WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, creolen: presteren, sociaal

30 jul.2015

"Er bestaan geen verschillen tussen culturen en etnieën die in verband kunnen gebracht worden met termen als 'presteren' ", volgens de culturele antropologie, het multiculturalisme en de politieke-correctheid. Een uitspraak dievolstrekt in tegenstelling is tot het idee van evolutie, wat volgens alle wetenschappelijk denkende mensen ook van toepassing is op de menselijke sociologie.
    Ten bewijze van die verschillen en de wetenschappelijkheid van sociologie, hier een aantal bewijzen van die verschillen, gebruik makende van gereedschap dat die verschillen op onmiskenbare wijze laat zien: met beelden.
    En om het verschijnsel van voorinstelling of andere mogelijkheden van irrepresentativiteit te minimaliseren, wordt hier gebruikt van de volstrekt neutrale methodiek van de internet-zoekmachine. In wat in feite een vorm is van de wetenschappelijke methodede van data-mining uitleg of detail .
    En de derde wetenschappelijke methode gebruikt om fouten te elimineren, is die van de vergelijking: er wordt niet gekeken naar één zoekresultaat, maar naar de verschillen tussen twee die in de relevante factor verschillen.
    Na de de toepassing van het voorgaande op het intellectuele presteren uitleg of detail , nu dezelfde procedure voor de sociale prestaties. Daarvan is al een eerste aanzet gegeven door middel van de verzameling over plunderen: plunderen is één van de meest opvallende gedragingen wijzende op een asociale en anti-sociale houding, nog voor het punt waar men overgaat op het gebruik van geweld. De uitkomsten kunnen samengevat worden met die van de zoekopdracht op looting:

Voornamelijk zwarten.
    Deze uitkomst mist echter een door de wetenschap zo gewenste component, namelijk de vergelijking van twee situaties die zo goed mogelijk alleen in de te onderzoeken factor verschillen.
    Wat dus gezocht wordt is en situatie die sociaal redelijk hetzelfde is, maar zich onderscheid in social destructief en sociale constructief gedrag, en dan het verrschil in betrokken de populaties te bekijken.
    De gegeven sociale situatie is van de Engelse hoofdstad Londen, in een pregnant voorbeeld van destructief gedrag, namelijk de brandstingen en pluderingen van 2011. Dus de relevante zoekterm is "london riots" - hier is het beeld:

Voornamelijk zwarten (bekijk desnoods de beelden in meer detail - of doe zelf even de zoekactie - of bekijk Creolen, plunderen uitleg of detail nog een keer).
    Neem nu ongeveer dezelfde sociale situatie, dat wil zeggen: de Engelse hoofdstad Londen in ongeveer hetzelfde tijdsgewricht, en bekijk deze in een constructieve sociale situatie. De relevante zoekterm is "london riots cleanup". Hier is het beeld:

Voornamelijk blanken (beter: uitsluitend blanken op het stelletje na op één van de foto's).
    Dit experiment kan angevuld worden met het meest grootschalige exzperiment dat er bestaat: de menselijke biotoop rondlopend op Aarde. In die biotoop is het ook zo dat  bij de vergelijking tussen gebieden bestuurd door (vrijwel_uitsluitend blanken met gebieden (vrijwel) uitsluitend bestuurd door zwarten, de kwalificaties van het sociaal functioneren binnen die gebieden vallen onder "redelijke orde" tot "gigantische puinhoop".
    Let wel: dit een "vergelijkenderwijs"-uitspraak. Hier wordt niet gesteld dat de maatschappijen (vrijwel) uitsluitend bestuurd door blanken "ordelijk" zijn - er wordt alleen gesteld dat ze vergeleken met zwarte maatschappijen, redelijk ordelijk zijn.
    Volgende vergelijkende onderzoek: hoe presteren de diverse etnieën op het vlak van samenwerkingsbereidheid en doorzettingsvrmogen. Als eerste eerste in de vergelijking: jazzmusici:

Meer beelden zijn nit meer nodig - "iedereen weet" dat de jazz voornamelijk bezet wordt door zwarten.
    De voor de hand liggende volgende: klassieke musici:
 

Blanken dominant, en nauwelijks een gekleurde te zien. Geen zwarte.

Wat vergelijkt dit nu? Beide gaan over muzikale capaciteiten - dus daarin zit geen verschil. Het verschil tussen jazz en klassieke muziek zit in de de noodzakelijke vooropleiding en de grootte van de ensembles. De vooropleiding van de klassieke muziek duurt (veel) langer en is (veel) intensiever, dus vergt meer inzet, zelfbeheersing of discipline en doorzettingsvermogen. En de ensembles van de klassieke muziek zijn over het algemeen groter dan die bij de jazz, dus klassieke muziek vergt meer gevoel en neiging tot samenwerking.
    En wat zijn de grote scociale verschillen tussen de continenten van Europa en Afrika: inzet, discipline en samenwerkingsvermogen uitleg of detail .
    Dus waarom is Europa welvarender? Door het verschil in inzet, discipline en samenwerkingsvermogen van hun respectievelijke bevolking.
    Deze geconstateerde trend wordt bevestigd door de plats van Aziaten: die sociaal scoren tussen westerse en niet-westers dus ook Afrikaans, en zijn de niet-westerlingen die je met grote meerderheid in de klassieke muziek vindt.
    (Overigens: deze sectie net als de voorgaande is toegevoegd aan deze verzameling naar aanleiding van de zwaar overgerepresenteerde aanwezigheid van zwarten in de Nederlandse en Europese media uitleg of detail )
    Conclusie: De sociale prestaties van zwarten ten opzichte van blanken zijn sterk ondermaats.
    Een oude probleembuurt knapt op:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2015, door Kirsten Hannema

Reportage | Geslaagde transformatie van een Bijlmerflat

Brute glorie

Bij het renoveren van een verkommerde Bijlmerflat ontdekte NL Architects hoe goed het oorspronkelijke ontwerp eigenlijk is. Op de lang verguisde galerij wordt alweer koffie gedronken, als op een Amsterdams stoepje.


Red.:    De nieuwe bewoners:
  'Bijlmerflat te koop voor één euro' luidde de kop in Het Parool van 7 januari 2011. 'Allebei 50 cent doen?', sms'te ondernemer Martijn Blom vanaf zijn ontbijttafel naar vriend Willem Gaymans, mededirecteur van Kondor Wessels Vastgoed. 'Even aan mijn vriendin vragen', grapte Gaymans terug. Gevolgd door: 'Deal.' Meteen daarna vroegen ze financieel adviseur Frank Zwetsloot en conceptontwikkelaar Hella Hendriks mee te doen. Zo was het plan voor Klusflat Kleiburg geboren, waarbij Kondor Wessels opdrachtgever werd.

Het oude probleem zat dan ook niet in de huizen, maar in de oude bewoners: creolen uit Suriname, en later uit Ghana en Nigeria. Sloopbewoning. Een cultuur die sociaal niet mee kan komen.
    Het volgende verhaal is al bekend uit een ander land:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2015, van correspondent Kees Broere

Reportage | Malaise Zuid-Afrika

Leiders laten Zuid-Afrika verder wegzakken

De economie groeit bijna niet meer, het onderwijs is dramatisch en de regering maakt er een puinhoop van. Hoe komt Zuid-Afrika er weer bovenop?Red.:    Het artikel besloeg vrijwel gehele pagina, maar na deze kop kan het antwoord al gegeven worden. Want dat andere land waarvan deze situatie bekend is, is Rhodesië geworden Zimbabwe. Als Rhodesië onder blank bestuur was dat een redelijk welvarend land, naar Afrikaanse normen rijk. In enkele tientallen jaren zwart bestuur is het er een gigantische puinhoop geworden. En in Zuid-Afrika is precies hetzelfde proces aan de gang.
    Waarmee het antwoord op de vraag 'Hoe komt Zuid-Afrika er weer bovenop?' simpel is: geef de macht terug aan de blanken.
    Het zwarte sociale presteren bestaat gewoonweg niet.
    Het Amerikaanse voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2015, column door Derk Jan Eppink

Opstand van het vergeten volk

    ... Obama polariseerde de raciale verhoudingen. Zwarte Amerikanen hebben weinig aan hem gehad. Werkloosheid onder zwarten is onevenredig hoog gebleven. Hun armoede is gestegen; elf miljoen zwarten leven op voedselbonnen. Een oorzaak is de neergang van het zwarte gezin: 72 procent van de kinderen wordt geboren buiten gezinsverband. ...


Red.:   En dat gaat niet beter worden, vanwege dit:
  ...Daar spreekt Obama zelden over. Hij wijst vooral op discriminatie en zwart slachtofferschap. ... 

Waarbij dus naadloos hoort dit:
  ... Daarmee legt Obama de oorzaak bij de blanke bevolking die zich moreel voelt aangeklaagd.    ...

Waarmee het regelrecht gaat richting rassenburgeroorlog.
     Politiek-correcten hebben het moeilijk, de laatste tijd, door de "prestaties" van de moslims. Daardoor beginnen ze ook steeds meer fouten te maken:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2016, door Sander van Walsum

Politieke correctheid: horen, zien en dan zwijgen

Politiek correct zijn is niet bepaald in de mode. Daarvoor is het begrip, zeker sinds Keulen, te beladen. Maar wat is politiek correct eigenlijk? Een onverbloemde verkenning.

...    Voor de Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy, decaan van het University College Utrecht, getuigt de verheimelijking van de gebeurtenissen in Stockholm echter meer van politiek opportunisme dan van politieke correctheid. 'Er zijn dingen verdoezeld die de regering in verlegenheid zouden hebben gebracht. Dat is heel onverstandig geweest, maar de weigering om onwelgevallige feiten niet onder ogen te zien, is volgens mij toch iets anders dan politieke correctheid.'    ...


Red.:   Politiek-correcte leugens van een rabiaat politiek-correcte elite-figuur (hij is een vast adviseur van de Volkskrant), die van zichzelf niet weet hoe hopeloos politiek-correct hij wel niet is:

  Tussentitel: De sensitiviteit van politieke correctheid is echt heel wezenlijk voor een samenleving van minderheden - James Kennedy - historicus

Juist ja: er is dus bijvoorbeeld geen Nederland meer, maar een Minderhedië. En hier zijn (onbedoelde) blik op de prestaties van die minderheden:
  Een van die instanties is de Task Force on Bias-Free Language of the Association of American University Presses. Voor deze puristen is het woord gettoblaster 'beledigend als stereotype van de Afro-Amerikaanse cultuur'. ...
    In de nominatiestrijd, vooral aan Republikeinse zijde, is politieke correctheid onderhand uitwisselbaar met landverraad en appeasement. Dat is een heel problematische ontwikkeling, zegt Kennedy. Want in een heterogene samenleving is taal het bindmiddel bij uitstek. 'Met het taalgebruik kun je laten zien dat Afro-Amerikanen en vrouwen geen tweederangsburgers meer zijn. Met het taalgebruik kun je laten zien dat je iets hebt geleerd van de geschiedenis. ...'

En dat slaat dus op Amrika. 'Met het taalgebruik kun je laten zien dat Amrikaaanse zwarten niet langer gezien wordn als de minder-presterenden die ze nog steeds zijn'. Vandaar dat die politiek-corrctheid in Amerika zo goed is.
    In Nederland hebben zwarten niet zo'n verleden, want zwarten hebben in Nederland geen verleden - ze zitten hier maar een paar decennia. Maar in Nederland is grotendeels dezelfde politiek-corrctheid als in Amrika, zeker met betrekking tot zwarten.
     Verder hoeven we niet te gaan: dat die politieke-correctheid er is met betrekking tot zwarten net als in Amrika waar ze tweederangsburgrs zijn, laat zien dat ze in Nederland ook tweederangsburgers zijn.
    En laat meteen ook zien dat ook in Amerika de achterstand al (groten)deels niet het gevolg is van het verleden.
    Het volgende verhaal begint met het zich als een bosbrand verspreidende nieuwe racisme. Het laatste geval: bij de laatste Amerikaanse filmprijzen waar geen negers. Alle negers in de gordijnen. Dit dus geheel in tegenstelling tot wat er gebeurde na de 100 meter sprint bij de laatste Olympische Spelen zonder blanken en Aziaten. Geen probleem. En bij de laatste Amerikaanse basketbalwedstrijd waren ook geen blanken en Aziaten. Geen probleem. Bij die filmprijzen negers, en alle negers stonden "Racisme!" te krijsen. Inclusief deze dus:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2016, door Steve Rose (The Guardian). Vertaling Leo Reijnen

Laat dit het keerpunt zijn

De Engels-Nederlandse regisseur Steve McQueen, maker van 12 Years a Slave, heeft geen film te promoten. Maar als enige zwarte bezitter van een beeldje voor 'beste film' wil hij, nee: móét hij iets kwijt over de 'witte Oscars'.

Tussentitel: Ik heb twee Britse films gemaakt en ik ben nooit ook maar één gekleurde persoon tegengekomen op welke positie dan ook. Geen zwarte, geen Aziaat, niemand. Hallo? Wat is hier aan de hand?
Nogmaals: dit gaat niet over zwart, niet over wit, maar over hoe we onze omgeving en de maatschappij willen verbeteren


Red.:   Daar zijn dit soort mensen ook bijzonder sterk in: de contradictie: "Ik zit zwarte en witte gezichten te tellen, maar het gaat niet om zwarte en witte gezichten".
     Maar hier gaat het dus om die eerste vraag: 'Geen zwarte, geen Aziaat, niemand. Hallo? Wat is hier aan de hand?' Met name dus het neger-deel.
    Grappig genoeg staat het antwoord in hetzelfde artikel. Beginnend met dit:
  Gaat dit echt 'niet over de Oscars', zoals u beweert? Had die gewonnen Oscar dan geen invloed op uw loopbaan?
'O ja, zeker wel. Alles draait om kansen en mogelijkheden. ...

Alles draait om het kunnen presteren - hier dus eufemistisch genoemd 'mogelijkheden'. En in dit soort beroepen: om iets te kunnen presteren dat opvalt temidden van vele anderen die ook zo graag willen.
  Gaat dit echt 'niet over de Oscars', zoals u beweert? Had die gewonnen Oscar dan geen invloed op uw loopbaan?
'O ja, zeker wel. Alles draait om kansen en mogelijkheden. ...

Even verderop:
  Het woord 'kansen' valt vaak. Toch is McQueen zelf het levende bewijs van de kunstenaar die succes kreeg ondanks een opvallend gebrek aan kansen vanaf het begin. Hij groeide op in een arbeidersmilieu in West-Londen. Op school blonk hij niet uit (hij was dyslectisch) en op zijn 13de werd hij ingedeeld in de categorie 'ongeschoolde arbeid', net als vele van zijn Afrikaans-Caribische klasgenoten.

En net als vele van zijn blanke klasgenoten.
    Gevolgd door:
  Niets zat u mee. Hoe verklaart u zelf uw succes?
'Ik kon tekenen. Zoals een voetballer een bal kan raken of een bokser kan slaan, in zekere zin. Het was gewoon ruw talent.

Juist ja ... Dit kind uit een arbeidersmilieu werd filmregisseur niet omat hij kansen kreeg, maar omdat hij talent had. Ruw talent. Dus waarom werden die andere kinderen  uit een arbeidersmilieu geen filmregisseur of iets dergelijks? Niet omdat die kinderen geen kansen kregen want dat had die McQueen ook niet, maar omdat ze niet het opvallende talent hadden Dat McQueen wel heeft.
     Dus waarom zijn er bij de 100 meter sprint bij de laatste Olympische Spelen geen blanken en Aziaten: omdat die niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende zwarten. Dus bij de laatste Amerikaanse basketbalwedstrijd waren geen blanken en Aziaten, omdat die niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende zwarten. En waarom zijn er geen zwarten bij de laatste Amerikaanse filmprijzen: omdat die zwarten niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende blanken.
    En waarom zijn zwarten zo (sterk) ondervertegenwoordigd op zovele maatschappelijke terreinen? Omdat die zwarten niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende blanken en Aziaten.
   Oh ja: waarom zijn er nauwelijks Aziaten bij die Amerikaanse filmprijzen? Omdat die Aziaten het goed doen in Amerika op vele terreinen, en dus vele talenten hebben, maar acteren en dergelijke is daar niet bij. Veel te ingetogen mensen.
    VARA-multiculturele propagandaprogramma De Wereld Draait Door heeft, 09-02-2016, een niuwe medepresentator: een neger. Die iets in de muziek doet. Eerder deze week relnegerin Sylvana Simons (doet iets met presenteren of zo) . Op het ogenblik ook weer te zien bij de BBC: het quiz-programma Mastermind, waarin de deelnemers ondervraagd worden over een specialistisch onderrwerp van eigen keuze,  waarop hard gestudeerd moet wor. Het programma loopt al een jaar of veertig. Het aantal negers: dicht bij de nul. Ook in het huidige anbod bij Dsicovery Channel: Alaska Gold,waarin een paar teams goudzoekers inlaka gevolgd worden. Daarin wordt keihard gewerkt. Het aantal negers: nul. Tezamen: overal waar de elite de deelnemers kan manipuleren, is er een overdaad aan negers. Overal waar prestaties gevraagd worden en waar niet gesjoemeld kan worden: (dichtbij de) nul negers.
    Een onbekend voorbeeld van sociaal presteren is de omgang met gezag. Hier de twee altertnatieven:

Negers zitten in categorie 2. Vrijwel uiverseel (aanleiding: het geval Mitchel Henriquez).
    Ook hier dan maar, vanwege een bericht, een grootschalig bewijs van het zwrate sociale wanpresteren:


Uit: De Volkskrant, 11-04-2016, door Carlijne Vos

Blanke boeren zijn nu welkom op hun oude landerijen

Veel blanke boeren in Zimbabwe werden van hun grootschalige bedrijven gejaagd vanaf 2000. Nu komen ze terug, niet als landbezitters, maar als partners van de nieuwe zwarte eigenaren. Hun expertise en kapitaal is hard nodig.

Tussentitel: Er belt dagelijks wel iemand smekend op of we geen blanke kennen die wil komen boeren - Peter Steyl - voorzitter van de Unie van Commerciële Boeren

...    Bij de Unie van Commerciële Boeren (CFU) staat de telefoon tegenwoordig roodgloeiend, beaamt de blanke voorzitter Peter Steyl. 'De nieuwe landeigenaren weten zich geen raad met het land. Er belt dagelijks wel iemand smekend op of we geen blanke kennen die wil komen boeren', zegt Steyl. Gehuld in de stereotype kaki korte hemdsmouwen van koloniaal Zimbabwe zit hij in de lommerrijke binnentuin van een café in de hoofdstad Harare. Daar komt sinds jaar en dag elke zaterdagochtend een twintigtal oudere blanke boeren samen om de stand van zaken in het onvoorspelbare land te bespreken.
    Meestal reageert Steyl afhoudend op de telefoontjes van de zwarte landeigenaren. 'De risico's zijn voor jou als blanke, omdat niets op papier staat. Onder een samenwerkingsverband verstaan de meeste Afrikanen: jij doet al het werk en ik krijg de helft van de winst. Tegen mensen die daarin trappen zeg ik: ga je gang, maar kom niet bij me uithuilen als het misgaat.'
    De kans dát het misgaat is groot. De ongeveer driehonderd boeren die aan de landonteigeningen zijn ontsnapt, vrezen nog dagelijks voor de dag dat ze zonder pardon op straat worden gezet. Het overkwam vorige maand nog de buren van een Nederlandse boerin, die anoniem wil blijven uit vrees slapende honden wakker te maken. Waarom zij werd gespaard, weet ze nog steeds niet. 'Er is geen peil op te trekken.' Zelfs zwarte landeigenaren worden verdreven als ze geen aanhanger zijn van Zanu-PF, de regeringspartij van Mugabe. Dat maakt blanke boeren die van hen grond leasen nu dubbel kwetsbaar.    ...
    In Zimbabwe smeult het gevoel van een naderende omwenteling. Niet in de laatste plaats omdat een van de langstzittende presidenten van Afrika, Robert Mugabe, onlangs zijn 92ste verjaardag heeft gevierd. Zijn portret mag dan op elke openbare muur in Zimbabwe prijken, als de 'oude man van de muur is' gaan er dingen veranderen, zo klinkt het.
    Het verlangen naar een frisse wind wordt gevoed door de economische malaise waarin Zimbabwe al tien jaar verkeert. ...
    De florerende landbouwsector, die Zimbabwe ooit de reputatie van graanschuur van Afrika opleverde, is ingestort na de landhervormingen. Investeerders hebben zich ook uit de industrie en mijnbouw teruggetrokken. De werkloosheid is torenhoog. Nu de droogte die Zuidelijk Afrika in de greep heeft ook nog eens 3 miljoen inwoners met hongersnood bedreigt, groeit het besef dat er iets moet gebeuren. Zelfs bij de regering.
    Begin dit jaar kopte een Zimbabwaanse krant: 'Mugabe nodigt de blanke boeren terug'. Zo letterlijk zal en kan Mugabe het niet hebben gezegd, zegt onder anderen Bill Kinsey, een Brit die jarenlang onderzoek deed naar de landhervormingen. 'Dit zou gezichtsverlies betekenen voor iemand die claimde de koloniale fout uit het verleden te herstellen.' Maar het besef dat er kapitaal en expertise nodig zijn om de commerciële landbouw te reanimeren, is er wel. 'Met de landonteigeningen is de infrastructuur voor commerciële landbouw weggevaagd en vervangen door zelfvoorzienende keuterboeren', zegt Kinsey. 'Irrigatiesystemen zijn weggeroest of als oud ijzer verscheept naar China. Wegen en dammen zijn ingestort. De graanproductie is bijna gehalveerd.'    ...


Red.:   Bij de Volkskrant was het natuurlijk een twee-paginagroot feel good-verhaal. Maar de gegevens zijn zo glashelder dat ze geen commentaar behoeven: "Waarom is Afrika arm? Antwoord: Omdat ze het niet kunnen".
    En wat gebeurt er als "Afrika" naar hier komt:

Uit: De Volkskrant, 21-04-2016, door Sacha Bronwasser

Boksend vooruit

Wie of wat zette je leven op het juiste spoor? In een serie interviews vraagt V mensen naar hun inspiratiebron. Sinds Heleen Terwijn hem de weg wees, helpt Virgil Tevreden kansarme jongeren in de Bijlmer al sportend het rechte pad op.

... 'Drie keer per week haalt een busje veertig, binnenkort vijftig jongeren van school om ze naar sportactiviteiten te brengen. Ze lunchen samen, sporten onder begeleiding en worden thuisgebracht. Het zijn jongens - en sinds kort ook een groep meiden - met gedragsproblemen en/of een laag gemeten IQ. ... '
    'Hoe zich dat uit? Op het eerste gezicht zie je niks aan die jongeren, maar ze vertonen erg impulsief gedrag. Ze zien geen verband tussen oorzaak en gevolg en laten zich leiden door emoties, omgeving en druk. Ze komen gemakkelijk in grote problemen. Drugs, criminaliteit, loverboys, politie, justitie, het hele rijtje.'    ...


Red.:   "Jongeren in de Bijlmer' is politiek-correcte taal voor "Jongen negers zonder vader" - vooral slaande op jongens qua uitkomst. En ze zijn natuurlijk ook allemaal "kansarm".
    Terug naar Afrika:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2016, door Jenne Jan Holtland

Analyse | Droogte in Afrika

De hongersnood was te voorkomen

De droogte die grote delen van Afrika teistert, is een aangekondigde ramp. Waarom komen hulpacties altijd op gang als het eigenlijk al te laat is? Ook dit keer weer.


Red.:   Brullen van de lach. Het gaat natuurlijk helemaal niet om de hulporganisaties, die niet voldoende vooruit kijken (wwar het hele artikle mee is gevuld), maar om de Afrikanen zelf. Die helemaal niet vooruitkijken. Dat is zo endemisch, dat de "analyse" de Afrikaanse rol helemaal niet noemt.
    In een poging  de zwarten te steunen in hun racistisch haatcampagne jegens de witten, begaat een witte politike-correcte steuner een domme fout:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2016, door Janita Naaijer

Slavernij verdient even prominente plek als Tweede Wereldoorlog

Roofstaat van Ewald Vanvugt over 'de donkere bladzijden van onze geschiedenis' vraagt om meer aandacht komen voor het slavernijverleden

Alex van Stipriaan (hoogleraar Caraïbische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam):

'Ja, dat lijkt me duidelijk. ...
    ... Afro-Nederlanders scoren slecht op alle mogelijke lijstjes; van werkgelegenheid, huizenbezit en inkomen tot criminaliteit. ...


Red.:   Helder.
    Aankondiging:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2016, door Nadia Ezzeroili

Bij de ballen

Netflix volgde American-footballspelers met een rugzakje: jong, getalenteerd, maar met sores die een carrière in de weg staan. Ze belanden in Mississippi, voor een lesje tough love aan de Last Chance University.


Red.:   "Jongens met een rugzakje "... "Jongens met sores"... Nou, dan weet je het wel ... Dieventaal. In Nederland: Wanpresterende allochtonen. In Amerika: wanpresterende zwarten:


Van dichtbij:

En reken hier maar op, in het totaal politieke-correcte Amerika: die witten zijn erbij gesleept - in werkelijkheid is het er misschien maar eentje.
    Wat individuele gevallen met details:
  ... Josh Jarboe - een getalenteerde, maar destijds zeer getroebleerde jonge footballspeler die tot twee keer toe van een universiteit werd gestuurd. ... Neem Ronald Ollie, prominent aanwezig in de Netflixserie: een stevig gebouwde goedzak die op 5-jarige leeftijd zijn beide ouders verloor na een schietpartij (zijn vader bracht zijn moeder om het leven en pleegde vervolgens zelfmoord).  ... Of D.J. Law, een tienervader die, als hij maar de discipline had,  ...

Gewoon de bekende zwarte eigenschappen ...
    En van de volgende, er nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2016, door Bert Lanting

De grimmige kant van Obama's stad

Chicago gaat gebukt onder bendegeweld ...

Tussentitel: 500 moorden zijn er dit jaar al in Chicago gepleegd, meer dan in het hele vorige jaar
De politie krijgt maar weinig greep op de bendeoorlogen die in de arme wijken woeden


Chicago, de thuisstad van president Barack Obama, dreigt terug te vallen naar de gewelddadige jaren negentig van de vorige eeuw. Tot nog toe zijn er dit jaar al ruim 500 moorden gepleegd, meer dan in heel 2015. Zeker met de verkiezingen in aantocht, is de golf van geweld pijnlijk voor de Democraten, die al jaren de scepter zwaaien in de stad.
    Het nieuwe record werd afgelopen weekeinde, een lang weekeinde wegens Labor Day, bereikt. In de stad werden 65 mensen het slachtoffer van schietpartijen, onder wie een 23-jarige vrouw die negen maanden zwanger was. Vijftien van hen vonden de dood. In de maand augustus kwam het aantal moorden op 90, het hoogste aantal sinds 1996.
    Als het gaat om het aantal moorden per hoofd van de bevolking streeft een reeks andere steden Chicago voorbij, zoals St. Louis, New Orleans en Detroit. ...


Red.:   Allemaal voor een groot deel zwarte steden. En het gebeuren is natuurlijk in ...

  Veruit de meeste doden vallen in de arme buitenwijken van Chicago, de South Side en West Side, waar de bevolking voornamelijk uit latino's en zwarte Amerikanen bestaat.

Natuurlijk liegt de Volkskrant erbij "through their teeth" dat het mede de schuld zou zijn van de politie die "racistisch is". Natuurlijk is de politie racistisch qua mensen die ze moeten aan- en oppakken, want dat zijn bijna allemaal zwarten.
    De volgende is van een zeldzame domheid, komende via een echte Afrikaanse prinses uitleg of detail , die in Nederland is verdwaald en daar zeer onder lijdt:


Uit: Joop.nl, 09-10-2016, door Clarice Gargard - Journalist, presentator uitleg of detail

Wat betekent het om zwart te zijn in Nederland?

Het belang van een Black Achievement Month zit hem niet in het idee dat alle zwarte mensen hetzelfde zijn.

Het is dit jaar voor het eerst dat Nederland een soort Black History Month viert, Black Achievement Month genaamd, om zwart Nederland te eren. ...


Red.:   Brullen van de lach!!! En de redactie hoeft de reactie niet eens zelf te formuleren:

  Jansen & Jansen – 9 oktober 2016 at 21:37
[Black achievment]
Stuitend. Dat gaat ervan uit dat achievements van zwarte mensen dusdanig dungezaaid zijn dat wanneer ze onverwacht toch waargenomen zijn ze de moeite waard zijn om speciaal te benoemen. Als dat niet door een blanke racist is bedacht dan begrijp ik niets meer van dit debat.

Machielse93 – 9 oktober 2016 at 23:29
Ik begrijp er ook weinig van.
Geen idee waarom er geen ‘Arab achieving month’ of een ‘Asian achieving month’ is.
Het is en blijft iets bijzonders voor mij dat een klein groepje zo een sterke nadruk legt op hun huidskleur.

Events, dear boy, events – 9 oktober 2016 at 23:51
”Dat gaat ervan uit dat achievements van zwarte mensen dusdanig dungezaaid zijn dat wanneer ze onverwacht toch waargenomen zijn ze de moeite waard zijn om speciaal te benoemen.”
    Exact. Ik wou net zeggen: som die ”achievements” dan eens op.

Nogmals brullen van de lach!!! Over schieten in eigen voet gesproken. Dit is schieten in eigen voet met een hauwitser.
    Hoe zwaar is het zwarte onderpesteren? Ale vele malen gesteld: kijk naar hoezeer ze in media, entertainment en reclame onhoog gestoken worden, en je weet hoe erg het is. hier weer een voorbeeld daravan:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2016, door Jonathan Witteman

Weg met die zedenpreken van het Zweedse woonwarenhuis

... De nieuwe IKEA-catalogus, die al wel opviel door zijn multiculturele modellen ...


Red.:   De Volkskrant schrijft dit ... Dat moet het helemaal vol staan met zwarten. En hier is de bijgeleverde illustratie:


Walgelijk. In zijn misrepresentatie van de culturele werkelijkheid. Zwarte organen getransplanteerd in een witte lichaam. Dit vergt zo veel afstoting onderdrukkende medicijnen, dat je er acuut aan overlijdt. Het enige dat in de buurt komt, is dat VIVA-lijstje ter aanbeveling van zwarte mannen. Die overigens in bovenstaande foto, dan wel weer waaarheidsgetrouw, ontbreken.
    En net als bij het VIVA-lijstje gaat ook dit dus net weer kennelijk die stap te ver:
  Is de IKEA-catalogus een van de verderfelijkste boeken van onze tijd? Jazeker, schrijft de Berlijnse journalist Kersten Augustin in een veelbesproken artikel voor het Duitse weekblad Die Zeit, inmiddels ook in Nederland gepubliceerd door NRC Handelsblad. IKEA verkoopt in zijn nieuwste catalogus (oplage: 220 miljoen) niet alleen bedbanken, bijzettafels en Billy-boekenkasten, maar ook zedenpreken, fulmineert Augustin in een open brief aan de 90-jarige IKEA-oprichter Ingvar Kamprad.
    'Ingvar, ik heb het boekwerk doorgebladerd en werd woedend', schrijft Augustin. 'Je bent alle grenzen te buiten gegaan. Je wilt mij niet meer louter meubels verkopen. Je wilt mij vertellen hoe ik leven moet. De jaarlijkse verspreiding van je gids is groter dan van de Bijbel, maar daarom hoef je nog niet te preken.'    ...
    In zijn j'accuse hekelt Augustin onder meer de foto's van stronken rauwe broccoli oppeuzelende kinderen en van multiculturele vriendenkringen, 'duidelijk door een antidiscriminatie-ambtenaar samengesteld'. 'Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij dat je in veel dingen je tijd ver vooruit was. Je hebt al heel vroeg modellen met een donkere huidskleur laten zien. Dat waarderen we, maar nu overdrijf je echt. Niet langer het homogene kleine gezin, maar de zo heterogeen mogelijke vriendenkring wordt in scène gezet multi-etnisch, multicultureel. Waarom noem je BILLY niet meteen YUSSUF?'

Oh, dat VIVA-lijstje stond hier nog niet. Hier is het:

 

1  He's got the moves! De kans is groot dat hij op de dansvloer - al helemaal vergeleken met de gemiddelde Nederlandse man - sexy losse heupjes heelt. En dát komt weer prima van pas in bed...
2  Zijn zachte, volle lippen zoenen heerlijk!
3  Jullie krijgen de mooiste kindjes die er maar bestaan. Stiekem zijn we toch allemaal een beetje jaloers op de prachtige halfbloedjes van Sunnery en Doutzen?
4   Extra reden voor reisjes naar het buitenland. Dit jaar wéér kerst vieren bij zijn familie in een zonnig warm land? Hè, wat vervelend nou..
5  Jullie zijn het levende bewijs dat verschil in afkomst geen barrière is in de liefde. En dat kon iedereen zien!
6  Elke keer als jullie samen naakt in bed liggen, besef je hoe mooi jullie huidskleuren bij elkaar afsteken.
7  Donkere mannen hebben over het algemeen meer passie dan onze nuchtere Hollandse knapen.
8  Het verbreedt je kennis over de wereld, want je krijgt er een gratis een lesje over zijn cultuur bij.
9  Je zat er vast al op te wachten: zijn piemel. Meer uitleg lijkt ons overbodig.
10  Donkere mannen zijn vaak echte gentlemen. Deuren open houden, lieve complimentjes... Ons hoor je niet klagen!

Allemaal haastig weggehaald en gecensureerd, antuurlijk. Maar als is de leugen nog zo snel, het internet achterhaalt haar wel. Net als bij de IKEA-leugens. Zwarten zijn zware onderpresteerders, net als zwarte mannen nog zwaardere onderpresteerders zijn uitleg of detail .
    Behalve bij zang, dans, acteren, hardlopen en nog zo wat klaplopende paradijsvogel kenmerken.
    Hier een exemplarisch geval dat in (bijna) alle creolenverzamelingen past en ze verbindt:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2016, door Robert Vuijsje

Gesneden koek

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt de Volkskrant in een reeks interviews. Rapper Jonna Fraser (23): 'Na een tijdje begon ik vragen te stellen aan mijn moeder.'


Toen de zogeheten treitervloggers uit Zaandam dagenlang het Nederlandse nieuws beheersten, was Jonna Fraser verbaasd en ook weer niet. Verbaasd, omdat hij dacht: 'Waarom wordt dit zo opgeblazen?'
    En niet verbaasd, want: 'Dit is hoe het gaat op straat, in zo'n buurt. Die boys vlogden hoe dat eruitziet, hoe hun leven is. Meer was het niet.'

Voor jou was het niets nieuws?
'Ik ben opgegroeid in Zaandam, mijn tante woonde in Poelenburg, in de straat bij die supermarkt waar de overlast was. Ik ken een van die jongens, een andere ging om met mijn broer. Iedereen haalt een keer kattekwaad uit. ...


Red.:   Ze zorgen voor al dan niet extreme buurtoverlast.
  ... Ik heb wel ergere dingen gezien.'

Wat dan?
'In Rotterdam, ik denk dat ik 7 was, kwam ik tijdens het Zomercarnaval terecht tussen allemaal gasten die elkaar aan het steken waren. Het was een bloedbad. ...

Het zijn messentrekkers.
  Denk je dat er verschillende landen bestaan binnen Nederland?
'Zo kun je het zeggen.'

In welk Nederland groeide jij op?
'Ik ben geboren in Spijkenisse en woonde tot mijn 9de in Rotterdam-Zuid. In de buurt waar die 13-jarige jongen een sneeuwbal gooide en werd doodgeschoten, Sedar Soaresheette hij.

Ze hebben zeer korte lontjes en schietwapens op zak.
  ... Mijn vader heb ik niet gezien sinds ik 3 of 4 was.'

Waarom niet?

'Je weet toch hoe het gaat? Hij is weggegaan. Na een tijdje begon ik vragen te stellen aan mijn moeder. Ze zei: we zijn uit elkaar en hij komt niet meer terug. Na een verhuizing had hij zogenaamd geen adres meer van ons. Het was niet makkelijk, mijn moeder had weinig geld.

Afwezige vaders.
  'Mijn moeder was vaak weg. Ze werkte als schoonmaker, later als manager in een hotel, ze deed van alles. Je raakt eraan gewend dat je wordt vrijgelaten, bent veel buiten. Gaat chillen met je boys, er zijn geen ouders om toezicht te houden, je gaat steeds een stap verder. Op straat is het in het begin hard, daarna raak je eraan gewend.

Ze hebben een streetgang-cultuur.
  'Op de middelbare school nam ik één keer een pistool mee. ...'

Ze zijn echt allemaal dol op schietwapens.
  ... Een undercover politieagent die daar was, dacht dat ik had gestolen.
    ... Ik kreeg een taakstraf die duurde en duurde. In een bejaardenhuis en een supermarkt.'

En ze hebben een bloedhekel aan werken.
    Niet gehad: de voorliefde voor bling-bling.
    Een grootschaliger voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2016, door Marjolein van de Water

Haïti, toonbeeld van een mislukte staat

Orkanen komen vaker voor in de Cariben, en andere natuurrampen ook. Maar telkens weer is het Haïti dat er niet in slaagt op te krabbelen. Hoe komt dat?


Red.:   Een stompzinnige vraag voortvloeiende uit de "Ik wil het niet weten" houding. Want het antwoord staat er doodgewoon:
  Ruim twee eeuwen geleden zag het er nog rooskleurig uit voor Haïti, het enige land ter wereld dat is ontstaan dankzij een succesvolle slavenopstand. Eind 18de eeuw maakten de uit Afrika geïmporteerde slaven korte metten met de tirannieke Franse plantagehouders, en in 1804 was Haïti het eerste onafhankelijke land van Latijns-Amerika en de Cariben.

Het is het land waar de zwarten het langst de baas zijn.
    Een dijenkletser:


Uit: Joop.nl, 04-11-2016. uitleg of detail

DWDD: Kehinde Wiley vervangt de witte macht door zwarte op het doek


Kehinde Wiley is één van de meest succesvolle kunstenaars van dit moment. Hij schildert voornamelijk historische portretten van adellijke figuren. Maar hij vervangt de blanke machthebbers door zwarte mensen, waardoor het werk een sterke politieke lading krijgt. Onlangs opende in Parijs zijn expositie ‘Lamentations’. ...


Red.:   De vertaling van 'Lamentations': "Klaagzangen". Over al zo veel sociaal wanpresteren door zwarten.
    Wat is die van Nieuwkerk trouwens een rat ...
    De combinatie van het zwarte onderpresteren en de roep om numerieke evenredigheid is naturlijk een gevaar voor de kwalitiet voor alle aspecten van de maatschappij waar kwalitiet een belangrijke facotr is -dat wil zeggen: alles berhalve dr franjezaken zoals mueizke, andere kunst enzovoort. Maar het is een dodleijk gevaar voor allerlie cultyurel zaken. Hier een nekele voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2016, door Robert Vuijsje

Land van afkomst

Interview | Jeffrey Spalburg

Suri-Tukker

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt V in een reeks interviews. Acteur Jeffrey Spalburg (46): 'Mijn broers zeiden: jij bent een boer uit Hengelo.'


Red.:   De standaardkop uit een nu reeds lange reeks interviews van de Joodse immigrantennakomeling Robert Vuijsje met recente immigranten met als centrale boodschap: "Nederlanders zijn gore racisten". Robert Vuijsje heetf er een boekje van gemaakt met dezelfde boodschap.
    Een vaste rubriek in het interview is die waarin de subjecten voorbeelden moet geven allochtoon/autochtoon zijn, met als één van de standaardvragen ("Wat vindt u van de ...") "Mohammed-cartoons". Hier antwoord van bovenstaande figuur:
  'Je moet weten wat er om je heen gebeurt. Als je weet dat dit door moslims niet wordt getolereerd, waarom zou je het dan doen?'

Juist ja... We moeten alles waar moslims een hekel aan hebben maar meteen toegeven ...
    En dit is ongeveer het gemiddeld antwoord van alle geïnterviewden. Volkomen onafhankelijk van kleur. Alle gekleurden vinden dat. Bijna allemaal, dat is. Ruim boven de 90 procent.
    Oftewel: hun aanwezigheid is levensgevaarlijk voor onze cultuur.
    Nu is dit levensgevaarlijke signaal al eerder opgemerkt door reageerders in de Volkskrant. Dit geval was aanleiding voor weer eens een waarschwing:


De Volkskrant, 19-11-2016, ingezonden brief van Theo Maassen, Eindhoven

Sorry, sorry

Ik wil hierbij graag mijn excuses aanbieden voor het stupide antwoord van mijn collega Jeffrey Spalburg in de rubriek 'Land van herkomst'. Hij reageert op de stelling over Mohammed-cartoons met: 'Als je weet dat dit door moslims niet wordt getolereerd, waarom zou je het dan doen?'
    Wat is dat nou voor flutredenatie. Homo's, als jullie weten dat homoseksualiteit door moslims niet wordt getolereerd, waarom zou je het dan doen? Waarom lopen er in Nederland nog steeds mannen met een voorhuid rond terwijl het inmiddels wel bekend is dat moslims dat onhygiënisch vinden en waar halen vrouwen het gore lef vandaan om hun hoofdhaar te tonen terwijl we weten hoe moslims daarover denken.
    Moslims tolereren blijkbaar geen Mohammed-cartoons, ik tolereer niet dat collega's van mij zulke stomme antwoorden geven. Hopelijk houdt Jeffrey Spalburg daar voortaan rekening mee.


Red.:   De aanwezigheid van alle gekleurden is levensgevaarlijk. We moeten ze zo snel mogelijk kwijt.
    Overigens: het bewustzijn van de zwarte achterlijkheid wordt steeds sterker, noterende novenber 2016: de reclameblokken zijn weer verder vergeven van negers, liefst in gemengde samenstelling (aanleiding:een Samsung-reclame). En National Geograpic is weer een nieuwe serie gestart over natuur/sterrenkunde (Wormhole) met een neger, Morgan Freeman, als presentator. Discovery Channel: Impossible Engineering, met een negerin. De trend houdt maar niet op.
    We gaan even noteren: 23-11-2016: Eneco-recloame: neger. Inloggen bij KPN: negerin. Pampers bij Lidl-reclame: een negerkind. 29-11-2016: Microsoft Cloud promo-filmpe (over ebola of AIDS?): bijna allemaal negers.  Laboratoriumpersoneel: allemaal negers. 30-11-2016: mobiel.nl: negerin plus blanke in één bed. KIA Sportage: blank kind naast negerkind op bank.
    En alsof om met de lieden te spotten:


Uit: Volkskrant.nl, 03-12-2016, door Joris Henquet

Van den Ende werkt aan Nederlandse versie van hiphopmusical Hamilton

Het musicalbedrijf Stage Entertainment werkt aan een Nederlandse versie van de immens succesvolle Amerikaanse hiphopmusical Hamilton. Dat heeft theaterproducent Joop van den Ende vrijdagavond verteld in De Wereld Draait Door.
...

In Hamilton wordt het verhaal van Founding Father Alexander Hamilton, die eind achttiende eeuw een prominente rol speelde bij het ontstaan van de Verenigde Staten, verteld met flitsende hiphop- en popmuziek. De hoofdrollen worden gespeeld door enkel zwarte en latino acteurs. ...


Red.:    Bij het ontstaan van de Verenigde Staten waren er nul zwarten en nul latino's in de Verenigde Staten. En wat is de nieuwe term voor geschiedvervals-racisme:

  De vernieuwende musical van schrijver/componist/acteur Lin-Manuel Miranda ...

We hadden al voorspeld wat de eindfase zou zijn: een zwarte Jezus. Zoals het er nu naar uitziet was dat een onderschatting. Volgende musical: "The Ten Commandments" uitleg of detail , in een Mel Brooks-versie uitleg of detail met uitsluitend hottentotten.
    Zo goed presteren de zwarten (en latino's)  in Amerika ... Ze moeten opgetakeld worden tot in het totaal absurde ...
    Een homerisch gevalletje. Eerst: je bouwt gloednieuwe huizen:Uit: De Volkskrant, 13-12-2016, door Sander van Walsum

Mislukt megaproject leeft alsnog op

Vijftig jaar geleden, op 13 december 1966, sloeg Gijsbert van Hall - de toenmalige burgemeester van Amsterdam - ten zuidoosten van de binnenstad de eerste paal in de grond van ... woonwijk ... de Bijlmer.     ...


Red.:   Twee: je stopt er zwarten in:
  ... nadat de familie Coppray in 1968 door wethouder Elsenburg als eerste Bijlmerbewoners waren begroet ...

Drie: het wordt een puinzooi:
  ... Niet lang daarna werd het hele concept als mislukking beschouwd. In 1971, amper vijf jaar na de eerste paal van burgemeester Van Hall, kopte Het Vrije Volk: 'Bijlmermeer: ons eerste getto?'
"   In de film Blue Movie figureerden de honingraatflats als naargeestig decor van perverse handelingen. ... Van de Surinaamse jongeren was destijds zo'n 60 procent werkloos. Ze raakten oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. De leegstand liep op naar bijna 25 procent. In 1986 werd in de Bijlmer 2,5 keer meer ingebroken dan in de rest van Amsterdam en tien maal zoveel als in de rest van Nederland.

Je pakt het aan door via sloop de zwarten te verjagen:
  Hoogbouwflats zijn gesloopt of afgetopt. Vierkamerappartementen zijn vervangen door kleinere appartementen.

Zodat er weer meer blanken kwamen, en ho presto, daarmee ...:
  ... is het verval waarmee de Bijlmer vanaf de oplevering van de eerste flats werd geassocieerd, goeddeels gekeerd. Het getto van weleer is een geliefd stadsdeel geworden.

Het is toch om te brullen van de lach, zo simpel ...
    Weer zo'n gevalletje dat in beide "presteren"-verzamelingen kan:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2017, door Kiza Magendane, is student politicologie en publicist.

De politieke pijn van zwart Nederland

Geen enkele Afro-Nederlander staat bij de gevestigde politieke partijen  op een verkiesbare plek


Red.:   En meteen maar over naar een reactie:
  Diogenes - vrijdag 13 januari 12:54
Kamerlijsten controleren op de juiste kleur is racistisch en wellicht strafbaar. ...

Precies war deze redactie ook la langere tijd dacht. Want neem de andere kant: een oproep tot meer blanke Kamerleden ... het minste dat je kan verwachten is in een ritje in de mestkar wegens lidmaatschap van de Ku Klux Klan, en vermoedelijk op zijn minst een onderzoek naar strafbaarheid. Als een zwrate het bdoiet, krijgt hij appaus, en mag zijn racistische gif kwijt in de Volkskrant. Om de rest van de bevolking te vergiftigen.
    Verder lezen dus maar:
  Nu alle gevestigde politieke partijen hun kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben gepresenteerd kunnen we een pijnlijke constatering maken: Geen enkele zwarte Nederlander staat op een verkiesbare plek. Wat dit zegt over representatie in ons land is ernstig: zwart Nederland is volledig genegeerd.

Nogmaals deze reageerder:
  Blanke Nederlanders kunnen Kiza Magendane net zo goed vertegenwoordigen als donker gekleurde Nederlanders.

Daar denkt Kiza m\Nagendane dus anders over. Oftewel: Kiza magendane komt er meteen voor uit dat hij zichzlef voor nul komma nul procent een Nederlander vindt.
  Je kunt je afvragen hoe dit komt. ...

een retoreisch truc, natuurlijk. de retorsiche truc van de reotrische vraag ... Want neger kiza kent het antwoord antuurlijk al:
  Anderzijds kun je de gevestigde politieke orde van een blinde vlek beschuldigen die zwart Nederland impliciet of expliciet uitsluit.

Blanke Nederlanders ijn racsiten.
    Hier de werkelijke verklaring, ook weer van een reageerder (een aantal anderen doelen ook hierop):
  D. Dragt - donderdag 12 januari 13:03
... Een relevante vraag hier:hoeveel zwarte mensen zijn er lid van politieke partijen? 

En hier is het antwoord:


Uit: GeenStijl.nl, 14-01-2017, door Pritt Stift uitleg of detail

Joehoe @JesseKlaver... Geef eens antwoordGoedemorgen, toekomstig afkomst-premier van alle witte Nederlanders.


Red.:   Waarop die Jesse een antwoord moet geven volgt zo meteen, maar voor dit moment gaat het om dit kiekje van  het publiek om hem heen: partijgenoten en aanhangers.
    Geen gekleurd gezicht te bekennen laat staan een zwart.
    Wat onmiddellijk deed denken aan dit:


Uit: GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Zentgraaff uitleg of detail

Zoek de Neger: introductieweek begonnen in LeidenWaar is Wally? En met Wally (opkliks voor groot) bedoelen we natuurlijk de diversities omdat het moet. Ook in Leiden is de introductieweek begonnen en het geheel is natuurlijk weer witter dan een bleke ijsbeer in de sneeuw. ...


Red.:   Dus nogmaals de vraag van de reageerders op het artikel van Kiza:
  D. Dragt - donderdag 12 januari 13:03
... Een relevante vraag hier:hoeveel zwarte mensen zijn er lid van politieke partijen? 

Met het antwoord: zo verwaarloosbaar weinig dat je gerust "Geen een" kan stellen.
    En hier komt Kiza dus plaatsen op kieslijsten opeisen ...
    Vul hier zelf de gewenste (scheld)woorden in over deze behoorlijk typische zwarte houding.
    Met nog een bijpassende aanvulling. Want welke vraag gesteld door wie moest volgens GeenStijl Jesse nu beantwoorden? Het zal u verbijsteren. Want het vorige plaatje was een selectie. Hier is het geheel:

Serieus.

Hoe dik kan een bord voor de kop zijn ...?

Of hoe perfect de spiegel ...?

Of is het dit?:
  Twitteraar KizaMag, fulltime neger en bekend van potsierlijke onzin-artikelen in de Volkskrant, wil graag iets van u weten.

Volgens GeenStijl. Maar weer een andere reageerder op Kiza bij de Volkskrant was lang niet zo beleefd als GeenStijl:
  BernieWeiss - donderdag 12 januari 21:33
Als ik de domheid, de onwetendheid, en de ijskoude vooringenomenheid in dit artikel lees, dan kan ik maar één ding denken. En dat is dat de witte vooringenomenheid ten opzichte van de witte intelligentie zo gek nog niet is. Als je als zwarte zo dom bent dat je met dit soort stupiditeit kunt komen, moet je niet raar staan te kijken dat de "witte Nederlander" zich superieur waant. Sterker: Superieur IS. Het is de moeite niet waard om te beargumenteren wat hier zo dom aan is. Als Kiza Magendane een paar honderd jaar zou hebben geleefd zou ik haar/hem verkocht hebben.

Tjonge ... Dat dit zomaar bij Volkskrant.nl bleef staan. De moderatie aldaar wordt verzorgd door een bedrijf, beweert hun Ombudsvrouw, maar die waren kennelijk gaan lunchen en hebben gewoon het kanaal opengelaten.
    Volkskrant-columnist Arnon Grunberg had met zichzelf een weddenschap afgesloten als resultaat waarvan hij een borrel moest geven aan 1000 lezers die zichzelf konden opgeven. Hier een blik op de gemeenschap:

Nul zwarten, niente negras, zero blacks. 

Ha, eindelijk bewegende beelden getroffen waarin de neger niet het slachtoffer of de held is. Maar de schurk. Hier is de schurk:
 

En dat overigens best wel zoeken, en er moest teruggevallen op bewegende beelden ... De statische waren allemaal al weggecensureedr: geen boze negers, alstublieft. Oh, en hadden we datum al vermeld ...? Anno Domini 1973. Wie modernere zwarte schurken heeft gezien, mag het komen melden ...
    Brullen van de lach!!! De BBC heeft meerdere programma's rond antiek en dergelijke, en bij het publiek is er geen zwarte te bekennen. Mogelijk iets als 1 op de 1000 en lager. Maar neger-acteurs zijn er wel te vinden. Dus in de aflevering van Put your money where your mouth is, en wedstrijdje tussen twee antiek-experts, op 9 februari 2017 en de dagen eromheen dus een serietje afleveringen met een schoenenpoets-neger als expert ...
    Nog eentje die draait om het plaatje:

En de bijbehorende tekst luidt, op het refrein van "Ik ben zo blij, zo blij ..." uitleg of detail
Ik heb zo pijn,
Zo pijn,
Dat ik minderwaardig ben,
Dat doet zo pijn
...


Opgedoken uit het plaatjesarchief:

NASA-medewerkers vieren het succes van de missie naar Pluto genaamd "New Horizons". Bij National Geographic is een kwart tot een derde van de NASA-medewerkers van zwarte huize ... Net als bij de medewerkers van de NTSB (National Transportation Safety Board) in Air Crash Investigation. Enzovoort.

P.S.: Een uur na het schrijven van het voorgaande: de aflevering van ACI over China Air Flight 129: ook binnen het Koreaanse onderzoeksteam loopt een dusdanig donker type rond dat het een negerin lijkt.

Absurdistan is allang gearriveerd ...

Op Discovery Channel, op 12 maart 2017 tussen 22h30 en 23h00, een documentaire over de opbouw van het universum, met een neger als topwetenschapper. En het is niet Neil Degrasse Tyson. Die domineert National Geographic.
    Te vroeg genoteerd: aan het einde van de uitzending: nog eentje.
    Je geloof je ogen niet ...
    We gaan door: Op National Geographic (Nederland, 18-03-2017, 23h00): Air Crash Investigation over vlucht Air Asia 8501: één van de twee Indonesische of Maleisische piloten is een neger ... Neusvleugels zo breeeeeeeeed ...
    BBC1, 19 maart 2017, dienstmededeling van de BBC na afloop van de reguliere zondaguitzending van het uiterst populaire "antiek"-programma Bargain hunt uitleg of detail : "De BBC is op zoek naar deelnemers uit de Londen". Wat ze bedoelen is dit: "De BCC is op zoek naar negers". En andere gekleurden. Want Bargain hunt is zo wit als een laken, en ze kunnen het deelnemerschap niet manipuleren zoals dat van The great British bake off (met een hoofddoek die natuurlijk wint) want je moet jezelf opgeven ...
    National Geographic, Air Crash Investigation, over vlucht American Airlines 191, in Nederland op 20-03-2017, om 21h30. Een recente remake van een oude aflevering. Eén van de testpiloten is een donkerbruine neger ... Mogelijk maken ze die remakes (het origineel is veel leuker) om de cast "diverser" te maken ... En maak daar maar "vermoedelijk" van ...
    We hebben er toch maar weer eens een googletje aan gewaagd. "Test pilot" bleek hopeloos ... Geen zwarte te bekennen. "Black test pilot" idem. Oh ja, wel politiek-correct blijven. Hier is het resultaat voor "african test pilot":

Tja: het ruime merendeel van de zwarte testpiloten is blank ... Of een vliegtuig. Of een antiek iemand met een snor... Of veel mensen aan een tafel ...

National Geographic, Air Crash Investigation, Nederland, 29-03-2017, vanaf 18h00, over vlucht TANS Peru 204: één van de NTSB-medewerkers is een volzwarte neger regelrecht uit the hood.

Nederland. NPO3, 09-04-2017, vanaf 10h00, een programma voor de jeugd genaamd Brugklas. een klas vol voornamelijk blonde jeugd. Voor de klas een zwarte negerin ("Glenda Vogel"). Proest!!! uitleg of detail uitleg of detail

Overigens is in de reclame het bestand aan hoorspecialisten van "Beter Horen" ook volkomen volzwart, inclusief volzwart gezinnetje, maar dan wel weer heel natuurgetrouw zonder zichtbare volzwarte vader ...
    En bij Alpro (09-04-2017, NPO1) hebben ze schattige halfbloedjes.
    En bij RTL (11-04-2017) een Pringles-reclame met een halbloednegerin type Harriet Duurvoort. En er waren er ondertussen nog een paar maar je kan niet alles noteren ...

De menselijk geest is zwak, en geneigd tot vooroordelen. Dus wat doe je als dat technisch binnen het bereik ligt: je stelt objectieve regels op om iets te meten, bouwt een systeem om die regels uit te voeren, en kijkt wat de uitkomst dan is vergeleken met de menselijke en meer intuïtieve. Die met de oordelen, maar vooral ook heel veel vooroordelen ...
    De tijd begint te naderen dat zoiets op een betrouwbare manier gedaan kan worden voor zaken als vooroordelen over het functioenren van de diverse etnieeën, en er leken nauwelijks zaken waarbij de voordelen dudielijker zijn - de menselijke geest zit tenslotte boordevol vooroordelen over het functioneren van etnieën, vooral van blanken over het functioneren van niet-blanke etnieën. Dus hoera voor de vooruitgang in de strijd tegen vooroordelen. Maar bedenk wel dat dit artikel in de Volkskrant staat, en daarover hebben ze op de redactie van deze website enorm veel vooroordelen. En in het kader van die vooroordelen en de strijd ertegen moeten we de kop even overslaan  - en de eerste alinea (de Volkskrant, 14-04-2017, door Bard van de Weijer):
  Kunstmatige Intelligentie (kortweg AI, artificial intelligence) leert zichzelf 'menselijke' taken uit te voeren door enorme hoeveelheden data door te ploegen. Door AI eindeloos te laten gamen, leerde het zichzelf zonder gebruiksaanwijzing Space Invaders. En door dezelfde systemen enorme corpussen tot wel 850 miljard woorden te laten analyseren, leren ze de context van woorden herkennen en ontstaat iets wat lijkt op taalgevoel. Moderne chatbots kunnen hierdoor steeds beter conversaties houden die lijken op hoe een mens dat doet.
    Soms gaat het enorm mis ... AI-systemen die hun kennis baseren op gewonemensentaal ...

En daarmee scoort men al meteen weer maximaal op de schaal van sneuheid. Het alternatief zou namelijk pas echt een serieuze vooruitgang zijn: AI-systemen die hun kennis baseren op niet-gewonemensentaal ... Zeg de taal van Marsbewoners ...
    Waarmee op zijn minst één van de vooroordelen van deze redactie toch een heel eind opgeschoven is richting " oordeel". Feitelijk juiste oordeel, dat is ...
    Maar inderdaad is het wel zo dat die gewonemensentaal dat bekende probleem heeft:
 
  AI-systemen hun kennis baseren op gewonemensentaal, ontwikkelen veelal dezelfde impliciete vooroordelen als wij. Dit ontdekten onderzoekers van onder meer de universiteit van Princeton in een studie die donderdag verscheen in Science. ...

En daar komt weer een vooroordeel van deze redactie langs: dat blad Science behoort tot de Engelstalige publicatie- en opvattingencultuur, en die cultuur zit zelf boordevol vooroordelen. Zo vol, dat die verzameling vooroordelen een eigen naam heeft - die van "politieke-correctheid". Natuurlijk staat tegenover een enkele erkenning van deze stand van zaken vele honderden ontkenningen, maar daarop zijn de Informatieregels van toepassing: als iemand iets beweert tegen het directe eigenbelang is het 100 duizend keer zo betrouwbaar als wanneer het in zijn eigen belang is. En op die basis is het bestaan van die politieke-correctheid een volkomen vaststaand feit.
  ...  in Science. Daaruit blijkt dat culturele stereotypen hardnekkig voortleven in AI-systemen die op grote schaal worden gebruikt.

Ernstig. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken. Eerste voorbeeld:
  ... AI kan net als mensen positieve en negatieve verbanden leggen tussen woorden. Zo worden bloemen veel plezieriger ervaren dan insecten en worden muziekinstrumenten positiever gewaardeerd dan wapens. ...

Nou, dat doet dat AI-systeem dus uitstekend - met insecten heeft de mensheid ietwat mindere ervaringen dan met bloemen, en dat andere spreekt voor zich... 2-0 voor de AI. De vooroordelen zijn oordelen gebleken.
    Derde voorbeeld:
  Maar uit eerder semantisch onderzoek bleek dat Europees-Amerikaanse namen vaak veel positiever worden beoordeeld dan Afro-Amerikaans klinkende namen.

Ha! Daar lijkt het systeem te falen. Maaarrrr: wat is hier eigenlijk het vooroordeel en wat het oordeel? Is die negatieve beoordeling van Afro-Amerikaanse namen nu een vooroordeel, of is de opvatting dat dit een vooroordeel is, zelf een vooroordeel?
    Kijk, daar kom je niet zomaar een-twee-drie uit. En dan is er maar één ding te doen: van zowel het menselijke vooroordeel als dat van AI-systemen af en gewoon maar wat platte cijfers verzamelen. Cijfers met betrekking tot sociaal-culturele factoren. En doe je dat, dan blijken die negatieve vooroordelen over het Afro-Amerikaanse functioneren gewoon keihard te kloppen uitleg of detail .
    Maar de ontwerpers van AI-systemen zijn meestal sociaal-wetenschappelijk-achtigen. Oh nee: bedoeld wordt de gebruikers ervan - sociaal-wetenschappelijk-achtigen kunnen niets creatiefs. En sociaal-wetenschappelijke achtigen hebben andere oplossigen voor systemen met goede regels die dingen produceren die niet overeenkomen met hun vooroordelen. Neem dit Nederlandse voorbeeld:
  'Deze studie is belangrijk om inzicht te krijgen hoe AI bestaande al dan niet impliciete vooroordelen overneemt', zegt taaltechnoloog Florian Kunneman van de Radboud Universiteit, die niet betrokken is bij het onderzoek.    ...
    ... 'Of het systeem moet duidelijk maken hoe het tot een keuze gekomen is.'

Pardon ... Als de regels vooraf zijn vastgesteld en neutraal bevonden, is als bekend hoe het AI-systeem tot zijn keuze is gekomen.
    Neem een voorbeeld: stel je doet een AI-onderzoek naar de mate van coöperativiteit van mensen, door te kijken naar parkeerovertredingen en of ze die overtredingen betalen. Moet je wel mensen nemen die de vrijheid hebben om die boetes niet te betalen: diplomaten. Daarvan zitten er bijzonder veel in New York, dus je laat het AI-systeem een onderzoek doen naar het coöperative karakter van mensen bij het betalen vab parkeerboetes onder diplomaten in New York.  De AI-regels van dit onderzoek zijn: neem alle parkeerboetes, noteer welke al dan niet betaald is, noteer, het land van herkomst van de diplomaat, en soorteer deze landen naar bruto binnenlands product (BBP) . De uitkomst van het AI-onderzoek: naarmate het BBP lager, gedragen de diplomaten zich non-coöperatiever. Of: naarmate de landen gekleurder, gedragen de diplomaten zich non-coöperatiever.
    Merk op dat dit niets te maken heeft met het inkomen van de diplomaten, want dat is voor alle landen redelijkerwijs hetzelfde in bedragen, en relatief (ten opzichte van thuis) veel hoger voor diplomaten uit arme landen.
    Uitkomst dus van dit onderzoek: die arme landen zijn arm mede omdat de mensen daar (eel) minder coöperatief zijn.
    Volgens de politieke-correctheid is dit niet gewoon een onwelkome uitkomst. Het is een ontkennning van hun diepste geloven. Nummer één: de ontkennnig van "Alle culturen  zijn Gelijk en Gelijkwaardig", en ten tweede van "Arme dus gekleurde culturen zijn arm omdat de mensen daar lief en sneu zijn".
    Dus wat doe je met dat soort onderzoek:
  ... zegt Kunneman. 'Dus is het zaak te letten op vooroordelen.' Dat kan door een soort equalizer te zetten op de resultaten, waardoor een negatieve bias ... wordt gecorrigeerd.

Hoe zit het dus volgens deze menswetenschapper: "Het idee dat diplomaten uit arme dus gekleurde landen minder coöperaytief zijn is ongunstig voor mensen uit gekleurde landen, dus een voordeel. Vooroordelen moeten besatreden worden. Dus als de uitkomst negaoiytef is voor mensne uit gekleurde landen, moet het onderzoek daarvoor worden gecorrigeerd worden zodat mensen uit gekleurde landen hetzelfde socren als uit niet-gekleurde landen".
    Natuurlijk gebruikte de menswetenschapper niet het daadwerkelijk uitgevoerde onderzoek onder diplomaten in New York uitleg of detail , maar had het over solliciteren in Nederland:
  Dat kan door een soort equalizer te zetten op de resultaten, waardoor een negatieve bias voor bijvoorbeeld buitenlandse namen bij sollicitaties wordt gecorrigeerd.

Hier een voorbeld van het consgtateren van die nefgatieve bias bij solliciteren (GeenStijl.nl, 05-06-2013, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Onderzoek. Niemand klikt op Rachid en Mohamed

..."Werkzoekenden die hun cv op internetdatabanken zetten, hebben meer kans op een reactie met een Nederlandse naam dan met een Arabische naam", lezen we in de Azijnbode. ... de schuldige van bovenstaand nietszeggend ANP'tje, Lieselotte Blommaert ... Mevrouw MsC heeft een proefschrift vol nonsens bij elkaar gecopypaste om te concluderen dat er 'meer bewustwording van mogelijke discriminatie' op de arbeidsmarkt moet zijn. Want daar haal je de media mee. Niet met onderzoeken naar de mogelijke oorzaken waarom de CV's van Samira, Mohammed en Rachid minder aangeklikt worden dan die van Renske, Joris en Lieselotte. ...

En die mogelijke oorzaken worden gegeven door reageerders bij GeenStijl, waaronder, is al eerder duidelijk geworden, vrij veel kleinere ondernemers en zelffstandigen. mensen van de soort die hun eigen peroneel aanemen. Hier zijn hun bevindingen:
  Natuurlijk is het ontzettend lullig als je door je naam (lees: het vermoeden van een bepaalde afkomst) wordt afgeserveerd, helemaal als je zelf goedbedoelend bent en eigenlijk een kans verdient. Maar dat werkgevers niet zo snel op bepaalde namen klikken heeft natuurlijk wel een oorzaak. Doe daar eerst maar eens iets aan, zou ik zeggen.
Lewis | 05-06-13 | 14:04 | + 102 -

Het is zo onderhand beledigend aan het worden dat er door al die gutmensch-onderzoekertjes maar voetstoots en impliciet aangenomen blijft worden, dat HR-, PO en werving/selectie medewerkers NIET eerst op inhoud selecteren en dan pas "op een naam klikken".
Als er ergens nog mensen met professionaliteit in hun gogme te vinden zijn, dan is het in het bedrijfsleven, niet tussen de academia.
CynicalBastard | 05-06-13 | 14:06 | + 45 -

Heeft mevrouw ook al onderzoek gedaan naar het waarom? Constateren kan iedere aap namelijk. Wij nemen inmiddels ook alleen nog maar Nederlanders aan. En dat is niet omdat we zo graag discrimineren. Dat is omdat we ervan geleerd hebben. En met ons velen.
Vindefin | 05-06-13 | 14:11 | + 116

Ik heb het in het verleden een paar keer geprobeerd met Rachid, Mohammed en Fouad.
Ging ook een paar keer fout.
Maar goed, ik ben open-minded, niet bevooroordeeld en niet stigmatiserend, dus je probeert het nog een paar keer.
Met Fatima, Naïma, Ahmed, Anouar, Loubna en Yassir.
Ging ook iedere keer fout.
Diefstal, aggresiviteit, vrouwen meppen, fraude, te laat komen, geen flikker uitvoeren, niet terug komen van vakantie en nog meer diefstal.
Noem mij maar een racist, maar ik begin er niet meer aan.
Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12 | + 252

Als ik als werkgever een "mohammed" zonder werkervaring, met een dramatische MBO voor m'n snuffert krijg, dan zeg ik ook nee. Laat ze eerst maar eens fatsoenlijk stage lopen en/of vrijwilligerswerk doen bij onze bejaarden ofzo.
LangeTijdGeleden | 05-06-13 | 14:13 | + 37 -

De arbeidsmarkt is per definitie discriminatie. Je maakt onderscheid op ervaring, opleiding, leeftijd, potentie, persoonlijke of organisatorische klik, en ervaringen uit het verleden.
Parel van het Zuiden | 05-06-13 | 14:13 | + 89 -
 Ah, de oplossing is anoniem solliciteren. Ik denk dat de oplossing is jezelf aanpassen aan wat er op de arbeidsmarkt wordt gevraagd, veelal zijn dat geen macho prinsjes.
Bruno Alaska | 05-06-13 | 14:14 | + 17

Feit: Mohammed's c.s. werken niet.
Feit: Fatima's gedragen zich als prinses op de erwt
Conclusie: in ons bedrijf heeft Dirk-Jan ongezien de voorkeur
QED
Ben ik nu gepromoveerd?
ole guapa | 05-06-13 | 14:16 | + 70 -

@Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12
je moet gewoon je functieomschrijving aanpassen ,dan voldoen ze opeens wel ;-)
ervaring met :
Diefstal, aggresiviteit, vrouwen meppen, fraude, te laat komen, geen flikker uitvoeren, niet terug komen van vakantie en nog meer diefstal.
R.E.Calcitrant | 05-06-13 | 14:17 | + 16 -

Bij de Albert Heijn bij mij op de hoek denken ze daar anders over.
Ik moet tegenwoordig zo ongeveer een Marokkaans woordenboek meenemen als ik de chocopasta niet kan vinden.
Botte Hork | 05-06-13 | 14:18 | + 66

 @Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12 | + 0 -
Helaas heb ik dezelfde ervaring. Chauffeurs nodig voor een logistieke dienstverlener. In Den Haag zit een grote populatie Marokkaanse jongens die dan ook netjes komen solliciteren. Een aantal jongens aangenomen voor verschillende vestigingen in de regio en helaas overal hetzelfde gezeik al na een paar dagen. Onbetrouwbaar. Geen afspraak mee te maken. Weigeren bedrijfskleding aan te doen of doen het gewoon uit als ze de deur uit zijn. Nemen vriendjes mee de wagen op. Laten vriendjes die niet in dienst zijn voor ze rijden. Kennen het onderscheid niet tussen mijn en dijn; als in jatten van klanten. Overleggen vakantieplannen niet en denken ineens voor een maand pleite te kunnen om weer lekker naar Marokko te gaan. Alle vooroordelen waar ik me zo netjes overheen had gezet kwamen één voor één uit. Dan moet ik er wel bij vermelden dat een paar gasten echt uit het juiste hout zijn gesneden en die doen er alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het is alleen zo jammer van die (in dit geval dan) meerderheid die het snoeihard verknalde.
Schreeuwmeeuw | 05-06-13 | 14:21 | + 138

Ervaringen uit het verleden geven nu wel helaas garantie voor de toekomst: moe, lui, geen zin, te zwaar, te ver weg, te vroeg op, te laat thuis, last van mn rug.....
GebuktIsGenomen | 05-06-13 | 14:22 | + 13 -

Linkse mensen zijn allemaal politicus; ambtenaar; kunstenaar; of ze werken voor een linkse stichting.
In die "bedrijfstakken" maakt het niet uit hoeveel verlies zij veroorzaken, daar slapen ze zelf geen nacht minder om. Hun bovenmodale salaris blijft toch gegarandeerd vanuit de oneindig gevulde pot met belastinggeld.
Ik kan mij voorstellen dat zulke moreel superieure mensen het maar discrimiNazi vinden als werkgevers weigeren de multiKul te bedrijven, voor eigen risico. Op eigen kosten.
Dus Rachid en Mohamed, jullie hebben alle schijn tegen - en als je niet weet waarom: je bent een kansloos kansenmensch.
Jan Passant mk2 | 05-06-13 | 14:23 | + 30

3 redenen:Ze komen niet op tijd,als ze al komen opdagen.Kans op lang ziekteverzuim is hoog en ze stelen van de werkgever.
Kom maar met de minnetjes.
RentaHam | 05-06-13 | 14:23 | + 105

Tel hier bij op de openlijke verklaringen van tuinders uit bijvoorbeeld het Westland, die geen gekleurde mensen willen want "die werken half zo hard als Polen ...
    Voor de werkelijkheid gaan onderzoekers in de menwetenschappen nu corrigeren, als ze gedaan worden door AI-systemen die niet door hen vooraf gemanipuleerd worden. En zo blijft het idee in stand dat gekleurde mensen evenveel presteren als niet-gekleurde. Je past gewoon de cijfers aan net zo lang tot dat wél het geval is.
    Het zo veel voorkomen van zwraten op allerie posities in films en televisieseries is niets anders dan dat: het corrigeren van de werkelijkheid. het corrrigeren van een zeer pijnlijke werkelijkheid.

Overigens bedacht deze redactie pas later dat er ook een simpelere manier van weerlegging is. Met behulp van een minstens zo pijnlijke werkelijkheid. Een speciaal geval van een AI-systeem is namelijk een patroonherkenner - veel fotoverzamelingssites zijn die gaan inzetten om aldaar opgeslagen foto's te automatisch rubriceren, ten dienste van degenen die naar iets specifieks op zoek zijn. Dat doen die AI-systemen steeds beter, want anders werden ze niet al gebruikt. Hier is een bericht over een merkwaardig resultaat van zo'n systeem:
 

De kop vertaald: "Google gaat raciaal beledigende fotoherkenningssoftware haastig repareren" . Hier wat groter het eerste beeld in het bericht met het beledigende resultaat:
 

De foto met het vriendinnetje krijgt de omschrijving toebedeeld van "gorilla". En constateert de vriend verontwaardigd ... :

 

"Het is alleen bij de foto's met haar erbij dat het gebeurt" ...
    Het is volkomen duidelijk waarom het alleen gebeurt met dat vriendinnetje erbij: de foto's van dat vriendinnetje vertonen contouren die sterk (genoeg) overeenkomen met die van een gorilla.
    Em Google gaat voor die objectieve waarneming "corrigeren". Oftewel: falsificeren. Want wat is de reden dat je president George Bush met groot succes mocht vergelijken met een chimpansee, en president Barack Obama absoluut niet: Barack Obama is (half) zwart en zwarten lijken inderdaad meer op chimpansees dan blanken.
    En, van belang in verband met het voorgaande: in dat fotoherkenningprogramma zit geen woord of letter aan taal, laat staan taal met vooroordelen erin. Wat die taal-AI-systemen doen is hetzlefde als wat dat foto-herkenningssysteem doet: een voor iedereen eigenlijk al zichtbaar resultaat produceren, daar waar sommige mensen die werkelijkheid minder-wenselijk tot totaal onwenselijk vinden.


Nog te doen: Flight (2012) uitleg of detail . Nieuwsgierig: google zelf.


Naar Sociologische krachten , of site home .