WERELD & DENKEN
 
 

Media, hypes: EU en neoliberalisme

21 mei 2014

Naast de bekende en al beschreven hetzes gevoerd door de media, de politieke-correcte media en ook elite-media om wel te verstaan, zijn er ook een aantal hypes - zaken waar ze zich ten zeerste achter scharen. Die zijn, bijna vanzelfsprekend, bijna het spiegelbeeld van de hetzes. Waar iemand als Geert Wilders op haat kan rekenen, valt iemand als Frans Timmermans die, schrijvende mei 2014, Saoedi-Arabische dictators onder kin kietelt en het regime van fascisten en neonazi's in Kiev steunt, een totale heiligenstatus ten beurt. En waar het Nederlandse eigene totaal fout is, is alles van het Europese Imperium het zuiverste goud. En dat alles natuurlijk met het Graai- en Bombardeer Imperium aan de andere kant van de Atlantische Oceaan als grote voorbeeld
    Dit alles gaat uitvoeriger beschreven worden, maar op dit moment was er slechts tijd voor één enkele kwestie, maar eentje waar gelukkigerwijs twee of drie zaken tezamen komen: het handelsverdrag dat de dictators in Brussel willen sluiten met de financiële oligarchen in New York. Wat men wil is vrije toegang in Europa voor de producten geproduceerd in Amerika door met Dickensiaanse hongerlonen afgescheepte Latino's die met overdaad gefokt worden zuidelijk van hun grens,  zodat in Europa ook tot dat niveau zullen dalen en de winsten van de graaiers in Amerika en europa nog verder zullen stijgen zodat ze binnen een enkele decennium alle geld ter wereld in handen zullen hebben - nu is het nog maar ongeveer de helft.
    Dat handelsverdrag is natuurlijk al een tijd in de maak, maar dat heeft men in grote geheimzinnigheid en stiekemheid gedaan. Maar eens moet het naar buiten, en nu was kennelijk de tijd. Men vertrouwt op de steun van de rest van de politiek en de media. En dat laatste gaat het hier over.
    Hier het eerste echte bericht van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, van verslaggever Peter de Waard

Superakkoord: zegen of vloek?

Eindelijk ligt er een vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS. De Tweede Kamer laat zich er vandaag over adviseren. Hoewel het een grote stimulans voor de economie zou betekenen ...


Red.:
   Meteen een onderbreking: het kan zelfs best dat het een impuls voor de economie betekent. Dat wil zeggen: dat het totale bedrag dat in de economie rondgaat toeneemt - zeg met 100 miljard. Maar de geschiedenis van de afgelopen decennia heeft geleerd dat de toename van de rijkdom veruit het snelst gaat bij de hoogste inkomens en de hoogste kapitalen. En daarbij gaat het om de bedragen in de biljarden uitleg of detail . Dus stel nu eens dat door dat handelsverdrag de hoeveelheid kapitaal van de (super)rijken toe met met 200 miljard. Dan gaat bij een totale groei van 100 miljard er 100 miljard af bij de rest  van de maatschappij - de lagere inkomensgroepen. Precies wat er gebeurt is tijdens de crisis: de hele economie ging er op achteruit, maar de (super)rijken er licht op vooruit, en de rest er vrij sterk op achteruit.
    Tot zover de waarde van economische groei. Maar die economische groei zal hoogstwaarschijnlijk op nog een andere manier scheef verdeeld worden: alles bij Amerika, en niets en minder bij Europa - Europa zal er vermoedelijk op achteruit gaan.
  Handel is goed voor de economie. Hoe meer handel hoe beter.

Zelfde verhaal. De handel tussen Oost- en West-Duitsalnd nadat de grenzen opengingen heeft de Oost-Duitse economie ten gronde gericht.
  Velen denken dat TTIP leidt tot slechtere arbeidsvoorwaarden, twijfelachtige sociale zekerheid en minder hygiëne en veiligheid..

Een uitspraak van de soort: "Velen denken dat de maan van steen is". Ermee implicerend dat die uitspraak op gelijke voet staat met "Velen denken dat de maan van groene kaas is". Oftewel: dit is een rasechte vervalsing. een keiharde leugen. Want dat die slechtere arbeidsvoorwaarden, slechtere sociale zekerheid en slechtere hygiëne en veiligheid een zekerheid zijn, staat zo vast als een huis. Daarin schuit juist de winst. Voor de multinational en de rijken.
    Waarop het eerste voorbeeld volgt:
  Amerikaanse staten vrezen bijvoorbeeld dat kaasproducten die van rauwe melk zijn gemaakt (melk die geen bewerking heeft ondergaan, zoals pasteurisatie) moeten worden toegestaan.

Een gotspe: de Amerikaanse smeerlapperij zou iets lijden onder de veel hogere Europese standaarden ...
    Er volgt een lijst met voordelen en nadelen. Hier een paar die nog niet behandeld zijn:
  Goedkopere producten
Invoertarieven en andere handelsblokkades vallen weg. Dat betekent dat Amerikaanse producten in Europa en Europese producten in de VS goedkoper worden. De consument profiteert hiervan.

Een gore leugen: de Europese producten zullen iets goedkoper worden, maar nog altijd veel duurder dan de Amerikaanse. Europa zal heel weinig meer afzetten. Aan de andere kant wordt het voordeel van de geodkope Amerikaanse dumpproducten nog groter. De Europese kwaliteitsproducten zullen uit de markt worden geprezen.
  Standaardisatie
Amerikaanse televisies werken niet in Europa en Europese stekkers passen niet in de Amerikaanse contactdoos. Het akkoord moet dat soort ongemakken wegwerken. De Europese landbouw hoopt dat blokkades en lange invoerprocedures voor agrarische producten verdwijnen.

Alsof iedereen iedere dag  heen en weer reist. Wat een argumentarmoede.
    De nog niet genoemde nadelen:
  Aantasting privacy
EU-burgers zijn bang voor de invasie van Big Data uit de VS. Nu mogen Europese bedrijven vaak geen informatie van bijvoorbeeld klanten verkopen aan bedrijven buiten de verdragszone. Die restrictie vervalt.

Weer hetzelfde: het is niet een kwestie van "bang zijn voor", maar van "zo is het".
  Juridische procedures
In het verdrag is een zogenoemde 'Investor-State Dispute Settlement'-clausule opgenomen die het voor private partijen mogelijk zou maken om nationale wetten aan te vechten als investeringsverdragen niet worden nagekomen. Als Amerikaanse olieconcerns niet wordt toegestaan schaliegas naar bepaalde Europese landen te exporteren, zouden die een proces kunnen aanspannen, waarvan de uitkomst ongewis is en die tot grote schadeclaims kan leiden.

En hier wringt een bijzonder nauwe schoen. Wat er hier gebeurt is dat multinationals machtiger worden dan staten. Het is een regelrechte machtovername. Door de multinationals. Door het neoliberalisme.
    Wat ons niet verteld wordt door de Volkskrant.
    Dit was het introducerende artikel. Eronder een analyse:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, door Natralie Righton

Analyse | De politiek en het vrij-handelsakkoord EU-VS

Eurofielen flirten met de Amerikanen

In de discussie in de Tweede Kamer over het superakkoord met de VS staan eurofielen en eurosceptici lijnrecht tegenover elkaar.


Tussentitel: Voor eurosceptici, zoals SP en PVV, is het verdrag de zoveelste voorbeeld van een Brussels besluit dat over de hoofden van Henk en Ingrid is genomen


Red.:   Dezelfde truc en dezelfde leugen: het verdrag is over de hoofden genomen van Henk en Ingrid niet in de ogen van SP en PVv, maar ís doodgewoon over de hoofden van Henk en Ingrid genomen.
    Gevolgd door een open deur:

  Politici die graag flirten met de Europese Unie, doen dat ook graag met de Verenigde Staten.

Maar wat de Volkskrant niet onthult is wat er achter die open deur zit: politici die graag met de Eu flirten zijn keiharde tot rabiate neoliberalen die dus ook graag net de Amerika flirten.
     De rest van de "analyse" bevat niets meer dan het eerste, en draait om de basisleugen:
  De voorstanders van Europa - zoals VVD en D66 - tonen zich ook grote voorstanders van een handelsakkoord met de VS, omdat het 'goed is voor de handel en uw portemonnee'.

Gore neoliberale praatjes van de soort: open grenzen met Polen is goed voor uw portemonnee als vrachtwagenchauffeur, en de euro nog veel beter voor de portemonnee voor iedereen.
    Ook bij dit onderwerp komt het gezonde verstand weer alleen voor op de opiniepagina's:


De Volkskrant, 20-05-2014, ingezonden brief van Jos van Dijk, Utrecht

Verzet

Het zijn niet zozeer 'eurofielen' die 'flirten met Amerikanen' in de verdediging van het vrijhandelsverdrag TTIP (Economie, 17 mei). Het zijn de rechtse, (neo)liberale partijen die een absolute prioriteit leggen bij vrijhandel. In het Europees Parlement heeft GroenLinks zich met de Europese Groenen van begin af aan verzet tegen het TTIP, zoals eerder tegen ACTA, het antipiraterijverdrag. Niet uit verzet tegen de EU, maar vanwege het gevaar dat het vrijhandelsverdrag Europese en nationale maatstaven uitholt, de privacybescherming vermindert en de democratie ondermijnt met speciale juridische procedures voor investeerders.


Red.:    Goed, dat zijn de direct inspanningen van de Volkskrant. Wat ze ook nog deden was ruimte verschaffen aan een van de te bevoordelen graaiers:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, door Timothy Broas, Amerikaans Ambassadeur in Nederland

Vrijhandelsverdrag

Samen creëren we werk

Behoud van concurrentievermogen en creatie van hoogwaardige banen nopen tot vrijhandelsverdrag.


Het grote belang van de internationale handel voor de Nederlandse samenleving en -economie en voor de relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten is evident. Nederland en Amerika - ambtenaren, bedrijven en consumenten - beseffen dat wanneer wij samenwerken om belemmeringen te verwijderen, wij zo de weg banen naar een toekomst van voortgaande welvaart en samenwerking.    ...


Red.:   Helemaal duidelijk: als dit soort mensen, wolven en parasieten zijn nog de meest gunstige termen, er iets in ziet, dan weet je voor bijna de volle 100 procent zeker wat de waarde van de inhoud is zelfs zonder de inhoud gezien te hebben.
    En van even eerder terug stond er nog zo'n bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2014, door Hans van Baalen, VVD-delegatieleider in het Europees Parlement

EU en Vrijhandel

Laat de koopman wereldwijd floreren

Nederland moet onvoorwaardelijk inzetten op EU-vrijhandelsakkoorden met andere grote machten.


Red.:   De neoliberale ploert en Kievse fascisten en neonazi's ophitser Hans van Baalen is er ook voor.
    En in dit illustere gezelschap schaart de Volkskrant zich ook formeel - alleen maar het begin en einde:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Vrijhandelsakkoord

De tekst is tamelijk hermetisch, maar een handelsakkoord tussen EU en VS is goed voor alle partijen.


Tussentitel: Milieu en voedselveiligheid komen aan bod

Het grootste bezwaar is het ondoorgrondelijke karakter van het akkoord. De precieze implicaties van de vele pagina's juridische tekst en standpunten zijn lastig te begrijpen. Het voedt het wantrouwen tegen een handelsakkoord dat op hoofdlijnen juist gunstig kan uitpakken.
 

Red.:   Zum kotzen. Als er ooit een opstand uitbreekt en er processen gevoerd gaan worden, gaat Volkskrant-hoofdredacteur "De Volkskrant is een kapitalistische krant" uitleg of detail Philippe Remarque op voor de doodstraf door ophanging. Of de guillotine.
    En weer voor de goede orde: de rest van de zogenaamde "kwaliteitsmedia" is ook wat dit betreft precis hetzelfde. Misschien zelfs nog erger, want hier lopen ook De Telegraaf en Elsevier mee op dit pad.
    Nog een lezer wijst de Volkskrant op haar fundamentele falen:


De Volkskrant, 21-05-2014, ingezonden brief van Steven Wilmink, Elst

Verzwegen akkoord

Kortgeleden heb ik een debat op de universiteit van Wageningen bijgewoond waarbij afgevaardigden van een aantal politieke partijen in discussie gingen over het aanstaande vrijhandelsakkoord (TTIP) tussen de EU en de VS. Ik was nogal verbaasd over een aantal dingen. Allereerst dat ik niets over dit akkoord wist, terwijl het toch een behoorlijke invloed kan hebben. Blijkbaar lees ik de krant toch niet zo goed als ik altijd dacht.
    Ten tweede dat na de eerste stelling tijdens dit debat de politici de conclusie trokken dat ze eigenlijk nog niets wisten over de inhoud van dit handelsakkoord omdat dit allemaal achter de schermen wordt besproken. Het was hen allemaal duidelijk dat de Europese politiek veel transparanter moet, want zo'n groot verdrag achter gesloten deuren bespreken moet niet de bedoeling zijn.
    Maar mijn derde verbazing kwam bij het lezen van het artikel 'Eurofielen flirten met de Amerikanen' (Economie, 19 mei) waarin staat dat VVD en D66 aandringen op snelle invoering van dit akkoord (terwijl ze de inhoud niet kennen!), maar dat zij dat tijdens de verkiezingstournees niet naar voren brengen, omdat de achterban hier waarschijnlijk niet om staat te springen.
    Zo'n belangrijk verdrag, nog onbekend en met vergaande gevolgen verzwijgen in je campagne? Over transparantie en vertrouwen in de politiek gesproken!


Red.:   Een verzwijgen waaraan de media mee hebben gedaan. Het is puur verraad aan de democratie.
    En nog wat waarheid op de opinie-pagina's:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2014, door Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Staak gesprekken met VS over vrijhandel

Xander van Uffelen vindt de zorgen over het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten overtrokken, omdat er nu al veel handel met de VS is. De zorgen over het afzwakken van Europese standaarden voor onder andere de bescherming van milieu, voedselveiligheid, privacy en financiële regulering door dit verdrag zijn echter wel degelijk gegrond.
    Europa heeft gekozen voor een interne markt zonder hormoonvlees, zonder chloor in kippenvlees, met strenge regels voor genetisch gemodificeerd voedsel en met minder plastic in verpakkingen. Het Amerikaanse bedrijfsleven zou veel van deze bescherming maar wat graag afzwakken. De co-voorzitter van de invloedrijke Transatlantic Business Council stelde zelfs: 'Europese standaarden zijn onverantwoord hoog. Wat voor een Amerikaanse familie goed is, zou ook goed moeten zijn voor Europeanen.'    ...


Red.:   De Volkskrant ontkent deze werkelijkheid.
  De onderhandelaars mikken op afspraken over producteisen die de beleidsvrijheid van de Europese Unie belemmeren om meer rekening te houden met mens en milieu.

De Volkskrant ontkent deze werkelijkheid.
  Ook de voorziene investeringsarbitrage in het verdrag, buiten de rechter om, kan overheden ervan weerhouden nieuwe wetten aan te nemen voor mens, dier en milieu, uit angst voor miljardenclaims. Zo eist de Zweedse energiegigant Vattenfall op grond van een bestaande afspraak over investeringsarbitrage 3,7 miljard euro schadevergoeding van de Duitse regering vanwege haar besluit om kernenergie uit te faseren. Investeringsarbitrage in een akkoord tussen de twee belangrijkste handelsblokken zal deze schadelijke praktijk tot wereldwijde standaard maken.

De Volkskrant ontkent deze werkelijkheid.
    De Volkskrant ontkent stelselmatig werkelijkheden die niet in het neoliberale programma passen. De Volkskrant voert een leugencampagne ten gunste van het neoliberalisme.
    Overigens: net als de rest van de media.


Naar De hetze tegen Buikhuisen , Media kongsi , Menswetenschappen Media lijst , Politiek & media overzicht  , of site home .