WERELD & DENKEN
 
 

Politieke leugens, inleiding

26 jan.2011

Dat er in de politiek gelogen wordt, is een zo bekend gegeven, dat er in de meeste talen uitdrukkingen voor zijn. De versie deze website komt van de satirische lijst Termen bij het item "discussie"  :
 
  Politieke discussie: discussie met als doel uit te vinden wie het meest effectief liegt dat hij geen belang heeft bij het gesprokene.

Hetgeen terug te traceren is op het simpele feit dat politici deel uitmaken van de maatschappelijke top (in ieder geval de bovenste derde), en die maatschappelijke top er belang bij heeft om zo veel mogelijk arbeid uit de productieven te verkrijgen tegen zo weinig mogelijk geld - hoe minder voor de productieven, hoe meer voor de top. En omdat politici beweren de hele bevolking te vertegenwoordigen om zo veel mogelijk stemmen te krijgen, zijn ze dus, in variabele mate en met slechts enkele echte uitzonderingen, gedwongen te liegen  . Hoe ze dat systematisch doen in Nederland staat hier  , voor de politiek rechts hier  , en van het bijna triviale geval van de buitenlandse politiek is al een aantal historische en klassieke gevallen eerder behandeld hier, zie het menu rechts , wat verder aangevuld wordt hier  .

In de buitenlandse politiek is de leugen de regel. Een paar saillante voorbeelden, waarvan inmiddels is toegegeven door de daders dat er gelogen is: Israël: "In 1967 waren de Arabische landen van plan Israël aan te vallen" (aanleiding om de Arabische landen aan te vallen); VS: "De torpedobootjagers Lennox en de Turner Joy zijn aangevallen door de Noord-Vietnamezen" (aanleiding voor grootschalige oorlog in Vietnam), VS: "Irakese soldaten hebben Koeweitse couveusebaby's vermoord" (aanleiding voor de Golfoorlog); VS & Israël: "Bijna alle Irakese Scud raketten zijn door Amerikaanse Patriot raketten neergeschoten" (er is er geen enkele neergeschoten); NAVO: "Er zijn honderdduizenden Albanezen vermoord in Kosovo" (aanleiding voor oorlog tegen Joegoslavië - werkelijkheid: enkele duizenden aan beide kanten).
    In de categorie systematisch: de Verenigde Staten streden in Vietnam tegen het communisme (ze streden tegen nationalisme), Israël wil vrede (ze willen bezet land én vrede), het communisme is het grootste kwaad op aarde (dat is machtswellust, dat overal op aarde gevonden wordt, en op dit moment het hevigst in de Verenigde Staten). Een aantal gevallen zijn verder uitgewerkt, zie het lijstje rechts.

Toch zijn er nog een aantal grote zaken, met name in de buitenlandse politiek, waarvan men ze nu voor waar neemt, terwijl ze behoren tot de grootste leugens. De meeste daarvan betreffen de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, ten eerste omdat dit land het grootste is en zich het meest kan bemoeien en bemoeid met landen over de hele wereld. En ten tweede omdat de Amerikanen een zeer effectiefwerkend propaganda-apparaat hebben, geholpen door de media in de hele westerse wereld  .

In al deze verzamelingen zal opvallen dat vele leugens zo vaak herhaald worden. De reden daarvoor is de volgende (uit de Volkskrant, 07-04-2011, column door Marcel van Dam)
 
  Ook een herhaalde leugen blijft een leugen

Een vaak herhaalde leugen wordt vanzelf waar. In de psychologie wordt het the illusion of truth effect genoemd. In talloze onderzoeken is aangetoond dat antwoorden die bij mensen het eerste opkomen, voor waar worden aangezien. En welke antwoorden komen bij mensen het eerst op? De antwoorden die ze het vaakst hebben gehoord.
Iets dat in de commercie bekend is in de uitdrukking: "De kracht van reclame ligt in de herhaling". In de politiek, en met name de rechtse, is dit toegepast in "De kracht van de leugen ligt in de herhaling".


Naar Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .