WERELD & DENKEN
 
 

Illustraties bij Economen

2 mei 2005

Voor een toelichting middels illustratie bij de rol die de groep der economen speelt in het spel der maatschappelijke krachten,, deel vormende van "de plunderende elite", zie de volgende houtsnede, vermoedelijk door Albrecht Dürer, uit de laat-Middeleeuwse zedenschets Das Narrenschiff van Sebastian Brant - anno 1494! :


De boer wordt toch ondanks zijn ijver,
levend gevild door ridder en schrijver

Vertaald naar de moderne maatschappij staat de figuur van "Boer" voor degenen die productief werk verrichten, en de figuur van "Schrijver" voor de intellectuele middenklasse, economen, journalisten en dergelijke. "Ridder" heeft zijn oude betekenis behouden: de maatschappelijke machthebber en zijn bewapende hulpjes.

In wat meer uitgewerkte sociologische termen staat "Ridder" voor de maatschappelijke top, een relatief kleine groep, die haar macht kan behouden door de dreiging in de achtergrond van het gebruik van wapens, gehanteerd door het relatief eveneens kleine aantal bewapende machtshandhavers . De moderne tussenvorm is de dreiging om met medeneming van al het reeds gestolen goed te vertrekken naar zonnige oorden .

"Schrijver" is uitgegroeid tot een grote groep, namelijk die van de middenklassen die de intellectuele en bureaubaantjes doen. Net als "Schrijver" vroeger (een deel van de hofhouding van "Ridder") heeft de middenklasse haar bevoorrechte positie te danken aan "Ridder", de maatschappelijke top .

En "Boer" is natuurlijk de klasse van de producerenden, de onderste tweederde van de maatschappij. Die net als vroeger levend gevild wordt door "Ridder" en "Schrijver" - in termen van 2010: om de bankier zijn bonus te betalen zodat hij naar zonnige oorden kan (dreigen te)  vertrekken, moet de producerende langer gaan werken - met morele steun voor "Ridder" van "Schrijver" .


Naar Economen , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .