WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Westerse cultuur: openbare ruimte

27 apr.2013

Een bijzonder symbolische vorm van verschil tussen culturen is de omgang met de openbare ruimte. Die openbare ruimte is een vorm van "sociale ruimte". De symboliek blijkt uit de fysiologische analogie van sociale ruimte: fysieke ruimte. Het waarnemen van fysieke ruimte is geen strikt passieve bezigheid waarin de omgeving gescand wordt zoals een camera dat doet, waardoor de scannende mens, of andere levend wezen, dus een volledig beeld zou hebben van die ruimte. Het levende wezen ziet slechts die aspecten van de ruimte, of althans: kan daar iets mee, waarvoor in zijn hoofd al passende begrippen zijn. Een dierlijk voorbeeld:


Uit: Quest, nr. 04-2013, door Elly Posthumus

Dierenduel

Wie is slimmer, netter, heldhaftiger, geliefder en duurzamer: kat of hond? Quest neemt een aantal opvallende kwaliteiten van deze viervoeters onder de loep. Wie wint er op punten?

...
Domme dieren

Twistpunt: wie is het intelligentst?

Honden- en kattensnoepjes, enkele touwtjes en een stel honden en katten: meer heb je niet nodig om te ontdekken wie van de 2 dieren het intelligentst is. Britse onderzoekers van onder andere de Canterbury Christ Church University schotelden de dieren een lekkernij voor. Alleen konden ze er niet direct bij. Het snoep lag aan een touwtje onder een doorzichtige plastic bak. Zowel de katten als de honden ontdekten al snel dat ze de lekkernij te pakken kregen als ze aan het touw trokken. Bij een 2de en 3de experiment staken 2 touwtjes uit de bak, maar slechts aan één zat een lekkernij. In het ene geval lagen de touwtjes netjes parallel, in het andere gekruist. De katten trokken zowel parallelle als gekruiste touwtjes lukkraak naar zich toe. De proefhonden begrepen wel welk van de parallelle touwtjes ze moesten hebben. Maar zij gingen bij de gekruiste touwtjes ook de mist in. De onderzoekers denken dat de honden gewoon kiezen voor het touwtje dat het dichtst bij het snoepje ligt. Volgens hen is overigens geen van beide dieren intelligent genoeg om uit te vogelen welk touwtje werkelijk aan het snoepje zit. Maar omdat de honden bij de 2de test wel succesvol waren, zijn ze wat ons betreft de winnaar.
Winnaar: hond


Red.:  Het verschil tussen honden en katten wordt getest door het verschil in ruimtelijk inzicht. Met de hond als de voorspelbare winnaar, want ook in alle andere vormen van gedrag acteert de hond intelligenter. Proeven bij andere dieren laten soortgelijke resultaten zien: hoe intelligenter, hoe beter het ruimtelijke inzicht. De twee zijn nauw verweven, en kunnen als elkaars maatstaf worden gebruikt. Wat bij mensen natuurlijk precies hetzelfde werkt: het ruimtelijke inzicht is een maatstaf voor het algehele intellectuele denken uitleg of detail .
    Dit fysiologische geval kan als voorbeeld worden gebruikt voor het zien van de sociologische ruimte. het  voorbeeld dat de inpsiratie was voor deze overwegingnen:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2013, van correspondent Arjen van der Ziel

Reportage | De stadsmuren van Diyarbakir

Angstig oord wil attractie worden

De Koerdische stad Diyarbakir begint te dromen van een toekomst als toeristische trekpleister, nu de Turkse regering en de PKK over vrede spreken. Maar op de universiteit heerst spanning.


De hemel is grijs en er valt een druilerige regen in de stad Diyarbakir in Zuidoost-Turkije. Maar Aziz Özatça laat zich niet uit het veld slaan. De 37-jarige gids wil graag de mooie plekken van zijn woonplaats laten zien. Vanaf een van de torens van de basalten stadsmuren wijst hij naar het bruine water van de Tigris: 'De rivier brengt leven. Zonder het water zou het hier niet zo groen zijn.'
    'Er komen hier weinig toeristen, omdat mensen bang zijn voor de oorlog', verzucht Özatça. ...
    Ze zouden de stad eens grondig moeten schoonmaken', zegt de Amerikaanse toeriste Tamsin Freeman. 'Al dat afval dat door de straten waait zal veel toeristen afschrikken. Het gekke is dat de mensen hier wel schoon zijn op zichzelf. En als je in hun huizen komt, is het daar ook heel schoon. Maar buiten gooien ze alles op straat.'    ...


Red.:   Vertaald in gewone ruimtelijke begrippen: de wereld buiten de eigen deur valt niet in de door deze mensen waargenomen sociale ruimte. Of in wat algemenere termen: de openbare ruimte behoort niet tot hun sociale ruimte. Het is een dimensie van het sociale gebeuren die ze niet waarnemen, omdat die dimensie niet in hun hoofd zit. Net als de Middleeeuwers de kogel niet goed zagen vliegen en geen ruimtelijke afbeeldingen konden maken omdat die dimensies niet in hun hoofd zaten uitleg of detail . Daarvoor was een revolutie nodig, die voor dat laatste "Renaissance" of "Verlichting" heet. De mensen van Diyarbakir, de Koerden, hebben een revolutie in hun sociale denken nodig.
    Een tweede voorbeeld uit dezelfde regio:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2012, door Rolf Bos

Israëliërs en Palestijnen grootvervuilers

Tussentitel: Picknicken kunnen ze uitstekend, maar opruimen, ho maar!

Vaak maken ze er hier met z'n allen een rotzooitje van. Dan heb ik het voor deze ene keer eens niet over het eeuwig voortslepende vredesproces tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Nee, ik heb het over echte rotzooi. Loop ik hier 's ochtends vroeg mijn vaste hardlooprondje door het nabijgelegen park, dat op de grens van Oost (Palestijns) en West (Joods) Jeruzalem ligt, word ik niet zelden geconfronteerd met bergen afval.
    Er bestaan de uitentreuren beschreven tegenstellingen tussen de diverse bevolkingsgroepen, maar er zijn ook overeenkomsten: ze houden van picknicken. Prima natuurlijk, eten met uitzicht op de fraai verlichte oude stad, met zijn muren en zijn gouden koepel.
    Maar dan. Als ik 's ochtends langs draaf, zie ik overal plastic borden, lege plastic flessen en schalen met etensresten. Grote kraaien wippen er enthousiast tussen, ook opgewonden zwerfhonden laten zich de kliekjes goed smaken.    ...
    Zij zijn niet de enige vervuilers. Iets meer naar het westen komen 's avonds vaak groepen Joodse jongeren samen. Soms zijn dat deelnemers aan 'geboorterechttours'. Amerikaanse Joodse tieners die tien dagen gratis komen kennismaken met Israël. Op het hoogste punt met zicht over de oude stad krijgen ze van de gids te horen dat ze allemaal van koning David afstammen en dat ze vooral naar Israël moeten emigreren. Waarna ze gelouterd een hapje gaan eten.
    Op de gazonnetjes daar komen ook vaak grote orthodoxe joodse families samen, compleet met picknickmanden. Nou, ook die zijn ook niet echt van het opruimen. Na ons de zondvloed.
    Eigenlijk is het vreemd. Palestijnen en Israëliërs vechten elkaar hier de tent uit over dit stukje o zo heilige land, grond waar ze allebei claims op leggen. Je zou zeggen, wees er dan ook een beetje zuinig op. 'Laat niet als dank voor het aangenaam verpoozen, den eigenaar van 't bosch de schillen en de doozen', was ooit een klassieke leus van de ANWB. Voer voor psychologen? ...


Red.:   Voer voor sociologen. Want wat je hier dus gedemonstreerd ziet, is de nomadische oorsprong en mentaliteit die de semitische volken, wat Arabieren en Joden beide zijn, gemeen hebben. Wie van kampeerplaats naar kampeerplaats trekt, hoeft de rotzooit niet op te ruimen. Dat is iets voor residente culturen. En die houding is er na enkel duizenden jaren dus nog lang niet uitgesleten.
    Maar dit geval van de semieten is slechts een specifiek voorbeeld van het algemene verschil tussen westerse en niet-westerse culturen. Allang eerder verzameld waren de volgende zaken, die ook volledig onder deze noemer vallen. Met als makkelijkste graadmeter die van het gedrag in het verkeer, waarover men, de politiek-correcte media, vrijelijk bericht omdat het geen directe culturele implicaties lijkt te hebben. Het tegendeel is natuurlijk waar: het gedrag in het verkeer is gedrag in de openbare ruimte, en als zodanig een uitstekende graadmeter voor het sociale denken van de betreffende cultuur in het algemeen. Wat voorbeelden:
 

Uit: De Volkskrant, 04-08-2008, door Jan Hunin

Hoe oostelijker, hoe vuiler

Tussentitel: In Belgrado vliegen de plastic tasjes soms letterlijk het raam uit

Is Polen vuil? Ik vroeg het onlangs aan mijn vriendin Malgorzata. 'Dat hangt ervan af, antwoordde ze. 'Als je pas in India geweest bent, niet. Kom je daarentegen uit het Westen, dan wel.'
    De mate waarin Polen meer vervuild is dan Nederland, is voor discussie vatbaar, maar vaststaat dat Europa er niet schoner op wordt naarmate je in oostelijke richting trekt. ...


Red.:   Het is geografisch even discussiëren of Roemenie oostelijker ligt dan Polen, maar de factor noord-zuid telt nog zwaarder mee, en dan ligt Roemenie definitief lager op de schaal dan Polen. En dus ook in dit opzicht:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2005, van correspondent Olaf Tempelman

De theorie van het gat in de weg

Het moet meteen maar worden opgebiecht: ondergetekende behoort niet tot de Nederlanders die probleemloos het rijbewijs hebben behaald.    ...
    Maar nu ik ongeveer weet hoe het in Roemenië toegaat, moet ik toegeven: in Nederland doen ze het beter. ...
    Allereerst viel me op dat Roemeense vrienden, als ze herinneringen ophaalden aan hun rijexamen, het altijd maar hadden over die rottige theorie en nooit over de praktijk. ...
    ...  Vervolgens: de praktijk. 'Ach', grijnsde de zojuist geslaagde. 'Dat duurde maar twaalf minuten.'
    Twaalf minuten!
    Wie in die twaalf minuten niet tegen een boom opknalt, mag gaan deelnemen aan het Roemeense verkeer. Daar ontdekt hij of zij meteen dat de weggebruikers het met de berg cryptische verkeersregels niet zo nauw nemen. In de praktijk geldt gewoon: de auto mag alles. Problemen ontstaan in situaties waarin twee auto's alles mogen. ...
 

Red.:   En in een latere publicatie onthult Tempelman, afgeleid door de context van een andere kwestie, ook nog even het hier gebruikte verband:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2008, door Olaf Tempelman

Een verkapte Roemeen

Bijna acht jaar verbleef Olaf Tempelman als correspondent van de Volkskrant in Boekarest. Dit weekeinde nam hij afscheid van Roemenië, het land waar constant van alles misgaat, maar waar ook wonderen gebeuren.

    Toch zal ik veel gaan missen – in de eerste plaats de warmte, de spontaniteit en de hartelijkheid van mensen; die bepaalde ‘echtheid’ in de omgang, althans in de informele sfeer. ...
    Er is ook veel dat ik niet zal missen. Het kernprobleem van Roemenië, toen én nu, is het ontbreken van ieder algemeen belang, het inzicht dat je je eigen leven makkelijker maakt als je rekening houdt met anderen. Voor hun familie, vrienden en vertrouwelingen doen mensen doorgaans alles; daarbuiten werkt iedereen elkaar tegen, bewust of onbewust. Op openbaar niveau zijn dingen beroerd of hopeloos ingewikkeld georganiseerd. ...


Red.:   Nou, dat lijkt al wel volkomen afdoende bewijs.
    Maar nog even wat oostelijker gaande:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2012, door Arnout Brouwers

Aan Russisch vrijparkeren komt einde

Wat is de overeenkomst tussen een Moskoviet die tegen Poetin gaat demonstreren en een Moskoviet die zijn auto dubbel parkeert - of op het zebrapad zet, pontificaal op de stoep, of simpelweg op een rijstrook?
    Beiden laten zich niet afschrikken door hoge boetes. Hopen we.
    Zelf ben ik altijd gecharmeerd gebleven van de absolute parkeerchaos die Moskou kenmerkt. Wat een vrijheid! De creativiteit waarmee een Moskoviet fout parkeert, is schier oneindig. En dat heb ik het niet over het rijgedrag - al blijft het aandoenlijk een stoet terreinwagens en Lada's over trottoirs en door plantsoenen te zien scheuren omdat ze het echt even gehad hebben met die rode stoplichten of de file. Waarbij moet worden aangetekend dat dit niet netjes is en bovendien gevaarlijk voor voetgangers.    ...

Red.:   Op het moment van schrijven, 2013, rijden alle Russen met een dashboardcamera in hun auto, ten einde bewijs te hebben van het schandalige rijgedrag van de medeweggebruiker in geval van een ongeluk.
    Maar zoals we al van alle culturele en sociale aspecten weten: buiten Europa wordt alles nog veel erger. Een enkel geval:


De Volkskrant
, 31-03-2005, van een verslaggever in Harare

Alleen de fietspaden herinneren nog aan de luxe

De neergang van Zimbabwe, dat vandaag ter stembus gaat, begon met de constitutionele wijziging die de president alle macht gaf. 'We hebben een monster geschapen.'


Fietspaden, kom daar in Afrika eens om. De meeste autowegen verkeren in zo'n slechte staat, dat aan tweewielers al helemaal niet wordt gedacht. Wie fitst, doet dat voor eigen risico. Een eigen pad is dan ook een luxe.
    Maar niet in Zimbabwe. In de hoofdstad Harare, maar ook elders in het land, beschikken de fietsers op veel plekken over een eigen, veilige weg. Het lijkt een kleinigheid, maar het zegt veel over de manier waarop dit land zich de afgelopen decennia heeft kunnen ontwikkelen.
    Luxe was een vanzelfsprekendheid. Tot de eeuwwisseling, toen het politieke gekrakeel begon. Inmiddels is het ooit relatief rijke Zimbabwe een land met een ingestorte economie, een werkloosheid van rond de 70 procent en met soms halflege winkels, waarin dan vooral veel toiletpapier te krijgen is.
...    Het klinkt allemaal zo doorsnee-Afrikaans. Maar dan is het goed aan de fietspaden te denken. In 1980, toen het Rhodesië van Ian Smith het Zimbabwe van Robert Mugabe werd, stond het land er goed voor. En in de eerste vijftien jaar na de overwinning op de Rhodesische apartheidspolitiek ging het Zimbabwe ook voor de wind, zeker vergeleken met andere Afrikaanse landen.    ...


Red.:   Wat allemaal nog eens op een bijzonder aardige manier geïllustreerd werd, door iets dat je bijna als een sociologisch experiment kan zien: verplaats mensen met ongeveer dezelfde maatschappelijke achtergronden maar komende uit verschillende culturen, naar dezelfde plaats, en bekijk dan de verschillen in gedrag in de openbare ruimte - het verkeer:


Van: academischeboekengids.nl, opgeslagen 19-08-2010  , door Ben Vollaard, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Waarom Egyptenaren vaker foutparkeren dan Denen

Foutparkerende buitenlandse diplomaten in New York vertellen veel over de hardnekkigheid van corruptie.

In New York kunnen diplomaten parkeren waar ze willen. Parkeerboetes hoeven ze niet te betalen. Tot voor kort waren er ook geen andere sancties. Verkeerd geparkeerde auto’s van diplomaten verstopten de straten rond de gebouwen van de Verenigde Naties en voor restaurants door heel Manhattan.
   Het parkeergedrag van diplomaten in New York is ... een bron van ergernis voor andere bewoners en het stadsbestuur. ... blijkt ... dat niet alle diplomaten zich aan foutparkeren bezondigen. Nederlandse vertegenwoordigers bijvoorbeeld niet, Deense ook niet. Italiaanse diplomaten wel, Egyptische nog veel vaker. De foutparkeerders komen stuk voor stuk uit corrupte landen; de diplomaten die zich netjes aan de regels houden, komen juist uit landen met weinig corruptie.   ...


Red.:    Nadat dit resultaat naar buiten was gekomen, bleek het verschijnsel op meerdere plaatsen voor te komen.
    De houding met betrekking tot de openbare ruimte is een uistekende graadmeter voor de mate van sociaal gedrag binnen een cultuur. Het ontbreekt de leden van niet-westerse culturen aan het waarnemingsvermogen van het openbare aspect van de sociale interactie, omdat dat begrip niet in hun hoofd zit. Niet deel uitmaakt op zijn minst van hun cultuur. Het voorbeeld van het ruimtelijke inzicht laat zien dat voor verbetering daarvan op zijn minst een mini-revolutie noodzakelijk is.
    Maar het gaat nog verder. Want de niet-westerse culturen die tot nu toe besproken zijn, zijn die van de moslims. En volgens de globale noord-zuid verzameling aangaande algemene cultuurverschijnselen uitleg of detail wordt het naar het zuiden toe, dus met name Afrika, nog erger. In verband met de kwestie van vrijwillerswerk uitleg of detail kwamen we op de acties na de Londense rellen van 2011 om de openbare ruimte weer schoon temaken - hier de schermafdruk van het resultaat met de zoekterm "cleanup london riots":

Te zien: blanken. Met één uitzondering: tweede regel rechts een paartje met creoolse afstamming. En dan hier eenzelfde zoekactie, maar nu met een zoekterm met één woord minder: "london riots":

Veel gebouwen en vlammen, waardoor de personen wat minder zichtbaar zijn (overigens zie je het al aan de lichaamshoudingen). Maar herhaal de zoekactie maar zelf, of kijk hier naar de beelden opgenomen door Aziaten uitleg of detail - die hadden geen multiculturalistische remmingen. Die mensjes zijn voor minstens tweederde creolen. Overigens een verhouding die verliep met de dagen. Het begon met vrijwel 100 procent (de aanleiding was de dood van een creoolse gangster bij zijn arrestatie door politiemannen die door de zwarten werd omschreven als "blank"):


Van: asiantown.net, submitted by Anonymous on Tuesday, August 09, 2011 2:52:00 AM - Source: dailymail.co.uk uitleg of detail

London: Powerless police let the mob seize the streets, looting shops and starting fires (pics)

Attackgroup youths kick the door sports store Hackney
group youthsone carrying stolen television walks past shop Hackney
Mindlessgroup youths attacks helpless photographer Brimingham the violence spread north last night
riots london


Red
.:
   Beelden die voor zich spreken. En die dan ook overal ter wereld werden uitgezonden. Ook in Amerika. Waar sommigen door dit verschijnsel werden aangestoken. Hier geen statische beelden, maar bewegende:

En omdat dit op meer plaatsen voorkwam, hier ook nog een reportage met een overzicht:

Opvallend: de opmerking van de reporter in de laatste video over de achteloosheid waarmee het allemaal gebeurt.
    Maar nog opvallender: hier komen vele tientallen mensen voorbij, dicht tegen de honderd, graaiend en plunderend. Voor zover het de moeite waard was heeft de redactie geprobeerd blanken te detecteren. Voorlopige uitkomst: de enige is de reporter. Dit zijn allemaal Afro-Amerikanen. Creolen. Negers. Of zoals het commentaar op een bij het surfen langsgekomen krantenpagina het stelde: "Dit zijn voor mij niggers". In Amerika een echt dodelijke racistische belediging die tot vervolging leidt. In het Nederlands "nikkers".
    Overigens werd bij die commentaren ook meerdere malen de opmerking gemakt over het verschil tussen negers en Japanners bij  rampen, refererende aan de overstroming van de voornamelijk zwarte stad New Orleans - ook daar natuurlijk plunderingen.
    Nu kunnen er factoren worden aangevoerd die mede aanleiding geven tot dit soort gedrag. Wat betreft Engeland de hopeloze standenmaatschappij. En wat betreft Amerika het recente slavenverleden en de erop volgende racistische onderdrukking. Maar die overwegingen gelden echt niet voor het in dit opzicht keurige Nederland. De slaven zijn al meer dan een eeuw bevrijd, en de negers in Suriname en op de Antillen worden als decennia vertroeteld en bestrooid met miljarden. Maar hier is het gedrag als er een aanleiding voor is - eerst de aanleiding:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2012, van verslaggever Merijn van Nuland

Reportage | Relschoppers richten voor tienduizenden euro's schade aan in centrum Rotterdam

Op de Lijnbaan gaan de ruiten in

Een groep jongeren trekt diep in de nacht rellend door Rotterdam nadat sommigen van hen een club zijn uitgezet. 'Het ging met vreselijk veel agressie en bombarie.'


Red.:   Goed, een uitgaansruzie. Zijn er zo veel.

  Het centrum van Rotterdam was in de nacht van woensdag op donderdag het toneel van rellen en een enkele plundering.

Ook in Nederland is de politieke-correctheid en het multiculturalisme heftig. Er waren meerdere plunderingen, van onder andere een kleding- en een brillenwinkel:
  'Londense taferelen', zegt een overbuurman van opticien Akkerman aan de Rotterdamse Kruiskade.

En gepaard gaande met dezelfde houding en achtergrond:
  'Ze hebben zo'n honderd brillen meegenomen en er 150 tot 200 vertrapt', zegt Xander Pols van de brillenwinkel ... De B-merken bleven hangen of werden vertrapt.

En hier zien we dus de reden achter dit gedrag: ze kennen de westerse consumptiemaatschappij en kunnen er niet genoeg naar hun zin aan deelnemen. Dat is een gebrek aan respect in hun richting. Dus stelen ze de dure spullen, en vertrappen de rest. En let dus vooral op dat laatste. Het is kenmerkend voor de houding voor de van buiten gekomen arrogante parasietengroep.
    Ook hier werd de achtergrond van de daders verzwegen, maar die viel niet moeilijk te raden:
  ... De onrust ontstond bij de Baja Beach Club.

Gelukkig is in Rotterdam, wijs geworden door ervaring, de politieke-correctheid wat minder, dus hier zijn beveiligingsbeelden van de daders:


www.politie-rotterdam-rijnmond.nl,

Politie zoekt verdachten ongeregeldheden Stadhuisplein e.o.

In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 juli vonden op en om het Stadhuisplein, de Lijnbaan en de Kruiskade in Rotterdam ongeregeldheden plaats. Een groep raddraaiers zocht de confrontatie met de politie en vernielde winkels, pinautomaten en voertuigen. ...

 

Nogmaals: in Nederland met zijn sociale voorzieningen is geen enkel excuus voor dit soort gedrag. Er is slechts een reden: cultuur. Het is diep triest.
    Dit is dus een voortzetting van de trend aangaande werk voor de openbare ruimte, of de openbare, algemene burger: waar de westerse burger arbeid levert aan de algemene taken, de algemene maatschappij, de moslims er alleen maar van willen profiteren, steken de creolen de openbare ruimte in de brand en plunderen ze die.
    Overigens slaat dit dus nog steeds op degenen die naar het westen zijn gekomen. In bronland Afrika plunderen ze alles, zodra het gezag wegvalt, alles dat los en vast zit:
 

Uit: De Volkskrant, 28-11-2012, door Marnix de Bruyne

'Met 5.000 dollar brandend op mijn bil ben ik het vliegtuig ingestapt'

Een boerderij van 1,4 miljoen dollar lieten ze achter toen ze uit Zimbabwe werden verjaagd, in Nederland leven ze van de bijstand. En Coen had Nederlands-Indië ook al moeten verlaten.


Tussentitel:  Je hebt een mooie auto, we maken je vanavond af, zeiden ze dan

...    Coen en Veerle Schipper behoren tot de ruim vierduizend blanke boeren, onder wie enkele tientallen Nederlanders, die tussen 2000 en 2003 verdreven zijn van hun boerderijen in Zimbabwe. Zogeheten 'oorlogsveteranen' namen de grond in, vaak met geweld, daartoe aangespoord door de regering van president Mugabe. Deze voerde een beleid door van 'versnelde' landhervorming, wat neerkwam op onteigening zonder compensatie.
    Coen en Veerle verloren een boerderij met dertig werknemers en 403 hectare grond, destijds getaxeerd op 1,4 miljoen dollar. ...
    Foto's aan de muur tonen een ruim, wit geverfd huis en een enorm gazon....
    Eind 2002 besloot Veerle te vertrekken, een jaar eerder dan Coen. Alle grond was al 'ingepikt' en verdeeld onder elf 'landloze' Zimbabwanen, maar de twee mochten nog wel in het woonhuis blijven. 'De landbezetters gingen soms de hele nacht onder ons raam trommelen en feesten, puur om te pesten. Vroegen we of ze misschien hárder konden trommelen, raakten ze helemaal in de war', gniffelt Veerle. Serieuzer: 'Het was niet meer te doen, dat wist ik, en ik ging naar Nederland. Maar Coen moest zélf beslissen wanneer hij kwam.'
    Coen: 'Je houdt toch de hoop dat de situatie normaliseert. Maar het werd steeds gevaarlijker. Bij buren hadden enkele tientallen landbezetters alles van waarde geroofd, inclusief de kozijnen, en de rest kort en klein geslagen. De resten lagen over het gazon verspreid. Ook ik kreeg bedreigingen. 'You have a nice car, we are going to kill you tonight', zeiden ze dan. Het werd ook eenzaam, je had geen sociaal leven meer.'    ...


Red.:    En dat is allemaal niet voor een eigen  bloeiend bedrijf:

  Toch wordt pas duidelijk wat Coen en Veerle achterlieten als Coen op de computer via Google Maps inzoomt op zijn land. Goed te zien zijn de grenzen van een voor Nederlandse begrippen enorme driehoek grond, grenzend aan een heuvel (een 'koppie'). Hier verbouwden ze tabak, mais, katoen en sojabonen. 'Alleen hier is iets van een huisje gebouwd', wijst Coen op een bouwsel ergens op de satellietfoto, jaren na hun vertrek gemaakt. 'Verder hebben de nieuwe eigenaren niets met het land gedaan.'

Het is dus allemaal afgunst, racisme en meer van dat soort kwaadaardigheid, dat in deze mensen schuilt. Niet incidenteel, maar groepsmatig.
    In Mali is een burgeroorlog aan de gang tussen moslims en Toearegs (berbers) in het Noorden en creolen in het zuiden. De moslims hadden het noordelijke deel veroverd, en in Timboektoe cultuurschatten verwoest uitleg of detail - hun hobby. Met steun van Fransen heeft "de regering", bestaande uit creolen uit het zuiden, nu het noorden heroverd. En de creolen oefenen hún hobby uit:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2013, van de buitenlandredactie

Laatste bolwerk jihadisten valt

Franse troepen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag het vliegveld van Kidal in Mali ingenomen, het laatste bolwerk van de moslimextremisten in het afgelegen noordoosten van het land. De Franse opmars in Mali gaat onverminderd door.    ...
    Franse en Malinese troepen veroverden de afgelopen dagen zonder veel verzet de noordelijke steden Gao en Timboektoe, waar zij door juichende menigten werden verwelkomd. Boze inwoners koelden daarna hun woede op winkels van Arabieren. ...


Red.:   Plunderen.
    Uit een andere Afrikaans land:


Uit: CNN.com, 27-03-2013. By Faith Karimi. uitleg of detail

After coup, looters target hospitals in Central African Republic

STORY HIGHLIGHTS
As political turmoil rages, aid agencies are warning of a humanitarian crisis.
The most vulnerable are children, who have been separated from relatives
About 1.5 million people need assistance, and the number will go up, the U.N. warns


Days after a coup plunged the Central African Republic into chaos, looters roamed the streets of the capital, robbing hospitals and preventing fearful residents from seeking treatment. ...


Red.:   Plunderen.


Naar Westerse cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .