WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Leo Lucassen

De wetenschap der sociologie speelt in principe een essentiële rol in alles rond immigratie en integratie uitleg of detail - het is de wetenschap die al dit soort dingen tot zijn directe vakterrein kan rekenen. Bij het gegeven dat het bestuurlijke deel van de maatschappij en de media volledig gedomineerd worden door de ideologieën van de politieke-correctheid, multiculturalisme en vrije-migratiedenken, kan het niet anders dan dat ook vrijwel de gehele sociologie dit gedachtengoed is toegedaan uitleg of detail . Ware dat niet zo, zou de maatschappelijke werkelijkheid veel bekender zijn, en de politieke-correectheid, met haar opzichtige leugens, nooit kunnen domineren.

In concreto slaat dit natuurlijk doodgewoon op personen - de sociologen zelf. In variable mate, maar zodanig dat het gemiddelde sterk politiek-correct is.

De belangstijkste taak van deze sociologen, net als voor alle andere ideologen zoals religieuzen, is het goedpraten of  verhullen van de conflicten van hun ideologie met de werkelijkheid. Dat komt neer op grootschalige verbale oplichterij, met behulp van gereedschap als het vervalsen van woorden en termen , het gebruik van retorische trucs enzovoort.

De uitvoerder hiervan die het onderwerp is van deze verzameling is Leo Lucassen. Zoals er media-economen zijn, dat kleine clubje onder de economen dat altijd in de media verschijnt, zijn er ook media-migratie-experts. Dat clubje bestaat eigenlijk maar uit één persoon: Leo Lucassen, als migratie-expert, werkzaam bij de Universiteit Leiden uitleg of detail .

Nu heeft zoiets als migratie natturlijk vele aspecten, maar Leo Lucassen houdt, mede met het oog op de kijker de zaken graag simpel. Zijn belangrijkste stelling is "Alle migratie is goed", en de belangrijkste manier om dat duidelijk te maken: "Immigratie van hugenoten bleek goed van Nederland, dus de immigratie van moslims en Afrikanen is dat ook".

Nu zegt de realiteit met grote regelmaat iets anders, zoals na de zoveelste geval van wijkterreur of de zoveelste bomaanslag. Dat lost Leo Lucassen verbaal op, door indien onvermijdelijk, te melden "dat er problemen zijn". Om vervolgens weer iets te schrijven over "immigratie is altijd goed".
    Overigens: wie genoegen neemt met een snel en kort bewijs van de vorm: "Kijk maar door wie Lucassen wordte aangehaald" staat hier uitleg of detail .

De eerste bronnen (uit het eigen archief) komen uit het jaar 2011 (schrijvende mei 2016) (de Volkskrant, 30-04-2011, boekrecensie door Hans Wansink):
  Dweilen met de kraan dicht

De historici Leo en Jan Lucassen willen 'integratiepessimisten' als Scheffer, Bolkestein en Wilders de mond snoeren met 'een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie'. Gaat dat lukken?

...    Een verzakelijking van het immigratiedebat is ... alleen al om economische redenen zeer gewenst. Uitgangspunt zou de eeuwenoude praktijk moeten zijn, waarin immigratie zowel voor de migrant als voor het land van aankomst profijtelijk was. ...

Hier een voorbeeld van halfslachtigheid (Universiteit Leiden, Nieuws, (22 februari 2013/MvG)):
  De kramp van het wij-zij denken

‘Een losse flodder, gewoon symboolpolitiek’, zei professor Leo Lucassen over het plan van minister Lodewijk Asscher voor een participatiecontract voor migranten. ‘Dat gaat natuurlijk niet gebeuren’. De Leidse specialist migratiegeschiedenis ging in het NTR-programma De Halve Maan in gesprek over de Integratiebrief van Asscher.
    Lucassen: ‘Het signaal van minister Asscher is dat er een groot verschil is tussen Nederlanders en immigranten, en dat het een taak van de overheid is om die afstand kleiner te maken. ...’ Lucassen merkt op dat de brief van Asscher 'zie je wel, er zijn problemen’ ademt. Hij is het niet eens met de analyse noch met de oplossing.  ...
    Er zijn inderdaad verschillen in normen en waarden maar zo’n contract is niet de oplossing, volgens Lucassen. ...

Een voorbeeld van de mooie manieren van het verbale bedrog. De verbale oplichting. Deel één:
   Lucassen merkt op dat de brief van Asscher 'zie je wel, er zijn problemen’ ademt.

Oftewel: "Er zijn geen problemen" - met allochtone en moslim-immigratie. Daarvoor is Lucassenm ook uitgenodigd bij een moslim-programma. 
    En ook:
   Er zijn inderdaad verschillen in normen en waarden

Een standaardtruc van "intellectuelen": abstraheren: maak het zo abstract mogelijk, en keer niet meer terug naar de ralitieit: als iemand in de gevangenis zit, is dat vanwege "een verschil in normen en waarden". Een verschil in normen en waarden is dus op zijn minst een potentieel probleem, en het potentieel of actueel zijn hangt af van het soort en de ernst van het verschil. En zodra die discussie begint over het geval van moslimimmigratie, is die meteen afgelopen, want je hoeft alleen maar naar de islamitische wereld te wijzen: een gevaarlijke puinzooi. Dus daar wonen gevaarlijke puinzooi-mensen (het ziet niet in de beregn of de dalen of de grond of het water).

Ook arbeidsverdringing is volgens Lucassen een niet-bestaand probleem (de Volkskrant, 11-09-2013, door Leo Lucassen, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis in Leiden):
  Asscher kan pijlen beter op werkgevers richten

Niet arbeidsmigranten zijn het probleem, maar malafide opdrachtgevers en tekortschietende wetten.


Op zaterdag 17 augustus publiceerde de Volkskrant een opiniestuk onder de kop 'Code oranje voor vrij werkverkeer binnen de EU' van de hand van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en de Britse publicist David Goodhart, auteur van The British Dream. Successes and Failures of Post-war Immigration. Een dag later verscheen de Engelse versie van hun oproep onder de titel So much migration puts Europe's dykes in danger of bursting in The Independent.
    In hun bijdrage wijzen de auteurs op de negatieve gevolgen van de vrije migratie van arbeiders binnen de EU. Hoewel zij ook spreken over de uitbuiting van Oost-Europese arbeiders door 'gewetenloze werkgevers' is duidelijk dat zij zich vooral zorgen maken over de negatieve effecten voor de lager opgeleide autochtonen. Met name Polen, Roemenen en Bulgaren zouden hen verdringen op de arbeidsmarkt. 'Onze zwakste burgers' leggen het door die oneerlijke concurrentie af tegen 'bekwamere (!) mensen van elders'.
    Helaas wordt het stuk op dit cruciale punt niet concreet. En dat is opmerkelijk, gezien de apocalyptische metaforen van doorbrekende dijken en water dat ons aan de lippen staat. Als je zo hoog inzet, mag je als lezer toch wel enige onderbouwing verwachten.
    Dat de auteurs het op dit punt laten afweten, is ook weer niet zo vreemd, omdat er - afgezien van het vrachtvervoer - nauwelijks bewijzen zijn voor substantiële verdringing op de arbeidsmarkt. ...

Oftewel: "Er zijn geen problemen".

Een paar jaar en een paar ontwikkelingen later (de Volkskrant, 14-01-2015, door Leo Lucassen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis):
  Prik stropoppen-retoriek door, pak problemen aan

Duitsland kan met Pegida beter de Ien Dales-aanpak dan de Bolkesteinroute kiezen.

Wat moeten Duitse politici doen om de opkomst van een Wilders-achtige partij te voorkomen nu duizenden mensen in alle delen van Duitsland de straat op gaan achter de banier van de Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida)? ...

Dat is dus het basisprobleem: het ontstaan van Pegida-achtige zaken, ook in Nederland. En bij het bespreken daarvan:
  De fout die de gevestigde partijen (met uitzondering van D66) hebben gemaakt, lijkt mij niet dat ze de problemen niet durfden te benoemen,

Hé ... Daar is wat van 'de problemen'
  ... door Fortuyn vakkundig uitgevente beeldvorming dat de 'Linkse Kerk' verantwoordelijk was voor de massa-immigratie en het daarop volgende multicultureel beleid. En dat daardoor de integratieproblemen alleen maar groter geworden zouden zijn.

Nog wat duidelijker: 'integratieproblemen' .

Maar politieke-correctheid is een ideologie. En bij ideologen houdt een klein besef van de realiteit zelden langer dan een paar dagen stand (republiekallochtonie.nl, 15-05-2015, door Leo Lucassen uitleg of detail ):
  Open de grenzen. Restrictief vreemdelingenbeleid heeft averechts effect

Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken dan een restrictief vreemdelingenbeleid.

Dat stelt hoogleraar Leo Lucassen, gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie en integratie.


... in het Middellandse-zeegebied ... ... Kijken we naar de motieven van de bootvluchtelingen, ...
    Voor de vluchtelingen zou de bestaande wetgeving moeten volstaan en heeft Europa voldoende opvangcapaciteit. ...
    Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken.

Kortom: weer helemaal terug bij "Er zijn geen problemen met immigratie".

En dan weer een paar maanden later (rd.nl, 22-06-2015, door Mark Wallet uitleg of detail ):
  Prof. Leo Lucassen en Syp Wynia in debat over migratie: Strijd om fort Europa

Zet de grenzen van Europa open voor ieder die maar wil. De migratiestromen zullen zichzelf reguleren. Dat is het standpunt van migratiedeskundige prof. Leo Lucassen. ...

En tijdens "het gesprek":
  Wynia: „In Zweden zijn ze gek. Ze gaan daar een prijs voor dit beleid betalen en dat doen ze nu al. Kijk maar eens naar de spanningen in steden als Stockholm, Göteborg en Malmö. Dat wordt echt onleefbaar.”

Lucassen: „Er zijn in Zweden problemen die je ook elders aan de onderkant van de samenleving aantreft. Ik zie dat en vind ze ook reëel. Maar ik geloof niet dat ze onoplosbaar zijn en evenmin dat de rek er in Nederland uit is.”

Dus "Er zijn problemen", maar dat zijn geen echte problemen want "De problemen zijn oplosbaar".
    En ondertussen is eigenlijk nog steeds niet langsgekomen wat "de problemen" zijn.
    Conclusie van deel één wat betreft Leo lucassen: "Immigratie is altijd goed", en als er problemem zijn. lossen die vanzelf op..
    Dat wat betreft dit deel één de werkelijkheid. Normaliter zou dat lastig zijn, maar gelukkig is dit werk gedaan in het eerste artikel, dat van Volkskrant-redacteur Hans Wansink, en de Volkskrant is, zoals iedereen weet, uiterst politiek-correct:
  Lucassen & Lucassen vervallen in de oude denkfout van de reductie van de integratieproblematiek tot materiële omstandigheden (iets wat postmarxisten en neoliberalen gemeen hebben). Dat leidt tot het niet serieus nemen van mensen die leven met Allah: de islam zou een particuliere overtuiging zijn, die je vanzelf inruilt voor iets beters, zodra je volwassen wordt. Moslimmeisjes hebben bij de Lucassens slechts last van wat minder 'bewegingsvrijheid'. Het pijnlijke gevecht dat elke moslimvrouw moet leveren om haar leven in eigen hand te kunnen nemen wordt miskend.    ...

Nummer 1.
  Dat leidt tot het niet serieus nemen van mensen die leven met Allah: de islam zou een particuliere overtuiging zijn, die je vanzelf inruilt voor iets beters, zodra je volwassen wordt.

Nummer 2.
  Moslimmeisjes hebben bij de Lucassens slechts last van wat minder 'bewegingsvrijheid'. Het pijnlijke gevecht dat elke moslimvrouw moet leveren om haar leven in eigen hand te kunnen nemen wordt miskend.    ...

Nummer 3.
  De beste graadmeter voor integratie is het gemengde huwelijk. Waarom trouwen moslims bijna nooit met niet-moslims? Zou dat iets te maken kunnen hebben met dwingende voorschriften uit de Koran?

Nummer 4.
  Hoe zou het komen dat het Nederlandse onderwijspeil is gedaald? Zou dat iets te maken kunnen hebben met de sterk veranderde samenstelling van het leerlingenbestand? ...

Nummer 5.
    Conclusie van deel een: socioloog en migratie-exoert Leo Lucassen is gewoon een ordinaire leugenaar.
    Deel twee: "Immgratie houd je niet tegen" (rd.nl, 22-06-2015, door Mark Wallet uitleg of detail ):
  Prof. Leo Lucassen en Syp Wynia in debat over migratie: Strijd om fort Europa

...   Wat we moeten doen? Zet de Europese grenzen gewoon open, suggereert hoogleraar migratiestudies Leo Lucassen. En geef migranten ruimhartig toegang tot onze arbeidsmarkt en gradueel tot onze sociale zekerheid. De praktijk leert namelijk dat migranten toch wel komen, of de grenzen nu streng bewaakt worden of niet. Lucassen  ...

En (republiekallochtonie.nl, 15-05-2015, door Leo Lucassen uitleg of detail ):
  Open de grenzen. Restrictief vreemdelingenbeleid heeft averechts effect

Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken dan een restrictief vreemdelingenbeleid.

Dat stelt hoogleraar Leo Lucassen, gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie en integratie.


In de vele reacties op de humanitaire ramp in het Middellandse-zeegebied valt vooral de uitzichtloosheid op. Afgezien van abjecte reacties op sociale media waarin men zich vrolijk maakt over ‘dobbernegers’, vindt bijna iedereen dat we er alles aan doen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Maar hoe? Meer boten om mensen te redden (terug naar Mare Nostrum), het vernietigen van de boten van smokkelaars, het nog strenger bewaken van de grenzen, of geld steken in opvangkampen in de regio? Daarmee wordt het kernprobleem echter niet aangepakt.

Dus de conclusie van deel twee van het repertoire van Leo Lucassen: "Migratie houdt je niet tegen".

Hier de werkelijkheid aangaande deel 2 van het Lucassen-repertoire (de Volkskrant, 01-10-2016, door Jenne Jan Holtland):
  Hongaren koesteren hun hek

Zondag gaan de Hongaren naar de stembus om zich uit te spreken over de 'opnameplicht' van vluchtelingen....

...    Welkom in Szeged, de derde stad van Hongarije en vorig jaar een knooppunt op de zogeheten Balkanroute. Aankomen op het in Parijse stijl uitgevoerde vroeg-20ste-eeuwse stationnetje van Szeged betekende aankomen in de Schengenzone. Van hier konden Syriërs en Afghanen ongehinderd doorreizen naar Duitsland, Nederland of Zweden. Dat wil zeggen: totdat Hongarije een hek bouwde en de route met steun van de Balkanlanden op slot ging. Nu strandt de vlucht voortijdig aan de Servische zijde van de Servisch-Hongaarse grens. In de straten van Szeged is geen vluchteling te bekennen.

 Oftewel: het Hongaarse hek bij de grens werkt uitstekend.
    Conclusie van deel twee: socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is gewoon een ordinaire leugenaar.

Deel drie: over de weging van gevaar van diverse maatschappelijke groepen. Eerst de groep "aanhangers van de islam" (nrc.nl, 25-11-2015, door Leo Lucassen, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij is auteur van The immigrant threat. The integration of immigrants in Western Europe since 1850. uitleg of detail ):
  Franse moslims zijn niet zo radicaal

De kop is de conclusie. Hier is de redenatie - stel dit:
  ...het aantal Syrië-gangers en sympathisanten met IS in Frankrijk werd in 2014 op hooguit 2.500 geschat ...

En stel de moslimpopulatie in Frankrijk op 5 miljoen, dan is het aantal Syrië-gangers en sympathisanten met IS in Frankrijk...
  ... 0,045 procent van de moslimpopulatie.

De conclusie van socioloog en migratie-expert Leo Lucassen aangaande de maatschappelijke groep "aanhangers van de islam" (de onderkop):
  Ondanks segregatie en marginalisatie radicaliseren relatief weinig Franse moslims. Ze identificeren zich met Franse waarden, aldus Leo Lucassen.

Wat dus een omschrijving van wat ze niet zijn.

Hier ook nog een beschrijving van wat ze wel zijn, komende langs minder formele kanalen, in reactie op de demonstraties van Duitse tegenstanders van de islam (GeenStijl.nl, 02-05-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Leo Lucassen: 'Moslims zijn de nieuwe joden'


Oftewel: moslism zijn uitsluitend hardwerkende en volkomen onschuldige burgers die niemand kwaad doen en die een nuttige en sterke bijdrage leveren aan de maatschappij, en tegen wie volkomen onterecht afkeer is en voor wie vervolging dreigt. Althans, dat is de algemene boodschap van de vergelijking met Joden.

Dan een andere en enigszins vergelijkbare maatschappelijke groep, die van "tegenstanders van de islam" (de Volkskrant, 14-01-2015, door Leo Lucassen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis):
  Prik stropoppen-retoriek door, pak problemen aan

Wat moeten Duitse politici doen om de opkomst van een Wilders-achtige partij te voorkomen nu duizenden mensen in alle delen van Duitsland de straat op gaan achter de banier van de Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida)?    ...

Het ontstaan van een maatschappelijke groep "tegenstanders van de islam" moet worden voorkomen. Oftewel: de maatschappelijke groep "tegenstanders van de islam" is volgens  socioloog en migratie-expert Leo Lucassen op zijn minst onwenselijk, en mogelijk zelfs gevaarlijk.
    Laten we ter evaluatie hierop de methodiek van socioloog en migratie-expert Leo Lucassen toepassen, zoals deze die ontwikkeld heeft bij toepassing op de maatchappelijke groep "aanhangers van de islam". Dus neem hat aantal daarwerkelijke terroristen, en deel dit door de tolale groep "tegestanders van de islam". Dat laatste is slecht bekend maar een ruwe schatting van de soort "kies het aantal nullen" houdt dit op 100 duizend.
    Het eerste is wat duidelijker, wnat de methodiek toegepast op moslims noemde IS-aanhafers, oftewel jihadisten en terroristen. Onder de groep "tegestanders van de islam" is er geen equivalent van jihaten - dat aantal is dus nul.  Het aantal terroristen is alleen te meten aan het aantal daarwerkelijk bomaanlsgen en de ernst ervan, het makkelijkst samen te vatten als: het aantal doden bij aanslagen. Voor de groep "tegenstanders van de islam" is ook dat aantal nul. Het percentage radicalen onder de groep "tegenstanders van de islam":
  (( 0 + 0) / 100.000 ) * 100 = 0 %

Oftwel: het gevaar van de groep "tegenstanders van de islam" is dus nul.
    Conlcusie: volgens de methodiek gehanteerd door socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is de groep "aanhangers van de islam" zeer veel gevaarlijker dan de groep "tegenstanders van de islam". Om precies te zijn: wiskundig is die groep oneindig keer ze veel gevaarlijker, maar, als troost, natuurlijk zijn  die nullen voor de groep "tegenstanders van de islam" niet echte nullen maar getallen met zeer kleine waardes.
    Maar ieder geval is de groep "voorstandres van de islam" dus zeer veel gevaarlijker dan de groep "tegenstanders van de islam" .
    Socioloog en migratie-expert Leo Lucassen beweert het omgekeerde: dat de groep "tegenstanders van de islam" veel gevaarlijker is en wel zodanig dat het bestaan ervan moet worden voorkomen. Socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is dus ten derde male een wtenschappelijke fraudeur en een leugenaar.

Het vierde punt aangedragen door Leo Lucassen in de migratie-discussie is dat van aantallen, populair afgekort tot: "Er is geen enkele sprake van massa-immigratie", zoals vervat in deze kop (Volkskrant.nl, Opinie, 19-06-2015, rubriek Nieuwsbreak, door Gijs Hablous):
  Leo Lucassen: 'Zijlstra doet alsof we worden overspoeld door vreemdelingen'

Of  weer uit de meer gebruikte boekbespreking van Wansink:

  Van die immigranten komt meer dan de helft uit Europa....Het migratiesaldo van de 'probleemgroep', de Turken, Marokkanen, Antillianen en Somaliërs, bedroeg volgens de gebroeders Lucassen de laatste tien jaar gemiddeld 3.900. Hoezo massa-immigratie?    ...

En een echte gore leugen, op deze website al uitvoerig behandeld, in deze verzameleing uitleg of detail . Geciteerd zijn de officiële cijfers over migratie, maar die laten een deel van de echte immigratie weg: de gezinshereniging. En dat is al sinds de jaren 1970-80 het overgrote deel van de immigratie. De kettingimmigratie. Bewezen door de aanblik in de straten en in de media  - en uitspraken "Nederlanders moeten wennen en zich anapassen aan de multculturele samenleving die een feit is". Uitspraken van de politieke-correctheid waartoe Leo Lucassen behoort. Als de multiculturele samenleving een feit is, is de massa-immigratie een feit. Zelfs als er nu en de kokende jaren nul migranten bijkomen, is de massa-immigratie een feit, omdat er een massa immigranten is.
    Maar zelfs die nul-immigratie verbergt een leugen:
  Een zinvol debat moet, zo stellen zij terecht, gebaseerd zijn op feiten. Lucassen & Lucassen rekenen voor dat er zo'n 120.000 mensen per jaar Nederland binnenkomen, maar dat er minimaal 80.000 emigreren, soms zelf meer dan 120.000. ...

Dit is een fraai staaltje van de kunst van het "liegen door weglaten": wat er emigreert is vrijwel exclusief productieve en creatieve blanken, en wat er immigreert is voor een groot deel nutteloze, parasisterende en maatschappij-destructieve gekleurden.
    Conclusie: ook wat betreft aspect vier, het aantal vreemdelingen in Nederland, is socioloog en migratie-expert Leo Lucassen een wetenschappelijke fraudeur en leugenaar.

Dit lijkt wel voldoende wat betreft de ene kant van het verhaal, Voor de zekerheid ook nog maar wat externe informatie van de andere kant: de werkelijkheid - van het "Moslims van nu zijn de hugenoten van vroeger" verhaal (de Volkskrant, 25-06-2016, door Steije Hofhuis, werkt als cultuurhistoricus aan de Universiteit Utrecht):
  Zo rooskleurig was het vroeger niet

De geschiedenis leert ons dat het met immigratie wel goed komt? Juist niet, zegt Steije Hofhuis. We voeren een experiment uit zonder weerga.

...    We moeten oppassen voor een verregaand gefotoshopt, of zelfs imaginair beeld van het migratieverleden. Dat wordt vaak opgeroepen om omvangrijke immigratie en een multicultureel georiënteerde integratiepolitiek te legitimeren. Maar het klopt niet. Die combinatie is historisch gezien niet doodnormaal, de geschiedenis toont ons dat we in werkelijkheid bezig zijn met een nog niet eerder vertoond sociaal experiment.    ...

Oftwel: er wordt systematisch en keihard en systematisch gelogen, met de multiculturele ideologie ideologie als achtergrond.
    Door:
  ... Geert Mak pleit er bijvoorbeeld voor dat we vluchtelingen én arbeidsmigranten de kans bieden hier een nieuw bestaan op te bouwen. ... De dichter Ilja Leonard Pfeiffer trekt een vergelijkbare historische les ...
    Onze eigen Gouden Eeuw komt ook altijd weer terug. Vooral de Leidse hoogleraar geschiedenis Leo Lucassen haalt de periode graag aan. ...

Midden in de roos. Allemaal hoofddaders staande voor hoofddadergroepen: historici/sociologen, media, en Joden.
    Hun hoofdargument:
  Waar de geruststellende opiniemakers graag over beginnen, is de aard van de migratie zelf. Immigratie is nu eenmaal van alle tijden, zeggen ze. ...

Het antwoord:
  In de wereldgeschiedenis wemelt het juist van de effectief begrensde migratiestromen. Doorgaans hadden mensen helemaal niet de mogelijkheid zich te vestigen op een plek naar keuze, laat staan dat het 'doodnormaal' was. De Europese steden werden met al hun unieke vrijheden ooit achter stevige muren groot. Om demografisch op peil te blijven, hadden ze immigranten nodig, maar vreemdelingen die als ongewenst werden ervaren, hielden ze buiten die muren.
    Zelfs in het klassieke immigratieland Amerika waren de grenzen lang niet altijd open. Vanaf de vroege jaren twintig tot midden jaren zestig hanteerde het land een strikt quotasysteem waarmee impopulaire immigratie aan banden werd gelegd. Wat de geschiedenis dus leert, is juist dat massale migratie wel valt te stoppen.

Met hierbij: vroeger was reizen heel veel moeilijker, en Amerika alleen bereikbaar per zeeschip, waar iedereen bij uitstapppen streng gecontroleerd werd, op ziektes. Wat iedereen ook wist.
    De conclusie:
  We hebben ze afgelopen jaar veel gehoord. Mensen die kritiek hebben op immigratie, die boos of bang worden omdat in hun ogen te veel vluchtelingen naar Nederland komen, die zich zorgen maken over te grote culturele verschillen. Sommigen overdrijven de gevaren, of wakkeren zelfs angst aan. Maar je hebt ook kalmerende, bedachtzame stemmen, die zeggen dat een brede historische blik laat zien dat we met een heel gewoon fenomeen te maken hebben, dat migratiestromen onvermijdelijk zijn. Ze horen erbij, en ja, ze leveren spanningen op, maar als we een beetje geduld hebben, komt het allemaal op zijn pootjes terecht. Als er al iets is dat we moeten vrezen, zijn het toch eerder die paniekerige stemmingmakers.
    Hoe verleidelijk die geruststellingen ook klinken, ze zijn onterecht. Ze berusten op interpretaties van het verleden die sterk ideologisch vervormd zijn. Onze aanpak van migratie en integratie is vanuit historisch perspectief juist zonder precedent. En dat maakt de uitkomst volkomen ongewis. Wie naar de geschiedenis kijkt, heeft eerder reden om wel ongerust te zijn.

Waarin wat gecorrigeerd moet worden:
  Ze hebben ze afgelopen jaar weinig gelegheid geha dhun stem te laten horen. Mensen die kritiek hebben op immigratie, die boos of bang worden omdat in hun ogen te veel vluchtelingen naar Nederland komen, die zich zorgen maken over te grote culturele verschillen. Maar je hebt ook kalmerende, bedachtzame stemmen, die zeggen dat een brede historische blik laat zien dat we met een heel gewoon fenomeen te maken hebben, dat migratiestromen onvermijdelijk zijn. Ze horen erbij, en ja, ze leveren spanningen op, maar als we een beetje geduld hebben, komt het allemaal op zijn pootjes terecht. Als er al iets is dat we moeten vrezen, zijn het toch eerder die paniekerige stemmingmakers. Die leiden tot segregatie, etnische wrijvingen, maatschappelijke onrust, burgeroorlog, fascisme, nazisme en het afvoeren van immigranten naar concentratiekampen.
    Hoe verleidelijk die geruststellingen ook klinken, ze zijn onterecht. Ze berusten op interpretaties van het verleden die sterk ideologisch vervormd zijn. Onze aanpak van migratie en integratie is vanuit historisch perspectief juist zonder precedent. En dat maakt de uitkomst volkomen ongewis. Wie naar de geschiedenis kijkt, heeft eerder reden om wel ongerust te zijn.

Het artikel was veel langer, met meer voorbeelden ter ondersteuning van de genoemde feiten omtrent (im)migratie. Dit zijn de fundamentele zaken waarover gelogen wordt. Plus nog eentje dat niet genoemd wordt in het artikel: de mate waarin de betreffende culturen verschillen. En in niveau verschillen. Dat mag je niet noemen. Het is de essentie van het gebeuren en de discussie.
    En de particuliere conclusie hier: socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is een gore leugenaar en wetenschappelijke fraudeur veel erger dan sociaal-psycholoog Diederik Stapel.

Maar het is mogelijk nog erger. Leo Lucassen onthult, onbewust antuurlijk, ook nog de drijfveren achter zijn stellingnames aangaande migratie en zij zijn acties dienaangaande. In dit artikel waarvan de kop al gebruikt is (Volkskrant.nl, Opinie, 19-06-2015, rubriek Nieuwsbreak, door Gijs Hablous):
  Leo Lucassen: 'Zijlstra doet alsof we worden overspoeld door vreemdelingen'

... wat ik mij als voorstander van het Europese project ...
    'Vooral vanuit globaal perspectief ben ik voorstander van vergaande Europese samenwerking.

Juist ja ... Lucassen is een Europees Imperium(uitleg of detail)-ideoloog. Een ideologie uitleg of detail die deel uitmaakt van een wijdere ideologie - mede bekend van deze eigenschappen:
  Over belastingen gesproken: het Nederlandse stelsel gaat op de schop. Hoe denkt u hierover?
'Klopt. Het verlagen van de belasting op arbeid lijkt me in elk geval een goed plan. ... arbeid goedkoper maken, vind ik een goede gedachte.

Het verlagen van belasting ("belasting op arbeid" is verbale oplichterij voor "inkomstensbelastinf" oftewel belasting in het algemeen), en verlaging van lonen. Kenmerken van de ideologie van het neoliberalisme. Passende bij het neoliberalisme van het Europees Imperium uitleg of detail .
    En hoe je dat, dat verlagen van de lonen:
  Die internationale migratiestromen zijn actueler dan ooit.
'... Vandaag verschijnt er in NRC een reactie van mij op het plan van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Deze week herhaalde hij in die krant nog eens de plannen van zijn fractie om 'veilige havens' in de regio te creëren. ... de voorstellen zijn volstrekt onhaalbaar.'

Want?
'...Juist doordat we het bijna onmogelijk maken om op een legale manier naar Europa te komen, hebben mensensmokkelaars een baan. ...
    'Ik erken dus dat er ook arbeidsmigranten tussen zitten. ... Ook hen zou je de mogelijkheid moeten bieden op legale wijze een poging te wagen.

Je verlaagt de lonen door het aanbod aan arbeid te verhogen. Weet iedereen. Wet van vraag en aanbod.
    Allemaal neoliberale zaken.
    Dus naast Europees Imperium-ideoloog is Leo Lucassen ook een neoliberalisme-ideoloog. 
    Maar wat nu van die mensen die hun loon lager zien worden en hun banen zien verdwijnen:
  ... vaak zijn mensen bang voor het vreemde, voor andere culturen ...

Die mensen die hun loon lager zien worden en hun baan zien verdwijnen, hebben last van onderbuikgevoelens, xenofobie en racisme.
    Volgens Leo Lucassen.
    Dus naast Europees Imperium-ideoloog en neoliberalisme-ideoloog, is Leo Lucassen ook een ploert uitleg of detail .
    Dit zijn één-op-één de belangrijkst kenmerken van het neoliberale Joodse programma. Het Joodse programma van de anti-sociale kwaadaardigheid uitleg of detail . Het programma van de parasitaire nomaden versus de land-bebouwende en in fabrieken werkende boeren en arbeiders.
    Een Joodse kwaadaardigheid, waartoe ook behoort het willen verdrijven van de blanke bevolking - uit Europa of helemaal, zie dit in beelden uitleg of detail en woorden uitleg of detail .
    Alle activiteiten van socioloog en migratie-expert Leo Lucassen passen naadloos in dit streven.

En wat er voor de Nederlanders in de plaats moet komen, ligt natuurlijk voor de hand (GeenStijl.nl, 09-03-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Leo Lucassen stemt DENK


...

Wat Leo Lucassen in de plaats wil van democratie en rechtsstaat zijn de ideeën van de moslim-fundamentalisten van DENK: kalifaat en sharia. Gepaard gaande, zoals natuurlijk geheel naar werkelijkheid weergegeven door alleen GeenStijl, eindeloos veel haat:
  Wat blijkt? Als het gaat om het creëren van een 'inclusieve samenleving', haalt het partijprogramma van Kuzu, Azarkan en Özturk de perfecte score. Dat is dus een samenleving inclusief taalhaat, haatsjeiks, pershaat, haatzaai, artshaat, haattaal en achterbanhaat.

Leo Lucassen zal als een van de eersten de straat op gesleept worden en aan de Leidse lantarenpalen gehangen.
    Oh, nog even wat over het taalgebruik. Blauw dus goed is "Vluchtelingen welkom" en "Gedeelde cultuur", en rood dus fout is "Nadruk op onze cultuur" en "Beperking (of geen) vluchtelingen". Dat u weet waar die termen voor staan: kalifaat en sharia.

En, effe stil geweest, maar hier is Ome Leo weer. Boodschap nummer 1 (Joop.nl, 21-07-2017, door Leo Lucassen - Directeur IISG, hoogleraar aan de Universiteit Leiden uitleg of detail ):
  Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk

Oftewel: "Cultuur is onbelangrijk". En bovendien:
  ... de hoogleraar sociologie Frank van Tubergen.
    Met zijn team volgde hij vanaf 2010 zo’n 5.000 Nederlandse scholieren, waaronder een representatief aantal met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Inmiddels zijn die 20 jaar oud en wat blijkt? Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. ...

(Merk op: dit geheel is tegenstelling tot de waarneembare wekelijkheid van grote en/of toenemende aantallen hoofddoek- en baarddragers, gebedsruimte-eisers, afreizende jihadisten enzovoort). 
    En dus, boodschap nummer 2 ...
  Kortom, de individualiserende weg die Nederlandse Protestanten en Katholieken ook hebben afgelegd.

Oftewel: "De moslims van nu zijn als de katholieken van toen".
    Zoals ook de reageerders het lezen:
  Frits Jansen – 21 juli 2017 at 11:29
... Verder lijkt het mij nuttig de vluchtelingen als immigranten te vergelijken met Rooms-Katholieken. ...

En nadat we daarover uitgelachen zijn, even nog een ander stukje maatschappelijke praktijk (de Volkskrant, 19-07-2017, door Dion Mebius):
  Memo: het botert niet tussen KLM en Air France

Iets dat al een hele tijd rommelt in de media ... Oorzaak, bijvoorbeeld:
  De Nederlanders zijn hautain en geldbelust, de Fransen zijn te veel bezig met politieke spelletjes

Oorzaak, algemener:
  Tussentitel: Intern onderzoek onder managers: enorm verschil in culturen

Vooruitzichten:
  Het voortbestaan van Air France-KLM loopt gevaar door de grote cultuurverschillen tussen de Nederlanders en Fransen.

En moeten we de analogieën nog expliciet maken ...? Je kan ze zo één voor één invullen. Met één groot verschil: de verschillen in cultuur tussen Fransen en Nederlanders zijn een miniem peuleschilletje vergeleken bij de verschillen in cultuur met moslims. Van welke denominatie of land van origine dan ook.
    Leo de Lutser probeert ons weer wijs te maken dat de moslims hun economische toppretaties, verlichting en beschaving komen brengen. Economische topprestaties, verlichting en beschaving zoals we die kennen uit de rokende puinhopen van het Midden-Oosten.
    En zelfs bij het linksfascistische Joop.nl wordt Leo de Lutser op inhoud aan stukken gescheurd:
  RationeleBurger – 22 juli 2017 at 10:47
Ik had gezegd er nog even op terug te komen, dus bij deze. Ik mis in dit opiniestuk namelijk een nogal essentieel punt; namelijk het verband tussen cultuur / religie en de sociaal economische positie/kansen van slagen.Lucassen doet nu namelijk alsof het of/of is. Waarbij hij duidelijk stelt dat het niet de cultuur en religie is die integratie bemoeilijkt (de focus erop zou zelfs onwenselijk zijn), maar het sociaal economische aspect veroorzaakt door oa de asielprocedures (van destijds). Hij gaat hier echter totaal voorbij aan het feit dat daar ook onderlinge verbanden te trekken zijn.

Er een aantal zaken die de betreffende onderzoeken waar Lucassen naar refereert niet laat zien, namelijk de relatie tussen religie en cultuur en de sociaal-economische positie en de kans hoger in de sociaal-economische klasse te komen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat atheïsten en agnosten gemiddeld hogere sociaal-economische klassen hebben (http://publicreligion.org/research/2012/10/american-values-survey-2012/)

Dan komen we bij scholing. Een meta analyse laat zien dat er een negatieve relatie is tussen religie en intelligentie. (http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/The-Relation-Between-Intelligence-and-Religiosity-A-Meta-Analysis-and-Some-Proposed-Explanations.pdf). Een mogelijke uitleg die de meta-analyse laat zien is dat ‘het geloof’ in de plaats komt van de menselijke nieuwsgierigheid, de wil om verder te leren en te kijken. Scholing dus. Het geloof heeft immers alle antwoorden al. Op die manier neemt het geloof dus een stukje initiatief weg, met alle gevolgen van dien. De relatie tussen opleidingsniveau en de sociaal economische klasse, en de kans de eigen sociaal economische klasse te ontgroeien, hoef ik niet uit te leggen lijkt me?

Dan komen we bij het tweede aspect; cultuur. Neef/nicht huwelijken of andere vormen van inteelt zijn niet religieus bepaald voor zover ik weet maar cultureel. Wel komt het vaak voor in landen met een islamitische cultuur. Onderzoek toont aan dat neef/nicht huwelijk een groot(!!) negatief effect hebben op cognitieve vaardigheden (zowel qua IQ, als mentale gezondheid/geestesziekten) van de geboren kinderen. (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109585). Het is geen nieuws dat ook in Nederland / Europa, nog steeds veel neef/nicht huwelijken plaatsvinden in de moslimgemeenschappen. Bij dit voorbeeld geldt uiteindelijk hetzelfde als het vorige voorbeeld; dit heeft dus ook een negatief effect op de sociaal economische positie en de mogelijkheid die te ontgroeien.

Dit is een verborgen variabele die in de onderzoeken niet wordt belicht maar wel een belangrijke factor is óf iemand in die sociaal economische lagere positie terecht komt en of diegene die weet te ontgroeien. De stelling van het “Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk”, is wat mij betreft dus onjuist. Het is niet alleen wenselijk, het is broodnodig om het hele plaatje compleet te krijgen en verder onderzoek is altijd toe te juichen.


Z_edje – 22 juli 2017 at 11:19
Lucassen bezigt zich van een onder 2e hands autoverkopers populair trucje:
“Hemel, 3 ton op de teller! -Ach met deugdelijk onderhoud rijdt zo’n ding wel een miljoen! Oh jee, hoge onderhoudskosten dus? -Welnee, hij loop nog op afgewerkte olie van de Action” Beide argumenten van de verkoper zijn feitelijk niet onjuist, elke auto is tot in lengte der dagen rijdbaar te houden met goed onderhoud, desnoods laat je de vervangende onderdelen op betere specificatie namaken en uiteraard kan een auto nog best wel een tijdje mee met beroerd onderhoud. Maar beide algemeenheden zeggen niets over de echte te verwachten problemen op korte en lange termijn die je met een afgeragde Mercedes kan verwachten.

Zo zet Lucassen wel kanttekeningen bij de uitkomsten van het onderzoek van Koopmans (bijna 50% vd Moslims acht zich fundamentalistisch) door te stellen dat uit het onderzoek van Tubergen dat de praktijk uitwijst dat het wel meevalt daarmee. Als je het onderzoek echter raadpleegt dan is er nergens uit op te maken dat Moslim jongeren net zo snel ontkerkelijken als hun Nederlandse pendanten globaal tussen 1960 en 1980 hebben gedaan. Lucassen geeft het zelf nog besmuikt toe ook: “Religie blijft voor velen belangrijk” dat is nu juist niet het afwerpen van een religieuze identiteit zoals die zich bij de babyboomers wel heeft voorgedaan. “Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af” aldus hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, ergo segregatie is dus niet al bijna opgelost.

Maar ook de gebrekkige arbeidsparticipatie is een staaltje leuk verpakken, die 55% is niet een recentelijk rap gestegen percentage, het is zo’n beetje waar migranten op blijven steken als ze inmiddels langer dan 10 jaar (en dan zou de integratie toch wel afgerond moeten zijn) in Nederland verblijven. Los van de bewoners van het voormalige Joegoslavie kijkt het merendeel van de vluchtelingen dus naar een structureel grotere afstand tot de arbeidsmarkt tov de autochtone bevolking. Het rapport waar Lucassen naar verwijst typeert de uitkomsten in ieder geval anders dan “geen slecht resultaat”.

En zo hou ik het idee dat ik eerder een stukkie lees van een politicus dan dat van een wetenschapper.
Ergerlijk vind ik vooral dat ik juist van een wetenschapper verwacht dat ie niet blindgaat op persoonlijk gevoeld optimisme maar juist objectief inzet op het leren van ervaringen uit het verleden, al was het maar juist om de kansen van nieuwkomers te verbeteren, dat is nu dus niet gebeurd. Boot gemist, jammer.

Leo Lucassen is veel erger dan Diederik Stapel. De Universiteit Leiden is corrupt tot op het bot.
    Oh ja, nog iemand had zijn gezonde verstand gebruikt:
  Gerda rozendal – 21 juli 2017 at 15:02
Zelfs hier loopt het al mis:
https://www.volkskrant.nl/economie/geheim-rapport-voortbestaan-air-france-klm-loopt-gevaar-door-cultuurverschillen~a4506917/

Tja ...

Nog een paar uit het archief die elders waren gebruikt omdat het samenwerkingsverbanden betreft (de Volkskrant, 14-10-2016, door Henk van Houtum is verbonden aan Radboud University. Leo Lucassen is verbonden aan IISG en de Universiteit Leiden):
  Tijd voor een slimmer EU-migratiebeleid

De EU maakt zich chantabel voor autocratische regimes, over de rug van migranten. Het kan slimmer.
...
Afgelopen jaar bereikten ongeveer een miljoen asielzoekers uit andere werelddelen de EU, wat neerkomt op 0,2 procent van haar bevolking. ...
    Er mogen dit jaar dan wel veel minder mensen in de Egeïsche Zee zijn verdronken, maar het aantal doden in de Middellandse Zee (3.600) is nu al bijna net zo hoog als in 2015. ...
    Door het paniekvoetbal van de EU en een gebrek aan onderlinge solidariteit tussen de lidstaten wordt het migratiebeleid steeds meer bepaald door dictators en smokkelaars. Het is nodig het heft weer in eigen handen te nemen. In ons boek schetsen wij daartoe een nieuwe denkrichting, waarin de volgende twee punten belangrijk zijn.
    Ten eerste, het uitvoeren van het Vluchtelingenverdrag, door asielzoekers die aan de criteria voldoen snel burgerschapsrechten te geven, te laten participeren en zo henzelf en onze rechtsstaat te beschermen.
    Ten tweede, het realiseren van een slimmer arbeidsmarktbeleid dat migranten die primair komen om geld te verdienen, toestaat in de EU werk te zoeken, maar hen niet onmiddellijk toegang geeft tot het sociale verzekeringsstelsel ...

Dat laatste lijkt redelijk, maar is natuurlijk even gestoord, want in strijd met de Grondwet: je ceeërt twee soorten burgers met ongelijke rechten. Het voorstel om ze allemaal tegen te houden is veel oneindig veel redelijker en oneindig veel beter uitvoerbaar.
    Zo'n soort voorstel als dit van Lucassen (en Van Houtum uitleg of detail ) heet in het Engels een "red herring": een sterke ruikend en smaakvol hapje over het geurspoor van een ontstapte misdadiger trekken zodat de speurhonden afgeleid worden.

En hierbij hoort natuurlijk ook dit (de Volkskrant, 26-08-2015, door Leo Lucassen (Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit Leiden), Henk van Houtum (hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen), en Hein de Haas (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, research associate International Migration Institute (IMI, University of Oxford):
  Sommer winkelt zeer selectief in ons werk

Martin Sommer doet publicaties van migratiewetenschappers geweld aan om zijn gelijk te halen.


'We moeten uitkijken met feiten', aldus Martin Sommer in zijn rubriek Vrij zicht in de Volkskrant van zaterdag 22 augustus. ...
1. Wij zouden menen dat grootschalige immigratie de vergrijzing kan oplossen. Een fraaie stropop, maar dat beweren wij nergens. Wat we wel betogen, is dat bij verstandig beleid de economie profijt kan hebben van immigranten, zowel van hoog- als laaggeschoolden.  ...

Oftewel: het kunnen liegen alsof het gedrukt staat. Bijna net zo goed als de moslims uitleg of detail die ze zo graag willen importeren.

Haaaa ... Heerlijk! Discussie! De aanleiding: Leo heeft weer eens teveel van het Twitter-gebak gesnoept:

"HITLER!!!", "HOLOCAUST!!!", "ANNE FRANK!!!" Leo kan het maar niet laten ... Is 'ie nu Joods of niet ...?
 
Maar iemand anders met een band met de Universiteit Leiden uitleg of detail (u weet wel: de universiteit van Maurits "Islam is Vrede" Berger) vond dat Lucassen nu toch wel echt wel al te veel schade aanricht aan universiteit en wetenschap (elsevier.nl, 08-11-2017, door Geerten Waling uitleg of detail ):
  Hoed u voor naoorlogs verzet van Leo Lucassen

De Wet van Godwin is terug van nooit weggeweest: te pas en vooral te onpas wordt in discussies over cultuur, immigratie en integratie de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald. Vorige week baarde Leo Lucassen opzien met een tweet waarin hij Geert Wilders vergeleek met een fascist uit de jaren dertig – en moslims van nu plaatste hij in dezelfde positie als de joden toen.


Leo Lucassen is hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Sinds enige jaren is hij ook wetenschappelijk directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, alwaar hij een enerverend twitteraccount bijhoudt. Aanvankelijk waren zijn collega’s nog enthousiast: leuk voor de zichtbaarheid van het instituut! Maar that escalated quickly. Lucassen is met zijn omstreden tweets regelmatig het middelpunt van heftige discussies, waarin hij uitgesproken pro-immigratie-standpunten vertolkt.

Zo maakt Lucassen in zijn vele tweets regelmatig vergelijkingen tussen joden aan de vooravond van de Holocaust en moslims in het huidige Europa. Voor een historicus zijn zulke vergelijkingen nogal gewaagd, vooral omdat elke onderbouwscholier met een matige interesse in geschiedenis kan aanwijzen waar deze vergelijkingen mank gaan.

In zijn tweet van vorige week gaat Lucassen nog iets verder: hij vergelijkt de PVV-leider met een Britse fascist die in 1936 een provocerende mars door een joodse wijk van Londen hield. Dit omdat Wilders samen met de Vlaamse nationalist De Winter een bezoek wilde brengen aan de goeddeels islamitische wijk Molenbeek in Brussel.    ...

Gunst ... Wat een salvo ... Allemaal voltreffers! En er volgde nog veel meer:
  Een opzienbarend bezoekje van Wilders, dat zeker, maar een fascistische mars was het geenszins – en de politieke urgentie viel niet te ontkennen. Let wel, Molenbeek is de plek waar opvallend veel terroristen vandaan komen en waar zij ook geruisloos kunnen onderduiken na hun terreurdaden. Toch claimt Lucassen, door Wilders zo openlijk met een antisemitische fascist te vergelijken, de positie van het verzet. Logisch toch? Wie zou die arme joden, met de kennis van achteraf, niet hebben willen beschermen tegen de gruwelijke krachten van het fascisme?

Nogmaals: is die Lucassen nu een Jood of niet ...? Z'n verbale gedrag is zo absurd, gaande richting Grunberg uitleg of detail , dat je eenzelfde achtergrond gaat vermoeden als bij Grunberg. Dit soort psychopathie moet een heel bijzondere oorzaak hebben ...
  Maar de Tweede Wereldoorlog ligt ver achter ons en we leven in andere tijden. ...

Alleen tijden te moeilijk voor een psychopaat.

  .... Moslims kunnen beslist het slachtoffer worden van racisme en uitsluiting ...

Theekan, koffiekan ... De feiten: msolims worden in alle opzichren door de elite vertroeteld. Ze mogen alles, zoals dit:
  .... maar tegelijk wordt er vanuit enclaves als Molenbeek een bloedige jihad gevoerd tegen westerse vrijheden.

... want hier volgt geen enkele serieuze repercussie. want er is maar één serieuze, dat wil zeggen: door die lui serieus genomen, repercussie: uitzetting van de ruime sociale omgeving van de daders. Duizenden mensen per dader en slachtoffer. Dan is het razendsnel afgelopen. In alle andere gevallen gaat het gewoon door.
    Allang bewezen.
    Nog wat vuur van Waling:
  Hoed u liever voor het naoorlogs verzet, dat zo goed weet wie goed is en wie fout. De Tweede Wereldoorlog kan, als één van de morele dieptepunten in de wereldgeschiedenis, goed dienen als ethisch referentiekader, maar wie denkt het kwaad van toen terug te zien in politieke tegenstanders (vooral de ‘populisten’) van nu, die betoont zich gemakzuchtig en respectloos jegens de ware slachtoffers van de geschiedenis.

En alweer een voltreffer. Zonde van de munitie, eigenlijk.Dat scheepje is allang gebroken ...
    Uit nog wat kleinere salvo's (veel met "Cleveringa" erin):
  Toch moeten we waarderen dat er in Leiden ruimte is voor de opvattingen van Leo Lucassen. Dat hij net als collega Maurits Berger de islam mag beschouwen als de vreedzame godsdienst die zij er graag in wensen te zien. ...

Ach jee ...
    Kijk, eruit het verstandigst aangaande goede inhoudelijke kritiek is er niet op in te gaan. Een taktiek die al een jaar of dertig veertig succesvol is geweest voor de politieke-correctheid, linksfascisten, en islamiseerders als dit soort lieden. Gewoon verdergaan met nieuwe scheldpartijen.
    Maar ja ... Dit was allemaal wel heel erg pijnlijk. En dan ook nog vanuit de hoek van de eigen universiteit ... Leo voelt zich geroepen tot een verdediging (elsevier.nl, 08-11-2017, door Leo Lucassen uitleg of detail ):
  Waarom vergelijkingen met de jaren dertig wel degelijk zin hebben

Afgelopen dinsdag publiceerde de Leidse historicus Geerten Waling een column op deze site waarin hij mij bekritiseerde naar aanleiding van een tweet waarin ik schreef dat de plannen van Geert Wilders en Flip Dewinter om de Brusselse wijk Molenbeek te bezoeken mij ‘ergens deden denken’ (ja, ik drukte me voorzichtig uit) ...

Contradictie. Tussen de kop en die laatste halve zin. Dat 'ik drukte voorzichtig uit' is leugenaarstaal voor "Ik gebruikte een retorische truc". Die van praeteritio uitleg of detail : "Ik wil niet zeggen dat ..." De smeerlappers-truc. Ja, die kop heetf Leo niet zelf gemaakt, maar die koppenmaker heeft hetzelfde gedaan als de overige lezers: Leo's woorden vertaald naar hun essentie.
    Verder met Leo:
  Als ik dan naar de nu al vijftien jaar durende tirade van Geert Wilders tegen ‘de’ islam en ‘moslims’ kijk, dan valt moeilijk te ontkennen dat zowel Mosley als Wilders een grote groep mensen louter op grond van hun godsdienstige overtuiging over een kam scheert en als ongewenst en gevaarlijk stigmatiseert.

Ach jee ...
  Als ik dan naar de nu al acht eeuwen durende tirade van de moslims tegen 'de'ongeloigen' en 'de westerse cultuur' kijk, dan valt moeilijk te ontkennen dat zowel de moslms als de islanseerders een grote groep mensen louter op grond van hun niet-godsdienstige overtuiging over een kam scheert en als ongewenst en gevaarlijk stigmatiseert.

De man is echt een simpelton. Of een psychopaat.
  Dat in het geval van moslims een zeer kleine minderheid een terroristische weg is ingeslagen, is geen rechtvaardiging om de overgrote meerderheid die dat terrorisme net zo zeer verafschuwt, in het verdachtenbankje te plaatsen.

Allang weerlegt. Staat een prachtige toespraak over op het internet. Vanwege het actieve deel van de ummah worden er nu in heel Euroap betonblokken neergezet op drukke punten in grote steden om de truck-over-burgers rijders uit de moskee tegen te houden. De andere moskeegangers leveren ze niet uit.
  De joden vormden volgens Mosley  ...
    Anders dan Waling denk ik dat de jaren dertig een bijzonder interessante en leerzame periode vormen als we hedendaags populisme willen begrijpen.

Oftewel: "De moslims van nu zijn als de Joden van toen".
  Daarmee zeg ik niet dat de geschiedenis zich herhaalt of dat de PVV een fascistische partij is

Leugens. Dat zegt 'ie wel.
  En dan nog dit. Geerten Waling ... dat hij ... zijn column gebuikt om ... (en mijn collega Maurits Berger) dingen in de mond legt die wij nooit hebben gezegd, of denken. Bijvoorbeeld dat ‘de islam een godsdienst van vrede is’.

Leugen één: het 'dingen': het "Islam is Vrede". Leugen twee: dat van de "Islam is Vrede", heeft Berger uitleg of detail zelfs zijn studenten laten zeggen. En zelf heeft hij het vele malen op televisie gezegd, de reden dat hij zo vaak daarvoor wordt uitgenodigd. En vertaal het volgende van Leo in drie woorden:
  ... in het geval van moslims een zeer kleine minderheid een terroristische weg is ingeslagen, is geen rechtvaardiging om de overgrote meerderheid die dat terrorisme net zo zeer verafschuwt, in het verdachtenbankje te plaatsen.

En die drie woorden zijn "Islam is Vrede".
    En om te bewijzen dat het niet allemaal gigantische doch onschuldige dommigheid is:
  Geerten Waling ... dat hij een groot deel van de ruimte in zijn column gebuikt om mij op grond van ‘anonieme bronnen’ verdacht te maken als onderzoeksdirecteur van het Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Na drie keer lezen hebben we gevonden waar Lieve Leo op kon doelen. Dat was dit:
  Leo Lucassen ... alwaar hij een enerverend twitteraccount bijhoudt. Aanvankelijk waren zijn collega’s nog enthousiast: leuk voor de zichtbaarheid van het instituut! Maar that escalated quickly. Lucassen is met zijn omstreden tweets regelmatig het middelpunt van heftige discussies, waarin hij uitgesproken pro-immigratie-standpunten vertolkt.

Oftewel: het 'een groot deel van de ruimte in zijn column' is een leugen, en het 'verdacht te maken' is een leugen.
   Conclusie: Leo Lucassen is niet een gigantisch domme man die gewoon niet beter weet. Leo Lucassen is een kwaadaardige psychopaat.
    En een kwaadaardige psychopaat, die Nederland vol wil met nog meer haatdragende moslims.

Het volgende geval is er eigenlijk eentje van "aangehaald worden", en het staat dan ook ook in die verzameling uitleg of detail . Maar het belangrijk genoeg om ook hier een plaatsje te krijgen vanwege de insteek van het geheel  (de Volkskrant, 09-12-2017, door Martijn van Calmthout):
  Wetenschappers, meng je juist meer in het debat

De weerzin groeit tegen academici met een mening, zeker als die mening links en activistisch is. En dat is jammer, stelt wetenschapsredacteur Martijn van Calmthout. Juist nu heeft het debat wetenschappers nodig. Ook rechtse.

Het gaat dus over de rol van de wetenschap in de maatschappij. En wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout, van opleiding natuurkundige, schrijft dat die rol versterkt zou moeten worden.
    Terecht, natuurlijk.
    En hij constateert dat de huidige wetenschapper links en activistisch is. Hij legt niet uit wat 'activistisch' is. Maar we kunnen er wel naar raden: dat is een wetenschapper die zich met sterke geformuleerde taal roert in de media - taal van de soort "Wilders is een fascist!!!" - in linkse en activistische media. Dat laatste dus inhoudende bijna alle media - zeg maar: alles behalve De Telegraaf en Elsevier. Maar inculeif de publike omroep.
    Dat wil zeggen: Van Calmthout constateert eigenlijk dat de wetenschapper die aangehaald wordt in de media links en activistisch is.
    Het is dus nog maar de vraag of dat geldt voor alle wetenschappers, als geheel (een deel van het artikel gaat daar over), maar dat doet er dus eigenlijk niet zo veel toe: die wetenschappers die je niet hoort of ziet hadden net zo goed ook dood kunnen zijn. Voor wat betreft hun maatschappelijke effect.
    En wie haalt Van Calmthout als eerste aan? Inderdaad:
  Ik presenteer u: Leo Lucassen. Historicus, hoogleraar in de arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En daarnaast een verwoed blogger en twitteraar met een vaak heel stellige mening, veelal over migratie en integratie.
    Onlangs nog prees Lucassen op Twitter zijn eerdere college over migratie bij de Universiteit van Nederland nog maar eens aan. Niks tsunami van vreemdelingen, we hebben massalere immigraties meegemaakt en overleefd, zegt hij daar, onderbouwd met cijfers en grafieken.    ...

De eerste zin van het artikel - en het direct eropvolgende. Leo Lucassen als voorbeeld van een links en activistisch wetenschapper. En in volstrekt positieve wijze bedoeld door Martijn van Calmthout, werkende voor de linkse en activistische Volkskrant. Waarbij je dan wel "links" moet specificeren als: pro-globalisering ,pro-Europees Imperium, pro-neoliberalisme, pro-vrije immigratie, pro-Koude oorlog, pro-islamisering, pro-vernegerisering, pro-omvolking, enzovoort. Allemaal zaken die anderen zouden omschrijven als rabiaat-rechts. Of rechts-fascistisch. Of Joodsistisch. Of Joods uitleg of detail .

    En hij constateert dat daar een groeiende weerzin tegen ontstaat.


Met dezelfde introductie. die begint met een lijst van wat opvattingen van de Volkskrant over wetenschappelijke zaken:
1: Er is geen verschil tusen man en vrouw. De verschillende geslachten komen tot stand door het aantrekken van blauwe sokjes bij het ene stel baby's, en roze sokjes bij een stel andere.
2: Er bestaan absoluut geen verschillende rassen of etnieén. Als een Chinees echtpaar verhuist naar Afrika, krijgt dat echtpaar kindertjes met donkere huiskleur, krulhaar, en volle lippen. En ze kunnen ook als beste hardlopen!
3: Er bestaat absoluut geen verschil in niveau van cultuur: als je een stam Neandertalers naar Nederland laat immigreren, krijgt precies hetzelfde resultaat als dat je dat met een stel Fransen doet.
4:  De islam levert precies eenzelfde soort bijdrage aan de voortgang der beschaving als de verlichting en het rationele denken.
5: Er bestaan absoluut geen enkel verschil in intelligentie.
6: Datgene dat IQ heet, beweert intelligentie te meten maar omdat verschil in intelligentie niet bestaat, met een IQ-test alleen de capaciteit tot het doen van die tests.
7: Met fMRI-metingen kan je alleen dingen meten die niets met het brein te maken hebben, maar alleen met fMRI-metingen.
Voor deze stellingen levert de Volkskrant een continue reeks bewijzen, die (voor het gemak van de lezer) bijna allemaal meerdere malen afgehandeld zijn door hun jarenlange chef-redacteur wetenschap: Maarten Keulemans uitleg of detail . Maar elders in de Volkskrant, wijder verspreid, staan er nog oneindig veel meer bewijzen van.
    Goed, in dit geval gaat het om een bijdrage aan stelling 3. Bij monde van de meest vocale aanhanger ervan: Leo Lucassen (de Volkskrant, 09-12-2017, door Martijn van Calmthout):
  Wetenschappers, meng je juist meer in het debat

De weerzin groeit tegen academici met een mening, zeker als die mening links en activistisch is. En dat is jammer, stelt wetenschapsredacteur Martijn van Calmthout. Juist nu heeft het debat wetenschappers nodig. Ook rechtse.


Ik presenteer u: Leo Lucassen. Historicus, hoogleraar in de arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En daarnaast een verwoed blogger en twitteraar met een vaak heel stellige mening, veelal over migratie en integratie.
    Onlangs nog prees Lucassen op Twitter zijn eerdere college over migratie bij de Universiteit van Nederland nog maar eens aan. Niks tsunami van vreemdelingen, we hebben massalere immigraties meegemaakt en overleefd, zegt hij daar, onderbouwd met cijfers en grafieken.    ...

Precies als we stelden: Leo Lucassen levert het bewijs dat als je een stel Neandertalers laat immigreren, je hetzelfde resultaat krijgt als bij een stel Fransen (netter: "afkomst speelt geen rol"). En sowieso is er volgens Leo Lucassen geen sprake van massa-immigratie. Dit omdat van de vier grote steden in Nederland slechts de helft van de inwoners een immigratie-afkomst hebben, en van massa-immigratie is sprake dan en slechts dan als van de vier grote steden alle inwoners een immigratie-achtergrond hebben (hier is sprake van enig sarcasme ...).
    Meer over dit artikel hier .

En heet na het aangeraden te zijn als dé vertegenwoordiger van de menswetenschappen, geeft Leo een sterk staaltje weg van zijn capaciteiten op wetenschapsgebied. Eerst even de feiten (GeenStijl.nl, 18-12-2017, door Spartacus  ):
  NOS zegt iets nuttigs over terreur > Mag niet > NOS verwijdert het...  het bericht over pantserwagens bij Hongaarse kerstmarkten was natuurlijk bepaald niet pluis: "Het risico op aanslagen is volgens kenners uiterst klein. Hongarije houdt asielzoekers tegen en er zijn vrijwel geen immigranten met een islamitische achtergrond in het land."

Dus een bericht over maatregelen in Hongarij ter bescherming van kerstmarkten, nadat vorig jaar moslimterroristen daarop aanslagen hadden gepland en gepleegd met vrachtwagens, waarvan eentje (of was het twee) gelukt. Leidende, na eerdere aanslagen met vrachtwagens (o.a. in Nice), tot het plaatsen van betonblokken op strategische plekken in diverse steden in Europa (ook Nederland) in de hoop dit soort aanslagen wat minder makkelijk te maken. Die betonblokken zijn inmiddels "Merkel-lego" gedoopt, naar de Duitse bondskanselier die verantwoordelijk voor het  beleid van toelating van nog meer moslims.
    En in die preventie doen de Hongaren, ook in de politieke leiding tegenstanders van moslimimmigratie, mee.
    Niets aan de hand dus, qua feiten en berichtgeving.
    Op één ding na: het zet immigratie-voorstanders in een kwalijk daglicht: als leugenaars en landverraders.
    En wie trok aan de bel ...? Juist:
  ... 's Lands morele geweten Leo Lucassen was boos, dus dan is de NOS er natuurlijk snel bij om de alinea te jorissen. ...

Hier is de tweet van Leo:

Als je een plan had gemaakt om Leo te maken, had je niet een beter kunnen verzinnen ...
    De commentaren boven zeggen al genoeg, maar er waren er natuurlijk meer:
 

Het merendeel wijzende op het feit dat Leo gewoon de feiten niet wil zien.
    Voor wat betreft een wetenschapper, kan het eigenlijk niet erger ...

Leo heeft er zelf een nieuwe aanduiding voor gevonden (de Volkskrant, 19-01-2018, door Hassan Bahara):
  'Links moet inbinden, of we krijgen een catastrofe'

Jordan Peterson is de held van alt-right: eindelijk iemand die met verstand van zaken afrekent met het gezwets over 'wit privilege'. Ook in Nederland vindt hij gehoor.


Vanavond spreekt Peterson in Rijswijk maar liefst tweeduizend Nederlandse fans toe over immigratie. ...

Tussenstuk:
Een immoreel rechts onderonsje?

...    Het evenement was amper aangekondigd of er klonk al kritiek. ...
    Er was nog geprobeerd de 'linkse' immigratiehistoriscus Leo Lucassen te laten spreken, maar die bedankte. Preciezer: Lucassen antwoordde dat 'wie beroepshitser Joost Niemöller een podium geeft, #NedLeeuw, is ongeloofwaardig en immoreel.'

Leo Lucassen: een immoreel stuk gajes dat Nederland wil omvolken met achterlijke moslims uitleg of detail en creolen uitleg of detail .


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .

 

4 mei 2016; 6 okt.2016