WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: media, neoliberalisme, belasting

25 mei 2014

Het neoliberalisme van de media is dusdanig alomvattend uitleg of detail , dat een scheiding over verschillende rubrieken gewenst is. Hier het geval van de houding tegenover belastingen. En de verschillende manieren om belasting te heffen. Waarvoor een zeer bepaalde voorkeur bestaat. Hier de campagne uit 2014, die al eerder begonnen is, maar in mei in tempo oppikte - hier de introductie:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2014, door Yvonne Hofs

Leuker wordt het niet, kan het makkelijker?


De commissie wil: Eén tarief voor (bijna) iedereen Omstreden regels spaargeld aanpakken Aftrekposten zzp'ers afschaffen Snoeien in toeslagen


Het is al bijna een jaar stil rond het rapport voor belasting-hervorming van de commissie-Van Dijkhuizen. ...
    Het is alweer bijna een jaar geleden dat Kees van Dijkhuizen zijn belastinghervormersmantel opborg. Op 18 juni 2013 publiceerde de voormalige thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën het magnum opus van zijn belastingcommissie. Het rapport bevatte een doorwrocht pakket voorstellen om het Nederlandse belastingstelsel te verbeteren en te vereenvoudigen.    ...


Red.:   De auteur van dit artikel kennen we van haar bijdrage aan de pensioendiscussie uitleg of detail , toen die speelde een jaar of zo terug. Die bijdrage was van het meest rabiate neoliberalisme. Vol met onderbuikgevoelens. Dus als zo'n persoon zich positief waarderend uitspreekt over een plan, weet je het wel: rabiaat neoliberalisme. En als zo'n persoon zich waarderend uitspreekt over een ander persoon, weet je het ook wel: meer recent dan thesaurier-generaal, is die Van Dijkhuizen topman bij banken - NIBC en ABN Amro. Hij is bankier. Een graaier. Een ploert uitleg of detail . Een graaier en ploert die door de graaiers- en ploerten-lakei Hofs wordt geïntroduceerd als een "eerlijke ambtenaar".
    En als zo iemand met een belastingvoorstel komt, wat kun je dan verwachten? Antwoord: een vlaktaks. Dus waar kwam de Van Dijkhuizen mee:
  Box 1 Vlaktaks-plus

Basistarief van 37 procent


De commissie-Van Dijkhuizen pleit voor een verlaging van het tarief in box 1, de loon- en inkomstenbelasting. De commissie volgt daarmee de wens van het (rechtse) kabinet-Rutte I. Dat wilde dat het nieuwe stelsel meer belastingprikkels zou bevatten die werken belonen en inactiviteit bestraffen. De inkomstenbelasting kent nu drie tariefschijven, van 36, 42 en 52 procent. Van Dijkhuizen stelt voor die te vervangen door een 'vlaktaks-plus'. Vrijwel alle belastingplichtigen (93 procent) zouden dan hetzelfde belastingtarief van 37 procent gaan betalen. Alleen voor de allerhoogste inkomens, boven de 62.500 euro, zou een bijzonder toptarief van 49 procent moeten gelden.

En als zo iemand dan geld tekort komt, en dat toch uit belasting wil halen, dan komt hij met een belasting het meest gunstig voor de hoge inkomens:
  Het verlagen van de inkomstenbelasting kost geld. Ter compensatie wil de commissie de btw met 2 procent verhogen.

En als dat nog niet genoeg is:
  Van Dijkhuizen wil (...) ook een einde maken aan de stapeling van toeslagen in sommige huishoudens. Dat kan volgens hem door de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget te bundelen tot één huishoudentoeslag.

Oftewel: een verlaging, natuurlijk.
    Maar hoe zit het nu met de grootste toeslag van alle toeslagen? Nee, geen toeslag die gestapeld wordt in sommige huishoudens met lage inkomens, maar een die met onbeperkte bedragen wordt uitgereikt aan de hogere inkomens. Inderdaad: de hypotheekrentetoeslag. Oh nee, die heet anders: de hypotheekrenteaftrek. Want anders zou iemand maar op het idee komen dat een toeslag voor hogere inkomens een dusdanig volstrekte waanzin is dat dit onmiddellijk afgeschaft moet worden.
    Hier is wat er in dit artikel over rijkerentoeslag staat:
  Veel ideeën bij voorbaat tot mislukking gedoemd

Wat zal er van de voorstellen terechtkomen? De tussenstand voorspelt niet veel goeds. Het kabinet heeft in 2012 al selectief gewinkeld in Van Dijkhuizens suggesties over de hypotheekrenteaftrek. De commissie adviseerde de aftrek zowel voor bestaande als nieuwe huiseigenaren te beperken, maar het kabinet verkoos de bestaande gevallen te ontzien.

Oftewel: Van Dijkhuizen wil slechts "suggesties doen, wel wetende dat "de politiek", allemaal met gevestigde belangen bij die toeslag, het zal afserveren. Tezamen met de media, hier in de persoon van rabiate neoliberaal Hofs.
    Goed, dit was de "neutrale" introductie van de Volkskrant.
    Stap 2: de "Het moet"-campagne, hier van de ploerten van de VVD:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2014, van verslaggever Robert Giebels

Wiebes: Belastingdienst kan ingewikkeld stelsel niet aan

Het belastingstelsel moet op de schop, maar verwacht niet dat het systeem in drie maanden versimpeld kan worden. Het Nederlandse belastingsysteem is de laatste tien jaar zo ingewikkeld geworden dat het voor de Belastingdienst niet meer uitvoerbaar is. Vereenvoudiging kost vijf à tien jaar en dan nog zijn kleine fouten met gevolgen voor grote groepen belastingbetalers onvermijdelijk.
    Dit heeft de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, Eric Wiebes (VVD), maandag geschreven aan de Tweede Kamer. ...


Red.:   Met dus passieve steun van de media, die de rotzooi van de ploerten doorgeeft. En:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2014, column door Bert Wagendorp

Belastingcenten

Tussentitel: Bij de fiscus kost urgentie een decennium

De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, legde gisteren uit hoe oud de 'processen' zijn waarmee de Belastingdienst zijn geld int. Die stammen namelijk uit 1968. Dat was, had Wiebes onderzocht, het jaar waarin Martin Luther King werd vermoord, net als Robert Kennedy - niet te verwarren met John F., want dat was in de Middeleeuwen.   ...
    Hij en zijn team zijn er 'opgedoken' en nu weten we het: het stelsel is veel te ingewikkeld. Dat zei Frans Weekers ook al, net als de commissie-Van Dijkhuizen, die vorig jaar juni vaststelde dat het allemaal veel te ingewikkeld is. Alle ambtenaren bij de Belastingdienst riepen het overigens al jaren: veel te ingewikkeld. Maar nu is het dus officieel.
    Vooral door alle toeslagen. De toeslag (voor zorg, huur, kinderen) ...
    Vorig jaar kwam Kees van Dijkhuizen met voorstellen voor vereenvoudiging: twee belastingschijven, minder aftrekposten, eenvoudiger toeslagen. ...
    Maar nu gaat Eric Wiebes er werk van maken.
    Helaas duurt het volgens hem vijf jaar voor maatregelen om het stelsel te vereenvoudigen effect hebben. ...
    Het zijn termijnen die elk bedrijf in problemen met een faillissement zou bekopen. ...


Red.:   En ook actieve steun van de ploerten die de media volkalken met hun smerige privé-meningen (definitie van columnist ).
    Gesanctioneerd door de rest van de redactie:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

Belastingdienst

Wiebes legt welsprekend de vinger op de zere plek, maar zijn ambitieniveau moet drastisch omhoog.


...   Coalitiepartners VVD en PvdA hebben uiteenlopende ideeën over een nieuw fiscaal regime. Met name de sociaal-democraten moeten zich afvragen of het rondpompen van negen miljoen huurtoeslagen, zorgtoeslagen, kinderopvangtoeslagen en kindgebonden budgetten aan zeven miljoen huishoudens uit een oogpunt van efficiency en fraudebestrijding wel zo'n goed idee is.


Red.:   De neoliberale ploerten van de VVD hoeven van de Volkskrant dus niet na te denken over het rondpompen van de hypotheekrentetoeslag. Want ook de Volkskrant-redactie doet ijverig mee met dit rondpompen. Natuurlijk.
    Overigens: wat hier staat over de Volkskrant, geldt vrijwel zonder één enkele uitzondering voor de gehele rest van de media. Op papier zowel als elektronisch.
    En één van die zeer zeldzame gunstige uitzonderingen die meer dan zeer incidenteel iets reëels zeggen, is deze:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2014, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Kunnen de belastingen simpeler?

Hopelijk is Eric Wiebes een groter genie dan Albert Einstein. Hij noemde de inkomstenbelasting ingewikkelder dan de relativiteitstheorie. ...


Red.:   Want de heer Wiebes wil dit:

  En de nieuwe VVD-staatssecretaris wil voor de zomer met een opzet komen voor een nieuw stelsel.

En als het snel moet, dan kan je alleen werken met wat er al ligt. En wat er al ligt, weten we inmiddles:
  En de nieuwe VVD-staatssecretaris wil voor de zomer met een opzet komen voor een nieuw stelsel. Hierbij kan hij gebruikmaken van de aanbevelingen van decommissie-Dijkhuizen, die vorig jaar onder meer pleitte voor één toeslagregeling, twee tarieven en het verder terugbrengen (hypotheekrente) of schrappen ( giften) van aftrekposten.

En Peter de Waard is de eerste en tot nu toe enige die toegeeft wat dat inhoudt:
  Het probleem van vereenvoudigingsoperaties is dat zij meestal de hoge inkomens bevoordelen en de laagste inkomens treffen. Bij Oort ging het toptarief omlaag van 72 naar 60 procent en bij Vermeend van 60 naar 52 procent. Nu zou het hoogste tarief naar 49 procent gaan en zou er voor de rest een vlaktaks van 37 procent moeten komen. De gemiste inkomsten zouden moeten worden gecompenseerd door een hogere btw.

En laat dat  'meestal' maar weg. In principe kan het wel, maar in ieder geval niet door het soort mensen dat nu altijd dit soort plannetjes opstelt en uitvoert:
  Vele malen werd het systeem sindsdien op de schop genomen: in 1914, 1941, 1964, 1990 en voor de laatste keer in 2001. Bij de vereenvoudigingsoperatie-Oort in 1990 werd bijvoorbeeld het aantal inkomensschijven, waarover een oplopend percentage belastingen wordt geheven, teruggebracht van negen naar vier. Ook werden de heffingen voor de volksverzekeringen samengevoegd met de belastingen. Tevens werden aftrekposten geschrapt. Daarna zou 95 procent van de Nederlanders over het inkomen '40 procent' belasting betalen.

Ploerten.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .