WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, ondermaats: Katholieke Universiteit Tilburg

De universitaire hetze tegen Geert Wilders is min of meer begonnen met het figuur van Rob Riemen, destijds verbonden aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Later hebbende opgericht een eigen instituutje genaamd Nexus, verbonden aan de Katholieke Universiteit Tilburg.

Riemen is een fanaticus. Die beweert een fanaticus te zijn voor een GOED doel, maar alle fanatici zijn levensgevaarlijk. Weet iedereen. Want wat gisteren een GOED doel was, is vandaag de meest pure kwaadaardigheid. En zo ook bij Rob Riemen, wiens goede doel om te beginnen al helemaal niet GOED meer was op het punt dat hij bekend werd, namelijk: het opheffen van de natiestaten en de vervanging ervan door een Europese en later globale Heilstaat. Wat ten tijde van zijn coming out allang duidelijk was als de realiteit van een neoliberaal, anti-sociaal, Koude Oorlogshetzend, kapitaalfascistisch, immigratie-totalitair, Joods en Joodsistisch Europees Imperium uitleg of detail .

Geert Wilders was de eerste in Nederland die zich daar openlijk tegen keerde, en dus was Rob Riemen buiten zichzelf van woede aangaande Geert Wilders - de Volkskrant nam het met graagte in haar pagina's op (de Volkskrant, 03-11-2010, van verslaggever Peter Giesen):
  Interview | Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut

‘Veel parallellen PVV en fascisme’

Volgens filosoof Rob Riemen (48) past Geert Wilders een oude techniek van het fascisme toe door een zondebok te zoeken.

Fascisme!, zo werd tot voor kort geroepen bij de geringste kritiek op immigranten. Maar tegenwoordig is het politiek-correcte denken van kleur verschoten, zegt filosoof Rob Riemen. Geert Wilders mag vooral geen fascist worden genoemd, hoewel zijn stijl en ideeën onmiskenbaar doen denken aan het vooroorlogs fascisme. Hij exploiteert het ressentiment onder de bevolking, wijst vreemdelingen aan als zondebok en keert zich tegen ‘de elite’ en alles wat intellectueel, kosmopolitisch of anderszins afwijkend van ‘het volk’ is, schrijft Riemen in zijn pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme dat donderdag verschijnt.
    Rob Riemen is directeur van het Nexus Instituut, een culturele denktank die prestigieuze conferenties over kunst, cultuur en filosofie organiseert. Vorig jaar publiceerde hij een succesvol boek Adel van geest, een pleidooi voor geestelijke waarden als wapen tegen vervlakking, zielloos consumentisme en nihilisme.

Is het nuttig om Wilders een fascist te noemen? Het debat over immigratie is jarenlang belemmerd door zulke associaties.
‘Dat klopt. Maar toen werd fascisme als scheldwoord gebruikt. Ik gebruik de term om het populisme beter te begrijpen. ...

De geparfumeerde versie van "uitschelden voor fascist"... "begrijpen als fascist". Heel weinig beschaafd en heel weinig subtiel voor iemand die zich uiterst zichtbaar op zijn eruditie laat voorstaan.
    Meer over Riemen en de discussie die volgde hier uitleg of detail .

De activiteiten van Rob Riemen als gelieerde aan de Katholieke Unviersiteit Tilburg staan niet op zichzelf. Hier wordt het grotere verband uitgelegd (de Volkskrant, 30-09-2011, ingezonden brief van Martin Bosma, Tweede Kamerlid voor de PVV):
  'Waar is de universiteit Tilburg mee bezig?'

Wat is er toch aan de hand met de Universiteit van Tilburg? Heeft dit instituut nog wel wetenschappelijke pretenties? Eerst de Tilburgse professor Stapel met gefingeerde data, toen Marcel Zeelenberg die met Roos Vonk van Wakker Dier/Radboud Universiteit 'bewees' dat vleeseters hufters zijn.
    Vorige week mocht ik Kamer-vragen stellen over Rob Riemen, die een enorm aantal 'citaten' van Menno ter Braak volledig uit zijn duim blijkt te hebben gezogen, tot twee keer toe - zonder dat de universiteit ingreep. Maandag een potsierlijke stuk (O&D, 26 september) in deze krant van Jan Jaap de Ruiter, ook al verbonden aan de Universiteit van Tilburg.
    Bij de opening van het academisch jaar riep de rector-magnificus van de Radboud Universiteit dat er een 'nieuwe universitaire elite tegen Wilders' nodig is. ...

De volgorde an dit stuk moet omgekeerd worden: uit de stellingname van de meneer de rector, olgen regelrecht die andere, meer specifieke, "misstanden" - wetenschappelijke misdaden. Die meneer de rector is de Hitler, en die wetenschappelijke misdaden zijn de holocaust gepleegd op de wetenschap.

De volgende actie aan de Katholieke Universiteit Tilburg tegen Geert Wilders en voor de invoering van kalifaat en sharia in Nederland kwam tot de rest van de wereld via NRC Handelblad (deze bron hier mede om te voorkomen dat er eenzijdig beeld van "Alleen de Volkskrant is voor invoering van kalaifaat en sharia" zou ontstaan - NRC (en de rest) doet even hard mee). Professor Jan Jaap de Ruiter had een student de opdracht gegeven: "Schijf iets rottigs over Geert Wilders", die student had zich braaf van zijn taaak gekweten, (cijfers, examen, diploma), Jan Jaap de Ruiter noemde het stukje een "scriptie" en gaf het een 10, en lichtte vervolgens de media in (NRC Handelsblad, 10-01-2012, door Pieter van Os):
  Student vijlt flink aan 'bewijs' dat Wilders een fascist is

Een student aan de Universiteit van Tilburg kreeg een 10 voor een scriptie waarin hij ‘bewijst’ dat Wilders een fascist is. Hoe komt hij daartoe?

Is-ie het of is-ie het niet? De langlopende discussie over het vermeend fascistische gehalte van Geert Wilders en zijn partij kreeg afgelopen vrijdag een nieuwe impuls. Aan de Universiteit van Tilburg kreeg de bachelorstudent Henk Bovekerk een 10 voor een scriptie waarin hij concludeert dat de PVV een fascistische partij is. Dat doet hij aan de hand van uitspraken van PVV’ers en inzichten uit The Anatomy of Fascism (2004) van de Amerikaanse historicus Robert Paxton.    ...
    De scriptie blijkt een goed geschreven werkstuk, in pakkend Engels, dat allereerst de problemen schetst rond de definitie van fascisme. Bovekerk kiest voor Paxton. ...

Enzovoort. Allemaal alsof het een serieus te nemen werkstuk is. Met argumenten die zijn van het niveau "Hitler scheet - Jij schijt - Jij bent een Hitler". Zonder de meest simpele vormen van verificatie: de vergelijking. Hier eentje van nota bene de Wilders-haatzaai-site Joop.nl, onder een artikel met steun aan de rabiaten:
  mk2009 – 7 januari 2012 at 12:31
Het is geen wetenschappelijke scriptie, want er wordt geen theoretische kader getoetst voor de definitie van ‘Facsisme’. Dus je hoeft geen moeite te doen om het te weerleggen, het ding is van zichzelf al inhoudsloos.
    De geciteerde Paxton legt ook 5 fases van het communisme bloot. Job Cohen en de PvdA bevinden zich in stadium 3.

Simpel: de keuze van criteria is van één persoon en dus willekeurig -  en ongetwijfeld gekozen richting gewenste conclusie.
    Maar een helaas onbekend gebleven creatieve geest had nog een betere samenvatting van dit product van de Katholieke Universiteit Tilburg:

Zeldzaam afdoend.

Nu was niet iedereen aan de Katholieke Universiteit Tilburg even blij met deze verlaging van zijn reputatie als wetenschapper. Harrie Verbon is econoom aan die instelling, en had een tijdlang (of dat destijds was, is onbekend) een column in de Volkskrant. Als econoom. Maar toch: je wilt je niet verbonden zien met een fopinstituut. Dus Verbon schrijft een bezwaar tegen dit scriptie-geode. Voor het lokale universitairsblad. Die het artikel moest censureren. Van de Katholieke Universiteit Tilburg. Waarop hij het op zijn eigen weblog plaatste. Hier is dat artikel (harrieverbon.blogspot.nl, 11-01-2012, door Harrie Verbon uitleg of detail - alinea's van redactie W&D)

  Rob Riemen, Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert

Rob Riemen is directeur van het pretentieuze Nexus-instituut dat door mijn eigen universiteit in Tilburg wordt gesubsidieerd. Hij poseert als een belezen intellectueel, die voortdurend Nietschze, Socrates, Ter Braak en nog vele anderen citeert.

Hij is vorig jaar veel in het nieuws gekomen omdat hij beweerde dat de PVV een fascistische partij is. Hij 'bewees' deze claim onder meer door ruim uit "Het nationaal socialisme als rancuneleer" van Ter Braak te citeren. Ter Braak zelf citeerde ook weer uit het werk van toen al (jaren 30) overleden auteurs. Het gedachtengoed van Riemen bleek dus te bestaan uit derdehandse ideeën uit de ijstijd.

Dat moest toch beter kunnen, dachten Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert, ook al verbonden aan de universiteit van Tilburg. Dus trommelden ze een scriptiestudent op die op basis van één boek kennelijk, namelijk "The anatomy of Fascism" van Robert Paxton moest bewijzen dat de PVV fascistisch is (deze kennis haal ik uit De Volkskrant van 11 januari, ik heb niet de moeite de scriptie zelf te lezen). Dat lukte uiteraard, en dus een 10 met een griffel.

Dus hebben we weer de suggestie dat de PVV een gewelddadige partij is, die massamoorden wil plegen en een massabeweging op gang wil zetten van domme krachten met boekverbrandingen en met kristalnachten waarbij het land van onzuivere elementen wordt ontdaan.

Inderdaad zat Wilders er niet zo erg ver naast met de suggestie dat ze nu allemaal aan de KU in T Stapel lijken te zijn geworden.

Stapel is beroemd geworden omdat hij zijn 'wetenschappelijke' waarnemingen uit zijn eigen duim bleek te hebben gezogen. Hij deed dat op een heel erg geraffineerde manier. Het duurde lang voordat men het doorkreeg,

Daar kunnen De Ruiter, Blommaerts en de scriptiestudent nog wat van leren. Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien.

De eloquent verwoorde waarheid. Hier is de reactie van de Katholieke Universiteit Tilberg (bd.nl, 12-01-2012, door Brabants Dagblad uitleg of detail ):

  Hoogleraar krijgt reprimande van UvT om blog scriptie PVV

Hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon van de Universiteit van Tilburg volgt onder protest het advies van de UvT op om zijn kritische tekst over de PVV-scriptie aan te passen.

Voor de originele tekst van Verbon, zie het bestand 'screenshot weblog' links van dit artikel.

Hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon schreef in de oorspronkelijke tekst op zijn blog onder meer: "Inderdaad zat Wilders er niet zo erg ver naast met de suggestie dat ze nu allemaal aan de KU in T Stapel lijken te zijn geworden. Stapel is beroemd geworden omdat hij zijn ‘wetenschappelijke’ waarnemingen uit zijn eigen duim bleek te hebben gezogen. Hij deed dat op een heel erg geraffineerde manier. Het duurde lang voordat men het doorkreeg, Daar kunnen De Ruiter, Blommaerts en de scriptiestudent nog wat van leren. Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien."    ...

De Universiteit van Tilburg publiceert op haar website een officiële verklaring over de scriptie van Henk Bovekerk over de fascistische PVV waarvoor hij een tien kreeg. Het is een reactie op alle commotie die over de scriptie en het cijfer is ontstaan.

In de verklaring stellen bachelorstudent Bovekerk en zijn begeleider Jan Jaap de Ruiter onder meer een discussie in het openbaar over de waardering van een thesis niet opportuun te vinden. "Een 10 is wat ons betreft een uitdrukking van uitmuntendheid, maar niet van perfectie."     ...

Hier de tekst die Verbon op zijn weblog moest plaatsen (harrieverbon.blogspot.nl, 11-01-2012, door Harrie Verbon uitleg of detail ):
  Rob Riemen, Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert

Mijn bestuurders hebben mij geadviseerd het stuk dat hier oorspronkelijk stond van mijn weblog weg te halen en de scriptie van de desbetreffende student te gaan lezen. Ik volg beide adviezen op, maar het eerste advies onder protest. Voor wie mijn mening over Rob Riemen wil weten, ga naar Joop. Riemen mag volledig onfrisse ideeën over de PVV uiten, wordt evengoed door mijn eigen universiteit gesubsidieerd en wordt door collega’s van mij op pretentieuze bijeenkomsten, die ook door de universiteit worden gefinancierd, uitgenodigd om zijn zegje te doen. Er wordt hem binnen mijn instelling kennelijk geen enkele hinderpaal opgeworpen om zijn derdehands theorieën te uiten. Dat andere collega’s via een student dan een meer wetenschappelijk sausje over Riemens prietpraat willen gooien, vind ik beschamend voor de universiteit en voor de student schadelijk. Deze student is nu besmet en ik hoop voor hem niet dat hij er later last van zal krijgen.

De Katholieke Universiteit Tilburg is niet alleen een strijder voor kalifaat en sharia, zij hanteert zelfs zelf al de methodieken van kalifaat en sharia.

Waarvan nog meer bewijzen werden geleverd. Het succes van de vorige actie ging Jan Jaap de Ruiter nog niet ver genoeg, dus kwam hij later met een eigen versie - en ook weer: de "kalifaat en sharia"-media nemen het met graagte op (de Volkskrant, 02-03-2012, door Toine Heijmans):
  'PVV-denken wordt gemeengoed'

Als derde wetenschapper van de universiteit van Tilburg keert Jan Jaap de Ruiter zich tegen de PVV, na analyse van het werk van PVV-huisideoloog Martin Bosma.

Let op die eerste halve zin: 'Als wetenschapper ...'. Dat betekent dat De Ruiter zich aan de normen van wetenschap moet houden. Het tegendeel is het geval. Blijkt voor de tweede keer.
  Vandaag verschijnt De ideologie van de PVV, geschreven door arabist Jan Jaap de Ruiter van de universiteit in Tilburg - de wetenschapper die eerder in het nieuws kwam omdat hij een student een 10 had gegeven voor een scriptie waarin de partij als fascistisch werd gekwalificeerd. Dat doet De Ruiter zelf niet, maar uit de 110 pagina's stijgt desondanks een toenemende woede op over het 'uitsluitingsmechanisme' dat de partij gebruikt.

Zoals al gezegd: het is allemaal het puurste onderbuikgevoel. Wortd hier dus al vooraf toegegeven.
  ...  Ik ben geen bestrijder van die partij. ...

Een leugen. Zie dat Bovekerk-opstel en dit boek. Wetenschappers mogen niet liegen. De Ruiter is geen wetenschapper.
  ...   Ik ben een wetenschapper, geen politicus; ...

Tweede leugen.
  ... ik ben best geschrokken hoe Bosma feiten naar zijn hand zet, verdraait. Hoe hij selectief cijfers over immigratie gebruikt, terwijl in dezelfde bronnen ook heel andere cijfers staan. Dat moet toch gehoord worden.'

Altijd als je dit soort beweringen van politiek-correcten gaat controleren, blijken ze te liegen, We gaan dat boek echt niet lezen. Zeg maar wat er in staat.
  De Ruiters analyse, kort gezegd: er deugt niets van. Bosma graait willekeurig in de geschiedenis om zijn gelijk te bewijzen

Idem.
  ...en staat, zegt De Ruiter, 'een maatschappij van uitsluiting voor'. 'Hij wil een samenleving zonder moslims; christelijk en monocultureel. Dat is mijn persoonlijke zorg. Als uitsluiting de regel is, wordt het heel onaangenaam in de samenleving. Dat is eng.'

Ha! Eindelijk de eerste concrete opmerking: wie andermans geloof afwijst, doet aan uitsluiting.

Mooi: de islam en de molsims wijzen anders-gelovigheid af, en willen ook nog eens kalifaat en sharia. En vinden ook nog eens dat iedere niet-gelovige in een minderwaardig onderkruipsel is.

Oftwel: de islam doet op een fascistische manier aan uitsluiting. Islam is uitsluitingsfascisme en moslims zijn uitsluitingsfascisten.

En dat uitsluitingsfascisme is hetgene dat Wilders wil bestrijden. Wilders is dus een strijder tegen uitsluiting.

De Ruiter is dus een strijder voor uitsluiting en een gore hypocriete islamofiele leugenaar. Zoals al gezegd: politiek-correcten liegen ten het tegendeel bewezen is.
  Uw boekje leest als een pamflet. U voert zelfs anonieme bronnen op, die zeggen dat alle beleidsnotities van het ministerie van Onderwijs eerst langs het bureau gaan van PVV'er Fleur Agema, ter goedkeuring.
'Ja. Dat kopt, dat is in hoofdstuk 9, waarin ik inga op de PVV-heilstaat.

Een rabiate leugen. De hele ambtenarij haat de PVV tot op het bot.
  ... Ik wilde weten: hoe zou zo'n PVV-samenleving er nu uitzien? Ik vind het flauw, laf zelfs, om als auteur niet je eigen mening te benoemen.'

Dus "Ik ben wetenschappelijk bezig" wordt toegegeven als een leugen.
  U concludeert dat een politiek van uitsluiting uiteindelijk leidt tot het concentratiekamp.

Een wetenschappelijke gotspe. Dit is doodgewoon de retorische truc van het "hellend vlak" uitleg of detail - of het zwart-wit maken uitleg of detail .
  'Daarvoor gebruik ik een citaat van Primo Levi ...'

Een wetenschappelijke gotspe. Dit is doodgewoon de aloude retorische truc van Ad verecundiam uitleg of detail : "De maan is van groene kaas omdat professor Weetal zegt dat de maan van groene kaas is".
  De PVV zegt: wij strijden alleen tegen excessen. Niet tegen de gewone Pool of de gewone moslim.
'Dat is niet waar. Bosma schrijft: er leiden vele wegen naar Rome, maar slechts één naar Mekka. Hij wil niet zien dat de islam vele vormen heeft. Hij legt dat kleine stukje extreme islam over alle moslims.

Toevallig zijn we op het moment van schrijven weer wat verder in de tijd, in najaar 2016. Inmiddels is volkomen afdoende bewezen dat er geen gematigde islam bestaat. Er is extreme islam, zeer extreme islam, en zeer, zeer extreme islam.
  'Bosma bedient zich van bijzondere technieken om de waarheid neer te zetten. Hij schrijft bijvoorbeeld over de onzalige band tussen de islam en het nazisme - als je iets beter je huiswerk doet, zie je dat die geschiedenis heel wat complexer is.

We hoeven niets te weten over die islam. De huidige islamitische wereld is een puinzooi met zeer veel geweld en de moslims in Europese functioneren slecht en plegen geweld.
  Waarom kreeg uw student dan een 10 toen hij de PVV fascistisch noemde?
'Dat was een intern verhaal. Hij heeft een academisch stuk geschreven. ...

Weer twee gore leugens.
  Iemand een 10 geven is een statement.
'Dat bestrijd ik. Het was een academische exercitie. Hij had het briljant onder woorden gebracht

Weer twee botte leugens.
  Nadat bekend werd dat u de student een 10 had gegeven twitterde Geert Wilders: 'Op de K U in T zijn ze helemaal Stapel.'
''Ik voel me werkelijk niet aangesproken. Dat is gemakkelijk scoren.'

Brullen van de lach!!! Geen weerwoord.
  Wat zou u terug willen twitteren, in 140 tekens?
'Dan kom ik toch tot een cliché-achtige tweet als: 'de waarheid bestaat niet uit zwart-wit, maar uit grijstinten'.

En vergelijk dit met:
  U concludeert dat een politiek van uitsluiting uiteindelijk leidt tot het concentratiekamp.
'Daarvoor gebruik ik een citaat van Primo Levi ...'
 
En alweer blijkt wetenschapper De Ruiter van de Katholieke Universiteit Tilburg een botte leugenaar.

Daarna is er even niets meer vernomen uit die hoek. De media deden genoeg hun best om Wilders zwart te maken, en de islam wit. Maar ja, toen begonnen de moslims van de vijfde colonne aan hun terreurcampagne, en was het weer alle hens aan dek. En iemand met nog hogere autoriteit, want ook al werkend voor de WRR en dergelijke instellingen, werd ingeschakeld: Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Tilburg - het begon lokaal (1limburg.nl, 28-02-2016, door Fons Geraets uitleg of detail)

  'Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen'

"Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours en daar moeten we tegen in opstand komen", vindt Paul Frissen.

De hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg deed deze uitspraak zondag in het L1-radioprogramma De Stemming. ...

Hier roept een hoogleraar aan een universiteit op tot opstand of andere vormen van geweld. Want de werkelijkheid is dat alle politieke partijen Wilders allang aanvallen op het verbale vlak, en binnen het parlementaire bestel. Als Wilders iets substatiels zegt aangaade moslims of de multiculturele samenleving, staan er hele rijen bij de interuuptiemicrofoons met de parmentaire varianten van "Jij bent een fascist". Een oproep tot nog meer en hardere aanvallen kan dus alleen meer fysieke middelen inhouden.
     En de reden:
  Frissen wijst erop dat Wilders bevolkingsgroepen apart zet en suggereert dat ze moeten worden uitgezet. "Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen. Alle politieke partijen moeten hem aanvallen. En dat wordt maar in beperkte mate gedaan."

Dat gaan we allemaal zometeen analyseren.
  Volgens de uit Limburg afkomstige politiek-filosoof is de term 'nep-parlement' een antidemocratische uitspraak. e treden tegen Wilders.

Dit thema gaan we nog meer tegenkomen: het is precies andersom: Wilders constateerde dat er voortdurend besluiten werden gneomen (aangaande asielzoekers en dergelijke) waar een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen is, en dat het parlement, als volksvertegwooridign, dus een nepparlemt is - wat "volksvertegenwoordiging" heet, is in feite een "elite-vertegenwoordiging". Een "nepparlement".
     En een andere thema dat weerkeert: Frissen onderbouwt zijn stellling niet, en gaat alleen tekeer tegen de persoon:
  ...een antidemocratische uitspraak. "De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk." Frissen noemt het een 'grote schande' dat minister-president Rutte weigert om 'namens het Nederlandse volk' op te treden tegen Wilders.
 
Grappig, dat  'op te treden tegen Wilders' ... Typisch het soort uitspraken van dictators op balkons tijdens toespraken aan marcherende troepen of meutes met een arm omhoog.
    En ook hier namen de media het natuurlijk enthousisast over (de Volkskrant, 01-03-2016, van verslaggever Dion Mebius):

  Zet de PVV groepen apart? Ophitsing!
 
Tussentitel: De uitspraken van de PVV vertonen fascistische kenmerken, heel simpel - Paul Frissen - hoogleraar bestuurskunde

De PVV eist het hoofd van professor Paul Frissen, die zich in een interview fel over de partij van Geert Wilders heeft uitgelaten. Volgens Frissen, werkzaam bij zowel de universiteit van Tilburg als de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), vertoont het gedachtegoed van de PVV alle trekken van 'het klassieke fascistische verhaal'.    ...

Enzovoort. Op naar de volgende daad van monddood-maken en demonisering, door dezelfde of weer andere figuren. "U bent een uiterst minderwaardig mens!".
    Dit was dus de zoveelste uitbarsting van Wildershaat, en het enige bijzondere eraan was dat er vanuit de PVV gereageerd werd, met een oproep om Frissen te ontslaan van de universiteit. Wegens misbruik van zijn universitaire aanstelling voor het doen van dit soort politieke en naar het fascisme neigende oproepen tot het monddood-maken van een politicus.

Terecht. Dit soort instituten moet openbare financiën ontzegd worden. Politieke propaganda dient betaald te worden door politieke partijen en hun aanhangers. Als ze daardoor moet sluiten, is dat jammer, maar eigen schuld. De oproep van Wilders is hiervan een afkorting.

Weer een nieuw kras staaltje. Een stelletje Marokkaanse jeugd heeft voor de zoveelste keer homo's in elkaar geslagen, maar dezen waren niet bang en stapte naar de niet-politiek-correcte media, waarna de politiek-correcten gedwongen waren er ook over te berichten, en er, voor het eerst, een soort van ophef ontstond over de twee-eenheid islam-homohaat. Net als die vele andere twee-eenheden waarin aan de ene kant islam staat en aan de andere één of andere misstand, zoals terreur. Hetgeen de islamitische populatie een slechte naam heeft bezorgd.
    De KUT ziet dat anders. Het verslag is van GeenStijl, dus in niet-wetenschappelijke termen verwoord, en het is aan een student om voor de vertaling te zorgen (voorbeeld: kloosried = "close read" = "uitgebreidere inhoudelijke analyse"), maar aan de analyse hoeft niets vernaderd te worden wnat die is glaszuiver (GeenStijl.nl, 19-04-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Professor in NRC: 'Betonschaar = schuld witmang'... ook het eerbiedwaardige NSB Handelsblad doet tegenwoordig aan analyses van actuele gebeurtenissen op het moment dat ze al lang niet meer actueel zijn. Dit keer hebben ze ene Hans Siebers bereid gevonden zijn plasje te doen over betonschaargate. Hans heeft namelijk wel een verklaring voor het geweld tegen homo's door ... mensen met een migratie-achtergrond. Dat komt allemaal door U, GORE KUTNATIONALIST. U bent namelijk trots op uw homo-tolerantie en daarom gaan ... mensen met een migratie-achtergrond homo's met een betonschaar te lijf. Als u nou denkt 'kom op, GeenStijl, zo erg zal het toch niet zijn?' dan moet u maar even onze kloosried na de lees verder lezen. Als u durft.


Het is groeiend nationalisme dat homohaat veroorzaakt

Stop met dat collectief verdacht maken van mensen met een migratieachtergrond. Het zijn niet cultuurverschillen die tot conflicten leiden; het is eerder andersom, meent Hans Siebers.


GS: Dit is NRC-codetaal voor 'dit wordt een lang en pijnlijk (voor de lezer) stuk'. Dat klopt.

Volgens de statistieken maken mensen met een migratieachtergrond zich relatief vaak schuldig aan criminaliteit, zie onder andere het geweld tegen een homopaar onlangs in Arnhem. De discussie over een vermeend gebrek aan integratie is weer opgelaaid. De verklaring wordt gezocht in de culturele achtergrond van de betrokkenen.

GS: Yup.

Dat doet ook Jan Jaap de Ruiter in zijn bijdrage in NRC van 7 april door te graven naar de Marokkaanse wortels van veel van deze geweldplegers. Dergelijke nationalistische verklaringen gaan gemakshalve voorbij aan de wetenschappelijke literatuur erover.

GS: Jan Jaap de Ruiter. Inderdaad een soort extreemrechtse PVV-nazi. Nou zijn wij wel tering benieuwd naar die wetenschappelijke literatuur.

In studies zoek je vergeefs naar een onderbouwing voor de stelling dat crimineel gedrag zou voortkomen uit de culturele achtergronden van de geweldplegers. In een studie van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie getiteld Jeugdcriminaliteit onder migranten (september 2016) laten de auteurs zien dat de oververtegenwoordiging van migrantenjongeren in de criminaliteitsstatistieken vooral van Nederlandse makelij is in plaats van geïmporteerd uit Marokko of elders.

GS: Wij zochten ook naar die onderbouwing en pakten er een studie van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie getiteld Jeugdcriminaliteit onder migranten bij. Pagina 75: "De houding jegens het gebruik van geweld is veel opvallender. Zowel eerste als tweede generatie (sic) staan positiever tegenover het gebruik van geweld dan jongeren zonder migrantenachtergrond." Wij bladeren even door, naar pagina 76: "We kunnen dus concluderen dat zowel de sociaal economische status van de migrantengezinnen als de culturele achtergrond een rol spelen."

Het zijn niet zozeer de culturele achtergronden maar de lokale omstandigheden die hen op het slechte pad brengen. Dan gaat het om de wijken waarin ze opgroeien, de contacten die ze opdoen, gebrek aan sociale binding en controle, problemen op school en dergelijke.

GS: Contact, koeien! Meneer Siebers! Wij hebben net geciteerd uit het rapport dat u nu parafraseert. We herhalen. "We kunnen dus concluderen dat zowel de sociaal economische status van de migrantengezinnen als de culturele achtergrond een rol spelen." U gaat gemakshalve voorbij aan de wetenschappelijke literatuur erover.

Maar waar komt geweld, specifiek tegen mensen die hun homoseksualiteit uiten, vandaan?

GS: Wij noemen maar wat. Wat dacht u van zowel de sociaal economische status van de migrantengezinnen als de culturele achtergrond?

Ik pleit ervoor de verklaring niet zozeer te zoeken in vermeende homovijandige normen en waarden die migranten met zich mee zouden hebben gebracht en hier uitdragen, maar in het oplevend Nederlands nationalisme.

GS: Daar waren we al bang voor.

Die opleving hebben we tijdens debatten in de aanloop naar de verkiezingen nog kunnen waarnemen. De nationalistische stelling dat de Nederlandse identiteit zou worden bedreigd, vormde daarin een standaardonderdeel.

GS: Dat is natuurlijk wat die betonschaarjongeren in de weken voor 15 maart de hele tijd gedaan hebben. Verkiezingsdebatten volgen.

Wetenschappers als Jan Willem Duyvendak hebben aangetoond dat vermeende tolerantie van homoseksualiteit centraal staat in verhalen over de Nederlandse identiteit in media en politiek. Universele liberale waarden als tolerantie worden zo voorgesteld als typisch Nederlands. Semin Suvarierol heeft laten zien hoe beelden van kussende mensen van het gelijke geslacht worden ingezet in materiaal voor inburgeringscursussen om migranten op het hart te drukken dat dat typisch Nederlands zou zijn. Dus wen er maar aan.

GS: Okee. Vroeger waren we hier niet aardig tegen homo's en nu is het nog steeds niet perfect maar wel een stuk beter. Best wel fijn dat we daar trots op zijn, in plaats van ons daarvoor te schamen.

Deze nationalistische voorstelling van zaken creëert een tegenstelling tussen mensen met een migratieachtergrond, die moeten integreren vanwege hun vermeende afwijkende culturele achtergronden, en ‘Nederlanders’ die dat niet hoeven. Daarin wordt de verdenking uitgesproken dat migranten niet tolerant zouden zijn ten opzichte van homoseksueel gedrag.

GS: Dat is niet echt een verdenking. U moet anders even aan Jasper en Ronnie gaan vragen of migranten tolerant zijn ten opzichte van homoseksueel gedrag.

Die tegenstelling wordt door politici keer op keer op de spits gedreven. En zet vervolgens aan tot conflicten in de klas en op het werk, als medestudenten en collega’s die tegenstelling en verdenking overnemen, zo laat onderzoek zien. Collega’s en studenten zonder een migratieachtergrond verdenken hun collega’s en medestudenten met een migratieachtergrond dan van homohaat. Op hun beurt reageren zij dan door te beweren dat ‘Nederlanders’ net zo erg zijn. Of ze gaan argumenten zoeken tegen homoseksualiteit.

GS: Ah dus bij jullie in Tilburg is diversiteit ook al geen feestje. Ik zou eens gaan klagen bij de director mastertrack management of cultural diversity. Oh crap.

Het zijn deze conflicten die sommige mensen er daadwerkelijk toe aanzetten om zich anders te gaan gedragen en andere ideeën te gaan koesteren. Om zich te verdedigen gaan sommige mensen met een migratieachtergrond dan graven in hun eigen afkomst om argumenten te vinden die als munitie in conflicten kan worden ingezet. Het zijn juist die conflicten die ze daartoe beweegt, en als je munitie zoekt in je achtergronden, dan vind je die ook.

GS: Nu zegt u eigenlijk zelf ook dat het aan afkomst ligt. Want als er niets te vinden was, dan had dat graven ook geen zin.

Wat me opvalt is de grote mate van zelfbeheersing die studenten en collega’s met een migratieachtergrond in zulke botsingen aan de dag leggen. Meestal zwijgen ze. Maar dat geldt niet voor allemaal; sommigen radicaliseren en nemen de provocatie op.

GS: Dus zelfs onder de succesvolle migratie-achtergrondiërs die op de Tilburg University belanden (je gunt het niemand, red.) zitten 'radicale' 'provocerende' homo-haters. Zijn we lekker mee. Wij dachten dat het alleen die rotjochies die om 4 uur 's nachts op straat met betonscharen rondhangen waren.

Nationalistische verhalen over cultuurverschillen worden zo een self-fulfilling prophecy omdat ze de geschillen in de samenleving veroorzaken die daadwerkelijk tot normafwijkend gedrag leiden. Het zijn niet de cultuurverschillen die tot conflicten leiden, het is eerder andersom.

GS: Ja. Conflicten leiden tot cultuurverschillen. En die conflicten komen allemaal doordat er eens een keer een foto van een paar homo's in een inburgeringsfolder stond. Hoeveel homeopatische verdunning is er door de hersenpan van de schrijver van zoveel kolder heen gegaan zeg?

Als media en politiek zouden stoppen met collectieve verdachtmakingen tegen mensen met een migratieachtergrond, zou dat een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van wat er onlangs op die brug in Arnhem is gebeurd. Laten we hopen dat deze wens geen brug te ver is.

GS: En zo zijn we bij de gewenste conclusie. Schuld van de media. Slechte grap (ten koste van Nelson Mandela!) en het bakfietspubliek kan tevreden de courant dichtvouwen. Over twee weken lezen we de factcheck wel.

Dodelijk.

Een gevalletje wetenschappelijke fraude dat na het voorgaande bijna "saai" is te noemen (de Volkskrant, 07-09-2015, door Vino Avanesi, studeert Cultuurwetenschappen aan Tilburg University):
  Gastland vaart wel bij opname vluchtelingen

De geschiedenis bewijst dat het verwelkomen van vluchtelingen economisch profijt oplevert.

In principe is dit artikel hiermee af te doen, want in de tekst staat hetzelfde, maar dan met meer woorden - halverwege:
  Laat ons terug gaan naar het 'juiste' register, voor veel Nederlanders is de kwestie namelijk economisch en niet ethisch of ideologisch van aard.

Het voorgaande was dus weer allemal moralisme - vaak ook "idealisme" genoemd.
  Men kan in het werk Wereldrijk voor een dag (2011) van Amy Chua lezen dat de geschiedenis uitwijst dat het beoefenen van tolerantie en het verwelkomen van vluchtelingen veelal positief uitpakt voor het gastland en intolerantie juist het tegenovergestelde bewerkstelligt.
    Van de culturele en religieuze vrijheid die onderdanen van het Groot-Perzische imperium genoten, tot de Joodse zakenlieden die een veilige haven in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vonden en de Gouden Eeuw mogelijk maakten - volgens Chua is het een historisch wederkerend fenomeen.
    Het bewaren en aantrekken van het menselijk kapitaal is een noodzakelijke voorwaarde voor economische, technologische, en militaire succes. Dat geldt zowel voor een wereldmacht als voor een klein land van polders en dijken.

Dus weer allemaal gebaseerd op de these:"Migranten van toen zijn gelijk aan de migranten van nu". Volkomen ontkracht door de maatschappelijke positie, in Nederland, van Turken en Marokkanen: sterk achterstandig, en eigenlijk: achterlijk. Om een simpele reden: islam maakt achterlijk. En creolen hebben nog nergens ooit iets substantieels voor elkaar gekregen uitleg of detail .
    Gevolgd door nog meer moralisme:
  ... We moeten ervoor zorgen dat de vluchtelingen een succesverhaal worden en bijdragen aan de Nederlandse economie zal intolerantie in de kiem smoren.
    Hoewel dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is, zijn het juist de lastige idealen die het waard zijn om nageleefd te worden.

Met als enige zinnige riposte die van Hans Teeuwen op de eisen van de Meiden van Halal: "IK MOET HELEMAAL NIKS!!!" uitleg of detail .
    Overigens spreken de laatste passages de eerdere tegen: als Nederland zich zo veel inspanningen moet getroosten voor die vluchtelingen, is het uiterst onwaarschijnlijk dat ze economisch profijtelijk zijn. Al die eerdere succesvolle migranten konden het allemaal helemaal zelf rooien.
    Hier nog iemand naast deze redactie die er helemaal niets van begrepen heeft (de Volkskrant, 12-09-2015, ingezonden brief van Harmen Versteeg, Breda):
  Onvergelijkbare migranten

Geregeld wordt verwezen naar eerdere migratiestromen om de huidige in een positief daglicht te stellen. Vino Avanesi ('Gastland vaart wel bij opname vluchtelingen', O&D, 7 september), door Peter de Waard aangehaald (Economie, 8 september) wijst op migranten en Joodse zakenlieden uit bijvoorbeeld de Zuidelijke Nederlanden.
    Het klopt dat de vestiging van kooplieden uit vooral Antwerpen de groei en dominantie van Amsterdam in de wereldhandel mogelijk maakte. Wat niet wordt vermeld, is dat Antwerpen tot de plundering door de Spanjaarden in 1576 tot de belangrijkste handelssteden van Europa behoorde. De kooplieden met hun belangrijke netwerk verhuisden in korte tijd naar Amsterdam waardoor deze stad de rol van Antwerpen overnam. Er was destijds sprake van een unieke situatie, die je niet naar onze tijd kunt kopiëren. Je kunt dus echt niet zomaar stellen dat de vluchtelingen van nu hetzelfde zullen betekenen voor Nederland.

Maar als je een ideologie hebt en dus geen wetenschapper bent, is dat geen enkel probleem.


Naar Menswetenschappen  , Hetze Buikhuisen, nasleep  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .

  26 nov.2016