WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Linkse denkfouten: schelden naar beneden

2 sep.2006

Onderstaand een verzameling scheldpartijen van linkse (alfa-) intellectuelen in de richting van de lagere klassen. Er klinken precies de rancune en onderbuikgevoelens in door die men de anderen verwijt:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2007, door Nausicaa Marbe, schrijfster

Leer minderheden een dikke huid te kweken

...    Dat veel mensen zich tegenwoordig zo schofterig gedragen, komt niet door het heilig verklaren van de vrije meningstuiting, maar door de economische emancipatie van een onderklasse die fatsoensregels niet blieft.


De Volkskrant, 11-01-2007, door Herman van Bemmel (Voorschoten)

Fatsoen

De schrijfster Nausicaa Marbe legt de wortels bloot van de verruwing en van schofterig gedrag (Forum, 9 januari): dat komt allemaal ‘door de economische emancipatie van de onderklasse die fatsoensregels niet blieft.’
    De consequentie van die stelling is dat wie wil dat het fatsoen terugkeert die economische emancipatie ongedaan moet worden gemaakt. Ik ben benieuwd wat ‘de onderklasse’ daar zelf van vindt.
 

Uit: De Volkskrant, 16-12-2006, door Nausicaa Marbe, journalist en schrijver

Geen kramp met Kerst voor JPB

Jan Peter Balkenende kan weldra aan de kerstkalkoen, zonder kans op maagkrampen. ...
    Meer dan een laagje vernis is het niet. Daaronder blijft het gisten, stinken en rotten. Verdonk kleeft nog aan het pluche. ... Dat haar provocaties inhoud ontberen, is bijzaak. Het gaat om die naam: Verdonk, Verdonk, Verdonk, en zie, dat wordt electoraal beloond. Idioten in het land stemmen op een soortgenoot.
    ...  Deze decembercrisis schept ontwrichtende precedenten. ... Vijf: honderdduizenden door rancune ingegeven voorkeursstemmen bepalen de politiek. ...


Uit: VARA TV Magazine #22-2004, door Elsbeth Etty

TV & rancuneleer

Heeft Nederland 2 onvoldoende oog voor het onderbuikgevoel van maatschappelijk teleurgestelden? En is dat erg?

Tussentitel: De teleurgestelde wrokt omdat hij daarin de lust beleeft der permanente ontevredenheid

...  'Maatschappelijk teleurgestelden' blijkt een door marktonderzoekers gehanteerde categorie te zijn. Ik kwam hem ook tegen in een stukje in het Algemeen Dagblad over REM, een programma waarmee de TROS de grote groep van "maatschappelijk teleurgestelden" wil aanspreken.' Maatschappelijk teleurgestelden zijn, als we Daalmeijer moeten geloven - en ik geloof hem, dom en dus rechts, en houden er intolerante en xenofobe opvattingen op na. Ik ben van mening dat geen enkele journalist of programmamaker gedwongen mag worden zulke opvattingen uit te dragen of te propageren. ...


Red.:   Meer Etty, de vrouw met het hakenkruisen-strooimandje, hier uitleg of detail .
 

Uit: De Volkskrant, 09-03-2006, column door Marcel van Dam

Observaties vanaf de zijlijn

...       2. Samenhangend met het vorige punt: de vox populi regeert. ...
    4. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis hebben immigranten laten zien dat zij bij verkiezingen een machtsfactor van betekenis kunnen zijn. Dat is ongetwijfeld te danken aan de hetze waaraan ze zijn blootgesteld. ...


Uit: De Volkskrant, 06-04-2006, column door Marcel van Dam

Let's go

...  Een hoofdrol van Verdonk bij de komende verkiezingen kan een zuiverende werking hebben in de Nederlandse politiek. Door haar beleid en haar imago verzamelt zij kiezers die zich thuisvoelen in een naar binnen gekeerde, xenofobe, betuttelende en onverdraagzame samenleving, waarbinnen keiharde economische uitgangspunten richtsnoer zijn. ...
   ... Aan immigranten mogen best eisen worden gesteld om een spoedige integratie te bevorderen. Maar altijd binnen de strikte grenzen van de grondrechten en nooit om aanvaardbaar te worden voor suspecte opvattingen die leven onder een deel van de autochtone bevolking.


Red.:   Standaard eenzijdigheid: dezelfde "suspecte" opvattingen zijn aanzienlijk sterker binnen het allochtone deel van de bevolking.


Uit: De Volkskrant, 24-05-2006, column door Anet Bleich

Uitgeburgerd om een bagatel

...  Maar hoe komt ze daarbij? Wij zijn het volk! Wat Verdonk ‘het volk’ noemt, is niet meer of minder dan een stel rancuneuze, van de politiek en de democratie vervreemde (klein)burgers. Nee, dit is niet elitair. Want je beledigt het volk door te veronderstellen dat het dom is. ...
   ... Verdonk staat dicht bij het volk, zo beweert ze.
    Maar hoe komt ze daarbij? Wij zijn het volk! Wat Verdonk ‘het volk’ noemt, is niet meer of minder dan een stel rancuneuze, van de politiek en de democratie vervreemde (klein)burgers. ...


Red.:   Meer Bleich, de vrouw met het holocaust-strooimandje, hier uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 26-05-2006, column door Herman Franke

Iedereen is tot één woord terug te brengen

De Nederlandse politiek is in de ban geraakt van slagzinnen. Dat komt omdat pakweg 20 procent van het Nederlandse electoraat bestaat uit rancuneuze spitsburgers die politici als elitaire, leugenachtige zakkenvullers beschouwen en die het liefst alle gekleurde allochtonen het land zouden uitschoppen. Elke keer als er een politicus opstaat die deze sentimenten bevestigt, strijken ze erop neer als een zwalkende zwerm spreeuwen. Je kunt ze lokken met slagzinnen. Pim Fortuyn lukte het met Ik zeg wat ik denk, ik doe wat ik zeg. Geert Wilders zocht, maar hij kwam niet verder dan kransloze klare wijn en de zwerm liet hem rechts liggen. Eerdmans, Nawijn en Pastors hoorden zichzelf te graag vieze taal uitslaan en vergaten een slagzin te bedenken. Met Bos bent u de klos, rijmde Maxime Verhagen. De spreeuwen overstemden hem. Alleen Verdonk trof recht door zee opnieuw de ware toon van de xenofobe lokroep met regels zijn regels. De zwerm wist waar hij luid kwetterend landen moest. ...


De Volkskrant
, 20-04-2006, door Marian van der Klein en anderen.

Hirsi Ali kaapt homoleed


Er moet nee worden gezegd tegen de manier waarop Hirsi Ali de homobeweging heeft gekaapt, vinden negen historici en sociale wetenschappers.

...    Zelfs de heftigste uitspraken van imams in Nederland vinden hun equivalent in wat nog niet zo lang geleden de boodschap van katholieke en protestantse zijde was. Het is nog maar twintig jaar geleden dat homoseksuelen tegen de uitspraken van bisschoppen en het bezoek van de paus betoogden. De bijbel bevat geen vriendelijker teksten dan de koran. Het homohuwelijk bestaat pas sinds 2001.
    Wij beginnen nu met nee zeggen tegen de verleidingen van gemakzuchtige betogen die ons via de onderbuik een gevoel van angst moeten geven: ze leveren niets anders op dan vervreemding van het islamitische deel van de samenleving. Hirsi Ali opent de tentoonstelling niet namens ons.


Red.:   De uitspraken uit de eerste van deze twee alinea's zijn natuurlijk botte leugens. Het is wel waar dat tot voor niet al te lang ook hier homo's niet vrij hun geaardheid konden laten zien, maar dat is niets vergeleken bij de toestanden in islamitische landen - zoals in Iran, waar dit jaar nog een paar jonge homo's zijn opgehangen.


Uit: De Volkskrant, 23-10-2006, rubriek Televisie door Wim de Jong

De sportkantine

Tussentitel: Goedkope tv van VPRO over de ‘gewone man’ en de politiek

De VPRO zat zondag weer even op het eigen, vertrouwde Nederland 3 en gooide er meteen maar weer zo’n stevige thema-avond tegenaan: Een stem uit de sportkantine. ...
    Geweldig sympathiek van de beroemde, oude omroep om dat allemaal bij de thee met de keeper, met de rechtsback, met de spits en de elftalbegeleider te willen doorpraten, maar als kijker was er desondanks alle reden om je beledigd te voelen. Honderd minuten, ik meld het nog maar een keer:
  ■ ‘Ik weet niets een waar ik vier jaar geleden op heb gestemd.’
  ■ ‘Ga ik stemmen? Ik denk het niet. Alleen als ik niets te doen heb. Op D66, tja, dat is de eerste naam die me te binnen schiet.’
  ■ ‘Drie politieke leiders noemen? Balkenende, Bos... Nee, meer weet ik er niet.’
  ■ ‘Ik kies Balkenende. Voor m’n gevoel. Nee, meer kan ik daar niet over zeggen, dan zou ik me toch echt in de politiek moeten verdiepen.’
  ■ ‘Balkenende? Nee, die nooit. Waarom? Door zijn haar! Ja, ik moet toch wat tegen u zeggen. Nee, ik zie zo vaak dingen van hem op tv dat ik denk: Balkenende, jongen, waar ben je nou mee bezig! Dus... zodoende.’
    De VPRO had met Een stem uit de sportkantine bedacht dat kijkers via sms multimediaal onder in beeld hun eigen ding zouden kunnen doen qua politieke meningsvorming over Den Haag (en alles). Ik heb daarbij tijdens de uitzending niet één zo’n sms’je zien verschijnen. Gelukkig zijn we dus nog niet allemaal crazy.


Uit: De Volkskrant, 01-02-2006, rubriek Televisie door Wim de Jong

Gangstermeisjes

...   Volgens mij is Hotel Big Brother gewoon meuk en zelfs de minste geestelijke inspanning niet waard om er ook maar een seconde langer bij stil te staan. Maar dat is natuurlijk geen correcte zienswijze anno 2006. Allicht dat dankzij de intellectuele spanwijdte van Mu de belevenissen van Viola Holt, Bonnie St. Claire c.s. alsnog snel in het juiste perspectief kunnen worden geplaatst. Was het een paar jaar geleden in bepaalde kringen nog hip om alles over Ajax en Italiaans voetbal te weten, tegenwoordig word je als opiniemaker geacht alles te volgen van wat er zich aan de onderkant van het tv-aanbod afspeelt en er ook een verklaard liefhebber van te zijn. ...


Red.:   Meer rioolmeningen van de tv-recensent hier uitleg of detail .


Uit: VARA TV Magazine, nr. 45-2006, rubriek Kijkweek

Dieuwertje Blok

...   P-side (Ned. 2, 20:30) lijkt me interessant. Ik ben fan van Prem. Verdonk heeft geen enkel gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en is cultureel gezien onderontwikkeld. Dat meen ik echt. Ik snap niet dat zij zo'n beetje de populairste politicus is van dit moment, ik vind haar echt heel afschuwelijk. Maar ik ben wel benieuwd hoe het gaat als zij bij Prem in de studio komt.'


Uit: De Volkskrant, 09-04-2008, column door Evelien Tonkens

Trots op Gewoontjes

Top top top. Topkwaliteit, topinstituut, topconcept, topsport, toonaangevend. Wel acht keer vielen dit soort woorden in de brief die de topmedewerkers van het ROC van Amsterdam onlangs van hun topman Edo de Jaeger ontvingen. ...
    Wat maakt Wilders en Verdonk voor autochtonen zo aantrekkelijk? Dat ze niks bijzonders hoeven te presteren. Ze hoeven alleen maar gewoon kaaskop en christen of atheïst te zijn. Die bedreigende islamitische migranten, die nog massaal kans maken op maatschappelijke vooruitgang, en met wie het dus niet zo leuk concurreren is, zijn van dit zelf-feliciterend partijtje uitgesloten. Tragisch dat men het akelige trappen tegen islamieten nodig heeft om gewoon te mogen zijn.   ...


Red.:   Normaliter wordt het niet zo ongenuanceerd uitgedrukt door Evelien Tonkens, maar te midden van een artikel over een ander onderwerp, komen de ware gevoelens over Wilders, Verdonk en achterban, dat wil zeggen: de lagere sociale klassen van autochtonen, ineens naar buiten - in eigen terminologie: onderbuikgevoelens van het zuiverste water.
    Meer elite-praat van de professor hier uitleg of detail .
    Allang bekend is het voorbeeld van Jan Blokker. Onderstaand een herinnering, met als onus tegelijkertijd ook zijn zoons, in een zeldzaam staaltje collectieve hypocrisie:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2008, boekrecensie door Piet de Rooij

Nederlandse stropop feestelijk gevloerd

Met smaak dienen Jan Blokker en zoons Jan en Bas twaalf moorden uit de zeer oude en nabije geschiedenis op. Compleet met bloederige bijzonderheden. Maar wat zegt dat over de Nederlandse identiteit?


....    Maar de gedachte dat zoiets als een nationale identiteit slechts een illusie is, is ook te gemakkelijk. Een dergelijke opvatting immers miskent het belang van de geschiedenis, de wijze waarop het heden afhankelijk is van het verleden. Elke zinvolle opvatting over identiteit zal dus rekening moeten houden met het 'eender en anders', de verandering én de continuïteit. Vervolgens zal dan, min of meer los van de inhoud, vooral aandacht geschonken moeten worden aan de functie van het praten over identiteit.
    ... En hoe hebben de Blokkers zich door dit mijnenveld bewogen?
    Die bewegingen zijn om te beginnen nogal gecamoufleerd, om in de militaire beeldspraak te blijven.  ...
    Betekent dit dat de Blokkers toch een beeld presenteren van 'de' Nederlander, van iets kenmerkends dat dwars door alle tijden heen gelijk is gebleven? Met andere woorden: gaat het niet over het begaan van twaalf zonden maar over twee millennia zondigheid? In de inleiding was het ontkend, maar te vrezen valt dat dit toch de boodschap is. Bij het stuk over Bonifatius wordt al breed uitgehaald: 'Zijn ernst, humorloosheid en verwaten, bekrompenheid lopen als een rode draad door de Nederlandse geschiedenis. ...'
    En wie denkt dat het oordeel beperkt blijft tot gereformeerde ambtsdragers vergist zich. Want in een stuk dat moet gaan over het doodslaan van Willem II in 1256 wordt, om vast in de stemming te komen, ons in het allereerste begin voorgehouden vooral goed naar tv-series te kijken als De Rijdende Rechter: 'Daarin vertonen doorsneeburgers staaltjes van de volksaard: hebzuchtig, zelfgenoegzaam, verongelijkt, onverzoenlijk.'   ...


Red.:   De erop volgende zin van Piet de Rooij: 'We waren er al bang voor, zo blijkt er ineens toch een volksaard te zijn.' ...
    Wat een hypocriete smeerlapperij, dit soort geschrijf van de heren Blokker. Gedeeld door een groot deel van hun intellectuele kompanen uit de linksige alfa-intellectuele hoek, alwaar de heren Blokker helden zijn.
    Meer gorigheid van de rioolcolumnist hier uitleg of detail .
    Hier gaat het over nog  zo eentje:


De Volkskrant
, 31-12-2008, ingezonden brief van Frank Orlemans (Tiel)

Youp (2)

2008. Ach, eigenlijk weer een jaar zoals alle voorgaande jaren. Uiteindelijk blijft er maar één groep Nederlanders over die weer de pineut is: de eerlijke hardwerkende burger die alles betaalt voor de rest van Nederland en die min of meer wordt uitgelachen door diezelfde rest. En dan wordt het jaar ook nog eens uitgeluid door een of andere zichzelf op de borst kloppende flapdrol genaamd Youp, die met zijn studentikoze spitsvondigheidjes en platvloerse karikaturen ons een zogenaamde spiegel voor houdt. Hij zou zelf eens wat vaker in die spiegel moeten kijken. Ik bedoel, een dure wijnkelder, kindertjes op hockey, een dikgevulde bankrekening en een mooi pand midden in Amsterdam.
    Kijk, dan wordt het makkelijk lullen.


Red.:   Hier eentje van een heel bekend type:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2009, column door Max Pam

Zelf houd ik ook heel erg van kunst

Laat de wethouder zijn verantwoordelijkheid nemen: gewoon plaatsen die Buttplug! Als het volk zich ermee bemoeit, krijg je alleen kitsch.

Tussentitel: Rotterdam is Buttplug-moe en heft Buttplug-angst

Afgelopen dinsdag stond het groot op de site van deze krant: ‘Rotterdam heeft Buttplug-angst’. De Maasstad is niet in de greep van de varkensgriep, zoals je van een internationale aanvoerhaven zou verwachten, maar van de Buttplug-angst. Buttplug, naar analogie van God, Nederland en Oranje, gespeld met een hoofdletter.   ...
    Maar de werkelijke aanzet tot dit alles is niet kabouter Prikkeprak maar Santa Claus, een beeld dat in 2001 door kunstenaar Paul McCarty werd gemaakt in opdracht van de Internationale Beelden Collectie Rotterdam. In de volksmond werd het 3 meter hoge beeld al snel Kabouter Buttplug genoemd, omdat het kerstboompje dat de kerstman in zijn hand houdt verdomd veel lijkt op het anale gereedschap.
    Namens allerlei gemeente-instanties en kunstcommissies is er wat rondgesold met Kabouter Buttplug. Eerst zou hij bij de Doelen worden geplaatst, maar na protesten kwam hij op de Van Barneveltplaats terecht, op de kop van de Koopgoot. Maar ook daar was het drie ton kostende meesterwerk niet welkom, zodat het tenslotte met een hijskraan in de binnentuin van Museum Boymans is neergelaten. Kwaad kon het daar niet meer doen, want zo was Buttplug officiële kunst geworden, in weerwil van het gesimuleerde volksfeest met de oliebollen die tijdens de plaatsing werden rondgedeeld.
    Na Kabouter Buttplug was de beer pas goed los. In Rotterdam kreeg hij een opvolger in de gedaante van Konijntje Snoepfles, een opblaasbaar beeld van 6x4x12 meter. Vervaardigd door beeldend kunstenaar Florentijn Hofman is Konijntje Snoepfles een titel, die volledig de lading dekt. Het lijkt. Een 19 meter hoge pinguïn zat toen nog in de pijplijn.
    En nu wil kunstenaar Joop van Lieshout, al weer in Rotterdam, een 8 meter hoge stapeling van olievaten neerzetten, die ‘bijeen wordt gehouden door een druipende massa van menselijke figuren’. De beeldengroep heet Cascade, wat waterval betekent, maar in de volksmond wordt al van ‘de zwarte mannetjes’ gesproken. De Rotterdamse wethouder Grashoff, dezelfde die ook de affaire-Tariq Ramadan in de soep heeft laten lopen, wil nu ‘een inspraaktraject’ in het leven roepen.
    Dat raad ik hem ten stelligste af. Rotterdam is Buttplug-moe en heeft Buttplug-angst. Laat de wethouder zelf zijn verantwoordelijkheid nemen: gewoon plaatsen, die handel! Als het volk zich ermee gaat bemoeien, krijg je alleen maar kitsch en rotzooi zonder enige culturele waarde.
    Zelf houd ik trouwens heel erg veel van kunst. Afgelopen week nog ben ik in het Amsterdamse Muziektheater naar La Traviata geweest. Ook best wel mooi!


Red.:   De arrogantie van de kunst-maffia. Natuurlijk is een flink deel van hun productie niks meer dan gore troep voortgekomen uit een zuiverste vorm van angst - een angst zo groot dat je het een neurose, nee: een psychose, zou kunnen noemen. Dat is natuurlijk de angst voor het normale en het ordelijke  - normaal en ordelijk en mooi en passend zijn "kitsch". Stront op een dienblad is kunst  .
   En zelfs vanuit heel wat minder redelijke positie, is dit geschrijf van Pam natuurlijk gewoon je zuiverste vorm van trappen naar onderen. En na afloop naar de mede door het gewone volk gesponsorde La Traviata.
    Getverdemme!
    Deze verzameling is verwaarloosd, in de zin dat er in de tussentijd zoveel uitspraken gedaan zijn over de, eveneens in die tijd sterk opgekomen, aanhang van Geert Wilders dat het totaal niet meer opviel hoe erg het allemaal was. Twee voorvallen staken er dusdanig boven uit dat de redactie weer wakker werd:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2010, door Haroon Ali

Een fittie van niveau

... was er deze week ook een fikse ruzie tussen twee schrijvers die wél ergens over ging: tolerantie in onze multiculturele samenleving. Aanleiding was de column die Anil Ramdas schreef op website deBuren.
    In het stuk beklaagt Ramdas zich over white trash in Nederland. ‘Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, principes en idealen.’   ...


Red.:
    En van zo'n nette man als Anil Ramdas, die zo cultureel verheven is. Een goede vertegenwoordiger van zijn groep.
    Meer van deze brahmaanse elite-koelie hier uitleg of detail . .
    Dat het andere voorval van deze week van Volkskrant-columnist Bert Wagendorp kwam, wekt veel minder verwondering - de man heeft van schelden zijn beroep gemaakt - aanleiding is het definitief worden van de regering Rutte, met gedoogsteun van de PVV:


Uit: De Volkskrant, 02-10-2010, column door Bert Wagendorp

De foto

Op de geweldige foto van Martijn Beekman die gisteren de voorpagina van de Volkskrant sierde, zien wij Maxime Verhagen en Mark Rutte aandachtig luisteren naar Geert Wilders. Vooral Mark Rutte kijkt naar de spreker als een gehoorzame padvinder naar zijn hopman.
    Geert vertelde even wie de hulpsinterklazen van het kabinet Rutte zijn en wie zich de ware premier mag noemen.
    Naarmate ik langer naar de foto keek, groeide het ongeloof.
    Was het echt waar dat daar de leider van de grootste christelijke partij van Nederland én die van de grootste liberale partij (van links af) naar Wilders stonden te kijken, geobsedeerd, als twee chimpansees naar een python, vlak voor het wurgen?
    En dan dit trio. De padvinder-premier, de Prins der Duisternis en de politieke pyromaan, gebroederlijk bijeen ...?
    In acht weken ‘hard werken’ bakten ze een programma ...
‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ stinkt naar spruitjes. Kleingeestigheid en bekrompenheid gaan hand in hand, een platvloerse lokbrief is het, gericht tot het rancuneuze en verongelijkte deel der natie. ...


Red.:    Smeerlappen-taal.
    Meer van deze smeerlappentaal hier uitleg of detail .
    De geparfumeerde versies zien er ongeveer uit als dit:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2010, Peter Giesen

Serie | Emancipatie leidt tot fragmentatie

Ik doe wat ik doe, en vraag niet waarom

In het laatste deel van de Volkskrantserie over de moderne massamens: de reaguurder. Samen mopperen is ook niet meer wat het (nooit) geweest is.

Waarom moet ik als burger meebetalen aan onverstaanbare opera’s, loodzware toneelstukken en roestige sculpturen, vraagt Renske uit Nijmegen zich af. ‘Over de balk gesmeten gedrochten die overal in Nederland te bewonderen zijn. Schandalig!!!’, schrijft ze op het forum van De Telegraaf. ‘Onze beaarden laten ze tot in de middag in hun luier liggen, omdat er geen tijd/geld is. Nederland moet zich SHAMEN. Mijn porsie a.u.b. naar mijn ouders, zij verdienen het meer dan de makers van troep naar niemand naar kijkt.’
    Internet heeft de emancipatie van de massa voltooid. ‘Gewone’ burgers kunnen meepraten, op hun eigen sites, blogs of discussiefora. Geluiden die je vroeger alleen bij de kapper hoorde, zijn nu onderdeel van het publieke debat geworden. Alle pedofielen castreren! Rechters zijn linkse slappelingen die seriemoordenaars met een taakstraf laten wegkomen! Moslims nemen Nederland over!   ...


Red.:    Waarna er nog lappen gefilosofeer volgen. Natuurlijk wordt hierbij nooit vermeld dat de extreme opmerkingen van het volk een reactie zijn de extreme acties van de elite, die allerlei intellectuele waanzin in kunst en maatschappij onder de noemer van de autonomie en Gelijkheid van Alle Mensen hebben losgelaten, tezamen met het van toepassing verklaren van hun bohemien-levensstijl op de hele maatschappij  .
    Meer van deze elite-prietpraat hier uitleg of detail .
    Max Pam legt het namens de linkse intellectuele elite nog eens duidelijk uit:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2011, column door Max Pam

Monopoly is lang niet zo leuk zonder ruzie

In mijn jeugd heb ik vele dagen doorgebracht in Het Hok, het Amsterdamse schaakcafé. Het was de tijd van mijn opperste verslaving aan het spel, want er werd daar niet alleen geschaakt, maar ook gepokerd, gedamd, gebridged, gebonkt, getoept, gehartenjaagd, gebamzaaid en go gespeeld. Het Hok ging 's ochtends om tienen open en 's nachts ver na enen weer dicht.
    Verkeerde de partij nog in volle gang, wat vaak het geval was, dan werd zij voortgezet in de sociëteit De Kring. Die bleef tot zes uur open, maar wat daarna?
    Je mocht in die tijd nog parkeren op het Leidseplein en ik heb het meegemaakt dat wij, terwijl het klootjesvolk al weer aan het werk toog, zaten te bridgen in een auto. ...


Red.:   Een oude term.
    En hier de nieuwe (meervoud):


Uit: De Volkskrant, 14-01-2012, door Pieter Webeling

'Hippie op m'n ouwe dag'

In zijn jonge jaren liet Rik Zaal (66), voormalig VPRO-coryfee, het idealisme aan zich voorbij gaan. Onlangs verscheen zijn debuutroman Verlorenzoon.com. Een 'terloopse wereldverbeteraar' over ironie en idealen. 'Ik durf kwetsbaarder te zijn.'
...
Wat moet er gebeuren? Hoe werp je een dam op tegen xenofobie, angst en hufterigheid?

'Ik weet het niet. Echt niet.'    ...


Red.:    En voor de zekerheid, even over wie we het hebben:

  Over Wilders zei je niet lang geleden: 'Ik vind: zo'n man mag je slaan. Dat lukt je niet, vanwege al die mannetjes die om hem heen staan, maar het zou wel het beste zijn.'
Veert op. 'Ja. Zo'n man mag je slaan, natuurlijk! Lijkt me heerlijk. Geen vuistslag, maar een corrigerende tik. Pets-pets-pets, zoals vrouwen in Franse films mannen tot de orde roepen. Kom even terug op de wereld, lul. Get real.

Dat wil zeggen: dus niet de kosmopolitische neoliberale hufters die tweeënhalf miljoen xenofobe immigranten hebben binnengelaten, maar de gewone Nederlanders.
    Een echt stekende doorn in het oog van de elite en middenklasse is dat dat de lagere klasse nu ook toegang heft gekregen tot een medium, en plaats waar ze tot nu toe zorgvuldig van waren weggehouden:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2012, rubriek Stekel, door Marcel van Lieshout

PVV-Toestanden

Van de - tot voor kort - zes PVV'ers in de Noord-Hollandse Staten gaan er twee onder die partijnaam door. We gaan voor het eerst de stem horen van één van die twee, de nog onbekende fractievoorzitter. Tot nu toe voerde alleen Hero Brinkman tijdens statenvergaderingen het woord namens de PVV, meestal op verhitte toon. Bijvoorbeeld over een verbod op hoofddoekjes in bussen. De zichtbare 'oogst' van ruim een jaar Noord-Hollandse PVV is dat kandidaat-sprekers voor de Arondéuslezing nu ervaren dat de sociale media ook gebruikt worden door scheldende hersenverweekten. ...


Red.:    De rancune druipt eraf. Wat trouwens als term opnieuw in de mode is als van toepassing op de lagere klassen, nu dat "populisme" weer tot op het bot is afgesleten:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2012, column door Bert Wagendorp

Hero

Vandaag gaat het in de fractievergadering van de PVV over de mail die Hero Brinkman vorige week rondstuurde over het meldpunt MOE-landers. ...
    Fractievoorzitter Martin Bosma, het rancuneuze deel van Geert Wilders' hersenkwab, ...
    Bosma, die behalve rancuneus ook lang niet dom is,


Red.:    Ook allemaal je reinste rancune over het feit dat de PVV zo veel zetels heeft gekregen.
    Naturlijk is men niet scheutig met het uiten van zijn onderbuikgevoelens, omdat men wel weet dat het gevoelig ligt. Meestal zit het verborgen in gore details, en op papier is enige openheid helemaal zeldzaam. Maar hier was dus weer eens iemand die, in zijn harstocht voor de "vreemdeling", zich even vergat:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2014, column door Nico Dijkshoorn

Pipodorp

Red.:   Nico Dijkshoorn is van het type dat de grofgebektheid als standaard vervoermiddel hanteert, net als Jan Mulder. En net als Jan Mulder is zijn naturlijke habitaat die van de grachtengordel-populistische VARA-programma's als De Wereld Draait Door. Waar de politiek-correctheid zo verstikkend is, dat je een stroom moslims en negers krijgt voorgeschoteld die allemaal de meest fantastische mensen zijn. En zich zo inzetten voor de maatschappij, voornamelijk als prietprater (moslims) of rapper/zangeres (negers).
    Dus als zo'n kosmopoliet zich gaat uitlaten over mensen met gezond verstand, die kijken naar de landen waar de asielzoekers vandaan komen, en daar zien dat het sociaal-culturele barbaren zijn ...

  Hoe het gedrag van Syrische vluchtelingen Drentenaren op de zenuwen werkt

Tussentitel: In de reportage wordt uitgelegd dat de Syrische vluchtelingen onverwacht gedrag vertonen


... krijg je dit soort koppen. Overigens: "Pipodorp" is de naam van een voormalig amusementsparkje in de buurt van het Drenthse dorp, en dat nu gebruikt wordt om asielbarbaren op te vangen. Die natuurlijk asielbarbarige overlast veroorzaken. Waartegen de bewoners van het dorp natuurlijk bezwaar maken. Waarop de grachtengordelige cokesnuiver zijn verbale talenten los gaat vieren. Als eerste zijn de asielbarbaren natuurlijk allemaal slachtoffer - net zoals foute jongetjes alijd foute jongetjes zijn geworden door foute vriendjes. Welke foute vriendjes foute jongetjes zijn geworden  door weer andere foute vriendjes. Die, weet een zinnig mens, natuurlijk dezelfde zijn als de die eerste jongetjes. Maar een politiek-correcte grachtengordelaar weet zoiets niet:
  ... over de opvang van gevluchte Syriërs in het dorpje Oranje. Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn.
    Je staat in Syrië op de uitkijk, aan de rand van je dorp, en je ziet de bloeddorstige horde langzaam dichterbij komen. 's Nachts hoor je, twee straten verder, een auto stoppen en tien minuten later begint een vrouw te gillen. Je laadt je telefoon op, neemt je zoon onder je arm en vlucht de stad uit. Daarna volgt een lange reis. De deur van de bus zwaait open en daar sta je, in Pipodorp.

Alle Syriërs die niet deugen zitten in Syrië (en heten Assad), en alle Syriërs die deugen komen naar Nederland (behalve Assad). Volgens Nico Dijkshoorn. En iedereen die constateert dat die lui in Syrie bijna allemaal islamitische sektaristen zijn die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en nog meer hekel heben aan ongelovigen, dat wil zeggen: Nederlanders, dan aan elkaar, is een onderbuiker, xenofoob, racist en Jodenvervolger. Volgens Nco Dijkshoorn:
  De hoop was dat de asielzoekers in Pipodorp zouden blijven, maar in groepjes lopen ze kilometers naar winkels in de wijde omgeving.' Zo begint een reportage van RTV Drenthe ...
    Ik zou denk ik ook gaan lopen. Het woord Pipodorp roept verschrikkelijke beelden op. ... In de reportage wordt minutenlang door lokale politici en winkeleigenaren uitgelegd dat de Syrische vluchtelingen onverwacht gedrag vertonen. Ze lopen in groepen en dat zijn ze niet gewend in Drenthe.
    Dat klopt. In Drenthe loopt iedereen alleen. Ze ruiken iets, staan op en beginnen vanzelf te wandelen. Soms, als een andere Drent even een stukje met ze op wil lopen, ontstaan vechtpartijtjes. Je ziet dat vaak, als je in je auto door Drenthe rijdt. Twee mannen in een overall, doodstil op elkaar liggend, ergens midden in een weiland. Om het kwartier geeft de een de ander een vuistslag in het gezicht.
    In de reportage legt een winkelier uit dat de vluchtelingen het concept supermarkt niet begrijpen. Je ziet dat meteen voor je. Zeventig Syriërs die zwijgend naar een kluit vacuüm getrokken poffertjes staan te loeren. Onbedaarlijke lol om onze shampoo. Ze wassen hun haar hier met kiwi. Zeventig eenzame mannen, geëmotioneerd ruikend aan een stuk schapenkaas.
    Het is vooral het groepsgedrag dat de dorpsbewoners op de zenuwen werkt. Ze lopen door het bos en komen zeventig Syriërs tegen. Dat snap ik wel. Ik weet al niet waar ik moet kijken als ik één Nederlander tegenkom. ...
    Vermenigvuldig dat ongemak met zeventig en je hebt een probleem.    ...

Enzovoort. De ene opborreling uit de onderbuik-met-door-overmatig-drankgebruik-bedorven-maag-erboven na de andere (tussen twee haakjes: de redactie heeft geprobeerd de schrijfstijl en boodschap van Dijkshoorn te imiteren - vandaar dat het misschien wat grof lijkt).
    Gelukkig leven er in Drenthe ook mensen die kunnen schrijven:


De Volkskrant, 24-10-2014, ingezonden brief van  Conny Weide, Norg

Drenthe

Nico Dijkshoorn, chapeau! Eindelijk eens iemand die onomwonden duidelijk maakt, hoe mensonterend onze overheid met gevluchte Syriërs omgaat. Want wie verzint het nu om hen in Drenthe te plaatsen.
    Waar 'Twee mannen in een overall, doodstil op elkaar liggend, ergens midden in een weiland. Om het kwartier geeft de een de ander een vuistslag in het gezicht.' Waar supermarkten slechts poffertjes, kiwishampoo en wat schapenkaas verkopen. En waar als klap op de vuurpijl wanhopig gezocht moet worden naar een streepje wifi, om telefonisch contact te krijgen met achtergebleven familieleden en vrienden.
    Zijn Yvonne Kroonenberg met haar 'klassieke Drentse koppen met uitdrukkingsloze ogen' en Peter Middendorp die de Drent karakteriseert als 'overmatig bescheiden', 'triest en een beetje grappig' niet duidelijk genoeg geweest? Nee, vluchtelingen naar Drenthe sturen, dat verzint geen mens. Dat gun je je ergste vijand niet. Of zie ik het verkeerd? Ben per slot van rekening ook maar zo'n domme Drent.


Red.:   Kijk er eens. Nog een paar van die cokesnuiverige en drankmisbruikende grachtengordelaars die zo goed de fouten van hun niet-stadse landgenoten weten te omschrijven ...
    Naar aanleidng van een archiefactie kwam dit bovendrijven:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2014, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Tekening

Rob Trip kondigde het zondag in het NOS-Journaal aan met opwinding: 'De juweliers uit Deurne en hun kant van het verhaal. De overval, de schoten - hun advocaat doet het woord.' ...


Red.:   Bij een overval op een juwelier zijn de Marokkaanse overvallenrs doodgeschoten. Iedereen blij, behalve de Marokkanen, de overige allochtonen die solidair zijn, en de politiek-correcte elite inclusief grachtengordel en media. JP Geelen stikt in het vileine sarcasme als reactie op de dood van twee lievelingen en de berichtgeving erover:

  De adrenalinespiegel steeg vooral door dat niet uitgesproken, magische woordje dat journalistenharten sneller doet kloppen: exclusief!   
    De advocaat was Jan-Hein Kuijpers, van wie de NOS bij wijze van opwarmertje een strofe uit zijn Litanie voor een juwelierspaar toonde: 'En dan komt ze oog in oog te staan/ met een van de overvallers/ en haar man ligt daar op de grond/ in het bloed. / Die overvaller richt het wapen op haar/ en zij richt op hem.

En haalt uit richting de vijand:
  Eindelijk kreeg het volk, dat zich zo had geroerd over het gebeurde - ook al wist niemand wat er gebeurd was - te horen wat er gebeurd was.

Tja ... Dat volk, hè ... Dat zich verheugt vertoont over het feit dat nu eens eindelijk niet de juwelier maar de Mocro- (alternatief: Antillo- of Suro-) overvaller het loodje legt. En nee, over dode juweliers heeft JP Geelen nog nooit een traan gelaten. Zelfs geen minitraantje. Geen kleurtje, hè ...
    Meer rioolmeningen van deze tv-recensent hier uitleg of detail .
    De vervangend tv-recensent uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 30-12-2014, tv-recensie, door Julien Althusius

Gekke jaren

De dagen tussen Kerst en Oudjaar kunnen niet zonder terugblikken. ...
    De special van Andere Tijden over de jaren negentig van gisteravond was een fijne aaneenrijging van allerlei fragmenten. ...
    Maar er waren ook dingen te zien in de aflevering van Andere Tijden die niet per definitie exclusief waren voorbehouden aan de jaren negentig en zich ook niet zo makkelijk lieten bedekken met de mantel der ironie. Er waren veel boze mensen in beeld. Blanke mannen vooral, met snorren en matten. Ze hingen wat rond in hun trainingspakken, sleutelden een beetje aan auto's, gooiden blikjes bier op straat en als er een camera op ze werd gezet werden ze kwaad. Niet op zichzelf, niet op hun vrienden, maar op die anderen.
    ... De misère van de boze Nederlander was, kortom, eigenlijk de schuld van de buitenlanders. De snorren en matjes zijn misschien achtergebleven in de jaren negentig, het sentiment niet.    ...


Red.:   Ach, kennelijk waren de moslim-moorden en aanslagen op ... Of gewist uit het archief ... Dat waren tenslotte incidenten want moslims deugen per definitie. En hebben geen matjes en trainingspakken. Maar djellaba's en baarden. En hakmensen en bomgordels bomrugzakken. Met spijkers.
    En tijdens opruim-werkzaamheden tegengekomen:

 
Uit: De Volkskrant, 14-01-2014, door Jaap Stam

Dinsdagprofiel | Claudia de Breij

Veel, snel en onstuimig; Claudia temt zichzelf met liedjes

Ze is dol op vloeken maar laat haar publiek liever geen pijn lijden. In haar nieuwe voorstelling, geschreven uit woede over premier Rutte, probeert Claudia de Breij 'op gladder ijs' te staan


... Op haar zestiende kroop ze uit haar schulp, na een zetje van een schoolmusical, waarin ze een hasjhond speelde. Iedereen was zijn tekst kwijt, De Breij durfde als enige te improviseren. Een staande ovatie was haar deel.
    Ze werd het andere uiterste: een flapuit, goedgebekt, snaaks en gevat. ...


Red.:   Politiek-correcte liefde voor een politiek-correcte soortgenoot. Hoe snaaks en gevat?

  ... genadeloos kan ze uithalen op Twitter en in interviews. Domme bellers naar haar radioprogramma kunnen met hun doorzonharses, hun randstedelijke rukaccent en hun vertegenwoordigers-Opel de vinkentering krijgen.

Claudia de Breij uitleg of detail en haar politiek-correcte clubje kan van de gewone Nederlanders ongezien de vinkentering krijgen.
    Een nog ongekender geval. Ja, het is mogelijk. Het betreft plebejer-met-schrijfdiploma Peter Middendorp uitleg of detail . Die zit aan allerlei psychopharmaca ter voorkoming van de ergste uitwassen, maar iemand is vergeten die toe te dienen. Onderstaande is een column in een rubriek "Columnisten over 2015":


Uit: De Volkskrant, 12-01-2015, column door Peter Middendorp

LVG

Overal zijn extreme partijen populair. Ook de PVV kan dit jaar na waarschijnlijk twee verkiezingen de grootste zijn. Daarom is het belangrijk naar de feiten te kijken, de verkiezingsuitslagen koel en rationeel te analyseren. ...


Red.:   Noteer dit even: 'koel en rationeel' ...
  Eerst een vaststelling. 13,59 procent van ons heeft een IQ van 85 en lager. Deze mensen worden LVG'ers genoemd, licht verstandelijk gehandicapten. LVG'ers stemmen zonder uitzondering PVV.

Koel en rationeel!
  Er is maar één ding op de wereld waarvan ze meer houden dan van Wilders, en dat is vlees. Hamburgers vooral.

Koel en rationeel!
  Gaan we serieus rekenen. 13,59 procent van 13 miljoenkiesgerechtigden is 1.766.700. Voor één zetel zijn 65.000stemmen nodig. 1.766.700gedeeld door 65.000 maakt 27,18 LVG-zetels in het parlement. Kijken we naar het aantal zetels dat de PVV binnenhaalde, 24, dan moeten we vaststellen dat 195.000 mensen op 9 juni 2010 onderweg naar de stembus een hamburgertent zijn tegengekomen.

Koel en rationeel!
    Wat heeft dit nu allemaal te maken met het thema "voorspelling"? Nu dit: er komen in 2015 verkiezingen. Voor Provinciale Staten. En de PVV staat al weer een tijdje aan de kop in de peilingen, en door de aanslagen in Frankrijk gelegd door moslims-massamoordenaars lijkt de kans op een PVV-overwinning alleen maar te stijgen.
    En daar slaapt Peter Middendorp al maanden slecht van. Dusdadig slecht over dusdanig langer tijd dat zijn toch al wankele geestestoestand tot rode waanzin is vervallen.
    En die vergeten medicatie, hè ...


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .