WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Het CDA: rechts

9 sep.2010

Dat het CDA rechts is blijkt uit het soort coalities dat ze bij voorkeur sluit. Dat is ook ooit eens expliciet geformuleerd:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2010, van verslaggevers Yvonne Doorduyn en Ron Meerhof

Wilders zwijgt en Rutte zegt het liefst niets

Gaan de onderhandelingen over een rechts gedoogkabinet door of zet VVD-leider Mark Rutte zich – zoals hij de koningin adviseerde – aan een ‘proeve van een regeerakkoord’? Het bleef dinsdagmiddag in het Kamerdebat met informateur Ivo Opstelten vier uur lang onduidelijk.  ...
    Het debat leidde tot een interessante verduidelijking omtrent de positie van CDA-leider Maxime Verhagen. ...
    Inmiddels zijn ruim drie maanden verstreken en lijkt Verhagen koste wat kost te willen regeren. Hij wil daar desnoods een paar CDA-Kamerleden en een deel van zijn partij voor offeren. En: hij wil juist héél graag samenwerken met de PVV. ‘De PVV is voor het CDA eerste keus’, concludeerde SP-leider Roemer nuchter.
    Als Verhagen al zou willen regeren met de PvdA zou dat in allerlaatste instantie zijn. Dat sprak hij ditmaal ook uit.
    Uitgedaagd door PvdA-leider Job Cohen haalde Verhagen instemmend de woorden aan van de vroegere katholieke leider Wiel Nolens (1860-1931). Slechts in uiterste noodzaak mogen christen-democraten met socialisten regeren, mits een derde partij zich ook bij de coalitie voegt, luidde die ‘Nolensdoctrine’.
    ‘De heer Nolens sprak wijze woorden’, liet Verhagen zich in een verhitte woordenwisseling ontvallen. Hij poogde zich te herpakken met een verwijzing naar de ‘blokkade’ van de PvdA tegen een middenkabinet, maar het leed was geleden.   ...


Red.:   Laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
    De VVD heeft een nieuw neoliberaal kabinat (Rutte-2), en het CDA...:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2012, door Gijs Herderscheê

Analyse | Oppositie?

CDA ontpopt zich stilletjes als loyale vennoot van het kabinet

Vandaag gaat Den Haag op reces. Het is een jaar geweest waarin CDA-voorman Buma vooral blafte naar het kabinet, maar de CDA'ers in de senaat niet doorbeten.


Tussentitel: Van de zes wetsvoorstellen die in de Eerste Kamer zijn behandeld, steunde het CDA er vijf

Wie naar partijleider Sybrand Buma luistert zou het niet zeggen, maar op de achtergrond ontwikkelt het CDA zich tot een loyale stille vennoot van het kabinet-Rutte II. Want waar Buma publiekelijk vooral ontevredenheid en geharnaste oppositie etaleert, steunen zijn partijgenoten in de Eerste Kamer het ene na het andere wetsvoorstel.    ...


Red.:   ... steunt het loyaal in al zijn neoliberale weg-met-de-zorg-voor-de-zwakkeren bezuinigingsplannen.
    Nog een overbodige bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 11-04-2013, door Tom Boekman is jurist en voormalig lid van de Eerste Kamer.

Wil het CDA dezelfde afbraak als in Duitsland?

Hoe wetenschappelijk denkt het CDA? Hoe sociaal is het CDA? Op beide vragen geeft Raymond Gradus overtuigend antwoord in zijn polemiek met Paul Krugman (Opinie & Debat, 9 april): in het geheel niet dus.
    De directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA verklaart 'de welvaartsstaat' tot oorzaak van de drievoudige economische krimp in Nederland, en breekt (als beleidsonderbouwer van een oppositiepartij) een lans voor de afbraak van onze sociale voorzieningen die de regering Rutte/Asscher uitvoert.
    Als bewijs voert Gradus Duitsland aan. Inderdaad groeit daar de economie de laatste tijd iets, en inderdaad is de 'welvaartsstaat' daar afgebroken.
    Gradus gaat echter voorbij aan twee vragen, namelijk: 1. of er oorzakelijk verband is tussen deze twee factoren, en 2. of, als dat het geval mocht zijn, het CDA bereid is deze prijs te betalen voor een beetje meer winst voor de aandeelhouders.
    De prijs immers van de sociale afbraak in Duitsland is, dat de inkomensongelijkheid sterk is gestegen, dat 15,8 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft, dat meer dan 4 miljoen mensen met een volledige baan zo weinig verdienen dat ze een aanvulling moeten krijgen van de staat tot het toch al belabberde niveau van de Hartz IV (een bijstandsuitkering van 365 euro per maand) , en dat veel mensen met een academische opleiding die hun hele leven gewerkt hebben, na hun pensionering moeten rondkomen van minder dan 800 euro per maand. Om maar een paar voorbeelden te noemen.    ...
 

Red.:   Het CDA schendt zonder enig ogenknipperen al haar christelijke grondvesten. Het DDA: het Duivels-Democratisch-Appèl.
    Wat opgezamelde voorbeelden:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2013, van verslaggeefster Jet Bruinsma

'U hebt nergens recht op'

Ouderen mengen zich in de discussie over hun zorg, CDA'er 'Straaljager-Hannie' van Leeuwen (87) stelt haar achterban in Katwijk confronterende vragen.


Tussentitels: Arm? In de vorige eeuw, tóén waren we arm - Hannie van Leeuwen - CDA-prominent

Hannie van Leeuwen, prominent lid van het CDA, heeft een ongemakkelijke boodschap voor de ouderen die deze middag naar de Ontmoetingskerk in het christelijke Katwijk zijn gekomen om haar te horen spreken over de toekomst van de ouderenzorg. 'Wij hebben ons afhankelijk gemaakt van zorg door professionals. We moeten zelf verantwoordelijkheid gaan dragen', houdt ze de volle zaal met senioren voor. 'Niet zeggen: ik heb recht op AWBZ. U hebt nergens recht op.'
    Bij haar generatiegenoten is Hannie van Leeuwen minstens zo bekend onder haar bijnaam Straaljager-Hannie, die ze in de jaren zeventig als Tweede Kamerlid verwierf om haar felle pleidooien voor aanschaf van de F-16 en haar driftige sprintjes naar de interruptiemicrofoon.


Red.:   De goeie ouwe tijd, toen het christelijke "klootjesvolk" nog braaf op de christelijke judassen stemde.
    Twee voorbeelden van de nieuwe leiding:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2012.

'Alles doen om nivellering te stoppen'

CDA-fractieleider in de Tweede Kamer Buma gaat ervan uit dat zijn partijgenoten in de Eerste Kamer de nivelleringsplannen van het kabinet-Rutte II zullen blokkeren. Hij zei dat in het programma Jinek op zondag. Even later reageerde PvdA-leider Samsom laconiek in Buitenhof: 'Merkwaardig. Ik dacht dat het CDA opkomt voor de zwakken in de samenleving.' ...


Red.:   Je zal toch maar door een sociaal-democratische verrader uitgemaakt worden voor verrader ...
    Inmiddels is doorgedrongen tot de publieke opinie dat de rijken biljarden verzameld hebben zonder enige tegenprestatie:


Uit: Telegraaf.nl, 08-06-2014.

Ook Buma tegen hogere lasten op vermogen

Na de VVD keert ook het CDA zich tegen hogere belastingen op vermogen. CDA-leider Sybrand Buma zei bij WNL op Zondag dat de overheid juist minder moet uitgeven om lagere lasten op arbeid mogelijk te maken.


Dat moet niet betaald worden door hogere lasten op vermogen. Die belasting hoeft wat Buma betreft overigens ook niet omlaag. „Veel vermogen zit in het buitenland, in pensioenen of in huizen. Dat hebben mensen in een leven bij elkaar verzameld, dat moet je niet beginnen af te pakken”, aldus Buma.
    De kwestie is actueel na een boek van de Franse econoom Thomas Piketty waaruit blijkt dat de vermogenden in de wereld steeds rijker worden omdat hun vermogen sneller stijgt dan de economische groei. Zaterdag keerde de VVD zich fel tegen een mogelijke belastingverhoging op vermogen.


Red.:   Jezus verdreef de geldwisselaars, de rijken van toen, uit de Tempel - het CDA heeft ze er met veel feestgedruis weer in binnengehaald.
    Hier nog een CDA-schriftgeleerde:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2013, door Raymond Gradus, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA

Waarom Paul Krugman geen gelijk heeft

Verkleining van de overheidsuitgaven schept ruimte voor de private sector en maakt Nederland weer aantrekkelijk voor ondernemers.


Tussentitels: Hogere belastingen veel slechter voor de groei dan minder uitgaven

In een column in The New York Times doet Paul Krugman verslag van het Nederlandse debat over het begrotingstekort en fulmineert tegen extra ombuigingen (zie ook Opinie & Debat, 3 april). Door de laatste CPB-ramingen is de vraag actueel of de Nederlandse regering extra ombuigingen van ruim 4 miljard euro moet vinden om daarmee een begrotingstekort van minder dan 3 procent te realiseren in 2014.

 
Red.:   Volstrekt identiek aan de praatjes van de neoliberalen. Het CDA bestudeerd niet meer de werken van Jezus, maar die van Ayn Rand uitleg of detail .
    Een van de grote VVD-idealen is de vlaktaks. Hier het CDA er over:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2014, door Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid voor het CDA, en Raymond Gradus, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Vlaktaks is rechtvaardig en levert extra banen op

Red.:   De leugens die de VVD verkondigt. Een vlaktaks zorgt voor denivellering hetgeen de reden is waarom de VVD er voor is, en denivellering zorgt voor, in tegenstelling tot de leugens hierover => , voor een zwakkere economie dus minder banen.

  Onze plannen vertonen grote gelijkenis met de voorstellen van de commissie-Van Dijkhuizen ...

Een (ex-)bankier en hartstikke VVD.
    Het bewijs - ook gebruikt als tussentitel:
   
  Een vlaktakstarief van 36,5 procent is gunstig voor de hardwerkende Nederlander met middeninkomen.

Dat de vlaktaks voordelig is voor de hoge inkomens spreekt voor zich, want hun belastingtarief gaat omlaag. Oftewel: zowel de midden- als hoge inkomens profiteren. Dus als het niet nadelig is voor de lage inkomens,, waarover de heren niets zeggen, is een vlaktaks voordelig voor iedereen. Oftwel: je gaat hetzelfde geld anders verdelen (er mag niet meer belasting worden geheven in al deze plannen), en iedereen gaat er op vooruit.
    Hoera!
    Dit kan natuurlijk niet.
    Oftewel: de heren liegen.
    Waarover ze liegen mogen ze zelf. Maar ga er maar van uit dat ze liegen over het feit dat de lage inkomens er niet op achteruit gaan. Want daar hebben ze zelf geen last van.
    De discussie einde 2014 is de zorg. De neoliberale VVD-ploert Edith Schippers uitleg of detail heeft een wet gemaakt waarin de vier monopolisten-zorgverzekeraars die in één club zitten alle macht in handen krijgen. Zodat ze de patiënt kunnen gaan bloedzuigen, en die bloedzuigerij als winst uitkeren in de volgende fase van het plan. Het plan is voorlopig afgestemd in de Eerste Kamer. Aanleiding voor het CDA om ook in de kwestie haar kleur te bekennen:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2014, door Gerard Adelaar en Gerben Hagenaars, beide werkzaam in de zorg en adviseren het CDA over het zorgbeleid.

Pak nu de medische macht eerst eens aan

Iedereen wil vrije artsenkeuze maar ziekenhuizen, specialisten en huisartsen steken elk jaar miljarden in hun zak die niet in goede zorg worden geïnvesteerd.


Tussentitel: In de ggz zijn zorgverzekeraars nu verplicht rare behandelingen grotendeels te vergoeden

De Eerste Kamer heeft de inperking van de vrije artsenkeuze een halt toegeroepen. Maar wat hebben we eigenlijk aan vrije keuze van onze eigen royaal verdienende en medicaliserende dokter?    ...
    Maar gefeliciteerd. Vooralsnog behouden we de vrije keuze - van onze eigen royaal verdienende, ondermaats presterende en medicaliserende arts.


Red.:   Dit zijn de eerste en de laatste zin, met daar tussenin een paar voorbehouden die er alleen maar voor de schijn staan, want men stemt in met het ploertenplan zoals het er nu ligt. Met als argument "gevallen van misbruik door medici'. Met als alternatief: "Alle macht naar verzekeraars". Bij wie, leert de afgelopen tijd onder vermelding van de term "woekerpolis", misbruik de reden van bestaan is. Maar dat is dus de neoliberale vorm van misbruik. Door rijken en de financiële wereld. Dat oneindig veel grotere misbruik mag van het CDA. Dat allang in het kamp van de Duivel zit.
    En kijk er eens:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2014, van verslaggever Raoul du Pré
 
VVD-ministers voeren wet-Plasterk niet uit

...  De liberale bewindslieden Blok (Wonen) en Schippers (Volksgezondheid) weigeren mee te werken aan de beperking van de topsalarissen in de (semi)publieke sector per 1 januari. ...
    ... De Eerste Kamer laste maandag speciaal een extra vergaderdag in om de wet nog op tijd te behandelen. ... Plasterk wil de topinkomens verder beperken tot maximaal 100 procent van een ministerssalaris (178 duizend euro). Nu ligt die grens op 130 procent.
    De wet werd aangenomen, maar de voltallige VVD-senaatsfractie keerde zich ertegen. ...
    ... Ook CDA, D66 ... stemden tegen.


Red.:   Oftewel: niet alleen bij de VVD zijn ze ploerten uitleg of detail en sociopaten  die terug willen naar de tijd van Dickens, ook bij het CDA.


Naar Het CDA  , of site home  .