WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: de Alariachi-zusters

5 dec.2007; 11 sep.2010

De zussen Alariachi zijn bekend geworden als de Meiden van Halal, optredende in het NPS-programma van dezelfde naam, dat de uitgesproken bedoeling had om het aanvaardbare gezicht van de islam aan de autochtone man te brengen.
     Als representanten van moslims en de allochtone gemeenschap namen ze destijds een aparte plaats in. Ten eerst zijn het vrouwen, waar je tot dan verder vrijwel alleen mannen met baarden of baardmannen-redenaties vindt, en ten tweede hebben ze ook een heel andere presentatie. Waar de al-dan-niet-baard-mannen voornamelijk grimmig en/of wrokkig zijn, spreiden de Meiden voortdurend een gulle lach ten toon. Dat maakt ze voor de buitenwacht veel beter pruimbaar, vandaar dat ze ook zeer veelvuldig in de media optreden.
    Door die gulle lach en de ook aanwezige humor is echter de overeenkomsten met de rest van de moslimgemeenschap een beetje uit het oog verdwenen. Want de echte moslim-eigenschappen zijn bij de Meiden even aanwezig als bij de grimmige en/of wrokkige mannen. De zeer welbespraakte dames gingen namelijk met z'n drieën af op de nietsvermoedende burger en prominenten, om hen "langs de islamitische meetlat te leggen" - doel:aan te tonen dat men in Nederland lang niet genoeg islamofiel was.
    Vanwege die gulle lach in het levendige debat was de islamitisch zendingsboodschap echter wat moeilijker zichtbaar. Maar aan de andere kant is het zichtbaar maken van die typische moslim-eigenschappen dan ook weer een vrolijke bezigheid. Zeer illustratief is de uitzending met Leefbaar Rotterdam-politicus Marco Pastors uitleg of detail - de islamitische geest, hier die van Esmaa Alariachi, is dusdanig geblokkeerd door ideologie dat de oren andere dingen horen wat de spreker zegt.
    Onderstaand zijn wat andere wetenswaardigheden omtrent de Meiden verzameld, te beginnen met een redelijk kenmerkende reactie van de meer fundamentele moslim-geest indien geconfronteerd met voor hen wat minder appetijtelijke aspecten van de werkelijkheid:
 

Uit: Fok!frontpage.nl, 19-11-2006, door Rob

Meiden van Halal lopen weg bij Sonja

De 'Meiden van Halal' zijn weggelopen uit het VARA-programma 'Sonja' dat zaterdagavond werd uitgezonden. Ze waren geshockeerd door de expliciete beelden uit onder meer 'Spuiten & Slikken' die werden vertoond. De islamitische meiden waren door Sonja Barend uitgenodigd om te komen praten over de ontwikkeling van seks op tv.   ...
    De dames halal hadden kennelijk niet verwacht dat er zulke expliciete beelden van seks op tv waren vertoond in het Nederlandse omroeplandschap, en verlieten daarom de studio. Tot groot verdriet van Sonja Barend die juist in de uitzending ook de vraag wilde opwerpen of het grote aantal nieuwe Nederlanders na de seksuele revolutie weer nieuwe (of oude) taboes met zich meebrengen.
    Volgens diverse sprekers aan tafel bij Sonja is dit inderdaad het geval. Een aantal vrije (liberale) seksnormen die veel Nederlanders hebben, zouden absoluut niet te verenigen zijn met bijvoorbeeld het islamitische geloof van veel nieuwe Nederlanders.
    De Meiden van Halal wilden wel aan Sonja uitleg geven over hun wegloopactie, maar alleen zonder publiek. Sonja stemde daarmee in. Aan het eind van de uitzending waren de meiden dan ook te zien met een verklaring. Die kwam er op neer dat sommige principes volgens de meiden belangrijker zijn dan een tv-uitzending en dat ze niet geassocieerd wilden worden met de vertoonde beelden. Ook zeiden ze dat de vrije normen die veel Nederlanders hanteren, niet moeten worden opgedrongen aan moslimmeiden. Dat zou alleen maar averechts werken en ze vervreemden van de maatschappij.   ..


Red.:   De meiden waren van begin van hun publieke optreden af aan een doorn in het oog van een groeiend aantal autochtone Nederlanders vanwege hun arrogantie en agressiviteit die sommigen niet opvalt vanwege de aangeplakte bazar-koopmanslach. Natuurlijk zouden de zelf uitermate vies geklede Meiden zeer geschokt zijn als je uit hoofde van die viezigheid niet bij hun aan tafel wilde zitten, of uitsluitend met een ruime afstand ertussen een een scherm om je de aanblik te weren.
    Al met al deden ze dus meteen al een gevoel oproepen dat een autochtoon destijds nooit zou kunnen verwoorden zonder een aanklacht tegemoet te zien, maar de volgende, destijds zowat de enige moslim qua afkomst met iets in zijn hoofd, mocht het wel:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2007, door Hafid Bouazza, schrijver

Moslims zijn voor de PvdA nobele wilden

Enige tijd geleden zag ik per ongeluk een programma waarin een van de meisjes van halal (van het ritueel geslacht, bij wijze van spreken) schamper opmerkte dat Ehsan Jami van de PvdA, die een comité voor ex-moslims wil oprichten, voor polarisatie zorgt. Ik zapte snel door: het fragment gaf mij het geestelijk equivalent van een slok bier uit een blikje dat als asbak is gebruikt.
    Zo ken ik mijn moslims: na de moord op Pim Fortuyn spraken velen over demonisering van de islam; nu hebben ze er weer een woord bijgeleerd: polarisatie.
    Waarom de talrijke islamitische organisaties niet polariserend zijn, maar een vereniging van ex-moslims wel, is mij een raadsel. Als er al iets polariserend is, dan wel het sektarische karakter van de islam, met zijn virulente, excluderende eenheidsbeleving van Allah.   ...


Red.:   Amen.
    Een ander voorval dat destijds nauwelijks becommentarieerd passeerde bleek later, in een wereld die opener is geworden, toch meer een probleem te zijn geworden:


Uit: Elsevier.nl, 22-05-2010, door Jeroen Langeraar

Anti-homo-moslima presenteert dag tegen 'intolerantie'

Een protestbijeenkomst tegen 'onverdraagzaamheid' van de 'anti-racisme-organisatie' Nederland Bekent Kleur volgende week zondag wordt gepresenteerd door Jihad Alariachi. Opvallend, aangezien zij zelf allesbehalve tolerant staat tegenover homo's.

Tussentitel: Jihad over homoseksualiteit 'Ik accepteer gewoon geen moslimhomo.'

Alariachi, bekend van onder meer het tv-programma Meiden van Halal, presenteert volgende week zondag Rhythm Against Racism in Amsterdam, een protestbijeenkomst van Nederland Bekent Kleur tegen ‘racisme’ en ‘onverdraagzaamheid’.
    Dat de keuze is gevallen op Alariachi is opmerkelijk, omdat ze zich in het verleden hard heeft uitgesproken tegen homoseksualiteit. ‘Ik accepteer gewoon geen moslimhomo,’ zei ze in Meiden van Halal. Volgens haar gaan islam en homoseksualiteit niet samen.   ...


Red.:   Een overbekend moslim-standpunt. Incompatibel met de Nederlandse cultuur.
    En niet veel later kwam een actuelere uitglijer van Jihad in het nieuws:


Van: www.hetverraadvanlinks.nl, 29-08-2010, door Carel Brendel

Interculturele communicatie in Amsterdam: Jihad Alariachi legt burgers langs islamitische meetlat

Dit verhaal begint in februari 2007. Op een christelijke basisschool in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark wordt eens per jaar een zogeheten ‘juffenverjaardag’ gehouden - geen echte verjaardag natuurlijk maar een gelegenheid om de juffen en meesters in het zonnetje te zetten vanwege hun inspanningen voor de kinderen.
   Een van de organiserende ouders regelt de cadeautjes en plannen per e-mail, maar ontvangt de volgende reactie van een vader van Turkse afkomst. “Goede morgen beste ouders, met respect waardeer ik dat het een cultuur geworden is hier in het land om verjaardagen te vieren, maar wij, familie van (naam) mogen uit geloofsoverwegingen geen verjaardagen en andere religieus getinte feestdagen vieren. Ik (wij) verwachten(en) hiervoor begrip van jullie.”
    Een van de ouders, zelf een westerse allochtoon, reageert op de mail met onder meer de volgende tekst: “Dag (naam). Net zoals jij ben ik geen christen. Maar allebei hebben wij onze kinderen op een christelijke basisschool geplaatst. Ik ben blij met het hoge niveau van onderwijs en dat mijn kinderen met verschillende rassen, culturen en godsdiensten in aanraking komen. Het is goed dat onze school zo tolerant is.   ...
    De verjaardag van de juffen en meesters op school is geen christelijk feest maar een gelegenheid om ze te bedanken voor alles wat ze voor ons doen. Het afwijzen van zo'n feest lijkt op ondankbaarheid en daarom ook op intolerantie. U vraagt om begrip maar voor mijn gevoel zonder zelf begrip te tonen.
    Als wij onze kinderen willen leren om in vrede te leven met respect voor elkaar, dan moeten wij elkaars feesten en gebruiken, normen en waarden accepteren, begrijpen en delen. Ik reageer omdat de grote problemen die wij nu in Nederland hebben onder andere een resultaat zijn van het onvoldoende reageren in het verleden.   ...


Red.:   Een sterke poging tot toenadering - tot de binding waartoe Wilders voortdurend wordt opgeroepen door de hele multiculturele elite en andere goeddoeners. Dit is de reactie:
 

   “Geachte de heer (naam), met uw geleerdheid krijg ik bijna de neiging om een voorstel in te dienen bij Inholland Academie u als kandidaat docent interculturele communicatie voor te dragen waar ik in deze hoedanigheid reeds jaren functioneer. In ieder geval is mijn advies aan u om mijn mail met ogen van een neutrale analist te bestuderen alvorens erop te reageren. mvg, (naam)”

Dit is een moslim die aangesteld is voor het binden tussen moslims en niet-moslims. En wat is zijn reactie: "Gaat u maar op het dak zitten".
 

  De verbijsterde ontvanger plaatst de correspondentie op de website van Oudersonline.nl met de volgende verzuchting: “Interculturele communicatie? Deze aardige man geeft les in interculturele communicatie? Hij stuurt zijn kinderen naar een christelijke school om ze vervolgens te verbieden om met christelijke feesten mee te doen, en zelfs de juffenverjaardag is in de ban! En hij mag les geven in interculturale communicatie? Ik ben bijna sprakeloos (nou, bijna). Geen wonder dat het de laatste jaren zo slecht gaat met de interculturele communicatie in Nederland! Groet (naam)”
    Ongeveer 3,5 jaar verstrijkt er na deze interculturele botsing in Westerpark. Totdat er op 25 augustus 2010 opeens een e-mail in het postvak valt, verzonden door Jihad Alariachi, landelijk bekend als een van de Meiden van Halal, het gelijknamige tv-programma waarin de drie zussen Esmaa, Hajar en Jihad Alariachi bekende Nederlanders langs hun islamitische meetlat legden.   ...
    Burgemeester Job Cohen stelde de programmamaakster per 1 januari 2009 aan als coördinator van de gemeentelijke afdeling ABC Interculturele Communicatie, onderdeel van de Bestuursdienst. ...

“Geachte heer (naam),

Op zoek naar interessante informatie over Interculturele Communicatie op het web stuitte ik op u mail aan oudersonline.nl in 2007. Deze ging over een mailwisseling tussen u en een Turkse vader over de verassingsverjaardag van de juffrouw. Zoals uw neiging om te reageren op iets wat u verbaast voelde ik mij geroepen om te reageren op wat ik heb gelezen. Ik werk als adviseur Interculturele Communicatie voor de gemeente Amsterdam, maar ik reageer vanuit mezelf als persoon, als Jihad met uiteraard de kennis die ik heb op het gebied van Interculturele Communicatie.
     Ik verbaas mij dat u het raar vindt dat hij als docent Interculturele Communicatie niet wilt dat zijn kind meedoet aan verjaardagen. U geeft aan dat iemand die zo denkt eigenlijk onmogelijk Interculturele Communicatie kan doceren. Ik denk dat u dan geen idee heeft wat Interculturele Communicatie inhoudt. En uw definitie van Interculturele Communicatie is blijkbaar dat iedereen hetzelfde moet zijn en doen. Het docentschap en zijn kind meelaten doen aan verjaardagen staat eigenlijk los van elkaar.
    De meeste theorieën over Interculturele Communicatie gaan uit van verschil in referentiekader en dat wij allemaal ons eigen gedrag ‘normaal’ vinden en dus ook onze eigen NORMEN en waarden hebben. Zo kijken we ook naar anderen, via ons eigen cultureel referentiekader. Die hebben we tenslotte allemaal, allochtoon of autochtoon. Als wij zo kijken naar iemand met een ander cultureel referentiekader dan kan dat botsen, leiden tot onbegrip of zorgen voor miscommunicatie.
     Het gaat erom dat je niet oordeelt over de ander alleen omdat het in jouw referentiekader wordt gezien als abnormaal. Definities kunnen enorm verschillen maar de waarde erachter is vaak hetzelfde. En daar gaat het om. Het gaat erom dat de waarde hetzelfde is en niet de manier waarop dat zich uit. Bijvoorbeeld; het begrip respect. Respect binnen collectivistische samenlevingen (culturen zoals vaak Turkse, Marokkaanse) betekent dat je niet altijd de waarheid zegt. Met de waarheid kun je tenslotte iemand kwetsen en het gevoel van de ander gaat voor het spreken van de waarheid. Als je dat niet doet dan heb je geen respect. Iedereen heeft als waarde Respect.   ...
    Graag reageer ik op uw mailwisseling. Hieronder citeer ik u en leg ik uit waarom u dingen anders ziet dan de meneer met wie u mailde.
    In de eerste alinea zegt u het volgende: ‘Net zoals jij ben ik geen Christen. Maar allebei hebben we onze kinderen op een Christelijke basisschool geplaatst. Ik ben blij met het hoge niveau van het onderwijs en ik ben blij dat mijn kinderen met verschillende rassen, culturen en godsdiensten in aanraking komen. Het is goed dat onze school zo tolerant is’.
    Ik denk dat hij die alleen maar zal beamen, dus wat dat betreft delen jullie dezelfde waarde en toch vind er miscommunicatie plaats of onbegrip. Meneer respecteert de juf maar wil dat op een andere manier uiten. Hij wil nl ook zijn religie respecteren die het vieren van verjaardagen verbiedt. U zei het volgende: ‘Het afwijzen van zo'n feest lijkt op ondankbaarheid en daarom ook op intolerantie.’ U koppelt het weigeren om zo een feest te vieren direct aan ondankbaarheid. Maar dat heeft meneer niet gezegd. Hij is ook heel dankbaar maar wil dat misschien op een andere manier uiten. Hij is daardoor ook niet intolerant. U kijkt hier vanuit uw eigen referentiekader en daardoor botst deze mailwisseling. Hij vroeg u niets voor niets zijn mail neutraal te analyseren.

Heel veel woorden om te zeggen: De moslim hoeft zich niets aan te trekken van de gewoontes van de school waarop zijn kind zit en het land waar hij verblijft, ook al is dat beledigend voor de leraren van die school en de inwoners van dat land.
 

  U zei ook het volgende: ‘Als wij onze kinderen willen leren om in vrede te leven met respect voor elkaar, dan moeten wij elkaars feesten en gebruiken, normen en waarden accepteren, begrijpen en delen’. Je kunt elkaars feesten en normen en waarden accepteren en begrijpen maar daar niet aan mee willen doen. Meneer geeft aan dat hij het zelf niet wil vieren, hij ontneemt jullie toch niet het recht om de verjaardag wel te vieren? Ik denk dat het belangrijk is om kinderen te leren dat je eigen keuzes hebt en dat je elkaar moet accepteren en begrijpen maar dat je gedrag niet hoeft te kopiëren.

Jihad's definitie van respect is dus dit: "Wij hoeven ons niets aan te trekken van jullie gewoontes" - zoals ze nog even bevestigt;
 

  En u zegt als laatste : ‘Geen wonder dat het de laatst jaren zo slecht gaat met de interculturele communicatie in Nederland.’ Meneer (naam), het gaat juist zo slecht omdat men niet snapt dat Interculturele Communicatie inhoudt dat iemand ook kan afwijken van de ‘norm’ in Nederland.

Het je wel op enigerlei wijze aanpassen aan andermans gewoontes is heel fout:
 

   Om goed geïntegreerd te zijn hoef je nog niet te assimileren.

Als je je kind laat gaan naar een juffen-"verjaardag",  doe je aan "assimileren",en "assimileren" is hartstikke fout. Dat hoeft Jihad er niet eens bij te zetten.
    Nee, het feit dat het zo slecht gaat met interculturele communicatie in Nederland zit beslist niet in het feit dat moslims zich niets aan hoeven te trekken van andermans gewoontes. Nee, datprovleem zit in
 

  Die zit juist in vaak de superieure houding van mensen ten opzichte van andere culturen.

En dat 'mensen' met superieure houding kan je zo invullen: dat zijn de autochtonen. Die zijn dus de schuld van het gebrek aan intercultureel communicatie. Niet de moslims die zich niets hoeven aantrekken van andermans culturele gewoontes.
    En tot slot nog een rasechte gotspe:
 

  En we moeten meer openstaan voor verschillende denkwijzen, dat is juist een verrijking. Zowel op de werkvloer als in de maatschappij.

En het is volkomen duidelijk dat die 'we 'niet de moslim-vader is die zijn kind mag weghouden van een juffen-"verjaardagsfeest". Nee, die 'we' moet dus wel de rest van Nederland zijn:dieniet-molimsdie in feite natuurlijk doodgewoon niet-halal zijn - die haram zijn. Die moeten meer openstaan voor andere denkwijze - de denkwijzen van de moslims.
    Dit is het commentaar van Carel Brendel:
 

  Als coördinator wijst ze ambtenaren en voorlichters er op dat ze heel veel respect moeten hebben voor de wensen van zeer orthodoxe moslims, en zet ze burgers die er anders over denken weg als voorstanders van assimilatie.

Een uiterst mild commentaar. Die Jihad Alariachi is gewoon een fundamentalist moslim, die kennelijk maar één doel heeft: de islamisering van Nederland. En oh ja: die Jihad kan zonder bezwaar gezien worden als representatief, zoals het feit dat dit eigenlijk over een gewone moslim-vader gaat, laat zien. Evenals haar rol als prominente moslima, uitgekozen om het aanvaardbare gezicht van de islam te representeren op televisie
    Dit verhaal werd voor de media samengevat door Nausicaa Marbe:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2010, column door Nausicaa Marbe, schrijfster.

Over Thilo en Jihad

Tussentitel: Amsterdam huurt intolerante joffer in om ons denken te corrigeren

...   In Nederland zijn we dit stadium van ontkenning goddank voorbij. Onze debatten, niet minder vurig, zijn pragmatischer, genuanceerder. ... Wel over beleid dat etnische segregatie en fundamentalisme in de hand werkt. ...
    Het jongste voorbeeld van zulke dwalingen komt uit een briefwisseling gepubliceerd op internet (www.hetverraadvanlinks.nl). De toedracht: een gemengde school nodigt ouders uit voor de gezamenlijke verjaardagen van de leraren. Een Turkse vader antwoordt dat zijn kinderen niet komen vanwege hun geloof. Een Nederlandse vader schrijft terug dat het usance is elkaars (religieuze) feesten te vieren en dat hun school staat voor contact, begrip, respect, meedoen. Hij krijgt een sneer terug van de verjaardagsweigeraar: hij zal de Nederlandse vader, die ’t zo goed weet, voordragen als docent interculturele communicatie bij Inholland Academy, waar hij overigens zelf dat vak doceert. De Nederlandse vader verzucht vervolgens op Oudersonline.nl: ‘Geen wonder dat het al jaren slecht gaat met de interculturele communicatie.’
     Dit alles dateert uit 2007. Drie jaar later komt er een antwoord. Niet van de Turkse vader, maar van de in 2009 onder Job Cohen aangenomen coördinator Interculturele Communicatie van de Gemeente Amsterdam: Jihad Alariachi alias Meid van Halal. Jihad sommeert de Nederlandse vader zich ‘neutraal’ te verplaatsen in de normen en waarden van de verjaardagsweigeraar, te erkennen dat zij beiden respect als waarde delen, maar anders inkleuren. Hij moet wat neutraler denken, niet vanuit zichzelf: dat is pas interculturele communicatie. De wens van deze vader om gezamenlijk te vieren, ziet Jihad als opdracht om elkaars gedrag te kopiëren, om te assimileren. Niet goed, foei, vindt ze. Slechte communicatie komt immers door dit onbegrip voor andere culturen.   ...


Red.:    Marbe is strenger in haar oordeel dan Brendel:
 

  Met andere woorden: willen meedoen is onbegrip, negeren is goed. Dat Jihad de schade van dit gebazel niet inziet. Hoe krom is haar logica: pas je aan de asociaal aan en wees dankbaar dat hij je niet dwingt zo te worden als hij. En zulke hogere, onnavolgbare coördinatiewijsheid moet ons helpen? Kijk voor de aardigheid ook op Amsterdam.nl voor de meetlatten en controlemechanismen die Jihad gans het land adviseert.   ...
    Interculturele communicatie staat nu voor je reinste spin, die moet verhullen dat het gedrag en de malle eisen van asociale fundamentalisten hét probleem vormen. Zo reduceert een discipline een radicaliseringsprobleem tot een communicatieprobleem. Met steevast dezelfde schuldigen: vrijzinnigen die zich niet laten hersenspoelen.

   De laatste twee gevallen betroffen zus Jihad, maar meestal is Esmaa degene met de grootste mond - en de meest openlijk-extremistische opvattingen. Niet dat het anderen opvalt, in de meeste gevallen, want is zo leuk vlotgebekt, hè... zoals in een uitzending van het praat- en interviewprogramma Pauw & Witteman, de uitzending van 31-10-2006 (video hier ). Het onderstaande verslag is zo goed mogelijk letterlijk weergegeven, zonder de meeste spreektaal eigenaardigheden als "uh"s en dergelijke. De aanleiding voor de uitnodiging aan de Meiden van Halal is dat ze een nieuwe serie programma's gaan doen, maar ze werden ook gevraagd over de net in het nieuws gekomen beledigingen en vervloekingen van een Haagse imam.

KB:  Karin Bloemen, artieste
EH:   Esmaa Halal.
XH, YH: Eén van de twee andere zussen.
HN:  Hilbert Nawijn, rechts parlementslid
JP:    Jeroen Pauw (presentator)
PW:  Paul Witteman (presentator)

(Start inleiding programma)
[JP] Het is dinsdag 31 oktober, de dag dat bekend werd dat een Haagse imam Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali heeft vervloekt, en dat Mohammed B. daar bij was. Welkom bij Pauw & Witteman.
(Intro muziek)
[PW] Goeienavond! Vanavond bij ons tafel, zij is een groot fan van Barbra Streisand en ging dit weekend naar een concert in Amerika: Karin Bloemen
[JP] ‘t Zijn drie zussen en zij gaan ons wegwijs maken in het verkiezingsland met hun nieuwe serie de Meiden van Halal: Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi!
[PW] En is hij de stemmentrekker op rechts? Morgen begint zijn campagne: Hilbrand Nawijn!
[JP] Laten we eerst beginnen met waar we de uitzending net al mee openden, namelijk met die imam die Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali zou hebben vervloekt … deze man was ook nog te zien in Nova, vanavond. Ik geloof dat we eerst een stukje krijgen uit de preek, maar ‘k weet niet zeker, laten we maar even kijken …….Oh, we hebben het nog niet? Nou ja, mooi is dat. Nova is toch al een tijdje geweest zou ‘k zo zeggen
[JP, richt zich tot de Meiden van Halal] Kennen jullie deze imam, overigens?
[EH] Niet persoonlijk
[JP] Neueueu, maar wel zijn broer, bedoel je?
[EH] ’t Is m’n oom toevallig, maar ik ken ‘m niet persoonlijk
[XH] Nee, we weten wie het is, althans uit de kranten
[JP] Is ‘t iets waar je je druk over maakt?
[XH] Nee
[JP, richt zich tot HN] Kijk Hilbrand, zo kan het ook
[HN] Ik vind dat we er al veel eerder druk over hadden moeten maken want het is nu pas naar buiten gekomen. Ik dacht dat we in Nederland een AIVD hadden die dat allemaal na zou gaan wat imams hadden gezegd
[PW] Nou, dat is geloof ik zo dat ze hebben nagegaan maar je kunt niet overal bij zijn [HN] Nee, dat weet ik [PW] maar laten we wachten tot we straks wat fragmentjes kunnen zien dan weten waar we het over hebben, en intussen gaan we praten met Karin Bloemen …
(Einde inleiding)
(Begin relevante fragment)
[PW] Zullen we nu even …want het materiaal is inmiddels binnen …even kijken naar waar we de uitzending mee hadden willen beginnen, namelijk de preek van de Haagse imam die, naar nu blijkt, vervloekt heeft zowel Ayaan Hirsi Ali als Theo van Gogh toen Mohammed B. daarbij was, en daar is vandaag de nodige ophef over ontstaan en Nova ging daar naartoe, en … ik weet niet precies welk fragment we krijgen maar laten we even …laten we samen kijken
(Vage beelden van lopende moslims. Gehoord wordt de prekende, opgewonden, stem van Sheich Ibn Fawad; onderstaand de ondertiteling)
O, Allah, breker van de rug van de onrechtplegers en recalcitranten…
… reken af met Ayaan Hirsi Ali en Van Gogh.
Laat uw toorn en verdoeming op hen neerkomen.
(Sheich Ibn Fawad, pratend; onderstaand de ondertiteling)
Verwensen hoort bij de islamitische cultuur.
Het is een vreedzame manier als je je recht niet kunt krijgen.
(Einde fragment)
[JP] Hilbrand Nawijn, hoe kijkt u hier naar?
[HN] Ja, dit vind ik natuurlijk …ja uh op z’n zachtst gezegd … zeer onbeschaafd. Laten we dat zeggen , want hoe kun je dit soort dingen in een religieuze huis zeggen…
[JP] Onbeschaafd mag hè, in Nederland
[HN] Ja, mag, maar uh, ik dacht uh, gelukkig zijn er ook andere moslims, maar dit vind ik wel uitermate onbeschaafd hoor.
[JP] Maar zou u ook zeggen: je moet zo’n man straffen, of die moet een preekverb …
[HN] Ik vraag me af wat hij hier doet, want als je oproept tot moord en doodslag en dat soort dingen, dat vind ik nou niet zo prettig iets in de Nederlandse samenleving
[JP] Ja hij zegt dus, dat doe ik niet. Hij zei in Nova van het hoort een beetje bij onze islamitische cultuur – (JP richt zich tot de Meiden van Halal) drie vertegenwoordigers zitten hier aan tafel: hoort het bij de islamitische cultuur om verwensingen te doen?
[EH, XH, YH, praten met elkaar] Vertegenwoordigers? [XH] Uh nou verwensingen, je … als iemand je … je kan ook mensen vervloeken, of dat nou bij de islam hoort nee, het is gewoon mensen eigen, dat als iemand ineens voor je rijdt of je inhaalt terwijl jij, weet ik veel, voor een stoplicht staat etcetera, dan ga je vloeken, en dat hoor je ook heel duidelijk in die preek naar voren komen
[JP] Ja, want wat horen jullie, als je dat zo hoor. Denk je dan ach nou ja, goed …
[EH] Ik hoor niet dat’ie haar of dat’ie hem uh dood wil hebben. Ik hoor dat hij zegt¨”God verdoem die gasten” [JP] Ja ja [XH] Hij is wel heel specifiek in de manier
[EH] Ik hoor niet dat hij hem dood wil hebben … ik hoor dat hij daar zegt “God verdoem die gasten”[JP] Ja ja [XH] [JP] Hij noemt wel naam en toenaam en bijnaam en adressen en [XH] Ayen .. Ayen Hirsi Ali [YH] Hij zegt Ayen, misschien bedoelt’ie wel iemand anders?
[JP, lachend] Ja ja ja
(Iedereen aan tafel lacht, er wordt even door elkaar gepraat)
[JP] Jullie nemen het niet al te serieus begrijp ik in ieder geval
[EH] Ik vind dat er teveel daarop gefocust wordt – d’r zijn zoveel andere problemen en … ik wil niet zeggen dat het gebagatelliseerd moet worden, maar d’r zijn ook andere dingen die veel belangrijker zijn
[XH] Dit is het zoveelste …weer iets over imam of ... [YH] islam [[XH] ik bedoel
[JP] We gaan het straks over die andere dingen hebben, maar nog even kijk dit uh dit is …dit is ook wel enigszins pikant, het is bijna twee jaar geleden op twee dagen na dat Theo van Gogh is vermoord, en nu zoiets nog eens een keer extra naar buiten. CDA en VVD hebben bij Nova gezegd van laten we kijken of er een preekverbod is of er een straf vervolging kan zijn en of ’t ie eventueel het land uit zou moeten. (JP richt zich tot HN) Dat heb ik u allemaal nog niet horen zeggen.
[HN] Nee, nee maar ik werd overvallen. Ik snap wel dat’ie … ik snap niet dat deze partijen hebben er nog nauwelijks tot nooit eerder gezegd, maar vlak voor de verkiezingen zeggen ze ‘t ineens wel . Ik vind allang dat dit soort mensen het land uit moeten, maar
[XH, YH] Maar maar [XH] Maar ik vind ‘t een beetje raar. Hij vervloekt iemand, en dan moet’ie het land uitgezet worden?
[HN] Ja hij roept op tot uh [XH] Maar dat doet Geert Wilders ook [HN] Hij heeft een bepaalde verantwoording als religieuze voorganger, en ik vind …
[XH] Geert Wilders heeft een bepaalde verantwoording als …volksvertegenwoordiger
[HN] Ik ga Geert Wilders niet verdedigen hier, dat doe ik niet. [XH] Nee OK, ik ga hem ook niet aanvallen hier
[PW] We hebben het onderwerp gezien vanavond en de preek wat langer dan alleen dit fragment en er wordt toch ook wel gezegd dat Ayaan Hirsi Ali een soort kanker moet krijgen, waardoor ze niet meer normaal kan zien, en Van Gogh moet zo worden gemarteld dat hij zich liever dood zou wensen, maar dat mag dan juist niet. Ik bedoel, je kunt het wel bagatelliseren, maar de mensen die dat het zien, en dat zijn de kijkers van vanavond, die vinden dat gruwelijk.
[XH] Ja dat is heftig. We praten het niet goed, voor de duidelijkheid
[EH] Ik heb niet gezegd dat je het moet bagatelliseren. Ik heb heel nadrukkelijk gezegd: je moet het niet bagatelliseren, ... maar hoe wij het nu zo onder de loep nemen … twee jaar na dato, het lijkt of we iedere keer gedoseerd iets wordt vrijgegeven over het onderzoek op de moord op Theo van Gogh. Weet je, ja, dan ik heb zoiets van daar gaan we weer
[XH] Ik vind het jammer dat er geen ophef is over de uitspraken die worden gedaan tegen de islam die Geert Wilders, tsunami van de moslims etcetera,
[PW] Daar is ook vrij veel ophef over
[XH] Maar niet zo veel als dit, geloof me echt, en anders en het wordt anders onder de loep genomen en uh ja dat vind ik gewoon jammer
[JP] Ja , maar er zit misschien ook een klein verschil in uh of je iets met woorden benoemt, tsunami, en de moord op Theo van Gogh, en doordat die moord werkelijk heeft plaatsgevonden, krijgt dit ook iets meer aandacht dan een losse opmerking van een politicus. Of niet?
[EH] Nou weet ik niet. De tsunami heeft toch ook plaats gevonden, en daar zijn duizenden mensen aan doodgegaan? Dat is ook niet minder erg
[JP] Nee, maar goed, dan zeg je: dat is dus een verkeerd gekozen formulering maar dat is wat anders dan dat iemand met misschien wel de stem van een imam in zijn hoofd
[EH] Ja maar nogmaals, wij kunnen wel zeggen het komt zo op ons over, maar daarmee uh, ik weet niet of ik mensen daarmee gerust stel, d’r worden, zoals mijn zusje net zei, d’r worden vaker mensen vervloekt, en omdat iemand dat in een moskee zegt, ja, nou ja, ik begrijp uw opmerking dat u zegt dat moet niet in een gebedshuis
[HN] Hij heeft een verantwoordelijkheid, dat is het punt. En ik vind het vrij onbeschaafd dat je dit soort dingen zegt
[KB] Maar weet je, wat me opvalt is dat het heeft blijkbaar iets met de cultuur te maken, maar d’r is een iemand geweest die heeft toch die speech heel serieus genomen en die heeft Theo van Gogh vermoord. Weet je, en dat maakt het meteen ..
[XH] Maar hij zegt heel duidelijk hij wenst Theo van Gogh een ziekte. Hij zegt niet sta op en vermoordt hem.
[KB] Een iemand heeft het verkeerd begrepen. Als het normaal is om iemand te vervloeken in de kerk, dan
[HN] Maar als je iemand kanker toewenst dan weet je wat de gevolgen zijn
[KB] Maar het is dat er echt iemand blijkbaar het opgepikt heeft en het heeft uitgevoerd, want het was, mag ik ernstig hopen, niet de imam z’n bedoeling
[PW] Ja, de imam zei vanavond dat’ie het omgekeerde beweerde, namelijk juist als je mensen verwenst, dan zet je niet aan tot moord. Want wat je met de woorden doet, doe je niet met de handen
[KB] Ja maar die jongen die het dan toch gedaan, heeft het heel verkeerd begrepen.
[PW] Of die had sowieso andere plannen, weten we niet. We komen er morgen op terug, denk ik, als we wat meer weten wat de politiek …
(Einde van het relevante fragment)


Red.:   Redelijk hè, die Meiden van Halal - helemaal niet krampachtig over gevoelige multiculturele onderwerpen als beledigingen. Helemaal niet zo snel aangebrand als mensen als Hilbrand Nawijn of Geert Wilders.
    Volgende debatje, nu met cabaretier Hans Teeuwen. De aanleiding was een programma over de verhouding tussen autochtoon Nederland en de islam, genaamd Bimbo's en Boerka's, uitgezonden door de NPS op 30 augustus 2007 (video van het fragment hier ). Ook hiervan een zo letterlijk mogelijk verslag:

EH: Esmaa Halal.
XH, YH: Eén van de twee andere zussen.
HT: Hans Teeuwen

(Start van het fragment – de Meiden van Halal lopen samen van een bank naar een ander decorstuk, een symbolische pijnbank met spijkers van rubber, waarnaar ook Hans Teeuwen komt aanlopen, en waarop later hij moet gaan liggen, terwijl de Meiden als een soort islamitische inquisitie ernaast plaatsnemen)

[EH] Iemand anders die heel ver, uh fel, voor de vrijheid van meningsuiting is, is meneer Hans Teeuwen, die heeft uh onlangs, nou ja al een tijdje geleden, een liedje over ons geschreven, een paar regeltjes heeft’ie aan ons toegewijd (Teeuwen steekt eerst twee vingers op, dan één) Twee? [XH, met ontzag] Oohhh [EH, toon van ontzag] Wat een eer. Een hele regel van ons in [HT, op de achtergrond] Daar zat een rijm in, in [EH] Daar zat een rijm in. OK. Wacht even, wij doen de intro, en dan mag u reageren (lacht schamperend en enigszins ongemakkelijk)
[HT] OK.
[EH] En dan uh … wij vinden uh … wij vonden dat zinnetje nogal vulgair en plat en ga zo maar door, maar om even een beeld te geven aan deze mensen waar we het over hebben, gaan we even naar ’t fragment luisteren, en ondertussen leu.. lopen we even achter u door. Ja?
[HT] Ja.
(Filmpje van de toespraak van Teeuwen tijdens de onthulling van het monument voor Theo Van Gogh. Teeuwen zingt)
Christenhonden, geitenneukers, iedereen doet meeeee
Jezus en Mohammed op een openbare pleeeee
Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zaaal
Voor straf me laten pijpen door de Meiden van Halaaal !!!
Het vrije ….
(Einde filmpje. Applaus van het publiek. Ze lopen gevieren naar het "spijkerbed")
[EH] U moet ook op de pijnbank plaatsnemen
(Teeuwen gaat op zijn buik op de bank liggen)
[XH] Gaat u maar liggen op de pijnbank, meneer Teeuwen – nee op uw rug. Niet zo eigenwijs, hè.
[YH] U wordt niet gemasseerd, hè.
[HT, bedelend] Waarom willen jullie mij niet masseren?
[EH] Hij staat onder stroom en hij voelt het nog steeds niet, dames en heren.
[HT] Nee, het is rubber, het is gewoon rubber, … kijk maar …
(Teeuwen pakt een aansteker uit zijn broekzak en probeert een “spijker” van het bed in brand te steken.)
[XH, indringend] Meneer Teeuwen, meneer Teeuwen!!!
[YH] Hallo hallo pyromaan, dat doen wij niet
[HT, nadrukkelijk] Het is rrrubberrrr …
[EH] Volgens mij bent u grappig verleerd hè. Lang geen show gehad. Ga maar even liggen.
[HT] Jawel, laatst nog [EH] Ja? Dat is toch lachen [HT] … in Schotland,
[EH] Nou, gefeliciteerd
[HT] Dank je wel.
[ZH] Waarom heeft u ons beledigd?
[HT] Ja, von’k grappig
[ZH] Ja? Wat vond u daar grappig aan?
[HT, langzaam] Ik vond het leuk omdat uh jullie zo kuis zijn om jullie dan in een séksuele context te noemen.
[ZH] Dat vond u grappig?
[HT] Ja, dat vond ik grappig en als het dan ook nog rijmt dan is ’t natuurlijk kat in ‘t bakkie
[EH] Hebben er veel mensen om moeten lachen?
[HT, beslist] Ja!
[XH] Inclusief uzelf?
[HT] Ja. En ook … weet je wie ook? Een hoogwaardigheidsbekleder uit Amsterdam. [XH] Ohhh [HT] Die zag ik namelijk … die zat daar ook, dat was … uh uh … de burgemeester, en die moest ondanks zichzelf – want die kon ’t natuurlijk niet maken – ik zeg ‘m bij die regel… uhmp …ik denk: nóu ben’k goed bezig.
[EH, XH, lachend] We’re there for the news, not for the weather. Haha.
[XH] Waarom had u die behoefte om ons te beledigen?
[HT] Ja, ik vond ’t grappig.
[XH] Dus u vond ’t grappig dus u dacht ik doe het gewoon even
[HT] Já. Ja ik moest een lied schrijven, dus ik moest daar staan in die kou en het regende ook nog keihard ...[EH] Ja, maar wacht effe [HT] en dan moet ik wél met iets leuks komen
[EH] U moet wel reageren op mijn vraag, hè? Kijk we zien …
[HT, zeer nadrukkelijk, met sterke nadruk op het laatste woord] Ik moet helemaal níks!!!
[XH] Meneer Teeuwen, ik voer het woord.
[HT, nadrukkelijk] Ja nu ik.
[XH] Meneer Teeuwen, we zijn toch keurige dames, zo praat u toch niet tegen dames?
[EH] De elektriciteit begint te werken
[XH] Zo praat u toch niet tegen dames?
[XH] Meneer Teeuwen?
[HT] Ja mevrouw. Hoe heten jullie, dan kan ik jullie ook aanspreken?
[EH] Mevrouw Alariachi, mevrouw Alariachi, mevrouw Alariachi,
[HT] Alariachi?
[EH] Ja [XH] Even even even serieus, ….
[HT zingt op een Zuid-Amerikaanse melodie] Alariááááchi, Alariááááááchi, …
[XH , nadrukkelijk] Wij zijn hier de presentatoren! [YH] Nou even serieus, meneer Teeuwen! [EH] Grappenmaker!
[HT] Sorry
[XH] Waarom waarom beledigt u zo veel?
[HT] Ik beledig helemaal niet veel, ik maak grappen
[XH] Ontzettend veel
[HT] Wie dan nog meer?
[ZH] U beledigt ons bijvoorbeeld.
[HT] Nou ja, dat is toch niet zo veel … dat zijn er maar drie [XH] En heel veel godsdiensten ook [HT] En jullie hebben steun aan elkaar, jullie kunnen het samen [XH] Ja maar ook heel veel godsdiensten [HT] verwerken [XH] Waarom doet u dat?
[HT, langzaam en steeds nadrukkelijker] Nou ja, omdat ik dat grappig vind – omdat ik alles dat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht, en macht corrumpeert altijd, het moet geridiculiseerd kunnen worden … als dat niet meer kan, dan krijg je ... uuuh ... enge toestanden, een dictatuur of zoiets, en daarom moet dat gebeuren
(Applaus vanuit het publiek)
(Teeuwen richt zich op van de bank, armen gespreid, om het applaus in ontvangst te nemen, en een van de dames maakt een afwerend gebaar)
[XH] Ga even liggen …hallo, ga weg.
[HT] Hurt me baby.
[XH] U wilt een doel bereiken met dat beledigen?
[HT] Nee, ik wil mensen laten lachen, [XH] of met dat grappen maken? [HT] ik wil mensen laten lachen
[XH] U wilt geen doel bereiken? Dus als u christenen bepaalde naam [HT, zeer verbaasd] Een doel ? [XH] … noemt [HT] Een doel ? [XH] Nou ja, ik weet ‘t niet
[HT, langzaam, serieus] Nee, ik kijk naar de wereld en dan zie ik heel veel dingen, en sommige dingen vind ik ontzettend … grappig of belachelijk of lachwekkend of of eh stom, en dan maak ik daar programma’s over en daar laat ik mensen mee lachen
[YH] Maar u u herhaalt de hele tijd
[XH] Kunt u effe effe serieus doen
[HT, lachend, verontwaardigd] Nou ben ik een keer serieus …
[XH] Ayaan Hirsi Ali, daar bent u ‘t denk ik wel mee eens, heeft in Berlijn anderhalf jaar geleden … heeft zij geroepen dat zij het recht heeft … om te beledigen [HT] Ja [XH] Dat vindt u ook?
[HT] Ja, ik vind dat je dat recht moet kunnen hebben
[XH] Maar dat’s heel anders dan het recht op vrijheid van meningsuiting,
[HT, serieus] Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je? Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon …eh ja, een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da’s heel erg multi-interpretabel.
(Er valt een minieme pauze (0,2 seconde) in het debat gevuld met luid applaus en gejuich van het publiek) [EH, tijdens het applaus] Beledigt u …
[EH] Zegt u nou dat u wél met voorbedachte eh rade beledigt of níet met voorbedachte rade? Want ik …
[HT] Nou als ik programma’s maak, of een liedje maak, dan wil een léuéuk lied maken, waarom gelachen kan worden, en een belediging [EH] Ja … [HT] kan uh ook hééél erg grappig zijn.
[XH] Waar ligt de grens? Waar ligt voor u de grens?
[HT, zeer nadrukkelijk] De grens ligt bij gewéld. (weer een fractie van een pauze) [EH] Dan pas?
[XH] Dus eerst mensen uh helemaal warm maken uh, en laten koken … en dan zeggen …ja dit is voor mij de grens?
[HT] Mensen warm maken en laten koken, daar kiezen ze toch zelf voor? [XH] ...
[YH] Maar u beledigt heel veel mensen, mensen kunnen daar best frustrerend uuuh
[HT, geagiteerd, richt zich op] Ja maar… denk je dat … jullie doen net ……[XH] Ga liggen! [HT] jullie doen net alsof gevoeligheid en gekwetstheid en je beledigd voelen een voorrecht is alleen voor gelovigen [XH] Helemaal niet! [HT] denken jullie dat als ik de tv aanzet [XH] (onhoorbaar) een keer [HT] denken jullie niet dat ik [XH] (onhoorbaar) …[HT], serieus, nadrukkelijk, steekt een vinger op] wacht even, ik mag even wat zeggen... Denken jullie als ik de tv aanzet dat ik niet dingen zie die me ergeren, dat ik me niet beledigd zou kunnen voelen, maar je ontwikkelt daar een schild voor – dat doe je in een vrije samenleving omdat je wordt geconfronteerd [XH] Maar wat bereik je ermee? [HT] met dingen waar je het niet mee …
(Luid applaus en gejoel van het publiek; daar doorheen: ) [XH] Maar wat bereik je ermee?
[HT, langzaam, nadrukkelijk] Dat heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn omdat gelovigen een neiging hebben een monopoly op de waarheid te hebben, [EH] Zo, hij weet de moeilijke woorden [HT] te willen zeggen zo is het leven, en zo moet ‘t!
(Luid applaus en gejoel van het publiek)
[EH] Hoe lang heeft u uh … hoelang heeft u gestudeerd voor deze one-liners? (lacht schamperend)
[HT, rustig] Niet.
[XH] U beledigt best wel vaak. U kunt ’t uh vierkant ontkennen, maar u kunt niet zeggen dat u dat niet doet op het podium.
[HT] Ja, maar ik heb net iemand horen zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Ik heb net iemand weg zien lopen omdat er een minirok werd getoond. Ik heb allemaal dat soort … ja uh… dat is ook heel erg beledigend.
(applaus en gejoel van het publiek, daar doorheen: [XH] Dus als u dat beledigend vindt …
[HT] Bij mij valt er in elk geval nog om te lachen
[XH] Maar we hebben het over een westerse beschaving, hè? … die superieur is … Maar met beledigen, of met uitschelden, want dat doet u ook heel vaak, hè?
[HT] Uitschelden? [XH] Ja [HT] Wacht even, ik scheld niet uit [EH] Nee, hij heeft niet uitgescholden, hoor
[XH] U heeft bepaalde woorden gebruikt die ik niet in de mond wil nemen, maar we gaan door … maar uitschelden …
[HT] In de mond nemen is ook een leuke uh…. (publiek lacht)
[EH, lachend] Wacht even, wacht even, ik doe de truc weer, haha haha
[XH] Maar het is toch een teken van beschaving ook dat we elkaar niet zomaar uitschelden?
[HT] Is waar, en de avond is nog jong …maar uhmmm … maar ik scheld niet zomaar uit … ik maak grappen. En soms zijn dat grappen die dan over dingen … want juist ook uh onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn léuk, die zijn spannend, daar zit spanning, en als als cabaretier werk je daarmee, juist, anders moet je het hele … uh uh genre cabaret of satire afschaffen.
[EH] OK, laatste vraag meneer Teeuwen: Wanneer is uw nieuwe show?
[HT, aarzelend, zakt onderuit op de bank] Ummmm, da zegik nie …[EH] Dat zegt u niet? [HT] Ik weet het nog niet … komt, komt …
[XH] Komt deze thematiek…Hallo! Komt deze thematiek ook in uw nieuwe show voor of niet?
[HT, aarzelend] Weet ik n… [HT, resoluut] Nee, ik ga het hebben over vruchten
[XH] Oh dus u gaat niet meer beledigen enzo
[HT] Ik ga wel een bepaalde vrucht d’r flink ervan langs geven
[EH] Een bepaalde vrucht? [HT] Ja [EH] Zolang het geen personen zijn, vind ik ‘t best
[HT] Ik ga … ik maak gehakt van de uh uuh… ananas
[XH] Momentje… ik wilde hem even nog een cadeau geven (geeft Teeuwen een pijp om mee te roken) – de enige pijp die wij kennen
[HT] Maar dat is niet wat ik bedoelde, hè?
[XH, EH, tegelijk] Ja, maar dit is wel wat bij bedoelen…Ja maar dit is wel wat wij ervan begrepen.
(Teeuwen staat op en loopt weg, applaus en gejoel van het publiek. Einde fragment)


Red.:   En daar hebben we het in levende lijve: als het over beledigingen uit eigen kring gaat, als in de eerste uitzending, zijn er ruime hoeveelheden begrip, uitleg en relativering voorhanden. Omdat de beledigingen van de imam al te erg zijn, en omdat men weet dat het sociaal gewenst is dit te doen, worden er in het P&W debat natuurlijk obligate opmerkingen gemaakt over "niet bagatelliseren", maar dat er gebagatelliseerd wordt, is dusdanig duidelijk, dat Paul Witteman er op terugkomt. En men kan het ook heel aardig samenvatten in de uitwisseling: Jeroen Pauw: 'Is ‘t iets waar je je druk over maakt?' Meiden van Halal: 'Nee.'
    Dit dus in flagrante tegenstelling tot alles wat gezien kan worden als belediging richting moslims, in de tweede uitzending. Want dat is allemaal echt heel erg. Denigrerend enzo. Veel erger dan iemand dodelijke kanker toewensen - dat is slechts bloemrijk taalgebruik.
     Al een aantal jaren geleden gaf iemand afkomstig uit een islamitisch land al een goede karakteristiek van de houding van de meiden en hun club:
 

De Volkskrant, 07-06-2007, door Hafid Bouazza, schrijver

Moslims zijn voor de PvdA nobele wilden

Enige tijd geleden zag ik per ongeluk een programma waain een van de meisjes van halal (van het ritueel geslacht, bij wijze van spreken) schamper opmerkte dat Ehsan Jami van de PvdA, die een comité voor ex-moslims wil oprichten, voor polarisatie zorgt. Ik zapte snel door: het fragment gaf mij het geestelijk equivalent van een slok bier uit een blikje dat als asbak is gebruikt.
    Zo ken ik mijn moslims: na de moord op Pim Fortuyn spraken velen over demonisering van de islam; nu hebben ze er weer een woord bijgeleerd: polarisatie.
    Waarom de talrijke islamitische organisaties niet polariserend zijn, maar een vereniging van ex-moslims wel, is mij een raadsel. Als er al iets polariserend is, dan wel het sektarische karakter van de islam, met zijn virulente, excluderende eenheidsbeleving van Allah.   ...


Red.:   Amen.
    Nog een gevalletje "Jihad":


Uit: De Volkskrant, 28-09-2007, drie artikelen onder één kop:

Kwetsen mag, maar vrij debatteren is beter

Ehsan Jami en Geert Wilders bekritiseerden vorige week Tjibbe Joustra, die heeft opgeroepen geen radicale uitspraken te doen over de islam. Nu geven zij zelf kritiek, van Meindert Fennema, Joost Zwagerman, Rogier Havelaar en Jihad Alariachi.
...

Koud hart, door Rogier Havelaar, voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, en Jihad Alariachi tv-presentator en een van De Meiden van Halal

Geert Wilders heeft het talent een debat naar zich toe te trekken. Voordeel is dat zo het thema integratie hoog op de agenda blijft staan en dat de radicale islam niet uit het oog wordt verloren.
    Maar op zijn werkwijze valt veel aan te merken.    ...
    Tot slot krijgen dankzij hem figuren zoals de imam uit Tilburg een podium. Media zetten tegenover de ene extreme mening immers altijd die van een ander. Zo komen moslims die kritiek hebben in eigen kring minder aan het woord.   ...


Red.:  Citaat: Tot slot krijgen dankzij hem figuren zoals de imam uit Tilburg een podium. Media zetten tegenover de ene extreme mening immers altijd die van een ander. Zo komen moslims die kritiek hebben in eigen kring minder aan het woord.:
Dit een volbloed gotspe. Alsof eerst Geert Wilders er was, en daarna Abdus Salam. Het is precies andersom. Abdus Salam is geen individu, maar de vertegenwoordiger van een godsdienst. En die godsdienst sprak al weerzinwekkende taal lang voordat Geert Wilders sprak - bijvoorbeeld in Nederland bij monde van imams El Moumni en Fawad Jneid en al die anderen, eerst buiten de openbaarheid, daarna erin. Geert Wilders spreekt zijn harde taal in antwoord op hun nog hardere taal. De schrijvers van dit stuk zijn hypocriete religie aanhangers.
    Esmaa heeft van de NPS, was voorheen NTS, weer de ruimte gekregen voor islamitische propaganda:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Expeditie Gaza

Jammer dat mijn zomervakantie dit jaar al geboekt is, anders had ik meegesolliciteerd naar een plekje aan boord van de Freedom Flotilla. ...
    Evenmin mag ontbreken: Esmaa Alariachi, voormalige Meid van Halal. Altijd goedlachs. Zij helpt ons met haar programma Mijn moskee is top van cynisme en vooroordelen af. Onlangs zei ze niet geïnteresseerd te zijn in de vraag of de moskeeën in haar programma banden hebben met salafisten of terroristische organisaties. Heel goed, weg met het doemdenken. Go, Esmaa, go!   ...


Red.:    En Go NPS go!, natuurlijk. Oh ja, zie het haar allemaal uitleggen hier uitleg of detail (Knevel & Van den Brink, 03-06-2011, na 29:00 min.).
    Het is bekend: basale kwaadaardigheid is onuitroeibaar. Dus daar zijn ze weer. Met precies dezelfde verzameling botte leugens als voorheen:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2016, door Nadia Ezzeroili en Saïne van Kan

Interview | Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi

Moeders en milder

Met de serie Mama's van halal zijn ze terug op tv. Goedgebekt, hoogopgeleid en gehoofddoekt: de zusjes Alariachi.


Red.:   Met meteen twee leugens: goedgebekt moet zijn grofgebekt, en hoogopgeleid moet zijn middelbaar opgeleid. Niet van de Halal-dames maar van de halal-Volkskrant-journaliste, ook bekend als Fatima Dakmar uitleg of detail .

  De zussen Esmaa (36), Jihad (32) en Hajar (30) Alariachi deden heel wat stof opwaaien, toen ze tien jaar geleden voor het eerst op tv verschenen met hun praatprogramma De meiden van halal.

 Klopt. Iedereen in media en elite vind het prachtig, en de rest ergerde zich wild aan het verbale gajes dat het bleek te zijn. "Je moet die doek eens van je oren halen", reageerde Marco Pastors gevat op weer eens een stomme opmerking van Esmaa die weer eens niet goed had geluisterd.

  De Alariachi's stonden symbool voor de goedgebekte, grootstedelijke, hoogopgeleide en hoofddoekdragende jonge moslimvrouw met een stevige mening.

De werkelijkheid:
  De Alariachi's stonden symbool voor de grofgebekte, arrogante, middelbaar-opgeleide en hoofddoekdragende jonge moslimvrouw met verbale brutaliteiten.

Met:
  Van homoseksualiteit tot de gevolgen van de moord op filmmaker en islamcriticus Theo van Gogh: de zussen gingen beladen gespreksonderwerpen niet uit de weg.

Oftewel:
  Van homoseksualiteit tot de gevolgen van de moord op filmmaker en islamcriticus Theo van Gogh: de zussen hadden er een oorlogszuchtige islamtische afkeuring voor.

Interviewer:
  Waarom besloten jullie een vervolg te maken op Meiden van halal?

Leugen: de Joodsistische NPO bestuurd door de Joodse Shula Rijxman heeft de haatzusters gevraagd in het kader van de immigratie- dus ook moslims-promotie.
  J: 'Omdat je nu nog steeds nauwelijks programma's op televisie tegenkomt die het alledaagse leven van moslimvrouwen laat zien.'

Je komt op de televisie geen programma's tegen die het dagelijkse leven van christelijke, boeddistische of atheïstische vrouwen laat zien. De moslims krijgen weer een voorkeursbehandeling. Door de Joodse Shula Rijxman. de meeste moslims hier zijn arabieren en arabieren zijn net als Joden semieten.
  H: 'De meeste moslims die je in de media ziet, zijn moslims die in een talkshow iets moeten verdedigen of alleen over islamitische onderwerpen mogen praten. Wij zijn in de eerste plaats mama's.'

Omdat het enige waarin moslims verschillen van niet-moslims is dat ze moslim zijn. Plus arrogant, homohatend, Jodenhatend, enzovoort, maar dat zijn allemaal zaken waar je het juist niet over mag hebben.

  Wat zegt dat over de media in Nederland?
J: 'Dat de media in elk geval geen afspiegeling zijn van de maatschappij.'

De media zijn nooit een afspiegeling van de maatschappij geweest, met een enorme overdaad aan homo's en Joden. De vraag is een suggestie van racisme, het antwoord is een suggestie van racisme, en beide zijn racisme.
  Waar ligt dat aan?
J: 'Ik heb het idee dat het aan lef ontbreekt bij hoofdredacteuren om allochtonen aan te nemen, want ik ken genoeg talent.'

Een gore leugen: alles allochtoons dat twee woorden Nederlands spreekt zonder een taalfout te maken of iets stoms te zeggen, is al op televisie. Gezien optredens van lieden als Mohamed Rabbae, Farid Azarkan enzovoort zijn ze al zwaar overvraagd. Moslims zijn nu eenmaal dom (en arrogant), en negers nog dommer.
  Maar hoofdredacteuren zeggen al jaren dat ze meer mensen met een allochtone achtergrond op de redactie willen. Er zijn zelfs speciale projecten op touw gezet om dit voor elkaar te krijgen.
... J: 'Het gaat ook niet alleen om het aannamebeleid. Als medium moet je ook nadenken over een inclusieve cultuur op de redactie. Ik heb bij Amsterdamse zender AT5 gewerkt en voelde me daar niet altijd thuis. Mijn collega's gingen bijvoorbeeld vaak na werk nog even samen wat drinken. Ik ging dan niet mee omdat ik geen alcohol drink. Dan mis je al zo'n sociaal moment.'

Oftewel: we houden ons niet aan jullie sociale codes, en dat is jullie schuld.
    Oftwel: het Halal-gajes is nog even arrogant als voorheen.
  Werd je dat kwalijk genomen?
J: 'Nee hoor. Ik had ook absoluut niet het idee dat ze me níét leuk vonden. Maar op de werkvloer werd ik zakelijk benaderd, terwijl ze onderling wel heel leuk en joviaal tegen elkaar deden. Er was gewoon geen band, omdat ik in niets op hen leek. Ik voelde me er niet thuis, terwijl Amsterdam wel echt mijn stad is - ik ben hier immers geboren en opgegroeid.'

Oftewel: omdat mijn wieg zich geografisch in Amsterdam stond, ben ik in alle opzichten een Amsterdammer. Ook al ben ik voor de volle 100 procent opgevoed als Marokkaan. Afgekort: "Een kameel geboren in Artis is een koe". Arrogantie, stompzinnigheid, en kwaardaadigheid. Net als voorheen.
  Hoe zijn jullie veranderd, ten opzichte van tien jaar geleden?
H: 'Vroeger wilden we vooral bewijzen dat we heus wel waren geïntegreerd. Kijk nou, zeiden we, we spreken goed Nederlands! We zijn hoogopgeleid! Nu zeggen we: je hebt ons maar te accepteren. Het is klaar nu. Diversiteit is een feit. Deal with it.'

Een gore leugen, dus: vroeger zeiden ze "Je hebt ons maar te accepteren". Nu zeggen ze "Je hebt ons maar te accepteren". Het antwoord: we accepteren jullie niet. Dat heb je maar te accepteren.
  J: 'We zijn niet de enigen: je ziet dat die bewustwording onder minderheden steeds sterker wordt - dat je trots mag zijn op je roots, dat je best een ander geloof mag aanhangen en dat je niet hoeft te assimileren. ...'

Dat mag. En wij zijn even trots op onze roots en mijden jullie en nemen jullie niet aan omdat jullie je niet onze roots wilt aanpassen. En dat heb je maar te accepteren.
  Klinkt alsof je al die tijd op eieren hebt moeten lopen in Nederland.
J: 'Nou ja, je raakt eraan gewend. ... '

Hebben jullie daar ook last van, Hajar en Esmaa?
H: 'Die houding zit inderdaad zo diep dat je het niet eens meer door hebt. Maar als ik nu zie dat de caissière mij niet begroet terwijl ik haar dat wel heb zien doen bij de vorige klant, dan durf ik haar daar wel op aan te spreken.'

Gore arrogantie: als wij hebben te accepteren dat jij een hoofddoek draagt, heb jij te acceptren dat wij je niet groeten. Houd je brutale en arrogante bek daarover. Doe je die wel open, is het antwoord: "Ga terug naar je eigen roots".
  De Alariachi's veroorzaakten later nog een controversieel tv-moment. In 2007 gingen de zussen voor het eenmalige programma Bimbo's & Boerka's in discussie met cabaretier Hans Teeuwen. Enkele maanden daarvoor grapte Teeuwen in een satirisch gedicht dat hij zich 'voor straf zou laten pijpen door de Meiden van halal'. De discussie ...

De enige discussie in feite, omdat het de enige keer was dat iemand iets terug durfde zeggen.
   De discussie, die Teeuwen inhoudelijk glansrijk won van de jonge Alariachi's, werd later uitgeroepen tot tv-fragment van het jaar.
J: 'Ik heb spijt van dat gesprek. Het klinkt nu misschien nep, maar eerlijk: eigenlijk voelde ik me niet eens beledigd door dat gedicht. Ik wist niet eens wie Hans Teeuwen was.'

Een gore leugen. Dat zou hoogstens gegolden kunnen hebben op het moment dat Teeuwen dat gedichtje voordroeg - voor het programma zelf waren ze grondig voorbereid, en ze hadden een draaiboek op schoot liggen - zie de beelden.
  H: 'Ik heb vooral spijt van de manier waaróp we de discussie voerden. We luisterden niet.'

Een gore leugen, dat eerste. Ze luisterden toen niet, en ze luisteren nu niet. Een moslim kan niet luisteren, want een moslim heeft altijd gelijk. Dat zegt zijn of haar geloof. Anders waren ze geen moslim. Als ze spijt hadden, zouden ze nu wel luisteren, en geen moslim meer zijn.
  J: 'Daarin zijn we wel gegroeid. In onze nieuwe serie zijn we minder uit op confrontaties en discussies en zijn we meer op zoek naar gesprekken en overeenkomsten.'

Een gore leugen. Zie het voorgaande.
    Eigenlijk is het ze niet te verwijten: wie de zaak van de islam uitdraagt, en dat is het enige dat ze doen, kan niets anders dan goor liegen. De zaak van de islam is pure stompzinnigheid en kwaadaardigheid. Dat is over de hele wereld zichtbaar. Syrië, Iran, Jemen, enzovoort.
    Ha, een bijzonder geinige aanvulling. De dames hadden een lumineus idee: laten we, na de gigantische afgang met Hans Teeuwen, het nu eens met Geert Wilders proberen - hier is het verslag (GeenStijl.nl, 12-12-2016, door Spartacus uitleg of detail ): 
  Video. NL vindt Wilders een weigerambtenaar... Ten eerste voor de volledigheid even hier het gehele fragment, waar Dion Graus de vermeende ondermensen joviaal tegemoet treedt en hen helpt met de vraag of ze Wilders te zien kunnen krijgen. Na de dames netjes een handje te geven luidt het "het werkt enkel averechts als ik me er mee ga bemoeien." Vervolgens geeft roze Rutger ze het advies om "vriendelijk en open, zoals jullie zijn gewoon," op Wilders af te stappen.

We hebben het filmpje meteen maar even gestart, en gestopt na 3 seconden. Zichtbaar zijn Geert Wilders en zijn entourage die de trap afdaalt, en tegemoet getreden wordt door een meute mediamensen, die kennelijk ties verwachte. Wat er te verwachte valt is zichtbaar rechts, één vanm de Meiden van Halal, en onder camera, net zichbaar, en tweede die Wilders gaat verrassen. Kijk goied, en je ziet dat Wilders haar op dit eigenste moment in de wmiezen heeft, die Meid van Hala met hoofddoek die hij natuurlijk kent, en natuurlijk ook al die draaiende caneria's heeft gezien, en naturlijk meteen weet wat er gaat volgen: één of andere provocatie. En hij moet instantaan belsuiten wat te dieon.
    Volgende scène:

Ruim voordat Wilders binnen bereik is, gaat de hand van Esmaa, wnat die is het, omhoog. Niet om iemand eeh nahd te geven wnat dan wacht tot hij binnen bereik is. En noiet om een hand te genve, wnat dan hangt je bovenarm nog alngd je lichaam. Die rechterarnm wordt in zijn geheel gestrekt als ze onmderweg is om een Hiyterlgroet te geven.
    Vo;lgenmde scène:

Nu is alles he;lemaal dudielijk:; provocatie! Kijk naar de open stand van de hand: om iemand anders in de handpalm te vatten, maar zo wijd mogelijk gespreid zodat de camera hem goed in beeld kan vatten. En zegt luidt: "Menéér Wilders, hállóóó!". Niveau: "Hallo, drol!".
    Wilders reageert:

En doet dat perfect: hij wendt zich af. Provocatie mislukt. Esmaa roept nog: "Hij geeft mij geen hand!".
    Vertoning afgelopen.
    Hier het verslag van GeenStijl:
  Ten eerste voor de volledigheid even hier het gehele fragment, waar Dion Graus de vermeende ondermensen joviaal tegemoet treedt en hen helpt met de vraag of ze Wilders te zien kunnen krijgen. Na de dames netjes een handje te geven luidt het "het werkt enkel averechts als ik me er mee ga bemoeien." Vervolgens geeft roze Rutger ze het advies om "vriendelijk en open, zoals jullie zijn gewoon," op Wilders af te stappen. En exact dat lukte dus niet. "Meneer Wilders, hallo," wordt uitgesproken met een passief agressieve betuttelende vriendelijkheid die ademt dat juist jij Wilders niet als gelijkwaardig ziet, maar als een gevaarlijke en misleid circusdier met wie jij even op de foto wil.

Ja, ja die Meiden van Halal zijn als Moeders van Halal zijn echt zóóóó veel milder geworden ...
    Maar dan blijkt dus nog eens een keer: zelfs de meest milde en gematigde moslim is een levensgevaarlijk kooidier met wie je op geen enkele manier in interactie wil en al helemaal geen gesprek wilt aangaan van welke vorm dan ook, en die je het allerbest volledig moet negeren.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home