WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Het Rijnlandmodel: de burgerstemming

De redactie van het katern het Betoog van de Volkskrant is actief bezig met de stemming en houding in de maatschappij. In het kader daarvan is een onderzoek onder lezers gehouden, ten einde uit te vinden welke maatschappelijke problemen men het belangrijkst vindt. Onderstaand de uitslag, waaruit blijkt dat de lezers van de Volkskrant in hoge mate de doelstellingen als geformuleerd door de redactie steunen (let vooral op de tussentitel van het stuk, die ook het motto is van de redactie uitleg of detail ). Ook opmerkelijk is de tweede plaats van de onderwijskwaliteit, wijzende op een sterke steun van de onderwijsmethodes door de redactie uitleg of detail .
 

Uit: De Volkskrant, 15-10-2005, door Yvonne Zonderop, chef van het Betoog

Problemen gevraagd? Er kwamen duizenden reacties. Yvonne Zonderop presenteert de uitslag van de Sociale Agenda

Op één: de welvaart maakt ons ziek

Tussentitel: Sociale vraagstukken worden vooral gezien als een kwestie van mentaliteit

Wat is het voornaamste sociale vraagstuk van dit moment? Dat de groeiende welvaart ons ziek maakt, antwoordden de Volkskrantlezers die in groten getale deelnamen aan het debat over de Sociale Agenda - het project om gezamenlijk vast te stellen wat de belangrijkste hedendaagse sociale problemen zijn en hoe we ze kunnen oplossen. Er kwamen in vier weken tijd zevenduizend reacties binnen op 39 uiteenlopende stellingen, die deels waren aangevoerd door de lezers zelf.
    Op www.socialeagenda.nl konden Volkskrantlezers aan iedere stelling maximaal vijf punten toekennen. Zo vormde zich een ranglijst met vraagstukken in afnemend belang.
Het inzicht dat Nederland lijdt onder stress en burn-out, dat kinderen onrustig worden van de overvloed aan prikkels en dat overgewicht slachtoffers maakt, eindigde overtuigend bovenaan.
    Er is sprake van een letterlijk luxe-probleem dat niettemin herkenbaar is voor de deelnemers aan ons debat. Volkskrantlezers horen niet tot de groeiende groep daklozen in spe die wegens huurschuld uit huis worden gezet. Het zijn mensen uit de middenklasse, veelal met een hbo- of wo-opleiding, vaak werkzaam in de publieke sector, dagelijks in de slag met managers op de werkvloer en in debat met partner en kinderen thuis. De uitslag van de peiling van de Sociale Agenda is de weerslag van wat deze mensen, van student tot gepensioneerde en van Winterswijk tot Heerlen, het meeste bezighoudt.  ...

De top-39

 1  De groeiende welvaart maakt ons ziek ...................................................................... 4435

 2  Scholieren missen kansen omdat hun talenten niet worden benut................................. 4253

 3  De samenleving houdt te weinig rekening met de 'sociale behoeften van ouderen ........ 4160

 4  Milieubeheer moet serieuzer worden genomen .......................................................... 3937

 5  De commercialisering van het (openbare) leven ......................................................... 3875

 6  Toenemende sociale ongelijkheid leidt tot een nieuwe onderklasse ............................ 3800

 7  Platheid, grofheid en onbenul voeren de boventoon in het publieke domein ................ 3611

 8  Vakmanschap en ambachtelijkheid verdwijnen ...:...................................................... 3592

 9  De zorg voor langdurig zieken komt in gevaar.................................................:.......... 3458

10  Door de bureaucratie en regelzucht van managers is er geen plaats meer voor       
     professionals............................................. ............................................................... 3379

11  Nederlanders zijn verleerd met religieuze verschillen om te gaan................................ 3259

12  Er is veel onbekendheid wat welzijn inhoudt............................................................. 3255

13  Burgers kunnen niet uit de voeten met de politiek ..................................................... 3192

14  De druk om sociaal succesvol te zijn is te hoog ........................................................ 2914

15  De gezamenlijke waarden in onze cultuur worden onvoldoende beleefd .................... 2902

16  De ruimte wordt verkeerd verdeeld ......................................................................... 2804

17  Er is te weinig waardering voor enthousiastelingen .................................................... 2793

18  Sommige immigranten doen niet voldoende hun best om Nederlander te worden ...... 2591

19  Ouders leven onmacht uit op hun kinderen .............................................................. 2565

20  If you ain't Dutch you ain't much .............................................................................. 2550

21  Het onderwijs besteedt onvoldoende aandacht aan oplossingen voor mondiale en    
      maatschappelijke problemen ................................................................................... 2449

22  De technologische ontwikkeling gaat voor velen te snel............................................. 2341

23  Netwerken zijn tegenwoordig doorslaggevend voor maatschappelijk succes ............ 2182

24  De achteruitgang van kennis en kunde ..................................................................... 2182

25  Mislukkingen zijn je eigen schuld ............................................................................. 2169

26  De individualisering is doorgeschoten naar bindingsangst .......................................... 2061

27  De media beïnvloeden jongeren verkeerd................................................................. 1812

28  Verstikkende Veiligheid .......................................................................................... 1776

29  Geld maakt niet gelukkig ......................................................................................... 1562

30  Normen en waarden hebben een kostprijs ............................................................... 1507

31  Er wonen veel teveel mensen in Nederland .............................................................. 1292

32  Arbeidsparticipatie en carrière van vrouwen met kinderen ........................................ 1200

33  Internationalisering is niet goed voor de Nederlandse samenleving............................. 1122

34  De huidige 'instantmens' is onmachtig om zijn behoeftebevrediging uit te stellen ........... 638

 35  Is de 'multiculturele samenleving dan geen sociaal vraagstuk? .................................... 518

36  Er is weinig concreet inzicht hoe een kennissamenleving er uit ziet ............................... 382

37  Het jonge kind krijgt niet het respect van zijn ouders voor zijn individuele
      eigenschappen .......................................................................................................... 348

38  Single en pensioenopbouw ........................................................................................ 251

39  Nederlanders doen te weinig aan zelfreflectie................................................................ 48


Naar Rijnlandmodel  , Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel, overzicht , of site home .