WERELD & DENKEN
 
 

Linkse denkfouten: psychiatrische patiënten

Eén van de gevolgen van het gelijkheidsideaal van links was dat psychiatrische patiënten, gehandicapten, en dergelijk als volkomen gelijkwaardige mensen werden beschouwd, die weliswaar een beetje hulp nodig hadden. Er werden nieuwe wetten aangenomen die uitgingen van deze gelijkheid, en het vrijwel onmogelijk maakten deze gevallen, soms die soms geen enkel besef hebben van de ernst van hun situatie, gedwongen op te nemen: gewone mensen hebben het zelfbeschikking over eigen lijf en leden - psychiatrische patiënten zijn gelijkwaardig aan gewone mensen en hebben dus dezelfde rechten als gewone mensen - dus hebben  psychiatrische patiënten ook het volledige zelfbeschikkingsrecht over eigen lijf en leden. Hieronder worden de gevolgen voor met name drugsverslaafden en ernstige psychiatrische patiënten besproken. Een apart geval is het beleid van care in the community, zie hier  .


Uit: De Volkskrant, 20-01-2006, recensie door Ranne Hovius

Tussen brein en geest

Schizofrenie is een verwoestende, goeddeels onbegrepen ziekte. Voor de beste behandeling blijft het pendelen tussen biologische en psychologische factoren. Leed verzachten is essentieel.


...   Overigens moet de pendelbeweging tussen psychologische en biologische verklaringen niet al te zwart wit worden gezien. ...
    Slechts eenmaal in de geschiedenis van de psychiatrie raakte iedere nuance uit het oog verloren en kwamen alle psychotische patiënten met een formidabele zwaai van de pendel in het psychologische kamp terecht. De dreun die de pendel in de rumoerige jaren zestig van de revolutionaire antipsychiatrie maakte, was tot ver buiten de gestichtsmuren te horen. Niet langer ging het om patiënten die ziek waren, maar om de maatschappij die zwakkeren, creatieve geesten en opstandelingen uitsloot door ze krankzinnig te verklaren. Kille moeders, waren dat niet de echte veroorzakers van de psychische ontregeling van hun kinderen? Daar kwam - zoveel wist men zeker - geen biologie aan te pas. En schizofrenie? Dat was een stigmatiserend etiket waar niemand wat mee opschoot. ...


Red.:   Het wordt hier door Hovius een beetje voorgesteld als een kortdurend randverschijnsel, maar dat was beslist niet zo - slechts heel kort geleden heeft de biologische component weer de overhand gekregen, en wel door het feit dat de biologische behandelingsmethoden steeds effectiever worden, met steeds effectievere medicijnen, in tegenstelling tot de psychologische.   
   Een gevolg van het linkse gelijkheidsideaal en het recht op zelfbeschikking was dat veel mensen behandeling weigerden, en dit soort mensen is tientallen jaren lang aan hun lot over gelaten:

 
Uit: De Volkskrant, 18-08-2006, ingezonden brief van P.C. Dijkgraaf (Den Helder)

Vrije wil

Psychiatrische patiënten zijn in Nederland een gemakkelijke en weerloze prooi voor drugdealers (Binnenland, 14 augustus). Een patiënt kan in Nederland via een rechterlijke machtiging gedwongen worden opgenomen, maar heeft (anders dan in bijvoorbeeld Denemarken), nog steeds niet het recht onder dwang te worden behandeld. Door het recht op privacy zijn naaste familieleden veelal van elke informatie verstoken, of afhankelijk van de gunsten van een zorgverlener met compassie en gezond verstand. Het laten persisteren van menselijk lijden omdat men principes laat prevaleren, wordt in het stuk misdadig genoemd. Dat lijkt helaas een adequate kwalificatie. ...


IRP:
   Wat schrijnend is het dat wat nu als dwaasheid wordt onthuld, destijds als de gezondste zaak van de wereld werd gezien door onze linkse intellectuelen. Hoe noodzakelijk is het dus om de andere opvattingen van de linkse intellectuelen aangaande dit soort zaken aan een scherpe analyse te onderwerpen.
    Nog een symptoom:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2009, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Baby van verslaafde soms al voor geboorte uit huis geplaatst

De Kinderbescherming is er steeds vroeger bij | Hulpverleners stellen belang van kind voorop | Een oplossing samen met de moeder blijft te prefereren


Tussentitel: 'Een kindje heeft niets aan een moeder die alleen bezig is met haar coke'

Een Amsterdamse tienermoeder lag vorige week op het kraambed nog uit te puffen van de bevalling toen ze kinderrechter Enkelaar aan de lijn kreeg. ‘Gefeliciteerd’, was de eerste mededeling. Maar meteen daarop werd de kersverse moeder streng toegesproken: ‘Jij en je kindje hebben een warme plek en hulpverlening nodig. Regel dat deze week, anders raak je je baby’tje kwijt.’
    Artsen, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zijn er steeds vroeger bij om kinderen te beschermen tegen moeders die zwaar verslaafd of psychotisch zijn. ...
    Dat psychiaters zich al vóór de geboorte op deze manier bemoeien met de toekomst van het kind van hun patiënt is nog geen gemeengoed, zegt psychiater Adriaan Honig van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. ...
    Traditioneel weegt het belang van de moeder voor veel psychiaters zwaarder dan dat van het ongeboren kind. Maar er vindt een verschuiving plaats, ziet Honig. ‘Dat komt doordat we steeds meer harde kennis hebben over de hersenschade die drugsgebruik aanricht bij de vrucht.’    ...


Red.:   Wat een randdebielen: 'Dat komt doordat we steeds meer harde kennis hebben over de hersenschade die drugsgebruik aanricht bij de vrucht.’ Alsof niet iedereen dat op zijn vingers kan natellen.
    Nee, men was gewoon veel te veel onder de invloed van de ideologie van de heiligheid van het individu, zodat men "vergat" dat er nog een individu bij het proces betrokken is. Slechts één individu - dat maakt van die makkelijke beslissingen... Is er nog een individu, dan moet je gaan afwegen en nadenken, hè. En eventueel afdwingen.
    Kennelijk veel te moeilijk omdat te bedenken ...


Naar Linkse denkfouten  , Rijnlandmodel, normen en waarden  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .