WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonendebat, misverstanden: gematigde islamieten

8 mrt.2008
 

De volgende bron is niet een enkel geval, maar staat meteen voor vrijwel de hele groep der immigranten:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2008, van onze verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

'Fitna' | Al 45 aangiften tegen Geert Wilders, maar het duurt nog weken voordat ze worden behandeld

Getreuzel justitie leidt tot onbegrip

Ten minste zes weken duurt het nog voordat het Openbaar Ministerie (OM) beslist of het PVV-leider Geert Wilders zal vervolgen wegens onder meer het aanzetten tot haat tegen moslims. Het uitstel veroorzaakt onbegrip onder belangenorganisaties en individuen die aangifte hebben gedaan en soms al zeven maanden op een beslissing wachten. Sinds 2007 is ten minste 45 keer om Wilders’ vervolging gevraagd.
    ‘Schandalig dat een parlementariŽr beledigende uitspraken doet, voorts het debat mijdt en dat de overheid vervolgens de deur dichthoudt’, zegt advocaat Haroon Raza. Op 8 augustus 2007 deed hij aangifte tegen de PVV-leider naar aanleiding van diens ingezonden stuk in de Volkskrant waarin hij pleit voor een verbod op de Koran en het boek vergelijkt met Mein Kampf. Begin februari heeft Raza – uit frustratie over het getreuzel – een klacht ingediend bij het gerechtshof in Amsterdam om een vervolgingsbeslissing af te dwingen.
    Volgens Raza wil het OM eerst de film Fitna van Wilders afwachten voordat het een beslissing neemt. Dat heeft hij opgemaakt uit een gesprek met de officier van justitie, die wees op de aangiften die mogelijk komen na de vertoning van de film. Raza: ‘Ik heb niks van doen met die film. Het moet geen politieke vervolging worden. Wilders’ uitspraken moeten puur juridisch worden beoordeeld.’ Wel waarschuwt Raza in zijn klacht bij het hof voor de maatschappelijke gevolgen als het OM Wilders niet vervolgt. De klagers kunnen dan geen juridische weg meer bewandelen: ‘Het gevaar voor eigenrichting zou in dat geval nog groter worden dan het reeds is.’  ...
    ‘Dit is niet goed voor onze gemoedsrust’, zegt voorzitter Fouad Sidhali van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), dat deze week namens tientallen organisaties aangifte heeft gedaan. ‘We hebben een scheidslijn van de rechter nodig.’


Red.:   Hier spreekt een "geÔntegreerde" vertegenwoordiger van de moslims. Die dus daadwerkelijk actie voert tegen degenen die de islam veroordelen, een diepgravende aantasting van de vrijheid van meningsuiting, en daarbij dreigt met het geweld van zijn laaggeschoolde groepsgenoten als hij, dat wil zeggen de groep, zijn zin niet krijgt.
    De laatste alinea laat zien dat dit geen enkeling is, maar het gaat over de hele groep moslims. Er bestaat dus geen gematigde islam, en geen "gematigde moslims"- er zijn ongetwijfeld een aantal individuele gevallen die dat wel zijn, maar zodra moslims in de openbaarheid komen, en/of als groep optreden, is er geen enkele gematigde islam, en ziet men alleen dwingelandij, dreiging met geweld, en daadwerkelijk geweld.
    De aanleiding voor dit geval is de anti-islam film van Geert Wilders, en je zou dus kunnen aanvoeren dat er hier ook sprake is van aanleiding, of provocatie. De verzamelingen van bronnen over allochtonen leiders hier uitleg of detail uitleg of detail laten zien, dat dit niet het geval is: de houding erachter was allang aanwijzing, en in precies dezelfde mate als nu naar buiten komt - het enige nieuwe is dit explicietere naar buiten komen.
    De volgende bronn is de meest duidelijke toelichting denkbaar. Hier komt aan het woord wat gezien wordt als een van de twee meest gematigde moslims in een zichtbare positie: Ahmed Marcouch:


Het Parool, 07-06-2008.

'Meer religie op openbare school'

Openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan religie, en dan vooral de islam. Gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd.


Dat zegt stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch in een interview in deze krant. Hij wil onder meer dat scholen aandacht besteden aan het scheppingsverhaal, naast de evolutieleer. Volgens Marcouch kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen.
    ''Het uitgangspunt moet zijn dat een moslimjongere in het openbaar onderwijs terecht kan zonder zijn religie te verloochenen.'' Volgens Marcouch zijn islamitische scholen 'uit nood' ontstaan, omdat er op de openbare scholen te weinig ruimte was voor religie.
    Hij vindt ook dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn. Daarnaast zouden scholen godsdienstles moeten laten geven als ouders daarom vragen. Volgens hem is dat beter dan dat kinderen Koranles krijgen in de moskee. ''Als jongeren door hun dorst naar een religieuze identiteit in de fuik van een antidemocratische stroming belanden, moet je als overheid optreden.''
 

Red.:   Het beeld van Marcouch als acceptabele allochtoon annex moslim kan nu volledig bijgeschreven worden bij de zeer lange lijst multiculturalistische sprookjes. Want dit is niet zijn eerste volstrekt onaanvaardbare voorstel: eerder heeft hij al een pleidooi gehouden voor agenten met een hoofddoek. De combinatie van agenten met hoofddoek en islam-onderricht op de openbare school laat onomstotelijk zien wat de positie van Ahmed Marcouch is: die van een diep-gelovige islam-propagator. Iemand die nooit iets in het Nederlandse openbare bestuur zou moeten mogen doen, omdat het met deze achtergrond niet anders kan dan dat hij moslims bevoordeelt boven niet-moslims.


Uit: Quest Special nr. 10: Historie, 2008, door Philip DrŲge

In naam van Allah

De islam heet het geloof van de vrede te zijn. Toch grepen in 1979 gewapende strijders met de koran in de hand de macht in Iran. Islamitische revolutionairen hebben geprobeerd in andere landen hetzelfde te doen. Tot nu toe zonder succes. Wat was precies het geheim van de Iraanse revolutie?


Het is 1 februari 1979. Een Boeing 747 van Air France landt op het vliegveld van de Iraanse hoofdstad Teheran. ... Ayatollah Khomeini, de hoogste geestelijk leider van de sjiitische moslims, is weer thuis na ballingschap in Frankrijk.
    ... Veel mensen hopen dat met de terugkeer van de alom gerespecteerde Khomeini de rust zal weerkeren. Het is de bedoeling dat de 'marja al-taqlid' (de hoogste spirituele leider) in de heilige stad Qom een soort islamitisch Vaticaan zal stichten en het bestuur van Iran aan politici zal overlaten. In zijn interviews heeft de ayatollah meer dan eens aangegeven geen macht na te streven: hij is alleen geÔnteresseerd in het bestuderen van de koran.
    Zijn desinteresse blijkt een list: Khomeini wil niets minder dan de absolute macht. Al tijdens zijn ballingschap heeft hij een comitť samengesteld, bestaande uit conservatieve moslims. Zij zijn van plan om samen met de ayatollah Iran te gaan regeren volgens de strikte regels van de sharia, wetten die afgeleid zijn van de leer van de profeet Mohammed.  ....


Red.:   Advocaat Raza en andere vervolgers van Geert Wilders, Ahmed Marchouch, moslim-voorman Tariq Ramadan, enzovoort: zij allen beweren gematigde moslims te zijn, net als vrijwel alle moslims dat zullen beweren als je ze ernaar vraagt. Het is een leugen. Want er hoeft er maar eentje onder hen te zijn die liegt, als ayatollah Khomeini, en het overgrote deel van de rest loopt met hem mee. Hetgeen in de praktijk neerkomt op: er bestaan geen gematigde moslims - als afkorting van: er bestaan geen gematigde moslims, want het kleine groepje dat het wel echt is, doet er niet toe.
    En dat zie je des te duidelijker als je gaat vergelijken:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2007, column door Thomas L. Friedman

Column | Pakistan en aanslagen

Waar blijft protest tegen slachting in Mumbai?

Op 6 februari 2006 kwamen in Peshawar en Lahore drie Pakistanen om het leven bij straatprotesten tegen de Deense Mohammed-cartoons. Later waren er opnieuw massale demonstraties. Als Pakistanen en andere moslims bereid zijn de straat op te gaan, zelfs om te sterven, uit protest tegen een beledigende cartoon die in Denemarken werd gepubliceerd, is het redelijk om de vraag te stellen: Wie in de moslimwereld, wie in Pakistan, is bereid de straat op te gaan om te protesteren tegen de moordenaars van levende mensen, niet van cartoonfiguren, bij hen in de buurt, in Mumbai?
    Want, als tien jonge IndiŽrs van een afsplitsing van de nationalistische hindoe-partij BJP naar Pakistan zouden zijn gevaren, in Karachi een bloedbad hadden aangericht in twee hotels en het centraal station, en – om hun werk te completeren – een imam en zijn vrouw hadden vermoord terwijl ze hun tweejarig zoontje in de wieg legden – alleen omdat ze soennitische moslims waren – wat zou er dan gebeuren? De hele moslimwereld zou in brand staan, de straten zouden volstromen met demonstranten. ...
    ... Maar uiteindelijk denken terroristen dat ze iets doen dat wordt gesteund door een meerderheid, die dit niet durft toe te geven. Daarom wordt hun gedrag het effectiefst tegengegaan als de hele gemeenschap zegt: ‘Genoeg. Door weerloze mannen, vrouwen en kinderen te vermoorden, hebben jullie ons en jezelf te schande gemaakt.’
    Waarom zouden Pakistanen zoiets doen? Omdat een samenleving niet gezond is als ze toestaat dat haar eigen zonen naar een moderne stad gaan en daar iedereen vermoorden die ze tegenkomen– inclusief veertig moslims – zonder zelfs maar een boodschap achter te laten.
    De daad was hun boodschap, vernietigen was hun doel. Als je dat doet met vijanden in het buitenland, doe je dat ook met vijanden in eigen land en verwoest je je eigen samenleving.
    De Deense cartooncrisis heeft bewezen dat Pakistanen en andere moslims weten hoe ze als collectief uiting moeten geven aan hun gevoelens. Dat is nu ook nodig.
    Dit moorden eindigt alleen als het goedwillende deel van de Pakistaanse bevolking, inclusief de lokale en de geestelijk leiders die een behoorlijke toekomst voor hun land willen, als collectief uitspreekt dat degenen die deze moorden begaan ongelovigen zijn die niet met maagden zullen dansen in de hemel, maar zullen branden in de hel. En als ze dat met dezelfde heftigheid doen als bij de cartooncrisis.


Red.:   En dat ze het niet doen laat ťťn ding duidelijk zien: er bestaat, ook als je de hele groep van moslims erbij neemt, geen gematigde islam. Want uiteindelijk zijn ze toch altijd solidair met de "goede", fundamentalistische moslim, en niet met de slachtoffers - en al zeker niet de niet-moslims - zie ook onderstaande cartoon:


Red.:   En daarover liegen ze ook naar believen:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 14-05-2009, door Vincent Bongers

‘Waarom moskees er zo uitzien? Daar hebben bestuurders en architecten geen benul van’

Een koepeltje hier, een minaretje daar

Tussen kitsch en de ware opvatting van de islam. Architectuurhistoricus Eric Roose onderzocht de bouw van moskeeŽn in Nederland. ‘Beleidsmakers kijken er met een verkeerde blik naar.’


 De gebedsruimte van de Taibahmoskee in de Bijlmermeer is voorzien van veel ramen en is sober ingericht. Als de verlichting aan gaat, verandert de sfeer echter. De vele led-lampjes in de koepel flonkeren als een veelkleurige sterrenhemel. En de lichtbakken bij de ramen verspreiden een groen licht. Zet er een redelijke geluidsinstallatie neer en je hebt een danstempel.
    ‘Het komt bij ons heel kitscherig over’, zegt de Eric Roose die onlangs promoveerde op het ontwerpproces van twaalf moskeeŽn in Nederland.. ‘Maar het is een visie van een diepreligieuze man die over alle details heel goed heeft nagedacht. En veel moeite heeft gedaan om zijn visie te realiseren.’
    De lampjes, de lichtbakken en de vele ramen hebben een symbolische waarde. ‘De voorzitter van de moskee, Mohammed Junus Gaffar, is een aanhanger van de brelwi-stroming’, zegt Roose. ‘Bij deze stroming is het licht van Allah dat door zijn profeet Mohammed en later overleden heiligen wordt verspreid over de wereld, heel belangrijk.’   ...
    De Taibahmoskee past heel goed in het clichťbeeld dat we in het Westen van een moskeeontwerp hebben: Een koepeltje hier en wat minaretjes daar. ‘Het debat over de vorm en de bouw van moskeeŽn wordt in Nederland gevoerd zonder enig besef van de gedachten die schuilgaan achter bepaalde ontwerpen’, zegt Roose. ‘Beleidsmakers, bestuurders maar ook architecten kijken met een blik naar moskeeŽn die naar mijn inzicht niet juist is. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat Marokkaanse en Turkse gebedshuizen een bepaalde vormgeving hebben die verbonden is met de architectuurtraditie van die landen. Dat is lang niet altijd het geval. Of het idee bestaat dat als er een moskee gebouwd wordt die niet is voorzien is van koepels en minaretten, dit wel een gebedshuis is voor jonge, moderne liberale moslims. Maar zo simpel is het niet. Aanhangers van puristische stromingen in de islam, die vaak juist als conservatief worden gezien, zijn eerder geneigd om een gebouw zonder toeters en bellen te laten ontwerpen.’
    Gemeenten zijn volgens Roose vooral geÔnteresseerd in twee dingen: Past het ontwerp in het bestemmingsplan en op welke wijze draagt een moskee bij aan de integratie van moslims. De betrokken architect heeft kennis van de islamitische architectuurtraditie en een visie over hoe een moskee er volgens hen in Nederland uit moet gaan zien. ‘De poldermoskee bestaat echter niet en zal er hoogstwaarschijnlijk nooit komen’, aldus Roose. ‘Misschien wel in de ogen van sommige architecten, vooral als er geen koepels en minaretten op zitten. Maar hun opdrachtgevers zouden dan wel eens Marokkaanse puriteinen blijken te zijn die eigenlijk terug willen naar de tijd van Mohammed.’   ...
    Opvallend is dat de opdrachtgevers vaak geen blijk geven van de specifieke achtergrond die hun ideeŽn hebben. ‘Ze proberen op een andere manier te sturen’, zegt Roose. Dus door bijvoorbeeld iets te zeggen over de functionaliteit van het gebouw. Of ze beroepen zich op de wens om een gebouw te realiseren dat sociale integratie bevordert of een moderne uitstraling heeft. Terwijl ze juist om religieuze redenen iets in het ontwerp willen veranderen. De opdrachtgevers leggen liever niet de nadruk op hun interpretatie van de islam. Die voor hen overigens geen interpretatie is maar de enige waarheid.’
    Buitenstaanders die een rondleiding krijgen van voorzitter Gaffar in de Taibahmoskee krijgen ook elke keer een ander verhaal te horen over bepaalde elementen van het ontwerp. ‘Bij de lichtjes in de koepel verwees hij een zelfs een keer naar Las Vegas’, zegt Roose. ‘Maar hij vertelde een andere groep dat de lampjes de sterrenhemel in Medina moeten voorstellen. Dat laatste ligt natuurlijk een stuk dichter bij de waarheid.’


Red.:   Inderdaad. Kijk maar hier:


Uit: De Volkskrant, 05-06-2009, van correspondent Ferry Biederman

President Obama krijgt in Cairo applaus voor zijn verzoenende woorden aan het adres van moslims

‘Dit had veel eerder moeten klinken’

De VS hebben er alles aan gedaan om de toespraak van president Obama in CaÔro in goede aarde te laten vallen. Met succes. ‘Hij is een groot man.’

De grote hal van het conferentiecentrum van de universiteit van CaÔro en de weelderige tuin voor de deur zijn de eerste plekken waar de toespraak van president Obama wordt geanalyseerd door de mensen die erbij aanwezig waren. ...
    Obama vindt de meeste weerklank waar hij de islam prijst en waar hij citeert uit de Koran, wat hij verschillende keren doet. Dichtbij het begin van de speech oogst zijn ‘zoals de heilige Koran ons vertelt, wees je bewust van God en spreek de waarheid’ veel applaus. Sommige andere punten, zoals zijn aanvallen op extremisme, krijgen veel aarzelender bijval van het publiek. ...


Red.:   Er bestaat geen gematigde islam, er bestaat alleen een minder-activitische islam - ze zij uiteindelijk namelijk altijd solidair met elkaar - ook met de extremisten. De gematigde islam is een uitvinding van de multiculturalisten.
    Ook in Nederland:


Van: www.wijblijvenhier.nl

Ibrahim Afellay

De Moslim van het Jaar 2005 is geworden Ibrahim Afellay. ...Dit is de einduitslag.

1  Ibrahim Afellay
19-jarige middenvelder bij PSV

2  Imam Fawaz
Imam as-Soennah moskee Den Haag


Red.:   Op ťťn: een voetballer. Op twee, de meest scherpslijpende imam van Nederland - de man die Ayaan Hirsi Ali tongkanker toewenste, en de sharia in Nederland wil invoeren.
    Een zoveelste bevestiging:


De Volkskrant, 28-05-2010, ingezonden brief van R.L. van Hasselt (Gieten)

Demonstratie

Ik was aangenaam verrast door het artikel van Youssef Azghari (Opinie & Debat, 25 mei). Hij slaat de spijker op zijn kop door te schrijven dat de apathische houding van veel moslims jegens een kleine groep van fundamentalisten binnen de islam, de voedingsbodem vormt voor de PVV. Het is meer dan verwonderlijk dat de grote groep vredelievende moslims niet eens duidelijk stelling heeft genomen tegen die kleine groep radicalen die hen het leven zuur maken en een slechte reputatie bezorgen. Een grote demonstratie, daar zal zonder meer een vergunning voor worden afgegeven, waarbij de goedwillenden duidelijk stelling nemen, zal de lucht doen opklaren. De vooroordelen zullen hiermee in een ander daglicht geplaatst worden. Nu de uitvoering nog.


Red.:   De voordelen van dergelijke acties zijn zo voor de handliggend, dat er maar ťťn enkele verklaring is: ze willen niet. Kwestie van loyaliteit en solidariteit.
   Gevonden: gematigde moslims:


Uit: DePers.nl, 12-10-2010, door Arnold Karskens

Islam | Fanatieke moslims bedreigen tolerante

De angst zit diep bij de ahmadiyya-volgelingen

Niet alleen joden voelen zich in ons land bedreigd door intolerante moslims. Ook medemoslims van de ahmadiyya-gemeenschap zijn bang. ‘Wij moeten worden gedood.’

De kleine ahmadiyya-moslimgemeenschap in Nederland maakt zich grote zorgen over acties van radicale geloofsgenoten. ‘Dit jaar kregen we twee brieven waarin we kaffirs (ongelovigen, red.) werden genoemd en werd gezegd dat we de vijand van de islam zijn’, zegt Noer L. Verhagen, landelijk voorzitter, in de Mobarak-moskee aan de Oostduinlaan in Den Haag.
    De angst zit diep, camera’s aan de gevel bespieden de omgeving. ‘In Engeland werden dit voorjaar vlugschriften verspreid waarin werd opgeroepen ons ‘ketters’ te doden. Ook werden posters opgehangen in winkels in Londen en Bradford, waarin werd gewaarschuwd dat de eigenaar een ahmadiyya is en dat een moslim er niet moet kopen.’
    Rond deze tijd waren ook ahmadiyya-moskeeŽn in de Pakistaanse stad Lahore doelwit van bomaanslagen, waarbij 86 doden vielen. Voorzitter Verhagen: ‘De ideeŽn stoppen niet bij de grens. We willen geen strijd, maar houden rekening met geweld in Nederland.’
    De ahmadiyya-beweging ontstond in 1889 en kent over de hele wereld zo’n 150 tot 200 miljoen aanhangers. ...
    Dreigementen tegen deze, in de ogen van orthodoxe moslims afvallige, groep zijn niet nieuw. Jaren geleden besloot het gemeentebestuur van Heusden een informatiedag te annuleren na dreigementen uit de Turkse gemeenschap.
    Ook de Nederlandse imam Abdul Jabbar van de Ven uit Helmond laat zich niet onbetuigd, zegt Azhar Naeem, woordvoerder van de ahmadiyya en aanwezig bij het gesprek: ‘Hij riep op ons tot het uiterste te bestrijden.’
    De moskee in Den Haag werd in 1987 in brand gestoken. De daders zijn nooit gepakt. Als aanstichters van de recente terreur wordt gewezen naar de organisatie Khatm-e-Nabuwat (‘Het einde van het profeetschap’), een breed gesteunde fanatieke beweging die in Pakistan sterk vertegenwoordigd is. Azhar Naeem: ‘Sinds 1974 worden wij in Pakistan voor de wet als niet-moslim beschouwd. En sinds 1984 is het ons verboden ons voor te doen als moslim.’ Voorzitter Verhagen voegt toe: ‘Wij dienen te worden gedood.’
    Voor de ahmadiyya is de islam een vreedzame godsdienst. Zij verzetten zich tegen elk vorm van extremisme. In Nederland wonen zo’n 850 volgelingen, met een moskee in Den Haag en gemeenschapshuizen in Nunspeet en Amsterdam. ...


Red.:   In totaal in Nederland dus 850 stuks. Met de rest van de moslims hijgende in hun nek ...
    De zogenaamde Arabische lente was voor de hele pers en overige media reden om in de pen te klimmen en toespraken af te steken over hoe zeer dat allemaal wel niet bewees dat moslims net zulke gematigde mensen waren als u en ik, en er eigenlijk geen enkel verschil: ze willen allemaal vrijheid en democratie. Hier zijn de uitslagen van de verkiezingen in het, naar aller beweren, meest gematigde islamitische land:


Uit: DePers.nl, 04-12-2011.

Moslimbroederschap wint in Egypte

Islamitische partijen zijn de grote winnaars in de eerste ronde van de Egyptische parlementsverkiezingen. Gezamenlijk kregen ze 65 procent van de stemmen. Dat blijkt uit zondag gepubliceerde officiŽle cijfers.

De voorheen verboden Moslimbroederschap is de grootste partij met 36,6 procent van de stemmen. De fundamentalistische al-Nour kreeg 24,3 procent. ...
    De liberale coalitie Kotla Masriya of Egyptische Blok haalde een score van 13,3 procent. De liberalen speelden een sleutelrol in de volksopstand tegen president Hosni Mubarak eerder dit jaar.  ...


Red.:   Nou dat is toch niet gek, zult u zeggen, want die moslimbroeders zijn tegenwoordig toch gematigd ...? Dat laatste is het sprookje dat de moslimbroeders in samenspel met de multiculturalisten en islam-propagandisten die ook het ook zo over de Arabische lente hebben, u op de mouw hebben gepeld. Want er was wel een gematigde moslimpartij -  een andere partij. Hier is wat die partij aan stemmen kreeg:

  De gematigde moslimpartij Wasat kwam uit op 4,2 procent.

Het percentage gematigde moslims in het meest gematigde islamitische land bedraagt net geen 5. En tweederede van de bevolking in het meeste gematigde islamitische land steunt de radicale en de extreem-radicale islam.
    Een reden voor de Volkskrant om dat laatste percentage weg te laten uit hun gelijktijdige bericht.
    En voor wie nog wil aanvoeren dat dit een enkel land is:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2012, van de buitenlandredactie

Islamisten in Koeweit winnen verkiezingen

De islamisten hebben een grote overwinning geboekt bij de parlementsverkiezingen in Koeweit afgelopen donderdag. De uitslag kan gevolgen hebben voor de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in de olierijke golfstaat.
    De conservatieve oppositie won tweederde van de vijftig parlementszetels, 23 daarvan worden ingenomen door islamisten. Hun visie komt overeen met die van de Moslimbroederschap in Egypte. Geen enkele vrouwelijke kandidaat heeft een zetel bemachtigt, terwijl in het vorige parlement nog vier vrouwen zaten.   ...


Red.:    Ook in Koeweit zijn de moslims niet gematigd. En:

  Koeweit is bovendien het zoveelste Arabische land waar de islamisten een ruime verkiezingswinst hebben behaald. Eerder gebeurde dit ook in TunesiŽ, Marokko en Egypte.

De moslims in de hele Arabische wereld zijn niet gematigd. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de moslims uit de Arabische wereld die naar het westen zijn gekomen wťl gematigd zijn.
    Eerst het bekende verschijnsel: 


Uit: De Volkskrant, 29-05-2012, door Michel Maas

Interview | Irshad Manji,  schrijfster over de groeiende invloed van militante moslims

'IndonesiŽ wordt zo een tweede Pakistan'

Na dreigementen van militante moslims heeft popster Lady Gaga dit weekeinde haar geplande concert in Jakarta afgelast. De radicale islam drukt steeds zwaarder op IndonesiŽ, stelt de Canadese schrijfster Irshad Manji.

De Indonesische overheid lijkt steeds meer geneigd te zwichten voor de druk van militante moslims. Niet alleen Lady Gaga is daarvan het slachtoffer, ook de Canadese islamitische schrijfster Irshad Manji ervoer aan den lijve dat het IndonesiŽ dat zij kende van een eerder bezoek, vier jaar geleden, niet meer zo tolerant is als voorheen.
    Wanneer je je boek Allah, Vrijheid en Liefde noemt, kun je weten dat je sommige moslims tegen je in het harnas jaagt. ...
   

Red.:   Precies: de islam heeft niets met vrijheid en liefde. Volgens de correspondent.

 

Spreekbeurten in Jakarta, Solo en Yogya werden afgelast, verplaatst of verstoord door radicale moslims. De politie verleende de radicalen alle medewerking.
    Uitgerekend in haar nieuwe boek wijdt zij nog een jubelend hoofdstuk aan IndonesiŽ, op grond van haar eerdere ervaringen in het land. Manji: 'De woorden die ik gebruik in het boek zijn: als jullie een voorbeeld willen van betekenisvolle gematigdheid, dan moet je naar IndonesiŽ komen.'
    In het bewuste hoofdstuk beschrijft Manji hoe zij vier jaar geleden haar vorige boek ten doop hield in IndonesiŽ. 'Er kwam er een heel divers scala aan mensen op af. Een transseksueel vertelde over haar gevecht om een hoofddoek te mogen dragen. Tegelijk waren in diezelfde zaal zeer conservatieve moslims, die haar niet bedreigden of aanvielen. Daartussenin: Javaanse dansers, gitaarmuziek en poŽzie.
    'En dan nu, vier jaar later... Mijn hart breekt. Eerlijk.'
    Radicale moslims maken haar het spreken onmogelijk. Waar zij ook komt in IndonesiŽ, overal duiken mannen in witte gewaden op. Het zijn leden van de islamitische knokploeg FPI (Front van de Verdedigers van de Islam).
    Manji heeft net weer zo'n ervaring achter de rug in het vrijzinnige cultureel centrum Salihara in Jakarta. Ook deze bijeenkomst werd verstoord door mannen die Allah U Akbar (God is groot) riepen - alsof dat een verwensing is - de aanwezigen bedreigden en hekken vernielden. 'De ruiten op de tweede verdieping begonnen te rammelen...'
    De politie was aanwezig en maakte een einde aan de bijeenkomst. Niet de gewelddadige FPI'ers, maar Irshad Manji moest mee naar het bureau.


Waar het hier om gaat, is de identiteit van de ware schuldigen. Dat zijn deze:
  Het zijn de voorzichtigen, de gematigden die problemen laten doorzieken, zegt ze. Ook in IndonesiŽ.
    'De zogenaamde gematigde moslims zijn een deel van het probleem. Alle moslims die denken dat zij de islam en de mensheid een dienst bewijzen door gematigd te zijn in deze tijd van morele crisis... Mensen denken dat zij de vrede kunnen bewaren door alles maar toe te dekken, en verder te zwijgen. Dat maakt alles alleen maar erger!'

En zo is het niet alleen in IndonesiŽ, maar over de hele wereld waar er moslims verkeren. Meerderheid of minderheid.
    Een bericht over de shariastaat Pakistan:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Geen Pakistaanse man durft te tekenen voor scheiding vrouw

Tussentitel: Scheidingsverzoek is niet ontvankelijk zonder handtekening van twee mannen

Wekenlang waren Shirin Musa van Femmes for Freedom (FFF) en journaliste Naeeda Aurangzeb vergeefs op zoek naar mannen in het bezit van een Pakistaans paspoort. Die moesten bereid zijn als getuigen hun handtekening te zetten bij de Pakistaanse ambassade, om een wanhopige Pakistaans-Nederlandse vrouw te helpen scheiden. .
    Zonder mannelijke getuigen verklaart een Pakistaanse rechtbank zo'n scheidingsverzoek niet ontvankelijk.     ...
    Het gaat om een Pakistaans-Nederlandse vrouw van 30 jaar, die vorige zomer onder dwang is uitgehuwelijkt aan een man in Pakistan. Zij is terug in Nederland en wil dolgraag scheiden. Haar man weigert elke medewerking. De wens van de vrouw is niets waard als die niet wordt gesteund door twee mannen. 'Dan blijft ze de rest van haar leven in huwelijkse gevangenschap', zegt Musa.    ...
    Zelfs als de mannen hun handtekening zetten, is de scheiding nog lang niet rond. Musa: 'Pakistaanse rechters kunnen zo'n zaak eindeloos frustreren. Mijn eigen zus vecht al sinds 2008 voor een scheiding. Pakistaanse rechters hechten zeer aan de echtelijke gehoorzaamheidsplicht.'    ...


Red.:    Maar zegt de politiek-correcte dan onmiddellijk: in Nederland zitten natuurlijk de gematigde Pakistaanse moslims. Nee dus:

  Helpen bij de zoektocht wilden sommige mannen wel. Maar zelfs progressieve Pakistaanse Nederlanders trokken hun medewerking in toen ze beseften dat ze zelf moesten tekenen.

Er bestaat geen (noemenswaardige) gematigde islam. Dus moslim.
    En van even eerder en toen vergeten hier te plaatsen


Uit: Elsevier.nl, 28-05-2013, door Shari Deira uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt SyriŽ-gangers helden

Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland hebben sympathie voor hun geloofsgenoten die naar SyriŽ gaan om te strijden tegen regime van president Bashar al-Assad. Bijna driekwart typeert hen als helden.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivication in opdracht van het NCRV-programma Altijd Wat.
    Uit de studie blijkt ook dat moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich kwader maken over de situatie in SyriŽ dan autochtonen. Van de moslims is dat 88 procent tegenover 48 procent van de autochtonen.
    Van de respondenten zegt 72 procent dat het goed is dat Nederlandse moslims naar SyriŽ vertrekken om te vechten, terwijl 8 procent van de autochtonen dit goedkeurt. 73 procent van de moslims typeert de SyriŽ-gangers zelfs als helden.    ...
    Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse moslims (81 procent) vindt dat de SyriŽ-gangers doen wat de Verenigde Naties nalaten.


Red.:   En die percentages liggen in wekelijkheid nog ongunstiger, vanwege het verschijnsel van "sociaal-gewenst antwoorden", want de vragen worden gesteld door Nederlanders. van de rest heeft dan ook nog een deel motieven als "Ik vin het daar te gevaarlijk", en je komt alleen op grond van deze cijfers tot maximaal rond de 10 procent die Łberhaupt in aanmerking komt voor de kwalificatie "gematigd moslim". En dan heb je verder nog niets echt onderzocht aan die mensen zelf.
    Nog een aanvulling hierbij:


Uit: De Volkskrant, 22-08-2014, column door Thomas Friedman

Hadden goede rebellen kunnen winnen?

Hillary Clinton zei onlangs dat Obama misschien een fout heeft gemaakt omdat hij bij het begin van de Syrische burgeroorlog de democratisch gezinde opstandelingen niet heeft bewapend. Ik heb altijd betwijfeld of er genoeg 'gematigde opstandelingen' waren om het leger van Assad en de islamisten te verslaan en daarna SyriŽ te besturen. Wanneer mensen u van het tegendeel proberen te overtuigen, stel dan de volgende vragen:    ...
    6. Waarom zijn er zo'n 15.000 moslimmannen van over de hele islamitische wereld naar SyriŽ gereisd als jihadstrijder en is er niet eentje komen opdagen om te vechten voor pluralisme? ...


Red.:    Waarna alleen maar een hoongelach op zijn plaats is. Gematigde moslims ...(en nog wat hoonlachen)
    Wat neem de laatste twee maar tezamen: het eerste gaat over de stemming over de gehele populatie en dan is minstens driekwart steuner van ISIS, en het tweede gaat over de extremen die voor de ene of de nadere kant willen gaan vechten, en dan is de score 15 duizend versus nihil. Beide cijfers ondersteunen elkaar perfect. Tezamen leidende tot de volkomen onweerlegbare conclusie: er bestaat geen gematigde islam en geen gematigde moslims (in substantiŽle aantallen).
    Uit zeer betrouwbare en goed ingevoerde bron:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2016, door Chris Rutenfrans en Janita Naaijer

Bestrijdt islamisten nu het nog kan

Rechtsfilosoof Afshin Ellian hekelt de houding van de politiek, veiligheidsdiensten ťn de moslimgemeenschap in de strijd tegen terreur. 'Als moslims het willen, kunnen alle terroristen worden aangehouden.'
...
U heeft het nu steeds over de radicale islam. Er zijn ontzettend veel gematigde moslims.
'Nee, dit Ūs de islam. Deze leerstellingen gelden voor alle moslims. Als zij die niet allemaal in praktijk brengen, lijden ze aan vergetelheid. ...


Red.:    Een vergetelheid die verdwijnt zodra er een islamitisch beroep op hen wordt gedaan.


Naar Allochtonendebat, misverstanden , Allochtonen, lijst  , Allochtonen, overzicht  , of site home .