WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij D66: neoliberalisme

24 dec.2014

Met grote regelmaat wordt bijzondere grove leugen verspreid dat D66 zou behoren tot de middenpartijen (en met enige regelmaat zelfs dat D66 links zou zijn):


Uit: De Volkskrant, 15-10-2013, door Marcel van Lieshout

IJdel pietje precies is een en al welwillendheid

Partijleiders komen en gaan, maar Alexander Pechtold is een blijvertje geworden. Een politieke machtsfactor van belang. Hij geniet zichtbaar van zijn status als bemiddelaar.


...    Pechtolds natuur sluit naadloos aan bij de klassieke middenpositie die D66 in het politieke landschap bekleedt ...


Red.:   Iedereen die dit beweert is zelf een neoliberale ploert, wat zeker ook geldt voor de redactie van de Volkskrant (grosso modo). En ter verduidelijking draavan:

  Onder zijn leiderschap heeft D66 de sociaal-economische agenda tot speerpunt gemaakt: verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, lastenverlaging,... kortere WW-duur, het versneld aanpakken van de ontslagbescherming.

Een exacte kopie van het ploertige VVD-beleid: stelen van de armeren ten gunste van de rijken.
    De werkelijkheid is dus dat D66 minstens net zo neoliberaal is als de VVD, zoals iedereen die geen neoliberaal is kan constateren:


De Volkskrant, 18-10-2013, ingezonden brief van Wim Velthorst, Hauwert

D66

D66 was ooit een pragmatische partij en wilde nooit kiezen tussen links en rechts. Zij zou zichzelf opheffen als het Nederlandse politieke bestel was gedemocratiseerd. Nu is D66 de VVD rechts gepasseerd en wordt de afbraak van verworven rechten van arbeiders als hervormingen verkocht. Nu draait D66 aan de knoppen dankzij de samenstelling van de Eerste Kamer, die zij volgens haar beginselprogramma wil afschaffen. Waar staat de partijleider eigenlijk voor, anders dan parmantig voor de interruptiemicrofoon?

Red.:   Er is nog wel een verschil met de VVD, in dat VVD bemenst is met ploerten  van de grimmige soort, en D66 met ploerten van de glimlachende variant - waar de VVD uitgebeeld is met Bul Super  , is D66 de Joris Goedbloed  van de verzamling (met tussen twee haakjes: het CDA als Hiep Hieper). Hier één van de secondanten:


Uit: De Volkskrant, , 28-09-2012, door Rutger Bregman en Wouter Koolmees

#HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl

Vanwaar het pleidooi voor een terugkeer naar de 40-urige werkweek? Miljoenen Nederlanders hebben het nu al te druk. Zijn we soms nog niet rijk genoeg, vraagt Rutger Bregman aan D66-Kamerlid Wouter Koolmees.


Beste Wouter Koolmees,

'Werkend de crisis door', dat is uw devies. Terug naar de 40-urige werkweek en weg met Tweede Pinksterdag. ...

Beste Rutger Bregman,

...    Er moet iets gebeuren om onze welvaartsstaat in stand te kunnen houden. Met het Lenteakkoord is hiermee een begin gemaakt, via de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd en het terugdringen van de oplopende zorgkosten. Er zal meer nodig zijn. Daarom mijn voorstel om over tien jaar het draagvlak te vergroten via een verhoging van de standaardwerkweek.    ...

Wouter Koolmees is Tweede Kamerlid voor D66 en econoom.


Red.:   Inderdaad: er moet iets gebeuren om dingen te behouden. En wat er behouden moet worden zijn de fantanstisch hoge tegoeden van de rijken en spuerrijken opgebouwd uit geld dat geparasiteerd en geplunderd is van de mensen die productief werk doen. Waarna, als ze helemaal uitgeperst zijn, er dit gebeurt met dit soort mensen:


Uit: De Volkskrant,, 29-09-2012, ingezonden brief van Piet Postma, Breda

Werk

Wouter Koolmees, Tweede Kamerlid voor D66, stelt voor om de standaardwerkweek te verlengen (Het Duel, O&D, 28 september) : 'Wie meer wil werken, moet dat wel kunnen.'
    Ik vind dat een schoffering van de mensen die gedwongen thuiszitten. Ik ben zelf begin dit jaar na een dienstverband van 28 jaar bij een reorganisatie op straat gezet.
    Ik ben 58 jaar en kansloos op de arbeidsmarkt. Ik zou het prettiger hebben gevonden als Wouter Koolmees had gesteld: 'Wie wil werken moet dat wel kunnen.' Ik heb tot nu toe ongeveer zestig sollicitaties verstuurd en ben geen enkele keer voor een gesprek uitgenodigd.


Red.:   Overigens zijn er wel dingen die Wouter Koolmees en D66 willen behouden:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2013, van verslaggever Robert Giebels

Dijsselbloem: strengste bonusbeleid in Europa

...    De financieel specialist van D66, Wouter Koolmees, twijfelt eraan of de strenge wet van Dijsselbloem helpt. ...


Red.:   Natuurlijk is er geen enkele twijfel dat makkelijk-ontslaan mensen aan een baan helpt ...
    Huurders behoren niet tot de rijkeren:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2013, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Sociale huurder mag hoger inkomen hebben

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt voor vijf jaar verhoogd. Dat heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag bepaald, zeer tegen de zin van minister Stef Blok voor Wonen (VVD).    ...


Red.:   Die Blok, de plunderaar van de corporaties, is de meest grimmige ploert  in de VVD-verzameling. Als hij er tegen is, dan is het dus voordelig voor de minder-rijken. En dus:

  De motie verdeelt de coalitie. De PvdA nam samen met de ChristenUnie het initiatief voor de aanpassing terwijl coalitiepartner VVD van minister Blok tegen stemde. D66 was de enige andere partij waar de handen niet omhoog gingen voor de hogere grens.

Blok en D66 ... Twee handen op één buik.
    En de kers op de taart aangaande neoliberaal beleid:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2014, van verslaggeefster Maartje Bakker

D66 dringt aan op hervorming belastingstelsel

De vriendschap tussen de coalitie en de constructieve oppositie dreigt te bekoelen nu een grootschalige hervorming van het belastingstelsel lijkt uit te blijven. Tijdens een debat van de Volkskrant op Zondag maakte D66 duidelijk dat een belastinghervorming niet op zich mag laten wachten.    ...


Red.:   Die belastinghervormingsplannen zijn ontwikkeld door de (ex-) bankier Van Dijkhuizen, en behelzen een vlaktaks - dat wil zeggen: belastingverlaging voor de rijken, en belastingverhoging voor de niet-rijken. De ploertentaks.
    En kijk er eens:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2014, van verslaggever Raoul du Pré
 
VVD-ministers voeren wet-Plasterk niet uit

...  De liberale bewindslieden Blok (Wonen) en Schippers (Volksgezondheid) weigeren mee te werken aan de beperking van de topsalarissen in de (semi)publieke sector per 1 januari. ...
    ... De Eerste Kamer laste maandag speciaal een extra vergaderdag in om de wet nog op tijd te behandelen. ... Plasterk wil de topinkomens verder beperken tot maximaal 100 procent van een ministerssalaris (178 duizend euro). Nu ligt die grens op 130 procent.
    De wet werd aangenomen, maar de voltallige VVD-senaatsfractie keerde zich ertegen. ...
    ... Ook CDA, D66 ... stemden tegen.


Red.:   Oftewel: niet alleen bij de VVD zijn ze ploerten uitleg of detail en sociopaten  die terug willen naar de tijd van Dickens, ook bij D66.
    Nog iemand die uit zijn ogen gekeken heeft:


De Volkskrant, 30-05-2015, ingzonden brief van Herman Dekker, Bennebroek

Deftig links

Wouter Bos schaart D66 in zijn column 'Ruimte op links?' onder 'deftig links'. Het zal grappig bedoeld zijn. D66 vindt de vakbond achterhaald, wil de AOW ongeveer beperken tot het laatste levensjaar, denkt dat een ieder een onzekere zelfstandige wil zijn en heeft verder geen interesse voor mensen die nog op vakantie gaan in eigen land.
    Op dat laatste na, zijn het standpunten waarvoor een aanhanger van de grootste regeringspartij zich niet zou hoeven te schamen. En het onderwijsstandpunt van D66 dan?
    Dat is toch progressief te noemen! Tsja. Maar er is geen enkele politieke partij, rechts of links, die niet staat voor goed onderwijs. Ik denk dat Wouter Bos bij D66 nog een kleine reminiscentie heeft aan de kreukelige regenjas van Hans van Mierlo.
    Maar het zijn de driedelige maatpakken van Thom de Graaf en Alexander Pechtold die de kleur van de partij bepalen.


Red.:   Goh, wat beleefd geformuleerd. Bij de VVD loopt het bloed van de gewone burgers openlijk uit de mondhoeken, en bij D66 hebben ze eerst de mond gedept met een wit servetje voor ze van de dinertafel afstappen ...


Naar D66  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .