...

Hier een klein reeksje heel gewone moslims over de aanslag op Charlie Hebdo (GeenStijl.nl, 07-01-2015, door Spartacus):

  Alle Nederlandse gekkies over Parijs op een rij

Zeau, vijfde colonne, hoe is het? Marokko.nl is natuurlijk de eerste stek waarde Nederlands-islamitische tijdsgeest gepeild kan worden. Aangezien 68% (zal wel) van de Marokkanen negatieve gevoelens over IS heeft, zullen hier vast de meest genuanceerde commentaren gevonden worden.
- Amine: "Daders zijn onbekend, maar dit tijdschrift staat bekend met het aanvallen en beledigen van de Islam. Daar betalen ze nu duidelijk de prijs voor."
- Muslimah1987: "Wie de profeet salla allahu aleyhi wa salaam bespot en beledigd mag dood."
- Playstation: "profeet belachlijk maken is pas triest, ze zijn al vaker gewaarschuwd die blad, ze willen niet luisteren."
- hamzamaffia2060: "ik wil ook kalashnikov:("
- UtrechtseJihad: "Sterker nog; moet wettelijk gezien dood. Maar dan wel in een Islamitische staat, met als norm de tussenkomst van een rechter, en niet op eigen houtje in Frankrijk of Nederland. We zijn geen barbaren. De doodstraf is iets wat niet ontkent kan en mag worden, maar ook dit dient met beschaving te gebeuren. Je gaat niet van de 1 op het andere moment bv je buurman neersteken omdat hij je profeet heeft beledigd."
    En ga zo nog maar twintig pagina's verder. Nog meer gekkies? Tuurlijk!    ...

Eén of twee exemplaren waren het hier niet mee eens, maar die waren na afloop van deze dag bekaf, heen-en-weer als ze gesleept werden van Volkskrant naar NRC naar Trouw naar NOS Journaal naar Nieuwsuur naar DWDD naar Pauw & Witteman ...
     Maar dat gat in de rangen werd ruimschoots aangevuld door dit soort lieden
  De Zwarte Racist: Ene Quinsy Gario, een gesubsidieerde kunstenaar die bekend werd van zijn racistische tweet over MH17, laat wederom van zich horen.
Gario Hebdo

Dit alles volgens de gedachte "De vijand van mijn vijand is mijn vriend".

Een bijzondere focus van haat is natuurlijk het Nederlandse gezag. Bijvoorbeeld in de vorm van de politie. Uit een ruime keuze een artikel van de enige plek waar het gedachtengoed van de moslim in zijn volledigheid de ruimte krijgt: GeenStijl. Omdat ook GeenStijl graag de journalistieke volgorde hanteert, eerst de bekend veronderstelde relevante voorkennis eruit gelicht:


Uit: GeenStijl.nl, 25-02-2015, door Spartacus

Video. Chef islamgala doet bijdehand tegen agente

Youness Ouaali, de moslim-Gru achter haatgala 030, ...


Red.:   De persoon waarom het gaat. De organisator van een benefiet-bijeenkomst voor "zielige moslimkinderen" ergens in Islamië, dat (saracame volgt) volkomen onterecht in een negatief daglicht werd gesteld door GeenStijl als een gala van haatimams, een bericht dat overgenomen werd door De Telegraaf, waarna er voor het eerst en volkomen onterecht over dit soort zaken genoeg ophef ontstond voor de politiek om in te grijpen. Voorheen werd dit altijd afgedaan met sussende woorden, zodat de beruchte haatimam Haitham al-Haddad vrij in en uit kon vliegen .
    Maar de reeks van aanslagen in Parijs en Kopenhagen in 2015 heeft het veld wel degelijk doen schuiven. "Er moet meer gedaan worden tegen radicalisering", werd er alom geroepen door de multiculturalistische PC-meute (de meer neutrale waarnemers zijn op het punt of bijna om te weten dat er maar één echte oplossing is: remigratie), en zo kort op de genoemde gebeurtenissen kon men eigenlijk niet anders dan ingrijpen, hoe graag men dat ook ongetwijfeld niet wilde doen. Van drie van de uitgenodigde imams werd het al afgegeven visum (natuurlijk was dat op voorhand al verstrekt) ingetrokken, vanwege te veel bewijs van haatuitspraken op het internet:

  ... Tuurlijk Youness. Het uitnodigen van imams die onomwonden stellen dat het doden van 12 willekeurige mensen veel minder erg is dan het beledigen van de islam ...

En daarvan was er al meer gepubliceerd. Men kon er niet omheen.
    Goed, we hebben dus kennisgemaakt met iemand die haatimams uitnodigt in het kader van een benefietbijeenkomst. Voor en door moslims. Hoe staat zo'n persoon nu tegenover Nederland? Die vraag was het onderwerp van dit artikel van GeenStijl. Dit is de aanvang ervan:
  Youness Ouaali ... [doet, red.]  nu weer huilie op Facebook omdat een politiemevrouw kamlpjes z'n nummer vroeg: "Begin er een beetje moe van te worden en tegelijkertijd verdrietig omdat ik de (sic) Nederland mis van voor 2001 hoe dan ook, wij laten ons door niemand intimideren, ook niet door de gevreesde haatpolitie in dienst van de politiestaat anno 2015. Eenheid is de sleutel tot succes maar daar is wel wederzijds respect voor nodig al zijn er onderling verschillen. Dat is het enige wat zou kunnen leiden tot een mooie samenleving vol harmonie en vrede. Zij die fundamentele vrijheden opgeven voor een beetje tijdelijke veiligheid verdienen vrijheid nog (sic) veiligheid. - Benjamin Franklin."

Bekijk het filmpje zelf, en let vooral op de manier waarop dit alles uitgesproken wordt: onverdunde en onversneden haat jegens Nederland. Natuurlijk werd hij aangehouden omdat hij als twee druppels water lijkt op de gewelddadige overvallers die gisteren (dinsdag 24-02-2015) in beeld waren bij Opsporing verzocht. Een stel uit een schier oneindig lange rij van dit soort figuren, met allemaal diezelfde uitstraling ook als ze niets doen: "Ik haat jullie". De politiemensen gaan af op dit soort kenmerken: "Haatmoslim? Dan mogelijke crimineel". De "politieneus" heet dat. Vandaar dat ze meer aanghouden worden. Ze "doen" meer. Voor de haatmoslims alleen maar aanleiding om meer te laten blijken dat hij haatmoslim is. Natuurlijk. Waarvan hier dus een demonstratie.
    GeenStijl pikt er nog iets uit: de kerel is dus een haatmoslim. Maar het beeld dat hij oproept van zichzelf en zijn stichting en zijn liefdadigeidsbijeenkomst is heel anders:
  Youness Ouaali deed eerder al huilie toen hij aan de NOS spinde onthulde dat de haatimams alleen maar als lokkertje op de poster stonden.

Kortom: Youness Ouaali is een gore leugenaar, en de vermoedelijke reden dat hij haatimans uitnodigt voor zijn benefiet is dat hij de zaak van haatimams wil financieren. Natuurlijk. Hetgeen ook GeenStijl denkt:
  Jij liegt. En nee, Taqiyya is geen obscuur woord uit de zionistische koker van Wilders. Dat woordje staat gewoon heel netjes in het glossarium van het braafste en allereerste boek dat studenten tijdens "Inleiding in de islamologie" te lezen krijgen. Pagina 436.

Over welk laatste dus ook weer door alle moslims uitgebreid gelogen wordt: "Nee, er bstaat niet zoiets als Taqiyya". De les zijnde: "Moslims liegen over dit soort zaken, tenzij het tegendeel bewezen is".
    Een nieuwe uiting van haat zijn de beschuldigingen van moslima's dat ze onheus bejegend zouden zijn - dit in navolging van de berichten over de koppensnellende jihadisten, deels afkomstig uit Nederland, die in Irak en Syrië huishouden. En de daardoor verder afgenomen reputatie van moslims. Die dus middels die beschuldigingen terug proberen te slaan. En waarvan nooit beweijzen worden geleverd en waarvan onderzoek sterke aanwijzingen geven dat ze gelogen zijn. Dit geheel is tegenstelling tot de haat van de allochtonen, die keurig op beeld kan worden gevangen, zoals de demonstraties van de haat-jihadisten in de Haagse Schilderswijk, de demonstraties voor de juwelier-overvallers in Deurne, en, uit ook een lange reeks, het haatgedrag jegens Nederlandse gezagsdragers, waarvan onder een voorbeeld:


Uit: dumpert.nl, 30-03-2015. uitleg of detail

Bijrijder haalt uit naar verkeersregelaar

Jaarbeurs Utrecht, ComicCon, afgelopen weekend. Totale Lul op de bijrijdersstoel van een gebutste VW Polo 03-JJ-GX probeert nog even de fluorescerende verkeersregelaar een beuk te geven nadat omstanders al een vechtpartij wisten te voorkomen.
...

 
 
 
 

Red.:   Overduidelijk een gewone moslim. Gewone moslims haten Nederland.
    In gewone omstandigheden proberen moslims net te doen alsof ze Nederland niet haten. Dat lukt meestal wel, omdat er geen aanleiding is om boos te worden. Ook bij haatzaai-site Joop.nl. Maar als zo'n aanleiding er wel is ... zie boven ...  Ook bij degenen die leesbaar kunnen schrijven:


Uit: Joop.nl, 04-04-2015.

Filip de Winter spreekt islamitische Belgen op straat aan om te vertrekken

De controversiële politicus bracht het nieuws zelf naar buiten via zijn Twitter-account


Vlaams Belang-fractievoorzitter Filip de Winter is op straat campagne aan het voeren om Belgen met een islamitische achtergrond te verzoeken 'terug te gaan' naar het land dat ze ooit hebben achtergelaten om een nieuw thuis te vinden. ...


Red.:   Een toppunt van gematigdheid. Niks geen moorden of aanslagen. Geen overlast en criminaliteit. Geen vervloekingen en beschuldigingen. Gewoon afstappen op iemand die zegt "Ik mot jullie niet" door zich een hoofddoek op te knopen en haar een ticket aan te bieden om zich van de gehate omgeving te kunnen losmaken:


Dus absoluut geen reden om boos over te worden. Zeker niet door lieden van de club van relifascisten die moorden plegen - en hoe zit het de zoon van die hoofddoekvrouw? Maar, zoals iedereen weet, ligt dat bij religieus opgevoeden van de islamitische soort geheel anders - een selectie:
  F Bidar, zo 05 april 2015 12:48
Dit is geen meningsuiting, dit kent men van geschiedenisboeken. Ik had geen idee hoe zou de fascisme in praktijk van blanke westen uitpakken. Dat zie ik duidelijk. Daarin is geen plaats voor discussie, gewoon conclusie trekken, en dat zullen waarschijnlijk ook velen doen. Europa gaat langzaam terug naar zijn ware eigenheid, de fascisme en brute ontkenning van ieder die er niet bij hoort, en dat heeft helemaal niks met religie, religie kritiek of wat dan ook te maken. Welkom op fascistische Europa, gewoon verspreiden in de hele wereld.

Mostafa Mouktafi, zo 05 april 2015 17:40 in reactie op F Bidar
En voor dat je het weet lopen we hier in stenentijden, vijgenbommen blaadjes als enige kleding, gebarentaal wordt ons nieuwe communicatiemiddel, onze Tweede Kamer word dan in leeuwengrot gehouden, je maag in de grot zitten als politicus alleen als jij heet van achternaam : van der Leeuw, dé Wolf, van den Krokodil, en mevrouw Vos als Leeuwengrot-voorzitter. Het politiebureau wordt de neushoorns riviers, boeven worden naar de neushoorns in de rivier verhoort worden...ezel hutten worden rechtbanken.... ect.....onze leven bestaat alleen uit slapen, jagen, eten en wildplassen !..........
WELKOM IN EUROPA VAN TOEN!!

Mostafa Mouktafi, zo 05 april 2015 11:46
De Westerse democratie en de blanke doodskop !

Mr Qizilbash, za 04 april 2015 22:47
Fascist. Het ergste is dat hij er met zijn oproep tot etnische zuivering mee wegkomt.
    Nietsvermoedende mensen die aan het winkelen zijn, jaagt hij de schrik op het lijf (moeten we het land uit?). Onder het mom van islam is geen ras, zou hij geen racist zijn. Zijn beweegredenen zijn echter wel degelijk racistisch. Buiten dat zijn andere discriminatievormen als racisme gewoon net zo fout. Waarom doen we dan alsof discriminatie op basis van ras erger is?
    Politici moeten de vrijheid hebben om hun mening te geven of die van hun partij. Die mening moet echter wel binnen de grenzen blijven. Etnische zuivering nastreven is niet acceptabel.
    Heel veel discriminerende acties die vroeger tot een veroordeling hadden geleid, worden nu geaccepteerd. Absurd.

Mr Qizilbash, zo 05 april 2015 00:55 in reactie op malou rosa
De bevolking werd eerst jarenlang murw gemaakt met antisemitische propaganda opdat de bevolking later de etnische zuivering van joden makkelijk zou accepteren.
    Dit fenomeen bestaat in zoveel verschillende vormen. Zo heb je horror propaganda waarin gruweldaden (babymoord) worden toegeschreven aan het vijandelijk land of volk. Het vijandige land of volk vormt zogenaamd een gevaar voor het thuisland (massavernietigingswapens).
    De achterliggende gedachte is dat de meeste mensen niet zo van oorlog en geweld houden. Er moet een rechtvaardiging voor zijn, anders accepteert men het niet. Het moet op zelfverdediging lijken, ook al is dat niet zo. Het moet een noodzakelijke maatregel lijken zoals het verwijderen van parasieten opdat de patiënt (het thuisland) weer gezond kan zijn. Ontmenselijken van de tegenstander.
    Die parasieten die verwijderd moesten worden, waren vroeger de joden en nu zijn het moslims. Ik kan niet geloven dat men niet inziet dat wij dreigen de geschiedenis te herhalen. De etnische zuivering die nagestreefd wordt, is op dit moment nog niet gewelddadig, maar in de toekomst?

F Bidar, zo 05 april 2015 12:50 in reactie op Mr Qizilbash
Dit is Europa op zijn eigenste. Europeanen hebben niks van hun eigen geschiedenis geleerd, de wereld wel.

F Bidar, zo 05 april 2015 13:02 in reactie op Mr Qizilbash
Europa op zijn return, en gewone mens zal de schade die neoliberalen aan hun zak hebben toebracht met de dood van vreemde bekopen. Etnisch, ras, religie of niet, dat is pure fascisme, de blanke Europese fascisme.

F Bidar, zo 05 april 2015 18:03 in reactie op Mr Qizilbash
Waarom enkel hem aanduiden? Hij is toch de man waarop veel Vlaamse zielen hun hoop hebben gevestigd om de "vijand" laten opruimen? Hij is de symbool ban blanke fascisme.

De reactie op een vriendelijk verzoek aan iemand die blijk heeft gegeven van haat in jouw richting ... Ze zijn volkomen gestoord. En ze haten peilloos diep. Volkomen passend bij die moorden van hun relifascistische broeders die ze, gezien dit taalgebruik, slechts bij volkomen toeval niet zelf hebben begaan.
    Prijs-allochtoon Ahmed Marcouch is de laatste tijd druk bezig de komende burgeroorlog dichterbij te brengen:


Uit: Joop.nl, 12-04-2015, door Ahmed Marcouch - Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail

Politie, bestrijd het sluipend gif van discriminatie

Wie zich schuldig maakt aan de productie van gif, hoort recht voor zijn raap ontslag aangezegd te krijgenRed.:   Was dat maar waar ... Alle moslims zouden onmiddellijk ontslag aangezegd worden vanwege het verspreiden van het gif van de islam.
    Het vuur van de burgeroorlog wordt toch waarschijnlijker aangestoken door negers dan door moslims, want die zijn nog veel radicaler en dommer, zoals door het doen van dit soort uitspraken:

  DennisDennis Mollis, zo 12 april 2015 12:51 in reactie op Willem Ruitenberg
"Trouwens Marcouch zet alle PVV-ers ook wel erg negatief weg."

Iedereen die op de PVV stemt weet dat het een racistische beweging is en dat mag maar loop er dan ook niet voor weg of wees niet verbaasd als ze negatief weggezet worden want dat doen ze in eerste instantie zelf door daar op te stemmen.

DennisDennis Mollis, zo 12 april 2015 15:17 
In sommige kringen wordt de politie de gewapende tak van de PVV genoemd.

In andere kringen worden de negers de gewapende tak van de Afrikaanse barbarij genoemd.
    Ga naar het artikel zelf en de reacties eronder om waar te nemen dat niets aan dit laatste overdreven is. Je reinste en bloedige haat wordt daar botgevierd, ook nog door een andere neger genaamd Randall Snijders. Plus natuurlijk een grote portie haatmoslims.
    En van kort daarvoor deze:


Uit: Joop.nl, 28-03-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective uitleg of detail

De universiteit is veel te wit

Red.:   Dus nog een neger met goor anti-blank racisme. Eén van de reageerders: "Daar staat tegenover dat de gevangenis veel te zwart is".
    De haat wordt steeds openlijker beleden. Het staat nu al onverkort in de Volkskrant - deel 1, de negers:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Gelukszoekers

Waar gaat het land heen als het overspoeld wordt door gelukzoekers? Nou, kom eens bij mij langs. 'Superdiversiteit' kenmerkt het rommelige Rotterdamse volksbuurtje waar ik woon, Carnisse. Ik ben een metropolenmens. Als kosmopoliet aard ik hier beter dan in een homogene vinexwijk, maar ieder zijn meug.    ...
    De rest van de buurt bestaat uit extreem veel zuilen en zuiltjes. ... Naïeve sloebers vinden ze de bootvluchtelingen. Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan. Zij kwamen met het vliegtuig, via Parijs, Londen. Familie, toeristenvisum, ik word er weinig wijs uit maar er zijn mogelijkheden. Nederland valt trouwens tegen.    ...


Red.:   En pas hier het "onregelmatige werkwoord" van Bertrand Russell op toe  ... "Zij hebben onversneden haat" ...
    Deel 2: de moslims:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2015, door Robert Vuijsje

Duizend procent

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Voormalig voetballer Dries Boussatta (42): 'Denk aan je principes'.


Dries Boussatta was de eerste Marokkaan in het Nederlands elftal. ...

Hoe was het om een van de eerste Marokkanen te zijn?
'Een trainer zal niet in je gezicht zeggen: je bent een vuile vieze tyfus Marokkaan. Daar zijn ze te slim voor. ...


Red.:   Vertaald: "Alle Nederlanders haten ons maar zeggen het niet in ons gezicht". Even aannemende dat de groep van trainers niet signicant afwijkt van de rest van de bevolking.

  ... overal spelen Marokkaanse jongens. Alleen bij de trainers blijft het zoals het was. We hebben 38 profclubs en één gekleurde hoofdtrainer, Henk Fraser van ADO Den Haag. Dat zegt genoeg. ...

Dat zegt niks. Gekleurde spelers kunnen al niet goed samenspelen, het zijn bijna aalemala solisten en egoïsten, en bovendien moet je als trainer enige geestelijke bagage meenemen. En oh ja, je moet met allerlei culturen om kunnen gaan. Dat kunnen zowel moslims als negers absoluut niet. Ja, met zichzelf en een beetje met Nederlanders. Daarna houdt het op.
  Winston Bogarde wil heel graag aan de slag ...

Het noemen van die naam zegt genoeg: Bogarde is een botte hork die overal vijanden maakt, onder het motto "Ik ben een trotse neger" uitleg of detail .
  Al die clubs zoeken alleen maar mensen uit hun eigen kringetje. Het is niet honderd procent, maar duizend procent racisme.'

Deze uitspraak is niet niet honderd procent, maar duizend procent rancune, haat, en racisme.
  Hoe ging het bij jou?
'Op de tribunes maakten ze schapengeluiden, in de Amsterdam Arena zongen 50 duizend mensen: Dries Boussatta, je moeder heeft een snor.

Natuurlijk had Boussatta dit karakter en deze houding al toen hij jong was -  en de mensen op de tribune voelden dat haarfijn aan.
  Bij FC Utrecht had ik een trainer, Mark Wotte, die me toeblafte op een manier waarvan ik dacht: ik ben je hondje niet. Tijdens de ramadan vroeg ik nooit om rust, ik deed gewoon aan alles mee. Mijn medespelers Rob Witschge en John van Loen gingen naar de trainer: wij hebben er problemen mee dat Dries tijdens de lunch aan tafel moet zitten terwijl hij niet mag eten en drinken. Nee, dat kon niet anders, de trainer bepaalde de regels. Denk jij dat ik voor die man door het vuur ging of dat ik een bloedhekel aan hem had?

Respons: "Denkt u dat Boussatta voor Nederland door het vuur gaat of er een bloedhekel aan heeft?"
  Louis van Gaal wil spelers altijd zijn wil opleggen, hij kan niet omgaan met vedettes en met andere nationaliteiten, elke keer leidt dat tot dezelfde problemen. Frank de Boer is een nuchtere Hollandse boer ...

Dit geheel en al tot tegenstelling van Marokkaanse berbers, al dan niet voetballend, die geitenneukers zijn.
  'AZ was een leuke club, vooral in het begin, met Willem van Hanegem als trainer. En met zijn opvolger Gerard van der Lem. Hij vertelde dat het bestuur tijdens een bespreking had medegedeeld: we willen een nieuwe koers, alleen nog maar Scandinaviërs, alle buitenlanders moeten eruit. Daarmee bedoelden ze de Marokkanen en Surinamers. De voorzitter was Dirk Scheringa, van die hypotheken bij de DSB Bank. Van der Lem zei tegen het bestuur: ik maak de opstelling, niet de voorzitter. Twee maanden later was hij ontslagen. De nieuwe trainer heette Henk van Stee. Tijdens de eerste training sprak hij ons toe. We waren te verwend met onze dikke Rolexen, zelf droeg hij een Casio. Een maand later, nadat zijn eerste salaris was gestort, liep hij rond met een horloge van Cartier. Niemand nam hem serieus.
    'De eerste wedstrijd onder Van Stee zat ik op de bank, ik keek naast me: Urvin Lee, Ali El Khattabi en Karim El Hadrioui, allemaal spelers die tot dan nooit reserve stonden

Oftewel: alle Nederlanders zijn allemaal racisten.
    Nog wat persoonlijke informatie:
  Nederlands
Als ik ergens op tijd kom. Die discipline heb ik.

Marokkaans
Altijd.

Muziek
Vroeger luisterde ik wel naar hiphop en zo. Nu heb ik in de auto koranverzen aan staan of lezingen over de islam.

Partner
Mijn vrouw is Marokkaans. Ze kan een andere afkomst hebben, maar ik vind het belangrijk dat ze hetzelfde geloof heeft als ik. Ik zou niet met een vrouw kunnen zijn die rookt en drinkt.

Mohammed cartoons
Ik ben niet je suis. Als je weet dat daarmee zo'n grote gemeenschap wordt gekwetst, waarom zou je het dan doen?

De snelste volkse reactie: "Boussatta, geitenneuker, je moeder heeft een snor!"
    Nog even dit eruit gelicht:
  Partner
Mijn vrouw is Marokkaans. Ze kan een andere afkomst hebben, maar ik vind het belangrijk dat ze hetzelfde geloof heeft als ik. Ik zou niet met een vrouw kunnen zijn die rookt en drinkt.

Bij Nederlanders heet dit xenofoob, extreem-rechts, fascistisch, racistisch enzovoort.
  Muziek
Vroeger luisterde ik wel naar hiphop en zo. Nu heb ik in de auto koranverzen aan staan of lezingen over de islam.

Algemeen aanvaard als een sterk teken van radicalisering.
  Mohammed cartoons
Ik ben niet je suis. Als je weet dat daarmee zo'n grote gemeenschap wordt gekwetst, waarom zou je het dan doen?

Een erkenning tot geweld ter verdediging van zijn radicale geloof in staat te zijn (je suis staat voor je suis Charlie Hebdo, het protest tegen het geweld van de moslims).
    De conclusie was al geschreven, maar er komt nog iets mooiers achteraan. In tegetslleliijng tot bijna alle andere uitsprkaen van allochtonen over racisme, staan hierboven ook een aantal controleerbare feiten - meestal is het beperkt tot: "Mijn broer kent een moslima wier zus die een hoofddoek draagt en die lastiggevallen is door drie blanken in Lutjebroek toen ze naar de markt fietste". Dat wil zeggen: het is nooit op een plek waar camera's staan zodat het gebeuren geregistreerd kon worden zoals de moslims wel regemamtig betrapt worden op wandaden richting Nederlanders waarna de beelden verschijnen op GeenStijl, zie boven.
    Goed, Boussatta noemt gelukkig wel een paar controleerbare zaken. Hier is de werkelijkheidscheck:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2015, column door Paul Onkenhout

De groteske overdrijving van Dries Boussatta

Patrick Kluivert dook vorige maand op in Tanzania. Op Twitter verscheen een foto van hem tussen de albino's. ...
    Vrijdag zette hij een schattig filmpje op Instagram van zijn zoontje Shane die Parijs zingt, de hit van Kenny B. Maar is hij ook een goede trainer?
    Met de beloften van FC Twente werd hij kampioen van Nederland. Daarna maakte hij deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder leiding van Louis van Gaal. Momenteel is hij adviseur/bondscoach van Curaçao, een spannende, maar weinig prestigieuze parttimebaan.
    Volgens Driess Boussatta is Patrick Kluivert het slachtoffer van 'duizend procent racisme', net zoals Winston Bogarde. ...
    Boussatta, 'de eerste Marokkaan in het Nederlands elftal', noemde Go Ahead als voorbeeld, een club die onlangs een trainer (Demmers) aanstelde van wie hij nog nooit had gehoord. Kluivert zou daar graag werken, zegt Boussatta. Geld speelt geen rol, 'want dat heeft hij al.'
    Zijn conclusie: 'Al die clubs zoeken alleen maar mensen uit hun eigen kringetje.' Dat in het betaald voetbal slechts één gekleurde trainer werkt, Fraser bij ADO, zegt volgens hem genoeg.    ...
     ... in de Amsterdam Arena zongen volgens hem vijftigduizend mensen 'Dries Boussatta, je moeder heeft een snor.' Weer zo'n groteske overdrijving.
    Hij doelt waarschijnlijk op een wedstrijd uit 2000 van Ajax tegen zijn club AZ. De vijftigduizend mensen waren er in werkelijkheid hooguit een stuk of honderd. NRC Handelsblad maakte er later melding van in een stuk.
    In dezelfde tijd moesten bij AZ volgens hem 'alle buitenlanders eruit', nog zo'n opzienbarend feit dat destijds aan ieders waarneming is ontsnapt. De buitenlanders waren de Surinamers en Marokkanen. Alleen de Scandinaviërs mochten blijven. Het werktuig van het AZ-bestuur was volgens Boussatta de trainer, Henk van Stee.
    Misschien haalt Boussatta een paar dingen door elkaar. Na de ongebreidelde stroom buitenlanders ontstond een tegenbeweging. Buitenlanders waren duur en de vrees bestond dat de Nederlandse voetbalcultuur zou worden aangetast. Let wel: de voetbalcultuur.
    Van Stee legde het in 2001 uit in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij zei ook dat voetballers vaak gedrevenheid missen. Tot zijn vreugde zag hij ook uitzonderingen: 'Alleen allochtonen hebben dat nog een beetje. Niet voor niets slagen steeds meer allochtone spelers in het betaalde voetbal.'
    En zo'n man wordt dan in de krant impliciet voor racist uitgemaakt. Dries Boussatta heeft hier niemand een dienst mee bewezen, en zichzelf al helemaal niet. Integendeel.


Red.:   Kortom: er blijft van de controleerbare beweringen van Boussatta geen spaan heel.
    Het is volkomen duidelijk hoe het wel zit: Boussatta had van jongs af aan, al een bloedhekel aan Nederlanders, en heeft alles wat hem voor ogen kwam op een voor Nederlanders (zwaar)  negatieve manier uitgelegd. Het valt ook niet mee als je als superieure moslim van jongs af aan geconfronteerd wordt met een andere cultuur die zo veel beter functioneert. Daar ga je die andere mensen voor haten. En die haat projecteer je op die andere mensen. Die trouwens jouw haat naturlijk ook best voelen, en je niet zo snel welwillend tegemoet zullen treden.
    Waaruit in nog eens een keer versterkte mate de conclusie getrokken moet worden die er al stond voordat Onkenhout zijn weerleggingen toevoegde: er is echt maar één oplossing: alle moslims eruit. Al het andere leidt tot burgeroorlog.
    Gefundeness Fressen die Boussatta, ook, natuurlijk, voor GeenStijl:


GeenStijl.nl, 28-04-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

GeenStijl MuziekQuiz! Maar wie zei het?

Boussatta

A: Appa (Rapper)
B: Eric Corton (Oog op Morgen)
C: Carlo Brantsen (CARROS Magazine)
D: Sheila Sitalsing (Nederlands Zuivel Bureau)
E: Dick Schoof (NCTV)
F: Tijs van den Brink (EO)
G: Dit raad ik nooit maar gelukkig na de break het antwoord

antwoord
 

Red.:   En natuurlijk was er corresponderend vermaak bij de reageerders. Bezoekt GeenStijl! Als lokkertje:
  Integratie maar dan in omgekeerde richting: Uit de gratie.
Godsammekraken | 28-04-15 | 12:05

Een gemiddelde Marokkaan die ons land en cultuur haat maar wel van de mogelijkheden wil profiteren. Bah!
levend fossiel | 28-04-15 | 12:08

En natuurlijk meteen weer de ingebakken slachtofferrol: "dat ik altijd harder had moeten werken..."
bart1234 | 28-04-15 | 12:11

Een random semi-zwakzinnige zonder enige mate van zelfreflectie of een gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Oftewel, een gelovige.
Harry Turtle | 28-04-15 | 12:14

H: dat interesseert my geen donder - ik hoef niet op hoogte te worden gehouden met de gewoonten van geestelijk gestoorden.
jan-met-de-pet | 28-04-15 | 12:14

a) Een geestelijk gestoorde
b) Een geestelijk gestoorde
c) Een geestelijk gestoorde
d) Een geestelijk gestoorde
e) Een geestelijk gestoorde
f) Een geestelijk gestoorde
g) Een geestelijk gestoorde
Zwoele Parijse Nacht | 28-04-15 | 12:26

10 Interlands gespeeld voor Nederland, waaronder uitgerekend 1 tegen Marokko.
Werd continue uitgefloten door de marokkanen op de tribune en als ik me goed herinner liep het na afloop ook gewoon uit de klauwen.
Ikdus | 28-04-15 | 12:31

Lachuuuhhh ...
    Maar dat lachen zal snel vergaan in de steeds verder nabij komende toekomst. Want ook steeds meer andere Nederlanders naast de bezoekers van GeenStijl krijgen er genoeg van ...
    Er was weer een 5 mei herdenking. Er was weer allochtonenhaat op de 5 mei herdenking:


Uit: Elsvier.nl, 05-05-2015, door Shari Deira uitleg of detail

Politie zoekt ordeverstoorders Dodenherdenking

De politie in Bergen op Zoom is op zoek naar twee mannen die maandag de Dodenherdenking verstoorden. 'Palestina! Palestina! Kankerhomo's, jullie zijn de volgende,' werd geroepen over het Thaliaplein.     ...
    Niet alleen in Bergen op Zoom kon niet iedereen het opbrengen om twee minuten zijn mond te houden.
    Ook in Hoofddorp zou een aantal jongeren zich hebben misdragen tijdens de Dodenherdenking. Een groep jongeren fietste langs een monument en schreeuwde tijdens de herdenking.


Red.:   De ene doet dit, en de ander doet dat, en de rest vindt het prachtig.
    De Volkskrant is een actief verspreider van de haat - hier in een van de populaire vormen: de allochtoon-met-de-slechte-ervaring:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2015, ingezonden brief van Fatima Dakmar, Amsterdam

Brief van de dag

U heeft geen gevoel voor humor


Maandag 25 mei ging ik naar het Radio 5 Nostalgia Oeuvre Concert in het DeLaMar Theater. ...


Red.:   Waarop de alarmbel onmiddellijk luid begon te rinkelen: dit is een aanhef van de soort:
  De Volkskrant, 06-06-2015, ingezonden brief van Piet van de Peeveevee, Volendam

Brief van de dag

U heeft geen gevoel voor wijsheid


Maandag 25 mei ging ik naar het "Allen eren Allah"-benefiet in de Mevlana moskee ...

Waarna Fatima vervolgde met:
  ... het DeLaMar Theater. Zanger-acteur Gerard Cox kreeg daar van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een oeuvre-award.

En de alarmbel werd nog luider werd, want dit is het equivalent van:
  Voor het benefiet was uitgenodigd imam Haitham al-Haddad, die zou gaan preken over de deugden van de afkeer van westerlingen.

Want "iedereen" weet dat in tegenstelling is tot alle anderen in het entertainmentvak Gerard Cox geen allochtonenvriend is. Zeker iedereen die weet heeft van het bestaan van een DelaMar Theater en van een nostalgiefeest aldaar.
    Kortom: de aanhef doet sterk denken aan de verhalen van oud-columniste Sabra Dahhan uitleg of detail , die Hollandse eettentjes freqenteerde waar hutspot met boter werd geserveerd, en Marokkaanse jochies ontmoette die naar haar studie vroegen. De status van de rest van het verhal is dus duister.
    Maar de bedoelingen beslist niet:
  Cox ... bracht zijn hits: 1948, Die goeie ouwe tijd en hij zong: 'Nou dan krijgt u mooi de zegen na, na, na, na, na, na.'
    Cox grapte dat hij deze tekst zo makkelijk had gemaakt voor de allochtonen. Hilariteit in de zaal. ...

Haat voor Nederlanders.
  De opmerking alsof ik en andere allochtonen dom zouden zijn, maar ook het ongegeneerde lachen snijden me door de keel.

Diepe haat voor Nederlanders.
    Die ondertussen nog dieper is geworden:
  Thuisgekomen kon ik niet direct de slaap vatten en vervolgens ben ik wat op het internet gaan kijken. ... Wat ik ook zag, was een filmpje van Cox in Raymann is Laat. De interviewer stelt de vraag: 'Waarom spelen er geen Marokkanen in Toen was geluk heel gewoon?' ...

De vraag van een "rashufter" - een uitdrukking nog in te voeren in de verzameling Termen naar aanleiding van deze tekst, met als uitleg: Rashufter: "Iemand zijn zijn eigen obsessie met ras geboren uit het hebben van een gekleurd huid botviert op Nederlanders onder stellen van vragen als: 'Waarom zijn de leden van de Tweede Kamer niet voor voor driekwart gekleurd want de driekwart van de wereld is toch gekleurd?'".
    Waarop Cox toch nog een antwoord wist te formuleren op deze "Wanneer bent u getopt met het slaan van uw vrouw? "-vraag:
  Cox antwoordt: 'Ja, omdat het 'Toen was geluk heel gewoon' heet.'

Wat dus ook heel fout is volgens Fatima al-Haddad:
  Cox zei later ter verdediging dat het geheel gescript was.

En waarom is het fout want er staat niets fouts - het is een herhaling van de titel ... Omdat iedereen wel weet en dus ook Fatima al-Haddad, dat in die tijd Nederland een stuk gelukkiger was dan erna - door de allochtone instroom, en de komst van overlast, sociale achterlijkheid, religieus fanatisme, criminale overdaad, enzovoort.
    En Fatima al-Haddad moet geweten hebben van deze serie en haar titel, en dat deze langs zou komen op de betreffende avond, en dat slechts die titel al beledigend voor haar was, en dus moet ze wetende van die komende beledigingen naar die voorstelling zijn gegaan. Mogelijk zelfs met het idee om daar een lekker haatstukje van te kunnen maken.
    En dat Fatima al-Haddad van die titel en de rest van de voorgeschiedenis volstrekt op de hoogte was, levert ze ook nog zelf het bewijs van:
  Cox zong, of liever gezegd declameerde, zijn songs van de tekstvellen op zijn pupiter (ach ja we worden allemaal ouder)

Ook deze redactie, gezegend met een voortreffelijk geheugen, moest opzoeken wat een "pupiter" was.
    Als deze mevrouw Fatima echt bestaat, dan haat ze zo grondig, dat het zaak is haar onmiddellijk op te op te sporen, op te pakken, en uit te zetten naar het ISIS-kalifaat.
    Een goeie allochtone rel met flink wat verhitting heeft zijn nadelen, men denke aan brandstichting en plundering, maar ook zijn voordelen. Men denke aan duidelijkheid en openhartigheid:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2015, van verslaggevers Jeroen Visser en Sakir Khader

Het ging/gaat zo goed in de Schilderswijk

Heeft een stel relschoppers het imago van de buurt weer kapotgemaakt? Nee, denken wijkbewoners en de burgemeester. Maar 'er moet wel wat veranderen'.


...    Sinds de zomer van 2014 is door het geplaagde stadsbestuur hard gewerkt om het imago van de wijk op te poetsen. ...
    Een jaar later is één incident elders in de stad genoeg om het vuurtje weer aan te steken. In café De Wereld zeggen de gasten wel te weten waarom. Een Marokkaanse jongen, die meermalen in aanraking is geweest met de politie, vertelt hoe hij op het bureau eens een grote mond teruggaf. De agent kwam hem later met vier van zijn collega's in de cel een paar klappen te geven. 'Het zijn allemaal racisten', zegt hij.    ...


Red.:   Juist ja ... Als uit eigen mond de versie is 'een grote mond teruggeven', kan er zo ingevuld worden wat er werkelijk is gebeurd. Dat criminele gajes kreeg wat hij verdiende, en noemt dat dan racisme. Pure Nederlandhaat.
  Surinamer Eric Wetstede, ook geen onbeschreven blad, vertelt wat er vorig jaar gebeurde toen hij op straat twee ruziënde mensen uit elkaar haalde. 'Een motoragent kwam aanrijden en zei meteen: 'Wegwezen, mars!' In Suriname praat je zo tegen een hond.'
    Na wat woorden over en weer wilde de politie hem arresteren, maar Wetstede verzette zich. 'Ik kreeg een knietje in mijn rug en de motoragent nam me in een houdgreep, waardoor ik geen lucht meer kreeg', vertelt hij geëmotioneerd. 'Ik had wel dood kunnen zijn.'

Deze Surinamer wordt behandeld als iedere Nederlander, en noemt dat dan racisme. Pure Nederlandhaat.
    Het aanpalende artikel:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2015, door Maarten Zeegers

Dit heb ik hier nog niet meegemaakt

De Haagse politie ligt weer onder een vergrootglas na de dood van arrestant Mitch Henriquez. Buurtbewoner Maarten Zeegers was getuige van rellen en chaos in Schilderswijk en Transvaal. Dinsdag werd de balans opgemaakt: doet de politie aan etnisch profileren?Red.:   Een gore leugen (het is statistisch profileren en "etnie" is sterk oververtegenwoordigd in het daderprofiel): het is de criminele jeugd van de Schilderswijk ...
  Het is maandagavond half elf en ik ben op weg van mijn huis in het Transvaalkwartier naar het Hobbemaplein, op de grens van Transvaal en de Schilderswijk. ...
    ...Een tramhalte ligt al aan diggelen, even later vliegt een jongen met een karatetrap dwars door de ruit van een schoenenwinkel. Hij slaagt erin de etalagepop van een tas en een T-shirt te ontdoen - nauwelijks de moeite waard zou je denken. 'Toch gratis kleren', mompelt een ander. Met enkele kickbokstechnieken slopen de ze ook nog twee ruiten. Een jongen in islamitische kledij probeert hen te kalmeren, zonder resultaat.

... die doet aan etnisch profileren van de politie:
   Niet alleen de politie moet het ontgelden. ...

Een proces dat al jaren in de aanloop is:
  Spanningen tussen de allochtone bewoners en het politiekorps zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen na een aaneenschakeling aan incidenten.

Zijnde de rooftochten van criminele allochtonen vanuit de buurt in heel Nederland, het lastigvallen van Nederlanders, en de jihadistische demonstraties.

  De agenten blank, de slachtoffers van buitenlandse komaf.

Een gore leugen: de slachtoffers blank, de daders van allochtone komaf, en de politie in het midden. Die gehaat wordt door de allochtonen:
  'Het zijn vuile racisten en teringlijers', vindt een Marokkaans meisje van een jaar of 18. 'Ze hebben mijn vader ook zo gepakt. Terwijl ze wisten dat hij ziek was. Vieze kankerjoden.'

Die allochtonen haten niet alleen Nederlanders - het zijn ook Jodenhaters. Maar dat laatste al sinds eeuwen en eeuwen.
   Een jongen op een scooter waarschuwt dat ze dat niet zo hard moet roepen: de politie is in de buurt.
    'We hebben hier toch vrijheid van meningsuiting? Dan mag ik dus zeggen wat ik wil. Als zij onze religie beledigen, zeggen ze toch ook: dat is vrijheid van meningsuiting?'

Het bewijs: hier gaat het om: ze haten de Nederlanders in het algemeen omdat die niet islamitisch zijn. Want één ding is zeker: de politie heeft het niet over geloof. Weet ook Maarten Zeegers
   Veel islamitische bewoners van Transvaal geloven dat het gewelddadige politieoptreden voortkomt uit haat tegen moslims

Juist ja ...
    En ze zijn levensgevaarlijk:
   'We zijn met zovelen. En de politie met zo weinig', gaat ze verder. 'Waarom pakken we ze niet?'

Zelfs buurtgenoot Maarten Zeegers is er ook niet gerust op.
   Rond een uur of twee uur lijkt de rust wat terug te keren. Ik ga op huis aan. Een vriend blijft liever nog even hangen. 'Je weet nooit wanneer we nog een keer zoiets kunnen meemaken. Misschien volgend jaar pas weer.'
    Ik denk dat het niet zo lang zal duren. Na drie jaar kan ik maar één conclusie trekken: tussen de politie en bewoners in Transvaal en de Schilderswijk komt het niet meer goed.

Tussen de allochtonen en de Nederlanders komt het niet meer goed. Bij de moslims, zoals het vrouwelijke lid van de vijfde colonne al toegaf, omdat Nederlanders geen moslims zijn en de islam de zin van hun leven is, en bij negers vanwege hun nog hopelozer onderschikte maatschappelijke positie door hopeloze maatschappelijke onderpresteren.
    De volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2015, van verslaggevers Sakir Khader en Jeroen Visser

Reportage | Schilderswijk

'Hoeveel van ons gaan ze zo nog doden?'Red.:   Een nog ongekender gorigheid ... Ze wijzen op twee gevallen: de doodgeschoten wegrenner-bij-arrestatie, en de arrogante worstelssr-tegen-arrestatie. Er tegenover: iets als een half dozijn juweliers doodgeschoten, een trits bejarden vermoord als Henk Run en Mary Opentij uitleg of detail , kinderen vermoord als Jesse door een Antilliaan, Donny doodgereden door een Marokkaan, en een lange reeks soortgelijke gevallen. Zij generaliseren twee incidenten op de gore wijze. Wij mogen hun weerzinwekkende daden generaliseren leidende tot een oproep: "Hoeveel Nederlanders gaat dit gekleurde gajes nog vermoorden? Eruit met die lui!"
    Nog wat details:
  'Moordenaars, moordenaars', scanderen de demonstranten. Het is een bonte groep; oud en jong, allochtoon en autochtoon. De meerderheid bestaat uit allochtone jongeren. Ze dragen pamfletten met de tekst: 'Mitch Henriquez. Doodgeslagen door de Nederlandse politie'.
    'Hoeveel mensen moeten ze nog vermoorden op deze manier?', zegt een jongen, die niet met zijn naam in de krant wil. 'Ik ben hier voor gerechtigheid.'

Het soort lieden dat in 2011 Londen en andere Engelse steden in brand heeft gestoken en geplunderd. Wat destijds voorkomen had moeten worden door op ze te schieten. De merendeels zwartgekleurde plunderaars. En die moslims ...... Die steunen de aanslag op Charlie Hebdo en de koppensnellers in Irak en Syrië uitleg of detail  ... Die verdienen niets anders dan kogels.
    En voor de visueel ingestelden - zo ziet dit eruit:

Zo ziet de allochtone- en Volkskrant-gorigheid eruit. Het is het voorlopige dieptepunt van de campagne.
    De volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2015, door Maarten Zeegers

'Dit is beter dan een festival, toch?'

Nacht na nacht staan relschoppers en politie tegenover elkaar in de Haagse Schilderswijk. Het is de verzamelplaats van woede, met dank aan het verleden, whatsapp en de ramadan. 'Ze komen uit Voorburg, Leidschendam.'


Het is half drie in de vroege donderdagochtend. Op het Vaillantplein is het één grote chaos. Bushokjes zijn gesloopt en de ramen van het Theater de Vaillant zijn ingeslagen. De inboedel ligt op straat en de grote zwarte pianovleugel gebroken op zijn rug. De stemming op het plein is opperbest. De politie heeft zich zojuist teruggetrokken naar het Hobbemaplein en de jongens voelen dat ze gewonnen hebben. Ze juichen, toeteren en gooien vuurwerk.
    'Eh wollah sahbi' roept een jongen tegen wat vrienden. 'Ik had je toch gezegd dat het de moeite waard was om naar Den Haag te komen. Stelletje ramptoeristen.' Hij lacht en slaat hen vriendschappelijk op de rug.    ...


Red.:    Een Nederlandhater.
  Op het plein staan een man of driehonderd. Driekwart daarvan is Marokkaans. De rest is Turks, Surinaams of Antilliaans.

Driehonderd Nederlandhaters.
  Een Marokkaan die op zijn scooter zit zegt dat hij hoopt dat dit schouwspel nog een paar maanden voortduurt. Hij komt niet uit de Schilderswijk, net als veel van zijn collega-relschoppers. De wijk is de verzamelplaats van woede ...

Het land zit vol met Nederlandhaters.
  Dan draait hij zich om naar een Nederlandse man met korte broek die met hand aan de fiets op een afstandje stond mee te luisteren met zijn gesprek met de politie. 'Liep je me nou net uit te dagen, vieze kankerhond', blaft hij.
    De Nederlander wiebelt wat onzeker heen en weer. In het bijzijn van de agenten had hij gezegd dat de relschoppers zelf ook racistische motieven hadden. 'Je moet gewoon niet zo bijdehand lopen doen, vuile kankerlijer', dreigt de Marokkaan. 'Rot op naar je eigen land dan.'
    'Dit is mijn land.'
    'Nee, vieze kankerjood. Dit hier is ons land. Oprotten naar Scheveningen.'
    'Maar ik kom helemaal niet uit Scheveningen.'
    'Kom mee om die hoek dan, dan zal ik je nog eens wat laten zien, vieze racist.'
    'Ik ben geen racist', bibbert de man.
    'Oprotten naar Scheveningen, vieze kankerhond. Dit is onze wijk.'

Het land zit vol met Nederlamdhaters, te herkennen aan hun kleur. Die nu al een aantal wijken bezet hebben, en in bezit zijn van de fokfactor en steun van de elite die de grenzen nog steeds wijdopen houdt.
    Een van de ergste haters, die krijgt vrij spel bij Joop.nl, en al eerder met geweld heeft gedreigd - hier staat hij samen met zijn broer Ali (de achterste twee) en nog wat terroristen ...:

... allemaal tezamen Nederland te haten in fysieke vorm. Hierboven probeert hij politiebureau Heemstraat te bestormen, ten einde het in de fik te steken zoals elders in de Schilderswijk is gebeurd. En hieronder terroriseert hij in verbale vorm:


Uit: Joop.nl, 04-07-2015, door Abulkasim Al-Jaberi - Journalist uitleg of detail

De politie speelt met vuur

'Het is geen toeval dat jongeren uit de hele randstad naar de Schilderswijk komen. Zij herkennen zich in Mitch Henriquez ...Red.:   Inderdaad: een brutale bek geven tegen de politie, dreigen met een wapen en gewelddadig verzet tegen arrestatie. En dat dan ...:

  ... zij herkennen zich in de Schilderswijk, waar jongeren worden geteisterd door een racistisch politieapparaat.'

... afschuiven op de politie. Zie boven waar ze proberen politbureau Heemstraat te bestormen ten einde dat in de fik te steken.
    Gevolgd door stromen leugens over wat er in Den Haag gebeurd is, en ...
  Zo werd vrijdag een jongen van 14 in Rotterdam door motoragenten onder schot gehouden. Op de video horen we hem zijn zus geruststellen terwijl hij met zijn knieën op de grond zit, handen op het hoofd. Minstens een agent richt zijn pistool op hem. De auto waarin hij zat, bestuurd door zijn broer, zou als verdacht zijn aangemerkt en aangehouden.

De veertienjarige had samen met zijn oudere broer een gewapende overval gepleegd. Nederlanderhater en terrorist Al-Jaberi staat achter gewapende overvallers. Omdat het Marokkanen zijn. Wat zo vanzelfsprekend is dat hij het vergeet te vermelden.
    Gevolgd nog meer soortgelijke "Wij haten allemaal Nederland en willen het vernietigen" leugens:
  Een andere video uit Kanaleneiland in Utrecht toont hoe een jongeman, zijn opgezwollen gezicht onder het bloed, wordt afgevoerd door gespannen agenten. Omstanders reageren woedend en worden weggejaagd met knuppels en honden. In een andere video wordt een Turkse bakkerij op de Hobbemastraat binnengevallen door ME’ers die de eigenaar met een knuppel slaan. Al deze incidenten roepen een cruciale vraag op: wie vormt er nu echt een bedreiging voor de wijk?

Kortom: hij dreigt met nog meer geweld. Door:
  ... de woede, met name onder mensen van kleur, groeit. De hele randstad staat op springen. No justice, no peace is niet zomaar een strijdkreet, het is een voorspelling van wat ons te wachten staat: zo lang de echte issues die een rechtvaardige samenleving in de weg staan niet worden geadresseerd een giftige mix van sociaal economische uitsluiting, racisme en politiegeweld– is het een kwestie van tijd voordat gewelddadige confrontaties uitbreken in Kanaleneiland, Rotterdam Zuid of elders. Dan zullen jongeren uit de hele randstad naar de nieuwe brandhaard gaan om het recht dat hen is ontnomen eigenhandig te grijpen.
    En de volgende confrontatie zal gewelddadiger zijn.

Niets hieraan is verdund - de boodschap is: "Geef ons meer gratis geld, anders branden we jullie steden af".
    Gevolg door nog een dubbele portie van dezelfde smerigheid.
    Van een dag eerder de zwarte versie van de man die de Nederlandse universiteiten te wit vindt:


Uit: Joop.nl, 03-07-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective uitleg of detail

De dood van Mitch Henriquez is geen incident

Mitchell Esajas: Martin Luther King zei al: een rel is de taal van niet gehoorde mensen


"De politie heeft hem letterlijk doodgeslagen" stelde de neef die samen met Mitch zijn laatste festival had bezocht. ...


Red.:   Een gore leugen: de man is gestikt. Het politionele geweld beperkte zich tot pogingen hem te bedwingen en rustig te krijgen want hij verzette zich hevig tegen arrestatie. Zoals gewoon bij negers (ze willen ook wel wegrennen).
  De dood van Mitch is geen incident, het korps in Den Haag is berucht om het etnisch profileren

De politie etnisch-profileert 90 procent van de bewoners van de Schilderswijk omdat 90 procent van de bewoners van de Schilderswijk gekleurd is.
  In 2012 was de 17-jarige Rishi Chandrikasing al het slachtoffer van de kogels uit het wapen van een Haagse agent die vervolgens geen straf kreeg.

Omdat de agent gewaarschuwd was dat de hindoestaan een wapen had en de hindoestaan wegrende bij arrestatie.
  Actiecomité Herstel van Vertouwen heeft in 2014 48 aanklachten over de Haagse politie ingediend bij de Ombudsman ...

Conclusie van de Ombudsman die zodanig allochtonenvriendelijk is dat het op landverraad lijkt: "Er is geen slechtere behandeling van gekleurden".
 

  In november werd ik zelf tezamen met meer dan 90 andere vreedzame demonstranten in Gouda gearresteerd tijdens een anti-Zwarte Piet protest waarna we in Den haag vast werden gehouden. Een zaak die uiteindelijk is geseponeerd vanwege 'een gebrek aan bewijs'. Kno'ledge Cesar werd hierbij met zoveel geweld door meerdere agenten tegen de grond gewerkt dat hij schreeuwde 'Ik kan niet ademen' en vervolgens voor mishandeling werd aangeklaagd. Ook dit had anders kunnen aflopen.

De figuur die zich "Kno'ledge Cesare" noemt verzette zich met geweld tegen arrestatie, na het niet-opvolgen van een bevel van de politie om te verdwijnen  van een plek waar hij niet mocht demonstreren. Wat hij deed vanwege een racisme dat hij met de paplepel ingegoten heeft gekregen, onder andere bestaande uit de ideeën dat alle huidige blanke Nederlanders de nazaten van kolonialen en slavenhouders zijn, en dat Zwarte Piet een nazaat is van zwarte slaven. En iedere ontkenning daarvan is ...:
  .... institutioneel racisme met de paplepel ingegoten ...
    Ondanks talloze onderzoeken en betogen vanuit de gemeenschap heerst er een cultuur van ontkenning en bagatellisering van het probleem van politiediscriminatie en institutioneel racisme. ... Deze cultuur van ontkenning van structurele problemen van racisme reflecteert de manier waarop men in Nederland met racisme omgaat.

Een houding die door alle negers gedeeld, wordt, kijk maar naar deze succes-neger:
  .... media waren in eerste instantie echter akelig stil rondom het dodelijke politiegeweld van Mitch Henriquez. Humberto Tan observeerde dit ook en tweette:
  Je moet meedoen, je verlinkt nooit je collega’s, anders moet je weg.

Gore leugens: de media stonden meteen toen racisten opmerkten dat het ober een niet blanke ging wat ze natuurlijk nooit hadden gedaan als het over en blanke was gegaan (het eerder gebeurd bij blanken), meteen bol over het openwerp, bijna een week lang. Die neger Tan is een gore racist van het zuiverste water.
    Net als:
  Van racisme en discriminatie wordt weinig tot niet gesproken

... de gore racist neger "De Nederlandse universiteiten zijn te wit" Esajas. En de ...
  In het boek Dutch Racism van Philomena Essed en Isabel Hoving staat hoe racisme in Nederland wat subtieler en complexer werkt; dat in het dominante discours de relatie tussen het koloniale verleden en hedendaagse vormen van racisme worden uitgewist ...

... gore racisten Philomena Essed (zelf zwart) en Isabel Hoving (beroep: bevoordeling van zwarten bij de Leidse universiteit) projecteren hun  eigen racisme op Nederlanders omdat het nu eenmaal heel sneu is om te moeten schrijven dat negers een achterstand hebben omdat ze nu eenmaal niet mee kunnen komen in een moderne maatschappij. Wat volgens de gore racisten de schuld is van de Nederlanders en hun ...
  Afgelopen woensdag was Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Nederlandse Koningrijk. Al is het 152 jaar geleden, de erfenis ervan is nog duidelijk zichtbaar in de vorm van institutioneel racisme en politiediscriminatie is daar een dodelijke manifestatie van.

... uit de koloniale tijd stammende onderdrukking van het nobele, intellectuele en ijverige zwarte volk dat haar capaciteiten tot het ontwikkelen van een een bloeiende maatschappij heeft getoond op het eiland waar ze al bijna 200 jaar zichzelf besturen na zichzelf bevrijd te hebben van de koloniale onderdrukking der witten: Haïti uitleg of detail .
   En ook dit gaat gepaard met oproepen tot geweld:
  Zolang de politie en de politiek de kop in het zand blijven steken en structurele problemen van racisme, discriminatie en ongelijkheid zowel binnen de politie als breder in de samenleving blijven ontkennen, is het afwachten tot de vlam weer in de pan slaat.

Oftewel ook bij de zwarten: "Geef ons nog meer gratis geld, of we branden jullie steden af".
    En ook in dit geval nog bijna een dubbele portie van dezelfde soort smerigheden.
    De redactie van Joop.nl publiceert het allemaal. en zal na de zwarte opstand gevolgd door de witte revolutie dan ook zeker veroordeeld worden. De mogelijkheid van executie is dan zeer zeker aanwezig.
    Overigens: alle gekleurde reageerders staan volmondig achter de geleurde woordterroristen, en onder die gekleurde reageerders zitten dus ongetwijfeld veel deelnemers aan die toekomstige "Opstand der Gekleurden tegen het Witte Racisme".
    Overigens 2: bij hat artikel van de moslim-woordterrorist linkte een reageerder naar dit bericht:


Uit: politie.nl, 06-07-2015. uitleg of detail uitleg of detail

Vrouw breekt heup bij woningoverval Dordrecht

Een 75-jarige vrouw uit Dordrecht is op donderdag 2 juli behoorlijk gewond geraakt toen ze in haar woning overvallen werd. De vrouw brak bij de overval haar heup en moest geopereerd worden.


...De dader greep haar halsketting en rende in onbekende richting weg. Van hem is niet meer bekend dat hij een getinte huidskleur had.


Red.:   Het systematische en institutionele racisme van de de zich in Nederland bevinden gekleurden, zie onder andere hier uitleg of detail uitleg of detail , is van een dusdanige ernst dat een gewelddadige opstand tegen hen niet alleen niet uitgesloten is, maar dat dat het een wonder is dat het niet allang is gebeurd.
    Een volle week later is het stoken bij de Volkskrant nog steeds niet over:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2015, van verslaggever Sander van Walsum

Reportage | Stille tocht voor Mitch Henriquez

Verdriet maar ook veel boosheid

Familie van Mitch, de man die vorige week omkwam bij zijn arrestatie, wil zaterdag alleen rouwen en zwijgt verder. Maar veel anderen spuien ook hier hun woede over de Haagse politie.


...    Nouzha uit de Schilderswijk is boos omdat het lot van Mitch ook het hare had kunnen zijn - of dat van elke buurtgenoot. De politie in de wijk waar zij opgroeide, heeft haar nooit het gevoel gegeven het welzijn van de burger te dienen. Sterker: de politie wekt niet eens meer die pretentie. Nouzha vertelt over kinderen die twee dagen vastzaten omdat zij zich niet hadden kunnen identificeren. Of over een jongen die, geboeid op de achterbank van een politieauto, nog klappen kreeg. Voor de registratie van aangiften is het bureau De Heemstraat volgens haar niet beschikbaar. Zeker niet als de aangifte betrekking heeft op de politie zelf: je wordt gewoon weggestuurd.    ...


Red.:   Vrijwel zeker allemaal gelogen, omdat het niet gecontroleerd kan worden. Zodra zo'n verhaal gecontroleerd kan worden, blijkt het namelijk gelogen.

  Een omstander - 'niet uit de Schilderswijk' - valt haar bij. Haar vader werkte bij de Haagse GGD. Geregeld zou hij door de politie zijn ontboden om gemolesteerde arrestanten op te lappen. Nog steeds hoort ze geregeld dit soort verhalen. Ze beantwoordt de suggestie dat ze dergelijke voorvallen onder de aandacht zou moeten brengen van hogere instanties met een blik vol meewarigheid: van welke planeet bent u?

Het komt niet in haar hoofd om dat te doen, omdat de verhalen gelogen zijn, natuurlijk. Volgens vrijwel iedere neger was OJ Simpson onschuldig. Omdat hij zwart was. Met allerlei verhalen eromheen. De invulling van een fantasiewereld.
    En in de bezette gebieden in de rest van het land is het niet veel beter:


Uit: Telegraaf.nl, 14-07-2015. uitleg of detail

Buschauffeurs mishandeld om dood Mitch Henriquez

Bussen van Connexxion hebben afgelopen week noodgedwongen het centrum van Amersfoort gemeden, omdat jongeren de voertuigen voortdurend bekogelden met stenen. Een chauffeur raakte daarbij gewond, doordat hij glas in zijn oog kreeg. De vandalen protesteerden naar eigen zeggen tegen de dood van Arubaan Mitch Hernriquez.    ...


Red.:   Spugen naar chauffeurs door Marokkanen in die dreven is een oude uiting ervan. Ze haten ons allemaal ten diepste.
    En ze toten het ook zo lekker:


Uit: GeenStijl.nl, 14-07-2015, door Spartacus uitleg of detail

Video. Boosmeneer wil duel met AH-medewerker

Hey, kijk nu. Een bontkraag. Met een grote muil. Tegen een arme Harry Piekema in AH Blijdorp Rotterdam, die zich met zoveel agressie uiteraard geen raad weet. ... De vakjury toonde zich achteraf bovenal uitgelaten over de pats boem raak frase: "Je moet niet wijzen tegen mij he, anders ga ik tegen jou wijzen." Enfin, een dag zonder cultuurverrijking, is een dag niet ge-Nederland. Extra grote opklik foto van wijsmeneer alhier.


Red.:   En hier is die extra grote foto:


Sprekend Abulkasim Al-Jaberi, Farid Azarkan, Fatima Elatik, Hasna El Maroudi, enzovoort.
    En daar is ook de "meeste gematigde en Nederlandgezinde moslim van Nederland":


Uit: De Volkskrant, 27-07-2015, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Mens

De VPRO beloofde 'een avond met een Aboutaleb die de kijker nog niet kent'. Zelf zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan het begin van de eerste Zomergasten van 2015 dat hij dingen wilde tonen 'die niet per se raken aan het burgemeestersambt'. '     ...
    Na een fragment uit de speelfilm The Message ('Syriëgangers zouden deze film moeten zien') doceerde hij nog eens krachtig dat de islam geen enkele aanleiding geeft tot moorden en terrorisme. ...


Red.:   Oftewel: "Islam is vrede". Waarna (of waarvoor) Aboutaleb ook even demonstreerde wat hij onder "vrede" verstond:


Dat wil zeggen: "Vrede is: je politieke tegenstander uitmaken voor oorlogsmisdadiger".
    Maar Aboutaleb is enigszins geëxcuseerd, want het zit kennelijk genetisch ingebakken:

Tja, moslim én berber ... Dat is inderdaad een combinatie leidende tot nitroglycerine. Even schudden, en ...
    En hier het mooiste voorbeeld tot nu toe, als eerste in een drieluik dat de zaak tot op de bodem belicht:


Uit: dbsuriname.com, 31-07-2015. uitleg of detail

Artiest Enver Panka: “Zit in jullie om Surinamers als beesten te behandelen”

De bekende artiest Enver Panka wil niets meer horen van Nederlanders. Althans dat leiden we af van zijn felle reactie richting Nederlanders op zijn facebook-pagina. Hoewel hij de reden van zijn felle reactie niet noemt, is het mogelijk dat het komt door de vernedering die zijn collega-artiesten van de Hakuna Matata Gang (HMG) in Nederland ondergaan. ...


Red.:   Vernedering ... Ernstig, inderdaad. Wat was er namelijk aan de hand? Dat o zo leuke Surinamse negerbandje genaamd Hakuna Matata Gang dat naar Nederland kwam had in zijn optreedlijst ook een o zo leuk liedje over homo's. Die moesten "branden", of zo iets dergelijks. En in Nederlnd hadden een paar homo's aan een klein tingelend belletje getrokken, en daarop hadden diverse zalen diverse optreden van de o zo lieve homo-hatende Suri-boys afgezegd.
    Heel vernederend, want homo-haten is niks bijzonders en heel gewoon voor Suri-boys, vooral van de zwarte persuasie. Dat laatste zijnde een uitdrukking van GeenStijl, waar vandaan dit bericht natuurlijk kwam, want geen enkel ander Nederlands medium zal ook maar iets publiceren dat op deze manier de lieden van de zwarte persuasie in een wat minder dan volkomen gunstig daglicht stelt.
    Goed, dat die tingelbellende homo's op die manier zo een beetje gelijk kregen en het o zo lieve bandje van Suri-boys op die manier toch wel een beetje in een wat minder dan volkomen gunstig daglicht werden gesteld, schoot dus kennelijk bij een Suriname verblijvende artiesterige Suri-boy die kennelijk goede matties is met de Suri-boys van het Suri-bandje, een beetje in het verkeerde keelgat. Welk gevulde keelgat hij op zijn Facebook-pagin plempte, waar Dagblad Suriname dus ook wel de gein van inzag, en het breeduit op haar voorpagina zette warop iemand GeenStijl mailde. Dat daarop dit bericht plaatste:


Uit: GeenStijl.nl, 31-07-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Zo. Tijd voor de Surinaamse avond-courant...Hoppa. Stukje blankenhaat naar de Belanda toe, gewoon breed uitgemeten op de voorpagina van Dagblad Suriname. Opdat we ff kunnen zien dat racisme niet altijd uit de witte hoek hoeft te komen. Wel zo fair & balanced. Iemand nog een mozzarella stick?


Red.:   GeenStijl geeft naast de feiten ostentatief "Geen verder commentaar" door dat laatste zinnetje verwijzende naar een reclame op het blad. De leesbare koppen zeggen al genoeg, maar natuurlijk had GeenStijl ook de rest al vergenoegd tot zich genomen. Hier is die rest:
  Panka ... zegt dat Surinamers als beesten worden behandeld door Nederlanders. ‘Een fout, direct de bak in of het land uit, ossenpoep in het nieuws, boycott en sh*t!. ...
    Panka gaat verder. “Eerlijk, Nederlanders, lag ‘t niet aan mijn familie en vrienden daar, had het bestaan van jullie land mij nooit geïnteresseerd. Misschien klinkt ‘t een beetje cru, maar iemand moet ‘t jullie kenbaar gaan maken nu… Als het je bevalt, prima, maar het is ook jouw zaak als je er een vervelend gevoel van krijgt…’, zegt hij.
    Volgens Panka komen gasten uit Nederland in Suriname rondzwerven, jonge meisjes chanten en ze met opzet besmetten met het HIV-virus. ‘Dan zegt niemand iets… Niet jullie, want ‘t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden… Wanneer gasten uit jullie land komen en die jongetjes verkrachten, zegt niemand iets. Wanneer jullie hier naartoe moeten komen, betalen jullie gewoon op de luchthaven voor een visum, terwijl ik hier €60 moet betalen om te wachten op een antwoord… Bevalt mijn naam of uitstraling je niet, blijf ik lekkertjes hier en ik word niet vergoed… Gebeurt dat, dan zegt niemand iets… Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden…

Goed, dat is de woede van een enkeling. Natuurlijk keren de goede en fatsoenlijke Surinmers zich massaal af van deze uitingen, zoals de goede en fatsoenlijke Nederlanders dat zouden doen. Denk maar aan dat akkefietje laatst met die gekleurde voetballers in het Nederlands elftal. Zelfs de premier sprak er zijn afschuw over uit. Hier de Surinaamse reactie:
  Deze woede uitbarsting van Panka richting Nederlanders is een enorm populair posting geworden. Hij stuurde het woensdagmiddag de wereld in en binnen 24 uur haalde hij ongekende hoge cijfers: 2.936 likes; 407 reacties; 601 keer gedeeld. Het leeuwendeel van de personen die reageerden, waren het eens met Panka en ondersteunden hem.

Juist ja ... Die Panka vertollukt de gevoelens van het volluk.
    Niks verbazingwekkends, als je de werkelijke oorzaak van zijn uitbarsting leest, want dat van dat bandje was natuurlijk slechts een druppel:
  Waarom? Omdat het gewoon in jullie zit. Jullie willen boven ons staan..’, schrijft Panka in zijn woede. Hij stuurt de boodschap richting de Noordzee dat ‘jullie niet boven deze blaka boi zullen staan..NOOIT!!!’

En die emmer was dus vol, zeg ... Net als bij de rest van het Suri-volluk.
    Het is inderdaad ondoenlijk om te moeten leven met de gedachte dat je halve volk naar Nederland afreisde op het moment dat je je eigen bonen dreigt te moeten gaan doppen, en dat ondanks alles wat Nederland in die overgewaaide helft stort, ze desondanks toch nog lichtjaren achterlopen in sociale vooruitgang. Wat draagt het Suri-volk bij aan Nederland: Humberto Tan, Shirma Rouse, Sylvana Simons, en aan de intellectuele kant Quinsy Gario en John Leerdam.
    Oh, dat is nou sneu: racisme-roeper Quinsy is een Antilliaan ...
    Daar schieten de tranen wel van in je ogen ...
    Trouwens, wat lacht hij toch lief, hè, op zijn foto. Zoals ze dat allemaal doen, op hun foto ...
    Oké, het staat vast als een huis dat Surinamers de blanke Nederlanders haten. Omdat ze in homo-accepetatie en vrijwel alle ander sociale aspecten veel verder zijn dan Surinamers. De reden dat de helft van Suriname naar Nederland vluchtte toen dat niet meer mogelijk dreigde te worden. Uiterst vernederend. En alles wat die vernederde Surinmers zeggen, dient in dat licht bezien te worden. Alle klachten over Nederlanders dien je om te draaien: het zijn in feite klachten over de oorzaken wardoor ze naar Nederland moesten komen. Het gaat allemaal over henzelf.
    In welk licht de volgende bijdrage, de tweede in het drieluik en een voorbeeld van de geslaagde klagende Suri in Nederland, ineens eminent helder en leesbaar en begrijpelijk wordt:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2015, door Robert Vuijsje

Hoe het echt zit

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Schrijfster Karin Amatmoekrim: 'Ik begreep al vroeg dat de ander een bedreiging vormt.'

...
Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
'Ik was 4.


Red.:   Oftewel: Amatmoekrim maakte deel uit van de stroom Surinaamse-onafhankelijkheid-vluchters die met de voeten bewezen hoe het zit: Suriname is achterlijk. En daar raak je natuurlijk nooit overheen. Kijk maar in de direct opvolgende passage:
  We woonden in een flat in IJmuiden, daar kwam mijn stiefvader vandaan. Tot mijn 19de had ik zijn achternaam: Boersma. Zeewijk was het afvoerputje van IJmuiden en IJmuiden was al niet florissant. Onze buren waren vooral Turkse en Marokkaanse immigranten. De mannen werkten bij de Hoogovens, de vrouwen pelden garnalen. En er waren de Hollanders die daar al generaties woonden en in tien jaar hun buurt zagen veranderen. Ze hadden basically een teringhekel aan de nieuwkomers. Daar hoorden wij bij, hoewel we Nederlands spraken.'

Het Suri-verhaal. Hier de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant,, 08-08-2015, ingezonden brief van Mark Sassen, IJmuiden (Zeewijk)

Amatmoekrim en IJmuiden

...   Ik woon mijn hele leven al in Zeewijk en vind het een belediging aan de mensen die er wonen om deze wijk en IJmuiden een 'afvoerputje' te noemen. Het is een doodnormale wijk zoals er honderden zijn in Nederland, niet beter en niet slechter.
    Er wonen vervelende mensen en leuke mensen, Nederlanders en buitenlanders en er zijn praktisch geen grote problemen zoals in sommige wijken in de grote steden.
    Toen ik van de (Zeewijkse) lagere school ging, gingen er meerdere mensen uit de klas naar het vwo, de havo, de mavo en de lts. Net als overal. Mensen die er al generaties wonen bestaan hier domweg niet of ze moeten in plaggenhutten in de duinen hebben gewoond, de wijk is nog geen 50 jaar oud.
    Ik snap wel dat het een goed verhaal is: 'meisje uit achterstandswijk gaat naar gymnasium!', alleen is het interessantdoenerig geleuter wat geen hout snijdt. Nu hou ik erover op want ik moet weer vroeg op om garnalen te pellen.


Red.:   Helaas is dat laatste dus te positief gezien: het is een op haat gebaseerde omkering van de werkelijkheid. Natuurlijk is het zo dat nieuwkomers, in Nederland zeer ruim in de minderheid, veel meer geconfronteerd worden met vreemden dan de Nederlanders. Dus als de aanwezigheid van "anderen" automtisch tot angst leidt, is die angst gigantisch veel groter bij de nieuwkomers.
    Waar nog bijkomt de "kracht"-factor: want niet alleen zijn de Nederlanders met 10 keer en meer in de meerderheid, ze zijn ook nog eens als cultuurrepresentanten tientallen keren krachtiger. Daarom zijn die nieuwkomers ook naar hier gekomen: vanwege onze tientallen malen krachtiger cultuur.
    Dus Nederlanders zijn overdadig in overtal en ook nog eens overdadig veel krachtiger.
    Dus wie hebben een reden om angstig te zijn en wie hebben dus een reden om een teringhekel te hebben: juist ja: de nieuwkomers.
    Karin Amatmoekrim plakt uitspraak voor uitspraak haar levensproblemen als groepslid op de Nederlanders.
    Karin Amatmoekrim heeft een teringhekel aan Nederlanders.
    Waarvan ze getuigt vanf de eerste tot de laatse zin in dit interview.
    Verder dus:
  Begreep je die teringhekel?
'Ik begreep dat het moeilijk was om de verandering te dragen. Het land dat ze kenden, waren ze kwijtgeraakt.

Precies! Het land dat Karin Amatmoekrim kende, was ze kwijtgeraakt.
  In Zeewijk kende iedereen elkaar. ... Op straat, op de markt, overal hoorden ze een taal die ze niet verstonden. In de flat was niet veel ruimte, rond etenstijd roken ze Turkse kruiden die ze niet kenden. De hoofddoekjes werden de belichaming van die verandering, daar gingen ze op haten. Ik begreep al vroeg dat de ander een bedreiging vormt, ik heb me alleen verbaasd over de intensiteit van de woede.'

Precies! Al vroeg ontwikkelde Karin de haat (ze heeft het over har eigen jeugdervaringen en die liep ze echt niet op bij de buren in huis maar in haar eigen huis), en wij verbazen ons nu niet meer over de intensiteit ervan.
  Je kwam op het gymnasium.
'Mijn moeder en ik wisten niet eens dat zoiets bestond als een gymnasium. Het hoofd van de lagere school had het expliciet tegen haar gezegd. Anders was ik naar de scholengemeenschap gegaan waar mijn vriendinnetjes lbo-mavo deden.

Nog meer vernedering: ze moeten geholpen worden door die arrogante Nederlanders in zoiets simpels als "een school kiezen".
  'Op de diploma-uitreiking van het gymnasium voelde ik hoe trots mijn moeder was, ik werd de eerste in de familie die ging studeren. Ik keek op dat diploma en zag de naam Boersma staan, van de man die mijn jeugd zo had verpest. ...

Tja ... Oneindig veel openstaande deuren voor gepsychologiseer over de Hollandse naam en de hekel die daar aan vastzit ...
  Dit moet ik op de naam van mijn moeder doen, dacht ik, de vrouw die mij heeft gemaakt en gesteund. Mijn moeder wilde niet dat ik mijn naam veranderde. Ze zei: die naam gaat tegen je werken in dit land.'

Nog meer opvoedkundige vorming richting de Boersma's die haar de weg naar het gymansium wezen en haar daar opgeleid hebben ...
  Van Boersma naar Amatmoekrim is geen kleine stap.
'Nee, maar je naam is wel belangrijk. Het is een van de zichtbaarste pijlers van je identiteit.

Precies! Niet Nederlands, maar Suri! Die loyaliteit.
    En als je van zo'n ontzettende afstand kijkt:
  In Nederland blijft het statisch, hetzelfde als veertig jaar geleden. Alsof dit land niet is veranderd.

Absurd.
    Maar wat is de maatstaf:
  Schrijvers zoals Salman Rushdie, Teju Cole of Zadie Smith worden in Nederland pas gewaardeerd nadat ze in het buitenland applaus hebben gekregen. De Nederlandse varianten van dat soort boeken horen bij de migrantenliteratuur, met hun eigen hoekje. Alsof ze niet bij de echte literatuur horen.

Absurd.
    Conclusie: het is vokomen duidelijk: Karin Amatmoekrim lijdt aan volstrekt en precies hetzelfde als Enver Panka, zij het in andere taal geuit: een gigantische haat voor Nederland. Vanwege haar culturele overwegendheid.
    Overigens had de briefschrijver nog een aardige, waar hij mee begon:
  Ik weet dat je mensen die dingen zeggen als: 'Hollanders kunnen geen kinderen opvoeden' niet serieus moet nemen maar ik kan het toch niet laten om even te reageren op de onzin die Karin Amatmoekrim in de Volkskrant (V, 4 augustus) uitkraamde.

Toch is het zaak om dit wel serieus te nemen, dus.
    Maar voor het trekken van verdere conclusies, eerst de derde in het drieluik:


Uit: Vrij Nederland, 11-02-2015, door Greta Riemersma

De grote blinde vlek van de Nederlandse blanken

Greta Riemersma wil niet dat haar kinderen vervallen in slachtofferdenken omdat ze worden uitgemaakt voor ‘kut-Marokkaan’. Maar ze vraagt ook begrip voor hun situatie, die niet genoeg wordt erkend: ‘Racisme, discriminatie en pesterijen bestaan, en ze maken soms strontmisselijk.’Red.:   De auteur is journalist en getrouwd met een Marokkaanse man dus de kinderen zijn moslim en het gaat eerst over de associatie met moslims en hun terreurdaden. Dan:
  Maar ik zie ook dat het smalend bedoelde etiket ‘slachtoffer’ nu maar op alles en iedereen wordt geplakt, helemaal sinds de aanslag op Charlie Hebdo. Tekenend was het gesprek dat Eva Jinek onlangs in haar programma voerde met minister Asscher en Trudy Coenen, een lerares op een zwarte vmbo-school. Coenen vertelde over haar moedeloosheid toen ze merkte hoezeer haar leerlingen de gebeurtenissen in Parijs ontkenden of er allerlei complotten achter vermoedden. Ze wilde al bijna stoppen als lerares, maar ging toch het gesprek aan. Ze begon te snappen waar de houding van deze kinderen vandaan kwam toen een vijftienjarige jongen zei: ‘Juf, u denkt toch niet dat ik de gelijke ben van een Nederlandse jongen van vijftien?’ ‘Dat zit erachter,’ zei Coenen. ‘Je constant de mindere voelen, je constant niet geaccepteerd voelen, denken dat je als groep buiten de samenleving staat. ... ’

Dat is dus niet iets dat Nederlanders doen, maar iets dat ze zelf doen. Of correcter: hun ouders. Door ze op te voeden buiten de Nederlandse cultuur. En doordat die kinderen in de loop van hun schoolcarrière steeds beter merken hoezeer de Nederlandse cultuur verder is dan hun eigen. En hoe hoger de opleiding, hoe meer ze met dat verschil te maken krijgen en hoe scherper ze de grootte ervan zien. En de daadwerkelijke schoolprestaties laten ook aan henzelf zien dat ze als groep niet alleen qua achtergrond minder lijken, maar in het daadwerkelijke heden ook minder scoren: lagere opleidingsnvieaus en meer schooluitval.
    En dat gaat niet met één of twee generaties goed komen, zolang de opvoeding plaatsvindt in de opleidingsvijandige cultuur van de moslims en de idem cultuur van de croelen.
    De achterstanden zijn blijvend en het gevoel van de achterstand is dus ook blijvend.
    En die achterstanden en het bijpassende gevoel zijn de voedingsbodem van de haat.
    Conclusie uit de drie artikelen: allochtonen haten Nederland.
    En daardoor willen ze onder andere niet meer naar de Nederlandse politie luisteren, verzetten zich hevig als ze dan gearresteerd worden, en gaan daarna Nederland in brand proberen te steken als ze daarbij het leven laten (de zaak Henriquez).
    Oftewel: door de haat van mensen als Karin Amatmoekrim en het bevestigend en stimulerend doorgeven ervan door de elite, dreigt rassenoorlog. Zoals in Amerika.
    Dat was het dus wel zo'n beetje. Wat er nog volgt is puur voor het amusement. Eerstvolgende is een filmpje in een uitzending van Jinek uitleg of detail (05-08-2015, na 20:46 min.) waarin wat gevallen van (verbale) agressie tegen politie langskomen. (Bijna) allemaal met allochtoon accent, komende in twee hoofdvarianten: "Joden!!!", gevolgd door "Flikkers!!!", en "Flikkers" met af en toe een "Joden!!!", de eerste zijnde de moslims en de tweede de creolen - ieder zo zijn eigen afkeuren, toch ...
    Overigens: racisme en afkeer van andere kleuren mensen is natuurlijk uitsluitend en alleen een blanke kwaal.
    Kijk kijk, en daar hebben we onze knuffel-acteur-Marokkaan "Ik heb een fokking Gouden Kalf in mijn hand!!!" Nasrdin Dchar. Naar aanleiding van dit:


Uit: Volkskrant.nl, 17-08-2015, door Charlotte Boudesteijn

Rapper Fresku haalt uit naar 'blanke' programmering 3FM

De Eindhovense rapper Fresku heeft in zijn nieuwe videoclip 'Zo Doe Je Dat' uitgehaald naar radiostation 3FM. Volgens de rapper draait de muziekzender te weinig muziek van gekleurde rappers en zijn hun dj's teveel gericht op muziek van blanke rappers en artiesten. 'Het pakket van muziek dat we aanbieden is heel breed, we hoeven niet nog breder te worden', laat de radiozender in een reactie weten.Red.:  En onze mede-neger Dchar mengde zich ook in de strijd:

Wat heeft moslim en Marokkaan Dchar nu echt gemeen met die rappende negers, behalve veel criminelen en schietpartijen in de rangen? Antwoord: een ontzettende haat voor Nederlanders.
    Het volgende voorbeeld is vrij lang in tekst. Maar ten eerste is het in de vorm van dialoog, en ten tweede legt het een directe link met de basis van dit alles: de verschillen in culturele vooruitgang. Geheel volgens verwachting komt dit uit de Perzische hoek, altijd al de intellectuele stam onder de moslims. Eerst even het bijbehorende artikel:


Uit: Joop.nl, 17-08-2015, door Dennis L'Ami - Schrijver uitleg of detail

Nederland is schizofreen

Hardnekkige ontkenning racisme ontneemt zicht op de werkelijkheidRed.:   De bekende schizofrene praatjes van Nederlanders die het over Nederlands racisme richting zwarten hebben, niet besffend dat ze zelf zwaar racistisch bezig zijn. Waarop in aansluiting de veelvuldig reageerder Farid Bidar hetzelfde gaat doen:
  F Bidar, di 18 augustus 2015 13:23
De ‘witte’ heeft nooit toegegeven wat zij doet een ‘kwade’ is. Niet toen de slaven werden verhandeld of op plantsoen lieten doodwerken, niet toen de slavernij werd omgevormd tot kolonies en niet toen de blanke thuis zat en handlangers de boel afmaakten. Ook nu dat haar superioriteitswaanzin, de kolonies en de slavernij omgevormd zijn tot een spagaat van samenleving, doet blanke alsof de wereld enkel uit haar bestaat.
De ‘witte’ heeft nooit toegegeven dat zij fout ‘zit’, ook nu. Achteraf zijn hand in onschuld wassen is een makkelijke zat.

De blanke doet het overkomen alsof de hele geschiedenis is opgebouwd op de schizofreen van slachtoffers om achter gehouden te worden. Of dat de slaven waren, de kolonies of de gastarbeiders en nu de hele rij niet uitgenodigde ‘gekleurde’ gelukzoekers. Alsof de wereld had toen de blanken uitgenodigd om elders de ‘gekleurde’ met zware wapens op te zoeken. Ook nu doet de ‘witte’ niks anders dan de werkelijkheid ontkennen. Achteraf, 10-20 jaar later, terugkomen op die ontkenning zou niet baten. Ook toen zou de ‘witte’ de ‘niet uitgenodigde gekleurde’ schizofreen van zelflijdzaamheid verwijten.

Het historische aanklachten doet de ‘witte’ af als beschuldiging en de huidige onrecht als het produceren van een aanklacht, misplaatst en het uitnodigen tot schizofrene zelflijdzaamheid. Ook racisme is een schizofrene en kwade zet van de gekleurde om het voor de ‘witte’ verkloten. Ik verbaas me eigenlijk waarom de ‘witte’ geen aanklacht indient om zich van historische ‘beschuldigingen’ en huidige smeten van die gekleurde vrij te pleiten en schadeloos stelling opeisen!? Zij heeft alle macht en middelen hiervoor in zijn beschikking. Zou dat de volgende stap van de ‘witte’ zijn?

nico schouten, di 18 augustus 2015 15:43 in reactie op F Bidar
F. Bidar doet er goed aan eens kennis te nemen van de kritiek op slavernij en rassenwaan in het verleden in 'blanke' landen. Die heeft geleid tot afschaffing van de slavernij en algemene verklaringen over mensenrechten. Critici uit heden en verleden medeverantwoordelijk stellen voor een wantoestand die zij juist bekritiseren is een abjecte houding. En dat gebeurt wanneer men in algemene termen spreekt over 'de' witte of 'de blanke'. Nee Bidar, de werkelijkheid was en is veelvormig.


F Bidar, di 18 augustus 2015 18:34 in reactie op nico schouten
Dat afschaffen sprookjes kan men als media propaganda voor eigen imago verkopen. Het feit is dat de slavernij werd afgeschaft omdat die economisch niet meer functioneel en rendabel was en na tientallen jaren strijd van de slaven en antislavernij beweging. Hetzelfde gold voor de oude kolonialisme. Dus die afschavingen zijn geen cadeautje van de “witte” maar de resultaten van de strijd van onderdrukten.
Het zelfde lijkt gelden voor de huidige racisme en discriminatie. De critici die de nu racisme en discriminatie onthullen en bestrijden behoren tot de antiracisme front en niet tot de ‘witte’. Dat was vroeger ook het geval.
Ik gebruik geen algemene termen, ik noem de problemen en de veroorzakers daarvan, zoals zij graag denken te zijn. Als er blanken zijn die zich geroepen voelen met de ‘witte’ hebben een probleem in hun eigen waarnemingen of interpretatie van hun eigenheid. Ik beschouw de mensen niet als in kleuren verdeelde kudde, maar relateer hun bestaan op wat ze zelf van zichzelf aangeven.


nico schouten, di 18 augustus 2015 20:03 in reactie op F Bidar
Strijd van slachtoffers is altijd belangrijk, maar mensen zitten niet per se opgesloten in een sociale groep. Ook mensen die 'behoren' tot de dominante groep kunnen zich uit empathie het lot aantrekken ongeacht dat er strijd plaats vindt. Ze kunnen door hun betere positie ook meer riskeren. Economische argumenten spelen alleen maar voor direct belanghebbenden. Nogmaals, de werkelijkheid is veelvormig.
Voorts is het ongebruikelijk omgaan met termen als wit niet verhelderend, maar verwarrend en onpraktisch, of zelfs tendentieus. Dan moet je niet vreemd opkijken als mensen je tekst niet interpreteren op de manier waarop je het bedoeld hebt.


F Bidar, wo 19 augustus 2015 02:41 in reactie op nico schouten
Ik weet ook dat een maatschappelijke of politieke issue veel ingewikkelder in elkaar zit dan met een paar simpele worden hopen er uit te komen. Maar het versimpelen (niet generaliseren) helpt mensen laten zich geraakt voelen. In gevallen zoals racisme en terrorisme werkt dat ook direct.

In de laatste twee dagen gebruik ik het woord ‘wit’ in plaats van de blank. Vooral naar aanleiding van de laatste stuk van Han vd Horst hierover. En ik zie dat het wel veel impact heeft. Ik ben ervan bewust dat het woord ‘wit’ aan zich veel racistische bagage in zich heeft dan het neutrale woord ‘blank’. Maar ik zie nu direct hoe mensen reageren die racisme altijd als een externe en abstracte issue benaderden.


F Bidar, di 18 augustus 2015 19:33 in reactie op nico schouten
In Nederlandse begrippen is de afstand tussen feit en fantasie erg klein. Het bevestigen of ontkennen van racisme, discriminatie en uitsluiting valt ook onder deze begrippen.
Zo kan men gerust beweren dat Nederland helemaal niet mee deed met slavernij en kolonialisme. Dat zijn verzinselen van de slaven en gekoloniseerden zelf! Het staat men vrij om geslapen of wakker te dromen en dat de vrijheid van meningsuiting noemen en geen geschiedenis!!


Sander VanderWal, di 18 augustus 2015 22:22 in reactie op F Bidar 
"Zo kan men gerust beweren dat Nederland helemaal niet mee deed met slavernij en kolonialisme. Dat zijn verzinselen van de slaven en gekoloniseerden zelf!"

Alleen beweert niemand dat. Dit is zeker een voorbeeld van de kleine afstand tussen feit en fantasie, die je de Nederlanders toedicht.


F Bidar, wo 19 augustus 2015 02:23 in reactie op Sander VanderWal
Relatieveren en vergelijking, dat is wat vooral jij maar ook velen ook op joop.nl doen, om de erg van feiten weg te nemen. Ook in het geval van slavernij en racisme wordt hier breed aangegeven zoiets is niet enkel te verwijten aan Nederland. Zelfs wordt er een slavernijverleden gecreëerd voor de blanke voorouders om heden de schuldenlast te ontlopen.


sjaak deintellectueel, di 18 augustus 2015 20:35 in reactie op F Bidar 
====De ‘witte’ heeft nooit toegegeven wat zij doet een ‘kwade’ is.====

Er bestaat niet zoiets als de witte, net zoals er niet zoiets bestaat als de zwarte, de jood, de marokkaan, de arabier, de aziaat etc. We zijn allen individuen met een unieke persoonlijkheid. U bent gewoon een smerige racist.


F Bidar, wo 19 augustus 2015 02:15 in reactie op sjaak deintellectueel
Natuurlijk er bestaat niet de zwarte, de jood, de arabier etc. Zij hebben nergens toegewerkt naar de verheerlijking van eigen zogenaamde ras. De enige die het gedaan heeft is de blanke westerling. Dus er bestaat degelijk de ‘witte’, ook nadrukkelijk aanwezig in de gedachte en gedaante van vele blanken en soms in die van niet-blanke medestanders die door velerlei manieren eraan besmet zijn geraakt.
Hoe individueel ook, u bent een product van de instituties die jou vormgegeven hebben. En deze instituties vertegenwoordigen de collectieve en historische verworvenheden die rassen benadering in verschillende vormen daarvan overeind houden en deze worden door gegeven aan elke zogenaamde ‘unieke’ individu om hen het systeem van deze instituties te laten bedienen. Zo’n individu is als een natte doek die nergens het water kan waarnemen.

Je verwijt van smerige racisme komt door vooral je ‘unieke’ individualisme laten opgaan in een gezamenlijke identiteit die nog steeds besmet is met je verleden, met goede maar ook met slechte kanten van je verleden.

Te veel parels om allemaal apart te bewonderen. Eentje, uit de laatste reactie:
  Natuurlijk er bestaat niet de zwarte, de jood, de arabier etc. Zij hebben nergens toegewerkt naar de verheerlijking van eigen zogenaamde ras.

De realiteit: de zwarte cultuur is doordrenkt met de respect-cultuur: "Ik verdien respect voor wie ik ben" uitleg of detail - een overduidelijk superioriteitsdenken. De Arabieren beschouwen zichzelf als "Prinsen van de Woestijn, hoog te kameel gezeten" - een duidelijke superioriteitscultuur uitleg of detail . En de Joden .... Dat is het door de Alleenheersende Almachtige Uitverkoren Volk. Die slaan echt alles.
    En de blanken: die praten, handelen en paren met iedereen. Dat laatste zelfs met zwarten, die alle andere volken, Arabieren, Joden, hindoestnen, Aziaten, oneindig veel te min achten.

Het proces van de culturele nederlaag en de bijbehorende haat is natuurlijk niet beperkt tot Nederland. Hier een voorbeeld van een Amerikaanse neger-immigrant - eerst even voorstellen (de citaten zijn niet in volgorde, dus) (de Volkskrant, 22-08-2015, door Peter Giesen):
  Interview | Dinaw Mengestu

De universiteit of de dood

Jubelende kritieken kreeg Dinaw Mengestu ( 37 ) - geboren in Ethiopië, getogen in de VS - voor zijn donkere roman over ...


...    Mengestu. 'Afrikaanse immigranten in de VS komen vaak uit goed opgeleide families. Bij ons thuis was het vanzelfsprekend dat we naar de universiteit zouden gaan.' Mengestu's ouders dreigden verstrikt te raken in een factiestrijd binnen het communistische bewind dat van 1974 tot 1991 aan de macht was in Ethiopië. 'Een broer van mijn vader werd doodgeschoten, een broer van mijn moeder verdween in de gevangenis. Toen vonden mijn ouders het beter om te vertrekken', zegt hij.    ...

Waarbij ze "geheel toevallig" voor Amerika kozen, in plaats van elders op het geweldige continent Afrika waar ze zich veel beter thuis zouden voelen. Toch ...?
    Maar goed. Wie in Afrika een intellectueel is, is in Amerika een lid van de onderklasse, tot het tegendeel is bewezen. En bij de tweede generatie, die niet vergelijkt met land van afkomst maar met land van ankomst, gaat dat onmiddellijk steken. Dus bemerkt hij alleen dit:
   'Racisme kom je vanzelf tegen als je opgroeit als zwarte in de Verenigde Staten. Als kinderen wisten we heel goed dat je niet naar het stadje iets verderop moest fietsen. Daar hielden ze niet van zwarten. Het laatste zwarte gezin was er vertrokken nadat er een brandend kruis in hun voortuin was geplaatst.'

Dat blnanke Amerikanen zwarten wilden en willen weren heeft niets te maken met racisme, maar met ervairng: men wil het zwarte geweld, wat men meestal eufemsitisch "criminaliteit" noemt, weren. Dat verhaal over het brandende kruis is daarbij hoogstwaarschijnlijk een rondvertelde fantasie van de soort "OJ Simpson is onschuldig".
    En omdat die gewelddadigheid zo duidelijk is:
   Het verhaal over Afrikaans geweld had u ook in het heden kunnen plaatsen. Voorbeelden genoeg.

'Dat hangt er van af hoe je ernaar kijkt. Ik was onlangs in de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar heb je een sterk gevoel van onveiligheid, omdat er geen functionerende staat is. Toch worden er relatief minder mensen gedood dan in New York, zeker dan in het New York van de jaren tachtig en negentig.

Relativering 1.
   In Afrika worden de best and brightest vaak de wreedsten en gewelddadigsten?

'Dat kom je veel tegen. Maar ook in het Westen is de stap naar geweld niet zo groot. Kijk alleen maar naar het gemak waarmee de Verenigde Staten ten oorlog trekken. Dat vinden we alleen niet zo onrustbarend, omdat de meeste Amerikanen niet zelf geweld hoeven te plegen. Dat besteden we uit aan beroepssoldaten.

Relativering nummer 2.
   'Ook westerse leiders kunnen wreed zijn. Het Westen heeft over de hele wereld oorlog gevoerd. Geen oorlog was zo wreed als de Tweede Wereldoorlog.'

Relativering nummer 3. Plus een leugen: het is Amerika dt over de hele wereld oorlog voert, niet het westen.
   'Ik zeg ook niet dat er geen verschil is tussen het Westen en Afrika. Maar de acties van het Westen zijn altijd omgeven door een morele zekerheid waarover ik me verbaas. Als het Westen per ongeluk een dorp bombardeert, zegt niemand: oh my God, the horror! Als een Afrikaans land zoiets doet, is het meteen: ze zijn zo wreed, ze doden vrouwen en kinderen. Het Westen doodt voortdurend vrouwen en kinderen, alleen heet het dan collateral damage.'

Relativering nummer 4. Plus weer die leugen: Amerika bombardeert over de hele wereld, niet het westen.
    En daarom ...:
 '... rond mijn vijftiende wilde ik ook zo Ethiopisch mogelijk zijn, omdat ik zo gefrustreerd was over het racisme in Amerika. Ik naaide Afrikaanse lappen op mijn broek, ik ging zo min mogelijk met blanken om en las alleen zwarte auteurs. ...

...werd hij een zwarte racist en blankenhater, die volledig begrip heeft ...   
   'Daarom begrijp ik Franse moslimjongeren die vromer zijn dan hun ouders. Ze zijn in Frankrijk geboren, verwachten zich Frans te voelen, maar hebben het gevoel dat ze er niet bij horen. Daarom zoeken ze een andere identiteit. ...'

... die een diep begrip heeft voor alle andere blankenhaters, hoewel deze specifieke andere blankenhaters verder niets met hem gemeen hebben dan blankenhaat, want moslims minachten negers. En die islmitische blankenhaters hebben het gevoel dat ze er niet bij horen al gekregen in hun jeugd en voor de volle honderd procent gekregen vn hun islamitische ouders en islamitische omgeving.
   En zo heeft Mengestu een diepe liefde geërfd voor ...:
   'We zien Afrika graag als bruut en gewelddadig. Toch is er veel vooruitgang geboekt. Afrika bestaat uit 54 landen. Je hoort nooit over landen waar het goed gaat. Zuid-Soedan is verschrikkelijk, maar niemand praat ooit over Botswana. Op het hele continent zie je groei. Ethiopië doet het economisch geweldig. Maar happy stories zijn niet zo interessant.'

 ... Afrika. En zo zit hij boordevol rancune over het feit dat dit continent in lemen hutjes zat ... :
   Anderzijds vinden veel Europeanen dat hun cultuur wordt bedreigd door immigranten. Kunt u dat begrijpen?
'Voor die gedachte heb ik weinig sympathie. Als je erop uittrekt om de rest van de wereld binnen te vallen, moet je niet verbaasd zijn als de rest van de wereld bij je terugkomt.'

... toen de Europeanen langskwamen met techniek, wetenschap, beschaving en verlichting.
    Gaarne voor deze ...
 

... arrogante neger en blankenhater en een schop onder zijn kont richting Afrika.

Een exemplaar uit de stroom dat eruit is gehaald vanwege het "hele buurt" aspect - natuurlijk via GeenStijl uitleg of detail  (regio15.nl, 01-09-2015, uitleg of detail )
  Buurtbewoners hinderen aanhouding relschopper

De politie hield maandagmiddag 31 augustus omstreeks 16.00 uur een 14-jarige Hagenaar aan die betrokken was bij de ongeregeldheden afgelopen zomer in de Schilderswijk.
    De verdachte verzette zich hevig en kreeg bijval vanuit de wijk. ...

Moslim of neger, dus. De paar bij de rellen actieve blanken waren van de soort AFA, "links"-fascisten die verspreid over het land in hun eentje wonen.
  De identiteit van de 14-jarige relschopper was bij de politie bekend nadat de verdachte herkend was op beelden die eerder vrijgegeven waren. Hierop hielden agenten bij het zien van de verdachte hem aan op de Delftselaan. De jongen verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. De Hagenaar kreeg bijval van een groep jongeren uit de wijk. Eén 14-jarige Hagenaar trapte de deur van de politieauto dicht toen het been van de agent er nog tussen zat. Ook beledigde en bedreigde hij agenten. De jongen is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Nederlandhatend gajes dat collectief het land uitgezet moet worden, voordat ze er zoveel gefokt hebben dat ze dat helemaal gaan afbranden.

Even nog een bewijs dat het echt allemaal aan de Nederland ligt want van België houden ze wel (ln.be, 02-09-2015. uitleg of detail - Bron: Knack.be ):
  Syriëstrijder: "Ik haat België met alles erop en eraan. Als ik terugkom, is het om België te veroveren"

Abu Jihad Al-Baljiki, de 20-jarige Antwerpse Syriëstrijder die vorige maand dreigde met aanslagen op openbare plaatsen in ons land, spreekt in Knack met jihad-onderzoeker Montasser AlDe'emeh. "Als ik terugkom, is het om België te veroveren", zegt Al-Baljiki, echte naam Abdellah Nouamane. ...


Eind augustus ontving AlDe'emeh een audioboodschap van Abdellah Nouamane, die in Syrië bij IS vecht. Daarin verklaart hij de oorlog aan "alle ongelovigen" in ons land. "Alles gaat de lucht in in België. Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, winkelstraten, discotheken... Alle plaatsen waar ongelovigen zijn", zo klonk het.

Jihad als uitlaatklep voor frustraties
Nouamane, die zich Abu Jihad Al-Baljiki laat noemen, vocht voor Al-Nusra. Later sloot hij zich aan bij de Islamitische Staat. ...

Wraak
"Ik roep elke moslim op om zijn geloof te beschermen en de ongelovigen te doden door ze neer te schieten, door bommen te leggen, door ze met messen neer te steken, door hun eten te vergiftigen. Ze zullen boeten voor hun aanvallen op de islam en op de moslims. We zullen wraak nemen", zo stelt hij in Knack. ...
    "Op mijn zestiende begon ik te praktiseren. Toen gingen mijn ogen open. Ik begon te beseffen dat we in dit leven Allah moeten aanbidden".
    "Ik haat België met alles erop en eraan. Als ik terugkom, is het om België te veroveren. Als het kalifaat er geïnstalleerd is, kom ik er weer wonen. Ik haat het land, de democratie, de ongelovigen, alles".

"De plicht van elke moslim"
"Je kunt in België als vrouw niet eens een niqab dragen. De enige plek waar je daar als praktiserende moslim kunt wonen, is in de gevangenis. Een echt praktiserende moslim roept op tot de jihad. Dat is een plicht voor elke moslim".

 En ook nog wordt bevestigd dat het allemaal een kwestie is van gebrek aan kansen:
  Jihad Al-Baljiki schetst vervolgens zijn levensloop. "Ik zat op Don Bosco, studeerde chemie, was ingeschreven bij een tafeltennisclub, voetbalde. Ik had het ver kunnen schoppen in deze wereld. Ik behaalde goeie punten,

We zijn weer helemaal voorgelicht ... Beste Nederlandse moslims: volg het voorbeeld van Abu Jihad Al-Baljiki ... Maak van je hart geen moordkuil. Spreek je openlijk uit ... Maak van Nederland een moordkuil.

Hier is er zo eentje, die meteen ook de breedte van het spectrum aangeeft (de Volkskrant, 09-10-2015, ingezonden brief van Shahenshah Yaqut, student):
  Mijn zoon zal Ibrahim heten

Als kind wist ik al dat ik mijn zoon Ibrahim zou noemen. Het is de naam van mijn vader, van de beste vriend van mijn opa, en de islamitische benaming voor de profeet Abraham. Dat laatste heeft mijn droom aan het wankelen gebracht. Dat uitdrukkelijk islamitische namen je in het leven minder ver kunnen brengen dan westerse namen, weten moslims al langer. Talloze rapporten over discriminatie op de arbeidsmarkt bevestigen dit.    ...

Die rapporten zijn stuk voor stuk keiharde leugens, zols bewezen hier uitleg of detail . De achterstand van moslims op de arbeidsmarkt wordt veroorzakt door gebrekkige capaciteiten en onangepast gedrag, zoals hoofddoeken willen dragen, willen bidden, en halfzachte aanwezigheid gedurende een hele maand in ieder jaar.
  Moslims kiezen daarom soms voor een verwaterde versie van hun naam. Hun officiële naam geven ze op als 'Paul' of 'John', maar als roepnaam blijven ze 'Omar' of 'Hassan' houden.
    Ook pasgeborenen krijgen steeds vaker 'islamitische' namen die westers aandoen. ....

Een vuile leugen - er is in Nederland nog nooit zo'n geval geregistreerd, en in alle (maar spaarzame) gemengde huwelijken krijgen de kinderen islamitische namen uitleg of detail . Iedereen weet waar zo'n grove leugen vandaan komt: afkeer en haat.
  Ik heb dit altijd ronduit laf gevonden. ... Wat voor voldoening zit er in het verloochenen van je achtergrond?

Niets. Maar het is wel wat moslims van de Nederlanders eisen.
  Maar discriminatie gaat veel verder dan de arbeidsmarkt. Met de vluchtelingencrisis zien we een herrijzen van het 'echte' Nederland. 'Het verzet' is weer aangebroken. De vreemdeling wordt onomwonden op zijn vreemd-zijn aangesproken. In het openbaar vervoer, in de sportschool en zelfs tijdens het uitlaten van de hond. Je identiteit verbergen doe je nu vooral om met rust gelaten te worden.

Nog meer vuile haatdragende leugens.
  Of deze maatschappij enkel klonen van 'Kees' en 'Klaas' wil produceren, laat ik graag aan haar zelf over. In ieder geval heeft mijn zoon, zelfs in de meest monolithische samenleving, het recht om niet Abraham genoemd te worden.

Niemand heeft ooit deze zaak aangeroerd, dus het opschijven van deze rotzooi kan alleen voortkomen uit eigen zieleroerselen. En dat is: pure haat. Voor de Nederlanders en hun cultuur. Net als bij die figuren boven. Door de student alleen in meer formalistische taal uitgedrukt:
  Als dit land zijn humanitaire plichten jegens vreemdelingen verwaarloost, herinner ik het graag aan een andere plicht. Een plicht jegens kinderen. Het verdrag inzake de rechten van het kind, waar Nederland een trotse partij in is, erkent het recht op een naam als fundamenteel mensenrecht.

Hiermee onbewust uitdrukkende dat 'dit land' in ieder geval niet zijn land is.
    Maar zelfs bij de Volkskrant trapt een ruime meerderheid niet meer in dit soort leugentaal, en haalt de haat er wel uit:
  Theofiel Boemerang - zaterdag 10 oktober 13:13
Ik ben het helemaal eens met deze mevrouw. Als wij Nederlanders nu ook eens zouden beginnen met het NIET verloochenen van onze achtergrond, inderdaad zouden stoppen met het geven van modieuze TV-en-voetballers-namen aan kinderen, wat meer belangstelling voor vaderlandse geschiedenis en cultureel erfgoed, het spreken en schrijven van onze eigen taal, het eerbiedigen van onze eigen tradities, dus stoppen met het algemene weg-met-ons, dan zou de maatschappij er een stuk duidelijker op worden. Wie weet zouden allochtonen dan ook wat meer belangstelling voor integratie aan de dag leggen.

EddieVaIiant - vrijdag 9 oktober 20:41
@frame. Ik kan je uit ervaring vertellen dat 2de generatie Nederlanders in het buitenland zelden Jaap of Piet worden genoemd. Sterker nog, zelden of mooit kunnen ze Nederlands praten. Dat Nederlandse migranten in Canada of Australie hun Nederlandse indentiteit zo stevig mogelijk vasthouden en Hollandse tulpen op hun tafel hebben staan, is een hardnekkige mythe van Hollanders in Nederland........

koolhydraten. - vrijdag 9 oktober 19:03
Wat voor voldoening zit er in het verloochenen van je achtergrond? Geen enkele. Daarom blijven we de vrijheid verdedigen dat de vrouw geen maagd móet zijn. Niet haren of gezicht móet verbergen of hoer heet als ze zich opmaakt. Met intact geslacht kan liefhebben én genieten. Niet thuis móet blijven. U homo of lesbo kan zijn. Niet móet lijden aan aangeboren geloof, maar dat zelf mag ontdekken óf verlaten. Niet racistisch alleen de eigen etniciteit móet huwen. Geen groepsdruk uw liefde aanwijst maar uw individuele hart dat mag doen.

Ron - vrijdag 9 oktober 13:36
"Hun officiële naam geven ze op als 'Paul' of 'John'". Nooit van gehoord, komt volgens mij gewoon uit de dikke duim van de schrijver.

rhk12 - vrijdag 9 oktober 11:59
Op de één of andere manier lijkt de "haat" tegen Nederlanders steeds groter te worden bij de "migranten", want Shahenshah voelt zich duidelijk nog geen Nederlandse. Wat maakt het de mensen nu uit of iemand haar zoon Ibrahim wil noemen. Het lijkt wel steeds dieper te gaan zitten. Dat komt ook naar boven in de zwarte Piet discussie. Wellicht is de beste oplossing voor een ieder gewoon te kiezen voor een land waar men zich echt thuis voelt zonder zich stelselmatig af te zetten of zich gediscrimeerd te voelen.

Umizumi - vrijdag 9 oktober 11:53
Ik ken een witte Nederlander met witte vader en moeder die Ibrahim heet. Gewoon, omdat ze het destijds een mooie naam vonden. Ik ken echter geen enkele moslim met allochtone roots die zijn zoon Jeroen, Jasper, Koen of wat dan ook genoemd heeft. Houd eens op met janken in die slachtofferrol en vraag je eens af hoe het nou eigenlijk komt dat je met een moslim naam slechter aan de bak komt. Ik ben wel benieuwd naar de causaliteit. Die ligt ergens anders dan waar jij die vermoedt.

CorArnhem - vrijdag 9 oktober 11:09
Meneer Yaqut, hoeveel Islamitische landen zijn veilig voor Christenen? Welke Islamitische landen betalen onderwijs voor buitenlanders? In welke Islamitische landen zijn vreemdelingen met Joodse namen veilig? Discriminatie komt overal voor. Het zit in de genen van praktisch ieder mens. Uit angst of ter bescherming van het eigen ego. Het westen discrimineert, dat zeker. Maar ook daarin zijn we toleranter dan de Islamitische staten. De voortdurende discussie over discriminatie en het structureel verdoezelen van integratieproblemen leidt tot afbraak van acceptatie door de autochtonen. Niet handig!

Josephine Bersee - vrijdag 9 oktober 09:23
Wat een toeval. Op 3 oktober schreef Wajahat Ali een stuk van deze strekking in The New York Times. Ook zijn zoon heet Ibrahim (zie "For Muslim-Americans, Baby Aidan or Baby Muhammad?" By WAJAHAT ALI OCT. 3, 2015)

timnl - vrijdag 9 oktober 09:10
kijk es naar de namen van de kinderen van nderlandse immigranten in canada of australie . en de eerste marokkaan die het kind een westerse naam geeft moet ik nog tegenkomen. juist dit complete afzetten tegen de nieuwe samenleving met dubbele nationaliteit tot nu al de derde generatie... maar het is natuurlijk weer de witte racistische nederlander Dat nederlanders zich wel aanpassen, net als aziaten en bv ook afrikanen in hun naamkeuze "weet" de schrijver blijkbaar niet

TvanO - vrijdag 9 oktober 08:54
Wat een diepe afkeer van Nederland, het vaderland van deze student. Dus mijnheer Yaqut wil liever een kloon van zijn, kennelijk belangrijker, religieuze achtergrond maken dan een bijdrage leveren aan een vriendelijk, vreedzaam Nederland. Nederland heeft uitsluitend de plicht om het de moslims naar de zin te maken, dezen hebben slechts rechten. Wat die 'vluchtelingen' betreft, misschien had mijnheer Yaqut zich eens kunnen afvragen waarom er opeens zo'n verzet opflakkert tegen opvang van enorme aantallen moslims. Zouden ervaringen in het verleden opgedaan er iets mee te maken hebben?

MinTeh - vrijdag 9 oktober 08:29
"Dit land" ... Niet het land van de auteur? Geeft hij de voorkeur aan de oemma?

Noorderweg - vrijdag 9 oktober 06:44
In dit Nederland heet bijna niemand meer Kees of Klaas. Je creeert jouw eigen werkelijkheid en generaliseert. Je maakt de fout die een deel van het Nederlandse volk maakt. Overigens zie ik wel dat er steeds meer symbolen van Islam gedragen worden. Ik zie veel jonge meisjes gesluierd of met allerlei vormen van gezichtbedekking. Dat duidt toch niet op aanpassing zoals je dat beschrijft in jouw brief.

Maar er was ook een enkele allochtoon onder:
  rope88 - vrijdag 9 oktober 09:51
Je kunt je 3 slagen in de rondte werken, of nog meer, maar dat heft de discriminatie niet op: sommigen willen nu eenmaal discrimineren en voor die sommigen is het ook helemaal niet mogelijk om te integreren: zelfs al heb je een 'Nederlandse' naam, ben je opgetrokken uit karnemelksepap en spreek je niet eens de taal van je overgrootouders, blijf je voor die lui gewoon 'die buitenlander'. Die @timnl hier is zo'n voorbeeld van xenofoob Nederland wat zich meent te kunnen verontschuldigen met leugens, prietpraat en flauwekul. Dat soort blijft discrimineren, wat je ook doet. Jammer.

Met ruim anderhalf miljoen van dit soort haters gaat het nog wat worden in de toekomst ... 

Weer eens het bekende racistische negerverhaal: "Ik ben zwart, de televisie is niet zwart, dus ik haat Nederland" (de Volkskrant, 22-12-2015, door Robert Vuijsje):
  Hier ben ik

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt Robert Vuijsje in een reeks interviews. Presentatrice Shay Kreuger (34) ...

...
Waarom is je voornaam Shayveca afgekort tot Shay?
'Het was makkelijker voor de radio. In onze familie hebben we allemaal bijzondere namen. Shayveca, dat is de creativiteit van mijn moeder, ik ben supertrots op die naam, hij is uniek en eigen. ...  Mijn biologische vader woonde op Curaçao, hij is inmiddels overleden.

Ik ben zwart (die vader is vermoedelijk doodgeschoten in een gang-oorlog).
  In Hilversum weten ze precies welk publiek ze niet kunnen bereiken: de jonge, al dan niet gekleurde kijker. Presentatrice Shay Kreuger: 'Het komt een op een overeen met het publiek waarvoor ik al jarenlang radioprogramma's maak op FunX. Wat zij missen, sluit naadloos aan op mijn publiek. ...'

De Nederlandse televisie is niet zwart.
  '... Wanneer Hilversum roept dat we de jonge en diverse kijker missen, dan steek ik mijn hand omhoog: hier ben ik. Ik weet dat we in een veranderende wereld leven, mensen kijken ook naar andere beeldschermen, maar iedereen heeft een tv in huis. Al die televisies beginnen bij kanaal nummer 1 en dan 2 en 3 en 4. Mijn droom is: een programma op een van die zenders, van nummer 1 tot en met 8. De vraag is: kijken jongeren per definitie geen tv meer of kijken ze niet omdat er niets wordt gemaakt waar ze zich in herkennen?'

De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart.
  Wat voor programma zou het worden?
'Wat Jeroen Pauw doet. En dat er dan ook jongere mensen naar kijken. Dat is wat ik mis op de televisie. Een programma met niet altijd dezelfde deskundigen. Een programma voor en door de Nederlanders die ik om me heen zie. Een programma dat jonge donkere Nederlanders niet alleen vraagt om te komen lachen, maar dat hen uitnodigt om hun mening. Bij FunX werk ik voor een prachtige, gemêleerde en hooggeschoolde doelgroep. Die zie ik nergens terug op televisie.
    'FunX is opgezet voor luisteraars in de vier grote steden. Je zou ernaar kunnen kijken als: een allochtonenzender. Ik zie Nederlanders. De jonge inwoners van Nederlandse steden. Wanneer je bij ons de redactie oploopt, zie je een afspiegeling van die bevolking. Zo moeilijk als het op andere redacties wordt gemaakt kan het niet zijn. We hebben het hier niet over aliens, maar over Nederlanders.'

De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart. De Nederlandse televisie is niet zwart.
  De samenstelling van Hilversum is anders.
'Wanneer de opzet is: een platform voor witte vrouwen van rond de 30 jaar, dan is het duidelijk. Als je zegt dat je er voor iedereen bent, dan begrijp ik niet waarom de redacties en de programma's zo eentonig zijn. Het roept vragen op.'

De Nederlandse televisie is niet zwart. .Dus haat ik ze tot op het bot. En ben iksolidir met alles dat niet-Nederlands is{
  Mohammed cartoons
'Die vorm van satire vind ik zo onaardig. Het roept zelfs bij mij emoties op. En ik ben niet eens moslim.'

Omdat we gemeen hebben dat we allebei  lijden onder het moeten leven in een cultuur die zo anders is dan de onze, en zo ver boven de onz utsteekt.
    Ten bewijze even dat "FunX" opgezocht (wikipedia.org, opgeslagen 22-12-2015):
  FunX

FunX is een Nederlands publiek radiostation dat uitzendt sinds 3 augustus 2002. Het station draait vooral urbanmuziek. De zender richt zich op alle jongeren tussen 15 en 35 jaar en is in het bijzonder opgezet om allochtone jongeren te bereiken.   ...

Waarin 'urban' politiek-correcte dieventaal   is voor straattaal, straatcultuur, gettocultuur, negercultuur. Drugshandel en schietpartijen. En het koesteren van haat tegen de westerse cultuur, zoals in de Brussselse "urban"-wijk Molenbeek, waar de terroristen van de moordaanslag in Parijs vandaan kwamen.
    En uit het colofon van de wikipedia-pagina:
  NPO FunX

FunX


Lancering   6 augustus 2002.
Eigenaar    Stichting FunX (NPO) en Stichting G4 Radio

Die zender is van de NPO. Zo Hilversums als het maar kan.
    Betaald door de Nederlands blanke belastingbetaler (zwarten kosten netto miljarden per jaar)
    Die negerin haat Nederland tot op het bot.
    Arrogante kop gevuld met haatogen.
    En de oorzaak van de haat wordt ook glashelder verwoord:
  Dat is wat ik mis op de televisie. ... Een programma voor en door de Nederlanders die ik om me heen zie. ... Bij FunX werk ik voor een prachtige, gemêleerde en hooggeschoolde doelgroep ...

De voortdurende confrontatie met die blanke Nederlanders van wie zelfs het uiterlijk zoveel beter scoort dan inteeltig moslim- en creoolschap uitleg of detail , en met wie ze op school als groep absoluut niet mee kunnen komen.
    Oh ja: die haat is er natuurlijk ook bij de Joodse interviewer Robert Vuijsje. Want anders had hij deze haatnegerin eraan herinnerd dat er al een neger-talkshow-presentator is: Humberto Tan.
    Overigens is het o zo opvallende criterium voor wie nu in feite Nederlander is ook anderen opgevallen (de Volkskrant, 22-12-2015, ingezonden brief van V. van Erp, Rotterdam):
  Mohammed-cartoons

Hoewel ook dat vrijheid is, blijft ik me verbazen over reacties op de Mohammed-cartoons (Land van afkomst, V, 22 december). Shay Kreuger vindt die vorm van satire 'zo onaardig'. Maar wat vindt ze precies onaardig?
    Een krabbel op papier of het doodschieten van een satiricus? Volgens mij draait het altijd om de intentie van de maker. Als die slechts is het levendig houden van een bijna gesloten discussie, is in mijn optiek veel geoorloofd, smakeloos of niet.
    Daar steeds (meer) vraagtekens bij plaatsen, is iets waar ík verdrietig van word.

Vrijwel alle geïntarviewde allochonen (middles enkele tientallen), allemaal succesvol en enigsizns opgeleid, kozen tegen de cartoons, en voor de Nederlandhaat.

Dit zwarte haatstuk herinnerde aan een stuk van een week of wat eerder bij de haatzaaisite Joop.nl uitleg of detail , van een andere haatnegerin. Inleiding: nadat een burgermeester van PvdA-huize een aanslag van bestuurlijke terreur heeft gepleegd op de 12 duizend tellende bevolking van Geldermalsen door het een azc van 1500 man door de strot te duwen zonder inspraak, hebben een paar Geldermalsers stenen gegooid tegen de ruiten van het zaaltje waar de PvdA-NSB'er het allemaal kwam vertellen. Bij Joop.nl grijpt een neger (vwl.) de gelegenheid aan om nogmaals te laten zie hoezeer negers (en alle immigranten en alle politiek-correcten en Joop.nl) Nederlanders haten (Joop.nl, 18-12-2015, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  Waarom de 'relschoppers' van Geldermalsen terroristisch tuig zijn

Het wakker worden op 17 december 2015 is wakker worden in een vreemde wereld. Ik bevind me in een Nederland dat definitief niet meer voelt als een land waarin ik mij thuis voel. De beelden die op mijn netvlies stonden toen ik mijn bed indook, waren die van extreemrechts tuig dat met stenen en vuurwerk gooide. Écht lekker slapen deed ik dan ook niet.    ...
    ... het zwaar verziekte maatschappelijke klimaat in Nederland. ... De trieste waarheid is dat alle partijen in het Nederlands parlement een flinke ruk naar rechts hebben gemaakt om daarmee de onderbuik van een deel van het volk te kietelen.
    ... vanwege het met geweld ondermijnen van de rechtstaat zijn het eigenlijk ordinaire terroristen in Geldermalsen.
    Deze figuren vinden dat asielzoekers een bedreiging zijn voor hun normen en waarden en dat vluchtelingen onze Westerse beschaving aantasten. Na het zien van de beelden van de gewelddadige menigte is dat iets wat ik van harte mag hopen. ...
    Het Nederland dat veel dat de in verzet komende burgers graag willen, is een Nederland waar ik mij diep voor schaam. Het ideale Nederland is - zo valt op te maken uit de meeste reacties van deze luid schreeuwende meute - een land van egoïsten. Een volk dat niet eens wil proberen empathie op te brengen voor mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland. ... roept de éne trotse Nederlander nog harder dan de andere variaties van de boodschap 'eigen volk eerst'.
    Het is dezelfde boodschap die met grote regelmaat uit de mond van Hitler kwam ...
    Zaken als fatsoen en moraal zijn daar natuurlijk ondergeschikt aan. Dat aan het onfatsoen nu een nieuwe, gewelddadige dimensie is toegevoegd, zegt veel over de stand van ons land.
    De lieden in Geldermalsen worden in nieuwsberichten relschoppers genoemd, terwijl het hier toch echt gaat om extreemrechts, terroristisch tuig. En geen enkele politicus durft er keihard afstand van te nemen. In Den Haag zegt niemand dat dit nu juist het soort Nederlanders is dat we kunnen missen als kiespijn. Van VVD-rechts tot SP-links is er niemand die de ballen heeft om te zeggen dat er voor deze extreemrechtse terroristen geen plaats is in onze democratie.
    We zouden de uiterst walgelijke gebeurtenissen van gisteren niet moeten toeschrijven aan een kleine minderheid, zodat we er verder niets mee hoeven te doen. De gebeurtenissen en het gebrek aan afwijzende reacties hierop zijn een teken aan de wand. Ze vormen het duidelijk signaal dat onze maatschappij steeds verder afglijdt.    ...
    De Westerse beschaving blijkt namelijk jammerlijk mislukt.

Maar er is hoop voor de moreel totaal gedepriveerde Nederlander: de engelen uit het paradijs der vrede genaamd het Midden-Oosten komen te hulp:
  Ik denk dan ook dat we de grenzen wijd moeten openzetten voor nieuwe Nederlanders. Een deel van de oude Nederlanders blijkt als mens immers nogal mislukt. Om de mate van beschaving op een aanvaardbaar peil te krijgen, hebben de vluchtelingen misschien wel harder nodig dan zij ons.
    De vluchtelingen die bij ons aankloppen, hebben de moed gehad om alles achter te laten en met gevaar voor eigen leven op zoek te gaan naar een veilig nieuw thuis. ...
    Naast het feit dat we van vluchtelingen kunnen leren wat grenzeloze moed inhoudt, kunnen zij ons wellicht wat bouwstenen aanreiken voor een nieuwe beschaving.

Een beschaving zoals te vinden in Iran, Saoedi-Arsbië, Irak, Jemen, en natuurlijk Syrië.
    Maar dat is een ongewisse toekomst. Natuurlijk willen de huidige negers geen seconde langer in zo'n land als Nederland wonen zolang die moreel totaal gedepriveerde Nederlanders daar nog steeds de baas zijn. En morgen stappen ze dan ook met zijn allen op de tjoeki-tjoekieboot om naar het Takki-takkiland aan de andere kant van de oceaan te varen.
    Waarna je zou kunnen gaan lachen. Maar ondertussen is het wel zo dat deze negerlieden de Haagse Schilderswijk en half Engeland in brand hebben gestoken en geplunderd.

Kijktip voor degenen die er ookgraag wat beeld bij zien. In de uitzending van Pauw uitleg of detail van 08-03-2016 komen alle haargroepen langs: Soundos El Jihadi uitleg of detail namens de Marokkanen, Fresku namens de Antillianen, Vuijsje uitleg of detail namens de Joden, en Groenhart namens de Surinaamse negers. Ook nog als gast Spong en Oudkerk en natuurlijk Pauw zelf als Joden. Witte Nederlander (1 exemplaar): Peter R. de Vries uitleg of detail .
    Er waren meer mensen die dit op waarde wisten schatten. Joop.nl had instantaan een vermelding met link, teken van hoogste afschuw of hoogste waardering. GeenStijl had er ook een mooie dag aan (GeenStijl.nl, 09-03-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  KijkTIP. Hilarisch slachtoffercabaret bij #PauwDat was geestig. Een puissant rijke pinda, een succesvolle bolle matze, een veelgevraagd megafonend cabaretkamelenvrouwtje, een gerespecteerde braboneger en een smakelijk rotikipje aan de NPO-tafel bij die witte razendpopulaire rondneuqkampioen. Om vervolgens te circlejerk mauwen over HOE VERSCHRIKKELIJK HET IS OM SUCCESVOL ALLOCHTOON TE ZIJN in Smeltkroes Nederland. Godskolere, wat een intense eindtijdeske droefheid. Man the fuck up allemaal in deze jankocratie. ...

Zeer gematigd, allemaal. Gezien het gezegde door Soundos El Jihadi, na 11:22 min. nadat het al even over ras gaat (en citerend Tofik Dibi maar ermee instemmend) . "Ik heb op tv nooit iemand gezien die op mij lijkt - ik kon mij met niemand identificeren". Daar staat, of wordt gezegd: "Wij identificeren ons niet met blanke Nederlanders". Tegelijkertijd draait de hele uitzending om de klacht "Nederlanders identificeren zich niet met ons Marokkanen, Antillianen, Surinamers, Joden".
    Wat een gotpe.
    Deze redactie, dit allemaal al in 2002 voorspeld hebbende , heeft er in ieder geval al lang helemaal genoeg van (net als de reageerders bij GeenStijl, natuurlijk), en noteerde dit in In het kort :
  Een welgemeend advies aan alle allochtonen die hun eigen cultuur willen behouden, "zichzelf niet terugzien" in Nederlanders in bestuur en media, of Nederlanders racistisch of zoiets vinden, enzovoort: ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!

De kruik van de allochtone haat gaat net zolang te water tot de Nederlander barst.
    Volgende dame had zich ook al meerdere malen gewenteld in de poel des haats. Ze kreeg dan ook vanzelfsprekend een plaats in de haatrubriek van Robert Vuijsje. Haar geval viel op, door een vergissing van de Volkskrant:

Iedere psycholoog weet: het omgekeerde is het geval. En dat bleek (de kop is van de Volkskrant dus bijna per definitie een leugen, en heel vaak, zo ook nu, het precies tegenovergestelde (de Volkskrant, 15-03-2016, door Robert Vuijsje):
  Verbinder

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt Robert Vuijsje in een reeks interviews. Presentatrice Diana Matroos ( 44 ): 'Ik ben geen boze zwarte vrouw.'

...
Wilde je de vrouwelijke anchor worden van het RTL Nieuws om half acht 's avonds?
'In het verleden heb ik dat geambieerd. Ik kan niet zeggen of ik het door mijn kleur niet ben geworden. Het enige wat ik kan zeggen: in Nederland is nog nooit iemand met een kleur de vaste anchor geweest van het avondjournaal. ...

Klopt. Want er zijn geen vaste anchors van het avondjournaal. Die taak rouleert. En één van de roulerenden was (er is nu een nieuwe "neger omdat het moet"):
  Noraly Beyer was dat ook niet bij het NOS Journaal.'

Een gore leugen, dus. Puur om haat te kunnen uiten. Die aanwezigheid van Noraly Beyer, ondanks haar spraakgebreken, was zware oververtegenwoordiging van de hoogstens 5 procent (toenmalig) zwarten in Nederland.
    Volgende:
  ''Als meisje las ik tijdschriften waarin ik nooit iemand zag staan met mijn kleur en mijn haar. ....'

Juist ja ...  Het bekende "Ik herken me niet in blanken". Vergelijk met "Ik herken me niet in zwarten" en je ziet hier het meest Ku Klux Klan-achtig racisme van deze zwarte. Pure blankenhaat (hun eigen taalgebruik). En het geldt voor alle zwarten:
  '... De helft van de Nederlandse jongeren in de grote steden heeft een gemengde achtergrond. Het is economisch gezien dom om daar niet in mee te gaan. Als mensen zich niet herkennen in jouw product, gaan ze ergens anders heen.'

En dan is dit geen wonder:
  Eind vorig jaar vertelde presentatrice Diana Matroos in de rubriek Nieuwsbreak op de site van de Volkskrant twee anekdotes die een paar weken eerder ook al in het mediavakblad Broadcast Magazine hadden gestaan, alleen gebeurde er toen niets.
    De eerste ging over een leidinggevende bij RTL die pepernoten over haar bureau strooide en zei: 'Voor de enige Zwarte Piet op de redactie.'

En alleen een blankenhater neemt daar aanstoot aan (Zwarte Piet is populair bij blanken).
  Het tweede verhaal ging over een interne e-mail waarin stond dat Diana Matroos het RTL4-programma Editie NL niet te vaak als duo mocht presenteren met haar collega Wilson Boldewijn, want die was ook zwart en dat zou te heftig zijn voor de kijkers.

En alleen een blankenhater neemt daar aanstoot aan, want deze blankenhater heeft zojuist het volgende verklaard:
  ''Als meisje las ik tijdschriften waarin ik nooit iemand zag staan met mijn kleur en mijn haar. ....'

En we kunnen het blanke kinderen niet aandoen Editie NL's te moeten aanschouwen waarin ze zich niet kun herkennen ...
    En dat geldt voor alle zwarten:
  '... De helft van de Nederlandse jongeren in de grote steden heeft een gemengde achtergrond. Het is economisch gezien dom om daar niet in mee te gaan. Als mensen zich niet herkennen in jouw product, gaan ze ergens anders heen.'

    En als je dat allemaal gehad hebt, leg je de schoppentroef op tafel:
  'In 2009 ben ik voor het eerst in Suriname geweest en heb ik mijn familie daar leren kennen. Ik had me nooit gerealiseerd dat mijn oma de dochter van een slavin was. Dat doet iets met je.

"Blanken zijn kolonialen en slavenhouders".
     Samengevat:
  'Ik ben een boze zwarte vrouw.'

    En de slagroom op dit toetje: deze dame is slechts half zwart ...
    En dan vindt dit nog van zichzelf:
  '... ik ben van de verbinding ...

Kan je nagaan wat dit soort lieden die dit beslist niet zeggen:

 

Dit soort lieden is tot dit in staat:
Taking over the streetslarge crowd gathered this street Hackney  east London  before clashing with police

Brandstichting en plundering uitleg of detail . Uit pure blankenhaat. Die begint met "zich niet herkennen in blanken op de televisie".

Er is weer een aanslag gepleegd, dit keer in Brussel. Een Iraans-Koerdische met een luxe-baantjebetaalt door Nederlanders legt even uit waaraan het ligt (Volkskrant.nl, 23-03-2016, door Beri Shalmashi):
  De zere plek ligt hier

... De mogelijke plegers komen niet van Jupiter, maar zijn naar het lijkt twee broers uit Brussel.
    Het helpt de sfeer niet dat ... dat gevoel ... dat de manier van leven van de een meer waard is dan dat van de ander. Ook als die in feite weinig verschillen van elkaar. ...

Wat een gore leugen: waarom nemen mensen de moeite om hun leven te ontwortelen en zulke afstanden te reizen: vanwege de enorme verschillen - ten goede van de plek van aankomst. Deze verschillen:
  Als je het mij vraagt, is het dat gevoel dat wordt aangevallen. Het gevoel van onaantastbare superioriteit.

Niemand in media of bestuur heeft het over "superioriteit". Laat staan over 'onaantastbare superioriteit'. Die term heeft mevrouw Shalmashi zelf verzonnen - als passende bij de daadwerkelijke, door haar waargenomen, verschillen. Omdat dat hetgene is dat haar heeft verheven van een bestaan als boerin in Oost-Iran naar een prominente positie in de kunst in een beschaafd land. Maar dat is dus allemaal ondanks wat Nederlanders doen:
  Het helpt de sfeer niet dat opiniemakers, journalisten, blaaskaken, politici, en vervolgens een complete samenleving, mensen uitsluiten  ... Mensen uit elkaar trekken.

Die schofterige Nederlanders, hè ...
 
Haat vinden? Zoek ook Soundos El Ahmadi, ook wel bekend als Soundos El Jihadi uitleg of detail . De laatste aflevering in DWDD, 31-03-2016 ( uitleg of detail , na 7:29 min.), met een filipica tegen Ayaan Hirsi Ali, met uitsluitend en alleen één reden: haar kritiek op de islam. Detail: "Moslims in de banlieues worden behandeld als vijfderangs burgers en honden dus hun jihadisme en terreur is volkomen begrijpelijk". En ook nog deze "Natuurlijk neem ik afstand van het geweld. Hoe? Door niets te zeggen". Voor Soundos El Jihadi is de islam de doorslaggevende factor in al dit soort keuzes, net als dat geldt voor de koppensnellende jihadi's in Syrië. En nog een paar weerzinwekkende opmerkingen die geen van alle weersproken worden.
    Deze mevrouw is levensgevaarlijk. Ze stookt moslims op tegen Nederlanders, en stuurt naar een burgeroorlog. Ze haat Nederlanders tot op het bot.
    Inmiddels heeft ze haar eigen rubriek uitleg of detail .

Er is door hun aanslagen weer veel aandacht geweest voor de haat van de moslims. Tijd voor de negers om hun "shine" op te eisen(Joop.nl, 15-04-2016, door Clarice Gargard - Journalist, presentator uitleg of detail
  Waarom witte mensen niet meer ‘blank’ zijn

Let op: deze tekst kan voor hen die zich identificeren als ‘blank’ onbedoeld kwetsend of beledigend overkomen

Waarvan de waarde, indien nog nodig, in één keer kan worden geïllustreerd:
  Waarom nikkers niet meer ‘people of color’ zijn

Let op: deze tekst kan voor hen die zich identificeren als ‘people of color’ onbedoeld kwetsend of beledigend overkomen

Oftewel: de boodschap is: "Ik haat jullie".  Er was één reagerdeer die dat ook oppikte, maar die reactie werd wegens pijnlijke-waarheidsgetrouwheid gewist. Nog wat bewijzen:
  Het heeft met slavernij en kolonialisme te maken.

Ohne worte.
  De Amerikaanse historicus Nell Irvin Painter ...

No comment.
  Omdat we onszelf in het Westen  ...

Silence.
   ... ‘wit’ ... privilege  ...

Geen commentaar.
    Overigens maakten de meeste reageerders, zelfs bij Joop.nl, zich er behoorlijk vrolijk over.

Hetgeen deed denken aan een exmplaar dat wegens drukte even was overgeslagen (Volkskrant.nl, 03-04-2016, door Shantie Singh, gastcolumnist, bestuurskundige, schrijfster en theatermaker.
  De verkoper vroeg: 'Do you speak English?'

'Ik werd subtiel van een pashokje in een ander hokje geplaatst', schrijft gastcolumnist Shantie Singh. 'Maar als de verkoopster een Nederlandse vrouw is, wat ben ik - hier geboren en getogen en met een Hindoestaanse achtergrond - dan?'

Tussentitel: Ze wierp een blik op mijn gezicht en vroeg: 'Do you speak English?'
Door meteen te beginnen met spellen, is het alsof ik me bij voorbaat verexcuseer
'Wij richten ons echt op de Néderlandse vrouw,' zei de verkoopster

Afgekort: "Ik haat Nederlanders omdat ze mij als hindoestaan zien als hindoestaan".
    Overigens staat ook hier een uitdrukking die al eerder was opgevallen als teken van Nederlandhaat:
  Als geboren Almelose had ik lange tijd een droom: Rotterdammer worden. ...

De Nederlandhaatster Soundos El Ahmadi uitleg of detail noemde zich op televisie "een geboren Winterswijkse".
    En er stond hier ook specifiek wat ze haten:
  De stad was nog niet af, volop in ontwikkeling en werd vaak omschreven als underdog. Hetzelfde gold voor mij. ...
    ... De hoofdpersoon van de nieuwe roman waaraan ik werk, wandelt graag door Rotterdam. Als hij wandelt, bestaat er geen verleden of toekomst. ...

Weg met die Nederlandse cultuur waardoor je je als zwarte immigrant een hopeloze underdog gaat voelen.

Hier weer eens een exemplaar van wat naar analogie "de gewone moslim" of in dit geval "de gewone Marokkaan" kan heten. De uiting is wat minder gewoon (GeenStijl.nl, 01-05-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Woest aantrekkelijk boosmeisje boycot 4 mei


Geyl koloniaaltje zegt: #geen4meivoormij. Waarom? Even op de Facebook-link klikken en dan krijg je een betoog met alle verkeerde redenen voor haar zwijgboycot. En natuurlijk is het precies wat u verwacht. En natuurlijk stelt het teleur. In chronologische volgorde: opkomend fascisme ✔. Islamofobie ✔. Geschiedenis van mijn voorouders moet ook herdacht worden ✔. Eurocentrische samenleving waar witte geschiedenis belangrijker is dan de niet-witte geschiedenis ✔. Ja maar bommen op Syrië ✔. Hedendaags fascisme te bestrijden door te dekoloniseren ✔. Ohja, en iets met Marokkanen die geëerd zouden moeten worden om iets dat ze nooit gedaan hebben. ...

GeenStijl heeft nog wat commentaar, maar noemt toch niet het belangrijkste: dit is diepe, diepe haat. Gedeeld door (bijna) de hele gemeenschap:
  Aan traction geen gebrek trouwens, #geen4meivoormij is keihard trending en het wordt kapot geshared op de feesboeks.

Die hele club moet zo snel mogelijk terug richting Middellandse Zee gedreven worden.

Excuses: de "Marokkaan" blijkt geen Marokkaan (hoe zou die vergissing nou zijn gekomen ...?). In verband met de ernst van het geval nog wat aandacht ervoor (de Volkskrant, 03-05-2016, van verslaggeefster Lisa van der Velden):
  Vraag naar aandacht voor 'andere slachtoffers' blijft komen

...    'Voor mij heeft 4 mei geen zin wanneer we het opkomende fascisme en moslimhaat in Nederland gewoon zijn gang laten gaan', schreef Christa Noëlla als één van de actievoerders dit weekend op haar Facebookpagina. Ze plaatste de ontboezeming dit weekend. 'Dit jaar heb ik besloten om er niet meer aan mee te doen.'    ...
    De initiatiefnemers - tegelijk met Noëlla zetten vier anderen een soortgelijke boodschap op hun Facebookpagina - zijn jong, maar bepaald geen debuterende activisten. Ze roeren zich veelal luidruchtig op sociale media als tegenstanders van Zwarte Piet, de monarchie en de PVV en trekken geregeld op met de AFA (Anti Fascistische Actie), een extreem-linkse protestgroep die de confrontatie met extreem-rechts niet schuwt.    ...

In een rabiaat politiek-correct medium de terminologie 'die de confrontatie ... niet schuwt' voor een extreem-linkse groepering. dan weet je dat je het hebt over het niveau van terreuraanslagen op de Makro, Shell, Hans Janmaat, Aad Kosto enzovoort. De linksfascistische terreur.
     En dat dit niet gaat over alleen maar 4 mei, beseft zelfs de Volkskrant:
  Na Zwarte Piet, de monarchie, de 'witte' media en Geert Wilders moet nu ook de Dodenherdenking eraan geloven.

Het maakt deel uit van een gecoördineerde aanval op de aanwezigheid van blanke Nederlanders in Nederland:
  De 4-meiherdenking zou in zijn huidige vorm eurocentrisch zijn en slechts oog hebben voor 'witte geschiedenis'.

Een aanval, deze gevoerd door een combinatie van linksfascisten en gekleurden (de laatste twee citaten in omgekeerde volgorde):
  Volgens de jongeren zijn 2 minuten stilte voor de slachtoffers van slechts één oorlog hypocriet in tijden van moslimhaat, bommen op Syrië en 'nazi's die elke maand door Nederlandse steden marcheren', waarbij ze doelen op Pegida. Noëlla, die van Javaans-Surinaamse afkomst is ...
    Noëlla krijgt vooral steun uit linkse en allochtone kringen ...
    Het eerste bericht dat Noëlla schreef werd ruim 10 duizend keer geliked en 3000 keer gedeeld. ...

De Volkskrant staat natuurlijk volkomen achter de beweging van de bruine- en linksfascisten, en constateert knorrend van genoegen:
  Noëlla krijgt vooral steun uit linkse en allochtone kringen, maar ook uit onvoorziene hoek. Journalist-columnist Annabel Nanninga liet blijken een grotere afkeer van de 'fatsoenspolitie' te hebben dan die van linkse 'Gutmenschen' en nam het in een opiniestuk op website The Post Online voor Christa op. Daarin hekelt de rechtse opiniemaker 'het hypocriete moraalcircus' en 'de ritueelschapen' van 4 en 5 mei. 'Liever één Christa dan die honderden, duizenden kneuzen die haar uitschelden en de mond willen snoeren.'

Volkomen verkeerd begrepen, van Annabel Nanninga. Wat die linkse en bruine fascisten willen, is de blanke Nederlanders de mond snoeren en weg uit Nederland.
    Iets dat de meeste Nederlanders wel begrijpen:
  Tegenstanders van de actie reageren eveneens massaal, via uitgebreide opiniestukken, maar ook met bedreigingen en scheldkanonnades waarin Noëlla geboden wordt het land te verlaten.

Waaraan de bruin- en linksfascisten beter gehoor kunnen geven, of anders stoppen met hun verbale en non-verbale terreur, want anders gaat dit niet vredig aflopen.

De vorige scheldpartij van Sandra Salome was geen tijd voor, maar deze krijgt aandacht omdat hij past in de laatste gekluerde mode: "Ik wil geen Nederlander meer zijn" (Joop.nl, 08-05-2016, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  Echte Nederlanders

Als je niet wit bent en je spreekt je uit, dan is heel vaak het allereerste wat je te horen krijgt: “Als het je niet aanstaat, dan rot je toch op naar je eigen land”

Brullen van lach!!! Alleen al hiervoor de moeite waard: '... je spreekt je uit ...' Weer zo'n mooi geval voor het onregelmatige werkwoord van Bertrand Russell :
  Ik spreek me uit.
Jij bent onbehoorlijk.
Hij slaat woest om zich heen.

In dit geval: "Sandra Salome maakt alle blanken uit voor rotte vis'. Dat na de zoveelste herhaling hiervan de reactie beperkte blijft tot het verbale "Rot op naar je eigen land", begint verbazingwekkend te worden.
    En nu we toch eenmaal bezig zijn:
  Natuurlijk ben ik op papier absoluut een Nederlander, want: geboren in Groningen en geen ander paspoort dan het Nederlandse.

"Kameel geboren in Artis beroept zich erop koe te zijn". Waar de koeien nog in zouden tuinen, ware het niet:
  Door mij actief en openlijk te mengen in de strijd tegen racisme, ...

Wat koeien onmidddelijk herkennen als het geblaat van een kameel, in plaats van het loeien van een koe.
    En deze kameel blaat wat af:  
  Ik ben ... van mening dat je, om de hedendaagse multiculturele samenleving te laten slagen, de nare en inktzwarte kant van het koloniale verleden moet benoemen, begrijpen en erkennen.

Oftewel: "Jullie zijn allemaal kolonialisten!".
  de huidige generatie ... moeten echter wel weten wat deze voorouders hebben gedaan en beseffen dat dit ook een grote rol speelt in het heden.

Oftewel: "Jullie zijn allemaal vuile kolonialisten!".
  Op 5 mei was bovenstaande wel even onderwerp van gesprek in de Bevrijdingsdaguitzending van DWDD. Adriaan van Dis citeerde daar uit het kortgeleden verschenen boek Roofstaat van auteur Ewald Vanvugt

Een bewijs dat je ook op de televisie, net als in de krant alleen die kleine groep witten te zien/horen  krijgt die heel hard roepen "Wij zijn vuile kolonialisten". Maar dat is ook nog niet goed genoegwant:
  Waarom nodigt de redactie geen Afro-Nederlander uit die de zaak wél vanuit het juiste perspectief kunnen duiden? Deze deskundigen zijn volop voorhanden, en ik noem dan bijvoorbeeld: Philomena Essed, Bibi Fadlalla, Seada Nourhussen, Nancy Jouwe, Astrid Roemer, Clarice Gargard en Gloria Wekker.

Racisme. Want waarom worden die lieden van dat lijstje niet uitgenodigd (bedankt voor dat lijstje): omdat het humorloze zwarte klagers zijn met slechts één enkele boodschap: "Jullie zijn allemaal vuile kolonialisten".
    Gevolgd door het volkomen uitgekauwde ...:
  Het lijkt me tijd om het idee van “DE” Nederlandse identiteit los te laten. ...Ook deze Nederlanders zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving en hebben daarmee invloed op de cultuur, tradities en gewoonten. ...

Oftewel: de witten moeten allemaal aan de winti en en het alleenstaande tienermoederschap. En de schietpartijen.
    En nog zo'n oude:
  Als je dus wilt dat mensen niet alleen Nederlander zijn, maar zich dat ook voelen, dan zal je ze als gelijkwaardig moeten zien en dienovereenkomstig behandelen.
    Dat betekent dat zij net zoveel recht hebben op de vrijheid van meningsuiting als ieder ander. Dan geeft het geen pas om ze systematisch uit te sluiten en bij kritiek de mond te snoeren door deze te pareren met kreten als: “je hoeft hier niet te wonen” en “als het je hier niet bevalt, dan rot je toch op naar je eigen land”.

Oftewel: "Als wij jullie uitmaken voor kolonialisten en racisten, moeten jullie je mond houden".
   En het nog afgezaagdere:
  Of - en dat is wellicht nog erger - wanneer mensen worden aangesproken op racistische uitspraken of gedrag, ze dit afdoen met de nummer één onder de dooddoeners: “maar ik zie geen kleur”.

Oftewel: "De witte die zegt dat hij geen racist is, is dus een racist"".
    Overigens: over deze eisen van de zwarten ...
  Een uitspraak waarmee deze witte mensen eigenlijk willen zeggen: “ik heb geen zin om naar jouw gezeur over racisme te luisteren, want ik ben een goed mens. Ik kan gewoon geen racist zijn.” In beide gevallen is de mogelijkheid tot het aangaan van een gesprek direct om zeep geholpen.

... valt niet te praten:
    En tot slot, nog een kleine "bekentenis" van onbenul:
  Ik ben Sandra. ... Ik ben hier omdat jullie “echte” Nederlanders vroeger daar waren en mijn voorouders tot slaaf maakten

Beste mevrouw kroeshaar: dat waren jullie eigen kroesharige broeders, die jullie verkochten omdat ze niets van economische waarde hadden om te verhandelen voor het goud dat de zeevaarders van de houten zeeschepen bij zich hadden, en zonder welke zeevaarders met hun houten zeeschepen jullie collectief nog steeds in het Stenen Tijdperk zouden zitten. Winti bedrijven voor een houtvuurtje.

En de volgende dag mag het hindoestaans-Surinaamse smaldeel los. Op de bekende manier: "Alle Nederlanders behandelen mij racistisch" (Joop.nl, 09-05-2016, door Shahreen uitleg of detail ):
  De multiculturele samenleving is de oogst van de zaden uit het koloniale verleden

'Keer op keer dat ik ditzelfde verhaal moest vertellen, besefte ik hoe onwetend men was en nog steeds is over de koloniale periode'

“Hey, kom jij uit Pakistan?”, zei een leerling van het Spaarne Lyceum in Haarlem, op de eerste dag dat ik daar voet zette na mijn vertrek uit Suriname, in mijn 17e levensjaar. ...
    Het bleef overigens niet alleen hierbij. Het ging verder. Nu nog als moeder van een 13-jarige zoon ben ik voortdurend bezig mijn afkomst uit te leggen. Recent nog zei iemand: “Oh, je bent een Surinaamse Hindoestaan. Ik dacht echt dat je uit India of Pakistan kwam.” ...
    Die meneer bemerkte mijn frustratie en vroeg waar die vandaan kwam. Ik legde uit dat ik zo moe ben om het steeds uit te leggen, dat ik zo moe ben van al die vooroordelen, dat ik zo moe ben van al die onwetendheid. ...
    Men legt hier de focus alleen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ik vind dat het andere leed ook onderwezen moet worden. ... Men moet weten en accepteren dat mensen zoals ik het recht hebben hier te zijn. Men moet ophouden mensen zoals ik te bestempelen als gelukzoekers. ... De welvaart én de vrijheid van Nederland, van Europa, zijn mede te danken aan het bloed, zweet en tranen van mijn voorouders en van anderen met een niet-Europese achtergrond. ... Als kolonist waande men zich superieur. ... We moeten af van het witte privilege.    ...

Volgt er een ware uitspraak:
  Anno 2016 worden mensen nog steeds tegen elkaar uitgespeeld,

Klopt, door Joop.nl en al die VARA-programma's die ruimte geven aan al die zwarten en wat minder zwarten die komen vertellen dat ze ons haten en dat dat is omdat wij niet deugen. En dan besluiten met:
  Alleen samen kunnen we iets moois maken. Alleen samen kunnen we ons niet meer laten verdelen.

Waarna ze steeds vaker als reactie krijgen: "Rot op naar je eigen land!"

En opleiding maakt ook echt helemaal niets uit (de Volkskrant, 20-05-2016, door Janita Naaijer):
  Nederlanders kunnen niet langer ontkennen racistisch te zijn

...Volgens Halleh Ghorashi, VU-hoogleraar diversiteit en integratie ...

Al ruim meer dan voldoende: een rabiate Nederlandhaatster.
    En al heel lang, want het achterliggende hersenverweking heeft alle neuronen al vernietigd:
  'Als leden van een bepaalde migrantengroep problemen veroorzaken, wordt de hele groep meteen in een bepaalde hoek gedrukt. ...'

Oftewel: "Jullie mogen niet veralgemeniseren". En:
  Maar hoe kunnen [jullie, red.'] nog langer ontkennen racistisch te zijn als volgens peilingen veel mensen bij de volgende verkiezingen op Wilders gaan stemmen?

Oftewel: "Ik mag wel veralgemeniseren".
    Dit natuurlijk temidden van een dikke stroom andere onzin en leugens. Zo stond op de plaats waar ingevuld is 'jullie' de term 'we'... Natuurlijk.
    En een smerigheid, natuurlijk, want als er één ding zeker is, is het dit: Halleh Gorashi vindt zichzelf geen racist. Ze vormt een clubje samen met Philomena Essed en Gloria, twee negerinnen die al langere tijd "intellectuele" aanvoerders zijn van het "Alle Nederlanders zijn racisten"-front.
     Zo wordt er ook uitgebreid gelogen dat de allochtone instroom veel positiefs heeft gebracht:
  '... Als het om diversiteit gaat, overheerst in de media en politiek één dominant en negatief geluid. Zo wordt het migrantenprobleem - ook in kwaliteitsmedia -- afgebeeld als ellende die ons land bedreigt. Die fixatie op het negatieve is de bril geworden waardoor we naar diversiteit kijken.'

Er wordt gelogen dat ze geen kansen krijgen:
  '... steeds meer nazaten van migranten hun best hebben gedaan om een maatschappelijke positie te bereiken. 'Als ik daar eenmaal ben, krijg ik gelijke kansen', dachten zij, net als Sylvana Simons. ...'

Daar staat óf dat ook Sylvana Simons geen kansen heeft gehad, óf dat Sylvana Simons geen "diversiteit" is ( er is geen enkele reden om aan te nemen dat wat Simons kon doen, anderen niet kunnen doen)
  'We moeten luisteren naar DENK. ... Een groot deel van de Nederlanders met een gemengde afkomst heeft het gevoel niet gezien en gehoord te worden. ...

'De Nederlanders moeten luisteren naar de Turk-nazi's van DENK, en natuurlijk naar de Darius-soldaten afkomstig uit het trotse Perzië - waar Ghorashi vandaan komt, net als eisers als Farhad Golyardi, Kader Abdolah, Shervin Nekuee, en dus Halleh Ghorashi.
    En omdat we dat niet doen, haten ze ons.

Weer zo'n aardig voorbeeldje van de "gewone moslim" op het internet (GeenStijl.nl, 25-05-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
 

Briefje aan @LodewijkAGoeiesmorgens LodewijkA! Wat was uwe excellentie weer prominent in het Staatsjournaal gisteravond. ... Kostelijk, dat gewapper met het al jaren sleetse racismekaartje. ... Maar een foto van een geblondeerde Sylvana vergelijken met een plaatje van een alpaca is niet rassies, maar gewoon lol.


Waarna GeenStijl een enkel voorbeeldje geeft van echt "racisme":
 

Daar is geen woord Spaans bij. Onmiddellijk oppakken en de grens overzetten, richting Turkije. Net als de rest van Turkije in Nederland

Het volgende figuur is van dezelfde soort als dit anonieme type:

Wild om zich heenslaan. Maar dan met gebruik maken van verbale middelen (Joop.nl, 22-07-2016, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail ):
  Het is absurd om discriminatie op de arbeidsmarkt een ‘etnische boete’ te noemen

Klopt. Dat heeft weer een nieuwe "diversiteitsonderzoeker" naar allochtone werkloosheid gedaan, volgende de bekende methode: alle achterstand die ik niet kan verklaren is discriminatie. Wat hij dus in die nog stommere term heeft gegoten. Vermoedelijk opzettelijk. De wildeman beginmt met slaan richting andere Nederlanders:
  Het is een nieuw onderzoek. ...
    ... In dat onderzoek is de conclusie helemaal niet dat er sprake is van discriminatie of racisme. ... Niks over te veel racisten op de arbeidsmarkt die een groep massaal van de markt probeert te houden en levens probeert te verzieken. Niets.

Nee, want dat zijn doodgewoon kleinere ondernemers die na slechte ervaringen volkomen tabak hebben van die luie, arrogante en domme allochtonen. Neem er een aan, en mrogen willen ze een hoofddoek op en een maand niet werken.
    En dus ...:
  Het probleem van Nederland, en waarom problemen niet worden opgelost, is dat we het niet hebben over de racisten die een overtreding begaan en een boete moeten krijgen, maar dat we het hebben over een groep die een boete krijgt vanwege een etnische achtergrond. Als je er logisch en helder over na denkt, dan zie je in hoe ziek deze gedachte en deze term is. Want weet je wie ook etnische boetes moesten betalen?
    De joden.
    En Nederland staat op dit moment, met dit etnische boete-verhaal, aan de kant van de Duitsers.

... zijn alle Nederlanders nazi's.
    Hierop is maar één respons mogelijk: uitzetting uit het concentratiekamp Nederland. En snel, voordat ze in elkaar geslagen worden vanwege dit soort taal ...

Elders al gebruikt maar ook nog even hier zetten (GeenStijl.nl, 08-08-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  ...

 

Duidelijk.

En van die andere vorm van gekleurdheid (GeenStijl.nl, 08-07-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Geen 4 mei-meisje tweet verbindende foto #Dallas


...

Nee nee, geen links uit de "gewone" media. Daar worden dit soort uitingen van gekleurd rabiaat racisme met de mantel der liefde bedekt ... "Onschuldig vermaak van mensen die het goed bedoelen" ...

De volgende auteur is eerder al eens opgevallen maar dat is in ieder gevaal niet hier genoteerd. Het is qua etnie een wat afwijkend geval, want Molukker. Maar dat maakt dus niets uit - het onderwerp: Turks tuig dat de Zaanse wijk Poelenburg onveilig maakt (Joop.nl, 13-09-2016, door Geronimo Matulessy - Documentairefotograaf uitleg of detail ):
  Zaandam: alles voor de kijkcijfers

“Henk! Kom eens hier”, klinkt het vanuit de woonkamer. “Moet je dit eens lezen” – en ze laat Henk het bericht zien op haar telefoon. Zijn ogen aanschouwen een schreeuwende kop boven het artikel: “Treitervloggers terroriseren buurt in Zaandam.” Ondertussen loopt Ingrid driftig naar de computer toe en logt in op Facebook en begint er flink op los te typen. ...
    ...Henk schudt zijn hoofd nogmaals en mompelt; “Waar gaat het heen met dit land? Zwarte Piet verdwijnt en nu dit weer!” U kent het wel, het schorriemorrie-publiek ...

Blanke Nederlanders zijn schorriemorrie, volgens de Molukse treinkaper.
  De zogenaamde straatterroristen zijn typetjes die je in elke stad op de hoek van de straat kunt vinden. ... probeert Ismail zonder opleiding en werk zijn geld eerlijk te verdienen door het maken van vlogs, ongecensureerd laat hij het simplistische leven zien van hangjongeren in een multiculturele achterstandswijk.
    We zien zelfverklaarde voorbeeldige moslims ...

De gekleurde buurtterroristen zijn 'voorbeeldige moslims'.
  Het gaat nog jaren duren voordat de kloof wordt verkleind, de Molukkers zijn een goed voorbeeld van een langdurig traject met betrekking tot integratie. Waar er eerder radicale acties werden uitgevoerd vanuit onze collectieve frustraties ten opzichte van Nederland, is die dreiging inmiddels compleet verdwenen.

Omdat Nederland toen het enige heeft gedaan dat helpt tegen dit soort vijfde-colonne: ze zonder pardon overhoop schieten. Het hield meteen op. En dat heeft niets met integratie te maken:
  Wanneer ik voor mezelf spreek is de afkeer jegens Nederland (politiek) nog reeds aanwezig - ik steek dit niet onder stoelen of banken – maar mijn ‘wapen’ is een pen, camera en kennis.

Glashelder. Zo goed werkt het dus: ze blijven haten, maar houden zich wel koest.
    Maar kennelijk heeft hij nieuwe hoop gekregen met de nieuwe instroom van vijfde-colonne:
  ... wen er maar flink aan dat onze samenleving een multiculturele samenleving is. Je kan altijd nog anoniem je frustraties op internet botvieren. Wellicht zullen ooit we met de Blonde Verlosser oude tijden herleven, opnieuw werkkampen worden ingevoerd en enkeltjes naar land herkomst worden uitgedeeld. Maar tot die tijd heb je gewoon met ons te dealen.

Ha, vergeet dat multiculturele samenleving maar. Wij blijven Nederlands. En wellicht zullen de moslims de oude Molukse tijden laten herleven, maar daarvoor heeft de Molukker al het recept gegeven:

Ze gewoon overhoop schieten, en dan is er niets aan de hand.
    De gekleurde haat en geweld beantwoorden met kogels. En nu na één waarschuwing direct in plaats van onderhandelen. Hadden ze in Londen 2011 ook moeten doen na de eerste dag.

Eentje die eerlijk is (Elsvier.nl, 15-09-2016, door Elif Isitman):
  Heeft Rapper Boef recht op Wajong-uitkering?

Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg laat uitzoeken of rapper Boef jarenlang onterecht een Wajong-uitkering heeft gekregen. Vermoedens van fraude steken de kop op, aangezien Boef in een peperdure auto rondrijdt.
    De uitkering is inmiddels wel gestopt. De onder jongeren populaire Boef (23) heet eigenlijk Soufiane Boussaadia, en is een rapper van Algerijnse afkomst. Hij werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden wegens opruiing.
    ...Donderdag werd rapper Boef vrijgelaten, maar justitie ziet hem nog wel als verdachte. Na zijn vrijlating publiceerde hij gelijk weer een vlog, waarin hij de dochter van een agent met de dood bedreigt. ‘Fuck jullie, ik heb alleen maar meer haat gekregen,’ is zijn boodschap aan de politie.    ...

En dat is dus iedereen - niet alleen de politie.

Eentje die nóg eerlijker is - bericht:

Beeld:

Lekker groot, ook (download het plaatje voor details).
    Let ook nog even op de lieve vrouw en de nog lievere kindertjes in beeld .... Die zijn het helemaal niet met hun pappa eens ...

Weer eens een andere etnie met hetzelfde verhaaltje. Na eerst haatzaaier Nasrdin Dchar uitleg of detail te fêteren (Joop.nl, 20-09-2016, door Karin Amatmoekrim - Schrijver uitleg of detail):
  Waar gaan we heen met z’n allen?

Ik hoorde Nasrdin Dchar de vraag stellen in een filmpje waarin hij mensen opriep om mee te lopen tijdens de manifestatie van Ieder1


...    Feiten en waarheden zijn waardeloos, wat van waarde is is nog steeds weerloos, en Donald Trump zou zomaar eens aan de macht kunnen komen. Ik ben niet pessimistisch, althans niet op de manier zoals de blanke boze burgers met hun spandoeken, de laaghangende mondhoeken, de zonder blikken of blozen gelegde verbinding tussen vluchtelingen en Hollandse bejaarden die verkommeren in tehuizen. ...

En kijk nog eens naar het fotootje erboven van de man die zijn solidariteit betoontmet de Turkse treitervloggers en buurtterroristen in Zaandam, Poelenburg ...

Kijk er eens ... Kant-en-klaar aangeleverd door de Joodse hater Robert Vuijsje uitleg of detail , en uitblinkend in simpelheid, helderheid en beknoptheid, uit de mond van een stuk gajes ("Ik ben geen treitervlogger") genaamd "Rapper Boef" (de Volkskrant, 27-09-2016, door Robert Vuijsje):
  In een vlog zei je dat je de dochter van een politieagent neukt. ...

Dit in navolging van de min of meer anonieme en hoogst gemiddelde allochtone scholier uitleg of detail :


En nog meer dan die anonieme scholier, vindt het allochtone gajes het prachtig:
  Jouw filmpjes zijn meer dan 150 miljoen keer bekeken. ...

Da wordt ooit eens mooi ruimen ...

De Turkse treitervlogger en buurtterrorist uit Zaandam legt nog eens uit waarom hij treitervlogger en buurtterrorist is (de  Volkskrant, 29-10-2016, door Hassan Bahara
  Meer dan alleen die 'treitervlogger'

... Met zijn video's op YouTube ontketende Ismail Ilgün een nationale rel. Hoe kijkt de Zaandamse tiener daarop terug?

De Zaandamse vlogger Ismail Ilgün (19) heeft het gevoel dat de haat die hij oproept meer met zijn Turkse afkomst te maken heeft dan met zijn controversiële filmpjes. 'Al maak ik filmpjes met miljoenen vrolijke kinderen, dan nog zal ik worden gehaat.'

Hoe weet je dat zo zeker?
'Kijk, ook als wij allochtonen gewoon werken, dan zullen ze ons nog haten. Het is racisme, puur racisme.'    ...

Al geef je hem een baantje, huis en dure auto: één ding is zeker, die blinde haat die hij hier op anderen projecteert zal nooit verdwijnen. En ook niet bij zijn nakomelingen.

De Al-Jaberi-broers uitleg of detail kennen we nog van hun medeplichtigheid aan de plunderingen en brandstichtingen in de Schilderswijk in 2015. Natuurlijk lopen ze nog steeds vrij rond, want de juristerij in Nederland maakt al langer deel uit van het kalifaat. Hier laten ze weer van zich horen - de aanleiding: het afschaffen van het woord "allochtoon", een woord dat hen tot blinde woede drijft want moslims zijn natuurlijk oneindig superieur aan die nietswaardige kufars (Joop.nl, 07-11-2016, Abulkasim Al-Jaberi  - Journalist uitleg of detail ):
  Vaarwel allochtoon?

Integratie betekent het ‘civiliseren’ van allochtonen/vluchtelingen/de ander door ze te kneden naar ‘superieure’ normen. ....

Hier kan je het IS-zwaard al in hun handen zien.
  Wat die ‘Nederlander’ is, moest dan ook vastgelegd worden toen oud-minister Verdonk de ‘integratieplicht’ invoerde. ...
    Tijdens het definiëren van de ultieme tata werden de schrijvers nostalgisch. Ze verlangden naar een verleden waarin tata’s vrolijk op straat liepen met ongewassen billen en elkaar elke dag high fives gaven omdat er geen allochtonen waren. De Nederlandse cultuur was nog puur. Deze glorieuze historie moest nieuw leven ingeblazen worden.

Heerlijk, die roodwazige woede. En er volgt nog meer maar dat zullen we maar laten zitten. Zelfs bij Joop.nl zijn ze er helemaal klaar mee:

  Nick the Stripper – 7 november 2016 at 16:20
[Integratie betekent het ‘civiliseren’ van allochtonen/vluchtelingen/de ander door ze te kneden naar ‘superieure’ normen.]
    Goh meteen al in de eerste zin een afslag gemist én direct te kort door de bocht.

Fan van de onnozelen – 7 november 2016 at 16:35
Aloochtonen hoeven zich vooral niet aan te passen aan onze cultuur. En hun eigen zonen mogen Nederlanders naar hartelust bespugen. Zeg je hier iets van, dan ben je een racist! Respect moet eerst maar eens van de Nederlanders komen. En komt dat niet, dan minacht je ze gewoon, en heb je er schijt aan!

Achterberghen – 7 november 2016 at 16:42
Tata’s mag wel?

BingoGrubb – 7 november 2016 at 17:04
wtf is een tata? wat is dat voor baby taal?


Sgt. Pepper – 7 november 2016 at 17:08
Wow de definitie van integratie is een heel aparte.

[Integratie betekent het ‘civiliseren’ van allochtonen/vluchtelingen/de ander door ze te kneden naar ‘superieure’ normen.]

Integratie betekent je aanpassen aan de omgeving waar je je in verkeert.
Is dat in jouw ogen “superieur” dan zegt dat meer over jou dan over integratie.


Albert Einstein – 7 november 2016 at 17:12
Bijna alle immigranten uit Duitsland, Belgie, Indonesie, China, Japan, Suriname en nog veel meer landen zijn in cultureel opzicht 100% Nederlander geworden. Waarom doen mensen uit moslimlanden dat dan meestal niet? Is dat onwil, of onvermogen?


Events, dear boy, events – 7 november 2016 at 17:42
”…dat je bij een ‘Nederlandse’ verjaardag gebak krijgt en koffie, wat een van die superieure waarden is die absoluut noodzakelijk zijn wil je kunnen functioneren in deze samenleving.”

Hè, wat een flauwe, karikaturale voorstelling van zaken weer.

Wat ”allochtonen/vluchtelingen/de ander” moeten leren is dat hier in Nederland er scheiding is van kerk en staat, man en vrouw gelijk zijn, het niet uitmaakt of je met iemand van hetzelfde geslacht gelukkig wilt worden, er vrijheid van meningsuiting bestaat, die oa inhoudt dat je kritiek mag leveren op religies, dus ook op de islam. Dat je je aanpast aan de heersende cultuur.

Dat soort zaken. Zo moeilijk is het allemaal niet. Hoewel…..in de praktijk blijken veel van die zaken voor heel veel ”allochtonen” nog ingewikkelder dan kwantummechanica.


GeenTijdgenoot – 7 november 2016 at 17:55
Ik heb medelijden met u, dat u integratie zo’n groot probleem vindt. Ik kan mij echt niet voorstellen hoe het moet zijn om in een land te moeten wonen waar u zich zo niet thuis voelt.

Dale S – 7 november 2016 at 18:37
Mijn hemel wat een vreemde verzameling gedachtenkronkels. Op deze manier wordt het nooit wat hoor.
Niemand verplicht je tot niets Heer al Jaberi.
Ik zou zeggen vervolg je weg naar een plek waar het beter is want ik heb het idee dat u het hier helemaal niet leuk vindt.

Nagus – 7 november 2016 at 18:43
Ze komen hier toch heen omdat het hier superieur is aan waar ze vandaan komen? Anders waren ze wel gebleven in het Thuis land of ergens anders heengegaan.

Zelfs bij Joop.nl worden de verzoeken om op te krassen steeds frequenter (dit waren bijna alle reacties).
    Die Jaberi-terroristen zullen na de revolutie meteen opgepakt worden en met hun hoofd naast hun lichaam per ijlpost teruugestuurd naar het IS-kalifaat waar ze vandaan komen.

De (sorry: een) verbale huisterrorist van Joop.nl (Joop.nl, 09-11-2016, door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop.nl en columnist Opzij uitleg of detail
  Álles staat weer op losse schroeven

Bizar: witte mannen haten vrouwen. Ze haten afro-Amerikanen, ze haten niet-hetero’s en ze haten moslims

Wat een treffend zelfportret, weer.

Een item van GeenStijl, van de enige plek (het internet) waar de allochtoenhaat openlijk benoemd wordt (GeenStijl.nl, 24-11-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Kijk nou. Allah gesignaleerd op A27Kiek 'm goan! Broem Broem Baardmans. In zijn muisgrijze Mercedes. Allemachtig prachtig met achtentachtig zoeft Allah traag door oneindig laagland. Over de A27, op weg naar Halalmere. Geen idee wat-ie hier komt doen cq gedaan heeft. Oh wacht, dat weten we wel. Kinderen vervullen met gif. ...

Maar dat was alleen de intro. Dit was in de tijd dat de Tweede Kamer praat over een partieel boerka-verbod. Iets waar alle gematigde moslims het natuurlijk van harte mee eens zijn, want in boerka's zitten radicale moslims en daar hebben de gematigde moslims, dat wil zeggen: 99,9 procent van de moslims en in ieder geval alle moslims in dure auto's op de A27, helemaal niet mee te maken. Iets dat GeenStijl even wilde illustreren:


"Islam is Vrede"...

Iemand was ergens anders op het internet, en kwam daar nog veel meer moslim-liefde tegen (tpo.nl, 01-12-2016, door Marc van Molenbeek uitleg of detail ):
  Meldpunt Internet Discriminatie (MiND): ‘Islamitische homohaat is geen discriminatie want islam’
  Beste redactie,

Schrok eergisteren van homohaat onder artikel op Bladna.nl.* Homo’s moeten “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd”. Oproepen tot geweld dus. Melding gedaan op de plek waar dat hoort: MiND ...
Vriendelijke groet,

Naam bij redactie bekend
.”

Wat een onnozel iemand. Want dit ...:
 

... zijn gewoon uitingen van liefde. Moslim-liefde ...

Hoewel dit alles slaat op de over-, overgrote meerderheid der betrokken groepen, zijn er hier en daar wel een paar individuen die onraad ruiken, omdat ook de eigen postie in gevaar komt (de Volkskrant, 24-12-2016, door Erdal Balci):
  Een reddingsboei voor Turkse Nederlandhaters

De mollige kapper is bijna klaar met de knipbeurt. 'Moet ik je ook scheren?', vraagt hij aan zijn klant. De kleine, gespierde veertiger schudt van nee en vervolgt zijn relaas. 'Onder Erdogan wordt Turkije over een paar jaar een wereldmacht. Dan zullen we de hatelijke westerlingen voor altijd onder de duim houden.'
    Het wordt even stil, de kapper kan een glimlach niet onderdrukken. Ik wil weten waarom hij niet voorgoed teruggaat naar Turkije, nu hij toch zo veel vertrouwen heeft in dat land en zo gek is op Erdogan. De man die met zo veel succes zaken heeft gedaan in Nederland dat hij nooit meer hoeft te werken, onthult een ambitieus plan: 'Eerst gaan we Nederland in de fik zetten. Daarna gaan we wel terug met zijn allen.'
    Toen ik na zestien jaar in Turkije terugkeerde naar Nederland ...
    Wat mij ook opviel was hoeveel Turken openlijk praten over hun gevoelens van haat jegens Nederland.
    Ik sprak een internetcaféhouder in Rotterdam, die op een dag besloot helemaal naar het Koerdische gebied te rijden. ... Eenmaal aangekomen kwam hij tot het inzicht dat de spanningen tussen de Koerden en Turken niet aan de Koerden en Turken zelf lagen. 'Iedereen die ik sprak maakte ik duidelijk dat we als moslims de krachten moeten bundelen tegen de ongelovigen en de christenen...'
    In de McDonald's raakte ik met een jonge scholier aan de praat over de oorlog in Irak. Terwijl hij een hamburger en frietjes at, verzekerde hij me dat hij voor het moederland zou sterven. Ik vroeg hem of hij zijn leven ook op het spel zou zetten als Nederland door Duitsland aangevallen werd. Hij deed alsof een spook tegenover hem zat, zo verbaasd was hij. Hij stamelde: 'Wie ben jij? Hoe kan een Turk een dergelijke vraag stellen? Nederland is toch niet hetzelfde als ons moederland... Waarom zou ik in hemelsnaam om Nederland geven?'    ...

Allemaal dikke strepen zettende onder het alhier geconstateerde.

De gewone moslim en neger uit zijn haat op de manier als van de ROC-scholier: "Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail . De gestudeerde neger of moslim doet het op een geparfumeerde manier. Ditmaal een hele groep, en onder aanvoering van de neger Kiza Magendane uitleg of detail , en dan heb je al gegeten en gedronken. Hier het nagerecht (Uit: De Volkskrant, 27-12-2015, door  PvdA-lid Kiza Magendane, D66-lid en kandidaat-Kamerlid Mpanzu Bamenga, PvdA-lid Hassan Osman, PvdA-lid Randy Snoyl, PvdA-lid Zakaria Bouders, PvdA-raadslid Houssein Mallouka, CDA-lid en raadslid Kübra Atalay, CDA-lid en oud-kandidaat-Kamerlid (2012) Dave Ensberg-Kleijkers):
  Politiek midden, ga samenwerken

Hoogste tijd dat fatsoenlijke middenpartijen de handen ineenslaan ...

Ha... Daar is de eerste geconfijte kers in dit nagerecht: het "fatsoen".  Waarvan we inmiddels weten wat het is. "Fatsoen". Dat is politieke-correctheid. Globalisering, Europeanisering, neoliberalisering ... Maar in dit soort contexten vooral en bovenal: vrije immigratie. Nog meer, meer, meer gekleurde immigranten. Omdat allang bewezen is hoezeer die gekleurde immigranten bijdragen aan de Nederlandse cultuur, economie en beschaving. Met overlast, criminalteit, eerwraak, inteelt, islam, winti, schietpartijen en terrueraanslagen. Hun culturele indentiteit:
  Wij merken het als biculturele Nederlander allemaal elke dag: de ruimte om onszelf te zijn met behoud van onze bijzondere culturele identiteit, wordt steeds kleiner.

Ja, ja... Zij hebben een 'bijzondere culturele identiteit'.... Wij Nederlanders niet, natuurlijk.
    Zo dat was kopschop nummer één.
  De (jeugd)werkloosheid van biculturele Nederlanders is bijna drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Discriminatie op de arbeidsmarkt is aan de orde van de dag, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

En daar is nummer twee: "Alle Nederlanders zijn racisten". Want de daders zijn ongenoemd en ongespecificeerd en dan is het iedereen in de betreffende groep.
    Die onderzoekers ... Die mogen en durven gewoon de waarheid niet noemen: allochtonen zijn arbeidsmindergeschikt: minder intelligent, minder sociaal, minder empathisch (wie gaat er nu naar zijn werk met zijn religie op zijn kop ...? uitleg of detail ).
  Vooral jonge biculturele Nederlanders zijn somberder over hun kansen in de samenleving. Onder meer door negatieve beeldvorming en 'framing' in diverse media én door politici.

Derde kopschop. En wat een gore leugen. De politici en vooral de media lopen het vuur uit hun sloffen om de gekleurde ten dienste en gunste te zijn. Iedere negerin die niet vals zingt, staat bij DWDD, en iedere moslim die twee woorden kan spellen wordt gevierd alsof het Ernest Hemingway is (allemaal mannen, trouwens. Hoe zou dat nou komen...? Die hoofddoekjes knellen vermoedelijk de bloedstroom naar de hersenen af ...).
    Realiseer je dat. Kijk in je geest nog eens terug wat je op de televisie ziet en wat je in de krant enzovoort leest ... En lees dan dit nog eens een keer:
  ... negatieve beeldvorming en 'framing' in diverse media ...

Wat een kwaadaardigheid schuilt hierin. Nog veel meer dan in dat "Ik neuk jullie allemaal de moeder" ... uitleg of detail
Maar ja ... Dat zijn dus allemaal evenzovele veertjes tegenover dat ene machtige blok lood:
  De kans op een grote verkiezingsoverwinning voor de PVV en zelfs de mogelijkheid van een 'premier Wilders' neemt met de dag toe.

En dat dus allemaal ondanks de reusachtige bijdragen van de gekleurde medemens aan techniek, wetenschap, cultuur, vrijheid en beschaving in het algemeen. In Nederland, de rest van Euopa en de rest van de wereld. Voor iedereen om te zien  .
    Je zou er spinnijdig van worden en je gekleurde vrienden bij elkaar trommelen (no pun intended) om weer eens een verbindend stuk op te sturen naar de Verbindkrant. Om iedereen weer eens te manen om nog meer te verbinden. En zo krijg je een stuk van Kiza Magendane (neger), Mpanzu Bamenga (neger), Hassan Osman (moslim), Randy Snoyl (neger), Zakaria Bouders (moslim), Houssein Mallouka (moslim), Kübra Atalay (moslim), en Dave Ensberg-Kleijkers (neger), om ons blanken nog eens een keer goed te vertellen hoe dankbaar ze moeten zijn met de aanwezigheid van moslims en negers. En dat ze onmiddellijk moeten stoppen met stemmen op Geert Wilders, want dat is onfatsoenlijk.

"Ze zijn allemaal reuze gematigd en voor de volle 100 procent Nederlanders" (de Volkskrant, 09-01-2017, door Janny Groen):
  Schrijver Altuntas krijgt scheldkannonades en steun

Maatschappelijk werker en schrijver Celal Altuntas (44) doet aangifte nadat hij is uitgescholden voor 'terrorist' en is neergezet als 'een gevaar voor Nederland'. Hij moet zijn excuses aanbieden en ophouden 'marionet te zijn van de Nederlanders, voordat het te laat is'.
    Aanleiding voor de scheldpartijen is het interview met Altuntas in de Volkskrant van vrijdag, waarin hij stevige kritiek uit op de slachtofferrol die veel migranten en vluchtelingen zich aanmeten, en politici en media oproept te stoppen met 'de knuffelcultuur'.
    In het interview zegt hij verder dat racisme niet alleen bij witte, maar ook bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders voorkomt. Die klagen dat ze voortdurend in een etnisch hokjes worden gestopt, maar vinden Altuntas te 'verkaasd'.
    De intimidaties en het gescheld [Web: De bedreigingen en scheldkannonades] komen binnen via Twitter, Facebook en zijn smartphone, en zijn veelal in het Turks of Arabisch. 'Ze komen voornamelijk uit de hoek van Turkse en Marokkaanse Nederlanders en linkse activisten. Ik krijg van alles naar mijn hoofd geslingerd. Ik ben een hoerenzoon, haatzaaier, hond, PKK-terrorist.'    ...
    ... de schrijver, die van Koerdische komaf is ...

Het Turks en Marokkaans sprekende gajes moet allemaal uitgezet worden.

Al vele malen eerder geconstateerd: het gastland maakt weinig tot niets uit (de Volkskrant, 13-02-2017, door Peter Giesen):
  Opnieuw ontlading in de banlieu

In de Parijse voorstad Bobigny is zaterdagavond een demonstratie tegen politiegeweld uit de hand gelopen. Naar schatting tweehonderd jongeren richtten vernielingen aan en staken auto's in brand. ...
    Aanleiding voor het geweld was de arrestatie van de 22-jarige Théo, op 2 februari in Aulnay-sous-Bois. ...
    De affaire-Théo heeft andermaal de aandacht gevestigd op de slechte verhoudingen tussen de politie en de jongeren uit de banlieue, veelal van Maghrebijnse of Afrikaanse afkomst. ...
    Anderzijds is er ook veel geweld tegen de politie. Zo pleegden jongeren in oktober in Viry-Châtillon met een molotovcocktail een aanslag op een politieauto, waarbij twee agenten ernstig gewond raakten.    ...
    De jongeren geven toe dat ze de politie provoceren. 'Als klein kind haatten we de politie al, zonder te weten waarom. Het is waar dat wij vijandig zijn. Maar zij ook, en ze wanen zich superieur', zei een jongen uit Aulnay-sous-Bois in Le Monde. Politiemensen zeggen dat ze zich wel autoritair moeten opstellen, omdat ze voortdurend worden uitgeprobeerd.    ...

En natuurlijk liegt de rabiaat politiek-correcte auteur dat dit iets met hard politie-optreden te maken heeft:
  ... In Frankrijk begint het inzicht te groeien dat het vertrouwde harde politie-optreden averechts werkt.

In Nederland is het politie-optreden boterzacht, en de haat is precies dezelfde: "Ik neuk julllie allemaal de moeder" uitleg of detail .

En, bijzonder grappig: ze leggen ook nog eens zelf uit hoe ze aan hun haat komen (Volkskrant.nl, 13-02-2017, door Maarten Keulemans uitleg of detail ):
  Haat 52 procent van de Nederlandse christenen moslims?

De Volkskrant checkt in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart politieke uitspraken op waarheidsgehalte. Vandaag: haat meer dan de helft van de Nederlandse christenen moslims?


... kwam weekblad Elsevier met een minstens zo opmerkelijk bericht. Onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders zou een oproep rondgaan om op Denk te stemmen, afkomstig van enkele door Turkije betaalde soennitische imams.
    'De enige partij die zich inzet voor ons, is de partij Denk', citeert Elsevier het app- en mailbericht. En: 'In de media worden wij met z'n allen als uitschot neergezet. 52 procent van de christenen en 95 procent van de ruim 2 miljoen Wilders-aanhangers haat moslims en wil dat alle niet-westerse burgers het land verlaten.'
    Krasse uitspraken, maar hoe zouden ze dat zo precies weten? Hebben die imams soms een eigen onderzoek ingesteld? En, belangrijker, zouden de cijfers hout snijden?
    Eerst maar eens die 52 procent. Het getal blijkt nog niet zo gemakkelijk te achterhalen: er bestaat nu eenmaal weinig onderzoek naar het specifieke onderwerp wat christenen precies van moslims vinden. Toch blijkt zo'n 'onderzoek' te bestaan - al moet het woord onderzoek tussen aanhalingstekens worden gezet, want het gaat hier niet om een gedegen wetenschappelijke studie, maar gewoon om een peiling die drie jaar geleden werd uitgevoerd onder 1.121 Nederlanders in opdracht van de EO.     ...

Dat 'gedegen' is natuurlijk even neutraal als "onafhankelijk" en dergelijke: een onderzoek onder 3 moslims dat uitwijst dat moslims gematigd zijn is natuurlijk per definitie volstrekt 'gedegen'.
  En jawel: daar is de 52 procent, een beetje verstopt in het verslag. De onderzoekers legden de deelnemers de stelling voor: 'Ik zou best moslims willen leren kennen, maar ik weet niet hoe'. Daarop zei 52 procent: nee, bedankt, met die stelling ben ik het oneens.
    Inderdaad niet heel hartelijk, maar toch ook weer niet zo erg als de imams doen voorkomen. 'Geen moslims willen leren kennen' is immers nog altijd wat anders dan 'moslims haten', laat staan vinden dat 'alle niet-westerse burgers het land moeten verlaten'. Een mens kan ook weinig behoefte hebben zijn buren beter te leren kennen, zonder ze meteen te haten of naar een ander land te wensen.

En zo werkt het dus: iedereen die onmiddellijk van ganser harte de islam en moslims omarmt, is een moslimhater.

Vrouwenonderdrukking, eerwraak, jongensbesnijdenis, meisjesbesnijdenis, eerwraak, hoofddoeken, baarden, boerka's, djellaba's, kalifaat, sharia, ram- en plofkraken, terreur ... De Nederlander mag er zijn wenkbrouwen niet over optrekken, want discriminatie, xenofoob, racist, fascist, Hitler, "Holocaust", "Anne Frank", en aanhanger van Geert Wilders. En zodra die Nederlander dat wel doet, gewoon stemmen op Geert Wilders, dan (de Volkskrant, 14-02-2017, door Kaya Bouma):
  Reportage | Onbehagen bij Marokkaanse Nederlanders

Uitwijkplan voor het geval dat

Niet dat ze de koffers al hebben gepakt, maar de gedachte aan emigratie spookt door menig Marokkaans-Nederlands hoofd. Want aan een leven onder Geert 'minder minder' Wilders moet je toch echt niet denken.

En dat dan nog niet eens bij het actieve gajes, maar bij dit:
  Jaco Dagevos kijkt niet op van de verhalen over Plan B. Als hoogleraar migratie en integratie aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau constateerde hij al vaker een 'groot gevoel van onbehagen', onder Marokkaanse Nederlanders. 'Vooral na de minder-minderuitspraak van Wilders zag je een opflakkerend gevoel van ongerustheid.'
    Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat in december verscheen, blijkt dat 40 procent van de Marokkaanse Nederlanders zich niet thuisvoelt in Nederland. ...
    Vooral jonge, hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders voelen zich slecht op hun gemak in Nederland. Dagevos: 'Dat noemen we de integratieparadox: mensen met een goede opleiding en baan, die geslaagd zijn, zijn vaak heel somber over hun toekomst in Nederland.'

Ken je nagaan hoe het bij de rest zit. maar dat wisten eigenlijk al van die overvallen op blanke bejaarde, ramkriken, hoofden opstraat en terreur.
    En hoe komen die gekleurden met een goede opleiding nu aan hun storing? Zo:
  Khadija Al Mourabit, documentairemaker en medewerker van de Universiteit van Amsterdam begrijpt waarom: 'Ik ben hier geboren en getogen, heb altijd dat stapje extra gezet, me aan alle regels gehouden en mijn opleidingen goed afgerond. En dan word ik verdomme alsnog elke keer apart gezet als Marokkaan.'

Waarna deze redactie een item toevoegde aan de rubriek Termen, kort :
  Apart
Als in "apart zetten". Wat gekleurde immigranten overkomt zodra ze een voet buiten de deur zetten en blanke Nederlanders zien. Ze zien leden van een beter functionerende cultuur en voelen zich meteen "apart gezet". De reden dat ze bij elkaar klitten, en Nederlanders haten.

En waarom zijn ze nog niet weg ondanks hun haat:
  Volgens [Tofik, red.] Dibi leeft plan B vooral onder Marokkaanse Nederlanders omdat 'in die hoek de hardste klappen vallen'. ...'Niet dat ik mijn koffers al gepakt heb', zegt Dibi. 'Ik wil in Nederland blijven.' Dat geldt voor de meeste bedenkers van een plan B. 'We weten donders goed dat we niet beter af zijn in Marokko of Turkije.'

Het geld. Het zijn parasieten die ons haten. Logisch, want parasieten moeten wel hun slachtoffers haten, of psychopaat zijn.
    Extraatje: mevrouw Mourabit wordt geïnteriewd door RTL Nieuws (14-02-2017, 19h30). Haar antwoord op de vraag of ze voorbeelden kan noemen: "Ik draag zelf geen hoofddoek, maar ...". Oftewel: ze heeft geen enkel voorbeeld en liegt anderen na. Uit naam van de radicale islam. Het is de puurste reli-etnische haat.

Nog een gevalletje "Iran", of nauwkeuriger: Koerden (Volkskrant.nl, 19-02-2017, door Beri Shalmashi):
  Opinie op zondag - Beri Shalmashi: 'Krullen hebben bestaansrecht'

Tussentitel: Krullen staan bij hele volksstammen voor een identiteit die hen is afgepakt ... door migratie

Door hun migratie hebben wij, wij allemaal, hen de identiteit afgepakt. En denk niet dat dit over "hen de moslims" of "hen de Midden-Oostiërs" gaat ... Want dit is de volledige ondertitel:
  Krullen staan bij hele volksstammen voor een identiteit die hen is afgepakt, tijdens de slavernij, of door migratie

En dat 'tijdens de slavernij' dient vertaald te worden: de Nederlanders hebben ook de negers dus alle gekleurde immigranten de identiteit afgepakt.
    Dit gaat maar over één ding: HAAT, HAAT, HAAT.
    NEDERLANDHAAT.
    En op één manier klopt dat: door te migreren naar Nederland, hebben ze kennis gemaakt met een beter functionerende cultuur.
    Oftwel: ze ervaren hier lid te zijn van een minder-functionerende cultuur.
    Oftewel: door migratie wordt van de gekleurde de culturele trots afgepakt.
    En daarom haten ze ons.
    En daarom is er maar één oplossing: remigratie.
   
Vrijwel altijd in dit soort stukken gaat het om hogeropgeleiden - mensen die verbaal kunnen formuleren zoals bovenstaande. Hier een zeldzaam geval van wat de allochtoon-van-de-straat "er" van vindt (Volkskrant.nl, 18-03-2017, door Vural Polat, politicoloog uitleg of detail ):
  Opinie: Hoe hebben wij met zoiets simpels als een stem zoveel mensen uit elkaar gedreven?

Het was rond half acht en ik was onderweg naar een verkiezingsfeest in Amsterdam. De taxi waarin ik zat werd gereden door een Marokkaanse man, hij had een flinke religieuze baard, zo eentje die met een schaar bij de barbier in de moskee is bijgeknipt. Hij begroette mij met agchi, dat iets betekent als naaste of verwant. ...
    Ons gesprek mondde uiteindelijk uit op - hoe kan het ook anders op verkiezingsdag - wat heb jij gestemd? Terwijl ik eigenlijk al wist wat hij had gestemd. ...
    ... Ik wist trouwens al wat de taxichauffeur had gestemd: Denk.
In een soort van reflex schoot ik uit: wist je dat Denk direct in contact staat met Erdogan? ...
    Toen we waren aangekomen op de bestemming zette mijn agchi de taximeter uit en parkeerde de auto om verder te kunnen praten. 'Broeder', zei hij, 'de Nederlanders zijn fascisten en ze discrimineren ons. De overheid bedenkt continu regeltjes om onze vrijheid in te perken. Wij leven niet vrij.'    ...

Ze leven pas vrij onder kalifaat en sharia. En ze haten ons minstens even hard als de kletsende 10 procent, maar dan in de vorm van "Ik neuk jullei allemaal de moeder" uitleg of detail .
    En er staat ook nog dat dit voor allemaal geldt:
  Tussenstuk:
'Het ongenoegen was er al, voordat er dergelijke partijen waren'

'Alle Turken hier hebben Denk gestemd, en ik ook', zegt Akdag (42), op de hoek van het uitgestrekte Afrikaanderplein. ... In het Rotterdamse stadsgebied Feijenoord waarvan de Afrikaanderwijk deel uitmaakt, is de partij van de Turks-Nederlandse politicus Kuzu de grootste geworden, met 20 procent van de stemmen. De PVV is er de tweede partij met 16 procent. ...

Dat "Turks-Nederlands" is een natuurlijk een gore leugen: dat is "In Nederland wonende Turken".

GeenStijl geeft een diepte-psychologisch kijkje in de allochtone ziel, naar aanleiding van een exemplaar en zijn uitkering en zijn hondsbrutale eis dat hij gekeurd moet worden door een Marokkaanse arts (GeenStijl.nl, 21-03-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Mocrosteuntrekker wil Mocroarts. Krijgt niks

Ik naar die Nederland gekome voor die outkiering. Ik heb die outkiering maar nou is die participatiewetje en ik moet die herkoering want anders die outkiering weg. Ik wil niet die Nederlandse arts want kk kazen zijn rassies. Allemaal rassies. Ik wil die arts uit Maghreb. Arts uit Magreb mijn broeder en regelen voor mij die outkiering. Wij Marokkanen voor mekaar zorgen. Is mijn broeder hij voor mij outkiering regelen. Kk kaas altijd rassies en mij niet die outkiering geven. Ik naar rechter. Rechter is kk kaas. Rechter is rassies. Rechter mij geen arts uit Maghreb geven. Outkiering weg. EINDE.

Allemaal het land uittrappen.

Nog een waar het allemaal mee begint: haat voor onze waarden (GeenStijl.nl, 22-03-2017, door Mosterd uitleg of detail
):
  PvdA 040: meer hoofddoekjes svpAls het Eindhovense PvdA-raadslid Hafid Bouteibi (17) op zoek was naar een beetje aandacht, dan is zijn missie geslaagd. Meneer vindt de hoofddoeken-wegjorissen-is-prima-uitspraak van het Europees Hof hartstikke kudt en dus besloot hij uit het niets een 'pro-hoofddoekjesmotie' in te dienen. "We moeten moslima’s in Eindhoven steunen in hun weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid." Hafid. Please. Hoofddoekjes. Zelfstandigheid/onafhankelijk. DAT IS PRECIES HET TEGENOVERGESTELDE. ... "De uitspraak levert een bijdrage aan de onveiligheid van met name hoofddoekdragende moslima’s op de werkvloer." Moslima's voelen zich BEDREIGD door de uitspraak van het Europees Hof, dat stelt wanneer een verbod op hoofddoekjes wel en niet gerechtvaardigd is. Het staat er echt....

Er staat, afgekort: "Ik haat Nederland tot op het bot en zal alles doen voor de ondergang ervan, inclusief geweld". Dat laatste altijd, omdat dat staat in de koran.

En ze hebben nog speciale gelegenheden om nog eens wat extra te haten (telegraaf.nl, 02-06-2017. uitleg of detail ):
  Ramadan-rellen

Gemeenten staan goeddeels machteloos tegen ramadanvandalen. Verschillende steden namen voorafgaand aan de vastenmaand maatregelen, maar toch gaat het mis. ...
    In Hilversum en Haarlem werden afgelopen week auto’s en bushokjes vernield. Omwonenden klagen over herrie en het afsteken van zwaar vuurwerk. Niemand is opgepakt. ...

Die rellen hebben een overduidelijke boodschap: het zijn "Wij haten jullie"-rellen.
    Dat zit zo: gedurende de "normale" tijden doen moslims wel in variabele mate aan hun geloof, maar dat heeft betrekkelijk weinig directe invloed op hun dagelijkse leven en gedrag. Niet tijdens de ramadan. Dan wordt het belangijkste in het leven overhoop gegooid: de voedselinname. Ook voor de jeugd in de puberleeftijd. Oftewel: alle moslims worden in hogelijk versterkte mate herinnerd aan hun moslim-zijn. En dus ook aan hun verschil met de Nederlandse maatschappij die heerlijk door blijft eten. En dus worden ze in hogelijk versterkte mate herinnerd aan het verschil in cultuur tussen henzelf en de Nederlandse omgeving. Dus worden ze in hogelijk versterkte mate herinnerd aan het verschil in succes tussen hun eigen cultuur en die van de Nederlandse omgeving. Dus worden ze in hogelijk versterkte mate herinnerd aan hun culturele nederlaag. De gemakkelijk-agressieven onder hen, de pubers, uiten dat op straat.

Ook allochtone haat komt er op allerlei niveaus en in allerlei gradaties. Hier op wat hoger niveau en een wat lagere gradatie (de Volkskrant, 20-07-2017, door Robert Vuijsje - we gebruiken de meerzeggende kop van de website):
  'Mijn identiteit hield me erg bezig'

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt de Volkskrant in een reeks interviews. Diversity consultant Jamila el Mourabet (37): 'In de Achterhoek heb ik de goede tijd nog meegemaakt.'


De vraag was goedbedoeld, een paar weken geleden. Hij kwam van een Hollandse vrouw. 'Ze vroeg waarom ik mijn zoons Hicham en Louay heb genoemd. Met Nederlands klinkende namen zouden ze het makkelijker hebben in dit land. Dat is nou precies waar ik mee bezig ben, ik sta voor iets anders. Waarom zouden mijn zoons niet zichzelf mogen zijn, met hun eigen naam en hun eigen cultuur?'    ...

Oftewel: "Wel onze centen, maar niet onze cultuur". Bijzonder beledigend. Behorend tot hetzelfde complex als waar de zelfmoordterroristen aan lijden.

Grappig: een expat-mevrouw die in Hong Kong werkt, probeert, en niet oor de eerste keer, de allochtone migrant uit te leggen wat dat betekent: migreren (de Volkskrnat, 21-06-2017, ingezonden brief van Josephine Bersee, Hong Kong):
  Namen en cultuur

Jamila el Mourabet ergert zich aan de vraag waarom ze haar zoons geen Nederlandse namen heeft gegeven om het hen in Nederland makkelijker te maken (V, 20 juni). 'Waarom zouden mijn zoons niet zichzelf mogen zijn, met hun eigen naam en hun eigen cultuur?', vraagt ze zich af. Natuurlijk staat zij volledig in haar recht (opmerkelijk overigens dat zij de 'eigen' cultuur van haar zoons, derde generatie, niet ziet als de Nederlandse).
    Toch is het aanpassen van namen een gewoonte van immigranten uit alle windstreken in alle immigratielanden door de geschiedenis heen. Het communiceert makkelijker en toont de intentie om op te gaan in de autochtone bevolking of, in het geval van de VS, de melting pot. Het idee dat je daarmee je eigen cultuur verloochent getuigt van onzekerheid.
    Waarom niet kiezen voor een compromis: geef het kind een Nederlandse en een Marokkaanse naam. Chinezen combineren westerse en Chinese namen al eeuwen en het heeft hun culturele identiteit niet in het minst aangetast.

Goede raad. Maar die natuurlijk alleen werkt als je je eigen cultuur niet superieur acht en/of die andere cultuur haat.

Ahmed Marcouch wordt enoemd als burgemeester van Arnhem. Marcouch zegt heel af en toe iets over de ware toestand van zijn cultuurgenoten, een heel klein beetje maar, waarvoor hij dus nu zijn beloning krijgt. Hier wat zijn cultuurgenoten over hun cu;ltuurgenoot (Geenstijl.nl, 04-07-2017, door Mosterd  uitleg of detail ):
  Zomaar 6 Reacties Op Arnhem Marcouch

Hoewel de PvdA er slechts iets meer dan zes procent van de stemmen pakte mag Ahmed Marcouch de baantjescarrousel verlaten bij halte 'Arnhem'.... Als tegengeluid van de lovende reacties op de sociale kanalen bij dezen zes mensen die minder blij zijn met de komst van de Bruut van Bos&Lommer / Beni-Boughafer.

6. Hee een reactie uit de moslimgemeenschap


Gunst, wat haten ze ons toch peilloos diep ...

Eentje uit een dagelijkse stroom (GeenStijl.nl, 03-08-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  'Jongens' duwen 73-jarige man van trap, zwaargewonde man breekt nekwervels... "De man kwam rond kwart over acht thuis aan het Korvelplein. Hij moest een een trap oplopen om bij zijn huis te komen, maar de jongens versperden zijn weg. Toen de man de jongens aansprak, gaf een van hen een harde duw tegen de borst van het slachtoffer. Hierop viel de man achterover van de trap en raakte zwaargewond. De jongens lieten de man achter en vluchtten richting de Tafelbergstraat. Het slachtoffer ... liep onder meer gebroken nekwervels, een breuk in zijn hand en meerdere kneuzingen op." ...Dus kent u of bent u iemand die omstreeks woensdagavond een ongeveer 20-jarige getinte man 'met een soort kuif' en/of een ongeveer 18-jarige getinte man met een tenger postuur en een bril naar de Tafelbergstraat in Tilburg heeft zien rennen? Heel snel melden bij de politie aub.

Ze haten ons tot op het bot.

Een heerlijk systematisch geval (de Volkskrant, 11-09-2017, door Anneke Stoffelen):
  Migrantenjongere wil geen agent worden

Jongeren met een migratieachtergrond voelen niets voor een baan bij de politie, blijkt uit een onderzoek van Motivaction. Het imago van de politie is volgens sommige respondenten zo slecht, dat ze vrezen dat hun banden met familie en vrienden eronder zouden lijden als zij agent zouden worden.
    'Ik denk dat ze me zouden zien als een verrader en daardoor zou ik echt moeten verhuizen', zegt bijvoorbeeld een respondent met Antilliaanse wortels in het onderzoek. Een Surinaamse geïnterviewde: 'Mensen zouden steeds zeggen dat je een slaaf van de staat bent geworden.'

Ze haten ons gezag en ze haten ons.

De sociologie is inmiddels zo ver van het pad af, dat ze onderzoek gaat doen naar bovenstaande allochtone haat, dat vindt, en vervolgens het omgekeerde concludeert (ad.nl, 25-09-2017, door Peter Koop uitleg of detail ):
  Jongeren Schilderswijk wantrouwen de politie

Twee jaar na ‘Mitch’ is het wantrouwen tegen de politie in Schilderswijk nog groot. En dat zal nog wel even duren. ,,Hier gaat meer dan een generatie overheen.”

... Corina Duijndam ... Samen met enkele collega’s van De Haagse Hogeschool onderzocht ze de afgelopen jaren het vertrouwen van Schilderswijk-jongeren in de politie. ...
    De onrustige zomer van 2014, toen het bij meerdere demonstraties uit de hand liep, was de directe aanleiding voor het onderzoek. ,,Je proefde een groot wantrouwen richting agenten. Wij wilden weten hoe het stond met het vertrouwen van jongeren in de politie.’’
    ... Duijndam niet. ,,Voor ons onderzoek hebben we tussen 2014 en 2016 49 jongeren gesproken. ...’’
    ... ,,Vrijwel alle geïnterviewden stellen dat de politie in meer of mindere mate discrimineert. Veel jongeren voelen zich constant benaderd als potentiële dader. Ze zien de politie niet als beschermer, maar als bedreiging. Dat zit ‘m vaak al in de toon waarop de jongeren zeggen te worden bejegend. ‘Niet zo bijdehand doen’, krijgen ze te horen. Op een manier waarop ouders hun kind toespreken. Dat is een symptoom van die ongelijkwaardige relatie.’’    ...

Dit is natuurlijk allemaal al grenzeloos grappig: "We worden niet als gelijkwaardig behandeld door de politie". Oftewel: "De politie betoont ons niet het respect dat we verdienen".
    Je reinste gangster-straattaal. Getto-taal.
  ... Duijndam .... ,,De jongeren vinden dat de politie discrimineert, structureel te veel geweld gebruikt en ze onheus behandelt. Het wantrouwen is daardoor diepgeworteld.’’
    Dat wantrouwen is misschien niet eens zozeer gericht tegen agenten zelf, stelt Duijndam. ,,De politie is voor velen het gezicht van een systeem. Een systeem van witte mensen dat de Schilderswijk op achterstand houdt. De politie vormt daarvan de frontlinie. ...’’.

Nog veel grappiger: "Wij opleidingslozen klagen jullie aan omdat wij onze opleiding niet afgemaakt hebben".
    Oftewel: daar staat gewoon: "Wij haten jullie".
    Ook bijzonder grappig:
  Duijndam niet. ,,Voor ons onderzoek hebben we tussen 2014 en 2016 49 jongeren gesproken. We hebben geen inhoudelijke check gedaan. De verhalen in de Schilderswijk vormen immers een waarheid op zichzelf.’’

Oftewel: "Er is niets van waar maar ik wil dat het waar is dus heb ik dat maar opgeschreven".

Maar als ze het op de Nederlandse televisie mogen zeggen, zeggen ze het wel netjes (GeenStijl.nl, 15-09-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Video. Mocrochick doet groeten uit Marokko

Hee wat is dit? Waarom moeten wij armzalige kantoorlaven in sombere kutpanden het elke dag doen met incompetente bebrilde kopvodden in de kranten terwijl hullie van Reisburo NPO een keileuke mocro-chick op haar eigen motor (!) naar Tanger sturen om Ik Vertrek Wollah Wegwezen te maken? ... De ene relaxte pubermarokkaan na de andere vloeiend Nederlands sprekende vader na de volgende duidelijk niet al te islamitische dochter komt voorbij in de sympathieke trailertjes van Groeten uit Marokko van Sanae Orchi ... als je de trailer tot het einde uitkijkt, zie je dan toch die ene vrijgevochten Yasmine-achtige die mooi zit te wezen onder een bos krullen en IETS HEEL DEBIELS zegt over nattig Nederlandje. Hè gelukkig zeg. Blijven onze verregende vooroordelen toch een beetje overeind tegenover de charme van al die Gewone Marokkanen.
Oké, kunt u denken, maar dan is ze natuurlijk nog veel kritischer op het nog veel minder vrije Marokko. Hier dat momentje uit het begin van hetzlefde filmpje (telegraaf.nl, 15-09-2017 uitleg of detail ):

De gesproken tekst tijdens dit momentje (zie de ontzettend vrije hoofddoek naast haar):
  "Marokko is mijn nummer één, Marokko is echt alles voor mij"

Dus dank zij de NPO krijgen we nogmaals bevestigd dat de ene relaxte pubermarokkaan na de andere vloeiend Nederlands sprekende vader na de volgende duidelijk niet al te islamitische dochter''  is ene hard haten als de vrachtwagens over blnake burgers rijdende exemplaren. Leeft u smakelijk samen met deze Nederlandhaters.
    Overigens komt dat kapsel erg bekend over ... Oh ja, van hier:

Nadia Ezzeroili uitleg of detail . De dame van de tekst (de Volkskrant, 30-01-2016, door Nadia Ezzeroili):
  Nederland en ik, we gaan uit elkaar

Dit polderland, waar ik geboren ben, zou ook mijn laatste rustplaats worden, had ik mij voorgenomen. 'Ik ben Nederlander.' Maar ik krijg dat niet meer uit mijn strot.

Een belofte die ze natuurlijk niet is nagekomen. Erger: de Volkskrant, waar ze Nederland minstens net zo erg haten, heeft de berberse heks in dienst genomen. Net als haatberber Hassan Bahara, die u kunt herkennen aan zijn haatbaardje ...

Nu gaat het steeds sneller ... Nog zo'n door de elite gefêteerde Marokkaan legt het heel precies uit (Volkskrant.nl, 02-10-2017, door Nordin Ghouddani, redacteur Studio Voetbal):
  Feyenoorder Sofyan Amrabat, kies voor Marokko en maak ons trots

Wat wellicht de allerbelangrijkste reden voor Feyenoordspeler Sofyan Amrabat is om voor Marokko te kiezen? Hij is een Marokkaan, schrijft redacteur Nordin Ghouddani van Studio Voetbal.

En wat is de reden voor deze bekentenis van dit eng-Marokkaanse "achter de Rifkamelen"-nationalisme en -xenofobie:
  Maar weet je wat wellicht de belangrijkste reden is om voor Marokko te kiezen? Amrabat is een Marokkaan. Huh, wat zegt die nou?, zullen velen denken. Laten we gewoon zeggen waar het op staat. Als we precies in dat hokje passen, waar eigenlijk niemand in past, zijn we Nederlander, maar anders niet. Dus je geloof, je cultuur, je identiteit uit het raam gooien, ja dan ben je Nederlander, als je 'geluk' hebt.
    Dat bewees eerder deze maand CDA-leider Buma met zijn H.J. Schoolezing. De boze burger is een gewone Nederlander die telkens tegen een muur oploopt, zei Buma. Wie is die gewone Nederlander? Kan die ook zwarte krullen hebben, misschien een tintje?    ...
    In mei was ik in Marokko voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Samen met m'n jeugdvriend Thomas Rijsman, die een korte docu maakte over Marokkaanse trots, probeerde ik uit te leggen waarom die trots voor Marokko zo diep zit.  ...
    Willem Vissers, voetbaljournalist van de Volkskrant, vroeg mij nog voor wie ik was. Zonder aarzeling zei ik: voor Marokko! Hij vertelde me dat er veel mensen zijn die dat niet zouden begrijpen. Mijn antwoord? Vraag aan diezelfde mensen wat ze zien als ze mij zien. Een Nederlander of een Marokkaan? Ik durf te wedden dat de ruime meerderheid zal zeggen: 'Dat is een Marokkaan!'    ...

Inderdaad. Oprotten met die handel. Ga maar trots wezen op Marokko in eigen land.
    Overigens: dat het iets met Buma te maken heeft is natuurlijk weer zo'n glasharde islamitische leugen ... De voorgaanden zoals Ezzeroili vonden precies hetzelfde lang voor Buma ...

Héééé ... Daar is die hoogst gematigde moslim uit het verleden van GroenLinks weer eens een keertje ... De liefde is al van een tijdje terug, maar genoeg de moeite waard om nog eens op te rakelen (GeenStijl.nl, 20-02-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Tofik Dibi: "Ik heb schijt aan de Hollanders"DesintegratieTV! Twee Marokkanen, twee kopjes thee. ... Wel jammer dat Tofik dan toch "Ik heb schijt aan de Hollanders" zegt om in het gevlei te komen bij iemand uit zijn eigen islamitische cultuur, ...

Klik op het plaatje voor een link naar de gesproken woorden ...

Toen Sylvana Simons lid werd van de Turkse politieke partij DENK, begreep iedereen waarom ze dat deed en wat de enige overeekomst was tussen Turken en Surinamers: haat voor Nederland. Hier komt de volgende stap in die richting (telegraaf.nl, 16-10-2017. uitleg of detail):
  ’Niet genoeg spijt van slavernijverleden’

DENK in Suriname: Nederland moet betalen

De Tweede Kamerfractie van DENK vindt dat Nederland Suriname moet compenseren voor het slavernijverleden. Dat zou kunnen door te betalen voor het herstel van cultureel erfgoed in het land, zegt bestuurslid Gladys Albitrouw. De partij vindt het onvoldoende dat Nederland spijt heeft betuigd over het slavernijverleden.


DENK is voor een vijfdaags bezoek in Suriname. ...

Hop, op weg naar de etnische burgeroorlog!
    Nakomertje, speciaal voor de twijfelaars: "Gaat het nu om haat, of toch echt over herstelbetalingen?" (GeenStijl.nl, 16-10-2017, door Mosterd uitleg of detail):
  Nederlandse afdeling AK-partij: 'Turkije moet betalen voor slavernijverleden'

CONSTANTINOPEL - DENK, de Nederlandse afdeling van de Turkse AK-partij, vindt dat Turkije allerlei Zuid-Europese en Afrikaanse landen moet compenseren voor het slavernijverleden. Dat zou kunnen door te betalen voor het herstel van cultureel erfgoed in die landen, zegt bestuurslid Gladys Huppeldepup. De partij vindt het onvoldoende dat Turkije (nooit, red.) spijt heeft betuigd over het slavernijverleden. Het Ottomaanse rijk verhandelde een miljoen blanke slaven alsmede enorme aantallen Afrikaanse slaven. Ook alle christenen, Armeniërs, Grieken, Bulgaren, Assyriërs, Koerden en Cyprioten moeten herstelbetalingen (en excuses) ontvangen. Volgens Kuzu, dus. O nee, wacht, helemaal anders. (ANP)

Brullen van de lach!!!

Een rubriek die tot nu toe vergeten was: de haat van de criminelen. Want het al door meerdere politiechefs opgemerkt: het geweld bij misdaden door donker- en lichtgetinte kansenparels is meestal zo buitensporig dat het dus niet allem om geld gaat. Het gaat ook om wraak. Om haat. Welke gedachte opkwam naar aanleiding van het eerst bekende geval van gewoon ordinair racistisch geweld. Dus natuurlijk komt de melding uit de niet-politiek-correcte media (GeenStijl.nl, 18-10-2017, door Spartacus uitleg of detail ):
  21-jarige student "zonder reden" neergeschoten door 3 lichtgetintiërs. Rest van leven verlamd... Tijd voor een relaasje uit het voormalige high-trust Noorden. Een 21-jarige Groningse student is in de nacht van zaterdag op zondag rond 05:00 door drie "lichtgetinte mannen die in straattaal spraken" aangevallen en beschoten. "Toen hij wegvluchtte werd hij nogmaals beschoten en in zijn rug geraakt." Volgens de politiewoordvoerder, "had het slachtoffer zaterdagavond in de bioscoop gewerkt. Daarna was hij gaan stappen met vrienden. Omstreeks vijf uur in de ochtend fietste hij alleen naar huis. Ter hoogte van het Bernoulliplein passeerde hij de mannen die hem vroegen of hij ‘iets wilde drinken’. ,,De student kende hen niet, was zo beleefd even te stoppen, maar vertelde dat hij niets hoefde”. ,,Niemand begrijpt eigenlijk wat er daarna gebeurde: de mannen gingen om hem heen staan, hij werd aangevallen en hij hoorde ineens een knal. Dat bleek een schot. De student was toen al geraakt. Hij kon nog wegrennen, maar is tijdens zijn vlucht nog een paar keer beschoten. Hij werd onder meer geraakt in zijn rug, waardoor hij nu verlamd is.” ...

Simpele zaak. Want keer het maar om: "Moslim(a) neergeschoten door drie blanke jongeren"... In alle media is het het eerste item gedurende twee weken, en in de politiek-correcte oftewel kranten, weekbladen en publieke omroep, gedurende een hele maand. "RACISME!!!" ... "OP NEDERLANDSE BODEM!!!" ... "DOOR WILDERS EN BAUDET-AANHANGERS!!!" ...
    En iedereen snapt dat dit ook een gewoon gevalletje "haat voor blanken" is.  En wel omdat dit specifieke geval juist beleefd en overduidelijk moreel en intellectueel superieur was aan het zwakbegaafde Marokkaanse gajes. Dat de blanke daarom in de rug schoot.
    En de media begrepen het donders goed. De politiek-correcte media. In de politiek-correcte media werd de zaak doodgezwegen, en bij RTL Nieuws en in De Telegraaf werd luidkeels "Zonder reden"- harpje gespeeld.
    Oftewel: de eerste schoten in de etnische burgeroorlog zijn gevallen.

En meteen een tweede geval (opsporingverzocht.avrotros.nl, 24-10-2017, uitleg of detail ):
  Zoetermeer - Advocate (38) neergestoken door cliënt

Op dinsdagmiddag 26 september wordt een echtscheidingsadvocate van 38 jaar omstreeks 15.15 uur neergestoken door een cliënt. Ze raakt zwaargewond.


Die 26 september had het slachtoffer een eerste afspraak met een nieuwe cliënt, die zich had aangemeld voor het inloopspreekuur bij Benders advocaten aan de JL van Rijweg. Dat was een jonge man, met een hoedje op, ze kende hem niet. Dat gesprek verliep eigenlijk heel gewoon, de man vroeg een eerste advies over een scheiding.

Neergestoken
Maar tijdens de afronding van dat gesprek viel hij de vrouw opeens met een mes aan. De reden is totaal onduidelijk, daar heeft hij ook niks over gezegd voordat hij stak. Hij haalde opeens een mes tevoorschijn en heeft hard in haar hoofd en haar wang gestoken. Ze is daarbij zwaargewond geraakt. ...

Hier beelden van de dader en een vriend:
 
In het politierapport spreekt men over een "blank lijkende vriend". Dat is brullen van de lach!!! De man is zo overduidelijk een Noord-Afrikaan dat 'ie net zo goed een djellaba en Sahara-sandalen kan kunnen dragen (haar: schaap - schedelvorm: langwerpig - postuur: lang en smal; tussen twee haakjes: de plaatjes zijn groter, download ze maar). De ander is minder goed in beeld maar duidelijk van hetelefde fenotype.


Naar Allochtonendebat oktober 2005 , of site home .