WERELD & DENKEN
 
 

De Volkskrant, absurditeiten, augustus 2015, reacties op Van Houtum

 12 aug.2015

In de Volkskrant is het bijna een regel dat de reacties op artikelen, als die artikelen over wat controversiëler onderwerpen gaan, zinniger zijn dan de artikelen zelf. De bijdrage van socioloog Van Houtum over het "vluchtelingenprobleem" van zomer 2015 is geen uitzondering. Hier volgen die reacties:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2015, ingezonden brief van L.A. Valkenburgh, Uithoorn

Open grenzen

Politiek geograaf Henk van Houtum zegt dat wij de grenzen moeten openzetten. Ten eerste zouden de immigranten vanzelf weer teruggaan. Maar waarom gaan de Turken en de Marokkanen dan niet massaal terug? ...


Red.:   Eén zin en een groot deel van de argumentatie van de socioloog ligt al volkomen in duigen.
    Dit wijst erop dat niet alleen hijzélf, maar zijn hele wetenschappelijke omgeving, óf volkomen stompzinnig is, óf volkomen corrupt.
  Ten tweede hebben wij altijd al vluchtelingen gehad. Maar nog nooit zoveel...

Oftewel: de socioloog argumenteert volgens: een schep suiker in de thee is lekker, dus zijn 10 scheppen in de thee dat ook.
  ...  en met zo'n verschillende cultuur.

Oftewel: de socioloog argumenteert volgens: een schep suiker in de thee is lekker, dan is een schep strychnine dat ook.
    Volkomen hopeloos.
    En er is nog steeds meer:
  Ten derde zouden open grenzen goed zijn voor de economie, en rechtvaardiger. Waarop baseert hij dat? Het geldt zeker niet voor de in economisch opzicht onderste 10 procent van onze bevolking.

Correctie: het geldt zeker niet voor de onderste tweederde van de bevolking.
  Ten vierde zouden open grenzen op de lange termijn voor iedereen voordelig zijn. Maar voorlopig worstelen wij nog met de integratie van de tweede- en derde-generatie allochtonen.

Dit is dus allemaal bij elkaar veel en veel erger dan wat Diederik Stapel ooit heeft gedaan. Ook moreel:
  Op zijn hoogst zouden er op korte termijn wat nadelige effecten zijn voor werknemers in bepaalde sectoren. Tja, daar zal Van Houtum geen last van hebben. Hij is een idealist die in de veilige hoek zit, niet voor zijn baantje hoeft te vrezen, niet op zoek is naar een sociale huurwoning en niet in een buurt woont waarvan het karakter sterk verandert.

Nu al kan de conclusie luiden: die Van Houtum verdient een arbeiders-tribunaal met als inzet zeer vele jaren werkkamp.
    En we zijn er nog niet:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2015, ingezonden brief van Albert Knop, Horn

Open grenzen (2)

Het is beschaafd de grenzen open te zetten, zegt Henk van Houtum. Maar het is ook beschaafd je eigen inwoners op redelijke termijn een betaalbare woning te bieden. Van Houtum stelt dat we op termijn immigranten nodig hebben. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Als de economie moet blijven doorgroeien en we arme landen geen ruimte willen geven hún economie te laten groeien, zodat de welvaartskloof kleiner wordt, hebben we inderdaad meer handjes nodig. Als we hier te veel werk hebben en te weinig mensen, moeten we dat werk naar landen brengen waar meer mensen zijn dan er werk is. Voorlopig zitten hoge percentages van de immigranten uit Somalië en vergelijkbare landen in de bijstand.    ...


Red.:    Details. Vindt Van Houtum ongetwijfeld.
  Dat Van Houtum niet begrijpt dat Duitsers die hierheen komen minder weerstand oproepen dan mensen uit Afrika of het Midden-Oosten, getuigt van weinig inzicht in de culturele verschillen tussen enerzijds Duitsers en Nederlanders en anderzijds niet-westerse allochtonen en Nederlanders. Er nog van afgezien dat de meeste Duitsers na hun strandbezoek of shoppingtrip weer naar huis gaan. Waarschijnlijk gelooft Van Houtum nog in de multiculturele samenleving. We hebben, helaas, een multiculturele bevolking, maar samenleven met andere culturen doen we nauwelijks.

En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2015, ingezonden brief van Robert van der Gun, Zeist

Open grenzen (3)

Volgens Henk van Houtum ... In zijn ... betoog gaat hij geheel voorbij aan waarschijnlijk de belangrijkste overweging om de grenzen gesloten te houden voor de migrantenstroom.
    Met geen woord rept hij namelijk over de bedreiging die voor veel Europeanen uitgaat van een massale toestroom van moslims. Dit geloof (of deze cultuur) staat heel ver af van de in de loop der eeuwen in Europa ontwikkelde kijk op het leven en op de samenleving. Reden voor veel Europeanen, zo niet de meerderheid, om terughoudend te zijn. Dat heeft niets te maken met het verloochenen van onze waarden. Nu Van Houtum daar niet bij stilstaat, verliest hij, en daarmee zijn verhaal, zijn geloofwaardigheid.


Red.:   Deze briefschrijver wijst op een punt dat de anderen gemist hebben, maar noemt het betoog wel redelijk. Dat was dus hoogstvermodelijk omdat hij de andere reacties nog niet gelezen had.
    En dan de vermoedelijk de enige voorstander, gezien het feit dat de Volkskrant de verhouding 3 tegen 1 neerzet, hier gereproduceerd omdat is gebleken op fora dat de reacties van de voorstanders vaak een net zo goed argument tegen zijn:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2015, ingezonden brief van Louis Sommeling, Groningen

Open grenzen (4)

Het interview met de politiek geograaf Henk van Houtum is mij uit het hart gegrepen. ...


Red.:   Is geen argument maar een emotionele uiting.
  Open grenzen maakt dat migranten ook weer terug kunnen, hetgeen de geschiedenis bewijst.

Een onjuistheid - weerlegd door de werkelijkheid van de niet-terugkeer van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, enzovoort.
   Open grenzen brengen op den duur welvaart.

Een onbewezen stelling. Voor Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen is het tegendeel gebleken.
   Mevrouw Heineken, mijnheer KPN, Shell en anderen: wees creatief! Kerk waar blijf je?

Het aanroepen van "hogere machten" in de zin dat ze voorgaande problemen ook nooit opogelost hebben.
  Open grenzen zijn legaal ...

Ongeldig argument; gesloten grenzen zijn net zo legaal.
  ... legaal en ontnemen beeldtaal als 'quotum', 'te veel' en 'criminaliteit' haar angstoproepende kracht. ...

Geen argument maar het oproepen van emoties - van de negatieve soort. Riposte: er zit een zonovergoten waarde in 'quotum', 'genoeg' en 'het voorkomen van criminaliteit'.
  ...legaal en ontnemen beeldtaal als 'quotum', 'te veel' en 'criminaliteit' haar angstoproepende kracht. Door migranten als criminelen te behandelen ...

Migranten zonder visum worden behandeld als illegalen en als ze hier illegaal verblijven zíjn het criminelen. Ze parasiteren op één of andere wijze op de samenleving, of ze gaan dood van de honger.
  ... criminelen te behandelen, doen we afbreuk aan hun menszijn en dat van onszelf en zal het geluk van onze eigen vrijheid verdampen.

Het argument van "Het zijn toch allemaal mensen" . Oftewel: "Iedereen, inclusief serieverkrachters, Hitler en SS-concentratiekampbewaarders, is een mens".
    Oftewel: de voorstander weet alleen argumenten tegen vrije immigratie te noemen.


Naar Journalistieke regels , Sociologie, overzicht  , Media lijst , of naar site home .