WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Klassenstrijd: pensioenen

 8 feb.2011

In Nederland wordt voor het pensioen van werknemers verplicht geld ingehouden op het inkomen. Die gelden worden per bedrijf of sector door een pensioenfonds belegd, uit welker opbrengsten de pensioenen worden betaald.
   Door de and tussen bedrijf en pensioenfonds heeft bedrijf, of instelling, zeggenschap over de pensioengelden. Dat heeft in vele gevallen geleid tot misbruik. Zelfs de overheid heeft miljarden gehaald uit het pensioenfonds voor ambtenaren, met als argument dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds, het  ABP, volgens de regering meer dan hoog genoeg was, dat wil zegen: te veel kapitaal had.
    Het is volkomen duidelijk dat dit een kwestie is van diefstal. Als het juridisch mogelijk is, is het een vorm van juridisch gesanctioneerde diefstal, maar het is en blijft diefstal: het zich  toe-eigenen van geld of goederen die niet jouw eigendom zijn.. Want de pensioengelden zijn dan wel verplicht afgedragen, maar met één en slechts één enkel doel: het pensioen van de betrokkenen. Ieder ander doel is het onttrekken van geld aan de betalers, dus diefstal.
   Deze diefstal blijft in Nederland onbestraft, omdat ze gepleegd wordt door de top van de maatschappij. In tegenstelling tot wat men erover zegt, is het recht er in hoge mate voor bedoeld om de sterke, de rijke, te beschermen tegen de zwakke. Het geval van de pensioendiefstal is daarvan een voorbeeld.
    De pensioendiefstal is tot nu toe grotendeels buiten de publiciteit gebleven omdat het een financiële zaak betreft en dus voor de meeste mensen te moeilijk is, omdat men zich eigenlijk niet goed kan voorstellen dat de top van de maatschappij zo'n slechte moraal heeft, en omdat door de op langere termijn voortdurend groeiende economie het nooit een acuut probleem is geworden.
   Door de grote economische crisis begonnen in 2008 als gevolg van de financiële crisis, is die economische groei er niet meer, en ging het ook slecht met de beleggingen van de pensioenfondsen. van vele fondsen kwam het kaptaal onder de dekkingsvraag nodig om de uitbetalingen in de toekomst te verzekeren. En was er spraken van het verminderen van de huidige pensioenbetalingen.
    Dat deed de herinnering aan de eerder gepleegde diefstallen bij sommigen opkomen. Hier wat berichten daarover, het eerste komende uit het archief:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2007, van verslaggever Frank van Alphen en Merijn Rengers

Pensioengelden worden niet gebruikt voor indexatie of premieverlaging, maar voor een nieuw goed doel

Havenarbeiders zijn 2 miljard kwijt

Deze week stonden havenarbeiders op de stoep bij Aegon. Ze voelen zich bestolen en eisen hun pensioengeld terug.

De oprichting van een van de grootste goede doelen van Nederland wordt overschaduwd door een hardnekkig conflict over de herkomst van het startkapitaal. De Rotterdamse stichting Optas heeft sinds enkele maanden 1,3 miljard euro in kas en wil die uitgeven aan de goede zaak.
    Maar volgens FNV Bondgenoten en de havenwerkgevers is het geld allerminst bedoeld voor goede doelen. De 1,3 miljard euro pensioengeld komt toe aan de havenarbeiders die het voor hun oude dag opzij hebben gezet.
    De stichting Optas hield het geld over aan de verkoop van de gelijknamige pensioenverzekeraar aan Aegon. De stichting onder voorzitterschap van voormalig Elseviervoorzitter Pierre Vinken is zich van geen kwaad bewust. ...
    Het geschil komt niet uit de lucht vallen. Sinds 2000 liggen de werkgevers en de werknemers in de clinch met de verzekeraar Optas over een bedrag 768 miljoen euro. Dat geld – beklemd vermogen in pensioenjargon – werd bijeengespaard door de havenarbeiders en werd tot op de dag van vandaag niet aan hen uitgekeerd.
    Dat bedrag kan worden opgeteld bij de 1,3 miljard die de stichting Optas overhield aan de verkoop van de verzekeraar. Als de bonden en de werkgevers gelijk hebben, is meer dan 2 miljard euro verdwenen uit de matig gevulde pensioenkas van de havenarbeiders.   ...
    ‘Het kan niet zo zijn dat Aegon en Optas ons pensioengeld zo lang onder zich houden totdat alle arbeiders zijn overleden en zij het zelf mogen houden’, zegt Niek Stam van FNV Bondgenoten over het beklemd vermogen.
    Dat bedrag moet worden aangewend voor de havenpensioenen. Helaas voor de bonden is in de moeizame onderhandelingen die al meer dan tien jaar lopen nooit vastgelegd wanneer het bedrag moet worden uitgekeerd.
    Johan Tiggelman, chef personeel bij een grote Rotterdamse werkgever, is ook te vinden op het Beklemd Vermogenplein. ‘Het is droevig dat het op deze manier moet, maar het is een noodmiddel na zeven jaar. We zijn naïef geweest, te goed van vertrouwen over onze toenmalige pensioenbeheerder.’
    Dat vertrouwen was nog ruimschoots aanwezig toen het bedrijfstakpensioenfonds van de havenwerkers tien jaar geleden werd verzelfstandigd. De werkgevers en de bonden wilden indertijd van het pensioenfonds af om te voorkomen dat de gelden voor oneigenlijke doeleinden werden gebruikt. Lees: mooie sociale plannen om overtollige havenarbeiders te laten afvloeien.
    De intentie van de werkgevers en de werknemers was glashelder. Bij de verzelfstandiging nam een onafhankelijke stichting het roer over van het oude bestuur waarin de bonden en de havenbedrijven zitting hadden. De stichting werd de enig aandeelhouder van Optas, en beloofde de vermogensgroei en de eventuele winsten aan te wenden voor verbetering van de pensioenen of de verlaging van de premies, zo staat beschreven in een notitie van de notaris die de omzetting destijds begeleidde.
    Volgens advocaat Bart Gerretsen van NautaDutilh, die al zeven jaar is betrokken bij de zaak, is dit de kern van de zaak. ‘Bestuurders van de stichting Optas handelen in strijd met deze intentie. Dat is een onrechtmatige daad. Het is net of de nieuwe bemanning van een vliegtuig de koers ongevraagd wijzigt’, zegt Gerretsen.
    Tot verbazing van de deelnemers, de gepensioneerden, de werkgevers en de bonden stokte de dialoog met Optas zodra de verzelfstandiging in 1997 een feit was. De directeur had geen behoefte meer aan inmenging door de bonden of de werkgevers en trok zijn eigen plan.
    ‘Zogenaamd nette mensen zijn gaan spelevaren met het pensioengeld van zestigduizend stuwadoors, laders en lossers,’ briest vakbondsman Niek Stam. ‘Er zijn oudere arbeiders die 200 euro per maand pensioen krijgen. Dat bedrag is niet of nauwelijks geïndexeerd terwijl Optas daar meer dan genoeg reserves voor heeft.’   ...
    Het beklemd vermogen is nu doorverkocht aan Aegon, die vanaf nu de pensioenen van zestigduizend havenwerkers en hun familieleden verzorgt.
    Aegon versterkte met deze overname zijn positie op de markt voor collectieve pensioenen. De prijs die de verzekeraar neerlegt is lager dan die lijkt. Aegon betaalt 1,3 miljard euro aan de stichting Optas, maar verdient een bedrag van 1,2 miljard direct terug door de reserves van Optas over te hevelen naar de eigen boeken. Per saldo is Aegon 100 miljoen euro kwijt.
    Los van de acties van afgelopen week willen de bonden en de werkgevers zo snel mogelijk een getuigenverhoor van de bestuurders. Zij willen aantonen dat de verkoop van Optas onbehoorlijk, stiekem en derhalve niet rechtmatig waren.
    Laster, zegt Optas. De omvorming van het pensioenfonds in een verzekeraar, de veranderingen van de statuten van de stichtingen waarin geregeld is dat het pensioengeld van de havenarbeiders netjes werd beheerd, de verkoop aan Aegon: elke stap voldoet aan de wet en de eigen statuten.   ...
    De stichting Optas wil de 1,3 milard euro besteden aan ‘projecten van maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking.’   ...
    Met een vrij te besteden vermogen van 1,3 miljard euro is de stichting Optas, gemeten naar vermogen, vanuit het niets een van de grootste goede doelen van Nederland geworden. Het staat tussen het VSB-fonds (2,2 miljard euro) en de Van Leer Foundation (650 miljoen euro). Met dank aan de havenarbeiders.


Red.:   Een diefstal van twee miljard. Door zeer nette mensen van arme mensen. Op een ingewikkelde manier. Maar een diefstal van twee miljard. Onbestraft. Het niveau van een bananenrepubliek. Maar zoals gezegd: het kan, omdat het de top van de maatschappij betreft. En niemand er verder op terugkomt. Ook niet na dit bericht van vier jaar terug.
     Een recenter voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2010, van verslaggever Gerard Reijn

‘Pensioenfonds bevoordeelde Smit’

Het pensioenfonds van sleepbedrijf Smit heeft in de afgelopen tien jaar een cruciale garantieregeling voor de pensioenen geschrapt. Dat is nooit aan de deelnemers in het pensioenfonds gemeld. Het fonds ‘werd bestuurd vanuit het belang van Smit en niet vanuit het belang van de deelnemers’, zegt advocate Maya Kuyt.   ...
    Het pensioenfonds, met ruim tweeduizend deelnemers, komt veel geld tekort en wil per 1 januari de pensioenen met 13 procent korten.
    Het probleem is volgens Kuyt veroorzaakt door het besluit van het pensioenfonds om de bijstortverplichting van Smit te schrappen. Dat is ‘ergens de afgelopen vijf jaar’ gebeurd.
    Volgens de bijstortverplichting garandeert het pensioenfonds de deelnemers een bepaalde uitkering, die wordt betaald uit de premies en beleggingsresultaten. Leveren die niet genoeg op, dan moet het bedrijf bijstorten. Kuyt: ‘Maar die verplichting is geschrapt. En dat is nooit aan de deelnemers gecommuniceerd.’
    Volgens Kuyt zijn er aanwijzingen dat het besluit van het pensioenfonds in het belang van Smit was. ‘Op dat moment was Jan Willem Prakke voorzitter van het bestuur van het fonds. Prakke was destijds de jurist van Smit.’ Nu zou hij voor Boskalis werken, de nieuwe eigenaar van Smit.    ...


Red.:   Door de economische crisis is er nu wel meer aandacht voor dit soort zaken:


Uit: De Volkskrant, 01-12-2010, van verslaggever Frank van Alphen

'Top Smit bedroog pensioenfonds'

De driekoppige directie van Smit heeft het pensioenfonds van het havensleepbedrijf opgelicht. Andere leidinggevenden beschuldigen de directie onder leiding van bestuursvoorzitter Ben Vree van dwaling, misleiding en bedrog.
     De directie zou een verplichting tot terugstorting van een bedrag van zeker 25 miljoen euro in het pensioenfonds hebben ontdoken. Dit staat in een dagvaarding die vandaag is ingediend bij de rechtbank in Rotterdam.
    De rechtszaak is aangespannen door de politieke partij 50Plus. 'De deelnemers van het pensioenfonds konden niet meer naar de rechter', zegt Jan Nagel, voorzitter van deze ouderenpartij. 'In ruil voor een eenmalige storting van 30 miljoen euro (in het pensioenfonds, red) moesten ze tekenen dat ze afzagen van juridische acties.' Vorige maand zuiverde baggerbedrijf Boskalis de tekorten bij het pensioenfonds van dochter Smit aan, op voorwaarde dat de deelnemers niet meer gingen wroeten in het verleden.
    In de dagvaarding, die is opgesteld door de Amersfoortse advocaat John Peters, wordt een berekening gedaan waaruit blijkt dat Smit in het verleden 25 miljoen euro aan het fonds heeft onttrokken. Dit was in de jaren 1986 tot 1992, toen Smit het financieel moeilijk had.
    Diverse voormalige leidinggevenden stellen nu in de dagvaarding dat de terugbetalingsverplichting voor deze 25 miljoen uit de contracten is verwijderd, zonder dat te melden aan de betrokkenen.   ...


Red.:    De algehele slechte(re) toestand van de pensioenfondsen hebben tot een eerste nadere blik geleid:


Uit: Volkskrant.nl, 05-02-2011, ANP

'Pensioenfondsen liepen 145 miljard euro mis'

De Nederlandse pensioenfondsen hebben in vergelijking met andere beleggers in Europa de afgelopen 20 jaar slecht gepresteerd. In totaal liepen de institutionele beleggers daardoor 145 miljard euro mis. Per pensioendeelnemer komt dat neer op gemiddeld 20.000 euro. Dit becijfert de televisierubriek Zembla in de uitzending van zaterdag.

'Als dit private beleggingen waren geweest, dan had je je vermogensbeheerder al lang aan de kant gezet en een ander gezocht', zegt Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. 'Maar dat kunnen Nederlandse werknemers niet doen, want ze zijn verplicht deelnemer aan die pensioenfondsen.'   ...
    Daar kwam nog bij dat het bedrijfsleven, maar ook de overheid, voor miljarden uit de kassen van de pensioenfondsen haalden. Als deze uitholling niet had plaatsgehad, zou er volgens de analyse van Zembla nu 799 miljard euro meer in de pensioenkassen zitten, meer dan een verdubbeling van de huidige reserves.
    De dekkingsgraad, die aangeeft of pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, zou dan 240 procent zijn geweest. Meer dan genoeg om de gestegen levensverwachting, inflatie en financiële tegenvallers op te vangen, concludeert Zembla.


Red.:   De zwakke toestand van de pensioenfondsen is dus direct het gevolg van de diefstal gepleegd door bedrijven en overheid, de top van de maatschappij, in tijden dat het economisch beter ging. Nu de toestand op dit moment zwak is, zou dit gestolen geld onmiddellijk terug moeten worden betaald (voor de uitzending, zie hier uitleg of detail ).
    Die terugbetaling zou ten koste gaan van de top van de maatschappij, want dat kan slechts door meer belasting, vanwege de hoogte van het bedrag. Ook nu is er dus, bijvoorbeeld in de media, geen (verder) rumoer over deze diefstal van 800 miljard euro (bovenstaande bericht verscheen niet in de papieren Volkskrant). Omdat de mensen in de media mede profiteren van de diefstal systematische gepleegd door de top van de maatschappij   - en in ieder geval zo denken:


Uit: De Volkskrant, 02-11-2010, ingezonden brief van T.S. Schaaf (Zeewolde)

Waardevast

In het artikel over de onzekere pensioenen komt de Volkskrant met drie voorbeelden. In de drie gevallen gaat het om personen met een netto inkomen van 3.200, 3.600 en 3.500 euro per maand. Realiseert de Volkskrant zich wel dat dit echt topinkomens zijn?
    Als je als 25-jarige samen met je partner 3.600 euro netto per maand te besteden hebt, ben je gewoon een hele grote uitzondering. Als je al 21 jaar gepensioneerd bent en je hebt nu per maand 3.200 netto te besteden en je zit dan nog te zeuren over de waardevastheid van je pensioen, heb je gewoon niet in de gaten hoe de echte wereld er uit ziet. Volkskrant kom gewoon eens met voorbeelden die meer passen bij een inkomen van de gemiddelde Nederlander en daar onder.


Red.:   Uit het volgende bericht kan natuurlijk geen wetenschappelijk verantwoord oorzakelijk verband worden verbonden, maar het is redelijk aannemelijk dat dit verband er wel degelijk is:


Uit: DePers.nl, 03-11-2010.

'Rijksten zijn nog rijker geworden'

Nederlands rijksten zijn afgelopen jaar nog rijker geworden. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van zakenblad Quote, die woensdag de bekende lijst van vijfhonderd rijksten van Nederland publiceert.

Gemiddeld genomen nam het vermogen met 6,6 procent, of wel 8,4 miljard euro, toe, terwijl er in 2009 nog sprake was van een daling van 12,3 procent. ...


Red.:   Nog zo'n jaartje, en het verlies van de crisis is er weer volledig af. Voor de rest van de bevolking en de gepensioneerden is dit zeker niet het geval.
    Het minste kan je natuurlijk verwachten van de bedriegers genaamd de financiële wereld:
 

Uit: De Volkskrant, 21-03-2011, van verslaggever Gijs Herderscheê

Geen bonus bij staatssteun bank

Banken die in de toekomst 'aan het infuus bij de overheid' liggen, mogen hun topbestuurders geen bonussen betalen. Minister Jan Kees de Jager (CDA) heeft deze aanscherping van het steunbeleid voor banken zondag in het televisieprogramma Buitenhof aangekondigd.   ...
    De bonussen zijn wrang omdat ING nog voor 5 miljard euro bij de Staat in het krijt staat. ...
    De vakbonden zijn furieus over de bonussen bij ING. In de cao is 1 procent loonsverhoging afgesproken. De pensioenen van ouderen en werknemers worden bevroren.
    ... Volgens ING zijn er 'zwaarwegende redenen' het pensioenfonds niet te hulp te schieten met een extra storting.


Red.:    Die zwaarwegende redenen zijn natuurlijk de graaipotten van de top.


DePers.nl, 19-03-2011.

Pensioenen bij ING bevroren

ING Nederland gaat de pensioenen bevriezen omdat de bank er te slecht voor zou staan. De pensioenen gaan op de nullijn wegens de aangescherpte kapitaaleisen, de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten en omdat er staatssteun moet worden terugbetaald. Vakbondsbestuurder Ike Wiersinga van CNV Dienstenbond bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in dagblad Trouw.
    Het bestuur van het pensioenfonds is inmiddels een arbitragezaak begonnen om bij ING af te dwingen alsnog een toeslag te betalen. Donderdag werd bekend dat de bestuurstop van ING een bonus krijgt over 2010 die bijna even groot is als het jaarsalaris wegens de goede prestaties van de bank. Dat is bijna het maximaal haalbare. Bestuursvoorzitter Jan Hommen ontvangt een bonus van 1,25 miljoen euro.
    ING moest bij het begin van de financiële crisis in 2008 nog met 10 miljard euro aan belastinggeld gered worden. Bij ING was zaterdag niemand bereikbaar voor commentaar.


Red.:   Van banken veronderstel je tegenwoordig niets: niets dan graaien en liegen en bedriegen.
    Voor velen, waaronder natuurlijk de hele media, is nog onvoorstelbaar of onbehapbaar dat instellingen als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en De Nederlandsche Bank van hetzelfde laken een pak zijn. In het onderhavige geval gaat het over de pogingen van De Nederlandsche Bank om de de werkende klasse van haar pensioenen te beroven, ten einde daarmee de positie van de banken dus de rijken dus zichzelf te kunnen versterken - en er de Europese crisis mee op te lossen. De volgende auteur is één van de weinigen uit de hogere klassen die bezwaar maakt:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2012, door Bernard van Praag

DNB veel te somber over pensioenen

De Nederlandsche Bank stelt veel te hoge eisen aan de buffers van de pensioenfondsen.

Het pensioenprobleem heeft zich in de publieke discussie zo langzamerhand naar voren gedrongen als een van de meest besproken problemen. Volgens mij is dit voor een deel te danken aan een uiterst formalistische opstelling van de toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB).
    Zij legt de lat té hoog. Onlangs heeft DNB aangekondigd dat circa 40 procent van de Nederlandse werknemers en gepensioneerden zich moeten klaarmaken voor een korting op hun opgebouwde pensioenrechten en pensioenen van circa 3 procent. ...


Red.:   Waarna de auteur laat zien dat de normen van de DNB volstrekt niet deugen. Maar het gaat hier om dit stukje uit het artikel:

  Niemand zal betwijfelen dat rigoureus toezicht op pensioenfondsen noodzakelijk is, en nog maar weinigen zullen betwijfelen dat werkgevers vele pensioenfondsen in de afgelopen decennia ... hebben uitgemolken, met als resultaat dat er onvoldoende reserves zijn zodat een waardevast pensioen voor de komende jaren illusoir is.

Wat we hier al eerder geconstateerd hebben. waar het met name om gaat is dus dat iedereen dat kan weten, en het niet in aanmerking nemen ervan een grove schending van allerlei regels, al dan niet van fatsoen.
    De auteur voegde daar, op het stippellijntje van het vorige citaat, nog het volgende aan toe:
  ... met stilzwijgende toestemming van de vakbonden ...

Natuurlijk is de regel "Wie zwijgt, stemt toe" in het dagelijkse gebruik al bijzonder dubieus, laar staan in dit soort formele gevallen. Ze zou alleen ingeroepen kunnen orden als de werkgevers die de fondsen uitgemolken hebben, dit aan de bonden hadden gemeld.
    Waarna het pas echt interessant werd. Want de kosmopolitische "jeugd" ging zich roeren:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2012, door Ilja Boelaars, promovendus economie Universiteit Chicago, Bram Dirkx, JOVD (VVD), Rick Jonkers, Jonge Socialisten (PvdA), Nikie van Thiel, Jonge Democraten (D66).

Jongeren betalen voor fraude met pensioen

Het breedgedragen voorstel om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen met verwachte rendementen, komt neer op ordinaire fraude.

Tussentitel: Ouderen willen jongeren een risicovol pensioen aansmeren en het rendement in eigen zak steken

Emeritus hoogleraar economie Bernard van Praag stelt voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen met zogenaamde verwachte rendementen (O&D, 10 januari). Hierdoor zou het onnodig worden de pensioenen te korten. Dit lijkt sympathiek, maar het zou ordinaire fraude zijn waarvoor jongeren de rekening betalen.
    De financiële positie van pensioenfondsen wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad..... En om dat rendement draait de hele discussie. Welk rendement moet dit precies zijn?
    In de dekkingsgraadberekening wordt uitgegaan van de pensioenen zoals die aan iedereen zijn beloofd; dit zijn de nominaal gegarandeerde pensioenen die iedereen op haar Uniform Pensioen Overzicht ziet staan. ...
    Van Praag, en met hem een brede lobby van enkele vakbonden, VNO-NCW, een enkel bedrijfstakpensioenfonds en belangenverenigingen van gepensioneerden, bepleit nu dat pensioenfondsen mogen rekenen met hogere rendementen. Pensioenfondsen beleggen risicovol en naar verwachting zullen zij daarom meer rendement maken dan het lage risicovrije rendement. ...
    Hier gaat het totaal mis. De lobbyisten vergeten dat door risicovol beleggen niet alleen de verwachte rendementen stijgen maar ook de verwachte pensioenen en ook het risico dat het misgaat! We nemen meer risico, en in ruil daarvoor krijgen we later een mooier pensioen. Zo hopen we de pensioenen te kunnen laten meegroeien met de prijsinflatie.
    Wat Van Praag voorstelt, is lage gegarandeerde pensioentoezeggingen combineren met hoge verwachte rendementen in de disconteringsvoet, maar zo werkt de wereld niet. Wie een dekkingsgraad op basis van hogere, en dus onzekerdere, verwachte rendementen wil, moet ook rekenen met hogere, en onzekerdere, verwachte pensioenen. Wat blijkt als we dit doen? De dekkingsgraad verandert per saldo niks!
    En dat is precies zoals het zou moeten zijn: de financiële positie van een pensioenfonds is niet plotseling anders door de keuze om riskanter te beleggen. ....


Red.:    De heren zijn zeer selectief met de werkelijkheid: de huidige lage dekkingsgraad is veroorzaakt door het hanteren van een dagrente, die vandaag toevallig extreem laag staat. En dat is net zo min zoals de wereld werkt, want die ingelegde pensioenpremies trekken hun rendement over tientallen jaren.
   En zo gaat het nog even door, met onjuistheden gecombineerd met scheldpartijen onder gebruik van termen als fraude., zie bijvoorbeeld op dit:

  Het ABP-bestuur is verantwoordelijk voor zo'n 250 miljard euro gespaard vermogen'

Wat had moeten luiden: "Het ABP-bestuur is verantwoordelijk voor zo'n 250 miljard euro door ouderen gespaard vermogen". De jongeren hebben daar nog niets aan bijgedragen.
   Van Praag heeft er ook genoeg van:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2012, door Bernard van Praag, Amsterdam, emeritus hoogleraar economie

'Desastreuze gevolgen voor pensioenen'

Ik heb met enige verbazing kennisgenomen van de reactie van Boelaars c.s. (O&D, 13 januari) op mijn recente stuk (O&D, 10 januari). Zij valt op door haar emotionele en tendentieuze toon. Ongeveer tien keer vallen de woorden fraude, diefstal, lobby, aansmeren, rendement in eigen zak steken, etc. Het stuk heeft een hoog demagogisch gehalte. Maar, en dat is ernstiger, er staat geen enkel valide argument in. Ik kan er ook weinig logica in ontdekken.   ...


Red.:   Die logica zullen we even laten zitten. Want er kwam nog een ronde - voor de volledigheid zullen we nu wel de cijfers meegeven, maar er volgt nog een reactie, naast die al eerder gegeven door deze redactie, die kijken naar al te veel detail overbodig maakt:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2012, ingezonden brieven.

Zijn rendementen heilig?

Je kunt de berekening van het rendement van een pensioenfonds aanpassen. Is dat dan fraude en diefstal of is dat juist wijs beleid? Twee rekenvoorbeelden.


Prof. Bernard van Praag hekelt ons omdat wij aanpassing van de rekenrendementen bij pensioenfondsen, zoals door hem voorgesteld, als fraude en diefstal bestempelen (O&D, 17 januari). Misschien overtuigt het volgende: stel dat Agnes (35) en Henk (64) samen een pensioenfonds voor twee personen beginnen. Allebei willen ze 100 euro ontvangen zodra ze 65 worden. Bij de huidige rente van 3 procent moet Henk hiervoor 97 euro inleggen. Agnes moet 41 euro inleggen. Haar geld trekt nog dertig jaar rente. Samen leggen ze dus 138 euro in.
    Henk en Agnes houden van een beetje risico. Ze gaan beleggen en met extra rendement na een jaar hun aanspraken verhogen. Helaas, na een jaar blijkt 10 procent verloren. Er is nog maar 124 euro over. Nu het tegenvalt, moeten ze ook eerlijk in de pijn delen. Henk krijgt 87 euro, 10 procent minder dan zijn inleg. Henk komt met een alternatief voorstel. De rente is weliswaar nog steeds maar 3 procent, maar pensioenfondsen maken gemiddeld 5 procent op lange termijn. Henk neemt 99 euro en de resterende 25 euro zijn voor Agnes. Dat bedrag zal na 29 jaar uitgroeien tot 100 euro.
    Agnes denkt: Henk legde vorige jaar 97 euro in en krijgt nu 99 euro, ik legde 41 euro in en daarvan is 25 euro over. Henk haalt ondanks de economische tegenvaller een rendement van 2 procent, Agnes zit op min 40 procent. Het toepassen van deze truc op een echt pensioenfonds heeft precies dezelfde effecten. Het kost een 25-jarige bijna 30 procent van zijn pensioenwaarde, bij elkaar tientallen miljarden. Snapt u waarom we het over fraude en diefstal hebben?

Ilja Boelaars, promovendus economie aan de University of Chicago, Nikie van Thiel, voorzitter van de Jonge Democraten (D66)


Boelaars en Van Thiel komen met een cijfervoorbeeld om hun gelijk te halen. Het is suggestief maar geeft een onvolledig en zelfs onjuist beeld van ons gecompliceerde pensioensysteem. Drie punten. Natuurlijk moet je bij het beleggen in aandelen rekening houden met fluctuerende rendementen. In het ene jaar dat Henk nog te gaan heeft, treft het ongelukkig, maar Agnes kan nog vele prachtrendementen genieten in de 33 jaar die haar nog resten.
    Het tweede punt is de premiestelling als je in aandelen gaat. Voor Agnes op haar 35ste is het niet zo'n probleem om op 3 procent te rekenen. Als ze dit jaar een zeperd haalt, wordt dat in latere jaren wel weer goedgemaakt. Henk van 64 met een gezonde risicoaversie zou echter beter moeten weten. Voor een risicovrij bankdeposito met een jaarrente van 3 procent heeft hij wel 97 euro over, maar niet voor zo'n onzekere propositie als waar Agnes hem in wil meeslepen. Betaalt hij toch 97 euro in de illusie dat die 3 procent veilig of gegarandeerd zijn, dan is hij er ofwel ingeluisd of hij is niet goed wijs. Beleggingen voor ouderen mogen en moeten veel minder riskant zijn dan voor jongeren.   ...

B. van Praag,  emeritus hoogleraar Economie aan de UvA


Red.:   Van Praag verliest zich te veel in de details. Hier is nogmaals de kern:


De Volkskrant, 27-01-2012, ingezonden brief van Marcel Verstappen, 'sHertogenbosch

Diefstal

Ik had het al niet zo op economen, maar Ilja Boelaars, promovendus economie aan de University of Chicago, weet mij desondanks nog te verrassen. In een poging aan te tonen dat zijn arme generatiegenoten weer eens worden bestolen door al die stinkend rijke babyboomers, geeft hij een rekenvoorbeeld (O&D, 25 januari) waarin Agnes (35) en Henk (64) vandaag besluiten om samen een pensioenfonds op te richten. En daar gaat het dus al meteen helemaal fout.
    Henk zit namelijk niet sinds vandaag, maar al sinds een jaar of veertig in een pensioenfonds; een pensioenfonds dat, zoals bijna alle Nederlandse pensioenfondsen, in die veertig jaar een gemiddeld rendement haalde van zo'n 7 procent per jaar, en in de afgelopen tien jaar, ondanks drie economische crises, nog altijd een gemiddeld rendement van 4,8 procent.
    En dan vindt Boelaars het redelijk dat Henk voor de rest van zijn leven een procentje of 5 van zijn pensioen gaat inleveren, omdat een stel malloten één jaar voor zijn pensionering, op basis van helemaal niets, heeft besloten dat onze pensioenfondsen vanaf heden, tot in de eeuwigheid, een rendement van slechts 2,9 procent zullen halen. Sterker nog, hij spreekt van 'fraude en diefstal' als Henk daar bezwaar tegen maakt. Boelaars, heel veel succes met uw studie aan de University of Chicago.


Red.:   Een rasecht geval dus van morele verdorvenheid en wetenschappelijke fraude, dat geschrijf van de heren economen en jonge kosmopolieten.
    In Nederland speelt op het moment een politieke strijd rond een begrotingstekort dat groter dreigt te worden dan 3 procent, terwijl die 3 procent een norm is opgelegd door Europa - overigens: de Zuid-Europese landen houden zich daar in het geheel niet aan. De oligarchie probeert uit alle macht dit te gebruiken om de verzorgingsstaat verder uit te kleden, en een flinke stap te zetten richting het Angelsaksische neoliberale ideaal - ook het pan-Europese ideaal.  Van welke gelegenheid één van de hardste oligarchen gebruikt maakt om de eerste openlijke aanval op de pensioenpotten te doen:


Uit: Volkskrant.nl, 28-04-2012, ANP uitleg of detail

Hoogduin: extreme hervormingen zijn nodig

Het is heel belangrijk dat er in 2015 geen begrotingstekort meer is. Daarvoor zijn 'extreme hervormingen' nodig, zoals het opdoeken van traditionele pensioenfondsen. Dat zegt Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie en voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, vandaag in een interview met NRC Handelsblad.


Nederland heeft een gekke financiële structuur, vindt Hoogduin. Volgens hem zou je risico's net zo goed individueel kunnen afdekken als collectief. Op dit moment zijn namelijk de gevolgen van het pensioenakkoord niet te overzien, 'zelfs niet voor mensen die ervoor doorgeleerd hebben', meent Hoogduin.

Het zou beter zijn als mensen zelf bepalen waar ze hun pensioen opbouwen. 'Je zou de schotten tussen de geldpotten die we gebruiken voor ons huis, onze zorg en ons pensioen moeten laten verdwijnen', vindt Hoogduin.   ...


Red.:    Die pensioenpotten zijn nodig om de Nederlandse tekorten te dekken, waarna de Nederlandse tegoeden gebruikt gaan worden om de Zuid-Europese financiële zwarte gaten, die al grotendeels bij de ECB zitten, te dempen.
    Er is in de tussentijd weer heel wat gezeur over pensioenen. Zoals zo vaak biedt de brievenrubriek uitkomst:


De Volkskrant, 26-06-2012, ingezonden brief van N. S. van Zaane, Zaandam

Mijn idee voor Nederland

Om voor eens en voor altijd de discussie over de pensioenen duidelijk te maken: mijn bedrijfspensioen is mijn geld, ingelegd door een stuk van mijn loon af te dragen. Ik kan toch ook niet van uw spaarbankboekje of woning geld eisen. Wij doen de jongeren hiermee niets tekort.
    Velen hebben hiervoor tientallen jaren een stuk loon betaald. Het pensioen is een zaak tussen werkgever en werknemer geweest, de overheid dient hiervan af te blijven. Duidelijker kunnen we het niet maken.


Red.:   Duidelijk taal, waar ongetwijfeld geen gehoor aan zal worden gegeven.
    Door de drukte met de klassenstrijd op een andere front, dat van het ontslagrecht, is de aandacht voor de pensioenen ietwat verslapt. En deze ontwikkeling was gemist door de redactie:
 

Uit: De Volkskrant, 06-07-2012, van verslaggever Frank van Alphen

'Lagere pensioenuitkering is door soepelere regels niet van de baan'

...    Minister Kamp van Sociale Zaken wil pensioenfondsen na de zomer de mogelijkheid geven hun verplichtingen te waarderen met een hogere rekenrente, waardoor die zullen dalen. Dat leidt tot een verhoging van de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen.   ...


Red.:   Wat aangeduid wordt met de term versoepeling":

 

De versoepeling van de pensioenregels ...


Een valse voorstelling van zaken. Want de huidige regel is volkomen absurd. Die is namelijk dat de rente waarmee voor beleggingen over tientallen jaren meer bekend moet worden, die van 31 december van het afgelopen jaar. Waardoor allerlei in de tijd beperkte conjuncturele schommelingen terechtkomen in de dekkingsgraad. waanzin. Zeker nu de rente, door manipulatie ten gunste door zuiderlingen in het bestuur van de ECB ten gunste van de zuidelijke landen, absurd laag staat - onder 1 procent.
    Welke absurde regel door de verslaggever natuurlijk zorgvuldig buiten zijn bericht wordt gelaten, want dat zou afbreuk doen aan zijn boodschap:
 

Een hogere dekkingsgraad zou kunnen leiden tot het afblazen van aangekondigde kortingen door ruim honderd fondsen. Die kwamen door de historisch lage rente de afgelopen jaren in de problemen. De pensioensector doet echter zijn best de verwachtingen te temperen. 'We zijn er niet onverdeeld gelukkig mee dat de indruk wordt gewekt dat de kortingen nu goeddeels van de baan zijn', zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie, waarbij vrijwel alle fondsen zijn aangesloten. 'Dat is een te optimistische voorstelling van zaken.'


Gesteund dus door de oligarchie die in het bestuur van de pensioenfondsen zit. En door het gribus dat zich econoome noemt, en waarmee speciaal voor dit doel door de verslaggever contact is opgenomen:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2012, van verslaggever Frank van Alphen

Vier vragen | Wat merken gepensioneerden en werkenden van de versoepeling van de pensioenregels

Fonds met de minste nood profiteert

Tussentitels: Ik krijg mailtjes van jongeren die zeggen dat dit een oorlogsverklaring is - Theo Kocken - Hoogleraar Risicomanagement
Versoepeling is niet alleen gokken op renteherstel, maar vooral de rekening doorschuiven - Lex Hoogerduin - Ex-directieled DNB
[typo's VK, red.]
...
Staat iedereen ondanks het geringe effect toch te juichen over de versoepeling?
Nee, diverse economen en pensioenexperts uiten scherpe kritiek op de versoepeling van de regels.
    'Versoepelen pensioenregels door Kamp om korten te voorkomen, is niet alleen gokken op renteherstel, maar vooral de rekening doorschuiven', twittert hoogleraar Lex Hoogduin. Volgens het ex-directielid van DNB zet de nieuwe rente de deur wagenwijd open voor manipulatie, omdat de opslag op de rente niet wordt vastgesteld door de markt. In die zin is de opslag te vergelijken met de Libor die door banken wordt vastgesteld en die niet betrouwbaar blijkt te zijn.
    Ook hoogleraar risicomanagement Theo Kocken is een tegenstander van de kunstmatig verhoogde lange rente. 'Als fondsen hierdoor niet hoeven te korten, blijft er te weinig over voor jongeren', zegt Kocken. 'Ik krijg mailtjes van jongeren die zeggen dat dit een oorlogsverklaring is.'
    Kocken maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de versoepeling voor de financiële markten. 'Fondsen worden gedwongen massaal de twintigjaarsrente af te dekken. Dat zijn voorspelbare trends waar hedgefondsen gretig op inspelen.'
    Kocken wordt gesteund door het Centraal Planbureau. Dat schreef eerder naar aanleiding van de kunstmatig verhoogde rente dat die kan leiden tot onevenwichtigheden op de financiële markten.


Red.:   Want Hoogduin waren we al tegengekomen als de meest rabiate pensioenhater, die de pensioenfondsen in hun geheel wil opheffen en dat geld in het zwarte gat van de Europese Unie en de zuidelijke landen stoppen. Wat verslaggever Frank van Alphen natuurlijk ook donders goed weet. Overigens bij deze ook een oorlogsverklaring richting hoogleraar risicomanagement Theo Kocken.
    Sommige graaiers gaat het niet snel genoeg:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Nu de klap incasseren

Met de heropening van de discussie over renteniveaus wekken de pensioenfondsen valse verwachtingen.


De grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn brachten donderdag een nogal gemengde boodschap naar buiten. Enerzijds wilden ze hun deelnemers waarschuwen dat de pensioenuitkeringen in 2013 of 2014 flink omlaag gaan. Anderzijds openden ze opnieuw de discussie over het gebruik van de rekenrente. Bij een soepeler rekenmethode zijn verlagingen niet of veel minder noodzakelijk, zo stellen de pensioenfondsen.    ...


Red.:    Stel je voor: als straks door de gewone schommelingen van de economie ineens de rente weer gaat stijgen van het huidige waanzinnig lage niveaus van een half procent (mede veroorzaakt door manipulaties van Europa om de schulden voor de zuidelijke landen wat lager te houden), of dat men dat waanzinnige besluit terugdraait dat de rente voor pensioen op dagkoersen wordt gebaseerd, dan kan er ineens wel genoeg in kas blijken te zitten. En als je nu lekker kort, en die rente stijgt, dan is er geld over, dat kan mooi naar mij en de ander graaiers en graaiers-steuners in de media. En dan kan ik met mijn pensioen lekker naar Dubai. Dus inleveren, die pensioenen. Nu!
    Zo, en na alle leugens van de Volkskrant en de rest van de "kwaliteitsmedia", nu tijd voor een stukje waarheid:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2012, ingezonden brief van Jan Nagel, Eerste Kamerlid (50Plus)

Pensioenen korten is onnodig

Steeds harder slaat de moker: de pensioenen worden onbetaalbaar en dus moet er in 2012 fors gekort worden. Bijna niemand stelt de vraag of dat wel echt nodig is.
    De toekomstige verplichtingen worden berekend aan de hand van de huidige, kunstmatig laag gehouden rente. Tot een aantal jaren geleden gold een percentage van 4 procent. Arend Vermaat (CDA), oud-voorzitter van de Pensioen- en Verzekeringskamer, schrijft in enkele kranten: 'Eigenlijk wilde ik me er niet mee bemoeien, maar het wordt nu te gek. Voor de hoogte van alle pensioenverplichtingen wordt aangenomen dat de huidige rente nog zo'n dertig tot veertig jaar zo'n 2 procent zal blijven, een tamelijk onzinnige veronderstelling.' Vermaat pleit ervoor weer uit te gaan van het historische gemiddelde van minstens 4 procent.
    Uit de cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat het totale vermogen van de pensioenfondsen vorig jaar gestegen is van 802- naar 871 miljard euro. De kassa's lopen vol, onder andere omdat er meer premies binnenkomen dan er aan pensioenen worden uitgekeerd. In 1986 bedroeg het pensioenvermogen nog 68 procent van het bbp, in 2011 steeg het naar een record van 146 procent.
    Hoe onnodig het afstempelen is, blijkt wel uit de woorden van directeur Leo Witkamp van het pensioenfonds PNO Media. Hij zei op 26 april: 'Bezien vanuit de financiële situatie van PNO Media is dat afstempelen onnodig, zelfs met de dekkingsgraad van nu. In het huidige maatschappelijke krachtenveld is het echter onvermijdelijk.'    ...
 

Red.:    'Het huidige maatschappelijke krachtenveld' bestaat uit de oligarchische graaiers in het  bestuur, en hun vrienden:  "kwaliteitsmedia" uitleg of detail . Die gewoon lafhartige oplichters zijn. Oplichters, bijvoorbeeld vanwege dit:

  ... het dubbelhartige van de overheid - die al jaren uitgaat van een rendement van 4 procent bij de belastingbetaler ...

En lafhartig omdat ze in hun "kwaliteitsmedia" nooit een open discussie durven aangaan, en dit soort informatie moet komen uit de zijlijn van een ingezonden-brievenrubriek, of reacties op de website. Er is een dikke kans dat als er ooit een echte Fortuyneske volksopstand komt, de burelen van de "kwaliteitsmedia" als één van de eerste in rook opgaan. Tezamen met de glazen paleizen van de bankiers, natuurlijk. En het Binnenhof, waar het destijds al spookte.
    En na een smadelijke nederlaag in de campagne tegen de vakbonden uitleg of detail , dreigt het ook hier mis te gaan voor de neoliberalen van de media:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2012, door Frank van Alphen

'Pensioenfondsen doen het goed'

De rente waarmee pensioenfondsen hun toekomstige vermogen berekenen, is steeds lager geworden. Kunnen de pensioenen nog wel worden betaald? Dick Sluimers, de baas van pensioenbelegger APG, is optimistisch. 'Pensioenen worden betaald uit het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen. En die zijn goed.'

Tussentitels: Het rendement op beleggingen was na 2007 ook goed
Het beeld dat er geld is verkwanseld is niet terecht

Illustratie: Rekenrente pensioenfondsen steeds lager

Het lijkt een technische kwestie, maar het gaat over de toekomst van elke Nederlander: de rente waarmee pensioenfondsen mogen rekenen; de rente die bepaalt hoeveel het vermogen van pensioenfondsen in theorie zal groeien en dus in hoeverre zij toekomstige pensioenen kunnen betalen. Volgens ouderen zoals Jan Nagel, lijsttrekker van 50Plus, moet de rekenrente worden verhoogd. Dan stijgt de dekkingsgraad en hoeft er niet te worden gekort op de pensioenen. Jongeren zoals Sywert van der Linden verzetten zich daartegen, omdat dat hun toekomstige pensioenen zou uithollen.
    Die laatste redenering klopt niet, zegt Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van 's lands grootste pensioenbelegger APG. Juist een lage rente kan tot tekorten leiden, denkt hij, omdat pensioenfondsen uit angst voor een nog lagere dekkingsgraad risicoloos gaan beleggen. 'Dat is pas een bedreiging voor de pensioenen van jongeren.'
    Sluimers (1953) kijkt met de nodige verbazing naar de discussie. Het gaat, zegt hij, uiteindelijk niet om de rente, maar om het daadwerkelijk behaalde rendement. 'De indruk wordt gewekt dat het allemaal draait om de hoogte van de rente. De rente is belangrijk, maar pensioenen worden niet betaald uit de rente maar uit het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen. Sinds het begin van de crisis eind 2007 was dat gemiddeld 5 tot 6 procent per jaar. Dat is voor alle werkenden en gepensioneerden van meer belang dan de gedaalde rente.'    ...


renteRed.:   Feiten waar allemaal niets tegen in te brengen is. Dus wat doe je dan: je liegt met beelden, zie de afbeelding rechts. Want wat je daar ziet, levensgroot over de hele breedte van de pagina verspreid, is de rente van de afgelopen drie jaar. Terwijl de spaarperiode van pensioenspaarpotten loopt over dertig of veertig jaar. Dus de renteperiode voor die pensioenspaarpotten loopt ook over dertig tot veertig jaar. Dus die grafiek over de laatste drie jaar, zo prominent over de pagina geplaatst, is een flagrante en keiharde leugen.
    De hogeropgeleide jeugd is door de heren  (en dames) van het neoliberalisme het hoofd volstrekt op hol gejaagd. En ze kunnen het dus niet laten:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2012, door Nikie van Thiel, voorzitter van de Jonge Democraten (D66), Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, en IJmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren

Rekentrucs bieden geen oplossing voor pensioentekort


Red.:   Nee, het is andersom: de rekentruc van de dagrente biedt geen reden voor een pensioentekort.
   En meteen daaronder:

  Tussentitel: Risicovrije rente verdeelt rendement en risico eerlijk

Zonder dat je hoeft uit te leggen waar het om gaat: als je twee dingen hebt: risico en rendement, en je neemt van het ene niets ("risicovrij"), is dat niet eerlijk verdeelt.
    Na welke twee startpunten je de rest zou kunnen laten schieten. Maar voor de eerlijkheid lees je dan toch nog verder:
  De meeste werknemers sparen via hun werk gezamenlijk voor een aanvullend pensioen, naast de AOW. Samen sparen kan voordelen bieden, maar de vraag is hoe je ervoor zorgt dat zo'n gezamenlijke spaarpot eerlijk wordt verdeeld. Aangezien ouderen hun geld eerder krijgen dan jongeren

Hij wil zijn spaargeld nu hebben ... terwijl hij nog niets gepaard heeft ... Echt ...
  Aangezien ouderen hun geld eerder krijgen dan jongeren bestaat het gevaar dat, als er te veel wordt uitgekeerd, jongeren daarvan later de dupe zijn. 

Of:
  Aangezien ouderen hun geld eerder krijgen dan jongeren bestaat het gevaar dat, als er te weinig wordt uitgekeerd, jongeren daarvan later veel te veel krijgen. 

Ach jee, nooit aan gedacht... De andere kant van de medaille.
    Waarna we er echt genoeg van kregen. Tijd is ook kostbaar.
    Er is nog iemand die de aard van de berichtgeving heeft geconstateerd:


De Volkskrant, 06-08-2012, ingezonden brief van Leo van Heesch, vice-voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Pensioen en golf

Een aantal gepensioneerde grensarbeiders kreeg vorige week een navordering van de Duitse fiscus (Economie, 3 augustus). De pensioenen van deze mensen zijn meestal niet hoog, het gemiddelde zal liggen op circa 500 euro bruto per maand. Daar kun je, net als de meeste werkende mensen, niet van gaan golfen of je leven verder doorbrengen op een cruiseschip. Maar tot mijn ergernis zie ik bij dit artikel alweer een foto van gefortuneerde ouderen.
    Ik constateer al jaren een soort pavlov-reactie bij mediaredacties. 'Jongens, ik heb hier een item over pensioenen, hebben we nog een foto van ouderen op een golfterrein bij Marbella of op een cruiseschip op de Caribbean?' Dat zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat deze onjuiste beeldvorming de discussies over solidariteit tussen jongeren en ouderen vergiftigt. De meeste gepensioneerden kunnen zich geen bokkesprongen permitteren, helemaal niet waar zij in de afgelopen vier jaar de koopkracht van hun pensioen met zo'n 10 procent hebben zien verminderen, terwijl komende kortingen tot 7 procent steeds waarschijnlijker worden.
    Ik mag hopen dat in de berichtgeving, maar ook in de beeldvorming eromheen, de effecten van de Zwitserleven-reclames weer tot de juiste proporties worden teruggebracht.


Red.:   Geloof het maar niet: dit gaat op eigen- en eigengroepsbelang, en die reflexen blijken al jaren en decennia sterker dan de plichten van neutraliteit van berichtgeving.
    Wat het bedrijfsleven wil is bekend - geld, geld en nog eens geld. Ons geld - ons zijn de gewone burgers. Op welke manier dan ook. Dat lichten ze nog even voor ons toe - de kop laten we even weg:


Uit: Volkskrant.nl, 22-08-2012, ANP, redactie uitleg of detail

...


    ... De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland schrijven (...) in een woensdag gepubliceerde beleidsagenda voor de volgende regeerperiode.
    In de notitie hameren de werkgeversorganisaties op het belang van Europa voor Nederland als handelsland. De eurozone mag niet uit elkaar vallen. Nederland moet volgens de werkgevers opnieuw een pro-Europese koers gaan varen. ...
    De werkgeversorganisaties pleiten verder onder meer voor invoering van een 'vlaktaks': een belastingtarief van 35 procent voor iedereen, met een opslag van 10 procent voor de hogere inkomens. ...
    Als het aan de werkgevers ligt, wordt niet alleen het ontslagrecht versoepeld, maar ook de duur van de WW-uitkering bekort. In de gezondheidszorg moet onder meer worden bezuinigd door het AWBZ-pakket te verkleinen.
    Lastenverzwaring is wat de werkgevers betreft uit den boze. De aangekondigde 'forensenbelasting', waardoor werknemers belasting moeten gaan betalen over hun reiskostenvergoeding, mag niet doorgaan.


Red.:   De uitvoeringsprogramma van de ideologie van "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste" en "Winner takes all".
    Nu hebben de werkgevers, of liever: hun vrienden uit de financiële wereld, een probleem. Want die hebben massale hoeveelheden geld verspild door het te storten in een groot financiële zwart gat genaakd Zuid-Europa, en door groot deel van de rest zich toe te eigenen en te transporteren naar Dubai en de Kaaiman Eilanden. Dat gat moet gevuld. Dat heet de eurocrisis. Daarvoor hebben de werkgevers een idee, misschien wel gekregen van Lex Hoogduin of diens vrienden: we gebruiken de pensioenfondsen. Nu zou het natuurlijk al te opvallend zijn als ze zouden zeggen dat dat geld naar Europa en de Kaaiman Eilanden moet. Dus hebben ze een tussenstap bedacht.

  Werkgevers: pensioengeld gebruiken voor hypotheken

Pensioenfondsen moeten op grote schaal de hypotheken van banken kopen, zodat die weer geld kunnen uitlenen aan bedrijven en de economie een oppepper krijgt. ...

Want die banken doen dus nog meer naast geld transporteren naar Zuid-Europese landen en de Kaaiman Eilanden, namelijk hypotheken verstrekken. Een hypotheek is ook geld, dat wil zeggen: een schuldbriefje, maar daar staat iets tegenover met echte economische waarde: een huis. Vastgoed. Dus dat is in ieder geval voor een groot deel redelijk zeker - de netto-waarde van schuld en vastgoed is ongeveer nul. In tegenstelling tot dat geld (de schuld) dat naar Zuid-Europese landen en de Kaaiman Eilanden is gegaan - daar staat niets in de werkelijke economie tegenover. Dat is gewoon fraude, of diefstal of een casino of een piramidespel, of hoe je het wilt noemen. Bernard Madoff in het groot uitleg of detail .
    Dus wat doe je als werkgevers- en ploertenclub, die een groot deel van zijn geld op de Kaaiman Eilanden heeft zitten: je gebruikt die hypotheekgelden als dekking voor het geld dat naar Zuid-Europa en de Kaaiman Eilanden is gegaan:

  ...    Ze wijzen erop dat banken in Nederland voor honderden miljarden euro's aan hypotheken hebben uitstaan. Als pensioenfondsen deze hypotheken overnemen, drukken die niet langer op de balans en krijgen banken meer lucht. Voor de pensioenfondsen zouden beleggingen in hypotheken minder risicovol zijn dan wanneer ze hun geld steken in Zuid-Europese staatsobligaties. Ook de woningmarkt zou van deze aanpak profiteren. De nieuwe minister van Financiën moet gaan overleggen met banken en pensioensector over een uitwerking hiervan, aldus de werkgevers.

En daar is het plan in al zijn eenvoud: de banken hebben een zwart gat en een berg. De berg bestaat uit de pensioentegoeden. en het zwarte gat is het geld dat in Zuid-Europa en de Kaaiman Eilanden zit. Vul het zwarte gat met de berg, via het doorgeefluik van de hypotheken (stop het pensioengeld in de hypotheken van de banken dan dekt dat geld de zwarte gaten van de banken), en de euro en de plannen voor een Europees Imperium blijven bestaan. En het gestolen geld op op de Kaaiman Eilanden blijft zijn waarde behouden, zodat de werkgevers, en de rest van de oligarchie, veilig vanuit de Kaaiman Eilanden, en Dubai en Londen en New York, hun plannen voor de paupers die werken kunnen blijven publiceren.
    Kijk, dat is nu iets waarvan politici, met hun wat grotere gevoeligheid voor de publiek opinie, maar niet durven voorstellen, zodat de crisis voortwoekert. De psychopaten van het bedrijfsleven uitleg of detail hebben geen inzicht in menselijke emoties - en hebben er sociologisch gezien geen behalve die al genoemde ene. En tetteren het gewoon maar naar buiten. En de Volkskrant maakt er dan toch maar meteen reclame voor - links de printversie van bovenstaande artikel:

En als de banken er met gretigheid in springen, wordt dat de volgende dag ook meteen groot uitgemeten.
    Op één punt beginnen ze een beetje terug te krabbelen, onder inlvoed van de sterke stijging van de SP in de peilingen:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Pensioen omlaag

Discussie over de rekenrente moet worden gevoerd, maar daarmee blijft de kans op een lager pensioen.

In de aanloop naar de naderende verkiezingen wordt de druk op demissionair minister Kamp (VVD) van Sociale Zaken opgevoerd om in te grijpen in de pensioenen. Woensdag luidde het grootste pensioenfonds ABP de noodklok over een mogelijke korting van 15 procent op de pensioenen, gisteren deden ambtenaren van het ministerie zelf er nog een schepje bovenop met geheime rekenexercities.
    Inzet van deze onheilstijdingen is het aanpakken van de zogeheten rekenrente. Vanwege de historisch lage rekenrente, die moet worden gehanteerd om toekomstige pensioenuitkeringen te bepalen, zijn de pensioenfondsen nu gedwongen te korten op de pensioenen. Inmiddels zou deze te hanteren rente de pensioenfondsen al nopen tot een korting van gemiddeld 8,2 procent. Omdat de huidige lage marktrente echter niets zegt over de werkelijk te behalen beleggingsrendementen kan de rekenrente omhoog, zo bepleiten de fondsen.
    Hoewel Kamp inmiddels heeft toegezegd de kortingen te willen beperken door de rente te verhogen ...


Red.:   De kosmopolieten van de Volkskrant zijn echter hardnekkig:

  ... de kortingen te willen beperken door de rente te verhogen, is terughoudendheid gepast. Aanpassing van de rekenrente is een heikele zaak omdat het risico bestaat dan pensioenfondsen zich nu rijk rekenen en jongeren later de rekening betalen.

Waartegenover het risico staat dat jongeren later veel te veel krijgen, bijvoorbeeld omdat er veel minder ouderen zijn - tegen die tijd.
  Enige versoepeling van de regels is welkom onder druk van de marktomstandigheden, maar daarmee is het risico op een lager pensioen niet van de baan. Beter is het om burgers hier moreel op voor te bereiden dan nu te morrelen aan percentages met de hete adem van een gealarmeerd electoraat in de nek.

En nog veel beter is het moreel voorbereiden van de elite op het eruit gooien van de allochtone immigranten die onze spaarpotten leegvreten uitleg of detail .
    In het voorgaande staat nog een opvallende opmerking:
  Beter is het om burgers hier moreel op voor te bereiden ...

Daar is de Volkskrant al enige tijd mee bezig. Ieder negatief bericht over de pensioenen wordt breed uitgemeten, zie de afbeelding onder links:

Dat wil zeggen: het staat prominent op de voorpagina. En valt er iets positiefs te melden, dan staat het veel kleiner op pagina 2, zie de afbeelding rechts.
    Er is kennelijk weer gecoördineerd, want hier is een tweede opeenvolgende aanval:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Zijn pensioenfondsen uit de tijd?


Jacques van Marken, de oprichter van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek ... vond al in 1880 dat 'een billijke pensioenverzekering tot den kostenden prijs van den arbeid' behoorde. ...


Red.:    De suggestieve vraag in de kop zegt eigenlijk al voldoende, voor wie de pappenheimers van media kent, maar de auteur beantwoord hem voor de volledigheid nog even in zijn laatste alinea:

  Als Jacques van Marken nu zijn pensioenplan had gepresenteerd, was geen straat naar hem genoemd, maar was hij weggehoond.

Voorafgegaan door de bekende elitaristische praatjes:
  In deze tijd van individualisme laten werknemers niet meer door een paritair samengesteld orgaan een extra deel van hun loon afnemen voor later. Ze denken er zelf veel verantwoordelijker mee te kunnen omgaan en zouden het liefst de premie zelf willen beleggen.

In de topderde van de maatschappij - misschien. Zelden is het elitaristische bord voor de kop zo duidelijk verwoord.
    En natuurlijk wordt daarbij de bekende leugens gepropageerd:
  Daar kan Nederland nu dankbaar voor zijn, want het heeft anno 2012 een reservepot van 900 miljard euro opgeleverd. Dat is even groot als de totale Nederlandse staatsschuld plus de hypotheekschuld van alle huishoudens. Het is alleen te klein om alle Nederlanders ook op lange termijn te garanderen dat zij na hun 65ste of zelfs 66ste of 67ste een waardevast pensioen krijgen dat 70 procent van hun inkomen bedraagt.

Met het bekende antwoord: "Bewijs het!". Wat hij niet doet, omdat hij dan moet zeggen dat hij de boekhoudkundige truc van de dagrente hanteert. Om vervolgens te liegen dat een lange-termijn rente een boekhoudkundige truc is:
  Dat betekent dat de premie omhoog moet, de uitkering omlaag of - zoals nu de consensus lijkt - via een boekhoudkundige truc een voorschot op de toekomst moet worden genomen.

Het fotootje van de auteur bij de column springt uit de pagina, vanwege de zeer lange neus die erin te zien is ....
    En Peter voert de orders braaf uit:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Zal de rente ooit weer stijgen?

Tussentitel: De rente zal eerder structureel laag blijven dan weer stijgen


Red.:
   Dat is heel grappig. Want wat hier literair en retorisch gezien had moeten staan, en wat Peter de Waard dolgraag had willen schrijven, is natuurlijk dit:

  De rente zal eerder dalen dan weer stijgen

Waarom schrijft Peter dat dan niet? Nu, dat is heel simpel: een lagere rente dan nul kan niet. Dus er is nauwelijks ruimt om naar beneden te gaan. En heel veel ruimte om naar boven te gaan - de hypotheekrentes hebben eind jaren zeventig rond de 10 procent gestaan. Bijvoorbeeld blijkende uit dit cijfer:
  In Nederland is de rente sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gemiddeld 5,5 procent. Sinds 1900 is het 4,7 procent.

Ach jee, het is toch best wel vervelend als je een baantje hebt waarbij je je integriteit moet inleveren.
    En hier, rechts, is weer een bijdrage aan de campagne: "Laat de burger wennen aan de verlaging van zijn pensioen" - boven Geen woord over uitholling staat, in het kader van de verkiezingen van 2012: De grote thema's (2) Pensioenen.
    In dezelfde krant staat ook de reden dat de Volkskrant deze campagne voert (van de voorpagina):


Uit: De Volkskrant, 07-09-2012, van verslaggeefster Yvonne Hofs

ECB haalt de rem van de geldpers


Na ruim twee jaar tegenstribbelen heeft de Europese Centrale Bank donderdag alsnog de rem van de geldpers gehaald. De centrale bank van de eurozone gaat onbeperkt staatsobligaties van zwakke eurolidstaten opkopen en buigt daarmee het hoofd voor de politiek-economische realiteit in Europa. De effectenbeurzen reageerden euforisch.    ...


Red.:   De beurzen reageren euforisch omdat daarmee zekerder wordt dat zij hun geld terugkrijgen. En daar waar de zuidelijke landen dat geld niet hebben, zal dat komen van de noordelijke landen. Uw spaar -en pensioentegoeden. En omdat Europa voor alles gaat voor de kosmopolieten en nomadisten van de Volkskrant, en de rest van de media, willen ze u voorbereiden op lagere pensioenen. Alleen al door sterk stijgende inflatie.
    En een paar dagen later gaat de campagne al weer verder:


Uit: De Volkskrant, 11-09-2012, van verslaggever Frank van Alphen

Interview | Rajish Sagoenie, Actuarieel Genootschap

'Dit is geen goed nieuws voor pensioenen'

Om de zoveel tijd stellen actuarissen de levensverwachtingen vast. Die van mannen neemt nog steeds toe. Dat is niet alleen maar plezierig.


De dekkingsgraad van pensioenfondsen daalt eind dit jaar met gemiddeld 1 procent als gevolg van de opnieuw gestegen levensverwachting. Fondsen die de pensioenen toch al verlagen, moeten hierdoor wellicht nog harder snijden in de uitkeringen. ...


Red.:   Wat die actuarissen even weglaten si dat er, als je over levensverwachting praat, eerst gedifferentieerd moet gaan worden tussen hogere en lagere inkomensgroepen, want de hogere inkomensgroepen leven iets in de buurt van zes of zeven jaar langer dan de lagere. En bij gebrek aan vermelding van die zeer essentiële factor, is ook dit bericht dus weer op zijn best onvolledig, eigenlijk leugenachtig, en binnen de hele campagne gewoon de zoveelste leugen.
    En hier komt de volgende aanwijzing voor de leugenachtigheid van de campagne - het artikel kwam opgedoken bij opruimen van het elektronisch archief:


Uit: Volkskrant.nl, 26-11-2010, ANP

Reporter: overheid onttrok 25 miljard euro aan pensioenreserves ABP

De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond.


Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo'n 15 miljard euro, aldus Frijns, die van 1993 tot 2005 directeur beleggingen was.
    Volgens hem is de overheid daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige financiële problemen van het ABP.
    Frijns, tegenwoordig hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zegt verder dat 'ook een groot deel van de vut-regeling' door de overheid is gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Daarmee zou een bedrag van 10 miljard euro zijn gemoeid.    ...


Red.:   Feiten die de Volkskrant, in al haar berichtgeving over de pensioenkwestie, hardnekkig wenst te verzwijgen. Hetgeen wijst op ongeschiktheid, domheid, of kwade opzet. gezien de aard van de berichtgeving kunnen we het op het laatste houden.
    In een op gezicht verbijsterend bericht:


Uit: Telegraaf.nl, 22-09-2012, door Sameer van Alfen

Geen sprake van leegeten fondsen

Pensioenpot ook over twintig jaar nog vol 

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen staat zwaar onder druk. Maar dat wil niet zeggen dat de pensioenpotten binnen mum van tijd leeg zullen stromen vanwege de vergrijzing, zoals sommige criticasters waarschuwen. Integendeel zelfs, de komende twintig jaar bulken de fondsen nog van het geld. Wat overigens niet betekent dat ze een toekomst zonder zorgen tegemoet gaan.


Dat blijkt uit cijfers die de grootste drie pensioenfondsen van ons land op verzoek van De Telegraaf hebben verstrekt. Het gaat om ambtenarenfonds ABP (2,8 miljoen deelnemers), zorgfonds PFZW (2,5 miljoen deelnemers) en kleinmetaalfonds PMT (1,2 miljoen deelnemers). ...
    Uit de gegevens valt op te maken dat zelfs bij een beperkt rendement van 0 tot 3% per jaar de vermogens van de drie reuzen tot 2032 blijven stijgen. Ter vergelijking: het rendement bij het drietal bedroeg de afgelopen twintig jaar gemiddeld zo'n 7%.
    De fondsen gaven een prognose van hun premie-inkomsten en pensioenuitkeringen voor de komende twintig jaar. Vervolgens is gekeken naar hoe het vermogen van elk fonds zich ontwikkelt bij een verondersteld rendement van -3%, 0%, 3% en 6%.
    Conclusie: bij een gemiddeld jaarlijks rendement van 3% tot 2032 - dus minder dan de behaalde 7% over de laatste twintig jaar - wordt de pensioenpot bij ABP, PFZW en PMT verre van 'leeggegeten'.    ...


Red.:   Wat is hier verbijsterend aan? In bovenstaande verzameling berichten stond het al of kan men het al afleiden ...
    Verbijsterend is het feit dat je dit moet vernemen uit De Telegraaf. Niet omdat die "slecht" zou zijn, maar omdat deze "rechts" is. Terwijl je het zou verwachten van de Volkskrant, die "links" is.
    Maar die verbijstering is natuurlijk slechts een retorische truc. Want uit het bovenstaande weten we ook dat het niet gaat om links en rechts, maar over klassen. Hoogopgeleid tegen laagopgeleid. Het gaat over klassenstrijd.
    Zelfs het rechtse kabinet lijkt nu serieus de waarheid onder ogen te zien. De Volkskrant hobbelt er achteraan - - er moet wel een andere verslaggever aan te pas komen:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2012, van verslaggever Gijs Herderscheê

Kabinet komt pensioenfondsen te hulp met soepelere regels

Het kabinet gaat de regels voor pensioenfondsen versoepelen. De dreigende verlaging van de opgebouwde pensioenen wordt daardoor beperkt. Ook hoeft de premie voor werknemers en werkgevers niet extra omhoog.


Waarnemend minister van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD) overlegt hierover met de Nederlandsche Bank, pensioenfondsen, vakbeweging en werkgevers. Maandag maakt hij de nieuwe regels bekend. Dat is net op tijd voor de fondsen om ze te verwerken in het beleid voor 2013. De Krom is waarnemend minister nu Henk Kamp (VVD) informateur is.
    Het gaat om een aanpassing van de rente waarmee pensioenfondsen mogen rekenen en om versoepeling van een beleidsregel die de fondsen kan verplichten de premie extra te verhogen. Nu moeten pensioenfondsen rekenen met het actuele renteniveau. Dat is op dit moment historisch laag, circa 2 procent. Dat verslechtert boekhoudkundig hun vermogenspositie in ernstige mate.    ...


Red.:   Kijk, dat zijn een paar eerdere ontbroken hebbende feiten: 'het actuele renteniveau ... is op dit moment historisch laag' en daarmee 'verslechtert boekhoudkundig hun vermogenspositie' - en dus dat niet het feitelijke vermogen daalt. Precies zoals de pensioenfondsen zelf melden.
     Maar ondertussen is hiermee dus toegegeven dat de voorgaande berichtgeving leugenachtige propaganda is.
     Maar wat lezen we tot onze verbijstering een paar dagen later - van dezelfde verslaggever:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2012, door Gijs Herderscheê

Pensioen veilig, maar de hoogte onzeker

Wat is het probleem met de pensioenfondsen?
De fondsen kampen met de financiële crisis die in 2008 losbarstte. Eerst de aandelen-, toen de eurocrisis. Door de aandelencrisis daalden de beurskoersen scherp en kelderde het vermogen van de pensioenfondsen. ...


Red.:    Daar is de bekende leugen weer terug.
    Het kan bijna niet anders: zo'n sterke omslag in zo'n korte tijd, is de oorzaak van instructies van hogerhand.
    Want ook de andere leugens komen weer voorbij:

  Door de eurocrisis daalde ook de rente sterk met hetzelfde effect. Daar komt bij dat de levensverwachting rap oploopt. Pensioenfondsen moeten daardoor langer pensioen uitbetalen.

Dat moet helemaal niet. je kan ook de premies verhogen, en de bijdrage van de bedrijven en instellingen. een keuze ui minimaal dire dus, en alle mogleijke combinaties. Het uitsluitende verlagen van de pensioenen "moet" alleen in de neoliberalen-wereld.
    Met veel verderop in het stuuk nog een beetje waarheid:
  Wie betaalt de rekening?
De werkgever is spekkoper, hij krijgt geen extra verplichtingen.

Juist. En daar is het allemaal om te doen. De rijken nog rijker maken, zodat ze zo veel mogelijk mee kunnen nemen naar Dubai en de Kaaiman Eilanden. En daarvan later de troepen betalen die ons gaan onderdrukken.
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2012, van verslaggever Peter de Waard

AEX-fondsen zijn te royaal met dividend

Nederlandse bedrijven geven de aandeelhouders zo'n groot deel van de winst dat hun prestaties in internationaal verband achterblijven.

Tussentitels: 28 procent van de winst van AEX-bedrijven werd in 2009 aan dividend uitgekeerd
KPN heeft er wél voor gekozen om minder dividend uit te keren - Sander van Ginkel hoofd strategie Accenture


Beursgenoteerde bedrijven in Nederland keren relatief veel dividend uit, waardoor ze in vergelijking met buitenlandse concurrenten minder geld overhouden voor investeringen in onderzoek en innovatie.
    Dit blijkt uit een onderzoek van het organisatie-adviesbureau Accenture onder 390 grote beursbedrijven wereldwijd.
    De bedrijven die in de Amsterdamse beursindex AEX zijn opgenomen doen het minder goed dan de concurrenten in het buitenland. Slechts 30 procent van de AEX-bedrijven zit in de bovenste helft; 70 procent moet genoegen nemen met een positie in de onderste. Van de 25 in de AEX opgenomen bedrijven, zoals Koninklijke Olie, Unilever, Air France KLM en ING, scoort alleen ASML in de eigen sector bovengemiddeld.    ...


Red.:   Allemaal geld dat gestolen is van de werknemers, en met name uit de pensioenspaarpot die ze zouden moeten vullen.
    En als zoveelste en inmiddels totaal overbodige bewijs van de welbewustheid van de campagne, een paar dagen later een volstrekt overbodige herhaling van dit bericht:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2012, van verslaggever Gijs Herderscheê

Korting op 5 mln pensioenen onvermijdelijk

Ondanks het reddingsplan voor de pensioenfondsen leveren 5,6 miljoen deelnemers waarschijnlijk gemiddeld 6 procent spaargeld in. Zonder het reddingsplan zou dit nog 8,2 procent zijn.
    Met het reddingsplan stelt het kabinet wel het spaargeld van ruim zeven miljoen pensioenspaarders veilig. Hun oudedagsvoorziening blijft voorlopig op peil. Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Sociale Zaken aan de Volkskrant heeft verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.   ...


Red.:   Enzovoort, bla bla bla ...
    Je moet toch wel een vervelend leven hebben, als dit je beroep is ... Andere mensen besodemieteren. Mensen die zich niet kunnen verweren. En degenen die dat namens die weerloze mensen doen, die noem je populisten. Als je zo'n naar journalistenberoep hebt. En daardoor het je als journalist, ter compensatie van de naarheid van het beroep, dan ook recht op je pondje vlees, gesneden van de rug van de werkenden.
    Van alles dat over de pensioenen gezegd wordt, is het meest stompzinnige wel dat "onvermijdelijk", zoals dat ook weer in de voorgaande kop staat. Hier wta voorbelden van alternatieven:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2012, door Ewoud Jansen, econoom en publicist

Pensioenleeftijd hoeft echt niet omhoog

De pensioenleeftijd hoeft niet omhoog als we allerlei onzinnige belastingregelingen afschaffen en de 1,5 miljoen niet-werkenden onder de 65 aanspreken.

Tussentitels: Laat belastingambtenaren iets doen dat de levensstandaard echt verhoogt
Pensioenleeftijd verhogen staat verfrissende maatregelen in de weg


Mensen praten elkaar graag na. Natuurlijk gaan we wel eens met elkaar in debat, maar als er eenmaal ergens brede overeenstemming over is, is het einde oefening. Dan zijn we het namelijk samen eens. Eenmaal bereikte consensus moet je niet willen aanvechten.    ...
    We worden ouder en zo gaat het toch niet langer? Het is een logica die moeilijk te weerleggen lijkt. Toch zijn er best een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Of die pensioenleeftijd omhoog moet, hangt af van tal van factoren en keuzes. En over die factoren en keuzes die we kunnen maken, gaat het nauwelijks. Jammer. Laten we er eens een paar bekijken.
    De welvaart van een land is gelijk aan de waarde van de goederen en diensten die het produceert. Als we door een langere levensverwachting naar verhouding meer inactieven krijgen dan moet een groter deel van die welvaart naar de gepensioneerden. Dat betekent inderdaad per persoon minder welvaart, maar dat kan een keuze zijn. Onze welvaart is nog steeds dusdanig hoog dat wat minder best kan als je dat zou willen. Als je dat niet wilt, moeten we inderdaad langer werken om eenzelfde welvaart per persoon te houden.
    Maar welvaart is geen statisch gegeven. Een belangrijke factor is de arbeidsproductiviteit. Door de onbegrensde menselijke creativiteit en vernuft kan die nog wel even groeien. Zo kan een lagere pensioenleeftijd opgevangen worden door een hogere arbeidsproductiviteit van de werkenden. In welke mate dit kan, hangt natuurlijk af van hoe hoog de levensverwachting wordt en hoe snel de productiviteit toeneemt. ...
    Ons belastingstelsel bijvoorbeeld hangt aan elkaar van regelingen die niet altijd een logisch geheel vormen. Aan de ene kant kan de woningbezitter rente aftrekken, maar hij wordt tegelijkertijd getroffen door overdrachtsbelasting en de bijtelling van het eigenwoningforfait. Met het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek streep je dit soort zaken tegen elkaar weg en de inning van belasting en uitvoering van de belastingregels worden eenvoudiger en goedkoper. Ook ambtelijke gedrochten als de bijleenregeling en de eigenwoningreserve kunnen dan het raam uit.    ...
    Naast de ruimte die wordt gewonnen met de eliminatie van onzin zitten ook nog eens een slordige 1,5 miljoen mensen onder de 65 thuis met een uitkering. Als we slechts de helft van dit reservoir aan productiviteit aanspreken, kan, op basis van het huidige aantal werkenden van 7,4 miljoen, het aantal productieve uren met zo'n 10 procent omhoog.
    Dat is meer dan wat er te halen is met het van 65 tot 68 jaar oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat levert, uitgaande van een oorspronkelijk arbeidzaam leven van 40 jaar, een toename van 7,5 procent op. ...


Red.:   Dit allemaal naast al eerde genoemde mogelijkheden, zoals het niet minder-laten bijdragen door de werkgevers, tijdelijke verhoging van de belastingen (het probleem van de vergrijzing lost zich binnen 20 jaar op, door de dood), het stoppen van de allochtonenbijdragen (we spreken af dat ze alleen maar evenredige kosten uit de sociale voorzieningen krijgen - een tiende deel van de bevolking, een tiende deel van de sociale uitkeringen), het stoppen van uitkeringen aan immigranten die weinig of nooit gewerkt hebben, enzovoort.
    Zoals al meerde malen opgemerkt, si de berichtgeving zoals hier gesignaleerd aangaande de Volkskrant, volkomen represntiatief voor de hele media. Neem bijvoobeeld de meest recente uitzending erover van Nieuwsuur, 24-09-2012 uitleg of detail (na 31:55 min). Tijdens de reportage komt er al een ernstige neolibelkraalk kangs, die stelt alleen te geloven in de dagrente, en omdat de dagrente nú laag is, moet er nú gekort worden. En na de reportage komt de deskundige aan het woord. De reguliere deskundige van Nieuwsuur: Alexander Weissink van het Financieele Dagblad. Na welke aankondiging iedereen met enige kennis van hoe het er toe gaat in de maatschappij al gegeten en gedronken heeft: het Financieele Dagblad, liefkozend door de rest afgekort het FD, is strak neoliberale publicatie voor de rijken en rechtsen van de maatschappij. Hetgeen klinkt als een vooroordeel, maar het niet is, daar het gebaseerd is op eerdere output uit die kringen. En wat door de deskundige al in zijn tweede of derde zin bevestigd wordt. Want in die zin stelt hij dat "Volgens de oude regels worden zowel op het pensioen van de jongere als van de oudere in gelijke mate gekort: 15 procent" - en ter ondersteuning is er een infographic bij gemaakt. Zie de geinige screenshot hieronder, van de heer Weissink tijdens het doen van die uitspraak:


Grofstoffelijke leugens.
    Op het pensioen van de oudere, in de reportage gepersonifieerd door iemand die op het punt staat met pensioen gegaan, wordt inderdaad, bij de oude regels,15 procent gekort. Maar op het pensioen van de jongere wordt met absolute zekerheid níet met 15 procent gekort. Noch met enig ander percentage. Om een heel simpele reden: die jongere krijgt helemaal geen pensioen!
    Die jongere krijgt misschien ooit pensioen, maar niet nu. Die jongere, in de reportage iemand in zijn twintiger jaren, krijgt pensioen over iets van 30 jaar. En over dertig jaar kan hij van dat pensioen gaan uitrusten op zijn 55ste op de warme stranden van Curaçao. Want tegen die tijd is het pensioen het dubbele van nu, vanwege alle besparingen op de gepensioneerden in de jaren 2010.
    Welke laatste uitspraken misschien niet zullen uitkomen, maar die minstens even waarschijnlijk zijn als de uitspraken dat tegen die tijd de pensioenpotten helemaal leeg zullen zijn, omdat de rente ondertussen op de min 2 procent staat. Of iets dergelijks.
     Deze en gelijksoortige leugens van de neoliberalen van het FD, en vrijwel alle andere economen, worden met enige regelmaat gebracht als Gods eigen waarheid door de neoliberalen van Nieuwsuur. Het zogenaamd neutrale nieuwsprogramma van de publieke omroepen.
     Het is allemaal rechts gajus en tuig, die hun pondjes vlees afsnijden van de rug van de werkenden.
    En daar is de maffiabaas van de Volkskrant-economieverslaggeving (in ruste), Frankie Neolibero, himself:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2012, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek

Plakband, touwtjes en paperclips

Tussentitel: De pensioenen zijn de aarde ontstagen

...  het lezen van het 'septemberpakket' over de pensioenen dat minister van Sociale Zaken Paul de Krom ... deze week aan de Kamer stuurde.
    ... van het netjes beheren van die berg geld krijgt een mens grijze haren. Het 'septemberpakket' is een verzameling paperclips, touwtjes en plakband die de boel bij elkaar moet houden in 2013 ...


Red.:   Tjonge, ineens is Frankie Neoliberalo zijne hele kennis van de economische wetenschap kwijt. En zelfs nog meer. Kijk maar waar het over gaat, want hij schrijft het zelf:

  Het is een document tjokvol techniek. Nu schrikken u en ik daar niet zo gauw van terug - toch? Maar om de septemberbrief te begrijpen zou ik u mee moeten nemen langs een rentetarief dat de 'ultimate forward rate' wordt genoemd, de 'langstetermijnrente' ...

En dat is zo lastig ... volgens Frankie. Wat dan moet je wel liefst het gemiddelde nemen van de rente over misschien wel twintig jaar. Laat staan als dat deftig of veertig zou zijn ... Dan moet je al die gatelletje van ieder apart jaar onder elkaar zetten. En ze optellen. En delen door twintig. Of misschien zelfs wel dertig. of veertig. En als je zojuist alle verstand van de economische wetenschap hebt verloren, dan gaat het tellen natuurlijk zo: één, twee drie., veel ...
    De redactie had al zo'n donkerbruin vermoden, ook persoonlijk ervaring hebbende met wat er gebeurde in corporatieland nadat de woningbouwverenigingen, bestuurd door de huurders, overgegaan waren in stichtingen, bestuurd door de kopende middenklasse: de gewone mensen worden genaaid en ebstolen. Dus ook hier:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2012, van verslaggever Frank van Alphen

Onverklaarde kostenverschillen tussen fondsen

Eenvijfde pensioenpremie gaat naar beheer


Pensioenfondsen hebben in 2011 tussen de 5- en 6 miljard euro uitgegeven aan administratie- en beleggingskosten. Dit bedrag is gelijk aan eenvijfde van de jaarlijkse premie die werkgevers en werknemers betalen. Fondsen met bovengemiddelde kosten geven zelden een verklaring voor deze afwijking..
    Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerde studie van actuarieel adviesbureau LCP. 'We hebben de totale kosten afgezet tegen de premie om te laten zien hoeveel geld pensioenfondsen uitgeven aan de administratie en vermogensbeheer', zegt Jeroen Koopmans, actuaris bij LCP. 'Je mag van pensioenbestuurders verwachten dat ze zeker nu scherp op de kosten letten.'    ...


Red.:   Net als bij de corporaties: het middenklasse-eigenbelang domineert.
    Een briefschrijver meent de burgers "een hart onder de riem" te moeten steken:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2012, ingezonden brief van Bart Jonkergouw, Utrecht

Ooit zal de crisis voorbij zijn


Beste tiener. Studeren op kosten van de overheid zit er voor jou niet meer in. ...
Beste twintiger. Binnenkort heb je die zuur verdiende bul of diploma in handen. ...om zo de broodnodige werkervaring op te doen en geld te verdienen.
Beste dertiger. Voorbij zijn de tijden dat je het eerste koophuis met een aflossingsvrije lening kon kopen ...
Beste veertiger. U zit op de top van uw carrière, maar u dacht bij uw huidige werkgever uit te kunnen bollen tot uw 65ste. ...
Beste vijftiger. U dacht: nog vijftien jaar, en dan zit mijn werkzame leven erop. Vergeet het maar. ...
Beste 65-plusser. U dacht het goed voor elkaar te hebben. Een afbetaald huis en een gegarandeerd, goudgerand, maandelijks uitkerend pensioen tot de dag van overlijden op basis van 70 procent van uw laatst verdiende loon. De toezeggingen uit het verleden blijken boterzacht. U moet fors pensioen inleveren. Kortom: u ontvangt maandelijks minder pensioen.


Red.:    Waarin onderscheid de beschrijving van de gepensioneerde van de overigen: de rest zijn slachtoffers, en de gepensioneerde is wordt terecht zijn geld ontnomen want die is profiteur. Een idee dat de Volkskrant snel oppikte, door er een passende foto bij te plaatsen, zie rechts. Hetgeen deze redactie ontgaan was, maar aan herinnerd werd door en andere briefschrijver:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2012, ingezonden brief van Rob Bouber, Koedijk

Goudgerand

De feiten die Bart Jonkergouw in de Brief van de Dag ('Ooit zal de crisis voorbij zijn', O&D, 18 oktober) presenteert, staan heel ver af van de werkelijkheid. Niet alle 65-plussers hebben een eigen huis afbetaald. Nog niet de helft van de 65-plussers bezit een eigen woning en slechts 32 procent van hen bewoont een hypotheekvrij pand. Dus heeft maar 16 procent van alle 65-plussers het huis afbetaald.
    En wat Jonkergouw een 'goudgerand' pensioen noemt, komt in de praktijk neer op een bedrag van ongeveer 9.200 euro per jaar. Dat is het gemiddelde ouderdomspensioen dat (bruto) bovenop de AOW komt. Verreweg de meeste gepensioneerden eten dus bepaald niet uit de vleespotten van Egypte.
    Verder vind ik het bijzonder kortzichtig van de beeldredacteur om als foto bij die brief een oudere dame in een dure sportauto af te beelden. Maar ik geef toe, het is weer eens wat anders dan de eeuwige foto van golfspelende oudjes.


Red.:    Op het ogenblijk loopt er in het nieuws de kwestie van de Engelse presentator Jimmy Savile uitleg of detail , tot voor kort bewierookt, en naar blijkt een roofdier-achtige pedofiel - van wie al vermoedens bestonden, maar die door zijn mediabazen gedekt werd. Bovenstaande praktijken zijn natuurlijk veel erger, want hebbende veel meer maatschappelijke impact.
    De oligarchie heeft weer een nieuwe campagne ingezet tegen de pensioenen. Het startschot komt bij Pauw & Witteman, die als vaste economie-commentator de neoliberaal Peter Verhaar heeft. Op dinsdag 04-12-2012 uitleg of detail (Ned. 1 23h00, na 36:15 min.) krijgt hij uitgebreid en zonder een substantiële kritische vraag de ruimte voor een emotioneel pleidooi voor een drastische verlaging van de pensioenen. Gezien zijn inzet zou je denken dat hij er hoogstpersoonlijk een belang bij had. Even googles laat dat zien: een langdurige carrière bij banken. Graaier dus. Die wil die pensioenmiljarden gebruiken om de financiële gaten van die banken, veroorzaakt door hun beleggingen in de zuidelijke Europese landen, te dekken. Mega-graaier dus.Stellingen uit zijn mond: de pensioenen van de ouderen worden  betaald door de jongeren (een leugen: wat er in de kas zit hebben ouderen betaald), en het pensioensysteem moet overgedaan worden aan verzekeraars. Weet u wel,: die club die miljoenen mensen heeft opgelicht met te hoge "kosten" waardoor hun inleg verdampte -  de zogenaamde woekerpolissen. Natuurlijk blijft dit alles onweersproken
    Dat er sprake is van een campagne blijkt de volgende dag. want was is één van de onderwerpen bij Pauw & Witteman? Inderdaad: de pensioenen. Nu in de vorm van een discussie tussen partijleider van 50Plus, Henk Krol, met een jongeren-vertegenwoordigster uitleg of detail (na 33:30 min.). De jongere haalt natuurlijk Peter Verhaar aan. Verder heeft ze absoluut geen argument. Of inzicht, zoals snel blijkt. Witteman beweert dat het huidige geld, in 10 jaar gestegen van 400 naar 1000 miljard in 10 jaar, snel op zal zijn. De redactie laat het hiervoor al besproken volkomen leugenachtige filmpje aan. Witteman haalt ook weer Verhaar aan. De jongere moet in haar betoog ook nog geholpen worden door Pauw.
    Tijdens de discussie maakt Henk Krol op ene gegeven de opmerking dat Peter Verhaar niet onafhankelijk is omdat hij voor een verzekeringsmaatschappij werkt. het werd niet weerlegd. Dat zou heel aaridig kloppen met de b9ijdrage van de Volkskrant aan de campagne, want die heeft ook een verzekeraar ingeschakeld. Verzekeraars willen natuurlijk graag de verzorging van pensioenen overnemen zoals we al gezien hebben:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2012, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Enorme verslechtering van pensioenen

Voor veel Nederlanders zal het pensioen niet hoger zijn dan zo'n 50 procent van het laatstverdiende loon, blijkt uit berekeningen in opdracht van de Volkskrant.


Door een reeks pensioenhervormingen zijn Nederlandse pensioenen in vijftien jaar tijd met 15 tot 35 procent verlaagd. Dit blijkt uit berekeningen die pensioenbeheerder Syntrus Achmea op verzoek van de Volkskrant heeft uitgevoerd. ...


Red.:   De reclame en propaganda en leugens van de verzekeraars worden door de Volkskrant breed uitgemeten:

En dat was op pagina 3, de eerste tekstpagina sinds de voorpagina op zaterdag voornamelijk plaatjes bevat. Maar dat was dus nog niet genoeg:
 

Dus op de economie-pagina's nog maar eens een dubbele pagina aan reclame voor de verzekeraars en het neoliberalisme van de Volkskrant.
    Het kan bijna niet anders dan dat de optredens bij Pauw & Witteman en deze stukken deel uitmaken van een georkestreerde campagne. De oligarchen hebben een nieuw offensief ingezet tegen de pensioenen van de werkenden. De Panzer-divisonen van de Europeanisten zijn weer in het offensief.
    De pensioen-nazi's hebben, net als de echte nazi's, een strategische nederlaag geleden. In tegenstelling tot de echte nazi's door "verraad' uit eigen kring:


Uit: Volkskrant.nl, 23-12-2012, ANP, redactie. uitleg of detail

Lubbers: 'Terugstorten geld van pensioenfondsen naar werkgevers was fout'

Het is fout geweest om in de jaren 80 en 90 geld vanuit de pensioenfondsen terug te storten naar de werkgevers. Dat erkende oud-premier Ruud Lubbers vanmiddag in het tv-programma Buitenhof.


'Daar loop ik niet voor weg', aldus Lubbers, die stelde dat het 'ook fout' is geweest dat de pensioenfondsen niet zijn gemoderniseerd. Hij sprak van een ereschuld om nu alsnog aan de slag te gaan. Lubbers: 'Laten we nu geen spelletje zwartepieten over het verleden. We moeten volop aan de slag.'
    Tussen 1985 en 2005 stortten vijf pensioenfondsen netto 1 miljard euro terug naar de werkgevers. Er was in die tijd sprake van een overschot in de pensioenpot, maar de terugstorting was toch in strijd met de wettelijke regels. 'Wij hebben dat wel goed gevonden', zei Lubbers.    ...


Red.:    Dit was een ANP-bericht, dat als zodanig op de website van de Volkskrant terecht kwam. Vermoedelijk door het handelen van een nietsvermoedende webredacteur. Het haalde dan ook de krant niet. Daarna heeft deze redactie nog geruime tijd gewacht of dit bericht opgepikt zou worden, in de Volkskrant of elders in de media. Niets daarvan heeft deze redactie bereikt. terwijl iedere scheet van oligarchische instituten als het CPB of de DNB die roepen dat het minder moet met de pensioenen, opdat er meer overblijft voor Europa en henzelf, in de krant gezet wordt op pagina-formaat en ruimschoots in de herhaling. Waarmee het definitieve bewijs geleverd is voor de welbewuste kwaadwillendheid van de mediacampagne, en kwalificeringen als pensioen-nazi's meer dan gerechtvaardigd.
    Waaraan de redactie herinnerd werd door een opmerking van derden aangaande het verband met een soortgelijke kwestie:
 

De Volkskrant, 10-01-2013, ingezonden brief van Kees Bogaard, Den Haag

Solidariteit

In de discussie over de solidariteit van de hoger opgeleiden met de lager opgeleiden bij de zorgkosten wordt weleens vergeten dat het bij de pensioenen precies omgekeerd is. Door de 6 à 7 jaar hogere levensverwachting van de hoger opgeleiden worden die pensioenjaren in hoge mate betaald door de lager opgeleiden. De jaarlijkse pensioenopbouw is immers een bedrag dat afhangt van de betaalde premie en de gemiddelde levensverwachting. Wellicht kan het CPB dat ook eens berekenen.


Red.:   Waarmee het geheel van de media en instituten als CPB enzovoort zo dicht bij een complot komt als maar enigszins kan. Het complot gesmeed door sterk parallel lopende zeer sterke eigenbelangen. Het is als de drie fronten van de nazi's in Rusland. De oligarchie-nazi's versus het gewone volk.
    De eerste reactie in de media:


Uit: Joop.nl, 23-01-2013, door Ad Broere  - Econoom & Bedrijfsadviseur

De overheid verzaakt haar zorgplicht

Zonder de diefstal uit de pensioenpot door de regering Lubbers en veel werkgevers zou er nu niet gekort hoeven worden.


Behalve dat de aanvullende pensioenen worden verlaagd, zijn de belastingtarieven in de laagste schijf tot 18.945 euro vanaf 1 januari 2013 van 1,95% naar 5,85% verhoogd. Voor 65-plussers betekent dit een belastingverhoging tot 740 euro per jaar of 60 euro per maand. In april 2013 volgt de eerste aangekondigde korting van de aanvullende pensioenen, met een open einde want de tweede korting van onbekende omvang volgt een jaar later. De sterk groeiende groep van 65-plussers wordt dus op meerdere manieren gekort. Ten eerste door de overheid die het voldoen aan de begrotingsafspraken binnen de EU voorop stelt en die er niet voor terugschrikt om ouderen met een laag pensioen die al moeten rekenen om rond te komen nog wat meer te korten. Ten tweede door de pensioeninstellingen, die te weinig reserves zouden hebben om aan hun (zeer) langlopende verplichtingen te kunnen voldoen.
    De afhankelijkheid van de beurs heeft de pensioenfondsen in de ‘gouden’ jaren enorme voordelen opgeleverd. In de periode tussen 1980 en 2006 werd er dermate veel verdiend door de pensioenfondsen, dat de vermogens waarover men beschikte ruimschoots voldoende waren om aan alle verplichtingen voor de zeer lange termijn te kunnen voldoen. Tenminste, dat dacht men met de kennis van toen. Het was dan ook zeer verleidelijk voor de werkgevers, inclusief de grootste van Nederland, de overheid, om de bijdragen aan het fonds te verminderen. Er was immers toch genoeg.
    Jarenlang hebben vrijwel alle werkgevers daarom het werkgeversdeel van de pensioenpremies niet afgedragen aan de pensioenfondsen. Dit tot groot genoegen van de aandeelhouders van de bedrijven met bedrijfspensoenfondsen zoals Shell, ING etc., die profiteerden van de besparingen op de kosten, die hierdoor werden geboekt. En de overheid profiteerde van de lagere uitgaven, waardoor er geld beschikbaar kwam voor andere doeleinden.
    Hier bleef het helaas niet bij. Veel werkgevers deden bovendien ook nog een greep in de pensioenpot. Zij onttrokken geld uit de kas van ‘hun’ pensioenfonds om dit geld op een andere manier te besteden dan waarvoor het bestemd was. In Zembla van de VARA werd op 5 februari 2011 uit de doeken gedaan, dat in de regeringsperiode van minister president Ruud Lubbers en minister van financiën Onno Ruding 30 miljard gulden werd onttrokken aan de kas van het ABP. Ruding verklaarde op het waarom van deze handeling in Zembla, dat de reorganisatie van de overheid met deze middelen moest worden gefinancierd en dat de aardgasbaten niet meer toereikend waren om het daaruit te kunnen doen. Zoiets heet gelegaliseerde diefstal! Gelegaliseerd omdat er een ‘uitnamewet’ door het parlement werd goedgekeurd en er dus juridisch niets tegen deze onttrekking kon worden gedaan.
    In opdracht van Zembla werd verder uitgezocht dat als alle premies normaal zouden zijn doorbetaald en er geen onttrekkingen zouden zijn gedaan uit de kas, het totale vermogen van de pensioenfondsen meer dan het dubbele zou zijn geweest van wat het nu is. Er zou geen sprake zijn geweest van onderdekking en nood maatregelen. Zelfs al zou de overheid het geld dat onttrokken is nu terugstorten in de kas van het ABP, dan is het gemiste rendement over 30 jaar (tussen 1982 en 2012) nog een belangrijke factor. Het gemiddelde 15-jaarsrendement van het ABP is 6%. Als er in de jaren 80 geen 30 miljard gulden zou zijn onttrokken, dan zou er 172 miljard gulden meer vermogen zijn geweest. Nog afgezien van het effect van de te lage premieafdrachten, die volgens Frijns, oud-directeur beleggingen van het ABP, in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro hebben bedragen.    ...


Red.:   En nog steeds geen reactie in de "kwaliteitsmedia". De aanpak van Pol Pot: "Alles met een opleiding of een bril naar het platteland en werken als boer", begint steeds begrijpelijker te worden ...
    Groot nieuws!!! Er hoeft minder bezuinigd te worden op de pensioen! De Volkskrant is natuurlijk extatisch:


Uit: De Volkskrant 23-01-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Pensioenfondsen korten minder

De pensioenen hoeven minder te worden verlaagd dan de pensioenfondsen vorig jaar vreesden. Zo'n zeventig fondsen korten de pensioenen van werkenden en gepensioneerden dit jaar met gemiddeld 1,9 procent, blijkt uit een eerste inventarisatie van De Nederlandsche Bank (DNB).
    Zowel het aantal fondsen dat gedwongen is te snijden in de pensioenen als de mate waarin fondsen dat 1 april gaan doen, is gedaald. ...


Red.:   En hier de vele pagina's, net als bij de berichten over het meer korten van pensioenen:


Hele katernen, besteden ze aan dit goede nieuws!
    Een veel warmer onthaal krijgt alles dat hoort tot de oligarchie. In een serie genaamd Dinsdagprofiel zijn al vele vertegenwoordigers ervan langs geweest, en niet één die op minder kon rekenen dan veel warmte, tot hier en daar de onvervalste hagiografie aan toe. Zo, in een wat specifieker context, mochten een paar dagen terug de neoliberale topeconoom (inderdaad, een pleonasme) Bas Jacobs uitleg of detail en nog prominenter en minstens zo neoliberaal voormalig minister van Financiën Onno Ruding hun graaierslicht laten schijnen over de bezuinigingsplannen van de huidige rechtse VVD-PvdA-regering. Zonder een fatsoenlijk weerwoord, natuurlijk. Dat stond later in de rubriek ingezonden brieven:


De Volkskrant, 26-02-2013, ingezonden brief van prof. dr. B.J.M. Ale

Begrotingsbeleid

'De overheid moet sowieso veel minder geld uitgeven', zegt oud-minister van Financiën (1982-1989) en voormalig topbankier Onno Ruding in een interview (Economie, 23 februari). Wel jammer dat de heer Ruding vergeet te vermelden dat hij voor zijn briljante begrotingsbeleid bijna 35 miljard gulden uit het ABP heeft weggenomen.


Red.:   Ja ja, koning, keizer, admiraal, graaien kunnen ze allemaal ...
    En alweer groot nieuws! Kijk maar:


De Volkskrant 05-03-2013, ANP.

Pensioenfondsen staan er beter voor

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er vorige maand iets beter voor komen te staan. De gemiddelde dekkingsgraad was eind februari 103 procent; een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van een maand eerder, zo blijkt uit berekeningen van adviesbureau Aon Hewitt. De fondsen profiteerden vooral van stijgende aandelenkoersen in Azië en Noord-Amerika.
 

Red.:   Nog groter nieuws is. Behalve als je graaier of lakei bent. Dan kan je niet meer de "kortingssmoes" verkopen. Het bericht in de Volkskrant: was dan ook nog verder geslonken. Tot dit:


Linkerkolom, in het midden.
    Overigens laat dit nog één ding zien: de waanzin van die rendementsberekening met dagkoersen.
    De inventiviteit van de graaiende oligarchen kent geen grenzen:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2013, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Meer pensioengeld in hypotheken

Pensioenfondsen en banken denken iets te hebben bedacht om de crisis op de woningmarkt te bestrijden. Banken kunnen meer geld gaan uitlenen en de hypotheekrente kan omlaag.


Pensioenfondsen zijn bereid om tientallen miljarden extra te investeren in Nederlandse hypotheken ...
    De fondsen willen hun beleggingen in hypotheken alleen uitbreiden als zij daarmee geen extra risico lopen. Op verzoek van minister Stef Blok (Wonen) heeft voormalig thesaurier-generaal Kees van Dijkhuizen bekeken hoe aan deze wens van de pensioenfondsen kan worden voldaan. ...


Red.:   De thesaurier-generaal is het hoofd van het departement van Financiën. Altijd een lid van de oligarchie, altijd op de hand van de banken. De vorige baas bij economische zaken, Chris Buijink, gang na zijn vertrek bij die banken werken. Echt het soort mensen aan wie je als gepensioneerde niet je geld moet toevertrouwen. En als de naam  van Blok valt ... Die laat huurders betalen voor de villassubsidies, inclusief de zijne ... uitleg of detail . En rasecht ploert uitleg of detail en psychopaat uitleg of detail .
    Hier is hun plannetje:

  Van Dijkhuizen stelt voor een Nederlandse Hypotheek Instelling (NHI) op te richten. De banken kunnen hun NHG-hypotheken dan onder brengen in de NHI, die met de hypotheken als onderpand Nederlandse Hypotheek Obligaties (NHO's) uitgeeft. De Nederlandse staat moet deze NHO's, aldus het voorstel, volledig garanderen.

De waarde van die garanties is dus dezelfde als waarde van de garanties gegeven toen je voor je pensioen betaalde; Absoluut helemaal niets. Zodra de markt tegenvalt, ben je je spaargeld kwijt, want dat hebben de oligarchen dan vergokt, en de gokwinsten vooraf in eigen zak gestoken. En, net als bij andere bankactiviteiten, betekent staatsgarantie dat daarna de burgers het gelag betalen. Nu dus voort te zetten met pensioengelden.
    En als u het niet van deze redactie gelooft:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2013, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Is de hypotheekchaos nu compleet?

Nederlanders hebben 647 miljard euro aan hypotheekschuld bij ING, Rabo, ABN Amro en kleinere banken. Dat is meer dan waar ook in Europa. De Nederlanders hebben ook 375 miljard euro aan spaargeld bij die banken.
    De banken hebben daardoor een tekort van een kleine 300 miljard euro. Dit wordt gefinancierd door buitenlandse geldverstrekkers. Jarenlang was dat geen probleem, want Nederlandse hypotheken golden als uiterst liquide en lucratief. De huiseigenaren losten keurig hun schulden af en voldeden aan hun renteverplichtingen. ...
    Maar die tijd is voorbij. Juist Nederlandse banken hebben te ruimhartig hypotheken verstrekt tot soms meer dan de eigenlijke waarde. Hierdoor staan nu al 700 duizend woningen 'onder water': de hypotheekschuld op die woningen is hoger dan de verkoopwaarde. En dat aantal neemt snel toe. ...
    Buitenlandse geldverstrekkers hebben steeds minder trek in het financieren van Nederlandse hypotheken. Ze vragen een steeds hogere renteopslag als compensatie voor het risico. De banken zijn duurder uit. Daarom is besloten 150 miljard euro aan door de staat gegarandeerde hypotheken van de banken over te hevelen naar de Nederlandse pensioenfondsen. De banken kunnen daardoor hun schulden bij buitenlandse geldverstrekkers fiks verminderen.    ...


Red.:   En wat de buitenlandse investeerders niet meer motten, mag de gepensioneerde nu ophoesten ...
    Natuurlijk is de oligarchie er van harte voor:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2013, van verslaggever Robert Giebels

Scheidend directeur CPB optimistisch bij presentatie economische vooruitzichten

'We pesten onszelf meer dan nodig'


...    Centraal in zijn verklaring voor de slechte zijde van de januskop staat de dalende huizenprijzen. Die maken consumenten kopschuw, zeker als hun hypotheek hoger is dan de waarde van hun huis. Daardoor zijn de consumentenbestedingen gering en dat is slecht voor de economie.
    Tegelijk zorgen de dalende huizenprijzen voor problemen bij banken. Die hebben in waarde dalende onderpanden tegenover honderden miljarden aan hypotheekleningen staan. Daardoor durven banken niet zomaar geld uit te lenen, of het nu aan een huiseigenaar is of aan een bedrijf. Ook dat is slecht voor de economie.    ...
    De CPB-directeur heeft hoge verwachtingen van het hypotheekplan waar oud-thesaurier-generaal Kees van Dijkhuizen dinsdag mee kwam. Daarmee investeren pensioenfondsen tientallen miljarden extra in Nederlandse hypotheken, die volledig door de staat worden gegarandeerd.
    Omdat het plan-Van Dijkhuizen de zeer zwakke bouwsector kan stimuleren, moet het wat de werkgevers betreft onderdeel zijn van het sociaal akkoord, dat ze met vakbonden en kabinet willen sluiten. 'Het plan leidt tot herstel van vertrouwen en herstel van de bankbalansen', zei Teulings. ...Red.:   Kijk er eens: daar stat het zomaar: de pensioentegoeden gaan naar de banken. De rijken. Precies zoals in Rusland na de val van de Sovjet-Unie gebeurd is: er ontstonden oligarchen, en de gepensioneerden raakten hun (staat)pensioen kwijt. Dat was om dat de economische bezittingen van de staat, die garant stonden voor die pensioenen, in handen kwamen van de oligarchen. En wat daar snel gebeurde, gebeurt hier wat langzamer.
    En kijk er eens ... Een econoom die het toegeeft:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2013, door Edin Mujagic, auteur van Geldmoord en werkt bij het Oranje Lelie consultancybureau

Nog meer reden tot zorg over pensioen
 
Hoe past het overnemen van hypotheekleningen in het streven van de pensioenfondsen naar een zo hoog mogelijk rendement tegen acceptabele risico's?


Tussentitel: Een oude wens van Den Haag gaat in vervulling: een greep in de pensioenkas

Na jarenlang gepraat zijn de overheid, banken en pensioenfondsen eruit. Nederland krijgt een nationale hypotheekbank. De Nederlandse pensioenfondsen gaan voor tientallen, misschien wel honderden, miljarden euro's hypotheekleningen overnemen van de Nederlandse banken. Daarmee gaat een oude wens van Den Haag in vervulling: een greep doen in de pensioenkas. Het argument is dat dit gebeurt na goed overleg en dat het goed is voor de economie.
    Die lezing is echter moeilijk te rijmen met een aantal zaken. In de eerste plaats is er het feit dat minister Dijsselbloem van Financiën onlangs nog in een interview sprak van een zeepbel op de Nederlandse huizenmarkt. Die zeepbel loopt leeg en dat proces is waarschijnlijk nog lang niet voorbij. Dit betekent dat de kans op grote verliezen op beleggingen in de Nederlandse huizen enorm is.
    Daarnaast, en zeker met die grote kans op verliezen in het achterhoofd, is moeilijk in te zien hoe de deelname van de Nederlandse pensioenfondsen in de nationale hypotheekbank past in het streven van de pensioenfondsen een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen acceptabele risico's. Zonder voldoende rendement zouden de pensioenaanspraken met tientallen procenten gekort moeten worden. Met tientallen miljarden euro's instappen in een belegging waarbij de kans levensgroot is dat de waarde ervan blijft afnemen, is allesbehalve prudent beleggen. De discussie over het vooruitzicht voor de huizenprijzen is zelfs irrelevant. Als de Nederlandse huizen een solide belegging waren, waarom willen de banken er dan op grote schaal van af, is de vraag die elke pensioendeelnemer zich moet stellen.    ...


Red.:   Glasheldere taal waar niets aan toegevoegd hoeft te worden. De bewering uit de tussentitel is bewezen: dit is een greep in de kas van de pensioenen. En in diot artikel staat het niet maar het even helder wie de begunstigden zijn: de banken. Oftwel: de rijken. En wel letterlijk staat er wie dit afgedwongen hebben:

  Aangezien moeilijk te geloven is dat de besturen van de Nederlandse pensioenfondsen niet op de hoogte zijn van de risico's die kleven aan het beleggen in de Nederlandse huizen, blijft over dat de Nederlandse staat achter de schermen de pensioenfondsen gedwongen heeft mee te doen.

Waarmee het volk dus weer een stuk verder het recht is gegeven om in opstand te komen. Op het moment dat hun huizen in brand staan, hebben de bestuurders dus het recht verloren hierover boos en verontwaardigd te zijn: ze hebben de brand zelf aangestoken.
    Nog een prominente graaier - eerst over een verwante kwestie:
 

Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Interview | Kees Goudswaard, hoogleraar economie

'Waarom zou er geen akkoord komen?'

Hij is optimistisch over het sociaal overleg dat vandaag begint. 'Voor herstel van vertrouwen is duidelijkheid belangrijk.'


Tussentitel: Er moet niet alleen worden hervormd, er zijn ook verzachtende maatregelen nodig

Kabinet, werkgevers en vakbeweging willen, dus waarom zou er geen sociaal akkoord komen? Kees Goudswaard, hoogleraar economie en sociale zekerheid in Leiden, is optimistisch over het sociaal overleg dat vandaag begint. 'Iedereen weet dat de FNV een onzekere factor is. Maar ik hoop dat de achterban van Ton Heerts inziet dat meepraten in Den Haag tot meer invloed leidt dan nee roepen aan de zijlijn', zegt Goudswaard, die van 1994 tot 2008 kroonlid was van de Sociaal-Economische Raad.    ...


Red.:   Zoals al elders omschreven: "Meepraten komt neer op gestaag je rechten inleveren". Zie Jongerius. Omdat de andere partij de macht heeft. Tenzij jij, als lagerbetaalden, georganiseerd de graaiers mores leert, middels staking of iets drastischers.

  Ton Heerts mag van zijn achterban niet praten over versoepeling van het ontslagrecht of het inperken van de duur van de WW van maximaal drie tot twee jaar. Wordt dat niet lastig?
'Met de snel oplopende werkloosheid is de timing wat ongelukkig, maar daarmee moeten de hervormingen niet van tafel. Het is belangrijk dat de economie wordt versterkt en dat er duidelijkheid komt voor de toekomst. Dat draagt bij aan herstel van het vertrouwen. En hoelang de WW precies moet duren, daarover kan de vakbeweging nu juist onderhandelen.

Dat wil dus zeggen: "Praten over hoe veel er af gaat". Wat beantwoord kan worden op slechts één manier: "Niets, anders staken we". Anders gaat er iedere keer wat van af.
    En die graaiersmentaliteit is natuurlijk consequent:
  Is er nog een makkelijk dossier?
'... Verder is iedereen blij met het plan om pensioenfondsen meer te laten investeren in hypotheken.

En alle graaiers zijn daar blij mee.
    Frank Kalshoven is een keiharde neoliberaal, en vanwege die ernstige verslaving heeft hij twee column geleden een enorme fou gemaakt. Met de lagere klassen, in de vorm van de huurders, als slachtoffer Zijn mailbox werd overstroomd. Kennelijk wil hij iets goedmaken:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2013, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek.

De trukendoos van Kees van Dijkhuizen

Tussentitel: Risico's lijken in het niets op te lossen, en dat kan niet

De oud-thesaurier-generaal, huidig financieel directeur van NIBC, en toekomstig collega van Gerrit Zalm in het bestuur van ABN Amro, wist de deal leuk te brengen. Kees van Dijkhuizen deed deze week een roadshow langs serieuze media om het plan te lanceren dat pensioenfondsen moet aanzetten tot het financieren van hypotheken.
    Eerst de basis. Dan het plan. Vervolgens de vraag: waar tovert Van Dijkhuizen de risico's toch heen?
    De basis 1. Nederlandse banken hebben voor een slordige 150 miljard euro hypotheken verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De 'garantie' komt van het Waarborgfonds Eigen Woningen, dat voor bank en klant risico's overneemt. De klant betaalt daar, eenmalig bij de aankoop, een premie voor; de bank geeft de klant rentekorting. Het fonds wordt gedekt door de overheid. De Nederlandsche Bank beschouwt de NHG als een overheidsgarantie. Daarom zijn leningen met NHG voor de geldverstrekker solvabiliteitsvrij. Banken hoeven van DNB geen eigen vermogen aan te houden voor risico's met NHG-hypotheken - wat, blijkt zo direct, niet wil zeggen dat die risico's er niet zijn.
    De basis 2. Nederlandse banken lenen meer geld uit dan er spaargeld binnenkomt en moeten het verschil lenen op de internationale kapitaalmarkt. Dat gaat moeilijker dan vroeger en is duurder omdat de risico's hoger worden ingeschat. Nederlandse pensioenfondsen hebben grote vermogens, die vooral zijn belegd in het buitenland.
    Het plan. 'Pensioenfondsen krijgen een hoger rendement, de staat neemt geen enkel nieuw risico en banken zien hun financieringskosten dalen', aldus Van Dijkhuizen in het FD deze week.    ...


Red.:    Waarna iedere jan-boerenlul de conclusie kan trekken dat hier gelogen wordt. Want als dit een manier is om risico te laten verdwijnen, was het allang ontdekt door één van de tien- en honderdduizenden piranha's die de financiële wereld bevolken.
    Om heel precies te zijn: dit hebben ze al ontdekt, maar niet om risico te late verdwijnen, maar om het van zichzelf op anderen over te doen. Dat zijn zogenaamde credit default swaps, waarin hoge risico's werden vermengd met lagere, en als lage risico's verkocht. Wat zo lang zo succesvol was, dat er aan het einde van de piramide maar één over kon blijven die het slachtoffer was.
   Dat was u, de belastingbetaler. De gewone burger.
    Kees van Dijkhuizen heeft zijn eigen credit default swap gemaakt, met als ontvanger van de risico's, u, belastingbetaler. De gewone burger.
    Kalshoven geeft wat meer details:

  Om dit te bereiken wordt een Nieuwe Instelling opgericht, die voor geldverstrekkers NHG-hypotheken financiert. Bijvoorbeeld: Rabobank heeft voor 100 miljoen euro NHG-hypotheken verkocht aan klanten, en klopt niet aan bij de kapitaalmarkt maar bij de Nieuwe Instelling.
    Van Dijkhuizen: 'De banken dragen de eerste 5 à 10 procent van het risico zelf.' Dit zijn dus risico's die er volgens de toezichthouder niet zijn. Hoe dan ook, bij de Nieuwe Instelling kan Rabobank 90 of maximaal 95 miljoen lenen. De Nieuwe Instelling geeft vervolgens voor 90 of 95 miljoen euro nieuwe obligaties uit, de staat garandeert deze, en de pensioenfondsen dweilen ze op.
    Omdat de banken het risico zelf houden, redeneert Van Dijkhuizen, hebben ze geen prikkel om rommelhypotheken te verkopen; omdat hun financiering is geregeld, krijgen ze ruimte om nieuwe kredieten te verstrekken. Pensioenfondsen zijn spekkoper omdat ze een soort bonusstaatsobligaties kopen. De overheid, die toch al garant staat voor de NHG, krijgt geen nieuwe risico's toebedeeld. Iedereen blij.
    Klopt dit wel? Dat kan bijna niet. Dit plan heeft alle kenmerken van een 'gratis lunch' - en die bestaat niet, zoals u weet.
    Maar waar schuilt de truc? De kern is: door het plan lijkt de risicopremie die de internationale kapitaalmarkt vraagt om Nederlandse hypotheken te financieren te 'verdwijnen'. Daarom kan de prijs van geld omlaag. Maar waar of bij wie blijft dat risico dan?
    Van Dijkhuizen stelt: bij de banken. ...

Een opzichtige leugen. Dan was heel deze operatie overbodig.
  Dan geldt één: DNB zit te slapen, want blijkbaar horen deze hypotheken niet solvabiliteitsvrij te zijn. Maar - nu even belangrijker - twee: dan blijven de banken in de ogen van de kapitaalmarkt in totaal dus even riskant, en moet de totale risicopremie bij gevolg even hoog blijven.

Dezelfde redenatie met veel meer woorden.
    Kenmerk van ideologen,: zelfs als je ze door iets zere gewelddadigs, geestelijke gesproken, eindelijk zo ver hebt gekregen dat hun geloof lijkt te wankelen, er maar de geringst aanleiding nodig is om ze weer volledig in hun oude geestestoestand terug te krijgen:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2013, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek.

De trukendoos van Kees van Dijkhuizen (2)


'Kees van Dijkhuizen heeft nog wel het een en ander uit te leggen', was mijn conclusie vorige week. 'En De Nederlandsche Bank ook.' ...
    Van Dijkhuizen en DNB vatten dit terecht op als een uitnodiging en klommen in mail en telefoon. Mijn conclusie luidt inmiddels: goeie truc! ...


Red.:   Het werkt bij gelovigen volkomen identiek.
    Groot nieuws van het ANP - de Volkskrant meldt het groots op zijn website:


Volkskrant.nl, 27-03-2013, ANP, redactie

Pensioenvermogen stijgt tot boven het biljoen

Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is vorig jaar gestegen tot 1007 miljard euro, ofwel meer dan 1 biljoen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).
    Aan het eind van het voorgaande jaar bedroeg het totale pensioenvermogen 873 miljard euro. DNB schrijft de forse toename vooral toe aan gestegen beurskoersen.
    De centrale bank maakte vorige week bekend dat de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen in februari is gestegen tot 104 procent. Dat is nog altijd onder het minimumvereiste van 105 procent. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen.


Red.:   En hier is het zoals gebracht in de printversie van de krant - zeg maar: de krant:


Tja, niets, inderdaad. Ondanks de ontzettende goede aard van het nieuws.
    Maar wacht even ... men had natuurlijk gewacht op het natuurlijk erop volgende echt belangrijke goede nieuws, ook weer gebracht door het ANP:


Uit: Volkskrant.nl, 02-04-2013, ANP.

Dekkingsgraad pensioenfondsen fors gestegen
 
De Nederlandse pensioenfondsen zijn er vorige maand een stuk beter voor komen te staan. De gemiddelde dekkingsgraad was eind maart 107 procent; een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van een maand eerder.
    Daarmee voldoen pensioenfondsen gemiddeld aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105 procent. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Pensioenthermometer van adviesbureau Aon Hewitt.
    De fondsen profiteerden vooral van hogere rentestanden en stijgende aandelenkoersen. Ook de korting op de pensioenen die 68 pensioenfondsen per 1 april hebben doorgevoerd, stuwde de gemiddelde dekkingsgraad. Die is namelijk verwerkt per eind februari, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank (DNB).    ...


Red.:    En hier is dus dan toch het grote nieuws in de Volkskrant:


Tja, voorspelbaar: weer niets.
    Tussen twee haakjes: dat adviesbureau, zoals al dit instellingen organen van de oligarchie, vol zittende met zeer ruim besalarieerde lieden die nog nooit een dag nuttig werk in hun leven afgeleverd hebben en dus volkomen afhankelijk zijn van het geld dat gestolen kan worden van productieven, al dan niet uit pensioenkassen, had er nog wel dit bij vermeld:
  Hoewel de financiële situatie van de fondsen fors is verbeterd, is er volgens Aon Hewitt toch nog niet echt reden tot optimisme. De stand van de dekkingsgraad is erg afhankelijk van de manier waarop die wordt berekend. Zou de gemiddelde dekkingsgraad gewoon worden vastgesteld op basis van de marktrente, dan komt deze uit op 99 procent en bevindt deze zich dus nog ver onder de 105 procent, aldus het adviesbureau.

Waarbij het adviesbureau, haar taak eigen, vergat te vermelden dat de gemiddelde dekkinggraad gewoon was vastgesteld op basis van de marktrente van de afgelopen dertig jaar, de dekkinggraad nog veel hoger had gelegen.
    Oké, het is nu al geruime tijd gegaan over de problemen met de pensioenen, die principieel opgelost kunnen worden door drie dingen: hogere premies, meer bijstortingen van werkgevers, en lagere uitkeringen. Daarvan is de tweede het meest logisch, daar die werkgevers, onder de overheid, grote bedragen uit de pensioenpotten gestolen hebben. Natuurlijk zullen ze dat niet doen, want het zijn ploerten daar krijg je nooit iets van tenzij je met reëel geweld dreigt. Blijft dus over hogere premies en lagere utkeringen, beide betreffen de werknemers zelf. Het meest logisch lijkt bovendien om het te verdelen: beide wat.
    Ondertussen is er tussen werknemers, werkgevers en regering gepraat over diverse zaken, in de wens te komen tot een sociaal akkoord. Hier is de uitkomst van dat overleg, voor zover het de pensioenen betreft:


Uit: Volkskrant.nl, 11-04-2013, redactie

De belangrijkste punten uit het sociaal akkoord
...
Pensioenen
Vakbeweging, werkgevers en kabinet sleutelen ook aan het pensioenstelsel. VVD en PvdA willen het belastingvoordeel van pensioensparen versoberen. Dat moet de komende jaren drie miljard aan extra belastinginkomsten opleveren. Daarvoor wil de coalitie dat voor inkomens boven 100 duizend euro geen belastingaftrek meer geldt voor pensioensparen. Daarnaast mogen werknemers jaarlijks minder sparen. Nu geldt 2,15 procent als opbouwpercentage. Dat wordt 1,75 procent, zodat de werknemer na 40 jaar werken 70 procent van het gemiddeld loon als pensioen heeft. ...

Pensioenen (2)
Het kabinet roept - ter ondersteuning van de koopkracht - sociale partners op pensioenpremies te verlagen, voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.    ...


Red.:   Ja, u leest het goed: de pensioenuitkeringen moeten verlaagd worden, vanwege de slechte financiële van de pensioenfondsen, volgens de oligarchie, en de pensioenpremies moeten verlaagd worden, want dat is goed voor de economie, vindt de oligarchie. Hier is alle redelijkheid vertrokken.Op dit moment wordt glashelder dat onze elite volledig bezet wordt door alfa's. Bij bèta's zou het brein blokkeren. Het is erger dan 1 + 1  = 3. Het als alsof de appel omhoog zou vallen.
    Misschien was er ook enige gêne bij de Volkskrant. Want het bovenstaande is min of meer het ANP-bericht, op de website. In de krant stond dit veel minder duidelijk. En er was kennelijk geen enkele reden om hierop op korte termijn nader op in te gaan. En ergens was het ook deze redactie ontgaan. Pas bij een zoekactie achteraf in het archief viel dit bericht en het nu volgende op:


Uit: Volkskrant.nl, 14-05-2013, ANP

DNB: pensioenpremie verlagen helpt economie

Het kabinet kan de Nederlandse economie een flinke oppepper geven door de pensioenpremies te verlagen, nu de fiscale aftrekbaarheid van de premies wordt beperkt. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag becijferd.


In het regeerakkoord is onder meer afgesproken dat de maximale aftrek van pensioenpremies wordt verlaagd van 2,25 procent per jaar nu naar 1,75 procent in 2015. Hierdoor valt voor zo'n 9 miljard euro aan pensioenpremies vrij.
    Deze maatregel was bedoeld als bezuinigingsdoelstelling, maar dit geld kan ook worden teruggesluisd naar de werknemers, stelt DNB. Die zouden dan meer loon krijgen waardoor hun koopkracht toeneemt. Een doorrekening toont aan dat de consumptie hierdoor in 4 jaar tijd 2,3 procent omhoog gaat en de economie als geheel 0,6 procent.   ...


Red.:   Bij de DNB is niets veranderd sinds het vertrek van opperploert Wellenk. Dit is weer van een ongekende ploertigheid. De DNB, met name Joanne Kellerman, heeft vooropgelopen in de optocht om de pensioenuitkeringen omlaag te krijgen. En nu moeten, bijna als gevolg van die verlagingen, de premies omlaag. Zodat de gaten geslagen door de plunderingen door de elite middels de financiële en economisch crisis gedicht kunnen worden. Die crisi waar de DNB zo hard aan mee geholpen heeft, door haar afwezige toezicht op de banken (en de rest van de financiële wereld).
    Maar na een kleine week kwam dan toch de reactie van de Volkskrant. Via iemand anders natuurlijk, want zo speel je dat als krant: je gaat op zoek naar iemand die jouw mening verkondigt, die noem je dan deskundige en met die deskundige houdt je een interview wat je reproduceert in je krant:


Uit: De Volkskrant 16-04-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Interview | Theo Kocken, hoogleraar risico

'Je verandert de werkelijkheid niet door de cijfers te wijzigen'
 

In het sociaal akkoord dat de werkgevers en de bonden eind vorige week hebben gesloten, is vrijwel niets afgesproken over het hoofdpijndossier pensioenen. De enige harde afspraak die werkgevers en bonden met het kabinet hebben gemaakt, is dat ze nog krap twee maanden de tijd krijgen om een alternatief te verzinnen voor de verlaging van het zogeheten opbouwpercentage. In het regeerakkoord staat dat dit percentage in 2015 daalt van 2,15 naar 1,75 procent per jaar. Hierdoor daalt de toegestane aftrekbare premie en hoopt het kabinet jaarlijks een miljard euro te besparen.    ...


Red.:   De  bekende feiten. Nu de voors en tegens - hier is de ene kant van het verhaal:

  Een van de zaken waarvoor de polderpartners pleiten, is een andere rekenrente voor pensioenfondsen. Nu wordt de marktrente gebuikt. De pensioensector vindt dat centrale banken de huidige rente kunstmatig laag houden waardoor fondsen gedwongen zijn de pensioenen te verlagen. Hoe lager de rente, hoe hoger fondsen hun verplichtingen moeten waarderen. Hoge verplichtingen leiden tot lage dekkingsgraden.
    Theo Kocken, hoogleraar risico aan de Vrije Universiteit en directeur van adviesbureau Cardano, vindt een andere hogere rekenrente een gevaarlijke ontwikkeling. 'Werkgevers en bonden willen koste wat kost voorkomen dat er in 2014 opnieuw gekort moet worden, schrijven ze in hun sociaal akkoord. Daarom willen ze de werkelijkheid naar hun hand zetten door een hogere rekenrente in te voeren. Probleem is dat je werkelijkheid niet verandert door de cijfers te wijzigen. Als je een thermometer vastzet op 37 graden lijkt het ook net of je niet ziek bent als je 40 graden koorts hebt.'

En dan de andere kant van de zaak:
   

Tja... Alweer niks. Niets over het feit dat pensioenen niet op één enkele dag ingelegd en uitgekeerd worden, maar over vele tientallen jaren, en de fondsen dus te maken hebben met rentes en rendementen op termijnen van vele tientallen jaren. Gemiddelde rentes en rendementen.
    Maar daarvoor ben je ook een kwaliteitskrant. Om over één kant van de zaak te berichten. Jouw kant, natuurlijk.
    Op het allerlaatste moment viel het oog nog op dit:
  Theo Kocken, hoogleraar risico aan de Vrije Universiteit en directeur van adviesbureau Cardano

De man is dus geen zzp'er, maar een graaier die van twee walletjes eet ... Dit soort situaties zie je tegenwoordig veel aan de universiteit - in een groot aantal gevallen betekent het dat ze nauwelijks aanwezig zijn op de universiteit, en het overgrote deel van hun tijd besteden aan het eigen bedrijf.
    Intussen gaan de ontwikkelingen op de financiële markten door. En omdat de pensioen berekend worden met dagkoersen, is er dus altijd wat. Nu staat de zaak er dagkoerstechnisch gezien er weer wat beter voor. Iedereen reusachtig blij, en natuurlijk ook de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Minder kans op nieuwe verlaging van pensioenen

Dankzij de pensioenverlagingen en gestegen aandelenkoersen zijn de grootste pensioenfondsen in rustiger vaarwater gekomen. De vijf grootste sectorfondsen voor de zorg, de overheid, de metaal en de bouw hadden eind vorige maand allemaal een dekkingsgraad boven de 100 procent. Hierdoor is de kans op nieuwe verlagingen afgenomen, blijkt uit de kwartaalcijfers van de fondsen.    ...


Red.:   Niet de enkele of dubbele-paginagrote artikelen als van de vreugde naar aanleiding van de verlaging, natuurlijk. Een bescheiden plaatsje linksboven:


Meer ruimte zou te veel zuuraanvallen geven in de kantine ...
    Zonder opmerkingen komt het volgende langs:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Jongeren: zelf pensioen kiezen

De jongerenpartijen van VVD, PvdA en D66 willen een verplicht pensioenstelsel waarbij zowel zzp'ers als werknemers kunnen kiezen bij welk fonds ze individueel sparen voor hun pensioen. ...
    Een ander voordeel van individuele pensioenspaarpotten is volgens de jongeren dat de 'perverse solidariteit' tussen laagopgeleide en hoogopgeleide werknemers uit het systeem wordt gehaald. Omdat hogeropgeleiden gemiddeld langer leven, betalen degenen die het minst verdienen mee aan het pensioen van veelverdieners.    ...


Red.:   Men weet het dus wel, maar doet er niets aan. Uit eigenbelang, natuurlijk.
    En daar is het gelukkig weer: slecht nieuws. Meteen maar over tot de presentatie:


En daar zijn we weer: prominent, rechterpagina, startartikel van het economie-katern. Nu zou er tegengeworpen kunnen worden: de positieve berichten gingen over vooruitzichten, en dit gaat over feiten. Wie dat denkt, kijk naar de kop. Of de tekst:


Uit: De Volkskrant, 30-05-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Nieuwe pensioenkorting dreigt

Gepensioneerden uit het onderwijs, de ambtenarij en de metaalsector moeten rekening houden met een tweede verlaging van hun pensioenuitkeringen. ...
    Hoewel de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen, van het ABP dit jaar is gestegen van 97 naar 100 procent, waarschuwt Brouwer de miljoenen deelnemers voor een mogelijke nieuwe verlaging. ...


Red.:   Ook dit gaat dus over vooruitzichten. En waarom zijn die nu weer wat lager:
  Over de omvang van de verlaging van de pensioenen van werkenden en gepensioneerden valt volgens Brouwer nu niets zinnigs te zeggen. 'De rente heeft bijvoorbeeld een grote invloed. De daling van de rente met 0,1 procent leidt tot de daling van de dekkingsgraad van 1,7 procent'

Dagkoersen, dus. Die rente staat trouwens ondertussen op bijna absoluut nul. Maar volgens de voospellers houdt dat de mogelijkheid van verdere sterke dalingen niet tegen ...
    Nu zou je kunnen denken dat er nu toch wel iets moest volgen over de absurditeit van het tegelijkertijd willen verlagen van de premies. Hier is het volgende bericht in de chronologie:


Uit: De Volkskrant, 30-05-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Nieuwe tegenvaller voor kabinet

In de onderhandelingen met vakbeweging en werkgevers over de toekomst van het pensioensparen stevent het kabinet af op een nieuwe tegenvaller van honderden miljoenen euro's. In ruil voor hun steun aan de plannen eisen de sociale partners dat er minder wordt bezuinigd. Volgens ingewijden loopt het gat mogelijk op tot een miljard euro. .
    De onderhandelingen over de pensioenen werden vorige maand in het sociaal akkoord door het kabinet voor zich uit geschoven. Werknemers en werkgevers kregen van het kabinet tot 1 juni de tijd om een alternatief te verzinnen voor de versobering van het pensioensparen    ...
    In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA af dat werknemers minder belastingvrij mogen sparen voor hun pensioen. Nu mag dat nog over 2,15 procent van het salaris. Het kabinet wil naar 1,75 procent. Over salaris boven 100 duizend euro kan volgens de coalitie helemaal niet meer belastingvrij worden gespaard. De versobering zou in 2015 moeten ingaan.
    Door die versobering zouden de pensioenpremies dan per saldo met 6 miljard kunnen worden verlaagd, omdat minder belastingvrij opzij mag worden gezet. Werkgevers betalen tweederde van de pensioenpremie, werknemers eenderde. Het idee is dat twee miljard euro vrijvalt voor loonsverhoging en vier miljard euro voor de werkgevers. Omdat dat geld grotendeels zou worden gebruikt voor uitgaven, zou het de economie kunnen stimuleren.    ...


Red.:   Natuurlijk staat het er niet helemaal expolicet, maar dat is dus per jaar zes miljard verlagen van de pensioenpremies. Terwijl er gisteren geroepen werd om verlaging van de pensioenen. En dat allemaal om de economie te stimuleren. En als die economie gestimuleerd is, worden er meer winsten gemaakt. En die winsten worden uitgekeerd als dividenden uitleg of detail . En die dividenden verdwijnen naar Dubai en de Kaaiman Eilanden.
    Heeft u het een beetje door?
    De Volkskrant vindt het prachtig, want ze stellen er geen enkele vraag bij. Ja, de sociale partners stellen er vragen bij. Niet de Volkskrant:
 

Uit: De Volkskrant, 08-06-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Belastingvrij geld opzijzetten voor pensioen wordt ingeperkt

Tussentitel: 1,85 procent van het jaarinkomen mag jaarlijks belastingvrij worden gespaard voor het pensioen

De mogelijkheid om met belastingvoordeel te sparen voor pensioen wordt in 2015 sterk ingeperkt. Jaarlijks mag minder belastingvrij apart worden gezet voor de oude dag. De versobering moet de staatskas een slordige 3 miljard extra belastinginkomsten opleveren.
    ... Dit blijkt uit een brief die de staatssecretarissen Weekers (VVD) van Financiën en Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken vrijdagavond aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.
    Het blijft de bedoeling dat een pensioen bij elkaar gespaard kan worden van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat en Nederlanders langer moeten gaan werken, kan dat volgens het kabinet door jaarlijks minder belastingvrij apart te zetten.    ...


Red.:    En wie natuurlijk ook heel blij is met de gang van zaken ...:


Uit: Volkskrant.nl, 10-06-2013, ANP, redactie

D66 eist lagere pensioenpremies

De pensioenpremies moeten omlaag als het kabinet de pensioenopbouw beperkt. Die garantie wil D66-Kamerlid Steven van Weyenberg van het kabinet nu dat een akkoord heeft gesloten met vakbonden en werkgevers over de pensioenopbouw.


Gepensioneerden kunnen vanaf 2015 jaarlijks minder pensioen opbouwen doordat de belastingaftrek van pensioenpremies verminderd wordt. Dat zou volgens Van Weyenberg gepaard moeten gaan met een verlaging van de pensioenpremies met gemiddeld 1000 euro bruto per jaar.    ...


Red.:  Ja ja , als het om ploertigheid gaat, steekt D66 de VVD graag naar de kroon ...
    Helaas blijven die sociale partners maar doorzeiken:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Verlaging pensioenpremie valt slecht

Zowel Kamerleden als experts hebben forse kritiek op het kabinetsplan de pensioenpremies drastisch te verlagen. Volgens de critici zullen de pensioenen van jongeren door deze bezuinigingsmaatregel met tientallen procenten dalen en zijn de opbrengsten uiterst onzeker. . ...


Red.:   Dus nog maar een de ambtelijke ploerten aagehaald:

  De Nederlandsche Bank verwacht juist een impuls voor de economie omdat de maatregel leidt tot hogere nettolonen. Dit bleek maandag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer.

En weer dus die zeikers:
  'Het pensioen van een 25-jarige die pensioen opbouwt in de nieuwe regeling is 20 tot 60 procent lager dan het huidige pensioen', zei Maud Slabbers van het Shell-pensioenfonds. Ook ABP, waar ruim 1 miljoen ambtenaren hun pensioen opbouwen, voorspelt een pensioen dat tientallen procenten lager uitvalt. 'Jongeren zijn het slachtoffer en verliezen het vertrouwen in het pensioenstelsel', waarschuwde IJmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren.
    Volgens het Centraal Planbureau wordt de soep niet zo heet gegeten. 'We verwachten een daling van het pensioen van ongeveer 9 procent', zei CPB'er Marcel Lever. De daling valt mee omdat niet alle pensioenfondsen nu de maximale opbouwpremie hanteren en het CPB ervan uit gaat dat jongeren voltijds tot hun 70ste zullen doorwerken. Hierdoor bouwen ze meer pensioen op en ontvangen ze minder lang pensioen.

Nog zo'n erkend nest van ambtelijke ploerten uitleg of detail . Het wordt zelfs sommige oligarchische waarnemers te gortig:
  'Dit is net zolang rommelen met de aannames tot je een politiek gewenste uitkomst hebt. Arbeidsparticipatie van ouderen is juist heel laag', zei hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen. Harman Korte van De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wees erop dat lang niet alle werknemers een volledig pensioen opbouwen doordat ze bijvoorbeeld een aantal jaren werkloos zijn.

Maar deze enkelingen  kunnen makkelijk ter zijde geschoven worden.
    Maar die pensioenfondsen blijven maar zeiken:


De Volkskrant, 14-06-2013.

'Pensioenpremie zal niet zomaar dalen'

Pensioenfondsen zullen niet automatisch de pensioenpremies verlagen als de pensioenopbouw wordt beperkt. Volgens koepelorganisatie de Pensioenfederatie kan het vreemd overkomen als een fonds aan de ene kant de pensioenen kort en aan de andere kant de premie verlaagt. Een aantal fondsen heeft de premie hard nodig om financieel aan te sterken, aldus de koepel.


Red.:   Toch wel een opzienbarende onthulling ... Die van een glasheldere contradictie. Maar dat is niets bijzonders voor de alfa's. Dit was het hele bericht.
    Naast de oligarchische partijen, de DNB, het CPB, graainede beleidsadviseurs, en dergelijke nog iemand van wie ruim van tevoren vaststond wat die van de combinatie pensioenverlaging in verband met te lage premies en premieverlaging zou vinden:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2013, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabiek

Minder pensioen opbouwen: prima idee

Kamer en kabinet spreken de komende week over pensioenen, in het bijzonder de opbouw hiervan. In hun regeerakkoord spraken VVD en PvdA hierover af de fiscale stimulans voor het opbouwen van pensioen te verminderen.    ...
    De Kamer doet er dus goed aan het kabinet te feliciteren met zijn voornemen, en zich te concentreren op de vervolgvraag: hoe gaat het kabinet het onderhoud van menselijk kapitaal stimuleren?


Red.:   De argumenten die de directeur van de Argumentenfabriek, voorheen chef-economie bij de Volkskrant, neemt hoeven we niet te reproduceren, want die fabriek zoekt de argumenten bij de gewenste uitkomst: die van het meest rabiate neoliberalisme. Daarbij wordt ook totaal niet gelet op het aanwezig zijn van contradicties in het geheel, dus de onderhavige aangaande pensioenen zal zeker ook niet opvallen.
    Volgende bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 21-06-2013, ANP

Kabinet 'permanent in overleg' over lagere pensioenpremies

Het kabinet is 'permanent in overleg' met vakbonden en werkgevers over lagere pensioenpremies als de pensioenopbouw in 2015 wordt verlaagd. Premier Mark Rutte en minister Lodewijk Ascher van Sociale Zaken hebben dat vrijdag gezegd.
    Maandag behandelt de Tweede Kamer wetsvoorstellen om de jaarlijkse pensioenopbouw te verminderen van 2,25 naar 1,85 procent van het inkomen. ...
    Maar de pensioenfondsen zeggen het geld nodig te hebben om hun financiële positie te verbeteren. En de sociale partners, die de pensioenfondsen besturen, voelen tot dusver niets voor centrale afspraken over het teruggeven van de premies.   ...


Red.:   Twee maanden verder, en nog steeds is niemand op de contradictie ingegaan.
   Maar:


Uit: Volkskrant.nl, 21-06-2013, ANP, redactie

Raad van State kraakt pensioenplan

De Raad van State is vernietigend over een kabinetsplan om de jaarlijkse pensioenopbouw terug te brengen van 2,25 procent naar 1,85 procent van het inkomen. Het kabinet heeft hierover twee weken terug een akkoord gesloten met vakbonden en werkgevers. Dat is bedoeld als verbetering op een eerder voorstel, waarin de pensioenopbouw tot 1,75 procent zou dalen.
    Volgens de Raad van State leidt het nieuwe plan nauwelijks tot betere pensioenopbouw, terwijl de uitvoeringskosten zeer hoog zijn. Bovendien is het verre van zeker dat door het plan de pensioenpremies zullen dalen, zoals het kabinet verwacht. Het adviescollege vindt dat het kabinet het pensioenplan niet naar de Kamer moet sturen.   ...


Red.:   Bijna - van het '... leidt het nieuwe plan nauwelijks tot betere pensioenopbouw ...' moeten we dan maar hopen dat het een ambtelijk eufemisme is voor dramatisch algere pensioenopbouw", maar in ieder geval staat er wat over. Het bericht haal de dan ook prompt de gedrukte krant niet. Stel je voor ... Dan zou die pensioenpremiverlaiging tezamen met de pensioenverlaging wel eens niet door kunnen gaan ...
    Dus blijven "we" met z'n allen ijzeren-heinig doorgaan met de plannen:


Uit: Volkskrant.nl, 24-06-2013, ANP

Kamer praat over omstreden pensioenplan

De Tweede Kamer behandelt maandag een kabinetsplan om de pensioenopbouw flink te beperken. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de jaarlijkse pensioenopbouw in 2015 zou dalen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Het kabinet verwacht dat mensen dan toch voldoende pensioen kunnen opbouwen doordat ze later stoppen met werken.    ...


Red.:   De Volkskrant geeft nog een boost aan de plannen door een D66-ploert te citeren:

  D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vindt wel dat de overheid zelf het goede voorbeeld kan geven via het ABP, het pensioenfonds waarbij het grootste deel van de publieke sector is aangesloten. De overheid is hier zelf werkgever en kan 'zorgen dat leraren, politieagenten en militairen minder premie gaan betalen.

En in directe aansluiting nog een vaste klant:


Uit: Volkskrant.nl, 24-06-2013, ANP, redactie

'Verlaging pensioenopbouw goed voor economie'

Als de kosten van de pensioenopbouw omlaaggaan, is dat goed voor de economie, maar dan moeten de vrijgekomen middelen wel deels gebruikt worden om de pensioenpremies te verlagen. Dat stelt de Tilburgse econoom Lans Bovenberg.   ...
    Volgens hem zijn er voldoende redenen om de pensioenopbouw te versoberen. ...
 

Red.:   Als er die ruimte is, hoe het dan zit met de noodzaak om de pensioenuitkering te verminderen, je zal er ook dit soort economen niet over horen.
   En nog een bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 24-06-2013, ANP.

Kabinet wil opnieuw praten over pensioenen

UPDATE Het kabinet is bereid opnieuw te praten met vakbonden en werkgevers over zijn omstreden plan om de pensioenopbouw te verlagen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft dat maandagavond in de Tweede Kamer gezegd. Hij en zijn collega Jetta Klijnsma van Sociale Zaken willen dinsdag een gesprek.    ...


Red.:   En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2013, van verslaggevers Robert Giebels en Gijs Herderscheê

Lagere pensioenopbouw vooralsnog onhaalbaar

De Tweede Kamer is sterk verdeeld over het kabinetsplan om het belastingvrije pensioensparen te versoberen. Coalitiepartijen VVD en PvdA houden vast aan het plan uit het regeerakkoord, maar een meerderheid in de Eerste Kamer is nog niet in zicht. Nieuw overleg met de sociale partners moet een doorbraak forceren.


Red.:   En nog steeds gaat het niet over de contradictie. Het ene moment  moet er minder pensioen worden uitgekeerd vanwege tekorten, en nog geen seconde later (op de termijn van pensioenen gezien) moet de premie omlaag omdat "het wel kan". De waanzin moet echt niet groter worden ...

  Enerzijds als bezuiniging, anderzijds omdat de pensioenleeftijd stijgt, mensen langer werken en dus langer voor hun pensioen sparen. Iemand die nu 25 jaar oud is, zal volgens de voorspellingen over de levensverwachting tussen de 71 en 72 jaar met pensioen gaan.    ...

Mooi, dan kunnen die pensioenverlagingen onmiddellijk teruggedraaid worden. Overigens is dat idee van met pensioen gaan op 72 volstrekt waanzinnig. De meeste mensen halen nu niet eens de 65, want de effectieve pensioenleeftijd ligt rond de 62. Die 72 is gebaseerd op hoogst dubieuze projecties naar de toekomst.
  VVD en PvdA menen dat daarmee de pensioenpremies fors omlaag kunnen.

En dat is een non sequitur - als de pensioenrechten hetzelfde blijven, en de pensioengerechtigde leeftijd groeit naar verhouding mee met de levensverwachting, blijft het noodzakelijke te sparen bedrag precies hetzelfde. Maar denken en redeneren en rekenen hebben politici nooit gekund.
   En als ze het zouden kunnen, dan willen ze het niet, want de uitslag staat in hun hoofd al vast:
  Dat betekent lastenverlichting voor werkgevers en werknemers. Wie bijvoorbeeld bij het ABP pensioen opbouwt, zou er 1.000 euro per jaar op vooruit kunnen gaan. De overheid als werkgever scheelt het zo'n 2.000 euro per ambtenaar.

En voor dat doel wordt er gelogen en bedrogen bijna zonder weerga:
  De pensioenfondsen menen dat premieverlaging helemaal niet kan. Ze willen eerst extra vermogen opbouwen om de uitbetaling van pensioenen te garanderen.

En wat die je dan:
  Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken wil de verlaging van de premies desnoods afdwingen door de toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, een marsorder te geven.

Je zet de blinde macht in.
  VVD en PvdA moeten steun verwerven bij de oppositie om de versobering er in de Eerste Kamer door te krijgen. SP, CDA, 50Plus en PVV zijn sterk gekant tegen de plannen. D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks zien wel iets in versobering

En de hele graaiende oligarchie en oligarchie-lakeien doet er weer aan mee.
    Maar dan:


De Volkskrant, 26-06-2013, ingezonden brief van C. Lantain, Bergen op Zoom

Clowns

Bezuinigen tot je erbij neervalt. Geniaal plan: de pensioenpremies omlaag brengen om de belastingen te kunnen verhogen. Logica? We werken immers langer door en betalen langer pensioenpremie, dus de premie kan omlaag. Maar langer doorwerken was toch nodig om de pensioenen betaalbaar te houden? Ja, en als we allemaal flink zouden gaan besteden, zouden we volgens Rutte het CPB verslaan en waren bezuinigingen overbodig. Denkt Rutte echt dat zijn kabinet 'een van de beste kabinetten ooit' is? Wij hebben een kabinet van volstrekte clowns en ze zijn niet leuk. Het zijn nog amateurclowns ook! Stop alsjeblieft met die act.


Red.:   Tja, de ingezonden-brievenrubriek ... De enige plek waar zinnige dingen over economische vraagstukken staan. Hoe is het mogelijk.
   De politiek gooit een bekend truc in de strijd; het "voldongen feit":


Uit: Volkskrant.nl, 26-06-2013, ANP, redactie

Klijnsma: Bezuinigingen op pensioenen een 'ingeboekt feit'

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken verwacht dat de geplande verlaging van de pensioenopbouw leidt tot een bezuiniging van bijna 3 miljard euro, ook al is er geen enkele garantie dat de pensioenpremies straks dalen.
    Klijnsma heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. ...
    ... noemde Klijnsma de bezuiniging van 2,9 miljard, die het pensioenplan zou moeten opleveren, 'een ingeboekt feit'. Ze verwees naar berekeningen van het Centraal Planbureau.


Red.:   Dat is trouwens nog eentje: het CPB aanroepen. Waarvan de betrouwbaarheid inmiddels op het punt staat dat iedere redelijk mens het tegenovergestelde vermoed van wat het CPB zegt uitleg of detail .
    Weer een reactie:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2013, ingezonden brief van Jos Huijnen, Eindhoven

Pensioenpremies

De helft van de meisjes die nu geboren worden, heeft een levensverwachting van 100 jaar. Het is dan ook onverstandig pensioenpremies te verlagen. Er zal wel langer doorgewerkt worden, en dus langer premie worden betaald, maar de periode waarover pensioen uitbetaald moet worden, zal zeker nog meer stijgen.   ...


Red.:   Heel fout, allemaal. Over dat soort dingen moet je niet praten als je de premies wilt verlagen.

  ... een premieverlaging via een hoger besteedbaar inkomen nu opsouperen, zoals De Nederlandsche Bank en veel politici bepleiten, is kortzichtig. Gunstig voor de werkgevers die een deel van de premie betalen en goed voor het stimuleren van bestedingen, maar funest voor een pensioenopbouw juist voor de jongeren.
    Verlaag de aftrekbaarheid van pensioenpremies, verhoog daardoor de belastinginkomsten (wel weer een lastenverzwaring), maar houd de premie voor de pensioenen tenminste gelijk. De Nederlandsche Bank hield bij DSB, ABN Amro en SNS al eerder de toekomst niet goed in het vizier.

Flauw hoor, om te wijzen op fouten van die DNB ... Ze hebben van zulke nette pakken en zulke stijve stropdassen (voor mevrouw Kellerman natuurlijk aan mantelpakje). Die moeten toch wel betrouwbaar zijn ...
    Tijd voor een oproep van de premier:


Uit: Volkskrant.nl, 27-06-2013, door Jeroen Visser

Rutte: oproep Wientjes minder te bezuinigen 'hoogst onverstandig'

... Rutte ... kaatste de bal terug naar Wientjes en riep werkgevers en werknemers op geld dat vrijkomt doordat hoge pensioenpremies minder noodzakelijk zijn, terug te geven in loonruimte. 'Dat extra geld, en dat kan behoorlijk oplopen per werkende Nederlander, komt dan beschikbaar voor mensen in hun portemonnee, in de economie.' Volgens de premier zou dat de Nederlandse economie 'ontzettend helpen'.    ...


Red.:   En ook Samsom staat er keihard achter:


Uit: Volkskrant.nl, 27-06-2013, ANP, redactie

Samsom hoopvol over pensioenplan in Senaat

Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag het kabinetsplan goedgekeurd om de pensioenopbouw te verminderen. Alle oppositiepartijen stemden, geheel volgens verwachting, tegen. Daardoor dreigt het plan te sneuvelen in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft.    ...
    Het kabinet wilde de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2015 verminderen naar 1,75 procent van het inkomen. Op aandringen van de sociale partners kwam er een zeer omstreden regeling bij waarmee de pensioenopbouw op een ingewikkelde manier wordt verhoogd naar 1,85 procent.
   Die laatste regeling komt zo goed als zeker niet door de Eerste Kamer. Maar het oorspronkelijke plan mogelijk wel, dat als apart wetsvoorstel is ingediend. D66, ChristenUnie en SGP hadden dat in de Tweede Kamer willen steunen als er garanties waren dat de lagere pensioenopbouw tot verlaging van de pensioenpremies zou leiden.
   Die garanties kan het kabinet niet geven. Samsom wees erop dat afspraken over pensioenpremies per bedrijfstak worden gemaakt, en niet centraal. Niettemin verwacht hij dat de pensioenpremies toch met in totaal miljarden zullen dalen. Ook het kabinet gaat daarvan uit. Het heeft op termijn al een bezuiniging van een kleine 3 miljard euro ingeboekt.


Red.:   En weer heeft niemand het over de lagere pensioenuitkeringen. We zijn benieuwd wanneer het volgende bericht daarover volgt.
    D66 gaat weer in de aanval:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2013, van verslaggevers

Hoezo het tafelzilver? Daar blijven we van af

Bijna niemand blijft staan voor de etalage van de Tafelzilverwinkel van Bernard Wientjes. De werkgeversvoorman roept het kabinet op om, in plaats van volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen, staatsbezit zoals ABN, SNS en Gasunie (deels) te verkopen. ...
    Dan is er nog de politieke weging van Wientjes' voorgenomen uitverkoop. Bondig geformuleerd door D66-Kamerlid en specialist overheidsfinanciën Wouter Koolmees: 'Alsof je met het eenmalig verkopen van bezittingen een structurele crisis kunt oplossen. Wientjes zegt wat anderen moeten doen, maar zelf staat hij hervormingen in de weg.' Koolmees denkt daarbij vooral aan verlaging van de pensioenpremies. ...


Red.:   Die Koolmees onderscheidt zich van de rest van de D66 door de nog grotere ploertigheid van zijn plannetjes...
    Mat deze politieke verwikkelingen achter de rug, werd het even wat rustiger. Maar niet voor lang, want er loopt een ander maar nauw verwant onderwerp: verandering van het pensioenstelsel. Ook daarmee is het kabinet bezig:
 

Uit: De Volkskrant, 06-07-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Pensioenfonds mag wachten met verlaging

Goed nieuws voor gepensioneerden: pensioenfondsen met grote tekorten in 2014 hoeven niet direct de pensioenen te verlagen. Ze mogen wachten tot 2015 als de nieuwe pensioenwet van kracht wordt. Die wet maakt het mogelijk kortingen uit te smeren over een langere periode. .
    Dit schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer in een toelichting op de overgang van het huidige toezichtskader naar het nieuwe regime in 2015. Deze brief, die nog niet door het ministerie is gepubliceerd, heeft RTL Z op zijn site gezet.    ...
    In het nieuwe stelsel moeten pensioenfondsen kiezen tussen twee pensioenvormen: een vast bedrag met veel garanties of een pensioen dat meebeweegt met de financiële markten en als het goed is, meegroeit met de inflatie.
    Eind dit jaar loopt voor honderden pensioenfondsen hun vijfjarige herstelperiode af. Dat betekent dat de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en alle verplichtingen, op circa 105 procent moet staan.
    Omdat de gemiddelde dekkingsgraad eind juni 101 procent was, is de kans groot dat tientallen fondsen de pensioenen nogmaals moeten verlagen.


Red.:   En in dit kader wordt er dus niets gezegd over de geplande premieverlaging. Ze zijn volledig schizofreen.
    Tijd voor de pensioenfondsen om nog eens te pogen enige redelijkheid in te brengen:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

'Plannen pensioen leiden tot verlies'

Het kabinet roept een tegenvaller van 4 miljard euro over zich af met het doorvoeren van twee grote pensioenhervormingen. De nieuwe regels leiden mogelijk tot een verhoging van de pensioenpremies en een tegenvaller voor de schatkist.
    Dit voorzien pensioenfondsen in een vertrouwelijke recensie van die hervormingen. Het gaat om twee wetsvoorstellen. Het eerste versobert het pensioensparen. ...
    Het tweede wetsvoorstel heeft de ministerraad vrijdag besproken, maar nog niet aangenomen. Het betreft een nieuw pensioensysteem waarin mee- en tegenvallers over een periode van drie tot tien jaar worden weggewerkt. Tegelijkertijd worden de eisen voor het huidige pensioensysteem aangescherpt. Pensioenfondsen zijn in een interne studie kritisch: 'Naar alle verwachting leidt de combinatie van de versobering van de pensioenen en het voorliggende wetsvoorstel tot een forse stijging van de pensioenpremies. Geschat wordt dat de besparing van 2,9 miljard euro al snel omslaat in een extra belastingtegenvaller van circa 1 miljard euro.'
    De fondsen menen dat een premieverlaging waar het kabinet op rekent niet voor de hand ligt. De meeste fondsen staan er immers niet goed voor.


Red.:   Daar staat: de appel valt naar beneden. Ook wel te vertalen als: de appel valt niet naar boven. Dat laatste staat bijzonder dom. Het is precies waar "men" niet aflatend mee bezig is: de appel omhoog te laten vallen.
    En als je zoiets hoort: de appel val naar beneden, en je bent van die club schizofrenen, dan dram je gewoon door:


Uit: Volkskrant.nl, 12-07-2013, ANP

Klijnsma: pensioenpremies wel omlaag

De pensioenpremies zullen door de nieuwe pensioenregels, die in 2015 ingaan, wel omlaaggaan. Dat verwacht staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, zei ze vrijdag na de ministerraad.
    Zij is minder somber dan de pensioenfondsen. Die voorspelden deze week dat de nieuwe regels juist tot een premiestijging leiden. Die zou groter zijn dan de premieverlaging die het kabinet voorziet als gevolg van de verlaging van de pensioenopbouw, die ook in 2015 van kracht wordt.   ...


Red.:   En wat doe je dan: je zoekt steun bij je mede schizofrenen:

  Klijnsma zegt te vertrouwen op becijfering van De Nederlandsche Bank, die een positief saldo laat zien van de pensioenmaatregelen van het kabinet. De schatkist zou daardoor op termijn op 3 miljard extra kunnen rekenen.

De DNB: de toezichthouder op de banken die niet geloofde in toezicht op banken uitleg of detail ... Zoals al opgewezen door de gewone burger die brieven schrijft naar de krant. Maar die gebruikt gewoon zijn gezonde verstand, en dat is niet weggelegd voor dit soort mensen.
    Een belangrijk middel om onzinnige plannen erdoor te kunnen drijven is gestage propaganda. Frank Kalshoven draagt zijn steentje bij:


Uit: De Volkskrant, 13-07-2013, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabiek

Een plan B voor de crisisbestrijding (3)

... Verlaag pensioenpremies. Het kabinet heeft terecht voorgesteld het jaarlijkse opbouwpercentage van pensioenen te verlagen. Hierdoor valt zo'n 6 miljard euro aan premies vrij. Er is een improductief debat gaande waarbij pensioenfondsbesturen (lees: vakbonden en werkgevers) zeggen: maar we verlagen de premies niet. Stop dit debat en verlaag de premies. Dit is niet goed voor de balanspositie van pensioenfondsen, maar als eerder gezegd: we nemen met plan B een voorschot op de toekomst.    ...


Red.:   Natuurlijk is Frank Kalshoven een vijand van pensioenen, want pensioenen zijn een vorm van collectieve voorziening, en al betalen de deelnemers die zelf, dan nog is Frank Kalshoven er tegen. Omdat het iets gezamenlijks is. En dat is communisme. Vinden rabiate neoliberalen als Kalshoven uitleg of detail .
    En wat gebeurt er nog geen week later:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2013, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Grote fondsen melden tegenvaller opbrengsten

Pensioen kan in 2014 toch lager worden


Tussentitel: Meer kasgeld nodig om aan verplichting te voldoen

Door tegenvallers op de financiële markten dreigen honderdduizenden ouderen volgend jaar opnieuw te worden gekort op hun pensioen. .
    Drie grote pensioenfondsen kondigden donderdag aan dat ze de uitkeringen waarschijnlijk zullen moeten verlagen in 2014. Zowel bij het ABP als bij metaalfondsen PME en PMT ligt het belegd vermogen ruim onder het wettelijk minimum. PMT, dat zich als enige waagt aan een concrete voorspelling, verwacht dat het gepensioneerde deelnemers een korting van tussen de 4 en de 8 procent moet opleggen.
    Uit onderzoek van de NOS onder zeventig pensioenfondsen blijkt dat veel van hen een zelfde lot beschoren is. Bijna de helft staat er financieel even slecht voor als de drie waarschuwende fondsen.    ...


Red.:   En geen haan die kraait naar de tegenstelling met premieverlaging. In dit artikel. En nergens anders niet.
    Maar kijk, als je de onderste tweederde er mee kan trappen, is de Volkskrant zich ineens bewust van het bestaan van contradicties:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2013, van verslaggeefster Maartje Bakker

FNV is voor korten, o nee, toch niet

Kun je tegelijkertijd voor en tegen bezuinigingen zijn? De vakcentrale FNV doet donderdag een poging, tijdens een manifestatie op het Plein in Den Haag.
    Eerst komt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV, het podium op. Ze heeft het rapport 'Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan' bij zich. Daarin inventariseert de bond welke mogelijkheden werknemers in de publieke sector zien om te bezuinigen.    ...


Red.:    Waarmee we meteen al de leugen van de Volkskrant te pakken hebben. Want natuurlijk is de FNV niet voor korten. Maar de regering heeft gezegd: als jullie met voorstellen komen voor kortingen, zijn we misschien bereid om iets minder te korten. En als de FNV daar niet op ingaat, schrijft de Volkskrant weer haar kolommen vol over de onverstandgeheid, het dwarsliggen en het activistische karakter van de bonden, en met name de FNV.

  Een medewerker van de Belastingdienst stelt voor om op jacht te gaan naar 'windhappers' - 'die hebben op papier geen inkomen, maar op Facebook is te zien dat ze een dure auto kopen of een luxe vakantie boeken'. ...
    Het lijken geen gekke ideeën - al worden de windhappers al opgespoord en moet de gevangenis in Zaanstad de inefficiënte Bijlmerbajes vervangen. Totdat FNV-leider Ton Heerts het podium betreedt. Hij laat zijn afkeer van bezuinigingen duidelijk blijken, en luid ook. ...

Oftewel: er is absoluut geen sprake van een contradictie in de opvattingen van de FNV. Er is wel en contradictie in vele opvattingen van de Volkskrnat, maar toch ook vele consistenties: altijd voor de bovenste derde van de maatschappij, en altijd tegen de onderste tweederde.
    En uiteindelijk, na meerdere maanden, is er een persoon die de tegenstelling ook op is gevallen. Niet geheel onverwacht, uit uiterst linkse hoek:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2013, column door Marcel van Dam, socioloog

Geloven in een inktzwarte toekomst

...    De kortingen op de pensioenen zijn door de overheid afgedwongen door van de pensioenfondsen te eisen hun dekkingsgraad te berekenen met een rekenrente die is ontleend aan de extreem lage rente die de Europese Centrale Bank hanteert om het overheden en bedrijfsleven makkelijker te maken tegen lage rente te lenen. Op dit moment is de rente op tienjarige staatsobligaties rond de 2 procent. Het gemiddeld rendement op het belegd vermogen van het ABP (tegen de 300 miljard) over de afgelopen twintig jaar bedraagt 7,1 procent. Iedere 100 euro die het ABP tien jaar geleden belegde, was op 30 juni 2013 ruim 400 euro geworden, ondanks de crisis. Bij het formuleren van de extreme eisen aan de pensioenfondsen heeft een rol gespeeld dat men de pensioenen voor komende generaties wil verlagen om de pensioenpremies te kunnen beperken. Dat is goed voor de kas van de werkgevers, inclusief de overheid. Omdat huidige gepensioneerden 'te veel' hebben gespaard, moeten ze er ook aan geloven.    ...


Red.:   Het is één grote roofpartij. Van elite in combinatie met de middenklasse en media. Het afbranden van de wijken der elite en middenklasse is maatschappelijk gezien te volkomen te begrijpen, want het zou niet meer zijn dan een reactie op het afbranden der wijken van de onderste tweederde waar elite, middenklasse en media nu mee bezig zijn.
    Overigens: dit gebeurt allemaal willens en wetens. Niet drect slaande op de contradictie tussen verlaging van uitkeringen én verlaging van premies, maar het aspect van leeftijd op de voorgestelde plannen:
 

Uit: De Volkskrant, 25-06-2013, door Frank van Alphen

Veel minder dan hun ouders?

De verlaging van de pensioenopbouw pakt desastreus uit voor jonge werknemers, stellen tegenstanders. Het kabinet en De Nederlandsche Bank (DNB) bagatelliseren de gevolgen.
    Een 25-jarige werknemer die nu aan de slag gaat bij Shell bouwt een pensioen op dat 20 tot 60 procent lager ligt dan het pensioen van zijn 64-jarige collega die volgend jaar afzwaait. Dit zei een vertegenwoordiger van het Shellpensioenfonds twee weken geleden bij de hoorzitting in de Kamer over het plan de pensioenopbouw te verlagen van 2,15 naar 1,75 procent per jaar.
    Ook volgens ABP, bonden en verzekeraars pakt het pensioen van jongeren door de ingreep tientallen procenten lager uit dan dat van hun ouders. Die ontvangen vaak 70 procent van hun laatst verdiende loon aan AOW en aanvullend pensioen.
    Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën liet de Belastingdienst berekeningen maken en kwam uit op een gemiddelde daling van zo'n 10 procent. Omdat Nederland internationaal gezien een relatief hoog pensioenniveau heeft, vindt het kabinet deze verlaging wel te verdedigen.
    Dat de uitkomsten zo sterk variëren, is het gevolg van de lange termijn waarover de berekeningen worden gemaakt. Een klein verschil in de aannamen leidt over veertig jaar tot flinke uitschieters. Er zijn ook grote verschillen tussen pensioenregelingen.
    Het aantal jaren dat een werknemer voltijds werkt, is zo'n uitgangspunt. In de sommen van het kabinet werken jongeren door tot ze 71 jaar zijn. Hierdoor bouwen ze 46 jaar pensioen op. Dat betekent dat ze ruim 80 procent (46 maal 1,75) van hun salaris aan pensioen opbouwen. In de scenario's van pensioenfondsen blijven werkenden hoogstens tot hun 67ste bij hun baas. Daardoor komen ze uit op lagere percentages.
    Dit soort berekeningen zijn nogal theoretisch. Werknemers die onafgebroken veertig jaar in loondienst werken, zijn zeldzaam geworden. Veel mensen werken als hun kinderen klein zijn een aantal jaren in deeltijd, zijn een periode werkloos of gaan een aantal jaar als zelfstandige aan de slag. Zo heeft een gepensioneerde man bij het ABP gemiddeld 34 gewerkte jaren achter de rug.    ...


Red.:   En  natuurlijk hebben de voorstellers dit soort berekeningen ook gemaakt, en juist daarom dit soort plannen voorgesteld. Het gaan tenslotte om de afbraak van de pensioenen. Zodat ze die gelden voor andere dingen kunnen gebruiken:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Wordt pensioenpremie belasting?

Tussentitel: Pensioengelden zijn niet bestemd voor het geven van Marshallhulp
.
De Stichting Natuur en Milieu is de laatste die zich heeft gemeld bij het loket van de pensioenfonden. Nu het niet lijkt te lukken om in 2020 16 procent van alle energie uit duurzame bronnen te halen, moeten het ABP c.s. geld gaan steken in groene projecten.
    De pensioenfondsen moeten echter ook helpen de woningbouw uit het slop te trekken door een deel van de hypotheekportefeuille van de banken over te nemen, zo heeft de Rabobank bepleit. En het VNO wil dat ze kredieten gaan verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf, zodat de leegstand in de winkelstraten vermindert.
    In die pensioenpot zit 1.200 miljard euro (1,2 biljoen). Dat is ruim twee keer de hele staatschuld en anderhalve keer alle privéschulden, inclusief hypotheken. In een klap kunnen pensioenfondsen het land van alle problemen verlossen.
    Alleen is dat niet hun taak. Ze moeten zo goed mogelijk het spaargeld beheren dat Nederlandse werknemers verplicht opzij hebben gelegd voor de oude dag. Het uitgangspunt is daarbij een zo hoog mogelijk rendement te halen ...
    Pensioenfondsen komen echter steeds meer onder morele druk te staan om puur nationalistisch te gaan denken. En ze blijken al stiekem geld te hebben gestoken in scholen, een ziekenhuis en de verbreding van een stuk weg.
    Ze laten zich eigenlijk gebruiken als een soort van 21ste eeuws Marshallfonds dat de wederopbouw na de crisis financiert.
    Als de pensioenfondsen het maatschappijk belang van Nederland laten prevaleren boven het eigen belang dan worden ze automatisch een verlengstuk van de overheid. Ze innen de premie als belastinggeld dat ze daarna naar eigen goeddunken weer besteden aan allerlei projecten die ze zelf belangrijk vinden. Als er achteraf iets overblijft voor de gepensioneerden is dat mooi meegenomen, maar geen hoofddoel meer.    ...


Red.:   Peter de Waard is ook bereid de conclusies te trekken:
  Als de politiek echter vindt dat gepensioneerden het ten opzichte van jongeren te goed hebben, moet dat niet gerepareerd worden door de pensioenfondsen te plunderen, maar door dat via de belastingen te corrigeren. Dat kan bijvoorbeeld door een verdere verhoging van de bijdrage voor de zorg, herinvoering van een vermogensbelasting of aanpassing van het erfrecht.
    Als de pensioenfondsen diensten moeten gaan onderhouden waar de staat geen geld meer voor heeft, dan wordt de spaarpot van de werknemers genationaliseerd.

En als er niet nu een opstand komt, zal dat er waarschijnlijk op termijn wel gaan gebeuren.
    Het volgende bericht zag er in eerste instantie onschuldig uit, maar toch had de redactie het opzij gelegd:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2013, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Pensioengeld belegd in buitenland

Nederlandse pensioenfondsen beleggen slechts ruim 14 procent van hun vermogen in eigen land. Bijna eenderde van dat in Nederland geïnvesteerde vermogen bestaat uit Nederlandse staatsobligaties.
    ... Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder van de pensioenfondsen.    ...


Red.:   Goh, waarom zou De Nederlands Bank hier mee komen, en de Volkskrant er een relatief groot artikel aan wijden ... Beide zijn verklaarde vijanden van pensioen:


En dan ook nog met dit soort wervende beelden ... Een eerste clou:
  Pensioenfondsen hebben 12,7 miljard euro in Nederlandse woninghypotheken belegd. Dat is 'maar' 1,3 procent van hun totale vermogen van 959,6 miljard euro (stand eind maart 2013).

Hypothekeerden verschaffen ... dat is typisch een taak van de banken. Daarop maken ze winst. Veel winst. En die pensioenfondsen zijn bijna staatsinstellingen, dus dat is verstoring van de vrije markt. Ten nadele van de banken. Toch ... En ineens lijkt het wel alsof men voor concurrentie voor de private banken is ... 
  De pensioenfondsen hebben ongeveer 1 miljard euro aan het mkb uitgeleend. Dat is 0,1 procent van hun totale belegde vermogen.

Geld lenen aan het mkb ... Dat is nog typischer een taak van de banken. Ook daarop maken ze winst.
    Dus waarom dit soort communistische praatjes? Daarom:
  Het overzicht van de pensioenbeleggingen is relevant omdat er in politiek en bedrijfsleven steeds meer stemmen opgaan om het pensioenvermogen te gebruiken om de Nederlandse economie aan te jagen.

Gunst, en waarom opperden de Nederlandse banken dat? Die hypotheken, dat is toch hun melkkoe ...?
  De Nederlandse banken opperden eind vorig jaar dat de pensioenfondsen meer in Nederlandse hypotheken moesten investeren. Dat zou de banken uit de brand helpen, want die hebben moeite met de financiering van hun grote hypotheekportefeuilles.

Ahhh, de banken hebben wat probleempjes met hun hypotheken. Dus daarna komen er uit diverse krochten voorzichtige geluiden die neerkomen op communistische praatjes.


Uit: Volkskrant.nl, 28-08-2013, door Robert Giebels en Gijs Hederscheê

Kabinet komt met plan voor 'nationale hypotheekbank'

Nederlandse hypotheken worden verhandelbaar voor grote beleggers. Het kabinet garandeert de waarde van de belegging. Banken die de hypotheken nu bezitten, krijgen bij verkoop weer de beschikking over baar geld. Dit moet de financiering van het bedrijfsleven ten goede komen.

...


Red.:   Rattenpraatjes van twee van de gore neoliberale economiejournalisten van de Volkskrant. Want die hypotheken zijn natuurlijk nu ook al hartstikke verhandelbaar. Doe maar een goed bod aan de banken die die hypotheken nu in bezit hebben. Die aanbiedingen zijn er kennelijk niet gekomen ... Met dus de onmiddellijke vraag: Waarom?

  Dit is de essentie van het plan voor een 'nationale hypotheekbank' dat het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. In eerste instantie was het de bedoeling dat Nederlandse pensioenfondsen de hypotheken zouden overnemen van de banken. Nu is het de bedoeling dat ook andere grote, institutionele beleggers, zoals beleggingsfondsen en buitenlandse pensioenfondsen de hypotheken kunnen overnemen.

Gore praatjes van de politiek, dit keer. Het is nog steeds de bedoeling dat de pensioenfondsen die hypotheken overnemen, want die andere instellingen hadden het allang kunnen doen.
  Nederlandse hypotheken zouden een aantrekkelijke belegging zijn omdat de huizenbezitter tot 'de laatste snik' zijn huis zou afbetalen.

Gore leugens. Als dat waar was, waren die acties en die praatje niet nodig.
  Het argument om de pensioenfondsen erbij te betrekken is dat daar veel geld zit ...

Wat een "uitstekend" argument: omdat een partij veel geld heeft, moeten ze maar een product afnemen dat kennelijk niemand wil.
    Maar dit is dan ook een grote gore steelpartij. Kijk maar naar de betrokkenen:
  De afgelopen maanden is naarstig overlegd tussen banken, pensioenfondsen en kabinet over de 'nationale hypotheekbank'. Het plan werd gelanceerd door werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes om de banken aan nieuw kapitaal te helpen. In juni werden de drie partijen het in principe eens.

Met weer een gore leugen als vervolg:
  Het kabinet hikte echter lang aan tegen de garantie van de verhandelde hypotheken. Hiervoor schijnt nu een formule te zijn gevonden die de Nederlandse overheid niet extra kwetsbaar maakt en de verhandelbaarheid niet belemmerd. .

Dat is onmogelijk: je kan niet een product dat kennelijk een risico is, vermaken tot een product dat dat risico niet heeft. De grote oorzaak van de financiële crisis van 2008 was dat men het deed voorkomen alsof dat wel kon. Dat je een bestaand risico kon wegverzekeren.
    Bij de Volkskrant-economieredactie werkt één persoon die met enige regelmaat zinnige dingen schrijft. Hier is zijn bijdrage aan deze discussie:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Krijgt Nederland Nellie naast Nelis?

Tussentitel: Wat Obama de nek omdraait, richt Nederland weer op

Fannie Mae en Freddie Mac zijn de acroniemen van de twee grote hypotheekinstellingen in de Verenigde Staten. Ze werden opgericht om de ultieme American dream van de naoorlogse babyboomers te realiseren: een eigen huis.    ...
    Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) werd al in 1938 door president Roosevelt opgericht in het kader van zijn New Deal. De nationale hypotheekbank zou tijdens de crisisjaren de vastgelopen huizenmarkt weer moeten loswrikken. Eigenlijk was Fannie slechts tijdelijk bedoeld, maar toen na de oorlog de huizenmarkt uitbundig groeide, werd het de tante van de Amerikaanse huizenbezitters. Met de oprichting van Freddie Mac werd er nog een vriendelijke oom en concurrent naast gezet. Nadat Fannie en Freddie in de jaren tachtig waren geprivatiseerd, bedacht de zakenbank Salomon Brothers een nieuw instrument voor de financiering: de hypotheekobligatie (mortgage backed security). De hypotheekobligatie - waarvoor de door Fannie en Freddie verstrekte leningen als onderpand dienden - werd een van de populairste en meest liquide beleggingen in de wereld. Iedereen wilde ze hebben omdat ze zo veilig zouden zijn.    ...


Red.:   Wat hier al werd vermeld: dit is de basis van de financiële crisis van 2008.

  Totdat in 2007 de kredietcrisis uitbrak en al die hypotheken 'onder water' bleken te staan. Fannie Mae en Freddie Mac werden van helden zondebokken. Als semi-overheidsinstellingen moesten ze met 200 miljard dollar aan belastinggeld worden gered. Vorige maand kondigde president Obama aan Fannie en Freddie de nek om te willen draaien.   ...

Maar de Nederlandse oligarchen zijn dol op alles wat Amerikaans is. Ook al ligt het inmiddels op de bodem van de oceaan. Denk bijvoorbeeld maar aan de nu al een dennnium alnge inspanningen om de Amerikaanse gezondheidszorg, de duurste ter wereld, in Nederland ingevoerd te krijgen.
    Maar De Waard ligt ook nog en tipje van de sluier van het waarom op:
  Het kabinet is voorstander van de oprichting van een Nationale Hypotheekbank (NHB) als zusje van de National Hypotheek Garantie (NHG). Pensioenfondsen en verzekeraars, die nu met hun miljarden naar het buitenland gaan, moeten hiermee Nederlandse banken bevrijden van hypotheekportefeuilles die nu als een molensteen om hun nek hangen.

Aha: molenstenen voor de banken ... Oftewel: de belastingbetaler, de gewone burger, moet de rijken weer gaan helpen en spekken ...
    De redactie heeft geen berichten uit de overige oligarchische en politiek-correcte media, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat de berichtgeving daar anders was en is. er is maar één plek in Nederland waar deze groep het niet voor het zeggen en die een vergelijkbaar bereik heeft: de website GeenStijl. Die ook in dit ingeval meteen met de waarheid kwam - tussen twee haakjes: OMG is een afkorting van "Oh, my God!" - de standaardaanroep van ontsteltenis:


Uit: GeenStijl.nl, 28-08-2013, door Van Rossem uitleg of detail

OMG. Overheid nationaliseert falende woningmarkt

Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Het kabinet Waarisrutte wil de piepende, krakende, vochtige & tochtige woningmarkt nationaliseren. Er moet een Nationaal Hypotheek Instituut komen, dat voor tientallen miljarden hypotheken van banken over gaat nemen. Want hypotheken zijn een ondernemersrisico voor banken geworden nu een miljoenmiljard Nederlanders dankzij de crisis wakker zijn gemept en ontdekt hebben dat je op twee modale salarissen eigenlijk helemaal geen huis van 350k kunt betalen. ...


Red.:   Het gezwollen taalgebruik is het handelsmerk van GeenStijl. Maar natuurlijk doet stijl niets af aan de waarde van de inhoud.

  Dus nu staat de hele zooi onder water en dat is een groot financieel risico. Niet voor mensen die hun overmoedige hypotheek uit de gouden jaren 1995-2008 niet meer op kunnen hoesten. Maar voor de banken. En daarmee ook voor de belastingbetaler, want die mag volgens de staande overheidstemplates onmiddellijk bijspringen als banken onbetrouwbaar blijken en gered moeten worden door de Staat. De overheid wil nu dus pro-actief in het piramidespel van kwist & bedrog stappen door preventief slechte financiële producten van banken op zich te laden. Dat kost zo veel knaken dat er niet via de belastingen tegenop te lastenverzwaren valt, dus moet het uit een ander potje komen. 1 keer raden? Juist. DE PENSIOENEN. De overheid gaat banken stutten door met geld uit pensioenfondsen gaten in hypotheekaflossingen op de particuliere woningmarkt te dichten. Ze zijn er nog niet helemaal uit hoor. Beleggers willen nog 'garanties die de Staat zou moeten leveren'. Want zo gaat dat met het besteden van belastinggeld: iedereen mag er eisen aan stellen, behalve degenen die het ophoesten. De potverteerders hebben al lang gewonnen in Dit Land is Ons Land.

En hier is geen woord verkeerd aan gezegd. En het ontmaskert de Volkskrant en de rest van de politiek-correcte en oligarchische media als gore inhalige lakeien en handlangers van roverstuig.
    Nog een bevestiging ten overvloede van de schunnigheid van deze plannen:


Uit: De Volkskrant, 09-09-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Werkgeversvoorzitter presst senaat

Wientjes wil instemming pensioenplan


De druk op het CDA om in te stemmen met de grootste bezuiniging van dit kabinet is sterk opgevoerd. Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes deed zondag een oproep aan de Eerste Kamer akkoord te gaan met de versobering van het pensioensparen. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma vindt het echter een oproep aan het kabinet om de plannen aan te passen.
    Het gaat om twee wetsvoorstellen die het belastingvrij sparen voor het pensioen versoberen. Die moeten in 2017 een bezuiniging van drie miljard euro opleveren. Het is de grootste bezuiniging door een maatregel uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. In de Tweede Kamer stemden alleen VVD en PvdA voor, de hele oppositie was tegen.
    Wientjes schaart zich pal achter het kabinet. ...


Red.:   Neêrlands hoofdploert staat erachter.
    De interventie van wientjes is vanwege een mogelijk afwijzing van het voorstel in de senaat. In de Tweede kamer werd het plan zonder veel rumoer aangenomen - de regeringspartijen hebben al talloze malen blijk gegeven van enorme betonnen blokken voor hun hoofd, en enig besef van de totale contradictoire van wat ze willen kan van hen dus niet verwacht worden. Maar van de media, denkende dat ze geen partij zijn in de discussie, zou je meer restanten van gezond verstand verwachten. Tevergeefs. Hier is het hoofdartikel over de situatie - van alle alinea's is da aanhef gereporduceerd, om te laten zien wara het artikle over gaat::


Uit: De Volkskrant, 10-09-2013, door Gijs Herderscheê en Raoul du Pré

Analyse | Begrotingsoverleg

Senaat laat het kabinet nog even bungelen over pensioenplan

Pal voor Prinsjesdag probeert het kabinet het pensioenplan te redden. Het CDA in de senaat moet mee. Er hangt veel van af.


De oppositie in de Eerste Kamer zet het kabinet-Rutte op de handrem. ...
    Het besluit het kabinet met een reeks extra vragen op te zadelen wordt vandaag genomen door de senaatscommissie voor Financiën. ....   
    Ten eerste gaat het om de grootste bezuinigingspost van Rutte II. Waar werknemers nu nog maximaal 2,25 procent van hun salaris fiscaal vriendelijk aan pensioenrechten opbouwen, is dat in het nieuwe plan maximaal 1,75 procent. Dat levert de schatkist 3 miljard euro op. Een 'nee' van de senaat haalt de financiële onderbouwing van het regeerakkoord onderuit.
    Maar er is ook een groot politiek belang: het pensioenplan is het eerste grote wetsvoorstel van Rutte II dat de Eerste Kamer bereikt. ...
    Dat het kabinet het toch probeert, ...
    Ook komende dagen blijft alle energie daarom gericht op met name het CDA. ...
    Rutte hoopt dat het CDA, polderpartij van oudsher, hiervoor gevoelig is. ...
    Maar het kabinet plaatst Brinkman en zijn financieel specialist Wopke Hoekstra daarmee wel voor een dilemma. ...
    Als Brinkman en Hoekstra dáár niet op uit zijn en het leiderschap van Buma overeind willen houden, moet de deal waarschijnlijk groter worden dan de pensioenen alleen. ...


Red.:   Dat was het. Het gaat dus alleen over het politieke aspect. Niets over de contradictie.
    Op de website zet men wat meer inhoud neer:


Uit: Volkskrant.nl, 10-09-2013, door Jeroen Visser

Pensioenopbouw, waar hebben ze het over? En wat betekent het voor mij?

Eén woord domineert deze week het Binnenhof: pensioenopbouw. Het kabinet is naarstig op zoek naar steun in de Eerste Kamer voor het plan de pensioenopbouw te verlagen. Waar gaat dit precies over?

Wat wil het kabinet?

Iedere werknemer mag nu elk jaar belastingvrij pensioen opbouwen. Daar zit wel een maximum aan. Dat is nu vastgesteld op 2,25 procent van het jaarinkomen (min een drempelbedrag voor de AOW). Om aan dit bedrag te komen betalen werknemers en werkgevers samen elke maand pensioenpremies. (Dat kan oplopen tot 20 procent van het maandsalaris!) De premies zijn op het loonstrookje terug te vinden.
    De coalitie wil nu dat werknemers jaarlijks nog maar 1,75 procent van het inkomen mogen opbouwen. Het is enerzijds een bezuinigingsoperatie die de schatkist in 2017 ongeveer 3 miljard euro extra belastinginkomsten moet opleveren. Anderzijds is het ook een gevolg van de stijgende pensioenleeftijd. Omdat mensen langer werken kunnen ze ook langer voor het pensioen sparen, zo wordt geredeneerd.    ...


Red.:   Hééé ... de term "redenatie" voor hun beweringen. Geen goeie redenatie, natuurlijk. Want waarom mesten de mensen ook al weer langer gaan werken? Juist! Omdat ze te lang zijn gaan leven en daarom de pensioenpotten niet groot genoeg meer zijn. Dus wat doe je dan...? Dan ga je de premie voor die potten verlagen!
    Maar ze lullen gewoon door, hoor:

  Wat betekent dat voor mij?
Jaarlijks wordt er minder pensioen opgebouwd. Het duurt dus langer voordat de geldende pensioennorm van 70 procent van het gemiddelde verdiende salaris wordt gehaald. Voorheen was het mogelijk om met dertig jaar werken dat percentage op te bouwen, in de toekomst zal dat veertig jaar zijn (rekensom: 40 keer 1,75 is 70). Tegelijk denkt het kabinet dat de maandelijkse pensioenpremie door de maatregel omlaag kan. De fondsen hoeven immers minder geld op te halen om aan hun verplichtingen te voldoen. Wie bijvoorbeeld bij het pensioenfonds voor ambtenaren ABP pensioen opbouwt, zou er 1.000 euro per jaar op vooruit kunnen gaan, berekende het kabinet. De overheid als werkgever scheelt het zo'n 2.000 euro per ambtenaar.

Grappig hè ... Dit kan je ook omdraaien: als mensen langer werken, hoeven de pensioen dus helemaal niet verlaagd te worden.
    Maar ja, dan worden de pensioenpotten gewoon gebruikt voor pensioen, en dat is dus niet de bedoeling. Die pensioenpotten zij nodig om de banken te redden en het kapitaal van de rijke zeker te stellen.
    Met volle steun van de hele Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Misplaatst optimisme

Concessies aan de oppositie in de senaat kunnen het pensioenplan nodeloos complex maken.


De Eerste Kamer is vandaag het toneel van een eerste confrontatie tussen het kabinet en de oppositie. Het kabinet wil de versobering van de pensioenen goedgekeurd krijgen, ...


Red.:   En hé, kijk er eens: daar staat het, vermoedelijk per ongeluk, in bijna volle glorie:

  de versobering van de pensioenen

Juist ja. En wat vindt men daarvan:
  Het versoberingsplan is op hoofdlijnen verstandig.

En wat is het voornaamste argument, direct erop volgend:
  Gegarandeerde pensioenen zijn niet meer van deze tijd.

Kranten zijn ook niet meer van deze tijd. en journalisten ook niet. En die lopen dan ook een aanzienlijk risico om tezamen met de rest van oligarchie op de brandstapel van de geschiedenis te belanden.
    De beer is nu helmaal los. Er heeft tenslotte niemand geprotesteerd sinds de vorige nog wat voorzichtige onthulling:


Uit: De Volkskrant, 11-09-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Versobering pensioenen nog tot oktober onzeker

De Eerste Kamer behandelt de versobering van het pensioensparen op 8 oktober. Voor die datum moet het kabinet nog extra vragen van senatoren beantwoorden. .
    Dit heeft de Eerste Kamer dinsdag besloten. Het kabinet wilde de behandeling van de pensioenversobering zo snel mogelijk laten plaatsvinden. ...


Red.:   Maar de heren van de Volkskrant kunnen zich hier mee troosten: hoe langer de reactie uitblijft, hoe feller deze zal zijn. Zo niet: des te gewelddadiger ...
    Zelfs de minst neoliberale economie-redacteur van de Volkskrant is besmet door de rabiate graaierspraatjes in de kantine:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Mag pensioen worden afgebouwd?

In Nederland verdienen gepensioneerden ...


Red.:   Drie woorden ver in het verhaal wordt al de eerste blunder genoteerd: gepensioneerden verdienen niets, maar krijgen hun het door henzelf verplicht gespaarde salaris uitgekeerd.

  In Nederland verdienen gepensioneerden voor zalig nietsdoen

En hier wordt dusdanig beledigend geopereerd, dat degenen die hier riposteert met een flinke muilpeer, formeel in overtreding is, maar op hartelijk applaus van deze redactie kan rekenen.
  Eigenlijk ontvangen gepensioneerden met hun afbetaalde woningen

Nog meer gore beledigingen.
  Mensen die in het werkzame leven meer verdienen vanwege bijzondere talenten, een hogere opleiding, ijver of domweg geluk, krijgen als gepensioneerde ook meer geld uitgekeerd. Nu zou kunnen worden gezegd dat ze ook meer premie hebben betaald voor hun pensioen, maar dat is gesubsidieerd door de werkgevers en de fiscus.

Dat is simpel opgelost: een flinke extra schaal op de hoge inkomens - inclusief die uit pensioenuitkeringen. Iets als 20 procent belasting erbij voor iedereen die meer dan, zeg 75 duizend euro krijgt, lijkt een mooie inzet. Dat trekt het weer mooi gelijk. en zoals De Waard opmerkt:
  Het mes snijdt aan twee kanten. Op die manier wordt geld dat nu op slapende rekeningen staat in de economie gepompt.

Eigelijk is het hier dus: op slapende rekeningen komt. Maar ook deze suggestie van De Waard kunnen we meenemen: een sterke verhoging van de vermogensbelasting. Dat is pas geld. Honderden en zelfs duizenden miljarden. En geld dat staat te slapen.
    Maar De Waard heeft nog een creatieve gedachte:
  Daarnaast zou de pensioenpremie moeten worden afgebouwd naarmate de leeftijd stijgt. Het is een radicale gedachte. Maar mensen die ouder worden, hebben in veel gevallen minder geld nodig. Vlak na de pensionering wordt nog een nieuwe auto, een camper of tweede huisje gekocht, of wordt de wereld verkend vanaf een cruiseschip. Maar vijftien tot twintig jaar later zijn de materiële behoeften, uitzonderingen daargelaten, aanzienlijk minder. ...

So what? Het gaat hier niet om een vorm van ondersteuning, maar van uitkering van zelf gespaard geld. Daar heeft niemand iets over te zeggen.
  Daarnaast heeft iemand van 85 de betaalde pensioenpremie allang terugverdiend. Wie per maand 1.000 euro pensioen krijgt, zou dan al een kwart miljoen hebben ontvangen.

Twee blunders: ten eerste is er geen sprake van verdienen (zoveelste herhaling) en ten tweede is er geen sprake van persoonlijke gevallen. Dat er mensen korten en langer blijven leven is verrekend in gemiddelde bedragen en termijnen. Tegenover de langlevende die geluk,m heeft, staat een kortlevend die pech heeft. En je kan niet van tevoren de kortlevende compenseren en meer geven zolang hij leeft, Dus mag je absoluut niet de langlevende korten omdat hij langer leeft. Dit zijn zogenaamde actuarische berekeningen, een feit dat een economie-redacteur hoort te kennen.
   Om tenslotte te besluiten met het standaardpandoer van dit soort gore leugenaars:
  De creatieve gedachte kan als leeftijdsdiscriminatie en ondermijning van het solidariteitsprincipe van tafel worden geveegd. Maar solidariteit is niet beperkt tot de oudere generatie, die zou moeten ook moeten gelden tegenover jongeren.

Jongeren hebben hun eigen pensioen waar ze zelf voor moeten sparen. En het zijn niet de gepensioneerden die hen benadelen of willen benadelen, maar degenen die de pensioenpremies willen verlagen om nu zelf rijker te worden - de gore ladelichters van de media en politiek.
    Er volgde onmiddellijk weerleggingen van de gewone burgers:


De Volkskrant, 14-09-2013, ingezonden brief van J. Vos, Den Haag

Pensioen

Peter de Waard schrijft doodleuk dat mensen van boven de 80 jaar in veel gevallen minder geld nodig hebben (De kwestie, 13 september). En hij stelt voor om die mensen dan dus ook maar 25 procent minder pensioen uit te keren (we praten maar niet over zijn plannen voor mensen die de 90 weten te halen). Ik ben zo vrij om dit onzin te vinden. En wel om twee redenen.
    1. Mensen van boven de 80 gaan mogelijk minder geld uitgeven aan peperdure vakanties of allerlei luxe zaken. Dat zou kunnen. Maar in deze leeftijdscategorie zouden de zorgkosten weleens kunnen toenemen. Dus een goed pensioen blijft voor deze mensen harde noodzaak, want de zorg gaat ons allemaal in toenemende mate geld kosten.
    2. Ik wil tegen die tijd wel graag zelf kunnen uitmaken wat er met mijn geld gedaan wordt. Als ik er 25 procent op achteruitga, geeft mij dat het gevoel dat ik op die manier alsnog achter de geraniums getrapt word. En daar pas ik voor.
    Het is dus niet te hopen voor mensen op leeftijd dat u de komende jaren in dit land iets te vertellen krijgt, want dan staat het er slecht met ons voor. Wel wens ik u toe dat u zelf minimaal de 90 jaren volmaakt, met misschien hier en daar wat noodzakelijke zorg, maar verder in redelijke welstand.


De Volkskrant, 14-09-2013, ingezonden brief van Janny Penning, Enschede

Pensioen (2)

Heeft Peter de Waard weleens bedacht dat de ouderen van nu ook in veel gevallen veertig jaar of meer vroeg op moesten om naar hun werk te gaan?
    Heeft hij bedacht dat eind jaren zeventig, begin jaren tachtig de huizenprijzen hoog waren, om nog maar te zwijgen van de hypotheekrentes (tot 13 procent)? Dat ook toen jongeren kleine kinderen hadden en velen hun baan verloren? Ik heb nog een creatief ideetje.
    Geef iedere 80-jarige verplicht een gifpil. Dat scheelt pas echt in de kosten.
    Tegen de tijd dat Peter de Waard zelf die leeftijd bereikt, passen we, uit kostenoverwegingen, de maximale leeftijd niet naar boven bij vanwege de gestegen levensverwachting.


Red..:    Gezond verstand ... Over het algemeen alleen te vinden in de reactierubrieken.
    Dan toch eindelijk weer eens wat tegengeluid:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, door Martijn van Rooijen, voorzitter Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden

Overheid, geef ons ons pensioen terug

De door het kabinet voorgestelde wijzigingen van de Pensioenwet zijn niet nodig en zelfs schadelijk.


...    Inmiddels is het pensioendossier in de handen van de overheid volledig uit de bocht gevlogen. De premies gaan verder omhoog, hoewel de opbouw wordt verlaagd, de pensioenleeftijd gaat veel sneller omhoog dan voorzien, eerdere pensionering voor zware beroepen is uit beeld, de AOW wordt niet structureel verhoogd en het pensioenstelsel dat de sociale partners hadden bedacht, is uitgewerkt tot twee verschillende stelsels, die naast elkaar gaan bestaan. Vereenvoudiging was het streven, maar het dreigt juist complexer te worden.
    De overheid rechtvaardigt haar optreden door te stellen dat veel pensioenfondsen in de problemen zijn door een te lage dekkingsgraad. Zij negeert echter de oorzaak hiervan. In de Pensioenwet van 2007 werd voor de rekenrente, waarmee de verplichtingen van de pensioenfondsen worden berekend, een risicovrije rente vastgesteld. Het blijkt een blunder. De rekenrente heeft geen enkele relatie met het behaalde beleggingsrendement. Dit rendement is vanaf 2007 veel hoger geweest dan de rekenren-te. Door maatregelen van de ECB en de hoogwaardige kredietstatus van Nederland is de rekenrente sterk gedaald. Het gevolg: sterk gestegen verplichtingen en daarmee een sterk gedaalde dekkingsgraad. Nadat eerst is afgezien van indexatie worden pensioenfondsen gedwongen ook nog eens te korten op de uitkeringen.
    Het is koren op de molen van politici die zich veel te snel aansluiten bij emotionele oproepen van jongeren en gekunstelde betogen van hoogleraren over een vermeende leegstroom van de pensioenpotten. Ze negeren dat de pensioenpotten jaar na jaar voller worden, omdat het beleggingsrendement hoger is dan de rekenrente en omdat de premie-inkomsten sterk zijn gestegen. De uitkeringen liggen nog steeds veel lager dan de inkomsten. De potten stromen niet leeg, maar lopen over.
  Het rapport-Goudzwaard van januari 2010, waarop de kabinetsvoorstellen zijn gebaseerd, noemt drie problemen die het huidige stelsel onhoudbaar zouden maken: stijgende levensverwachting, vergrijzing en volatiliteit van de financiële markten.
    Maar kijk nu eens naar de feiten. De toegenomen levensverwachting wordt periodiek bij de berekening van de verplichtingen meegenomen en is dus geen probleem. De stijging van het aandeel gepensioneerden in de bevolking is ook geen probleem, omdat iedereen voor zichzelf spaart en de pensioenuitkering niet wordt omgeslagen over de werkenden. De volatiliteit op de financiële markten blijkt evenmin een probleem. Het beleggingsrendement van de pensioenfondsen is structureel hoger dan de rekenrente van 4 procent vóór 2007 én dan de rekenrente sinds 2007.    ...


Red.:   Hoe beschadigend deze feiten zijn voor de argumenten van de graaiers, blijkt uit het feit dat ze ze nooit noemen. Niemand niet
    Het zijn allemaal gore graaiende leugenaars. Politici én media.
    Wat reacties op deze deelcampagne:


De Volkskrant, 16-09-2013, ingezonden brief van Sjef Verpalen, Utrecht

Pensioen
Eindelijk weer eens een artikel (O&D, 13 september), geschreven door Martin van Rooijen, waar de mensen die nu hun pensioen ontvangen blij van kunnen worden. De huidige pensioendiscussie is bijna niet meer te volgen en dan draagt dit artikel er toe bij dat je zicht erop weer helder wordt. Op 29 november 2010 schreef Pieter Omtzigt (CDA) al over het ingewikkelder worden van de pensioenen.
    Als de overheid het pensioenstelsel weer naar zich toe wil trekken, dan is het ook redelijk dat de in de jaren tachtig door de overheid gevorderde gelden van het ABP weer in de pensioenkas teruggestort worden. Nog steeds wordt dit onderwerp doodgezwegen, hoewel voldoende ambtenaren en medewerkers van het ABP weten om welke bedragen het destijds is gegaan.
    Als er een nieuw pensioenstelsel komt is het wel te hopen dat op de door de huidige gepensioneerden gespaarde bedragen niet (opnieuw) gekort gaat worden.


De Volkskrant
, 16-09-2013, ingezonden brief van Trudy van der Wees, Delft

Pensioen (3)

Peter de Waard stelt voor om pensioenen na de 75ste verjaardag geleidelijk af te bouwen omdat ouderen minder geld nodig hebben. En ze zwemmen immers in het geld, al die luie ouderen? Is dat niet wat erg kort door de bocht? Ik stoor me aan de manier waarop de media een beeld creëren van ouderen die na hun pensionering royaal kunnen leven, vakantievieren en niets doen. Die zullen er vast en zeker zijn. Maar ik zou wel eens willen weten over hoeveel procent van de Nederlandse ouderen we het dan eigenlijk hebben. Het gros van de mensen gaat er na hun pensionering (één op de vier mensen haalt de 65 niet eens) namelijk in inkomen op achteruit. Nu al hebben veel gepensioneerden behoorlijk moeten inleveren omdat ze meer belasting moeten betalen. Dat scheelt soms honderden euro's (netto) per maand.
    Dat sommige mensen na hun 65ste royaal kunnen leven, komt omdat ze hun hele leven via lijfrentes en pensioenplannen extra voor hun oude dag hebben gespaard of hun huis hebben afbetaald, waardoor ze nu 'gratis' wonen. Ook dat wordt hen soms kwalijk genomen, maar de 'luxe' van een afbetaald huis is een gevolg van jarenlang niet leven in luxe, om de hypotheek te betalen. In veel gevallen is hun huis tevens hun appeltje voor de dorst. En dat hebben ze hard nodig.
    Want mensen geven naarmate ze ouder worden weliswaar minder geld uit aan luxe, maar ze komen wel voor hoge zorgkosten te staan. Zeker nu het kabinet heeft bedacht dat ouderen zichzelf maar moeten zien te redden met mantelzorg (al dan niet beschikbaar) en thuiszorg die steeds minder door de overheid wordt vergoed.
    Het lijkt wel of ouderen op dit moment geen goed meer kunnen doen. Het ene moment ben je fit en gezond genoeg om tot je 67ste (straks 70ste) te werken (liefst met inlevering van een deel van je salaris omdat je niet meer zo productief bent). Acht jaar later ben je volgens Peter de Waard zo afgetakeld en inactief dat je uit solidariteit tegenover jongeren best 10 procent van je pensioen kunt inleveren. En daarna meer. Ouderen zijn best bereid uit solidariteit met de jongere generatie iets in te leveren. Maar we zijn geen asociale uitvreters.


De Volkskrant, 16-09-2013, ingezonden brief van Rob Bouber, Koedijk

Steeds rijker?

Zaterdag konden we weer eens lezen dat de 65-plusser steeds rijker wordt (Ten eerste, 14 september). In een rapport van het ministerie van Financiën worden opties genoemd, zoals fiscalisering van de AOW en het versoberen of schrappen van toeslagen en kortingen, om via het aanpakken van de 'rijke' 65-plussers 4 tot 5 miljard te bezuinigen.
    In het rapport staat dat het doorsnee-inkomen van 65-plussers tussen 1990 en 2010 met 26 procent is gegroeid. Is dat een reden om 65-plussers als steeds rijker te noemen? Nee. Het is, als je de staffel uitrekent, nog geen 1 procent per jaar. De Nederlanders in de andere leeftijdsgroepen zijn er in die twintig jaar sterker op vooruit gegaan: gemiddeld 32 procent. Als we de periode 2010-2013 meerekenen, geldt voor de 65-plussers, alleen al vanwege de laatste verhoging van het belastingtarief, juist weer een achteruitgang van circa 4 procent.
    Wat betreft het vermogen van de hoogste leeftijdsgroep: het lijkt me nogal wiedes dat wie ruim veertig jaar heeft gewerkt vermogender is dan wie net aan de slag gaat of nog een gezin moeten grootbrengen. Er is geen reden dat telkens te benadrukken. Of is het een vorm van framen: de 'rijke' oudere kan de storm die hij de komende jaren over zich heen krijgt, makkelijk verdragen.


Red.:   Vermoedelijk heeft de brieven-/mailbox uitgepuild.
    Om met name op die laatste terug te komen: er staat zoals gewoonlijk meer gezond verstand in de brievenrubriek dan in de artikelen van de economie-journalisten, al dan niet tezamen met economen. Die liegen en bedriegen dat het een lieve lust is.
    Overigens het artikel waar de laatste briefschrijver aan refereert was gemist. Hier is het:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2013, door Yvonne Hofs

Financiële positie ouderen

Kabinet overweegt bezuinigingen op steeds rijkere 65-plussers


Het kabinet kan 4- tot 5 miljard euro bezuinigen door de inkomens en vermogens van gepensioneerden zwaarder te belasten. Dat staat in een rapport van het ministerie van Financiën dat vrijdag uitlekte via RTL Nieuws. Het rapport bevat elf bezuinigingsvoorstellen, inclusief de verwachte opbrengst voor de schatkist. ...


Red.:   Als het gaat om de rijkdom, zou er hier een ander voorstel staan of minstens bij staan: het zwaarder belapten van alle hogere inkomens en vermogens. Dat staat er niet bij. Dus is dit allemaal pure graaierij. Weerzinwekkende graaierij.
    De oligarchie heeft weer een kogel door de kerk gejaagd - let niet op de kop van het artikel - dat is een pure leugen:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Hypotheken doorverkocht aan beleggers

Kabinet, pensioenfondsen en banken zijn het eens geworden over de wijze waarop pensioenfondsen hypotheken kunnen overnemen van banken. Minister Kamp (economische zaken) is van plan hiervoor een Nederlandse Hypotheekinstelling op te richten, heeft hij de Tweede Kamer dinsdag laten weten.   ...


Red.:   Het plan: de pesienoenfondsen gaan de slechte hypotheken van de banken overnemen. Goede hypothelken zullen de banke  nnatuurloijk nooiut wkijt willen v- een melkkoe, die goede hypotheken.
    En om dit plan de te kopen, is hier de enorme leugen:

  De Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) gaat hypotheken van Nederlandse banken doorverkopen aan grote beleggers.

Als de grote beleggers belangstelling hadden voor die hypotheken vanwege hun intrinsieke warde, dan kochten ze wel direct van de banken. het idee dat die grote beleggers iets anders zouden doen is net zo absurd als het bedrijf waar je al klant bent je opbelt met de verbale aanhef: "Wij hebben een voordelige aanbieding voor u". Als de aanbieding voordelig is voor de klant, dan kan het bedrijf ze zo wel geven. Het bedrijf neemt alleen de moeite om te bellen, omdat de aanbieding voordelig voor het bedrijf. En dat is vrijwel altijd onvoordelig voor de klant.
    Maar de oligarchie denkt de burger te kunnen misleiden op dezelfde manier als de banken dat hebben gedaan in de aanloop naar de kredietcrisis: risico's verhandelen. Poging tot uitleg nummer één:
  Volgens de commissie met banken en pensioenfondsen die deze constructie heeft bedacht, leidt deze instelling op den duur tot een lagere hypotheekrente omdat banken goedkoper geld aantrekken en de concurrentie toeneemt op de hypotheekmarkt.

Het is volstrekt onduidelijk hoe de banken goedkoper geld gaan aantrekken, vooral omdat ze als heel goedkoop geld krijgen - de ECB heeft de rente (voor banken) recordlaag staan.
    Poging tot uitleg nummer twee:
  De NHI geeft hypotheekobligaties uit met een staatsgarantie. Aanvankelijk vreesde het kabinet dat de overheid hierdoor meer risico's zou gaan lopen. De commissie heeft een constructie bedacht waarbij de garantie zo wordt ingezet dat het risico van de staat volgens haar nauwelijks toeneemt.

Het CDS-model, CDS staande voor credit default swap: het risico op het niet-aflossen van het krediet wordt verkocht aan een ander, die er zijn eigen verzekering op afsluit. Die ander hier zijnde de NHI. In de hier genoemde vorm verzekert die het weer bij de staat. En de staat zijn wij allemaal. Dus het oorspronkelijk risico van de banken op het niet-aflossen van hun hypotheken, komt dan indirect bij de staat. Een vorm van nationalisatie van slechte leningen. Let op: goede leningen hoeven natuurlijk nooit genationaliseerd te worden. Daarvan trekken de eigenaren zelf wel profijt. Dit is de manier waarop het gegaan is bij de kredietcrisis veroorzaakt door het massale gebruik van CDS'en.
    Nu staat er dat 'Aanvankelijk vreesde het kabinet dat de overheid hierdoor meer risico's zou gaan lopen.'. Dat is dus kennelijk niet meer zo. Hier is de reden:
  Via de Nederlandse Hypotheekinstelling gaan pensioenfondsen en andere beleggers de komende jaren tientallen miljarden steken in hypotheken met een staatsgarantie,verwacht Tjerk Kroes, directeur strategie bij pensioenbelegger APG en voorzitter van de commissie die de NHI-constructie heeft uitgewerkt.

Het is dus niet de staat die de leningen overneemt, maar de pensioenfondsen. Maar als het risico van de staat nauwelijks toeneemt, en de huidige risico's' van de hypotheken van de banken aanzienlijk zijn, dan is er een eenvoudig rekensommetje te maken - er blijft dan namelijk een risico's over ter grootte van "aanzienlijk" minus "nauwelijks". En dat "aanzienlijk minus nauwelijks" komt dus terecht bij de tussenschakel: de pensioenfondsen.
    Oftewel: de pensioenfondsen nemen de risicovolle hypotheken van de banken over.
    Omdat ze er zelf natuurlijk hartstikke voor is, biedt de Volkskrant "de" bedenker van dit plan (natuurlijk is hier door veel meer oligarchen aan gewerkt) de ruimte om het allemaal nog eens "uit te leggen":


Uit: De Volkskrant, 18-09-2013, door Frank van Alphen

'De hypotheekrente zal dalen, de banken krijgen meer lucht'

Iedereen heeft baat bij het doorverkopen van hypotheken, zegt de voorzitter van de commissie die er een constructie voor bedacht.


De oprichting van een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) heeft voordelen voor alle betrokken partijen, zegt Tjerk Kroes, voorzitter van de Commissie Alternatieve financieringsarrangementen Woningmarkt. ...


Red.:   Wat ook in alle toonaarden is beweerd bij de verkoop van al die financiële constructies die leidden tot de kredietcrisis. Waarvan iedereen met enig gezond verstand weet dat het leugens zijn, want handelen in geld heeft nog nooit geleid tot tot wat voor soort van waarde dan ook => - dit is een grootschalige vorm van ene piramidespel, en de kredietcrisis was niets meer dan het omavellen van zo'n piramide. Net zoals dit plan een piramidespel is. En bij de bekende kleinere schaal van het piramidespel gaat de leider ervan voor het publiek staan, er roept dat iedereen eraan verdient:

  Volgens Kroes (48), directeur strategie bij pensioenbelegger APG, krijgen banken meer lucht en gaan woningbezitters op termijn mogelijk 0,5 procentpunt minder hypotheekrente betalen. Pensioenfondsen ontvangen een iets hoger rendement op hun beleggingen in veilige hypotheken dan op Nederlandse staatsleningen. En als klap op de vuurpijl neemt het risico dat de staat loopt niet noemenswaardig toe.

En als iemand uit het publiek een tegenwerping maakt, bijvoorbeeld: "Waarom doen anderen dat dan niet?", dan roept de piramideleider dat die anderen het niet goed begrepen hebben:
  Het klinkt te mooi voor woorden. Hoe is het mogelijk dat alle partijen profiteren van deze constructie?
'Een groot deel van de Nederlandse hypotheken wordt al via de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) door de staat gegarandeerd. Die garantie, die hypotheken voor grote beleggers een veilige belegging maakt, wordt nog onvoldoende erkend. Buitenlandse beleggers vinden de NHG lastig te doorgronden omdat die niet uitbetaalt als de bank zijn huiswerk niet goed heeft gedaan; als de documenten niet op orde zijn. Bovendien daalt de dekking tijdens de looptijd.

Oftewel: die grote professionele beleggers hebben er niets van begrepen. Kijk maar:
  'Onder meer door deze onzekerheid vragen buitenlandse beleggers toch een hoge rente als ze beleggen in Nederlandse hypotheken....'

Dus wat doe je dan:
  '...We nemen deze onzekerheid weg door de overheidsgarantie te laten gelden voor de obligaties die de Nederlandse Hypotheekinstelling gaat uitgeven. Als de Nederlandse overheid garant staat, zijn buitenlandse beleggers wel geïnteresseerd.'

Natuurlijk zijn die buitenlandse beleggers wel geïnteresseerd als er geen risico voor hen is, alleen neemt volgens Kroes het risico voor de staat niet (of nauwelijks) toe, dus kan er vóór deze operatie ook al niet (of nauwelijks) een risico zijn geweest. Maar dat was dus iets dat die grote professionele beleggers niet zagen. Waardoor ze het enorme voordeel van het beleggen in Nederlandse hypotheken aan hun neus voorbij zagen gaan. Maar waar Tjerk Kroes ze nu dus bij gaat helpen: "Kijk eens, grote professionele beleggers ... Hier zijn onze gebraden duifjes, hoor. Mond open doen, en smullen maar".
    De Volkskrant doet alsof ze het niet begrepen heeft:
  Waarom is het plan gericht op buitenlandse beleggers. Het is toch de bedoeling dat Nederlandse pensioenfondsen hypotheken van banken overnemen omdat banken te weinig spaargeld in huis hebben?
'Het uitgangspunt bij de gesprekken met de overheid, pensioenbeleggers, De Nederlandsche Bank en banken is steeds geweest dat de hypotheekpakketten interessant moeten zijn voor buitenlandse beleggers. Dan zijn de obligaties ook aantrekkelijk voor Nederlandse pensioenfondsen. Die opereren immers zoals internationale beleggers. Ik verwacht dat de helft tot driekwart van de hypotheekobligaties door buitenlandse beleggers wordt gekocht. De NHI zal roadshows houden om ze aan te prijzen.'

... 'roadshows'... Om te brullen van de lach ... Alsof grote professionele beleggers zich laten inpakken door wat slingers en guirlandes ... Die roadshows zijn natuurlijk voor de weinig-vermoedende burgers, wier eventuele bezorgdheid gesust moet worden.
    En tenslotte is er nog een vast pandoer in het repertoire van de leider van het piramidefonds: de plechtige verzekering dat zijn project met "Winst voor iedereen" geen piramidefonds is:
  Deelnemers van pensioenfondsen zijn niet erg enthousiast over dit soort plannen. Ze vrezen bijvoorbeeld dat banken hun slechte hypotheken doorschuiven naar pensioenfondsen.
'Die reactie is te begrijpen in het licht van de financiële crisis. Maar het is niet zo dat banken hun risicovolle hypotheken kunnen dumpen bij pensioenfondsen. NHG-hypotheken zijn de minst risicovolle hypotheken die ze hebben. Het risico is te vergelijken met Nederlandse staatsleningen. Het is ook geen belegging in vastgoed. Fondsen kopen de hypotheekobligaties in plaats van staatsleningen omdat ze zo'n 0,2 procentpunt meer rendement opleveren bij een vergelijkbaar laag risico.'

Kroes: "De NIH is geen piramidefonds".
    Er is hier al enkele malen sprake geweest van een akkoord aangaande die NHI waaraan ook de pensioenfondsen zelf deelnemen. De vraag in het achterhoofd van de redactie was hoe dat kon, waar het zo duidelijk tegen het belang van de gepensioneerden is. het antwoord stond in een artikel dat onterecht even terzijde was gelegd:


Uit: De Volkskrant, 31-08-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Interview | Els Bos, topvrouw PGGM

'Ik wil tegenspraak, wrijving geeft glans'

Else Bos is sinds dit voorjaar bestuursvoorzitter van PGGM dat 140 miljard euro pensioenkapitaal beheert. Ze staat te boek als direct en daadkrachtig en houdt van 'professionele conflicten'.


...    Dichter bij huis klinkt steeds vaker de roep dat pensioenfondsen meer moeten beleggen in Nederlandse huizen, wegen en bedrijven. Deze week sloten het kabinet en pensioenfondsen een akkoord over een Nederlandse hypotheekinstelling die hypotheken doorverkoopt aan pensioenfonds. 'Wij zaten ook bij dat overleg. Wij zijn blij met het resultaat dat nog verder wordt uitgewerkt. ...'   


Red.:   Daar staat het weer: de pensioenfondsen doen ook mee in de deal. En wij krijgen kort daarop de eerste hint waarom dat zo is:
  Else Bos is de opvolger van Martin van Rijn die eind vorig jaar staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd.

Juist ja ... Het ploertige oligarchentuig dat in de regering zit ("ploertig": bezuinigen op de armen en ontzien van de rijken), zat voorheen ook bij de pensioenfondsen. En dat ook Bos erbij hoort, wordt ook snel bevestigd:
  Bos, die in raad van toezicht van De Nederlandse Opera en het Nationale Ballet zit

En de verder gewenste gegevens staan bij het artikel:
  Tussenstuk:
Else Bos

1960 Geboren in Rotterdam
1978 Econometrie, Erasmus Universiteit Rotterdam
1983 Diverse banen bij ABN (later ABN Amro)
2002 Hoofd beleggingen bij PGGM, later hoofd institutionele klanten
2013 Bestuursvoorzitter PGGM

En zoals iedereen weet zijn economen, tenzij het tegendeel kan worden bewezen, gore graaiers en de lakeien van gore graaiers, en over bnkers hoeven we het niet meer te hebben. De pensioenfondsen worden bestuurd door de graaiende oligarchen. Die stelen van de gepensioneerden, net zoals in rusland de gepensioneerden aan de bedelstaf werden gebracht door de oligarchen.
    Van dezelfde stapel kwam ook dit:


De Volkskrant, 29-08-2013, ingezonden brief van Fred Lucas, Wateringen

Veilig

De pensioenfondsen zijn er in de eerste plaats om de pensioenen veilig te stellen voor hun deelnemers en de pensioenen op zijn minst waardevast te houden. Dat is hun taak. Laat de pensioenfondsen met hun achterban en overlegorganen zelf beslissen waar zij het beste rendement kunnen halen en welke strategie hiervoor nodig is, niet de politiek of het bedrijfsleven gaat hierover. We hebben gezien wat het betekent wanneer derden zich hiermee gaan bemoeien, denk aan de greep die Onno Ruding in de jaren tachtig deed in de pot met geld van het ABP, zo'n 30 miljard gulden.


Red.:   Naar dat veilig beleggen kunnen de heer Lucas en de overigen met belang in de pensioenfondsen dus wel naar fluiten ... Het belang van de banken en de rijken gaat voor.
    Een "verrassing": de economen spreken zich uit over de pensioenpremieverlaging, en zijn er voor:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2013, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Economenpanel Me Judice buigt zich over pensioenhervorming

'Opbouw pensioenen niet verlagen'

 
De meeste Nederlandse economen vinden het een goede zaak dat de maximale pensioenopbouw omlaag gaat van 2,25 naar 1,75 procent. ...
    Dat is de uitkomst van het Me Judice-economenpanel, een periodieke peiling onder 46 prominente Nederlandse economen. Het kabinet wil de maximale pensioenopbouw per 2015 verlagen, bij wijze van bezuinigingsmaatregel. ...


Red.:   Natuurlijk zijn de economen daar voor: bezuinigen op de pensioenen betekent meer ruimte om hun waanzinnige inkomens (meer dan een ton voor het schrijven van zinloze rapportjes - economie is geen wetenschap en kan je niets mee) op peil te houden.
    Economen die de sommetjes van de pensioenen kennen, zijn wat voorzichtiger:

  Van de pensioenexperts is 18 procent het 'oneens' met de verlaging van de opbouw en 25 procent is daar het 'zeer oneens' mee. Samen 43 procent tegen, terwijl 39 procent voor is.

Nog wat specifieke namen:
  Lans Bovenberg, ook uit Tilburg, is voorstander van de opbouwverlaging, maar alleen voor de korte termijn. 'Op de lange termijn moeten we naar een variabele opbouw, die afhankelijk is van de rentestand.'

Die laatste opmerking is natuurlijk van de "Morgen is alles gratis"-soort. Lans Bovenberg is een erkende "ploert" uitleg of detail .
    Weet je wat ... Laten we het eens aan de financiële markten vragen ... Voor wie die NHI nu eigenlijk voordelig is:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2013, door Tjerk Gualthérie van Weezel

'Verkoop hypotheken goed voor banken'

Kredietbeoordelaar Moody's is enthousiast over het kabinetsplan om een Nationale Hypotheek Instelling op te richten die hypotheken gaat doorverkopen aan beleggers. .
    Zo'n instelling zou de stabiliteit van de Nederlandse banken vergroten en zo een 'structurele zwakte' aanpakken, schrijft Moody's donderdag in een rapport. ...


Red.:   Waarop in het artikel de al eerder genoemde leugens volgen:

  ... Dat plan moet er juist voor zorgen dat internationaal geld naar de Nederlandse woningmarkt vloeit.
    Op Prinsjesdag kwam het kabinet met het voorstel voor de Nationale Hypotheek Instelling (NHI). Die moet het probleem oplossen dat Nederlandse banken meer hypotheekleningen verstrekken dan zij binnenkrijgen aan spaargeld. Dit zogenoemde 'financieringsgat' bedraagt zo'n 336 miljard euro. Als het de banken niet lukt die schuld door te verkopen op de internationale kapitaalmarkt, kunnen zij in financiële problemen komen.

Waar Moody's even moeiteloos doorheen prikt als deze redactie:
  Een goed plan, zegt Moody's dus. Maar 'binnenlandse investeerders', oftewel Nederlandse pensioenfondsen, moeten bereid zijn de obligaties te kopen, waarschuwt de kredietbeoordelaar.

Oftewel: verder is er geen hond voor te vinden ...
   En als toetje herhaalt Moody's het nog eens met andere woorden:
  Verder vermoedt Moody's dat de Europese Commissie het feest nog weleens kan afblazen omdat de staatsgarantie op obligaties in strijd zou kunnen zijn met de regels voor overheidssteun aan bedrijven.

Maar met dat 'staatsgarantie' slaat Moody's de plank natuurlijk volledig mis. Het is een "pensionados-garantie".
    En voor de neoliberalen nog een flinke trap na: "De markten hebben altijd gelijk". Toch ... ?
    Op deze website hebben we in bovenstaande verzameling bijgehouden hoe vanuit de media de zaak rond de pensioen gevolgd wordt: van eenzijdige berichtgeving via propaganda tot regelrechte misleiding. En omdat ze media de baas zijn in de media, bleef in de media het weerwoord uit, op een enkele bijdrage van, de laatste tijd, voornamelijk Henk Krol na.
    Maar kennelijk is er wel veel naar de Volkskrant geschreven. En iemand op de economie-redactie kreeg daarvan de neus vol - er verscheen een driepaginalang artikel in het opiniekatern Vonk:


Uit: De Volkskrant, 21-09-2013, door Yvonne Hofs

Zelfzucht | Valse argumenten in het pensioendebat

Hoezo oud en zielig?


Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, legt Yvonne Hofs verongelijkte ouderen uit.


Beste boze 60-plussers,

Ik schrik van jullie. Echt waar. ...


Red.:   De koppen van de webversie zijn nog wat duidelijker:


'Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid'

Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, legt Yvonne Hofs verongelijkte ouderen uit. Acht drogredenen in het pensioendebat.Red.:   Oftewel: dit zijn je reinste onderbuik gevoelens, en wel uit een onderbuik boordevol met diarree. Diarree die de schijn wordt gegeven van een gezonde maaltijd, door de veelvuldig de term "drogredenen" te gebruiken, suggererende dat de auteur zelf kan redeneren, en redenaties van anderen analyseren en beoordelen. Komende van iemand van de Volkskrant-economieredactie is dat een uiterst onwaarschijnlijke propositie, die dan ook de meest grove drogreden blijkt te zijn. Met het bewijs daarvan wordt de analyse van het artikel van de economieredacteur begonnen.
  Drogreden 1
De ouderen gaan er al het hardst op achteruit.


Het is waar dat ouderen sinds 2008 meer koopkracht hebben ingeleverd dan andere groepen. Maar als je de koopkrachtontwikkeling over een langere periode volgt (2000-2014), geldt dat voor de meeste individuele AOW'ers niet. Bovendien: als groep worden de gepensioneerden steeds rijker. De ouderen die overlijden zijn in doorsnee armer dan de 65-jarigen die de AOW instromen. ...

Juist ja ... Omdat van de ouderen van vroeger nog harder gestolen werd dan de ouderen van nu (vroeger deden bedrijven helemaal niet baan pensioen - je kon gewoon doodgaan, of naar de nonnetjes). Drogreden nummer 1 van Hofs. Waarop de volgende wordt gebouwd;
  ... in de discussie over de eerlijke verdeling van de pensioenen is het wel relevant. De 50-minners subsidiëren namelijk de pensioenen van de ouderen. Hoe dat zit, daar kom ik zo op.

Argument nummer 1 onderbouwen met een argumenten dat je nog niet bewezen hebt, en mogelijkerwijs ook niet kunt bewijzen of zelfs gaat bewijzen. Een glasheldere drogreden. Nummer 2.
  Voor nu is belangrijk dat zo'n subsidie uit het oogpunt van solidariteit alléén te rechtvaardigen is als gepensioneerden gemiddeld slechter af zijn dan werkenden.

En drogreden 2, gebouwd op drogreden nummer 1, wordt nu gebruikt voor een volgende redenatie: als gepensioneerden gemiddeld slechter af zijn dan werkenden, dan hoeven de werkenden niet te betalen voor de gepensioneerden (de laatste dus nog steeds niet bewezen). Het argument zelf is ook een drogreden: hoe langer je werkt, hoe meer je in totaal verdient, en dus hoe meer je kan sparen. Het hoort bij de wetten der natuur dat naarmate je langer leeft, je (cumulatief) meer verdient, en dus rijker kan worden. Dus er is dat feit geen enkele conclusie te verbinden aangaande de verdeling van lasten of inkomsten. Dat is dus drogreden nummer 3. Hofs drukt het uit in getallen:
  Tussen 1990 en 2010 is het doorsnee inkomen van 65-plussers 26 procent gestegen; dat van werkenden met 18 procent. Het doorsnee vermogen van gepensioneerden is verviervoudigd

Allemaal logisch: de welvaart en dus de salarissen en dus het spaarvermogen van iedereen is sinds de Tweede Wereldoorlog voortdurend gestegen.
  ...terwijl het vermogen van jongeren onder de 45 jaar is gekrompen.

Om een bekend reden: ze geven alles uit.
  Afgemeten aan vermogen zijn de gepensioneerden de rijkste leeftijdsgroep van Nederland.

Allemaal allang bekend. Tot deze groep behoren namelijk bijvoorbeeld ook de topvermogens. De top 10 projecten bezit iets van 40 procent van alle vermogen. Dit heeft niets met "gepensioneerden' te maken, maar met "rijken".
  Daar komt nog iets bij: als de pensioenen worden verlaagd of niet geïndexeerd, hebben jongeren daar evengoed last van. Want hun pensioenrechten worden met hetzelfde percentage verlaagd of niet geïndexeerd. Alleen merken zij dat pas als ze over vele jaren met pensioen gaan. Die uitgestelde koopkrachtdaling van 60-minners komt nu nog niet tot uiting in de koopkrachtplaatjes van het CPB, maar die is er wel degelijk.

Behalve als de rente later even hoog wordt als nu laag, en de pensioenvermogens overstromen., Dan gaan de jongeren een rijk leven leiden van het geld dat ze de ouderen nu uit de mond gespaard Hebben. Of redenatie-technisch: Hofs schildert een enkel scenario van de toekomst. Terwijl de toekomst zich op oneindig veel manieren kan ontwikkelen. Oftewel: deze eenzijdigheid is drogreden nummer 4.
    Dat was volgens Hofs drogreden nummer 1. Ze heeft er zelf inmiddels vier begaan. Vol goede moed pakken we de volgende:
  Drogreden 2
Mijn pensioen is niets anders dan uitgesteld loon.


Jullie hebben allemaal heel veel jaren hard gewerkt en soms zelfs keihard gewerkt, lees ik in jullie mailtjes. Vaak melden jullie erbij dat je al op je 14de of 15de met werken bent begonnen. Henk Krol insinueert met zijn nieuwste verkiezingsleus dat gepensioneerden harder werkten dan de jongeren van nu: 'Dit is een compleet oneerlijke verdeling tussen werkend, niet kunnen werken en hard gewerkt hebbend! Ten strijde!'    ...

Hier wordt de positie van de gepensioneerden gelijk gesteld of vervangen door aan de verbale uitingen van Henk Krol. Een vorm van Ad hominem. Drogreden nummer 5.
  'Hard gewerkt hebbend' zet hij dus tegenover 'werken'. De implicatie is helder, maar zeer dubieus. In elke generatie zijn er mensen die hard werken en mensen die er de kantjes van af lopen. Net alsof alle 60-plussers in de winterkou met de blote hand kanalen hebben staan graven en de huidige jongeren een beetje zitten te niksnutten achter hun computer op kantoor. Veel tieners hebben ook nu nog een bijbaantje naast school, op zaterdag en in de vakanties.

Waarna dus de mening van Henk Krol bestreden wordt, in plaats van de positie van de gepensioneerden. Een toepassing van de de truc van de stroman => . Drogreden nummer 6.
  Beweringen in de trant van 'ik heb 40, 45 of 47 jaar premie betaald', zijn pertinent onjuist.

Een pertinente leugen. Er zijn talloze mensen voor wie dat geldt.
  Kortom: in ruil voor soms maar 30 jaar pensioenpremie betalen, ontvangen de meeste boze 60-plussers een pensioen van 70 procent van hun laatstverdiende l

Zelfs al er mensen zijn waarvoor dat waar is, is dit een onjuist argument, want er zijn ook mensen waarvoor het niet waar is. Het venetuel 'aanpakken' van de teeste grope, veelal weer de rijken, rechtvaardigt niet die van de tweede, wat de huidige voorstellen inhouden. Drogreden nummer 7.
  Dan het 'pensioen is uitgesteld loon'-argument. Dat zou kloppen als het pensioen van ouderen zou bestaan uit de door hen zelf ingelegde pensioenpremies, plus het daarop behaalde beleggingsrendement. Dat is niet zo. De huidige 60-plussers ontvangen in totaal veel meer dan dat. Dat komt door de snel gestegen levensverwachting.

Een pertinente leugen (nummer 2): het hoogstens zo dat in de toekomst de gepensioneerden meer ontvangen, maar in ieder gevalk niet nu. En tot nu toe konden de rendementen van de pensioenfondsen de uitgaven meer dan genoeg bijhouhjden.
  De gepensioneerde heeft dus een groot deel van zijn inkomen te danken aan de werkenden. En niet alleen vanwege de gestegen levensverwachting. De AOW wordt namelijk betaald via een 'omslagstelsel'. De kosten van de AOW zijn in 2013 begroot op 33 miljard euro. Daarvan wordt ...

Hier kunnen we de zaak onmiddellijk afbreken: de discussie gaat over de pensioenen. En niet over de AOW. Die is heel anders geregeld dan de pensioenen. het in de discussie invoeren van de AOW is drogreden nummer 8. We lopen 1 op 4.
    De volgende:
  Drogreden 3
De pensioenpotten zitten voller dan ooit


Volgens Henk Krol is het onzin om op de pensioenen te korten, omdat de pensioenfondsen rijker zijn dan ooit. ...

Drogreden nummer 9: wat Henk Krol hierover zegt is irrelevant. De vraag is: wat hebben de pensioenfondsen in kas. het natwoord luidt: rond de 1 biljard.
  Dat is inderdaad een record. Krol is als een huiseigenaar die denkt dat hij rijk is, omdat zijn huis 800 duizend euro waard is. Wat hij even 'vergeet', is dat er een hypotheek van 900 duizend euro op rust. Krol is dus niet rijk, want als hij zijn huis verkoopt zit hij diep in de schulden. Dat snapt een kind. Welnu: tegenover het recordvermogen van de pensioenfondsen staan recordverplichtingen. ...

Hier bewijst economieredacteur Hofs totaal geen inzicht te hebben in economie. Dit lijkt namelijk hoe investeringen werken: een investering is lenen van bijvoorbeeld een bank, in de hoop om met het geleende geld meer rendement te maken dan de het lenen kost aan rente. En in dit geval ligt het nog gunstiger: want op de 800 duizend euro waarde van het huis haal je dat rendement, terwijl de schulden dezelfde blijven - er komen niet spontaan 60- jarigen bij, meer dan degene die nu 59 zijn, en die zijn allemaal al bekend en meegerekend.
  In het pensioendebat wel de activa (bezittingen) inboeken, maar de passiva (schulden) die er tegenover staan niet, is volksverlakkerij.

Een pertinente leugen (nummer 3). Die activa en passiva worden beide meegenomen in alle berekeningen.
  Daarom is er nu een probleem met de dekkingsgraden en eist toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) dat de fondsen maatregelen nemen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is gevuld met gore incompetente graaiers, vrienden van nog goordere en incompetente graaiers genaamd bankiers => . Overigens is dit een vorm van "Ad professorandum": "" Omdat Professor Weetal heeft gezegd dat de maan van groene kaas is, is de maan van groene kaas". En deze Professor Weetal , de DNB, heeft hopeloos gefaald in al zijn andere voorspellingen. Drogreden nummer 10.  
  Drogreden 4
De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn te laag door de lage rekenrente.


Een ingezonden opiniestuk van Martin van Rooijen dat op 13 september in de Volkskrant stond, kreeg veel bijval van boze 60-plussers. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden beweert daarin dat de tekorten van de pensioenfondsen uitsluitend het gevolg zijn van een kunstmatig lage 'rekenrente'. Met de rekenrente berekenen de fondsen hoeveel vermogen ze nu nodig hebben om over dertig, veertig jaar alle opgebouwde pensioenrechten te kunnen betalen. Het is dus een inschatting van het toekomstige beleggingsrendement op lange termijn. Wat dat rendement echt zal zijn, is per definitie onzeker.

Voorspellen is inderdaad moeilijk, en volgens Mark Twain, vooral van de toekomst. Maar iedereen die daar met neig gezond verstand naar gekeken heeft, weet dat er over voorspellen wel één zinnig ding gezegd kan worden: van alle voorspellingen die je doet, komen de voorspellingen gebaseerd op hoe het er in het verelde n toeogn het vaakst uit. Logisch, want waar de aandacht van de  mens het meest gericht is op verandering, is geen-verandering de regel. Daarom valt benadering ook op.
    Dus als je wilt weten hoe het met de renet over, zeg dertig jaar, of gedurende de komende dertig jaar gaat, kan je hoog en laag springen, maar het zinnigst wat je daar over kan zegen is dat het zal lijken op de rente gedurende de afgelopen dertig jaar.
  Daarom wil toezichthouder DNB dat de fondsen een behoudende inschatting maken.

En dat is een goed plan. En voor het speciale geval van rente helemaal niet moeilijk in te schatten. Je neemt gewoon het hoogste punt dat rente kan hebben, en het laagste, en daartussen maak je een behoudende keuze. Nou is de hoogste rente gedurende de afgelopen dertig jaar of veertig bekend - dat lag ergens rond de 12 procent. En de laagste is nog makkelijk: dat is in principe namelijk 0 procent, maar de facto 1 of 2. Gemiddeld 6. En dan neem je een behoudende getal - zeg 4. De DNB echter iets anders.
  Sinds 2006 moeten de fondsen als rekenrente ongeveer de rente gebruiken die Nederland betaalt op staatsobligaties met een looptijd van 20 of 30 jaar. Die staat nu op 2,4 procent.

Dat is niet "behoudend" ... Dat is je indekken tegen het instorten van de hemel. Maar dat hoeft men niet van deze redactie over te nemen. Vraag het aan Yvonne Hofs. Dit is haar antwoord, drie alinea's verder:
  Vanaf de jaren tachtig is de marktrente vrijwel aan één stuk door gedaald. Maar de rente is nu zó ultralaag, dat hij nauwelijks verder omlaag kan.

Dat stelt Hofs aan het gaat over de belegginggswinsten die zouden komen uit een lagere rente, volgens haar. Maar als het gaat over dekkingsgraden die omlaag gaan door de rente, is die lage rente ineens vergeten ...
     Op dit punt aangekomen, ben je alleen nog maar bezig hoe het mogelijk is dat iemand zoiets op kan schrijven, en dat er een hele redactie aan anderen die dit allemaal zomaar laten passeren. Het is niet het rijden door een rood sein van een machinist, maar het passeren van alle rode seinen tussen hier en Timboektoe.
    Op dit moment zijn alle hekken van de dam. Er volgend nog vele leugens. Hier is de volgende:

  Onjuist. De tekorten zijn niet nep. Een groot deel van die hoge beleggingsrendementen is juist nep. De Nederlandsche Bank heeft berekend dat het overgrote deel van de rendementen sinds 2007 te danken is aan de waardestijging van obligaties. Dat zijn leningen met een vaste rente voor een langere periode. Als de rente daalt, worden 'oude' obligaties, waar nog een hogere rente op zit, meer waard. Pensioenfondsen beleggen heel veel in obligaties.

Dus  aan ene kant is de lage rente de oorzaak van een lage dekkingsgraad, dus moeten de pensioenen gekort worden (een eindeloos herhaald verhaal), en aan de andere kant zijn de rendementen te danken aan de lage rent en zullen de pensioenen gekort moeten worden vanwege het risico dat de rente omhoog gaat. Een directe contradictie. Oftewle: hier is het niveau van de voodoo bereikt. laten we het maar woon tellen al een pertinente leugen (nummer 4).
  De fondsen kunnen de zogenaamde beleggingswinst bovendien nooit incasseren. Als je een oude 6 procents-obligatie van 1.000 euro verkoopt en de koerswinst incasseert, kun je diezelfde 1.000 euro niet meer tegen 6 procent rente voor 30 jaar 'wegzetten'.

Ach ja ...  Als je een oude 6 procents-obligatie van 1.000 euro verkoopt, heb je op dat eigenste moment je koerswinst geïncasseerd. Om heel precies te zijn: obligaties hebben meestal een vaste looptijd (je hebt kortlopende en langlopende), en dat is verrekend in hun opbrengst. Pertinente leugen nummer 5.
  Drogreden 5
De overheid heeft zelf de pensioenfondsen leeggeroofd.


De 'greep in de kas van het ABP', het grootste pensioenfonds van Nederland, is een 'hot topic' onder boze 60-plussers. De kabinetten-Lubbers hebben het ABP-vermogen in de jaren tachtig afgeroomd, luidt hun verwijt. De overheid heeft destijds bezuinigd door de werkgeversbijdrage aan de ABP-pensioenpremies te verlagen. Als dat niet was gebeurd, had het ABP er nu veel beter voor gestaan. De regering dreigde ook de (toen zeer hoge) vermogens van andere pensioenfondsen af te romen. Die probeerden hun vermogen daarom bewust onder een bepaalde grens te houden. Maar hoe deden ze dat? Door de pensioenpremies te verlagen. Het zijn dus de huidige gepensioneerden die van die premieverlaging hebben geprofiteerd.

Iets waartoe ze door regering en werknemers gedwongen werden. En als je ze de keuze had voorgelgd, was dit niet gebeurd, want werkenden zijn conservatief, zoals voortdurend uit onderzoeken blijkt. Er er wel degelijk miljarden onttrokken aan de pensioenfondsen. Hoeveel is de vraag, maar zelfs nu relatief klein lijkende bedragen kunnen vele uitmaken, door het effect van rente op rente.
    De volgende:
  Drogreden 6
Ons pensioenstelsel is gebaseerd op solidariteit.

Gevolgd door een genummerde lijst aan argument om te laten zien dat jongeren inderdaad solidair. Waar we niet naar hoeven te kijken, want dit is alweer een stroman. of een contradictie: volgens Hofs in "Drogreden 2" stellen ouderen ten onrechte dat het pensioen is gebaseerd op uitgesteld inkomen,. En nu zegt Hofs dat ouderen onterecht stellen dat pensioen gebaseerd is op solidariteit. Een regelrechte contradictie. Of een pertinente leugen. Die hier overduidelijk alleen maar staat om dat lijstje te kunnen afwerken dat zou aantonen dat de jongeren zo solidair zijn.
     Het niveau daalt verder:
  Drogreden 7
Wij waren in onze jeugd veel armer dan de jongeren van nu.


Dat de gepensioneerden in hun jeugd armer waren dan de 60-minners, staat buiten kijf. Maar ik heb moeite met de suggestie dat de jongeren daarom niet moeten zeuren. Deze drogreden ...

De jongeren maken bewaar tegen de mogelijkheid dat ze het minder krijgen dan mensen het nu hebben. Het antwoord van de ouderen is: "dat is niets ergs, want wij hadden het vroeger ook minder". Dat is geen drogreden, maar een geldig argument. Een geldig argument een 'drogreden" noemen is, op zich minstens een drogreden, maar eigenlijk gewoon een pertinente leugen (nummer 6).
  Deze drogreden is een variant op de klassieker 'Wij hebben het land na de oorlog opgebouwd', waarbij de onuitgesproken boodschap was: 'Wij hebben het meer verdiend dan jullie'.

Dat is weer een stroman. het argumenten is niet "Wij hebben het meer verdiend dan jullie", maar "Wij willen gewoon wat we hebben gespaard, en jullie moeten zelf maar sparen". Hier is geen sprake van "verdienen' of verdelen van een gezamenlijke taart. Ouderen hebben gespaard, jongeren nog niet. Drogreden nummer.
    En tenslotte nog eentje uit die put:
  Drogreden 8
De jongeren hebben de pik op ons en willen ons allemaal dood hebben.


Denken jullie nu werkelijk ...

Nee, dat denken ouderen niet maar dat is wat jij denkt wat ouderen denken, omdat je je schuldig voelt over de manier waarop je over ouderen praat en hoe je hen het gespaarde geld wilt inpikken (het voorgaande zijnde het soort argumenten dat Hofs hier hanteert).
    Aan het einde geeft Hofs nog eens aan waaraan de inspiratie voor haar epistel is ontsproten:
  P.S. Boze mailtjes naar aanleiding van dit artikel kunt u sturen aan brieven@volkskrant.nl

Iets wat de Amerikanen een "Fuck you!" zouden noemen.
   Waar zou dat "Fuck you!" nu juist op dit moment vandaan komen, want de zaak speelt al geruime tijd. Dit zegt Hofs er zelf over:
  Ik zal de drogredenen uit het boze 60-plusser-vocabulaire een voor een behandelen. Ik put daarbij uit e-mailtjes aan de Volkskrant, uit ingezonden stukken en reacties op internet.

Het belangrijkst is hier wat er niet staat. Er staat namelijk niet dat ze de argumenten van de 60-plussers haalt uit de Volkskrant. Of uit een andere krant. Of van de televisie. Nee, die argumenten van boze 60-plussers haalt Hofs uit e-mailtjes, die de Volkskrant maar heel zelden publiceert, ingezonden stukken, die net zo zeldzaam zijn, en reacties op het internet. En dat laatste kan vest welk eens waar zijn, want daar zie je inderdaad veel meer gespreide meningen dan via de kanalen die de redactie passeren.
    Maar ook dat zijn stromen die al lange tijd dezelfde zijn. Nee, veel waarschijnlijker is een directe aanleiding die hierboven staat, en niet te lang terug. Hier is de kop nogmaals:
 

Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, door Martijn van Rooijen, voorzitter Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden

Overheid, geef ons ons pensioen terug

De door het kabinet voorgestelde wijzigingen van de Pensioenwet zijn niet nodig en zelfs schadelijk.


...    Inmiddels is het pensioendossier in de handen van de overheid volledig uit de bocht gevlogen. ...


Red.:   En ook een herhaling van de reden waarom dit artikel zo'n schok was:


De Volkskrant, 16-09-2013, ingezonden brief van Sjef Verpalen, Utrecht

Pensioen

Eindelijk weer eens een artikel (O&D, 13 september), geschreven door Martin van Rooijen, waar de mensen die nu hun pensioen ontvangen blij van kunnen worden. ...


Red.:  Terwijl dit is wat Yvonne Hofs wil:
 

Uit: De Volkskrant, 14-09-2013, door Yvonne Hofs

Kabinet overweegt bezuinigingen op steeds rijkere 65-plussers


Het kabinet kan 4- tot 5 miljard euro bezuinigen door de inkomens en vermogens van gepensioneerden zwaarder te belasten. Dat staat in een rapport van het ministerie van Financiën dat vrijdag uitlekte via RTL Nieuws. Het rapport bevat elf bezuinigingsvoorstellen, inclusief de verwachte opbrengst voor de schatkist. ...


Red.:   En die dekselse Martin van Rooijen geeft goede argumenten om dat te voorkomen. Kokend, werd ze ervan ... De reden dat er zo veel drogredenen en pertinente leugens uit haar geest rolden toen ze de vrijheid kreeg om een stuk te schrijven. Sowieso natuurlijk al een uiterst onwenselijke zaak dat journalisten, die geacht worden te berichten, gaan opiniëren. Maar dat is een vorm van professionele ethiek die er al slecht voor staat in de hele media, en waarin de Volkskrant nog onder gemiddeld scoort.
    Wie de reacties bij de Volkskrant leest, is er inmiddels mee vertrouwd dat het lezerspubliek grotendeel uit dezelfde populatie komt als de journalisten aldaar: die populatie die D66 stemt. En wat stukken PvdA en GroenLinks. Maar toch voornamelijk het neoliberale internationalisme van D66. Dus was het volgende weinig verrassend:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2013:

Geachte redactie, beste Yvonne Hofs

Het stuk 'Hoezo oud en zielig?' van Yvonne Hofs in Vonk van afgelopen zaterdag, waarin zij stelt dat boze 60-plussers boos zijn uit onwetendheid over hun pensioen, heeft tot honderden reacties geleid. Een bloemlezing.

Compliment
Eindelijk een stuk waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe het zit. Complimenten!
Han van Seumeren, Leiderdorp

Gedegen
Met grote interesse heb ik uw gedegen artikel over pensioenen en onwetenheid gelezen. Ik moet u zeggen dat ik door uw uitvoerige analyse en conclusies, mijn mening over mijn aanstaand pensioen (22 oktober word ik 65) ga herzien. Groot compliment voor uw werk!
Henk den Boon, Middelburg

Ontspannend
Ik heb uw stuk met interesse gelezen.
    En geloof het of niet, ik vond het ontspannend. Eindelijk eens een helder stuk waarin de pensioenpopulisten met begrijpelijke feiten op hun stellingen tegemoet worden getreden. Duidelijk hoe de hazen liepen en lopen. Tenminste... voor wie er voor open staat. Ik vrees dat er best een grote groep gepensioneerden overblijft die zich door hun angst laat leiden.
Bas Kleijnen (38), Kerkrade


Red.:   De eerste drie, en een zeer ruime meerderheid was hetzelfde. Ook volgens deze getuige:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2013, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen

Pensioenverhaal ontstond uit frustratie

Dat een Volkskrant-artikel opzien baart, gebeurt wel vaker. ...
    Toch is het een economieverslaggeefster afgelopen zaterdag gelukt om het pensioendebat echt tot leven te wekken. Haar 'open brief', die begon met 'Beste boze 60-plussers', lokte 1.300 ingezonden brieven uit, meer dan ooit tevoren. ....
    De ingezondenbrievenredactie kreeg overwegend positieve reacties. ...


Red.:   Dat laat drie mogelijkheden: het Volkskrant-publiek is plotseling volslagen van mening veranderd, de brievenredactie liegt, of Hofs liegt.
   Die plotselinge meningsverandering is minder waarschijnlijk - als je de resultaten van een peiling op de website volgt, staat de uitslag na circa honderd inzendingen op enkel procenten na wel vast. Zo constant is de menig van de menigte. Wat wel goed mogelijk si, si dat de brievenredactie leigt:

  De boze lezers richtten zich vooral tot mij. Een dertigtal abonnees was ontstemd over de 'denigrerende' en 'populistische' toon van het stuk en veel klagers vinden dat de Volkskrant niet aan 'dit soort actiejournalistiek' moet doen.

En die dertig ligt al dicht genoeg bij de honderd, dus. ook de reacties op de wensite laten  in meerderheid kritische reacties in diverse toonaarden zien. En de censuur op de inhoud van de Volkskrant is gekiend. Maar niet uit te sluiten is dat Hofs liegt of óók liegt. Want haar artikel is gelardeerd met ingezonden brieven gevuld met larmoyante verhalen - en voer je een paar kernwoorden uit die verhalen in in de zoekfunctie van het archief van de Volkskrant, krijgt je nul op het rekest. Dus of Yvonne Hofs heeft een hobby in het bewaren en verzamelen van ingezonden brieven die kennelijk persoonlijk aan haar gericht worden, of ze liegt doodgewoon.
    Overigens hebben de rangen binnen de Volkskrant zich richting buitenwacht volledig gesloten. De ombudsvrouw gebruikt de term "frustratie", wat eigenlijke een neutrale term is. Overige terminologie is:
  De verslaggeefster heeft haar verhaal in een onorthodox jasje gestoken, ...
    De verslaggeefster heeft het allemaal welbewust gedaan. ... heb ik gekozen voor een andere aanpak.'
    Het werd een open brief, waar-in de boze 60-plussers heel direct worden toegesproken met 'jullie'. ...
    Het siert de verslaggeefster dat ze een manier heeft gevonden om de abonnees aan het lezen en het denken te krijgen.

En een andere collega:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2013, column door Bert Wagendorp

Boze 60-plussers

Tussentitel: Henk Krol zelf is natuurlijk ook geen god van 24 meer

In een lange en mooie brief in het katern Vonk richtte onze Yvonne Hofs zich afgelopen zaterdag tot de boze 60-plussers.


Red.:   Het alsof je aanbevolen wordt door Beëlzebub op je goedertierenheid. ... uitleg of detail
    Men was door de ophef natuurlijk wel gedwongen om nu ook wat meer tegengeluid te laten doorkomen. Er was een stuk van Henk krol, waarin niets inhoudelijk interessants stond. En eentje van Martin Rooijen:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2013, door Martin van Rooijen, namens Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Werkende van nu krijgt later een goed pensioen

Ouderen zijn het slachtoffer van een absurd lage rekenrente. Een reële rente is voor iedereen beter.


Tussentitel: De levensverwachting is sinds 1960 toegenomen met niet meer dan 4 jaar

Yvonne Hofs heeft een polariserend artikel geschreven (Vonk, 21 september). ...


Red.:   Al een stuk dichter bij de waarheid dan "mooi' of "uit frustratie' - tenzij je met frustratie bedoelt de soort die Bokito voelt als hij tegen zijn zin weer min zijn kooi wordt opgesloten.

  De oorsprong van de bezorgdheid van ouderen zit hem in het samenlopen van twee zaken: de noodzaak om de overheidsfinanciën weer in evenwicht te brengen en de veronderstelling dat ons unieke pensioenstelsel, niet houdbaar is.
    De sanering van de overheidsfinanciën verloopt meer dan ons lief is via verhoging van de belastingen. .... Het is een bewuste keuze van het kabinet daarbij de werkenden te ontzien. Daarom worden mensen zonder werk, arbeidsongeschikten, werklozen, bijstandsgerechtigden en ja, ook gepensioneerden, harder getroffen.
    De langdurige discussie over de vermeende onhoudbaarheid van het pensioenstelsel en, als gevolg van de lage dekkingsgraden van pensioenfondsen, het niet indexeren van de pensioenen en zelfs het verlagen ervan wordt ervaren als een extra aanslag op de koopkracht. Het is een verlies dat boven op de lastenverzwaringen komt. Het wordt ook niet begrepen, omdat het pensioenvermogen alsmaar groter wordt.
    Deze twee gebeurtenissen zorgen voor grote onrust en angst over de toekomst. Voor mensen met een heel goed pensioen, zoals in het voorbeeld gebruikt door Yvonne Hofs, mag die angst overdreven worden genoemd en misschien zelfs onterecht. Maar we vergeten dat de gepensioneerden van nu een gemiddeld aanvullend pensioen hebben dat lager ligt dan 800 euro per maand bruto. Samen met de AOW is het een redelijk pensioen, maar het laat niet veel ruimte voor bezuinigingen. Politici maken ons duidelijk dat de problemen van het Rijk nog lang niet zijn opgelost. Tegelijkertijd worden gepensioneerden geconfronteerd met dreigende aantasting van het stelsel waarop hun pensioen is gebaseerd.
    Daar komen die angst en die woede vandaan. En het zou Yvonne Hofs gesierd hebben daar aandacht aan te besteden. Nu is een spanning gecreëerd tussen generaties, die misschien aardig is voor de publiciteit, maar geen bijdrage levert aan het gevoel van veiligheid waarnaar ouderen zo verlangen.

je zal maar zo neergezet worden. Eigelijk doodgewoon als een egoïstische en materialistische kreng. een waardig lid van het team van voormalig chef-economie Frank Kalshoven, de uitvinder van de bv-Ik uitleg of detail . En dat dan met een goedbetaald baantje dat geen enkele economische waarde oplevert. Dat volkomen parasitair is.
    En naast de emoties komt ook de inhoud aan de beurt:
  Jammer genoeg wemelt het ook van de onwaarheden in het artikel. Dat is misschien van secundair belang, maar het vraagt om een weerwoord. Want Yvonne Hofs baseert zich zogezegd op de feiten.
    Neem de rekenrente. Er zijn buiten Nederland zes landen in Europa die een vergelijkbaar pensioenstelsel hebben. Landen als België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen kennen ook een rekenrente. Hoewel de verplichtingen in deze stelsels onvoorwaardelijk zijn (en in Nederland voorwaardelijk) wordt toch een hogere rekenrente gekozen, meestal gebaseerd op verwachte rendementen. Alleen Nederland, met relatief het hoogste pensioenvermogen en niet gegarandeerde uitkeringen, hanteert een discontovoet die gebaseerd is op onmiddellijke liquidatie: alle verplichtingen moeten te allen tijde overgedragen kunnen worden aan een verzekeraar. Dat is absurd. Een stabielere rekenrente, die een relatie heeft met het rendement, is logischer en ook beter voor de nationale economie. Het gaat per slot van rekening om een virtuele berekening. De vraag moet zijn: heeft het pensioenfonds voldoende geld om alle toekomstige aanspraken uit te keren? Dat is een vraag naar de kasstroom, niet, zoals nu wordt berekend naar de balans.

Eigelijk de kern van de zaak, die rekenrente. Maar Van Rooijen heeft dienaangaande nog een punt dat deze redactie niet kende:.
  Wat veel erger is: hield men zich maar aan de voorzichtige lage rente die nu is vastgesteld. Voor het berekenen van de dekkingsgraad gebruikt men deze lage rente, maar voor berekening van de premie en bij overdracht wordt een hogere rente gebruikt. Nu de premie op een hogere rente wordt uitgerekend dan de verplichtingen, worden jaarlijks honderden miljoenen overgeboekt van de reserves van pensioenfondsen naar de nieuwe verplichtingen, om het populair te zeggen van oud naar jong.

En dat wordt gedaan door die instelling die Hofs zo goedkeurend oproept. Oftewel: de top is één grote corrupte boevenbende.
    Over een ander punt van Hofs, dat verhaal over de invloed van de rente:
  Het is waar dat het vermogen op zichzelf deels wordt bepaald door de hoogte van de rente. Als de rente gaat stijgen, daalt het vermogen, dus we moeten ons niet te veel blindstaren op die 1.000 miljard euro. Stijgt de rente, dan daalt de waarde van de obligaties. Overigens maken obligaties maar ongeveer 40 procent uit van het totale vermogen, waarvan Nederlandse laagrentende staatsobligaties een klein deel vormen. Een verhoging van de rente heeft dus een beperkt effect op de hoogte van het vermogen. Renteveranderingen wegen veel zwaarder bij de berekening van de verplichtingen. Dat komt doordat bij verplichtingen de contante waarde wordt berekend. Daarbij wordt rente op rente berekend. Daardoor werkt een rentevariatie vijftienvoudig door in de dekkingsgraad. We hebben immers te maken met verplichtingen die 60 jaar kunnen doorlopen. De contante waarde van de verplichtingen daalt ongeveer met 15 procent, waardoor de dekkingsgraad met 15 procentpunten stijgt. Alleen al ten gevolge van de rentestijging met één procentpunt.

Een wat uitgebreidere versie van het verhaal van de redactie: niet beide beweringen omtrent de rente kunnen waar zijn.
  Het punt van de levensverwachting is veel minder dramatisch dan Yvonne Hofs veronderstelt. De levensverwachting is sinds 1960 toegenomen met 4 jaar, het meest nog voor de mensen die nu nog niet met pensioen gaan, in populaire taal: voor de jongeren. Dat is opgelost door in één keer in 2010 de verplichtingen dienovereenkomstig te verhogen. Dat kostte 7 procentpunt dekkingsgraad, voor iedereen, jong en oud.

En tenslotte nog een oproep tot fatsoen:
  Laten we de discussie voeren op grond van de feiten en met respect voor elkaar. De gepensioneerden zijn ook ouders en grootouders en zij willen het beste voor hun kinderen.

Het is aan de D66-kosmopolische neoliberalen van de Volkskrant, en de rest van de media, niet besteed. Feiten zijn in hun nadeel, en respect hebben de ze alleen voor macht en geld.
    Er was nu dus ook de luxe van een tweede kritische (is: niet-neolibrale) artikel in enkele dagen, naast de voortdurende stroom aan Volkskrant-propaganda type Hofs. Deze is in het kader van de rubriek #HetDuel, maar hier reproduceren we de webversie die in de vorm is van twee losse artikelen ( de tekst is hetzelfde):


Uit: Volkskrant.nl, 26-09-2013, door Hans Funken, 73 jaar en voormalig adviseur vastgoedbeleggingen voor pensioenfondsen.

'De klagende 60-plusser heeft gelijk, hij gebruikt alleen niet altijd de juiste argumenten'

Met haar polemische stuk over de boze 60-plussers heeft Yvonne Hofs (44) de sluizen opengezet voor een brede maatschappelijke discussie over ons pensioenstelsel. Hans Funken (73) kruist met haar de degens.


Geachte mevrouw Hofs,    .

... betoogt u in uw prikkelende stuk .....


Red.:   Vreemd dat iedereen die niet bij de Volkskrant werkt termen als "provocerend", "polemisch" en "prikkelend" gebruikt. Iedere goede verstaander weet wat dat betekent: in werkelijkheid is het rabiaat en onderbuikerig emotioneel.

  Dat de pensioenfondsen rijk zijn lijdt geen twijfel. Hun 'tekorten' zijn kunstmatig gecreëerd, door de gehanteerde, te lage rekenrente. De beweerde tekorten worden dus te hoog voorgesteld. En dat maakt de verlagingen van pensioenuitkeringen kwestieus.
    Onder verwijzing naar een studie van De Nederlandsche Bank betoogt u in uw prikkelende stuk dat 84 procent van de sinds 2007 door de pensioenfondsen behaalde rendementen te danken is aan de rentedaling. Daardoor zouden fondsen op obligaties extreme (papieren) winsten hebben behaald - die volgens u bij een rentestijging als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.
    Dit klinkt ongelooflijk. Er zijn maar weinig fondsen die meer dan de helft van hun beleggingsportefeuille in vastrentende waarden hebben ondergebracht. En die minderheidsposten zouden dan voor bijna de totale opbrengst hebben gezorgd? De pensioenfondsen PMT en PME (Metaal & Techniek en Metalektro, met respectievelijk 58,2 en 64,4 procent in vastrentende waarden) zouden in die gedachtegang niet eerder vertoonde rendementen moeten hebben behaald. Neemt u mij niet kwalijk, maar dit zijn nu juist de fondsen die al jaren de belabberdste rendementscijfers vertonen.
    Bovendien, de door u bestempelde 'nepwinsten' van de fondsen zijn realiseerbare winsten. Ze zijn direct te verzilveren. Er bestaat geen enkele dwang om te herbeleggen in hetzelfde soort waardepapier.
Mijn belangrijkste conclusie: er zijn onvoldoende zwaarwegende argumenten om op de pensioenuitkeringen te korten. De klagende 60-plusser heeft gelijk, zij het dat hij niet altijd de juiste argumenten gebruikt.

En ook hier een oproep tot fatsoen:
  Tot slot: u zet in uw stuk Henk Krol neer als zo'n beetje de grootste sukkel aller tijden. Dat is mogelijk terecht, maar het ontgaat mij waarom u de andere kneuzen in politiek Den Haag ontziet.

Maar met de opinies van die andere kneuzen is Hofs qua geld beter uit ...
    Het antwoord van Hofs:


Uit: Volkskrant.nl, 27-09-2013, door Yvonne Hofs, economieredacteur van de Volkskrant en de auteur van het veelbesproken artikel 'Hoezo oud en zielig?'

'De huidige lage rekenrente is niet even met een natte vinger vastgesteld'


Red.:  
Meteen in de kop maar de pertinente leugen: de rekenrente wordt niet vastgesteld, maar is doodgewoon de dagrente. De dekkingsgraad van pensioen varieert daardoor per maand, zoals de eerdere berichten al hebben laten zien.

  U schrijft dat de tekorten van de pensioenfondsen louter het gevolg zijn van de kunstmatig lage rekenrente. Dat argument heb ik - meen ik - al weerlegd.

Je meent fout. Je hebt de eindeloze stroom berichten over lage dekkingsgraden door lagere rentes niet eens genoemd, omdat dat niet uitkwam. Of ook wel: dit is het niet ingaan op argumenten (inmiddels was de column van Marcel van Dam met de weerlegging al bekend, zie verderop).
  Het pleidooi voor een hogere rekenrente komt uitsluitend van partijen die de belangen van gepensioneerden vertegenwoordigen en van de pensioenfondsen zelf - die hun deelnemers niet graag vertellen dat ze de pensioenen moeten 'afstempelen'.

Alweer een drogreden: degene die iets stelt, zegt niets over de waarheid van het beweerde - wel over de waarschijnlijkheid van de waarheid ervan. Als je dit argument hanteert, kan het stuk van Hofs, komende van de rabiaat neoliberale Volkskrant-economieredactie, onmiddellijk op die grond kunnen afschrijven als neoliberale prietpraat.
  De meeste onafhankelijke economen en actuarissen, de toezichthouder op de pensioenfondsen De Nederlandsche Bank (DNB), het Centraal Planbureau en het ministerie van Sociale Zaken zijn voorstander van de huidige lage rekenrente. Die is dus niet even met een natte vinger vastgesteld.

Op deze website is al uitvoerig bewezen dat de genoemde instellingen niet onafhankelijk zijn. Hofs is een onbenul op haar vakgebied dat ze daarvan niet op de hoogte is. of gewoon kwaadaardig. Zowel DNB uitleg of detail als CPB uitleg of detail hebben wel een reputatie, maar die van voordurende missers (kredietcrisis,Van Lanschot, DSB, Icesave) en foutieve vooropstellingen. Het ministerie van Economisch Zaken is totaal onbenullig uitleg of detail . Het aanhalen van CPB, DNB en MinEZ als enige onderbouwing van je mening is hetzelfde als het aanhalen van de VVD, CDA en D66 over de waarde van belastingbetalen. Of een gezonde overheid (overigens: bij CPB, DNB en MinEZ zal je vrijwel uitsluitend VVD'ers, D66'ers en CDA'ers of mensen met soortgelijke meningen treffen).
    En in vervolg daarop: dat Hofs zich uitsluitend tot Henk Krol richt, heeft een heldere oorzaak: er eigenlijk alleen henk krol die de standlunet van de ouderen en gepensioneerden vertegenwoordigt. daartegenover staat een hele sleep jongeren die door de media voortdurende naar vorren wordt gehaald om hun "grieven' te uiten - namen als Siewert van Lienden, Mei Li Vos, Martin Piekaart, Jesse Klaver springen onmiddellijk in gedachten. En dan is er dus dat hele contingent politici dat de pensioenpotten graag onmiddleijk wil inpikken: Rutte en Buma die het onder de rijke willen verdelen, Pechtold en GroenLinks, die het allemaal aan Europa wil geven, en de PvdA, die het aan moslims en Afrika wil besteden. Met enige regelmaat gesteund door hoge ambtenaren en de genoemde instituten.
    Er waren ook andere opinies die niet gestopt konden worden. Marcel van Dam durven ze niet te ontslaan als columnist, omdat deze laatste overblijver uit de linkse beweging is. Hij wijdt een halve column aan Hofs:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2013, column door Marcel van Dam, socioloog

Feiten en opvattingen

...    In Vonk van 21 september zet Yvonne Hofs 'nu eens alle feiten over de pensioenen op een rij' zodat de onwetende gepensioneerden die 'waarheid niet langer ontkennen'. Haar waarheid komt er op neer dat de gepensioneerden steeds rijker worden en desondanks wordt een flink deel van hun pensioen betaald door mensen die werken, vanwege het pensioengat dat ontstond als gevolg van de hogere levensverwachting. Ook de oplopende kosten van de AOW als gevolg van de vergrijzing moeten door werkenden worden opgebracht.
    Mijn waarheid is dat de huidige gepensioneerden steeds armer worden, omdat ze door de overheid extra worden gekort, omdat hun pensioenen niet worden geïndexeerd en omdat hun pensioenen worden verlaagd. Dat nieuwe gepensioneerden vaker een aanvullend pensioen hebben dat gemiddeld hoger is dan vroeger doet daar niets aan af. Dat nieuwe gepensioneerden ook vaker een eigen huis hebben dan vroeger het geval was, maakt huidige gepensioneerden ook niet rijker. Dat het vermogen van gepensioneerden met een eigen huis hoger is dan van werkenden zonder eigen huis of met een hoge nog niet afgeloste hypotheek is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven, ook als Yvonne Hofs met pensioen is. ...


Red.:   Precies dezelfde weerleggingen als van deze redactie.
  Dat het vermogen van gepensioneerden met een eigen huis hoger is dan van werkenden zonder eigen huis of met een hoge nog niet afgeloste hypotheek ...
    De gepensioneerde die erin woont, heeft niets aan dat hogere vermogen, ook niet als zijn huis meer waard is geworden. Hij moet dan wel meer belasting betalen. Dat vermogen komt pas vrij als hij sterft en wordt dan overgedragen aan zijn kinderen. Weinig huidige ouderen hebben die mazzel gehad.

Het signaleren waarvan nog eens laat zien dat in de eenzijdigheid van Hofs een ruime mate van kwaadaardigheid schuilt.
  Het pensioengat, dat is ontstaan als gevolg van de hogere levensverwachting, is in 2010 verwerkt in de dekkingsgraad. Die is niet voldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, omdat de overheid pensioenfondsen verplichtte de actuele lage rente als rekenrente te gebruiken. Het werkelijke rendement van pensioenfondsen is veel hoger. Het ABP had over de laatste 20,5 jaar een gemiddeld rendement van 7,1 procent.

Juist ja. Weerleg die cijfers maar eens.
   Gevolgd door nog een voltreffer:
  En, Yvonne, als de rente stijgt daalt weliswaar de waarde van de vastrentende obligaties (aandelenkoersen stijgen dan meestal), maar daardoor stijgen ook de rekenrente en de dekkingsgraad.

Wat deze redactie ook opmerkte. Maar Yvonne had al langer, vermoedelijk al jaren, een rood waas, of beter: een blauw waas, voor de ogen. De invloed van de geest van Frank Kalshoven uitleg of detail .
    En tenslotte:
  Yvonne Hofs schrijft: 'De 25-jarigen van nu zijn op het hoogtepunt van de welvaart geboren. Hun perspectief is nu: levenslang inleveren'. Dat is erger dan onwetendheid, het is onzin. Dat zou betekenen dat er in Nederland een eind is gekomen aan de technologische ontwikkeling en aan de productiviteitsstijging. Ik ken niemand die dat gelooft. Het CPB rekent voor de toekomst met een jaarlijkse koopkrachtstijging van 1,7 procent.

Het is duidelijk wat een goede opvoeder (Marcel van Dam is ruim dertig jaar ouder dan Yvonne Hofs) zou doen: naakt de wildernis in, en de zichzelf aangeleerde theorie van het "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke" in de praktijk laten brengen.
    De allesverstikkende politieke-correctheid, tezamen met de neoliberalisering van bijna de hele topderde van de maatschappij, heeft ook de onafhankelijke journalistiek bijna geheel doen ondergaan. Een zeldzame uitzondering vormen twee jongeren die begonnen zijn met onderzoek naar de financiële wereld, onder de noemer "Follow the money". Van hun website een reactie op Hofs:


Uit: ftm.nl, 26-09-2013, door Jesse Frederik uitleg of detail

De Pensioenmythes van de Volkskrant

De Volkskrant publiceerde een woedende open brief van Yvonne Hofs gericht aan vijfenzestig plussers. Follow the Money gaat op zoek naar de nuance.


Nederland is een calvinistisch landje. Geen land heeft zulke grote pensioenpotten aangelegd. Tegelijkertijd voelen we ons te arm om de koopkracht van ouderen op peil te houden. Volkomen terecht volgens Yvonne Hofs. Ze schreef in de Volkskrant een boze open brief aan 65 plussers die weigeren pensioenkortingen te accepteren. Ouderen die de problemen bij pensioenfondsen bagatelliseren betichtte ze van ‘schaamteloos egoïsme en onwetendheid’. Het werd één van de best gelezen Volkskrant artikelen ooit. Toch staan er een paar vreemde redeneringen in het stuk, waarmee Hofs haar eigen argument ondergraaft.

Dezelfde medaille
In de pensioendiscussie hangt veel samen met de rekenrente, of er tekorten zijn of overschotten, of er gekort moet worden of juist niet. Aan de hand van de rekenrente berekenen pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige pensioenverplichtingen. Een hogere rekenrente zorgt ervoor dat deze verplichtingen kleiner worden, een lagere rekenrente zorgt ervoor dat deze verplichtingen groter worden.
    Door de lage rekenrente staat de dekkingsgraad, de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen, van veel pensioenfondsen onder druk. Gevolg: kortingen, achterblijvende indexatie en premieverhogingen. Volgens sommige ouderen zijn de huidige tekorten echter vooral ‘kunstmatig’, het gevolg van een een veel te lage rekenrente. In de afgelopen jaren zijn immers rendementen van meer dan zeven procent per jaar gemaakt.
    Hofs oordeelt keihard over dit seniorenbeklag. ‘De tekorten zijn niet nep,’ schrijft Hofs. ‘Een groot deel van de hoge beleggingsrendementen is juist nep.’Als de rente namelijk stijgt, beredeneert Hofs, dan verdampt het pensioenrendement. Dat werkt zo: als een pensioenfonds een obligatie heeft met een rente van zes procent, en de actuele rentestand daalt naar 2 procent, dan kan men de obligatie met een coupon van zes procent voor een hogere prijs verkopen. Omdat alle pensioenfondsen een hoop in obligaties belegden hebben ze veel van dit soort winst gemaakt. Zo gauw de rente echter weer stijgt dan daalt de waarde weer.
    ‘Neprendement’ dus, wat dat ook moge zijn. Inderdaad in onderzoek van DNB schrijft de toezichthouder ongeveer de helft van de hogere pensioenrendementen toe aan de lagere rente. In hetzelfde onderzoek constateert DNB echter ook dat het ‘rente-effect’ op de verplichtingen groter is dan de hogere obligatierendementen. ‘Een daling van de marktrente met 1 procentpunt leidt tot een daling van de gemiddelde dekkingsgraad met 7,8 procentpunt, ‘ schrijft de toezichthouder. ‘Een even grote stijging van de rente leidt tot een stijging van de dekkingsgraad met 8,7 procentpunt.’ Sinds begin 2008 daalde de rente van ongeveer 4,9 procent naar 2,38 procent eind 2012. Dat betekent een lagere dekkingsgraad van ruwweg 20 procent.
    Het is nogal kwalijk dat Hofs deze constatering van DNB niet meeneemt in haar stuk, want het ondergraaft haar hele punt. Het staat volgens Hofs namelijk vast dat ‘de rente alleen maar omhoog kan’. Als de winst door een lagere rente ‘neprendement’ is, omdat de rente alleen maar omhoog kan, dan is de lage dekkingsgraad ook een ‘neptekort’, omdat de rente alleen maar omhoog kan. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.


Red.:   Een wat uitvoerige variant van wat er al eerder door de redactie is gemeld. Het oordeel over de actie van Hofs dienaangaande als 'nogal kwalijk' is voor de beleefde terminologie die in dit soort stukken gehanteerd wordt zo'n beetje de ergste vorm van diskwalificatie. Vertaald is hier dus kennelijk sprake van verregaande kwaadaardigheid. Of volkomen onnozelheid. Of een even erge combinatie van beide.
    Frederik geeft een aantal rekenrentes om mee te vergelijken:
  VS
GB
Canada
Zwitserland 
Australië
Nederland
6,5
4,8
4,78
3,5
3,38
2,38

Daarbij spreken de cijfers voor zich. Net als de conclusie:
  Misschien zijn andere landen weinig prudent en is Nederland juist een lichtend voorbeeld. Dat kan. Hofs zet echter afvalligen, mensen die een rekenrente zoals in het buitenland willen, weg als opportunistische idioten. ‘Boekhouders op zijn Henk Krols’ die ‘schijnbare beleggingswinst aanwenden om nu zo veel mogelijk pensioen uit te keren.’ Zijn ze in de rest van de wereld dan allemaal ‘Henk Krolboekhouders’? Pensioenplunderaars die de spaarpotten leegroven? Het kan, maar laten we die discussie niet gelijk doodslaan. Uiteindelijk komt er een hoop natte vingerwerk bij het bepalen van de rekenrente kijken. Enige nuance is op zijn plaats.

Het grappige is dat de woorden die Hofs aan Krol richt, hiermee op haarzelf terugslaan.
  Het pensioendebat moet inderdaad ‘eerlijk’ gevoerd worden zoals Yvonne Hofs toelicht. Maar eerlijk is niet inconsistente redeneringen ophouden over de rente of over onzekerheden heen stappen. Het pensioendebat is hier niet bij gebaat.

Gunst, wat komt die Hofs hieruit naar voren als een bijzonder naar mens. En bij associatie allen in haar professionele omgeving, die haar hadden kunnen en moeten behoeden voor deze voor haar ook schadelijk openbaarmaking als totaal incapabel , emotioneel instabiel, en kwaadaardig geneigd. Hetgeen ook nog eens "live" gedemonstreerd wordt in een televisieoptreden uitleg of detail . Waarin ze ook, per ongeluk ongetwijfeld, nog eens duidelijk aangeeft waar bij haar de voornaamste schoen wringt: het gaat om die ouderen die stemmen op PVV, SP, en 50Plus. Het is pure klassevijandschap.
    Het bevestigt dus tevens iets dat deze redactie allang als een werkhypothese geformuleerd heeft: bij de Volkskrant-economieredactie hangen bijzonder domme en nare mensen rond, die parasiteren op de onderste tweederde van de bevolking zien als een fatsoenlijke manier van leven - zie ook de verzamelingen over de vakbonden uitleg of detail en de woningmarkt uitleg of detail . Wat voor de rest van de redactie ook te denken geeft.
    Nog wat nagekomen zaken. Als eerste een goed idee van een lezer:


De Volkskrant, 28-09-2013, ingezonden brief van Jan van Capel, Amsterdam

Idee

De discussies over de pensioenen dreigen steeds meer te ontaarden in een strijd tussen jong en oud. Ouderen vrezen dat hun opgespaarde pensioenrechten worden aangetast en jongeren denken dat als zij aan de beurt zijn de pensioenpotten leeg zijn. Daarom het volgende idee. Laat alle bestaande pensioenfondsen hun deuren sluiten voor nieuwe deelnemers. Elke werknemer of werkneemster is momenteel volgens de cao verplicht mee te doen aan een pensioenfonds waarbij het betreffende bedrijf is aangesloten. Laat deze verplichting vervallen, zeg per 1 januari 2016. Iedereen heeft dan de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.
    Jongeren hebben dan vanaf die datum alle vrijheid om zelf te gaan zorgen voor hun pensioen. Mensen die minder dan vijf jaar bij een pensioenfonds zijn aangesloten, moeten zich desgewenst kunnen laten uitkopen. Die hebben dan direct een aardige start voor een eigen pensioenpotje.
    De pensioengelden die de fondsen nu beheren, zullen dan volledig ter beschikking blijven van de mensen die al met pensioen zijn en van de werkenden die samen met hun werkgever doorgaan met sparen voor hun uiteindelijke uitkering. Het is tenslotte helemaal hun eigen geld.
    De nieuwe generatie mag laten zien dat ook zij goed voor de oude dag kan zorgen. Eventueel samen met vakbonden (ze moeten dan wel even lid worden) en werkgevers kunnen ze met eigen geld een pensioenvoorziening naar eigen smaak inrichten. Iedereen tevreden en geen enkele reden meer voor klachten over en weer.


Red.:   Wat een fantastisch idee. De redactie had ook al vele malen geroepen: "Ze zorgen maar voor hun eigen pensioen", maar dit is netjes uitgewerkt. Een echte "Call your bluff" (een Amerikaanse uitdrukking past hier als antwoord op een Amerikaanse houding). let vooral ook op dat fijne detail 'ze moeten dan wel even lid worden' in 'Eventueel samen met vakbonden (ze moeten dan wel even lid worden)'. Daarvoor zijn tot nu toe namelijk te beroerd gebleken. Geen gevoel voor solidariteit, vermoedelijk ...
    En Yvonne  Hofs mocht ook nog eens demonstreren dat het neoliberalisme in haar geest een kwestie van ideologie is - dat wil zeggen: laten zien dat de tegenargumenten wel de oren en ogen, maar niet het denkende deel van de hersenen bereiken:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2013, door Yvonne Hofs

Geef gedroomde winst niet nu al uit


Red:
nsioe   En alleen is za "af". Want de riposte is:

  Pik gedroomde verlies niet nu al in

Oftewel: het is weer een glashelder voorbeeld van eenzijdigheid. Na er al zo veel keer op gewezen te zijn.
    Maar we gaan toch maar verder, om de dipte van de storing te verkennen:
  Pensioenverlaging is contractbreuk.
Er waren nogal wat lezers die erop wezen dat de pensioenfondsen hun een gegarandeerd en waardevast pensioen hebben toegezegd.

Lezers hebben zo veel geroepen en het meeste komt hier niet langs. dat dit punt langs komt is een keuze. een foute keuze, wnat het maakte geen deel uit van het stuk dat de discussie startte. de introdictie hiervan heft verdacht veel weg van "Maar mijn band was lek", nadat vastgesteld is dat de burg niet open was. ook hier is Hofs dus al weer onmiddellijk af. Dat het punt er staat heeft een duidelijk reden: het is makkelijk te weerlegen: "Die garanties staan net op papier". dat gaat Hofs dan allemaal uitvoerig opschrijven. Een vorm van stroman. Oftewel: we hebben al weer drie gore trucs te pakken.
    Punt twee:
  Meer sparen, verwende kinderen!

En alweer meteen "af': ook dit punt hoort niet tot de oorspronkelijke discussie. Maar het beidt de gelegenheid tot nog wat meer gal:
  Overigens valt er op de veelvuldig aangehaalde spaarzaamheid van de ouderen wel wat af te dingen.

Zo voor de hand liggend: "Op de spaarzaamheid van de jongeren valt nog heel veel meer af te dingen".
    En dara komt eindelijk het eerste eerleijke punt:
  Ik zei toch: de rekenrente is te laag!

en toch were meteen "af'. bewijs maar dat het juist is wat je zei. het gaat dus weer niet lukken
  Voorzitter Martin van Rooijen van de Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden en Jesse Frederik van het journalistieke blog Follow the Money beweren dat de 'rekenrente' waarmee de pensioenfondsen berekenen hoe hoog hun buffers moeten zijn, wel degelijk te laag is (in tegenstelling tot wat ik in het Vonk-artikel betoog). Frederik schrijft op FTM dat de huidige pensioentekorten geen probleem zijn, omdat die vanzelf verdwijnen als de rente stijgt. De rente is nu immers zo laag, dat die alleen maar omhoog kan.

Hier blijkt dat er geen sprake is van ene lichamelijke handicap: de ogen werken kennelijk nog
  Frederik heeft gelijk dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen verbeteren als de marktrente stijgt, maar dat is het punt niet. Het gaat erom dat de ouderenbonden die toekomstige verbetering van de dekkingsgraden nú al willen incasseren via een hogere rekenrente. Waarom niet even wachten tot de marktrente is gestegen en de dekkingsgraad weer op peil is? Volgens het parool: je geeft pas geld uit wanneer je dat verdiend hebt en niet eerder. Waar is die spaarzame instelling nou gebleven waar zoveel oudere critici prat op gaan?

Ach jee ... helemaal geen idee hoe pensioenen werken ... Het pensioen is een voortdurende stroom van inkoemnde en uitgaande gelden. Er is geen spraken van inacaaseren - er is sprake van "uitkeren"- uitkeren van datgene dat ingelegd was. En de rendmemeten daarop. die rendemnten si datgene dat verdiend is. Enm daaorp hoeft niet gepsaard te worden, wnat het sparen meoite  de jonegerne doen. Voor hún pensioen.
  Het is altijd zo geweest dat de pensioenen pas achteraf werden verhoogd op basis van gerealiseerde beleggingswinsten, niet op basis van gedroomde winsten.

een ordinaire herhaling van de eerdere en weerlegde stelling: het te verwachten rendemnt is te laag.
  Nu de pensioenfondsen voor het éérst in de geschiedenis met tekorten kampen,

Leugen: de pensioenfondsen kampen niet met tekorten. Er is ruim genoeg in kas, bij een reële rente passende bij die over veertig jaar.
  De werkenden worden dan opgescheept met de risico's van tegenvallers, bijvoorbeeld als de marktrente toch lang laag blijft

Riposte: de gepensioneerden zijn bestolen als de rente weer stijgt, en zoals Hofs zelf heeft toegegeven: de kans daarop is veel groter. Hebben diverse critici als opgemerkt. Maar Hofs is ideoloog - dus ze herhaalt domweg haar eerdere bewering. Net als de gelovige.


Die benadeling van de jongeren valt reuze mee

Van Rooijen voert daarnaast nog aan dat de stijging van de levensverwachting in 2010 in één keer in de dekkingsgraad is verwerkt. 'Dat kostte 7 procentpunt dekkingsgraad, voor iedereen, jong en oud.' Een loze kreet, want het gaat er natuurlijk om wie die daling van 7 procentpunt gaat repareren. De ouderenorganisaties die Van Rooijen vertegenwoordigt vinden dat de werkenden dit moeten doen. De 60-plussers moeten volledig worden ontzien.

Verder suggereert hij dat de overgang van een eindloon- naar een middelloonstelsel de werkenden nauwelijks benadeelt, mede vanwege de hogere pensioenopbouw die aan die wijziging vastzat. Die opbouw is echter de laatste jaren al flink verlaagd, omdat de fondsen daarmee hun dekkingsgraad konden opvijzelen. In 2010 was het opbouwpercentage voor bijna 65 procent van de werkende fondsdeelnemers meer dan 2 procent per jaar. Dat geldt nu voor minder dan 35 procent. En die opbouw gaat volgens het regeerakkoord in 2015 nog verder omlaag. Van Rooijen stelt dat voor 90 procent van de werkenden een geïndexeerd middelloonpensioen gelijk staat aan eindloonpensioen. Het cruciale woord in deze zin is 'geïndexeerd'. De grote pensioenfondsen lopen al minstens 10 procent achter met indexeren en die achterstand zal vrijwel zeker verder oplopen.

Dat niet indexeren en soms zelfs verlagen van de pensioenen voeren de ouderenpartijen aan als bewijs dat ouderen er het hardst op achteruit gaan. Ze willen daarom zo snel mogelijk de pensioenen weer verhogen, door de pensioentekorten via een hogere rekenrente weg te toveren. Dat jongeren dan álle beleggingsrisico's dragen en 6 tot 15 jaar langer moeten werken voor een lager pensioen dan hun ouders en grootouders krijgen, daar kan Van Rooijen 'geen troostende woorden over spreken'.
 


Red.:   geld zit bij rijken in Dubai en de kaiaman EilandenHeeft men bij de Volkskrant iets geleerd van de Hofs-discussie? Het lijkt van niet. Want ten gevolge van het dagkoersenbeleid is de dekkingsgraag weer gestegen, zoals te verwachten was als de rnet zo laag staat. De Volkskrant weet er toch weer iets negatiefs van te maken:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2013, van verslaggever Frank van Alphen

Dreiging van pensioenkortingen verminderd, maar nog aanwezig

Bij twee van de vijf grote pensioenfondsen dreigt volgend jaar opnieuw verlaging van de pensioenen. De twee grote metaalfondsen PME en PMT zitten nog steeds in de gevarenzone en hebben te weinig geld in kas om de pensioenuitkeringen op peil te houden.    ...


Red.:   Enzovoort. Het bekend verhaal. Maar omdat de dreiging steeds verder afneemt, die dreiging dus nog maar eens benadrukt met een grafiek:


Maar ook dit lid van de Volkskrant-economieredactie weet het liegen niet goed vol te houden:
  De buffers van pensioenfondsen zijn het afgelopen kwartaal op papier flink gestegen.

Waarin dus even over het hoofd is gezien dat de dalingen in de buffers die hieraan vooraf gingen en waarop de Volkskrant haar negatieve berichtgeving baseert, evenzeer slechts op dalingen op papier waren. Oftewel: ook dit lid van de Volkskrant-economieredactie heeft een ondoordringbaar dik bord voor zijn kop.
     En nog wat later:


Uit: De Volkskrant, 02-11-2013.

Dekking op hoogste punt sinds begin 2012

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procentpunt gestegen naar 110 procent. Deze stijging volgt op de eerdere toename van 3 procentpunt in september, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad op het hoogste punt staat sinds januari 2012. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Pensioenthermometer van adviesbureau Aon Hewitt.    ...


Red.:   Gevolgd door een uitgebreide analyse van de nieuwe situatie, en een heerevaluatie van allen die eerder standpunten hebben ingenomen op basis van grote tekorten in de dekkingsgraad, natuurlijk.
    Nier dus. Dit was het hele bericht.
    En nog meer van dit goede nieuws:


De Volkskrant, 09-11-2013.

Grootste fonds krikt dekkingsgraad op

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP, met 2,8 miljoen klanten het grootste van Nederland, is in oktober gestegen tot 106,2 procent. Daarmee voldoet het fonds aan de norm die toezichthouder De Nederlandsche Bank stelt. De laatste jaren was bij ABP de dekkingsgraad, die aangeeft of een fonds in staat is aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen, vrijwel voortdurend onder de maat.


Red.:   Gepaard gaande met nog meer aandacht:


Wat een warme en hartelijk gevoelens heeft de Volkskrant toch voor de gewone burger en zijn pensioen ...
    De oligarchen verhogen de inzet:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Regels moeten leiden tot gedwongen verlaging van premie

Kabinet zet druk op pensioenfondsen


Het kabinet werkt aan regels waarmee het pensioenfondsen kan dwingen de premies te verlagen. Met zulke dwangmaatregelen hoopt het kabinet alsnog de steun te verwerven van oppositiepartijen om het pensioensparen te versoberen. ...
    Dit bleek maandag na vertrouwelijk overleg tussen minister Dijsselbloem van Financiën en de vijf oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. De versobering van het pensioensparen is de grootste bezuiniging in het regeerakkoord van VVD en PvdA. De versobering moet de schatkist in 2017 bijna 3 miljard euro opleveren.
    Het kabinet wil dat met ingang van volgend jaar nog maar 1,75 procent van het jaarinkomen tot 100 duizend euro belastingvrij opzij mag worden gezet voor het pensioen.
    Het voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer omdat de hele oppositie en ook de coalitiepartijen zware kritiek hadden op het plan. Zo wordt betwijfeld of de pensioenpremies daadwerkelijk omlaag zullen gaan, zoals het kabinet verwacht. ...
Vooral voor D66 en de SGP is gegarandeerde verlaging van pensioenpremies daarom een harde eis in ruil voor hun eventuele steun aan het hele plan.
    Het kabinet wil daarom nu de toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, met een 'generatietoets' opdracht geven erop toe te zien dat pensioenfondsen een kostendekkende premie heffen. Alleen als zij er aantoonbaar slecht voor staan, mag daar een 'redelijke opslag' bovenop komen.
    Volgens een vertrouwelijk advies van de landsadvocaat is zo'n opdracht juridisch mogelijk.


Red.:   Dus eerst geven de oligarchen de DNB de opdracht op de pensioenfondsen de opdracht te geven om hun uitkeringen te verlagen. En nu geven de oligarchen de DNB de opdracht aan de DNB om aan de pensioenfondsen om hun premies te verlagen. Met steun van media en juristen. Ze houden kennelijk van revolutie.
    wat doe je als oligarchische roofklasse als een plannetje om de lagerbetaalden te bestelen dreigt te mislukken? Antwoord: Je verlegt je aandacht naar een groep nog weerlozere mensen:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Pensioen voor nabestaanden ligt op snijtafel van kabinet

Versobering of zelfs afschaffing van het nabestaandenpensioen is een serieuze optie in het overleg tussen kabinet en oppositie over een pensioenakkoord. Deze versobering kan de schatkist miljarden euro's opleveren.
    Wie bij een pensioenfonds spaart voor een ouderdomsuitkering, spaart ook voor een nabestaandenpensioen voor de eventuele partner. Die krijgt bij overlijden van de pensioenspaarder 70 procent van het pensioen. Bij pensionering kan de pensioenspaarder kiezen voor een hoger pensioen - hetgeen aantrekkelijk is als er geen partner is of als de partner een eigen pensioen heeft - of voor een nabestaandenpensioen voor de partner. Dat laatste is aantrekkelijk als de partner zelf geen of weinig eigen pensioen heeft.    ...


Red.:   En van die partner die zelf geen pensioen heeft kan je het pensioen dus makkelijker stelen. Welk geld je dan kan gebruiken voor dit:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2013, van verslaggever Robert Giebels

Kamer wil op termijn alsnog lagere belasting

De belastingtarieven gaan op de lange termijn alsnog omlaag als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt. De Kamer wil het hoogste tarief rond 2040 hebben stapsgewijs verlaagd van 52 naar 49 procent en het middelste tarief van 42 naar 38 procent.    ...
    De meerderheid tekende zich maandagavond af bij een overleg van de Kamer met minister Stef Blok van Wonen (VVD). ...
    De vijf partijen die deze maand een begrotingsakkoord sloten, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP, stemmen in met de tariefsverlagingen. ...


Red.:   Het is van grofstoffelijke schofterigheid die je je eigenlijk niet kan voorstellen.
    De ratten van de media proberen het te verhullen met deze verhalen:

  De gevraagde belastingverlaging moet de versobering van de hypotheekrenteaftrek compenseren. De stapsgewijze verlaging zou in 2018 moeten beginnen, dus na de huidige kabinetsperiode.

Wat het in feite alleen nog maar schofteriger maakt, want de huurders die op termijn vele honderden euro's meer huur moeten gaan betalen, krijgen deze compensatie niet.
    En de spin in het web van dit alles is:
  De meerderheid tekende zich maandagavond af bij een overleg van de Kamer met minister Stef Blok van Wonen (VVD). De bewindsman gaat over het onderwerp hypotheken.

Die daar persoonlijk het volgende van vindt:


Uit: Volkskrant.nl, 10-11-2013, ANP

'Lager toptarief pas leuk bij 145.000 euro'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het belastingtarief voor de hogere inkomens in de toekomst verlagen van 52 naar 49,5 procent ...
    Dinsdag wordt erover gestemd in de Tweede Kamer. De verlaging zou een goedmakertje zijn voor het verplicht annuïtair aflossen van een hypotheek en de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Daar hebben vooral hogere inkomens mee te maken. ...
    Woonminister Stef Blok laat het oordeel aan de Tweede Kamer, maar hij vindt verlaging van de belasting voor de hogere inkomens 'verstandig' en de plannen ervoor hebben dan ook zijn 'warme sympathie', zei hij donderdag.


Red.:   Deze redactie spreekt hierbij uit een warm gevoel te hebben bij een graf gevuld met het lichaam van minister Stef Blok. Een natuurlijk oorzaak voorafgegaan door veel onafwendbaar lijden is daarbij de gedachte.
   En voor degenen die dit beleid steunen - uit het artikel over het stelen van het nabestaandenpensioen dat pront op de voorpagina stond:

  Tussentitel: Gat van 3 miljard moet gedicht worden in bezuinigingsplan

Dat wil zeggen: de gehele Volkskrant-(economie)redactie, die van Pauw & Witteman (die dit soort lieden ook voortdurend hun praatjes laten verkopen), enzovoort.
    Het gezonde verstand is weer alleen te vinden in de reactie-rubriek:


De Volkskrant, 14-11-2013, ingezonden brief van J. de Rooij, Ravenstein

Afbraak

Wat werd gevreesd, dreigt nu waarheid te worden. Het pensioenstelsel wordt versoberd. De zoveelste afbraak wordt een feit. Met nieuwe regels moeten de pensioenfondsen gedwongen worden de premies te verlagen, wat gevolgen zal hebben voor de dekkingsgraad.
    En de Haagse yuppenclub heeft de 3 miljard bezuinigingen binnen. Al jaren verspreiden de Haagse paragnosten, gesteund door 'deskundigen', het verhaal dat de mens ouder wordt. Politiek Europa, dat het bijna nergens over eens is, toont op dit punt een wel erg opvallende eensgezindheid. En dat alles gebaseerd op een excel-bestandje met daarin een stijgende lijn over de laatste 100 jaar. Het aandelencircus heeft ons echter geleerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
    En als het 'ouder worden'-verhaal op drijfzand is gebouwd? Dan hebben de toekomstige generaties pech gehad, zal de redenatie zijn. Zij kunnen weleens de grootste verliezers worden van wat nu op stapel staat.


De Volkskrant, 14-11-2013, ingezonden brief van Wichert van Dijk, Utrecht

Blaren

Hulde voor de heldere uiteenzetting van Bernard van Praag (O&D, 13 november). Laten we hopen dat de onderhandelaars van de gedoogpartij- en niet bezwijken onder de druk van Brussel. Nederland zit niet te wachten op een 'pensioenakkoord' dat er tot ver in deze eeuw toe zal leiden dat senioren een veel te laag pensioen hebben om van te wonen, te leven en hun zorgkosten van te betalen. KRAS-reizen is tegen die tijd allang failliet.
    Ik vrees dat ook het beste argument van Van Praag de kortzichtige politici niet zal overtuigen: de verlaging van de pensioenpremie is een besparing op korte termijn, maar leidt tot een veel lagere belastingopbrengst later.
    De ideeën van het kabinet zullen de huidige jongeren met een middelloonpensioen na hun 70ste een inkomensgat bezorgen. Dus veel ergere pensioenblaren dan waar de huidige pensionado's op menen te zitten.


Red.:   De reactionaire neoliberale graaiers-lakei Yvonne Hofs is in geen velden of wegen te bekennen ...
    Nog een analyse, die best wel wat eerder had mogen verschijnen:
 

Uit: De Volkskrant, 04-12-2013, door Frank van den Berg, docent financiële economie aan de Vrije Universiteit

Jongere krijgt het even goed als babyboomer

Vier toonaangevende opvattingen over de pensioensituatie zijn onjuist en misleidend.


Over de pensioensituatie wordt nogal alarmerend bericht. Tijd om enkele misverstanden recht te zetten.

De oudere generatie kan best meer betalen, die zijn toch rijker
Allicht dat die rijker zijn, maar dat betekent niet dat ze nu meer moeten gaan betalen. Ouderen zijn als groep altijd meer vermogend geweest dan jongeren. Bijna alle ouderen starten in hun jonge leven met weinig, behalve een paar geluksvogels. De meesten bouwen in hun werkzame leven langzaam vermogen op, in spaargeld, pensioenaanspraken, kapitaalverzekeringen en afbetaalde huizen. Dat hebben ze nodig ook, met het oog op eigen bijdragen in medische en verzorgingskosten. Bovendien is het uitgekeerde pensioen een laag tot normaal rendement op premies, die zelf zijn betaald door de werknemer en namens hem door zijn werkgever.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is door de bodem gezakt. Ze moeten nu hun aandelen verkopen
Nee, zeker nu niet, de dekkingsgraad trekt weer aan naar royaal boven de 100 procent. Met de wijsheid van achteraf hadden ze natuurlijk in 2007 massaal uit effecten en onroerend goed moeten stappen. Vergeten wordt dat ze nu de helft minder vermogend zouden zijn geweest, als ze helemaal niets daarvoor wereldwijd in aandelen of onroerend goed belegd hadden en alles in staatsobligaties. Van het 1.000 miljard euro totale bezit van de 700 'pensioenpotten' is 250 miljard opgebracht aan premies. De rest zijn beleggingsopbrengsten. Dat neemt niet weg dat de greep uit de ABP-kas destijds door de overheid en uit bedrijfspensioenfondsen door ondernemingen, eufemistisch gesteld, betreurenswaardig is.

De babyboomers eten de pensioenfondsen leeg, voor jongeren blijft niks over
Nee. Misleidende propaganda voor politiek gewin. Onnodige bangmakerij. Er zit meer dan 1.000 miljard in alle pensioenfondsen samen. Terwijl al een fors deel van de babyboomers niet meer werkt, zijn de huidige betaalde pensioenpremies nog altijd hoger dan de uitgekeerde pensioenen. De pensioenleeftijd gaat geleidelijk omhoog, de pensioenen worden niet meer automatisch aan de inflatie aangepast. De dekkingsgraad zit nu op gemiddeld 109 procent.
    Die dekkingsgraad is kunstmatig laag door de opgelegde lage rekenrente van 2,5 procent. Het gemiddeld rendement van alle 700 pensioenfondsen is sinds 2000, ondanks alle ups en downs, 5 procent geweest. De rente over 20-25 jaar van solide obligaties ligt nu op 3,5-4 procent. Dividendrendementen van solide multinationals liggen op 5-5,5 procent.
    Het is conservatief en een toevallige momentopname om als rekenrente de huidige 3-maandsrente aan te houden, terwijl de beleggingshorizon van een pensioenfonds zowel aan de debet- als creditzijde per definitie lange termijn is. Met het oplopen van de artificieel lage rekenrente tot een normaal marktniveau van 4-4,5 procent verdwijnen de pensioenproblemen als sneeuw voor de zon. Als die rekenrente met 1 procent stijgt gaat de dekkingsgraad vanzelf met ongeveer 7,5 procent omhoog. De waarde van de bezittingen daalt, maar de contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen daalt harder, waardoor de dekkingsgraad vanzelf omhoog gaat. En de rente zál omhoog gaan. De huidige lage rente is gemanipuleerd. Een historisch normaal minimaal niveau is 4 procent per jaar als compensatie voor het uitlenen van risicoloos geld.

De jongeren gaan het nooit zo goed krijgen als de oudere generatie nu
Dat is niet zo, tenzij de wereld nu instort. De jongeren reizen de wereld rond, hebben langere vakanties dan ooit en kunnen binnen de EU overal aan de slag. Op het banenfront zit het nu tegen. Door de golf aan pensioneringen zal de werkloosheid vanzelf dalen. Er kan zelfs een tekort aan arbeidskrachten ontstaan, zodat immigratie van goed opgeleide, gemotiveerde mensen gestimuleerd moet worden. De jongeren zullen de vermogens (privaat en collectief), huizen, wegen, havens, treinen, ziekenhuizen en universiteiten en alle infrastructurele en onderwijsvoorzieningen erven, plus alle geïnvesteerde kapitaalgoederen, fabrieken, kantoren, pijpleidingen en machinerieën, die rendement zullen blijven leveren.
 

Red.:   Er viel niet in te snijden, en dat is ook niet gedaan - dit is voor de maatschappij essentiële informatie, die voor iedereen openbaar toegankelijk moet zijn ten einde de leugens verspreid door de Volkskrant enigszins te compenseren. Die Hofs blijkt niets anders dan keihard gelogen en bedrogen te hebben. Die dient onmiddellijk ontslagen te worden en geweerd uit beroepen in de media.
    De jonge kosmopolieten herhalen nog maar eens als reactie hun rabiate leugens:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2013, ingezonden brief van Stefan de Koning, voorzitter Jonge Democraten, en Ilja Boelaars, promovendus University of Chicago.

Zo kan het echt niet langer

Rabobank kreeg er een boete voor, maar in pensioenland lijkt het doodnormaal: manipulatie van de rekenrente. Hier pleitte Frank van den Berg er eergister voor en vorige week eiste de Abvakabo het.
    De rekenrente bepaalt hoe binnen pensioenfondsen geld wordt verdeeld tussen jong en oud. ...


Red.:   Je moet het lef maar hebben: de rekenrente van de pensioenen is laag omdat die gekoppeld is aan de dagrente, en die dagrente wordt op een manier gemanipuleerd vergeleken waarbij die van de Rabobank geen kinder- maar babyspel is. Want bij de Liborrente-manipulatie gaat het om vestzak-broekzak zaken - en de lage dagrente is zo laag omdat de Europese bank, de ECB, eindeloze miljarden in de economie pompt ren einde die rente laag te houden, om de Zuid-Europese landen te helpen ten koste van de Noord-Europese.
    Waarna ze hun bekende riedeltje afsteken: voor pensioenen mag je alleen rekenen met de dagrente. Omdat het de jonge kosmopolieten dat zo heerlijk uitkomt.
    De erkenning van het doel waarvoor de NHI is opgericht:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2013, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Blok herziet plan voor hypotheek met staatsgarantie

De opzet van de Nationale Hypotheek Instelling (NHI), die de hypotheekverstrekking door banken moet vergemakkelijken, wijzigt ingrijpend. ...


Red.:   De bekende propaganda. Maar verderop, in de laatste derde van het artikel:

  De Nederlandse hypotheekmarkt wordt beheerst door ING, Rabobank en ABN Amro, samen goed voor circa 75 procent van de markt. Die grote hypotheekportefeuilles zadelden de banken na 2008 op met een financieringsprobleem. Vanwege het debacle op de huizenmarkt in de VS wilde niemand meer hypotheken financieren.
    De oprichting van de NHI moest de Nederlandse banken van dat probleem verlossen. ...

Die Hofs is egoïstisch en inhalig, én dom.
    De eindstrijd. Natuurlijk vinden de plannen van de neoliberale graaiers doorgang, want de oligarchie: VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP  heeft nog steeds een meerderheid in het parlement en in diverse samenstellingen komt alles wat steelt van de lagere klassen er dus door (CU en SGP hebben uiteindelijk dezelfde weg bewandeld als het CDA al decennia voor hen: regelrecht door de poorten van Lucifer naar de hel van de rijken en machtigen  ). Hetgeen weer fraaie plaatsjes oplevert:

Links de aankondiging van wat al maanden in de lucht hing: het overlopen van de christenen naar het kamp van de duivel en daarmee een meerderheid voor het zwavelakkoord in de Eerste Kamer:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Kabinet & Co sluiten Pensioenakkoord

De belastingvrijstelling van het pensioensparen wordt versoberd ... De pensioenpremie zal daardoor omlaag gaan. .
    Het kabinet, D66, ChristenUnie en SGP hebben hierover dinsdag een principe-akkoord bereikt. ...
    De toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, moet met een generatietoets controleren dat de premie voor alle generaties rechtvaardig is. Blijkt dat niet het geval, dan kunnen aan de fondsen boetes tot 1 miljoen euro worden opgelegd.


Red.:   Natuurlijk maakt de Volkskrant er wat moois van, met allerlei zogenaamde winstjes voor de christelijke verraders.
    En uit dezelfde krant, de rechter afbeelding. Weer het  bekende zoekplaatje, want het gaat over de andere kant van de medaille (rechtrsboven):


De Volkskrant, 18-12-2013,

'Mogelijk kortingen bij 50 pensioenfondsen'

Mogelijk moeten toch meer pensioenfondsen de pensioenen volgend jaar verlagen dan een paar weken geleden werd gedacht. Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt is de financiële toestand van de pensioenfondsen deze maand verslechterd. De gemiddelde dekkingsgraad zou nu 108 procent zijn. Eind november was die nog 110 procent. Aon Hewitt schat dat 50 fondsen moeten korten.


Red.:    De Nederlandsche Bank zal namens de ploerten uit de politiek afdwingen dat pensioenfondsen korten op de pensioenen én op de pensioenpremie. Ook daar werken dus weer vele potentiële slachtoffers van de guillotine.
    De volgende dag maakt de Volkskrant zich nog een expliciet vrolijk over dit resultaat:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, door Yvonne Hofs

Vier vragen over | de opbouw van uw pensioen

Optie 1: doorwerken, optie 2: sparen

De pensioenopbouw gaat versoberen. Het kabinet sloot hierover woensdag een akkoord met de oppositie. Wat gaat dat voor u betekenen?

Wat betekent een lager opbouwpercentage voor mijn pensioen?

Dat u per gewerkt jaar minder pensioen opbouwt en aan het eind van uw carrière een lager pensioen krijgt dan u zou hebben gehad als het opbouwpercentage niet was verlaagd. ...

Kan ik het verlies aan opbouw repareren?
Alleen door nog langer door te werken, of door extra spaargeld opzij te zetten. ...


Red.:   Het "Lekker puh!" dat hier tussen de regels door valt te lezen (zie de eerdere artikelen van auteur Hofs) moet u er maar zelf bij denken. De graaiers hebben de buit binnen, en u moet het ophoesten. Wat dan dan is, laat de Volkskrant u natuurlijk over in het ongewisse. Dat zou u mogelijkerwijs boos maken. Hier gaat men niet verder dan de die weinigzeggende jaarlijkse percentages:

  Het maximale percentage is nu 2,25 procent. Dit daalt in januari in eerste instantie naar 2,15 procent en een jaar later tot 1,875 procent.

De waarheid kwam twee dagen later. natuurlijk niet in de Volkskrant, maar, net als bij de grote verzekeraarsfraude, op de televisie. Bij een consumentenprogramma. Dit keer Kassa uitleg of detail ( 21-12-2013, item na 1:53 min.), dat een goede financiële specialist heeft (Kapé , interview na 3:44 min.). Zijn uitkomst: in geld bouw je 27 procent minder pensioen op.
    Kijk, dat willen ze bij de Volkskrant natuurlijk niet vertellen. Want die 27 procent uit uw zak verdwijnt deels in de zakken van de werknemers, de rijken, en deels in de zakken van de staat die daardoor minder belasting hoeft te heffen, wat, als "lastenverlichting", ook grotendeels inde zakken van de rijken verdwijnt. En de Volkskrant is hartstikke voor de rijken. Zoals dat geldt voor iedereen die "het kapitalisme" (lees: het neoliberalisme) aanhangt, wat ze bij de Volkskrant allemaal doen volgens hoofdredacteur Remarque uitleg of detail .
    En na het "Hoera!" over de premieverlaging, durven ze rustig dit in de krant te zetten:


Uit: De Volkskrant, 03-01-2014, van verslaggever Jeroen Trommelen

Dertig pensioenfondsen moeten vanaf april korten op uitkering

Ruim dertig pensioenfondsen zullen hun uitkeringen vanaf april met moeten korten met percentages tot maximaal bijna 10 procent. Dat verwacht de Nederlandse vestiging van het onderzoeksbureau Aon Hewitt op basis van zijn pensioenthermometer.    ...
    De pensioenfondsen PME en PMT daarentegen lijken niet te ontkomen aan een korting. 'Zij zullen naar onze inschatting eind december niet de minimaal vereiste dekkingsgraad hebben bereikt', aldus woordvoerder Frank Driessen van Aon Hewitt. Werknemers in de metaalsector moeten hierdoor rekening houden met een korting van hun opgebouwde pensioen per 1 april 2014 van ongeveer 1 procent.    ...


Red.:   Let op de auteur: de vaste redactie is vermoedelijk skiën van de uitgespaarde premies.
    Oké, het volkomen voorspelbare (want dat is al tientallen eerder zo gegaan), na een economische crisis komt er weer economisch groei, is aan het gebeuren. En dus, volgende de idiotie van de dagkoersen, stijgen de berekende reserves van de pensioenfondsen weer terug naar hun oude veilige niveaus. Groot nieuws, volgens de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2014, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Besluit pakt gunstig uit voor 1,5 miljoen gepensioneerden: meer koopkracht

Grote fondsen verhogen pensioen


De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW, verhogen dit jaar de pensioenen voor hun 1,2 miljoen deelnemers van boven de 65. Met dat besluit slaan ze een dringend advies van De Nederlandsche Bank (DNB) in de wind.    ...


Red.:   Zoals even voorspelbaar bij ideologen, ook van de neoliberale soort: ze leren totaal niets van ervaringen. Zo is daar om te beginnen de (hoofd)redactie van de Volkskrant, die niets geleerd heeft van de diep-vernederende afgang van Yvonne Hofs en haar doodgemoedereerd op het pensioendossiers loslaten.
    De tweede die niet geleerd heeft is Yvonne Hofs zelf, maar degene die dat verwachtte is bijzonder naïef. En de derde die niets geleerd heeft, is de DNB. Dat zou eigenlijk nog schokkende moeten zijn na de ongeveer een week geleden publicatie van een rapport over de rol van de DNB in de zaak van de genationaliseerde SNS-bank, die een totaal disfunctioneren liet zien.
    Nog een specimen:

  Twee andere fondsen uit de top-5, de metaalfondsen PME en PMT (300 duizend gepensioneerden), lappen de afspraken met DNB eveneens aan hun laars.

De DNB heeft niets af te spreken. Er zijn regels voor de pensioenfondsen, en verder niets. want de DNB heeft bewezen totaal niets te kunnen op het financiële vlak, dus daar hoef niemand zich iets van aan te trekken. De manier waarop ze zijn omgaan met de baken is gevoed door het meest Dickensiaanse neoliberalisme, en natuurlijk passen ze hetzelfde toe op de pensioenfondsen: zo veel mogelijk graaien van de onderklasse  ten bate van de rijken. Een voorbeeld van de bijbehorende verhalen.
  DNB ziet dit met lede ogen aan, omdat beide fondsen eind december met de hakken over de sloot de minimumdekkingsgraad bereikten. De toezichthouder vindt dat fondsen de pensioenen pas mogen verhogen als er sprake is van 'duurzaam herstel', dus niet onmiddellijk nadat de drempel is gehaald.

Dit terwijl de DNB de pensioenfondsen dwong de pensioenen te verlagen, ondanks het feit dat de de verlaging van de dekkingsgraad door de tijdelijke financiële crisis oneindig veel minder 'duurzaam' was dan het huidige herstel.
    Dit stond pontificaal op de voorpagina,. maar de schok was zo groot dat er in het economie-katern nog een hele pagina aan gewijd werd. Met merr van de bekende propaganda:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2014, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Meer geld in kas pensioenfondsen: uitkering omhoog

Tussentitel: 342 pensioenfondsen kampten in 2009 met een vermogenstekort


Red.:   Ja, en in 1990 kampten alle pensioenfondsen met een vermogensoverschot waarna de werkgevers, waaronder de overheid, op grote schaal uit dat vermogen hebben gestolen.

  ABP en PFZW verhogen de pensioenen tegen de zin van toezichthouder DNB. DNB-directeur Joanne Kellermann liet zich vorige maand in het Financieele Dagblad kritisch uit over fondsen die meteen indexeren zodra ze een mager zesje scoren

Dat dat mens überhaupt haar mond open durft te doen ... Samen met de schurk Wellink en de ploert Hoogduin (die aan het actievoeren is om het neoliberalisme nú in te voeren) zat ze in de directie van de DNB door al haar totale falens.
   En ook Hofs gaat nog even door:
  Fondsen die bij een vrij lage dekkingsgraad de pensioenen indexeren, verschuiven beleggingsrisico's van oudere naar jongere deelnemers. De gepensioneerden krijgen de indexatie immers meteen in cash uitbetaald. De werkenden krijgen extra pensioenrechten toegekend. Die kunnen ze pas verzilveren als zij zelf met pensioen gaan. Als hun fonds op dat moment te weinig vermogen in kas heeft, zijn die rechten niets waard.

Fondsen die pas bij een te hoge dekkingsgraad indexeren, stelen van de huidige gepensioneerden, die hard gewerkt hebben om voor de latere generaties een fraaie maatschappij hebben opgebouwd, ten gunste van de jongere generaties die die verworvenheden aan het verjubelen zijn, bijvoorbeeld door het massaal volgen van pret- en fopstudies die economisch niets opleveren
    Ook nu is de stem van de rede weer beperkt tot de reactie-rubrieken:


De Volkskrant, 01-02-2014, ingezonden brief van Cor de Vos, voorzitter van de Deelnemersraad ABP

ABP

In de Volkskrant van 31 januari staan twee artikelen over de pensioenfondsen (Ten eerste, Economie).In die artikelen staat dat het ABP de pensioenen verhoogt, en wel in strijd met de richtlijnen van De Nederlandsche Bank.
    De suggestie wordt gewekt, dat het ABP, net als het PFZW, de pensioenen met een kleine indexatie verhoogt. Dat is pertinent niet waar. ...


Red.:   De Volkskrant die liegt. Mevrouw Hofs die ligt. Wat is er nieuw in dit dossier...?
  Het ABP draait de korting, die per 1 april 2013 moest worden doorgevoerd, terug. Voor die maatregel,overeenkomstig het kortetermijnherstelplan, is geen toestemming van De Nederlandsche Bank nodig. Desondanks is gesondeerd bij DNB, die hier geen bezwaar tegen had.
    De kortingsmaatregel was een laatste redmiddel om de financiële positie van het ABP te herstellen. De Deelnemersraad van het ABP, waar zowel actieve deelnemers als gepensioneerden deel van uitmaken, is daar vorig jaar met grote moeite mee akkoord gegaan. Dus was het, nadat de dekkingsgraad voldoende boven de 104,2 kwam, zeer juist van het bestuur om die uiterste maatregel weer terug te draaien. Dit komt zowel de gepensioneerden als de actieve deelnemers ten goede, bij de ene groep direct bij de andere op een later tijdstip. Het ABP komt hiermee zijn belofte aan de deelnemers na, dat het de korting ongedaan maakt als de financiële positie dat toelaat. De Deelnemersraad heeft op 30 januari dan ook positief geadviseerd. 

Feiten. Men heeft er lak aan, in de media. Het gaat om de eigen belangen. Het gaat om geld. De media zijn een maatschappelijke pest geworden.
    En hier is wat vermoedelijk de aftrap is van een nieuwe ronde aanvallen op de pensioenkassen. Uit een enigszins onverwacht hoek, wat de auteur van dit artikel zegt af en toe ook wel eens zinnige dingen:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2014, door Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg

Nationaliseer onze pensioenfondsen

Met een investeringsbank, hogere lonen en lagere pensioenpremies stimuleren we de groei pas echt.


Tussentitel: In een wereld met lage rentes is het zeer onverstandig om veel te sparen


Red.:   Met de zin die hier gereproduceerd is in de tussentitel, is er een mogelijke oorzaak van de denkfouten gevonden: de pensioenfondsen halen een groot deel van hun rendement niet uit spaartegoeden, maar uit beleggingen. En die worden veel minder geraakt door een lager rente. Integendeel. Zoals blijkt uit het herstel van de dekkingsgraad ervan ondanks de nog steeds absurd lage rente.
    Maar ook is mogelijkerwijs dat eerste woord in de ondertitel de start van de denkfoutenreeks. Want een investeringsfonds is inderdaad een goed idee. Maar kennelijk niet voor de gewone banken, want die doen het niet.
    En hier is dan een klein beetje logica nodig. Een klein beetje maar, hoor. En dat gaat als volgt: als die investeringsfonds een goed idee, en de banken doen het niet, dan is er dus een probleem met de banken, en moet dat als eerste aangepakt worden.
    Maar als de banken gelijk hebben, is er geen enkel reden om dat wat dan kennelijk een ernstig probleem is, door de pensioenfondsen te laten oplossen. Dan moeten alle kapitaals- en vermogensposities op dezelfde manier aangepakt worden. Oftewel: nationaliseer tezamen met de pensioenfondsen, voornamelijk gelden afkomstig van de lagere inkomens, ook alle particuliere vermogenstegoeden, voornamelijk afkomstig van de hoge inkomens.
    Einde logica.
    En vermoedelijk dus ook meteen einde voorstel, want dat laatste is het laatste waaraan men wil denken. In de oligarchie.
    Het kan met dat investeringsfonds dus alleen als het alleen van de lagerbetaalden komt. En dan weer wat logica: stel dat het inderdaad lukt met dat investeringsfonds: de economie trekt in aanzienlijke mate aan. Dan is er dus meer geld voor iedereen. En drie keer raden wat men dan onmiddellijk gaat doen? Inderdaad: de lasten verlichten . Dat wil zeggen: de directe belastingen verlagen, waarvan de hogere inkomens veruit het meest van profiteren.
    Het netto-resultaat van dit alles: de pensioenkassen van de lagerbetaalden verdwijnen naar de rekeningen van de rijken. De rekeningen van de rijken op Dubai en de kaaiman Eilanden.
    Als hier ook maar iets van uitkomt, is de tijd echt aangebroken om een aantal van de lieden die dit voorstellen en uitvoeren aan de lantarenpalen te hangen.
    De eerste vervolgsteun:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2014, van verslaggeefster Yvonne Hofs

DNB-chef pleit voor nieuwe Zalm-norm


... Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van de centrale bank....
    De DNB-president maande de sociale partners en politiek Den Haag haast te maken met de nieuwe financiële spelregels voor de pensioenfondsen. De tijd gaat dringen, omdat die regels al volgend jaar moeten ingaan en de fondsen tijd nodig hebben om zich daaraan aan te passen. Ook de 'maatschappelijke discussie' over de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel moet wat Knot betreft met veel meer urgentie worden gevoerd. Het huidige pensioenstelsel benadeelt jongeren en freelancers te veel en is daarom dringend aan vervanging toe.    ...


Red.:   Gore leugens, zoals allang bekend.
    Er blijken in de topderde van de maatschappij ook eerlijkere mensen te zijn:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2014, van verslaggever Gerard Reijn

Fonds Ammodo 'misbruikt' pensioengeld havensector voor subsidie aan onderzoek

Academici in actie tegen KNAW-prijs


Zes wetenschappers, allen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, verzetten zich tegen het uitkeren van 2,4 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek.
    Het geld komt van de stichting Ammodo en volgens de zes, onder wie de economen Joop Hartog en Bernard van Praag en socioloog Kees Schuyt, is het op slinkse wijze ontfutseld aan zijn aanvankelijke bestemming: de pensioenen voor de haven- en transportsector.    ...


Red.:   De kwestie die hier al eerder besproken is onder de noemer "Optas" uitleg of detail en waarover ook meer berichten zijn verschenen die het beschreven als een "conflict". Hier is hoe het ook kan:

  Het geld waarmee Ammodo nu mooie sier maakt, is bijeengebracht door de havenarbeiders en hun werkgevers. Het was ooit hun pensioenfonds, en het heette toen Optas. In 1998 werd het fonds ondergebracht in een stichting om het onafhankelijker te maken.
    Onafhankelijk was dat zeker. Het stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van ex-Elsevier-topman Pierre Vinken, veranderde de statuten en niemand die daar iets tegen kon doen. In 2007 werden de pensioenen plus het verzekeringsbedrijf verkocht aan Aegon voor 1,3 miljard euro. Het stichtingsbestuur kon zelf een bestemming voor dat geld bedenken en koos voor kunsten en wetenschap. 

Oftewel: dit is corruptie. Fraude. Op een schaal van totale immoraliteit. Die Vinken is nu al dood, maar had opgehangen moet worden. Aan zijn nek. Officieel of aan een lantarenpaal, maar opgehangen had 'ie moeten worden, als een signaal richting de rest van de graaiende top: dit stopt hier.
    En de manier waarop dit nu opgeschreven is, leidt onontkoombaar naar de die conclusie, de reden dat het niet eerder zo duidelijk opgeschreven is. Gerard Reijn komt uit de gewone verslaggeverij, en die eerdere berichten van de economie-redactie. Mensen als de graaiers-lakei Hofs.
    En wie natuurlijk ook bij de immorele top horen zijn dezen:
  Ammodo is in 2011 begonnen met het uitdelen van geld in de kunstsector. Dat jaar stelde het bestuur jaarlijks 15 miljoen ter beschikking aan de kunsten, waarmee het meteen een van de grootste cultuurfondsen in Nederland is. Ammodo steunt onder andere het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Van Abbe Museum in Einbdhoven, het Nederlands Dans Theater en Museum Boymans Van Beuningen in Rotterdam.

Maar dat was te verwachten: alfa's lijden ook aan een sterk verzwakt gevoel voor moraliteit.
    De graaiers en verraders van Rutte-2 presenteren hun plannen:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2014, van verslaggever Gujs Herderscheê

Kabinet eens over regels pensioenen

Nieuwe pensioenregels moeten er vanaf begin volgend jaar voor zorgen dat pensioenen crisisbestendig worden en dat risico's evenwichtiger over de generaties worden verdeeld. Het kabinet heeft dit vrijdag besloten.    ...
    Nu zijn er voor pensioenfondsen twee strikte grenzen, 105 procent en 122 procent. De 105 procentgrens staat voor de minimale 'dekkingsgraad': dan zijn de beleggingen net zoveel waard als de toegezegde pensioenen plus een marge van 5 procent. Zit een fonds daaronder, dan zit het in acute problemen.
    Zit een fonds onder de 122 procent dan mogen de pensioenen niet of nauwelijks worden verhoogd. Pas boven de 122 procent zijn fondsen nu 'veilig'. ...
    De huidige grens van 122 procent gaat omhoog naar 127 procent. Die verhoging is bedoeld om de pensioenen van jongeren te beschermen. Pensioenen worden minder snel volledig verhoogd zodat er meer in kas blijft voor jonge generaties.    ...


Red.:   Vuile leugens, natuurlijk: die extra reserves zijn er om de kassen van Europa extra te kunnen spekken als de ouden van dagen uit de verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen zijn verdreven en daardoor extra vroeg doodgegaan uitleg of detail .
    Ze blijven maar gore volksvijandige leugens in hun middenklassen-krantje afdrukken, die lui van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2013, van verslaggever Peter de Graaf

Oud-koempels | Overeenkomst

Hoger pensioen oud-mijnwerkersRed.:   Een gore leugen, die kop. Bewijs nummer 1:

  De pensioenen van oud-mijnwerkers en voormalige mijnbeambten gaan volgend jaar met ruim 8 tot zelfs ruim 10 procent omhoog. Dat is het gevolg van de overname van de pensioenfondsen AMF (voor koempels) en BFM (voor mijnbeambten) door verzekeraar Aegon.

Verzekeraar Aegon bestaat net als de rest van de financiële wereld uit niets anders dan gore rovers uitleg of detail . Die maken winst op die overname en dus is er verlies voor de mijnwerkers en hun pensioen. Hoe? Hier is hoe, en meteen bewijs nummer 2:
  De verhoging is eenmalig, na 2015 zal Aegon de pensioenen nooit meer verhogen om prijsstijgingen te compenseren.

En zoals iedere expert weet, en iedereen enigszins op de hoogte van de kracht van samengestelde interest en alles dat groeit of krimpt met percentages , is dit een factor die al op middellange termijn veel groter is dan welke eenmalige verandering ook, en op langere termijn volstrekt dominant. Dat pensioen is op den duur geen stuiver meer waard. Die inleg is ondertussen keurig gegroeid met rente en investeringen. En die inleg is niet gering:
  Het Algemeen Mijnwerkersfonds (26 duizend deelnemers) en het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (tweeduizend deelnemers) hebben hun vermogen van 950 miljoen euro aan Aegon overgemaakt.

Rovers Aegon verdienen goud geld met deze deal. Wat ze verhullen met ploertenleugens:
  Aegon noemt het ook uniek dat de gepensioneerde mijnwerkers zo'n forse pensioenverhoging krijgen in een tijd dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen op de nullijn zitten of zelfs moeten korten.

De rijken winnen. De werkenden hebben het nakijken. Vermoedelijk zijn de bestuurders van de pensieoenfondsen, gewoonlijk middenklasse-lakeien van het type dat de Volkskrant en de rest van de media vult,  op één of andere manier omgekocht. Met banen in het vooruitzicht zoals dat altijd bij overnames gebeurd - of iets dergelijks. Iets dat natuurlijk pas later uitkomt.
    De lieden bij Aegon die dit bekokstoofd hebben, verdienen opgehangen te worden. Na een ordentelijk proces natuurlijk, maar de schuld zit in de cijfers. En die staan vast.
    De aanval op de pensioenen vindt ook op een andere manier plaats: via de zogenaamd "hoge inkomens van de ouderen":


Uit: De Volkskrant, 05-09-2014, door Robert Giebels

ING: 65-plusser rijker geworden, jongere armer

De gemiddelde 65-plusser is nu rijker dan toen de financiële crisis in 2008 begon. Jonge volwassenen zijn armer geworden. De kloof tussen het vermogen van werkenden en gepensioneerden is de afgelopen jaren gegroeid. Dat stellen economen van ING op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).    ...


Red.:   Hoewel letterlijk waar, als je goed leest en genoeg weet van statistiek, natuurlijk toch een gore leugen want de meeste mensen lezen niet goed, heel weinig mensen weten voldoende van statistiek , en de combinatie van beide is dus zeldzaam - voor de overigen geldt dat wat hier lijkt te staan, is dat die inkomensstijging geldt voor alle 65-plussners.
    Wat hier letterlijk staat is dat het gemiddelde inkomen van 65-plussers nu hoger is. Dat kan theoretisch ontstaan doordat één enkele 65-plusser alle inkomen van alle anderen heeft ingepikt. Ook dan is het gemiddelde inkomen van de 65-plussers meer gestegen dan dat van de rest.
    De werkelijkheid is niet zo cru, maar toch cru genoeg. Want het is het inkomen van de hoogste 1 procent van 65-plussers dat zodanig veel is toegenomen dat het gemiddelde van alle 65-plussers is toegenomen, terwijl de 99 procent overige 65-plussers er op achteruit is gegaan. Net als de rest van de bevolking. Het mediane inkomen (het inkomen waarbij er even veel mensen zijn die er onder liggen als er boven) is gedaald.
    En die 1 procent kan ook best wat hoger liggen, maar het proces blijft hetzelfde: de rijken zijn rijker geworden, en onder de rijkien bevinden zich veel 65-plussers - hoe langer je leeft, hoe meer gelegenheid tot investeren en speculeren (tussen twee haakjes: van sparen wordt je echt niet rijk).
    Natuurlijk weten die lui bij ING dat ook wel. Dat is gajes dat de strop verdient. En een economie-journalist weet het ook - die Giebels en zijn kornuiten bij de Volkskrant (minus Peter de Waard) verdienen die strop ook.
    Maar niet iedereen trapt erin:

  De koepel van ouderenorganisaties wijst er in ongekend felle bewoordingen op dat de koopkracht van ouderen de laatste jaren is gedaald. 'Wij zijn de pispaal en het afvoerputje van de overheid', verklaart directeur Hadewych Cliteur van CSO-ouderenorganisaties.
    Cliteur doelt op de mogelijke kabinetsmaatregelen die nadelig zijn voor de koopkracht van AOW'ers. Zij gaan meer belasting betalen doordat de zogenoemde ouderenkorting geheel of gedeeltelijk gaat wegvallen. Dit moet de schatkist bijna 400 miljoen euro opleveren.
    Dat geld zegt het kabinet nodig te hebben omdat een vereenvoudiging van het toeslagenstelsel niet mogelijk bleek. Die had volgend jaar 600 miljoen moeten opleveren, oplopend tot 1,2 miljard euro.

En dat geld is nodig om de positie van de rijken zeker te stellen.
    Aan het slot nog een bewijs dat dit welbewuste leugens zijn:
  Ouderen zijn dus niet de armste groep in onze samenleving, zei PvdA-leider Diederik Samsom hier vorig jaar over. 'Van de totale vermogens in Nederland is ongeveer 35 procent in handen van de groep 65-plussers. Bij de groep 50-plussers is dit ongeveer 75 procent', zei Samsom. Het kwam hem op woedende reacties van ouderenorganisaties, 50Plus en PVV-leider Wilders te staan.

En Diederik Samsom heeft natuurwetenschappen gestudeerd, en weet dus wél het verschil tussen gemiddelde en mediaan inkomen.
    Er is weer een nieuw front in de oorlog tegen de pensioenen geopend:


Uit: De Volkskrant, 05-11-2014, door  Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam

Keuzevrijheid pensioen zal averechts uitpakken

De stabiliteit van het pensioenstelsel loopt gevaar als werknemers een eigen fonds kunnen kiezen.

Tussentitel: Solidariteit tussen generaties gaat ten onder aan turbulentie

De roep weerklinkt de laatste tijd steeds luider. Geef werknemers meer keuzevrijheid over hun pensioen. Onlangs voegden de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, Merel van Vroonhoven, en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zich in het koor van pleitbezorgers van keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. De logica achter deze pleidooien is evident. Als werknemers ontevreden zijn over de prestaties van hun pensioenfonds, laat hen dan zelf kiezen bij welk pensioenfonds zij hun spaargeld willen onderbrengen. Tot eenvijfde van de totale loonkosten wordt aan pensioenpremies besteed. Als dat niet goed belegd wordt, kan je dat een flink deel van je toekomstig pensioen kosten.
    ...Als de pensioenfondsen hun beloften niet waarmaken, is het geen wonder dat mondige werknemers liever zelf hun pensioengeld beheren. De concurrentie die dan tussen pensioenfondsen ontstaat, zal hen dwingen hun uitvoeringskosten te verlagen en/of hun rendementen te verhogen.
    Laten we aannemen dat werknemers inderdaad de mogelijkheid krijgen hun pensioenregeling bij een ander pensioenfonds onder te brengen. En laten we aannemen dat zij in staat zijn een rationele en goed geïnformeerde keuze te maken door de kosten en baten van verschillende fondsen tegen elkaar af te wegen. ...


Red.:   Waarop je de discussie meteen zou kunnen stoppen, want het is weinig zo definitief bewezen dat het niet kan als dit: financiële markten of soortgelijke proecessen voorspellen. Met ook een bewijs uit het ongerijmde: wie dat kon, had de hele markt in bezit.

  Nu kunnen verschillen in prestaties tussen pensioenfondsen voortkomen uit verschillen in uitvoeringskosten en rendement op het belegde vermogen, maar ook het gevolg zijn van verschillen in de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand. Een pensioenfonds met veel jonge deelnemers - waarvan de ingelegde premiegelden nog lang kunnen renderen - kan een lagere premie rekenen dan een pensioenfonds met veel oudere deelnemers. Dat kan gemakkelijk de helft van de premie schelen.
    Een jongere deelnemer aan een relatief 'oud' pensioenfonds heeft er dus alle belang bij over te stappen naar een 'jonger' pensioenfonds. Daar zal de premie lager zijn of de dekkingsgraad hoger - met meer kans op indexatie van je pensioenopbouw. Als de jongeren vertrekken uit een oud pensioenfonds, zal de premie van dat fonds nog verder omhoog moeten, waardoor nog meer deelnemers vertrekken. Zo loopt dat fonds leeg, niet doordat het onderpresteert, maar doordat zijn deelnemersbestand een ongunstige leeftijdsopbouw heeft.

Warop je alweer de discussie kan stoppen, want hier moet er een keuze gemaakt worden: je redt ondergaande pensioenfondsen, of je redt ze niet. In het eerste geval heeft de hele exercitie geen zin, en in het tweede geval stort de grote hoeveelheden oude mensen in het verderf. En dat wil een fatsonelijk mens niet (Amerika, waar dit wel kan, is een weerzinwekkende ploertenmaatschappij).
   Als we veronderstellen dat alle pensioenfondsen een acceptatieplicht hebben - vergelijkbaar met de ziektekostenverzekeraars - dan kunnen ook de oudere deelnemers een oud pensioenfonds verlaten en zich aansluiten bij een jonger pensioenfonds. Dat jongere pensioenfonds zal daardoor zijn premie moeten verhogen, waardoor opnieuw jongeren zullen vertrekken op zoek naar een ander jong pensioenfonds. Zo kan er een voortdurende massale trek van pensioenfonds naar pensioenfonds op gang komen.
    Sommige pensioenfondsen zullen ten onder gaan, waardoor de deelnemers die zijn achtergebleven hun pensioenaanspraken zien verdampen. Andere pensioenfondsen zullen in korte tijd een grote toevloed aan nieuwe deelnemers zien, maar vervolgens wellicht weer een even massale uitstroom. Kortom, er zal een grote turbulentie ontstaan, die de stabiliteit van het pensioenstelsel in gevaar brengt. Deze turbulentie zal niet bijdragen aan betere prestaties van de pensioenfondsen, maar hen vooral stimuleren om jongere deelnemers te lokken. De solidariteit tussen leeftijdsgroepen, die ingebakken is in het bestaande pensioenstelsel, zal daaraan ten onder gaan.

En dat laatste is natuurlijk de bedoeling. Wat men wil, is het opheffen van alle pensieoene en het brgip pensioen, zodat iedereen tot aan zijn dood voor een schijntje en een habbekrats zal moet ploeteren voor de rijken in hun paleizen. Terug naar de tijd van Dickens.
    Volgende tableau in de nieuwe aanval:


Uit: De Volkskrant, 24-01-2015, Gijs Herderscheê

Pensioen moet eerlijk zijn voor alle leeftijden


Red.:   Precies! De ouderen moeten het pensioen waarvoor ze betaald hebben behouden. Hoe dan ook.
    Nu is het zo:
  ... de voor alle werknemers gelijke pensioenpremie.

Stel dat er voor jongeren meer geld nodig is. Dat is de enige logische en rechtvaardige conclusie dat die jongeren dan ook meer moeten gaan betalen. De ouderen hebben hun pensioen al betald, en gezorgd voor circa 1000 miljard in de kas.
    Maar de ploerten van de elite en de media draaien dat natuurlijk feestelijk om:
  Gezamenlijk kenmerk van de scenario's is dat de subsidiëring van oudere werknemers door hun jonge collega's verdwijnt. Die ongeschreven subsidie is een gevolg van de voor alle werknemers gelijke pensioenpremie. ...

De denkfout of retorische truc van "Non sequitur" : "De conclusie volgt niet uit het gestelde". Zoiets als: "Omdat het vriest, moeten lepels links naast de borden gelegd worden".
  ...Een jongere betaalt zodoende eigenlijk te veel premie voor het pensioen dat hij opbouwt, en een oudere te weinig.

De denkfout of retorische truc van "Petitio principii", of "Begging the question" : de conclusie zit al in aannames verborgen: "Het bewijs van het bestaan van God is dat hij het Heelal heeft geschapen".
    En dit komt natuurlijk van "de gewoonlijke verdachten":
  ... Kees Goudswaard. Hij is hoogleraar economie en sociale zekerheid in Leiden en leidde binnen de SER het opstellen van het pensioenadvies.

En iemand uit de elite en met een lang leven die dus teert op het spaargeld van de lageropgeleiden die korter leven, wel liefst zes jaar, gemiddeld. Maar daar wordt dus niets aan gedaan:
  Deze financiering [iederen betaalt evenveel. red.] ... is relatief ongunstig voor degenen met een kortere levensverwachting - laagopgeleiden, mannen - en gunstig voor degenen met een langere levensverwachting - hoogopgeleiden, vrouwen. Een werknemer met een lage levensverwachting krijgt korter pensioen, hoewel hij dezelfde premie heeft betaald: een percentage van zijn pensioengevend salaris.
    Als de afschaffing van deze subsidiëring zomaar gebeurt ...

Oftewel: dat gaat men, de elite, dus niet doen, en wel hierom:
  Overgangsregelingen kunnen volgens de SER 100 miljard euro kosten.

En daar ze dus van ze lang zal ze leven niet aan beginnen.
    Dus toekomstige revolutionairen: naast het vrouwenrijtje voor het schavot: Schippers, Kroes, Troost, Hofs, Sitalsing, kan ook het mannenrijtje verder ingevuld worden: bij Pechtold, Blok, Zijlstra, Rutte, Samsom, kunnen nu Goudswaard en Herderscheê toegevoegd worden.
    En daar is Hofs weer, als een intermezzo en terugblik naar de vorige fase:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2015, door Yvonne Hofs

Drie vragen over | de lage dekkingsgraden


Red.:   Tjonge  ... De dekkingsgraad ... Die gore rekentrucs om de inhoud van de pensioenkassen naar beneden te praten. Daar gaan we weer...:

  Wat is dat toch met die pensioenfondsen?

Er is niks met de pensioenfondsen. Er is eindeloos vele mis met de parasitaire elite die in de pensioenkassen aan het graaien is.
  De pensioenfondsen hebben een zwaar jaar achter de rug.

Een gore leugen. Zoals de volgende zin bewijst:
  Hoewel hun beleggingsrendementen goed waren ...

Afgelopen dagen op televisie: de beleggingsrendementen zijn miljarden en tientallen miljarden, afhankelijk van de grootte van het fonds.
  ... staan vier van de vijf grootste fondsen er slechter voor dan een jaar geleden.

Alleen volgens de gore regeltjes van de graai-elite.
  De fondsen zijn de dupe van de almaar dalende rente.

Die nu op iets rond de enkele procent en lager staat, en dus niet meer dan een enkele procent omlaag kan.
  ... beleggen pensioenfondsen relatief veel in obligaties. Die zijn dankzij de rentedaling sterk in waarde gestegen. Een oude 10-jaarsstaatsobligatie van 1.000 euro die de eigenaar 5 procent rente per jaar oplevert, wordt steeds meer waard zolang de marktrente blijft dalen. Op nieuwe staatsobligaties van dezelfde looptijd wordt immers maar 0,5 procent rente vergoed.
    De keerzijde van die waardestijging is dat de toekomstige obligatierendementen juist lager worden.

Iets dat natuurlijk al decennia speelt: soms is de rente hoger, dan weer lager. En over 40 of 50 jaar genomen, de "spaarperiode" middelt dat uit. Niks geen reden om de pensieoen te verlagen. Dus.
    En zo liegen en graaien en plunderen we maar door. Het gejuich als Hofs naar het schavot schuifelt zal oorverdovend zijn ...
    Herhaling:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2015, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Meeste pensioenen onder water

Tweederde van de pensioenfondsen staan er financieel zo slecht voor dat ze herstelplannen moeten inleveren. Daaronder bevinden zich vier van de vijf grootste fondsen.

Tussentitel: 160 van de ongever 250 zijn in de problemen

Tweederde van de Nederlandse pensioenfondsen staat er zo slecht voor dat ze (in veel gevallen voor de tweede keer) een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het zou gaan om 160 van de ongeveer 250 pensioenfondsen.    ...


Red.:   Een paar jaar terug: de regering moest 30 en meer miljard bezuinigen van het CPB, ten koste van de armeren, omdat de economie er komende jaren zo slecht voor zou blijven staan. Een maand terug: CPB (of CBS): "De economie doet het veel beter dan voorspeld - de regering kan en eigenlijk moet en een lastenverlichting van 5 miljard geven". Wat is een belasstingverlaging die natuurlijk voornamelijk bij de rijken terecht komt.
    De DNB doet hetzelfde met de penioenen wijzende op de volkomen van de economische realitiet losgezongen renteniveaus die door de oplichters van de ECB kunstnmatig laag wordt gehouden op kosten van de burgers door gratis geld aan de baken te geven wat terecht komt in de financiële wereld.
    Hofs, ik zou maar alvast een vluchtkoffer klaarzetten.
    En hier een stevige mede-kandidaat:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2015, van verslaggeefster Nanda Troost

Demotie voor oudere steeds normaler

Tot een paar jaar geleden was loon inleveren voor oudere werknemers nog volstrekt taboe. Werkgevers raken er juist meer en meer aan gewend.Red.:   Alsof je leest: "Diefstal was tot voor een paar jaar geleden nog volstrekt taboe. Dieven raken er steeds meer aan gewend". Dat mens van Troost is echt volkomen van God los. Als je die de kop afhakt, is het de vraag of er wel bloed uit vloeit ...
    Maar hoewel tekenend voor de boodschapper, is het niet waar het hier om gaat, maar het volgende:

  Tussenstuk:
Lagere pensioenpremie vergroot koopkracht niet


Uit het onderzoek HR Trends 2015 blijkt ook dat het merendeel van de werknemers niet profiteert van de verlaging van de pensioenopbouw. Slechts 20 procent van de werkgevers betaalt hun werknemers meer ter compensatie van de lagere pensioenpremies. Maar zo'n 60 procent heeft helemaal niets veranderd. Daardoor bouwt de werknemer bij die gelijkblijvende verhouding van de premie netto minder pensioen op.
    Die werknemers gaan er dus op achteruit, stelt het onderzoek van salarisverwerker ADP en organisatieadviesbureau Berenschot. 'We kennen deze discussie uit het overleg van de vakbonden en het kabinet, maar de problematiek speelt dus veel breder. De pensioenlasten voor werkgevers zijn afgenomen en het is zeer de vraag in hoeverre dit de loonruimte ten goede is gekomen', zegt Van der Spek van Berenschot.

Juist ja ... De regering verlaagt de pensioenpremies onder het motto "Dat komt de koopkracht ten goede", en het bedrijfsleven pikt dat geld in en stalt het in belastingparadijzen.
   Maar natuurlijk wist die regering dat ook wel, en was het ongetwijfeld de bedoeling. Want zo incompetent of naïef kunnen ze toch echt niet zijn.
    Hoewel je je toch echt gaat afvragen of ze niet doodgewoon stompzinnig zijn:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2015, van verslaggever Gijs Herderscheê

Kabinet: meer pensioenopbouw jongeren

Jongeren gaan meer pensioen opbouwen met de pensioenpremie die zij maandelijks betalen. Ouderen juist minder. Met die ommekeer in het stelsel komt een einde aan de huidige praktijk waarin werknemers van 45 jaar en ouder in feite gesubsidieerd worden door hun jongere collega's.    ...


Red.:   Volkomen waanzin ... Alsof die jongere een eigen pensioen krijgt ... Wil die jongere een pensioen krijgen, moet hij toch echt, heus, volkomen, eerst een oudere worden. En die oudere van nu, die beter af zou zijn, is toch echt ooit een jongere geweest toen hij slechter af was. Oftewel: jongere of oudere: het is lood om oud ijzer, omdat het pensioen niet gaat over een bepaald jaar, of een bepaalde leeftijd, maar over een hele levensloop. Ook iets dat iedereen weet. Behalve Klijnsma die doet of ze een mongool is:
  Het kabinet wil de zogenoemde doorsneepremie waarbij alle werknemers dezelfde premie betalen weliswaar handhaven. Nu krijgt iedereen daarvoor jaarlijks dezelfde pensioenopbouw, afgeleid van het salaris. 'Dit lijkt eerlijk', schrijft Klijnsma, 'maar het is niet fair omdat de premie die een jongere inlegt in werkelijkheid meer pensioen opbrengt dan de premie die een oudere collega afdraagt. De premie van een jongere kan immers langer renderen.'

Om te brullen van de lach ...
    Maar dat razendsnel overgaat in huilen:
  Daarom wil het kabinet dat de pensioenaanspraak vanaf 2020 met het stijgen van de leeftijd afneemt. Met dezelfde premie wordt dan minder pensioen opgebouwd.

Want dit is dus pure welbewuste pensioendiefstal.
    Hierop past maar één enkele reactie: die van Pol Pot.
    Een brievenschrijver heeft het ook gezien:


De Volkskrant, 09-07-15, ingezonden brief van Hans Schneymann, Groningen

Pensioengedoe

Het kabinet wil het pensioensysteem veranderen, omdat nu 'werknemers van 45 jaar en ouder in feite gesubsidieerd worden door hun jongere collega's (Ten eerste, 7 juli). Die jongere collega's worden vanzelf 45 jaar en profiteren dan op hun beurt van de jongeren tot 45 jaar in hun kielzog.
    Opnieuw een voorbeeld van nodeloze extra regelgeving die ook weer geld gaat kosten. Daar komt dan nog bij dat Klijnsma verwacht dat de overgang jaren gaat duren. Wat een gedoe zeg!


Red.:  Ach ja ...
    Hofs gaat ook weer meedoen:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2015, door Yvonne Hofs

Jong subsideert oud straks niet meer


Red.:   En liegt nog even onbschoft als voorheen. In detail:
  Wat is de 'doorsneepremie'?

In het huidige pensioensysteem betalen alle werkende deelnemers van een pensioenfonds hetzelfde percentage van hun brutosalaris aan pensioenpremie, of ze nu jong of oud zijn. Alle deelnemers bouwen ook evenveel pensioen op. Dat opbouwpercentage, eveneens een fractie van het brutoloon, is dus ook voor alle leeftijden gelijk. In dit systeem subsidiëren jonge werkenden de pensioenen van oudere werkenden met circa 100 miljard euro. Werknemers onder de 45 jaar betalen in verhouding tot de pensioenrechten die ze ervoor terugkrijgen te veel pensioenpremie. Werknemers ouder dan 45 jaar betalen juist te weinig premie. Via de pensioenpremie vindt er dus een gigantische vermogensoverdracht van jong naar oud plaats.

Hè? Dat snap ik niet. Jong en oud betalen evenveel premie en bouwen daarvoor evenveel pensioen op, schreef je net.
Jongeren krijgen in verhouding minder pensioen terug voor de premie die ze in de pensioenpot inleggen, omdat hun inleg langer kan renderen en dus op de pensioendatum (die bij een 25-jarige veel verder weg ligt dan voor een 60-jarige) veel meer waard is.
    Een voorbeeld: een 25-jarige betaalt 100 euro pensioenpremie. Het pensioenfonds belegt de premie en behaalt gemiddeld een mooi rendement van 6 procent per jaar. Na 42 jaar, als de jongere met pensioen gaat (waarschijnlijk is de pensioenleeftijd tegen die tijd verder gestegen, maar dat laten we nu even buiten beschouwing) is die oorspronkelijke inleg dan aangegroeid tot een kapitaaltje van 1.156 euro. Op dezelfde dag als de 25-jarige betaalt een 60-jarige ook 100 euro pensioenpremie aan hetzelfde pensioenfonds. Die inleg kan maar zeven jaar renderen voordat de werknemer met pensioen gaat en zijn opgebouwde rechten opeist. Na zeven jaar is de 100 euro van de oudere werknemer aangegroeid tot 150 euro.
    De inleg van de jongere is dus op pensioendatum meer dan tien keer zoveel waard dan die van zijn oudere collega, maar toch krijgen zij in ruil voor die inleg precies hetzelfde pensioen in euro's uitgekeerd.

Stompzinnige koe: die oudere heeft ook als jongere ingelegd. Alleen vele jaren terug. En gedurende die jaren heeft dat bedrag gerendeerd op dezelfde manier als dat bedrag van de jongere nog gaat renderen.
    Stomme koe!
    Geen wonder dat je links naar je naam uit Google laat verwijderen. Ze hebben je door, en willen het pond vlees terug dat je van hun rug hebt afgesneden.
    Maar ze mag van de mede-vleesafsnijders bij de Volkskrant rustig doorgaan met vleesafsnijden (dat mens moet echt voor het tribunaal!):


Uit: De Volkskrant, 15-07-2015, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Nieuwe rekenregels laten pensioenpremies stijgen

De pensioenpremies zullen volgend jaar met gemiddeld 5 procent stijgen, voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB). De financiële toezichthouder verlaagt dinsdag de rekenrente waarmee de pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen.    ...
    De rekenrente is een cruciaal gegeven voor pensioenfondsen. Op basis van dit onafhankelijk vastgestelde percentage ...


Red.:   Een gore leugen: dit percentage wordt niet onafhankelijk vastgesteld door gewoon de rente van de afgelopen 30 jaar te middelen, maar door een stel ploerten van de graaiende elite, genaamd De Nederlandsche Bank. Deze gore leugen van Hofs is op zich al voldoende om haar op het revolutionaire schavot te doen belanden.
    Hofs paart leugens met verhulling. De volgende heeft aan andere stijl:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

Pensioenen

Tussentitel: 'Historisch rendement is geen betrouwbare gids'

Pensioenfondsen beklagen zich over het besluit van toezichthouder De Nederlandsche Bank om de vaste rekenrente van 4,2 procent los te laten. ...
    Gegeven het feit dat de werkelijke rente al jarenlang extreem laag is en naar verwachting de komende jaren niet veel zal stijgen...


Red.:   In begin 2008 en een decennium daarvoor, voorafgaanaan de kredietcisis was de vrwchting dat de economen gstaag zou blijven groeien. Oftewel: een ultiem domme opmerking.
  De vaste rekenrente van 4,2 procent was gebaseerd op de veronderstelling dat over een termijn van twintig jaar de rente rond die waarde zou schommelen.    ...

Een leugen: gebaseerd op wat de rente de afgelopen dertig jaar gemiddeld was.
  Die veronderstelling is achterhaald, stelt DNB terecht.

De DNB uitleg of detail en het CPB uitleg of detail hebben een decennialange carriëre in onjuiste stellingnames, vooral van de soort van "voorspellingen".
  Voortaan zal de rekenrente maandelijks worden berekend op basis van voorspellingen uit de markten.

Hier staat het openlijker dan bij Hofs. En een verstandig mens barst hier in een homerisch gelach uit. Dit is van de categorie "onderhoudsvrije tuin" uitleg of detail . Als markten konden voorspellen, konden de computerprogramma die de markten volgen dit eruit halen, en meteen alle geld ter wereld in handen krijgen met speculatie op die voorspellingen. Of: iedereen die iets heeft gelezen over de prijsontwikkeling van markten, wordt onmiddellijk wijsgemaakt dat markten niet te voorspellen zijn. En dus zelf ook niet, per definitie, voorspellen. Uit een sciencefictionboek over een rondtocht langs planeten: "Bewoonbaarheid is een logisch conclusie van bewoond-zijn".
    Allemaal manieren om te beseffen dat hier volstrekte onzin staat. Toch staat het er. En dit:
  Tussentitel: 'Historisch rendement is geen betrouwbare gids'

Woorden van doortrapte ploerten in dienst van een officieel instituut dat werkt voor de rijken. Gevolgd door een stelletje laag-bij-de-grondse hielenlikkers in dienst van een instituut dat werkt voor de rijken.
    Een wél zinnig commentaar. Natuurlijk niet op de redactiepagina's:


De Volkskrant, 16-07-2015, ingezonden brief van W. Beemster, Diemen

Meer pensioenpremie

Ik lees dat de pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank hun rekenrente moeten verlagen (Ten eerste, 15 juli). Daardoor dalen de dekkingsgraden. Maar ik heb uit het programma Zwarte Zwanen (tv recensie V, 14 juli) begrepen dat er met ons pensioengeld van 1. 000 miljard euro veel gespeculeerd wordt.
    Dit mag dan zeker wel van De Nederlandsche Bank. Ik vraag mij af of het geld voor de bonussen die nu betaald worden van ons pensioengeld niet eindelijk eens aan de gewone gepensioneerden betaald kan gaan worden. Wij leveren al jaren in. Een paar honderd euro zou welkom zijn, zodat ik weer op vakantie kan. Ik vermoed dat wel meer gepensioneerden er zo over denken.


Red.:   De DNB en de Volkskrant hebben geen haar op hun hoofd die daar aan denkt, want bij deze speculerende lieden zijn ze juist in dienst.
    Hoe komen pensioenfondsen in "problemen"? Zo:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2015, van verslaggever Jeroen Trommelen

KPN klimt sneller uit dal dan verwacht

Telecombedrijf KPN heeft in het afgelopen kwartaal 160 miljoen euro nettowinst geboekt. Dat is 55 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
    De daling lijkt echter dramatischer dan hij is, want vorig jaar werd de winst opgestuwd door een grote, eenmalige pensioenmeevaller. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde halfjaarcijfers van het bedrijf. ...


Red.:   Dat is dus een pensioentegenvaller voor de gepensioneerden.
    De weerzinwekkende campagne vanuit het neoliberale Westerbork mist zijn uitwerking niet:


De Volkskrant, 05-09-2015, ingezonden brief van Gert Klein, Amsterdam

Bang voor boze ouderen

Als topbestuurder van een grote organisatie heb je de taak moeilijke, soms pijnlijke keuzes te maken. Daar word je voor betaald, je had ook de wil en de ambitie om een dergelijke functie te bekleden, mede wegens de verantwoordelijkheid die daarbij komt. De besturen van de pensioenfondsen in Nederland - die gezamenlijk circa 1.300 miljard euro beheren - staan voor zo'n lastige keuze: dat enorme bedrag is toch echt niet hoog genoeg om alle pensioenaanspraken in de toekomst te kunnen uitkeren. Deze constatering eist een pijnlijke keuze: de pensioenuitkeringen moeten omlaag. Maar nee, dat durven de bestuurders niet aan: ze zouden de ouderen eens boos maken en dat kan de bedoeling van een pensioenfonds toch niet zijn? We rekenen ons gewoon rijk, met een jaarlijks verwacht rendement op de beleggingen van 7 procent ('Pensioenfonds gokt op goede beurs', Economie, 2 september). Probleem opgelost. Wat een gotspe. En de toezichthouder DNB vindt het allemaal wel best.


Red.:    Citaat: 'dat enorme bedrag is toch echt niet hoog genoeg om alle pensioenaanspraken in de toekomst te kunnen uitkeren'. De kerel praat gewoon de praatjes van de neoliberofascisten van de Volkskrant na.
    En kijk eens, zonder dat men het door heeft, onthult de Volkskrant één van de graai- en bloedzuig-praktijken:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2015, door Yvonne Hofs

Cao-onderhandelingen

Werkgevers trekken aan het langste eind

Zwaar bevochten loonstijgingen gaan steeds vaker gepaard met minder vrije dagen, kleinere toeslagen of lagere pensioenopbouw. Werknemers genieten van al die sigaren uit eigen doos.

...    In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de cao-lonen 1,2 procent, terwijl de loonkosten voor werkgevers maar 0,3 procent omhoog gingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat dit komt door lagere pensioenpremies. Werknemers bouwen sinds dit jaar minder pensioen op, waardoor de pensioenpremies voor zowel de werkgevers als de werknemers konden dalen. Werknemers krijgen meer loon nú in ruil voor een lager pensioen láter. Voor de werkgever is de premieverlaging pure winst.
    In theorie kunnen werkgevers deze kostenbesparing doorgeven aan hun werknemers in de vorm van extra loonsverhoging, maar dat gebeurt amper, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends van organisatiebureau Berenschot. Zes op de tien werkgevers steken het pensioenvoordeel geheel in eigen zak, slechts 20 procent compenseert het pensioenverlies met extra salaris.    ...


Red.:   Juist ja. Volkomen  voorspelbaar. Degenen  die dit hebben voorgsteld, geregreld, en voor hebben gestemd, komen ook allemaal voor het tribunaal. Die Klijnsma: vermoedelijk naar dokter Guillotin. Net als Samsom, Asscher, en natuurlijk alle psychopaten van de ploertenpartij.
    En daar is de heks nog een keer:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2015, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Pensioenfondsen zitten ineens weer krap bij kas

De Nederlandse pensioenfondsen hebben een zeer slecht kwartaal achter de rug. ...


Red.:   Gunst ... Tegen particuliere beleggers wordt altijd grzegd: "Beleg voor de langere termijn. Op de korte termijn kn de beurs omhoog en de beurs kan omlaag, maar doe niet mee aan dit soort speculeren". Maar dat geldt, volgens "expert" Hofs, dus niet voor pensioenfondsen. Die zijn daar kennelijk te klein voor ...
    Maar ja, anders kan je dit soort gif niet kwijt:

  Hun financiële situatie is zelfs zodanig verslechterd ...

Enzovoort. Als de beurs weer stijgt, hoor je Hofs en de Volkskrant niet. Natuurlijk. Pure kwadaardigheid.
    Ondertussen heeft ze weer een keertje dit geschreven:


Uit: De Volkskrant, 02-12-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Hoe onrechtvaardig is solidariteit?

...    Mensen willen hun eigen risico's afdekken maar niet meer de risico's van medeburgers. ....


Red.:   Niet waar: mensen willen niet de risico's afdekken van anderen die niet meebetalen.Wilden ze vroeger al niet, en nu nog steeds niet.
  In veel verzekeringen wordt de premie afhankelijk gesteld van de risicocategorie. ...
    Dat gebeurt nu ook met de pensioenen, ongeveer het laatste bastion van de solidariteit. Vorige week maakte pensioenfonds PNO Media bekend jonge werknemers een lagere pensioenpremie te willen laten betalen dan hun oudere collega's. Nu betaalt nog iedereen dezelfde 'doorsneepremie'. Bij de nieuwe leeftijdsafhankelijke premie hoeft een dertiger minder te betalen dan een zestiger. Reden is dat de premie van jongeren langer kan worden belegd en daardoor meer rendement oplevert. Hoewel het met de huidige negatieve rendementen anders kan worden, hebben jongeren altijd ouderen gesponsord.

"De leugen van Hofs". De waarheid steat een stukje verderop, zij het ietwat verdekt:
  Wat het pensioenfonds PNO Media doet, is eigenlijk de wens van de regering en een groot deel van de oppositie. Maar het creëert meteen ook andere onrechtvaardigheden. Werkenden die nu 45 jaar zijn, hebben al het volle pond betaald en moeten vanaf volgend jaar toch extra premie betalen.

Juist ja. Met deze correctie: ze hebben niet alleen het volle pond betaald, met er is ook belegd met dat volle pond.
     Weer iemand die het wél weet:


De Volkskrant,
02-02-2016, ingezonden brief van Lex Rietveld, Haarlem, voormalig lid directieteam ABP Onroerend Goed

Pensioenfondsen

Steeds maar weer klinkt de mantra: tekort pensioenfondsen, te lage dekkingsgraad, lage rekenrente, lage rentestand op dit moment. Maar een pensioenfonds is toch per definitie een langetermijn belegger? Wie verzint het om het rendement op lange termijn te baseren op de huidige (kunstmatig) lage dagkoersen!?
    En dan ook te bedenken dat deze fondsen maar voor een beperkt deel belegd hebben in Nederlandse rentedragende waarden. Het merendeel zit in aandelen, onroerend goed et cetera, wereldwijd met een totaal ander rendementsprofiel op lange termijn. In de afgelopen periode hebben de fondsen een aanmerkelijk hoger rendement gehaald dan de aan hen opgelegde rekenrente. En ook al zou er sprake zijn van een (toekomstige) dip, dan hoeft dat voor de lange termijn geen probleem te zijn.
    Nog niet zo lang geleden werd er gerekend met een vaste rekenrente van 4 procent. Gebleken is dat dat voor de lange termijn een veilig uitgangspunt is. Waarom dan afgeschaft?
    Geachte politici, pensioenfondsen, vakbeweging, gepensioneerden, journaille en duiders, stop met dat papagaaien, wordt eens wakker, denk na en vraag eens door!


Red.:   Ook aardig: dat 'journaille'.
    De SER komt met een stuk over het pensioen. Dan weet je het wel ... De SER, dat is de grote bedrijven en de lakeine met een titel. De vakbond schijnt er ook aanwezig te zijn, maar dat is voornaamelijk onder tafel, om na lang erop inpraten overstag te gaan voor de neoliberale plannetjes van de stropdassen. Hier een bericht erover:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2016, van verslaggever Gijs Herderscheê

Ieder zijn eigen pensioenspaarpot

Het nieuwe pensioenplan van de SER moet het hoofd bieden aan dalende rentes en een grillige arbeidsmarkt. Met meer keuzevrijheid en transparantie, zónder de buffer te verliezen.


Red.:   Andere verslaggever, maar de stroom leugens is onverminderd. Zelfs aangaande de meest simpele feiten: er si niet sprake van "een pensioenplan" van de SER, maar ze geven vier alternatieven.
    Nummer 2: geen enkel plan biedt doelaas voor dalende rentes en een grillige arnbeidsmarkt. Pensioen is "geld opzij zetten voor later", en dat moet je doen ongezien die factoren.
    En natuurlijk de herhaling van de aloude:
  Nu betalen bijvoorbeeld per pensioenfonds alle werknemers dezelfde premie. Indirect subsidiëren jongere werknemers hun oudere collega's. Ze betalen dezelfde premie over hun salaris, maar daarmee bouwen jongeren minder pensioen op dan ouderen.

Ook Gijs Herderscheê is een Kalshoven-epigoon, die in anamekring komt om aan te sluiten bij de baas richting schavot.
    En oh ja, deze als vaststaande klant voor het grote scheermes was er ook weer bij:
   ... Kees Goudswaard, hoogleraar economie en sociale zekerheid in Leiden. Hij leidde het onderzoek naar de haalbaarheid van 'persoonlijk pensioenvermogen in combinatie met risicodeling'.

De Universiteit Leiden, waar ze de Oekraïense fascisten Porosjenko en Klitsjko ontvaneg alsof het helden zijn. De neo-fascistische Universiteit Leiden, dus. Maar neoliberalisme en neo-fascisme gaan ook zo lekker samen. Bruin bij bruin.
    Nog een mooi ijkpunt:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2016, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek

Mooi ding, dat nieuwe pensioenprototype!

Tussentitel: Aan dit blitse karretje moet nog wel wat gesleuteld worden

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een 'werkend prototype' van het pensioen van de toekomst gebouwd, weten we sinds vorige week. Het gaat vooralsnog om een 'technische uitwerking' door deskundigen onder leiding van econoom Kees Goudswaard - niet om een polderdeal tussen werkgevers, werknemers en de overheid - en de SER nodigt iedereen uit om het prototype te bekijken en er iets van te vinden.
    En? Het is een mooi ding! ...


Red.:    Kees Goudswaard er voor, Frank Kalshoven er voor ... Dan is het vrijwel zeker neoliberale rotzooi. We wachten de overige commentaren maar even af.
    Hier zulk commentaar. Of misschien ook: de DNB die haar campagne voortzet:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2016, van verslaggevers Robert Giebels, Yvonne Hofs

Gegarandeerd pensioen bestaat echt niet

De Nederlandsche Bank vindt dat er snel een nieuw pensioenstelstel moet komen. Een stelsel zonder beloften en zekerheden, maar transparant voor elke deelnemer. 'Nu wringt het aan alle kanten.'


Tussentitels: De grote kwetsbaarheid is: er is veel gespaard, maar er is nog meer beloofd - Frank Elderson
De doorsneepremie hoort bij het uniforme beleggingsbeleid waar we vanaf moeten - Job SwankRed.:   Waarna je eigenlijk al genoeg weet. Nog wat details:

  Nu de Sociaal-Economische Raad zijn langverwachte visie heeft gegeven op de mogelijke aanpassingen van het stelsel, barst de discussie over de pensioenen opnieuw los. ...De Nederlandsche Bank heeft zich de laatste tijd weinig laten horen in het pensioendebat, maar SER-lid Swank en pensioentoezichthouder Elderson vinden het nu tijd om hun stem te laten horen. Zij pleiten voor een stelsel met individuele pensioenpotjes, waarbij het beleggingsbeleid wordt afgestemd op de pensioenspaarder: veel beleggingsrisico voor jongeren, weinig risico voor oudere werknemers.

Neoliberalisme. De afschaffing van de gezamenlijkheid van sparen voor alle leeftijden (wie jong is wordt vanzelf oud)  over een werkend leven en spreidng van risico's
  De vakbeweging hecht eraan dat pensioenfondsen ook in het nieuwe stelsel een gemeenschappelijke reserve opbouwen om beleggings-tegenvallers op te vangen. Die wens begrijpen de twee DNB-directeuren, maar die buffer mag niet te groot zijn, waarschuwen ze, want anders blijft ook het nieuwe stelsel gevoelig voor belangenconflicten tussen generaties.

Afschaffing van de buffers is afschaffing van het sparen. En dan kunnen de huidige buffers naar de rijken. Het 'belangenconflicten tussen generaties' is dieventaal voor "jongeren blijven eeuwig jong" en "ouderen zijn oud geboren". In werkelijkheid zijn ouderen ooit jong geweest en worden jongeren vanzelf oud, dus kan er nooit een belangeconflict zijn. Over de relevante tijdsperiode, wat is de looptijd van een pensioen.

  Wat Swank en Elderson misschien nog wel belangrijker vinden dan een nieuw pensioenstelsel, is dit: iedereen moet eindelijk gaan beseffen dat een koopkrachtig, gegarandeerd pensioen niet bestaat.

Zodat men niet gaat morren als de rijken eruit stelen.
  U wilt een nieuw stelsel, maar nu is de pensioenpot met 1.300 miljard euro groter dan ooit. Waarom moet er iets veranderen?
'In vergelijking met het buitenland staan we er goed voor', zegt Elderson. 'We hebben met elkaar bijna twee keer de waarde van onze economie bij elkaar gespaard. Armoede onder ouderen komt in Nederland weinig voor in vergelijking met andere landen. De totale pensioenuitkering is wereldtop. En alles tegen relatief lage kosten. De grote kwetsbaarheid van het Nederlandse systeem is echter: er is veel gespaard, maar er is nog meer beloofd.'

Bewijs het!
  Dat er meer is beloofd dan gespaard is een papieren werkelijkheid. De te grote beloftes, de te hoge verplichtingen zijn vooral het gevolg van de kunstmatig lage rente.
Swank: 'De rente speelt een heel belangrijke rol. Maar dat hij laag is, is geen incident. Hij daalt al sinds eind jaren tachtig. Het is zeer de vraag of de rente nog zo hoog wordt als destijds. In het huidige systeem zit echter de veronderstelling ingebakken dat de rente weer omhooggaat, dat je ooit weer betere tijden krijgt. Dat bedoelen we met die beloften die groter zijn dan het gespaarde. Om dat probleem uit het pensioenstelsel te krijgen, is een moeilijke weg.'

De rente is nu 0 procent. Nul. De kans dat die omlaag gaat is nul, en de kans dat die omhoog gaat is dus oneindig. Tenzij de hele economie ten onder gaat, want dan is er dus nooit meer groei.
  Swank: '...De vakbeweging heeft de meeste moeite om afscheid te nemen van het huidige systeem, omdat zij hecht aan collectiviteit. Bij veel pensioenfondsen zijn er nu tekorten. Dat betekent dat er bij de overgang naar een nieuw systeem pijn genomen moet worden. ...

Oftewel: "Wij willen gaan stelen".
    Voor het gemak van de bestolenen zet de Volkskrant een ruime foto bij het artikel:

Opdat de bestolenen ze goed zullen herkennen als ze ze tegenkomen op straat tijdens de revolutie, zodat ze kunnen dienen als versiering voor lantarenpalen ...
    En meteen daarna de eerste onthullingen. Natuurlijk niet in de elite-media:


Uit: GeenStijl.nl, 26-06-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Dag na #Brexit. PvdA geeft pensioenpotten aan EUInderdaad, bovenstaande tweet is al ruim twee dagen oud. In alle Brexit-hectiek bleef het even op de plank liggen, maar het is belangrijk genoeg om nog even naar voren te trekken, en bovendien enorm veelzeggend over hoe Brussel en Den Haag rollen. Jetta Klijnsma ... moest vóór het Brexit-referendum antwoord geven op vragen van Pieter Omtzigt over de pensioenplannen van de Europese Unie, de zogenaamde Institutions for Occupational Retirement Provision (of IORP). Uiteraard gaf Klijnsma pas ná Brexit antwoord, want de inhoud van de wetten, pardon: 'richtlijnen' had zo mogelijk nóg meer Britse bejaarden naar de stembus gejaagd om voor 'GTFO of the EU' te stemmen. Nederland probeert al jaren de IORP-richtlijn op afstand te houden, want ons land was van mening dat Brussel te veel bemoeienis zocht met onze goed gevulde honingpotten (twv 1400 miljard euro), waarvan de beheerders iets te frivool de Europese markt op zouden kunnen. Zie ook dit topic.


Red.:   Dus eerst even dat topic van een paar dagen eerder, dat door de drukte ook door de redactie alhier geparkeerd was:


Uit: GeenStijl.nl, 16-06-2016, door Zentgraaff uitleg of detail

Dahaag Oude Dag. Pensioenpotten naar Europa

We mochten het eigenlijk niet weten van de Eurocraten, voor de #BREXIT en voor het aflopen van het Nederlandse voorzitterschap aan het einde van de maand, maar nu is het dan toch gelekt: het zal wel eens binnenkort zo zijn dat uw pensioenfonds de wijk neemt naar een EU-lidstaat waar ze het wat minder nauw nemen met de regulering. Pensioenonderhandelingen zijn natuurlijk zo spannend als watching flies fuck, maar toch is dit wel even belangrijk, dus graag even uw aandacht voor de "trialogue on the directive on activities and supervision of institutions for occupational retirement provision". De EU wil namelijk dat pensioenfondsen financiële dienstverleners worden en, tengevolge, dus ook over de grenzen heen kunnen opereren. Nu is het nog zo dat pensioenfondsen alleen opereren in het land waar de pensioenen worden opgebouwd, maar in de toekomst zouden fondsen ook in andere staten mogen zitten dan de opbouwers/pensioengerechtigden. Maar waarom zou u boos moeten worden? Nou, ten eerste is het een slecht idee om mensen met miljoentriljarden onder hun beheer zelf hun reguleringsklimaat uit te laten zoeken. Voor je het weet verdwijnt het hele fonds naar Albanië waar "gouden pleepotten voor de fondsbeheerders" ineens wel mogen en er alsook een stuk vrijere regels vol risicovolle beleggingen en dekkingspercentages gelden. ...


Red.:   Bedenk wat er is gebeurd met de woningbouwverenigingen bestuurd door bewoners toen die stichtingen werden, bestuurd door de elite: minder betaalbare huizen en speculeren met de vastgoedwaarde. En zovele andere instellingen die aan overheidscontrole onttrokken werden. De burger was altijd oneindig slechter af.
  De calvinistische spaarzin is immers niet in heel Europa de norm (eigenlijk alleen in het leuke welvarende hoekje). Bovendien zijn er weinig sectoren zo politiek gestuurd. Logisch, want het gaat over de toekomst van het land, dus dan is het ook wel fijn dat alle sociale partners hun zegje mogen doen in het beleid. De Tweede Kamer, uw volksvertegenwoordiging, kan op het moment nog veel sleutelen aan de pensioenplannen. Mochten de pensioenfondsen dus veranderen in gewone financiële instellingen, dan raken we die controle kwijt en democratische controle afstaan aan de EU en dat is nooit een goed idee, want die gaan er alleen maar wijntjes van drinken. ...

Juist ja ... Dat is dus één onderdeel van het plan. Verder met het tweede (het vorige artikel):

Precies wat er op deze website al voorspeld is: de EU heeft een enorm groot financieel gat, en dat moet ooit gedempt worden. En Nederland heeft 1200 miljard euro dat gebruikt kan worden om dat gat te dempen.
    Dat is de kern van de nieuw pensioenplannen van de elite. De heren van de DNB, de SER en de rest van de politieke elite.
    Degenen die te maken krijgen met lantarenpalen of een Ceaucescu-proce komen er genadig van af ...
    Overigens: de elite-media zwijgen als het graf. Maar die gaan er sowieso al aan ...
    Nog een bevestiging van het kwaadaardigheid van het plan:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2016, ingezonden brief van Arthur van der Wal, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen

Gegarandeerd pensioen?

De directeuren Elderson en Swank van De Nederlandsche Bank stellen terecht dat Nederland een goed pensioensysteem heeft, maar dat het moet veranderen. Een prima artikel ...


Red.:    Gevolgd door nog wat leugens van de firma Woekerpolis en Co. dat zij een beter pensioen leveren.
    Maar nu begon het verhaal pas goed. De volgende fase: die van de valse politieke trucs:


Uit: GeenStijl.nl, 26-06-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Dag na #Brexit. PvdA geeft pensioenpotten aan EUInderdaad, bovenstaande tweet is al ruim twee dagen oud. In alle Brexit-hectiek bleef het even op de plank liggen, maar het is belangrijk genoeg om nog even naar voren te trekken, en bovendien enorm veelzeggend over hoe Brussel en Den Haag rollen. Jetta Klijnsma ... moest vóór het Brexit-referendum antwoord geven op vragen van Pieter Omtzigt over de pensioenplannen van de Europese Unie, de zogenaamde Institutions for Occupational Retirement Provision (of IORP). Uiteraard gaf Klijnsma pas ná Brexit antwoord, want de inhoud van de wetten, pardon: 'richtlijnen' had zo mogelijk nóg meer Britse bejaarden naar de stembus gejaagd om voor 'GTFO of the EU' te stemmen. Nederland probeert al jaren de IORP-richtlijn op afstand te houden, want ons land was van mening dat Brussel te veel bemoeienis zocht met onze goed gevulde honingpotten (twv 1400 miljard euro), waarvan de beheerders iets te frivool de Europese markt op zouden kunnen. Zie ook dit topic. Was, ja, want ineens blijkt dat er 15 juni een akkoord over IORP is bereikt. Althans, dat verhaal doet de ronde maar, zoals de tweet hierboven vertelt, DE TEKST IS GEHEIM en ER ZIJN GEEN NOTULEN. Wel is in de Kamerbrief van Klijnsma een hele zorgwekkende zin te lezen: "Het onderhandelingsresultaat kan voor lidstaten met minder ver ontwikkelde tweedepijler pensioenstelsels een bijdrage leveren aan een meer toekomstbestendige inrichting van de oudedagsvoorzieningen, hetgeen de financiële stabiliteit in Europa als geheel ten goede komt." Lees: de regering vindt het kennelijk een goed idee om de spaarzame, goed gereguleerde Nederlandse pensioenopbouw in te zetten om de huishoudboekjes van de Europese schuldenaars op orde te brengen, mocht de situatie daar om vragen. Voorspelling: de situatie zal daar om vragen, want Nederland betaalt per definitie netto aan Brussel en alle EU-landen die niet West-Europa zijn, zijn armoedig(er) van zichzelf en/of kunnen niet met geld omgaan. Het is echt niet voor niks dat het akkoord tot na Brexit bewaard werd en dat de notulen van de "trilooggesprekken" geheim moeten blijven. Nou inzetten maar dat schamele AOW'tje: Wie doet er eerder *poef*, de EU of de pensioenpotten?


Red.:   Dit is bijna het hele artikel, want al het genoteerde is van landsbelang. Dit documenteert hoe de bestuurlijke elite bezig is om de pensioenspaarpotten te verkwnslelen aan de EU. Het is een zeer mogelijke aanleiding, zodra dit doordringt en nog aanzienlijk waarschijnlijker zodra de eerste repercussie volgt, dat er onlusten uitbreken in Nederland.
    Dit documenteren als zijnde "Men is gewaarschuwd", is dus hoogst belangrijk.
    Die Klijnsma gaat bij die onlusten zeker aan de hoogste boom. Na dat "Moestuin in plaats van AOW" en daarna "Uw pensioen gaat naar een goed doel" trapt niemend meer in de "kreupel vrouwtje die het zo meent met u oudje"-act.
    Vanaf nu gaat GeenStijl de zaak bijna dagelijks volgen:


GeenStijl.nl, 29-06-2016, door Van Rossem uitleg of detail

GODVER. Kamer geeft pensioenen weg aan BrusselZojuist was er in de Kamer een rommeldebatje over de nieuwe IORP-richtlijnen, ook wel bekend als de nieuwe EU pensioenwetgeving. Daags na Brexit werd bekend dat Jetta 'Neem dan gewoon een moestuin' Klijnsma van de PvdA de Nederlandse pensioenpotten (ter waarde van 1400 miljard euro) in het geheim heeft overgedragen aan Brussel. OK, dat is een overdrijving (maar niet heel erg - de pensioenen zijn in gevaar), maar feit is wel dat VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zojuist in de Kamer in meerderheid TEGEN een CDA-motie van Omtzigt, ondertekend door alle andere partijen, gestemd hebben die moet voorkomen dat ONZE pensioenen in ANDERE EU-landen op drift kunnen raken. 53 voor de motie, 81 tegen. Het ergste is nog dat de tekst van de akkoorden tot gisteren strikt geheim was, maar er vandaag al een stemming over was. Onvoorstelbaar. Als er een Kamerbrief van vijf kantjes binnen komt over het falen van Van der Steur, dan hebben de partijen een week nodig om die te bestuderen. Maar over 100 pagina's over de toekomst van de Nederlandse pensioenen kan binnen 12 uur gestemd worden - in het nádeel van de pensioenhouders. Kennelijk heeft de Brexitstem de bejaardenhaat ook in Den Haag enorm gevoed - en Brussel maakt serieus haast met het afpakken van onze laatste nationale eigenwaarde én onze wettelijk verplicht bij elkaar gespaarde eigen waarde voor de oude dag. Fuck the EU - en de Tweede Kamer, too.
Red.:    Met welke kennis een volledige lijst van landverraders kan worden opgesteld.
    Nog niets in de rest van de media dus GeenStijl gaat over tot actie:


GeenStijl.nl, 01-07-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Mailen met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over hun gokspel met uw pensioengeldWe hebben nog niet helemaal precies in de smiezen wat er speelt met de pensioenen, maar er is voorshands alle reden om ongerust te zijn als een collectieve spaarpot van 1200 miljard euro de Europese markt op gesjoemeld wordt. Sowieso: als Pieter Omtzigt in de touwen van de noodklokken hangt, dan luisteren wij. (De man is ooit op het pensioendossier de Kamer in gekomen.) Kort gezegd komt het er op neer dat pensioenfondsen zich straks búiten Nederland kunnen vestigen - en dat DNB dan geen controle meer kan uitoefenen op hun functioneren. Voordeel voor pensioenfondsen is dat ze bijvoorbeeld met hogere rekenrentes kunnen gaan werken (= meer ruimte om te beleggen met pensioenreserves), nadeel daarvan voor de pensioenspaarder is dat het mis kan gaan met die beloftes (hogere rekenrentes bieden geen garanties op hoger rendement, het zijn eerder een marktlokkertjes), met gevaar voor de dekkingsgraad en dus voor de pensioenuitkeringen. En dat allemaal buiten bereik van DNB-toezicht, dus de "pensioenconsument" is uiteindelijk (juridisch) kansloos als zijn oudedagvoorziening verdampt in het buitenland.

Maar de grote vraag moet niet zo technisch zijn. Die luidt simpelweg: Waarom de fuck zou het goed georganiseerde pensioenstelsel van het spaarzame Nederlandse volk zich moeten verplaatsen buiten het toezicht van DNB, vooral als je weet dat 60% van de pensioengelden onder de IORP-II uit Nederland komen? Blijf gewoon van dat verplicht ingelegde, goed geregelde en spaarzaam beheerde oudedaggeld AF met je enge EU marktwerkings-klauwen. Publieke pensioenen privatiseren op internationale schaal klinkt als een recept voor een ramp.

De manier waarop IORP-II tot stand is gekomen, is ook niet zuiver. De richtlijn is in het geheim uitonderhandeld in de afgelopen anderhalf jaar. Er is half juni (de 15e) overeenstemming over bereikt in Brussel, maar dat is pas bekendgemaakt op 24 juni - toen heel de wereld hysterisch aan het doen was over Brexit en er dus niemand oplette. Daarna is het verdrag op dinsdagavond naar de Kamer gestuurd, waar er woensdag al meteen over gestemd is. En dankzij VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is de IORP-II richtlijn nog snel ff aangenomen & doorgedouwd op de laatste dag van het Nederlandse EU voorzitterschap. Duitsland doet niet mee, dat klinkt ook alarmerend want Duitsers zijn doorgaans verstandige mensen (ff los van dat Schaffendas-gedoe natuurlijk). Er lijkt dus een gigantische gok genomen te worden met een richtlijn waar Nederland zich jarenlang tegen heeft verzet (althans, tegen eerdere versies ervan). De Kamer, en dan dus met name de voorstemmende eurofiele partijen PvdA, VVD, D66 en GroenLinks, wekt niet de indruk te beseffen waar ze mee bezig zijn. We hebben een mail uitgedaan naar de financiële woordvoerders van die partijen, want dit verdient meer transparantie en toelichting. Tekst na de breek - eerste antwoorden zijn ook al binnen maar die bewaren we nog even, want daar hebben we nieuwe vragen achteraan gegooid. Want Henk Krol is vooralsnog de enige die aan het kabinet vraagt: in hoeverre torpedeert IORP-II onze Pensioenwetgeving?

De hoofdvraag is op dit moment: Zijn deze vier partijen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks het uitgestelde loon van miljoenen Nederlandse pensioenspaarders aan het vergokken om hun eurofiele idealen, danwel hun toekomstige baantjes in Brussel, te kopen met een pot van andermans geld ter waarde van het astronomische bedrag van 1200 miljard euro?Goedenavond mevrouw Helma Lodders (VVD), mevrouw Roos Vermeij (PvdA), mijnheer Sweeder van Weyenberg (D66), mijnheer Rik Grashoff (GroenLinks),

Met enige verbazing en ontzetting hebben wij op de GeenStijl-redactie het debat over de nieuwe IORP II-richtlijn gevolgd. U weet wel, van die pensioenen. Amper waren we bekomen van het persbericht over de fiets van Ard van der Steur, of u stond in te stemmen met 100 pagina's verdrag over onze pensioenen, waarvan u net een paar uur de tekst had.

Uit eigen ervaring weten we dat Kamerleden soms verdomd lastige pakketten papier op tafel krijgen. Wij hebben ons ook door dat associatieverdrag met Oekraïne moeten vechten, dus we snappen helemaal hoe vervelend het soms is, al die wollige taal die net niet zegt wat het betekent. Daarom hebben wij destijds bijvoorbeeld ook (juridische) experts ingeschakeld om mee te lezen en naar hun mening te vragen. Dat helpt bij een goede beeldvorming, zoals u ongetwijfeld weet.

Bij die nieuwe pensioenrichtlijn vragen we ons af in hoeverre u die kans heeft gekregen of genomen. De staatssecretaris van moestuintjes en tandemfietsen had het verdrag namelijk kundig geheim gehouden. Eerst wachtte ze tot na de Brexit (waarmee nog gefeliciteerd trouwens, heugelijke overwinning voor de democratie) met het bekend maken van het akkoord. En de tekst van het verdrag werd u pas dinsdagavond toegezonden. Maar amper een etmaal later, op woensdag om 14:00 uur, verwierpen jullie een motie om niet akkoord te gaan met het verdrag. Een vloek ontsnapte ons. Jullie partijen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wilden zelfs een goedkeuring niet uitstellen. Maar je had ook aan Jetta Klijnsma kunnen vragen om het van de agenda te halen bij de vergadering in Brussel, die Nederland zelf voorzit.

Waarom zo'n haast om een verdrag over onze pensioenen te tekenen, terwijl Nederland zich jarenlang verzet heeft tegen Europese pensioenrichtlijnen waarbij onze nationale honingpot speelbal van Europese grillen kan worden? Dat is 1200 miljard euro waar je mee gokt - hoeveel kleine Afrikaanse landen kun je daarmee kopen? Of, dichter bij huis, hoeveel falende Eurozonelanden kun je daarmee overeind houden? Derhalve een paar vragen, aangezien wij ons altijd graag goed willen laten informeren alvorens we ons aan grote bezorgdheid en algehele consternatie overgeven.

Ten eerste: heeft u de hele tekst gelezen? (Niet liegen! Dat is niet netjes.)
Ten tweede: heeft u de hele tekst begrepen? En had u bijvoorbeeld een lijst met verschillen met de tekst die en paar jaar geleden is voorgesteld, en die toen is afgewezen?
Ten derde: heeft u een expert kunnen raadplegen over deze ingewikkelde materie, en zo ja, wie dan en wat zei die?

Aangezien u - afhankelijk van uw antwoord op de eerste vraag, kennelijk heel snel kunt lezen, zouden we graag een antwoord op deze vragen willen hebben vóór vrijdag 1 juli om 12.00 uur. Dan heeft u nog ongeveer net zoveel tijd voor deze email als voor de IORP-richtlijn. Moet genoeg zijn, toch? We horen het graag!

Met vriendelijke groet,
GeenStijl

(Verzonden donderdagavond 30 juni omstreeks 23:00 uur; Roos Vermeij reageerde vanmorgen 1 juli rond 10u, Van Weyenberg sloot zich - lekker makkelijk - bij haar antwoorden aan. Maar die antwoorden riepen nieuwe vragen op, dus we mailen eerst nog even verder voor we over de reacties van deze Kamerleden berichten. En we blijven rechtstreeks naar de Kamerleden mailen, niet naar hun persvoorliegers.)


Red.:    Het wordt allemaal steeds droeviger ...
    En droeviger:


GeenStijl.nl, 02-07-2016, door Van Rossem uitleg of detail

WTF. PvdA, VVD en D66 willen achteraf uitleg over pensioenrichtlijn waar ze al mee ingestemd hebbenDat pensioenverhaal begint in hoog tempo een uiterst zorgwekkende thriller te worden. Woensdag stemde een Kamermeerderheid in met de in het geheim tot stand gekomen EU pensioenrichtlijn IORP-II, waarvan ze pas een avond eerder de 100 pagina's tellende tekst hadden gekregen van Klijnsma. Brussel juicht. Henk Krol, tégen de richtlijn, wilde vervolgens van Jetta Klijnsma weten wat de gevolgen van de euroficatie van de pensioenpotten zijn voor onze pensioenwet, en diende het volgende verzoek in: "Henk Krol stelt voor Staatssecretaris Klijnsma aanvullend te verzoeken in de reeds gevraagde brief over de IORP-2 richtlijn exact (tot op detailniveau) aan te geven op welke punten de Richtlijn afwijkt van bepalingen in de Pensioenwet." Krol weet niet wat de invloed op en gevolgen voor de pensioenwet in Nederland zijn, nu de Kamer heeft ingestemd met het openzetten van de weg naar de EU-markt voor pensioenfondsen, en wil dat weten van Klijnsma. Prima vraag dus. Maar nu de crux: VVD, PVDA EN D66 STEUNEN DIT VERZOEK. Deze partijen hebben haastig ingestemd met IORP-II, en nu willen ze achteraf leren wat hun besluit precies voor gevolgen heeft voor de 1200 miljard euro aan uitgesteld loon van de Nederlandse bevolking. Waarmee ze bekennen dat ze geen idee hebben waar ze nou precies zo snel mee ingestemd hebben woensdag. Worden we écht door zulke maniakken geregeerd?
Red.:    Hiermee is in ieder geval de fase van langdurige processen allang gepasserd. Voor alle betrokken is de nu Ceaucescu-aanpak van toepassing. Voor de rest van de elite die dit faciliteert en gedoogt die van Pol Pot.
    Kijk er eens - den aap komt uit den mouw:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Pieter Klok

Noord tegen zuid

De schokgolf die de Brexit door de financiële markten stuurt, is niet alleen schadelijk voor Groot-Brittannië, maar legt ook zwakheden in de Europese economie bloot. Als eerste bij de Italiaanse banken. Zij hebben nog vrachtladingen aan slechte kredieten op hun balans staan. Nu de koersen van de banken fors zijn gedaald, wordt de last van deze slechte leningen ondraaglijk.    ...
    De Italiaanse premier Renzi wil hen te hulp komen met kapitaalinjecties ...
    Het noordelijke en zuidelijke deel van de eurozone komen zo weer tegenover elkaar te staan, net als in de Griekse crisis. Noord-Europa is voor zuinigheid en de harde hand om spaarders en pensioenpotten te beschermen; Zuid-Europa is voor mildheid naar schuldenaren en voor het opvoeren van de overheidsbestedingen om de wankele economie extra zuurstof te geven. Wie er gelijk heeft, doet er eigenlijk niet toe. Feit is dat de Zuid-Europese benadering tot nu toe altijd wint.
    De angst voor een nieuwe financiële crisis is altijd groter dan de angst voor verzwakking van euro en pensioenen. ...


Red.:   En vul voor 'pensioen' maar in "de Nederlandse pensioenen", want dat is zonder de Britten meer dan zestig procent ervan.
    De Volkskrant wéét dus wel dat de elite bezig is de pensioenen van de bevolking aan de EU te verkwanselen - wat logisch was want natuurlijk lezen ze daar allemaal GeenStijl, en misschien wel als eerste van de werkdag wantt je moet tenslotte weten hoe je moet liegen.
    Wie zou in de schoenen willen staan van dit soort lieden als de bevolking dit doorkrijgt ...
    De kongsi van DNB en Volkskrant gaat door met haar campagne:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2016, van verslaggever Jonathan Witteman

Verlaging pensioenen stap dichterbij

Pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas om alle pensioenen te dekken. Bijltjesdag is 31 december. Blijft de rente laag, dan worden miljoenen Nederlanders gekort op hun pensioen.

De financiële gezondheid van de pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal verder achteruitgegaan. Van 6,5 miljoen Nederlanders staat het (toekomstige) pensioen momenteel onder water. Verlaging van de pensioenen komt daarmee een stap dichterbij voor veel Nederlanders. Dit meldde De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag.    ...


Red.:   Gore leugens, allemaal, en dat staat nota bene in het artikel zelf. Stap 1:
  De penibele staat van de pensioenfondsen is vooral te wijten aan de historisch lage rente. ...

Die rente stond al op bijna nul:

  De Europese Centrale Bank (ECB) liet zijn belangrijkste rentetarief tussen 2008 en 2014 al dalen van 4,25 procent naar 0,05 procent; ...

Dus dat kan hoogstens marginaal gedaald zijn:

  ... afgelopen maart stelden ECB-voorzitter Mario Draghi en consorten het tarief zelfs bij naar de huidige 0,00 procent.

Dat wil zeggen: het effect die die marginale rentedaling op de door hen berekende "dekkingsgraad" hoe frauduleus die ook is, is sowieso marginaal. Plus:
   Terwijl ..., gaat het met de actuele dekkingsgraad wel iets de goede kant op. De actuele dekkingsgraad, gebaseerd op de dagelijkse marktcijfers, steeg in het tweede kwartaal van 96,3 naar 96,6 procent. De lichte stijging was te danken aan beleggingsrendementen. ...
    Ook boekten de pensioenfondsen een overwegend positief resultaat op hun obligatieportefeuilles. ...

Oftewel: de daadwerkelijke belegginggsgraad is verbeterd, terwijl de frauduleuze dekkingsgraad ...:
  Terwijl de beleidsdekkingsgraad - oftewel het gemiddelde over de voorbije twaalf maanden - dus met 2,3 procentpunt daalde,

... is gedaald. Dat gaat zo:
  Hoe lager de rente, hoe meer geld de pensioenfondsen moeten reserveren om de oude dag van hun deelnemers uit te betalen. Sterk versimpeld werkt dit zo: wie over tien jaar 1.000 euro wil hebben, moet met een jaarlijkse rente van 4 procent nu 676 euro inleggen. Vermeerderd met de rente komt het bedrag dan na tien jaar uit op 1.000 euro. Maar daalt de rente bijvoorbeeld naar 0,5 procent, dan is er plots een inleg van 951 euro nodig om toch op 1.000 euro uit te komen.

Oftwel: bij de frauduleuze DNB dekkingsgraad wordt alleen gekeken naar de opbrengst uit de rente, en ook nog eens de interbancaire rente die lager is dan de daadwerkelijke die banken dus ook pensioenfondsen aan klanten rekenen.
    Oftwel: zowel de DNB als de Volkskrant zijn oplichters en fraudeurs op de biljardenschaal, en hun gebouwen gaan dan ook zeker in rook op tijdens de revolutie. Alle herkenbare werknemers gaan aan de lantarenpalen.
   Een reactie van een lezer:


De Volkskrant, 28-07-2016, ingezonden brief van Willem Heijster, Breda

Pensioenen

Steeds vaker verschijnen in de media berichten die de lezers moeten voorbereiden op aanstaande verlagingen van de pensioenen, toegelicht met uitvoerige berekeningen ter onderbouwing. Wat ik mis zijn berekeningen van het positieve effect van samenvoeging van die honderden pensioenfondsen met al hun kosten tot één, twee of drie fondsen. Voor de ambtenaren zou het misschien ook leuk zijn eens te lezen wat ze meer zouden hebben gekregen als de overheid jaren terug niet zoveel miljarden van hun geld uit het ABP had gehaald om leuke dingen te doen.


Red.:   Uitstekend begrepen. Nogmaals bewijzend: die lieden die erover gaan, die dus veel meer moeten weten, zijn gore parasiteurs. Ploerten.
    En de enige nuchtere blik in verre omgeving:


Uit: De Volkskrant, 23-07-2016, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Is burger te dom voor eigen pensioenkeuze?

Tussentitel: Alsof mensen die in het bos verdwalen de jungk=le in moeten

Het is bekend dat jongeren die zich klaarmaken voor het huisje-boompje-beestjebestaan kritischer zijn bij de keuze voor een bankstel dan bij de keuze voor een hypotheek. Pennywise, poundfoolish heet dat. Of centenslim, eurodom.
    Van hypotheken weten ze weinig. Ze doen maar al te graag wat de accountmanager van de bank voorrekent en aanbeveelt. Dat heeft niets te maken met de kwaliteit van het huidig onderwijs. Hun ouders die nog zonder calculator staartdelingen moesten maken, kochten in de jaren negentig zes miljoen woekerpolissen en nog eens 1 miljoen aandelenleaseproducten zonder dat ze er veel van snapten.
    Financieel analfabetisme is een van de grootste kwalen van deze tijd. Tweederde van de wereldbevolking lijdt eraan, concludeerde de Wereldbank vorig jaar. Dit analfabetisme kent meerdere gradaties. De BIB - centrale bank der centrale banken - onderscheidt er vijf. De totaal ongeletterde (illiterate illiterate) beseft niet eens dat lenen geld kost. De onjuist geïnformeerdanalfabeet (information deprived illiterate) denkt wat kennis van financiële zaken te hebben, maar snapt het systeem niet: dit is de klandizie van Radar en van woekerpolisstichtingen.
    Daarnaast is er de wijze analfabeet (wise illiterate) die weliswaar het verschil kent tussen een aandeel en een obligatie, maar de risico's niet kan inschatten: de kijkers van Harry Mens' Business Class. Tenslotte zijn er nog de junior illiterates (tieners die naïef zijn over de kosten van smartphonegebruik) en de hebzuchtige analfabeten (greed driven illiterates): de hoogopgeleide abonnees van de financiële vakpers, zoals huisartsen of zelfs economen, die vallen voor de visie van een goeroe.
    Niettemin moet na de gezondheidszorg ook de huidige collectieve oudedagsvoorziening worden geïndividualiseerd en vercommercialiseerd. De burger moet zelf keuzen kunnen maken. Het is net of mensen die in het Amsterdamse Bos al verdwalen in het Amazone-oerwoud worden gedropt.
    Het Nederlandse pensioenstelsel is het laatste kroonjuweel van het fameuze poldermodel, waar andere (hypotheekrente-aftrek, verjubelde gasbaten) van lusten lasten zijn geworden. Het roept internationaal dezelfde jaloezie op als het Nederlandse totaalvoetbal in de jaren zeventig.
    Naast Nederland heeft alleen Denemarken een pensioenstelsel met een zogenoemde A-graad, een beoordeling die staat voor 'een eersteklas en solide pensioenstelsel met een hoog integriteitsniveau'. In plaats van dat te koesteren, wordt er nu met de bijl op ingehakt.
    Reden daarvoor is dat de garanties door de lage rente en snelle vergrijzing onhoudbaar zijn geworden. ...


Red.:   Helaas ook hier dus nog niet de weerlegging van deze leugen.
  Daarom moeten die garanties worden ingetrokken en de aanspraken worden gebaseerd op actuele cijfers. Dat betekent korten, hoewel dat tot tandengeknars leidt. Het beste zou zijn dat dit gedifferentieerd gebeurt: dus de dikke pensioenen meer korten en de kleintjes minder.

Neen. De kleintjes helemaal niet. Maar dat gaat natuurlijk al helemaal niet gebeuren.
  Het Centraal Planbureau (CPB) stelde deze week dat het voor een individu bijna onmogelijk is pensioenen te vergelijken. In landen waar mensen zelf mogen kiezen (Australië, Zweden, Chili) zijn de kosten zoals marketing hoger, maar de beleggingsresultaten niet beter. Mensen worden uitgeleverd aan de goden.

Maar natuurlijk. Kan iedereen bedenken. Zie die inleiding.
  Fundamenteel is er niets mis met het Nederlandse pensioenstelsel. Politici die de burgers zelf voor hun pensioen willen laten kiezen, doen hetzelfde als leraren die hopen dat leerlingen die op hun 12de Arendsoog als te moeilijk hebben weggelegd nu Joyce' Ulysses gaan lezen.

Oftewel: die lui van D66 en de DNB moeten opgehangen worden.
     We dachten echt alles al gehad te hebben. Maar ook in dit dossier blijkt het toch voortdurend weer erger te kunnen:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2016, door Wilco Dekker, Gijs Herderscheê

Analyse | Bijstorten pensioenen

Loze beloftes van weleer kosten nu miljoenen euro's

De afspraak tekorten bij te storten was snel gemaakt. Bedrijven dachten niet dat pensioenfondsen het ooit moeilijk zouden krijgen. Het kost ze nu miljoenen.


KLM zit voor het blok. Volgens de afspraken met de pilotenvakbond moet het bedrijf 600 miljoen euro in het pensioenfonds storten. Dan kan het fonds afspraken over verhogen van pensioenen nakomen.    ...


Red.:    Die afspraken hebben de bedrijven natuurlijk niet zomaar gemaakt. Zo gek zijn ze niet. Dit was een deel van de safspraken. Hier het andere deel:

  In de jaren negentig klotste het geld bij veel ondernemingspensioenfondsen tegen de plinten. ...
    Veel ondernemingspensioenfondsen waren zo succesvol dat zij als melkkoe fungeerden voor hun sponsor, het bedrijf. Volgens de wetgeving van die tijd stonden veel ondernemingsfondsen er riant voor. Pensioenpremies werden verlaagd - premiekortingen - of zelfs op nul gezet - een zogeheten premieholiday. Als het fonds dan nog steeds geld 'over' had, werd zonder blikken of blozen enorme bedragen naar het bedrijf overgemaakt om de winst op te krikken. Unilever, Shell, Philips, KLM - vrijwel ieder zichzelf respecterend bedrijf deed dat.

Dat was het andere deel van de afspraken. Tezamen: een "te grote" reserve: geld van pensioenfonds naar bedrijf - "te kleine" reserve: geld van bedrijf naar pensioenfonds.
    Dat is een afspraak met enige ratio.
    En de bedrijven die dit soort afspraken gemaakt hebben, zullen nu moeten bijstorten.
    Dat zijn geen loze beloftes, maar keiharde beloftes.
  Keihard is de bijstortafspraak niet. Automatiseerder Unisys hoefde een paar jaar geleden van de rechter niet bij te storten omdat de omstandigheden sterk veranderd zijn vergeleken met het tijdperk toen de afspraak gemaakt werd.

Wááááááááát ...??? Een partij hoeft zijn verplichtingen niet na te komen omdat 'de omstandigheden sterk veranderd  zijn'. Dat is het toppunt. Stel: je hebt een hypotheek, je wordt ontslagen en je gaat naar de rechter om de hypotheekrente gehalveerd te krijgen want "De omstandigheden zijn sterk veranderd" ...
    Hierop is slechts één reactie mogelijk: die rechter moeten worden opgespoord, en meteen aan de hoogste boom worden opgehangen.
    Mocht de speurtocht wat lastig worden door weerstand venuit de rechterlijke macht, dan pakken de revolutionairen de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak op, met dit dringend verzoek: "Lever die rechters uit, of je gaat zelf aan die hoogste boom".
    Enm het aantal gehanmgen moet minstens dire zijn.
    Dit om het dringend noodzakelijke doel van deze acties te bereiken: er voor te zorgen dat dat elite-gajes de volgende 150 jaar het uit zijn hoofd zal laten om dit soort elite-rechtspraak te plegen.
    Het kan echt niet anders.
    Het is een sociologische noodzaak.
    Hier moeten lui voor worden opgehangen.
    Minimaal drie, maar liever vijf of zo.
    In ieder geval alle betrokkenen bij dit vonnis.
    Oh, en die journalisten van dit bericht kunnen naar de rechtbank, om zich te verantwoorden voor de toon van dit bericht. Dwangarbeid is het minimum dat ze kunnen verwachten.
    Nogmaals een bewijs dat iedereen de waarheid kan weten:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2016, door Raoul du Pré, Roderik van Grieken, Emma de Jong en Donatello Piras

Paaien, een grap, en een tik

Op dag 2 van de Algemene Beschouwingen komen fractievoorzitters hard in aanvaring met premier Rutte over zijn beleid en geloofwaardigheid.
...
Krol (50Plus) versus Rutte

'Wees eerlijk over de pensioenpotten'


Krol: 'Het stoort mij oprecht dat jongeren iedere keer opnieuw bang gemaakt worden dat er straks onvoldoende geld in de pensioenpotten zit. Laten we nou toch eens eerlijk zijn. Ten tijde van de crisis is de inhoud van de pensioenpotten verdubbeld, van 700 miljard naar 1.200- tot 1.400 miljard. U praat over lage rekenrentes, maar die heeft de politiek vastgesteld onder druk van Europa. De werkelijke rentes van de pensioenpotten zijn vele malen hoger. Er wordt nog steeds ieder jaar heel veel winst gemaakt. Het is dus volstrekt onnodig dat er gekort wordt, als wij de rekenrente aanpassen.'


Red.:   Het antwoord:
  Rutte: '... De pensioenfondsen maken op zichzelf goede rendementen. Daar heeft de heer Krol volkomen gelijk in. Maar tegelijkertijd weten we dat de rente op dit moment zo laag is, dat de verplichtingen die met al die bezittingen moeten worden betaald ook duurder worden. Dat betekent dat als we zouden doen wat de heer Krol zegt, het nu allemaal uitgeven,

De bekende leugen waarop het antwoord luidt: de pensioenfondsen maken op zichzelf goede rendementen ondanks de lage rente.
    het zeer WRR heft zich uitgesproken over de finaciële toestrand van Nederland. En daarbij ook iets geschreven over de pesnsieonefindsen. Het geen een leerzmale les oplevert in het zeer chique liegen:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2016, door Koen Haegens

Nog lang niet crisisproof

Regels zijn aangescherpt, baken zijn afgeslankt: sinds de crisis lijkt er genoeg gedaan om herhaling te voorkomen. Niets is minder waar, waarschuwt de invloedrijke WRR.


...    Tegenover de hoge particuliere schulden staan enorme vermogens. De pensioenpotten zijn aangezwollen tot 1373 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van crisisjaar 2008.
    De WRR ziet daarin desondanks geen reden tot juichen. De hoge verplichte pensioenbesparingen maken Nederland financieel instabieler. Dat komt door de strikte regels rond dekkingsgraden en de rekenrente. Een daling van, bijvoorbeeld, de aandelenkoersen heeft daardoor direct gevolgen voor pensioenpremies en -uitkeringen. Anders gezegd: zodra de financiële markten hoesten, is Nederland verkouden. ...


Tussenstuk:
Hoe financieel weerbaar is Nederland?
...
De pensioenfondsen

Wat we wilden:
Minder afhankelijkheid van financiële markten.


Red.:   Een vuile leugen. Sowieso al het begin ... Dat 'we'. Dat is niet"de nederlandse burgers", maar de Nederlandse bestuurlijke en overige elite. De kunnen doen wat ze willen en wat ze gedaan hebben is de pesioenfondsen afhankelijker gemaakt van de financiële markten, door de dekkingsgraad te koppelen aan dagkoersen. Nier eens "koersen", maar "dagkoersen". Koersen op een specifieke dag. Veel meer afkankelijk van de financiële markten kan je het niet maken.
    Goed, wat is nu het resiutaat qua geld van de afhankelijkheid van de financiële markten:
  Wat er gebeurde:
Het totale belegde pensioenvermogen is opgelopen tot het recordbedrag van 1373 miljard euro.

Pardon ...?  Bij de twee andere rubrieken in dit tussenstuk: "Huizenbezitters" en "Semi-overheid", staat op deze plaats iets dat verkeerd is uitgepakt. Wat is er verkeerd aan een gigantisch gegroeide en gingantisch grote pensioenpot? Niets natuurlijk De WRR-ploerten verzinnen er wel een probleem bij:
  De oplossing:
De gigantische pensioenspaarpotten, in combinatie met strikte regels rond rekenrente en dekkingsgraden, maken Nederland veel te afhankelijk van de grillen van de financiële markten. Dat werkt zo. Als de koersen stijgen of dalen, heeft dat direct gevolgen voor de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Zoals de WRR schrijft: 'min of meer dagelijks moet bepaald worden of er "genoeg" geld in de gemeenschappelijke pot zit'. Is dat langere tijd niet het geval, dan moeten de pensioenpremies verhoogd worden. Of er wordt gekort op de pensioenuitkeringen.

De uiterst voor de hand liggende oplossing: verzin een manier van berekening die recht doet aan de werkelijkheid: de verdubbeling in 10 jaar. Maar dat willen ze niet:

   ... De WRR wil daarom dat pensioenfondsen beleggen met een langere horizon.

Pardon ...? Wat is dit allemaal voor een idioterie: de beleggingen van de pensioenfondsen werrken uistekend, dus moeten ze anders gaan beleggen ...
     Die lui zijn ronduit geschift.
  ...  het draagt bij aan het toekomstige verdienvermogen van de Nederlandse economie - wat uiteindelijk de beste garantie is voor een goed pensioen.

Hoezo lagere belegginsopbtrengst van het pensioengeld draagt bij aaan de Nederlandse economie. "Non sequitur" : het gestelde volgt niet de aannames. "De maan is van groene kaas omdat hij er groenig uitziet".
    Kijk, waar ze naar toe sturen, is dat er uiteindelijk gezegd gaat worden, zoals de DNB ook al heel voorziichtig sufggereerde: we moeten af van pensioensparen. We moeten naar een omslagsysteem: vandaag betalen voor de gepensioneerden van nu. Zoals de meeste landen hebben. En dan kan de huidige pensioenpot naar de zwarte gaten van de EU.
    En de Volkskrant blijft maar rabiaat doorliegen:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2016, door Koen Haegens

Kans op pensioenkorting wordt opnieuw groter

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen blijft ver onder de maat. Het gevaar dat honderdduizenden Nederlanders komend jaar gekort worden op hun pensioenen, neemt daardoor toe.
    Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van de vijf grootste pensioenfondsen, die vandaag gepresenteerd worden. Zij boekten de afgelopen maanden prima rendementen op hun beleggingen. Zo verdiende ABP 9,8 miljard euro. Vooral aandelen deden het goed.    ...


Red.:   Oftewel: wij liegen over de solvabilitiet van de pensioenfondsen.
  Toch zien de fondsen hun dekkingsgraden amper herstellen.

 Oftewel: wij liegen over de solvabilitiet van de pensioenfondsen.
  Dat komt mede door de lage rente, een gevolg van de omstreden goedkoop-geldpolitiek van de Europese Centrale Bank. Daardoor groeiden de verplichtingen,

Een apetre leugen: de verplchitngen van de pensioenfondse ahngne allen af van de natellen gepesioneerden, die niet vernaderen door wleke ECB-politkike dan ook.
  Of de pensioenen daadwerkelijk worden verlaagd, hangt af van de dekkingsgraden op 31 december.

Oftewel: die "dekkingsgraad" gebruiken als graadmeter voor de solvabiliteit van pensioenfondsen is pure dwaasheid.
  Ook kunnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Italiaanse referendum over een grondwetswijziging voor onrust zorgen op de financiële markten en zo roet in het eten gooien.

Oftewel: die "dekkingsgraad" gebruiken als graadmeter voor de solvabiliteit van pensioenfondsen is pure dwaasheid.
    Of beter: kwaadaardigheid.
    En weer worden de leugens eenduidig weerlegd:


De Volkskrant, 21-10-2016, ingezonden brief van Rob de Brouwer, econoom en oud-directeur van Hoogovens

Korten op pensioen? Onnodig

Moet het ABP echt gaan korten op pensioenen en pensioenaanspraken? Is het voor toekomstige generaties ambtenaren echt noodzakelijk dat er nu een verlaging van hun pensioenrechten met 10 procent plaatsvindt? Om die vraag te beantwoorden moet je je verdiepen in de techniek van de berekening van de dekkingsgraad van pensioenfondsen.
    In 2007, voordat de financiële crisis losbarstte, had het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds een dekkingsgraad van 140 procent, bij de toen geldende rekenrente van 4,7 procent en een tijdshorizon van 60 jaar. De dekkingsgraad van het ABP is nu 90 procent bij een gemiddelde rekenrente van iets onder de 1 procent. De dekkingsgraad van toen zou met de rente van nu 78 procent zijn geweest.
    Maar voordat je gaat korten, moet je weten hoe groot het netto rendement van het ABP moet zijn om aan alle verplichtingen te voldoen; bij welke rekenrente is de dekkingsgraad precies 100 procent? Het antwoord is schokkend: een netto rendement van slechts 1,45 procent volstaat om aan alle verplichtingen te voldoen. Is het waarschijnlijk dat zo'n rendement wordt gemaakt? Let wel, het gaat om een gemiddeld rendement over 60 jaar. Het rendement was de laatste vijftien jaar gemiddeld 6 procent. In feite zegt het kabinet: ik geloof niet dat u de komende decennia jaren meer dan 1 procentrendement maakt.
    Bij een zo belangrijke ingreep hoort een sluitend verhaal. Iedereen begrijpt dat als er onvoldoende geld in de ABP-pot zit, er gekort moet worden. Het probleem van de beoordeling over de toereikendheid van de pot zit hem in de inschatting van het verwachte rendement over een zeer lange periode. Uitgaan van een toekomstig rendement van 6 procent is lichtzinnig. Maar als zo'n 1,5 procent rendement genoeg is om aan alle verplichtingen te voldoen, dan lijkt me een korting volstrekt ongerechtvaardigd. Deze redenering geldt trouwens ook voor andere fondsen die dreigen te worden gekort.


Red.:    Het is weer wachten op de reacties.
    Ze zijn er niet gekomen. Dus maar een nieuw staaltje ploertigheid van de Volksrant. Eerst de feiten:

En hier wat de Volkskrant er van maakt (na aanleiding van precies dezelfde gegevens van de DNB):

Met nog deze toevoeging:
  Toch is dat bedrag misschien onvoldoende om alle toekomstige pensioenuitkeringen van te kunnen betalen. Dat komt doordat pensioenfondsen nog hogere schulden hebben: de toekomstige pensioenen die de fondsen aan de deelnemers moeten uitkeren.

En daarvan gelooft dus niemand nog een spetter ... Kom maar op met die cijfers! Als ze zo lagen zoals voorgesteld, zouden ze hier in chocoladeletters staan!

Nieuwe politieke spelletjes, nieuwe kansen voor de ploerten (de Volkskrant, 20-10-2017, rubriek De kwestie, door Peter de Waard):
  Morrelt Rutte III aan laatste icoon van poldermodel?

Eigenlijk zou Unesco het Nederlandse pensioenstelsel als icoon van het wereldberoemde poldermodel op de Werelderfgoedlijst moeten zetten. De sociaal-economische verworvenheid is uniek ...
    Wereldwijd wordt met jaloezie gekeken naar de collectieve regeling voor de oudedagsvoorziening die werkgevers en werknemers samen besturen. Hierdoor hebben Nederlanders voor hun oude dag naast het staatspensioen (AOW) een gezamenlijk spaarpotje van 1.300 miljard euro gecreëerd. Daar kan gemeten in bbp geen natie ter wereld tegenop. In de laatste tien jaar is het vermogen gegroeid met liefst 33 procent, zo berekende consultant Willis Towers Watson. Ook een mondiaal record.
    In deze individualistischer wordende maatschappij waar iedereen alleen nog voorzieningen op maat wil hebben (geweldige scholen als mijn kinderen onderwijs genieten, uitstekende verpleeghuizen als mijn ouders dementeren, prachtige sportaccommodaties als ikzelf of mijn kinderen willen volleyballen of tennissen en fileloze snelwegen als ik met de auto naar mijn werk moet), is het polderpensioen een laatste bastion van solidariteit.
    Helaas wordt eraan gemorreld. Dat gebeurde al onder het vorige kabinet. En dit kabinet - rechts-liberaal met de bijbel - zal daar nog een schepje bovenop doen. Het regeerakkoord doet er nog heel cryptisch over: 'De hervorming van het tweede-pijlerpensioenstelsel leidt in de opbouwfase tot duidelijkere eigendomsrechten ten aanzien van het pensioenvermogen. Bijkomend voordeel hiervan is dat het eenvoudiger wordt om in de opbouwfase vermogensopbouw in de eigen woning te integreren in de vermogensopbouw in het pensioen.'
    Wie tussen de regels door leest, weet dat Rutte III hiermee een bom legt onder het collectieve systeem. Het opent de deur om pensioenbesparingen aan het fonds te onttrekken voor de financiering en aflossing van het huis.
    Nu is het zo dat als iemand voor of vlak na zijn pensioen overlijdt de niet uitgekeerde rechten in de pot blijven. Het ABP heeft becijferd dat voor iedere gepensioneerde ongeveer twintig jaar pensioen moet worden betaald. Als een pensioengerechtigde binnen die periode overlijdt valt het restant vrij voor de collectieve pot en wordt benut voor mensen die langer dan dat gemiddelde van twintig jaar pensioen krijgen.
    Indien mensen hun pensioenrechten kunnen opnemen voor het aflossen van het eigen huis zullen ze dat massaal doen ('dat geld heb ik tenminste al binnen'), hetgeen betekent dat er minder overblijft in de collectieve pot. Het is een nieuwe uitwas van de voortschrijdende individualisering: 'Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.'    ...

Wat allemaal in "de nette termen" is geformuleerd. Hier is de basale werkelijkheid (de Volkskrant, 24-10-2017, ingezonden brief van Thea de Rooij, Ravenstein):
  Eigen pot geld eerst

'Het laatste icoon van het Poldermodel?' van Peter de Waard is een goed artikel. Hopelijk lezen velen het. Al jaren worden we door VVD en D66 gemasseerd met het idee dat ons pensioenstelsel achterhaald is, zoals ook de vaste baan. Iedereen moet een eigen pot met geld krijgen in het nieuwe pensioenstelsel.
    Nu blijkt uit het regeerakkoord dat men deze pot na aftrek van de bekende kosten kan opnemen en investeren in het eigen huis. Einde solidariteitsprincipe, zoals Peter de Waard terecht opmerkt.
    De volgende stap kan weleens zijn het opheffen van de pensioenfondsen en de vette potten van totaal 1.300 miljard euro doorschuiven naar banken en verzekeringsmaatschappijen. Mochten deze bedrijven nog liquiditeitsproblemen hebben dan zijn deze in één klap opgelost.
    Tevens kan het indexeren ook weleens tot het verleden gaan behoren, want het pensioen zal dan een verzekering blijken te zijn.
    De grootste 'geldroof' uit de Nederlandse geschiedenis zal dan een feit zijn. Immers, het blijft nog altijd geld van de inlegger, die niets wordt gevraagd.

En dat geld gaat voor het grootste deel naar Europa om de gaten nagelaten door de banken die geld hadden uitstaan in Zuid-Europa te vullen. Europa heeft die bankenschulden overgenomen, en dat geld moet ergens vandaan komen.

Zo, de burgers van Nederland zijn eindeloos verveeld met de slechte gevolgen voor de pensieonfondsen van een lage rente en het feit dat die rente tot in de eeuwigheid laag zal blijven. Maar u dacht toch niet dat in het onmogelijke geval dát die rnet weer steeg, dat dan toch voordelig zou zijn voor de pensioenfondsen, hè ...(elsevier.nl, 25-10-2017, door Joris Heijn uitleg of detail ):
  10 miljard pensioengeld verdampt door hogere rente

Pensioenfondsen meldden vorige week goed nieuws: hun financiële gezondheid was verbeterd. Wat zij niet vertelden, is dat hun kip met de gouden eieren in 2017 is weggevlogen. Sterker: door de opkrabbelende rente stapelen de miljardenverliezen zich op.


Veel pensioenfondsen presenteerden vorige week stijgende dekkingsgraden over het derde kwartaal van 2017. ...
... er zit ook een keerzijde aan de gestegen rente. Pensioenfondsen verliezen er miljarden euro’s door. Een flink deel van het rendement dat pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben gemaakt, komt juist door die dalende rente.

Van dit soort lieden gaan koppen rollen ... Na de revolutie ...


Naar Klassenstrijd , of site home .