WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Henk van Houtum

Natuurlijk is daar dé Leo Lucassen uitleg of detail als "de grote migratiedeskundige"...

De man van "Moslims zijn de nieuwe hugenoten", en "Moslims zijn de nieuwe Joden".

Maar er zijn natuurlijk meer migratiedeskundigen en Henk van Houtum is een goede tweede.

Trouwens, voor migratiedeskundigen in het algemeen geldt iets universeel, net zoals Ruslandeskundigen universeel het geloof aanhangen van "Rusland behoort tot het Rijk der Kwaad", namelijk dat ze aanhanger zijn van het geloof van "Migratie behoort tot het Rijk der Goed".
    Probeer als lezer alvast een gemeeschappelijk basis voor die twee te bedenken. Verderop komt er een antwoord.

Door tijdsdruk was het er nooit van gekomen om Van Houtum of andere collega's apart te behandelen, waaraan nu met een concrete aanleidng een eind wordt gemaakt.

Hier het oudste exemplaar gevoden op deze website (Trouw.nl, 16-12-2012, door Frank Mulder):

  Om onze rijkdom hoort geen hek

Wij discrimineren op basis van afkomst en overtreden dus artikel 1 van de Grondwet. Want mensen binnen onze grenzen tellen mee, mensen daarbuiten niet, stelt politiek geograaf Henk van Houtum.


Tussentitel: Ik ken Amanda uit Assen niet, toch betaal ik belasting voor haar. Waarom niet voor Alisha uit Addis Abeba, die omkomt van de honger?

En meteen de hoofdprijs. Commentaar is nauwelijks nodig. Deze man wil het geld van iederre nederlander, anderamans geld, verdelen over de hele wereld.
    Deze man is een gecertificeerd psychopaat.
    Details uit dit lange artikel uit één van de landverraderlijke en linksfacistische kranten van Nederland is niet nodig - het staat allemaal al in de koppen.

Hierna is de rest een min of meer overbodige nabrander. Ter documentatie van hoe gestoordheid eruit ziet, toch maar het verder gevondene (de Volkskrant, 08-08-2015, door Maartje Bakker):

  Interview | Henk van Houtum, politiek geograaf

'Migrantenquotum? Het is geen melk'

De Europese buitengrenzen zijn de dodelijkste op aarde, met alle migranten die er sterven. 'Dit is niet het beschavingsideaal waar Europa voor staat.'

...
Zouden we zonder grenzen niet worden overlopen door de migranten?
'Dat is maar zeer de vraag. ...

Er waren nog nooit zo veel mensen op de vlucht als nu. Is dat geen reden om niet iedereen toe te laten?
'Het gaat vaak over horden mensen, over massa-immigratie. Maar mondiaal draait het om een kleine groep: 3 procent is migrant ...

Wat zijn de voordelen van vrije migratie?
'Open grenzen zijn goed voor de economie en het is rechtvaardiger. Nu we migranten tegenhouden, leidt dat steeds vaker tot hun dood. ...'

Een nadeel is dat mensen hun baan kwijtraken door de concurrentie met migranten - vooral de lager opgeleiden.
'Op korte termijn kunnen er nadelige effecten zijn voor werknemers in bepaalde sectoren. ... Door de vrijhandel is de EU enorm gegroeid in welvaart. De uitwisseling creëert betere specialisten, er ontstaan nieuwe bedrijven, nieuwe ideeën, innovatie, en uiteindelijk meer werkgelegenheid.....'

Een behoorlijk deel van de autochtone bevolking wil helemaal niet meer migranten. Ze zijn bang een vreemde te worden in eigen land en voelen zich aangesproken door Geert Wilders.
'... Door een ander verhaal te vertellen over migratie kun je een ander gemeenschapsgevoel creëren. ...'

U pleit voor meer aandacht voor rechtvaardigheid in het grensbeleid - wat bedoelt u daarmee?
'Als mensen met reden en recht vluchten, dan doet het aantal er niet toe. ...''

Dezelfde gestoordheden.

En bij dat complex hoort natuurlijk ook dit (de Volkskrant, 26-08-2015, door Leo Lucassen (Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit Leiden), Henk van Houtum (hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen), en Hein de Haas (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, research associate International Migration Institute (IMI, University of Oxford):
  Sommer winkelt zeer selectief in ons werk

Martin Sommer doet publicaties van migratiewetenschappers geweld aan om zijn gelijk te halen.


'We moeten uitkijken met feiten', aldus Martin Sommer in zijn rubriek Vrij zicht in de Volkskrant van zaterdag 22 augustus. ...
1. Wij zouden menen dat grootschalige immigratie de vergrijzing kan oplossen. Een fraaie stropop, maar dat beweren wij nergens. Wat we wel betogen, is dat bij verstandig beleid de economie profijt kan hebben van immigranten, zowel van hoog- als laaggeschoolden.  ...

Oftewel: het kunnen liegen alsof het gedrukt staat. Bijna net zo goed als de moslims uitleg of detail die ze zo graag willen importeren.

In de politiek-correcte, Joodse en Joodsistische media zijn ze natuurlijk dol op dit soort mensen en hun boodschap. Dus daar gaan we weer (de Volkskrant, 14-10-2016, door Henk van Houtum is verbonden aan Radboud University. Leo Lucassen is verbonden aan IISG en de Universiteit Leiden.)

  Tijd voor een slimmer EU-migratiebeleid

De EU maakt zich chantabel voor autocratische regimes, over de rug van migranten. Het kan slimmer.
...
Afgelopen jaar bereikten ongeveer een miljoen asielzoekers uit andere werelddelen de EU, wat neerkomt op 0,2 procent van haar bevolking. ...
    Er mogen dit jaar dan wel veel minder mensen in de Egeïsche Zee zijn verdronken, maar het aantal doden in de Middellandse Zee (3.600) is nu al bijna net zo hoog als in 2015. ...
    Door het paniekvoetbal van de EU en een gebrek aan onderlinge solidariteit tussen de lidstaten wordt het migratiebeleid steeds meer bepaald door dictators en smokkelaars. Het is nodig het heft weer in eigen handen te nemen. In ons boek schetsen wij daartoe een nieuwe denkrichting, waarin de volgende twee punten belangrijk zijn.
    Ten eerste, het uitvoeren van het Vluchtelingenverdrag, door asielzoekers die aan de criteria voldoen snel burgerschapsrechten te geven, te laten participeren en zo henzelf en onze rechtsstaat te beschermen.
    Ten tweede, het realiseren van een slimmer arbeidsmarktbeleid dat migranten die primair komen om geld te verdienen, toestaat in de EU werk te zoeken, maar hen niet onmiddellijk toegang geeft tot het sociale verzekeringsstelsel ...

Dat laatste lijkt redelijk, maar is natuurlijk even gestoord, want in strijd met de Grondwet: je ceeërt twee soorten burgers met ongelijke rechten. Het voorstel om ze allemaal tegen te houden is veel oneindig veel redelijker en oneindig veel beter uitvoerbaar.
    Zo'n soort voorstel als dit van Van Houtum (en Lucassen) heet in het Engels een "red herring": een sterke ruikend en smaakvol hapje over het geurspoor van een ontstapte misdadiger trekken zodat de speurhonden afgeleid worden.

Zo, dan nu het verhaal dat de aanleiding was om deze verzameling te starten. Het is tevens de oudste uit de verzameling, en stamt van de eerste tijd dat het ideaal van de multiculturele samenleving serieus onder vuur kwam te liggen. Henk van Houtum besloot zich uit spreken, en hij was in goed gezelschap (de Volkskrant, 25-09-2010, door Henk van Houtum):
  Open brief | Antwoord op de Troonrede

Geachte majesteit,

Majesteit, ik ben ongeveer zo oud als Uw oudste zoon. ...

Zoals inmiddels algemeen toegegeven was het toenmalige staatshoofd een vurig aanhanger an de multiculturele samenleving. Na de moord op Theo van Gogh ging ze niet op bezoek bij de ouders en vrienden van het slachtoffer, maar bij de vrienden van de dader: ze ging op bezoek in een moskee.
    Schrijf het zo op, en je denkt dat je te maken hebt met een verhaal uit een gesticht. Dat je in een spiegeluniversum terecht bent gekomen.
    Het is voor de volle procent waar.
    Voor dit "Multiculturele Ideaal", tevens dat van de gore en hondsbrutale leugens, gaat Henk van Houtum het dus opnemen - in een evenzeer gespiegeld uniuversum als dat van het staashoofd:
  ...  De behaagzieke fantasie van de Nederlander als toppunt van ‘westerse’ beschaving tegenover een wereld van anti-moderne barbaren ‘verkoopt’ als nooit tevoren aan het ‘eigen’ volk. ...

Een perfect omkering van de werkelijkheid zoals het geval "staatshoofd" al aangeeft: de "Gelijkheid der Culturen" wordt met voortdurend toenemend fanatisme beleden en verkocht door de elite aan de rest van de bevolking, tegen alle bewijzen van de achterlijkheid en agressie van de bewoners van het Midden-Oosten een Afrika in.
    En iedereen die op die feiten wijst, is ...
  ...    de haat van Wilders jegens het islamextremisme vandaag is verworden tot een fascistische politiek van etnische zuiverheid. ...

... is een "FASCIST!!!" en "RASCIST!!!"
    En tenslotte:
  ... economisch en politiek is de 19de-eeuwse uitvinding van de natiestaat door de globalisering ingehaald.  ...

En wie dat nu nog niet herkend heeft (denk ook aan de genoemde Ruslandhaat), leest niet de Volkskrant. Want op haar meest prominente plaats, de voorpagina, staat één hoofdverhaal, wat korte mededelingen over wat volgt, en een (mini)column. De column van Arnon Grunberg uitleg of detail. De voornaamste Joodse stem in de media, met als één van de speerpunten van zijn campagne: haat jegens de natiestaat. En dat die gedeeld wordt door zijn cultuurgenoten wordt bewezen hier uitleg of detail .

Die Henk van Houtum is één van de steunpilaren van de haatcampagne van Joodse uitleg of detail en andere migrantenculturen uitleg of detail jegens de natiestaten en alle andere aspecten van de zo veel succesvollere Nederlandse en andere Europese culturen.


Naar Menswetenschappen  , of site home  .