WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, creolen: presteren, intellectueel

Inleiding

Verschillen in presteren tussen etnieën zijn een bijzonder heet hangijzer, sinds de dominantie, al enkele decennia schrijvende 2018, van de ideologie van "De Gelijkheid der Culturen". Dit geldt exrta oor intelligentie, omdat het de meest zuiver meetbare menselijke (geestelijke) eigenschap is.

Ondanks dat taboe is de uitkomst van alle verzamelde onderzoeken naar intelligentie duidelijk: iedere wetenschapper geeft toe dat die een aanzienlijk verschil in IQ laten zien voor de zwarte etnie van minimaal 15 punten, zie bijvoorbeeld dit (volkskrant.nl, 25-09-2014, webblog, door Mark van Vugt, evolutionair psycholoog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam uitleg of detail ):
  Wat nou racisme. Sommige rassen zijn gewoon slimmer, of niet?

...    Psychologen die probeerden de bestaande verschillen tussen mensenrassen op de scores op de standaard IQ test (in Amerika levende Aziaten scoren gemiddeld 105, Europeanen 100, en Afrikanen tussen de 85 en 90 op een genormeerde IQ test) te verklaren in termen van genetische verschillen werden de mond gesnoerd. De standaard tegenwerping was altijd dat verschillen in IQ binnen een populatie groter waren dan verschillen tussen populaties. Dat is uiteraard waar, maar er bestaan dus wel degelijk verschillen tussen populaties op aarde.

... en de globale resultaten hier . De bezwaren ertegen zijn uitsluitend gebaseerd op het eerder genoemde gelijkheidsprincipe.

Tegen directe metingen kan wel ingebracht worden de vraag wat ze in de praktijk betekenen. Daarom de verzameling hier, bestaande uit gegevens uit de praktijk die niet vergaard zijn in het kader van intelligentie, zoals de aanwezigheid van zwarten in technische hobby's, op techniek-beurzen, in schaaktoernooien, en dergelijke. En alle natuurwetenschappelijke en andere meer cognitieve opleidingen.

Dit laatste aantonende het grote belang van deze zaak voor maatschappelijke discussies zoals die over werkloosheid en arbeidsdiscriminatie, gezien het feit de arbeidseisen in de westerse maatschappij steeds cognitiever worden.

Gegevens

"Er bestaan geen verschillen tussen culturen en etnieën die in verband kunnen gebracht worden met termen als 'presteren' ", volgens de culturele antropologie, het multiculturalisme en de politieke-correctheid. Een uitspraak die volstrekt in tegenstelling is tot het idee van evolutie, wat volgens alle wetenschappelijk denkende mensen ook van toepassing is op de menselijke sociologie. En in tegenspraak met alle bekende globale gegevens  .

Nu is er op dit punt ook een betoog mogelijk dat het principieel niet deugt om over dit soort verschillen te praten. Hier is de weerlegging van dat argument (de Volkskrant, 29-08-2015, door Haro Kraak):

  Met de blanke billen bloot

Even geen cabaret maar Popstukken. Met deze bluesy nieuweling - nee, geen kleinkunstmuziek! - gaat Hans Teeuwen morgen op tournee. Vandaag presenteert hij ons zijn muzikale en andere helden.
...
1. Muziek: The Rolling Stones
'In de jaren zestig was er een niche van Engelse jongetjes die enorm geporteerd waren van de Amerikaanse bluesmuziek en op een elitaire manier elkaar infecteerden. Ze gingen de blues luisteren, naspelen en later zelf maken. En The Rolling Stones is het bandje dat dat het beste heeft gedaan en zelf iets aan de blues heeft toegevoegd. Ze begonnen als coverbandje Chuck Berry, Howlin' Wolf en Muddy Waters te spelen en ontwikkelden gaandeweg een eigen geluid.
    'De beste periode van The Stones is toen Mick Taylor meespeelde. Vanaf 1969 tot 1974, vooral de platen: Sticky Fingers, Let it Bleed, Exile to Main Street. Taylor was een heel goede bluesgitarist. Als blanke is dat knap. Een eenvoudige bluesriff spelen is technisch gezien makkelijk, maar om het precies in de juiste cadans te spelen is moeilijk, met het juiste gevoel, zoals zwarte muzikanten dat van nature kunnen, als ademhalen. Je kunt dat nog zo goed imiteren, maar toch hoor je of het een blanke of zwarte muzikant is. Zelfs Eric Clapton is geen B.B. King.    ...

Vanaf 'Taylor' direct te vertalen in:
  Taylor was een heel goede natuurkundige. Als zwarte is dat knap. Een eenvoudige redenatie spelen is technisch gezien makkelijk, maar om het precies op de juiste logische manier te doen is moeilijk, met de juiste intuïtie, zoals blnake natuurkundigen dat van nature kunnen, als ademhalen. Je kunt dat nog zo goed imiteren, maar toch merk je of het door een blanke of zwarte natuurkudige gedaan of gezged wordt. Zelfs Neil deGrasse Tyson uitleg of detail is geen Erwin Schrödinger.

En hierin is geen draad verschil ten opzichte van het muziek-verhaal. En er zijn eindeloos veel van dit soort muziek verhalen - over negers die beter "swingen".
    Ten bewijze van de juistheid van de analogie, dat wil zeggen: het bestaan van culturele vrschillen op andere vlakken naast muziek ook inhoudende intellectuele prestaties, hier een aantal bewijzen verzameld met de meest wetenschappelijke methode denkbaar: uit onafhankelijke gegevens oftewel data mining , met behulp van de internet-zoekmachine, en gebruik makende van gereedschap dat die verschillen op onmiskenbare en volkomen controleerbare wijze laat zien: met beelden.
    En de derde wetenschappelijke methode gebruikt om fouten te elimineren, is die van de vergelijking: er wordt niet gekeken naar één zoekresultaat, maar naar de verschillen tussen twee die in de relevante factor verschillen.
    En als vierde gereedschap voor dit speciale geval waarin rassenvooroordeel uitgesloten moet worden, zijn de eerste voorbeelden gekozen uit het maatschappelijke gebied van de Amerikaanse professionele sport, omdat daar één en slechts één ding telt: winnen (op plaats twee, drie, vier, vijf en zes staat ook "winnen"). Ze kennen zelfs geen "gelijk spel". Als ze de duivel of mongolen kunnen inzetten zullen ze het doen, als het maar leidt tot winst. Oftewel: er is totaal geen rassenvoorkeur.
    Het eerste voorbeeld komt uit American Football, een sterk atletische sport:

De "linebacker" waarop gezocht is, is een verdediger waarvoor kracht belangrijk is.
    Het tweede voorbeeld:

De "wide receiver" is een aanvaller die de hoge bal moet vangen en scoren op snelheid.
    Maar American football heeft ook een positie waarop tactisch en strategisch inzicht essentieel is. De man die de bal verdeelt aan de rest van het team. Een man ook die lijnen uitzet. Oog heeft voor wat er gebeurd is zodat hij zijn tactiek kan aanpassen. Die positie heet quarterback:

Let alleen nog even op het zoekvenster. Er staat niet "white quarterback".
    De plaatjes spreken voor: op de atletische posities vindt je vrijwel uitsluitend zwarten - op de Amerikaanse bevolking als geheel vormen ze een zevende deel. Op de positie die meer organisatorische en intellectuele capacitieten inhoudt, vindt je een ruime portie blanken.
    Een tweede vergelijking waarin de verschilfactor versterkt is. Dat wil zeggen: een atletische sport wordt vergeleken met een intellectuele sport. Voor de atletisch sport is, ter vermindering van de mogelijkheid van voorinstelling, een andere sport gekozen, NBA basketbal. "NBA" staat voor de professionele Amerikaanse basketbalcompetitie: de lange mannen. Hier zijn ze:

De spelers zijn bijna allemaal zwart.
    De keuze van de intellectuele sport is voor de hand liggend:

Inderdaad: schaakspelers.
    Dus versterk de verschilfactor van intellectele vereiste, en je ziet een versterkt verschil in representatie tussen blank en zwart.
    Overigens hebben de creolen wel een keer een goede damspeler voorgebracht, een nog abstractere sport - een Senegalees genaamd Baba Sy uitleg of detail (1935-1978; Wikipedia). Het kán dus wel - het gebeurt alleen niet (oftewel: dusdanig weinig dat je het "niet" kan noemen).

Het idee dat dit allemaal beperkt zou zijn tot het maatschappelijke veld van de sport, is natuurlijk volstrekt absurd. Als bewijs darvan een voorbeeld uit een maatschappelijk veld waar evenzeer als bij sport geldt dat alleen prestaties tellen, namelijk de wereld van de ICT, en met name die van het programmeren. Als porgrammeur hoef je zelfs, strikt genomen, nooit lijfelijk op je werk te verschijnen (veel programmeerwerk wordt tegenwoordig gedaan in India) en je kan je indien gewenst als persoon verbergen op vele maneieren. Als je maar je programmeerwerk inlevert bij je baas of opdrachtgever.
    En de meest gewilde en meest op prestatie-gerichte baas is Google. Het bedrijf. En Google kijkt dus ook slechts naar één en slechts één ding: hoe goed kan je programmeren? Hier is het resultaat (Trouw.nl, 29-05-2014, AP):

  Slechts 2 procent van Google's werknemers is donker

Het overgrote deel van de mensen die bij Google werken is mannelijk en blank. Slechts 2 procent is donker, 3 procent hispanic en 30 procent vrouw. "We zijn nog niet waar we willen zijn als het aankomt op diversiteit van onze werknemers", schrijft Google's vice-voorzitter Laszlo Bock in een reactie op zijn blog.


Op verzoek van de Amerikaanse Commissie voor Gelijke Kansen voor Werknemers werd de samenstelling van het personeelsbestand van verschillende bedrijven in kaart gebracht. ...
    De samenstelling van Google's werkgenemersbestand is redelijk exemplarisch voor de gehele technische sector. Ongeveer zeven procent van de mensen die werkzaam zijn in Silicon Valley is donker of latino. ...

En dat wil niet zeggen dat ze het niet proberen:
  Volgens Bock is Google wel actief bezig om meer vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond te werven. Het bedrijf heeft al meer dan 40 miljoen dollar gedoneerd aan organisaties die vrouwen opleiden in de computerbranche. Bovendien werken ze samen met universiteiten waarop meer gekleurde studenten zitten.

Oftewel: ze kunnen het gewoon niet. Zie boven. Commentaar uit die hoek:
  Predikant Jesse Jackson lanceerde eerder dit jaar een campagne voor meer diversificatie in de technologische sector en Silicon Valley. Hij noemde de actie van Google 'een dappere stap in de juiste richting en we moedigen andere bedrijven aan om Google's voorbeeld te volgen'. "De technologische sector heeft eerder bewezen de meest complexe problemen te kunnen oplossen en dit is een zeer complex probleem. Maar als we er samen de schouders onder zetten kunnen we dit ook oplossen".

Het is niet een tiende zo gecompliceerd als het percentage negers in gevangenissen terugbrengen naar evenredigheid, of het percentage weglopende vaders in de enkele cijfers krijgen uitleg of detail . Eerst moeten die eerste twee dingen goedkomen, en dan pas kan je aan die Google-baantjes gaan denken.
    Overigens: pas later kwam in de geest van de redactie het volgende op: hier zijn de Aziaten volstrekt afwezig. Misschien is het oorspronkelijke rapport, maar niet in ieder geval niet deze Nederlandse weergave. De reden daarvan is volkomen duidelijk: Aziaten doen het wél goed - bij Google. En de rest van de ICT. En het noemen van het goed-doen van Aziaten, toont onmiddellijk aan dat het slecht-doen van creolen en latino's niets met discriminatie door blanken te maken heeft. Het weglaten van de o zo relevante Aziatische cijfers toont aan dat als er in dit geval en in dit bericht sprake is van racisme, het anti-blank racisme is.
    De conclusie heeft zichzelf al geschreven: op het vlak van intellectueel presteren scoren creolen laag. Ongetwijfeld de hoofdreden dat ze op het vlak van het vinden van werk in de huidige moderne maatschappij ook zo laag scoren: de steeds hogere wordende inhoudelijke eisen kunnen ze niet aan voldoen.

Soms uit het zich op absurde manieren. Het halfgevoelde besef van de achterstand leidt tot gedrag dat de achterstand bevestigt (Volkskrant.nl, 24-09-2015):
  'We zijn allemaal apen'

In Zuid-Afrika is een rel uitgebroken naar aanleiding van de ontdekking van een nieuwe menselijke voorouder. Vooraanstaande Zuid-Afrikanen, gesteund door de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken, zien de ontdekking als onderdeel van een racistische theorie die bedoeld is om Afrikanen als 'subhuman' te beschouwen. Het gaat om de ontdekking van botten van Homo Naledi die twee weken geleden werden gepresenteerd. Zwelinzima Vavi, voormalig secretaris-generaal van de machtige vakbond Cosatu en trouwe steunpilaar van het regerende African National Congress (ANC) twitterde zijn 300 duizend volgers dat hij er klaar mee was weer eens aap of nakomeling van een aap te worden genoemd. ...

Dat doet denken aan de grap van Petrus en de schaakmeester. Petrus ging terug naar Aarde om mensen te troosten. Na al vele gevallen geholpen te hebben met troostende woorden, zag Petrus een huilende man op een bankje in een park. "Wat is er mis, beste man?" "Nou, ik ben schaaakmeester en ik heb mijn partij verloren" Waarop Petrus zich naast hem vleidde, en meeschreidde.

Intelligentie bestaat natuurlijk niet alleen uit kunnen rekenen. Ook in IQ-tests komt een veelvoud aan soorten tests voor, minstens de helft van de verbale soort. Iets waar nerds zoals programmeurs niet in uitblinken. Dus zou je verwachten dat gekleurden en met name creolen op dit vlak relatief beter zouden scoren. Ook hier weer een praktijkmeting (DeCorrespondent.nl, 21-10-2015, door Karel Smouter - Correspondent Migratie, Religie & Mensenrechten uitleg of detail

  We willen De Correspondent diverser maken. Helpen jullie mee?

Wij werken op een 100 procent witte redactie in een stad waar 35 procent van de mensen dat niet is. Dat laatste geldt ook voor 12 procent van de gehele Nederlandse bevolking. En dat kan natuurlijk niet. Daarom zijn we begonnen met het scouten van talent. Zoeken jullie mee?

De Correspondent is een webpublicatie. Opgericht door Rob Wijnberg toen deze bij nrc.next ontslgen werd als hoofdredacteur. Rob Wijnberg is van Joodse huize en overeenkomstig uiterst tot rabiaat politiek-correct - zijn eerste team medewerkers en/of sympathisanten bevatte Femke Halsema en Arnon Grunbrg - de linksige politiek-correcte SS dus.
    Het idee dat die op enigerlei wijze gekleurden zouden discrimineren is totaal absurd. Zoals al uit de kop van dit artikel blijkt: er is sprake van het tegenovergestelde. Verderop bevestigd:
  We zeiden dingen als: juist het feit dat wij geen verschil tussen mensen zien, bewijst dat uitsluiting op basis van afkomst bij ons tot het verleden behoort.
    Inmiddels vinden we dat niet meer. We kunnen daarover natuurlijk onze spijt betuigen en het daarbij laten.

Oftewel: we wilden graag gekleurden in dienst nemen, maar er was niemand die geschikt was. Ook weer bevestigd door het volgende:
  Nu is een veelgehoord argument tegen diversiteitsbeleid dat je mensen niet zou moeten kiezen op grond van hun achtergrond of afkomst, maar op grond van hun kwaliteiten.
   ... maar voor ons geldt: iemands achtergrond, afkomst en wereldbeeld is een kwaliteit.

Het kan nauwelijks directer gezegd worden: het hebben van kleur telt mee in de gesciktheid voor het vervullen van een functie.
    Discriminatie.
    Racisme.
    Voor zo'n absurde wending moet een sterke drijfveer bestaan. Hier is die drijfveer:
  In totaal 12 procent van de Nederlanders is Nederlander van kleur. Op Nederlandse nieuwsredacties is dat 3 procent. En bij ons ligt dat percentage op 0.

Oftewel: het percentage gekleurden neemt af precies volgens de trend waarmee het intellectuele niveau van het verbale werk toeneemt. Op nieuwsredacties ligt dat al hoger dan bij algemeen schrijfwerk, en De Correspondent zegt expliciet zich te willen onderscheiden door het intellectuele gehalte van hun bijdrage aan het maatschappelijke debat - het was de kernboodschap bij haar oprichting.
    En ongewild bevestigen ze het nog een keer in dit artikel:
  Vandaag publiceren wij voor uit het essay Nederland mijn vaderland van Zihni Özdil.

Zihni Özdil is columnist bij het NRC en (was) regelmatig bijdrager bij Joop.nl.
  Eerder publiceerden we een opiniestuk van publiciste Nadia Ezzeroili

Nadia Ezzeroili was regelmatig bijdrager bij de Volkskrant, en is nu verslaggever bij de Volkskrant.
  We ...  vroegen oud-politicus Tofik Dibi witte Nederlanders inzicht te geven ...

Tofik Dibi schijft regelmatig in allerlei publicaties, onder andere bij Joop.nl, en komt ook met enige regelmaat op televisie.
  We ... lieten onderzoeksjournalist Hind Fraihi de opkomst van

Hind Fraihi woont in België, en publiceert in Belgische kranten.
    Oftwel: alle genoemden wonende in Nederland die in aanmerking komen, doen al wat in de media, en daar waar uit nood overgestapt is op een naburig land, is dat ook al het geval.
    Conclusie: het vat is leeggeschraapt.
    Er is niks meer.
    Het vat is leeg.
    Op.
    Flits! Oh jee: dit zijn allemaal moslims en op deze plek gaat het over creolen ...
    Tja ... Daar had De Correspondent kennelijk ook nog veel meer moeite mee. Hier is de enige genoemde naam:
  Ondertussen voerde Lex Bohlmeijer podcastgesprekken met ... zoals ... en Mitchell Esajas.

En Mitchell Esajas uitleg of detail kennen we ook allang van Joop.nl uitleg of detail en opiniestukken in de Volkskrant.
    Ook op het verbale intellectuele vlak geldt dus: moslims scoren al bedroevend, en creolen nog slechter.

Een kras voorbeeld. In Zuid-Afrika zijn al enige decennia de zwarten de baas, in een land dat met afstand het rijkst is van heel Afrkia, omdat het het langst door witten is geregeerd. Met wat ze van de witten geleerd hebben zou je zeggen dat ze inmiddels zelf hun eigen onderwijs konden organiseren. Nee, natuurlijk (de Volkskrant, 01-12-2015, van correspondent Kees Broere):
  Afrikaans verstomt in Stellenbosch

Zwarte studenten aan de universiteit van Stellenbosch, vroeger het bolwerk van de blanke Afrikaners, eisen les in het Engels. ...


... Stellenbosch. Deze plaats, vernoemd naar gouverneur Simon van der Stel, gold lange tijd als 'een centrale pilaar van het Afrikaner leven'. Op wijnboerderijen als die van Tassenberg en Zonnebloem; in de Dorpstraat; in 'Oom Samie se winkel'; ...
    Het Afrikaans, de taal van vooral Nederlandse kolonialen en van 'kleurlingen' (hun nazaten uit gemengde en vaak heimelijke relaties) is de taal van een minderheid, van nog geen 14 procent van de Zuid-Afrikaanse bevolking. ... In Stellenbosch ... op de universiteit worden de colleges in het Afrikaans gegeven. Terwijl inmiddels eenderde van de studenten niet met die taal is opgegroeid.    ...

Die universiteit is een goede universiteit:
  ... de Universiteit van Stellenbosch, de leerschool voor veel ongenaakbare politici uit die slechte blanke tijd.

Vandaar dat die zwarten er naartoe willen - zelf kunnen ze dat soort dingen dus niet organiseren. Blijkt voor de zoveelste keer. Anders ga je niet naar een universiteit van de gehate witten die Afrikaans spreken.
    Oftewel: je zou dit ook bij Creolen, sociaal presteren uitleg of detail kunnnen platsten.

Oké, stel het volgende: "Zwarten zijn even leergierig als blanken".  Stel vervolgens: "Zwarten worden geremd in hun leren door de blanken en hun instituties" . Dan luidt de conclusie: "De blanken houden de zwarten dom en achterstandig". Maar een andere conclusie luidt: "Stel volkomen en gratis onderwijs beschikbaar aan iedereen - dan maken zwarten daar veel meer gebruik van dan blanken". Hier is de werkelijkheid (de Volkskrant, 05-12-2015):

  Wetenschapsnieuws

Minder letsel, driehoorns en gratis les voor rijken

...
Rijker, leergieriger

Amerikanen uit rijke buurten met hoogopgeleide bewoners nemen het vaakst deel aan gratis onlinecursussen, zogeheten MOOCs. Dat concluderen Harvard-onderzoekers in het vakblad Science. Ze keken naar 164 duizend deelnemers aan MOOCs van twee universiteiten. De resultaten zijn opvallend: van gratis MOOCs wordt verwacht dat ze gelijke kansen op onderwijs bieden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in rijkere buurten vaker deelnemen aan zo'n cursus dan mensen uit armere buurten. Ook het opleidingsniveau van de buurt speelt een rol. Deelname neemt toe als buurtbewoners langer hebben gestudeerd. Studenten van hoge afkomst hebben een grotere kans om een cursus succesvol af te ronden.

Natuurlijk staat hier geen etnie bij (het is Amerika), maar dat kan iedereen voor zichzelf invullen: "rijken" = "blanken", "rijkere buurten" = "blanke buurten" en "armere buurten" = "zwarte buurten". De waarneming luidt dan vertaald: "Zwarten nemen minder deel aan open en gratis onderwijs dan blanken". 
    Waar direct uit volgt: "Zwarten zijn niet armer dan blanken omdat ze onderdrukt worden door blanken, maar omdat ze minder leergierig zijn dan blanken".
    Waar volgens de psychologie uit volgt ("Je vindt leuker waar je goed in bent, vice versa en gespiegeld"): "Zwarten leren minder goed dan blanken".

Bij het volgende was het 50-50 of het nu bij "intellectueel" of bij "sociaal" moet. Eerst maar dus het stuk (Joop.nl, 27-12-2015. uitleg of detail ):

  Boekverbranding op de Dam om 'neger'-citaat Prem

Video: verhalenbundel 'Surinamers in de Polder' opgetekend door Harry van Bommel (SP) publiekelijk verbrand


Het boek 'Surinamers in de polder' waarin Harry van Bommel vijftien bekende Surinaamse Nederlanders aan het woord laat over 'hun komst naar Nederland, hun persoonlijke ervaringen en hun visie op Nederland' is vandaag in vlammen opgegaan. Het Comité 'Een waardig standbeeld voor Anton de Kom' had de boekverbranding op De Dam in Amsterdam georganiseerd uit protest tegen het gebruik van het woord 'neger' dat in de bijdrage van Prem Radhakishun voorkomt.   ...

Bij het originele artikel staat een filmpje, dat je onmiddellijk doet denken in een straattheater van een zwakzinnigeninstituut terecht gekomen te zijn. En wat betreft de gekozen zaak is zelfs Joop.nl kritisch:
  Een boekverbranding is op zich natuurlijk al een potsierlijk en bizar protest, maar daarnaast is de keuze voor dit boek op basis van de inhoud opmerkelijk te noemen. Zo vertelt Jetty Mathurin in de bundel waarom ze bang geworden is voor de Nederlandse politie na de dood van Mitch Henriquez en pleit Humberto Tan voor meer solidariteit met Syrische vluchtelingen.

Uitstekende redenen om dat boek te verbranden, maar daarvan zullen de zwakzinnigen ook weer het tegendeel vinden.
    Al met al van een niveau van slimheid dat ruim onder de 80 steekt.
    Overigens is inmiddels duidelijk geworden dat die Henriquez vooral is omgekomen doordat hij veel te dik was, door het lint ging, en is blijven worstelen tegen de politie. Ook allemaal heel erg slim ...
    Bij wat archiefwerk kwam toevalligerwijs nog een filmpje langs - hier is de link uitleg of detail .
Negers demonstreren in Amsterdam tegen Zwarte Piet, en het is een mongolentheater van nog ernstiger soort (met excuses aan alle leden van het Mongoolse volk, iedereen van mongoloïde afstammning, en iedereen met het syndroom van Down). Negers die gaan staan demonstreren, dat wil zeggen "aandacht opeisen in de openbaarheid", en dan tegen de journalist brullen "Heb niet lef om mij te filmen!" uitleg of detail . En let ook op de negers die een foto maken van de filmende journalist, alsof deze iets fouts doet.  Ook zichtbaar: een negermevrouw die later beweert mishandeld te zijn door politie, terwijl glashelder zichtbaar is dat dat niet het geval is.
    Gemiddelde niveau: beneden de 80.

En daar is weer zo'n volkomen objectieve graadmeter, zijnde een geval van data-mining uitleg of detail : de gegevens zijn verzameld voor een volstrekt etnisch irrelevant doel. Hier zijn die gegevens (de Volkskrant, 06-01-2016, van verslaggever Peter van Ammelrooy):

  Megabeurs vol technische snufjes

Goedkoper, slimmer en alles registrerend: dat zijn de trends die zich aftekenen in de nieuwste gadgets die deze week in Las Vegas worden getoond op de CES, 's werelds grootste gadgetbeurs.


... De nieuwste elektronische snufjes zijn niet gewoon 'smart' meer. Ze zijn reuzeslim. De CES in Las Vegas, de grootste beurs voor consumentenelektronica die vandaag begint, laat zien hoe de digitale wereld steeds meer vervlochten raakt met ons fysieke bestaan. Sensoren leggen steeds meer aspecten van het dagelijkse bestaan vast. ...

Dus het gaat over het voorfront der techniek. En hier is de creoolse score:

Hier al zichtbaar, maar nog beter op de originele foto: de creoolse score is nul. Trouwens: de hele "diverse" score is 1, voor zover zichtbaar: midden een persoon met een Joods keppeltje.
    Deze extreme score komt tot stand omdat er twee factoren in het spel zijn: ten eerste de hier relevante, de intellectuele. En ten tweede: de "handwerk"-factor - het "handwerk" hier staande voor "zelf in elkaar knutselen" en dergelijke. Het hobbywerk waar je ook al nauwelijks een niet-westers gezicht ziet. Neem de eerste score "ruim" vanaf het Google-resultaat op 5 procent. En de tweede daar gelijk aan. Dan is de gezamenlijke score (vermenigvuldigen!): 0,25 procent. Ongeveer de score die je ziet in de foto.

Een meer indirecte (de Volkskrant, 27-02-2016, door Michael Persson):

  De woede klinkt door in de zwarte stem

Het zuiden is aan zet bij de Amerikaanse voorverkiezingen. South Carolina stemt vandaag, Tennessee, Georgia, Alabama en Arkansas dinsdag. ...


De witte macht zit overal, volgens de zwarte machtelozen van Amerika. ...
     'We draaien al generaties in een cirkel en we komen er nooit meer uit', zegt James LeGrand...
    Dorothy Scott ... merkte toen ook hoe groot de afstand is tussen de politie (voor 80 procent wit) en de zwarte gemeenschap. 'Ze kwamen hier bij ons langs, om te overleggen hoe ze zich met de gemeenschap konden verzoenen. Ze kwamen met een foto aanzetten waarop een witte politieman een zwarte jongen omhelst. Maar die jongen was 8 jaar. Ik zei: daar mag je onze kinderen niet voor gebruiken. Ga maar op zoek naar zo'n zelfde foto, maar dan met een 18-jarige. Konden ze niet vinden. Ze hadden geen foto van vriendelijke interactie met een jonge zwarte man.'    ...

Vraag: Wat is het verschil tussen een 8-jarige en 18-jarige? Antwoord: de schooltijd. Tussen  8 en 18 is het zwarte kind er achter gekomen dat het niet (zo) goed mee kan komen op school, dat dat grotendeels zijn maatchappelijke carriëre bepaalt, en dus rancuneus, of wrokkig, of haatdragend of gewelddadig geworden, of combinaties hiervan. Uitzonderingen: de meiden die hun leven vullen met het krijgen van kinderen op hun zestiende, en getalendeerden in sport of muziek.
     De vermoedelijke uitkomst bij gelijkblijvende trends, dat wil mede zggen: het liegen dat het niets met het zwarte presteren te maken heeft:
  'We draaien al generaties in een cirkel en we komen er nooit meer uit', zegt James LeGrand, ... LeGrand: 'Kijk naar ze... kijk hoe ze op en neer lopen. Niemand hier gaat nog ergens heen.'
    'We zijn op weg naar een burgeroorlog', zegt daarentegen Nyah (27), een studente verpleegkunde, met neuspiercing en in camouflagejack, een paar blokken verder ... Ze vertrouwt niets en niemand. 'Het onderwijs houdt ons dom. Medicijnen maken ons ziek. Van onze jongens maken ze meisjes. De witte klasse doet alles om ons klein te houden. Ik wil de Black Panthers terug.'

"Ik geloof dat OJ Simpson onschuldig is uitleg of detail en wil een burgeroorlog".

Nog eens eentje uit een stroom soortgelijke berichten over de verhoogde werkloosheid onder allochtonen, met name zwarten (de Volkskrant, 19-03-2016, door Jonathan Witteman en Gidi Pols

  Slag om de slimmeriken

Nu de economie weer aantrekt, zitten veel werkgevers te springen om extra krachten. Vooral bèta's zijn gezocht. Hoe krap is de arbeidsmarkt echt?

... zo is het mechatronicabedrijf Demcon dezer dagen soms noodgedwongen aan het tijdrekken. Het duurt dan net iets langer dan normaal voordat klanten een offerte krijgen of voordat de 'Willie Wortelfabriek' uit Enschede ze terugbelt om een afspraak te maken, vertelt Demcon-baas Dennis Schipper over zijn vertragingstactieken. ...
     Waarom de uitvinder van aspergeoogstrobots, metaalprinters en infuusvloeistofverwarmers de boel traineert? Omdat Demcon kampt met een tekort aan personeel. ...
    Demcon is lang niet het enige bedrijf dat moeite heeft nieuw personeel te vinden. Nederland telde begin dit jaar 143 duizend vacatures, het hoogste aantal in bijna zeven jaar. De vacaturegraad - het aantal vacatures per duizend banen - kruipt in de ict, de zakelijke dienstverlening en sommige andere sectoren langzaam richting het niveau van voor de crisis. Nu de economie aantrekt, zitten veel werkgevers te springen om programmeurs, cnc-verspaners, procestechnologen, accountants, computerbeveiligers, lassers, koks en timmermannen.    ...

Die kop is bijzonder leuk: in Nederland is men druk op zoek naar slimmeriken, en  allochtonen en met name negers hebben het extra moeilijk om een baan vinden. Met name de volgende banen: programmeurs, cnc-verspaners, procestechnologen, accountants, computerbeveiligers, lassers, koks en timmermannen. Banen waarvoor je slim moet zijn (en moet willen werken). Conclusie: allochtonen met name negers zijn dom (en willen niet werken). Gemiddeld over groepen, dit hè, allemaal.

Weer naar Amerika (de Volkskrant, 04-05-2016, column door Michael Persson):

  Testobsessie

De afstand tussen haves en havenots is in Brooklyn slechts een paar blokken. Maar het is de afstand tussen twee verschillende uitgangsposities. Hier beginnen twee lijnen die elkaar nooit meer raken. Bij PS321, de ene basisschool in Park Slope, zie je deze woensdagochtend vooral witte kinderen uit de kleuterklas hand in hand naar het park lopen om de boom te tekenen die zij volgen door de seizoenen heen. Zo'n school is het. Een paar honderd meter verderop, bij PS282, in het armere deel van Park Slope, hangen de plantjes in de moestuin slap en spelen de vooral zwarte kinderen met een lekke voetbal. Zo'n school is het.   ...

Even een paar aanpassingen:
  Bij PS321 ... zie je deze woensdagochtend vooral witte kinderen uit de kleuterklas hand in hand naar het park lopen om de boom te tekenen die zij volgen door de seizoenen heen. Zulke kinderen zijn het. Een paar honderd meter verderop, bij PS282, ... spelen de vooral zwarte kinderen met een lekke voetbal. Zulke kinderen zijn het.

Intellectueel geneigde kinderen versus fysiek geneigde kinderen. Het resultaat:
  Bij de ene school haalt 80 procent van de kinderen een voldoende bij de staatstesten voor taal en rekenen, bij de andere 25 procent.

En zo gaat het vanaf dat punt verder in de maatschappelijke carrière.
    Hier is een wetenschappelijk volledig onverantwoordde. Televisie. Amerkaans. "Tacky" oftewel letterlijk "kleverig". Het programma heet "Hardcore Pawn" uitleg of detail (Wikipedia!), gaande over een pandjeshuis, "American Jewelery and Loan", staande in een zwarte wijk. De zaak wordt gerund door een familie die redelijk dicht benaderd wat door foute mensen omschreven zou worden als "white trash". Ze zijn een toppunt van intellegentie en beschaving ten opzichte het gemiddelde van hun vrijwel exclusief zwarte clièntele. Die komen in zulke grote getale, dat het wel statistisch significant moet zijn.

Maar hoe kan je objectiever erchter komen hoe het zit met het achterblijvende intellectuel presteren van creolen als dat het uit hun eigen mond (pen) komt. Twee gevallen direct na elkaar (Joop.nl, 01-07-2016, Charlene Hiwat-Kortstam - Hoofdredacteur Ethnics.nl uitleg of detail ):
  Keti Koti: Wat 153 jaar vrijheid zou moeten betekenen

Nederland krijgt ieder jaar de kans om haar verantwoordelijkheid te nemen, maar laat het ieder jaar aan zich voorbij gaan

Hoe bijzonder iets als vrijheid is, wordt duidelijk zodra ik me realiseer dat we dat nog steeds niet volledig zijn. Echt vrij bedoel ik dan. De fysieke ketenen hebben plaatsgemaakt voor sociale en maatschappelijke ketenen ...

Oftewel: radicale rel-activist. En wat schrijft die over het intellectuele presteren van creolen in Nederland
  Vrijheid zou moeten betekenen dat er gelijke kansen zijn op het gebied van scholing ...

Oftwel: ze constateert dat creolen niet mee kunnen komen in het onderwijs.
    En hier de tweede (de Volkskrant, 01-07-2016, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel):

  Veel rumoer rond 2 minuten stilte

Voetballer Seedorf moet de betogers in het Amsterdamse Oosterpark kalmeren. Niet iedereen is het eens met de tweedeling tussen herdenken en vieren van slavernij en bevrijding.

... het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). ...
    De desinteresse van Nederland voor de koloniale misstanden steekt veel nabestaanden van slaven in het koninkrijk. 'Op scholen wordt er amper aandacht aan besteed', zegt voorzitter Atoin Deul van het NiNsee. ...
    De organisatie wil de herdenking ook gebruiken om aandacht te vragen voor het racisme van nu. 'Raciale vooroordelen en structuren zijn springlevend in onze huidige maatschappij', concludeert het NiNsee. '... achterstelling in het onderwijs en andere vormen van institutioneel racisme, ...

Oftewel: hij constateert dat creolen kunnen niet meekomen in het onderwijs.

Hetgeen ineens deed denken aan dit (Joop.nl, 28-03-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective uitleg of detail ):
  De universiteit is veel te wit

'Op de universiteit is iedereen wit', merkte Coen Bergman, een oud-UvA-student politicologie ... op ... Dat was ook de eerste indruk die ik kreeg tijdens mijn eerste collegedag op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens mijn studies Business Administration en Antropologie kwam het regelmatig voor dat ik de enige zwarte student in een overvolle collegezaal was.

Dus drie creolen constateren dat creolen niet mee kunnen komen in het onderwijs. In Nederland. In Nederland waar qua scholing niemand een strobreed in de weg wordt gelegd en op universiteiten er bevoordelingsprogramma's zijn.
    Kunnen we deze discussie sluiten en gewoon constateren dat creolen onderpresteren in de maatschappij omdat ze intellectueel niet mee kunnen komen ...?

Een ander liedje: "We krijgen geen kansen" ... (De Groene Amsterdammer, 14-07-2016, door Fiep van Bodegom en Thijs Kleinpaste):
  'Seize the moment'

Gloria Wekker, de Utrechtse hoogleraar die dit voorjaar met emeritaat ging en min of meer gelijktijdig haar boek White Innocence publiceerde ...
    ...De boekpresentatie van White Innocence vond eind mei plaats in een afgeladen Tropenmuseum in Amsterdam, waar de eerste exemplaren werden overhandigd aan Quinsy Gario, Job Cohen ...
     De beslssing om later in de Verenigde Staten te promoveren nam Wekker vooral vanwege het verschil tussen de promotiretrajecten in Nederland en de verneigde Saten. In Nederland was er geen aanbod of expertise beschikbaar om Wekkers gewenste promotieonderzoek te begeleiden. Ze wilde zich verdiepen in de zwarte, oorspronkelijke uit Afrika afkomstige diaspora. Ze schreef beurzen in de Verenigde Staten aan, en werd prompt aangenomen bij alle drie de universiteiten waar ze zich had gemeld: Berkeley, UCLA en Howard University. ...
      Het is, merkt ze op, overigens nog steeds moeilijk in Nederland om ras te bestuderen op de manier die ze graag ziet: 'Als je ras wilt bestuderen, kun je beter naar Amerika gaan. Daar heeft het me nooit moeite gekost om aan fondsen te komen.' ...

Kansen bij de vleet, dus. In Amerika. In Nederland nog veel meer. Niet in bestuderen van racisme - dan kan je beter naar Amerika gaan ...

Bij de media blijft het maar drammen op de gelijkwaardigheid van negers (en moslims, natuurlijk). En de wrkleijkheid blijft nog naargeestiger terugdrammen (GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Zentgraaff uitleg of detail ):

  Zoek de Neger: introductieweek begonnen in LeidenWaar is Wally? En met Wally (opkliks voor groot) bedoelen we natuurlijk de diversities omdat het moet. Ook in Leiden is de introductieweek begonnen en het geheel is natuurlijk weer witter dan een bleke ijsbeer in de sneeuw. Hele cohorten blanke middle class middelbare scholiertjes beginnen vandaag aan de eerste dag van hun studerende leven.

Ach jee ...
    Een reageerder heeft de uitdaging op zich genomen. Het resultaat hier uitleg of detail . Nog wat aanvullend commentaar hier:
  Het hebben van zowel een redelijk IQ als enige inzet is wel gewenst op het WO.
De rest vul je zelf maar in.
Vogelbeest | 15-08-16

Waar mijn huis woont is het 'zoek de blanke'. Dat is inmiddels al jaren een spelletje onderweg naar de Achmhed Hoessein.
Botte Hork | 15-08-16

Maar de banen als tandarts, apotheker of raketgeleerde zijn al vergeven. Wat denken ze toch.
Normpje | 15-08-16

Black education don't matter.
Antitheïst | 15-08-16

In het centrum van Amsterdam op de UvA is op sommige faculteiten ook geen enkele neger of Moslim te vinden. In een stad waar de helft allochtoon of migrant is. Niet dat het uit maakt, want mensen zijn nou eenmaal verschillend. We moeten gewoon accepteren dat niet iedereen dezelfde rol in de samenleving heeft.
Tierelantijn | 15-08-16

En in de gevangenis is het zoek de blanke.
PrachtigeHorizon | 15-08-16

Ik zie wel een aantal gepigmenteerde medemensen, maar ik herken geen Qatkauwlandiërs, koranisten uit het rifgebergte en geen toekomstige hartchirurgen en Aleppothekers uit Koranistan. Ik zie ook wel een aantal gleufoog-meisjes.....
Uw Psychiater | 15-08-16 | 14:00

Of hij is nog op de Olympische Spelen. Negers kunnen hard hollen.
Piet Karbiet | 15-08-16

Zodra er een WO opleiding trompet spelen, katoen plukken of kip eten komt staan ze te dringen om zich aan te melden.
Prof. Pim Pam Pet | 15-08-16

Negerts studeren niet aan een universiteit. Daar zijn ze veel te goed/superieur voor.
McMarx | 15-08-16 | 14:22

Er zijn vast negers in Leiden, maar niet op zo'n vroeg uur.
Guido | 15-08-16

En tenslotte:
  Schakelen we even live over naar de UK:
14.385 professoren, 50 zijn zwart, waarvan 17 vrouw.
Er zijn 0 zwarte professoren in bèta studies.
Dit heeft NIETS met IQ te maken. Is zuivere discriminatie!!
Willianus Wortelus | 15-08-16 | 14:41

Tja ... dat krijg je ... Met zo veel racistische smerigheid in de media ... Met allemaal negers op baantjes die ze in de maatschappij niet hebben omdat ze het niet kunnen ...
    En, bijvoorbeeld op 15-08-2016, National Geographic Channel, een programma ("Genius") over de opbouw van het universum met als "middelpunt" Stephen Hawking en drie "studenten" die proefjes in het veld doen: één blanke of licht-getinte, één aziatische, en één creoolse.
    Hahahahahahahahahahhaha ... (En maak hier een holle versie van ...)
    Discovery Channel, 16-08-2016, "Man versus Nature:  een creoolse over chemie. Later nog eens een neger.
    Hahahahahahahahahahhaha ... (En maak hier een holle versie van ...)
    Oh, en dan hebben we het nog niet over die Neil Degrasse Tyson, neger, die minimaal de helft van de natuur- en sterrenkunde programma's presenteeert bij Discovery Channel.
    Hahahahahahahahahahhaha ... (En maak hier een holle versie van ...)
    En dan heb je ook nog die meer filosofische dingetjes aldaar gepresenteerd door Morgan Freeman. Neger-acteur.
    Hahahahahahahahahahhaha ... (En maak hier een holle versie van ...)
    Het haatzaai-rapport van haatzaaister Gloria Wekker over het zwrate intellectuele onderpresteren is uit. De Volkskrnat pakt uit met twee volle pagina's. Een inteview met de haatzaaister, en een beschrijving van diverse gegevens.
     Brullen van de lach!!!

De Volkskrant bewijst npg eens dat zwarten het niet kunnen.
     Dat gaat zo (de Volkskrant, 18-10-2016, door Kaya Bouma, Janny Groen):

  Hoe worden universiteiten minder wit?

Universiteiten zouden nog witte bolwerken zijn. De Universiteit van Amsterdam liet onderzoeken hoe het diverser kan en dat leidde tot felle discussies. Nu het rapport er is, reageert de commissievoorzitter.

Tussentitel: Er zijn grote verschillen in diversiteit op Nederlandse universiteiten. Hoe zijn die te verklaren ...?

Snapt u 'm al...? Nee, dan even wachten en nadenken ... Het gaat over alle universiteiten!
    Oké, hier gaat 'ie dan:
  Aan meer dan de helft van de universiteiten is minder dan 10 procent van de studenten van niet-westerse komaf. Dat blijkt uit cijfers die de commissie diversiteit van de Universiteit van Amsterdam naar buiten heeft gebracht. De commissie, in het leven geroepen om te onderzoeken hoe wit het UvA-bolwerk eigenlijk is, zette ook de cijfers van andere instellingen op een rij.
    Wat opvalt is dat diversiteit sterk verschilt. In Rotterdam is ruim één op de vijf studenten aan de universiteit van niet-westerse komaf. In Wageningen is dat er slechts één op de 25.

De reactie van de Volkskrant:
  Hoe dat kan, blijft gissen.

De oplossing:

Lastig lezen, dit. U kunt plaatje downloaden en in leesbaar formaat bekijken. Het gaat om de donkerblauwe balkjes. De uitkomst daarvan: alle lage getallen slaan op technische universiteiten.
    En nu is het dus heel simpel: er is natuurlijk geen enkel verschil qua toegankelijkheid tussen de universiteiten. Maar wel qua inhoudelijke eisen: hoe technischerr, hoe hoger de eisen. Uhhh ... De intellectuele eisen.
    Oftwel: waarom zijn er zo weinig zwarten aan de universiteiten? Antwoord; Omdat ze het intellectuele niveau niet aankunnen.
    Met nog een saillant detail: opvallend laagste is de Universiteit Wageningen. de vroegere Landbouw-hogeschool.
    Daarvoor geldt het intellectuele criterium wat minder. Maar een ander criterium des te meer: het platteland heeft de reputatie dat je er hard moet werken ... No young black farmer uitleg of detail
    Nognaals brullen van de lach.
    Oh ja: van de technische filialen scoort Delft nog het beste qua zwarten. Maar Delft heeft ook halve fopstudies als architectur en bedrijfskunde. Grote vakken, daar ...
    Nognaals brullen van de lach!!!

Op de Amerikaanse televsie is het absurdistische niveau van de zwarte overbevolking allang op een absurde manier overschreden. En het wordt steeds erger (de Volkskrant, 19-11-2016, door Gijs Hablous){

  Afscheid van de witte cast

Met een politiek correcte bril kijken naat tv-series is niet altijd even leuk. Maar laten kijkers en makers dat vooral wel doen.

En in het Joodse katern Vonk (chef: Kustaw Bessems uitleg of detail ) wordt hiervoor dus zelfs een aanbeveling geschreven, dus. Maar er stond, onbedachtzaam, ook dit:
  Het blijkt lastig om het goed te doen in series. Witte makers vormen nog altijd de overgrote meerderheid in de film- en tv-wereld.
    Neem Orange is the New Black, de Netflix-hit die alom is geprezen om de diverse cast. ...
    Toch vertaalt de diversiteit voor de camera zich nog niet in diversiteit achter de schermen. Het schrijversteam van Orange is the New Black bevat geen enkele zwarte scriptschrijver - en daarin is de serie geen uitzondering. ...

De simpele verklaring, daar waar er zo ontzettend de best wordt gedaan ze te promoten: ze kunnen het niet. En dit is niet "intellectueel" in de zin van "sommetjes",  maar "intellectueel" in de zin van woord-vaardigheden. En dergelijke. Ook daarin dus hetzelfde patroon.

En ook uit dat patroon, de Nederlandse versie (GeenStijl.nl, 21-11-16, door Pritt Stift uitleg of detail ):

  PIJNLIJK. GroenLinks kan geen neger vinden

Nee lieve mensen. Dit is niet het AIVD Dossier 'Stormfront', ook niet het smoelenboek van Pegida Polen en zelfs niet het lokale bestuur van de Stichting Sinterklaas Intocht Uithuizermeeden. Dit zijn de Veertig Nationale Uitverkorenen van diversiteitsdrammers GroenLinks die het moeten gaan doen tijdens TK2017, in maart volgend jaar. Inderdaad, dat ziet u goed. Hunnie zijn roomblankerder alsdan een bed asperges in een Afrikaander duinpan! Allemaal voor niets geweest, die zwarte scholen en die feestelijke openings van de Mandela-pleinen en Steve Biko-plantsoenen. ... 

Want ondanks die "gemengde scholen", "diverse scholen" en "brede scholen", lukt het maar niet de zwartjes tot presteren te krijgen ...

Kijk maar (Telegraaf.nl, 06-12-2016):

  Leerlingen minder goed in natuurwetenschappen

Nederlandse vijftienjarige leerlingen in het vmbo presteren minder goed op het gebied van natuurwetenschappen dan in 2012. Bij wiskunde zijn de prestaties in vwo, havo en vmbo gedaald. De leesvaardigheid van de leerlingen bleef wel op peil. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).    ...
    Het onderzoek van de OESO wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In totaal deden meer dan een half miljoen leerlingen mee aan het onderzoek.

De oorzaak volgens de onderzoekers:
  Volgens de onderzoekers beleven Nederlandse vijftienjarigen minder plezier aan het leren van natuurwetenschappen dan hun leeftijdgenoten in de OESO-landen.

De werkelijke oorzaak de allochtone instroom, naturlijk: de molsims zijn niet geïnteresserd in wtenschap vanwege hun geloof, en creolen kunnen het niet. Dus.

Een bijzonder grappige (de Volkskrant, 13-12-2016, ingezonden brief van Annelies Hartman):

  Zwarte neurochirurg

Waarom krijgt Trumps toekomstig kabinetslid Ben Carson de vermelding 'is een zwarte neurochirurg'? (Ten eerste, 12 december) Bij de overige kabinetsleden wordt toch ook niet vermeld dat zij blank zijn?

Brullen van de lach!!! Omdat het zo'n grote uitzondering is, mevrouw ... Beseft kennelijk zelfs de Volkskrant ...

Weer zo'n gevalletje dat in beide "presteren"-verzamelingen kan (de Volkskrant, 13-01-2017, door Kiza Magendane, is student politicologie en publicist):

  De politieke pijn van zwart Nederland

Geen enkele Afro-Nederlander staat bij de gevestigde politieke partijen op een verkiesbare plek

En meteen maar over naar een reactie:
  Diogenes - vrijdag 13 januari 12:54
Kamerlijsten controleren op de juiste kleur is racistisch en wellicht strafbaar. ...

Precies wat deze redactie ook al langere tijd dacht. Want neem de andere kant: een oproep tot meer blanke Kamerleden ... Het minste dat je kan verwachten is in een ritje in de mestkar wegens lidmaatschap van de Ku Klux Klan, en vermoedelijk op zijn minst een onderzoek naar strafbaarheid. Als een zwarte het doet, krijgt hij applaus, en mag zijn racistische gif kwijt in de Volkskrant. Om de rest van de bevolking te vergiftigen.
    Verder lezen dus maar:
  Nu alle gevestigde politieke partijen hun kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben gepresenteerd kunnen we een pijnlijke constatering maken: Geen enkele zwarte Nederlander staat op een verkiesbare plek. Wat dit zegt over representatie in ons land is ernstig: zwart Nederland is volledig genegeerd.

Nogmaals deze reageerder:
  Blanke Nederlanders kunnen Kiza Magendane net zo goed vertegenwoordigen als donker gekleurde Nederlanders.

Daar denkt Kiza m\Nagendane dus anders over. Oftewel: Kiza magendane komt er meteen voor uit dat hij zichzlef voor nul komma nul procent een Nederlander vindt.
  Je kunt je afvragen hoe dit komt. ...

een retoreisch truc, natuurlijk. de retorsiche truc van de reotrische vraag ... Want neger kiza kent het antwoord antuurlijk al:
  Anderzijds kun je de gevestigde politieke orde van een blinde vlek beschuldigen die zwart Nederland impliciet of expliciet uitsluit.

Blanke Nederlanders ijn racsiten.
    Hier de werkelijke verklaring, ook weer van een reageerder (een aantal anderen doelen ook hierop):
  D. Dragt - donderdag 12 januari 13:03
... Een relevante vraag hier:hoeveel zwarte mensen zijn er lid van politieke partijen? 

En hier is het antwoord (GeenStijl.nl, 14-01-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Joehoe @JesseKlaver... Geef eens antwoordGoedemorgen, toekomstig afkomst-premier van alle witte Nederlanders.

Waarop die Jesse een antwoord moet geven volgt zo meteen, maar voor doit moment gaat het om dit kieje vna  het publiek om hem heen: partijgenoten.
    Geen gekleurd gezicht te bekennen laat staan een zwart.
    Wat onmiddellijk deed denken aan dit eerdere werk (GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Zentgraaff uitleg of detail ):

  Zoek de Neger: introductieweek begonnen in LeidenWaar is Wally? En met Wally (opkliks voor groot) bedoelen we natuurlijk de diversities omdat het moet. Ook in Leiden is de introductieweek begonnen en het geheel is natuurlijk weer witter dan een bleke ijsbeer in de sneeuw. ...

Dus nogmaals de vraag van de reageerders op het artikel van Kiza:
  D. Dragt - donderdag 12 januari 13:03
... Een relevante vraag hier:hoeveel zwarte mensen zijn er lid van politieke partijen? 

Met het antwoord: zo verwaarloosbaar weinig dat je gerust "Geen een" kan stellen.
    En hier komt Kiza dus plaatsen op kieslijsten opeisen ...
    Vul hier zelf de gewenste (scheld)woorden in over deze behoorlijk typische zwarte houding.
    Met nog een bijpassende aanvulling. Want welke vraag gesteld door wie moest volgens GeenStijl Jesse nu beantwoorden? Het zal u verbijsteren. Want het vorige plaatje was een selectie. Hier is het geheel:

Serieus.

Hoe dik kan een bord voor de kop zijn ...?

Of hoe perfect de spiegel ...?

Of is het dit?:
  Twitteraar KizaMag, fulltime neger en bekend van potsierlijke onzin-artikelen in de Volkskrant, wil graag iets van u weten.

Volgens GeenStijl. Maar weer een andere reageerder op Kiza bij de Volkskrant was lang niet zo beleefd als GeenStijl:
  BernieWeiss - donderdag 12 januari 21:33
Als ik de domheid, de onwetendheid, en de ijskoude vooringenomenheid in dit artikel lees, dan kan ik maar één ding denken. En dat is dat de witte vooringenomenheid ten opzichte van de witte intelligentie zo gek nog niet is. Als je als zwarte zo dom bent dat je met dit soort stupiditeit kunt komen, moet je niet raar staan te kijken dat de "witte Nederlander" zich superieur waant. Sterker: Superieur IS. Het is de moeite niet waard om te beargumenteren wat hier zo dom aan is. Als Kiza Magendane een paar honderd jaar zou hebben geleefd zou ik haar/hem verkocht hebben.

Tjonge ... Dat dit zomaar bij Volkskrant.nl bleef staan. De moderatie aldaar wordt verzorgd door een bedrijf, beweert hun Ombudsvrouw, maar die waren kennelijk gaan lunchen en hebben gewoon het kanaal opengelaten.

Een al eerder ontmoet verband (de Volkskrant, 29-03-2017, door Irene de Zwaan):
  'Vergismoord' wijst op crimineel amateurismee

Vijf mannen zijn dinsdagochtend bij invallen in Aalsmeer aangehouden omdat zij worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina (31). De politie bevestigt dat de dj 'naar alle waarschijnlijkheid' door een vergissing om het leven is gekomen.    ...
   Zweekhorst is de enige fatale persoonsverwisseling in 2014. Een jaar later vinden er zes plaats. Die worden in de Amsterdamse onderwereld uitgevoerd door de nieuwste generatie criminelen uit het Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse circuit. 'Waar vroeger nog een professionele huurmoordenaar uit Joegoslavië of Turkije werd ingehuurd die niet wist wie de opdrachtgever was, nemen nu jonge gastjes uit Almere of Hoofddorp deze taak op zich', zegt Slot. 'Die zijn niet getraind en zitten vaak tegen het zwakbegaafde aan.'    ...

Tja ...   Een verschuiving van het gemiddelde betekent een verschuiving van de staart, en omgekeerd:

Tenzij er iets héééééééél speciaals aan de hand is ...

In deze verzameling is voornamelijk aandacht voor de top van het spectrum - en de afwezigheid van creolen daarin. Hier is iets over de andere kant van het spectrum. Natuurlijk was het niet het onderwerp (absoluut verboden), maar dat onderwerp was het disfunctioneren van het beleid genaamd "Passend onderwijs", wat behelst een bezuiniging op het speciale onderwijs in verband met de voortdurende stijgende kosten ervan. Het programma heet De Monitor (NPO2, ,01-10-2017, 22h45 uitleg of detail ), en hier is een opname uit een klas op een school voor speciaal onderwijs:

Zeven kinderen zichtbaar, één blank. De rest helemaal of half creools. En de rest van het beeld (vanaf 5:48 min.) was nauwelijks beter.

Inmiddels allang bekend: de politieke-correctheid is een progressieve ziekte - het wordt steeds erger. Ook bekend: van alle streken is het in Engelstalige gebied het allerergst. Hier een nieuw nieau van opereren, dat zelfs zonder uitleg volkomen helder zou moeten zijn als volkomen contraproductef. Een Kiza Magendane-gevalletje, maar dan puur intellectueel (campusreform.org, 23-10-2017, door Toni Airaksinen, New York Campus Correspondent uitleg of detail ):
  Prof: Algebra, geometry perpetuate white privilege

•Gutierrez worries that algebra and geometry perpetuate privilege because "emphasizing terms like Pythagorean theorem and pi" give the impression that math "was largely developed by Greeks and other Europeans."
    ...

Wilt u nog meer weten ... Nou, hier dan:
  Further, she also worries that evaluations of math skills can perpetuate discrimination against minorities, especially if they do worse than their white counterparts.

Oftewel: professor Algebra wil stoppen met het geven van cijfers voor wiskunde, omdat zwarten er minder in presteren. En dat dus heel veel minder, want anders hoef je er niet een heel boek over te schijven.
    Auteur: een latino-vrouw:
  ... Gutierrez encourages aspiring math teachers to develop a sense of “political conocimiento,” a Spanish phrase for “political knowledge for teaching.”    ...

Het kan niet dodelijker.

Hoogst opmerkelijk (de Volkskrant, 09-01-2018, door Ariejan Korteweg)
  De duvelstoejager van Forum voor Democratie

Voor Thierry Baudets partij staat Yernaz Ramautarsing nummer twee voor de Amsterdamse raad. Een libertarische adept van Ayn Rand.


Tussentitel: Ik had het ook graag anders gezien. Dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Maar het is niet zo - Yernaz Ramautarsing tegen Brandpunt

...    Zijn geloof in ongebreideld kapitalisme brengt hem tot verrassende standpunten. Zo vindt Ramautarsing dat er een verschil in IQ is tussen volkeren, wat hun kansen op de vrije markt beïnvloedt. 'Ik had het ook graag anders gezien', zegt hij tegen Brandpunt: 'Dat zwarte mensen hyperintelligent waren en Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo.'    ...

Nu is Ramautarsing een Surinaamse hindoestaan, en creolen duiden hindoestanen aldaar aan als "koelies", dus de creolen kunnen niet klagen.
    Maar het blijft uiterst opmerkelijk dat als Thierry Baudet bij dezelfde bijeenkomst is als ene Jared Taylor, die iemand is die hetzelfde zegt als hier Ramautarsing, die Taylor onverkort wordt aangeduid als "RACIST!!!", en Baudet zich moet verantwoorden vanwege die bijeenkomst.
    Maar ja, Ramautarsing is gekleurd, en Taylor en Baudet zijn blanken. En blanken mogen niet zeggen wat gekleurden wel mogen.

Bijna even opmerkelijk, maar door de bron, NSB Handelsblad, geplaatst in de context an "blank racisme" (nrc.nl, 05-01-2018, door Arlen Poort uitleg of detail ):
  Kinderen in een goede buurt kunnen vaak beter rekenen en lezen

Feiten en cijfers - Per buurt is na te gaan welke leerresultaten er worden behaald. Het type buurt blijkt sterk van invloed op de schoolprestaties.
Basisscholen in buurten met veel migranten hebben relatief veel leerlingen die niet de fundamentele niveaus halen voor rekenen, taal en lezen. Op basisscholen in rijke buurten halen kinderen relatief vaak een hoger niveau. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.    ...

Gossie,zou het echt ...?
    De tegenwoordig nog rabiater dan de Volkskrant politiek-correcte NRC Handelsblad oftewel NSB Halalblad probeert de schuld dan ook nog af te schrijven op het racisme van de blanken, maar dat alleen maar zien hoe wanhopig men aan het worden is.
    De cijfers geven nog wat details:
 

Basisscholen in buurten met veel migranten hebben relatief veel leerlingen die niet de fundamentele niveaus halen voor rekenen, taal en lezen. Op basisscholen in rijke buurten halen kinderen relatief vaak een hoger niveau. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.    ...

Dit negeert grotendeels "Het ligt aan inkomen/-sociale klasse" argument.
    En kijk nog een goed naar de grafieken - in combinatie met deze:

Het verschil hangt ook af van wat men test. En wel zo: naarmate het geteste abstracter oftewel cognitiever is, is het verschil groter: taal is cognitiever dan lezen, en rekenen is cognitiever dan taal.
    Het gaat om cognitieve aardigheden.
    En reken maar dat dit voor meer dan helft de "bijdrage" is van de zwarten.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

 

30 jul.2015