WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, creolen: presteren, sociaal

Inleiding

Deze bronnenverzameling hoort bij de beschrijving van de globale verschillen in economisch, maatschappelijk-sociaal en cultureel presteren als afhankelijk van de diverse bevolkinggroepen in de wereld, zie hier . Wie die gegevens bestudeert ziet dat creolen als laagste scoren bij alle selecties waarij alleen grotere groepen worden meegenomen, zeg onder de tien. Op bijna alle maatschappelijke aspecten. Zoals geconstateerd hier (Joop.nl, 19-07-2016, uitleg of detail ):
  ...... Het Republikeinse congreslid en afgevaardigde steve King heeft voor ophef ...
    Volgens King is alles wat goed is op deze wereld door witte mensen uitgevonden. De Westerse beschaving – en daarmee bedoelt hij ‘VS, West-Europa, Oost-Europa en alle plekken waar het christendom heerst’- zou het meest bijgedragen hebben aan de geschiedenis: ‘wat hebben die andere subgroepen toegevoegd?’.    ...

Enigszins kortaf, wat niet anders kan voor de Amerikaanse televisie (je moet spreken in "sound bites"), een redelijke beschrijving van de toestand. Hij heeft het natuurlijk over wetenschap en techniek. Hier de bijbehorende globale feiten:

Weergegeven: het aantal wetenschappers per duizend inwoners. Soortelijke gegevens zijn er voor aantal wetenschappelijke publicaties, patenten enzovoort.
    Oftewel: het door King geschetste beeld is een vaststaand feit.

De onderstaande bronnen geven daarvan de praktische vertaling, in meer gedetailleerde omstandigheden.

Gegevens

"Er bestaan geen verschillen tussen culturen en etnieën die in verband kunnen gebracht worden met termen als 'presteren' ", volgens de culturele antropologie, het multiculturalisme en de politieke-correctheid. Een uitspraak dievolstrekt in tegenstelling is tot het idee van evolutie, wat volgens alle wetenschappelijk denkende mensen ook van toepassing is op de menselijke sociologie.
    Ten bewijze van die verschillen en de wetenschappelijkheid van sociologie, hier een aantal bewijzen van die verschillen, gebruik makende van gereedschap dat die verschillen op onmiskenbare wijze laat zien: met beelden.
    En om het verschijnsel van voorinstelling of andere mogelijkheden van irrepresentativiteit te minimaliseren, wordt hier gebruikt van de volstrekt neutrale methodiek van de internet-zoekmachine. In wat in feite een vorm is van de wetenschappelijke methodede van data-mining uitleg of detail .
    En de derde wetenschappelijke methode gebruikt om fouten te elimineren, is die van de vergelijking: er wordt niet gekeken naar één zoekresultaat, maar naar de verschillen tussen twee die in de relevante factor verschillen.
    Na de de toepassing van het voorgaande op het intellectuele presteren uitleg of detail , nu dezelfde procedure voor de sociale prestaties. Daarvan is al een eerste aanzet gegeven door middel van de verzameling over plunderen: plunderen is één van de meest opvallende gedragingen wijzende op een asociale en anti-sociale houding, nog voor het punt waar men overgaat op het gebruik van geweld. De uitkomsten kunnen samengevat worden met die van de zoekopdracht op looting:

Voornamelijk zwarten.
    Deze uitkomst mist echter een door de wetenschap zo gewenste component, namelijk de vergelijking van twee situaties die zo goed mogelijk alleen in de te onderzoeken factor verschillen.
    Wat dus gezocht wordt is en situatie die sociaal redelijk hetzelfde is, maar zich onderscheid in social destructief en sociale constructief gedrag, en dan het verrschil in betrokken de populaties te bekijken.
    De gegeven sociale situatie is van de Engelse hoofdstad Londen, in een pregnant voorbeeld van destructief gedrag, namelijk de brandstingen en pluderingen van 2011. Dus de relevante zoekterm is "london riots" - hier is het beeld:

Voornamelijk zwarten (bekijk desnoods de beelden in meer detail - of doe zelf even de zoekactie - of bekijk Creolen, plunderen uitleg of detail nog een keer).
    Neem nu ongeveer dezelfde sociale situatie, dat wil zeggen: de Engelse hoofdstad Londen in ongeveer hetzelfde tijdsgewricht, en bekijk deze in een constructieve sociale situatie. De relevante zoekterm is "london riots cleanup". Hier is het beeld:

Voornamelijk blanken (beter: uitsluitend blanken op het stelletje na op één van de foto's).
    Dit experiment kan angevuld worden met het meest grootschalige exzperiment dat er bestaat: de menselijke biotoop rondlopend op Aarde. In die biotoop is het ook zo dat  bij de vergelijking tussen gebieden bestuurd door (vrijwel_uitsluitend blanken met gebieden (vrijwel) uitsluitend bestuurd door zwarten, de kwalificaties van het sociaal functioneren binnen die gebieden vallen onder "redelijke orde" tot "gigantische puinhoop".
    Let wel: dit een "vergelijkenderwijs"-uitspraak. Hier wordt niet gesteld dat de maatschappijen (vrijwel) uitsluitend bestuurd door blanken "ordelijk" zijn - er wordt alleen gesteld dat ze vergeleken met zwarte maatschappijen, redelijk ordelijk zijn.
    Volgende vergelijkende onderzoek: hoe presteren de diverse etnieën op het vlak van samenwerkingsbereidheid en doorzettingsvrmogen. Als eerste eerste in de vergelijking: jazzmusici:

Meer beelden zijn nit meer nodig - "iedereen weet" dat de jazz voornamelijk bezet wordt door zwarten.
    De voor de hand liggende volgende: klassieke musici:
 

Blanken dominant, en nauwelijks een gekleurde te zien. Geen zwarte.

Wat vergelijkt dit nu? Beide gaan over muzikale capaciteiten - dus daarin zit geen verschil. Het verschil tussen jazz en klassieke muziek zit in de de noodzakelijke vooropleiding en de grootte van de ensembles. De vooropleiding van de klassieke muziek duurt (veel) langer en is (veel) intensiever, dus vergt meer inzet, zelfbeheersing of discipline en doorzettingsvermogen. En de ensembles van de klassieke muziek zijn over het algemeen groter dan die bij de jazz, dus klassieke muziek vergt meer gevoel en neiging tot samenwerking.
    En wat zijn de grote scociale verschillen tussen de continenten van Europa en Afrika: inzet, discipline en samenwerkingsvermogen uitleg of detail .
    Dus waarom is Europa welvarender? Door het verschil in inzet, discipline en samenwerkingsvermogen van hun respectievelijke bevolking.
    Deze geconstateerde trend wordt bevestigd door de plats van Aziaten: die sociaal scoren tussen westerse en niet-westers dus ook Afrikaans, en zijn de niet-westerlingen die je met grote meerderheid in de klassieke muziek vindt.
    (Overigens: deze sectie net als de voorgaande is toegevoegd aan deze verzameling naar aanleiding van de zwaar overgerepresenteerde aanwezigheid van zwarten in de Nederlandse en Europese media uitleg of detail )
    Conclusie: De sociale prestaties van zwarten ten opzichte van blanken zijn sterk ondermaats.

Een oude probleembuurt knapt op (de Volkskrant, 14-12-2015, door Kirsten Hannema):
  Reportage | Geslaagde transformatie van een Bijlmerflat

Brute glorie

Bij het renoveren van een verkommerde Bijlmerflat ontdekte NL Architects hoe goed het oorspronkelijke ontwerp eigenlijk is. Op de lang verguisde galerij wordt alweer koffie gedronken, als op een Amsterdams stoepje.

De nieuwe bewoners:
  'Bijlmerflat te koop voor één euro' luidde de kop in Het Parool van 7 januari 2011. 'Allebei 50 cent doen?', sms'te ondernemer Martijn Blom vanaf zijn ontbijttafel naar vriend Willem Gaymans, mededirecteur van Kondor Wessels Vastgoed. 'Even aan mijn vriendin vragen', grapte Gaymans terug. Gevolgd door: 'Deal.' Meteen daarna vroegen ze financieel adviseur Frank Zwetsloot en conceptontwikkelaar Hella Hendriks mee te doen. Zo was het plan voor Klusflat Kleiburg geboren, waarbij Kondor Wessels opdrachtgever werd.

Het oude probleem zat dan ook niet in de huizen, maar in de oude bewoners: creolen uit Suriname, en later uit Ghana en Nigeria. Sloopbewoning. Een cultuur die sociaal niet mee kan komen.

Het volgende verhaal is al bekend uit een ander land (de Volkskrant, 16-12-2015, van correspondent Kees Broere):
  Reportage | Malaise Zuid-Afrika

Leiders laten Zuid-Afrika verder wegzakken

De economie groeit bijna niet meer, het onderwijs is dramatisch en de regering maakt er een puinhoop van. Hoe komt Zuid-Afrika er weer bovenop?

Het artikel besloeg vrijwel gehele pagina, maar na deze kop kan het antwoord al gegeven worden. Want dat andere land waarvan deze situatie bekend is, is Rhodesië geworden Zimbabwe. Als Rhodesië onder blank bestuur was dat een redelijk welvarend land, naar Afrikaanse normen rijk. In enkele tientallen jaren zwart bestuur is het er een gigantische puinhoop geworden. En in Zuid-Afrika is precies hetzelfde proces aan de gang.
    Waarmee het antwoord op de vraag 'Hoe komt Zuid-Afrika er weer bovenop?' simpel is: geef de macht terug aan de blanken.
    Het zwarte sociale presteren bestaat gewoonweg niet.

Het Amerikaanse voorbeeld (de Volkskrant, 23-12-2015, column door Derk Jan Eppink):
  Opstand van het vergeten volk

    ... Obama polariseerde de raciale verhoudingen. Zwarte Amerikanen hebben weinig aan hem gehad. Werkloosheid onder zwarten is onevenredig hoog gebleven. Hun armoede is gestegen; elf miljoen zwarten leven op voedselbonnen. Een oorzaak is de neergang van het zwarte gezin: 72 procent van de kinderen wordt geboren buiten gezinsverband. ...

En dat gaat niet beter worden, vanwege dit:
  ...Daar spreekt Obama zelden over. Hij wijst vooral op discriminatie en zwart slachtofferschap. ... 

Waarbij dus naadloos hoort dit:
  ... Daarmee legt Obama de oorzaak bij de blanke bevolking die zich moreel voelt aangeklaagd.    ...

Waarmee het regelrecht gaat richting rassenburgeroorlog.
     Politiek-correcten hebben het moeilijk, de laatste tijd, door de "prestaties" van de moslims. Daardoor beginnen ze ook steeds meer fouten te maken:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2016, door Sander van Walsum
  Politieke correctheid: horen, zien en dan zwijgen

Politiek correct zijn is niet bepaald in de mode. Daarvoor is het begrip, zeker sinds Keulen, te beladen. Maar wat is politiek correct eigenlijk? Een onverbloemde verkenning.

...    Voor de Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy, decaan van het University College Utrecht, getuigt de verheimelijking van de gebeurtenissen in Stockholm echter meer van politiek opportunisme dan van politieke correctheid. 'Er zijn dingen verdoezeld die de regering in verlegenheid zouden hebben gebracht. Dat is heel onverstandig geweest, maar de weigering om onwelgevallige feiten niet onder ogen te zien, is volgens mij toch iets anders dan politieke correctheid.'    ...Politiek-correcte leugens van een rabiaat politiek-correcte elite-figuur (hij is een vast adviseur van de Volkskrant), die van zichzelf niet weet hoe hopeloos politiek-correct hij wel niet is:
  Tussentitel: De sensitiviteit van politieke correctheid is echt heel wezenlijk voor een samenleving van minderheden - James Kennedy - historicus

Juist ja: er is dus bijvoorbeeld geen Nederland meer, maar een Minderhedië. En hier zijn (onbedoelde) blik op de prestaties van die minderheden:
  Een van die instanties is de Task Force on Bias-Free Language of the Association of American University Presses. Voor deze puristen is het woord gettoblaster 'beledigend als stereotype van de Afro-Amerikaanse cultuur'. ...
    In de nominatiestrijd, vooral aan Republikeinse zijde, is politieke correctheid onderhand uitwisselbaar met landverraad en appeasement. Dat is een heel problematische ontwikkeling, zegt Kennedy. Want in een heterogene samenleving is taal het bindmiddel bij uitstek. 'Met het taalgebruik kun je laten zien dat Afro-Amerikanen en vrouwen geen tweederangsburgers meer zijn. Met het taalgebruik kun je laten zien dat je iets hebt geleerd van de geschiedenis. ...'

En dat slaat dus op Amrika. 'Met het taalgebruik kun je laten zien dat Amrikaaanse zwarten niet langer gezien wordn als de minder-presterenden die ze nog steeds zijn'. Vandaar dat die politiek-corrctheid in Amerika zo goed is.
    In Nederland hebben zwarten niet zo'n verleden, want zwarten hebben in Nederland geen verleden - ze zitten hier maar een paar decennia. Maar in Nederland is grotendeels dezelfde politiek-corrctheid als in Amrika, zeker met betrekking tot zwarten.
     Verder hoeven we niet te gaan: dat die politieke-correctheid er is met betrekking tot zwarten net als in Amrika waar ze tweederangsburgrs zijn, laat zien dat ze in Nederland ook tweederangsburgers zijn.
    En laat meteen ook zien dat ook in Amerika de achterstand al (groten)deels niet het gevolg is van het verleden.

Het volgende verhaal begint met het zich als een bosbrand verspreidende nieuwe racisme. Het laatste geval: bij de laatste Amerikaanse filmprijzen waar geen negers. Alle negers in de gordijnen. Dit dus geheel in tegenstelling tot wat er gebeurde na de 100 meter sprint bij de laatste Olympische Spelen zonder blanken en Aziaten. Geen probleem. En bij de laatste Amerikaanse basketbalwedstrijd waren ook geen blanken en Aziaten. Geen probleem. Bij die filmprijzen negers, en alle negers stonden "Racisme!" te krijsen. Inclusief deze dus (de Volkskrant, 04-02-2016, door Steve Rose (The Guardian). Vertaling Leo Reijnen):
  Laat dit het keerpunt zijn

De Engels-Nederlandse regisseur Steve McQueen, maker van 12 Years a Slave, heeft geen film te promoten. Maar als enige zwarte bezitter van een beeldje voor 'beste film' wil hij, nee: móét hij iets kwijt over de 'witte Oscars'.

Tussentitel: Ik heb twee Britse films gemaakt en ik ben nooit ook maar één gekleurde persoon tegengekomen op welke positie dan ook. Geen zwarte, geen Aziaat, niemand. Hallo? Wat is hier aan de hand?
Nogmaals: dit gaat niet over zwart, niet over wit, maar over hoe we onze omgeving en de maatschappij willen verbeteren


Daar zijn dit soort mensen ook bijzonder sterk in: de contradictie: "Ik zit zwarte en witte gezichten te tellen, maar het gaat niet om zwarte en witte gezichten".
     Maar hier gaat het dus om die eerste vraag: 'Geen zwarte, geen Aziaat, niemand. Hallo? Wat is hier aan de hand?' Met name dus het neger-deel.
    Grappig genoeg staat het antwoord in hetzelfde artikel. Beginnend met dit:
  Gaat dit echt 'niet over de Oscars', zoals u beweert? Had die gewonnen Oscar dan geen invloed op uw loopbaan?
'O ja, zeker wel. Alles draait om kansen en mogelijkheden. ...

Alles draait om het kunnen presteren - hier dus eufemistisch genoemd 'mogelijkheden'. En in dit soort beroepen: om iets te kunnen presteren dat opvalt temidden van vele anderen die ook zo graag willen.
  Gaat dit echt 'niet over de Oscars', zoals u beweert? Had die gewonnen Oscar dan geen invloed op uw loopbaan?
'O ja, zeker wel. Alles draait om kansen en mogelijkheden. ...

Even verderop:
  Het woord 'kansen' valt vaak. Toch is McQueen zelf het levende bewijs van de kunstenaar die succes kreeg ondanks een opvallend gebrek aan kansen vanaf het begin. Hij groeide op in een arbeidersmilieu in West-Londen. Op school blonk hij niet uit (hij was dyslectisch) en op zijn 13de werd hij ingedeeld in de categorie 'ongeschoolde arbeid', net als vele van zijn Afrikaans-Caribische klasgenoten.

En net als vele van zijn blanke klasgenoten.
    Gevolgd door:
  Niets zat u mee. Hoe verklaart u zelf uw succes?
'Ik kon tekenen. Zoals een voetballer een bal kan raken of een bokser kan slaan, in zekere zin. Het was gewoon ruw talent.

Juist ja ... Dit kind uit een arbeidersmilieu werd filmregisseur niet omdat hij kansen kreeg, maar omdat hij talent had. Ruw talent. Dus waarom werden die andere kinderen  uit een arbeidersmilieu geen filmregisseur of iets dergelijks? Niet omdat die kinderen geen kansen kregen want dat had die McQueen ook niet, maar omdat ze niet het opvallende talent hadden.Dat McQueen wel heeft.
     Dus waarom zijn er bij de 100 meter sprint bij de laatste Olympische Spelen geen blanken en Aziaten: omdat die niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende zwarten. Dus bij de laatste Amerikaanse basketbalwedstrijd waren geen blanken en Aziaten, omdat die niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende zwarten. En waarom zijn er geen zwarten bij de laatste Amerikaanse filmprijzen: omdat die zwarten niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende blanken.
    En waarom zijn zwarten zo (sterk) ondervertegenwoordigd op zovele maatschappelijke terreinen? Omdat die zwarten niet voldoende talent hebben ten opzichte van de winnende blanken en Aziaten.
   Oh ja: waarom zijn er nauwelijks Aziaten bij die Amerikaanse filmprijzen? Omdat die Aziaten het goed doen in Amerika op vele terreinen, en dus vele talenten hebben, maar acteren en dergelijke is daar niet bij. Veel te ingetogen mensen.

VARA-multiculturele propagandaprogramma De Wereld Draait Door heeft, 09-02-2016, een nieuwe medepresentator: een zwrate. Die iets in de muziek doet. Eerder deze week relnegerin Sylvana Simons (doet iets met presenteren of zo) . Op het ogenblik ook weer te zien bij de BBC: het quiz-programma Mastermind, waarin de deelnemers ondervraagd worden over een specialistisch onderwerp van eigen keuze, waarop hard gestudeerd moet wor. Het programma loopt al een jaar of veertig. Het aantal negers: dicht bij de nul. Ook in het huidige aanbod bij Discovery Channel: Alaska Gold, waarin een paar teams goudzoekers in Alaska gevolgd worden. Daarin wordt keihard gewerkt. Het aantal zwarten: nul. Tezamen: overal waar de elite de deelnemers kan manipuleren, is er een overdaad aan zwarten. Overal waar prestaties gevraagd worden en waar niet gesjoemeld kan worden: (dichtbij de) nul zwarten.

Een onbekend voorbeeld van sociaal presteren is de omgang met gezag. Hier de twee alternatieven:

Zwarten zitten in categorie 2. Vrijwel universeel (aanleiding: het geval Mitchel Henriquez).

Ook hier dan maar, vanwege een bericht, een grootschalig bewijs van het zwarte sociale wanpresteren (de Volkskrant, 11-04-2016, door Carlijne Vos):
  Blanke boeren zijn nu welkom op hun oude landerijen

Veel blanke boeren in Zimbabwe werden van hun grootschalige bedrijven gejaagd vanaf 2000. Nu komen ze terug, niet als landbezitters, maar als partners van de nieuwe zwarte eigenaren. Hun expertise en kapitaal is hard nodig.

Tussentitel: Er belt dagelijks wel iemand smekend op of we geen blanke kennen die wil komen boeren - Peter Steyl - voorzitter van de Unie van Commerciële Boeren

...    Bij de Unie van Commerciële Boeren (CFU) staat de telefoon tegenwoordig roodgloeiend, beaamt de blanke voorzitter Peter Steyl. 'De nieuwe landeigenaren weten zich geen raad met het land. Er belt dagelijks wel iemand smekend op of we geen blanke kennen die wil komen boeren', zegt Steyl. Gehuld in de stereotype kaki korte hemdsmouwen van koloniaal Zimbabwe zit hij in de lommerrijke binnentuin van een café in de hoofdstad Harare. Daar komt sinds jaar en dag elke zaterdagochtend een twintigtal oudere blanke boeren samen om de stand van zaken in het onvoorspelbare land te bespreken.
    Meestal reageert Steyl afhoudend op de telefoontjes van de zwarte landeigenaren. 'De risico's zijn voor jou als blanke, omdat niets op papier staat. Onder een samenwerkingsverband verstaan de meeste Afrikanen: jij doet al het werk en ik krijg de helft van de winst. Tegen mensen die daarin trappen zeg ik: ga je gang, maar kom niet bij me uithuilen als het misgaat.'
    De kans dát het misgaat is groot. De ongeveer driehonderd boeren die aan de landonteigeningen zijn ontsnapt, vrezen nog dagelijks voor de dag dat ze zonder pardon op straat worden gezet. Het overkwam vorige maand nog de buren van een Nederlandse boerin, die anoniem wil blijven uit vrees slapende honden wakker te maken. Waarom zij werd gespaard, weet ze nog steeds niet. 'Er is geen peil op te trekken.' Zelfs zwarte landeigenaren worden verdreven als ze geen aanhanger zijn van Zanu-PF, de regeringspartij van Mugabe. Dat maakt blanke boeren die van hen grond leasen nu dubbel kwetsbaar.    ...
    In Zimbabwe smeult het gevoel van een naderende omwenteling. Niet in de laatste plaats omdat een van de langstzittende presidenten van Afrika, Robert Mugabe, onlangs zijn 92ste verjaardag heeft gevierd. Zijn portret mag dan op elke openbare muur in Zimbabwe prijken, als de 'oude man van de muur is' gaan er dingen veranderen, zo klinkt het.
    Het verlangen naar een frisse wind wordt gevoed door de economische malaise waarin Zimbabwe al tien jaar verkeert. ...
    De florerende landbouwsector, die Zimbabwe ooit de reputatie van graanschuur van Afrika opleverde, is ingestort na de landhervormingen. Investeerders hebben zich ook uit de industrie en mijnbouw teruggetrokken. De werkloosheid is torenhoog. Nu de droogte die Zuidelijk Afrika in de greep heeft ook nog eens 3 miljoen inwoners met hongersnood bedreigt, groeit het besef dat er iets moet gebeuren. Zelfs bij de regering.
    Begin dit jaar kopte een Zimbabwaanse krant: 'Mugabe nodigt de blanke boeren terug'. Zo letterlijk zal en kan Mugabe het niet hebben gezegd, zegt onder anderen Bill Kinsey, een Brit die jarenlang onderzoek deed naar de landhervormingen. 'Dit zou gezichtsverlies betekenen voor iemand die claimde de koloniale fout uit het verleden te herstellen.' Maar het besef dat er kapitaal en expertise nodig zijn om de commerciële landbouw te reanimeren, is er wel. 'Met de landonteigeningen is de infrastructuur voor commerciële landbouw weggevaagd en vervangen door zelfvoorzienende keuterboeren', zegt Kinsey. 'Irrigatiesystemen zijn weggeroest of als oud ijzer verscheept naar China. Wegen en dammen zijn ingestort. De graanproductie is bijna gehalveerd.'    ...


Bij de Volkskrant was het natuurlijk een twee-paginagroot feel good-verhaal. Maar de gegevens zijn zo glashelder dat ze geen commentaar behoeven: "Waarom is Afrika arm? Antwoord: Omdat ze het niet kunnen".

En wat gebeurt er als "Afrika" naar hier komt (de Volkskrant, 21-04-2016, door Sacha Bronwasser):
  Boksend vooruit

Wie of wat zette je leven op het juiste spoor? In een serie interviews vraagt V mensen naar hun inspiratiebron. Sinds Heleen Terwijn hem de weg wees, helpt Virgil Tevreden kansarme jongeren in de Bijlmer al sportend het rechte pad op.

... 'Drie keer per week haalt een busje veertig, binnenkort vijftig jongeren van school om ze naar sportactiviteiten te brengen. Ze lunchen samen, sporten onder begeleiding en worden thuisgebracht. Het zijn jongens - en sinds kort ook een groep meiden - met gedragsproblemen en/of een laag gemeten IQ. ... '
    'Hoe zich dat uit? Op het eerste gezicht zie je niks aan die jongeren, maar ze vertonen erg impulsief gedrag. Ze zien geen verband tussen oorzaak en gevolg en laten zich leiden door emoties, omgeving en druk. Ze komen gemakkelijk in grote problemen. Drugs, criminaliteit, loverboys, politie, justitie, het hele rijtje.'    ...


'Jongeren in de Bijlmer' is politiek-correcte taal voor "Jonge zwarten zonder vader" - vooral slaande op jongens qua uitkomst. En ze zijn natuurlijk ook allemaal "kwestbaar" of "kansarm". Of "uitgesloten".

Terug naar Afrika (de Volkskrant, 03-05-2016, door Jenne Jan Holtland):
  Analyse | Droogte in Afrika

De hongersnood was te voorkomen

De droogte die grote delen van Afrika teistert, is een aangekondigde ramp. Waarom komen hulpacties altijd op gang als het eigenlijk al te laat is? Ook dit keer weer.


Brullen van de lach. Het gaat natuurlijk helemaal niet om de hulporganisaties, die niet voldoende vooruit kijken (waar het hele artikel mee is gevuld), maar om de Afrikanen zelf. Die helemaal niet vooruitkijken. Dat is zo endemisch, dat de "analyse" de Afrikaanse rol helemaal niet noemt.

In een poging  de zwarten te steunen in hun racistisch haatcampagne jegens "de witten", begaat een witte politiek-correcte "social justice warrior" een domme fout (de Volkskrant, 10-05-2016, door Janita Naaijer):
  Slavernij verdient even prominente plek als Tweede Wereldoorlog

Roofstaat van Ewald Vanvugt over 'de donkere bladzijden van onze geschiedenis' vraagt om meer aandacht komen voor het slavernijverleden

Alex van Stipriaan (hoogleraar Caraïbische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam):

'Ja, dat lijkt me duidelijk. ...
    ... Afro-Nederlanders scoren slecht op alle mogelijke lijstjes; van werkgelegenheid, huizenbezit en inkomen tot criminaliteit. ...

Helder. Dat laatste. En daarom die oproep.
    Die natuurlijk je reinste waanzin is, want er is nooit slavernij geweest in Nederland want er waren tot voor 50 jaar nul zwarten in Nederland, en het is iets uit een zeer vale en grijze oudheid ...

Aankondiging (de Volkskrant, 07-09-2016, door Nadia Ezzeroili):
  Bij de ballen

Netflix volgde American-footballspelers met een rugzakje: jong, getalenteerd, maar met sores die een carrière in de weg staan. Ze belanden in Mississippi, voor een lesje tough love aan de Last Chance University.


"Jongens met een rugzakje "... "Jongens met sores"... Nou, dan weet je het wel ... Dieventaal. In Nederland: Wanpresterende allochtonen. In Amerika: wanpresterende zwarten:

Van dichtbij:

En reken hier maar op, in het totaal politieke-correcte Amerika: die witten zijn erbij gesleept - in werkelijkheid is het er misschien maar eentje.
    Wat individuele gevallen met details:
  ... Josh Jarboe - een getalenteerde, maar destijds zeer getroebleerde jonge footballspeler die tot twee keer toe van een universiteit werd gestuurd. ... Neem Ronald Ollie, prominent aanwezig in de Netflixserie: een stevig gebouwde goedzak die op 5-jarige leeftijd zijn beide ouders verloor na een schietpartij (zijn vader bracht zijn moeder om het leven en pleegde vervolgens zelfmoord).  ... Of D.J. Law, een tienervader die, als hij maar de discipline had,  ...

Gewoon de bekende zwarte eigenschappen ...

En van de volgende, er nog eentje (de Volkskrant, 08-09-2016, door Bert Lanting):
 

De grimmige kant van Obama's stad

Chicago gaat gebukt onder bendegeweld ...

Tussentitel: 500 moorden zijn er dit jaar al in Chicago gepleegd, meer dan in het hele vorige jaar
De politie krijgt maar weinig greep op de bendeoorlogen die in de arme wijken woeden


Chicago, de thuisstad van president Barack Obama, dreigt terug te vallen naar de gewelddadige jaren negentig van de vorige eeuw. Tot nog toe zijn er dit jaar al ruim 500 moorden gepleegd, meer dan in heel 2015. Zeker met de verkiezingen in aantocht, is de golf van geweld pijnlijk voor de Democraten, die al jaren de scepter zwaaien in de stad.
    Het nieuwe record werd afgelopen weekeinde, een lang weekeinde wegens Labor Day, bereikt. In de stad werden 65 mensen het slachtoffer van schietpartijen, onder wie een 23-jarige vrouw die negen maanden zwanger was. Vijftien van hen vonden de dood. In de maand augustus kwam het aantal moorden op 90, het hoogste aantal sinds 1996.
    Als het gaat om het aantal moorden per hoofd van de bevolking streeft een reeks andere steden Chicago voorbij, zoals St. Louis, New Orleans en Detroit. ...


Allemaal voor een groot deel zwarte steden. En het gebeuren is natuurlijk in ...
  Veruit de meeste doden vallen in de arme buitenwijken van Chicago, de South Side en West Side, waar de bevolking voornamelijk uit latino's en zwarte Amerikanen bestaat.

Natuurlijk liegt de Volkskrant erbij "through their teeth" dat het mede de schuld zou zijn van de politie die "racistisch is". Natuurlijk is de politie racistisch qua mensen die ze moeten aan- en oppakken, want dat zijn bijna allemaal zwarten.

De volgende is van een zeldzame domheid, komende via een echte Afrikaanse prinses uitleg of detail , die in Nederland is verdwaald en daar zeer onder lijdt (Joop.nl, 09-10-2016, door Clarice Gargard - Journalist, presentator uitleg of detail ):
 

Wat betekent het om zwart te zijn in Nederland?

Het belang van een Black Achievement Month zit hem niet in het idee dat alle zwarte mensen hetzelfde zijn.

Het is dit jaar voor het eerst dat Nederland een soort Black History Month viert, Black Achievement Month genaamd, om zwart Nederland te eren. ...


Brullen van de lach!!! En de redactie hoeft de reactie niet eens zelf te formuleren:
  Jansen & Jansen – 9 oktober 2016 at 21:37
[Black achievment]
Stuitend. Dat gaat ervan uit dat achievements van zwarte mensen dusdanig dungezaaid zijn dat wanneer ze onverwacht toch waargenomen zijn ze de moeite waard zijn om speciaal te benoemen. Als dat niet door een blanke racist is bedacht dan begrijp ik niets meer van dit debat.

Machielse93 – 9 oktober 2016 at 23:29
Ik begrijp er ook weinig van.
Geen idee waarom er geen ‘Arab achieving month’ of een ‘Asian achieving month’ is.
Het is en blijft iets bijzonders voor mij dat een klein groepje zo een sterke nadruk legt op hun huidskleur.

Events, dear boy, events – 9 oktober 2016 at 23:51
”Dat gaat ervan uit dat achievements van zwarte mensen dusdanig dungezaaid zijn dat wanneer ze onverwacht toch waargenomen zijn ze de moeite waard zijn om speciaal te benoemen.”
    Exact. Ik wou net zeggen: som die ”achievements” dan eens op.

Nogmals brullen van de lach!!! Over schieten in eigen voet gesproken. Dit is schieten in eigen voet met een hauwitser.

Hoe zwaar is het zwarte onderpresteren? Ale vele malen gesteld: kijk naar hoezeer ze in media, entertainment en reclame omhoog gestoken worden, en je weet hoe erg het is. Hier weer een voorbeeld daarvan (de Volkskrant, 11-10-2016, door Jonathan Witteman):
  Weg met die zedenpreken van het Zweedse woonwarenhuis

... De nieuwe IKEA-catalogus, die al wel opviel door zijn multiculturele modellen ...

De Volkskrant schrijft dit ... Dat moet het helemaal vol staan met zwarten. En hier is de bijgeleverde illustratie:

Walgelijk. In zijn misrepresentatie van de culturele werkelijkheid. Zwarte organen getransplanteerd in een witte lichaam. Dit vergt zo veel afstoting onderdrukkende medicijnen, dat je er acuut aan overlijdt. Het enige dat in de buurt komt, is dat VIVA-lijstje ter aanbeveling van zwarte mannen. Die overigens in bovenstaande foto, dan wel weer waaarheidsgetrouw, ontbreken.
    En net als bij het VIVA-lijstje gaat ook dit dus net weer kennelijk die stap te ver:
  Is de IKEA-catalogus een van de verderfelijkste boeken van onze tijd? Jazeker, schrijft de Berlijnse journalist Kersten Augustin in een veelbesproken artikel voor het Duitse weekblad Die Zeit, inmiddels ook in Nederland gepubliceerd door NRC Handelsblad. IKEA verkoopt in zijn nieuwste catalogus (oplage: 220 miljoen) niet alleen bedbanken, bijzettafels en Billy-boekenkasten, maar ook zedenpreken, fulmineert Augustin in een open brief aan de 90-jarige IKEA-oprichter Ingvar Kamprad.
    'Ingvar, ik heb het boekwerk doorgebladerd en werd woedend', schrijft Augustin. 'Je bent alle grenzen te buiten gegaan. Je wilt mij niet meer louter meubels verkopen. Je wilt mij vertellen hoe ik leven moet. De jaarlijkse verspreiding van je gids is groter dan van de Bijbel, maar daarom hoef je nog niet te preken.'    ...
    In zijn j'accuse hekelt Augustin onder meer de foto's van stronken rauwe broccoli oppeuzelende kinderen en van multiculturele vriendenkringen, 'duidelijk door een antidiscriminatie-ambtenaar samengesteld'. 'Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij dat je in veel dingen je tijd ver vooruit was. Je hebt al heel vroeg modellen met een donkere huidskleur laten zien. Dat waarderen we, maar nu overdrijf je echt. Niet langer het homogene kleine gezin, maar de zo heterogeen mogelijke vriendenkring wordt in scène gezet multi-etnisch, multicultureel. Waarom noem je BILLY niet meteen YUSSUF?'

Oh, dat VIVA-lijstje stond hier nog niet. Hier is het:

 

1  He's got the moves! De kans is groot dat hij op de dansvloer - al helemaal vergeleken met de gemiddelde Nederlandse man - sexy losse heupjes heelt. En dát komt weer prima van pas in bed...
2  Zijn zachte, volle lippen zoenen heerlijk!
3  Jullie krijgen de mooiste kindjes die er maar bestaan. Stiekem zijn we toch allemaal een beetje jaloers op de prachtige halfbloedjes van Sunnery en Doutzen?
4   Extra reden voor reisjes naar het buitenland. Dit jaar wéér kerst vieren bij zijn familie in een zonnig warm land? Hè, wat vervelend nou..
5  Jullie zijn het levende bewijs dat verschil in afkomst geen barrière is in de liefde. En dat kon iedereen zien!
6  Elke keer als jullie samen naakt in bed liggen, besef je hoe mooi jullie huidskleuren bij elkaar afsteken.
7  Donkere mannen hebben over het algemeen meer passie dan onze nuchtere Hollandse knapen.
8  Het verbreedt je kennis over de wereld, want je krijgt er een gratis een lesje over zijn cultuur bij.
9  Je zat er vast al op te wachten: zijn piemel. Meer uitleg lijkt ons overbodig.
10  Donkere mannen zijn vaak echte gentlemen. Deuren open houden, lieve complimentjes... Ons hoor je niet klagen!

Allemaal haastig weggehaald en gecensureerd, natuurlijk. Maar als is de leugen nog zo snel, het internet achterhaalt haar wel. Net als bij de IKEA-leugens. Zwarten zijn zware onderpresteerders, net als zwarte mannen nog zwaardere onderpresteerders zijn uitleg of detail .
    Behalve bij zang, dans, acteren, hardlopen en nog zo wat klaplopende paradijsvogel-kenmerken.

Hier een exemplarisch geval dat in (bijna) alle creolenverzamelingen past en ze verbindt (de Volkskrant, 18-10-2016, door Robert Vuijsje):
  Gesneden koek

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt de Volkskrant in een reeks interviews. Rapper Jonna Fraser (23): 'Na een tijdje begon ik vragen te stellen aan mijn moeder.'


Toen de zogeheten treitervloggers uit Zaandam dagenlang het Nederlandse nieuws beheersten, was Jonna Fraser verbaasd en ook weer niet. Verbaasd, omdat hij dacht: 'Waarom wordt dit zo opgeblazen?'
    En niet verbaasd, want: 'Dit is hoe het gaat op straat, in zo'n buurt. Die boys vlogden hoe dat eruitziet, hoe hun leven is. Meer was het niet.'

Voor jou was het niets nieuws?
'Ik ben opgegroeid in Zaandam, mijn tante woonde in Poelenburg, in de straat bij die supermarkt waar de overlast was. Ik ken een van die jongens, een andere ging om met mijn broer. Iedereen haalt een keer kattekwaad uit. ...

Ze zorgen voor al dan niet extreme buurtoverlast.
  ... Ik heb wel ergere dingen gezien.'

Wat dan?
'In Rotterdam, ik denk dat ik 7 was, kwam ik tijdens het Zomercarnaval terecht tussen allemaal gasten die elkaar aan het steken waren. Het was een bloedbad. ...

Het zijn messentrekkers.
  Denk je dat er verschillende landen bestaan binnen Nederland?
'Zo kun je het zeggen.'

In welk Nederland groeide jij op?
'Ik ben geboren in Spijkenisse en woonde tot mijn 9de in Rotterdam-Zuid. In de buurt waar die 13-jarige jongen een sneeuwbal gooide en werd doodgeschoten, Sedar Soaresheette hij.

Ze hebben zeer korte lontjes en schietwapens op zak.
  ... Mijn vader heb ik niet gezien sinds ik 3 of 4 was.'

Waarom niet?

'Je weet toch hoe het gaat? Hij is weggegaan. Na een tijdje begon ik vragen te stellen aan mijn moeder. Ze zei: we zijn uit elkaar en hij komt niet meer terug. Na een verhuizing had hij zogenaamd geen adres meer van ons. Het was niet makkelijk, mijn moeder had weinig geld.

Afwezige vaders.
  'Mijn moeder was vaak weg. Ze werkte als schoonmaker, later als manager in een hotel, ze deed van alles. Je raakt eraan gewend dat je wordt vrijgelaten, bent veel buiten. Gaat chillen met je boys, er zijn geen ouders om toezicht te houden, je gaat steeds een stap verder. Op straat is het in het begin hard, daarna raak je eraan gewend.

Ze hebben een streetgang-cultuur.
  'Op de middelbare school nam ik één keer een pistool mee. ...'

Ze zijn echt allemaal dol op schietwapens.
  ... Een undercover politieagent die daar was, dacht dat ik had gestolen.
    ... Ik kreeg een taakstraf die duurde en duurde. In een bejaardenhuis en een supermarkt.'

En ze hebben een bloedhekel aan werken.
    Niet gehad: de voorliefde voor bling-bling.

Een grootschaliger voorbeeld (de Volkskrant, 20-10-2016, door Marjolein van de Water):
  Haïti, toonbeeld van een mislukte staat

Orkanen komen vaker voor in de Cariben, en andere natuurrampen ook. Maar telkens weer is het Haïti dat er niet in slaagt op te krabbelen. Hoe komt dat?

Een stompzinnige vraag voortvloeiende uit de "Ik wil het niet weten" houding. Want het antwoord staat er doodgewoon:
  Ruim twee eeuwen geleden zag het er nog rooskleurig uit voor Haïti, het enige land ter wereld dat is ontstaan dankzij een succesvolle slavenopstand. Eind 18de eeuw maakten de uit Afrika geïmporteerde slaven korte metten met de tirannieke Franse plantagehouders, en in 1804 was Haïti het eerste onafhankelijke land van Latijns-Amerika en de Cariben.

Het is het land waar de zwarten het langst de baas zijn.

Een dijenkletser (Joop.nl, 04-11-2016. uitleg of detail ):
  DWDD: Kehinde Wiley vervangt de witte macht door zwarte op het doekKehinde Wiley is één van de meest succesvolle kunstenaars van dit moment. Hij schildert voornamelijk historische portretten van adellijke figuren. Maar hij vervangt de blanke machthebbers door zwarte mensen, waardoor het werk een sterke politieke lading krijgt. Onlangs opende in Parijs zijn expositie ‘Lamentations’. ...Kehinde Wiley is één van de meest succesvolle kunstenaars van dit moment. Hij schildert voornamelijk historische portretten van adellijke figuren. Maar hij vervangt de blanke machthebbers door zwarte mensen, waardoor het werk een sterke politieke lading krijgt. Onlangs opende in Parijs zijn expositie ‘Lamentations’. ...

De vertaling van 'Lamentations': "Klaagzangen". Over al zo veel sociaal wanpresteren door zwarten.
    Wat is die Van Nieuwkerk trouwens een rat ...

De combinatie van het zwarte onderpresteren en de roep om numerieke evenredigheid is natuurlijk een gevaar voor de kwaliteit voor alle aspecten van de maatschappij waar kwaliteit een belangrijke factor is - dat wil zeggen: alles behalve dr franjezaken zoals muziek, andere kunst, enzovoort. Maar het is een dodelijk gevaar voor allerlei maatschappelijk-culturele zaken. Hier een enkel voorbeeld (de Volkskrant, 15-11-2016, door Robert Vuijsje):
  Land van afkomst

Interview | Jeffrey Spalburg

Suri-Tukker

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt V in een reeks interviews. Acteur Jeffrey Spalburg (46): 'Mijn broers zeiden: jij bent een boer uit Hengelo.'

De standaardkop uit een nu reeds lange reeks interviews van de Joodse immigrantennakomeling Robert Vuijsje met recente immigranten met als centrale boodschap: "Nederlanders zijn gore racisten". Robert Vuijsje heetf er een boekje van gemaakt met dezelfde boodschap.
    Een vaste rubriek in het interview is die waarin de subjecten voorbeelden moet geven allochtoon/autochtoon zijn, met als één van de standaardvragen ("Wat vindt u van de ...") "Mohammed-cartoons". Hier antwoord van bovenstaande figuur:
  'Je moet weten wat er om je heen gebeurt. Als je weet dat dit door moslims niet wordt getolereerd, waarom zou je het dan doen?'

Juist ja... We moeten alles waar moslims een hekel aan hebben maar meteen toegeven ...
    En dit is ongeveer het gemiddeld antwoord van alle geïnterviewden. Volkomen onafhankelijk van kleur. Alle gekleurden vinden dat. Bijna allemaal, dat is. Ruim boven de 90 procent.
    Oftewel: hun aanwezigheid is levensgevaarlijk voor onze cultuur.

Nu is dit levensgevaarlijke signaal al eerder opgemerkt door reageerders in de Volkskrant. Dit geval was aanleiding voor weer eens een waarschwing (de Volkskrant, 19-11-2016, ingezonden brief van Theo Maassen, Eindhoven):
  Sorry, sorry

Ik wil hierbij graag mijn excuses aanbieden voor het stupide antwoord van mijn collega Jeffrey Spalburg in de rubriek 'Land van herkomst'. Hij reageert op de stelling over Mohammed-cartoons met: 'Als je weet dat dit door moslims niet wordt getolereerd, waarom zou je het dan doen?'
    Wat is dat nou voor flutredenatie. Homo's, als jullie weten dat homoseksualiteit door moslims niet wordt getolereerd, waarom zou je het dan doen? Waarom lopen er in Nederland nog steeds mannen met een voorhuid rond terwijl het inmiddels wel bekend is dat moslims dat onhygiënisch vinden en waar halen vrouwen het gore lef vandaan om hun hoofdhaar te tonen terwijl we weten hoe moslims daarover denken.
    Moslims tolereren blijkbaar geen Mohammed-cartoons, ik tolereer niet dat collega's van mij zulke stomme antwoorden geven. Hopelijk houdt Jeffrey Spalburg daar voortaan rekening mee.

De aanwezigheid van alle gekleurden is levensgevaarlijk. We moeten ze zo snel mogelijk kwijt.

Overigens: het bewustzijn van de zwarte achterlijkheid wordt steeds sterker, noterende novenber 2016: de reclameblokken zijn weer verder vergeven van negers, liefst in gemengde samenstelling (aanleiding:een Samsung-reclame). En National Geograpic is weer een nieuwe serie gestart over natuur/sterrenkunde (Wormhole) met een neger, Morgan Freeman, als presentator. Discovery Channel: Impossible Engineering, met een negerin. De trend houdt maar niet op.
    We gaan even noteren: 23-11-2016: Eneco-recloame: neger. Inloggen bij KPN: negerin. Pampers bij Lidl-reclame: een negerkind. 29-11-2016: Microsoft Cloud promo-filmpe (over ebola of AIDS?): bijna allemaal negers.  Laboratoriumpersoneel: allemaal negers. 30-11-2016: mobiel.nl: negerin plus blanke in één bed. KIA Sportage: blank kind naast negerkind op bank.

En alsof om met de lieden te spotten (Volkskrant.nl, 03-12-2016, door Joris Henquet):
  Van den Ende werkt aan Nederlandse versie van hiphopmusical Hamiltonn

Het musicalbedrijf Stage Entertainment werkt aan een Nederlandse versie van de immens succesvolle Amerikaanse hiphopmusical Hamilton. Dat heeft theaterproducent Joop van den Ende vrijdagavond verteld in De Wereld Draait Door.Het musicalbedrijf Stage Entertainment werkt aan een Nederlandse versie van de immens succesvolle Amerikaanse hiphopmusical Hamilton. Dat heeft theaterproducent Joop van den Ende vrijdagavond verteld in De Wereld Draait Door.
...

In Hamilton wordt het verhaal van Founding Father Alexander Hamilton, die eind achttiende eeuw een prominente rol speelde bij het ontstaan van de Verenigde Staten, verteld met flitsende hiphop- en popmuziek. De hoofdrollen worden gespeeld door enkel zwarte en latino acteurs. ...Bij het ontstaan van de Verenigde Staten waren er nul zwarten en nul latino's in de Verenigde Staten. En wat is de nieuwe term voor geschiedvervals-racisme:
  De vernieuwende musical van schrijver/componist/acteur Lin-Manuel Miranda ...

We hadden al voorspeld wat de eindfase zou zijn: een zwarte Jezus. Zoals het er nu naar uitziet was dat een onderschatting. Volgende musical: "The Ten Commandments" uitleg of detail , in een Mel Brooks-versie uitleg of detail met uitsluitend hottentotten.
    Zo goed presteren de zwarten (en latino's)  in Amerika ... Ze moeten opgetakeld worden tot in het totaal absurde ...

Een homerisch gevalletje. Eerst: je bouwt gloednieuwe huizen (de Volkskrant, 13-12-2016, door Sander van Walsum):
  Mislukt megaproject leeft alsnog op

Vijftig jaar geleden, op 13 december 1966, sloeg Gijsbert van Hall - de toenmalige burgemeester van Amsterdam - ten zuidoosten van de binnenstad de eerste paal in de grond van ... woonwijk ... de Bijlmer.     ...

Twee: je stopt er zwarten in:
  ... nadat de familie Coppray in 1968 door wethouder Elsenburg als eerste Bijlmerbewoners waren begroet ...

Drie: het wordt een puinzooi:
  ... Niet lang daarna werd het hele concept als mislukking beschouwd. In 1971, amper vijf jaar na de eerste paal van burgemeester Van Hall, kopte Het Vrije Volk: 'Bijlmermeer: ons eerste getto?'
"   In de film Blue Movie figureerden de honingraatflats als naargeestig decor van perverse handelingen. ... Van de Surinaamse jongeren was destijds zo'n 60 procent werkloos. Ze raakten oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. De leegstand liep op naar bijna 25 procent. In 1986 werd in de Bijlmer 2,5 keer meer ingebroken dan in de rest van Amsterdam en tien maal zoveel als in de rest van Nederland.

Je pakt het aan door via sloop de zwarten te verjagen:
  Hoogbouwflats zijn gesloopt of afgetopt. Vierkamerappartementen zijn vervangen door kleinere appartementen.

Zodat er weer meer blanken kwamen, en ho presto, daarmee ...:
  ... is het verval waarmee de Bijlmer vanaf de oplevering van de eerste flats werd geassocieerd, goeddeels gekeerd. Het getto van weleer is een geliefd stadsdeel geworden.

Het is toch om te brullen van de lach, zo simpel ...

Weer zo'n gevalletje dat in beide "presteren"-verzamelingen kan (de Volkskrant, 13-01-2017, door Kiza Magendane, is student politicologie en publicist):
  De politieke pijn van zwart Nederland

Geen enkele Afro-Nederlander staat bij de gevestigde politieke partijen  op een verkiesbare plek

En meteen maar over naar een reactie:
  Diogenes - vrijdag 13 januari 12:54
Kamerlijsten controleren op de juiste kleur is racistisch en wellicht strafbaar. ...

Precies wat deze redactie ook al langere tijd dacht. Want neem de andere kant: een oproep tot meer blanke Kamerleden ... Het minste dat je kan verwachten is in een ritje in de mestkar wegens lidmaatschap van de Ku Klux Klan, en vermoedelijk daarna een onderzoek naar strafbaarheid. Als een zwarte het doet, krijgt hij applaus, en mag zijn racistische gif kwijt in de Volkskrant. Om de rest van de bevolking te vergiftigen.
    Verder lezen dus maar:
  Nu alle gevestigde politieke partijen hun kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben gepresenteerd kunnen we een pijnlijke constatering maken: Geen enkele zwarte Nederlander staat op een verkiesbare plek. Wat dit zegt over representatie in ons land is ernstig: zwart Nederland is volledig genegeerd.

Nogmaals deze reageerder:
  Blanke Nederlanders kunnen Kiza Magendane net zo goed vertegenwoordigen als donker gekleurde Nederlanders.

Daar denkt Kiza Magendane dus anders over. Oftewel: Kiza Magendane komt er meteen voor uit dat hij zichzelf voor nul komma nul procent een Nederlander vindt.
  Je kunt je afvragen hoe dit komt. ...

Een retorische truc, natuurlijk. De retorische truc van de retorische vraag ... Want neger Kiza kent het antwoord natuurlijk al:
  Anderzijds kun je de gevestigde politieke orde van een blinde vlek beschuldigen die zwart Nederland impliciet of expliciet uitsluit.

Blanke Nederlanders zijn racisten.

Hier de werkelijke verklaring, ook weer van een reageerder (een aantal anderen doelen ook hierop):
  D. Dragt - donderdag 12 januari 13:03
... Een relevante vraag hier:hoeveel zwarte mensen zijn er lid van politieke partijen? 


En hier is nogmaals de vraag zowel als het werkelijke antwoord (GeenStijl.nl, 14-01-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Joehoe @JesseKlaver... Geef eens antwoord


Goedemorgen, toekomstig afkomst-premier van alle witte Nederlanders.

Waarop die Jesse een antwoord moet geven volgt zo meteen, maar voor dit moment gaat het om dit kiekje van  het publiek om hem heen: partijgenoten en aanhangers.
    Geen gekleurd gezicht te bekennen laat staan een zwart.

Wat onmiddellijk deed denken aan dit (GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Zoek de Neger: introductieweek begonnen in LeidenWaar is Wally? En met Wally (opkliks voor groot) bedoelen we natuurlijk de diversities omdat het moet. Ook in Leiden is de introductieweek begonnen en het geheel is natuurlijk weer witter dan een bleke ijsbeer in de sneeuw. ...

Dus nogmaals de vraag van de reageerders op het artikel van Kiza:
  D. Dragt - donderdag 12 januari 13:03
... Een relevante vraag hier:hoeveel zwarte mensen zijn er lid van politieke partijen? 

Met het antwoord: zo verwaarloosbaar weinig dat je gerust "Geen een" kan stellen.
    En hier komt Kiza dus plaatsen op kieslijsten opeisen ...
    Vul hier zelf de gewenste (scheld)woorden in over deze behoorlijk typische zwarte houding.
    Met nog een bijpassende aanvulling. Want welke vraag gesteld door wie moest volgens GeenStijl Jesse nu beantwoorden? Het zal u verbijsteren. Want het vorige plaatje was een selectie. Hier is het geheel:

Serieus.

Hoe dik kan een bord voor de kop zijn ...?

Of hoe perfect de spiegel ...?

Of is het dit?:
  Twitteraar KizaMag, fulltime neger en bekend van potsierlijke onzin-artikelen in de Volkskrant, wil graag iets van u weten.

Volgens GeenStijl. Maar weer een andere reageerder op Kiza bij de Volkskrant was lang niet zo beleefd als GeenStijl:
  BernieWeiss - donderdag 12 januari 21:33
Als ik de domheid, de onwetendheid, en de ijskoude vooringenomenheid in dit artikel lees, dan kan ik maar één ding denken. En dat is dat de witte vooringenomenheid ten opzichte van de witte intelligentie zo gek nog niet is. Als je als zwarte zo dom bent dat je met dit soort stupiditeit kunt komen, moet je niet raar staan te kijken dat de "witte Nederlander" zich superieur waant. Sterker: Superieur IS. Het is de moeite niet waard om te beargumenteren wat hier zo dom aan is. Als Kiza Magendane een paar honderd jaar zou hebben geleefd zou ik haar/hem verkocht hebben.

Tjonge ... Dat dit zomaar bij Volkskrant.nl bleef staan. De moderatie aldaar wordt verzorgd door een bedrijf, beweert hun Ombudsvrouw, maar die waren kennelijk gaan lunchen en hebben gewoon het kanaal opengelaten.

Volkskrant-columnist Arnon Grunberg had met zichzelf een weddenschap afgesloten als resultaat waarvan hij een borrel moest geven aan 1000 lezers die zichzelf konden opgeven. Hier een blik op de gemeenschap:

Nul zwarten, niente negras, zero blacks

Ha, eindelijk bewegende beelden getroffen waarin de neger niet het slachtoffer of de held is. Maar de schurk. Hier is de schurk:
 

En dat overigens best wel zoeken, en er moest teruggevallen op bewegende beelden ... De statische waren allemaal al weggecensureedr: geen boze negers, alstublieft. Oh, en hadden we datum al vermeld ...? Anno Domini 1973. Wie modernere zwarte schurken heeft gezien, mag het komen melden ...

Brullen van de lach!!! De BBC heeft meerdere programma's rond antiek en dergelijke, en bij het publiek is er geen zwarte te bekennen. Mogelijk iets als 1 op de 1000 en lager. Maar neger-acteurs zijn er wel te vinden. Dus in de aflevering van Put your money where your mouth is, en wedstrijdje tussen twee antiek-experts, op 9 februari 2017 en de dagen eromheen dus een serietje afleveringen met een schoenenpoets-neger als expert ...

Nog eentje die draait om het plaatje:

En de bijbehorende tekst luidt, op het refrein van "Ik ben zo blij, zo blij ..." uitleg of detail
Ik heb zo pijn,
Zo pijn,
Dat ik minderwaardig ben,
Dat doet zo pijn
...


Opgedoken uit het plaatjesarchief:

NASA-medewerkers vieren het succes van de missie naar Pluto genaamd "New Horizons". Bij National Geographic is een kwart tot een derde van de NASA-medewerkers van zwarte huize ... Net als bij de medewerkers van de NTSB (National Transportation Safety Board) in Air Crash Investigation. Enzovoort.

P.S.: Een uur na het schrijven van het voorgaande: de aflevering van ACI over China Air Flight 129: ook binnen het Koreaanse onderzoeksteam loopt een dusdanig donker type rond dat het een negerin lijkt.

Absurdistan is allang gearriveerd ...

Op Discovery Channel, op 12 maart 2017 tussen 22h30 en 23h00, een documentaire over de opbouw van het universum, met een neger als topwetenschapper. En het is niet Neil Degrasse Tyson. Die domineert National Geographic.
    Te vroeg genoteerd: aan het einde van de uitzending: nog eentje.
    Je geloof je ogen niet ...
    We gaan door: Op National Geographic (Nederland, 18-03-2017, 23h00): Air Crash Investigation over vlucht Air Asia 8501: één van de twee Indonesische of Maleisische piloten is een neger ... Neusvleugels zo breeeeeeeeed ...
    BBC1, 19 maart 2017, dienstmededeling van de BBC na afloop van de reguliere zondaguitzending van het uiterst populaire "antiek"-programma Bargain hunt uitleg of detail : "De BBC is op zoek naar deelnemers uit de Londen". Wat ze bedoelen is dit: "De BCC is op zoek naar negers". En andere gekleurden. Want Bargain hunt is zo wit als een laken, en ze kunnen het deelnemerschap niet manipuleren zoals dat van The great British bake off (met een hoofddoek die natuurlijk wint) want je moet jezelf opgeven ...
    National Geographic, Air Crash Investigation, over vlucht American Airlines 191, in Nederland op 20-03-2017, om 21h30. Een recente remake van een oude aflevering. Eén van de testpiloten is een donkerbruine neger ... Mogelijk maken ze die remakes (het origineel is veel leuker) om de cast "diverser" te maken ... En maak daar maar "vermoedelijk" van ...
    We hebben er toch maar weer eens een googletje aan gewaagd. "Test pilot" bleek hopeloos ... Geen zwarte te bekennen. "Black test pilot" idem. Oh ja, wel politiek-correct blijven. Hier is het resultaat voor "african test pilot":

Tja: het ruime merendeel van de zwarte testpiloten is blank ... Of een vliegtuig. Of een antiek iemand met een snor... Of veel mensen aan een tafel ...

National Geographic, Air Crash Investigation, Nederland, 29-03-2017, vanaf 18h00, over vlucht TANS Peru 204: één van de NTSB-medewerkers is een volzwarte neger regelrecht uit the hood.

Nederland. NPO3, 09-04-2017, vanaf 10h00, een programma voor de jeugd genaamd Brugklas. een klas vol voornamelijk blonde jeugd. Voor de klas een zwarte negerin ("Glenda Vogel"). Proest!!! uitleg of detail uitleg of detail

Overigens is in de reclame het bestand aan hoorspecialisten van "Beter Horen" ook volkomen volzwart, inclusief volzwart gezinnetje, maar dan wel weer heel natuurgetrouw zonder zichtbare volzwarte vader ...
    En bij Alpro (09-04-2017, NPO1) hebben ze schattige halfbloedjes.
    En bij RTL (11-04-2017) een Pringles-reclame met een halbloednegerin type Harriet Duurvoort. En er waren er ondertussen nog een paar maar je kan niet alles noteren ...

De menselijk geest is zwak, en geneigd tot vooroordelen. Dus wat doe je als dat technisch binnen het bereik ligt: je stelt objectieve regels op om iets te meten, bouwt een systeem om die regels uit te voeren, en kijkt wat de uitkomst dan is vergeleken met de menselijke en meer intuïtieve. Die met de oordelen, maar vooral ook heel veel vooroordelen ...
    De tijd begint te naderen dat zoiets op een betrouwbare manier gedaan kan worden voor zaken als vooroordelen over het functioenren van de diverse etnieeën, en er leken nauwelijks zaken waarbij de voordelen dudielijker zijn - de menselijke geest zit tenslotte boordevol vooroordelen over het functioneren van etnieën, vooral van blanken over het functioneren van niet-blanke etnieën. Dus hoera voor de vooruitgang in de strijd tegen vooroordelen. Maar bedenk wel dat dit artikel in de Volkskrant staat, en daarover hebben ze op de redactie van deze website enorm veel vooroordelen. En in het kader van die vooroordelen en de strijd ertegen moeten we de kop even overslaan  - en de eerste alinea (de Volkskrant, 14-04-2017, door Bard van de Weijer):
  Kunstmatige Intelligentie (kortweg AI, artificial intelligence) leert zichzelf 'menselijke' taken uit te voeren door enorme hoeveelheden data door te ploegen. Door AI eindeloos te laten gamen, leerde het zichzelf zonder gebruiksaanwijzing Space Invaders. En door dezelfde systemen enorme corpussen tot wel 850 miljard woorden te laten analyseren, leren ze de context van woorden herkennen en ontstaat iets wat lijkt op taalgevoel. Moderne chatbots kunnen hierdoor steeds beter conversaties houden die lijken op hoe een mens dat doet.
    Soms gaat het enorm mis ... AI-systemen die hun kennis baseren op gewonemensentaal ...

En daarmee scoort men al meteen weer maximaal op de schaal van sneuheid. Het alternatief zou namelijk pas echt een serieuze vooruitgang zijn: AI-systemen die hun kennis baseren op niet-gewonemensentaal ... Zeg de taal van Marsbewoners ...
    Waarmee op zijn minst één van de vooroordelen van deze redactie toch een heel eind opgeschoven is richting " oordeel". Feitelijk juiste oordeel, dat is ...
    Maar inderdaad is het wel zo dat die gewonemensentaal dat bekende probleem heeft:
 
  AI-systemen hun kennis baseren op gewonemensentaal, ontwikkelen veelal dezelfde impliciete vooroordelen als wij. Dit ontdekten onderzoekers van onder meer de universiteit van Princeton in een studie die donderdag verscheen in Science. ...

En daar komt weer een vooroordeel van deze redactie langs: dat blad Science behoort tot de Engelstalige publicatie- en opvattingencultuur, en die cultuur zit zelf boordevol vooroordelen. Zo vol, dat die verzameling vooroordelen een eigen naam heeft - die van "politieke-correctheid". Natuurlijk staat tegenover een enkele erkenning van deze stand van zaken vele honderden ontkenningen, maar daarop zijn de Informatieregels van toepassing: als iemand iets beweert tegen het directe eigenbelang is het 100 duizend keer zo betrouwbaar als wanneer het in zijn eigen belang is. En op die basis is het bestaan van die politieke-correctheid een volkomen vaststaand feit.
  ...  in Science. Daaruit blijkt dat culturele stereotypen hardnekkig voortleven in AI-systemen die op grote schaal worden gebruikt.

Ernstig. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken. Eerste voorbeeld:
  ... AI kan net als mensen positieve en negatieve verbanden leggen tussen woorden. Zo worden bloemen veel plezieriger ervaren dan insecten en worden muziekinstrumenten positiever gewaardeerd dan wapens. ...

Nou, dat doet dat AI-systeem dus uitstekend - met insecten heeft de mensheid ietwat mindere ervaringen dan met bloemen, en dat andere spreekt voor zich... 2-0 voor de AI. De vooroordelen zijn oordelen gebleken.
    Derde voorbeeld:
  Maar uit eerder semantisch onderzoek bleek dat Europees-Amerikaanse namen vaak veel positiever worden beoordeeld dan Afro-Amerikaans klinkende namen.

Met welk 'Maar' gesuggereerd wordt dat het systeem hier dus faalt. Oftewel: men gaat hier er al van uit dat dat oordeel van ongelijke waarde onjuist is. Oftewel: men heeft hier al "De Gelijkheid der Culturen" geïntroduceerd en gebruikt dat als criterium om de uitslag te beoordelen.
   Een denkfout of retorische truc genaamd "petitio principii" of cirkelredenering of in het wat toepasselijkere Engels "begging the question": het stoppen van het antwoord in de aannames.
    Wil je het echt zeker weten, dan verzamel je op nog wat andere manieren nog wat andere cijfers, en als je dat doet, cijfers verzamelen omtrent etnie en sociaal-culturele factoren, dan blijken die negatieve vooroordelen over het Afro-Amerikaanse en algemeen-zwarte functioneren gewoon keihard te kloppen uitleg of detail .
    Maar de ontwerpers van AI-systemen zijn meestal sociaal-wetenschappelijk-achtigen. Oh nee: bedoeld wordt de gebruikers ervan - sociaal-wetenschappelijk-achtigen kunnen niets creatiefs. En sociaal-wetenschappelijk-achtigen hebben andere oplossingen voor systemen met goede regels die dingen produceren die niet overeenkomen met hun vooroordelen. Neem dit Nederlandse voorbeeld:
  'Deze studie is belangrijk om inzicht te krijgen hoe AI bestaande al dan niet impliciete vooroordelen overneemt', zegt taaltechnoloog Florian Kunneman van de Radboud Universiteit, die niet betrokken is bij het onderzoek.    ...
    ... 'Of het systeem moet duidelijk maken hoe het tot een keuze gekomen is.'

Pardon ... Als de regels vooraf zijn vastgesteld en neutraal bevonden, is als bekend hoe het AI-systeem tot zijn keuze is gekomen.
    Neem een voorbeeld: stel je doet een AI-onderzoek naar de mate van coöperativiteit van mensen, door te kijken naar parkeerovertredingen en of ze die overtredingen betalen. Moet je wel mensen nemen die de vrijheid hebben om die boetes niet te betalen: diplomaten. Daarvan zitten er bijzonder veel in New York, dus je laat het AI-systeem een onderzoek doen naar het coöperative karakter van mensen bij het betalen vab parkeerboetes onder diplomaten in New York.  De AI-regels van dit onderzoek zijn: neem alle parkeerboetes, noteer welke al dan niet betaald is, noteer, het land van herkomst van de diplomaat, en soorteer deze landen naar bruto binnenlands product (BBP) . De uitkomst van het AI-onderzoek: naarmate het BBP lager, gedragen de diplomaten zich non-coöperatiever. Of: naarmate de landen gekleurder, gedragen de diplomaten zich non-coöperatiever.
    Merk op dat dit niets te maken heeft met het inkomen van de diplomaten, want dat is voor alle landen redelijkerwijs hetzelfde in bedragen, en relatief (ten opzichte van thuis) veel hoger voor diplomaten uit arme landen.
    Uitkomst dus van dit onderzoek: die arme landen zijn arm mede omdat de mensen daar (eel) minder coöperatief zijn.
    Volgens de politieke-correctheid is dit niet gewoon een onwelkome uitkomst. Het is een ontkennning van hun diepste geloven. Nummer één: de ontkennnig van "Alle culturen  zijn Gelijk en Gelijkwaardig", en ten tweede van "Arme dus gekleurde culturen zijn arm omdat de mensen daar lief en sneu zijn".
    Dus wat doe je met dat soort onderzoek:
  ... zegt Kunneman. 'Dus is het zaak te letten op vooroordelen.' Dat kan door een soort equalizer te zetten op de resultaten, waardoor een negatieve bias ... wordt gecorrigeerd.

Hoe zit het dus volgens deze menswetenschapper: "Het idee dat diplomaten uit arme dus gekleurde landen minder coöperatief zijn is ongunstig voor mensen uit gekleurde landen, dus een vooroordeel. Vooroordelen moeten bestreden worden. Dus als de uitkomst negatief is voor mensen uit gekleurde landen, moet het onderzoek daarvoor worden gecorrigeerd worden zodat mensen uit gekleurde landen hetzelfde scoren als die uit niet-gekleurde landen".
    Natuurlijk gebruikte de menswetenschapper niet het daadwerkelijk uitgevoerde onderzoek onder diplomaten in New York uitleg of detail , maar had het over solliciteren in Nederland:
  Dat kan door een soort equalizer te zetten op de resultaten, waardoor een negatieve bias voor bijvoorbeeld buitenlandse namen bij sollicitaties wordt gecorrigeerd.

Hier een voorbeeld van het constateren van die negatieve bias bij solliciteren (GeenStijl.nl, 05-06-2013, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Onderzoek. Niemand klikt op Rachid en Mohamed

..."Werkzoekenden die hun cv op internetdatabanken zetten, hebben meer kans op een reactie met een Nederlandse naam dan met een Arabische naam", lezen we in de Azijnbode. ... de schuldige van bovenstaand nietszeggend ANP'tje, Lieselotte Blommaert ... Mevrouw MsC heeft een proefschrift vol nonsens bij elkaar gecopypaste om te concluderen dat er 'meer bewustwording van mogelijke discriminatie' op de arbeidsmarkt moet zijn. Want daar haal je de media mee. Niet met onderzoeken naar de mogelijke oorzaken waarom de CV's van Samira, Mohammed en Rachid minder aangeklikt worden dan die van Renske, Joris en Lieselotte. ...

En die mogelijke oorzaken worden gegeven door reageerders bij GeenStijl, waaronder, is al eerder duidelijk geworden, vrij veel kleinere ondernemers en zelffstandigen. mensen van de soort die hun eigen peroneel aanemen. Hier zijn hun bevindingen:
  Natuurlijk is het ontzettend lullig als je door je naam (lees: het vermoeden van een bepaalde afkomst) wordt afgeserveerd, helemaal als je zelf goedbedoelend bent en eigenlijk een kans verdient. Maar dat werkgevers niet zo snel op bepaalde namen klikken heeft natuurlijk wel een oorzaak. Doe daar eerst maar eens iets aan, zou ik zeggen.
Lewis | 05-06-13 | 14:04 | + 102 -

Het is zo onderhand beledigend aan het worden dat er door al die gutmensch-onderzoekertjes maar voetstoots en impliciet aangenomen blijft worden, dat HR-, PO en werving/selectie medewerkers NIET eerst op inhoud selecteren en dan pas "op een naam klikken".
Als er ergens nog mensen met professionaliteit in hun gogme te vinden zijn, dan is het in het bedrijfsleven, niet tussen de academia.
CynicalBastard | 05-06-13 | 14:06 | + 45 -

Heeft mevrouw ook al onderzoek gedaan naar het waarom? Constateren kan iedere aap namelijk. Wij nemen inmiddels ook alleen nog maar Nederlanders aan. En dat is niet omdat we zo graag discrimineren. Dat is omdat we ervan geleerd hebben. En met ons velen.
Vindefin | 05-06-13 | 14:11 | + 116

Ik heb het in het verleden een paar keer geprobeerd met Rachid, Mohammed en Fouad.
Ging ook een paar keer fout.
Maar goed, ik ben open-minded, niet bevooroordeeld en niet stigmatiserend, dus je probeert het nog een paar keer.
Met Fatima, Naïma, Ahmed, Anouar, Loubna en Yassir.
Ging ook iedere keer fout.
Diefstal, aggresiviteit, vrouwen meppen, fraude, te laat komen, geen flikker uitvoeren, niet terug komen van vakantie en nog meer diefstal.
Noem mij maar een racist, maar ik begin er niet meer aan.
Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12 | + 252

Als ik als werkgever een "mohammed" zonder werkervaring, met een dramatische MBO voor m'n snuffert krijg, dan zeg ik ook nee. Laat ze eerst maar eens fatsoenlijk stage lopen en/of vrijwilligerswerk doen bij onze bejaarden ofzo.
LangeTijdGeleden | 05-06-13 | 14:13 | + 37 -

De arbeidsmarkt is per definitie discriminatie. Je maakt onderscheid op ervaring, opleiding, leeftijd, potentie, persoonlijke of organisatorische klik, en ervaringen uit het verleden.
Parel van het Zuiden | 05-06-13 | 14:13 | + 89 -
 Ah, de oplossing is anoniem solliciteren. Ik denk dat de oplossing is jezelf aanpassen aan wat er op de arbeidsmarkt wordt gevraagd, veelal zijn dat geen macho prinsjes.
Bruno Alaska | 05-06-13 | 14:14 | + 17

Feit: Mohammed's c.s. werken niet.
Feit: Fatima's gedragen zich als prinses op de erwt
Conclusie: in ons bedrijf heeft Dirk-Jan ongezien de voorkeur
QED
Ben ik nu gepromoveerd?
ole guapa | 05-06-13 | 14:16 | + 70 -

@Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12
je moet gewoon je functieomschrijving aanpassen ,dan voldoen ze opeens wel ;-)
ervaring met :
Diefstal, aggresiviteit, vrouwen meppen, fraude, te laat komen, geen flikker uitvoeren, niet terug komen van vakantie en nog meer diefstal.
R.E.Calcitrant | 05-06-13 | 14:17 | + 16 -

Bij de Albert Heijn bij mij op de hoek denken ze daar anders over.
Ik moet tegenwoordig zo ongeveer een Marokkaans woordenboek meenemen als ik de chocopasta niet kan vinden.
Botte Hork | 05-06-13 | 14:18 | + 66

 @Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12 | + 0 -
Helaas heb ik dezelfde ervaring. Chauffeurs nodig voor een logistieke dienstverlener. In Den Haag zit een grote populatie Marokkaanse jongens die dan ook netjes komen solliciteren. Een aantal jongens aangenomen voor verschillende vestigingen in de regio en helaas overal hetzelfde gezeik al na een paar dagen. Onbetrouwbaar. Geen afspraak mee te maken. Weigeren bedrijfskleding aan te doen of doen het gewoon uit als ze de deur uit zijn. Nemen vriendjes mee de wagen op. Laten vriendjes die niet in dienst zijn voor ze rijden. Kennen het onderscheid niet tussen mijn en dijn; als in jatten van klanten. Overleggen vakantieplannen niet en denken ineens voor een maand pleite te kunnen om weer lekker naar Marokko te gaan. Alle vooroordelen waar ik me zo netjes overheen had gezet kwamen één voor één uit. Dan moet ik er wel bij vermelden dat een paar gasten echt uit het juiste hout zijn gesneden en die doen er alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het is alleen zo jammer van die (in dit geval dan) meerderheid die het snoeihard verknalde.
Schreeuwmeeuw | 05-06-13 | 14:21 | + 138

Ervaringen uit het verleden geven nu wel helaas garantie voor de toekomst: moe, lui, geen zin, te zwaar, te ver weg, te vroeg op, te laat thuis, last van mn rug.....
GebuktIsGenomen | 05-06-13 | 14:22 | + 13 -

Linkse mensen zijn allemaal politicus; ambtenaar; kunstenaar; of ze werken voor een linkse stichting.
In die "bedrijfstakken" maakt het niet uit hoeveel verlies zij veroorzaken, daar slapen ze zelf geen nacht minder om. Hun bovenmodale salaris blijft toch gegarandeerd vanuit de oneindig gevulde pot met belastinggeld.
Ik kan mij voorstellen dat zulke moreel superieure mensen het maar discrimiNazi vinden als werkgevers weigeren de multiKul te bedrijven, voor eigen risico. Op eigen kosten.
Dus Rachid en Mohamed, jullie hebben alle schijn tegen - en als je niet weet waarom: je bent een kansloos kansenmensch.
Jan Passant mk2 | 05-06-13 | 14:23 | + 30

3 redenen:Ze komen niet op tijd,als ze al komen opdagen.Kans op lang ziekteverzuim is hoog en ze stelen van de werkgever.
Kom maar met de minnetjes.
RentaHam | 05-06-13 | 14:23 | + 105

Tel hier bij op de openlijke verklaringen van tuinders uit bijvoorbeeld het Westland, die geen gekleurde mensen willen want "die werken half zo hard als Polen" ...
    Voor de werkelijkheid gaan onderzoekers in de menwetenschappen nu corrigeren, als ze gedaan worden door AI-systemen die niet door hen vooraf gemanipuleerd worden. En zo blijft het idee in stand dat gekleurde mensen evenveel presteren als niet-gekleurde. Je past gewoon de cijfers aan net zo lang tot dat wél het geval is.
    Het zo veel voorkomen van zwarten op allerie posities in films en televisieseries is niets anders dan dat: het corrigeren van de werkelijkheid. het corrrigeren van een zeer pijnlijke werkelijkheid.

Overigens bedacht deze redactie pas later dat er ook een simpelere manier van weerlegging is. Met behulp van een minstens zo pijnlijke werkelijkheid. Een speciaal geval van een AI-systeem is namelijk een patroonherkenner - veel fotoverzamelingssites zijn die gaan inzetten om aldaar opgeslagen foto's te automatisch rubriceren, ten dienste van degenen die naar iets specifieks op zoek zijn. Dat doen die AI-systemen steeds beter, want anders werden ze niet al gebruikt. Hier is een bericht over een merkwaardig resultaat van zo'n systeem:
 

De kop vertaald: "Google gaat raciaal beledigende fotoherkenningssoftware haastig repareren" . Hier wat groter het eerste beeld in het bericht met het beledigende resultaat:
 

De foto met het vriendinnetje krijgt de omschrijving toebedeeld van "gorilla". En constateert de vriend verontwaardigd ... :

 

"Het is alleen bij de foto's met haar erbij dat het gebeurt" ...
    Het is volkomen duidelijk waarom het alleen gebeurt met dat vriendinnetje erbij: de foto's van dat vriendinnetje vertonen contouren die sterk (genoeg) overeenkomen met die van een gorilla.
    Em Google gaat voor die objectieve waarneming "corrigeren". Oftewel: falsificeren. Want wat is de reden dat je president George Bush met groot succes mocht vergelijken met een chimpansee, en president Barack Obama absoluut niet: Barack Obama is (half) zwart en zwarten lijken inderdaad meer op chimpansees dan blanken.
    En, van belang in verband met het voorgaande: in dat fotoherkenningprogramma zit geen woord of letter aan taal, laat staan taal met vooroordelen erin. Wat die taal-AI-systemen doen is hetzlefde als wat dat foto-herkenningssysteem doet: een voor iedereen eigenlijk al zichtbaar resultaat produceren, daar waar sommige mensen die werkelijkheid minder-wenselijk tot totaal onwenselijk vinden.

Discovery Channel, 25-04-2017, reclame voor een bank genaamd Bunq: neger type "rapper".

En nog weer eens wat noteren: RTL4, 09-05-2017, 19h55: Alpro Soya: negerin en halfbloed kindjes. Al de hele dag en de hele week door bij de NPO: de audiciën van Beter Horen die zo dolgraag "mensen wil helpen": volbloed negerin (ga naar de audiciën-opleiding: nul negers). Vervolg RTL4 met promo's van komende prgoramma's: boordevol negers. Er zijn in Nederland allang veel meer negers dan in Afrika.
    NPO, 10-05-2017: ook bij Nivea is de helft van Nederland neger. Overigens: bij dit soort slectie is er ook een zeer onevenredige vookeur voor de neger type "halfbloed". Daarvan moeten er zo langzamerhand meer bij de reclame werken dan er daadwerkelijk in Nederland rondlopen. Misschien haalt men ze uit de rest van Europa en zijn ze nagesynchroniseerd...
    En de reclame van Beteren Horen met de audiciën-negerin is nu vaker te zien dan de wijzer van de klok door twaalven gaat ...
    Discovery Channel 19-05-2017 om 22h25, iets over het heelal - diverse mensen, met een neger ...

Brullen van de lach!!! Uitzendbureau Manpower doet een VIVA-tje: zo ver meebuigen met de creolenm dat meteen duidelijk is dat hoezeer ze onderpresteerders zijn (de Volkskrant, 26-05-2017, door Eric van den Outenaar):
  Met doekoe van Manpower is het helemaal niet lekker 'patta' kopen

'Doekoe verdienen met bagage tillen op Schiphol? Ga je niet dood dan?' 'Nee, valt wel mee. Je werkt 3 tot 7 uur op een dag. Daarna lekker chillen.' Om jongeren te werven voor een vakantiebaan als bagagemedewerker bij KLM bedacht uitzendbureau Manpower een vacaturetekst in straattaal....


Maar natuurlijk! Als jre mesen wilt aanspreken, moet je dat doen in hun eigen taal. En anpowoer heeft natuurlijk zeer ruime ervaring met zijn mensen, en dit is de taal van hiun bagagemedewerkers. Schiphol ligt vlak bij de Bijlmer.
    Nogmaals brullen van de lach!!!
    En nog leuker: de politiek-correcten waren juist ontzettend zuur:
  Manpower plaatste de vacature dinsdag op zijn vacaturesite, woensdagochtend pikten Facebook en Twitter haar op. De bewoordingen zijn racistisch, zo reageerden lezers van de vacature op sociale media. 'Een stereotyperende en karikaturale oproep', schreef de Curaçaos-Nederlandse dichter en activist Quinsy Gario op Twitter.

Nog mee brullen van de lach!!! Die Gario doet trouwens aan "cultural appropriation" met zijn ABN-Nederlanders. Hij kan kiezen: Surinaams-Amerikaanse straattaal of swahili of wat ze ook spreken daar aan de Afrikaanse westkust. Maar geen Nederlands. Jullie je rastahaar, wij ons Nederlands!
    Maar ja: deze barbaren hebben tegenwoordig een grote fanclub die de baas lijkt te zijn in Nederland, en de stem van het gezonde verstand ...:
  Het was niet de bedoeling geweest om discriminerend over te komen en de suggestie te wekken dat Manpower voor deze laaggeschoolde functie vooral op zoek is naar Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse Nederlanders met een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. 'Via straattaal wilden we vooral jongeren bereiken op vmbo's. Het is niet onze intentie om mensen voor het hoofd te stoten', zegt marketingdirecteur Jeroen van Hooff. Van medewerkers op Schiphol kreeg hij positieve reacties.

... onderdrukken. Maar de zwarten en socialjustice warriors hebben de verbale macht gegrepen.

Nog meer nieuws van het front der vooruitgang. En wet dat van de kunstmatige intelligentie. Daar komt nog niks geen intelligentie aan te pas, natuurlijk, maar wle al die  andere betekenis die het Engelse woord "intelligence" in zich bergt: informatie. De huidige "artificial intelligence" is doodgewoon "patroon herkenning'. Op wat voor manier dan ook. Van contouren, zoals al gezien, pan gewoon cijfers in welk geval met het "data mining" uitleg of detail noemt, enzovoort. Het is gewoon "patroon herkenning".
    Maar natuurlijk: "patronen in de werkelijke wereld'. Geen patronen in de bedorven geest van politiek-correcten en door het aangestoken allochtonen". In dit geval: zwarten. Want die komen er het bekaaidst af in de patronen. Dus wat doe je als je als zwarte één van die hoogste zeldzame uitzindering bent die de absolute wet maakt tot de "Zo bijna absolute regel dat het noemen van de uitzondering onzin is" (bewijs volgt): je gaat klagen over de patronen - en wat doen de politike-correcten? Die nemen dat geklaag dan weer flink aangedikt over (Joop.nl, 28-05-2017. uitleg of detail ):
  Vechten tegen racistische algoritmes

Algoritmes worden, mede door de digitalisering – of beter: automatisering – van de samenleving, steeds belangrijker. De wiskundige reeksen worden voor alles gebruikt waar automatisering bij komt kijken. Dat de reeksen derhalve neutraal moeten zijn, is iedereen het wel over eens. Maar, zo waarschuwt Joy Buolamwini, onderzoeker aan het MIT Media Lab en oprichter van Algorithm Justice League, dat zijn ze niet. ...


Een keiharde leugen. Er wiskundige reeksen zijn net zo niet-neutraal als stenen. Vermoedelijk is er door de negerin andere terminologie gebruikt om te uitkomst te bestrijden. Die uitkomst is niet neutraal, want de werkelijkheid is niet neutraal - gezien vanuit politike-correcte en gekleurde ogen.
  Buolomwini kwam de werking van de vooroordelen op het spoor in haar werk met gezichtsanalysesoftware. De software kon haar gezicht maar niet detecteren, omdat de mensen die het algoritme hadden gecodeerd, geen rekening met haar huidskleur en gezichtsstructuur hadden gehouden.

Een leugen. Patroonherkenning wordt niet vooraf ingeprogrammerd, maar gaat via neurale netwerken en die wordt de herkenning aangeleerd. En kijk-er-de-kijk: een reageerder bij Joop.nl, geen wetenschapper maar iemand met gezond verstand en een greintje praktijkervaring, heeft het probleem door:
  GeenSJW – 28 mei 2017 at 23:01
Dacht ik vroeger ook altijd. Als ik de beelden terug kijk van mijn bewakingscamera’s dan is mijn vrouw (Hindoestaans) minder goed herkenbaar dan ik (blank). Ik dacht altijd dat dat kwam omdat een -even bot gezegd, maar met haar toestemming- donker oppervlak nu eenmaal minder licht reflecteert en details dus ook minder zichtbaar zijn.

Inmiddels weet ik anno 2017 wel beter, het heeft niks met natuurkunde te maken: Ik heb gewoon 4 racistische beveiligingscamera’s hangen. Of het is de recorder die bewust discrimineert, dat moet ik nog nader uitzoeken.

Brullen van de lach!!!
    Zelfs bij Joop.nl waren de reacties grotendeels van deze ironische soort.
    Oh ja, nog de bewijzen van die niet-neutrale werkelijkheid en van die bijna-absolute regel. Die stonden niet in het Joop.nl artikel, maar in het origineel in de net zo politiek-correcte Engelse krant The Guardian (guardian.com, 28-05-2017, door Ian Tucker uitleg of detail ):
  'A white mask worked better': why algorithms are not colour blind

When Joy Buolamwini found that a robot recognised her face better when she wore a white mask, she knew a problem needed fixing
...
Thinking about yourself ,,,?
If we’re thinking likely probabilities in the tech world, black women are in the 1%. ...

Nogmaals brullen van de lach!!!
    Oh ja, nog eentje: de kop van het Joop.nl artikel was grotendeels die van de Guardian-versie, zie de link naar het artikel:
  The Guardian: When algorithms are racist

Hier is de verklaring van de huidige discrepantie wordt gegeven door The Guardian zelf:
  The headline of this article was amended on 28 May 2017 to better reflect the content of the interview.

Als ze nu ook nog eens hun hersenen amendenden, dan zou de wereld een klein stukje  beter zijn ...
    En ten derde male brullen van de lach!!!

En nog een stukje uit de verzameling Croelen, werken uitleg of detail dat ook hier van pas komt: (de Volkskrant, 31-05-2017, door Mark Schenkel):
  Chinese trein vervangt boemel Kenia

Ruim een eeuw heeft de 'romantische' (Churchill) spoorlijn van de Keniaanse kust naar het binnenland het volgehouden, maar vanaf vandaag raast er een snelle Chinese trein pal naast de oude rails.


Vanaf een bankje bevestigd voorop een puffende stoomlocomotief bekeek Winston Churchill in 1907 gazellen, antilopen en giraffen in Kenia. De spoorlijn hier 'is één van de meest romantische' ter wereld, noteerde de latere premier in zijn reisverslag. ...
    Het spoor dat Churchill volgde, van Mombasa aan de Indische Oceaan naar het Victoriameer in Oeganda, geldt als het summum van Britse koloniale expansiedrang in Afrika. De 'Lunatic Express', waarvan de aanleg werd gestart in 1895, ging dwars door moerassen, bossen en diepe dalen. Van de 30.000 arbeiders uit India  ...

Toen werkten de zwarten niet, en ...
   ...dan is er nog de angst dat het nieuwe spoor het lot van het oude spoor tegemoet gaat wanneer de Chinezen na de afgesproken vijf jaar stoppen met het onderhoud.     ...

... nu werken de zwarten nog steeds niet. Geen onderhoud aan bestaande infrasructuur, geen andere substantiële sociale prestaties.

Keti Koti, het alternatieve Kwakoe-festival, is ook weer geweest, tezamen met het gebruikelijk geroep om een nationale feestdag voor iets betreffende een ruime 2 (twee!) procent van de bevolking die last hebben van aanvallen van virtueel tijdreizen naar de tijd van "de slaverij". Met soms grappige opmerkingen, zoals deze (de Volkskrant, 03-07-2017, ingezonden brief van Kees Uittenhout, Sprang-Capelle):
  Waar blijft het nationaal slavernijmuseum?

Dat Willem III namens Nederland in 1863 de slavernij in Suriname en de Antillen afschafte ...

Het antwoord op die vraag: op dezelfde plek als het Nationaal Historisch Museum ...
    Gevolgd door een homerische lach!!!
    Oh ja, dat sociale presteren. Hier is de relevante opmerking:
  De meeste planters namen ... het ... schip terug ... en lieten het ... land aan de nu bevrijde slaven die nauwelijks een idee hadden wat ze ermee aanmoesten.

Terwijl die planters en voormalige slavenhouders van de opbrengsten ...:
  ... vestigden zich in Amsterdamse herenhuizen en villa's aan de Vecht ...

Natuurlijk schreef deze social justice warrior nog een heleboel leugens bij elkaar maar deze feiten kloppen als een bus.
    De rest van die geschiedenis is geschiedenis.

De Volkskrant heeft het tot een specialiteit verheven om de islam voor te doen als het toppunt van beschaving. In plaats van qua massaliteit de grootste vorm van achterlijkheid en qua niveau de op één na ergste vorm van kwaadaardigheid. Uitsluitend en alleen omdat er moslims wonen in Nederland, dat dat immigranten zijn en "Moslims zijn immigranten - Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims van nu zijn als de Joden van toen" uitleg of detail . En met slechst zeer weinig verandering geldt dat dan dus ook voor negers. Hoewel in zekere zin nog absurder - de islamitische beschaving heeft het tot 1200 redelijk normaal gedaan. In Afrika is men nooit verder gekomen dan de lemen hutjes. En op geestelijk vlak de tovenarij. Dus daar ga je dan maar reclame voor maken (de Volkskrant, 20-07-2017):

Kreten van vreugde en verrassing slaakte deze redactie bij het aanzien van dit wonderbaarlijke, totaal absurdistische, schouwspel ...  Een mainstream-medium, een "kwaliteitskrant", die zich bekeert tot de winti, uitsluitend en allen omdat er wintibeoefenaren in Nederland wonen ...
    "Negers zijn immigranten - Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de negers van nu zijn als de Joden van toen".

Oh ja, hier is de auteur:

Dit studeert ... Kejje nagaan hoe het met de sociale en intellectuele capaciteiten van de rest staat ...
    Oh, en let ook nog even op de tussentitel:
  Tussentitel: Kruidengenezing stigmatiseren is allesbehale wetenschappelijk

Tja ... "Winti negeren is 'stigmatiserend' " ... Toen móést de Volkskrant wel ...
    Morgen: "Besnijdenis is hartstikke hygiëniserend". Want "Besnijdenis stigmatiseren is allesbehalve wetenschappelijk". En "Koppensnellen is hartstikke bevrijdend".  Want "Koppensnellen stigmatiseren is allebehalve wetenschappelijk". Gevolgd door "Joden vergassen ..." ... Enfin, vul zelf maar in ...

Vooraf al brullen van de lach bij het onder ogen komen van de volgende bron - we doen het hier in een wat andrere volgorde dan in die bron. Eerst de koppeling met het voorgaande onder weg;lating van de titel: (GeenStijl.nl, 31-07-2017, door Pritt Stift uitleg of detail):
  ... het is anno diversitus 2017 en de reclamenegers zitten tegenwoordig werkelijk overal (en terecht, laat dat duidelijk zijn). We noemen oa: bij Albert Heijn, bij HEMA, bij Kruidvat, bij Bavaria, bij Specsavers, bij Trouw, bij de PVV. Geen fatsoenlijk bedrijf/organisatie maakt nog een een commercial zonder negerts, want voor je het weet, krijg je de kaartwapperende kwetsbrigades op je af en dalen de beurskoersen als snowflakes voor de tropenzon. Er schijnt zelfs zo'n schreeuwend tekort te zijn aan reclamenegerts dat er schepen bij de Libische kust varen om ze op te halen (ff uitzoeken of dit klopt - red). ...

Precies wat deze redactie ook al constateerde. Alleen doet GeenStijl er de plaatjes bij (deze redactie had nog geen methode/bron kunnen vinden):Je komt al niet bij van het lachen. En dan hebben ze nog niet eens die Beter Horen-reclame met die negerin als audiciën, en eindeloos veel andere voorbeelden. Zoals gezegd: er moet een scheeuwend tekort zijn aan kroesharige modellen.
    Maar GeenStijl schrijft zoiets niet zomaar. Er moet een pakkende aanleiding zijn. Hier is de rest van het artikel, inclusief de kop:
  GeenStijl Checkt: "Er zitten alleen maar blanken in Apenheul-commercials"

 
Op internet gaat het gerucht dat er Apenheul-commercials bestaan met louter blanke mensen en roomwitte kindertjes erin. Dat is raar, want het is anno diversitus 2017 en de reclamenegers zitten tegenwoordig werkelijk overal ...
    Maar die reclamefiguranten van kleur zitten dus niet in de Apenheul-reclamespotjes. Aldus duidelijk te zien in de video's die in het bezit zijn van GeenStijl FactCheck. Kortom: de op internet vigerende bewering "alleen maar blanken in Apenheul-spotjes" beoordelen wij dan ook als GROTENDEELS WAAR. Duiden waarom er louter blanke dames en heren in Apenheul-spotjes zitten, mag u lekker zelf doen. Succes!

Je komt echt niet meer bij!!!
    Overigens, hadden we dat al vermeld? Je ziet ook echt nul komma nul neger in Naturalis. Aldaar de meest populaire zaal, vooral bij de kindertjes: die met de mensapen. Zie je ze al staren, van mensaap naar neger: "Mamma ..."

En de reden om hier voluit met de racistische antinegertaal in te gaan, stond de volgende prominent in de Volkskrant:

Een reportage over de tekorten in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, met als de geestelijke gezondheidszorg nodig hebben jongere een blanke racistisch afgebeeld naast de geestelijke gezondheidszorg gevende en daarmee  de geestelijk gezonde norm neerzettende zwarte.
    Ja ja, die Bijlmer zit vol met messentrekkendee, pistolen in de broekzak hebbende blanken. Hier ligt er eentje op de grond na een dodelijke steekpartij op een volkomen willekeurige medereiziger (tpo.nl, 28-07-2017, door Bert Brussen uitleg of detail):
  Amsterdamse metro-slachtpartij getuigenverklaringen topic

Update: ook volgens de Amsterdamse politie is het slachtoffer inderdaad ‘uit het niets neergestoken‘.

En een getuige nam nog snel even een actiefoto:
 

Hartstikke duidelijk, toch: twee negers die de blanke dader in bedwang houden - kijk maar naar zijn blonde, sluike haar. En deze getuige ... :
  Ik stond op 2 meter afstand toen het gebeurde gisteren in de metro. De dader riep niets toen het gebeurde. Hij was juist opvallend stil. Ze leken elkaar niet te kennen en de dader kwam rustig aanlopen. Liep langs mij en begon vanuit het niets te steken op het slachtoffer.

Om antwoord te geven op jullie overige vragen: De dader had geen baard en geen gewaad aan. Hij had een donkere huidskleur (geen Marokkaan, maar eerder Antilliaan of Afrikaans o.i.d.)

... is natuurlijk gewoon een blanke racist. Want alle blanken zijn racisten. Philomena Essed, Gloria Wekker, Sylvana Simons, Seada Nourhussen, Clarice Cargard, Mitchell Esajas en alle andere zwarten met toegang tot de media zeggen het allemaal, en dat zijn dus allemaal zwarte mensen en die kunnen dus niets anders dan gelijk hebben. En wie ook maar iets hiervan ontkend, bewijst meteen dat hij/zij een nog ergere racist is.

Weer een hele mooi. Een documentaire op Discovery Channel (serie Mighty Planes, 19-09-2017,  22h30) over het vlieg-stuntteam van de Amerikaanse Marine: de Blue Angels. Niet alleen met de piloten (allemaal blank, natuurlijk) maar ook een hal vol ondersteunend personeel, zo'n 200 man. Letterlijk, dat man. Want dat personeel is natuurlijk voornamelijk technici om de vliegtuigen in de lucht te houden. En vrouwen kan je wel bij voorkeur bureaubaantjes geven zonder voldoende kwalificaties ervoor, maar vliegtuigtechnici ... Dan  gaan er vliegtuigen neerstorten ...
    Oh ja, het ging hier niet over vrouwen maar over zwarten. Je krijgt dus eerst een globaal kamerabeeld van die grote hal (hangar) met veel mensen, en meteen daarna wat beelden van groepjes van dichtbij zodat je de gezichten kan zien. De eerste drie: met een zwarte vooraan  - één daarvan een vrouw. Ongeveer het totale aantal zwarten op de hele zaal.
    Brullen van de lach!!!
    De regel is zo simpel: hoe hoger de gevraagde capaciteiten in jaren opleiding, hoe minder zwarten. En niet recht evenredig, maar exponentieel: ieder jaar meer benodigde opleiding, halveert (minstens) het aantal zwarten - vermoedelijk nog erger.
    Denk maar aan die musici: jazz (geen opleiding vereist): overdaad zwarten; klassieke muziek (10 jaar en meer opleiding): nul zwarten. En absoluut geen sprake van discriminatie daar, want plenty Aziaten.

Nog een klassiek voorbeeldje van totaal contra-productieve zwarten-promotie, uit de wereld van het bedrijfsleven (GeenStijl.nl, 30-11-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Vijf meest inspirerende mensen voor Nederland: allemaal neg0rs

Hej. Totaal onnodig marketingonderzoekje met zoveel paarsebroekentaal dat het zelfs voor de meest doorgewinterde marcom-muts een beetje te gortig wordt. Wat blijkt uit intensief wetenschappelijk onderzoek een kleine rondgang door de dikke duim van een vriendenkring van binnenderingse social mediamuppets? Bij de vijf meest inspirerende persoon voor alle Nederlanders zitten gewoon vijf neg0rs! ...

Zo volkomen waardeloos is de bijdrage van de 'neg0rs' aan de voortgang van de beschaving ...
    Nog uit te werken, een grap naar de vorm van Kopspijkers uitleg of detail (na 7:56 min.) "Komt een vrouwtje bij de dokter ...". "Ja, in Afghanistan is dat hilarisch, want daar mógen vrouwen niet naar de dokter ...", die nieuwe versie luidende: "Een zwarte ondernemer ..." "Ja, in de hele wereld is dat hilarisch, want zwarten ondernemen niet... "

Weer een geval van "racistische software" (de Volkskrant, 30-12-2017, door Bard van de Weijer):

  Kwalijke denkpatronen

New York wil foute algoritmes gaan weren. Software die groepen burgers discrimineert of buitensluit, mag niet langer draaien op de stadscomputers. ...

Die term 'buitensluit' vertelt alles al ... 'Buitensluiten' is een actie, en die software onderneemt absoluut en helemaal niets. De eerste fase van de vertaling luidt: "Software die er toe leidt dat groepen burgers buitengesloten worden ... '.
    Dan de tweede vertaling: in combinatie met 'buitensluiten' wordt er in de maatschappelijke praktijk maar twee groepen burgers gebruikt, en dat zijn niet de Amish, de Joden, de Aziaten, enzovoort. De enige twee groepen die gebruikt worden in combinatie met 'buitensluiten' zijn, in Amerika, de latino's, maar met enorme afstand op nummer één: de zwarten.
    Dus na de tweede vertaling luidt de eerste helft van de zin: "Software die ertoe leidt dat mensen zwarten gaan buitensluiten ..."
    Dan de derde vertaling. Want kennelijk gaan mensen dus buitensluiten, dat wil zeggen: ze deden het eerst niet maar door de uitkomsten van de software gaan ze het wel doen.
    Nu is het absurde veronderstelling dat mensen andere mensen gaan buitensluiten op grond van positieve eigenschappen van die andere mensen. Dus de vertaling luidt nu: "Software die negatieve eigenschappen oplevert over zwarten en ertoe leidt dat mensen zwarten gaan buitensluiten ..."
    Hè hè ...Eindelijk een zinvolle en dus redelijk complete vertaling van dat halve zinnetje - opleverende de volgende hele zin:
  New York wil foute algoritmes gaan weren. Software die negatieve eigenschappen oplevert over zwarten en ertoe leidt dat mensen zwarten gaan buitensluiten , mag niet langer draaien op de stadscomputers.

En dat is een begrijpelijke uitspraak.
    En een zwaar racistische en totaal anti-wetenschappelijke en anti-rationele uitspraak. Een direct gevolg van het Joodse ideologie van "De Gelijkheid der Culturen". Want uit volgt dat geen enkele cultuur negatiive eigrenschappen heeft - in die vorm een Absolute dus totaal onzinnige uitspraak maar wat men natuurlijk bedoelt is dit: "Geen enkele cultuur heeft negatieve eigenschappen ten opzichte van de westerse cultuur".
    En de stad New York gaat nu software aanpassen die aangeeft dat die negatieve eigenschappen er wel zijn.
    Maar toch gaat dat lastig worden:
  steeds meer software die besluitvorming ondersteunt, is gebaseerd op neurale netwerken. Dit soort zelflerende programmatuur is geneigd menselijke onhebbelijkheden over te nemen, blijkt uit wetenschappelijke studies.

Een gore leugen, dat laatste: die software is net zo "menselijk onhebbelijk" als de software die leert om menselijk handschrift te herkennen: het enige dat die software doet, is het herkennen van patronen. Als die patronen overeenkomen met "menselijke onhebbelijkheden" dan zijn "menselijke onhebbelijkheden" geen "menselijke onhebbelijkheden", maaar "werkelijk bestaande onhebbelijkheden".
    Maar ook hier is natuurlijk nog  vertaling nodig. Dat "menselijke onhebbelijkheden" is natuurlijk weer vervalste taal voor "discriminatie", waaran er vele vormen zijn, maar met in de maatschappelijke praktijk staat met enorme afstand op de eerste plaats: "etnische discriminatie",  en dat met weer zo'n zelfde enorme afstand: "discriminatie van zwarten".
    Oftewel, wat de stad New York gaat doen, is het volgende:
  Dus is het goed dat New York gaat controleren of de spulletjes uit Silicon Valley een beetje fatsoenlijk gemaakt zijn. De vraag is alleen of het gaat lukken. Het blijkt vaak een kwestie van toeval als wordt vastgesteld dat software 'verkeerde' besluiten neemt. Kijk maar hoe lang het heeft geduurd voor de sjoemelsoftware van Volkswagen aan het licht kwam en hoe lastig het blijkt om andere verdachte dieselautofabrikanten aan de schandpaal genageld te krijgen.

Lachen! De sjoemelsoftware van Volkswagen heet sjoemelsoftware omdat er met de software gesjoemeld werd om een uitslag te geven die overeenkwam met de wensen van de fabrikant. En wat de New Yorkse elite wil doen, is software malen die de niet meer werkelijkheid aangeeft, maar mee sjoemelen zodat ze overeenkomt met de wensen omtrent de wensen van de New Yorkse elite. De New Yorkse elite gaat sjoemelsoftware maken.
    Hier is de reden: de laatste vijf burgemeesters van New York waren: een Jood, een zwarte, een Italiaan, een Jood, en iemand getrouwd met een zwarte.
    Tja, dan wil je absoluut helemaal niets horen over een eventueel zwart onderpresteren, of een onderpresteren van welke etnie dan ook ...

Zien ze dat onderpresteren nu zelf ook? Of hun medestanders? De Rotterdamse politie besloot het te onderzoeken (Joop.nl, 03-01-2018, uitleg of detail ):
  Politie wil ‘verdachte’ duur geklede jongeren ‘uitkleden op straat’

De Rotterdamse politie gaat dure jassen en horloges van burgers afpakken als zij niet kunnen verklaren hoe die zijn betaald. Dat meldt de Telegraaf. Het plan is een nieuwe stap in de aanpak van ‘ondermijning’ door het Openbaar Ministerie en de politie. ... Het plan ligt in het verlengde van de patseraanpak, waarbij de eigenaren van dure auto’s waarvan niet duidelijk was hoe zij die konden bekostigen onder de loep werden genomen. ...
   
Uitstekend plan dus. Een toepassing van de al succesol gebleken 'patseraanpak' en het eerdere "plukzekaal". Iedereen was het er mees eens. Boeven moet je aanpakken.
    Uhhh ...:
  Op Twitter spreken veel mensen hun bezorgdheid uit over het voorstel. Mensen vragen zich af of het plan etnisch profileren niet in de hand werkt en hoe onschuldige jongeren zich tegen onterechte confiscaties kunnen verweren:
Uhhh ...:
  Reacties

karimpie
– 3 januari 2018 at 11:17
Als er iets strafbaars aan ten grondslag heeft gelegen dan moet dat bewezen worden (onschuldig tot het tegendeel bewezen is) en aan de rechter voorgelegd worden…. anders kunnen we de agenten net zo goed ook lijfstraffen laten geven, want diefstal is toch ook verboden idem als mishandeling


Karingin – 3 januari 2018 at 17:15
In de kraag gegrepen omdat je een kleurtje hebt en een patserjas draagt…geen etnisch profileren?

Als iemand veroordeeld is heb ik er minder moeite mee, maar dit gaat gewoon te ver.


Paul250371 – 3 januari 2018 at 12:16
AAahhh. De politie van de PVV en leefbaar heeft weer een nieuw instrument gevonden om buitenlanders aan te pakken.


Johan eldert – 4 januari 2018 at 01:54
hoe weet de politie dat iemand die op straat loopt, aantoonbaar geen inkomen heeft???

dus ja dat wordt dus wel etnisch profileren omdat men er dan van uit gaan dat iemand van allochtone afkomst mogelijkerwijs geen of amper inkomen heeft


OlavM – 4 januari 2018 at 01:34
Dit plan vraagt natuurlijk om problemen. “Etnisch profileren” wordt er zeker sterk door gestimuleerd. Om dat in te zien hoef je geen Einstein te heten. Degenen die dat ontkennen houden zich gewoon voor de domme. Het zullen onvermijdelijk uiterst subjectieve beoordelingen worden, bij wie, waar en wanneer gecontroleerd gaat worden. Dus…..
Klassen- en kleurdiscriminatie zal welig tieren. Een idiote aanpak dus die niets goeds gaat opleveren..
En wordt de volgende stap uitkleden totdat mensen helemaal naakt te kijk staan? Bij wijze van “afschrikking”?

Moeten wij met ogen open de rechtsstatelijkheid van Nederland steeds verder laten uitkleden?
   
Hmmm ...
  michel – 4 januari 2018 at 03:09
Juridisch onhaalbaar.
Ik hoor de advocaten al hardop verzinnen: gespaard, cadeau gekregen, 2e hands aangeschaft, gevonden, bonnetje verloren (uiteraard cash aangeschaft), gewonnen, etc. etc.

Dát er in Rotterdam personen te vinden zijn die hun geld op criminele wijze ‘verdienen’ en er bovendien geen enkele moeite mee hebben daar in alle openheid mee te pronken, zal bijna elke (niet-criminele) Rotterdammer beamen.

Uit de reactie van een aantal reageerders valt op te maken dat deze kennelijk weten in welke hoek die ‘pronk’-personen gezocht moeten worden.

En de dadergroep zelf:
  ...    Controle Alt Delete, de organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en politiegeweld plaatst vraagtekens bij de plannen ...

Reacties:
Piet de Geus – 4 januari 2018 at 03:27
... De hamvraag (en die wordt niet beantwoord) is of dat ook werkelijk de bedoeling is of dat dat een angstvisioen is dat bewust wordt gecreëerd door een club activisten als Controle Alt Delete.

En 'activisten' zijnde een bekend synononiem of eufemisme voor al dan niet gekleurde racisten, van de soort "Kick out Zwarte Piet": in zwart gehulde en be-donkere-zonnebril-de stadguerilla's zonder inkomen uit werk.
    Die dus allemaal zonder één enkele aarzeling de door de politie neergezette schoen ...:
  " Het zijn vaak jonge gasten die zich onaantastbaar achten. ... vooral bij jeugd ... Sommige jongeren ... Deze jongeren ... Afpakken is dan ook belangrijk. "

... aanpassen: in Rotterdam zijn "criminele jongeren" hetzelfde als "gekleurde jongeren".
    Gekleurde jongeren zijn zwaar onderpresterende jongeren.
    Waarvan akte.
    Gevolgd door een brullende lach!!!

En de volgende is bijna net zo leuk. Ze is afkomstig uit de de wereld van de commercie, die maar aan één ding denkt: geld. Maar daardoor ook let op reputatie en ook in Nederland wordt alles afgemeten aan de politieke-correctheid. Maar eerst komt toch dat geld. Ook dus in de wereld van de suoermarkten, of juist daar, want de marges aldaar zijn klein. Dus doen ze ook naarstig aan klantenonderzoek - daar zijn al die bonuskaarten enzovoort voor: om te kunnen registreren wat klanten kopen zodat de winkel goed kan plannen - iedere cent telt, bij de supermakrten.
    Nou heb je ook mensen nodig om die klanten te bedienen, dus dat doe je graag ook zo effectief mogelijk. En je leert je nieuw personeel dus waar ze op moeten letten, aangaande klanten. Na al dat uitvoerige klantenonderzoek.
    En hier is de uitkomst, met grote verontwaardiging gerapporteert door de poltieke-correctheid in alle hun media, met voorop natuurlijk het hoofdgezang in de politiek-correcte kerk: het NOS Journaal uitleg of detail (12-01-2018, 20h00), dat van haar verontwaardiging het eerste item maakte. De schriftelijk rapportage is alhier zoals gebruikelijk van de Volkskrant, en wel de website omdat daar de plaatjes zo leuk zijn, en daadoor de verontwaardigin zo heerlijk overstroomt (de printtekst is identiek - Volkskrant.nl, 12-01-2018, door Jochem van Staalduine uitleg of detail ):
 

Albert Heijn leert medewerkers dat 'budgetklant' donker is en kroeshaar heeft

Zo ziet de grootste supermarkt van Nederland zijn klanten

Albert Heijn leert nieuwe medewerkers dat 'premium'-klanten blank en hoogopgeleid zijn en dat 'budget'-klanten met een laag inkomen een donkere huid en kroeshaar hebben. De laatsten kopen veel telefoonkaarten, noedels en goedkope huismerken, terwijl de premiums verse sappen en biologische producten kopen.

Alweer brullen van de lach!!!
    Het resultaat van duur en zorguldig consumentenonderzoek: de 'budgetklant' is een alleenstaande zwarte moeder met kroeshaar.
    En nogmaals brullen van de lach!!!
    Want OEI!!!, OEI!!!, OEI!!!, OEI!!!, OEI!!!, OEI!!!, OEI!!!, OEI!!!!!!!
    Dat mag zomaar niet, van de politiek-correcte Big Brother ... Zeggen dat Oorlog Oorlog is en Vrede Vrede.
    Néééé ... Vrede, dat is Oorlog. En Oorlog Vrede.
    De zwarte vrouw heeft een oertrouwe huisman, die zorgt voor de bloedjes van kinderen, en heeft het budget van een veelverdienende succesvolle professional!
    Oh ja, dat doet denken aan die veelverdienende zwarte audicien-professional van de televisie-reclame van Beter Horen die je een paar maanden lang iedere dag zag:

Tekst: "En als ik als audicien kan helpen ...Ja, daar doe ik het voor".

En hier de werkelijkheid, te vinden via google (zoekterm "audicien") - zolang het duurt, want ook daar zal de censuur toeslaan (opgeslagen 13-01-2018):

En alweer brullen van de lach!!!

Succesneger? Rapneger! (de Volkskrant, 16-02-2018, door Nadia Ezzeroili):
  Schoon schip

Tupac is zijn held, 'de Shakespeare van de hiphop', maar de liedjes van Bram Vermeulen raken hem niet minder. Rapper Akwasi presenteert zijn nieuwe cd.

En waarom geen werkneger? Mede hierom:
  'Ik ben een teamplayer, maar ik zou op dit moment geen baas meer boven mij kunnen hebben....'

En maar daar maar van, indachtig het onregelmatige werkwoord van Bertrand Russell :
  "Ik ben een aartssolist, en ik zou nooit een baas boven mij kunnen verdragen."

En dat geldt voor bijna al zijn cultuurvriendjes. En daarom presteren ze sociaal-maatschappelijk niets, en zijn ze werkloos uitleg of detail .


Nog te doen: Flight (2012) uitleg of detail . Nieuwsgierig: google zelf.


Naar Sociologische krachten , of site home .

 

30 jul.2015