WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: Russische expansiedrift en agressie

  In 1812 trok het westen op tegen Rusland onder Frans commando. In 1853 trok het westen op tegen Rusland onder Engels commando. In 1941 trok het westen op tegen Rusland onder Duits commando. Dat bewijst voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijk argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

In 1945 lag de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Oder-Neisse in Duitsland. In 2014 ligt de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Dnjepr in Oekraïne. Dat bewijst nogmaals en voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijke argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Deze uitspraken uit de verzameling Denkfouten, absurditeiten  zijn genoteerd naar aanleiding van de grote hoeveelheid de Koude Oorlog-taal rond de machtsgreep van extreem-nationalisten en neo-nazi's, genaamd Svoboda en Rechtse Sektor, in Oekraïne. Hieronder voorbeelden van door autoriteiten en media geuite absurditeiten over de expansiedrift en dergelijke van Rusland (De Volkskrant, 12-03-2014, column door Sheila Sitalsing):
  Geloofwaardig

Er zijn mensen die menen dat de Europese Unie veel te traag reageerde toen de Maidanrevolutie in Oekraïne uit de hand begon te lopen  ...
    Gisteren presenteerde de Europese Commissie een voorstel dat het gat moet dichten tussen handenwringend nietsdoen en het doorsnijden van alle vriendschapsbanden als de rechtsstaat in het geding is. ...
    Mij lijkt het uitstekend. Een Unie die toestaat dat haar eigen leden flexibel omspringen met de door allen onderschreven waarden en regels, kan ook niet geloofwaardig optreden tegen Russische expansiedrift.

Alle andere commentaren van politici en bijna alle commentaren in de media waren van dezelfde soort.

Namens de hele krant, het hoofdredactionele commentaar (de Volkskrant, 17-03-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
  Merkel aan zet

Poetins agressie in Oekraïne ...


Tussentitel: EU moet zich verenigen tegen 'Nieuwe Poetin'

... De begrijpelijke reacties op de Russische agressie in Oekraïne ...
    Vandaar de verbazing elke keer als president Poetin weer olie op het vuur gooit....
    ... Poetins aanval op Oekraïne beleefde gisteren zijn voorlopig hoogtepunt in een 'referendum' op de Krim, onder militaire dwang.    ...

Eerst even de feiten: de Krim is door een onwettig besluit van de communistenleider en Oekraïner Nikita Chroetsjov ingedeeld bij Oekraïne, en had daar verder voorheen heel weinig mee te maken anders dat het via een landengte aan elkaar grenst. Alle communistische territoriale besluiten zijn ongeldig verklaard met de val van de Sovjet-Unie, en op dat moment was de Krim de jure dus al weer terug bij Rusland. Dat de band met Oekraïne nog een aantal jaren heeft voortbestaan, was even geldig als, zeg, de voortzetting van de bezetting van bijvoorbeeld de Baltische landen. Dit maakt elk refereren aan een status van de Krim als zijnde bezet een vorm van westerse agressie:
  Vandaar de verbazing elke keer als president Poetin weer olie op het vuur gooit....

Westerse agressie.
  Poetins aanval op Oekraïne beleefde gisteren zijn voorlopig hoogtepunt in een 'referendum' op de Krim, onder militaire dwang.

Westerse agressie. En weer een grove leugen:  de Krim is door de eigen bevolking weer bij Rusland gevoegd - niet door extern ingrijpen.
  Links en rechts worden nu redenen gevonden om de Krim dan maar aan Poetin uit te leveren.

Westerse agresssie.
  Er was en is geen enkele rechtvaardiging voor de agressie.

Westerse agressie.
  Gelukkig lijkt juist Angela Merkel, leider van het schakelland in de relaties met Rusland, wel te begrijpen dat in Oekraïne de Europese ordening op het spel staat. Zij staat voor de opgave Europa te verenigen en met politieke en economische middelen grenzen te stellen aan Poetins bereidheid de status quo met militaire middelen uit te dagen.

Westerse agressie.
    Het algemene kenmerk van het hele proces is dat men de andere partij beschuldigt van wat men zelf doet: zelf expandeert men voortdurend richting Rus;and, en men beschuldigt Rusland van expansie. Hetgeen men tracht te verhullen door het eindeloos herhalen van de formule: "Rusland expandeert".
    Een voorbeeld uit de internationale media (CNN.com, 13-03-2014. By Peter Morici):
  Curb Russian aggression with energy independence

Peter Morici: Russia will not cede control of the Crimea any time soon
Morici: Near time, Russia has upper hand since it supplies Europe with energy
He says Europe must move quickly to develop its own gas and oil industries
Morici: Russia's aggressive policies won't go away unless Europe gets more leverage


Editor's note: Peter Morici is an economist and professor at the Smith School of Business, University of Maryland.

Dit enkele voorbeeld moet maar volstaan, want de ware hoeveelheid is dusdanig groot, dat elk aantal hier slechts een slap aftreksel kan vormen. En dat staat dan weer onder een wijde stroom agressieve Koude Oorlog-taal van alle westerse politici. Letterlijk alle. In de media is, zeg op iedere honderd Koude Oorlog-berichten, nog wel een enkel te vinden met meer werkelijkheid, maar bij politici is dit totaal afwezig. Van Obama (POTUS) tot Hans van Baalen (nobody).

Uit de stroom wat opvallende gevallen (de Volkskrant, 15-03-2014, column door Paul Brill):
  Westen redt het niet zonder grote stok

Tussentitel: Annexatie Krim is praktisch voldongen feit

Theodore Roosevelt voerde een afgewogen buitenlandse politiek onder het motto: Speak softly and carry a big stick, spreek zachtjes en neem een grote stok mee. ...
    ... De sluikse Russische overmeestering van de Krim ...
    ... ook bij een keurige volksraadpleging zonder intimidatie is er zeer waarschijnlijk een meerderheid voor aansluiting bij Rusland of in elk geval losmaking van Oekraïne.
    Dat wil niet zeggen dat de uitslag dan maar lijdzaam moet worden geaccepteerd. Dit referendum blijft neerkomen op een rauwe inbreuk op de territoriale orde ...

Stel dat het zo zou zijn. dan is het nog steeds maar een fractie van soortgelijke daden door Amerika. Weet iedereen:
  ... en is derhalve ook niet te vergelijken met de onverkwikkelijke dingen die de Amerikanen in het verleden in hun 'achtertuin' hebben gedaan, zoals hier en daar in een oud-linkse reflex wordt geopperd.

Een dergelijke omkering van de werkelijkheid maakt duidelijk dat die Paul Brill werkelijk totaal gestoord is.

Van de volgende is de tekst minder belangrijk:

Het westen kan het oprukken van het westen van de Oder-Neisse naar de Dnjper niet langer gedogen.
    Ook deze Koude Oorlogs-correspondent is gestoord. Net als de hele Volkskrant die dit op de voorpagina zet. Wat ze ergens trouwens ook wel weten, want de volgende reactie, door de redactie geplaatst onder een paar van deze artikelen:
  1812: het westen valt Rusland binnen. 1853: het westen valt Rusland binnen. 1941: het westen valt Rusland binnen. 1945: de grens is de Oder. 2014: de grens is de Dnjepr. En Paul Brill vindt dat Rusland de agressieve natie is, en het land dat iedereen naar de gvd bombardeert, beschermt slechts zijn eigen achtertuin.

Deze bijzonder niet-kwetsende reactie, bestaande uit pure onverdunde feiten, werd consequent geweigerd door de Volkskrant. Zoals de Volkskrant dat meestal doet met korte, heldere reactie die haar ideologieën weerleggen.

De volgende is een gotspe van de astronomische soort (de Volkskrant, 17-03-2014, van correspondent Rolf Bos):
  Nee, 2014 is niet 1914, maar blijf waakzaam

De rillingen lopen hem soms over de rug, bekent de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier. Hij is niet de enige die parallellen ziet tussen de crisis over de Krim en de zomer van 1914 .... Steinmeier: 'Die doodlopende weg mogen we nooit meer inrijden. Er moeten afritten openblijven.'    ...

Bedenk daarbij dat lieden en stromingen die de putsch in Kiev hebben gepleegd, extreem-nationalisten en neo-nazi's zijn. En grote delen van de Oekraïne heulden in 1941 met de nazi's.

Een voorbeeld-politicus (de Volkskrant, 20-03-2014, AP, Reuters, ANP):
  Biden: VS verdedigen alle NAVO- leden tegen agressie

Rusland begeeft zich met zijn agressieve acties op de Krim 'op een donker pad' richting isolatie. Dit zei de Amerikaanse vicepresident Joe Biden woensdag tijdens een bezoek aan Litouwen. Biden verzekerde dat de VS elke lidstaat van de NAVO zullen verdedigen tegen agressie.

Enzovoort. Z'n baas heeft het ook allemaal al staan brullen.

Uit een enorme stroom gevist (Volkskrant.nl, 07-04-2014, AP, redactie):
  Baltische staten doen Russische tv in de ban

Uitzendingen van de Russische staatstelevisie zijn vanaf deze week niet langer te ontvangen in Letland en Litouwen. ...
    De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen volgen de ontwikkelingen in Oekraïne met argusogen. Zij kennen het klappen van de zweep en hebben Russische expansiedrift in het verleden aan den lijve ondervonden.

Volkomen gestoord  , die Volkskrant.

Nog meer storing bij Arnout Brouwers (de Volkskrant, 02-06-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
  Geen alternatief

Externe dreigingen nopen niet tot euroscepsis of federalisme, maar tot meer concrete samenwerking.


...    De boodschap die president Obama ... als de Europeanen het veiligheidsvacuüm op en rond hun continent niet zelf vullen, zullen de ruwe krachten vrij spel krijgen en wordt de stabiliteit, of wat daarvoor doorgaat, binnen de Europese Unie zelf, verder uitgehold.   ...
    Maar juist terwijl de geest van Weimar weer door het continent waart en fragmenterende krachten sterker worden, zijn het externe ontwikkelingen - een gordel van instabiliteit die zich uitstrekt van Noord-Afrika via het Midden-Oosten tot aan de Russische expansiedrift in Oost-Europa ...

Expansie van de Oder-Neisse naar de Dnjepr ...

Ook de Grote Baas doet mee (de Volkskrant, 05-06-2014, van correspondent Jan Hunin):
  Spierballentaal van president Obama in Polen

Barack Obama betuigde in een vlammende toespraak in Warschau zijn steun aan de door Rusland bedreigde landen in Oost-Europa. 'Polen zal nooit alleen staan.'

Het is weer precies andersom: Hongarije en Roemei hebben meegedaan met de oorlog van Duitsland tegen Ruspland, en Polen had ongetwijfeld meegedaan, als de Duitsers ze de kans hadden gegeven. Daarbij kregen ze steun in hetzelfde aan Polen grenzende West-Oekraïne waar nu de fascisten en neonazi's aan de macht zijn, nu onder leiding van een neoliberale oligarch. Die Hongaarse en Roemeense legers werden in de pan gehakt bij Stalingrad. Moge ze hetzelfde overkomen, natuurlijk.

Nog eentje die niet goed wijs is (de Volkskrant, 25-06-2014, column door Derk Jan Eppink, europarlementariër):
  Verkeerde man op de verkeerde plek

Tussentitel: Als volleerd jezuïet minacht Juncker democratische wilsvorming

...    Juncker is de verkeerde man op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Hij moet een kwalitatief goed ambtenarencorps aansturen, terwijl hij amper zichzelf kan aansturen en er bovendien door zijn eigen landgenoten is uitgegooid. Rusland rukt op ...

De nieuwe pro-westerse president die 100 man heeft laten vermoorden op het Maidanplein gaat een associatieverdrag met de EU tekenen. Waarmee het westen weer verder is opgerukt.
    Gewoon gestoord dus, het soort mensen als Derk Jan Eppink die columns in de Volkskrant mogen vullen.

Nieuwe columnist, oude leugens (de Volkskrant, 27-06-2014, column door Dominique Moïsi, politicoloog):
  De terugkeer van de slaapwandelaars

Op 28 juni 1914 werden aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie vermoord in Sarajevo - het begin van een serie slechte besluiten die uitmondde in de Eerste Wereldoorlog. ...
    Zeker, de wereldorde is drastisch veranderd. ...
    Een jihadistische staat is opgestaan in het Midden-Oosten. Aziatische landen zijn begonnen met het creëren van kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee, in navolging van China, om hun territoriale claims daar te versterken. En de Russische president Vladimir Poetin jaagt openlijk zijn anachronistische imperiale ambities na. ...

Ook gestoord, dus.

Net als deze ingezonden briefschrijver (de Volkskrant, 26-06-2014, ingezonden brief van Rob Riedijk, Nuenen
  Boycot

Interne verdeeldheid verhinderen vooralsnog stevige financiële en economische sancties uit Europa. Terecht pleit Rutger Pontzen (V, 25 juli) daarom voor culturele sancties, te beginnen met de biënnale in St.-Petersburg. Destijds werd het vreselijke apartheidsregime in Zuid Afrika getroffen door een culturele VN-boycot. Een regime dat niet echt de vrede in Europa of de wereld bedreigde.
    Nu blijkt dat Poetin met zijn autocratische nationalisme en desastreuze expansiepolitiek aanstuurt op harde confrontatie met het Westen ...

Die kennelijk te veel heeft gelzen in de Volksophitskrant.

En de Koude Oorlogsfetisjisten in de Engelstalige pers (de Volkskrant, 26-07-2014):

  Andere opinies | Rusland

Genoeg is genoeg - of toch weer praten met Poetin?


Moet Poetin een uitweg geboden worden via onderhandelingen? Of is het hoog tijd voor harde sancties? .
...
Financial Times

...    Europeanen hebben veel tijd nodig om de wereld te zien zoals zij is, in plaats van zoals ze hoopten dat zij is. Dit wordt pijnlijk duidelijk uit de reactie op de Russische interventie in Oekraïne. De reflex was om te deëscaleren. Enerzijds is dat lovenswaardig - oorlog heeft weinig opgelost in Irak en Afghanistan. Het probleem is dat terrein inleveren bij Vladimir Poetin niet hetzelfde is als deëscalatie. Integendeel, een zwakke opstelling voedt Poetins expansionisme.    ...

Ook gestoord, maar dat was al veel langer bekend. Oorlogen en bombardementen op burgers in Vietnam, Irak, Afghanistan ... Overal was men er in de Engelstalige pers ervoor. Dit zijn tenslotte de geldfascisten.
    Overigens: "Financial Times" en buitenlandse politiek: dat is Martin Wolf (in schaapskleren).

Nog wat Engeland. Weet u wel... Dat land dat Rusland binnenviel in 1853. Op de Krim (de Volkskrant, 04-08-2014, van de buitenlandredactie):

  Britse premier roept NAVO-landen op hun defensiebudget te verhogen

Cameron: meer NAVO moet Poetin afschrikken


Tussentitel: Nu Rusland NAVO als tegenstander ziet, moet het Westen verdediging versterken

Westerse landen moeten hun verdediging versterken, 'nu Rusland de NAVO als een tegenstander ziet'. Hogere defensie-uitgaven, ten minste 2 procent van het bruto binnenlands product, zijn noodzakelijk 'om duidelijk te maken dat de NAVO het serieus meent'. Dat stelt de Britse premier Cameron in een brief aan regeringsleiders van NAVO-landen.    ...

Cameron beraamt een nieuwe aanval, in de Krim. Als verdediging tegen de Russische agressie:
  'We moeten langetermijnmaatregelen overeenkomen om (...) Russische agressie af te schrikken', schrijft hij.

De plannen voor een veldtocht richting Moskou zijn al in de maak, want daar is tenslotte de hoofdzetel van Het Kwaad.
    Overigens is Engeland ook het land van George Orwell, die de juiste omschrijving heeft gegeven van uitspraken als 'Nu Rusland NAVO als tegenstander ziet ...' in combinatie met de meest heftige propagandacampagne waarin Rusland als een moordende tegenstander wordt afgeschilderd: "Oorlog is vrede". En Orwell schreef er een boek over, dat immer zo nauwkeurig de sterke Engelse neiging tot leugen en bedrog beschrijft "I have not been lying, I just have been economical with the truth" uitleg of detail .
    Oh ja: bewijzen leveren dat 'Rusland de NAVO als een tegenstander ziet' zijn natuurlijk volstrekt overbodig. Iedereen weet dat het zo is, en dat oorlog vrede is. Het wordt tenslotte om het uur uit iedere luidspreker op iedere plein in alle steden getoeterd. En dan hoef je niets meer te bewijzen. Dan móét het wel waar zijn.

Nog niet gehad: de grootste onbenullen uit eigen land:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2014, Sybrand Buma is voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA.

  'Word eindelijk wakker voor de dreiging van buitenaf'

Deze zomer is gebleken dat ons omgaan met elkaar in vrede en vrijheid krachtig moet worden verdedigd, schrijft CDA-leider Sybrand Buma.


...    De ramp met de MH17 legt een andere grote dreiging bloot. 298 onschuldige burgers verloren het leven door een oorlog waarvan wij dachten dat we er niets mee te maken hadden. Oekraïne kwam in de veiligheidsstrategie van het kabinet van vorig jaar niet eens voor. Maar intussen volgt president Poetin een expansiestrategie als een 21ste-eeuwse Napoleon. Deze expansiedrift is de tweede dreiging die ons wakker zou moeten schudden. ...

En christenen mógen helemaal niet wat de Buma hier suggereert ... Christenen mogen alleen de andere wang toekeren, anders zijn het geen christenen maar ordinaire machtsdenkers. Maar dat laatste wisten we natuurlijk al   
    Overigens: vooral dat "Napoleon" is leuk, hè. Hij is vergeten er "Hitler" en "Engelse imperialisten" aan toe te voegen. Had het nog meer indruk gemaakt ...

Ondertussen schrijdt de woord-inflatie voort (de Volkskrant, 23-09-2014, door Ruben Franzen, docent geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen):
  De prijs van de vrijheid

Les Market Garden niet geleerd

Nederland eert de veteranen van Market Garden, maar weigert te erkennen dat vrijheid offers vraagt.


De regio Arnhem-Ede-Nijmegen herdenkt de operatie Market Garden. ...
    De Nederlandse vrijheid geeft ons verantwoordelijkheid. ...  Jaarlijks dringen Russische bommenwerpers meerdere keren het Nederlandse luchtruim binnen. De crash van vlucht MH17 wordt dan wel 'een aanslag' genoemd, maar heeft alle schijn van een oorlogshandeling. ...

Wat moeten de Russen dan wel niet denken van die ganse vloten, op zee en in de lucht, die voor hun kusten ronddobberen en van puur Amerikaanse makelij zijn ... Oeps, even vergeten door het rode waas voor de ogen en de adrenaline in de bloedbaan ...

Nog meer Financial Times - dat soort bladen (The Economist, The Wall Street Journal, enzovoort) zijn de uithangborden van het neoliberalisme, en gezworen vijanden van alles dat naar gemeenschap ruikt, zelfs al is dat twintig jaar oud (de Volkskrant, 09-10-2014):
  Ander commentaar

Merkel moet kostbare Duitse energiebeleid heroverwegen


Financial Times


... Ten tweede maakt het anti-kernenergiebeleid Duitsland steeds afhankelijker van de import van Russisch gas een ongemakkelijke positie. Als Duitsland met zijn bondgenoten een vuist wil maken tegen de agressie van president Poetin ...

De agressie van Poetin bestaande uit het niet overgeven van de Russische rijkdommen aan de westerse oligarchen waarvan de Financial Times één van de woordvoerders is.

Een van de vaste klanten op dit terrein (de Volkskrant, 12-11-2014, van correspondent Olaf Koens):
  Als daar maar geen praatjes van komen

Wat is een gentleman in het Russisch? Een strikvraag, want de Russen hebben het binnensmondse Engelse woord fonetisch overgenomen. Gewoon dzjentlmen, dus. Hij heeft misschien de wereldorde op zijn kop gezet door burgeroorlog te ontketenen in een buurland en een deel van datzelfde buurland te annexeren, ook Vladimir Poetin ...

Koens liegt sneller dan zijn gedachten hem bij kunnen houden,  wat als geheel een sterk overspannen indruk maakt (vermoedelijk door het coke-snuiven, gezien zijn tv-optredens). Hij ging een keer in het liegen zo ver, dat hij door Paul Witteman werd teruggefloten. Nou, dan moet je het ver hebben laten gaan ...

En daar is de combi Financial Times- Volkskrant) weer (de Volkskrant, 12-11-2014):
  Ander commentaar

De val van de roebel toont Poetin's misrekening

Financial Times


De val van de Russsische roebel dreigt uit te monden in een valutacrisis als die van 1998 of 2008. ... Poetin is wellicht een gevangene geworden van zijn eigen beleid: de nationalistische demonen die hij de ruimte gaf, kan hij niet langer bedwingen. Als hij volhardt in zijn oorlogszuchtige pad ...

Binnenkort een bijzonder grappige riposte.

Voorlopig nog een oude boodschap (de Volkskrant, 17-12-2014, rubriek De kwestie, door Peter de Waard):
  Zijn speculanten nu bondgenoten?

Eind vorige week deed een grapje de ronde in Moskou. Wat is de relatie tussen de roebelkoers, de olieprijs en president Poetin? Ze gaan allemaal naar de 63.
    Zelden heeft een grapje zo snel een lange baard gekregen. De olieprijs is al ver onder de 63 dollar gedaald ...

Peter de Waard is economie-journalist en de enige die regelmatig enig teken van gezond verstand vertoont. Maar ook hij ...
  Een andere bondgenoot die voor het Westen een meer dan nuttige rol heeft gespeeld is Saoedi-Arabië. Dit land, met een regime dat minder agressief is ...

... zit dus volkomen onder de betovering van de massale leugencampagne van het agressieve Westen.

Hier één van de aanstokers van agressie, dat wil zeggen: de Amerikaanse agressie. Want het meest agressieve land ter wereld is Amerika. Tel maar het aantal keren dat een land een ander land heeft aangevallen met bombardementen, en Amerika staat in een aparte divisie met zichzelf. Dat nog los van het aantal aanvallen met economische macht. Waarvan onderstaande auteur één van de daders is, tezamen bekend als de "Harvard Jews" uitleg of detail , die Rusland geplunderd hebben na de val van de Sovjet-Unie. Deze agressor gaat nu anderen beschuldigen van agressie, een kenmerk van kwaadaardige agressoren (de Volkskrant, 17-12-2014, door Joseph S. Nye, hoogleraar aan Harvard. Hij schreef Soft Power and the Future of Power. © Project Syndicate. Vertaling Melle Trap):
  Poetin maakt Rusland steeds onaantrekkelijker

Nu Rusland zijn aantrekkingskracht kwijt is, wendt Poetin zich tot propaganda. Maar dat werkt niet.


De clandestiene agressie van de Russische president Poetin in Oekraïne duurt voort ...

Moge Joseph Nye de volgende zijn die gedood wordt door de drones waarmee Amerikanen naar volkomen hun eigen willekeur mensen over de hele wereld op beestachtige wijze ombrengen.

En de Volkskrant heeft weer een andere journalist de opdracht gegeven zichzelf te prostitueren (de Volkskrant, 06-02-2015, door Natalie Righton):
  Analyse | Snelle reactiemacht

Jaagt de flitsmacht de Russen angst aan?

Met een nieuwe eenheid moet de NAVO straks een eventuele Russische aanval kunnen weerstaan. Gaat dat werken?


Tussentitel: 48 UUR. Binnen die tijd moeten eenheden van de NAVO-flitsmacht aan de oostgrens van het bondgenootschap kunnen staan

Met een verdubbeling van de NAVO-reactiemacht tot dertigduizend militairen en een flitsmacht van vijfduizend man heeft het militaire bondgenootschap donderdag in Brussel zijn verdedigingsplan voor Oost-Europa tegen de Russen gepresenteerd. ...
    Een fictief scenario voor aankomende zomer: Russische militairen dreigen NAVO-bondgenoot Letland binnen te vallen. Moskou verplaatst grote groepen soldaten en zwaar geschut naar de grens van het land waarin veel Russen wonen. Binnen een paar uur kunnen ze de Letse hoofdstad Riga binnenmarcheren. ...

De taal die fascisten uitslaan als voorbereiding voor een aanval.
  Hoewel de NAVO de uitbreiding van de militaire slagkracht als een puur defensieve voorzorgsmaatregel ziet ...

De Big Brother-taal waarmee dit gepaard gaat.   
  Nieuw is dat de NAVO zes coördinatiecentra gaat bouwen in de Oost-Europese lidstaten Estland, Letland, Litouwen, Polen, Bulgarije en Roemenië

Gebieden die de fascistische agressor al eerder op de vijand veroverd heeft. Het wachten is, op, à la 1941, het oprukken naar het hart van de vijand, Moskou, zelf. Misschien is "Operatie Barbarossa" uitleg of detail er een mooie krijgshafige naam voor, voor de BlitzKrieg van de NAVO-Blitzmacht.

De Kiev-fascisten lukt het niet om verder op te rukken jegens de Oost-Oekraïners, en de paniek slaat in alle hevigheid toe: "We moeten wapens leveren aan Oekraïne!". En natuurlijk is Poetin alweer de ergste schurk die er ooit op aarde heeft rondgelopen (dus nog erger dan de vorige ergste schurk, en dat was ook Poetin, en die weer nog erger ... enzovoort). En is de vrede in gevaar (de Volkskrant, 09-02-2015, door Arnout Brouwers (voorpagina)):
  Analyse | Oorlogsdreiging Oekraïne

Vrede Europa staat op het spel in Minsk

Als Oekraïne en Rusland nog tot een akkoord komen, is dat weggesleept voor de poorten van de hel. Hoe reëel is een dialoog Oost-West?


West-Europese leiders vervolgen woensdag in Minsk met de presidenten Petro Porosjenko van Oekraïne en Vladimir Poetin van Rusland hun diplomatieke offensief voor een regeling in Oekraïne. Vandaag spreekt bondskanselier Angela Merkel eerst nog met president Barack Obama in Washington.    ...

Niet gewone paniek dus, maar blinde paniek. Dus. Die natuurlijk ook vat heeft op de media, omdat het deels ook andersom is omdat de media die blinde paniek mede aansturen. Hetgeen ook nadelige effecten heeft, omdat het het overzicht ook en beetje doet verliezen. Zoals het overzicht over de eigen leugens. Want wat staat hier nou ineens ...:
  In Oekraïne heeft het Europese model van 'vreedzame expansie' zijn grens bereikt.

'Het Europese model' ... Maar daar kan niet anders mee bedoeld zijn als "Het West-Europese model". Rusland hoort niet bij Europa, in dit soort stukken. Dus dan wordt het:
  In Oekraïne heeft het West-Europese model van 'vreedzame expansie' zijn grens bereikt.

En dan is er dat andere stuk: 'vreedzame expansie'... Daar kan echt en vast en zeker niets anders mee bedoeld zijn dan "Europese  vreedzame expansie" of beter "West-Europese vreedzame expansie", want "Russische vreedzame expansie" is zo overduidelijk van de soort "brandend water", dat het echt niet anders kan dat dat het gaat over "West-Europese vreedzame expansie". Oftewel, wat er staat, is dit:
  In Oekraïne heeft het West-Europese model van westerse 'vreedzame expansie' zijn grens bereikt.

Maar hoe kan dat nou? We hebben zojuist honderdduizend keer vernomen dat het de schurk Poetin is die aan expansie doet, en nu ineens gaat het "westerse expansie'. En de twee gaan niet samen want het gaat over precies hetzelfde grondgebied.
    Oftewel: wat wordt hier op bijzonder sneue wijze toegegeven dat alles wat gezegd over Russische expansie de meest pure leugens zijn.
    En daarmee ook in feite de rest van wat er gezegd is over deze en aanverwante kwesties: het zijn de meest pure leugens, tenzij je concrete en aanwijsbare bewijzen hebt van het tegendeel.

Ook de "intellectuelen" onder de historici zijn volkomen gestoord, als het over dit onderwerp gaat (de Volkskrant, 06-03-2015, door Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus):
  Brussel kan geen drie draken tegelijk verslaan

Wat vindt men in Brussel urgenter? De redding van de Europese Unie, de indamming van Rusland ...

Want Rusland is tenslotte opgerukt van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015...
   En hij weet dat het andersom is:
  De kern van het probleem Rusland is dat Poetin de uitkomst van de Koude Oorlog, namelijk het verlies aan invloed in Oost-Europa,, niet accepteert.

Oftewel: het oprukken van het westen, de voortzetting van het beleid van Napoleon en Hirler, niet accpeteert.
    En in wat meer detail:
  Dat vertaalt zich nu in de heimelijke, maar doelbewuste destabilisatie van Oekraïne, teneinde te verhinderen dat dit land straks tot EU en NAVO behoort.... ofwel een vrij keuzerecht van een Oekraïense rompstaat voor het Westen onder acceptatie van het verlies van het opstandige Oosten.

'Het verlies van het opstandige Oosten'. Ook dat is dus al door het Westen ingepikt. De enige reden om dat niet meteen met de rest van Rusland te doen, zijn die atoombommen die ze hebben ...

Er gebeurt al maanden niets bijzonders in Oekraïne. Maar de oorlogshisters blijven koortsig doorschrijven (de Volkskrant, 11-04-2015, door Arnout Brouwers):
  Europa is rieten bootje in een steeds ruwere zee

...    Inzake een ontketend Rusland ...

Ze staan alweer aan de Oder-Neisse ...
  ... vaart Europa tot dusver iets beter ... Merkel is er wel in geslaagd Europa een politiek-economisch antwoord te laten formuleren op Ruslands agressie in Oekraïne.

... en belegeren Berlijn.
    Brouwers had nog een leuke:
  Tussentitel: Of de Amerikanen ons nog eens komen redden, wordt steeds ongewisser

Bedoeld natuurlijk: "... gered van de nazi's". Een leugen. Het redden van de nazi's is gedaan door de Russen.

Een nieuw snapshot uit de Koude Oorlogscampagne van de Volkskrant (de Volkskrant, 30-04-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré):
  Een serieus leger

Lange tijd waren de bedreigingen abstract, maar de noodzaak van een krijgsmacht dringt zich weer op.


Tussentitel: Dreigingen uit oosten en zuiden maken alles anders

...    Daarvoor vond hij toen nog te weinig gehoor. De bedreigingen waren te abstract. Inmiddels maken Ruslands expansiedrift ...

Hoe terecht om dit op te merken. De Russen zijn alweer opgerukt van de Dnjepr in 1945 naar de Oder-Neisse in 2015, en kunnen ieder moment die rivier oversteken om de rest van Europa onder de voet te lopen ...
    Kijk maar:
Tanks

Russische tanks ...
    Wat een holbewonerige primitievelingen ... 

Nog zo eentje, ook bekend van hebbende slechts één werkende hersencel (functie ervan: "Poetin is Hitler") (de Volkskrant, 16-06-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting):
  Afgemeten reactie

Goed om de Baltische bondgenoten gerust te stellen. Tegelijk moet de dialoog met Moskou geïntensiveerd.


Tussentitel: Alle retoriek ten spijt, is het toch Rusland dat oprukt

Die laatste, hè ... Dat is 'm werkende, die ene hersencel ...

En nog weer eentje (de Volkskrant, 06-08-2015, door Elmar Hellendoorn, promoveert op geschiedenis Nederlands nucleair beleid (UU)):
  De nucleaire arsenalen stapelen zich weer op

Terwijl het Westen verleerd is om te denken in termen van nucleaire afschrikking, richten Moskou en Peking zich steeds assertiever op geopolitieke expansie.


...    Tijdens de Koude Oorlog werden nucleaire arsenalen ontwikkeld, niet om oorlogen mee te voeren, maar om oorlogen te voorkomen. De NAVO moest in staat zijn én bereid zijn om een allesvernietigende kernoorlog te voeren. Van die houding ging een geloofwaardige dreiging uit die Sovjet-Rusland moest afhouden van chantage en expansionisme.    ...
    ... hoe Obama reageerde op de Russische inname van de Krim. ... volgde op Russische territoriale expansie in Oost-Europa. ...
    De geopolitieke expansiedrift moet een halt worden toegeroepen. ...

Hij gelooft het voor de volle 100 procent: Rusland is geëxpandeerd van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015. En staat met behulp van een nucleire dreiging op het punt nog verder te expanderen richting Russische grens, en mogelijkerwijs nog verder richting de Wolga ... Voor je het weet staat het westen zichzelf te verdedigen bij Stalingrad ...

Ze worden steeds absurder (de Volkskrant, 08-10-2015, column door Ross Douthat, The New York Times. Vertaling: Leo Reijnen):
  Is Poetin aan de winnende hand?

En weer is Vladimir Poetin bezig op een manier die ze in het Witte Huis niet hebben zien aankomen.  ...
    ... De frontlinie van de Russische agressie in Oost-Europa ligt op grondgebied waarover Moskou ooit achteloos heerste, en zelfs daar moet Poetin patstellingen accepteren. ...

Brullen van de lach: die Russen hebben zich vol agressiviteit teruggetrokken van de Oder-Neisse naar de Dnjepr ...

En steeds verder rukken de Russen op in hun agressieve expansiedrift (de Volkskrant, 03-12-2015, van verslaggever Theo Koelé):
  Met Montenegro speelt NAVO Russisch roulette

Het staatje Montenegro mag toetreden tot de NAVO, zeer tegen de zin in van Rusland. Zet de NAVO daarmee de alliantie tegen IS op het spel?


De beslissing van de NAVO om het ministaatje Montenegro uit te nodigen voor het lidmaatschap voert de toch al hoog opgelopen spanningen met Rusland verder op.

Met het volgende commentaar:
  [Washington] beschouwt elke uitbreiding van het [Russisch] bondgenootschap als een provocatie.

Met twee kleine spiegelingen: Volkomen begrijpelijk, dat de NAVO uit voorzorg alvast een snelle contra-invasiemacht aan de Russische grens heeft samengtrokken. Zoals 1941 bewees: je kan niet voorzichtig genoeg zijn met die Russen. Ze hebben tenslotte al eerder atoombommen gegooid en Zuidoost-Azië plat gebombardeerd.

Nog een idioot (de Volkskrant, 09-01-2016, van verslaggever Arie Elshout):
  Europeanen zijn ze, maar wel van een andere soort

Polen hecht sterk aan traditionele waarden en hebben er genoeg van dat de Europese Unie over hen heenwalst. Dat verklaart de rebellie.


...    Polen maakte afgelopen oktober een flinke politieke ruk naar rechts. ...
    Dat baarde al de nodige zorgen, maar Hongarije is relatief klein en onbelangrijk. Polen niet. Dat is groot en machtig. Het heeft bijna veertig miljoen inwoners, is Europa's zesde economie, ligt heel strategisch, vormt een buffer tegen het vanouds opdringerige Rusland, ...

Vermoedelijk hebben we de hele Volkskrant-populatie die over het buitenland schrijft nu wel gehad.

En vergeet de binnenlandcommentatoren niet (de Volkskrant, 22-02-2016, column door René Cuperus, cultuurhistoricus):
  Merkel kan wel wat hulp gebruiken

...    Merkel is ook centrale spil in het Russisch-Europees conflict rondom Oekraïne. Wat haar daar hoofdbrekens en oogwallen bezorgt, is niet alleen het oorlogszuchtige gedrag van Poetin ...

Bijna Uncle Sam ... Oh nee, nog lange, lange, lange niet.

De NAVO is juli 2016 weer verder aan het oprukken richting Russische grens. Dus ook weer tijd voor de omgekeerde beschuldigen (de Volkskrant, 08-07-2016, door Dirk-Jan Van Baar, historicus):
  Churchills nazaten zijn helaas kleinduimpjes

Brexit is een uitnodiging aan het Kremlin om de westerse eensgezindheid te testen.

Tussentitel: Churchill begreep dat democratieën zich moesten verenigen tegen totalitaire dictaturen

...    Brexit is een uitnodiging aan het Kremlin om de westerse eensgezindheid te testen. Poetin is echt de man voor zulk stuntwerk. Dat de hele politieke kaste in het Verenigd Koninkrijk dat veronachtzaamt, laat zien wat voor kleinduimpjes er actief zijn.    ...
    De Britten hebben Winston Churchill ... Als geen ander begreep hij dat de democratieën zich moesten verenigen tegen totalitaire dictaturen, dé les van de jaren dertig en hét strategische verhaal achter het Atlantisch Bondgenootschap.    ...

En de rest van het verhaal is prietpraat rond deze stelling: "Rusland is het Grote Gevaar voor het Westen".
    Zoals bewezen in 1812, 1852, 1919 en 1941 ...

Daar is Ross Douthat van The Jew York Times weer ... Kennelijk is het voor een wit-jood voortdurend nodig om te bewijzen dat hij er echt bij hoort (de Volkskrant, 13-09-2016, door Ross Douthat, columnist van The New York Times.
  Ons Ruslandprobleem

... Poetins destabiliserende stappen (de Anschluss met de Krim, de invasie van Oekraïne, de schaduwoorlog met buurlanden en westerse regeringen) ...

Vooral die laatste twee zijn extra leuk: 'de schaduwoorlog met de buurlanden' bestaat eruit dat het Poolse katholieke faal-imperium en de nazi-collaborerende Baltische landen voortdurend roepen dat de Russen al over de grens staan. En de 'schaduwoorlog met westerse regeringen' bestaat eruit dat die westerser regeringen voordurend roeptoeteren over schendingen van mensenrechten en handelsboycots afkondigen.
    Het is duidelijk zo dat zelfs gewoon omgaan met Joden je in een volkomen spiegeluniversum doen belanden.


Nog zo eentje (de Volkskrant, 12-11-2016, door Derk Jan Eppink, senior fellow bij het London Policy Center in New York):
  Het Trump-tijdperk

Trump toont zich beschaafd en genereus

President Donald Trump verzamelt nu zijn 'Trumpisten' om zich heen om zijn beleid vorm te geven, schrijft Derk Jan Eppink.

... Obama noemde Rusland een 'regionale mogendheid'. President Poetin werd obstinaat, begon te stoken in Oekraïne ...

Stadium: de glasharde omkering der feiten: EU en NAVO/Amerika begonnen te stoken in Oekraïne, toen daar een Russisch-gezinde president was. Onder leiding van Joden: George Soros en Petro Poroshenko.

De ziekte dringt door tot in alle haarvaten van media en elite (de Volkskrant, 04-02-2017, door Martijn van Calmthout):
  De rillingen

Woensdag was het 1 februari, traditioneel de dag dat bij het Nobelprijscomité in Stockholm de nominaties ingeleverd moeten zijn voor de Nobelprijzen 2017. ...
    De ruimtetijdrillingen waren een jaar geleden voorpaginanieuws. Dat geldt niet voor elk wetenschapsnieuws. Wat vorige week de Nederlandse media bijvoorbeeld nauwelijks haalde was de Doomsday Clock van het Bulletin of the Atomic Scientists. Dat blad van kritische wetenschappers heeft sinds 1953 een klok als logo, waarvan de wijzers aangeven hoe dicht we als mensheid de apocalyps genaderd zijn.
    De voorgaande jaren stond de klok op drie minuten voor twaalf, vanwege oorlogspraat van met name de Russen en Noord-Korea, ...

Een gore leugen: de rabiate oorlogstaal komt van Amerikaanse generaals en NAVO-voorlieden.

Hé, daar is Natalie Righton ook al weer voor de derde keer ... Kennelijk toch tegen een IED aangelopen in Afghanistan ... (de Volkskrant, 10-03-2017, door Natalie Righton, Arnout Brouwers):
  'Politici, zeg eerlijk waar het op staat'

Oud-minister Joris Voorhoeve en oud-landmachtbevelhebber Marcel Urlings luiden namens de Adviesraad Internationale Veiligheid (AIV) de noodklok. 'Hoog tijd dat defensie een issue wordt in de campagne.'

...
... Voorhoeve: 'Nederland lijdt stelselmatig aan verlies van invloed. Als we wel allerlei mooie woorden hebben voor ernstige situaties maar we kunnen geen behoorlijke bijdrage leveren, dan worden we een commentaarland.'

Wat is daar erg aan?
Voorhoeve: 'Als landen als Nederland hun defensietaken niet serieus nemen, verwatert de NAVO. En het bondgenootschap wordt steeds meer op de proef gesteld, onder meer door Rusland. En dat gebeurt op een buitengewoon gewiekste en heimelijke manier. De mogelijkheid voor de NAVO om Polen en de Baltische staten te helpen verdedigen staat op het spel door de enorme investeringen van Rusland, bijvoorbeeld in Kaliningrad. Waarschijnlijk overtreedt Rusland ook het verdrag tot wederzijdse afschaffing van de middellange-afstandswapens. Het dreigt voortdurend, ook met inzet van kernwapens.'    ...

Gunst: antiraketschild, steeds meer troepen, oorlogsbodems voor de Russische kust, aanvalsvliegtuigen op Poolse en Letsee vliegvelden, iedere week steeds grotere oefeningen, en iedere dag dit soort oorlogsheztende praatjes ...

Nog geen bijdrage alhier van de één-hersencellige op de afdeling Koude Oorlog, uh buitenland, van de Volkskrant - bij deze dus (de Volkskrant, 10-07-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting):
  Koude douche

Met veel kunst- en vliegwerk slaagden de leiders van de G20 ...
    Ook het Russische gestook in Oekraïne en de annexatie van de Krim lijken op de achtergrond te zijn verdwenen. Geen wonder dan ook dat de Russen victorie kraaiden na deze 'historische' ontmoeting.

Dat 'de Russen victorie kraaiden' is een weerspigeling van de diep teleurstelling dat die G20-top niet geleid heeft tot een afspraak over het met atoombommen bestoken van Rusland. Dit na de nodige "pasmunt" toegeschoven gekregen te hebben van George Schwartz-Soros, de Joodse onruststoker in Oekraïne, en Petro Porosjenko, de Joodse oligarch van Oekraïne.

En daar is de beroeps-oorlogshitser weer (de Volkskrant, 06-08-2017, door Arnout Brouwers, redacteur van de Volkskrant):
  Relatie met Moskou is gevaarlijk onvoorspelbaar

... De Wit-Russische onafhankelijkheid, die toch al nooit zo sterk ontwikkeld was als die van Oekraïne, hangt aan een zijden draadje en zou best eens het volgende slachtoffer kunnen zijn van de Russische confrontatie met het Westen.    ...

Net als de de slachtoffers Oost-Duitsland, Polen, de Baltische staten enzovoort al het slachtoffer zijn geworden van recente Russische confrontaties met het westen. Vandaar ook dat de grens nu bij de Oder-Neisse ligt, in plaats van bij de Dnjepr zoals vlak na de Tweede Wereldoorlog ...

Zo. Het is nu definitief doorgedrongen tot de hoogste Nederlandse "muppets" Nederland van de Joodse fiuanciële markten in Wall Street, New York, Groot-Israël (volkskrant.nl, 26-11-2017, door Frank Hendrickx uitleg of detail):
  Russen zijn al snel uit beeld bij bespreking nepnieuws: Kamerleden beschuldigen vooral elkaar

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de ondermijnende effecten van nepnieuws. Aanleiding voor het debat was de kop die De Telegraaf eerder deze week groot boven een interview met Kajsa Ollongren zette: 'nepnieuwslawine'.


Tussentitel: De Kamer bleek zo uitstekend in staat om een debat plat te leggen - daar hoefde geen Kremlintrol aan te pas te komen

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken (BZK) waarschuwde in het stuk voor de verspreiding van fake news door met name Rusland. Volgens de D66'er hebben Kremlin-trollen ook de Nederlandse verkiezingen in 2017 proberen te beïnvloeden. ...

En (elsevier.nl, 26-11-2017, door Ton Reijner uitleg of detail ):
  Sybrand Buma: Rusland is ‘levensgevaarlijk’ bezig

CDA-leider Sybrand Buma maakt zich grote zorgen over de cyberdreiging die uitgaat van Rusland. Hij noemt de ontwikkelingen ‘levensgevaarlijk’ en vindt dat de Russen de Nederlandse democratie destabiliseren.
    ‘Elke keer dat er in het Westen een instabiele situatie ontstaat, gaan 600 accounts vanuit Rusland massaal twitteren over het onderwerp,’ zegt hij in tv-programma WNL Op Zondag.    ...

Waarom de referentie naar Joden: omdat alles wat betreft "bronnen" aangaande nepnieuws afkonmstig is van The New York Times oftwel The Jew York Times, braaf geëchoot in Amerika door de Joodse The Washington Post, de Joodse en andere gekleurden CNN, de rest van de Amerikaanse media, en de rest van de internationale media in het westen. Die elkaar napraten.
    Met materiaal allemaal uitsluitend en alleen afkomstig van The Jew York Times, oftewel Goldmans Sachs, Wall Street, New York, Groot-Israël.
    Die oneindig "pissed off" zijn dat ze niet de baas zijn in Rusland en China.
    Tenslotte zijn de Joden sinds 8000 jaar geleden het Uitverkoren Volk, en als Uitverkoren Volk is het je natuurlijke taak om de hele werreld te domineren en regeren ... Toch ...?

Een erg grappige (de Volkskrant, 01-12-2017, door Joris Voorhoeve en Marcel Urlings zijn respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)):
  Bescherming Baltische staten is ontoereikend

Oftewel: "De bolsjwieken kunnen ieder moment binnenvallen". Want:
  Sinds 1945 is er alle reden toe om te twijfelen aan de goede bedoelingen van het NAVO, getuige de machtsovername in Oost-Duitsland, Polen, Tsjchië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Polen, Oekraïne, de annexatie van de Kosovo en de oorlogvoering in Oekraïne, de actieve steun voor de soennieten in Syrië, het ambitieuze herbewapeningsprogramma, de afschrikkingsretoriek en de inmenging in democratische processen in de Georgië, Oekraïne, en Rusland.

Brullen van de lach!!!
   Oh ja, dit is wat de onbenullen op papier wisten te krijgen:
  Sinds 2008 is er alle reden toe om te twijfelen aan de goede bedoelingen van het Kremlin, getuige de machtsovername in Zuid-Ossetië (deel van Georgië), de annexatie van de Krim en de oorlogvoering in Oekraïne, de actieve steun voor het regime-Assad in Syrië, het ambitieuze herbewapeningsprogramma, de afschrikkingsretoriek en de inmenging in democratische processen in de Verenigde Staten en Europa.

Nogmals brullen van de lach!!!


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .