WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Carlijne Vos

4 dec.2016

Carlijne Vos stond op de lijst van deze redactie als kandidaat voor de lijst Ploerten . Ze is één van de ideologische erfgenamen van Frank Kalshoven, de voormalige chef-economie van de Volkskrant, die er een rabiaat hol van ter promotie van het neoliberalisme van heeft gemaakt, dat wil zeggen: voor het plunderen van huurders, gepensioneerden, en productief-werkenden ten gunste van de rijken en superrijken. 

Waaraan Carlijne Vos dus ijverig bijdraagt.

Maar, in de zoveelste bevestiging dat dit soort denkbeelden één groot complex vormen, lijkt dit een heel ander onderwerp - in Amsterdam hebben vrouwen zo veel overlast op straat, dat het bestuur een sisverbod heeft uitgevaardigd (De Volkskrant, 01-12-2016, rubriek Stekel, door Carlijne Vos):

  Sisverbod

Buitenlandse vrouwen verbazen zich al jaren over het ontbrekende machismo op de Nederlandse werkvloer; het gebrek aan flirts bij de koffieautomaat, complimentjes of simpele hoffelijkheid. Gelukkig is er nog de straat. Hier nemen bouwvakkers of gezonde jonge mannen nog de moeite het passerend vrouwelijk schoon op te nemen en te bewonderen. Maar als het aan de gemeente Amsterdam ligt, is dit snel afgelopen. Om seksuele intimidatie tegen te gaan, wil de gemeente boetes uitdelen voor 'gesis' en ander primitief vertoon van bewondering. Als dit kanon op de laatst overgebleven alfaman wordt afgevuurd, is er voor vrouwen helemaal geen lol meer aan. Gelukkig dat handhaving nooit het sterkste punt van de gemeente Amsterdam is geweest.

Juist ja ... Het fluiten van bouwvakkers gelijkstellen aan "het insluiten en betasten van vrouwen", zoals er in de argumentatie stond ...

Voor de gematigdheid eerst maar een reactie uit de krant zelf (de Volkskrant, 03-12-2016, ingezonden brief van L. Nijsen, Hoorn (altijd werkzaam geweest in Amsterdam-West en de Indische Buurt)):
  Sissen op straat

Volgens Carlijne Vos in de Stekel van 1 december moeten vrouwen het kennelijk leuk vinden om nagesist, nageroepen te worden. Er is een gebrek aan machismo, aan flirts bij de koffieautomaat, aan complimentjes of simpele hoffelijkheid.
    Gelukkig is er de straat waar bouwvakkers of gezonde jongemannen nog de moeite nemen vrouwelijk schoon te bewonderen, staat er.
    Maar dat begint dan met 'schatje' en gaat al snel over op 'hoer' en eventueel geïntimideerd worden en ingesloten en betast door groepjes, meestal van Marokkaanse afkomst , jongeren tussen 12 en 20 jaar.
    Dat vergelijkt ze met nafluiten van van bouwvakkers... Ga eens als jong meisje/vrouw in Amsterdam-Oost in de Javastraat boodschappen doen of in West. Kijken of je het dan nog een kick voor je eigenwaarde vindt!
    Ik persoonlijk hoop dat Amsterdam prioriteit geeft aan handhaving en boetes voor gesis. Vrouwen hebben evenveel recht op vrijheid in de publieke ruimte zonder steeds over de schouder te moeten kijken en zonder steeds alert te moeten zijn.
    Het wordt hoog tijd voor emancipatie van jongens en mannen. Laat die jongens voor straf maar eens als vrouw gekleed en opgemaakt in die buurten ronlopen.
    Ben benieuwd of ze het dan nog zo leuk en stoer vinden.

 En daar is meteen de reden onthult dat deze Volkskrant-medewerker zich keert tegen een stadsbestuur dat toch uiterst politiek-correct is en dus als het kon echt iets anders had gedaan:

De overlast komt van de multiculturele samenleving.

De diversiteit.

De immigratie.

En waar ontmoeten steun aan neoliberalisme en steun aan (im)migratie elkaar?

In het complex kosmopolitisme, Europeanisering, globalisering, neoliberalisme en migratie-totalitarisme.

De Joodse en Joodsistische wereldvisie!

Het zoveelste geval in Volkskrant, media, en elite.

En nog voor de maand over is, wordt deze nbalayse en conlcusie voor de volle 100 procent bevestigd (de Volkskrant, 29-12-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos):
  Vluchteling steeds minder welkom

Met al meteen het globalistische, kosmopolitische en migratie-totalitaristische frame: iedereen die aan de grens staat, is "vluchteling".

  Bij veel burgers heerst het gevoel dat het continent niet is opgewassen tegen zoveel vluchtelingen en dat verworven rechten en gedeelde waarden gevaar lopen. Het populisme dat deze gevoelens kanaliseert, splijt de Europese bevolking in toenemende mate. ...

Een gore leugen: het vrije-immigratiebeleid splijt de bevolking in toenemende mate: in gewone burgers en kosmopolitische elite.

En de reactie van die elite is als de volgende:
  ...  In reactie hierop ontwikkelde Europa vooral beleid dat erop gericht is om vluchtelingen en migranten tegen te houden.
   Maar met die defensieve respons roept Europa juist ook problemen over zich af. ...
    Het gebrek aan legale mogelijkheden om Europa te bereiken, leidt tot meer oncontroleerbare illegale migratie, zoals de onophoudelijke stroom vluchtelingen naar Italië aantoont. ...
    Ondertussen is aan de oorlog en het vluchtelingenleed allerminst een einde gekomen. ...
    In Griekenland worden baby's geboren in de vrieskou omdat er voor tienduizenden gestrande vluchtelingen nog geen winterklare onderkomens zijn gevonden. ...
    Grenzen verdedigen is slechts een deel van de oplossing. De volgende stap is regulering en pragmatisme. Europa ontkomt er niet aan om een langetermijnvisie op migratie te ontwikkelen die voorziet in veilige routes voor oorlogsvluchtelingen ...

En natuurlijk is iedereen die aan de grens staat een oorlogsvluchteling want dat zeggen ze zelf.

En voor die paar die overblijven geldt ...:
   Europa ontkomt er niet aan om een langetermijnvisie op migratie te ontwikkelen die ... recht doet aan de wereldwijde wens en economische noodzaak van arbeidsmigratie. ...

... dat die er ook in mogen.

De globalistische, kosmopoltische een migratie-totalitaristische elite reageert op de bezwaren van de burgers tegen nog meer immigranten ook hier op de alom bekende manier: met het het nog beter uitleggen.

En de verder stijgende maatschappelijke overlast waarvan het sissen slecht een onbetekenend detail is, mag gewoon verder toenemen. Die blanke vrouwen moeten zich maar schikkken. De belangen van Joden, moslims, negers en andere immigranten gaan voor.


Naar Landverraad , of site home .