WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen, achterlijkheid: inteelt

7 mei 2014

Allochtonen mogen alles - hier de inteelt (met als inleidend extraatje ook nog wat eerwraak):


Uit: De Volkskrant, 01-05-2014, door Henk Müller. Rob Ermers promoveerde in de Arabische en Turkse taalkunde. Hij schreef boeken over eergerelateerd geweld, is oprichter van Midden Oosten Perspectief, en is verbonden aan de Radboud Universiteit

Twistgesprek - Henk Müller met Rob Ermers

'Eerwraak is een lekker exotisch etiket'

Er zijn ruim vijfhonderd gevallen van eerwraak geweest in 2013. Met twintig doden. Vooral onder Turkse, Marokkaanse en Afghaanse Nederlanders.

'Als er doden vallen is dat afschuwelijk, maar ik betwijfel of het eerwraak is geweest.'
...
Dan mag je doden, liefst met een beroep op de Koran, want God haat onkuisheid.
'De Koran kent geen eerwraak.'
...
U vindt dus een cultuur waarin minstens eenvijfde van de huwelijken tussen bloedverwanten plaatsvindt net zo goed als één waarin dat niet gebeurt?
'Als je zo opgegroeid bent, is er een behoorlijke kans dat je dat normaal vindt. Als een jongen met zijn nicht wil trouwen, wie ben ik om dat te veroordelen? ...


Red.:   Je gelooft je ogen niet. Waren het blanken, zouden ze onmiddellijk zijn betiteld als "tokkies" uitleg of detail .
    Volgende:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2014, door ingezonden brief van Edien Bartels, Oka Storms, Vrije Universiteit. Amsterdam [respectievelijk associate professor en onderzoeker, red.]

Neef en nicht

Henk Müller spreekt in zijn interview met Rob Errmers (O&D,1 mei) over de waarde van culturen waarin 'minstens eenvijfde van de huwelijken tussen bloedverwanten plaatsvindt'.
Laten we niet vergeten dat in Nederland ook familiehuwelijken plaatsvonden en -vinden. 'Neef en nicht vrijt allicht' is een spreekwoord dat toch echt niét uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten komt....
    ... Wat te denken van Darwin en Einstein? Die waren met hun nicht gehuwd. ...
    In samenlevingen waar de familie de bestaansbasis levert voor het individu, bieden neef-nichthuwelijken zekerheid en veiligheid, juist voor vrouwen. ...


Red.:   De inspiratiebron van deze zichzelf als wetenschapper ziende lieden valt af te leiden uit hun repertoire. Die mevrouw Bartels schrijft tezamen een andere "wetenschapper" genaamd Martijn de Koning. Deze Martijn de Koning is een supporter van extremistische moslims uitleg of detail , en was aanwezig op een feestje op de avond van de moord op Theo van Gogh uitleg of detail , georganiseerd door extremistische moslims ten einde diens heengaan te vieren.
 

Naar Termen, achterlijkheid  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .