WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Leo Lucassen

De wetenschap der sociologie speelt in principe een essentiële rol in alles rond immigratie en integratie uitleg of detail - het is de wetenschap die al dit soort dingen tot zijn directe vakterrein kan rekenen. Bij het gegeven dat het bestuurlijke deel van de maatschappij en de media volledig gedomineerd worden door de ideologieën van de politieke-correctheid, multiculturalisme en vrije-migratiedenken, kan het niet anders dan dat ook vrijwel de gehele sociologie dit gedachtengoed is toegedaan uitleg of detail . Ware dat niet zo, zou de maatschappelijke werkelijkheid veel bekender zijn, en de politieke-correectheid, met haar opzichtige leugens, nooit kunnen domineren.
    In concreto slaat dit natuurlijk doodgewoon op personen - de sociologen zelf. In variable mate, maar zodanig dat het gemiddelde sterk politiek-correct is.
    De belangstijkste taak van deze sociologen, net als voor alle andere ideologen zoals religieuzen, is het goedpraten of  verhullen van de conflicten van hun ideologie met de werkelijkheid. Dat komt neer op grootschalige verbale oplichterij, met behulp van gereedschap als het vervalsen van woorden en termen , het gebruik van retorische trucs enzovoort.
    De uitvoerder hiervan die het onderwerp is van deze verzameling is Leo Lucassen. Zoals er media-economen zijn, dat kleine clubje onder de economen dat altijd in de media verschijnt, zijn er ook media-migratie-experts. Dat clubje bestaat eigenlijk maar uit één persoon: Leo Lucassen, als migratie-expert, werkzaam bij de Universiteit Leiden uitleg of detail .
    Nu heeft zoiets als migratie natturlijk vele aspecten, maar Leo Lucassen houdt, mede met het oog op de kijker de zaken graag simpel. Zijn belangrijkste stelling is "Alle migratie is goed", en de belangrijkste manier om dat duidelijk te maken: "Immigratie van hugenoten bleek goed van Nederland, dus de immigratie van moslims en Afrikanen is dat ook".
    Nu zegt de realiteit met grote regelmaat iets anders, zoals na de zoveelste geval van wijkterreur of de zoveelste bomaanslag. Dat lost Leo Lucassen verbaal op, door indien onvermijdelijk, te melden "dat er problemen zijn". Om vervolgens weer iets te schrijven over "immigratie is altijd goed".
    Eerst een paar van die gevallen, beginnende in 2011 (schrijvende mei 2016):


Uit: De Volkskrant, 30-04-2011, boekrecensie door Hans Wansink

Dweilen met de kraan dicht

De historici Leo en Jan Lucassen willen 'integratiepessimisten' als Scheffer, Bolkestein en Wilders de mond snoeren met 'een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie'. Gaat dat lukken?

...    Een verzakelijking van het immigratiedebat is ... alleen al om economische redenen zeer gewenst. Uitgangspunt zou de eeuwenoude praktijk moeten zijn, waarin immigratie zowel voor de migrant als voor het land van aankomst profijtelijk was. ...


Red.:   Hier een voorbeeld van halfslachtigheid:


Uit: Universiteit Leiden, Nieuws, (22 februari 2013/MvG)

De kramp van het wij-zij denken

‘Een losse flodder, gewoon symboolpolitiek’, zei professor Leo Lucassen over het plan van minister Lodewijk Asscher voor een participatiecontract voor migranten. ‘Dat gaat natuurlijk niet gebeuren’. De Leidse specialist migratiegeschiedenis ging in het NTR-programma De Halve Maan in gesprek over de Integratiebrief van Asscher.
    Lucassen: ‘Het signaal van minister Asscher is dat er een groot verschil is tussen Nederlanders en immigranten, en dat het een taak van de overheid is om die afstand kleiner te maken. ...’ Lucassen merkt op dat de brief van Asscher 'zie je wel, er zijn problemen’ ademt. Hij is het niet eens met de analyse noch met de oplossing.  ...
    Er zijn inderdaad verschillen in normen en waarden maar zo’n contract is niet de oplossing, volgens Lucassen. ...


Red.:   Een voorbeeld van de mooie manieren van het verbale bedrog. De verbale oplichting. Deel één:

   Lucassen merkt op dat de brief van Asscher 'zie je wel, er zijn problemen’ ademt.

Oftewel: "Er zijn geen problemen" - met allochtone en moslim-immigratie. Daarvoor is Lucassenm ook uitgenodigd bij een moslim-programma. 
    En ook:
   Er zijn inderdaad verschillen in normen en waarden

Een standaardtruc van "intellectuelen": abstraheren: maak het zo abstract mogelijk, en keer niet meer terug naar de ralitieit: als iemand in de gevangenis zit, is dat vanwege "een verschil in normen en waarden". Een verschil in normen en waarden is dus op zijn minst een potentieel probleem, en het potentieel of actueel zijn hangt af van het soort en de ernst van het verschil. En zodra die discussie begint over het geval van moslimimmigratie, is die meteen afgelopen, want je hoeft alleen maar naar de islamitische wereld te wijzen: een gevaarlijke puinzooi. Dus daar wonen gevaarlijke puinzooi-mensen (het ziet niet in de beregn of de dalen of de grond of het water).
    Ook arbeidsverdringing is volgens Lucassen een niet-bestaand probleem:


Uit: De Volkskrant, 11-09-2013, door Leo Lucassen, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis in Leiden

Asscher kan pijlen beter op werkgevers richten

Niet arbeidsmigranten zijn het probleem, maar malafide opdrachtgevers en tekortschietende wetten.


Op zaterdag 17 augustus publiceerde de Volkskrant een opiniestuk onder de kop 'Code oranje voor vrij werkverkeer binnen de EU' van de hand van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en de Britse publicist David Goodhart, auteur van The British Dream. Successes and Failures of Post-war Immigration. Een dag later verscheen de Engelse versie van hun oproep onder de titel So much migration puts Europe's dykes in danger of bursting in The Independent.
    In hun bijdrage wijzen de auteurs op de negatieve gevolgen van de vrije migratie van arbeiders binnen de EU. Hoewel zij ook spreken over de uitbuiting van Oost-Europese arbeiders door 'gewetenloze werkgevers' is duidelijk dat zij zich vooral zorgen maken over de negatieve effecten voor de lager opgeleide autochtonen. Met name Polen, Roemenen en Bulgaren zouden hen verdringen op de arbeidsmarkt. 'Onze zwakste burgers' leggen het door die oneerlijke concurrentie af tegen 'bekwamere (!) mensen van elders'.
    Helaas wordt het stuk op dit cruciale punt niet concreet. En dat is opmerkelijk, gezien de apocalyptische metaforen van doorbrekende dijken en water dat ons aan de lippen staat. Als je zo hoog inzet, mag je als lezer toch wel enige onderbouwing verwachten.
    Dat de auteurs het op dit punt laten afweten, is ook weer niet zo vreemd, omdat er - afgezien van het vrachtvervoer - nauwelijks bewijzen zijn voor substantiële verdringing op de arbeidsmarkt. ...
 

Red.:   Oftewel: "Er zijn geen problemen".
    Een paar jaar en een paar ontwikkelingen later:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2015, door Leo Lucassen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Prik stropoppen-retoriek door, pak problemen aan

Duitsland kan met Pegida beter de Ien Dales-aanpak dan de Bolkesteinroute kiezen.

Wat moeten Duitse politici doen om de opkomst van een Wilders-achtige partij te voorkomen nu duizenden mensen in alle delen van Duitsland de straat op gaan achter de banier van de Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida)? ...


Red.:   Dat is dus het basisprobleem: het ontstaan van Pegida-achtige zkane, ook in Nederland. En bij het bespreken daarvan:

  De fout die de gevestigde partijen (met uitzondering van D66) hebben gemaakt, lijkt mij niet dat ze de problemen niet durfden te benoemen,

Hé ... Dar is wat van 'de problemen'
  ... door Fortuyn vakkundig uitgevente beeldvorming dat de 'Linkse Kerk' verantwoordelijk was voor de massa-immigratie en het daarop volgende multicultureel beleid. En dat daardoor de integratieproblemen alleen maar groter geworden zouden zijn.

Nog wat duidelijker: 'integratieproblemen' .
    Maar politieke-correctheid is een ideologie. En bij ideologen houdt een klein besef van de realiteit zelden langer dan een paar dagen stand:


Uit: republiekallochtonie.nl, 15-05-2015, door Leo Lucassen uitleg of detail

Open de grenzen. Restrictief vreemdelingenbeleid heeft averechts effect

Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken dan een restrictief vreemdelingenbeleid.

Dat stelt hoogleraar Leo Lucassen, gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie en integratie.


... in het Middellandse-zeegebied ... ... Kijken we naar de motieven van de bootvluchtelingen, ...
    Voor de vluchtelingen zou de bestaande wetgeving moeten volstaan en heeft Europa voldoende opvangcapaciteit. ...
    Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken.


Red.:   Kortom: weer helemaal terug bij "Er zijn geen problemen met immigratie".
    En dan weer een paar maanden later:


Uit: rd.nl, 22-06-2015, door Mark Wallet uitleg of detail

Prof. Leo Lucassen en Syp Wynia in debat over migratie: Strijd om fort Europa

Zet de grenzen van Europa open voor ieder die maar wil. De migratiestromen zullen zichzelf reguleren. Dat is het standpunt van migratiedeskundige prof. Leo Lucassen. ...


Red.:   En tijdens "het gesprek":
  Wynia: „In Zweden zijn ze gek. Ze gaan daar een prijs voor dit beleid betalen en dat doen ze nu al. Kijk maar eens naar de spanningen in steden als Stockholm, Göteborg en Malmö. Dat wordt echt onleefbaar.”

Lucassen: „Er zijn in Zweden problemen die je ook elders aan de onderkant van de samenleving aantreft. Ik zie dat en vind ze ook reëel. Maar ik geloof niet dat ze onoplosbaar zijn en evenmin dat de rek er in Nederland uit is.”

Dus "Er zijn problemen", maar dat zijn geen echte problemen want "De problemen zijn oplosbaar".
    En ondertussen is eigenlijk nog steeds niet langsgekomen wat "de problemen" zijn.
    Conclusie van deel één wat betreft Leo lucassen: "Immigratie is altijd goed", en als er problemem zijn. lossen die vanzelf op..
    Dat wat betreft dit deel één de werkelijkheid. Normaliter zou dat lastig zijn, maar gelukkig is dit werk gedaan in het eerste artikel, dat van Volkskrant-redacteur Hans Wansink, en de Volkskrant is, zoals iedereen weet, uiterst politiek-correct:
  Lucassen & Lucassen vervallen in de oude denkfout van de reductie van de integratieproblematiek tot materiële omstandigheden (iets wat postmarxisten en neoliberalen gemeen hebben). Dat leidt tot het niet serieus nemen van mensen die leven met Allah: de islam zou een particuliere overtuiging zijn, die je vanzelf inruilt voor iets beters, zodra je volwassen wordt. Moslimmeisjes hebben bij de Lucassens slechts last van wat minder 'bewegingsvrijheid'. Het pijnlijke gevecht dat elke moslimvrouw moet leveren om haar leven in eigen hand te kunnen nemen wordt miskend.    ...

Nummer 1.
  Dat leidt tot het niet serieus nemen van mensen die leven met Allah: de islam zou een particuliere overtuiging zijn, die je vanzelf inruilt voor iets beters, zodra je volwassen wordt.

Nummer 2.
  Moslimmeisjes hebben bij de Lucassens slechts last van wat minder 'bewegingsvrijheid'. Het pijnlijke gevecht dat elke moslimvrouw moet leveren om haar leven in eigen hand te kunnen nemen wordt miskend.    ...

Nummer 3.
  De beste graadmeter voor integratie is het gemengde huwelijk. Waarom trouwen moslims bijna nooit met niet-moslims? Zou dat iets te maken kunnen hebben met dwingende voorschriften uit de Koran?

Nummer 4.
  Hoe zou het komen dat het Nederlandse onderwijspeil is gedaald? Zou dat iets te maken kunnen hebben met de sterk veranderde samenstelling van het leerlingenbestand? ...

Nummer 5.
    Conclusie van deel een: socioloog en migratie-exoert Leo Lucassen is gewoon een ordinaire leugenaar.
    Deel twee: "Immgratie houd je niet tegen".


Uit: rd.nl, 22-06-2015, door Mark Wallet uitleg of detail

Prof. Leo Lucassen en Syp Wynia in debat over migratie: Strijd om fort Europa

...   Wat we moeten doen? Zet de Europese grenzen gewoon open, suggereert hoogleraar migratiestudies Leo Lucassen. En geef migranten ruimhartig toegang tot onze arbeidsmarkt en gradueel tot onze sociale zekerheid. De praktijk leert namelijk dat migranten toch wel komen, of de grenzen nu streng bewaakt worden of niet. Lucassen  ...


Red.:   En:


Uit: republiekallochtonie.nl, 15-05-2015, door Leo Lucassen uitleg of detail

Open de grenzen. Restrictief vreemdelingenbeleid heeft averechts effect

Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken dan een restrictief vreemdelingenbeleid.

Dat stelt hoogleraar Leo Lucassen, gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie en integratie.


In de vele reacties op de humanitaire ramp in het Middellandse-zeegebied valt vooral de uitzichtloosheid op. Afgezien van abjecte reacties op sociale media waarin men zich vrolijk maakt over ‘dobbernegers’, vindt bijna iedereen dat we er alles aan doen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Maar hoe? Meer boten om mensen te redden (terug naar Mare Nostrum), het vernietigen van de boten van smokkelaars, het nog strenger bewaken van de grenzen, of geld steken in opvangkampen in de regio? Daarmee wordt het kernprobleem echter niet aangepakt.


Red.:   Dus de conclusie van deel twee van het repertoire van Leo Lucassen: "Migratie houdt je niet tegen".
    Hier de werkelijkheid aangaande deel 2 van het Lucassen-repertoire::


Uit: De Volkskrant, 01-10-2016, door Jenne Jan Holtland

Hongaren koesteren hun hek

Zondag gaan de Hongaren naar de stembus om zich uit te spreken over de 'opnameplicht' van vluchtelingen....

...    Welkom in Szeged, de derde stad van Hongarije en vorig jaar een knooppunt op de zogeheten Balkanroute. Aankomen op het in Parijse stijl uitgevoerde vroeg-20ste-eeuwse stationnetje van Szeged betekende aankomen in de Schengenzone. Van hier konden Syriërs en Afghanen ongehinderd doorreizen naar Duitsland, Nederland of Zweden. Dat wil zeggen: totdat Hongarije een hek bouwde en de route met steun van de Balkanlanden op slot ging. Nu strandt de vlucht voortijdig aan de Servische zijde van de Servisch-Hongaarse grens. In de straten van Szeged is geen vluchteling te bekennen.


Red.:   Oftewel: het Hongaarse hek bij de grens werkt uitstekend.
    Conclusie van deel twee: socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is gewoon een ordinaire leugenaar.
    Deel drie: over de weging van gevaar van diverse maatschappelijke groepen. Eerst de groep "aanhangers van de islam":


Uit: nrc.nl, 25-11-2015, door Leo Lucassen, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij is auteur van The immigrant threat. The integration of immigrants in Western Europe since 1850. uitleg of detail

Franse moslims zijn niet zo radicaal


Red.:   De kop is de conclusie. Hier is de redenatie - stel dit:
  ...het aantal Syrië-gangers en sympathisanten met IS in Frankrijk werd in 2014 op hooguit 2.500 geschat ...

En stel de moslimpopulatie in Frankrijk op 5 miljoen, dan is het aantal Syrië-gangers en sympathisanten met IS in Frankrijk...
  ... 0,045 procent van de moslimpopulatie.

De conclusie van socioloog en migratie-expert Leo Lucassen aangaande de maatschappelijke groep "aanhangers van de islam" (de onderkop):
  Ondanks segregatie en marginalisatie radicaliseren relatief weinig Franse moslims. Ze identificeren zich met Franse waarden, aldus Leo Lucassen.

Wat dus een omschrijving van wat ze niet zijn. Hier ook nog een beschrijving van wat ze wel zijn, komende langs minder formele kanalen, in reactie op de demonstraties van Duitse tegenstanders van de islam:


Uit: GeenStijl.nl, 02-05-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Leo Lucassen: 'Moslims zijn de nieuwe joden'Red.:    Oftewel: moslism zijn uitsluitend hardwerkende en volkomen onschuldige burgers die niemand kwaad doen en die een nuttige en sterke bijdrage leveren aan de maatschappij, en tegen wie volkomen onterecht afkeer is en voor wie vervolging dreigt. Althans, dat is de algemene boodschap van de vergelijking met Joden.
    Dan een andere en enigszins vergelijkbare maatschappelijke groep, die van "tegenstanders van de islam":


Uit: De Volkskrant, 14-01-2015, door Leo Lucassen, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Prik stropoppen-retoriek door, pak problemen aan

Wat moeten Duitse politici doen om de opkomst van een Wilders-achtige partij te voorkomen nu duizenden mensen in alle delen van Duitsland de straat op gaan achter de banier van de Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida)?    ...


Red.:   Het ontstaan van een maatschappelijke groep "tegenstanders van de islam" moet worden voorkomen. Oftewel: de maatschappelijke groep "tegenstanders van de islam" is volgens  socioloog en migratie-expert Leo Lucassen op zijn minst onwenselijk, en mogelijk zelfs gevaarlijk.
    Laten we ter evaluatie hierop de methodiek van socioloog en migratie-expert Leo Lucassen toepassen, zoals deze die ontwikkeld heeft bij toepassing op de maatchappelijke groep "aanhangers van de islam". Dus neem hat aantal daarwerkelijke terroristen, en deel dit door de tolale groep "tegestanders van de islam". Dat laatste is slecht bekend maar een ruwe schatting van de soort "kies het aantal nullen" houdt dit op 100 duizend.
    Het eerste is wat duidelijker, wnat de methodiek toegepast op moslims noemde IS-aanhafers, oftewel jihadisten en terroristen. Onder de groep "tegestanders van de islam" is er geen equivalent van jihaten - dat aantal is dus nul.  Het aantal terroristen is alleen te meten aan het aantal daarwerkelijk bomaanlsgen en de ernst ervan, het makkelijkst samen te vatten als: het aantal doden bij aanslagen. Voor de groep "tegenstanders van de islam" is ook dat aantal nul. Het percentage radicalen onder de groep "tegenstanders van de islam":
  (( 0 + 0) / 100.000 ) * 100 = 0 %

Oftwel: het gevaar van de groep "tegenstanders van de islam" is dus nul.
    Conlcusie: volgens de methodiek gehanteerd door socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is de groep "aanhangers van de islam" zeer veel gevaarlijker dan de groep "tegenstanders van de islam". Om precies te zijn: wiskundig is die groep oneindig keer ze veel gevaarlijker, maar, als troost, natuurlijk zijn  die nullen voor de groep "tegenstanders van de islam" niet echte nullen maar getallen met zeer kleine waardes.
    Maar ieder geval is de groep "voorstandes van de islam" dus zeer veel gevaarlijker dan de groep "tegenstanders van de islam" .
    Socioloog en migratie-expert Leo Lucassen beweert het omgekeerde: dat de groep "tegenstanders van de islam" veel gevaarlijker is en wel zodanig dat het bestaan ervan moet worden voorkomen. Socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is dus ten derde male een wtenschappelijke fraudeur en een leugenaar.
    Het vierde punt aangedragen door Leo Lucassen in de migratie-discussie is dat van aantallen, populair afgekort tot: "Er is geen enkele sprake van massa-immigratie", zoals vervat in deze kop:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 19-06-2015, rubriek Nieuwsbreak, door Gijs Hablous

Leo Lucassen: 'Zijlstra doet alsof we worden overspoeld door vreemdelingen'


Red.:   Of  weer uit de meer gebruikte boekbespreking van Wansink:

  Van die immigranten komt meer dan de helft uit Europa....Het migratiesaldo van de 'probleemgroep', de Turken, Marokkanen, Antillianen en Somaliërs, bedroeg volgens de gebroeders Lucassen de laatste tien jaar gemiddeld 3.900. Hoezo massa-immigratie?    ...

En een echte gore leugen, op deze website al uitvoerig behandeld, in deze verzameleing uitleg of detail . Geciteerd zijn de officiële cijfers over migratie, maar die laten een deel van de echte immigratie weg: de gezinshereniging. En dat is al sinds de jaren 1970-80 het overgrote deel van de immigratie. De kettingimmigratie. Bewezen door de aanblik in de straten en in de media  - en uitspraken "Nederlanders moeten wennen en zich anapassen aan de multculturele samenleving die een feit is". Uitspraken van de politieke-correctheid waartoe Leo Lucassen behoort. Als de multiculturele samenleving een feit is, is de massa-immigratie een feit. Zelfs als er nu en de kokende jaren nul migranten bijkomen, is de massa-immigratie een feit, omdat er een massa immigranten is.
    Maar zelfs die nul-immigratie verbergt een leugen:
  Een zinvol debat moet, zo stellen zij terecht, gebaseerd zijn op feiten. Lucassen & Lucassen rekenen voor dat er zo'n 120.000 mensen per jaar Nederland binnenkomen, maar dat er minimaal 80.000 emigreren, soms zelf meer dan 120.000. ...

Dit is een fraai staaltje van de kunst van het "liegen door weglaten": wat er emigreert is vrijwel exclusief productieve en creatieve blanken, en wat er immigreert is voor een groot deel nutteloze, parasisterende en maatschappij-destructieve gekleurden.
    Conclusie: ook wat betreft aspect vier, het aantal vreemdelingen in Nederland, is socioloog en migratie-expert Leo Lucassen een wetenschappelijke fraudeur en leugenaar.
    Dit lijkt wel voldoende wat betreft de ene kant van het verhaal, Voor de zekerheid ook nog maar wat externe informatie van de andere kant: de werkelijkheid - van het "Moslims van nu zijn de hugenoten van vroeger" verhaal:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2016, door Steije Hofhuis, werkt als cultuurhistoricus aan de Universiteit Utrecht

Zo rooskleurig was het vroeger niet

De geschiedenis leert ons dat het met immigratie wel goed komt? Juist niet, zegt Steije Hofhuis. We voeren een experiment uit zonder weerga.

...    We moeten oppassen voor een verregaand gefotoshopt, of zelfs imaginair beeld van het migratieverleden. Dat wordt vaak opgeroepen om omvangrijke immigratie en een multicultureel georiënteerde integratiepolitiek te legitimeren. Maar het klopt niet. Die combinatie is historisch gezien niet doodnormaal, de geschiedenis toont ons dat we in werkelijkheid bezig zijn met een nog niet eerder vertoond sociaal experiment.    ...


Red.:    Oftwel: er wordt systematisch en keihard en systematisch gelogen, met de multiculturele ideologie ideologie als achtergrond.
    Door:

  ... Geert Mak pleit er bijvoorbeeld voor dat we vluchtelingen én arbeidsmigranten de kans bieden hier een nieuw bestaan op te bouwen. ... De dichter Ilja Leonard Pfeiffer trekt een vergelijkbare historische les ...
    Onze eigen Gouden Eeuw komt ook altijd weer terug. Vooral de Leidse hoogleraar geschiedenis Leo Lucassen haalt de periode graag aan. ...

Midden in de roos. Allemaal hoofddaders staande voor hoofddadergroepen: historici/sociologen, media, en Joden.
    Hun hoofdargument:
  Waar de geruststellende opiniemakers graag over beginnen, is de aard van de migratie zelf. Immigratie is nu eenmaal van alle tijden, zeggen ze. ...

Het antwoord:
  In de wereldgeschiedenis wemelt het juist van de effectief begrensde migratiestromen. Doorgaans hadden mensen helemaal niet de mogelijkheid zich te vestigen op een plek naar keuze, laat staan dat het 'doodnormaal' was. De Europese steden werden met al hun unieke vrijheden ooit achter stevige muren groot. Om demografisch op peil te blijven, hadden ze immigranten nodig, maar vreemdelingen die als ongewenst werden ervaren, hielden ze buiten die muren.
    Zelfs in het klassieke immigratieland Amerika waren de grenzen lang niet altijd open. Vanaf de vroege jaren twintig tot midden jaren zestig hanteerde het land een strikt quotasysteem waarmee impopulaire immigratie aan banden werd gelegd. Wat de geschiedenis dus leert, is juist dat massale migratie wel valt te stoppen.

Met hierbij: vroeger was reizen heel veel moeilijker, en Amerika alleen bereikbaar per zeeschip, waar iedereen bij uitstapppen streng gecontroleerd werd, op ziektes. Wat iedereen ook wist.
    De conclusie:
  We hebben ze afgelopen jaar veel gehoord. Mensen die kritiek hebben op immigratie, die boos of bang worden omdat in hun ogen te veel vluchtelingen naar Nederland komen, die zich zorgen maken over te grote culturele verschillen. Sommigen overdrijven de gevaren, of wakkeren zelfs angst aan. Maar je hebt ook kalmerende, bedachtzame stemmen, die zeggen dat een brede historische blik laat zien dat we met een heel gewoon fenomeen te maken hebben, dat migratiestromen onvermijdelijk zijn. Ze horen erbij, en ja, ze leveren spanningen op, maar als we een beetje geduld hebben, komt het allemaal op zijn pootjes terecht. Als er al iets is dat we moeten vrezen, zijn het toch eerder die paniekerige stemmingmakers.
    Hoe verleidelijk die geruststellingen ook klinken, ze zijn onterecht. Ze berusten op interpretaties van het verleden die sterk ideologisch vervormd zijn. Onze aanpak van migratie en integratie is vanuit historisch perspectief juist zonder precedent. En dat maakt de uitkomst volkomen ongewis. Wie naar de geschiedenis kijkt, heeft eerder reden om wel ongerust te zijn.

Waarin wat gecorrigeerd moet worden:
  Ze hebben ze afgelopen jaar weinig gelegheid geha dhun stem te laten horen. Mensen die kritiek hebben op immigratie, die boos of bang worden omdat in hun ogen te veel vluchtelingen naar Nederland komen, die zich zorgen maken over te grote culturele verschillen. Maar je hebt ook kalmerende, bedachtzame stemmen, die zeggen dat een brede historische blik laat zien dat we met een heel gewoon fenomeen te maken hebben, dat migratiestromen onvermijdelijk zijn. Ze horen erbij, en ja, ze leveren spanningen op, maar als we een beetje geduld hebben, komt het allemaal op zijn pootjes terecht. Als er al iets is dat we moeten vrezen, zijn het toch eerder die paniekerige stemmingmakers. Die leiden tot segregatie, etnische wrijvingen, maatschappelijke onrust, burgeroorlog, fascisme, nazisme en het afvoeren van immigranten naar concentratiekampen.
    Hoe verleidelijk die geruststellingen ook klinken, ze zijn onterecht. Ze berusten op interpretaties van het verleden die sterk ideologisch vervormd zijn. Onze aanpak van migratie en integratie is vanuit historisch perspectief juist zonder precedent. En dat maakt de uitkomst volkomen ongewis. Wie naar de geschiedenis kijkt, heeft eerder reden om wel ongerust te zijn.

Het artikel was veel langer, met meer voorbeelden ter ondersteuning van de genoemde feiten omtrent (im)migratie. Dit zijn de fundamentele zaken waarover gelogen wordt. Plus nog eentje dat niet genoemd wordt in het artikel: de mate waarin de betreffende culturen verschillen. En in niveau verschillen. Dat mag je niet noemen. Het is de essentie van het gebeuren en de discussie.
    En de particuliere conclusie hier: socioloog en migratie-expert Leo Lucassen is een gore leugenaar en wetenschappelijke fraudeur veel erger dan sociaal-psycholoog Diederik Stapel.
    Maar het is mogleijk nog erger. Leo Lucassen onthult, onbewust antuurlijk, ook nog de drijfveren achter zijn stellingnames aangaande migratie en zij zijn acties dienaangaande. In dit artikel waarvan de kop al gebruikt is:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 19-06-2015, rubriek Nieuwsbreak, door Gijs Hablous

Leo Lucassen: 'Zijlstra doet alsof we worden overspoeld door vreemdelingen'

... wat ik mij als voorstander van het Europese project ...
    'Vooral vanuit globaal perspectief ben ik voorstander van vergaande Europese samenwerking.


Red.:    Juist ja ... Lucassen is een Europees Imperium(uitleg of detail)-ideoloog. Een ideologie uitleg of detail die deel uitmaakt van een wijdere ideologie - mede bekend van deze eigenschappen:
  Over belastingen gesproken: het Nederlandse stelsel gaat op de schop. Hoe denkt u hierover?
'Klopt. Het verlagen van de belasting op arbeid lijkt me in elk geval een goed plan. ... arbeid goedkoper maken, vind ik een goede gedachte.

Het verlagen van belasting ("belasting op arbeid" is verbale oplichterij voor "inkomstensbelastinf" oftewel belasting in het algemeen), en verlaging van lonen. Kenmerken van de ideologie van het neoliberalisme. Passende bij het neoliberalisme van het Europees Imperium uitleg of detail .
    En hoe je dat, dat verlagen van de lonen:
  Die internationale migratiestromen zijn actueler dan ooit.
'... Vandaag verschijnt er in NRC een reactie van mij op het plan van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Deze week herhaalde hij in die krant nog eens de plannen van zijn fractie om 'veilige havens' in de regio te creëren. ... de voorstellen zijn volstrekt onhaalbaar.'

Want?
'...Juist doordat we het bijna onmogelijk maken om op een legale manier naar Europa te komen, hebben mensensmokkelaars een baan. ...
    'Ik erken dus dat er ook arbeidsmigranten tussen zitten. ... Ook hen zou je de mogelijkheid moeten bieden op legale wijze een poging te wagen.

Je verlaagt de lonen door het aanbod aan arbeid te verhogen. Weet iedereen. Wet van vraag en aanbod.
    Allemaal neoliberale zaken.
    Dus naast Europees Imperium-ideoloog is Leo Lucassen ook een neoliberalisme-ideoloog. 
    Maar wat nu van die mensen die hun loon lager zien worden en hun banen zien verdwijnen:
  ... vaak zijn mensen bang voor het vreemde, voor andere culturen ...

Die mensen die hun loon lager zien worden en hun baan zien verdwijnen, hebben last van onderbuikgevoelens, xenofobie en racisme.
    Volgens Leo Lucassen.
    Dus naast Europees Imperium-ideoloog en neoliberalisme-ideoloog, is Leo Lucassen ook een ploert uitleg of detail .
    Dit zijn één-op-één de belangrijkst kenmerken van het neoliberale Joodse programma. Het Joodse programma van de anti-sociale kwaadaardigheid uitleg of detail . Het programma van de parasitaire nomaden versus de land-bebouwende en in fabrieken werkende boeren en arbeiders.
    Een Joodse kwaadaardigheid, waartoe ook behoort het willen verdrijven van de blanke bevolking - uit Europa of helemaal, zie dit in beelden uitleg of detail en woorden uitleg of detail .
    Alle activiteiten van socioloog en migratie-expert Leo Lucassen passen naadloos in dit streven.
    En wat er voor in de plaats moet komen, ligt natuurlijk voor de hand:


Uit: GeenStijl.nl, 09-03-2017, door Ronaldo uitleg of detail

Leo Lucassen stemt DENK


...


Red.:   Wat Leo Lucassen in de plaats wil van democratie en rechtsstaat zijn de ideeën van de moslim-fundamentalisten van DENK: kalifaat en sharia. Gepaard gaande, zoals natuurlijk geheel naar werkelijkheid weergegeven door alleen GeenStijl, eindeloos veel haat:
  Wat blijkt? Als het gaat om het creëren van een 'inclusieve samenleving', haalt het partijprogramma van Kuzu, Azarkan en Özturk de perfecte score. Dat is dus een samenleving inclusief taalhaat, haatsjeiks, pershaat, haatzaai, artshaat, haattaal en achterbanhaat.

Leo Lucassen zal als een van de eersten de straat op gesleept worden en aan de Leidse lantarenpalen gehangen.
    Oh, nog even wat over het taalgebruik. Blauw dus goed is "Vluchtelingen welkom" en "Gedeelde cultuur", en rood dus fout is "Nadruk op onze cultuur" en "Beperking (of geen) vluchtelingen". Dat u weet waar die termen voor staan: kalifaat en sharia.


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .

 

4 mei 2016; 6 okt.2016