WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Hans Wansink

28 aug.2016

Ook landverraders komen er in maten en soorten. Hoe ver gaan ze, hoe vaak doen ze het ... Het zijn allemaal mogelijkheden om een onderscheid te maken tussen ernstigere en minder ernstige gevallen.

Met deze eigenschap dat dit ongeveer dezelfde waarde heeft als verschillende manieren van doodgaan: aan het einde is het allemaal hetzelfde.

Ook aan het einde van diverse vormen van landverraad staat allemaal hetzelfde: ondergang van beschaving.

Als dat landverraad richting de westerse beschaving is.

De belangrijkste verworvenheid van de westerse beschaving is vrijheid van denken, dat wil zeggen: vrijheid van ideologische dwang.

De belangrijkste hedendaagse bedreiging door ideologisch denken is de islam.

De belangrijkste strijder tegen het ideologische denken van de islam, in de Nederlandse maatschappelijke praktijk, is Geert Wilders, werkende middels zijn PVV, en gesteund door de aanhang van de PVV.

De belangrijkste mnaier op beschaving te verraden komende na directe steun aan de islam zoals het "We moeten de islma een kontje geven" van Job Cohen uitleg of detail , is het aanvallen van de bestrijders van de islam: Geert Wilders, de PVV, en zijn aanhang.

Dan kan je meteen bijna de hele elite en een nog groter deel van de media als landverrader bestempelen, maar we pakken het voor deze lijst één voor één aan. Naar aanleiding van actuele uitspraken.

En het voorhavige geval is dat van Volkskrant-redacteur Hans Wansink. Aanleiding is de presentatie van het programma van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van maar 2017 (de Volkskrant, 27-08-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink):

  Rabiaat programma


Zoals zo vaak laat het artikwl van kop af aan zien hoe exact gespiegeld ten opzichte van de werkelijkheid het universum is waarin elite en media leven. Natuurlijk is het niet de PVV rabiaat is, maar de islam:

 
 
 


En dat zijn slechts de beelden uit West-Europa.

De onderkop:

  Het verkiezingsprogramma van de PVV, 'Nederland weer van ons', is nog extremer dan het vorige.


Oftewel: het programma van de PVV is nog verder weg van het landverraderlijke extremisme van elite en media.

Dit is allemaal slechts een kwestie van schuiven op de schaal. En bepalen waar het extremisme ligt. En daarover bestaat in de werkelijkheid dus geen enkele twijfel, zie de plaatjes boven.

De tekst:
  Voor de Nederlandse kiezers zijn de PVV-plannen grotendeels oud nieuws. Het verbieden van de volgens Wilders 'fascistische' Koran dateert al van 2007. Met dat standpunt verklaarde de PVV de vrijheid van godsdienst voor meer dan een miljoen Nederlandse moslims buiten werking.


Daar is niets mis mee. Het idee van een volkomen vrijheid van wat dan ook bestaat niet, want alle vrijheden worden uiteindelijk beperkt door de schade die ze kunnen aanrichten aan anderen, en de schade aangericht door de islam is glashelder. Zie boven. Het nazisme is ook verboden, en nazisme in combinatie met een sprookje is ook nazisme.

Gevolgd door:
  Het is een rabiaat standpunt, dat een groot deel van de bevolking van Nederland tot tweederangsburgers reduceert

De werkelijkheid: de islam is een rabiaat standpunt dat het overgrote deel van de burgers in Nederland tot tweederangsburgers reduceert, zodra het toegelaten wordt.

Gevolgd door:

  Het miskent dat in Nederland en in Europa miljoenen gematigde moslims hun beleving van de islam willen verzoenen met westerse waarden en verworvenheden.


En dit is de clou.

Dit is de aperte leugen die al decennialang verkondigt wordt en waarvan steeds duidelijker bewezen wordt dat ze een rabiate leugen is. Gesmoord in de steun aan 9/11, de steun aan de aanslag op Charlie Hebdo uitleg of detail , de massale jihadgang, en de totale afwezigheid van enigerlei substantiteel bezwaar tegen de stroom van aanslagen die daarop volgde.

Voor alle molims is de islam de kern van hun bestaan, waar ze alle andere waarden aan willen opofferen.

Zodra hun waarden botsen met andere waarden.

Radicaal of gematigd.

Dat is namelijk de kern van de islam, zoals zittende in het woord: "Onderwerping".

Slechts alleen al het propageren van deze stelling: "De moslims willen zich verzoenen met de westerse waarden", is ruim voldoende voor een kwalificatie als landverrader.


P.S.
Wansink stijgt op de lijsten - aanleiding: de onderlinge Turkse stammenstrijd - in Nederland! (de Volkskrant, 03-09-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink) :
  Inmenging Turkije x

... De massale steun onder Turkse Nederlanders voor het regime van Erdogan - een regime dat dat op grote schaal mensenrechten schendt en onafhankelijke journalisten het werken onmogelijk maakt - wijst op een geringe oriëntatie op Nederland. Omgekeerd hebben ook Haagse beleidsmakers zich weinig gelegen laten liggen aan de integratie van de Turkse gemeenschap in Nederland. De liefde - of in elk geval enige betrokkenheid - moet van twee kanten komen.

De waanzin - wij moeten wat van de onderlinge stammenstrijden van de Turken overnemen ...


Naar Landverraad , of site home .