WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Europese Imperium: oorlogs- en andere propaganda

1 aug.2013

Waarschuwing: het volgende is geschreven in de stijl van de algemene uitspraken van de politici en de algemene berichtgeving in de media over de Europese eenwording.
    Propaganda is iets dat alleen bedreven wordt onder het communisme of andere dictatoriale regimes. Natuurlijk. En in de boeken van George Orwell, maar die beschreven niets anders dan communistische regimes. Natuurlijk.
    Propaganda bestaat niet in het westen. In het westen wordt slechts gedaan aan objectieve berichtgeving. En worden alle zaken van twee of nog meer relevante zaken belicht.
    Dat je in het kader van de berichtgeving over de Europese eenwording en het Europese Imperium dat die eenwording belichaamt, slechts positieve zaken ziet, komt dan ook uitsluitend en alleen omdat die Europese eenwording, belichaamt door het Europese Imperium, uitsluitend positieve kanten heeft.
    Natuurlijk komt het in het geval, van de Europese eenwording en het Europese Imperium wel voor dat er mensen met punten van kritiek aankomen, maar dat kan dus alleen het gevolg zijn van verkeerd geïnformeerd zijn, vooronderstellingen, wanen, of kwaadaardigheid in diverse vormen. Die kwaadaardigheid loopt uiteen van het aanhangen van het schandalige idee van het bestaan van een nationale cultuur, tot en met het willen transporteren van immigranten naar concentratiekampen alwaar ze vergast gaan worden. Het is dan ook volkomen vanzelfsprekend dat de geluiden van die mensen uit de media gehouden worden.
    En natuurlijk is het de taak van de media, om de bevolking op de hoogte te stellen van de kwaadaardigheid van de die mensen het hun kritische ideeën over de Europese eenwording en het Europese Imperium. En omdat we de lezers van deze website daar ook goed over willen voorlichten, hier wat voorbeelden daarvan. Als eerste en zeer prominent bestuurder van het imperium:


Uit: Volkskrant.nl, 10-03-2013, ANP, redactie

Juncker waarschuwt voor oorlog in Europa

'Wie denkt dat de eeuwige vraag van oorlog en vrede in Europa niet meer actueel is, zou zich hevig kunnen vergissen. De demonen zijn niet weg, zij slapen alleen maar.' Dit zegt de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker in het Duitse weekblad Der Spiegel.


'Ik vind het frappant hoezeer de verhoudingen in 2013 lijken op die van 100 jaar geleden', aldus Juncker. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Juncker is geschrokken van de verkiezingscampagnes in Griekenland en Italië. 'Daar kwamen ressentimenten naar boven waarvan men dacht dat zij definitief verleden tijd zouden zijn.'    ...


Red.:   Dat is dus de ultieme doelstelling van hen die kritiek hebben op het Imperium: oorlog.
    Een van de reden dat die Imperium-critici zo gevaarlijk zijn, is hun fanatisme. Het volgende is geschreven nadat het Imperium de goede daad had verricht om de Cyprische speculanten te hulp te schieten::


Uit: De Volkskrant, 26-03-2013, column door Johan Fretz, schrijver en cabaretier.

:Sinterklaasjournaal

Holadijee: Cyprus is gered! Daar moet op geproost worden, want: wat was het weer spannend hè? ...
    De leiders van Europa ruimen de troep op ...
    Koren op de molen van alle Europahaters, mensen die met het fanatisme van voetbalhooligans de EU wegzetten als een gevaarlijk instituut dat een Vierde Rijk najaagt. Je zou deze fantasten ...
    ... Het enige goede antwoord tegen de Europahaat ...


Red.:    En dat er best mensen zijn die Europa haten, blijkt uit het volgende bericht, want dat komt van een website waar je veel van die Europahaters kan vinden: GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 09-04-2013, door Van Rossem

EU verslikt zich in propaganda, Duitsers woedend

Nieuwe EU propagandavideo opgedoken op internet! Ditmaal over het belang van de vrijheid van meningsuiting, dat wordt geclaimd door de Europese Unie alsof Van Rompuy en Verhofstadt het zelf hebben uitgevonden. (Van Rompuy en Verhofstadt, dat zijn die enge mannetjes die in het zeldzame geval dat ze een kritische vraag krijgen giftig lispelen dat journalisten te ruim baan geven aan eurokritiek.) Script: conducteur ( = man in uniform) in een trein (= transportmiddel met historisch negatieve lading) vertelt aan reizigers dat ze niet over immigratie, corruptie of religie mogen praten. De passagiers in de trein mopperen obligaat en gaan schaapachtig zitten mokken. Zeer treffend uit het Europese leven gegrepen. De passagiers van de Europese sneltrein weten immers al lang dat het zinloos is om corruptie bij EU-ambtenaren en de lui lobbyende uitvreters in het EP aan te kaarten, of te verlangen dat Europese overheden zich vanuit de eigen verlichte en ontwikkelde cultuur sterker opstellen tegen middeleeuwse importreligies en dito achterlijkheid. Oeps. Boodschap verkeerd bezorgd. Maar dan moet de echte epische misser nog komen: In het propagandamateriaal is Duits de voertaal, met ondertitels voor vertoning in andere lidstaten. Waarmee het filmpje dus, EU agitprop-tradities getrouw, één lange Godwin is. ...


Red.:   Als dat geen teken is van Europahaat ... Voorlichting door het Imperium met gebruik makende van het refereren aan de kwaadheid die veroorzaakt werd door het nationalisme van het Derde Rijk te bestempelen als een "Godwin" - dat is namelijk het op onterecht wijze in een discussie inbrengen van zaken refererende aan de Tweede Wereldoorlog uitleg of detail (Wikipedia). En iedereen weet weet dat de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog uitsluitend en alleen liggen bij het nationalisme, en niets te maken hebben met het willen oprichten van een Europa-wijd Imperium.
    En omdat het zo'n goede zaak is, is het ook vanzelfsprekend dat niet alleen de media, maar ook en bovenal het Nederlandse staatshoofd zich erachter schaart:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Europa verklaard

Regeringsleiders laten goede argumenten voor meer Europa onbenut - uit angst voor sceptische burgers.


Tussentitel: Toenemende integratie valt beter uit te leggen dan het uiteenvallen van de Europese Unie

Europa is geen vreemde mogendheid, maar onze eigen gemeenschap. Om aan Europese samenwerking te bouwen is zelfvertrouwen nodig, niet de onvrede die nu alles overschaduwt. Europa, dat zijn wij zelf!
    Met die kerstboodschap richtte koningin Beatrix zich deze week tot haar volk
 

Red.:   Onder de vorst vinden we natuurlijk als ook degenen die haar en haar idealen van een Europa gevuld met een inspirerende veelheid van volkeren van over de hele wereld dienen, de Nederlandse intellectuelen. Ook hier met een paar fanatieke uitzonderingen, maar gelukkig zijn ze slechts dat in de intellectuele kringen: een doodenkele uitzondering:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2012, door Rutger Bregman, redacteur van de Volkskrant en historicus

Baudet wordt veel te serieus genomen

In zijn strijd tegen het infame Europese project, neemt Thierry Baudet ...


Red.:
  Daar heb je het al: het niet zo dat men kritiek heeft op daadwerkelijke missstanden of fouten die betrekking hebben op het Imperium, die critici maken er ook meteen het infame Europese project' van. Misschien hebben ze dat niet letterlijk geschreven, maar het is in ieder geval wat ze bedoelen. En natuurlijk kan het ook niet anders dan dat ze dat doen met behulp van dit:

  ... neemt Thierry Baudet het niet zo nauw met de feiten.

En het ergste is: het blijft ook onweersproken:
  neemt Thierry Baudet het niet zo nauw met de feiten. Toch vertelt hij overal onweersproken zijn verhaal.

Zelfs in deze editie van de Volkskrant is het zo dat niet alle pagina's ervan gewijd zijn aan het weerspreken van Thierry Baudet. Met als vanzelfsprekende gevolg dat de haatboodschap zich als een virus verder verspreidt onder het Nederlandse volk. De reden dat het ook volkomen terecht is dat de Volkskrant zo vele aandacht besteedt aan bestrijden van de ideeën van Thierry Baudet. Anders zou de Derde Wereldoorlog echt allang uitgebroken zijn. Iets dat dus voorkomen wordt alleen dankzij de inspanningen van bestuurders als Claude Juncker, columnisten als Johan Fretz, analisten als Rutger Bregman, en natuurlijk het staatshoofd dat zich decennia inzet voor het bestrijden van het nationalisme en het verheffen van Europa tot een veelheid van volken komende van over de hele wereld (de titel van dit stuk laten we maar even weg want dat is weer haatzaaierij)


Uit: De Volkskrant, 28-12-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

...

'Niet in isolement ligt onze kracht, maar in samenwerking'. Met dit bruggetje stapte koningin Beatrix in haar kerstrede over van haar jaarlijkse schrobbering rond verdraagzaamheid naar de obligate promotie van de EU. U raadt het al: die 'heeft ons welvaart gebracht'. Maar er is meer, aldus Beatrix: 'Bovenal biedt Europa ons vrede.'    ...


Red.:   En zonder dat Imperium zaten we dus allang weer in de oorlog.
    Maar we waren nog niet klaar met de inspanningen van de analist van de Volkskrant:

  Tussentitel: Zijn verheerlijking van de natiestaat is sektarisch

En deze boodschap probeert hij overal uit dragen:
  Daar kun je tegenwoordig dus op promoveren. Daar krijg je een vaste column voor. Daarover mag je vertellen bij Buitenhof en Het Filosofisch Kwintet. Daarmee kom je nu zelfs de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer binnen.

Het is maar goed dat het bij deze enkeling eurohater in de intellectuele kringen is gebleven, want anders hadden er nog veel meer uitgenodigd kunnen worden bij al die genoemde instellingen, waar eurohaters gelukkig verder helemaal niet in voorkomen.
   En de taal die die Baudat gebruikt is natuurlijk bijpassend...
  Doctor Baudet is ook niet vies van goedkope verdachtmakingen. Was het Hitler niet die pleitte voor Europa 'als één grote familie'?

Dat is dus helemaal het einde ... dat die Baudet het loef heeft om de goede argumenten voor het Imperium te gebruiken als waren het argumenten ertegen ... Geen wonder dat de analist van de Volkskrant hier enigszins geïrriteerd van raakt:
  Hoezo guilt by association? Buitengewoon degelijke rechtswetenschap, amice!

En:
  Het neemt niet weg dat de historische redeneringen van de verhalenverteller in kwestie, de Leidse jurist Thierry Baudet, ronduit infantiel zijn. Nationalisme beschouwt hij bijvoorbeeld als iets wat per definitie goed is. Als het onverhoopt toch op massaal bloedvergieten uitloopt, dan is het imperialisme. Quod erat demonstrandum.    ...
    Waar, o lieve Clio, is de tijd gebleven dat zulke hysterische fantasten meewarig werden toegeknikt, om vervolgens over te gaan tot de modder van de dag? Zijn dit dan toch de eerste voortekenen van oorlog?

Volkomen begrijpelijk allemaal, gezien de diepte en hoeveelheid eurohaat bij slechts één zo'n enkele eurohatende intellectueel. het moet ten kost van alles voorkomen worden dat er meer van dat soort mensen komen. Daarvoor heb je als afgestudeerd historicus en redacteur bij de Volkskrant graag je reputatie voor over.
    Kunstenaar hebben niet zozeer de neiging zich uit te spreken over politieke zaken, maar zo bij gelegenheid dragen ze graag een steentje bij aan de inspanningen der intellectuelen:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2013, van correspondente Leen Vervaeke

Reportage | Futuristische tentoonstelling

Terugblik uit 2063: hoe EU kapotging

Over vijftig jaar kijken de Europeanen met weemoed terug op die goeie, oude Europese Unie. 'Je beseft: eigenlijk is Europa een fantastisch idee.'

Tussentitels: We zitten op een kantelpunt, maar veel mensen zien het niet - Thomas Bellinck - kunstenaar en theatermaker
Dit is veel beter dan politici het kunnen uitleggen - Guy Verhofstadt - ex-premier van België


We zijn in het jaar 2063. De Europese Unie is al lang uit elkaar gevallen en de periode van de Lange Vrede is ook voorbij. West-Europa, ooit een welvarende en invloedrijke regio, is na de Grote Recessie nooit meer opgekrabbeld. Het speelt nu een bijrol op het wereldtoneel.
    Alleen in een klein, onopvallend rijtjeshuis in Brussel, dichtbij de plek waar ooit een spiegelglazen Europees Parlement stond, wordt de herinnering aan de Europese Unie levend gehouden. Dit is het Huis van de Europese Geschiedenis in Ballingschap, een zieltogend maar met liefde gebouwd museum, waar oude euro's (de toenmalige munteenheid) en originele EU-wetteksten te zien zijn.
    Het Huis van de Europese Geschiedenis in Ballingschap bestaat echt, maar in werkelijkheid is het een kunstwerk van de Belgische theatermaker Thomas Bellinck, dat nu - anno 2013 - te bezoeken is. De kunstenaar laat zijn bezoekers een fictieve tijdreis naar de toekomst maken, vanwaar ze terugblikken op het heden. Zodat ze zien waar het fout is gelopen in het Europese project. Waar het nú fout loopt.
    'We zitten vandaag op een groot kantelpunt, maar veel mensen zien het niet', zegt Bellinck (30), die zijn bezoekers in de bar van het museum opvangt. 'Dat is normaal. Als je in de trein zit, is het moeilijk om te zien dat hij beweegt. Maar als je eruit stapt en van ver terugkijkt, zie je misschien dingen die je nu niet ziet. De afstand in tijd plaatst dingen in een ander perspectief.'
    In een leegstaand schooltje in Brussel bouwde hij een jaar lang aan zijn memoriaal voor de teloorgegane Unie. Hij maakte fictieve historische kaarten, fabriceerde foto's van de toetreding van Schotland in 2017, redde de volledige Europese wetgeving - 311 duizend pagina's - uit het EU-archief.
    Het resultaat is een ontregelende tentoonstelling, die diep onder de huid van de bezoeker kruipt. Een intelligent pleidooi tegen het opkomende nationalisme en de euroscepsis, zonder in europropaganda te vervallen. ...


Red.:   Kunstenaars hebben met hun speciale geestesinstelling ook mogelijkheden om nog iets extra's bij te dragen. Zoals het benadrukken dat de goede oordelen over het Imperium echt objectief zijn. Iets dat ook nog eens van harte werd bevestigt door hen die het het llerbeste weten:

  ... de laatste dagen krijgt het unieke museum steeds meer aandacht. Spaanse, Franse, Britse tot zelfs Kroatische media schreven lovende artikelen. Verscheidene prominente Europese politici kondigden hun bezoek aan.
    'Dit is veel beter dan politici het kunnen uitleggen', reageerde Guy Verhofstadt, ex-premier van België en zelfverklaard eurofederalist, vorige week na zijn bezoek. 'Als je daardoor loopt, besef je: eigenlijk is Europa een fantastisch idee, dat mogen we niet kwijtraken.'

En dat zullen we dus ook niet kwijtraken. We zullen het te vuur en te zwaard verdedigen tegen al die eurosceptici en nationalisten die hun oude cultuur willen behouden.
    En hier, ook uit België, nog een waarschuwing voor het o zo reële gevaar:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2013, door Jonathan Witteman

De wereld is door de crisis drastisch aan het veranderen. De economie transformeert, de bevolking vergrijst, de overheid wordt kleiner, Europa raakt achterop. Of toch niet? Hoe ziet de nieuwe wereld eruit? De Volkskrant spreekt deze zomer tien dwarse denkers. Aflevering 1: Stefan Hertmans.

'De liefde is ertussenuit gevallen'


Meerennen in vele ratraces tegelijk. Daar draait het tegenwoordig om, zegt de Vlaamse dichter en criticus Stefan Hertmans. Zelfs kunstenaars voelen die druk. Hertmans pleit voor 'een soort let it be, let it be'.
...
Tussenstuk:
Zes vaste vragen

1. Over welke ontwikkeling maakt u zich het meest zorgen?

'Onze zich steeds meer vernauwende definitie van Verlichting. Zie bijvoorbeeld het hoofddoekjesdebat. Onder tegenstanders van hoofddoekjes zie je heel intolerante, emotionele mensen, die razend worden als je dat zou beweren, want ze vinden dat ze de Verlichting verdedigen.'

2. Komt er ooit nog oorlog in Europa? Waarom wel/niet?
'Als het Europese project doorzet, acht ik de kans op een oorlog onwaarschijnlijk. Ik hoop dat we steeds meer Europa krijgen, want het gaat slecht met Europa omdat we te weinig Europa hebben. Een geïntegreerd Europa is een goede belegging tegen nationalisme, en dus tegen oorlog.'


Red.:   De deportatie en vergassing van gastarbeiders volgt onmiddellijk na of misschien wel tegelijk met deze gebeurtenissen.
    In Engeland staat de anti-Europa partij UKIP zeer sterk. De handschoenen gaan af, in de media:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Leider van anti-Brusselpartij ontkent misstap EU-vergoeding

Nigel Farage mag graag foeteren op Britse Kamerleden die dubieuze onkosten declareren en op de bodemloze geldput die Brussel heet. Nu lijkt het er echter op dat ook deze kwelgeest van de gevestigde politieke orde een 'gewone' politicus is.   ...


Red.:   Natuurlijk neemt de Volkskrant-correspondent ook meteen de negatiever suggesties over.
  Volgens The Times is er op mysterieuze wijze 72 duizend euro aan Brussels geld naar de bankrekening van de leider van de UK Independence Party (UKIP) gestroomd.

Wat op zich natuurlijk al niets zegt over de rechtmatigheid. Dat het' mysterieus' is. Om heel precies te zijn: als men bij de The Times bewijzen had van fraude was men er vast en zeker mee gekomen. men heeft niets gevonden. Dus maakte men er 'mysterieus van. Het is geen is mysterie dat hier sprake is van leugen-propaganda:
  Nu Farage een politiek zwaargewicht is geworden, krijgt de voormalige beurshandelaar steeds vaker te maken met aanvallen vanuit de pers. Vorige maand meldden de Engelse kranten dat hij een affaire had met een van zijn voorlichtsters ...

Een geplande campagne, dus.
    De beschuldigde had natuurlijk een antwoord. Dat, even natuurlijk, de Volkskrant niet haalde - het stond wel op de website. Waaruit nog heel interessante informatie te halen viel:


Uit: Volkskrant.nl, 16-04-2014, redactie

Britse UKIP publiceert lijst 'foute journalisten' na nieuws over fraude

Het is oorlog tussen de Britse anti-Brussel partij UK Independence Party (UKIP) en de krant The Times. Na een publicatie over vermeende fraude van partijleider Nigel Farage publiceerde de UKIP een lijst met Times-journalisten met vermeende banden met de Conservatieve partij.
    'Welke Times-journalisten zitten er achter de voortdurende aanvallen op Nigel Farage', luidt de vraag op de website van de UKIP. 'Het zal u niet verbazen dat de meesten banden hebben met de Conservatieve Partij en dat de meerderheid een immens geprivilegieerde achtergrond heeft, waardoor ze bevoordeeld worden als deel van de 'chumocracy' (chum betekent goede vriend, red.) onder leiding van David Cameron.'
    Daarop volgt een lijst met zeven journalisten, van wie sommigen aan het gewraakte artikel meewerkten. Anderen zijn simpelweg werkzaam bij The Times. Boven aan de lijst staat Lord Finkelstein, lid van het Britse Hogerhuis voor de Conservatieven en een goede vriend van premier Cameron en minister van Financiën George Osborne. Finkelstein ridiculiseerde de lijst op Twitter.   ...


Red.:   Van dat laatste was ook een afbeelding gegeven - eerst het hele bericht:

En hier de twitter-berichten rechtsonder:

Nu laat de naam 'Daniel Finkelstein" geen enkele twijfel over de afkomst van de drager. En van Rifkind wist de redactie al vrijwel zeker hetzelfde, omdat dit bekend was omtrent de naamgenoot en voormalig minister Malcolm Rifkind uitleg of detail (Wikipedia). En in deze context is dit volkomen relevant. Want vanuit Nederland weten we dat de dragers van de Joodse afkomst in het Nederlands ebstuur en de Nederlandse media tot de meest fanatieke, zelfs rabiate, Europa-supprters behoren uitleg of detail . Dat geldt dus ook voor Engeland. En ook daar grijpt men naar de meest grove middelen, misbruik makend van de sterke positie in de media.
    En na verkiezingen waarin euro-kritische partijen in heel Europa wonnen:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

EU is onvermijdelijk
 

Red.:   Een revolutie waarin een aantal kopstukken en een aantal medialakeien wordt opgehangen is ook onvermijdelijk.
    En daar is weer een oorlogshitser:


Uit: De Volkskrant, 16-05-2014.

Mijn Europa

Andere werelddelen missen rijke Europese cultuur


Tussentitel: Jan Terlouw is schrijver en lijstduwer op de kieslijst van de Belgische Open VLD

Wat is de grootste misvatting over Europa?
'Dat er een weg terug is. We kunnen niet terug naar een Europa van onafhankelijke staten die in oorlog met elkaar raken.


Red.:   Het kan bijna niet anders dan dat ze er stiekem op hopen ...
    Hé, Frans Timmermans himself heeft er een oordeel over ... Die oorlogspropaganda:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2014, door Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Besef nut en schoonheid van Europa

Het plakken van het etiketje 'eurofiel' is een vorm van verbale agressie, bedoeld om te intimideren. En het lijkt nog te werken ook: iedereen is zéér eurokritisch.


Tussentitel: Als je kind zegt 'Pap, ik ben een eurofiel' moet je als ouder toch wel even slikken

Bij de Europese Unie zien we altijd dezelfde paradox. Slechts eenderde van de Nederlanders is tevreden met hoe het nu gaat, maar de overweldigende meerderheid van 80 procent ziet de toekomst van Nederland binnen de Europese Unie. Het is daarom vreemd dat er in deze verkiezingscampagne bijna sprake is van een verplichte, collectieve politieke geloofsbelijdenis: 'Ja, ook ik ben zéér eurokritisch en nee, ik ben beslist geen eurofiel!'
    Met enig gevoel voor ironie zouden we kunnen zeggen dat we weten dat ze toch bestaan, die eurofielen. We hebben allemaal wel een vriend of vriendin die eurofiel is. ...


Red.:   Nou. als voorstanders van de opheffing van de nationale staten "eurofielen" noemen een vorm van 'verbale agressie' is, dan moet de beschuldiging van "oorlogsuitlokker" en equivalenten voor degenen  die tegen die opheffing zijn wel de verbaal atoomwapen zijn.
    Hier weer van "propaganda van Peeperkorn":


Uit: De Volkskrant, 12-06-2014, van correspondent Marc Peeperkorn

Eurosceptici dreigen slag om de macht te verliezen

Tussentitel: Europarlementariër staat zonder fractie grotendeels buitenspel

De winnaars van de Europese verkiezingen verliezen de slag om de macht. Dat scenario wordt steeds waarschijnlijker voor Nigel Farage, leider van de Britse anti-Europese partij UKIP. Het lukt hem niet een Europese fractie te vormen. Ook PVV-leider Wilders en zijn Franse compagnon Marine le Pen (Front National) zijn nog niet zover. En zonder fractie staat een europarlementariër goeddeels buitenspel.    ...
    ...ondanks de opmars van de anti-Europese en eurosceptische partijen, bezetten de pro-Europese partijen tweederde van de 751 zetels.


Red.:   Waarop een neutraal verslag opmerkt dat een systeem dat de oppositie buitensluit geen democratisch systeem is. Maar waarop een EU-propagandist de kant van het ondemocratisch systeem en haar crypto-fascistische uitvoerders kiest ...

  'Met dank aan hun ego's', concludeert een betrokkene in het parlement. 'Die zijn nog net iets groter dan hun zetelwinst. Ze weigeren samen te werken waardoor hun invloed verwatert.'

... en bij de crypto-fascisten te rade gaat en hun gore opmerkingen richting democratische vijand citeert. Want 'betrokkene' is duidelijk niet iemand uit de oppositie, en vermoedelijk één van Peeperkorn's contacten in de fascistische bureaucratie of bij de fascistische politici. De types die hebben staan brullen in Kiev samen met de fascisten en neo-nazi's in Oekraïne.
    Twee dagen later:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2014, door Marc Peeperkorn

Analyse | Cameron versus Merkel

Wanhoopsoffensief tegen Juncker

Wat bezielt de Britse premier met zijn verzet tegen de Luxemburgse oud-premier als Commissievoorzitter? Er is geen tegenkandidaat en Merkel heeft al gekozen.


Het is oorlog tussen de Britse premier Cameron en beoogd voorzitter van de nieuwe Europese Commissie Juncker. ...
    EU-ambtenaren zien het artikel van Cameron als een wanhoopsoffensief. ...


Red.:   En alweer krijgen we via Marc Peeperkorn de mening van de EU-bureaucraten. Marc Peeprkorn is een integraal deel van de EU-propagandamachine.
    En deel drie van dit tafereel:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2014, van correspondent Marc Peeperkorn

Europa | Na de verkiezingen

Cameron: andere post voor Juncker


De Britse premier Cameron kiest voor de vlucht vooruit in een ultieme poging te voorkomen dat de Luxemburgse oud-premier Juncker voorzitter wordt van de nieuwe Europese Commissie. In gesprekken met collega-leiders stelt de Brit voor dat Juncker EU-president Van Rompuy opvolgt, op die plek berokkent hij volgens Londen minder schade. Nauw betrokken diplomaten noemen dit Britse idee 'kansloos'.    ...


Red.:   Spreekbuis Peeperkorn geeft u de dictaten van de bureaucratie door. Verzet is zinloos.
    Een bevestigingen van een andere rabiate eurofiel: voorpagina-columnist Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2014, column door Arnon Grunberg

Juncker

...Overigens bleek uit een profiel van Marc Peeperkorn dat zaterdag in de Volkskrant stond dat er nauwelijks iets mis is met Juncker. ...


Red.:   En dat Gurnberg zelf van hetzelfde laken een pak is:

  ... dat er nauwelijks iets mis is met Juncker. Hij rookt, hij drinkt en hij jokt weleens. Dat neemt me voor hem in.

De motieven van Grunberg, als oud-testamentische nomade uitleg of detail , zijn uiterst simpel: de vestiging van een Europese cultuur-woestijn zonder grenzen uitleg of detail waarin hij zonder belemmering rond kan reizen in zijn woonwagen met de ronde wielen en zijn perkamentjes met toverspreuken verkopen.
     We houden de campagne van Peeperkorn even bij:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2014, van correspondent Marc Peeperkorn

Reportage | Eerste vergaderdag nieuw Europees Parlement

'Respectloos! Wat komt hij hier eigenlijk doen?'

De Britse euroscepticus Nigel Farage weet op dag 1 theatraal de aandacht te trekken en Agnes Jongerius spreekt opgetogen over haar stoelnummer 471.


Op het moment dat dinsdag de eerste tonen van de EU-hymne Ode an die Freude in de plenaire zaal van het Europees Parlement klinken, draaien Nigel Farage en zijn Britse anti-Europese partijgenoten hun rug naar het klassieke strijkje. Minutenlang turen ze demonstratief naar buiten. En naar de eurosceptische concurrentie van PVV en Front National die gewoon is blijven zitten.    ...


Red.:   Tja, als op de Reichstag het Horst Wessel-lied uitleg of detail werd gespeeld, getuigde het ook van weinig respect als je niet meezong ... Zie rechts Verhofstadt (Goebbels) en Van Baalen (Goering) die in Kiev 2014 namens de EU-fascistocratie de neo-nazi's staan te dirigeren bij de Oekraïense uitvoering ervan. rechts zichtbaar de lokale Himmler genaamd Klitsjko. Nog wachten in de coulissen: de Hitler genaamd Porosjenko die enige tijd laten zo'n 100 van de eigen troepen zal laten doodschieten ten einde de vijand ervan te kunnen beschuldigen.
    En Peeperkorn heeft nog een gotspe (Peeperkorn staat volkomen achter de fascistische hekelaars van Farage, blijkt al uit dit uittreksel) in petto:
  Tussentitel: Ik aanvaard deze functie in nederigheid - Martin Schulz - na zijn herverkiezing als parlementsvoorzitter,

Er zijn genoeg berichten-met-beelden te zien geweest om te kunnen concluderen dat die Martin Schulz het tegendeel is van nederig. IIdel, arrogant, en dictatoriaal, zijn woorden die boven komen. Maar die berichten-met-beelden waren natuurlijk niet te zien bij de Volkskrant. Noch bij NRC, Trouw, de publieke media enzovoort. Daarvoor moest je bij de vrije-
meningszender zijn: GeenStijl.nl.
    De propagandacampagne, pardon: Peeperkorn-campagne, gaat door:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2014, van correspondent Marc Peeperkorn

Reportage | Commissievoorzitter presenteert zich

Juncker opent charme-offensief

'De EU moet zich met hoofdzaken bezighouden', zegt Jean-Claude Juncker tegen de euro-parlementariërs. Hij houdt een emotioneel pleidooi voor een Europees asielbeleid.


Nee, hij wil geen Europese superstaat en hij morrelt niet aan de begrotingsregels. En ja, hij heeft een helder oordeel over het homohuwelijk: prachtig, maar geen zaak voor Brusselse regels. Wie Jean-Claude Juncker, beoogd voorzitter van de Europese Commissie, woensdag in debat ziet met het Europees Parlement, vraagt zich af waarom Groot-Brittannië in vredesnaam de oud-premier uit Luxemburg de Brusselse topbaan misgunde.


Red.:   Al minstens twee leugens, hier: ten eerste is het charme-offensief niet van Juncker, maar van Peeperkorn en de Volkskrant want zonder Peeperkorn en de Volkskrant geen offensief. En ten tweede liegt Juncker natuurlijk dat hij minder Europa wil, zoals blijkt uit een citaat bijna aan het einde van het artikel:

  De Luxemburger verdedigt het Britse EU-lidmaatschap, maar niet tegen elke prijs. Als Londen eist dat het vrije verkeer van werknemers op de helling gaat, zijn ze bij Juncker aan het verkeerde adres.'

En waar de leugen van Juncker als eerste en prominent gepubliceerd wordt, is ook dat een leugen van Peeperkorn en de Volkskrant.
    Hé, een sterk staaltje:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2014, van verslaggever Robert Giebels

Nederland krijgt 2 miljard van EU voor werk en innovatie

Nederland kan via Brussel tot 2020 ruim 2 miljard euro in zichzelf investeren om de economische groei te stimuleren en werkloosheid te bestrijden. Nederland sloot vrijdag een 'partnerschapsovereenkomst' met de Europese Commissie waarin is vastgelegd hoe de EU-miljarden moeten worden gebruikt. .
    Het geld staat op de begroting van de Europese Unie voor 2014 tot en met 2020. Daarop staat bijna 1.000 miljard euro. ...


Red.:   Wat een fantastische reclame voor de EU: we krijgen geld, en nog voor zo'n ontzettend goede doel ook. Die EU is fantastisch. De Volkskrant maakt uitgebreid reclame:


Maar lees even verder:
  ... gaat in die periode 48,1 miljard van Nederland naar de EU.

Hahaha, het is een bijzonder dure sigaar uit eigen doos. Die Robert Giebels komt na de mogelijke revolutie in aanmerking voor zweepslagen.


Naar Europese Imperium  , Politiek, leugens  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .