WERELD & DENKEN
 
 

Psychologie: inleiding

Een van de ideeŽn achter deze site is dat de fouten van de maatschappij, fouten in het grote, het gevolg zijn van het samenkomen van fouten van individuele mensen, fouten in het kleine. Die laatste zijn fouten van de geest van het individu, psychologische fouten , ten gevolge van de inwerking van de vele psychologische krachten .

Een andere relatie tussen individu en maatschappij is dat de ontwikkeling ervan, de evolutie, ook een aanzienlijke gelijkenis vertoont. Veel huidig menselijk maatschappelijk gedrag is naar simpele analogie te beschrijven als infantiel, kinderlijk, en veel voorgestelde verbeteringen lijken erg veel op opvoeden .

Deze relaties laten zien dat het van groot belang is om aandacht te besteden aan de werking van de geest, de psychologie.

De tussenstap tussen de interne werking  van de geest en de werking van de maatschappij is hoe het individu met zijn medemensen omgaat, en hoe die medemensen tezamen met elkaar omgaan. Dat laatste is het onderwerp van een ander deelgebied: de sociologie. Hier concentreren we ons op het individu zelf, en een belangrijk deel van de problemen die het individu ondervindt liggen in de relatie tussen wat hij in zijn hoofd heeft, en de werkelijkheid waarvan dat wat hij in zijn hoofd heeft een voorstelling is. Daarmee is eigenlijk meteen al stelling genomen in het belangrijkste debat dienaangaande: wat is er essentiŽler: de werkelijkheid, of  's mensen voorstelling ervan? Hier zal blijken dat iedere aanname die geheel of gedeeltelijk uitgaat van het laatste, uiteindelijk uitkomt op absurditeiten, zoals solipsisme

De aanname dat de werkelijkheid er als eerste is, is de basis van het rationele denken dat aan deze site ten grondslag ligt. Het rationele is dat het probeert het beeld te relateren aan die werkelijkheid, en het beeld bijstelt als de uitkomsten van gedrag gebaseerd op het beeld niet blijken te kloppen met de aannames van het beeld. Hoe elementair dat ook klinkt, in het dagelijkse leven wordt hier op grote schaal tegen gezondigd. Want naast de rationele overwegingen die de mens maakt, wordt hij ook gestuurd door emotionele driften, die deels afkomstig zijn van gedragservaringen uit het verleden. Het vervelende aan deze leerschool is dat die gedragservaringen stammen uit een evolutionair vrij ver tot ver verleden. In de moderne tijd is een aanzienlijk deel van de recepten voorgeschreven door de emotie contraproductief, en vele ervan worden dan ook niet meer gebruikt, althans niet in eerste instantie. Dat heet beschaving. Het vervelende is dat die oude recepten vaak toch nog naar boven komen in vele situaties, en daar tegen het heil van de betrokkenen in werken .

Op deze site wordt geprobeerd een analyse te geven van deze processen. Het hoofdonderwerp is de relatie tussen wat er zich in het hoofd afspeelt en de werkelijkheid . De gevolgde methodiek is dezelfde als elders in de site, met als eerste stap de splitsing van de werking van de geest in deelprocessen . Er is ook een meer traditioneel vervolg, met de relatie tussen de individuen als uitgangspunt . De samenhang tussen de verschillende analyses is te zien middels de bijbehorende overzichtspagina .


Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .