WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: uitsluiten

3 jul. 2015

Uitsluiten  is het nieuwe vernederen  , schrijvende 2015. Aanleiding: de uitgeslotenen branden de Haagse Schilderswijk af, ook bekend als de Haagse shariawijk:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Niet wegwuiven

De dood van Mitch Henriquez roept vragen op die het optreden van de vijf verdachte agenten overstijgen.


Tussentitel: Korpschef Bouman wijst op 'gif van uitsluiting'

Wordt de dood van de Arubaan Mitch Henriquez door sommigen in de Haagse Schilderswijk ...
    Meteen daarna komt de precaire vraag hoe dat zo gekomen is. ...
    ... ook, uit onverwachte hoek, de analyse van korpschef Gerard Bouman, die onlangs zijn eigen mensen nog waarschuwde dat het 'gif van de uitsluiting' zijn korps binnendringt: 'Kunt u zich voorstellen hoe het voelt als uw medesurveillant besluit een burger van de straat te plukken, omdat die moslim vast wel een bomgordel zal dragen? Een burger die alleen een koran en een gebedskleed bij zich blijkt te hebben en toch geboekt wordt als potentieel terrorist. Wat er dan door iemand heengaat die toegewijd politieman en moslim is?'    ...


Red.:   Kunt u zich voorstellen hoe het voelt een moslimburger tegen te komen, wetende dat een overgrote meerderheid der kinderen der moslimburger de aanslag op Charlie Hebdo en de koppensnellers van ISIS steunt,. ideeën die ze hebben gekregen van die moslimburger die voor uw neus staat. Met de beelden van Charlie Hebdo en het koppensnellen van ISIS voor het geestesoog voel je je dan als Nederlands burger heel behoorlijk buitengesloten.
    En van een raszuivere racist:


Uit: GeenStijl.nl, 02-07-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Bonuskwootje Jozias: 'Het ligt aan de arbeidsmarkt'

Via affiches vol spelfouten werden vanavond Iftar Uitbuik Rellen aangekondigd in Arnhem, Rotterdam en natuurlijk Den Haag, de hoofdstad van de agressief ondankbaren....


Red.:   Enzovoort maar het ging om een reactie:
  Reaguursels

Een paar twitter comments:

Harriet Duurvoort ‏@Harrietteketet 13 min.13 minuten geleden
Het is de multiculturele generatie, een uitgesloten generatie, tegen de staat.Begint met gescheiden scholen,dan geen werk,etnisch profileren

Arzu Aslan ‏@rzuaslan 6 uur6 uur geleden
Wat mij het meeste kwetste aan persco, de opgepakte jongeren zijn vooral minderjarigen. Nu al kansloos in deze maatschappij. Zo tragisch.

Indianaskywalker | 02-07-15 | 23:28

Harriet Duurvoort uitleg of detail is er heel goed in om te benoemen hoe trots ze wel niet is dat ze een (heel/driekwart/half, doorhalen wat niet van toepassing is) negerin is met de bijpassende culturele voordelen. Heel uitsluitend, allemaal.
    Overigens: dat 'Het ligt aan de arbeidsmarkt' van ene 'Jozias' zijnde Haags burgemeester Jozias van Aartsen die eerder demonstraties door ISIS-aanhangers pas verbood toen blanken het ook gingen doen, is natuurlijk ook een synoniem van "uitsluiten" omdat het een afkorting is van "Allochtonen doen het minder goed op de arbeidsmarkt en dat komt door uitsluiting", terwijl alle tuinders van het aanpalende Westland dolgraag Marokkanen enzovoort in hun kassen zien omdat ze zo leergierig zijn en zo hard werken maar die Marokkanen enzovoort kennelijk het Westland niet kunnen vinden ...
    En ook Joop.nl gebruikt de term natuurlijk, in haar gematigde momenten:


Uit: Joop.nl, 29-07-2015, door Froukje Santing - Journalist uitleg of detail

De hedendaagse drang tot in- en uitsluiting

'Een van de privileges van mensen die privileges hebben is dat ze die privileges als vanzelfsprekend ervaren.'


Deze zomer werd het dilemma van de kwetsende en uitsluitende benamingen allochtoon, Marokkaan of Turk weer actueel. ...
    In de kern gaat dit debat niet enkel over een preciezere beschrijving van bevolkingsgroepen, het bewuster nadenken daarover, maar over de hedendaagse drang tot in- en uitsluiting. ...
    Het dilemma van de kwalijke uitsluitingsmechanismen als allochtoon, Turk of Marokkaan ...


Red.:   Waarop je een treffende definitite kan geven van uitsluiting zoals hier gebruikt: een bepaalde groep Nederlanders heeft een willekeurige andere groep Nederlanders Turkse en Marokkaans paspoorten gegeven, en ze in moskeeëen, aparte winkels, theehuizen en sjisj-lounges gestopt. Om ze uit te kunnen sluiten als Nederlander.
    Overigens scoorde dit stuk ook nog op een ander punt:

  ... het voorbeeld van een Turkse wethouder die in 2010 bij de verkiezingen net buiten de boot viel, en in 2013 lijsttrekker van de PvdA poogde te worden aan de hand van stemmen van Turkse mannen die zich enkel voor dat doel hadden aangemeld bij de partij.
    Mijn ongenoegen vormde niet zozeer de aantijging, ook al was wederhoor op zijn plaats geweest, maar de manier waarop deze Turkse-Nederlanders weg werden gezet. ...

Wegzetten: het signalen van etnische corruptie bij .... Tja, je mag hier niets schrijven over "Turken"...
    Er is naar aanleiding van dit stuk door deze redactie een alternatieve definitie van "uitsluiten" geformuleerd: "Het door een bepaalde groep Nederlanders geven aan een willekeurige andere groep Nederlanders van Turkse en Marokkaanse paspoorten, en ze stoppen in moskeeën, theehuizen, sjisj-lounges enzovoort".
    Hier eentje die de redactie destijds ontgaan vanwege de absurditeit van de rest van de inhoud ("Nederland is de schuld vn ISIS"):


Uit: De Volkskrant, 28-10-2014, door Tineke Bennema, historica, gespecialiseerd in het Midden-Oosten

Westen maakt slagveld van Midden-Oosten

Repressie is de gemakkelijkste uitweg, want dan hoeven we het probleem niet bij onszelf te zoeken.


Tussentitels: De aanhangers van IS zijn ónze jongeren, wnat hier opgegroeid

...    Ons land heeft bar weinig gedaan om moslims (eerste en volgende generaties) te beschermen en hen te laten voelen dat zij een nieuw, gewenst deel uitmaken van de samenleving. ...
    ... Het past in de westerse teneur om van deze hele groep, van deze religie een moloch te maken en deze op een vernederende manier uit te sluiten. ...


Red.:   Mooi hè, in de combintie: "vernederen" én "uitsluiten". Bij de onderwijspoortjes hebben inspecteurs gestaan die ze er zo uitpikten: "Moslim ... wegwezen". Heel vernederend, dat uitsluiten.
    En kijk er eens ... Er is zelfs een hoogleraar uitsluiting:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2015, ingezonden brief van Jean-Paul Selten, psychiater en hoogleraar sociale uitsluiting en psychische stoornissen, Universiteit Maastricht, en Fabian Termorshuizen, epidemioloog

Eritreeërs

In Nijmegen strijdt men over de vraag wat beter is: honderd jonge Eritrese vluchtelingen samen huisvesten in een voormalig studentencomplex of hen verspreiden over stad en land om de integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Dankzij onderzoek in vooral Den Haag, Utrecht en Londen naar de relatie tussen etnische dichtheid van wijken en het risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis weten we wat het beste is: gezamenlijk huisvesten. Migranten in een wijk met veel mensen uit de eigen etnische groep (bijvoorbeeld Surinamers in een wijk met veel Surinamers) hebben een veel lager risico op het ontwikkelen van een psychose en op het plegen van zelfmoord dan migranten in een wijk met weinig lotgenoten uit de eigen groep (zie recente publicaties in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology).    ...


Red.:   Juist ja ... Migranten krijgen psychiatrische problemen door Nederlandse uitsluiting ... Zoiets als: omdat zij in eigen winkels, eigen theehuizen, eigen sjisj-lounges en eigen moskeeën zijn gaan zitten, hebben Nederlanders ze uitgesloten.


Naar Termen, 99,9 procent  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .