WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen, achterlijkheid: inteelt

Allochtonen zijn beslist niet achterblijvend in welk cultureel opzicht dan ook en dus al helemaal  niet achterlijk. Dus als er éénof andere cultureel iets is dat vroeger in Nederladand werd aangeduid als achtergebleven of achterlijk, dan zijn dat beslist onjuiste inzichten geweest. Dus bijvoorbeeld incest.

Wordt ons uitgelegd door hen die het weten kunnen: de experts in de sociologie van de universiteit - de eerste met als inleiding een soortgelijk fenomeen als incest (de Volkskrant, 01-05-2014, door Henk Müller. Rob Ermers promoveerde in de Arabische en Turkse taalkunde. Hij schreef boeken over eergerelateerd geweld, is oprichter van Midden Oosten Perspectief, en is verbonden aan de Radboud Universiteit):
  Twistgesprek - Henk Müller met Rob Ermers

'Eerwraak is een lekker exotisch etiket'

Er zijn ruim vijfhonderd gevallen van eerwraak geweest in 2013. Met twintig doden. Vooral onder Turkse, Marokkaanse en Afghaanse Nederlanders.

'Als er doden vallen is dat afschuwelijk, maar ik betwijfel of het eerwraak is geweest.'
...
Dan mag je doden, liefst met een beroep op de Koran, want God haat onkuisheid.
'De Koran kent geen eerwraak.'
...
U vindt dus een cultuur waarin minstens eenvijfde van de huwelijken tussen bloedverwanten plaatsvindt net zo goed als één waarin dat niet gebeurt?
'Als je zo opgegroeid bent, is er een behoorlijke kans dat je dat normaal vindt. Als een jongen met zijn nicht wil trouwen, wie ben ik om dat te veroordelen? ...

Je gelooft je ogen niet. Waren het blanken, zouden ze onmiddellijk zijn betiteld als "tokkies" uitleg of detail .

Geval nummer 2 (de Volkskrant, 03-05-2014, door ingezonden brief van Edien Bartels, Oka Storms, Vrije Universiteit. Amsterdam):
  Neef en nicht

Henk Müller spreekt in zijn interview met Rob Errmers (O&D,1 mei) over de waarde van culturen waarin 'minstens eenvijfde van de huwelijken tussen bloedverwanten plaatsvindt'.
Laten we niet vergeten dat in Nederland ook familiehuwelijken plaatsvonden en -vinden. 'Neef en nicht vrijt allicht' is een spreekwoord dat toch echt niét uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten komt....
    ... Wat te denken van Darwin en Einstein? Die waren met hun nicht gehuwd. ...
    In samenlevingen waar de familie de bestaansbasis levert voor het individu, bieden neef-nichthuwelijken zekerheid en veiligheid, juist voor vrouwen. ...

De auteurs zijn respectievelijk associate professor en onderzoeker bij de VU.

Wat beide auteurs hier op hoogst wetenschappelijke gronden betogen (wie wil tegenspreken dat Einstein en Darwin briljante mensen waren ...), is dat incest op geen enkele manier een bedreiging vormt voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, en dat alle eerdere oordelen over incest gebaseerd zijn op achterlijke inzichten.

Meer over de wetenschappelijke inbreng van professor Bartels hier uitleg of detail .


Naar i>Termen, achterlijkheid  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

7 mei 2014