WERELD & DENKEN
 
 

Volkskrant-haatzaaiers: Janita Naaijer

22 mei 2016

In de Volkskrant is het haatzaaien zo normaal geworden, dat het overvloeit zelfs als het gewoon over "de jeugd", de jongvolwassenen, gaat. Zie dit artikel:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2016, door Janita Naaijer

Wij staren naar onze navels uit protest

Scanderend de straat op of je aansluiten bij een vakbond? Nee. Jongvolwassenen van nu doen in de eerste plaats aan zelfreflectie.

Het zingt rond. De stemmen die eerst nog fluisterden, klinken de laatste tijd voller en luider. Een groeiende groep twintigers en dertigers is de maatschappelijke negativiteit en intolerantie spuugzat. ...


Red.:   Niet de negativiteit en intolerantie van de moslims ten opzichte van Nederland, natuurlijk, maar van de Nederlanders.
    Haatzaaien.
  Waar maken jongeren van nu zich zoal druk om? Nou, om de kloof die door Nederland loopt, of beter gezegd om de meerdere breuklijnen die steeds meer beginnen te schuren. De scheiding tussen hoog- en laagopgeleiden. Elite en volk. Om jongeren van niet-westerse komaf die worstelen met het bemachtigen van een stageplek en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Gote leugens: allochtonen worden bevoordeeld, gezien hun vele slechtere opleidingsprestaties uitleg of detail uitleg of detail , dat men tracht ye compenseren door "diversiteitsbeleid".
    Haatzaaien.
  Waar de eerste generatie migranten vooral bezig was met het opbouwen van een bestaan, hebben hun (klein-)kinderen in veel gevallen hun handen vrij om actief hun plek op te eisen en zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Het is niet meer dan logisch dat zij, tegengewerkt als veel van hen hierin worden of zich voelen - beide kunnen evenveel impact hebben - van zich laten horen.

Een gore leugen. Er bestaat geen enkele vorm van tegenwerking van migranten(-kinderen). Ze worden juist op vele manieren bevoordeeld.
    Haatzaaien.
  Tussenstuk:
Een nieuwe horizon van betekenis

Wie er eenmaal oog voor krijgt, ziet dat de contouren van een nieuw maatschappelijk engagement ontstaan. Hiphop - en kleinkunstartiest Tourist LeMC, Typhoon, maar ook andere rappers uit de stal van platenmaatschappij TopNotch zoals Akwasi en Fresku bevragen vooroordelen en roepen op tot meer verbinding. Het kersverse initiatief Samen1 van o.a. acteur Nasrdin Dchar en Hanna Verboom wil 'een deken van positiviteit over Nederland gooien'. ...

Een gore leugen: dat manifest van die moslim had precies dezelfde inhoud als alle eerdere manifesten van moslims: "Het is allemaal de schuld van de Nederlanders".
    Haatzaaien.
    Maar eigenlijk had iedere lezer het onmiddellijk al kunnen weten:

Drie van de zes zijn allochtonen.


Naar Haatzaaiers, elite ,  Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home .